EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA"

Transkript

1 EDTA 12. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2006 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

2 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA indkalder herved til ordinær generalforsamling lørdag den 22. april 2006 kl i Medborgerhuset, Sal A, Søvej 3, 8600 Silkeborg Generalforsamlingen er en af foreningens vigtigste begivenheder hvor alle medlemmer har mulighed for at øve indflydelse på hvad der skal ske i foreningen, mød derfor talstærkt frem. Ægtefælle/ ledsager er naturligvis velkommen til generalforsamlingen, men det er kun medlemmer der har stemmeret. Eftermiddagens program kommer til at forløbe som følger: Kl Generalforsamling med følgende dagsorden iht. vedtægterne. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for det forløbne år: Beretningen er indsat i bladet. 3. Aflæggelse af regnskab: Revideret regnskab er indsat i bladet.. 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Jørn S. Rasmussen og Willy Odgaard er på valg. Begge modtager genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg. 5. Bestyrelsesmedlem Jørn Scharling, Rudkøbing har ønsket at trække sig fra bestyrelsen på grund af svigtende kræfter (Scharling fyldte 90 år i februar 2006). I vedtægternes 8 stk. 8.2 fastsættes: afgår et bestyrelsesmedlem mellem 2 generalforsamlinger, har bestyrelsen ret til at supplere sig selv. Suppleringen skal godkendes på førstkommende generalforsamling. Suppleant Bent Jørgensen, Karlslunde, er indtrådt i bestyrelsen til afløsning for Scharling. Bestyrelsen anbefaler Bent Jørgensen godkendt til bestyrelsen. 6. Valg af 1 suppleant: Bestyrelsen anbefaler nyvalg af Inger Jørgensen, Karlslunde. 7. Valg af intern revisor for 1 år: Arne Enghøj modtager genvalg: Bestyrelsen foreslår genvalg 8. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 9. Behandling af indkomne forslag: Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal indgives skriftligt til Willy Odgaard (formand) Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg senest den 12. april Evt. Kl er der offentligt informationsmøde med foredrag ved Praktiserende læge Bruce Phillip Kyle, Viby J. ved Århus. Dette foredrag er offentligt hvor alle er velkomne. Kl. ca buffet for medlemmer med ledsager, pris 80 kr. pr. pers. inklusiv drikkevarer Af hensyn til spisning beder vi om bindene tilmelding senest den 18. april til Elsebeth Jagd Kaae, Næstved, på tlf eller Willy Odgaard, Skanderborg, på tlf EDTA-NYT Udgiver: Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA. Ansvarshavende: Willy Odgaard Forsidefoto: Forår i haven. Foto: Kenneth Svendsen Oplag: eksemplarer - Tryk: Gefion Tryk, Næstved - Næste nr. udkommer juni ISSN:

3 Med venlig hilsen Årsberetning for perioden Bestyrelse Ultimo februar 2005 til ultimo februar 2006 Ved Willy Odgaard, formand Patientforeningens forrige formand Asbjørn Kloppenborg-Skrumsager, døde efter længere tids svær sygdom i december Asbjørn blev formand på det tidspunkt, hvor der i bestyrelsen var problemer med samarbejdet. Asbjørn formåede med sit rolige væsen at løse samarbejdsproblemet og fik sat gang i et godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde der også præger bestyrelsesarbejdet i dag, hvilket vi er taknemmelige for. Året 2005 blev det år hvor vi i stor udstrækning fik lov at komme ind på landets sygehuse og holde de offentlige informationsmøder. Ud af de afholdte 8 møder blev de 6 af møderne holdt på sygehusene, nemlig sygehusene i Nykøbing F., Køge, Svendborg, Hillerød, Haderslev og på Rigshospitalet. Der var god tilslutning til alle møder. Mødet på Rigshospitalet blev noget af et tilløbsstykke, lokalet var beregnet for 89 personer, men der kom ca. 150 og det forlyder at ca. 100 måtte gå forgæves på grund af pladsmangel. Det er foreningens næstformand Elsebeth Kaae og bestyrelsesmedlem Bente Svarre der med deres gode talegaver har formået at få etableret kontakten til sygehusene. Vi håber, at møderne i 2006 vil forløbe på samme gode måde. Det kan oplyses, at de to første møder i 2006 blev afholdt på Frederiksberg Hospital og på Herning Sygehus. Som noget nyt i forbindelse med udbredelsen af kendskabet til EDTA har vi i 2005 indrykket annoncer om EDTA i bladet Pensionisten, i Ældresagens blad og i Hjertenyt. Disse annoncer har foranlediget henvendelser. Henvendelserne er blevet besvaret bl.a. med fremsendelse af materiale. Vi forsøgte også annoncering i Diabetesbladet, men det lykkedes ikke på grund af censurering. Her i 2006 har vi igen forsøgt at annoncere i Hjertenyt, men fik afslag uden reel begrundelse. Endvidere fremlægger bestyrelsesmedlemmerne materiale om EDTA m.m. på apoteker, biblioteker og helsekostbutikker. Interview med læge Flytlie og en af hans patienter, Jørn Scharling, blev optaget på video og udsendt flere gange på DK 4. Denne video synes vi er så god og rammende, at vi har sendt den til sundhedsministeren sammen med den ny undersøgelse, udarbejdet af læge Claus Hancke, der viser, at EDTA-behandling er sikker og effektiv for hjertepatienter. Vores medlemsblad EDTA-NYT sendes nu også til overlæge Michael von Magnus i Sundhedsstyrelsen. Foranlediget af en artikel i Hjertenyt nr om en patient, som en overlæge på Herning sygehus sendte på Kristianstad Sygehus i Skåne i Sverige for at få udført en EECP alternativ behandling mod hjerteproblemer, sendte Patientforeningen et brev til den pågældende overlæge, hvor vi oplyste om EDTAbehandlingens gode effekt på åreforkalkning. Overlægen svarede pænt, at han er af den opfattelse, at der ikke foreligger god tydelighed for at EDTA-behandling har effekt på reduktion af angina pectoris. Vort medlem Erik Højstrup Christensen, Højslev ved Skive, har med stor interesse for foreningen været en god støtte for bestyrelsen. Erik har til foreningen søgt sponsorstøtte ved Arbejdernes Landsbank i Skive og fået bevilget 1500 kr. til foreningens arbejde. Endvidere har han søgt om økonomisk støtte til foreningens arbejde hos Gastronomernes Hjælpefond. Erik er ved at undersøge hvorvidt det vil være muligt at få økonomisk støtte fra EU til foreningens arbejde. Pt. er Erik i gang med et større projekt gående ud på at kontakte alle foreningens medlemmer for at få oplyst hvem der er medlem af Sygeforsikringen Danmark. De medlemmer, der er medlem af sygeforsikringen Danmark opfordrer han til sammen med venner og bekendte til at møde op til forårets medlemsmøder for at fremsætte forslag til opnåelse af tilskud til EDTA-behandlingen. Endvidere har Erik ved brev forespurgt i sundhedsstyrelsen om hvorvidt der findes et formelt eller uformeldt samarbejde på landsplan eller lokalt, mellem de offentlige hospitaler og de private EDTA-klinikker. 3

4 Om projektet Bogen med patientberetninger der blev omtalt sidste år, kan oplyses, at der nu er indhentet tilbud på trykning af eksemplarer. Bogen bliver på ca. 48 sider i højformat 14,8 21 cm. Der er indtil nu modtaget omkring 15 patientberetninger. Udover patientberetningerne kommer Bogen også til at indeholde forord samt hvad er åreforkalkning og EDTA, skrevet af lægerne. Bestyrelsen arbejder på at skaffe økonomiske midler til trykningen, herunder undersøges også muligheden om sponsorering fra banker. Patientforeningen er foreløbigt for et år blevet medlem af Brugerbutikken på Hillerød sygehus. I Brugerbutikken er Patientforeningens brochurer og materiale fremlagt ligesom foreningen er registreret i butikkens oversigter. Medlemskabet koster 365,00 kr. pr. år. Patientforeningens materialer m.m. om EDTA er også fremlagt i Brugerbutikken på Næstved Sygehus, Her er fremlæggelsen af materialet gratis. Den opdatering og modernisering foreningens hjemmeside har trængt til igennem længere tid er nu blevet gennemført. Efter moderniseringen kan bestyrelsen selv foretage vedligeholdelsen ligesom der løbende kan indsættes nyhedsartikler, annoncering af møder m.v. I 2005 modtog patientforeningen kr. fra Tips og Lotto. Fra Saltbækvig-Fonden modtog vi kr. Herudover har Jørn Scharling, Rudkøbing, søgt 8 forskellige relevante fonde om økonomisk støtte til foreningens arbejde. En af fondene svarede negativt og 7 svarede ikke. Foreningens næstformand søgte Odd Fellow loge nr. 12 Herluf Trolles Jubilæumsfond om økonomisk støtte, men uden resultat. Fra Bladpuljen modtog vi 1424,04 kr. til portostøtte til medlemsbladet EDTA-NYT. Patientforeningens medlemstal ligger nogenlunde stabilt, ved årsskiftet var vi 535 medlemmer heraf 64 familiemedlemmer, 44 livstidsmedlemmer og 48 udenlandske medlemmer. Vor kasserer Kenneth Svendsen opsætter vort blad EDTA-NYT med stor dygtighed, og professionalisme og dette har også medført, at vi har fået flere tilkendegivelser på at det er et pænt og godt blad. Udover at opsætte bladet udfører Kenneth også meget professionelt kassererjobbet og fører medlemslisten til bestyrelsens fulde tilfredshed. Det er et stort og krævende job Kenneth udfører ulønnet for foreningen. Vi er meget taknemmelige for Kenneths indsats. OPFORDRING TIL MEDLEMMERNE Der har i årets løb været afholdt 4 bestyrelsesmøder, samt et møde med EDTA lægerne i den Orthomolekylære Forening, v/formand Knut Flytlie. Tilmeld jeres betaling af kontingent til Betalingsservice - det sparer foreningen både tid og penge - og så glemmer man ikke at betale til tiden 4

5 5

6 Kolesterol og Åreforkalkning af speciallæge i Alm. Medicin Gunner Ødum, Løkken Åreforkalkning er medvirkende årsag til hjertekarsygdomme, som er den hyppigste dødsårsag i den vestlige verden. De væsentligste årsager hertil er stress, tobaksrygning, for højt blodtryk, diabetes, stigende alder, arvelige faktorer, overvægt, manglende motion, ensidig kost med for meget fedt og protein (kød) og for få grøntssager, forurening mv. I stedet for først og fremmest at have fokus på vores livsstil og se på, hvad man med fordel kunne ændre på har især hjertelægerne haft fokus på kolesterol, som den væsentligste faktor til åreforkalkning og hjerteinfarkt. Men talrige studier har vist, at mennesker med et lavt kolesteroltal bliver lige så åreforkalkede som mennesker med et højt. Hjerteinfarkt forekommer i langt de fleste tilfælde hos mennesker med et normalt kolesteroltal. Hvorfor lige kolesterol?? Umiddelbart kan man undre sig over, at et livsvigtigt stof som kolesterol, som kroppen oven i købet selv danner, skulle være hovedskurken i forbindelse med åreforkalkning. Kolesterol forekommer naturligt i kroppen som en livsvigtig del af alle cellers konstruktion og funktion. Ydermere dannes vore livsvigtige kønshormoner ud fra kolesterol. Desuden producerer kroppen selv 3-4 gange så meget kolesterol, som vi spiser, lidt af-hængigt af hvor meget eller hvor lidt kolesterol, vi spiser. Ganske vist finder man et meget højt kolesteroltal - ikke sjældent omkring 20 mmol/l (normaltal: 3,5-5) - hos arveligt disponerede med stor risiko for udtalt åreforkalkning og blodpropper i hjertet. Dette kan forekomme allerede omkring års alderen. Selvom kolesteroltallet hos disse personer er meget højt, behøver det ikke at være det samme som, at det i sig selv er årsagen. Til trods for dette og til trods for at kolesterol er naturligt forekommende skal det med vold og magt bekæmpes anført af de førende hjertelæger og medicinalindustrien. Vidundermidlet hedder Statiner, hvoraf de mest kendte herhjemme er Zocor (simvastatin) (Merck), Pravachol (pravastatin) (Bristol-Myers Squibb) og Lipitor eller Zarator (Pfizer). Statinerne blokerer for dannelsen af kolesterol i leveren via blokering af stoffet Mevalonsyre, der er forstadie til kolesterol. Derudover blokerer det desværre også for dannelsen af det livsvigtige Q10, der er et såkaldt Co-enzym, som er nødvendig, for at hjertemusklen kan danne energi. Dette er nok hovedårsagen til at mange, der behandles med statiner får hjertesvigt og dermed yderst dårlig livskvalitet. Én af fordelene ved statinerne skulle være, at man formentlig lever længere, samtidig med, at der er risiko for nedsat livskvalitet. Den amerikanske hjertelæge P. H. Langsjoen er én af dem, der advarer, idet han i 2003 skrev: Vi befinder os midt i en epidemi af hjertesvigt, hvor årsagerne er uklare. Under en kongres i Los Angeles for nylig forelagde han tal, der tyder på hidtil oversete bivirkninger. Ud af et materiale på 51 nyhenviste statinbehandlede patienter, klagede 66 % over muskelsmerter, mere end 80 % var enormt trætte og knap 60 % havde åndenød (hjertesvigt). Da de ophørte med at tage statin og i stedet fik Q10 (240 mg/dag, dvs. 8 tabletter a 30 mg daglig) blev de fleste symptomfri. Et statinpræparat ved navn Baycol blev allerede i 2001 fjernet fra markedet efter at 31 var døde af rhabdomyolyse (veldokumenteret bivirkning af statiner), en sygdom, der nedbryder muskelvæv og kan føre til nyresvigt. Disse bivirkninger forekommer også hos ovenfornævnte statiner - endnu ikke så graverende - men hvem ved hvad fremtiden bringer. 6

7 De kunne godt se ud som om medicinalindustrien overvejende har deres fokus på fortjeneste. Alene i USA er der 11 millioner amerikanere, der tager statiner. Omkring 36 millioner amerikanere bør have sænket deres kolesteroltal og med de nyeste skærpede anbefalinger for yderligere sænkning af kolesterolet bør yderligere 7 millioner amerikanere behandles. Herhjemme følger vi hurtigt efter. Sidste år tjente medicinalindustrien 26 milliarder dollars verden over på salget af statiner. Én af de mest pålidelige læger inden for kolesterolproblematiken er den danske specialist i intern medicin og nyresygdomme Uffe Ravnskov, der er bosat i Sverige. Han er ikke sponsoreret af medicinalindustrien. Han skriver vedrørende myter om kolesterol: Statinerne er effektive til at sænke kolesteroltallet. Derom hersker der ingen tvivl Der er flere studier, der viser færre dødsfald af hjerteinfarkt blandt mennesker, der er i behandling med statiner, men at den totale dødelighed sjovt nok rent faktisk er større. De dør så i stedet for af andre lidelser bl.a. cancer. Det allerførste statinstudie EXCEL viste, at allerede efter det første år var dødeligheden blandt de be-handlede større end dødeligheden i kontrolgruppen hhv. 0,3 % og 0,1 % eller 3 gange så stor. Udover hjertesvigt, rhabdomyolyse (muskelbetændelse og nyresvigt) og øget risiko for cancer (kan skyldes den nedsatte kolesterol, da kolesterol beskytter mod cancer) forekommer en række andre alvorlige bivirkninger af statiner fx leverskader med stigning af leverenzymer - transaminaser. Statinerne påvirker også direkte eller indirekte hjernefunktionen i form af depression og selvmords-risiko. Endvidere er der konstateret nervesmerter og føleforstyrrelser i benene kaldet idiopatisk polyneu-ropati. Min egen konklusion: Det, man skal være opmærksom på, er, at behandlingen med Statiner er livslang. Man kender ikke langtidsbivirkningerne endnu, men det kommer man selvfølgelig til om 10, 20 eller 30 år. En anden vigtig ting er, at det er yderst vanskelig for læger at doku-mentere bivirkningerne. Skyldes det statiner eller kan der være noget andet. Erfaringsmæssigt er det højst 1 % af alle bivirkninger, der bliver registreret. I USA er bivirkninger af lægemedicin eller lægefejl registreret som den 4. hyppigste dødsårsag efter blodpropper, slagtilfælde og cancer. Og hvis det kun er 1 %, der registreres i forhold til virkeligheden, ja så skal det registrerede antal ganges med 100. Mindeord Derfor NEJ til statiner. over Asbjørn Kloppenborg-Skrumsager Gunner Ødum, Løkken Efter lang tids svær sygdom døde ingeniør Asbjørn Kloppenborg-Skrumsager, Tjørnehegnet 10, Skødstrup, den 18. december 2005, 69 år gammel. Asbjørn var patientforeningens formand fra 2000 og indtil 2003, da han på grund af svigtende helbred måtte trække sig fra formandsposten. Asbjørn fik bestyrelsesarbejdet til at fungere godt og konstruktivt. Kloppenborg-Skrumsager, kæmpede mod det danske sundhedsvæsen for at få anerkendt stereotaktisk strålebehandling som et behandlingstilbud til kræftpatienter. Han fik udvirket, at der ved en indsamling kunne skænkes en strålekanon til Århus Kommunehospital. I dag er stereotaktisk strålebehandling en del af behandlingstilbudet til kræftpatienter i det danske sundhedsvæsen, hvilket Asbjørn har æren for. Æret være Asbjørn Kloppenborg-Skrumsagers minde 7

8 Kæmper du, kan du tabe! Kæmper du ikke, har du allerede tabt! af Erik Højstrup Christensen, Dommerby, Højslev Disse vise ord så jeg engang i en kronik af forfatterinden Else Bendix, skrevet for ca. 20 år siden. Og disse ord/ sætninger har siden været min følgesvende når jeg oplevede noget skulle forandres eller revideres, når modstanden blev for stor! Vi der modtager EDTA NYT, udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af Åreforkalkning med EDTA, har alle bevist at vi ikke vil stå som tabere af livet, uden at have kæmpet for det. Og alle har vi frivilligt ofret eller betalt for livet med beløb, som udenforstående ikke fatter. Alle, ja jeg er ikke bange for at sige alle, har fået en forbedring af tilværelse og livskvalitet efter at have gennemgået en EDTA behandling af kortere eller længere varighed. Ikke alle har desværre mulighed for at modtage en sådan EDTA behandling af økonomiske årsager. Og det at man har meldt sig ind i sygeforsikringen DANMARK har vist sig ikke at være en garanti for at man bliver hjulpet. På trods af adskillige henvendelser til denne om at revidere sin tilskudspolitik. Når man læser statutter og vedtægter for DAN- MARK fremgår det tydeligt, at det er et medlems ejet forsikringsselskab, hvor det er medlemmerne der på demokratisk vis bestemmer og kan benytte sig af sin stemmeret til at komme med forslag. Og det er netop dette, som mit indlæg skal handle om. Jeg vil opfordre alle de af foreningens medlemmer, som er medlem af Sygesikringen DAN- MARK til at deltage i dets forårsmedlemsmøder i de forskellige afdelinger, som man er tilmeldt sammen med familie, venner bekendte samt arbejds-kammerater, for sammen at stemme på og støtte vore forslag.. 8 Og medlemmer af EDTA patientforeningen som ikke har haft mulighed for at blive medlem af sygeforsikringen DANMARK vil jeg opfordre til at kontakte familie, venner, bekendte og arbejdskolleger der har medlemskab i DANMARK til at deltage i møderne og gøre deres indflydelse gældende ved stemmeafgivningen ved de forslag der kommer til afstemning om tilskud til EDTA behandling. Sygeforsikringen Danmark meddeler sine medlemmer, enten via brev eller ved elektronisk post, tidspunktet og sted til hvert medlem. Medlemmer i Danmark kan dog deltage i alle medlemsmøderne med taleret., men kun med stemmeret i sin egen kreds. Enkelte kredse afholder kun møde hvert andet år. Medlemmer, bosiddende i disse kredse kan deltage i andre kredsmøder. Dog kun med taleret. For at være sikker på, at man kan deltage i DANMARKS medlemsmøder skal man have et medlemsbevis eller en PBS kvittering der viser at kontingentet er trukket. Ligesom man skal være sikker på, hvor det med-lemsmøde man har stemmeret til finder sted. Har sygeforsikringen Danmark kredse hvor EDTA- patientforeningen ikke har medlemmer, vil vi undersøge muligheden for samarbejde uden for for-eningens kreds. Er nogen i tvivl om tid og sted for disse møder, kan henvendelse om oplysninger fås ved henvendelse til Danmarks regionskontorer. Eller hos undertegnede. Derfor har jeg fået udfærdiget en postnummer liste der viser hvilken lokalitet og adresse samt tidspunkt dit medlemsmøde har. Vi vil drage omsorg for, at vort forslag vil blive ind-sendt til Danmarks regionskontorer i tide efter

9 aftale med det enkelte medlem i de respektive kredse. Forslaget skal underskrives, samt medlemsnummer i Danmark oplyses. Der kan ikke stemmes ved fuld-magt. For at være sikker på, at vort forslag bliver behandlet med behørig respekt, vil foreningen forsøge at være repræsenteret på alle de møder der er muligt. Også for at få en evt. debat i gang. Er der blandt patientforeningen, medlemmer der selvstændigt vil indsende forslag, er vi gerne behjælpelige med dette. Ligesom vi gerne vil have underretning om det. Følgende forslag sendes til behandling på medlemsmøderne i 2006 i Sygeforsikringen Danmark. EDTA behandlingen mod åreforkalkningssygdomme/hjerte-kar sygdomme, som udføres af speciallæger, skal for gruppe 1 og 2 medlemmer ligestilles med det tilskud der gives til operative indgreb for disse sygdomme. For at slutte med et citat, som jeg også begyndte med. I mit barndomshjem hang over husets skænk et stort rektangulært skilderi med store gotiske bogstaver. Jeg tror min far havde det fra sit barndomshjem. Teksten lød: Elsk din næste du kristne sjæl Træd ham ikke med jern sko hæl Om end han ligger i støvet. Vi i denne forening har alle vist, at vi ikke vil lade os affeje af de der ved bedst, men vi vil virkelig gøre en indsats for vor egen tilværelse! Med venlig hilsen Erik Højstrup Christensen Ligningslovens Bakkevej 36, Dommerby, AHøjslev Tlf skulle selvstændige OBS!Iflg. erhvervsdrivende kunne fratrække deres udgifter til EDTAbehandling. Da det er helt nyt for Patientforeningen bør I selv undersøge det hos jeres revisor. OBS! De næste offentlige informationsmøder i 2006 Mandag den 27. marts kl. 19,30 på Herning Sygehus Lørdag den 22. april kl. 15,00 i Medborgerhuset i Silkeborg Torsdag den 27. april kl 19,30 på Næstved Centralsygehus Bestyrelsen vil meget gerne hvis medlemmer der bor i disse områder vil være behjælpelig med at gøre reklame for dette møde bl.a. ved at ophænge opslag relevante steder f. eks. på apoteker, biblioteker, helsekostforretninger, Matas og andre. Medlemmer der synes at kunne gøre en sådan indsats kan ringe til foreningens næstformand tlf der så vil fremsende de nødvendige opslag. Mødet på Frederiksberg Hospital Torsdag den 9. februar var der offentligt møde på Frederiksberg Hospital, hvor speciallæge Claus Hancke, Kgs. Lyngby, holdt foredrag om EDTA-behandlingen. Claus Hancke rundede på sin altid gode og meget forklarende måde mange emner og spørgsmål om åreforkalkning, nødvendigheden af vitaminer og en sund levevis. Den fremmødte forsamling på ca. 60 personer havde en meget stor spørgelyst, som Claus Hancke besvarede på en meget god måde, så alle kunne forstå det. Mødet sluttede ca. 21,45. Ref.: Kenneth Svendsen 9

10 Coenzym Q-10 af praktiserende læge Bruce Phillip Kyle, Viby Interessen for Coenzym Q-10 (CoQ10) er vokset betydeligt i de seneste år. Den generelle tendens indenfor forskning har vist, at CoQ10 s gavnlige virkning som lægemiddel er afhængig af, hvorvidt der gives tilstrækkeligt høje doser. Hvor hjertepatienter typisk nu tilrådes 100 til 300 mg, har man behandlet Parkinsons med op mod 1200 mg, og som følge heraf opnået forbløffende reduktioner i progressionen af sygdommen. 1 Et sådant resultat med medicin-behandlede Parkinsons patienter er aldrig tidligere erfaret. CoQ10 s helbredende egenskab i forhold til hjertesygdom ligger i dens evne til at få mere energi ud af de hjerteceller, der ellers er sultede for ilt grundet åreforkalknings forsnævringer i blodtilførslen. Derfor er der et stort behov for CoQ10 i situationer, hvor hjertets celler er trængt angina pectoris, blodprop, hjerteinsufficiens, cardiomyopati, arytmi (atrieflimren), ballonudvidelser (angioplastik, PTCA), stent, koronar bypass kirurgi (CABG) og klapfejl. Desuden er der begyndt at komme meddelelser om betydelig reduk-tion af forhøjet blodtryk. Ortodokse kardiologer er skeptiske overfor tanken om, at terapeutiske doser af CoQ10 har klinisk betyd-ning for de førnævnte sygdomstilstande. Man kunne så spørge: Har vedkommende kendskab til det nye kliniske data? Man kunne også stille følgende spørgsmål: Hvad vil man helst helbredes med receptpligtigt medicin med deraf følgende risiko for bivirkninger og nedsat funktion; eller et bivirkningsfrit, ernæringsmedicinsk middel som CoQ10? I praksis vil der tit være en situation, hvor receptpligtige og ernæringsmedicinske lægemidler kombineres for at opnå det bedste mulige resultat. Hermed er der 2 vigtige gevinster: (1) Mængden 10 af medicin, der er behov for er typisk lavere; og (2) risikoen for bivirk-ninger er reduceret. CoQ10-terapi er holistisk medicin i den forstand, at behandlingen er først og fremmest en genoprettelse af en optimeret cellebiologisk normalitetstilstand, ergo ensbetydende med et godt helbred. CoQ10 er en essentiel katalysator i cellens energiomsætning. Desuden er CoQ10 en vigtig fedtopløselig antioxidant, der går direkte ind til cellens mitokondrier, altså de ovale legemer i cellens indre substans (cytoplasma), som er ansvarlig for regulering af energiomsætning med fedt og kulhydrater. Det er derfor mitokondrie kaldes cellens energi kraftværk. Hjerteceller har i gennem-snit 5000 mitokondrier pr. celle kontra skeletmusku-latur, der i gennemsnit har 300 pr. celle; i andre ord er hjertet den mest energi krævende muskel i kroppen. Forskningsstudier har dokumenteret, at selve aldringsprocessen giver anledning til markante reduktioner i CoQ10 niveauer i kroppens organer. CoQ10 underskud i hjertet (72%), bugspytkirtel (83%), binyre ( 50 %) og nyre (45%) er påfaldende i disse studier. Den amerikanske National Academy of Science har bekræftet lignende forhold i hjernen. Hvis CoQ10 indholdet er for lavt, vil cellens energipro-duktion aftage til et niveau, der forårsager de sygdomme man forbinder med alderdom. Når man overvejer CoQ10 s som holistisk faktor, skal man samtidig vurdere de følgende forhold: Aftagende energi niveauer i mitokondrier medfører tabet af cellulære vitalitet og evnen til at ved-ligeholde livsvigtige funktioner. Det ender med aldersrelaterede forstyrrelser i hjerte, hjerne, nyre, bugspytkirtlen, binyrer, m.fl. CoQ10 dannes i cellerne, men dannelsesprocessen består af 17 trin, som

11 kræver bl.a. B2, B3, B5, B6, folinsyre, B12 og C-vitamin. Hvis nogle af disse næringsstoffer mangler, kan CoQ10 dannelsen hæmmes. Udover aldring, er mange patienter udsat for CoQ10 mangel, fordi de indtager medicin som hæmmer dannelsen af CoQ10. CoQ10-produktion hæmmes ved samtidig indtagelse af: statiner (kolesterolsænkende midler), betablokkere, thiazidpræparater (centyl), enalapril, tricykliske antidepressiva, antidiabetiske midler (metformin, glipizid, glimepirid, tolbutamid), losartan (cozaar) og mange antipsykotiske midler. CoQ10 beskytter mod toksiske bivirkninger fra statiner, beta-blokkere, adriamycin (kemo), antidiabetiske- og antipsykotiske midler. CoQ10-terapi er et absolut gennembrud i behandlingen af en lang række alvorlige lidelser. Hvorvidt CoQ10 vil have en effekt er afhængig af blodkoncentrationer. Hermed er hvor meget der optages afhængig af den farmaceutiske fremstillingsteknik. Derfor er det vigtigt at understrege, at anvendelsen af højere doseringer for alvorlige helbredsproblemer burde udføres under supervision af en kvalificeret læge. BLIV MEDLEM AF Læge, Bruce Phillip Kyle Stavtrup, 19/ Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA og støt arbejdet med at få anerkendt EDTA-behandlingen som tilskudsberettiget NU er det sidste frist for modtagelse af sygdomsberetninger til Bogen Deadline er fastsat til den 1. april 2006 Så hvis du er en af de mange der har fået det bedre med EDTA-behandlingen, vil vi gerne høre fra dig, så din sygdomsberetning kan komme med i bogen. Ring eller skriv til en af bestyrelsesmedlemmerne, så vil vi være behjælpelig med at skrive beretningen. EDTA-behandling gives af speciallæger og læger efter en forudgående helbredsundersøgelse på følgende private lægeklinikker: Knut Flytlie Speciallæge i Alm. Medicin Gludsmindevej 39, 7100 Vejle Tlf Claus Hancke Speciallæge i Alm. Medicin Irene Hage Praktiserende læge Ole Købke Praktiserende læge Per Andersen Speciallæge i Alm. Medicin Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Aa. Winther Nielsen Speciallæge i Alm. Medicin Puggårdsgade 7, 1573 København V. Tlf Bruce Phillip Kyle Praktiserende læge Stautrupvej 7A, 8260 Viby J. Tlf Dorit Theilade Speciallæge i Anæstesiologi Valby Langgade 49, 1. th., 2500 Valby Tlf Gunner Ødum Speciallæge i Alm. Medicin Klostervej 11, 9480 Løkken Tlf

12 EDTA patientforeningen K. Svendsen Odensevej Næstved Returneres ved varig adresseændring Bestyrelse: Formand: Willy Odgaard, Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg - Tlf Mobil: Næstformand: Elsebeth Jagd Kaae Odensevej 154, 4700 Næstved - Tlf Bente Svarre Bødkærsmindevej 7, Thorning, 8620 Kjellerup Tlf Kasserer: Kenneth Svendsen Odensevej 154, 4700 Næstved - Tlf Jørn S. Rasmussen Bjørnholt 39, 8520 Lystrup - Tlf. privat: Tlf. patientforeningen: Bent Jørgensen Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf Suppleant: Birte Andersen Fåborgvej 37, 5762 V. Skerninge Tlf Personer, der er tilknytet Patientforeningen, med særlige opgaver: Kenneth Steensgaard Rasmussen, webmaster Lodbrogsvej 9, Stilling, 8660 Skanderborg Tlf Mobil: Erik Højstrup Christensen Konsulent i særlige anliggender Bakkevej 36, Dommerby, 7840 Højslev Tlf EDTA-Patientforeningen Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg Tlf Mobil: Hjemmeside: Patienttelefon: Patientforeningens Amts-repræsentanter: Frederiksborg Amt: Jens Karl Jensen, Østre Allé 17 A, 3250 Gilleleje - Tlf Fyns Amt: Birte Andersen Fåborgvej V. Skerninge - Tlf Københavns Amt: Ruth Banks Solrød Byvej 58, 2680 Solrød Strand - Tlf Nordjyllands Amt: Bettina Larsen Brøndenvej 105, 9352 Dybvad - Tlf Ringkøbing Amt: Bente Svarre, Bødkærsmindevej 7, Thorning, 8620 Kjellerup, Tlf Roskilde Amt: Ruth Banks Solrød Byvej 58, 2680 Solrød Strand - Tlf Storstrøms Amt: Elsebeth Jagd Kaae, Odensevej 154, 4700 Næstved - Tlf Vejle Amt: Inge Vibeke Jul Hansen, Sydbanegade 2 B, 3., 6000 Kolding - Tlf Viborg Amt: Johanne Ventzel, Storhøjen 3, 8800 Viborg - Tlf Århus Amt: Willy Odgaard, Herman Bangs Vej 3, Skanderborg - Tlf

NYT Nr. 1 - Marts 2013. EDTA 19. årgang. Se også side 6, 7, 8 og 9. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT Nr. 1 - Marts 2013. EDTA 19. årgang. Se også side 6, 7, 8 og 9. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 19. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2013 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Se også side 6, 7, 8 og 9 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 13. årgang NYT Nr. 2 - juni 2007 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Referat med henvisning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

NYT EDTA. 16. årgang. Nr. 2 - Juni 2010. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 16. årgang. Nr. 2 - Juni 2010. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 16. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2010 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Årsberetning for

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016 Nyreforeningen Bornholm Bestyrelsesmedlemmer Januar 2016 Konstitueret Formand og lotterikoordinator: Thomas Ebert, Smedegårdsvej 27,

Læs mere

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 1 - Marts 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 1 - Marts 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 15. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2009 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA indkalder herved

Læs mere

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER

FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER FORENINGEN KULTURHAVN GILLELEJES VENNER VEDTÆGTER 1 Navn og organisation Foreningens navn er: Kulturhavn Gillelejes Venner. Foreningen er stiftet af en kreds af frivillige og er en almennyttig forening

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen i Slangerup Børne- og Ungdomsfilmklub Holger indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00 i Slangerup

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 4 - December 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 4 - December 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 15. årgang NYT Nr. 4 - December 2009 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Glædelig Jul Ved denne lejlighed vil bestyrelsen gerne takke EDTA-læger, der har

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes

Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til Hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. 2. Formål Hjerteforeningens formål er: At støtte videnskabelig

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-01.htm Side 1 af 5 Nr. 1 \ 2008 Behandling af forhøjet kolesterol Af farmaceut Hanne Fischer Forhøjet kolesterol er en meget almindelig lidelse i Danmark, og mange er i behandling for det. Forhøjet kolesterol

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for DAF København Nord

Vedtægter for DAF København Nord Vedtægter for DAF København Nord Beskrivelse af DAF København Nord Det er lokalforeningsbestyrelsen mål at etablere møder og aktiviteter, der bidrager til, at det enkelte medlem bliver endnu bedre i stand

Læs mere

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter

Vedtægt. Støtteforeningen for. Brønderslev Neurorehabiliteringscenter Vedtægt for Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter 1 Navn Foreningens navn er: Støtteforeningen for Brønderslev Neurorehabiliteringscenter. 2 Formål Støtteforeningens formål er til

Læs mere

Revideret 26. februar 2014 VEDTÆGTER

Revideret 26. februar 2014 VEDTÆGTER Revideret 26. februar 2014 VEDTÆGTER 2 1 Nivå 2013 Navn og hjemsted Foreningens navn er Medicoindustrien. Foreningens hjemsted er Fredensborg kommune. 2 Formål Medicoindustrien er brancheorganisationen

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol

Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Guide: Sådan sænker du dit kolesterol Hvis hjertepatienter får sænket andelen af det 'onde' LDL-kolesterol mere end anbefalet i dag, reduceres risikoen for en blodprop. Af Trine Steengaard Nielsen, 5.

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016)

VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) VEDTÆGTER (senest ændret juni 2016) 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "DI's Risk Management Forening". Som engelsk betegnelse anvendes "The Risk Management Society of the Confederation of Danish Industry".

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Ekstra ordinær generalforsamling.

Ekstra ordinær generalforsamling. FEB 2013 Ekstra ordinær generalforsamling. Hermed indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling i FN Museet. Lørdag d. 23. marts 2013 kl. 11.00 i Frøslevlejren i Barak W7. Dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune

Vedtægter for. Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Grundejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager, Grøftager og Dalager i Faaborg Midtfyn Kommune Vedtægter for Gr undejerforeningen Norddal omfattende Mellemager, Hallingager,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA)

Vedtægter for. Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Vedtægter for Grønbjerg Aktiv Forening For Alle (GAFFA) Foreningen er stiftet den 14. maj 2013 ved fusion af følgende foreninger Grønbjerg Gymnastik og Ungdomsforening Grønbjerg Idrætsforening Grønbjerg

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse

Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Vedtægter for Pårørende til personer med Spiseforstyrrelse Foreningens målgruppe er pårørende til personer med spiseforstyrrelse og selvskadende adfærd Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling d. 5.4.

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening

Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Vedtægter for PUFF Panums UngdomsForsker Forening Foreningens Formål Er at motivere til og forbedre vilkårene for den sundhedsvidenskabelige studenterforskning og videreudvikle studenterforskerens faglige

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006

Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Referat af bestyrelsesmøde i TS-foreningen 20/5 2006 Deltagere: Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines Hansen Liselotte bød

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017

af Cyklistforbundet. Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Cyklistforbundet Lyngby-Taarbæk/Rudersdal lokalafdeling Vedtægter for lokalafdelingen Forslag pr. 23. februar 2017 Gammel tekst Ny tekst 1 Dansk Cyklist Forbund, Lyngby- Taarbæk/Rudersdal afdeling er en

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge

Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Vedtægter - april Grundejerforeningen Det ny Jyllinge Grundejerforeningen Det ny Jyllinge NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er grundejerforeningen Det ny Jyllinge. 1. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis.

VEDTÆGTER FOR. Stk. 1. Foreningens formål er at fremme bæredygtig levevis. VEDTÆGTER FOR MIDDELFART ØKOLOGISKE FØDEVAREFÆLLESSKAB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04.

Vedtægter. Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub. Oprettet: Torsdag, 27. juni :29 Senest opdateret: Onsdag, 04. Vedtægter Oprettet: Torsdag, 27 juni 2013 11:29 Senest opdateret: Onsdag, 04 juni 2014 15:20 Vedtægter for Hjerteforeningens Børneklub 1 Klubbens navn er Hjerteforeningens Børneklub (klub for familier

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK

Vedtægter for STARRIDERS DENMARK 1. Navn og hjemsted. Vedtægter for STARRIDERS DENMARK Stk. 1. Foreningens navn er STARRIDERS DENMARK Stk. 2. Foreningens hjemsted er Danmark. 2. Formål og medlemskab. Stk. 1. Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere