Velkommen til Hedensted Spildevand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Hedensted Spildevand A/S"

Transkript

1 w w w. h s p v. d k

2 Velkommen til Hedensted Spildevand A/S Hedensted Spildevand A/S overtog i 2009 drift og administration af Hedensted Kommunes kloaksystem og renseanlæg. Vores ambition er, at du får en professionel og venlig service. Vi arbejder samtidig på at modernisere og udvikle kloaksystemet og renseanlæggene, så de fortsat effektivt og miljøvenligt renser spildevandet - til en fornuftig pris. 850 kilometer kloakker og seks renseanlæg Hedensted Spildevand ejer og driver et 850 kilometer langt kloaknet, som forbinder omkring ejendomme og virksomheder. Spildevandet behandler vi på seks renseanlæg. Vi har viljen til at tænke nyt og lægger vægt på at være en attraktiv og god arbejdsplads. For så kan vi også levere den bedste service og kvalitet. Vores knap 20 kompetente og erfarne medarbejdere besidder en høj faglig viden om vores anlæg. Dermed kan vi som regel hurtigt finde en løsning på problemer eller driftsforstyrrelser. Og vi kan projektere og gennemføre en udvikling, som sikrer, at vores systemer er effektive og miljøvenlige. Hedensted I denne brochure kan du læse mere om, hvem vi er, hvad vi laver, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller oplever driftsforstyrrelser. Bråskov 2

3 Selvstændigt aktieselskab Hedensted Spildevand A/S er en selvstændig virksomhed, som ejes af Hedensted Kommune. Bestyrelsen består af fem byrådspolitikere og yderligere to medlemmer. Virksomheden har knap 20 ansatte, som arbejder på tre områder: administration, drift af anlæg samt projektering. Hedensted Spildevand skal som aktieselskab leve op til en række love, blandt andet årsregnskabsloven, aktieselskabsloven, vandsektorloven m.fl. Juelsminde Tørring Hedensted Spildevand råder over seks renseanlæg: Tre større anlæg i Hedensted, Juelsminde og Tørring samt tre mindre i Bråskov, Korning og Åle. Korning Åle Per Aarsleff A/S Rørteknik Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Tlf

4 Slam får en tur i centrifuge Slam er tungere end vand og synker derved til bunds i rensningsanlæggets tanke. Men for hurtigere at skille vandet fra slammet sendes bundfaldet fra tankene ind i en Alfa Laval Dekantercentrifuge. Der slynges spildevandet i en tromle med 3000 omdrejninger per minut. I tromlen er der en transportør, som langsomt skruer slammet ud af centrifugen, mens vandet løber den anden vej. Resultatet er en tør slamkage. Det er vigtigt at fjerne så meget vand som muligt fra slammet, for derved minimeres udgifterne til transport af slammet, der køres ud på markerne som gødning. En stærk samarbejdspartner Vand & miljø Energi Transport Samfund Industri Byggeri 4 COWI A/S Havneparken Vejle Tlf

5 Rensning og genbrug af spildevand Rensningen foregår på mange måder - både mekanisk, biologisk og kemisk. Vi genanvender i størst muligt omfang de materialer, som vi filtrerer fra under rensningen. I renseanlæggene foregår blandt andet følgende: Filtre frasorterer større ting som klude, plast og vatpinde. Disse materialer køres til forbrænding, hvorved der kan dannes strøm og fjernvarme. Sand- og fedtfang skiller sand og fedt fra det øvrige spildevand. Sandet bliver brugt til opfyldning. Fedtet bliver brugt i biogasanlæg. Rensning med levende organismer nedbryder biologisk materiale i spildevandet. Kemisk rensning sikrer, at for eksempel fosfor skilles fra spildevandet. Slam skilles fra vandet i en centrifuge, og slammet bruges efterfølgende som blandt andet gødning på markerne. Det rensede vand ledes efterfølgende ud i havet eller vandløb. Vandet kontrolleres løbende i forhold til en række fastsatte grænseværdier, som skal overholdes. 5

6 Løbende forbedring af kloakkerne Hedensted Spildevands største opgave er at udbygge, vedligeholde og modernisere kloaknettet. Vi arbejder blandt andet udfra den spildevandsplan, som byrådet har vedtaget. Vi har over 850 kilometer kloakker. Og vi arbejder løbende på at forbinde nye virksomheder og boliger til ledningssystemet. Kloakering i det åbne land er en anden stor opgave. Vi rådgiver blandt andet om, hvordan boligejere kan etablere tanke eller lignende for at sikre en effektiv lokal rensning. To rør i nye kloakker I mange ældre kloaksystemer løber spildevand og regnvand i de samme rør. Men graden af forurening i spildevand og regnvand er helt forskellig, og derfor er det hensigtsmæssigt med separate rørsystemer. For så er det lettere og billigere at rense vandet. Når vi etablerer nye kloakker eller renoverer de gamle, etablerer vi derfor som regel parallelle rør til regnvand og spildevand. 6

7 Ikke i afløbet eller toilettet, tak Vi graver ofte Hedensted Spildevand udbygger, renoverer og reparerer løbende kloaksystemet. Derfor er vi ofte nødt til at grave op. Vi forsøger at begrænse generne ved at informere de borgere og virksomheder, som direkte bliver berørt. Du kan altid se en oversigt over aktuelle og kommende gravearbejder samt deres forventede start- og sluttidspunkter på vores hjemmeside, På rensningsanlæggene foregår en filtrering og en biologisk proces. Filtreringen holder 98 procent tilbage, men den fanger ikke alt. Og den biologiske proces bliver påvirket - og kan i værste fald gå i stå i op til seks uger - ved påvirkning af skadelige stoffer. Undlad derfor at hælde disse ting i afløbet eller toilettet: bind vatpinde kondomer medicinrester maling terpentin klor syre base benzin olie diesel og lignende Vangevej Horsens Mobil: Autoriseret Kloakmester Rotteskader Kloakarbejde Kloakseparering TV-Inspektion Strømpeforing Punktrenovering Brøndrenovering Aut. VVS-Arbejde 7

8 Priser Priserne for at udlede og få renset spildevand er fastsat udfra princippet om, at forureneren betaler. Jo mere man forurener, jo højere er prisen. Vi opkræver tre slags bidrag: 1. Tilslutningsbidrag - et engangsbidrag, som boligejere eller virksomheder skal betale for at blive tilsluttet kloaksystemet 2. Fast bidrag - et årligt bidrag 3. Vandafledningsbidrag - et bidrag som afhænger af, hvor meget spildevand man udleder. Særligt forurenende virksomheder kan desuden blive pålagt ekstra bidrag. Konkurrencestyrelsen fastsætter årligt et loft for den pris, som Hedensted Spildevand og andre lignende virksomheder må opkræve hos borgere og virksomheder. Du kan se de aktuelle priser på vores hjemmeside, 8

9 Døgnvagt I tilfælde af forurening eller problemer med det overordnede ledningsnet, pumpestationer eller renseanlæg kan du døgnet rundt kontakte alarmcentralen eller Hedensted Spildevand. Forurening Hvis du konstaterer forurening, skal du ringe til alarmcentralen på telefon Hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg I tilfælde af uregelmæssigheder vedrørende hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg kan du kontakte vores døgnvagt på telefon Forbrugerhenvendelser Med almindelige forbrugerhenvendelser kan du kontakte os alle hverdage på telefon Belysning Hvidevarer Automatik Tele Data Alarmer 9

10 Ny teknik nedbringer CO 2 -udslip Hedensted Spildevand arbejder som andre ansvarlige virksomheder på at nedbringe påvirkningen af miljøet, for eksempel ved at reducere udledningen af kuldioxid, CO 2. Når vi renoverer vores anlæg, så arbejder vi bevidst med at installere energieffektive pumper, som bruger mindre strøm. Og i kraft af ny, intelligent overvågning og styring af anlæggene kan vi nøjes med at lade pumper og andet maskineri køre, når det er nødvendigt. På den måde nedbringer vi el-forbruget, og vi bidrager til at reducere udslippet af CO 2. Indendørs malerarbejde: Opsætning af filt glasvæv og tapet Maling og reparation af væg og loft Fuldspartling af f.eks. gips, væg og loft Forskellige former for vådrumsløsninger Maling af trappeopgange Sprøjtemaling af større flader f.eks. garager og haller Maling af gulv f.eks. epoxy maling Lakering af gulv Renovering efter brand- og vandskader Maling af træværk Istandsættelse af flyttelejligheder Udendørs malerarbejde: Renovering af facader (silikatmaling facademaling samt olieemulsionsmaling) Grafitti afrensning Totalafrensning af gammel maling (vinduer og døre) Alt i træbeskyttelse (alkyd, plastic og linolie) Alt i rustbeskyttelse Maling af vinduer 10

11 KIBO SYSTEM A/S. Energivej Kibæk. HM Entreprenør A/S udfører kvalitetsarbejde og rådgivning inden for alt jord, kloak, belægning, beton og murerarbejde i hele Danmark Hedensted Spildevand A/S Ørumvej Daugård Telefon: Fax: Hjemmeside: Vi leverer SRO til miljø-, energi- og industrisektoren baseret på Proficy ifix Alt i el-installationer Nybygninger Tilbygninger Reparationer EDB-installationer Salg og service af hårde hvidevarer Gl. Vejlevej Daugård Tlf Fax

12 Østre Ringgade Hedensted Tlf Bøgballe Kloakservice ApS Lundagervej 34, 8723 Løsning, Fax l Slamsugning l Rensning af olietanke l Højtryksspuling l Rodskæring l Trykprøvning af rør DS 455 l Transport af brandfarlige væsker DØGNVAGT FLSmidth A/S Klostermarken Mariager Tlf ALDEC G2-45 Den seneste tilføjelse til G2 familien Med den nye ALDEC-G2 opnår du: Op til 10% forøget kapacitet sammenlignet med forgængerne Optimeret ydeevne og minimeret strømforbrug Det højeste TS til laveste pris Moderne design med ét låg til kugle og hovedmotor _Ann_spildevandsteknik.indd 1 10/06/10 10:41:58

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

En virksomhed i vækst...

En virksomhed i vækst... En virksomhed i vækst... Kerteminde Forsyning A/S Kerteminde Forsyning A/S er selskabsdannet i marts måned 2009 med virkning fra 1. januar 2009. Selskabet er 100% ejet af Kerteminde Kommune og for selskabet

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab

Forsyningen. Dit nye forsyningsselskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Dit nye forsyningsselskab Velkommen til Forsyningen Allerød Rudersdal Læs mere Du kan finde aktuelle og generelle oplysninger på hjemmesiden www.forsyningen.com Eller

Læs mere

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar

FAKTUELT. Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010 Vigtigt. DANSKE KLOAKMESTRE.DK Dit miljø - vores ansvar Danske Kloakmestre. Marts 2010 Danske Kloakmestre. nr. 10 Side. Marts 1 2010 FAKTUELT Brdr. Dahl kåret som Danmarks bedste kloakmester leverandør 2010" Vigtigt Den mest besøgte hjemmeside på www.danskekloakmestre.dk

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand

Min rensebrønd er fuld. af vand, så jeg må hellere ringe. til Spildevand. Sådan fungerer din kloak. Lolland forsyning - spildevand Min rensebrønd er fuld af vand, så jeg må hellere ringe til Spildevand Sådan fungerer din kloak Lolland forsyning - spildevand Det er din kloak Når du ejer et hus, er alle kloakledninger på din grund din

Læs mere

MILJØVENLIGT BYGGERI

MILJØVENLIGT BYGGERI LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN En introduktion til hvordan nybygninger, tilbygninger og ombygninger kan gøres mere miljøvenlige MILJØVENLIGT BYGGERI sund fornuft, men hvordan? 1 MILJØ ER SUND FORNUFT HVORDAN

Læs mere

SMART LIVING INTELLIGENTE HUSE

SMART LIVING INTELLIGENTE HUSE Overdækket terrasse 9 m 2 SMART LIVING Stue 25 m 2 INTELLIGENTE HUSE Soveværelse 11,5 m 2 n-alrum Wc/bad 9,3 m 2 Garderobe 6,5 m 2 2 VINGE ER EN NY, BÆREDYGTIG BY VED FREDERIKSSUND OG ROSKILDE FJORD EN

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune

Magasinet. Til boligejere i Tårnby Kommune Magasinet Boligforbedring Til boligejere i Tårnby Kommune Vind... I samarbejde med Stanley Black & Decker udlodder Snedkerfirmaet Goodman Service en græsslåmaskine og værktøj Værdi ca.: 10.000 kr.! Læs

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

Sådan undgår du vand i kælderen

Sådan undgår du vand i kælderen Sådan undgår du vand i kælderen Sammen har vi ansvaret Det samlede spildevandsledningsnet i Guldborgsund Kommune er på ca. 900 km. Der er store variationer i tilstanden af vores ledningsnet, men generelt

Læs mere