Nyhedsbrev. September Kære alle WS ere med familie,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,"

Transkript

1 Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt. Dansk forening for Williams Syndrom s bestyrelsen har afholdt første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og konstitueret sig på følgende måde: Ny formand er Mette Grentoft, ny kasserer er Michael Lauridsen, sekretær er Peter Holm Jørgensen, bestyrelses medl. Merete Fritzen, suppleant Hanne Mølgård. Vi ønsker god arbejdslyst til den nye bestyrelse Michael Lauridsen

2 Årsmøde 2011 Årsmødet maj 2011 i Strib Dette års Williams weekend forgik som vaneligt på Brogården i Strib. Som tidligere have vi workshop lørdag formiddag efterfulgt at foredrag om eftermiddagen og musik og hygge om aftenen. Sammendrag fra de forskellige Workshopgrupper følger nedenfor. Advokat Henrik Høpner holdt et foredrag omkring værgemål og testamente og arveret, hvilket jo kan virke lidt tørt, men det fik dog tilhørerne til at tænke lidt over deres egen situation. Om eftermiddagen var er nogle af børnene og de unge WS ere, som have arbejdet med musik og efter foredraget, var der indbudt til jamsession med lidt Kim Larsen, Queen toner. Helt fantastisk. Tak for hjælen til Viktor, Henrik og Lisa for at holde styr på tropperne. I anledning af foreningen 20 års jubilæum var der lækker soft-ice til alle både fredag og lørdag aften, mums - og en lille sang til middagen lørdag aften (se længere nede). Tommy Fritzen, som jo har været med siden forenings begyndelsen tog os alle med på en erindringstur gennem forenings 20 år med udgangspunkt i Lenes historie. Denne beretning kan du genopleve i dette nyhedsbrev.

3 Det var en hyggelig weekend - i år dog også med regn, hvilket indtil i år har været uhørt på vores WS-weekender. Historisk tilbageblik på Williams Foreningen. Da jeg er blevet bedt om at lave et historisk tilbageblik på foreningen vil jeg tage udgangspunkt i min og Meretes situation efter vi fik Lene i Vi vidste, stort set med det samme, at der var et eller andet galt med Lene, idet hun ikke opførte sig som sin storebror, som vi havde fået i 1976 og derfor var der en hel del undersøgelser af Lene hos forskellige læger på Hillerød Hospital, samt hjertelæger fra Rigshospitalet. Efter disse undersøgelser var vi til møde med en hjertelæge på Rigshospitalet i sommeren 1985, og her fik vi som den første oplysning i vide, at den slags børn sjældent blev dybt åndssvage, og et stykke henne i hans underretning til os fik vi oplyst en diagnose Elfins Face Syndrom eller Williams Syndrom. Lægen kunne ikke bidrage med meget oplysning, men henviste os til at kontakte vores børnelæge i Hillerød, som ville kunne bidrage med mere oplysning. Ved næste kontakt til børnelægen kunne han fra et lægeleksikon vise os meget lidt, nemlig ca. 20 linier hvoraf det fremgik, at syndromet var blevet fundet i 1961 af en New Zealandsk læge hvis efternavn var William. Børnelægen var meget støttende og efter, at vi nu havde fået sat navn på Lenes syndrom, valgte vi at kigge fremad og forsøgte at indrette os på et nyt liv for vores lille familie. Lægen var villig til, med vores accept, at give vores tlf.nr. til andre forældre, idet han gav udtryk for, at han havde mødt andre børn, som helt givet havde samme syndrom. Han ville også lade vores tlf.nr. tilflyde til RH, hvor de fleste børn kom til undersøgelser. Således mødte vi først Gitte/Mathilde Lone/Nicolai samt et forældrepar fra Hedehusene med en datter, der var ældre end Lene, med Williams Syndrom. Senere kom Rolf og Anne/Freja ind i billedet og efter dem kom andre til, hvor vi alene mødtes privat, drak lidt kaffe og udvekslede erfaringer. Alle os, der her er nævnt, boede på det tidspunkt på Sjælland og i København, men der var dog lidt kontakt til forældre, der boede i Jylland og på Fyn og andre landsdele, og vi var på det tidspunkt nået hen til 1989/1990.

4 Via de kontakter vi i fællesskab havde skabt os, fik vi en indbydelse til et seminar på Amager, hvor bl.a Flemming Skovby ville være til stede, ligesom der ville være nogle personer fra et nyoprettet, Center for Små Handicap, tilstede. En af disse personer fra dette Center var en person, som var en del kendt, nemlig Terkel Andersen, som på det tidspunkt var landsformand for Danmarks Bløderforening, men samtidig også politisk udpeget leder af det nye Center, som var beliggende i København, og der skulle senere oprettes en afdeling af Centret i Århus også. Under workshoppen talte vi med Terkel Andersen om vores (Williamsforældrenes) problem med at få vore budskab bredt ud til hele landet, hvorfor han opfordrede os til at stifte en forening, han ville godt hjælpe os i gang, ligesom vi kunne få yderligere hjælp i Center for Små Handicap. Dette satte noget i gang hos os alle, og efter lidt samtale hen over efteråret 1990, foråret 1991 tog vi initiativ til at starte foreningen, og der blev indkaldt til stiftende generalforsamling den 21. maj 1991, og den blev afholdt i Center for Små Handicapgruppers lokaler i Sct. Annæ Passage i København. Der var forinden lavet et udkast til vedtægter, som med få rettelser blev vedtaget på generalforsamlingen, og den første bestyrelse kom til at bestå af: Gitte Pedersen som formand Carsten Nordstrøm som bestyrelsesmedlem Anette Malle som bestyrelsesmedlem Tommy Fritzen blev suppleant. Og de konstituerede sig efterfølgende med Anette som kasserer og Carsten som sekretær. Vi må nok erkende, at vores vedtagne vedtægter havde meget store ambitioner, idet vi havde indføjet en passus om, at foreningen ville tage sig af at varetage interesser for personer med Williams Syndrom over for myndigheder og institutioner, samt at arbejde for forskning omkring Williams Syndrom, men jeg vil sige, at det var virkelig vores intentioner, men hen ad vejen lærte vi jo meget om, hvor svært netop disse 2 passager var, hvorfor de jo også siden er taget ud af vores vedtægter, ligesom vi alle steder fjernede ordet sygdom. Foreningen startede op med at lave kontaktgrupper på begge sider af Storebælt, og så have den årlige samling i forbindelse med generalforsamlingen. Disse tiltag lykkedes, men nok ikke med den helt stor succes, men der har også været afholdt enkelte foredrag på kursusejendomme forskellige steder i Danmark. I 1995 og 1996 holdt vi 2 seminarer/generalforsamlinger i Faaborg, hvor nok, for dem af os der deltog, vil kunne huske det første af dem, idet der var nogle meget følelsesladede diskussioner om, for det første, hvor langt kunne bestyrelsen gå i deres bestræbelser på at få fat i lægeverdenen/forskerne, og hvor meget kunne bestyrelsen binde os forældre op, hvad ville vi deltage i af forsøg, hvad ville vi lade vores børn deltage i af forsøg m.v. På mødet som jeg husker det i dag, så kom der ikke nogen slutning på det, men mange følelser blev der givet udtryk for.

5 Efter disse 2 ophold på Fyn, blev de næste landsmøder afholdt på Pindstrupcentret på Djursland, hvor vi havde rigtigt gode møder og det var 1998 og Herefter løb foreningen ind i nogle problemer, som ikke skal dyrkes her i oplistningen, men med nye folk på posterne, så vendte vi i 2003 tilbage til PindstrupCentret for landsmøde og de efterfølgende år fra 2004 har vi så holdt vores landsmøder her på Brogården, hvor vi føler os godt tilpasse. Vi ved alle, at disse møder ikke kan afholdes uden vi får tilskud fra Socialministeriet, så vi er glade, hver gang vi får et tilskud. Jeg skal her runde af med at takke alle vores nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, men også alle vores menige medlemmer gennem årene, som jo er med til at holde gang i vores forening, hvor der på de 20 år er sket megen udvikling. Det altid rart, at komme til disse samlinger, møde folk man kender, men også møde nye, og alle vi gamle håber jo dermed, at vi kan bidrage med noget til foreningens medlemmer, og når jeg skuer ud over forsamlingen i dag, så kan jeg se, at vi er mange der har været med fra starten, og en masse af dem der er kommet senere også er blevet i foreningen, så må vi alle i fællesskab arbejde videre med at få foreningen til at bestå og videreudvikle sig. Selv om vi i dag nok mest er en forening, hvor der udveksles erfaringer, så sker der hele tiden nye tiltag, og dette takket være, nye unge medlemmer, som ser med nye øjne på det hele, og derfor forfølger de mål de kan se, således at dette bliver til gavn og glæde for os alle i foreningen, specielt for vore børn og unge der har Williams Syndrom. Dette var min korte gennemgang af de første 20 år i Williams Foreningen. Der vil sikkert være andre som kan bidrage med ting, jeg måtte have glemt, og det må vi så samle op på, hvis vi i fællesskab skal skrive historien om foreningen. Tommy Fritzen

6 Arkivfoto af familienfritzen Evaluering på Workshop. Udarbejdet ved Dansk forening for Williams-syndroms netværksmøde lørdag d. 14. maj Ved foreningens netværksmøde i weekenden 13. til 15. maj blev der om lørdagen lavet en workshop, hvor det var muligt for foreningens medlemmer, at få stillet nogle spørgsmål og få nogle svar inden for nogle konkrete emner. I tiden op til weekenden, var det muligt for at komme med forslag om konkrete emner, som ved selve workshoppen blev kogt ned til 4 emner: Pubertet og følgesygdomme Skolevalg Botilbud og pension Søskende problematik og opdragelse Umiddelbart inden workshoppen var det muligt at skrive sig på et af disse 4 emner, hvorefter arbejdet kunne begynde.

7 I grupperne, som bestod af mellem 4 og 8 personer, blev der udpeget en mødeleder samt en referent. Grupperne havde herefter 1½ time til at arbejde koncentreret med emnerne, hvor resultatet kan ses herunder: Pubertet og følgesygdomme Deltagere: Kenneth og Ulla (Malthe), Henrik og Lisa (Viktor), Margit, Anja og Rene (Mathias K) og Helle (Maria) Vi talte omkring følgende emner: Forelskelse og seksualitet. Hvor meget skal man blande sig? Tal med WS eren og lav nogle aftaler. For tidlig pubertet og håndtering/behandling af dette. Kontakt lægen/børneambulatoriet. Udvikling hvordan håndterer WS erne og forældre den kropslige udvikling? Håndtering af WS handicap og andre mennesker (hvorfor er jeg handicappet?) i takt med at børnene bliver teenagere kommer der lidt frustrationer over at være anderledes og ikke kunne det samme som andre. Venskaber med alm. Børn og ligesindede fra skole, bofællesskaber. Det at flytte hjemmefra. Det er vigtigt at se efter egnet bolig i god tid. Temperament (svært at håndtere bliver for nogen mere udpræget i forbindelse med puberteten). Ængstelighed hos børnene over hvad der skal ske og hvordan fremtiden skal forme sig. Søvnmønster meget forskelligt. Depression/håndtering af frustrationer der kan for fleres vedkommende være stor brug for psykolog / tale med andre. Skolevalg Deltagere: Sanne (Lucas), Peter (Frederik), Karsten (Maggie) og Christel (Mathias) -Vi var 4 forældre til WS-børn i alderen 5-11 år. Vi savnede lidt diskussion med nogle med ældre børn.

8 Alm. Folkeskole med specialklasse o + mulighed for integration med normalfungerende børn godt for nogen, som spejler sig meget i andre. o Specialskole o o % terapi på skolen det skal være efter skoletid, hvilket giver nogle lange dage. + terapeuter på skolerne, terapi bliver en integreret del af hverdagen Godt samarbejde mellem lærer, pædagoger, terapeuter m.m., samt de er gearet til børn med særlige behov. Det er vigtigt, at vi som forældre tager ud og ser de forskellige skolemuligheder, da det er os, der kender vores børns behov, samt svagheder og styrker. Det fungerer godt, hvis der er en overgangsfase mellem BH og skole og et samarbejde mellem lærer og pædagoger på de respektive steder. Det giver nemmere start for vores børn overgangen til skole bliver blidere. Når man vælger skole skal man også være opmærksom på, om det er godt for barnet med en lokal skole, og dermed kort vej til skole og mulighed for lokale legekammerater. Skolevalg er jo også afhængig af, hvor stor kommune, man bor i; i små kommuner er der ofte ikke valgmuligheder ift skole for børn med handicap. OBS at vi er opmærksomme på, at vores børn får 11 års skolegang, således at de får 10. klasse med inden en ungdomsuddannelse. Botilbud og pension Deltagere: Tove, Malene (WS), Anne Marie (Casper), Jimmi (Casper), Dea (Mia) og Hanne (Mathias). Fra den unge er 16 år skal man gøre kommunen (Børn og familie) opmærksom på at den unge bliver 18 om to år og har brug for et botilbud og en pension. De har så mulighed for at advisere Voksenspecialenheden. Vedr. pension skal man have lavet en speciallægeerklæring på, at der ingen arbejdsevne er. Dette skal ligge klar, så man kan søge om pension, når den unge er 17 ½ år. Vedr. botilbud har de fleste af vores unge mest gavn af et bofællesskab, hvor der er pædagogisk personale tilknyttet. Det er vigtigt at orientere sig om, hvilke muligheder der er for boformer og priser. Der er stor forskel fra landsdel til landsdel.

9 Overordnet kan man sige, at når man er 18 år, er man fuld myndig og har samme rettigheder som alle andre. Teoretisk set er der frit boligvalg, men i disse spare- og krisetider vil kommunerne gøre alt for at finde den billigste løsning. Og hvis den unge er blevet 18 år, kan det være meget svært at flytte kommune. Mens barnet bor hjemme, er det rigtig vigtig at gøre det så selvhjulpen som mulig, både for barnets egen skyld, men også fordi, der bliver sparet mere og mere på den pædagogiske og praktiske hjælp. Her tænker vi på: - Personlig hygiejne - dække bord - indkøb - lave mad - opvask - rengøring - vasketøj - at finde vej Her er det vigtig at man vælger sine områder og sine kampe og ikke sætter ind over det hele på én gang. Det er også vigtig at se på de små fremskridt og så rose for det. Vores forening er medlem af Landforeningen LEV, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre. Tlf.: Her kan man søge hjælp og rådgivning. Man kan også blive personlig medlem. Søskende problematik + opdragelse Deltagere: Mette (Maggie), Helge (Malene), Berit (Casper), Theis (Mathias) Michael (Maria) Henning (Lukas), Karina (Frederik) og Lene (WS). Der var enighed i gruppen om at de normale søskende, både større og mindre søskende ubevidst og nogle gange bevidst blev forældrenes forlængede arm i forhold til broren/søsteren med WS. Der blev stillet krav og givet instruktioner til den normale søskende, og det var meget vigtigt at man var opmærksom på, hvorledes denne ubevidste ansvars-pålæggelse kan påvirke en søskende. Alle havde oplevet at den normale søskende tager styring i leg og anden aktivitet, og WS eren er lige som en hund i leg, der modtager kommandoer og udfører disse og ikke andet. Man skal være klar over at der kommer et tidspunkt, hvor den normale søskende finder det pinligt at have en søster eller bror med WS og f.eks. ikke længere vil med på fælles ture til byen eller andre steder i det offentlige eller lign. Det er derfor vigtigt at få talt om hvorfor tingene er som de er. Der var enighed om, at det er meget meget vigtigt, at de normale søskende bliver klar over, at de ikke er de eneste i verden som lever med en handicappet søster eller bror. Lige netop derfor

10 er det super godt at tage med til WS-foreningens arrangementer, hvor der er mulighed for at møde ligesindet og evt. skabe sig nogle kontakter. Endvidere kan det med fordel anbefales at deltage i søskende kurser, som afholdes i nogle kommuner eller i region regi. Søg oplysninger i kommune eller via sagsbehandlere eller på nettet. Det blev også diskuteret, hvorledes man som forældre skal håndtere spørgsmål som Mor; hvorfor er Maria handicappet? eller lign. spørgsmål som umiddelbart kan være svære at svare på. De fleste gange er det jo blot det umiddelbare svar som behøves, selv om vi som voksne når at tænke åh, nej Louise det er da ikke sådanne spørgsmål de skal gå at tumle med, lille ven. Det svar der behøves er jo en stor lægelig udredning, men oftest blot et kort konkret svar, som sådan er Maria født eller lign. Det er selvfølgelig ikke nok svar på længere sigt, men kan være fint nok i situationen. Også kan man taget det op igen senere og give et mere forklarende svar. Der var flere som opfordrede til at man som handicap familie for flere børn, således at de normale børn også oplever det at have en normal søster eller bror. Set fra et forældres egoistisk synspunkt er der så også flere til at tage over, når man ikke selv er til mere eller ikke kan passe/se efter den handicappet. Der blev også talt om opdragelse af ens WS barn forhold til normalfungerende søskende. Der bør stilles krav og som udgangspunkt bør de samme spilleregler gælde i hjemmet. Det kan være tingene ikke fungere på samme niveau, men der er ikke nogen grund til ikke at stille krav til en WS barn lige som vi stiller krav til vores andre børn. Endeligt kunne det være rigtigt interessant at få en eller flere normalt fungerende søskende til at fortælle deres oplevelse omkring det at have en handicappet bror eller søster. Dette kunne måske være en forslag til næste års foredragsholder. Vi håber I kan bruge resultatet. MVH Bestyrelsen Hvad er LEV og hvad kan du bruge LEV til??? LEV en hurtig intro til, hvad LEV er for en størrelse Af Arne Ditlevsen, LEV

11 En blanding af kamporganisation, sociale netværk og ideudvikling. Sådan kan Landsforeningen LEVs aktiviteter og eksistensberettigelse beskrives. Kampen Indimellem er der medlemmer af LEV, som siger, at LEV skal være meget mere aggressiv og fremme i skoene. Baggrunden er typisk, at mennesker med udviklingshæmning og i øvrigt andre handicappede i disse år er udsat for heftig beskydning i form af besparelser og bliver fremstillet af visse borgmestre og Kommunernes Landsforening som de hovedskyldige i kommunernes dårlige økonomi. Derfor er LEV nødt til at skyde tilbage med samme midler, mener nogen, for flinkeskolen fører ikke til noget. Og det kan de, kritikerne, have meget ret i. Derfor har LEV også optrappet informations- presse- og lobbyarbejdet. Der arbejdes således målrettet på at formidle historier om livet med et barn med udviklingshæmning, kampagner mod nedskæringer etc. både i forhold til de store nationale medier, men også til de lokale dag- og ugeblade. Men medietid er ikke ensbetydende med forbedringer for udviklingshæmmede og deres pårørende. Derfor fremfører vi også LEVs synspunkter over for ministre, folketingsmedlemmer, KL og andre relevante parter på området - blandt andet i form af høringssvar. Hvis du vil følge med i LEVs politiske arbejde, kampagner, projekter etc. så tegn et abonnement på LEVs nyhedsbrev på LEVs kredse, tilknyttede foreninger og medlemmer er utroligt vigtige i indsatsen for at få medier i tale. For ingen historie uden en personlig vinkel på den det er hovedreglen. Så når en historie om besparelser, tabt arbejdsfortjeneste eller handle- og betalingskommune skal dækkes af pressen, så skal den ledsages af en case. Og der har vi brug for, at medlemmerne bakker op og stiller sig til rådighed. LEVs kredse kan selvfølgelig også på egen hånd kæmpe kampen lokalt både over for medier og politikere. Netværk Deltagelse i en LEV-kreds indebærer, hvad man selv ønsker at lægge i det. Måske er man til den hårde socialpolitiske kamp, måske er man interesseret i at være med i et netværk med ligesindede, eller måske har man lyst til at bidrage som praktisk hjælp ved et arrangement. Netværksdelen er for mange meget vigtig. Her kan man møde andre i samme situation som en selv eller måske nogen, som netop har prøvet det, man selv gennemgår lige nu og her. Om man vil engagere sig i kredsbestyrelsesarbejde, med hvad det indebærer, er ingen betingelse for at være med. Projekter Connect. Netop udviklingen af netværk er i fokus i et af LEVs nyeste projekter. Connect er navnet på et nyt netværk for

12 børnefamilier, som helt enkelt går ud på at gøre det lidt lettere at være familie med børn, der har et udviklingshandicap. Ideen er at opbygge netværk mellem familierne, hvor man kan dele hinandens erfaringer og fiduser til at løse dagligdagens udfordringer. Connect har sit udspring i Vestsjælland, men alle er velkomne til at tage kontakt. Læs mere på connect.lev.dk. KLAP. Fordi man er født med udviklingshæmning, er det ikke ensbetydende med, at man skal tilbringe sit voksenliv på et beskyttet værksted. Landet over er der gode beskyttede værksteder, men det kniber også med at vise unge udviklingshæmmede hvilke andre muligheder der findes. Projekt KLAP handler om at vise forskellige typer af jobs, som mennesker med udviklingshæmning kan mestre, og hvordan man kan realisere sin drøm om at få et arbejde uden for det beskyttede værksted - eller i hvert fald noget, der ligger meget tæt på drømmen. Læs mere på projektklap.dk. Best Buddies. Mange mennesker med udviklingshæmning lever et liv, hvor de udelukkende er sammen med pædagoger, andre udviklingshæmmede eller deres familie. Men de vil også gerne have en ven at shoppe med, gå til fodboldkampe med, sms'e, snakke og hænge ud med. Det udvider deres horisont og giver dem de muligheder, som alle andre har. I Best Buddies danner vi venskaber mellem udviklingshæmmede og ikkeudviklingshæmmede. Best Buddies er for alle over 16 år. Læs mere på bestbuddies.dk. Ovenstående er blot nogle af de mange projekter, som LEV er involveret i. Pt. har vi også et projekt, som skal reducere mobning på værkstederne (se projekt-gram.dk) samt et projekt, som skal fremme sundhed og motion for mennesker med udviklingshæmning (se smutprojektet.dk). LEV er desuden aktiv i ulandsarbejde med projekter i Vietnam, Uganda, Ghana og Sydafrika (læs mere på se under Aktiviteter og Projekter ). Ejendomme og forsikringer LEV har siden 1960 erne opført boliger til mennesker med udviklingshæmning. Baggrunden var dengang som nu at sikre mennesker med udviklingshæmning, at de kan få en god og tidssvarende bolig. Modellen er ganske enkel, at LEV sørger for opførelse af boligerne, mens kommunerne står for at skaffe beboerne. Både pårørende og en kommune kan være initiativtager til opførelse af nye botilbud. Læs mere på ejendomme.lev.dk. I 1996 begyndte LEV at formidle forsikringer, fordi mange handicappede blev diskrimineret på forsikringsområdet. I dag formidler vi også opsparingsservice. HANDI Forsikringsservice er navnet på dette arbejdsområde, som er blevet et stort forretningsområde for landsforeningen. Mange andre mennesker med handicap end lige netop udviklingshæmmede er i øvrigt blandt kunderne. Læs mere på Det gør Landsforeningen LEV Tilbyder telefon- og netrådgivning Tilbyder konsulentbesøg af en børneterapeut til familier med udviklingshæmmede børn i alderen 0-12 år Opfører boliger til udviklingshæmmede

13 Udlejer sommerhuse, som er velegnede til mennesker med handicap Indsamler og formidler viden om udviklingshæmning eks. på i LEV-bladet og i LEVs nyhedsbrev og kredsblade Deltager aktivt i ministerielle udvalg og DH LEVs formand sidder i DH s forretningsudvalg, og LEV er repræsenteret i så godt som alle DHudvalg på landsplan samt i det regionale og lokale DH-arbejde Er aktiv deltager i internationale organisationer eks. Inclusion International Påvirker de politiske beslutningstagere både lokalt og landsdækkende Uddeler hvert år legatmidler Er engageret i ulandsprojekter med fokus på udviklingshæmning Arbejder aktivt på inklusion af mennesker med udviklingshæmning i projekter som KLAP og Best Buddies LEV er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede dannet i Der findes ikke et præcist tal for, hvor mange udviklingshæmmede, der er i Danmark, men undersøgelser viser, at det er omkring personer Det økonomiske grundlag for LEVs arbejde skyldes i høj grad støtten fra foreningens i dag ca medlemmer og andre interesserede. LEVs årlige landsindsamling Forglemmigej-dagen finder sted den sidste fredag i august. LEV modtager offentlig støtte i forbindelse med specifikke projekter samt tips-/lotto-midler. Desuden får LEV en del midler via arv LEV er organisatorisk opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkede foreninger, der arbejder for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende Protektor for LEV er Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Facts om LEV LEV s bisidderordning hvad er det? Hvis du / din familie har nogle problemer, som I mener kommunens sagsbehandler ikke behandler, som man burde, så har du mulighed for at henvende dig til: LEV

14 Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre Tlf Her får du rådgivningstjenesten (LEV betaler opringningen). Her vil man kunne give dig gode råd og evt. tilbyde, at en frivillig person kan deltage i møder med jeres kommune. Denne person (bisidder) er ikke sagfører eller sagsbehandler, men tjener udelukkende det formål at være med for at lytte og sikre, at I bliver behandlet rigtigt, hvis der skulle være love og bestemmelser, der er overtrådt. Sagen forløber som regel således: - Man henvender sig til LEV. - Man får opgivet en kontaktperson (bisidderen), man kan sætte sig i forbindelse med. - Man aftaler et møde med bisidderen for at sætte vedkommende ind i sagen. I får måske nogle idéer til jeres sag. - Bisidderen deltager sammen med jer i evt. møder med kommunen som en lytter. - Efterfølgende taler I sammen for at tage stilling til, hvad der forsat skal gøres. NB! - Bisidderen er et gratis tilbud til jer, så benyt jer af det, hvis der er behov. - Bisidderen har tavshedspligt. Overstående oplysninger er hentet fra LEV s medlemsblad. MVH Peter Holm Bestyrelsen. Referat fra generalforsamlingen for 2011 i Dansk forening for Williams syndrom. 15. maj 2011 i Strib ved Middelfart Formanden Michael Lauridsen bød velkommen og bød op til sang i anledning af foreningens jubilæum, 20 år. 1. Valg af Ordstyrer/dirigent Tommy Fritzen blev foreslået og valgt. Tommy Fritzen kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var lovlig iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning Beretningen omhandlede bl.a. årets aktiviteter, medlemskab i sjældne diagnoser, medlemsskaber i egen forening og sammenkomster. Afsluttes med en opfordring til at huske kontingent indbetaling og tovholdere for arrangementer efterlyses.

15 Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab Foreningens revisor Karina H. Jørgensen, har godkendt regnskabet for 2010 uden bemærkninger. Revisor var ikke tilstede. Regnskabet og budget blev kort gennemgået af Merete og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen. 4. Indkomne forslag a) Bestyrelsen har foreslået en vedtægts tilføjelse til 9: Efter første linie / stykke ønskes tilføjet Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser. Alene foreningens kapital hæfter. Tilføjelsen blev enstemmigt godkendt. b) Mette har foreslået at eksklusion af tidligere medlem Annette Malle ophæves. Godkendt bestyrelsen sender en hilsen til familien. 5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog uændret kontingent nemlig: Familie medlem 300,- kroner årligt Personligt medlem 200,- kroner årligt Uændret kontingent forudsætter, at vi husker at indbetale inden 31. marts. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Formand Michael Lauridsen og revisor Karina Holm Jørgensen var på valg. Begge villige til genvalg. Begge blev genvalgt. Efter en opfordring fra bestyrelsen om at der er plads til 6, var der imidlertid ikke nogen som ønskede at stille op til bestyrelsen. Vi opfordre til at overveje det til næste år, da vi ønsker fornyet energi. 7. Eventuelt. En stor tak til Viktor, Henrik og Lisa for et enestående musikarrangement for de interesseret unge. En stor tak til Musik for en 10'er, særligt Peter og Lene for fantastisk underholdning. Der kom en opfordring til afholdelse af arrangementer. Vi blev inviteret til Mads by legepark den 27. august De unge planlægger en Tivoli tur.

16 Mette gav en rundvisning i forhold til foreningens nye/opdateret hjemmeside. Kodeord til de interne sider er musik/musik, skrevet med småt. Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt hurra for foreningen i anledning af 20 års jubilæum. Årsmødet 2012 vil blive afholdt i weekenden den 8. til 10. juni 2011, såfremt Brogården er ledig og at foreningen får penge bevilliget. Tak for god ro og orden. Referent: Mette Grentoft Dirigent: Tommy Fritzen Fødselsdage siden sidst: Mathias Kruse Kjær 11 år, Kirsten Peters 56 år, Nikolaj Kaagaard 21 år, Victor Johansen 21 år, Diana Kaia Magling 13 år, Maria Lauridsen 10 år, Maya Sornn-Friese 9 år, Frederik Holm Jørgensen 7 år, Malene Madsen 36 år, Jeannette Thoft Pedersen 33 år, Sofie Malle 28 år, Villads Kjer 7 år, Anton Voller 5 år, Emilie Mølholt Hansen 5 år, Freja Andersen 23 år, Mathilde Bebe Iversen 17 år, Josefine Jensen 13 år, Viktor Bærentsen 6 år, Anders Nordstrøm 34 år, Lene Fritzen 29 år, Casper Bichler 23 år, Casper Franch 20 år, Linda Jensen 36 år, Stine Skydt 32 år, Julie Skov 22 år, Liva Rød 2 år, Ulla Danty 43 år, Sabrina Sørensen 21 år. TILLYKKE med dagen til jer alle sammen

17

18 Sæt i Kalenderen Efterårsarrangement på Sjælland ultimo oktober/primo november 2011 Efterårshygge i Herning Baboon City lørdag d. 5. november 2011 Fastelavn Februar 2012 WS weekend i Strib d juni 2012 Generalforsamling 10.juni 2012 Deadline for indlæg til næste Nyhedsbrev 15. december 2011 Formand: Kasserer: Sekretær: Mette Grentoft Michael Lauridsen Peter Holm Jørgensen Jægerbuen 7 Koustrupparken 101 Ubberup Mark Ishøj 7400 Herning 4400 Kalundborg Tlf: Tlf : Tlf : Best.Medlem : Suppleant : Revisor: Merete Fritzen Hanne Mølgård Karina Holm Jørgensen Borgmestervænget 20 Bakkehaven 11 Ubberup Mark Frederikssund 4400 Kalundborg 4400 Kalundborg Tlf : Tlf.: Tlf :

19

20

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Evaluering på Workshop. Udarbejdet ved Dansk forening for Williams-syndroms netværksmøde lørdag d. 29. maj 2010.

Evaluering på Workshop. Udarbejdet ved Dansk forening for Williams-syndroms netværksmøde lørdag d. 29. maj 2010. Evaluering på Workshop. Udarbejdet ved Dansk forening for Williams-syndroms netværksmøde lørdag d. 29. maj 2010. Ved foreningens netværksmøde i weekenden 28. til 30. maj, blev der om lørdagen lavet en

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

April 2010. Racerkører, princesser, spøgelser, nonner og andre skabninger. Kære alle WS ere med familie,

April 2010. Racerkører, princesser, spøgelser, nonner og andre skabninger. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev April 2010 Racerkører, princesser, spøgelser, nonner og andre skabninger Kære alle WS ere med familie, Så slap vinteren sit hårde greb, og vi kan nu glæde os over forårets komme og dagene længes.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009

Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Referat af generalforsamling i Dansk Forening for Tuberøs Sclerose den 28.2.2009 Generalforsamlingen blev afholdt den 28. februar 2009 på Odense Danhostel kl. 13.00. 8 familier var repræsenteret. Dagsorden:

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

CdL Foreningens nyhedsbrev

CdL Foreningens nyhedsbrev CdL Foreningens nyhedsbrev nr. 2-2015 Kære medlem af CdL Foreningen. Nu sidder du med CdL Foreningens nyhedsbrev. Det er sendt til dig som medlem eller hvis du har en tilknytning til foreningen. Det er

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace

protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace PND protein nedbrydnings defekt foreningen Årsberetning 2011 Her er vi... cyberspace Generalforsamling 2011 4 5 6 7 8 Indhold madlavningskursus Samarbejde med PKU Generalforsamlingen 2011 Sjældne Diagnoser

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev.

Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. LEV Københavns Kommunekreds ordinære generalforsamling 2012. Torsdag d. 19. april 2012 på Ungdomsskolen i Utterslev. Vi var 20 mennesker til spisning i UIUs dejlige kantine. Efter den lækre mad blev vi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Brugerpårørenderåd for Botilbudene JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 22. september 2009 Tlf. dir.: 4477 1836 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: pre@balk.dk Kontakt: Anne Precht Referat

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN J. nr. 2447/220 T/ VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningen bærer navnet Foreningen Misbrugsportalen. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 1.3. Foreningen

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS

Storstrømmen. Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Storstrømmen Nr. 1 MAJ 2011 NYHEDSBREV FOR PARKINSONFORENINGEN STORSTRØMMENS KREDS Et nyhedsbrev Hvorfor nu det? Som en af de eneste kredse i Parkinsonforeningen, har Storstrømmens Kreds ikke tidligere

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014

Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 Referat af generalforsamling mandag den 15. september 2014 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Tine Christiansen. 4. Fastsættelse af kontingent.

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Boliqforenin g s+ en \ Loìland

Boliqforenin g s+ en \ Loìland Boliqforenin g s+ en \ Loìland 19. maj 21 Den 19. maj 21, holdt boligforeningen ordinærgeneral forsamling i Bangs Have, i Maribo. Der var mødte 82 beboere fra 63 husstande. Bestyrelsesformand Niels Kruse

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere