Nyhedsbrev. September Kære alle WS ere med familie,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,"

Transkript

1 Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt. Dansk forening for Williams Syndrom s bestyrelsen har afholdt første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og konstitueret sig på følgende måde: Ny formand er Mette Grentoft, ny kasserer er Michael Lauridsen, sekretær er Peter Holm Jørgensen, bestyrelses medl. Merete Fritzen, suppleant Hanne Mølgård. Vi ønsker god arbejdslyst til den nye bestyrelse Michael Lauridsen

2 Årsmøde 2011 Årsmødet maj 2011 i Strib Dette års Williams weekend forgik som vaneligt på Brogården i Strib. Som tidligere have vi workshop lørdag formiddag efterfulgt at foredrag om eftermiddagen og musik og hygge om aftenen. Sammendrag fra de forskellige Workshopgrupper følger nedenfor. Advokat Henrik Høpner holdt et foredrag omkring værgemål og testamente og arveret, hvilket jo kan virke lidt tørt, men det fik dog tilhørerne til at tænke lidt over deres egen situation. Om eftermiddagen var er nogle af børnene og de unge WS ere, som have arbejdet med musik og efter foredraget, var der indbudt til jamsession med lidt Kim Larsen, Queen toner. Helt fantastisk. Tak for hjælen til Viktor, Henrik og Lisa for at holde styr på tropperne. I anledning af foreningen 20 års jubilæum var der lækker soft-ice til alle både fredag og lørdag aften, mums - og en lille sang til middagen lørdag aften (se længere nede). Tommy Fritzen, som jo har været med siden forenings begyndelsen tog os alle med på en erindringstur gennem forenings 20 år med udgangspunkt i Lenes historie. Denne beretning kan du genopleve i dette nyhedsbrev.

3 Det var en hyggelig weekend - i år dog også med regn, hvilket indtil i år har været uhørt på vores WS-weekender. Historisk tilbageblik på Williams Foreningen. Da jeg er blevet bedt om at lave et historisk tilbageblik på foreningen vil jeg tage udgangspunkt i min og Meretes situation efter vi fik Lene i Vi vidste, stort set med det samme, at der var et eller andet galt med Lene, idet hun ikke opførte sig som sin storebror, som vi havde fået i 1976 og derfor var der en hel del undersøgelser af Lene hos forskellige læger på Hillerød Hospital, samt hjertelæger fra Rigshospitalet. Efter disse undersøgelser var vi til møde med en hjertelæge på Rigshospitalet i sommeren 1985, og her fik vi som den første oplysning i vide, at den slags børn sjældent blev dybt åndssvage, og et stykke henne i hans underretning til os fik vi oplyst en diagnose Elfins Face Syndrom eller Williams Syndrom. Lægen kunne ikke bidrage med meget oplysning, men henviste os til at kontakte vores børnelæge i Hillerød, som ville kunne bidrage med mere oplysning. Ved næste kontakt til børnelægen kunne han fra et lægeleksikon vise os meget lidt, nemlig ca. 20 linier hvoraf det fremgik, at syndromet var blevet fundet i 1961 af en New Zealandsk læge hvis efternavn var William. Børnelægen var meget støttende og efter, at vi nu havde fået sat navn på Lenes syndrom, valgte vi at kigge fremad og forsøgte at indrette os på et nyt liv for vores lille familie. Lægen var villig til, med vores accept, at give vores tlf.nr. til andre forældre, idet han gav udtryk for, at han havde mødt andre børn, som helt givet havde samme syndrom. Han ville også lade vores tlf.nr. tilflyde til RH, hvor de fleste børn kom til undersøgelser. Således mødte vi først Gitte/Mathilde Lone/Nicolai samt et forældrepar fra Hedehusene med en datter, der var ældre end Lene, med Williams Syndrom. Senere kom Rolf og Anne/Freja ind i billedet og efter dem kom andre til, hvor vi alene mødtes privat, drak lidt kaffe og udvekslede erfaringer. Alle os, der her er nævnt, boede på det tidspunkt på Sjælland og i København, men der var dog lidt kontakt til forældre, der boede i Jylland og på Fyn og andre landsdele, og vi var på det tidspunkt nået hen til 1989/1990.

4 Via de kontakter vi i fællesskab havde skabt os, fik vi en indbydelse til et seminar på Amager, hvor bl.a Flemming Skovby ville være til stede, ligesom der ville være nogle personer fra et nyoprettet, Center for Små Handicap, tilstede. En af disse personer fra dette Center var en person, som var en del kendt, nemlig Terkel Andersen, som på det tidspunkt var landsformand for Danmarks Bløderforening, men samtidig også politisk udpeget leder af det nye Center, som var beliggende i København, og der skulle senere oprettes en afdeling af Centret i Århus også. Under workshoppen talte vi med Terkel Andersen om vores (Williamsforældrenes) problem med at få vore budskab bredt ud til hele landet, hvorfor han opfordrede os til at stifte en forening, han ville godt hjælpe os i gang, ligesom vi kunne få yderligere hjælp i Center for Små Handicap. Dette satte noget i gang hos os alle, og efter lidt samtale hen over efteråret 1990, foråret 1991 tog vi initiativ til at starte foreningen, og der blev indkaldt til stiftende generalforsamling den 21. maj 1991, og den blev afholdt i Center for Små Handicapgruppers lokaler i Sct. Annæ Passage i København. Der var forinden lavet et udkast til vedtægter, som med få rettelser blev vedtaget på generalforsamlingen, og den første bestyrelse kom til at bestå af: Gitte Pedersen som formand Carsten Nordstrøm som bestyrelsesmedlem Anette Malle som bestyrelsesmedlem Tommy Fritzen blev suppleant. Og de konstituerede sig efterfølgende med Anette som kasserer og Carsten som sekretær. Vi må nok erkende, at vores vedtagne vedtægter havde meget store ambitioner, idet vi havde indføjet en passus om, at foreningen ville tage sig af at varetage interesser for personer med Williams Syndrom over for myndigheder og institutioner, samt at arbejde for forskning omkring Williams Syndrom, men jeg vil sige, at det var virkelig vores intentioner, men hen ad vejen lærte vi jo meget om, hvor svært netop disse 2 passager var, hvorfor de jo også siden er taget ud af vores vedtægter, ligesom vi alle steder fjernede ordet sygdom. Foreningen startede op med at lave kontaktgrupper på begge sider af Storebælt, og så have den årlige samling i forbindelse med generalforsamlingen. Disse tiltag lykkedes, men nok ikke med den helt stor succes, men der har også været afholdt enkelte foredrag på kursusejendomme forskellige steder i Danmark. I 1995 og 1996 holdt vi 2 seminarer/generalforsamlinger i Faaborg, hvor nok, for dem af os der deltog, vil kunne huske det første af dem, idet der var nogle meget følelsesladede diskussioner om, for det første, hvor langt kunne bestyrelsen gå i deres bestræbelser på at få fat i lægeverdenen/forskerne, og hvor meget kunne bestyrelsen binde os forældre op, hvad ville vi deltage i af forsøg, hvad ville vi lade vores børn deltage i af forsøg m.v. På mødet som jeg husker det i dag, så kom der ikke nogen slutning på det, men mange følelser blev der givet udtryk for.

5 Efter disse 2 ophold på Fyn, blev de næste landsmøder afholdt på Pindstrupcentret på Djursland, hvor vi havde rigtigt gode møder og det var 1998 og Herefter løb foreningen ind i nogle problemer, som ikke skal dyrkes her i oplistningen, men med nye folk på posterne, så vendte vi i 2003 tilbage til PindstrupCentret for landsmøde og de efterfølgende år fra 2004 har vi så holdt vores landsmøder her på Brogården, hvor vi føler os godt tilpasse. Vi ved alle, at disse møder ikke kan afholdes uden vi får tilskud fra Socialministeriet, så vi er glade, hver gang vi får et tilskud. Jeg skal her runde af med at takke alle vores nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer, men også alle vores menige medlemmer gennem årene, som jo er med til at holde gang i vores forening, hvor der på de 20 år er sket megen udvikling. Det altid rart, at komme til disse samlinger, møde folk man kender, men også møde nye, og alle vi gamle håber jo dermed, at vi kan bidrage med noget til foreningens medlemmer, og når jeg skuer ud over forsamlingen i dag, så kan jeg se, at vi er mange der har været med fra starten, og en masse af dem der er kommet senere også er blevet i foreningen, så må vi alle i fællesskab arbejde videre med at få foreningen til at bestå og videreudvikle sig. Selv om vi i dag nok mest er en forening, hvor der udveksles erfaringer, så sker der hele tiden nye tiltag, og dette takket være, nye unge medlemmer, som ser med nye øjne på det hele, og derfor forfølger de mål de kan se, således at dette bliver til gavn og glæde for os alle i foreningen, specielt for vore børn og unge der har Williams Syndrom. Dette var min korte gennemgang af de første 20 år i Williams Foreningen. Der vil sikkert være andre som kan bidrage med ting, jeg måtte have glemt, og det må vi så samle op på, hvis vi i fællesskab skal skrive historien om foreningen. Tommy Fritzen

6 Arkivfoto af familienfritzen Evaluering på Workshop. Udarbejdet ved Dansk forening for Williams-syndroms netværksmøde lørdag d. 14. maj Ved foreningens netværksmøde i weekenden 13. til 15. maj blev der om lørdagen lavet en workshop, hvor det var muligt for foreningens medlemmer, at få stillet nogle spørgsmål og få nogle svar inden for nogle konkrete emner. I tiden op til weekenden, var det muligt for at komme med forslag om konkrete emner, som ved selve workshoppen blev kogt ned til 4 emner: Pubertet og følgesygdomme Skolevalg Botilbud og pension Søskende problematik og opdragelse Umiddelbart inden workshoppen var det muligt at skrive sig på et af disse 4 emner, hvorefter arbejdet kunne begynde.

7 I grupperne, som bestod af mellem 4 og 8 personer, blev der udpeget en mødeleder samt en referent. Grupperne havde herefter 1½ time til at arbejde koncentreret med emnerne, hvor resultatet kan ses herunder: Pubertet og følgesygdomme Deltagere: Kenneth og Ulla (Malthe), Henrik og Lisa (Viktor), Margit, Anja og Rene (Mathias K) og Helle (Maria) Vi talte omkring følgende emner: Forelskelse og seksualitet. Hvor meget skal man blande sig? Tal med WS eren og lav nogle aftaler. For tidlig pubertet og håndtering/behandling af dette. Kontakt lægen/børneambulatoriet. Udvikling hvordan håndterer WS erne og forældre den kropslige udvikling? Håndtering af WS handicap og andre mennesker (hvorfor er jeg handicappet?) i takt med at børnene bliver teenagere kommer der lidt frustrationer over at være anderledes og ikke kunne det samme som andre. Venskaber med alm. Børn og ligesindede fra skole, bofællesskaber. Det at flytte hjemmefra. Det er vigtigt at se efter egnet bolig i god tid. Temperament (svært at håndtere bliver for nogen mere udpræget i forbindelse med puberteten). Ængstelighed hos børnene over hvad der skal ske og hvordan fremtiden skal forme sig. Søvnmønster meget forskelligt. Depression/håndtering af frustrationer der kan for fleres vedkommende være stor brug for psykolog / tale med andre. Skolevalg Deltagere: Sanne (Lucas), Peter (Frederik), Karsten (Maggie) og Christel (Mathias) -Vi var 4 forældre til WS-børn i alderen 5-11 år. Vi savnede lidt diskussion med nogle med ældre børn.

8 Alm. Folkeskole med specialklasse o + mulighed for integration med normalfungerende børn godt for nogen, som spejler sig meget i andre. o Specialskole o o % terapi på skolen det skal være efter skoletid, hvilket giver nogle lange dage. + terapeuter på skolerne, terapi bliver en integreret del af hverdagen Godt samarbejde mellem lærer, pædagoger, terapeuter m.m., samt de er gearet til børn med særlige behov. Det er vigtigt, at vi som forældre tager ud og ser de forskellige skolemuligheder, da det er os, der kender vores børns behov, samt svagheder og styrker. Det fungerer godt, hvis der er en overgangsfase mellem BH og skole og et samarbejde mellem lærer og pædagoger på de respektive steder. Det giver nemmere start for vores børn overgangen til skole bliver blidere. Når man vælger skole skal man også være opmærksom på, om det er godt for barnet med en lokal skole, og dermed kort vej til skole og mulighed for lokale legekammerater. Skolevalg er jo også afhængig af, hvor stor kommune, man bor i; i små kommuner er der ofte ikke valgmuligheder ift skole for børn med handicap. OBS at vi er opmærksomme på, at vores børn får 11 års skolegang, således at de får 10. klasse med inden en ungdomsuddannelse. Botilbud og pension Deltagere: Tove, Malene (WS), Anne Marie (Casper), Jimmi (Casper), Dea (Mia) og Hanne (Mathias). Fra den unge er 16 år skal man gøre kommunen (Børn og familie) opmærksom på at den unge bliver 18 om to år og har brug for et botilbud og en pension. De har så mulighed for at advisere Voksenspecialenheden. Vedr. pension skal man have lavet en speciallægeerklæring på, at der ingen arbejdsevne er. Dette skal ligge klar, så man kan søge om pension, når den unge er 17 ½ år. Vedr. botilbud har de fleste af vores unge mest gavn af et bofællesskab, hvor der er pædagogisk personale tilknyttet. Det er vigtigt at orientere sig om, hvilke muligheder der er for boformer og priser. Der er stor forskel fra landsdel til landsdel.

9 Overordnet kan man sige, at når man er 18 år, er man fuld myndig og har samme rettigheder som alle andre. Teoretisk set er der frit boligvalg, men i disse spare- og krisetider vil kommunerne gøre alt for at finde den billigste løsning. Og hvis den unge er blevet 18 år, kan det være meget svært at flytte kommune. Mens barnet bor hjemme, er det rigtig vigtig at gøre det så selvhjulpen som mulig, både for barnets egen skyld, men også fordi, der bliver sparet mere og mere på den pædagogiske og praktiske hjælp. Her tænker vi på: - Personlig hygiejne - dække bord - indkøb - lave mad - opvask - rengøring - vasketøj - at finde vej Her er det vigtig at man vælger sine områder og sine kampe og ikke sætter ind over det hele på én gang. Det er også vigtig at se på de små fremskridt og så rose for det. Vores forening er medlem af Landforeningen LEV, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre. Tlf.: Her kan man søge hjælp og rådgivning. Man kan også blive personlig medlem. Søskende problematik + opdragelse Deltagere: Mette (Maggie), Helge (Malene), Berit (Casper), Theis (Mathias) Michael (Maria) Henning (Lukas), Karina (Frederik) og Lene (WS). Der var enighed i gruppen om at de normale søskende, både større og mindre søskende ubevidst og nogle gange bevidst blev forældrenes forlængede arm i forhold til broren/søsteren med WS. Der blev stillet krav og givet instruktioner til den normale søskende, og det var meget vigtigt at man var opmærksom på, hvorledes denne ubevidste ansvars-pålæggelse kan påvirke en søskende. Alle havde oplevet at den normale søskende tager styring i leg og anden aktivitet, og WS eren er lige som en hund i leg, der modtager kommandoer og udfører disse og ikke andet. Man skal være klar over at der kommer et tidspunkt, hvor den normale søskende finder det pinligt at have en søster eller bror med WS og f.eks. ikke længere vil med på fælles ture til byen eller andre steder i det offentlige eller lign. Det er derfor vigtigt at få talt om hvorfor tingene er som de er. Der var enighed om, at det er meget meget vigtigt, at de normale søskende bliver klar over, at de ikke er de eneste i verden som lever med en handicappet søster eller bror. Lige netop derfor

10 er det super godt at tage med til WS-foreningens arrangementer, hvor der er mulighed for at møde ligesindet og evt. skabe sig nogle kontakter. Endvidere kan det med fordel anbefales at deltage i søskende kurser, som afholdes i nogle kommuner eller i region regi. Søg oplysninger i kommune eller via sagsbehandlere eller på nettet. Det blev også diskuteret, hvorledes man som forældre skal håndtere spørgsmål som Mor; hvorfor er Maria handicappet? eller lign. spørgsmål som umiddelbart kan være svære at svare på. De fleste gange er det jo blot det umiddelbare svar som behøves, selv om vi som voksne når at tænke åh, nej Louise det er da ikke sådanne spørgsmål de skal gå at tumle med, lille ven. Det svar der behøves er jo en stor lægelig udredning, men oftest blot et kort konkret svar, som sådan er Maria født eller lign. Det er selvfølgelig ikke nok svar på længere sigt, men kan være fint nok i situationen. Også kan man taget det op igen senere og give et mere forklarende svar. Der var flere som opfordrede til at man som handicap familie for flere børn, således at de normale børn også oplever det at have en normal søster eller bror. Set fra et forældres egoistisk synspunkt er der så også flere til at tage over, når man ikke selv er til mere eller ikke kan passe/se efter den handicappet. Der blev også talt om opdragelse af ens WS barn forhold til normalfungerende søskende. Der bør stilles krav og som udgangspunkt bør de samme spilleregler gælde i hjemmet. Det kan være tingene ikke fungere på samme niveau, men der er ikke nogen grund til ikke at stille krav til en WS barn lige som vi stiller krav til vores andre børn. Endeligt kunne det være rigtigt interessant at få en eller flere normalt fungerende søskende til at fortælle deres oplevelse omkring det at have en handicappet bror eller søster. Dette kunne måske være en forslag til næste års foredragsholder. Vi håber I kan bruge resultatet. MVH Bestyrelsen Hvad er LEV og hvad kan du bruge LEV til??? LEV en hurtig intro til, hvad LEV er for en størrelse Af Arne Ditlevsen, LEV

11 En blanding af kamporganisation, sociale netværk og ideudvikling. Sådan kan Landsforeningen LEVs aktiviteter og eksistensberettigelse beskrives. Kampen Indimellem er der medlemmer af LEV, som siger, at LEV skal være meget mere aggressiv og fremme i skoene. Baggrunden er typisk, at mennesker med udviklingshæmning og i øvrigt andre handicappede i disse år er udsat for heftig beskydning i form af besparelser og bliver fremstillet af visse borgmestre og Kommunernes Landsforening som de hovedskyldige i kommunernes dårlige økonomi. Derfor er LEV nødt til at skyde tilbage med samme midler, mener nogen, for flinkeskolen fører ikke til noget. Og det kan de, kritikerne, have meget ret i. Derfor har LEV også optrappet informations- presse- og lobbyarbejdet. Der arbejdes således målrettet på at formidle historier om livet med et barn med udviklingshæmning, kampagner mod nedskæringer etc. både i forhold til de store nationale medier, men også til de lokale dag- og ugeblade. Men medietid er ikke ensbetydende med forbedringer for udviklingshæmmede og deres pårørende. Derfor fremfører vi også LEVs synspunkter over for ministre, folketingsmedlemmer, KL og andre relevante parter på området - blandt andet i form af høringssvar. Hvis du vil følge med i LEVs politiske arbejde, kampagner, projekter etc. så tegn et abonnement på LEVs nyhedsbrev på LEVs kredse, tilknyttede foreninger og medlemmer er utroligt vigtige i indsatsen for at få medier i tale. For ingen historie uden en personlig vinkel på den det er hovedreglen. Så når en historie om besparelser, tabt arbejdsfortjeneste eller handle- og betalingskommune skal dækkes af pressen, så skal den ledsages af en case. Og der har vi brug for, at medlemmerne bakker op og stiller sig til rådighed. LEVs kredse kan selvfølgelig også på egen hånd kæmpe kampen lokalt både over for medier og politikere. Netværk Deltagelse i en LEV-kreds indebærer, hvad man selv ønsker at lægge i det. Måske er man til den hårde socialpolitiske kamp, måske er man interesseret i at være med i et netværk med ligesindede, eller måske har man lyst til at bidrage som praktisk hjælp ved et arrangement. Netværksdelen er for mange meget vigtig. Her kan man møde andre i samme situation som en selv eller måske nogen, som netop har prøvet det, man selv gennemgår lige nu og her. Om man vil engagere sig i kredsbestyrelsesarbejde, med hvad det indebærer, er ingen betingelse for at være med. Projekter Connect. Netop udviklingen af netværk er i fokus i et af LEVs nyeste projekter. Connect er navnet på et nyt netværk for

12 børnefamilier, som helt enkelt går ud på at gøre det lidt lettere at være familie med børn, der har et udviklingshandicap. Ideen er at opbygge netværk mellem familierne, hvor man kan dele hinandens erfaringer og fiduser til at løse dagligdagens udfordringer. Connect har sit udspring i Vestsjælland, men alle er velkomne til at tage kontakt. Læs mere på connect.lev.dk. KLAP. Fordi man er født med udviklingshæmning, er det ikke ensbetydende med, at man skal tilbringe sit voksenliv på et beskyttet værksted. Landet over er der gode beskyttede værksteder, men det kniber også med at vise unge udviklingshæmmede hvilke andre muligheder der findes. Projekt KLAP handler om at vise forskellige typer af jobs, som mennesker med udviklingshæmning kan mestre, og hvordan man kan realisere sin drøm om at få et arbejde uden for det beskyttede værksted - eller i hvert fald noget, der ligger meget tæt på drømmen. Læs mere på projektklap.dk. Best Buddies. Mange mennesker med udviklingshæmning lever et liv, hvor de udelukkende er sammen med pædagoger, andre udviklingshæmmede eller deres familie. Men de vil også gerne have en ven at shoppe med, gå til fodboldkampe med, sms'e, snakke og hænge ud med. Det udvider deres horisont og giver dem de muligheder, som alle andre har. I Best Buddies danner vi venskaber mellem udviklingshæmmede og ikkeudviklingshæmmede. Best Buddies er for alle over 16 år. Læs mere på bestbuddies.dk. Ovenstående er blot nogle af de mange projekter, som LEV er involveret i. Pt. har vi også et projekt, som skal reducere mobning på værkstederne (se projekt-gram.dk) samt et projekt, som skal fremme sundhed og motion for mennesker med udviklingshæmning (se smutprojektet.dk). LEV er desuden aktiv i ulandsarbejde med projekter i Vietnam, Uganda, Ghana og Sydafrika (læs mere på se under Aktiviteter og Projekter ). Ejendomme og forsikringer LEV har siden 1960 erne opført boliger til mennesker med udviklingshæmning. Baggrunden var dengang som nu at sikre mennesker med udviklingshæmning, at de kan få en god og tidssvarende bolig. Modellen er ganske enkel, at LEV sørger for opførelse af boligerne, mens kommunerne står for at skaffe beboerne. Både pårørende og en kommune kan være initiativtager til opførelse af nye botilbud. Læs mere på ejendomme.lev.dk. I 1996 begyndte LEV at formidle forsikringer, fordi mange handicappede blev diskrimineret på forsikringsområdet. I dag formidler vi også opsparingsservice. HANDI Forsikringsservice er navnet på dette arbejdsområde, som er blevet et stort forretningsområde for landsforeningen. Mange andre mennesker med handicap end lige netop udviklingshæmmede er i øvrigt blandt kunderne. Læs mere på Det gør Landsforeningen LEV Tilbyder telefon- og netrådgivning Tilbyder konsulentbesøg af en børneterapeut til familier med udviklingshæmmede børn i alderen 0-12 år Opfører boliger til udviklingshæmmede

13 Udlejer sommerhuse, som er velegnede til mennesker med handicap Indsamler og formidler viden om udviklingshæmning eks. på i LEV-bladet og i LEVs nyhedsbrev og kredsblade Deltager aktivt i ministerielle udvalg og DH LEVs formand sidder i DH s forretningsudvalg, og LEV er repræsenteret i så godt som alle DHudvalg på landsplan samt i det regionale og lokale DH-arbejde Er aktiv deltager i internationale organisationer eks. Inclusion International Påvirker de politiske beslutningstagere både lokalt og landsdækkende Uddeler hvert år legatmidler Er engageret i ulandsprojekter med fokus på udviklingshæmning Arbejder aktivt på inklusion af mennesker med udviklingshæmning i projekter som KLAP og Best Buddies LEV er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede dannet i Der findes ikke et præcist tal for, hvor mange udviklingshæmmede, der er i Danmark, men undersøgelser viser, at det er omkring personer Det økonomiske grundlag for LEVs arbejde skyldes i høj grad støtten fra foreningens i dag ca medlemmer og andre interesserede. LEVs årlige landsindsamling Forglemmigej-dagen finder sted den sidste fredag i august. LEV modtager offentlig støtte i forbindelse med specifikke projekter samt tips-/lotto-midler. Desuden får LEV en del midler via arv LEV er organisatorisk opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkede foreninger, der arbejder for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende Protektor for LEV er Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Facts om LEV LEV s bisidderordning hvad er det? Hvis du / din familie har nogle problemer, som I mener kommunens sagsbehandler ikke behandler, som man burde, så har du mulighed for at henvende dig til: LEV

14 Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre Tlf Her får du rådgivningstjenesten (LEV betaler opringningen). Her vil man kunne give dig gode råd og evt. tilbyde, at en frivillig person kan deltage i møder med jeres kommune. Denne person (bisidder) er ikke sagfører eller sagsbehandler, men tjener udelukkende det formål at være med for at lytte og sikre, at I bliver behandlet rigtigt, hvis der skulle være love og bestemmelser, der er overtrådt. Sagen forløber som regel således: - Man henvender sig til LEV. - Man får opgivet en kontaktperson (bisidderen), man kan sætte sig i forbindelse med. - Man aftaler et møde med bisidderen for at sætte vedkommende ind i sagen. I får måske nogle idéer til jeres sag. - Bisidderen deltager sammen med jer i evt. møder med kommunen som en lytter. - Efterfølgende taler I sammen for at tage stilling til, hvad der forsat skal gøres. NB! - Bisidderen er et gratis tilbud til jer, så benyt jer af det, hvis der er behov. - Bisidderen har tavshedspligt. Overstående oplysninger er hentet fra LEV s medlemsblad. MVH Peter Holm Bestyrelsen. Referat fra generalforsamlingen for 2011 i Dansk forening for Williams syndrom. 15. maj 2011 i Strib ved Middelfart Formanden Michael Lauridsen bød velkommen og bød op til sang i anledning af foreningens jubilæum, 20 år. 1. Valg af Ordstyrer/dirigent Tommy Fritzen blev foreslået og valgt. Tommy Fritzen kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var lovlig iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning Beretningen omhandlede bl.a. årets aktiviteter, medlemskab i sjældne diagnoser, medlemsskaber i egen forening og sammenkomster. Afsluttes med en opfordring til at huske kontingent indbetaling og tovholdere for arrangementer efterlyses.

15 Beretningen blev enstemmigt godkendt. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab Foreningens revisor Karina H. Jørgensen, har godkendt regnskabet for 2010 uden bemærkninger. Revisor var ikke tilstede. Regnskabet og budget blev kort gennemgået af Merete og efterfølgende godkendt af generalforsamlingen. 4. Indkomne forslag a) Bestyrelsen har foreslået en vedtægts tilføjelse til 9: Efter første linie / stykke ønskes tilføjet Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens påhvilende forpligtelser. Alene foreningens kapital hæfter. Tilføjelsen blev enstemmigt godkendt. b) Mette har foreslået at eksklusion af tidligere medlem Annette Malle ophæves. Godkendt bestyrelsen sender en hilsen til familien. 5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog uændret kontingent nemlig: Familie medlem 300,- kroner årligt Personligt medlem 200,- kroner årligt Uændret kontingent forudsætter, at vi husker at indbetale inden 31. marts. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Formand Michael Lauridsen og revisor Karina Holm Jørgensen var på valg. Begge villige til genvalg. Begge blev genvalgt. Efter en opfordring fra bestyrelsen om at der er plads til 6, var der imidlertid ikke nogen som ønskede at stille op til bestyrelsen. Vi opfordre til at overveje det til næste år, da vi ønsker fornyet energi. 7. Eventuelt. En stor tak til Viktor, Henrik og Lisa for et enestående musikarrangement for de interesseret unge. En stor tak til Musik for en 10'er, særligt Peter og Lene for fantastisk underholdning. Der kom en opfordring til afholdelse af arrangementer. Vi blev inviteret til Mads by legepark den 27. august De unge planlægger en Tivoli tur.

16 Mette gav en rundvisning i forhold til foreningens nye/opdateret hjemmeside. Kodeord til de interne sider er musik/musik, skrevet med småt. Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt hurra for foreningen i anledning af 20 års jubilæum. Årsmødet 2012 vil blive afholdt i weekenden den 8. til 10. juni 2011, såfremt Brogården er ledig og at foreningen får penge bevilliget. Tak for god ro og orden. Referent: Mette Grentoft Dirigent: Tommy Fritzen Fødselsdage siden sidst: Mathias Kruse Kjær 11 år, Kirsten Peters 56 år, Nikolaj Kaagaard 21 år, Victor Johansen 21 år, Diana Kaia Magling 13 år, Maria Lauridsen 10 år, Maya Sornn-Friese 9 år, Frederik Holm Jørgensen 7 år, Malene Madsen 36 år, Jeannette Thoft Pedersen 33 år, Sofie Malle 28 år, Villads Kjer 7 år, Anton Voller 5 år, Emilie Mølholt Hansen 5 år, Freja Andersen 23 år, Mathilde Bebe Iversen 17 år, Josefine Jensen 13 år, Viktor Bærentsen 6 år, Anders Nordstrøm 34 år, Lene Fritzen 29 år, Casper Bichler 23 år, Casper Franch 20 år, Linda Jensen 36 år, Stine Skydt 32 år, Julie Skov 22 år, Liva Rød 2 år, Ulla Danty 43 år, Sabrina Sørensen 21 år. TILLYKKE med dagen til jer alle sammen

17

18 Sæt i Kalenderen Efterårsarrangement på Sjælland ultimo oktober/primo november 2011 Efterårshygge i Herning Baboon City lørdag d. 5. november 2011 Fastelavn Februar 2012 WS weekend i Strib d juni 2012 Generalforsamling 10.juni 2012 Deadline for indlæg til næste Nyhedsbrev 15. december 2011 Formand: Kasserer: Sekretær: Mette Grentoft Michael Lauridsen Peter Holm Jørgensen Jægerbuen 7 Koustrupparken 101 Ubberup Mark Ishøj 7400 Herning 4400 Kalundborg Tlf: Tlf : Tlf : Best.Medlem : Suppleant : Revisor: Merete Fritzen Hanne Mølgård Karina Holm Jørgensen Borgmestervænget 20 Bakkehaven 11 Ubberup Mark Frederikssund 4400 Kalundborg 4400 Kalundborg Tlf : Tlf.: Tlf :

19

20

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret

Kontaktpersoner. Indholdsfortegnelse. Redaktion. Forældre til børn med Marfan Syndrom. Aortaopereret Nyhedsbrev Nr. 69 juni Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1 2. th 3400 Hillerød marfan@marfan.dk www.marfan.dk Indholdsfortegnelse Kære medlemmer... 3 Kalender... 3 Referat af generalforsamlingen...

Læs mere

Nr. 1. Farvel til vennerne

Nr. 1. Farvel til vennerne Nr. 1 februar 2005 54. årgang Farvel til vennerne Om - fritidstilbud igen Næstved spares Kommune! væk Nedskæringer Side 6-7 underkendt Side 9-13 Uden viden intet job Misbrugsinfo i øjenhøjde Kurser i LEV

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang

Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang Københavns Kommunekreds Nr. 4 December 2011 23. årgang I dette nummer bl.a.: Bostedernes NOMA et bosted der sætter dagsorden Samtale med Mary Tøpholm, 92 år og forælder Bosted for udviklingshæmmede med

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21

PWS NYT PWS. Nr. 4 / 2007 NOVEMBER ÅRGANG 21 PWS NYT LANDSFORENINGEN FOR PWS PRADER-WILLI SYNDROM Ny arvelov Referat fra generalforsamling Botilbud i Næstved At flytte hjemmefra Referat fra årsmøde i USA Nadja - en solstrålehistorie Nr. 4 / 2007

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere