Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Offentliggørelse af udskilte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Touché (730) Indehaver: Claire Group A/S, Marsvej 6, 7430 Ikast, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll, Kaj Munks Vej 4, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Premin (730) Indehaver: Micoll ApS, Ambolten 20, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 05: Midler til afvaskning af skimmelsvampe, midler til fjernelse og forebygning af skimmelsvampe, midler til forsegling mod skimmelsvampe, midler til fjernelse af alger og midler til fjernelse af ægte hussvamp. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trelleborg (730) Indehaver: A/S Trelleborg Typehuse Holding, Frederiksdalsvej 355, 2800 Lyngby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Mogens Clorius, Søbakken 6, 2800 Lyngby, Danmark (511) Klasse 11: Apparater til opvarmning og ventilation. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed/salg af boliger. (730) Indehaver: Foreningen Copenhagen Gay & Lesbian Films, c/o A Rudolph Rasmussen, Bryggervangen 40, 2. th, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Brevpapir, visitkort, flyers, plakater, tryksager, kataloger, brochurer, billetter, bøger og magasiner, covers til video og DVD. (511) Klasse 25: T-shirts. (511) Klasse 35: Opdatering af informationer på internettet/websider, reklame og markedsføring via internet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: B-sure (730) Indehaver: Paranova-Gruppen A/S, Industriparken 23-25, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 05: Lægemidler - farmaceutiske specialiteter. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Samsøs Spisekammer (730) Indehaver: Jette Dam Jonsson, Besservej 32, Tranebjerg, 8305 Samsø, Danmark (511) Klasse 29: Ristede nødder og mandler, geleer, syltetøj og kompotter, mejeriprodukter og ost, syltede nødder i sirup; konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager. (511) Klasse 30: Salt herunder urtesalt og krydderier af krydderurter, honning, urtethe/blomsterthe (ikke til medicinsk brug), eddike, vineddike, spiseis, sirupper. (511) Klasse 31: Friske frugter og grøntsager, naturlige planter og blomster. (730) Indehaver: Hassan Torabi, Nørregade 24A, 4800 Nykøbing F, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Drachmann I/S, Torvet 15, 4800 Nykøbing F, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, herunder i form af massage, terapi, akupunkturvirksomhed; kiropraktiskvirksomhed; fysioterapeutvirksomhed; landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker, alternativ behandling (ikke medicinsk). 331

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: C-clear (730) Indehaver: Paranova-Gruppen A/S, Industriparken 23-25, 2750 Ballerup, Danmark (511) Klasse 05: Medicinsk udstyr til test. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ei invest (730) Indehaver: Proark ApS, Vedbæk Strandvej 428, 2950 Vedbæk, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lind & Cadovius Advokataktieselskab, Østergade 38, 1100 København K, Danmark (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Trollux (730) Indehaver: L. Hammerich & Co. A/S, Østergaardsvej 171, 8355 Ny- Solbjerg, Danmark (511) Klasse 11: Belysningsarmatur til brug i forbindelse med troldtekt akustikplader. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: S&W (730) Indehaver: Simonsen & Weel A/S, Akacievej 1, 2640 Hedehusene, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater; sanitære præparater til medicinske formål; diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn; plastre og forbindsstoffer; materiale til tandplombering og til tandaftryk; desinfektionsmidler; præparater til udryddelse af skadedyr; svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet,; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater; kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: edoc digisign (730) Indehaver: Fujitsu Services A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Kerfi (730) Indehaver: Opin Kerfi Danmark A/S, Bregnerødvej 144, 3460 Birkerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokaterne Centergaarden A/S, Ahlgade 15, 4300 Holbæk, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: netdemokrati (730) Indehaver: Fujitsu Services A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 16: Tryksager og instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. 332

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Type2dialog ApS, Classensgade 25, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Helene Hoffmann, Ryesgade th., 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder kompetenceudvikling indenfor social- og sundhedssektoren blandt andet diabetes. (511) Klasse 44: Tværfaglig klinik med behandling og rådgivning vedrørende livsstilssygdomme, blandt andet diabetes og hjertekarsygdomme, herunder kostvejledning, fodbehandling, fysisk aktivitet samt kontrolmåling af blandt andet blodsukker, blodtryk og kolesterol. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GLUCOSAMIN PHARMA NORD (730) Indehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Lægemidler, herunder særlig præparater til behandling af osteoartrose. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: netdemocracy (730) Indehaver: Fujitsu Services A/S, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Tryksager og instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Santech Micro Group Holding ApS, Stenholm 1, 9400 Nørresundby, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Henrik Christensen I/S, Algade 31, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 07: Vaskemaskiner, opvaskemaskiner. (511) Klasse 09: Batterier (elektriske), bærbare computere, computere, camcordere, Cd-afspillere; chipkort, chips, compactdisks (hukommelseskredsløb), compactdisks (lyd/billede), computere, printere til computere, computerhukommelser, computerjukebokse, computerprogrammel (optaget), computerprogrammer (downloadable), computerprogrammer, optagne, computerskærme, computerspil (edb-programmer), tastatur til datamaskiner, diskdrev til computere, disketter (magnetiske), optiske disks, DVDafspillere, DVD (billede/lyd), etuier særligt fremstillet til computere, fotografiske apparater og instrumenter, fjernsynsapparater, floppy disks, forstærkere, fotografiapparater, hovedtelefoner, højttalere, håndledsstøtter til brug med computere, integrerede kredsløb (chips), interfaces til computere, kabler (elektriske), kameraer digitale (fotografiske), kassetteafspillere, videokassettebånd, kassetter med videospil, magnetbånd til computere, modemer, monitorer (dataapparater), mus (databehandlingsudstyr), musemåtter, notebook computere, penne elektroniske (dataskærme), perifere enheder til computere, processorer (centrale databehandlingsenheder), projektionsapparater, projektionsskærme, radioapparater, radioapparater til befordringsmidler, radioer til befordringsmidler, sammenkoblere (databehandlingsudstyr), scannere (databehandlingsudstyr), flourescerende skærme, videoskærme, smartkort (kodede), apparater til spil kun til brug med fjernsynsapparater, stativer til fotografiapparater, små bærbare stereoanlæg, videobånd, videobåndoptagere, videokameraer, ydre enheder til computere. (511) Klasse 11: Dybfrysere, emhætter til køkkener, frysemaskiner, grillovne, ismaskiner og -apparater, kogeplader, komfurer, køleskabe, mikrobølgeovne, ovne, tørretumblere, varmluftsovne. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FREE YOUR MIND (730) Indehaver: Viacom International Inc., a corporation of the State of Delaware, 1515 Broadway, New York, New York , USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plastic-materiale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; magasiner, tidsskrifter, bøger og aviser; papirvarer, papvarer, skriveredskaber og -instrumenter, blyanter, penne, notesbøger, blokke (papirvarer), lykønskningskort, overføringsbilleder, statuetter af papmaché (små figurer); trykte publikationer, brochurer, kataloger, guidebøger, bæreposer, papirsposer, pamfletter, trykte programmer, farveblyanter, malerpensler, viskelæder, linealer, blyant-spidsere, penneæsker og pennalhuse, blyantsholdere, plakater, fotoalbums, ringbind, charteks, lommebøger, dagbøger, kalendere, postkort; tegninger (grafiske), selvklæbende etiketter, stencils, klistermærker, fint papir, gavekort, etiketter, notespapir, papiremballagemateriale, papirservietter, printerpapir, billetter, indpakningspapir, brevpapir, trykte computer-programmer; papirbånd og -kort til brug i forbindelse med databehandling; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle ovennævnte varer. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer; skind og huder; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; tasker (ikke indeholdt i andre klasser), rygsække, skoletasker, feltvadsække, vadsække, håndkufferter, etuier af læder, tegnebøger, sække af læder; bagagevarer (ikke indeholdt i andre klasser); indkøbstasker, strandtasker, shopping bags (ikke indeholdt i andre klasser), skuldertasker; nøgleetuier af læder, nøglekæder af læder, punge, stropper af læder, remme af læder, læderskulderstropper; piske og sadelmagervarer; gymnastikposer, køjesække, bæltetasker, dokumentmapper og tegnemapper. (511) Klasse 25: Ydertøj; sportstøj, fritidstøj, badetøj, nattøj; fodbeklædning and hovedbeklædning; T-shirts, bælter, tørklæder, jakker, spadseredragter, bukser, nederdele, strømper, strømpebukser, slips, handsker, sweaters, kjoler, bluser, skjorter, hat, kasketter, støvler, sko, slippers. 333

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Respect (730) Indehaver: BRÆNDGAARD MARKETING ApS, Bredgade 15, 7400 Herning, Danmark (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ELLE (730) Indehaver: Elle UK Limited, Dove Mill, Off Deane Church Lane, Deane, Bolton BL3 1ET, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 25: Trikotagevarer (beklædning); strømpebukser, strømper, sokker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: bb design link (730) Indehaver: bb electronics a/s, Ane Staunings Vej 21, 8700 Horsens, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader; salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; ildslukningsapparater, herunder elektroniske komponenter og elektroniske printplader. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed, herunder reparationsvirksomhed i forbindelse med defekt på leverede elektronikplader. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser; skibsmæglervirksomhed. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, herunder blyfri lodning, samling af komponenter; elektronikvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed; sourcing, herunder leverandørog materialeudvælgelse, komponentindkøb, herunder forhandling med leverandører, styring af samarbejde med komponentleverandører og lagerføring af standard- og kundespecificerede komponenter; produktion; test af materiale; elektroniske og mekaniske sammenslutninger af produkter i forlængelse af printmontagen, herunder slutmontage af kundeprodukter; systemintegrering; distributions- og servicevirksomhed; industriel analyse og forskning; design og udvikling af computer hardware og computer software; computerprogrammering; juridisk bistand; ingeniørvirksomhed; kvalitetskontrol. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: READY OFFICE (730) Indehaver: Hewlett-Packard Development Company, L.P., a Texas Limited partnership, State Highway 249, Houston, Texas 77070, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Forretningsmæssig markedsføring, forretningsledelse og forretningsmæssig rådgivning; rådgivning og bistand i forbindelse med computerprodukter og -tjenesteydelser, elektronisk handel og elektroniske forretninger; tilvejebringelse af information i forbindelse med computerprodukter og -tjenesteydelser, elektronisk handel og elektroniske forretninger US 78/ USA (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Filosoft (730) Indehaver: Filosoft ApS, c/o Anders Hyldahl, Niels Brocks Gade 6, 1574 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Poul Sørensen Holding A/S, Oddervej 157, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 35: Import- og eksportvirksomhed, detailhandel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COREGA COMFORT STRIPS (730) Indehaver: Stafford-Miller Limited, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Dentale klæbemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LYKKEÆG (730) Indehaver: Toms Gruppen A/S, Ringvej B4, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade, chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer. 334

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MBO (730) Indehaver: The Music Business Organisation (MBO) A/S, Adelgade 12, 9000 Ålborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, optiske, magnetiske eller elektroniske databærere, Cd-rom, compact discs, mini discs, lydplader, DVD-plader, belyste film, videobånd, videooptagelser, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr; computer hardware og software, elektroniske publikationer (downloadable). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; branding af kunstnere. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; finansiel sponsorering, formidling af sponsorkontrakter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed, udgivelse af bøger og tekster (undtagen reklametekster), udgivelse af noder, musik, film og multimedieprodukter; udlejning af film, videofilm, musikoptagelser og multimedieprodukter, information om underholdning, levende optræden, organisering af konkurrencer (underholdning), organisering af shows (impressariovirksomhed), pladsreservation til shows, produktion af shows (forestillinger). (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand; administration af ophavsret, licensgivning af industrielle ejendomsrettigheder, rådgivning vedrørende ophavsret. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BICNU (730) Indehaver: Bristol-Myers Squibb Company, a corporation of the State of Delaware, 345 Park Avenue, New York, N.Y , USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: S-GEL (730) Indehaver: Hankook Tire Co., Ltd., , Yoksam-dong, Kangnamku, Seoul, , Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 12: Dæk og slanger til køretøjer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MACONOMY (730) Indehaver: Maconomy A/S, Vordingborggade 18-22, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Hardware og software til brug for kommunikation via computernetværk og mobiltelefoner; software, software til brug for indsamling og bearbejdning af data på en fælles database som er tilgængelig via lokale eller globale computernetværk eller via mobiltelefoner, software til brug for optimering af forretningsprocesser, software til brug for uddannelsesformål, software til brug for salgsanalyser og salgstræning, software til brug for finansiel ledelse, projektledelse og generel styring af ledelseinformation, software til brug i forbindelse med integrerede forretningsløsninger. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf (ikke indeholdt i andre klasser), instruktions- og undervisningsmaterialer (ikke apparater), herunder til brug ved udarbejdelse af dataprogrammer og til brug ved anvendelse af datamaskiner og programmer, instruktions- og undervisningsmaterialer til brug for salgstræning, salgsassistance og salgsanalyser, bøger, tidsskrifter og tryksager. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed; transmissioner af informationer og meddelelser via computernetværk og mobiltelefoner; elektronisk post; voice mail; tjenesteydelser i forbindelse med opbevaring og fremskaffelse af data. (511) Klasse 39: Opbevaring af digitalt lagrede data herunder digitale filer indeholdende forretningsoplysninger. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; uddannelses- og undervisningsvirksomhed udført via globale eller lokale computernetværk. (511) Klasse 42: Databehandlingsvirksomhed; produktion, udvikling, udarbejdelse og tilretning af software, herunder software til optimering af forretningsprocesser i virksomheder, herunder servicevirksomheder baseret på en fælles database og brug af computer netværk eller mobiltelefoni; udlejning af databehandlingsudstyr; licensgivning af software; professionel rådgivning (ikke vedrørende forretningsdrift) især vedrørende optimering af forretningsprocesser og implementeringsmetoder; konsulentbistand vedrørende salgstræning og salgsledelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Bei Möbius (730) Indehaver: Möbius Holding ApS, Kildevang 4, 4000 Roskilde, Danmark (511) Klasse 35: Engros- og detailhandel. (511) Klasse 43: Caféer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Aktieselskabet Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 København V, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til industrielle, videnskabelige og fotografiske formål samt til anvendelse i landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig harpiks i rå tilstand, plastic i rå tilstand, gødning, ildslukningsmidler, præparater til hærdning og lodning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål. (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, herunder cremer og olier i form af bodylotions, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. fortsættes 335

8 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger til belysning. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser) herunder pengeclips, nøgleringe og metalfigurer, malm. (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne), knivsmedevarer, gafler og skeer, herunder bestiksæt, hug- og stikvåben, barbermaskiner. (511) Klasse 09: Compact diske indeholdende musik og underholdning, videobånd til forlystelser og underholdning. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 11: Apparater til belysning, opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation og vandledning samt sanitetsinstallationer. (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 13: Skydevåben, ammunition og projektiler, sprængstoffer, fyrværkerigenstande. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), herunder slipsenåle, manchetknapper, nøgleringe, nåle, pins, bordservice, askebægre, tændstikæsker, figurer, fotorammer samt punge, juvelerarbejder, smykker herunder kæder, halskæder og armbånd, ædelstene, ure herunder vækkeure og armbåndsure, og kronometriske instrumenter. (511) Klasse 15: Musikinstrumenter herunder spilledåser. (511) Klasse 16: Tryksager, nemlig bøger (dog ikke bøger vedrørende computer hardware og software), postkort, plakater og posters. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser) herunder bagagemærker, toilettasker, plannere, poser, indkøbsnet, shoppers, nøglebånd og minitasker, skind og huder, kufferter og rejsetasker herunder bæltetasker, cd-tasker, rygsække, sportstasker, sailorbags og indkøbsnet, mapper, punge, kosmetikpunge, paraplyer og taskeparaplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug (ikke af metal), asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic, herunder Tivoli-figurer, inklusiv Tivoligardere i plast, alfabet Tivoli-gardere i træ samt Tivoli i træ, sugerør, billedrammer og korkpropper. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed) herunder drikkedunke, skåle, bordservice, drinksrørepinde, kamme og svampe, børster herunder tandbørster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser) herunder håndklæder, lagener, dækkeservietter, sengesæt, sengeog bordtæpper. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer, knapper, hægter og maller, knappenåle og synåle, kunstige blomster, hårelastikker og hårbånd, tiara, badges. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj herunder dukker, hånddukker, figurer, tinsoldater, sprællemænd, huskespil, puslespil, spillekort, yo-yo'er, snurretoppe og sjippetov, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 34: Tobak, artikler for rygere herunder lightere, lighteretuier, askebægre og tændstikæsker, tændstikker. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, alle de førnævnte serviceydelser i forbindelse med planlægning, design, konstruktion og drift af forlystelser og forlystelsesparker. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed i forbindelse med planlægning, design, konstruktion og drift af forlystelser og forlystelsesparker, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Arkitektvirksomhed og designvirksomhed samt ingeniørarbejder i forbindelse med planlægning og design af forlystelser og forlystelsesparker; udarbejdelse af bygningsplaner i forbindelse med forlystelser og forlystelsesparker; teknisk rådgivning i forbindelse med forlystelser og forlystelsesparker; arkitekt- og designvirksomhed samt ingeniørarbejder i forbindelse med planlægning og design af indkøbscentre og restauranter. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lise-Lotte Offenberg Bergqvist, Halmtorvet 5, 2.tv., 1700 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, smykker. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. 336

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Flaretex (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Gabriel A/S, Hjulmagervej 55, 9000 Ålborg, Danmark (511) Klasse 22: Tovværk, reb, liner, snore, net, telte, markiser, presenninger, sejl, sække (ikke indeholdt i andre klasser), polstringsmateriale (dog ikke af kautsjuk eller af plastic), ubearbejdet fibermateriale til tekstilfabrikation. (511) Klasse 23: Garn og tråd til tekstilfabrikation. (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cortex Technology ApS, Smedevænget 10, 9560 Hadsund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GulvForum (730) Indehaver: Brian jensen, Marie Bregendahls V 123, 7430 Ikast, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatforum A/S, Sieferts Plads 5, 7430 Ikast, Danmark (511) Klasse 19: Gulvbelægning (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet gulvbelægningsmateriale til eksisterende gulve. (511) Klasse 37: Installationsvirksomhed, nemlig montering og opsætning af gulvbelægning. (730) Indehaver: Ferrari S.p.A, Via Emilia Est, No. 1163, I Modena, Italien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 16: Tryksager, skriveinstrumenter, selvklæbende labels, mærkesedler, etiketter og overførelsesbilleder, flag fremstillet af papir, kalendere, kataloger, brochurer, pjecer, dokumentfoldere til kort og dokumenter, album, magasiner, aviser og tidsskrifter, bøger, fotografiske tryk, plakater, billetholdere, postkort, papirhandlervarer, viskelæder, bokse og æsker fremstillet af pap, agendaer, notespapir, fotografialbummer, lykønskningskort, notesblokke, frimærker, kort fremstillet af papir, konvolutter, forretningskort. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder cykel- og væddeløbsbeklædning, T-shirts, sweatshirts, poloshirts, slips, kasketter, overalls, vindjakker, vandtætte jakker, blæsere, sweater, frakker, kjoler, tørklæder, sko, støvler, pullovre, skjorter, bukser, bælter, regnfrakker, arbejdstøj, jakkesæt, shorts, handsker, pyjamas, slippers, badetøj. (511) Klasse 35: Distributionsydelser, nemlig engroslag og detailsalg af beklædningsgenstande, bøger, videobånd og andre handelsvarer, herunder internetsalg, planlægningsydelser, ledelse og administration af databaser, forretningsinformation tilgængeligt online fra et globalt computernetværk eller på internettet, markedsovervågning og markedsundersøgelser. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, fremskaffelse af adgang til on-line vejvisere, registre og søgedatabaser vedrørende informationer til bevægelige løb, herunder billøb og væddeløb tilgængelige på et globalt computernetværk, fremskaffelse af chatydelser, fremskaffelse af multibruger, adgang til computernetværk til elektronisk overførelse af forskellige data, kommunikation, dokumenter og informationer, elektronisk levering af meddelelser. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, organisering og administration af klubber for ejere af biler produceret af Ferrari, informationer vedrørende hold til automobilvæddeløbskørsel, væddeløb og løb til medlemmer gennem nyhedsbreve, magasiner mails eller online fra en computerdatabase eller på internettet, organisering til støtte for klubmedlemmers interesse og passion til at nyde biler produceret af Ferrari, arrangering og organisering af konferencer, møder, kongresser, symposier, fritidsbegivenheder, middage, shows, koncerter for klubmedlemmer, sportsunderholdningsvirksomhed, organisering af løbudstillinger og konkurrencer til sportsformål, underholdningsvirksomhed i form af bilvæddeløbskørsel, organisation af arbejdsgrupper vedrørende automobiler til fordel for klubmedlemmer, fremskaffelse af information vedrørende sport og Ferrari S.P.A., organisering af biludstillinger, uddannelse og undervisning vedrørende motorbiler og motorløb, sportstræning og undervisning vedrørende kørsel af automobiler og sportsautomobiler, ydelser til fordel for klubmedlemmer i form af adgang til et forum til at diskutere tekniske aspekter vedrørende biler, automobiler og bilvæddeløbskørsel, udveksling af informationer og konersationer ved hjælp af levende begivenheder og mails. 337

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Gå-dage (730) Indehaver: Danmarks Gymnastik Forbund, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MOBILFLY (730) Indehaver: TDC Mobil A/S, Telegade 2, 2630 Taastrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, elektroniske publikationer, herunder lydpostkort, sendeog modtageudstyr, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, akkumulatorer og batterier, transformatorer og omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til indkodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske telefonbøger, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 35: Telefonsvarerservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som reklamemedier og som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder tilvejebringelse af interaktive brugerflader som kommunikationsmedier mellem bruger og udbyder såvel som køber og sælger; telekommunikationsvirksomhed, herunder SMS, MMS, WAP og chat via SMS, MMS og WAP; information vedrørende telekommunikation og information om transmission af lydpostkort, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, PDA herunder kommunikation mellem mobiltelefoner og internetsider, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udstedelse af meddelelser, udlejning af apparater til telekommunikation, herunder af telefoniapparater samt drift heraf, personsøgning pr. telefon. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, herunder information om underholdningsvirksomhed og bestilling af billetter til underholdningsarrangementer, nyhedsformidling, online spiltjenester, tilvejebringelse af online publikationer, lotterivirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, ingeniørvirksomhed, herunder projektering af anlæg og installationer til telefonkommunikation, navnlig af sådanne til telefoni og programmering af computere, udarbejdelse, design, vedligeholdelse og ajourføring af software, udlejning af computere og computerprogrammer samt drift heraf. (511) Klasse 45: Horoskopstillelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRESSE BLEU (730) Indehaver: Bressor Alliance, Société Anonyme, F Servas, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 29: Mælk, ost og mejeriprodukter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Edeka Zentrale AG & Co. KG, New-York-Ring 6, D Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, annonce- og reklameformidling og uddeling af vareprøver, dekoration af butiksvinduer, marketingsundersøgelser, markedsforskning og markedsanalyser, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Edeka Zentrale AG & Co. KG, New-York-Ring 6, D Hamburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, annonce- og reklameformidling og uddeling af vareprøver, dekoration af butiksvinduer, marketingsundersøgelser, markedsforskning og markedsanalyser, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hjerteforeningen, Hauser Plads 10, 1127 København K, Danmark (511) Klasse 36: Indsamlingsvirksomhed til sygdomsbekæmpende og velgørende formål. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CONEY ISLAND (730) Indehaver: Axel Kaufmann ApS, Islevdalvej 184, 2610 Rødovre, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. 338

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Jydsk Planteservice A/S, Esbjergvej 40, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Skjøde Knudsen & Partnere Advokatfirma, Rendebanen 13, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 21: Plante- og blomsterkummer, urtepotter og urtepotteskjulere (ikke af papir). (511) Klasse 26: Kunstige blomster. (511) Klasse 31: Tørrede blomster til dekoration, naturlige planter og blomster. (511) Klasse 41: Udlejning af dekorationer til shows og andre forestillinger. (511) Klasse 44: Blomsterdekoration; gartneri i form af planteservice, vedligeholdelse og pasning af indendørs plantemiljøer samt udendørs grønne områder, bede og kummer; tilplantning og etablering af grønne miljøer ude såvel som inde, tilplantning og opstilling. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Skriveglæde til fingerspidserne (730) Indehaver: HJA Holding ApS, Geelsvej 33, 2840 Holte, Danmark (511) Klasse 16: Skriveredskaber, herunder kuglepenne, fyldepenne, pencils og skrivepenne. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GOURMET WOK (730) Indehaver: Nobis ApS, Gl. Stationsvej 3, 8900 Randers, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Clemens Advokater A/S, Skt. Clemens Stræde 7, 8100 Århus C, Danmark (511) Klasse 07: Køkkenmaskiner (elektriske). (511) Klasse 11: Grill (udendørs), grill (indendørs), stegeriste, grillapparater (til madlavning), grillovne, grillriste (kogegrej), brændere, gasapparater, gasbrændere. (511) Klasse 21: Grillriste (køkkenredskaber), køkkenredskaber ikke-ædelmetaller, pizzaskærer, køkkenbeholdere ikke-ædelmetaller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LM Glasfiber A/S, Rolles Møllevej 1, 6640 Lunderskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 12: Køretøjer, befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 17: Varer af plastik og glasfiber i halvforarbejdet tilstand (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ATP - lidt mere at leve for (730) Indehaver: Arbejdsmarkedets Tillægspension, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 36: Finansiel virksomhed; formueforvaltning; kapitalinvestering; forsikringsvirksomhed; livsforsikring og pensionsforsikring; pensionskassevirksomhed;, finansiel rådgivning og information, herunder særlig rådgivning og information om pensionsforhold. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SMAG PÅ LIVET (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Q-ENERGI (730) Indehaver: Biofiber-Damino A/S, Staushedevej 10, 6621 Gesten, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske produkter, herunder diætetisk foder og tilskudsfoder til medicinsk brug og bestemt for dyr. (511) Klasse 31: Foder til dyr, herunder diætetisk foder og tilskudsfoder til ikke-medicinsk brug og bestemt for dyr. 339

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIGORE (730) Indehaver: Aldi Holding ApS, Rørgangen 1-5, 2690 Karlslunde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 05: Vitamin- og mineralpræparater; mineralsk kosttilskud. (730) Indehaver: Lindplast A/S, Præstevænget 32, 6600 Vejen, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), især poser fremstillet i plast til brug for kurér og pengetransport. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: KB FINEST (730) Indehaver: KB Røgeri A/S, Bådebrogade 2, 6700 Esbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 29: Fisk, laks, hummer, kaviar, krebs, muslinger, rejer, kæmperejer, langustere, sardiner, sild, skaldyr, tunfisk, østers, saltet fisk, konserveret fisk, næringsmidler fremstillet på basis af fisk, suppekoncentrater og retter tilberedt på basis af fisk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Butler A/S, Nordre Havnekaj 35, 5300 Kerteminde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, samt næringsmidler fremstillet på basis af fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, indbagte dejretter, herunder sådanne indeholdende fisk og skaldyr, pastavarer, herunder sådanne indeholdende fisk og skaldyr, pies, herunder sådanne indeholdende fisk og skaldyr, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RIS-FIX READY RICE (730) Indehaver: Boost Nutrition C.V., Oostkaai 16, B-2170 Antwerpen/ Marksem, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 30: Ris. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COPENHAGEN MALMÖ PORT (CMP) (730) Indehaver: Copenhagen Malmö Port, Filial af Copenhagen Malmö Port AB, Sverige, c/o Københavns Havn A/S, Ndr. Toldbod 7, 1013 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Esplanaden 34, 1263 København K, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; bistand ved varetagelse af kontoropgaver; salgsfremmende foranstaltninger for andre; udlejning af reklameplads; udlejning af reklamemateriale; udendørs avertering; ajourføring af reklamemateriale; annoncering på et on-line computer netværk; opklæbning af plakater; publikation af reklametekster; udlejning af reklametid på kommunikationsmedier; organisering af udstillinger med kommercielle eller reklamemæssige formål; dekoration af butiksvinduer og bygningsfacader i reklameøjemed; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; import og eksportagenturer; omkostningsanalyser; udlejning af kontormaskiner og -udstyr; udlejning af kopimaskiner; udlejning af salgsautomater. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed; finansiel virksomhed; valutarisk virksomhed; ejendomsmæglervirksomhed; forvaltning af jord, bygninger og fast ejendom, herunder havneanlæg, kajanlæg, lagerbygninger, etageejendomme, ramper, terminaler, moler, pakhuse, kontorlokaler og lejligheder; information og rådgivning om forsikringsforhold; boliganvisning; finansiering; formueforvaltning; information og rådgivning om forsikringsforhold; kapitalinvestering; udlejning af jord, bygninger og fast ejendom, herunder havneanlæg, kajanlæg, lagerbygninger, etageejendomme, ramper, terminaler, kontorlokaler og lejligheder; opkrævning af leje; vurdering af skatteforhold; skatteligning; søforsikring; toldklarering; udlejningsbureauer vedrørende fast ejendom; vurdering af fast ejendom; vurdering af skatteforhold; værdifastsættelse af fast ejendom; aktuarvirksomhed; økonomiske vurderinger. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed; reparationsvirksomhed; installationsvirksomhed; byggerivirksomhed i form af opførelse af havneanlæg og - bygninger, herunder opførelsen af kajanlæg, lagerbygninger, etageejendomme, ramper, terminaler, kontorlokaler, lejligheder, moler og pakhuse; bygning af moler; bygning og reparation af pakhuse; havnebygning; bygning og vedligeholdelse af rørledninger; reparations- og vedligeholdelsevirksomhed på havneanlæg og -bygninger, herunder kajanlæg, lagerbygninger, etageejendomme, ramper, terminaler, kontorlokaler, lejligheder, moler og pakhuse; tætning af bygninger; tagdækning; fugtisolering- og sikring af bygninger; nedrivning af bygninger; undervandsbyggeri; undervandsreparation; bygningsisolering; information og tilsyn vedrørende bygningskonstruktion; installation, vedligeholdelse og reparation af elevatorer, brandalarmer, opvarmningsanlæg, ovne, fryseanlæg, pumper, luftkonditioneringsapparater, sikkerhedslåse, boksanlæg, boksrum, kontormaskiner, kontorudstyr og elektriske apparater; rengøring af bygninger og bygningsfacader; udlejning af bulldozere, kraner, gadefejemaskiner, gravemaskiner og byggemateriel; asfaltering; brolæggerarbejde; polering, rengøring, reparation, vask og smøring af befordringsmidler; reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer; opstilling af bygningsstilladser; gadeoprydning; murerarbejde; skibsbygning; maling eller reparation af skilte. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed; pakning og opbevaring af varer; arrangering af rejser; oplagringsvirksomhed: speditionsvirksomhed; opbevaring og oplagring, herunder af både og varer; bus-, bil-, færge-, båd-, søog passagertransport; transport med lystbåde og pramme; transport med lægtere; indpakning af varer; information vedrørende opbevaring og transport; befragtning; fragtkørsel; skibsfragt; flytninger af løsøre; aflæsning af fragtgods; flotbringning af skibe; bjærgning af skibe; bugsering, herunder af befordringsmidler; skibsklarering; skibsmæglervirksomhed; åbning og lukning af sluseporte; stevedoring (lastning og losning af skibe); undervandsbjærgning; åbning og lukning af sluseporte; isbrydning; udlejning af befordringsmidler til brug på land, herunder biler, lastvogne og turistbusser; bådudlejning; udlejning af dykkerdragter og dykkerklokker; udlejning fortsættes 340

13 Dansk Varemærketidende af garager, parkeringspladser, kølerum, pakhuse og lagerrum; udlejning af telte, containere og transportable bygninger og anlæg til brug for opbevaring af varer og bagage; udlejning af fryseanlæg til næringsmidler; arrangering af udflugter, ekskursioner, krydstogter og sightseeing; ledsagelse af rejsende; pladsreservation ved rejser; transport af rejsende; transportreservation; turistkontor; vanddistribution og -forsyning; distribution af energi og elektricitet; pakkedistribution; lagring og transport af affald; udlejning af havneplads; havnevirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Marselis (730) Indehaver: Faaborg Løve Produkter ApS, Herregårdscentret 6, 5600 Fåborg, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Nordic Autoparts ApS, Arresøvej 5, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advodan, Søndergade 2B, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske produkter til automobiler, ikke indeholdt i andre klasser, bremsevæske, kølevæske, sprinklervæske, hovedsagelig til afisning af bilruder. (511) Klasse 03: Sprinklervæske, hovedsagelig til rengøring af bilruder. (511) Klasse 04: Olieprodukter til automobiler. (511) Klasse 06: Varer af metal ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 07: Kølere til motorer. (511) Klasse 09: Batterier, elektriske, til køretøjer, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet til automobiler. (511) Klasse 11: Lygter til automobiler, varmeapparater til automobiler, varmepumper. (511) Klasse 12: Reservedele og tilbehør ikke indeholdt i andre klasser til automobiler. (511) Klasse 17: Forbindelsesslanger til kølere til køretøjer, slanger ikke af metal og pakninger. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MULTIFORTE (730) Indehaver: Gensae A/S, Bøgeskovvej 6, 2., 3490 Kvistgård, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, herunder kosmetiske præparater til pleje, rensning og forskønnelse af hud, hår, negle, øjne, læber og tænder. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, samt præparater til sundhedspleje; naturmedicinske præparater, herunder præparater baseret på indholdsstoffer fra planter og/eller dyr, herunder skaldyr, urter og tang; kosttilskud til sundhedspleje og medicinske formål, herunder i flydende form, herunder kosttilskud baseret på indholdsstoffer fra planter og/eller dyr, herunder skaldyr, urter og tang; vitamin- og mineralpræparater, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt; helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug) hovedsageligt bestående af udtræk fra planter og/ eller dyr, herunder skaldyr, urter og tang; urter, herunder urteekstrakter til brug som næringsmidler. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier; helsekost og kosttilskud (ikke til medicinsk brug og ikke indeholdt i andre klasser) hovedsageligt bestående af tørrede kryddeurter; råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, herunder drikkevarer baseret på naturlige kunstige ekstrakter; frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (730) Indehaver: Digital Center A/S, Storstrømsvej 9, 6715 Esbjerg N, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advodan Advokater Esbjerg A/S, Frodesgade 70, 6700 Esbjerg, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og computer software, printere, scannere, telefaxmaskiner, fotokopimaskiner. (511) Klasse 41: Uddannelsesvirksomhed. (511) Klasse 42: Udvikling og serviceopfølgning på software, design og udvikling af softwareprogrammer, support og udviklingsværktøjer til Internet, world-wide-web, intranet og IT-netværk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Go2Sweden (730) Indehaver: Go 2 Sweden, Bryggervangen 19, 2. th, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed, herunder formidling af boliger i Sverige samt rådgivning og konsulentbistand i forbindelse hermed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed og arrangering af rejser med relation til Sverige, pakning og opbevaring af varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Biokube ApS, Åsidevej 1, 4733 Tappernøje, Danmark (511) Klasse 37: Spildevandsrensning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 341

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FAKTA A/S, Hjulmagervej 12, 7100 Vejle, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 16: Affaldsposer af papir eller plastik, ansigtsservietter af papir, engangsbleer og -blebukser af papir og cellulose til spædbørn, bordduge af papir, bordlinned af papir, bordservietter af papir, bordskånere af papir, bordskånere til ølkrus, bånd og selvklæbende bånd til husholdningsbrug, bord- og dækkeservietter af papir, emballagepapir og emballeringsfolie, flag af papir, flaskehylstre og flaskeomslag af papir eller pap, hagesmække af papir, håndklæder af papir, indpakningspapir, kaffe- og tefiltre af papir, klæbebånd og klæbestrimler til husholdningsbrug, kræmmerhuse af papir, køkkenruller, lim til husholdningsbrug, papirlommetørklæder, pergamentpapir, affalds- og emballageposer af papir eller plastik, pynteborter af papir, stegeposer til brug i mikrobølgeovne, sække af papir eller plastic til emballage, sølvpapir, toiletpapir, transparentpapir, urtepotteskjulere af papir, vokspapir, æsker af papir eller pap. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SFT (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BE100% (730) Indehaver: Message A/S, A F Heidemanns Vej 19-21, 9800 Hjørring, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hitachi-LG Data Storage, Inc, # Kaigan 3-Chome Minato-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Læsnings-, skrivnings- og genskrivnings-dvd-drev kombineret med læsnings-, skrivnings- og genskrivnings-cd-drev. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Icopal A/S, Mileparken 38, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 01: Bindemidler til industrielle formål, herunder særligt bindemidler til brug ved tagdækning og andre bygningsformål. (511) Klasse 17: Tætnings- paknings- og isoleringsmaterialer; kemiske præparater til reparation af utætheder og revner; plasticfolier (ikke til indpakning). (511) Klasse 19: Bygningsmaterialer (ikke af metal), herunder særligt tagdækningsmaterialer, asfalt, beg, tjære, bitumen, cementmørtel. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nyby's Discus (730) Indehaver: Nyby's Discus, v/bent Nyby Christensen, Henrik Steffens Vej 8, 1866 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TULLEBØLLER (730) Indehaver: Stryhn's A/S, Vestre Kirkevej 13-19, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 29: Pølser og pølsevarer. (730) Indehaver: CTECH v/carsten Kaas, Chr. Winthers Vej 13, 8600 Silkeborg, Danmark (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater og instrumenter til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, salgsautomater og mekanismer til mønt-opererede apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software, herunder i forbindelse med IT-sikkerhed og udvikling af servere; design og udvikling af hjemmesider for andre. 342

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COLIBRI (730) Indehaver: Netto A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 02: Maling og lak samt træbeskyttelsesmidler. (511) Klasse 16: Malerpensler og malerruller. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TUKAN (730) Indehaver: Netto A/S, Bjødstrupvej 18, Holme, 8270 Højbjerg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 02: Maling og lak samt træbeskyttelsesmidler. (511) Klasse 16: Malerpensler og malerruller. (730) Indehaver: Aktiebolaget MIO, Box 59, Tibro, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 11: Armaturer, apparater til belysning. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer. (511) Klasse 21: Glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser) til dekorative formål. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NLP Dynamics, c/o Helle Dyrting, Granhaven 6, 3220 Tisvildeleje, Danmark (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i blå nuancer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SHOP SHOP (730) Indehaver: Coin Holding ApS, Silkeborgvej 765, Årslev, 8220 Brabrand, Danmark (511) Klasse 35: Engroshandel. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. 343

16 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Omtryk af tidl. offentliggjorte registreringer Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: (730) Indehaver: Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd., 14-10, Nihonbashi 3- chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 344

17 Offentliggørelse af udskilte registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af udskilte registreringer (111) Reg.nr.:VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: HOMEBOY (730) Indehaver: Ombudsman Westernboots GmbH & Co., Schuheinzelhandel KG, Marktplatz 6, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig:Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 25: Badetøj og fodtøj IT 56158/c 89 Italien (641) Udskilt fra: VA (646) Udskilt dato: (111) Reg.nr.:VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: PIERRE CARDIN (730) Indehaver: P.C. International Marketing Limited, Trustnet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, Britiske Jomfruøer (740/750) Fuldmægtig:Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker, ædelstene og halv-ædelstene, ure og kronometriske instrumenter samt dele dertil, herunder urremme og urlænker. (Ingen af de forannævnte varer af ædle metaller, legeringer deraf eller overtrukket dermed). (641) Udskilt fra: VA (646) Udskilt dato: (111) Reg.nr.:VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220)Ans.dato: (730) Indehaver: P.C. International Marketing Limited, Trustnet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, Britiske Jomfruøer (740/750) Fuldmægtig:Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 14: Juvelerarbejder, smykker, ædelstene og halv-ædelstene, ure og kronometriske instrumenter samt dele dertil, herunder urremme og urlænker. (Ingen af de forannævnte varer af ædle metaller, legeringer deraf eller overtrukket dermed). (641) Udskilt fra: VA (646) Udskilt dato:

18 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

19 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Callaway Golf Company, a corporation of the State of Delaware, 2180 Rutherford Road, Carlsbad, CA , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Van Cleef & Arpels Logistics SA, 8 route de Chandolan, CH-1752 Villars-Sur-Glane, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Champagne Moët & Chandon, société en commandite simple, 20, Avenue de Champagne, Epernay (Marne), Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Van Cleef & Arpels Logistics SA, 8 route de Chandolan, CH-1752 Villars-Sur-Glane, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Champagne Moët & Chandon, société en commandite simple, 20, Avenue de Champagne, Epernay (Marne), Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Van Cleef & Arpels Logistics SA, 8 route de Chandolan, CH-1752 Villars-Sur-Glane, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Champagne Moët & Chandon, société en commandite simple, 20, Avenue de Champagne, Epernay (Marne), Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Van Cleef & Arpels Logistics SA, 8 route de Chandolan, CH-1752 Villars-Sur-Glane, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: KRUG, VINS FINS DE CHAMPAGNE, société anonyme, 5, Rue Coquebert, Reims, Marne, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Van Cleef & Arpels Logistics SA, 8 route de Chandolan, CH-1752 Villars-Sur-Glane, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Callaway Golf Company, a corporation of the State of Delaware, 2180 Rutherford Road, Carlsbad, CA , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Day Runner, Inc., a corporation of the State of Delaware, 2750 West Moore Avenue, Fullerton, CA 92833, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Callaway Golf Company, a corporation of the State of Delaware, 2180 Rutherford Road, Carlsbad, CA , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Callaway Golf Company, a corporation of the State of Delaware, 2180 Rutherford Road, Carlsbad, CA , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Callaway Golf Company, a corporation of the State of Delaware, 2180 Rutherford Road, Carlsbad, CA , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Callaway Golf Company, a corporation of the State of Delaware, 2180 Rutherford Road, Carlsbad, CA , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Callaway Golf Company, a corporation of the State of Delaware, 2180 Rutherford Road, Carlsbad, CA , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Thehuset Andersen ApS, Søndergade 1, 6000 Kolding, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: YACO GmbH, Diekstraat 15, D Norderfriedrichskoog, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VG (730) Indehaver: American Standard International Inc., a Delaware corporation, 15 West 54th Street, New York, New York 10019, USA (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SEALED AIR CORPORATION, Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey 07663, USA (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark 347

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BBP Silkeborg I/S, Mørksøvej 53, 8600 Silkeborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: København Kommune, Økonomiforvaltningen, Rådhuset, 1599 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Chocoladewerken Gudrun NV, Naamloze vennootschap, Industriestraat 18, 2500 Lier, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Stranco Inc., a corporation of the State af Delaware, Route 50 North, Bradley, Illinois, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: TREBOR BASSETT LIMITED, 25 Berkeley Square, London W1X 6HT, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: United States Surgical Corporation, a corporation of the State of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: United States Surgical Corporation, a corporation of the State of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: United States Surgical Corporation, a corporation of the State of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: United States Surgical Corporation, a corporation of the State of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: United States Surgical Corporation, a corporation of the State of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: United States Surgical Corporation, a corporation of the State of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Stranco Inc., a corporation of the State of Delaware, Route 50 North, Bradley, Illinois, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 65, D Darmstadt, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F.I.S.T. S.p.A., 20, Via Borgone, Tetti Neirotti, Rivoli, Torino, Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bastei-Verlag Gustav H. Lübbe GmbH & Co., Scheidtbachstr , D-5060 Bergisch-Gladbach 2, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Scan-Rack A/S, Esplanaden 40, 1263 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: P.G. - Leasing A/S, Mosevangen 1, 9230 Svenstrup Jylland, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cosecheros y Criadores, S.A., Avenida de Navarra, 41, E Oyon (Alava), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: United States Surgical Corporation, a corporation of the State of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: United States Surgical Corporation, a corporation of the State of Delaware, 150 Glover Avenue, Norwalk, Connecticut 06856, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bodegas Valdemar, S.A., Calle Camino Viejo, s/n, E Oyon (Alava), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bodegas Valdemar, S.A., Calle Camino Viejo, s/n, E Oyon (Alava), Spanien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Strasse 24, D Wertheim/Main, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark 348

21 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bushnell Performance Optics, a corporation of the State of Delaware, 9200 Cody, Overland Park, Kansas 66214, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG, Im Ehrenfeld 4, D Werdohl, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bushnell Performance Optics, a corporation of the State of Delaware, 9200 Cody, Overland Park, Kansas 66214, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BMG France S.A., 17 rue S Oyer, F Neuilly sur Seine, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bushnell Performance Optics, a corporation of the State of Delaware, 9200 Cody, Overland Park, Kansas 66214, USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Tollo Linear AB, Box 9053, S Kristianstad, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FMC Corporation, a corporation of the State of Delaware, 200, East Randolph Drive, Chicago, Illinois, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kia Motors Corporation, 231 Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul , Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kabushiki Kaisha Sega Enterprises, 2-12, Haneda 1- chome, Ohta-ku, Tokyo 144, Japan (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Kabushiki Kaisha Sega Enterprises, 2-12, Haneda 1- chome, Ohta-ku, Tokyo 144, Japan (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: THRIGE AGRO A/S, Tolderlundsvej 3, 5000 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Delaware Capital Formation, Inc., a corporation of the State of Delaware, 1403 Foulk Road, Suite 102, Wilmington, Delaware 19803, USA (740/750) Fuldmægtig: Holme Patent A/S, Vesterbrogade 20, 1620 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Integrated Brands, Inc., a corporation of the State of New Jersey, 4175 Veteran's Highway 3rd Floor, Ronkonkoma, NY 11779, USA (740/750) Fuldmægtig: Gorrissen Federspiel Kierkegaard, H.C. Andersens Boulevard 12, 1553 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Pierre Cardin, 59, Rue du Faubourg Saint-Honoré, F Paris, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PPG Industries Ohio, inc., a corporation of the State of Delaware, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PPG Industries Ohio, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: sia Fibral Ltd., Ellistones Lane, Greetland, Halifax HX4 8NJ, West Yorkshire, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PPG Industries Ohio, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Cray Valley S.A., 4-8 Cours Michelet, F Puteaux, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Fredens Torv 3 A, 8000 Århus C, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PPG Industries Ohio, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: F. Uhrenholt Holding A/S, Faurskov Allé 6, 5560 Årup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokat Anders Elverdam, Kirketorvet 4, 4640 Fakse, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PPG Industries Ohio, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Heidelberger Zement AG, Berlinerstrasse 6, Heidelberg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PPG Industries Ohio, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark 349

22 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PPG Industries Ohio, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Tekstil Produktion A/S, Rugårdsvej , 5100 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PPG Industries Ohio, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Tekstil Produktion A/S, Rugårdsvej , 5100 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: PPG Industries Ohio, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, USA (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Compagnie Financiere Europeenne De Prises De Participation, 5/7 rue de l'amiral Courbet, F Saint-Mande, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Patentbureauet Magnus Jensens Eftf., Frederiksborgvej 15, 3520 Farum, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3M United Kingdom PLC, 3M House, P.O. Box 1, Market Place, Bracknell, Berkshire, RG12 1JU, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Roxel France SA, Centre d'affaires La Boursidière, Immeuble Jura, F Le Plessis Robinson, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: 3M United Kingdom PLC, 3M House, P.O. Box 1, Market Place, Bracknell, Berkshire, RG12 1JU, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: C & A Mode KG, Bleichstrasse 20, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Quaker State Investment Corporation, a corporation of the State of Delaware, 3411 Silverside Road, #103 Springer Building, Wilmington, Delaware 19810, USA (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: RAVAGE S.A., 18, rue Roger-Simon Barboux, F Arcueil, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Georgia-Pacific Finland Oy, Kerhokatu 10, FIN Nokia, Finland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Tekstil Produktion A/S, Rugårdsvej , 5100 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Tekstil Produktion A/S, Rugårdsvej , 5100 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Nordisk Tekstil Produktion A/S, Rugårdsvej , 5100 Odense C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirma Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Le Croissant i Göteborg AB, Kärleksgatan 2A, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Arjo Hospital Equipment AB, Box 61, S Eslöv, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dresser Wayne AB, Box 30049, S Malmö, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: BRIO AB, S Osby, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Polycell Products Limited, 30, Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 3AZ, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Ross Medical Eqipment AB, Box 5502, Djupdalsvägen 30, S Sollentuna, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Awapatent A/S, Teglholm Allé 13, 4. sal, 2450 København SV, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rexam TWP A/S, Industrivej 12, Stilling, 8660 Skanderborg, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Rexam TWP A/S, Industrivej 12, Stilling, 8660 Skanderborg, Danmark 350

23 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: RONSARD SAS, Rue de l'industrie, Bignan, F Locmine, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Zacco Denmark A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Avalonia Net ApS, Vejlevej 465, 6000 Kolding, Danmark 351

24 Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler til registreringer (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning, herunder begrænsning efter indsigelse eller efter deling (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 10: Hjælpemidler til handicappede, nemlig stole, ståstøtter, badekar, toilet- og badestole. (511) Klasse 12: Manuelle kørestole samt dele og tilbehør dertil (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 25: Beklædning samt hovedbeklædning (med undtagelse af badetøj). (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09. (511) Klasse 16. (511) Klasse 35. (511) Klasse 36. (511) Klasse 42. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 09: Briller og solbriller samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 18. (511) Klasse 21. (511) Klasse 24. (511) Klasse 25. (511) Klasse 26. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 08. (511) Klasse 11. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed og ikke indeholdt i andre klasser. (511) Klasse 20. (511) Klasse 21. (511) Klasse 24. (511) Klasse 25. (511) Klasse 27. (511) Klasse 28. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, detailhandel. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Udvikling af software og internetløsninger, herunder internetportaler; bistand i forbindelse med forretningsmæssig og ledelsesmæssig rådgivning samt i forbindelse med lobbyvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 01. (511) Klasse 02. (511) Klasse 04. (511) Klasse 05. (511) Klasse 06. (511) Klasse 07. (511) Klasse 08. (511) Klasse 09. (511) Klasse 10. (511) Klasse 11. (511) Klasse 12. (511) Klasse 14. (511) Klasse 16. (511) Klasse 17. (511) Klasse 18. (511) Klasse 20. (511) Klasse 28. (511) Klasse 35. (511) Klasse 36. (511) Klasse 37. (511) Klasse 38. (511) Klasse 39. (511) Klasse 40. (511) Klasse 41. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af mad og drikke, midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Lægevirksomhed, veterinærvirksomhed, sundheds- og skønhedspleje af mennesker og dyr, landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikkealkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, detailhandel. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Udvikling af software of internetløsninger, herunder internetportaler; bistand i forbindelse med forretningsmæssig og ledelsesmæssig rådgivning samt i forbindelse med lobbyvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 35. (511) Klasse 36. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. 352

25 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (511) Klasse 14: herunder ægte og uægte smykker. (511) Klasse 18: herunder pelstasker, paraplyer, parasoller og stokke, lædervarer i form af remme, tasker af læder eller af kunstlæder, net i form af indkøbsnet. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, herunder hovedbeklædninger, strømpevarer, strikvævede og strikkede beklædningsgenstande,strikvævet undertøj, børnebeklædning, herrehabitter og habitter til damer og til børn, blazere, frakker, benklæder, dragter, skjorter, herreskjorter, skjortelignende beklædningsgenstande, bluser og kjoler, herunder strikvævede og strikkede, forklæder, fritidsskjorter, fritidsbeklædning, sportsbeklædning, strandbeklædning, badebeklædning, badekåber, regnvejrstøj, imprægnerede og ikke-lufttætte beklædningsgenstande, frottevarer i form af beklædningsgenstande samt undertøj af frotte, undertøj, slips, handsker, pelsvarer i form af beklædningsgenstande, pelsfrakker, pelshuer, muffer af pels, pelssjaler, pelsstøvler, fodbeklædning, lædervarer i form af beklædningsgenstande, bælter af læder eller af kunstlæder, korsetter og korsetvarer, busteholdere, strømpeholdere, stofindlæg (dele af beklædningsgenstande). 353

26 Fornyede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Fornyede registreringer VG VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

27 Udslettede registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Udslettede registreringer FR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

28 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

29 Dansk Varemærketidende VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

30 Ansøgningsregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Ansøgningsregister Register over mærker i dette tidende angivet i ansøgningsnummerorden (210) Ans. nr. (111) Reg. nr. FA FR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VG VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

31 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

32 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR

33 Dansk Varemærketidende VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VA VR VA VA VR VA VR VA VA VR VA VA VR VA VR VA VA VR VA VA VA VR VA VA VA VR VA VA VR VA

34 Dansk Varemærketidende VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA VR VA

35 Navneregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Navneregister Register over mærker nævnt i dette tidende angivet i alfabetisk orden efter indehaver (730) Indehaver (210) Ans. nr./(111) Reg. nr. ABB ECOPIPE OY VR ADELSTEN KJØLNER A/S VR ADVANCED MEDICAL OPTICS, INC. VR AEG NIEDERSPANNUNGSTECHNIK GMBH VR AGA AKTIEBOLAG VR AGFA-GEVAERT N.V. VR AIKON APS VA AIM RESEARCH A/S VR AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS A/S VR AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS A/S VR ALCAR GROUP, INC., THE VR ALCON CUSI, S.A. VR ALDI HOLDING APS VR ALLEN MANUFACTURING A/S VR ALL-WAYS APS VR ALPHARMA AS VR ALTANA PHARMA AG VR ALTANA PHARMA AG VR ALUMINIUM PECHINEY, SOCIETE ANONYME VR AMEREX VR AMEREX VR AMERICAN OPTICAL CORPORATION, VR AMERICAN STANDARD INTERNATIONAL INC. A DELAWAR VG AMWAY CORPORATION VR ANYWAY FUTURE COLLECTION MODE GMBH VR APPLE COMPUTER, INC. VR ARAMIS INC. VR ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION VR ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED VR ARJO HOSPITAL EQUIPMENT AB VR ARLA FOODS AMBA VR AROS ALLROUND ROAD SERVICE APS VR ARTA PLAST AB VR ASTRAL SCANDINAVIA A/S VR ASTRAZENECA AB VR ASTRON HOTELS GMBH VR ATOFINA, SOCIETE ANONYME VR AUDAX INDUSTRIES, SOCIETE ANONYME VR AUGERSCOPE, INC., VR AUTOMOBILES UTILITARIOS, S.A. VR AVALONIA NET APS VR AVON PRODUCTS, INC. VR AVON PRODUCTS, INC. VR AXEL KAUFMANN APS VR BARTLING WERKE, FRIEDR.-AUG. BARTLING GMBH & VR BARTLING-WERKE, FRIEDR.-AUG. BARTLING GMBH & VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASF AKTIENGESELLSCHAFT VR BASTEI-VERLAG GUSTAV H. LUBBE GMBH & CO. VR BATROPA BATTERIE-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. VR BATROPA BATTERIE-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. VR BB ELECTRONICS A/S VR BBP SILKEBORG I/S VR BECTON DICKINSON AND COMPANY VR BEHRING DIAGNOSTICS GMBH VR BEHRING DIAGNOSTICS GMBH VR BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT VR BEKKER, KIM HOFFMAN VR BELLOTTI S.R.L. VR BENSONS CONFECTIONERY LIMITED VR BERENTZEN BRENNEREIEN GMBH + CO. VR BERGQVIST, LISE-LOTTE OFFENBERG VR BERLITZ INVESTMENT CORPORATION, VR BERTELSMANN AG VR BEST COMPANY S.R.L. VR BEST COMPANY S.R.L. VR BIOFIBER-DAMINO A/S VR BIOKUBE APS VR BIONETICS CORPORATION, THE VR BIRK-DAHL STALDINDRETNING K/S VA BLANKOM ANTENNENTECHNIK GMBH & CO. KG VR BMG FRANCE S.A. VR BOCCHI HOLDING B.V. VR BODEGAS FAUSTINO MARTINEZ, S.A. VR BODEGAS VALDEMAR, S.A. VR BODEGAS VALDEMAR, S.A. VR BOEHRINGER INGELHEIM KG VR BOEHRINGER MANNHEIM GMBH VR BONNET S.A. VR BOOST NUTRITION C.V. VR BP P.L.C. VR BP P.L.C. VR BP P.L.C. VR BP P.L.C. VR BP P.L.C. VR BRESSOR ALLIANCE, SOCIETE ANONYME VR BRIO AB VR BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY VR BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA COMPANY VR BRITISH PETROLEUM COMPANY P.L.C., THE VR BRUNSWICK CORPORATION, VR BRYGGERIGRUPPEN A/S VR BRÆNDGAARD MARKETING VR BSN MEDICAL GMBH & CO. KG VR BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS VR BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS VR BUSHNELL PERFORMANCE OPTICS VR BUTLER A/S VR BÆKKELUND, ANNA ELISE VR C & A MODE KG VR C. BECHSTEIN PIANOFORTEFABRIK GMBH VR CAJAC GARN A/S VR CALLAWAY GOLF COMPANY VR CALLAWAY GOLF COMPANY VR CALLAWAY GOLF COMPANY VR CALLAWAY GOLF COMPANY VR CALLAWAY GOLF COMPANY VR CALLAWAY GOLF COMPANY VR CALLAWAY GOLF COMPANY VR CAPTIVE FASTENER CORPORATION VR CAPTIVE FASTENER CORPORATION VR CARDIN, PIERRE VR CARDIN, PIERRE VR CARL J. PERMIN A/S VR CARLSBERG BREWERIES A/S VR CARLSBERG DANMARK A/S VR CARLSBERG DANMARK A/S VR CARTRIX GESELLSCHAFT FUR THERMO- TECHNOLOGIE MB VR CASA VINICOLA BARONE RICASOLI S.P.A. VR CB INDUSTRIES VR CELANESE EMULSIONS GMBH VR CERTO TEXTILVERTRIEB GMBH VR CETELEM, SOCIETE ANONYME VR CHAMPAGNE MOET & CHANDON, SOCIETE EN COMMANDITE VR CHAMPAGNE MOET & CHANDON, SOCIETE EN COMMANDITE VR CHAMPAGNE MOET & CHANDON, SOCIETE EN COMMANDITE VR CHIO-CHIPS KNABBERARTIKEL GMBH VR CHOCOLADEWERKEN GUDRUN NV, NAAMLOZE VENNOOTSC VR CHRISTENSEN, LONE HEYDENREICH VR CHROMALOX, INC. VR CINCOM SYSTEMS, INC. VR CLAIRE GROUP A/S VR CLARIANT GMBH VR CLARITY SOFTWARE, INC. VR CLESA, S.A. VR COCA-COL, THE VR COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG VR COGNIS DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG VR COIN HOLDING APS VR COLGATE-PALMOLIVE A/S VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY VR COLGATE-PALMOLIVE COMPANY VR COLLAGEN CORPORATION VR

36 Dansk Varemærketidende COMITE INTERPROFESSIONNEL DES VINS COTES DE P VR COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES VR COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES GROUP, L.P., A VR COMPO GMBH & CO. KG VR CONCENTRATE MANUFACTURING COMPANY OF IREL, THE VR CONTRAST APS VR CONTROL TECHNIQUES PLC VR COOK INCORPORATED VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOP DANMARK A/S VR COOPER COSMETICS S.A. VR COPENHAGEN MALMO PORT, FILIAL AF COPENHAGEN MAL VR COPENHAGEN.COM A/S VA COPES-VULCAN LIMITED VR COR NATOR SYSTEMS A/S VR CORTEX TECHNOLOGY APS VR COSECHEROS Y CRIADORES, S.A. VR COURTAULDS TEXTILES VR COX ORANGE VR CRABTREE & EVELYN HOLDINGS LIMITED VR CRAY VALLEY S.A. VR CRICKET, SOCIETE ANONYME VR CROISSANT I GOTEBORG AB, LE VR CROSSLEE PLC LIGHTCLIFFE FACTORY, HIPPERHOLME VR CROWN BERGER LTD VR CTECH V/CARSTEN KAAS VR CULINA APS VR DAELLS VAREHUS, A/S VR DAGBLADET BØRSEN A/S VR DAIICHI PHARMACEUTICAL CO. LTD. VR DAIWA SEIKO KABUSHIKI KAISHA VR DALGETY PLC VR DANICA LIV I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB VR DANMARKS GYMNASTIK FORBUND VR DANSK AUTOHJÆLP HOLDING APS VR DANSK CENTRALKONTOR FOR SOMMERHUS-UDLEJNING A VR DANSK LANDBRUGS GROVVARESELSKAB A.M.B.A. VR DANSK NATURMÆLK A.M.B.A. VR DANSKE ADVOKATSAMFUND, DET VR DANSKE SPRITFABRIKKER A/S, DE VR DANSKE SPRITFABRIKKER A/S, DE VR DANSKE SPRITFABRIKKER A/S, DE VR DANÆG PRODUCTS A/S VR DANÆG PRODUCTS A/S VR DATACENTRALEN A/S VR DAY RUNNER, INC. VR DEGUSSA-HULS AKTIENGESELLSCHAFT VR DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC. VR DELOITTE TOUCHE TOHMATSU INTERNATIONAL VEREIN VR DETHLEFFSEN GMBH & CO VR DEUTSCHER PAKET DIENST GMBH VR DIGITAL CENTER A/S VR DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION VR DINERS CLUB DANMARK A/S VR DIPL. ING. WERNER GRAF AG VR DISPO-ORGANISATION GES. FUR DISP.-TECHNIK MBH VR DLH TRÆ A/S VR DOCBASE A/S VR DOMINO PRINTING SCIENCES PLC VR DRACCO COMPANY LTD. VA DRESSER WAYNE AB VR DRINKMASTER LIMITED VR DRISCOLL STRAWBERRY ASSOCIATES, INC., A CALIF VR DSM RESINS INTERNATIONAL B.V. VR DYSTAR TEXTILFARBEN GMBH & CO. DEUTSCHLAND KG VR E. TJELLESEN A/S VR EASTMAN KODAK COMPANY VR ECCO SKO A/S VR ECKES-GRANINI GMBH & CO. KG VR ECOLE DES CADRES DU COMMERCE, ASSOCIATION DE L' VR EDEKA ZENTRALE AG & CO. KG VR EDEKA ZENTRALE AG & CO. KG VR EHCO-KLM KLEDING N.V. VR EIKARD, BENT VR ELECTROLUX NEDERLAND B.V. VR ELF AQUITAINE VR ELLE UK LIMITED VR E.L.M. LEBLANC VR E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. VR E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. VR E.R.A.D. S.A., ECOLOGY, RESEARCH AND DEVELOPM VR ERIK HANSEN VR ERSA GMBH VR ESKIMO TEXTIL AG VR ESSELTE A/S VR ESTEE LAUDER COSMETICS LTD. VR ESTLINE AB VR ETABLISSEMENTS PORCHER VR EUROCOS COSMETIC GMBH VR E.V. JOHANSEN A/S VR F. UHRENHOLT HOLDING A/S VR FAABORG LØVE PRODUKTER APS VR FAKTA A/S VR FB MODEHANDELSGESELLSCHAFT MBH VR FELDBORG, CLAUS VR FERRARI S.P.A VR FERROSAN A/S VR FILOSOFT APS VR F.I.S.T. S.P.A. VR FLEXONICS, INC. VR FLORIDA INTERNATIONAL FRUCHTSAFT GETRANKE G.M VR FMC CORPORATION, VR FORENINGEN COPENHAGEN GAY & LESBIAN FILMS VR FORMULABS IBERICA, S.A. VR FOSS ELECTRIC A/S VR FOTO KNUDSEN ÅRHUS A/S VR FRANCHINOR EXPANSION S.A. VR FRESENIUS AG VR FRESENIUS AG VR FRESENIUS KABI AB VR FRESENIUS KABI AB VR FRESENIUS KABI AB VR FRIEDR. HERDER ABR. SOHN, FIRMAET VR FRITIDSHUSFIRMAET KALMARGÅRDEN A/S VR FUJITSU SERVICES A/S VR FUJITSU SERVICES A/S VR FUJITSU SERVICES A/S VR GABRIEL A/S VR GATE ELEVEN REJSEBUREAU A/S VR G.C.J. STEIN MEDEX VR G.C.J. STEIN MEDEX VR G.C.J. STEIN MEDEX VR GEA FARMACEUTISK FABRIK, A/S VR GEMSTAR DEVELOPMENT CORPORATION VR GENSAE A/S VR GEORG JENSEN A/S VR GEORGIA-PACIFIC FINLAND OY VR GEORGIA-PACIFIC FRANCE SOCIETE EN COMMANDITE PAR A VR GEORGIA-PACIFIC S.A.R.L. VR GLAXO GROUP LIMITED VR GLOBE REJSER 2003 APS VA GO 2 SWEDEN VR GOLDEN VALLEY MICROWAVE FOODS, INC. VR GONZALES BYASS, S.A. VR GREENALLS GROUP PLC, THE VR GREENALLS GROUP PLC, THE VR GRUPO LIBRO 88, S.A. VR GUNDLE LINING SYSTEMS, INC. VR GUSTAVSBERG, AKTIEBOLAGET VR H. HYLDAHL, A/S VR H. LUNDBECK A/S VR HAMANN, SUSAN VR HANKOOK TIRE CO., LTD. VR HARBOES BRYGGERI A/S VR HARBORLITE CORPORATION VR

37 Dansk Varemærketidende HARIBO LAKRIDS A/S VR HARTOG & CO. A/S VR HATTORI SEIKO, KABUSHIKI KAISHA VR HEIDELBERGER ZEMENT AG VR HEINZ ITALIA S.R.L. VR HELENA RUBINSTEIN S.A. VR HERBALIFE INTERNATIONAL, INC. VR HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P. A TEX VR HEWLETT-PACKARD INDIGO B.V. VR HEYSTEE-VAN ESSEN B.V. VR HITACHI METALS, LTD. VR HITACHI SEISAKUSHO DOING BUS, KABUSHIKI KAISHA VR HITACHI-LG DATA STORAGE, INC VR H.J. HEINZ COMPANY, LIMITED VR HJA HOLDING APS VR HJERTEFORENINGEN VR HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VR HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VR HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VR HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VR HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT VR HOECHST MARION ROUSSEL VR HOECHST ROUSSEL VET GMBH VR HTH KØKKENER A/S VR HUDSON DER TILLIGE DRIVER VI, KABUSHIKI KAISHA VR HYDROSUN MEDIZINTECHNIK GMBH VR ICOPAL A/S VR ICOPAL A/S VR INCA INDUSTRIELLE COMPUTER- ANWENDUNGEN GMBH VR INDIVIDUAL COMPUTER PRODUCTS INTERNATIONAL LI VR INDIVIDUAL COMPUTER PRODUCTS INTERNATIONAL LI VR INDUSTRIENS ALMENE ARBEJDSGIVERFORENING VR INFORMATIK E.V., GESELLSCHAFT FUR VR INRANGE TECHNOLOGIES CORPORATION VR INTEGRATED BRANDS, INC. VR INTERCORD TON GESELLSCHAFT MBH VR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION VR INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION VR INTEROCEAN SEAFOODS CO. VR INTERVET INTERNATIONAL B.V. VR ISP INVESTMENTS, INC., A DELAWARE CORPORATION VR ISSUE I/S VR ISSUE I/S VR J CHANDLER & CO VR JACQUES JAUNET S.A. VR J.C. PENNEY COMPANY, INC. VR JENSEN, BRIAN VR JETFORM CORPORATION VR JK-HOLDING GMBH VR J.M. VOITH GMBH & CO. BETEILIGUNGEN KG VR JOAQUIN SANZ, S.L. VR JOHN UND PARTNER VERTRIEBSGESELL- SCHAFT MBH. VR JOHNSON & JOHNSON, VR JOHNSON & JOHNSON AB VR JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED COMPANY VR JOHNSONDIVERSEY INC. VR JOHNSTON ENVIRONMENTAL CORPORATION VR JOHNSTON ENVIRONMENTAL CORPORATION VR JONSSON, JETTE DAM VR JOSEF OTTEN GESELLSCHAFT M.B.H. VR JOULIN, GERARD VR JULIUS BLUM GESELLSCHAFT M.B.H. VR JYDSK PLANTESERVICE A/S VR JYSK SENGETØJSLAGER A/S VR JØRGENSEN, MAJKEN VR K G KNUTSSON AB VR KALLBERG, JAN VR KATEXPRESS A/S VR KB RØGERI A/S VR KELSENBISCA A/S VR KELSENBISCA A/S VR KELSENBISCA A/S VR KIA MOTORS CORPORATION VR KIMS A/S VR KIMS A/S VR KINGSFORD PRODUCTS COMPANY, THE VR KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION, A CALIFORNIA VR KIRKBI A/S VR KJØBENHAVNS SOMMER-TIVOLI, AKTIESELSKABET VR KLAGMANN, FRANZ-JOSEF VR KLEIN VRIESENHOF VR KLOSTERFRAU AG VR KNOLL GMBH VR KNORR-NAHRMITTEL AKTIENGESELLSCHAFT VR KODAK A/S VR KOH-I-NOOR, SPOJENE KOVOPRUMYSLOVE, NARODNI P VR KOLON INTERNATIONAL CORPORATION VR KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. VR KONTRON INSTRUMENTS AG VR KORALLE SANITARPRODUKTE GMBH & CO. VR KRAFT FOODS AS VR KRAFT FREIA MARABOU DANMARK A/S VR KRAKS FORLAG A/S VR KRUG, VINS FINS DE CHAMPAGNE, SOCIETE ANONYME VR KUHL DISTRIBUTION APS VA KUNSTBIBLIOTEKET VR KØBENHAVN KOMMUNE VR L. HAMMERICH & CO. A/S VR LABORATOIRES BESINS ISCOVESCO, SOCIETE ANONYM VR LABORATORIO ORAFO NICOLIS COLA S.R.L. VR LANCASTER GROUP AG VR LANCASTER GROUP AG VR LANCASTER GROUP AG VR LARSEN, CHRISTIAN VA LEIRAS OY VR LEKKERLAND, FORENINGEN FR LEO PHARMA A/S VR LEO PHARMA A/S VR LEONIDAS PATRIMONIAL, S.A. VR LEWIS GALOOB TOYS, INC. VR LINDPLAST A/S VR LIPHA, SOCIETE ANONYME VR LM GLASFIBER A/S VR LOGO VR LORIS AZZARO B.V. VR LT SKOR AB VR LUBE A/S VR LUBE A/S VR LUXO DANMARK A/S VR LYKKE, GEORG VR MACONOMY A/S VR MADRIGAL AUDIO LABORATORIES, INC. VR MALACO LEAF AB VR MARGOLIS, RENE VR MARIA TREBEN GESELLSCHAFT MBH VR MARTINUSSEN, BO VA MASTERFOODS A/S VR MASTERFOODS A/S VR MASTIFF ELECTRONIC SYSTEMS LIMITED VR MAX BODENHOFF, A/S VR MAXIT GROUP AB VR MCCAIN FOODS LIMITED VR MCE (LIMITED LIABILITY COMPANY) VR MELITTA HAUSHALTSPRODUKTE GMBH & CO. KOMMANDI VR MERCEDES-BENZ DANMARK AS VR MESSAGE A/S VR MICHELI, COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS VR MICOLL APS VR MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND VR MILJØFYN A/S VA MIO, AKTIEBOLAGET VR MLK FYN I/S VR MOBIUS HOLDING APS VR MOE, SØREN VR MOKUBA, KABUSHIKI KAISHA VR MONSANTO TECHNOLOGY LLC VR MONTBLANC-SIMPLO GMBH VR MOSSIMO, INC. VR MUNDIPHARMA AG VR MUNKSØ, LARS VR MUSIC BUSINESS ORGANISATION (MBO) A/S, THE VR MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GMBH + CO. VR MØLLER & CO. A/S VR NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC VR NBA PROPERTIES, INC. VR

38 Dansk Varemærketidende NEC CORPORATION VR NEFIT FASTO B.V. VR NEPTUNE S.A. VR NETTO A/S VR NETTO A/S VR NETTO A/S VR NETTO A/S VR NETTOPHARMA A/S VR NETTOPHARMA A/S VR NETTOPHARMA A/S VR NEXOR HOLDING AB VR NIELSEN, BENNY ELO VR NISSEN, JØRGEN F. VR NLP DYNAMICS VR NN VR NN VR NN VR NN VR NN VR NN VR NOBEL CIGARS APS VR NOBEL CIGARS APS VR NOBEL CIGARS APS VR NOBEL CIGARS APS VR NOBIS APS VR NOKIAN PAPERI OY VR NORDIC AUTOPARTS APS VR NORDISK TEKSTIL PRODUKTION A/S VR NORDISK TEKSTIL PRODUKTION A/S VR NORDISK TEKSTIL PRODUKTION A/S VR NORDISK TEKSTIL PRODUKTION A/S VR NORDISK TEKSTIL PRODUKTION A/S VR NORDSJO NOBEL AKTIEBOLAG VR NORSK HYDRO ASA VR NORSK HYDRO ASA VR NORTLANDER A/S VA NOVARTIS AG VR NOVARTIS AG VR NOVARTIS AG VR NUMICO FINANCIAL SERVICES S.A. VR NUTRICIA, NV VR NV DATA A/S VR NYBY'S DISCUS VR NYCOMED DANMARK APS VR OESTERREICHISCHE PHILIPS INDUSTRIE GESELLSCHA VR OLSVIG, KALE KRISTIAN VA OLW-SNACKS AB VR OMBUDSMAN WESTERNBOOTS GMBH & CO. SCHUHEINZELHA VR OOSTROM, TRADING AS CHEVY, GERARD VR OPIN KERFI DANMARK A/S VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR OREAL, SOCIETE ANONYME, L' VR ORLIK TOBACCO COMPANY A/S VR ORLIK TOBACCO COMPANY A/S VR OS, PER VR OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG VR OSRAM GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG VR OTICON A/S VR OVONOR ITALIA SRL VR OXFORD BISCUITS A/S VR OXFORD BISCUITS A/S VR PAARUP HANSEN APS VR PALL CORPORATION, VR PARANOVA-GRUPPEN A/S VR PARANOVA-GRUPPEN A/S VR PARKE, DAVIS & COMPANY LLC, A LIMITED LIABILITY VR PAULIG OY VR PBR AUTOMOTIVE PTY. LTD. VR P.C. INTERNATIONAL MARKETING LIMITED VR P.C. INTERNATIONAL MARKETING LIMITED VR PEACOCK VACUUM BOTTLE CO., LDT., THE VR PEAUDOUCE S.A. VR PEGULAN-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT VR PERFECTA ROLLADEN GMBH VR PETERSEN, HENRIK NORMAN VR PFIZER INC. VR P.G. - LEASING A/S VR PHARBIO MEDICAL INTERNATIONAL AB VR PHARMA NORD APS VR PIAGGIO VEICOLI EUROPEI S.P.A. VR PLASTICOS TA-TAY, S.A. VR PLASTICOS TA-TAY, S.A. VR PLASTICOS TA-TAY, S.A. VR PLASTICOS TA-TAY, S.A. VR PLASTICS DESIGNERS & CONSULTANTS GMBH VR PM INTERNATIONAL A/S VR POLITIKEN HOLDING, A/S VR POLYCELL PRODUCTS LIMITED VR PORTLAND TITLES LIMITED VR POUL SØRENSEN HOLDING A/S VR PPG INDUSTRIES OHIO, INC. VR PPG INDUSTRIES OHIO, INC. VR PPG INDUSTRIES OHIO, INC. VR PPG INDUSTRIES OHIO, INC. VR PPG INDUSTRIES OHIO, INC. VR PPG INDUSTRIES OHIO, INC. VR PPG INDUSTRIES OHIO, INC. VR PPG INDUSTRIES OHIO, INC. VR PPG INDUSTRIES OHIO, INC. VR PRE-JET, FIRMAET VR PROARK APS VR PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE VR PROCTER & GAMBLE COMPANY, THE VR PRONOVA BIOCARE AS VR PROTEK AG VR QUAKER STATE INVESTMENT CORPORATION VR RANPAK CORP. VR RASMUSSEN, ANNI OG ARNE WIEBEN VR RAVAGE S.A. VR REEVES S.P.A. VR RENA-DATOGRAPH TPS ORGANISATIONS- MASKINER A/S VR REXAM TWP A/S VR REXAM TWP A/S VR RHM FOODS LIMITED VR RHONE MERIEUX, SOCIETE ANONYME VR RHONE MERIEUX, SOCIETE ANONYME VR RHONE-POULENC CHIMIE VR RHONE-POULENC FIBRES VR RHONE-POULENC FIBRES VR RICHARDSON SHEFFIELD LIMITED VR ROHM AND HAAS COMPANY VR ROHM AND HAAS COMPANY VR RONSARD SAS VR ROSS MEDICAL EQIPMENT AB VR ROXEL FRANCE SA VR ROYAL ORDNANCE PLC VR RUSS BERRIE AND COMPANY, INC. VR RUTANA-SAMMENSLUTNINGEN VR R82 A/S VR S. DYRUP & CO. A/S VR S. DYRUP & CO. A/S VR SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS CORPORATION VR SAMUELSSON & WADSTEIN MEDICINA AB VR SANOFI-SYNTHELABO VR SANOFI-SYNTHELABO VR SANOFI-SYNTHELABO VR SANTECH MICRO GROUP HOLDING APS VR SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM DENMARK-NORWAY-S VR SCAN-RACK A/S VR SCANSPORT A/S VR SCHENKER & CO. A/S, INTERNATIONAL SPEDITION VR SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT VR SCHUBERT SEALS A/S VR SEALED AIR CORPORATION VR SECURVIA ITALIA S.R.L. VR SEGA ENTERPRISES, KABUSHIKI KAISHA VR SEGA ENTERPRISES, KABUSHIKI KAISHA VR SHERWOOD SERVICES AG VR SIA FIBRAL LTD. VR SIDI HOTELES, S.A. VR SIMMONDS S.A. VR SIMONSEN & WEEL A/S VR SKIVE LINEDANCER VA SMITHKLINE BEECHAM PLC VR SOLLAC, S.A. VR SONY MUSIC ENTERTAINMENT INC. VR SPOROPTIC POUILLOUX S.A. VR SPOROPTIC POUILLOUX S.A. VR SPOROPTIC POUILLOUX S.A. VR

39 Dansk Varemærketidende STAFFORD-MILLER LIMITED VR STANLEY WORKS, THE VR STARCRAFT MARINE LLC., A LIMITED LIABILITY COMP VR STEEN H. JENSEN VR STEVE BERNARD VR STIFTELSEN SVERIGES BASTA BORD VR STIFTELSEN SVERIGES BASTA BORD VR STORM, ERIK VR STRANCO INC. VR STRANCO INC. VR STRYHN'S A/S VR SUPERMAC TECHNOLOGY, INC. VR SWIENTY, ANNA MARIE VR SYNGENTA LIMITED VR SYNTEX PHARM AG VR SYNTEX PHARM AG VR SØRENSEN, ERIK VR TA TRIUMPH-ADLER AKTIENGESELLSCHAFT VR TASTER WINE A/S VR TDC A/S VR TDC MOBIL A/S VR TDC TOTALLØSNINGER A/S VR TEKNOS A/S VR TEKNOS A/S VR TELEFLEX INCORPORATED, VR TEREG TECHNISCHE REINIGUNGSGESELL- SCHAFT MBH VR TEREG TECHNISCHE REINIGUNGSGESELL- SCHAFT MBH VR TEREG TECHNISCHE REINIGUNGSGESELL- SCHAFT MBH VR TEREG TECHNISCHE REINIGUNGSGESELL- SCHAFT MBH VR TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD VR THEA VR THEHUSET ANDERSEN APS VR THEODORUS NIEMEYER B.V. VR THERMEDICS DETECTION INC. VR THRIGE AGRO A/S VR TIFFANY MILCHPRODUKTE GMBH VR TOLLO LINEAR AB VR TOLSØE, OLE VR TOMS GRUPPEN A/S VR TOP-TOY A/S VR TORABI, HASSAN VR TORF ESTABLISHMENT VR TOTALFINAELF BELGIUM VR TRANSMITEK DANMARK APS VR TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS VR TREBOR BASSETT LIMITED VR TRELLEBORG INDUSTRIE VR TRELLEBORG TYPEHUSE HOLDING, A/S VR TREX COMPANY, INC. VR TRIP TRAP DENMARK A/S VR TROUW NUTRITION DENMARK A/S VR TRYG FORSIKRING A/S VR T-TEX IMEX APS VR TULIP FOOD COMPANY P/S VR TUNE MØBELINDUSTRI APS VR TURTLE WAX, INC. VR TYPE2DIALOG APS VR UNIHOC B.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNILEVER N.V. VR UNIPLEX LTD. VR UNIROYAL ENGLEBERT REIFEN GMBH VR UNIROYAL ENGLEBERT REIFEN GMBH VR UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR UNITED STATES SURGICAL CORPORATION VR UPJOHN COMPANY, THE VR URSCHEL LABORATORIES INCORPORATED VR V. BRØNDUM A/S VR VALENT BIOSCIENCES CORPORATION VR VALSEMØLLEN AF 1899 A/S VR VAN CLEEF & ARPELS LOGISTICS SA VR VAN CLEEF & ARPELS LOGISTICS SA VR VAN CLEEF & ARPELS LOGISTICS SA VR VAN CLEEF & ARPELS LOGISTICS SA VR VAN CLEEF & ARPELS LOGISTICS SA VR VAPORMATIC COMPANY LIMITED, THE VR VEJLBY, GITTE VR VENATOR GROUP RETAIL, INC. VR VENDSYSSEL TAGMALING VA VENG INTERNATIONAL A/S VR VERENIGDE COOPERATIEVE MELKINDUSTRIE COBERCO B. VR VERRERIE DU LANGUEDOC ET CIE VR VIACOM INTERNATIONAL INC. VA VIACOM INTERNATIONAL INC. VR VILLAGE COSMETICS, HENNING KREKE VR VIP RECEPTIONER APS VR VIVA OPTIQUE, INC. VR VLI CORPORATION VR VORTAN INTERNATIONAL HOLDING N.V. VR V&S DANMARK A/S VR VÆGTERCENTRALEN, PALLE S. POVLSEN AF FEBRUAR VR W. KORDES' SOHNE ROSENSCHULEN GMBH & CO KG VR WALTER STAUFFENBERG GMBH & CO. KG VR WARNER-LAMBERT COMPANY VR WELLA AKTIENGESELLSCHAFT VR WESTEARL INVESTMENTS B.V. VR W.G. SAEGER KG VR WILHELM KAIMANN, FIRMA VR WILLY'S BISCUITS, FIRMAET VR WILSON, MACEL VA WINDFELD-LUND, CHRISTEL VR WORLD-WIDE BUSINESS CENTRES, INC. VR XL/DATACOMP, INC. VR YACO GMBH VR YVES SAINT LAURENT PARFUMS VR ZANUSSI ELETTRODOMESTICI S.P.A. VR ZENDER GMBH VR ZERO INTERNATIONAL HOLDING GMBH & CO. KOMMANDIT VR , I/S AF VR , I/S AF VR M COMPANY VR M COMPANY VR M COMPANY VR M UNITED KINGDOM PLC VR M UNITED KINGDOM PLC VR

40 Mærkeregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Mærkeregister Register over mærker offentliggjort som registreret i dette tidende angivet i alfabetisk rækkefølge efter mærketekst TUKAN (w) VR TULLEBØLLER (w) VR TYPE2DIALOG (fig) VR Venner (fig) VR VIGORE (w) VR (540) Mærke (111) Reg. nr. ATP - lidt mere at leve for (w) VR bb design link (w) VR Bei Möbius (w) VR BE100% (w) VR BICNU (w) VR BIOKUBE (fig) VR BRESSE BLEU (w) VR B-sure (w) VR C-clear (w) VR Circle Holding A/S (fig) VR COLIBRI (w) VR CONEY ISLAND (w) VR COPENHAGEN GAY & LESBIAN FILM FESTIVAL (fig) VR COPENHAGEN MALMÖ PORT (CMP) (w) VR COREGA COMFORT STRIPS (w) VR COVIA (fig) VR CTECH Complete business solutions (fig) VR DIGITALCENTER (fig) VR DOLLIES Dollies Brand (fig) VR E EDEKA aktiv marked (fig) VR E EDEKA aktiv super (fig) VR edoc digisign (w) VR ei invest (w) VR ELLE (w) VR FERRARI OWNERS CLUB DENMARK Ferrari (fig) VR Filosoft (w) VR Fish Dish (fig) VR Flaretex (w) VR FREE YOUR MIND (w) VR GLUCOSAMIN PHARMA NORD (w) VR GOURMET WOK (w) VR Go2Sweden (w) VR GulvForum (w) VR Gå-dage (w) VR InterTrend Pots, Plants and Trading (fig) VR KB FINEST (w) VR Kerfi (w) VR krop & sjæl (fig) VR Life after 40 (fig) VR LP SafetyBag (fig) VR LYKKEÆG (w) VR m microparts (fig) VR M MioMarket (fig) VR MACONOMY (w) VR Marselis (w) VR Massage Terapi & Akupunktur Klinik Hassan Torabi (fig) VR MBO (w) VR MOBILFLY (w) VR MULTIFORTE (w) VR netdemocracy (w) VR netdemokrati (w) VR Nyby's Discus (w) VR Premin (w) VR Q-ENERGI (w) VR READY OFFICE (w) VR Respect (w) VR RIS-FIX READY RICE (w) VR Samsøs Spisekammer (w) VR SFT (w) VR S-GEL (w) VR SHOP SHOP (w) VR Skriveglæde til fingerspidserne (w) VR SMAG PÅ LIVET (w) VR SMG Santech Micro Group (fig) VR super multi (fig) VR S&W (w) VR TIVOLI (fig) VR TNLP (fig) VR Touché (w) VR Trelleborg (w) VR Trollux (w) VR

41 Klasseregister Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Klasseregister Register over mærker off. som registreret i dette tidende angivet efter klasse (551) Klasse (111) Reg. nr. 01 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

42 Dansk Varemærketidende 35 VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR VR

43 Offentliggørelse af internationale registreringer Dansk Varemærketidende Internationale registreringer Offentliggørelse af registreringer (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. 23 i bekendtgørelse nr af 23 december 1996 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PRICORON (730) Indehaver: LÉcIVA, A.S., CZ PRAHA, Tjekkiet (740/750) International fuldmægtig: cervenka, Kleintová, Turková, patentová a známková kancelár -, Ing. Kleintová Eva, Budecská 6, CZ Praha 2, Tjekkiet (511) Klasse 05: Pharmaceutical products. (800) International registreringsdato: (730) Indehaver: INTERLEMO HOLDING S.A., Chemin du Russel 5, chez Lémo Immobiliére S.A., CH-1025 Saint-Sulpice, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: BUGNION S.A., Route de Florissant 10, CH-1206 Genéve, Schweiz (511) Klasse 09: Electric connectors, fibre optic connectors; switches, distribution panels electrical; plugs, electrical outlets, electrical contacts; electrical cables; parts of the said products. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: EQUATION (730) Indehaver: PIERRE FABRE MEDICAMENT, 45, Place Abel Gance, F BOULOGNE, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: DOAT Jean-Pierre, Direction Propriété Intellectuelle, 17, avenue Jean Moulin, F CASTRES CEDEX, Frankrig (511) Klasse 03: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; shampoos; beauty products; make-up; make-up products. (511) Klasse 05: Pharmaceutical and hygienic products; dietetic products. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CONTINENTAL (730) Indehaver: Evaco AG., Bachstrasse 10, CH-4313 Möhlin, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: A.W. METZ & CO. AG, Hottingerstrasse 14, CH-8024 Zürich, Schweiz (511) Klasse 14: Watches, watch parts. (800) International registreringsdato: (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hansmann & Vogeser, (Vogeser, Alber, Dr. Strych, Liedl, Müller, Dr. Brehm), Albert-Roßhaupter-Str. 65, D München, Tyskland (511) Klasse 29: Tinned meat meat and sausages; milk and dairy products, namely butter, cheese, fresh and sour cream, yoghurt, powdered milk for nutritional purposes, soft white cheese products, curdled milk products, kephir, sterilised and fresh milk, desserts made of yoghurt, soft white cheese and cream. (800) International registreringsdato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: THERMO AIR (730) Indehaver: HONING''S VERWARMINGSAPPARATEN B.V., Ambachtsweg 18, NL-1271 AM HUIZEN, Holland (740/750) International fuldmægtig: Novagraaf Nederland BV, Hogehilweg 3, NL-1101 CA Amsterdam-Zuidoost, Holland (511) Klasse 11: Heating, refrigerating, drying and ventilating installations. (800) International registreringsdato: (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hansmann & Vogeser, (Vogeser, Alber, Dr. Strych, Liedl, Müller, Dr. Brehm), Albert-Roßhaupter-Str. 65, D München, Tyskland (511) Klasse 29: Charcuterie according to local recipes; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; fine foods and prepared dishes, also as deep-frozen goods, mainly made of meat, fish, poultry and game, prepared with fruit and vegetables, also with pasta, potatoes or rice; pickles; salads made with products included in this class. (511) Klasse 30: Bread, pastry and confectionery. (511) Klasse 31: Fresh fruits and vegetables. (800) International registreringsdato:

44 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RACHMANINOFF (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hansmann & Vogeser, Patent- und Rechtsanwälte, Albert-Roßhaupter-Strasse 65, D München, Tyskland (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (excluding beer). (800) International registreringsdato: (730) Indehaver: Vobitrade S.A., 50, Val Fleury, L-1526 Luxembourg, Luxembourg (740/750) International fuldmægtig: JACOBACCI & PARTNERS S.p.A., Via Senato, 8, I MILANO, Italien (511) Klasse 09: Central and compact data processing units, namely computers, processors as well as accessory apparatus connected thereto for data and information input and output as well as data and information retrieval; printers for data processing, for printing documents as well for word processing; drawing apparatus for data processing (plotters); measuring and regulating apparatus operating via analog and/or digital channels, in the form of apparatus equipped with magnetic tapes, floppy disks and magnetic disks, including training devices; pocket calculators, particularly scientific pocket calculators used for high level mathematical functions and programmable pocket calculators as well as accessory apparatus which can be connected thereto, namely office printers, program and storage modules and other expansion units; data carriers in the form of magnetic tapes, magnetic disks and magnetic boards. (511) Klasse 16: Typewriters which can be connected to computers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ZACHOS (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hansmann & Vogeser, (Vogeser, Alber, Dr. Strych, Liedl, Müller, Dr. Brehm), Albert-Roßhaupter-Str. 65, D München, Tyskland (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CRACKER (730) Indehaver: Euretco Fashion B.V., Meidoornkade 22, NL-3992 AE Houten, Holland (740/750) International fuldmægtig: Shield Mark B.V., Overschiestraat 61, NL-1062 XD Amsterdam, Holland (511) Klasse 18: Leather and imitation leather, goods made thereof not included in other classes; pelts; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery; belts. (511) Klasse 25: Clothes, shoes, headwear. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (730) Indehaver: OCEANIC Przedsicbiorstwo, Farmaceutyczno Kosmetyczne, WOJCIECH SOSZYlSKI, Ul. lokietka 58, PL SOPOT, Polen (740/750) International fuldmægtig: Jan Proscinski, ul. Oliwkowa 14 D/ 35, Skrytka pocztowa 53, PL Gdynia, Polen (511) Klasse 03: Hair care products, deodorants for personal use (perfumery), body care products such as: creams, balms, lotions for cosmetic purposes, salves for foot care, shampoos for dandruff control, balms for dandruff control, washing preparations, cakes of toilet soap, sanitary products which are toiletries; shampoos for hair care for medical use. (511) Klasse 05: Salve for foot care for medical use, disinfectants for hygiene purposes, fungicidal products, bactericidal products. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP711913/1 (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MONTE SANTOS (730) Indehaver: Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstrasse 1, D Neckarsulm, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Hansmann & Vogeser, Patent- und Rechtsanwälte, Albert-Roßhaupter-Strasse 65, D München, Tyskland (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP675734B (800) Design. dato: HIGHSCREEN NetPC (730) Indehaver: AGROMA GmbH, 8b, Bachbrunnweg, D Marktbergel, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Lichti + Partner Patentanwälte, 1, Bergwaldstrasse, D Karlsruhe, Tyskland (511) Klasse 07: Machines, mechanical equipment and installations comprising mechanical machines and/or apparatus for agriculture and silviculture as well as for environmental protection; parts for all the above items. (511) Klasse 35: Commercial contracting for third parties, processing and provision of data for third parties; negotiation for product marketing. (511) Klasse 42: Consultancy for agricultural and forestry enterprises in the field of environmental protection, heat production and sanitation, excluding services relating to advertising, sales promotion, development and implementation of advertising media; technical procedures, consultancy and planning, engineering, planning and concultancy for the building and construction industry; expertise activities and technical consultancy. (800) International registreringsdato:

45 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ATLANTIC (730) Indehaver: ATLANTIC SOCIETE FRANCAISE, DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE, 44, Boulevard des Etats-Unis, F LA ROCHE SUR YON, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET LEPEUDRY, 43, rue de la Bréche aux Loups, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 09: Control cabinets and housings; electric or electronic household appliances and installations; heat regulating apparatus; electric or electronic devices for operating aeration, heating, air-conditioning, cooking, lighting, steam generating, refrigerating, drying, ventilating and water distribution apparatus and installations; electric or electronic devices for adjusting air and/or water temperature; electric or electronic monitoring devices; temperature indicators; computer software in the field of heating and home automation; electric or electronic programmers; remote controls; electric or electronic energy management devices and installations; alarms; warning apparatus, fire alarms; camcorders; magnetic cards; magnetic identity cards; electric apparatus for commutation; fuse cutouts; distribution boxes (electricity); smoke detectors; circuit breakers; temperature indicators; signaling panels, luminous or mechanical; electrical door openers; pressure measuring apparatus; electrical connections; electronic notice boards; patch panels; thermostats. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (511) Klasse 41: Educational, entertainment, training, sports and cultural activities, such as organisation of society, sports, touristic, ecological and cultural fairs and events; organisation of camps for children and students; organisation of training courses; text editing and publishing services. (511) Klasse 42: Services of hostels, food and accommodation services; design work and planning in the field of the building industry and engineering industry, including related consulting services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Sativa, Genossenschaft für, Demeter-Saatgut, Parkweg 17, CH-3626 Hünibach, Schweiz (511) Klasse 30: Flours and cereal preparations, bread, pastries. (511) Klasse 31: Grains (cereals), fresh vegetables; natural flowers; fodder made of plants; seedlings, particularly potatoes, flowers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: HAMÉ, a.s., c.p. 572, CZ Babice, Tjekkiet (740/750) International fuldmægtig: Müller Václav, patentový zástupce, Filipova 2016, CZ Praha 4, Tjekkiet (511) Klasse 05: Dietetic products, particularly for therapeutic purposes; food for children, infants and the sick, such as children and infant foodstuffs; food preparations and supplements of all sorts, such as tonic foodstuffs, vitamin preparations, foodstuffs for supplementing slimming diets or preparations for slimming; preparations containing biochemical catalysts, particularly for the physically active, convalescent and sick; goods for disinfecting, veterinary, pharmaceutical and sanitary products. (511) Klasse 29: Meat and meat products, such as meat pâtés, spreadable pâtés, terrines; fish, poultry and game, meat extracts, fruit, vegetables, preserved and sterilised mushrooms, canned prepared dishes, dried fruit, jellies, marmalades, jams, compotes, eggs, milk and dairy products, goods made with potatoes and starch, edible oils and fats, fruit pulp. (511) Klasse 30: Waffles; sweet products, including sweet products made of gum and essences for sweet products; all types of pastry goods, coffee, tea, coffee substitutes, honey, molasses, yeast, salt, mustard, vinegar, ketchup, ketchup sauces, sauces, spices, cooling ice, cereal flakes. (511) Klasse 32: All types of beer; mineral and sparkling waters and other non-alcoholic beverages; syrups and other preparations for preparing beverages; fruit and vegetable juices and fruit juice drinks. (511) Klasse 33: All types of alcoholic beverages, such as distillates, spirits, liqueurs and fermented goods; fruit and malt wines, semi-sparkling wines, sparkling wines. (511) Klasse 35: Organisation of exhibitions for commercial purposes; advertising and advertisement services; market research and market analysis; distribution of goods for advertising purposes, display person activities, reprographic services. (511) Klasse 36: All real-estate agency related services, mediation in realestate and mortgage transactions, relating to leasing, investment activities, stock transactions, consultancy in connection with credit, apartment house and land management. (511) Klasse 37: Construction, repair and maintenance of buildings and tasks related thereto, masonry, insulation, roofing and electrical installation services, installation of flooring, scaffolding services, earthwork services; building construction and civil engineering services. (511) Klasse 39: Motorised passenger and goods road transport services. (511) Klasse 40: Waste treatment, particularly harmful waste, including destruction thereof. (730) Indehaver: SOFINCO, 27, rue de la Ville l''evêque, F PARIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: de ROSA Sandrine - Juriste, SOFINCO, Rue du Bois Sauvage, F Evry Cedex, Frankrig (511) Klasse 09: Magnetic charts, electronic cards, smartcards, payment cards, access cards, appliances and devices for reading such cards, recorded computer programs, electronic components, microprocessors, integrated circuits (ICs), for all the above goods. (511) Klasse 36: Insurance; banking operations; financial operations; credit and loan transactions of all kinds one-time loans renewable loans; financing services related to leasing with or without purchase option; deposits, receipt of public funds; savings services; investment services for all savings, insurance and assistance products; banking services and loans associated with a bank card or proprietary card. (511) Klasse 38: Radio broadcasting, telephone or telegraph communications; electronic mail and message transmission and computer assisted image services; communication via computer terminals. (591) Farvetekst: Blue (Pantone 72C); yellow (Pantone 108C), red (Pantone 1795C); green (Pantone 361C); white. (800) International registreringsdato:

46 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: P.M. International A.G., 17, rue des Gaulois, L-1618 Luxembourg, Luxembourg (740/750) International fuldmægtig: Rau Manfred Dr. Dipl.-Ing., Schneck Herbert Dr. Dipl.-Phys., Hübner Gerd Dipl.-Phys., Rau Albrecht Dr. Dipl.-Phys., Patentanwälte, Königstrasse 2, D Nürnberg, Tyskland (511) Klasse 03: Cosmetics, perfumery, essential oils, hair lotions. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CIRCUEL (730) Indehaver: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, 51, Parkstrasse, D Hamburg, Tyskland (740/750) National fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 16: Packaging for tobacco products. (511) Klasse 34: Tobacco, tobacco products, especially cigarettes and cigarillos; smokers' articles included in this class; matches. (591) Farvetekst: White, running yellow (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2000 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Essent N.V., Utrechtseweg 310, NL-6812 AR Arnhem, Holland (740/750) International fuldmægtig: Matchmark B.V., Herengracht 122, NL-1015 BT Amsterdam, Holland (511) Klasse 04: Liquid and solid gases (fuels). (511) Klasse 35: Business intermediary services in the purchase, sale, import and export of secondary fuels; professional business advice concerning secondary fuels. (511) Klasse 39: Services of storage, transport and distribution of secondary fuels; transport of solid, liquid and gaseous materials, including via pipelines. (511) Klasse 40: Production of secondary fuels. (800) International registreringsdato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Mark Bradley Robson, 22 Bugden Avenue, GOWRIE ACT 2904, Australien ; Michael Brian Ward, 1 Schinkel Place, MAC- ARTHUR ACT 2904, Australien (511) Klasse 03: Skin tanning preparations sold as a kit with spray on applicator using self-tanning lotion. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (730) Indehaver: LECHES MATERNIZADAS, S.A., Polig. Ind. de Onzanilla Apdo. 413, E LEON, Spanien (740/750) International fuldmægtig: IGNACIO GOMEZ-ACEBO, Jorge Juan, 19, E MADRID, Spanien (511) Klasse 16: Paper and cardboard packaging, printed matter, catalogues, publications, labels, cards, all the above not included in other classes. (511) Klasse 31: Animal feed, strengthening animal forage, products for stockbreeding, cattle feed, seeds for animal feed. (591) Farvetekst: White, red and blue. (800) International registreringsdato:

47 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Henzo B.V., Keulsebaan 510, NL-6045 GL Roermond, Holland (740/750) International fuldmægtig: Merkenbureau Jansen Schoonhoven, Regentesselaan 47, NL-1405 EK Bussum, Holland (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; books, bookbinding material; photographs; office requisites; pen cases; printers' type; adhesives for stationery or household purposes; ringbinders; photo albums; photo corners; pocket sheets; plastic film for wrapping; overlays. (511) Klasse 18: Leather and imitation leather, and goods made of these materials not included in other classes; attaché-cases; cases not adapted to the product they are intended to contain; wallets. (591) Farvetekst: Golden, dark blue and white. (800) International registreringsdato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ALTORAL (730) Indehaver: UCB FARCHIM SA, Z.I. Planchy, Chemin de Croix-Blanche, 10, C.P. 411, CH-1630 Bulle, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Hepp Wenger & Ryffel AG, Friedtalweg 5, CH-9500 Wil, Schweiz (511) Klasse 05: Pharmaceutical, sanitary products; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth and dental wax; disinfectants. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: TUNKA (730) Indehaver: Essent N.V., Utrechtseweg 310, NL-6812 AR Arnhem, Holland (740/750) International fuldmægtig: Matchmark B.V., Herengracht 122, NL-1015 BT Amsterdam, Holland (511) Klasse 04: Fuels. (800) International registreringsdato: (730) Indehaver: Otkrytoe aktsionernoe obschestvo, "MAKFA", pos. Melzavoda, uch-k 1, RU Chelyabinsk, Russiske Føderation (740/750) International fuldmægtig: Alexander Christophoroff, Larissa Osharina, and Natalia Rybina, Zhigachov & Christophoroff LLC, 2-3 Paveletskaya Square, RU Moscow, Russiske Føderation (511) Klasse 30: Macaroni; farinaceous food pastes. (511) Klasse 35: Marketing studies regarding macaroni and farinaceous food pastes; import-export agencies for the importing and exporting of macaroni and farinaceous food pastes; sales promotion of macaroni and farinaceous food pastes (for others); procurement services regarding macaroni and farinaceous food pastes (purchasing goods and services for other businesses). (511) Klasse 42: Research and development of macaroni and farinaceous food pastes (for others); packaging design services for macaroni and farinaceous food pastes. (591) Farvetekst: Red, green, white, yellow, black and yellow-brown. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Winter Holding GmbH & Co KG, Heidelberger Strasse 9-11, D Nußloch, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwälte Dres. Schlatter, und Kollegen, Kurfürsten-Anlage 59, D Heidelberg, Tyskland (511) Klasse 03: Perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; soaps. (511) Klasse 18: Leather and imitations of leather and goods made of these materials (included in this class); animal skins, hides, trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks. (511) Klasse 25: Clothing, footwear and headgear DE /5/03 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: LUSHEDA (730) Indehaver: "Technokom" Corporation, 15, Zabaikalsky side-street, UA Kharkiv, Ukraine (740/750) International fuldmægtig: Adamenko Olena Oleksandrivna, agent de brevets, P.O. Box 9428, UA Kharkiv, Ukraine (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice. (511) Klasse 35: Advertising; business management; business administration; office functions. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/

48 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: BTI INTELLECT (730) Indehaver: Business Travel International B.V., Utrechtseweg 67, NL HB Zeist, Abbey House, 282 Farnborough Road, Farnborough, Hampshire GU14 7NJ, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: Stevens Hewlett & Perkins, 1 St. Augustine''s Place, Bristol BS1 4UD, Storbritannien (511) Klasse 35: Business management assistance; business administration services; business consultancy; preparation of business reports; provision of business information; all relating to travel and travel services; organisation of exhibitions for commercial or advertising purposes. (511) Klasse 39: Travel agency services; bookings agency services for travel; arranging and reserving travel and tours by land, sea and air; chartering of aircraft; information and advisory services relating to all the aforesaid services; provision of travel information; rental of vehicles; agency services for the rental of vehicles. (511) Klasse 43: Reservation services for hotel accommodation; booking agency services for hotel accommodation; arranging and reserving accommodation and facilities for meetings, seminars, conferences and for exhibitions; information and advisory services relating to all the aforesaid services GB Storbritannien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DEO-PERLS (730) Indehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; rinsing agents for dishwashing. (511) Klasse 05: Deodorants, not for personal use DE /03 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 17/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ARMARIS (730) Indehaver: ARMARIS, 19-21, rue du Colonel Pierre Avia, F PARIS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: BOURGUIGNON Martine, 31-33, avenue Aristide Briand, F ARCEUIL cedex, Frankrig (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, optical and signalling apparatus and instruments in the naval, naval aviation and defence fields; apparatus and instruments for the computer-assisted design of vessels for military purposes, armed or not (surface ships or submarines), for the use and control of vessels for military purposes, armed or not (surface ships or submarines) namely navigation, guidance and command guidance instruments; electric systems and circuits for power generation and distribution for marine vehicles and submarines and naval alarm systems; acoustic, electronic and electromagnetic apparatus and instruments for naval and naval aviation systems, for weapon systems and nautical, optical, optronic, scientific measuring, detection, transmission and communication equipment, for detection, data collection, classification, controlling recording, interpretation, signalling, simulation, reproduction, processing, transmission and viewing sounds and images; simulators for piloting and controlling vessels (surface ships or submarines), armed or not, for military purposes. (511) Klasse 12: Watercraft and submarines as well as equipment therefor, watercraft (surface ships or submarines) armed or not, for military purposes. (511) Klasse 13: Firearms, ammunition and projectiles, explosives, rockets; explosive powders; torpedoes; weapon systems, missiles, powered weapons, decoys. (511) Klasse 37: Construction, refitting, fitting, installation, building contracting, repair and maintenance of vessels (surface ships or submarines) armed or not, for military purposes, of complete integrated naval systems (surface ships or submarines and combat systems); construction and repair services for naval and naval aviation systems and equipment in the fields of electronics, automation and detection by electromagnetic or other means; commissioning and fitting of naval, naval aviation and defence systems and equipment. (511) Klasse 39: Transportation of persons and goods by sea, towing and salvage of ships; piloting services for vessels; ship rental (surface ships or submarines) armed or not, for military purposes. (511) Klasse 41: Personnel training in the naval, naval aviation and defence fields; piloting courses and vessel piloting training services (surface ships or submarines) armed or not, for military purposes; arranging and conducting of workshops, colloquiums, symposia, conventions in the naval, naval aviation and defence fields. (511) Klasse 42: Conducting of technical studies and engineering in the naval, naval aviation and defence fields; naval, naval aviation and defence development, assessment, appraisals, systems and equipment; scientific and technical research and study services in the naval, naval aviation and defence fields, engineering project design, technical testing and architectural and industrial design services in the naval, naval aviation and defence fields; design, of vessels (surface ships or submarines) armed or not, for military purposes, of complete integrated naval systems (surface ships or submarines and combat systems); architecture of platforms of vessels FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PENGUIN (730) Indehaver: Ecolab GmbH & Co. OHG, Reisholzer Werftstrasse 38-42, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 09: Dosage dispensers. (511) Klasse 21: Hand dosing pumps for cleaning agents, namely dispensers for cleaning agents; soap dispensers (empty) DE /21 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 18/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: HELBO - Medizintechnik GMBH, Stadtplatz 30, A-4710 Grieskirchen, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Ing. Mag. Andreas Gartner, Rechtsanwalt, Langenharter Straße 30, A-4300 St. Valentin, Østrig (511) Klasse 05: Pharmaceutical preparations. (511) Klasse 10: Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments. (511) Klasse 44: Services related to medicine; hygiene and beauty care for humans. (591) Farvetekst: Blue, red, white AT AM 2629/2003 Østrig (800) International registreringsdato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: AppliChem (730) Indehaver: AppliChem GmbH, Ottoweg 10b, D Darmstadt, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Geitz Truckenmüller Lucht, Patentanwälte, Kriegsstrasse 234, D Karlsruhe, Tyskland (511) Klasse 01: Chemical products for commercial, scientific, photographic, agricultural, horticultural and forestry purposes; artificial resins in the raw state, plastic in the raw state; fertilizers; fire extinguishing substances, agents for hardening and soldering metals; chemical products for keeping foodstuff fresh and for preserving the same; tanning agents; adhesives for commercial purposes; fine chemicals for biochemistry, microbiology, molecular biology and cell biology; laboratory chemicals, especially acids, alkaline solutions, solvents, dyes, salts, standard solutions and buffer solutions. (511) Klasse 05: Pharmaceutical and veterinary-medical products as well as preparations for health care; dietetic products for medical purposes, baby food; plasters, dressing materials; tooth filling material and impressive masses for dental purposes; disinfectants; agents for exterminating pests; fungicides, herbicides. fortsættes 376

49 Dansk Varemærketidende (511) Klasse 42: Scientific and technological services and research work; industrial analysis and research services; single and multiple-stage syntheses for pharmaceutical research and combinatorial chemistry; services of a chemical laboratory, namely the performance of commissioned syntheses of organic and inorganic substances, purification of highly pure chemicals, performance of chemico-technical processes, especially surface chemistry, production and special production of powdery media of cell cultures; research in the field of chemistry. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: AVIO S.p.A., Via 1 Maggio, 99, I Rivalta di Torino, Italien (511) Klasse 09: Software, computer programs, software for technicalmaintenance management of aeronautics systems. (511) Klasse 16: Manuals and printouts for programs for technicalmaintenance management of aeronautics systems. (511) Klasse 42: Programming services, services of logistic support of aeronautics systems. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: IDP (730) Indehaver: IDP Education Australia Limited, 1 Geils Court, DEAKIN ACT 2600, Australien (511) Klasse 41: Education information services, education advisory services. (511) Klasse 42: Education research services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 19/2003 (730) Indehaver: HAUSprofi Bausysteme GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 12, D Freudenstadt, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Kohler Schmid + Partner, Patentanwälte GbR, Ruppmannstrasse 27, D Stuttgart, Tyskland (511) Klasse 01: Adhesives for building. (511) Klasse 06: Locks of metal and their parts and small ironware; elements or accessories of metal for the covering of roofs: namely, fixing parts, reinforcements, building profiles, fittings, roofing tiles, roof windows, roof panels, roof ventilation elements, roof passageways, sealings, covers and dormer windows for the protection against influences by weather and rain; building materials of metal; pipes of metal; window strips, window fittings, window latches, window adjustment means of metal, connecting pipes of metal. (511) Klasse 17: Adhesive tapes and adhesive strips; plastic foils other than for wrapping; sealing, packing and insulating material; non-metallic flexible connecting pipes. (511) Klasse 19: Elements or accessories of synthetic material for the covering of roofs: fixing parts, reinforcements, building profiles, fittings, roofing tiles, roof windows, roof panels, roof ventilation elements, roof passageways, building sealing materials, covers and dormer windows for the protection against influences by weather and rain; building materials of synthetic material; rigid pipes of synthetic material; window strips, window fittings, window adjustment means of synthetic material. (591) Farvetekst: Red DE /19 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: TONBELLER AG, Werner-v.-Siemens-Strasse 2, D Bensheim, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Zenz, Helber, Hosbach & Partner, Patentanwälte, Scheuergasse 24, D Zwingenberg, Tyskland (511) Klasse 09: Computer software, particularly for the extraction and comparison of data contained in different data storage systems, to process, transform, prepare and feed this data into reports, files and data base systems; platform- and database independent software tool for building and supplying data warehouses; software for and in the programming language 4GL for generating client/server and Internet applications. (591) Farvetekst: Blue and green. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Deltron Electronics (730) Indehaver: Deltron Components, Vertriebsgesellschaft, für elektronische Bauelemente mbh, Ammerseestrasse 59a, D Neuried, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Klaka Rechtsanwälte, Delpstrasse 4, D München, Tyskland (511) Klasse 09: Scientific, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision) and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; electrical and electronic components (included in this class); sensors (included in this class); data processing equipment and computers DE /09 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/

50 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: NMC, Société Anonyme, Rovert 10, B-4731 Raeren, Belgien (740/750) International fuldmægtig: NOVAGRAAF BELGIUM S.A./N.V., Boulevard du Souverain 7, B-1170 BRUXELLES, Belgien (511) Klasse 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made thereof not included in other classes; goods made of semi-processed plastics; sealing, packing and insulating material; flexible nonmetallic pipes. (511) Klasse 19: Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic monuments. (511) Klasse 20: Furniture, mirrors, frames; goods, not included in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics. (591) Farvetekst: Black, white, gray, red, various shades of orange and brown BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: NMC, Société Anonyme, Rovert 10, B-4731 Raeren, Belgien (740/750) International fuldmægtig: NOVAGRAAF BELGIUM S.A./N.V., Boulevard du Souverain 7, B-1170 BRUXELLES, Belgien (511) Klasse 17: Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica and goods made thereof not included in other classes; goods made of semi-processed plastics; sealing, packing and insulating materials; flexible nonmetallic pipes. (511) Klasse 19: Nonmetallic building materials; nonmetallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; nonmetallic transportable constructions; nonmetallic monuments. (511) Klasse 20: Furniture, mirrors, frames; goods, not included in other classes, of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum, substitutes for all these materials or of plastics. (591) Farvetekst: Black, white, red, various shades of blue and of gray BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: IL VOLO (730) Indehaver: QWINE S.R.L., Via Giorgio Regnoli, 107, I Forli, Italien (740/750) International fuldmægtig: MICALI ALDO, Via Giorgio Regnoli, 10, I FORLI', Italien (511) Klasse 33: Wines and alcoholic beverages IT RA2003C Italien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RHOXIMAT UP (730) Indehaver: RHODIA CHIMIE, 26, Quai Alphonse Le Gallo, F Boulogne Billancourt Cedex, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Isabelle SIMONNET -, RHODIA SERVICES -, Marques Groupe Rhodia, 40 rue de la Haie-Coq, F AUBERVILLIERS Cedex, Frankrig (511) Klasse 01: Chemical products for construction of buildings; chemical products for making building materials FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CAMEO (730) Indehaver: TerraTec Electronic GmbH, Herrenpfad 38, D Nettetal, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: KAU Rechtsanwälte, Immermannstrasse 10, D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 09: Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; data carriers; apparatus for data communication by wire or by wireless transmission modes; components for electronic devices in particular computers (included in this class); computer programs for the processing of audio data or video data. (511) Klasse 35: Services of a multi-media database namely collecting, storing and providing of data, images, audio information and/or video information. (511) Klasse 38: Transfer of messages, images and/or audio signals by means of computer; Internet services namely transmission of information and entertainment channels in the Internet. (511) Klasse 42: Development of programs for the processing of audio data or video data; services of a multi-media database namely collecting, storing and providing of software DE /09 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 20/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Revoltec (730) Indehaver: LISTAN OHG, Biedenkamp 3a, D Glinde, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: GRAEFE Rechtsanwälte, Theresienstraße 6, D München, Tyskland (511) Klasse 09: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus. (511) Klasse 38: Telecommunications. (511) Klasse 42: Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software; legal services DE /09 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/

51 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CLEARFILL (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE, Société anonyme, 35, rue Jean Jaurés, F BEZONS, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Elisabeth de MORELOS, COMPAGNIE FINANCIERE ALCATEL, Département Propriété Industrielle, 5, rue Noël Pons, F NANTERRE CEDEX, Frankrig (511) Klasse 09: Repeaters for telecommunications networks FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: FORTIS (730) Indehaver: Société des Produits Nestlé S.A., CH-1800 Vevey, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Nestec S.A., Av. Nestlé 55, CH-1800 Vevey, Schweiz (511) Klasse 01: Bacteriological preparations other than for medical or veterinary use. (511) Klasse 29: Vegetables (preserved, dried or cooked), fruits (preserved, dried or cooked), mushrooms (preserved, dried or cooked), meat, poultry, game, fish and seafood products, all these products also in the form of extracts, soups, jellies, spreads, preserves, cooked meals, all deep-frozen or dehydrated; jams; eggs; milk, cream, butter, cheese; milk substitutes; milk-based beverages; milk-based desserts and cream-based desserts; yogurts; soya milk (as milk substitute) and soya-based preparations; edible oils and fats; protein preparations for human consumption; whitening agents for tea and coffee; sausages; delicatessen foods, peanut butter; soups, concentrated soups, thickened soups, bouillon cubes, bouillon, consommés CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: PEAK (730) Indehaver: F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, CH Basel, Schweiz (511) Klasse 41: Education and training in the field of medicine CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Satrue (730) Indehaver: Smartlux SARL, 46, rue de la Libération, L-5969 Itzig, Luxembourg (740/750) International fuldmægtig: Dennemeyer & Associates S.A., 55 rue des Bruyéres, L-1274 Howald, Luxembourg (511) Klasse 09: Weighing apparatus and instruments; scales, precision balances, parts and fittings therefor not included in other classes; electronic measuring and metering apparatus; calculators; electric devices for destroying insects. (511) Klasse 10: Massage apparatus; electric acupuncture instruments; apparatus for analysing fat levels in the human body. (511) Klasse 11: Water filtering apparatus; water purifying apparatus and machines; drinking water dispensers; water filters; water softening installations; electric water heaters; refrigerating apparatus, refrigerators, freezers; drinking water dispensers equipped with filtration, refrigeration and heating elements; hairdryers BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (730) Indehaver: Solo Italia S.r.l., Via F.lli Cervi, 41, I Ossona MI, Italien (740/750) International fuldmægtig: Società Italiana Brevetti S.P.A., Via Carducci, 8, I Milano, Italien (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and cereal preparations, bread, pastry and confectionery, edible ice; honey, molasses; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice for refreshment IT MI2003C Italien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: DIAG LITE (730) Indehaver: RENAULT V.I., 99, route de Lyon, F SAINT-PRIEST, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: MARKPLUS INTERNATIONAL, 46, rue Decamps, F PARIS, Frankrig (511) Klasse 09: Scientific (other than for medical use), photographic, cinematographic and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmitting and reproducing sound or images; electronic, optical, magnetic media and media for information and/or data (texts, sounds, still or moving images) regardless of how they are recorded (digital or analog), for consultation or transmission; magnetic, video and laser cassettes; sound recording disks; videotapes; computer diskettes; videodisks; optical disks; optical compact disks; interactive compact disks; computer programs and recorded programs, telephones and cellular telephones; personal data assistants (PDAs); software and software packages regardless of the medium; interactive computer software; DVDs; equipment for data and information processing and consultation; computers and portable computers; computer peripheral devices; electronic cards and expansion cards for micro-computers; magnetic pens, magneto-optical pens; electronic pens. (511) Klasse 37: Breakdown assistance services (vehicle repair); vehicle lubrication; washing of vehicles and especially of motor cars; motor vehicle servicing and repair services; information on vehicle repair and maintenance; vehicle service stations; burglar alarm installation and repair; vulcanization and retreading of tires (repair). (511) Klasse 42: Computer programming services; technical support in the field of information technology; research services and breakdown diagnostic services; technical assistance services; development (design) and updating of computer programs and software; development (design) and updating of Web sites; leasing access time to a computer database server center; quality control; database reconstruction; rental of access time on the Internet. (300) Prioritets oplysninger: FR 03/ Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/

52 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ZAO (730) Indehaver: ODYSSEE FRANCE SAS, 18, rue Jean-Jacques Rousseau, F GRENOBLE, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET CLAUDE GUIU, 10, rue Paul Thénard, F DIJON, Frankrig (511) Klasse 14: Jewelry products; ornaments (jewelry); rings (jewelry); finger rings (jewelry); earrings (jewelry); bracelets (jewelry); watchbands; watches; chronometric instruments; charms; brooches (jewelry); chains (jewelry); ornamental pins. (511) Klasse 18: Leather and imitations thereof; trunks and suitcases; umbrellas; key cases (leather goods); beach bags; card wallets; wallets; purses not of precious metal; backpacks; handbags; traveling bags; briefcases (leather goods); traveling sets (leather goods). (511) Klasse 25: Clothing; footwear (excluding orthopedic footwear); stockings; berets; blouses; leotards; boots; suspenders; boxer shorts; caps; belts; shawls; hats; socks; shirts; tights; body linen; gloves; vests; raincoats; skirts; jerseys; coats; mittens; trousers; parkas; sweaters; dresses; jackets. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ALU SCOUT (730) Indehaver: Sabemo SA, c/o PricewaterhouseCoopers AG, St. Jakobs-Strasse 25, CH-4002 Basel, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Patentanwaltsbüro Eder AG, Lindenhofstrasse 40, CH-4052 Basel, Schweiz (511) Klasse 35: Supply of commercial information on products, persons and companies which process aluminium, their subcontractors and finishers and on users of aluminium products; these services are provided via global computer networks with information, advertising and sales purposes. (511) Klasse 38: Provision of access to Internet sites to download information on products, persons and companies which process aluminium, their subcontractors and finishers and on users of aluminium products; provision of access to Internet sites to download specialised literature; provision of access to databases containing information on products, persons and companies which process aluminium, their subcontractors and finishers, all these services provided via global computer networks and by Internet; provision of access to a platform of information and forums (chat rooms) intended for message transmission between users; provision of access to Internet sites with search functions and links for the purpose of consulting data and information via global computer networks (for example the Internet). (511) Klasse 42: Rental of access time to databases containing information on products, persons and companies which process aluminium, their subcontractors and their finishers CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: J.P. Sauer & Sohn GmbH gegr. 1751, Sauerstrasse 2-6, D Eckernförde, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: CHARRIER RAPP & LIEBAU, Patentanwälte, Postfach , D Augsburg, Tyskland (511) Klasse 13: Firearms and parts thereof (included in this class). (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: "Alpro", naamloze vennootschap, Vlamingstraat 28, B Wevelgem, Belgien (740/750) International fuldmægtig: Bureau Gevers S.A., Holidaystraat 5, B-1831 Diegem, Belgien (511) Klasse 05: Dietetic substances made with soybeans, for medical use; food for babies, made with soybeans. (511) Klasse 29: Soya proteins, soya protein concentrates, soya protein isolates, meat substitutes made with soya proteins; dairy product substitutes made with soya proteins, in liquid, paste or powder forms. (511) Klasse 32: Non-alcoholic beverages made with soybeans; syrups and other preparations made with soybeans for making beverages. (591) Farvetekst: White, red, green and various shades of blue BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: VELOFIX (730) Indehaver: RENAULT s.a.s., F BOULOGNE-BILLANCOURT, Frankrig (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land; suspension shock absorbers for vehicles, anti-theft devices for vehicles, head-rests for seats of vehicles, automobiles, shock absorbers for automobiles, automobile hoods, automobile bodies, motor car chains, automobile chassis, bumpers for motor cars, sun shields and visors for automobiles, anti-theft alarms for vehicles, reversing alarms for vehicles, horns for vehicles, luggage carriers for vehicles, tyres for vehicle wheels, torsion bars for vehicles, connecting rods for land vehicles (other than engine parts), gearboxes for land vehicles, caps for vehicle petrol tanks, windscreens, pickup trucks, light trucks, lorries, convertible tops for vehicles, hoods for vehicle engines, bodyworks, crankcases for land vehicle components (other than for engines), safety belts for vehicle seats, anti-skid chains, driving chains for land vehicles, transmission chains for land vehicles, vehicle chassis, hydraulic circuits for vehicles, torque converters for land vehicles, reduction gears for land vehicles, direction signals for vehicles, electric motors for land vehicles, clutches for land vehicles, vehicle safety seats for children, gearing for land vehicles, hubcaps, axles, windscreen wipers, brake shoes for vehicles, vehicle brakes, elevating tailgates (parts of land vehicles), covers for vehicles, seat covers for vehicles, vehicle wheel rims, engines for land vehicles, driving motors for land vehicles, vehicle wheel hubs, mudguards, vehicle bumpers, air pumps (vehicle accessories), doors for vehicles, ski carriers for cars, propulsion mechanisms for land vehicles, trailers (vehicles), trailer hitches for vehicles, shock absorbing springs for vehicles, vehicle suspension springs, rearview mirrors; vehicle wheels, freewheels for land vehicles, safety belts for vehicle seats, vehicle seats, sports cars, transmission shafts for land vehicles, turbines for land vehicles, anti-glare devices for vehicles, padding, upholstery for vehicle FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/

53 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CYFAC (730) Indehaver: CYFAC, La Fuye, F HOMMES, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: CABINET BLEGER-RHEIN, 8, Avenue Pierre Mendés France, F SCHILTIGHEIM, Frankrig (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; cycles and bicycles, spare parts for cycles and bicycles, namely frames, saddles, seat tubes and posts, stems, handlebars, handlebar grips, brake cables, brake linings, fork tube parts, inflating valves, hubs, pneumatic tyres, tubular tyres, spokes, wheel rims, mudflaps, dérailleur gears, derailleur cables, derailleur levers, wheel sprockets, cranks, bicycle cranksets, pedals, toe clips, toe-clip straps, chain wheels, gears, chains, chain guards, luggage racks, air pumps, kickstands, bells. (511) Klasse 25: Clothing, shoes, headgear. (511) Klasse 42: Services provided by a franchisor, namely providing of technical expertise and licensing services FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SGG FEELING (730) Indehaver: SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Société Anonyme, "Les Miroirs", 18 avenue d''alsace, F COURBEVOIE, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Madame Edith SAUVENAY, Compagnie de Saint-Gobain, "Les Miroirs", 18 avenue d'alsace, F COURBEVOIE, Frankrig (511) Klasse 19: Glass and glazing for building; nonmetallic tiles. (511) Klasse 21: Glass and glazing for decoration; opaque or translucent enamelled glass, lacquered glass, silk screen printed glass, painted glass, patterned glass FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: HIGH SPEED (730) Indehaver: Mülhens GmbH & Co. KG, Venloer Strasse , D Köln, Tyskland (511) Klasse 03: Soaps, perfumeries, essential oils, cosmetics, hair lotions, dentifrices DE /03 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: CODEL (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Aviace AG, Schaffhauserstrasse 121, CH-8302 Kloten, Schweiz (740/750) International fuldmægtig: Phänomina GmbH, Grundstrasse 60 B, CH-8712 Stäfa/Zürichsee, Schweiz (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; aeroplanes. (511) Klasse 36: Insurance, particularly all services in connection with operating an airline. (511) Klasse 39: Transport, packaging and warehousing of goods, travel organisation, services of an airline, namely operating a travel agency, transport of travellers, escorting of travellers, booking of seats, rental of vehicles and aircraft. (511) Klasse 43: Provision of food and drink in restaurants; catering services, temporary accommodation services, hotel reservations CH Schweiz (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RIFT (730) Indehaver: Automobiles CITROËN, Immeuble Colisée III -, 12, rue Fructidor, F Paris Cedex 17, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: Françoise BOUET, PSA PEUGEOT CITROEN, DINQ/DRIA/PPIQ/VPI, Route de Gisy, F VELIZY- VILLACOUBLAY Cedex, Frankrig (511) Klasse 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; motor vehicles, their components, namely engines, gearboxes, bodyworks, chassis, steering systems, suspensions, shock absorbers, transmissions, brakes, wheels, wheel rims, hubcaps, pneumatic tyres, seats, anti-theft warning apparatus, horns, seat covers, head rests for seats, restraint devices such as seat belts and inflatable safety devices, rearview mirrors, steering wheels, trailer hitches, luggage racks, windscreen wipers, protective moulding rods, torsion bars, tank stoppers, bumper guards, ski racks, spoilers, sunroofs, windows FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (730) Indehaver: The Ascent Group Limited, Unit A22, Treforest Industrial Estate, Pontypridd CF37 5AU, Storbritannien (740/750) International fuldmægtig: Urquhart-Dykes & Lord, Alexandra House, 1 Alexandra Road, Swansea SA1 5ED, Storbritannien (511) Klasse 35: Stock control and monitoring included in this class; assistance with business administration relating to stock management. (511) Klasse 42: Product verification and authentication services; product tracking included in this class; maintenance, licensing, identifying and policing of intellectual property rights; anti-counterfeiting services; labelling and marking; computer services for all the aforesaid services. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/

54 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: LEVA QUELL (730) Indehaver: LEVA Quell, Levitations- und Kolloidaltechnologie AG, Am Hohen Ufer 1, D Schwarmstedt, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Kanzlei Dr. Tetzner, Van-Gogh-Strasse 3, D München, Tyskland (511) Klasse 09: Apparatus for the levitation of water and for the production of other colloidal solutions. (511) Klasse 11: Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes, in particular apparatus for processing of waste water; apparatus for processing water. (511) Klasse 32: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. (511) Klasse 44: Medical services; veterinary services; hygienic and beauty care of human beings or animals. (300) Priorit etsoplysninger: DE /32 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MODENATURE (730) Indehaver: SARL LA MAISON, 3, rue Jacob, F Paris, Frankrig (740/750) International fuldmægtig: LANDWELL & Associés, Maître Régis Carral, 32 rue Guersant, F Paris cedex 17, Frankrig (511) Klasse 03: Perfumery products, air fresheners. (511) Klasse 04: Scented candles. (511) Klasse 11: Luminaires, lamps, standard lamps, lampshades, wall lamps, suspended lighting fixtures. (511) Klasse 20: Furniture and garden furniture, bedding (except linen), cushions, decorative wall fittings, mirrors, screens, frames (except construction frames), wooden works of art. (511) Klasse 24: Fabrics for textile use and upholstering textile products, household linen, bed linen. (511) Klasse 27: Carpets and rugs. (511) Klasse 42: Interior design services, creation of furniture and decorative articles FR Frankrig (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: ALTO DI BRUCA (730) Indehaver: MIP METRO Group, Intellectual Property GmbH & Co. KG, Metro-Strasse 1, D Düsseldorf, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Harmsen Utescher, Rechtsanwälte, Patentanwälte, Alter Wall 55, D Hamburg, Tyskland (511) Klasse 33: Wines. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: RIA CONNECT (730) Indehaver: Albert Metz GmbH & Co. KG, Ottilienstrasse 9, D Blumberg, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Patentanwälte, Westphal, Mussgnug & Partner, Am Riettor 5, D Villingen-Schwenningen, Tyskland (511) Klasse 09: Electric and electronic components, electric connectors, terminal connectors, especially for circuit boards DE /09 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: BONELLI Food Broker GmbH, Hellbrunnerstraße 18, A Anif, Østrig (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwalt Dr. Peter Hauser, Haunspergstraße 33, A-5020 Salzburg, Østrig (511) Klasse 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. (511) Klasse 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces; spices; ice. (511) Klasse 33: Alcoholic beverages (except beers). (591) Farvetekst: Black, red, white. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (730) Indehaver: Carlo Colucci Vertriebs-GmbH, Steinweg 3-5, D Herrieden, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing., Walter Hufnagel, Patentanwalt, Bad Brückenauer Strasse 6, D Nürnberg, Tyskland (511) Klasse 03: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. (511) Klasse 25: Clothing, footwear, headgear DE /03 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 21/2003 (730) Indehaver: Viba sweets GmbH, Die Aue 7, D Floh-Seligerthal, Tyskland (511) Klasse 29: Fruit and protein bars; fruit bars with chocolate coating enriched with protein. (511) Klasse 30: Nougat as rolls, bars, blocks, baking preparations; pralines; marzipan bars and rolls; confectionery in particular dragees, sugar-coated or chocolate-coated roasted nuts; boiled sweets in various flavours, in particular mint and lemon. (591) Farvetekst: Pantone rubin red C, 100M/35Y; white; Pantone 194C, Pantone rubin red C + 21% black, 100M/35Y/20K; Pantone 1205C, 5M/ 25Y. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/

55 Dansk Varemærketidende (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: MASTERGOLD (730) Indehaver: FL SELENIA S.p.A., Via Santena, 1, I VILLASTEL- LONE (TO), Italien (740/750) International fuldmægtig: STUDIO TORTA S.r.l., Via Viotti, 9, I TORINO, Italien (511) Klasse 04: Oils, greases and lubricants IT TO2003C Italien (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (730) Indehaver: Gissler & Pass GmbH, Dürener Strasse 12, D Jülich, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Rechtsanwälte, Dres. Deininger und Schlockermann, Lachnerstrasse 33, D München, Tyskland (511) Klasse 16: Paper, cardboard and goods made from these materials (included in this class); printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists'' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (included in this class); printers'' type; printing blocks. (511) Klasse 28: Games and playthings; gymnastic and sporting articles (included in this Class); decorations for Christmas trees. (511) Klasse 39: Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement. (591) Farvetekst: Black, yellow, white DE /16 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 22/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SILFOAM (730) Indehaver: Wacker-Chemie GmbH, Hanns-Seidel-Platz 4, D München, Tyskland (511) Klasse 01: Chemical products used in industry, science, photography, agriculture, horticulture and forestry, unprocessed plastics; unprocessed plastics in the form of solutions, emulsions, dispersions, powders, granules, pastes; organosilanes; silicones; silicone fluids, silicone resins, silicone greases, silicone pastes; solutions, dispersions, and emulsions containing silicones included in this class; agents for binding or coating of textiles, furs and leather, non-wovens and fabrics; antifoam agents; thickening and thixotropic agents included in this class. (511) Klasse 03: Additives and auxiliaries for cosmetic purposes; silicones, silanes and silicas for cosmetic purposes; additives and auxiliaries for detergents; additives and auxiliaries for fabric softeners DE /01 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Tattoo (730) Indehaver: W. Kordes' Söhne, Rosenschule GmbH & Co KG, D Klein Offenseth-Sparrieshoop, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: WUESTHOFF & WUESTHOFF, Patent- und Rechtsanwälte, Schweigerstrasse 2, D München, Tyskland (511) Klasse 31: Living plants and natural flowers, especially roses and rose plants; propagation material of plants DE /31 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: GetaDecor (730) Indehaver: WESTAG & GETALIT AG, Hellweg 15, D Rheda- Wiedenbrück, Tyskland (740/750) International fuldmægtig: Anwaltssozietät, P.C. Sroka, Dr. W.D. Feder, J. Sroka, Postfach , D Düsseldorf, Tyskland (511) Klasse 17: Semi-finished parts made of plastic, for interior and/or furniture construction, especially working surfaces for kitchen and window sills. (511) Klasse 19: Doors, frames and door elements (not of metal), as far as included in this class; semi-finished parts of wood, mineral materials, and wood-like or similar composites for the completion of the interior or furniture construction, especially working surfaces for kitchen and window sills, as well as plywood panel. (511) Klasse 20: Finished parts made of wood, plastics, mineral materials, and wood-like or similar composites for the completion of the interior or furniture construction, especially working surfaces for kitchen and window sills, as well as plywood panel DE /19 Tyskland (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: Hot (730) Indehaver: Heinrich Westhoff, Fresenhorst 22-24, D Südlohn, Tyskland (511) Klasse 31: Natural flowers. (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/2003 (111) Reg. nr.: MP (800) Design. dato: SIMULIX EVOLUTION (730) Indehaver: Nucletron B.V., Waardgelder 1, NL-3905 TH Veenendaal, Holland (740/750) International fuldmægtig: Algemeen Octrooibureau, Postbus 645, NL-5600 AP Eindhoven, Holland (511) Klasse 09: Software and hardware for use in the field of radiotherapy, in particular for the purpose of simulators, as well as parts, fittings and accessories therefor not included in other classes. (511) Klasse 10: Medical apparatus and instruments in the field of radiotherapy, in particular simulators, as well as parts, fittings and accessories for these apparatus and instruments not included in other classes BX Beneluxlandene (800) International registreringsdato: Gazette No.: 23/

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 128. årgang. 2007-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1145 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 130. årgang. 2009-06-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1547 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 125. årgang. 2004-11-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2641 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 128. årgang. 2007-10-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 133. årgang. 2012-02-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 237 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 43. 131. årgang. 2010-10-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1771 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1693 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 131. årgang. 2012-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 611 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 124. årgang. 2003-04-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1117 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 124. årgang. 2003-02-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 561 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 125. årgang. 2004-12-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2851 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 126. årgang. 2005-03-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 497 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 126. årgang. 2005-01-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 171 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 131. årgang. 2010-05-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 667 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 125. årgang. 2004-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2049 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere