besværlige frivillige?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "besværlige frivillige?"

Transkript

1 Speciale udarbejdet i foråret 2013 under kandidatuddannelsen International Virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet Hvad stiller man op med besværlige frivillige? En undersøgelse af frivilligfyring fra tanke til praksis Forfatter Camilla Steskow Vejleder Flemming Smedegaard

2 How Can You Deal with Challenging Volunteers? - A study of volunteer dismissal from thought to practise Many have an idealistic view on volunteerism. This is for the most part reasonable and beneficial. Nevertheless, organisations sometimes face having volunteers who challenge them. This may for instance be by not showing up at meetings and activities, by being rude and dominant towards the To shed light on the challenges and look at how volunteer leaders can deal with them, this study has looked into When it is better to fire a volunteer, how one fires a volunteer, and - last, but not least - how one can avoid getting to the stage where a dismissal is necessary. What the study has found is that many volunteer organisations face challenges of the sort mentioned above. This became clear through interviews with and a survey filled out by volunteers. The answers have been analysed through an interpretative strategy where theories and pieces of expert advice were also included. The main challenges that keep volunteer leaders from handling situations with challenging volunteers seems to be that they - are unsure about how to act as a leader among friends - do not know how to give feedback without making it seem like a personal attack - struggle to be inclusive and at the same time prioritise the overall need of the organisation - find it difficult to judge when a volunteer has been given enough chances - are afraid of getting a bad organisational reputation if they fire a volunteer - prefer that the volunteer makes the decision and quits - do not have new volunteers to take over if they choose to fire a volunteer The challenges are many and they vary a lot. Some of them are striking, while others seem inevitable. No matter the challenge, it needs to be dealt with. As it is now, many volunteer leaders do not know how to go about it and therefore they ignore the challenges, which give them time to grow even bigger. The study therefore offers a chapter on how volunteer leaders can deal with the

3 challenges and more importantly act to avoid them from occurring in the first place. First of all, organisations may find it valuable to decide on and write down a procedure for exclusion. In the case that the organisation one day comes to face a situation that demands a dismissal, they will then be prepared to handle it. Secondly, organisations can benefit from listing some ground rules that put up a frame for what is accepted and not-accepted behaviour in the organisation. These ground rules help attract the right volunteers and creates a relaxed environment as the volunteers do not have to be unsure of what is expected from them and what they may expect from the others. The ground rules should be mentioned when expectations are harmonised with new volunteers before they become part of the organisation so the basis of the co-orperation is clear. The above mentioned should reduce the chance of ending up with challenging volunteers. Nevertheless those initiatives do not leave out all chances of facing challenges with volunteers. If a challenge therefore arises, the volunteer leader must still be prepared to handle it rather than ignoring it because it seems easier. The challenge can be dealt with through three types of conversations: 1) the considerate conversation that puts forward an observation and asks if everything is okay, 2) the resource based and solution oriented conversation that invites the volunteer to come up with possible solutions to the problem, and 3) the final conversation that considerately lets the volunteer know that he or she can no longer be part of the organisation due to X reason. It should be possible to find a desirable solution to most challenges through the considerate conversation and the resource based and solution oriented conversation. Only if what the volunteer has done is completely unacceptable or if the volunteer keeps refusing that there is a problem that needs to be solved and the volunteer is being more of an expense than an asset, a dismissal might be the better solution. Through networking with other volunteer organisations and participation in competence developing workshops, volunteer leaders can learn how to recognise the challenges and deal with them before they grow too big and cause too much damage.

4 Der skal lyde en stor tak til min familie og mine venner, der har været nysgerrige, ageret gode sparringspartnere og samtidig har været overbærende, når jeg har lukket mig inde i fordybelsen. Også en stor tak til Anders Jacobsen og Louise Rasmussen fra Center for frivilligt socialt arbejde for en imødekommenhed og hjælpsomhed, der har betydet meget for mig og for undersøgelsens empiri. Ligeledes en stor tak til Frederik C. Boll og Marie Baad Holdt fra Ingerfair samt Morten Ejlskov og Dorte Kappelgaard for interessen for projektet og tiden afsat til sparring. Tak til Annette Jørgensen fra Roskilde Festival, Malene Tangbæk fra StudieStuen, Mette Rasmussen fra Ungdommens Røde Kors og til Nicolai for deres bidrag til undersøgelsen gennem mine interview med dem. Slutteligt en stor tak til min vejleder, Flemming Smedegaard, der har givet uvurderlig sparring, og som altid motiverer mig i mit arbejde. Camilla Steskow Odense, juli 2013

5 Indhold 1. Udfordringer med frivillige Problemformulering Afgrænsning Hvordan problemformuleringen søges besvaret Begrebsafklaring Projektets opbygning Undersøgelsens metodiske og teoretiske fundament Ontologi og det anvendte paradigme Epistemologi Undersøgelsens empiriske grundlag Min rolle som frivillig og frivilligforsker Teoripræsentation Præsentation af associerende fortolkningscirkler Analyse af udfordringer med frivilligfyring Analysetemaer Hun er min ven Det virker som et personligt angreb Vi prioriterer mangfoldighed men på hvilken bekostning? Han får lige en chance til Hvad vil folk ikke tænke, hvis vi fyrer en frivillig? Går du selv, eller skal jeg smide dig ud? Stor og stærk eller lille og svag Nogle hovedproblematikker fra fortolkningscirklerne Vi har svært ved at give feedback De frivillige går i forsvarsposition, hvis vi tager problemstillingen op Den frivilliges personlighed er en udfordring... 61

6 3.2.4 Kan lederen være (en del af) problemet? Delkonklusion Oversigt over analysens resultater indtil nu Forebyg mod og tag hånd om udfordringerne Vær pessimist udarbejd en eksklusionsparagraf Forebyg med retningslinjer og forventningsafstemning Hvad kan være grund til at fyre en frivillig? Fang udfordringerne i opløbet gennem en omsorgsfuld samtale Hvordan tager man en styrkebaseret løsningsorienteret samtale? At fyre en frivillig hvordan overleverer man den svære besked? Hvordan bliver frivilligledere klædt på? Delkonklusion Oversigt over analysens samlede resultater Konklusion Bibliografi

7 1

8 Udfordringer med frivillige Frivillighed er en smuk ting. I en verden hvor meget handler om, om man nu også får det, man har krav på, er frivillighed et helle, hvor det handler om at give frem for at få. I hvert fald i princippet. Frivillighed er pakket ind i glanspapir af idealisme. Men af og til når papiret ikke hele vejen rundt om pakken. Jeg er formand for en frivillig organisation og har i lang tid haft pakket vores organisation såvel som frivillighed i det hele taget - ind i glanspapir af idealisme. Men des mere jeg arbejder med frivillighed, desto større indblik får jeg i situationer, hvor papiret ikke når hele vejen rundt om pakken. Situationer, hvor jeg eksempelvis må indse, at ikke alle frivillige er en ressource. Nogle frivillige trækker organisationer ned ved at fylde uden egentlig at udrette noget, hvilket kan være demotiverende for de øvrige i organisationen. Andre er meget aktive måske så aktive, at de gør mere, end de har mandat til, som eksempelvis at træffe beslutninger på organisationens vegne. Nogle har en uacceptabel opførsel over for organisationens brugere, mens andre har en dominerende eller sårende opførsel overfor deres medfrivillige, hvilket igen kan være demotiverende og måske sågar få nogle ellers ressourcestærke og motiverede frivillige til at forlade organisationen. Der findes mange forskellige eksempler, når man dykker ned i frivillige organisationer. Eksempler, der peger på, at ikke al frivillighed er til gavn for de frivillige organisationer. Min klare oplevelse er dog, at langt de fleste frivillige er en ressource for organisationerne, men en hypotese for projektet har været, at frivillige organisationer nogle gange bruger unødigt mange kræfter på de få problematiske frivillige, fordi organisationerne ikke ved, hvordan de skal tackle situationen. Mange frivilligledere ved ikke, hvad de kan tillade sig at kræve af de frivillige. De er i tvivl om, om de skal tage den utilfredsstillende opførsel op med den frivillige - og i så fald hvordan de gør det. Mange føler sig hjælpeløse. Det holder dem tilbage fra at tage udfordringerne op, hvilket som sagt kan ende med at få andre frivillige til at forlade organisationen. Håndtering af sådanne problemer er dog ikke kun en udfordring, hvis man er i tvivl om, hvad man kan stille op. Også i organisationer, hvor der er enighed om, at man tager fat om problemerne,

9 holder mange sig alligevel tilbage. Nogle holder igen, fordi de har en personlig relation til den frivillige, der skaber udfordringer. Andre holder igen, fordi de generelt har svært ved at give feedback af konstruktiv karakter; de ønsker ikke at såre nogen. Nogle afholder sig fra at fyre en frivillig, fordi de er bange for, hvad omverdenen vil tænke om dem. Andre går udenom, fordi de ikke har så mange frivillige, og rekruttering ikke er nemt for dem - ligefrem at smide frivillige ud kan derfor føles som at skyde sig selv i foden. En respondent fra nærværende undersøgelse siger, at der efter hans mening bliver fyret for få frivillige. Min fremlægning af emnet kan hurtigt give det indtryk, at jeg er enig. Jeg vil imidlertid skildre det anderledes. Mit indtryk er, at mange frivillige organisationer lader problemerne vokse sig så store, at en fyring til sidst forekommer at være den eneste mulighed men at organisationerne selv der holder igen med at handle. Denne handlesvaghed er ikke kun kendetegnende for frivilligledere, men i frivillige organisationer kan det at ignorere problemerne hurtigt få andre frivillige til at smutte, da disse ikke har et økonomisk behov for at blive, på samme måde som det ofte er tilfældet på en arbejdsplads. Når jeg har præsenteret mine tanker om emnet for andre frivillige, er det uden undtagelse blevet mødt af interessere. De frivillige kender problemstillingen. Når jeg har præsenteret emnet for ikke-frivillige, har mange spærret øjnene op og givet udtryk for, at det er noget pessimistisk. Mine samtaler med andre frivillige peger dog på, at også de oplever, at glanspapiret ikke altid når hele vejen rundt om pakken, hvorfor emnet indeholder en problemstilling, som mange ikke ved, hvordan de skal gribe an. Derfor har jeg sat mig for at undersøge følgende: Problemformulering Hvornår kan en frivilligfyring være nødvendig, hvordan tackles den, og hvad kan en frivillig organisation gøre for at undgå at nå dertil?

10 Når jeg undersøger frivilligfyring, henviser jeg til fyring af frivillige på alle niveauer i en frivillig organisation; alle, der ikke har en juridisk bindende ansættelseskontrakt. Dog undlader jeg at gå i detaljer med bestyrelsesmedlemmer der er en udfordring, da de fleste frivillige organisationer i deres vedtægter har eller om ikke andet bør have en paragraf for eksklusion af et valgt bestyrelsesmedlem. Problemformuleringens spørgsmål om hvordan en fyring tackles og hvornår den er nødvendig kan således tænkes at være besvaret af de enkelte organisationer, når det kommer til bestyrelsesmedlemmer. Hvordan problemformu Face-to-face interviews, telefoninterviews og en kvalitativt udformet spørgeskemaundersøgelse danner grundlaget for min fortolkende analyse, gennem hvilken jeg sætter perspektiv på frivillige organisationers udfordringer med frivilligfyring og konsulenters anbefalinger hertil. Med inddragelse af hovedsageligt organisationspsykologiske teorier og teori om kommunikation i ledelse drejer jeg udfordringerne over i et udviklingsperspektiv, hvor jeg med analysens konkrete eksempler hjælper besvarelsen af min problemformulering på vej. Begrebsafklaring som dækkende for alle former for frivillige grupper og foreninger. Begrebet virksomhed benyttes om alle profitorganisationer, så der ikke skabes forvirring om hvorvidt organisation henviser til en frivillig- eller en profitorganisation. Når der kun angives ordet organisation, henviser det således til frivillige organisationer. Begrebet frivilligleder benyttes i bred forstand og henviser til den i organisationen, der er nærmest til at tage sig af en problemstilling. Det vil ofte være en teamleder eller en formand.

11 Projektets opbygning Kapitel 1 er nærværende introduktion til afhandlingen. I Kapitel 2 lægger jeg ud med en redegørelse for mine metodiske overvejelser og valg, hvorefter jeg kort præsenterer de teoretikere, jeg har ladet mig inspirere af. Kapitlet rundes af med en introduktion til den analysestrategi, jeg har udarbejdet til arbejdet med min empiri. I Kapitel 3 tager jeg analysestrategien i brug og fortolker med hjælp fra denne på min empiri. Analysen sluttes af med teoriinddragelse i en diskussion af analysens hovedproblematikker. Kapitel 4 tager derefter fat på, hvordan udfordringerne fra analysen kan håndteres på en konstruktiv måde, og hvordan frivilligledere kan blive klædt på til denne opgave. Kapitel 5 indeholder undersøgelsens hovedpointer og præsenterer en opsummering af problemformuleringens besvarelse.

12 2

13 Undersøgelsens metodiske og teoretiske fundament I dette afsnit vil jeg først redegøre for mit ontologiske ståsted og koble det til det paradigme, jeg har valgt at benytte i min forskning. Dernæst beskriver jeg mit epistemologiske ståsted, der giver afsæt til de metodiske valg, jeg har truffet. Den første del har dermed til hensigt at klargøre, hvilke briller jeg har haft på i mit arbejde med projektet, samt hvilken tilgang det har ledt til. Jeg vil derefter redegøre for, hvordan jeg er gået til min dataindsamling. Her kommer jeg ind på, hvilke overvejelser jeg har gjort mig undervejs, hvilke udfordringer jeg har mødt, og hvilke valg jeg er endt med at træffe samt en begrundelse herfor. Jeg beskriver herefter kort den teori, jeg har fundet relevant at støtte projektet op af, men en mere dybdegående redegørelse for teorien vil komme undervejs, som teorien bliver anvendt. Afslutningsvis vil jeg i dette kapitel præsentere den analysemodel, jeg har udarbejdet til undersøgelsens formål, inden jeg i det kommende kapitel benytter den til at få en dybere forståelse af min empiri. Ontologi og det anvendte paradigme Vigtigheden i ontologien er at være bevidst om, hvordan man opfatter virkeligheden og hvilken betydning det har for ens forskning. Overordnet skildret er det et spørgsmål om, hvorvidt virkeligheden er objektiv eller subjektiv (Hatch 2006: 12). Det er min klare opfattelse, at virkeligheden afhænger af øjnene, der ser, og at den dermed er subjektiv. Jeg mener ikke, at vi kan lægge vores rygsække fra os og anskue verden fra en fuldstændig objektiv vinkel. Det vil altid være muligt at stræbe efter objektivitet, og det vil være gavnligt i mange henseender ikke mindst forskning, der søger at frembringe viden, der er gyldig for andre end forskeren selv. Ikke desto mindre vil vi altid bevidst eller ubevidst tolke på det, vi møder; en tolkning, der finder sted på baggrund af vores tidligere oplevelser og den specifikke situation, vi befinder os i. Som Kaufmann og Kaufmann forklarer, har vi automatiserede mekanismer, ved hjælp af hvilke vi tolker på vores egen og andres adfærd. Det foregår uden, at vi er bevidste om det (Kaufmann 2003:27).

14 Et eksempel på, at frivillige anskuer virkeligheden vidt forskelligt ud fra deres individuelle tolkninger, kan findes i et kulturstudie udført i en frivillig organisation, hvor særligt et af de elleve bestyrelsesmedlemmer i organisationen følte, at der på ingen måde var sammenhold mellem bestyrelsesmedlemmerne. De øvrige bestyrelsesmedlemmer oplevede dog i overvejende grad, at der var et udmærket sammenhold (Andersen 2012:17-18). På samme måde blev det i dette kulturstudie tydeligt, at der var en grundlæggende opdeling af medlemmernes opfattelser af organisationens virkelighed, alt efter hvor længe de havde været i organisationen. Jeg forventer, at der ligeledes er vidt forskellige virkelighedsopfattelser bag de udfordringer, man møder i frivillige organisationer generelt ikke mindst de, jeg vil kaste lys på i dette projekt. Det subjektive syn betyder for nærværende projekt, at jeg må gøre mig min subjektivitet bevidst, så at jeg kan bestræbe mig på at søge mod objektivitet, om end det aldrig er muligt at opnå denne. Lader jeg mig forsvinde væk i mine ubevidste, subjektive tolkninger, risikerer jeg at fejltolke i egen ønskede retning, når jeg arbejder med mine data. Måden hvorpå jeg stiller mig kritisk over for mine tolkninger er blandt andet ved at efterprøve dem hos mine respondenter samt hos min vejleder. Et fortolkende socialvidenskabeligt paradigme Som grundlag for besvarelsen af min problemformulering søger jeg en viden om og forståelse for, hvordan de frivillige organisationer handler i forhold til udfordringer med de frivillige. I tråd med det bygger undersøgelsen på et fortolkende socialvidenskabeligt paradigme, hvilket vil sige, at jeg i min undersøgelse er optaget af det, Burrell nce of the 1979:31). Paradigmet giver mig således mulighed for at arbejde fortolkende med undersøgelsen, hvilket bidrager til en dybere forståelse af organisationers virkelighed end den, der kan findes i det eksplicit forekommende i dataindsamlingen. Som Kaufmann og Kaufmann siger: forstå den menneskelige psykologi, kommer man ikke udenom den del, der handler om fortolkning (2008:20). De forklarer, at vi mennesker agerer ud fra vores fortolkning af en situation fremfor ved direkte refleks af en ydre stimulus, og at mennesker i en organisation derfor ikke blot kan antages at reagere på det, de kan se, da de laver deres egen

15 fortolkning af den givne situation, inden de handler. Det kan således siges, at jeg som forsker må tolke på mine respondenters fortolkninger for at nå frem til et muligt svar på min problemformulering. Uden fortolkningen kommer jeg ikke under huden og ned i de ubevidste processer, der styrer vores adfærd. En kritik af dette paradigme er, at subjektiviteten kan komme til at løbe af sted med en. For at undgå dette, må man lave en kritisk vurdering af ens egen fortolkning samt bestræbe sig på ikke at trække det fortolkede i en (bevidst eller ubevidst) ønsket retning. Eftersom fortolkningen foregår såvel når interviewene udføres som i den efterfølgende bearbejdning af empirien, er det oplagt at man også undervejs efterprøver sine fortolkninger hos respondenterne ved at spørge, om de kan genkende det billede, man tegner. Et fortolkende paradigme har desuden ofte fokus på harmoni og konsensus, hvorimod jeg ser en styrke i at inddrage givne modsætninger og udfordringer for derved at (de)konstruere situationen og søge at sammensætte den på en mere hensigtsmæssig måde med anerkendelse af og plads til, at der vil være forskelligheder og dissensus. Epistemologi Med en ontologisk subjektiv overbevisning i bagagen og et fortolkende socialvidenskabeligt paradigme i hånden har jeg i mit arbejde også en subjektiv epistemologisk tilgang. For mit vedkommende betyder det, at mit syn på how we come to know reality lægger sig tæt op ad researchers interact with the subjects of study to obtain data; inquiry changes both reasearcher and subject; and Jeg har som erfaren frivillig nogle meninger om og forventninger til nærværende emne, og til trods for at jeg prøver at gøre mig dem bevidste for dermed at minimere chancen for deres påvirkning, forventer jeg ikke at kunne slippe min bagage fuldkommen, hvilket jeg også var inde på i forrige afsnit. Samtidig er jeg af den klare overbevisning, at min interaktion med konsulenter og organisationsmedlemmer påvirker deres adfærd og meaning making såvel som min egen, idet vi sammen bliver påvirket af hinanden. Således er forståelsen i konstant udvikling, når vi indgår i

16 sociale relationer. Jeg har som nævnt i forrige afsnit min egen rygsæk med erfaringer og oplevelser, og med den har jeg et subjektivt fortolkende syn på verden, da jeg ikke kan slippe mine erfaringer. I og med at fortolkningerne sker på baggrund af mine erfaringer, dannes fortolkningerne også ud fra de erfaringer og oplevelser, jeg får i mødet med mine respondenter. En respondent, der fortæller mig om hans eller hendes virkelighedssyn, får mig muligvis til at ændre mit virkelighedssyn i den ene eller den anden retning, ligesom mine spørgsmål om, hvorfor respondenterne gør, som de gør, kan åbne deres øjne for, at man kan gøre nogle ting anderledes. Således ændres vores virkelighed i interaktionen med andre, men vores virkelighed antager stadig en subjektiv form. I tråd med den ontologiske overbevisning om, at der ikke findes én virkelighed, men mange subjektive virkeligheder og måder at forstå og fortolke virkeligheden på, kan et fortolkende paradigme (Hatch 2006:13). Det fortolkende paradigme er rodfæstet i en kvalitativ tilgang, der giver mulighed for at tilvejebringe the means to seek a deeper understanding and to explore the nuances of experience not available through quantification -Jones 2007:25). Dette er muligt, da den kvalitative metode Til besvarelsen af min problemformulering har jeg således benyttet en kvalitativ tilgang som beskrevet i næste afsnit. empiriske grundlag Til besvarelsen af min problemformulering har jeg valgt at basere min empiri på face-to-face interviews, telefoninterviews og en kvalitativt udformet spørgeskemaundersøgelse. Nedenfor redegør jeg for, hvorfor jeg har valgt de enkelte metoder, hvordan jeg har anvendt dem, hvilke overvejelser jeg har gjort mig undervejs, hvilke udfordringer jeg har mødt, hvilke valg jeg er endt med at træffe, og sidst, men ikke mindst, hvilke overordnede resultater min empiri har givet. Disse får dog først en dybere mening, når jeg dykker ned i analysen og fortolker på det, der ses ved første øjekast. Det sker i Kapitel 3.

17 Face-to-face interviews Som nævnt har jeg valgt at benytte face-to-face interviews i min dataindsamling, da jeg til besvarelsen af min problemformulering er interesseret i at få et indblik i, hvad konsulenter og erfarne frivilligledere mener om og eventuelt har af erfaringer med emnet. Jeg her derfor valgt at stille spørgsmål som disse: Har rekrutteringsstrategien betydning for emnet? Kan man efter din mening fyre frivillige? Er det ligeså naturligt at fyre en frivillig, som det er at fyre en medarbejder i en virksomhed? Har du prøvet at fyre en frivillig? Hvordan fyrer man en frivillig på den mest hensigtsmæssige måde? Overordnet set, fyrer eller beholder man så de frivillige, der vurderes til at gøre mere skade end gavn? Hvornår bør man overveje at fyre en frivillig? Spørgsmålene ovenfor er alle emner fra mine semistrukturerede spørgeguides, men de har naturligvis taget sig forskelligt ud, alt efter om spørgsmålene blev stillet til en konsulent eller en frivilligleder og hvilken baggrund vedkommende havde. Mine spørgeguides har primært været bygget op med nogle få spørgsmål, jeg har spurgt ind til hos alle interviewpersoner, men rækkefølgen har ikke været vigtig for mig. Jeg har vægtet at spørge ind til deres personlige historier og opfordre dem til at fortælle om det, de finder relevant i forhold til emnet. Forud for interviewene studerede jeg interviewpersonernes baggrunde blandt andet gennem deres respektive LinkedIn-profiler - for at få en idé om, hvad jeg kunne spørge ind til på baggrund af deres erfaringer. Det viste sig, at konsulenterne ikke kun har arbejdet med frivillighed som konsulenter, men at de også er (tidligere) frivillige, hvormed jeg både har kunnet spørge ind til deres frivillig-vinkel på emnet samt deres professionelle tilgang til det. Hvem jeg har udvalgt at interviewe, kommer jeg ind på nedenfor. Respondenter Til besvarelsen af min problemformulering har jeg fundet det relevant at interviewe såvel konsulenter, der arbejder med frivillige organisationer, samt organisationsmedlemmer fra frivillige organisationer. Jeg har valgt denne kobling, da jeg formoder, at det kan give en interessant og konstruktiv vinkel på, hvor udfordringerne ligger, hvorfor de opstår, hvordan de frivillige

18 organisationer tackler dem, og hvad der eventuelt kan gøres bedre i fremtiden. Af konsulenter fik jeg hos Center for frivilligt socialt arbejde lov til at interviewe Anders Jacobsen, mens jeg hos Ingerfair mødte Marie Baad Holdt til et interview. Til udvælgelsen af erfarne frivilligledere blev jeg foreslået at tage kontakt til Roskilde Festival, da de har mange års erfaring med arbejdet med frivillige. Jeg fik kontakt til Annette Jørgensen, der arbejder som organisationsudvikler ved Roskilde Festival, hvor hun blandt andet er indover udviklingsarbejdet med deres frivillige. Foruden Annette tog jeg kontakt til en formand for en lokalbestyrelse under en større, landsdækkende organisation. Jeg har tidligere været i kontakt med organisationen og ved derfra, at de har en størrelse og en erfaring, der kunne være interessant for mit projekt. Formanden i organisationen viste interesse for emnet og ville gerne mødes til et interview, men han fortalte efter interviewet, at han ønskede, at han og organisationen ville blive fremlagt anonymt af hensyn til personfølsomme historier, der blev berettet om under interviewet. Af den grund har jeg givet ham et tilfældigt navn - Nicolai - og blot angivet, at han er formand for en lokalbestyrelse under en landsdækkende organisation. Disse har således været mine fire face-to-face respondenter. Nedenfor redegør jeg for, hvordan jeg har grebet interviewene med dem an. Interview setting Med undtagelse af Nicolai interviewede jeg dem alle på deres hjemmebane, så de kunne sørge for en setting, der var behagelig og tryg for dem. Jeg ønskede ikke, at de skulle føle sig på udebane, og de skulle ikke pålægges unødigt besvær ved at sige ja til at lade sig interviewe, såsom hvis jeg havde bedt dem om at møde mig langt fra deres arbejdsplads. Nicolai og jeg aftalte dog at mødes på Syddansk Universitet, da det ikke var muligt at mødes i hans organisations lokaler. På universitetet bookede jeg et kontor, hvor vi kunne sidde i fred.

19 Optagelse og behandling af data Jeg fik lov til at optage interviewene med respondenterne og lavede derefter en meningskondensering af lydfilerne. Meningskondenseringerne har bestået i at notere alt, der var primært i forhold til emnet. De udtalelser, der er særligt stærke, har jeg valgt at notere ordret, mens andre er noteret mere løst med fokus på at få hovedbudskabet frem bag et langt citat. Således kan man sige, at jeg allerede i meningskondenseringen har været i gang med at tolke på mine data, da jeg har vurderet, hvad der var vigtigt, og hvad det overordnede budskab i et længere citat har været. For at undgå, at disse fortolkninger ville ende med en selvopfyldende profeti, sørgede jeg for at være bevidst om og kritisk over for min forudindtagethed. Alt i interviewene, der har været sekundært til emnet, har jeg udeladt fra meningskondenseringen. De sekundære informationer har jeg dog alligevel i de fleste tilfælde givet plads til i interviewsituationen, da interviewpersonerne såvel som jeg selv finder frivillighed generelt interessant. Jeg har derfor vurderet, at så længe det ikke har tog overhånd, ville det være positivt for interviewsituationen at lade respondenterne fortælle om det, de havde på hjerte. Det medvirkede til at gøre samtalerne uformelle og behagelige. Interviewene varede mellem 1 og 1,5 time. En af de medvirkende årsager til den behagelige stemning og opslugtheden af emnet tror jeg kan tilskrives min birolle som frivillig(leder), hvilket jeg vender tilbage til i afsnittet Min rolle som frivillig og frivilligforsker. Inden vi når dertil, vil jeg i det næste afsnit redegøre for valget og brugen af telefoninterviews. Telefoninterviews Telefoninterviewene blev tilvalgt af praktiske årsager; primært fordi disse respondenter forespurgte, om vi kunne tage interviewet over telefonen. Det var mine første telefoninterviews, hvorfor jeg måtte sætte mig ind i metoden til trods for, at den på mange måder er lig arbejdet med face-to-face interviews. Der er dog alligevel nogle vigtige forskelle i udførelsen, som jeg vil komme ind på i dette afsnit. Først vil jeg dog præsentere respondenterne. Respondenter Jeg fik en aftale med Dorte Kappelgaard, der er medforfatter på bogen Ledelse af frivillige en

20 håndbog. En anden respondent, jeg var interesseret i at få ind over projektet, var Morten Ejlskov, der afholder workshops om De svære samtaler ved Roskilde Festival Leadership Lab. Jeg valgte at tage kontakt til Morten, da jeg mente, det kunne være interessant at få hans perspektiv på, hvordan frivilligledere kan arbejde med de svære samtaler. Mine to sidste interviewrespondenter er udvalgt på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen, som jeg går i dybden med senere. Den ene er Malene Tangbæk, der blev udvalgt for at få en repræsentant fra en mindre organisation. Desuden er de i Malenes organisation uenige om, hvorvidt man kan fyre en frivillig, hvilket yderligere gjorde et interview med Malene interessant. Den sidste interviewrespondent er Mette Rasmussen, der også blev udvalgt på baggrund af, at hun i spørgeskemaet angiver sig selv for at være frivillig i en lille organisation. Desuden har Mettes lektiecafé for nylig stået med overvejelser om en fyring, hvilket gjorde hendes historie ekstra interessant. Interview setting Jeg sørgede for at aftale et tidspunkt for interviewet med respondenterne på forhånd og lod dem angive, hvornår de havde tid og ro til at snakke, så jeg kunne planlægge mig ind efter det. Inden interviewene sørgede jeg for, at jeg kunne være alene i et rum uden støj under interviewet, og at jeg ikke ville blive forstyrret undervejs. Notering og behandling af data Den første udfordring ved denne form for interview omhandlede, om jeg skulle optage interviewene eller ej. Jeg ønskede at optage dem, da jeg er af den overbevisning, at det giver et bedre grundlag for den efterfølgende analyse at have interviewet i sin fulde længde og med de direkte citater. De teknologiske løsninger, jeg kunne finde til at optage med, gav dog alle en forringet lyd på linjen, når jeg afprøvede dem med venner og familie. Derfor endte jeg med at prioritere god lyd, så interviewet ikke blev forstyrret af skratten. Som resultat af valget forberedte jeg mig på at tage gode noter undervejs og stille flere opklarende spørgsmål, end jeg ellers ville have gjort. Udover ulempen ved ikke at kunne optage interviewet med en god lyd, har telefoninterviewet nemlig også en udfordring i forhold til, at man ikke kan aflæse kropssprog. Ved at stille spørgsmål, at tale klart

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017

FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017 FEEDBACK GENTÆNKT - MESTRER DU KUNSTEN AT GIVE OG MODTAGE FEEDBACK? Anders Trillingsgaard IDA Ledelse der styrker 7. Dec 2017 Before you tell me how to do it better, before you lay out your big plans for

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC

NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater. Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC NICE Forum Ph.d. foreløbige eksplorative resultater Ph.d. studerende - Claire Forder, NICE, Cphbusiness & RUC Agenda 1. Ph.d. forsknings mål 2. Foreløbige resultater Nyt for den akademiske verden Nyt (?)

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013

Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy. Dragør April 29, 2013 Idrættens Eventmanagement Uddannelse: Hvervekampagne / Building a bid strategy Dragør April 29, 2013 Program: 13:30-15:00 Om hvervekampagner 15:00-15:15 Introduktion to Group Work 15:15-16:15 Kaffe / Group

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Metoder til refleksion:

Metoder til refleksion: Metoder til refleksion: 1. Dagbogsskrivning En metode til at opøve fortrolighed med at skrive om sygepleje, hvor den kliniske vejleder ikke giver skriftlig feedback Dagbogsskrivning er en metode, hvor

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014

Workshop. Ledelse på afstand. Landsforeningens årsmøde 2014 Workshop Ledelse på afstand Landsforeningens årsmøde 2014 Program den 25. maj 2014 Formål med workshop Vilkår for ledelse på afstand Udfordringer ved ledelse på afstand: Forventningsafstemning Formål og

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

Kommunikation og adfærd

Kommunikation og adfærd Kommunikation og adfærd Indledning I dit arbejde som servicegartner kommer du i kontakt med to grupper: Planter og mennesker. Delkurserne har indtil nu handlet om at hjælpe dig med at blive bedre til at

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter.

Bilag 1. Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Bilag 1 Følgende bilag indeholder vores interwiewguide, som vi har anvendt som vejledende spørgsmål under vores interviews af vores informanter. Interviewguide I det følgende afsnit, vil vi gennemgå vores

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen

AMEE Oplæg Milene Torp Madsen AMEE- 2015 Oplæg Milene Torp Madsen Amee 2015 30 min. Introduktion af workshop. Hvad ved i om kvalitativ forskning? Øvelse: Kvalitativ forskningsmetode ca. 15 min. Kvalitativ vs/og kvantitativ forskning.

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse

Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Samarbejde om elevernes læring og trivsel En guide til at styrke samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse Indhold 3 Hvorfor denne guide? 4 Data bedre data frem for mere data 7 SKOLE 2 12 4 10 6 Sparring

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Åbenrå Orienteringsklub

Åbenrå Orienteringsklub Åbenrå Orienteringsklub Velkommen til det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009 Din gruppe har tilmeldt spejdere til at deltage i det ægte orienteringsløb på Blå Sommer 2009. Orienteringsløbet gennemføres

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Bilag 6: Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om teenagere som pårørende Nedenstående er en sammenfatning af resultater fra en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.

At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed. Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu. At lytte med kroppen! Eksperternes kropsbevidsthed Miniseminar: talentudvikling indenfor eliteidræt Susanne Ravn sravn@health.sdu.dk Formål: at udvikle gængs forståelse forbundet med ekspertise Konstruktivt

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed Resultater 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

KLAR TIL NYE MULIGHEDER

KLAR TIL NYE MULIGHEDER KLAR TIL NYE MULIGHEDER Dagens program Klar til nye muligheder 24. november 2014 Råhavegaard Maribovej 9, 4960 Holeby. 8:30 09:00 Kaffe og registrering på Råhavegaard 09:00 11:00 Rundvisning på byggepladserne

Læs mere

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik

Interviewteknik. Gode råd om interviewteknik Interviewteknik En vigtig del af et kundemøde er de spørgsmål, som du stiller. For at få det bedste ud af dine kundemøder skal du kombinere tre elementer: 6. Start ikke med at sælge: Definér behov. Kom

Læs mere

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med?

2. Spm1. Er det en fordel med et preformuleret(?) specialeprojekt? Og i givet fald hvorfor? Eller er det bedst selv at være med? Udkast til referat af fokusgruppeinterview angående temaet det gode specialeforløb. Tirsdag d 24.03.09, Det biovidenskabelige fakultet. Deltagere: Interviewer/ordfører: Jakob Lundgren Willesen Medinterviewer/logbogsholder:

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang. Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk

Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang. Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk Pædagogisk kursus for instruktorer 2014 1. gang Gry Sandholm Jensen gsjensen@tdm.au.dk Præsentationsrunde Dit navn? Hvor kommer du fra? Har du undervist før? 2 Program gang 1-3 1. Mandag d. 20. januar

Læs mere

DET HAR GJORT INDTRYK

DET HAR GJORT INDTRYK STOF nr. 17, 2011 DET HAR GJORT INDTRYK To nystartede forskningsassistenter fortæller om deres oplevelser med at møde og interviewe stofmisbrugere i ambulant misbrugsbehandling. AF SIDSEL SCHRØDER & LIV

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Er du som leder god nok til intern kommunikation?

Er du som leder god nok til intern kommunikation? 4. november 2010 Er du som leder god nok til intern kommunikation? Aalborg Universitet Vejleder Karsten Niss HA 3. semester Organisatorisk projekt Anslag: 14.911 Marie-Louise Skjoldborg Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering...

Indholdsfortegnelse. Indledning...2. Tidsplan...2. Målgruppe...3. Spørgeskema...3. Kode eksempler...5. Procesbeskrivelse...7. Evaluering... 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Tidsplan...2 Målgruppe...3 Spørgeskema...3 Kode eksempler...5 Procesbeskrivelse...7 Evaluering...8 Bilag - Spørgeskema...9 Indledning - Jeg har som skoleprojekt fået

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015:

UDTALELSER FRA KARRIEREDAGENE 2015: Vi har deltaget på Karrieredagene flere gange, og vi har altid været rigtig glade for at være med på messen. Vi har noteret mange gode talenter ned, både til konkrete graduate-stillinger, til studenterjob

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW

OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW OPDAGELSESMETODE: INTERVIEW Et interview er en samtale mellem to eller flere, hvor interviewerens primære rolle er at lytte. Formålet med interviewet er at få detaljeret viden om interviewpersonerne, deres

Læs mere

A Child Friendly Model of Tinnitus

A Child Friendly Model of Tinnitus A Child Friendly Model of Tinnitus Kort om modellen Modellen kan bruges både til børn og deres forældre Den skaber ramme for både indsamling af information og psyko-edukation. Informationen indsamles normalt

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere