CPR Centrale Personregister Side 2 af 50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CPR Centrale Personregister Side 2 af 50"

Transkript

1 CPR Centrale Personregister Side 1 af 50 UDTRÆKSBESKRIVELSE Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (EKSTERN NØGLE) Udtrækskriterier/formål: Navn: Statusudtræk til offentlige med valgfrie recordtyper. Formål: At levere personer på baggrund af personnummernøgler. Inddata: Personnummernøgler Parametre: Hvilket uddata der leveres og indholdet i dette styres af parametre til programmet. Der er valgfrihed mellem de forskellige recordtyper, dog leveres recordtype 001 altid. Der kan vælges mellem følgende recordtyper: 001 Personoplysninger. Recordtypen leveres altid. 002 Aktuelle adresseoplysninger. Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges. Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30 Se statuskoder i postopbygning 001 Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 -

2 CPR Centrale Personregister Side 2 af 50 se statuskoder i recordtype 001). 003 Adresseringsnavn og klarskriftsadresse. Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges. Adressefelterne forekommer kun for personer med status < 30 Se statuskoder i postopbygning 001 Dog kan der vælges, at få den sidst kendte adresse leveret hvis personen er udrejst, død eller forsvundet (status 70, 80 eller 90 - se statuskoder i recordtype 001). Denne recordtype leveres ikke sammen med personens andre recordtyper men leveres sidst i udtrækket for alle personerne. Ved større systemer, kan recordtype 002 og CPR's vejregister benyttes i stedet for recordtype Beskyttelser. Skal vælges, hvis 002, 003 eller 008 vælges. 005 Aktuelle udrejseoplysninger og udlandsadresse. 006 Kontaktadresse. 007 Aktuelle forsvindingsoplysninger. 008 Aktuelle navneoplysninger. Ved valg af denne recordtype, skal recordtype 004 også vælges. 009 Fødselsregistreringsoplysninger. 010 Aktuelt statsborgerskab. 011 Folkekirkeoplysninger. 012 Aktuel civilstand. 013 Aktuel separation. 014 Børn. 015 Mor og far oplysninger.

3 CPR Centrale Personregister Side 3 af Forældremyndighed. 017 Umyndiggørelse-værge. 018 Kommunale forhold. 019 Notater. 020 Valgoplysninger. 021 Flyttepåbud. 022 Historiske personnumre. 023 Historiske adresser. 024 Historiske udrejse-, indrejseoplysninger og udlandsadresser. 025 Historiske forsvindings- og genfindingsoplysninger. 026 Historiske navneoplysninger. 027 Historiske statsborgerskaber. 028 Historiske folkekirkeoplysninger. 029 Historiske civilstande. 030 Historiske separationer. 031 Mor med Klarskriftadresse. 032 Far med Klarskriftadresse. 033 Barn med Klarskriftadresse. 910 Fejlrecords. Skal ikke vælges, da recordstypen altid leveres ved fejl i inddata. Vedrørende adresseringsnavn: -- I recordtype 003, 008, 031, 032 og 033 kan feltet efter ønske leveres på formen Fornavn(e) Efternavn eller Efternavn,Fornavn(e).

4 CPR Centrale Personregister Side 4 af 50 Valget gælder for alle recordtyperne. Dvs., at der ikke kan vælges et format for recordtype 003 og et andet for recordtype 008, 031, 032 og 033. Vedrørende de historiske recordtyper: Hvis en eller flere historiske recordtyper ønskes leveret, kan disse leveres for de antal år tilbage i tiden, der ønskes. Der kan maksimalt vælges 5 års historik. Det antal år, der vælges, vil gælde for alle de recordtyper, der vælges. Fx. kan der ikke vælges ét antal år for historiske civilstande og et andet antal år for historiske adresse. Uddata rækkefølge: Rækkefølgen vil være: - Recordtype 000, Startrecord. - De valgte recordtyper til hver person, dog ikke recordtype Recordtype 003, Adresseringsnavn og klarskriftsadresse til alle personerne. - Recordtype 999, Slutrecord. Feltet TAELLER vil indeholde antallet af records ekskl. start-, slutog fejlrecords. - Recordtype 910, Fejlrecords. UDDATA: SE MEDFØLGENDE

5 CPR Centrale Personregister Side 5 af 50 P P Startrecord SORTFELT-10 A 10 4 OPGAVENR N 6 14 PRODDTO N 8 20 Produktionsdato ÅÅÅÅMMDD PRODDTOFORRIG N 8 28 Forrige produktionsdato ÅÅÅÅMMDD Record-længde 35

6 CPR Centrale Personregister Side 6 af 50 P P Personoplysninger PNRGAELD A Gældende personnummer STATUS N 2 24 Status STATUSHAENSTART N Statusdato ÅÅÅÅMMDDTTMM STATUSDTO_UMRK A 1 38 Statusdato KOEN A 1 39 Køn Værdisæt: M = mænd K = kvinder FOED_DT A Fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD FOED_DT_UMRK A 1 50 Fødselsdato START_DT-PERSON A Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD START_DT_UMRK-PERSON A 1 61 Startdato SLUT_DT-PERSON A Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD SLUT_DT_UMRK-PERSON A 1 72 Slutdato STILLING A Stilling NGLKONST A Nøglekonstant blanke på uddata hvis feltet ikke er udfyldt på inddata Record-længde 121 Statuskoder: 01 = Aktiv, bopæl i dansk folkeregister 03 = Aktiv, speciel vejkode ( ) i dansk folkeregister 05 = Aktiv, bopæl i grønlandsk folkeregister 07 = Aktiv, speciel vejkode ( ) i grønlandsk folkeregister 20 = Inaktiv, uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister men tildelt personnummer af skattehensyn

7 CPR Centrale Personregister Side 7 af 50 (kommunekoderne 0010, 0011, 0012 og 0019) 30 = Inaktiv, anulleret personnummer 50 = Inaktiv, slettet personnummer ved dobbeltnummer 60 = Inaktiv, ændret personnummer ved ændring af fødselsdato og køn 70 = Inaktiv, forsvundet 80 = Inaktiv, udrejst 90 = Inaktiv, død

8 CPR Centrale Personregister Side 8 af 50 P P Aktuelle adresseoplysninger KOMKOD N 4 14 Kommunekode VEJKOD N 4 18 Vejkode HUSNR A 4 22 Husnummer ETAGE A 2 26 Etage SIDEDOER A 4 28 Sidedør nummer BNR A 4 32 Bygningsnummer CONVN A C/O navn TILFLYDTO N Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM TILFLYDTO_UMRK A 1 82 Tilflytningsdato TILFLYKOMDTO N Tilflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM TILFLYKOMDT_UMRK A 1 95 Tilflytning kommune dato FRAFLYKOMKOD N 4 96 Fraflytning kommunekode FRAFLYKOMDTO N Fraflytning kommune dato ÅÅÅÅMMDDTTMM FRAFLYKOMDT_UMRK A Fraflytning kommune dato START_MYNKOD-ADRTXT N Start myndighed ADR1-SUPLADR A linie af supplerende adr ADR2-SUPLADR A ADR3-SUPLADR A ADR4-SUPLADR A ADR5-SUPLADR A START_DT-ADRTXT A Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD SLET_DT-ADRTXT A Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD Record-længde 306

9 CPR Centrale Personregister Side 9 af 50 Denne recordtype forekommer kun for personer med status < 30 Se statuskoder i postopbygning 001

10 CPR Centrale Personregister Side 10 af 50 P P Klarskriftadresse ADRNVN A Adresseringsnavn CONVN A C/O navn LOKALITET A Lokalitet STANDARDADR A Vejadrnvn,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketteadresse BYNVN A Bynavn POSTNR N Postnummer POSTDISTTXT A Postdistrikt tekst KOMKOD N Kommunekode VEJKOD N Vejkode HUSNR A Husnummer ETAGE A Etage SIDEDOER A Sidedør nummer BNR A Bygningsnummer VEJADRNVN A Vejadresseringsnavn Record-længde 249 For personer hvor status > eller = 30, vil det kun være feltet adrnvn der er udfyldt.

11 CPR Centrale Personregister Side 11 af 50 P P Beskyttelse BESKYTTYPE N 4 14 Beskyttelsestype START_DT-BESKYTTELSE A Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD SLET_DT-BESKYTTELSE A Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD Record-længde 37 Beskyttelsestype - BESKYTTYPE: 0001 = Navne- og adressebeskyttelse 0002 = Lokalvejviserbeskyttelse 0003 = Markedsføringsbeskyttelse 0004 = Forskerbeskyttelse

12 CPR Centrale Personregister Side 12 af 50 P P Aktuelle udrejseoplysninger /udlandsadresse UDR_LANDEKOD N 4 14 Udrejse landekode UDRDTO N Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM UDRDTO_UMRK A 1 30 Udrejsedato UDLANDADR1 A Udlandsadresse 1 UDLANDADR2 A Udlandsadresse 2 UDLANDADR3 A Udlandsadresse 3 UDLANDADR4 A Udlandsadresse 4 UDLANDADR5 A Udlandsadresse 5 Record-længde 200 Denne recordtype forekommer kun for personer med status 80 Se statuskoder i postopbygning 001

13 CPR Centrale Personregister Side 13 af 50 P P Kontaktadresse ADR1-KONTAKTADR A linie af kontaktadresse ADR2-KONTAKTADR A ADR3-KONTAKTADR A ADR4-KONTAKTADR A ADR5-KONTAKTADR A START_DT-ADRTXT A Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD SLET_DT-ADRTXT A Slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD Record-længde 203

14 CPR Centrale Personregister Side 14 af 50 P P Aktuelle forsvindingsoplysning FORSVINDDTO N Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM FORSVINDDTO_UMRK A 1 26 Forsvindingsdato Record-længde 26

15 CPR Centrale Personregister Side 15 af 50 P P Aktuelle navneoplysninger FORNVN A Fornavn(e) FORNVN_MRK A 1 64 Fornavn markering MELNVN A Mellemnavn MELNVN_MRK A Mellemnavn markering EFTERNVN A Efternavn EFTERNVN_MRK A Efternavn markering NVNHAENSTART N Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM HAENSTART_UMRK-NAVNE A Navne startdato ADRNVN A Adresseringsnavn Record-længde 193 FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK + = Navnet er forkortet * = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR = = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

16 CPR Centrale Personregister Side 16 af 50 P P Fødselregistreringsoplysninger START_MYNKOD-FØDESTED N 4 14 Fødselsregistreringssteds kode MYNTXT-FØDESTED A Supplerende fødselsregistreringssted tekst Record-længde 37

17 CPR Centrale Personregister Side 17 af 50 P P Aktuelt statsborgerskab LANDEKOD N 4 14 Landekode HAENSTART-STATSBORGERSKAB N Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM HAENSTART_UMRK-STATSBORGERSKAB A 1 30 Statsborgerskab startdato Record-længde 30

18 CPR Centrale Personregister Side 18 af 50 P P Folkekirkeoplysninger FKIRK A 1 14 Folkekirkeforhold START_DT-FOLKEKIRKE A Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE A 1 25 Startdato Record-længde 25 Folkekirkeforhold - FOLKEKIRKEFKIRK A = Afventer F = Medlem af folkekirken M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat U = Udenfor folkekirken

19 CPR Centrale Personregister Side 19 af 50 P P Aktuel civilstand CIVST A 1 14 Civilstand AEGTEPNR A Ægtefælle personnummer AEGTEFOED_DT A Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD AEGTEFOEDDT_UMRK A 1 35 Ægtefælle fødselsdato usikker AEGTENVN A Ægtefælle navn AEGTENVN_MRK A 1 70 Ægtefælle navn markering HAENSTART-CIVILSTAND N Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND A 1 83 Civilstand startdato SEP_HENVIS-CIVILSTAND A Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTMM Record-længde 95 Civilstand - CIVST U = Ugift G = Gift F = Fraskilt E = Enke/enkemand P = Registreret partnerskab O = Ophævet partnerskab L = Længestlevende partner D = Død -- Hvis ægtefælle har et personnummer vil AEGTEPNR være udfyldt,og felterne ægtefælle fødselsdato (AEGTEFOED_DT) og ægtefælle navn (AEGTENVN) blankt

20 CPR Centrale Personregister Side 20 af 50 P P Aktuel separation SEP_HENVIS-SEPARATION A Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM START_DT-SEPARATION A Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD START_DT_UMRK-SEPARATION A 1 36 Separations startdato Record-længde 36

21 CPR Centrale Personregister Side 21 af 50 P P Børn PNRBARN A Personnummer barn Record-længde 23

22 CPR Centrale Personregister Side 22 af 50 P P Mor og far oplysninger MOR_DT A Mor dato ÅÅÅÅ-MM-DD MOR_DT_UMRK A 1 24 Mor dato PNRMOR A Mor personnummer MOR_FOED_DT A Mor fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD MOR_FOED_DT_UMRK A 1 45 Mor fødselsdato MORNVN A Mor navn MORNVN_MRK A 1 80 Mor navn markering FAR_DT A FAR DATO ÅÅÅÅ-MM-DD FAR_DT_UMRK A 1 91 Far dato PNRFAR A Far personnummer FAR_FOED_DT A FAR FØDSELSDATO ÅÅÅÅ-MM-DD FAR_FOED_DT_UMRK A Far fødselsdato FARNVN A Far navn FARNVN_MRK A Far navn markering Record-længde 147 Hvis mor har et personnummer er PNRMOR udfyldt, og felterne Mor fødselsdato (MOR_FOED_DT) og mor navn (MORNVN) blankt Hvis far har et personnummer er PNRFAR udfyldt, og felterne Far fødselsdato (FAR_FOED_DT) og far navn (FARNVN) blankt MORNVN_MRK og FARNVN_MRK + = Navnet er forkortet * = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR = = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

23 CPR Centrale Personregister Side 23 af 50 P P Forældremyndighed RELTYP-FORÆLDREMYN N = mor 0004 = far 0005 = anden indehaver = anden indehaver 2 START_DT-FORÆLDREMYN A Forældremyndighed startdato ÅÅÅÅ-MM-DD START_DT_UMRK-FORÆLDREMYN A 1 28 Forældremyndighed SLET_DT-FORÆLDREMYN A Forældremyndighed sletdato ÅÅÅÅ-MM-DD RELPNR A Relation personnummer START_DT-RELPNR_PNR A Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD Record-længde 58 Relation type - RELTYP-FORÆLDREMYN kan være: 0003 = Personnummer forældremyndighed mor 0004 = Personnummer forældremyndighed far 0005 = Anden indehaver = Anden indehaver 2 RELPNR OG START_DT-RELPNR_PNR er kun udfyldt ved RELTYP 5 og 6

24 CPR Centrale Personregister Side 24 af 50 P P Umyndiggørelse + værge START_DT-UMYNDIG A Umyndiggørelse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD START_DT_UMRK-UMYNDIG A 1 24 Startdato SLET_DT-UMYNDIG A Umyndiggørelse slettedato ÅÅÅÅ-MM-DD UMYN_RELTYP N 4 35 Værge relation type Værdisæt: 0 = værge findes ikke i CPR 1 = værge PNR findes 2 = værge adressat findes RELPNR A Relation personnummer START_DT-RELPNR_PNR A Relation personnummer startdato ÅÅÅÅ-MM-DD RELADRSAT_RELPNR_TXT A Værges navn START_DT-RELPNR_TXT A Værges adresse startdato ÅÅÅÅ-MM-DD RELTXT1 A Relation tekst 1 RELTXT2 A Relation tekst 2 RELTXT3 A Relation tekst 3 RELTXT4 A Relation tekst 4 RELTXT5 A Relation tekst 5 Record-længde 272 Relation type - UMYN_RELTYP = Værge findes ikke i CPR Relation type - UMYN_RELTYP = Værges Personnummer findes Relation type - UMYN_RELTYP = Værges adresse findes Hvis værge har et personnummer er RELPNR udfyldt, og felterne værges navn (RELADRSAT_RELPNR_TXT),

25 CPR Centrale Personregister Side 25 af 50 værges adresse startdato (START_DT-RELPNR_TXT) RELTXT1 til RELTXT5 ikke udfyldt.

26 CPR Centrale Personregister Side 26 af 50 P P Kommunale forhold KOMFORHTYP N 1 14 Kommunaleforhold type KOMFORHKOD A 5 15 Kommunaleforhold kode START_DT-KOMMUNALE-FORHOLD A Startdato kommunale forhold ÅÅÅÅ-MM-DD START_DT_UMRK-KOMMUNALE-FORHOL A 1 30 Startdato BEMAERK-KOMMUNALE-FORHOLD A Bemærkninger kommunale forhold Record-længde 60 Der er følgende sammenhæng mellem KOMFORTYP og KOMFORHKOD: KOMFORHTYP Type 1 - adskilt Type 2 - plejebarn Type 3 - pensionsforhold - kode = A - kode = P - kode = F - Folkepension - kode = I - Førtidspension - kode = N - Delpension Type 4 - Betalingskommunekode - kode = Valid kommunekode Type 5 - Fri værdimængde Type 6 - Fri værdimængde Type 7 - Fri værdimængde Type 8 - Fri værdimængde Type 9 - Fri værdimængde

27 CPR Centrale Personregister Side 27 af 50 P P Notater NOTATNR N 2 14 Folkeregister notatnummer NOTATLINIE A Folkeregisternotat linie START_DT-NOTAT A Notat startdato ÅÅÅÅ-MM-DD SLET_DT-NOTAT A Slettedato Record-længde 75 Folkeregister notatnummer - NOTATNR = 01-99

28 CPR Centrale Personregister Side 28 af 50 P P Valgoplysninger VALGKODE N 4 14 Valgkode VALGRET_DT A Valgret dato ÅÅÅÅ-MM-DD START_DT-VALGOPLYSNINGER A Startdato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD SLET_DT-VALGOPLYSNINGER A Slettedato valgoplysninger ÅÅÅÅ-MM-DD Record-længde 47 VALGKODE 0001 = Almindelig valgret 0002 = Diplomater (gamle diplomater der alle stemmer i København) 0003 = Diplomater (optages på valgliste i tidligere bopælskommune) 0004 = EU-valg ja (udenlandske statsborgere, der har sagt ja til at stemme i Danmark) 0005 = EU-valg nej (danske udrejste statsborgere, der har sagt nej til at stemme i Danmark) 0006 = EU-valg København (danske udrejste statsborgere, der har sagt ja til at stemme i Danmark - KBH)

29 CPR Centrale Personregister Side 29 af 50 P P Flyttepåbud START_DT-FLYTTEPÅBUD A Startdato flyttepåbud ÅÅÅÅ-MM-DD BEMAERK-FLYTTEPÅBUD A Bemærkninger flyttepåbud Record-længde 63

30 CPR Centrale Personregister Side 30 af 50 P P Historiske personnumrer PNRGAELD A 10 4 Gældende personnummer PNR A Personnummer START_DT-PERSON A Person startdato ÅÅÅÅ-MM-DD START_DT_UMRK-PERSON A 1 34 Startdato SLUT_DT-PERSON A Person slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD SLUT_DT_UMRK-PERSON A 1 45 Slutdato Record-længde 45

31 CPR Centrale Personregister Side 31 af 50 P P Historiske adresser ANNKOR A 1 14 Ret/fortryd markering KOMKOD N 4 15 Kommunekode VEJKOD N 4 19 Vejkode HUSNR A 4 23 Husnummer ETAGE A 2 27 Etage SIDEDOER A 4 29 Sidedør nummer BNR A 4 33 Bygningsnummer CONVN A C/O navn TILFLYDTO N Tilflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM TILFLYDTO_UMRK A 1 83 Tilflytningsdato FRAFLYDTO N Fraflytningsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM FRAFLYDTO_UMRK A 1 96 Fraflytningsdato Record-længde 96 Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være: K = Ret A = Fortryd Æ = Teknisk ændring

32 CPR Centrale Personregister Side 32 af 50 P P Historiske udrejse-indrejse oplysninger/udlandsadresser ANNKOR A 1 14 Ret/fortryd markering UDR_LANDEKOD N 4 15 Udrejse landekode UDRDTO N Udrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM UDRDTO_UMRK A 1 31 Udrejsedato INDR_LANDEKOD N 4 32 Indrejse landekode INDRDTO N Indrejsedato ÅÅÅÅMMDDTTMM INDRDTO_UMRK A 1 48 Indrejsedato UDLANDADR1 A Udlandsadresse 1 UDLANDADR2 A Udlandsadresse 2 UDLANDADR3 A Udlandsadresse 3 UDLANDADR4 A Udlandsadresse 4 UDLANDADR5 A Udlandsadresse 5 Record-længde 218 Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være: K = Ret A = Fortryd Æ = Teknisk ændring

33 CPR Centrale Personregister Side 33 af 50 P P Historiske forsvindingsgenfindingsoplysninger ANNKOR A 1 14 Ret/fortryd markering FORSVINDDTO N Forsvindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM FORSVINDDTO_UMRK A 1 27 Forsvindingsdato GENFINDDTO N Genfindingsdato ÅÅÅÅMMDDTTMM GENFINDDTO_UMRK A 1 40 Genfindingsdato Record-længde 40 Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være: K = Ret A = Fortryd Æ = Teknisk ændring

34 CPR Centrale Personregister Side 34 af 50 P P Historiske navneoplysninger ANNKOR A 1 14 Ret/fortryd markering FORNVN A Fornavn(e) FORNVN_MRK A 1 65 Fornavn markering MELNVN A Mellemnavn MELNVN_MRK A Mellemnavn markering EFTERNVN A Efternavn EFTERNVN_MRK A Efternavn markering NVNHAENSTART N Navne startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM HAENSTART_UMRK-NAVNE A Navne startdato NVNHAENSLUT N Navne slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM HAENSLUT_UMRK-NAVNE A Slutdato Record-længde 173 Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være: K = Ret A = Fortryd Æ = Teknisk ændring FORNVN_MRK, MELNVN_MRK og EFTERNVN_MRK + = Navnet er forkortet * = Navnet indeholder tegn der ikke kan indrapporteres til CPR = = Navnet er utilstrækkeligt dokumenteret

35 CPR Centrale Personregister Side 35 af 50 P P Historiske statsborgerskaber ANNKOR A 1 14 Ret/fortryd markering LANDEKOD N 4 15 Landekode HAENSTART-STATSBORGERSKAB N Statsborgerskab startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM HAENSTART_UMRK-STATSBORGERSKAB A 1 31 Statsborgerskab startdato HAENSLUT-STATSBORGERSKAB N Statsborskab slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM HAENSLUT_UMRK-STATSBORGERSKAB A 1 44 Statsborgerskab slutdato Record-længde 44 Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være: K = Ret A = Fortryd Æ = Teknisk ændring

36 CPR Centrale Personregister Side 36 af 50 P P Historiske Folkekirkeopl. FKIRK A 1 14 Folkekirkeforhold START_DT-FOLKEKIRKE A Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD START_DT_UMRK-FOLKEKIRKE A 1 25 Startdato SLUT_DT-FOLKEKIRKE A Folkekirkeforhold slutdato ÅÅÅÅ-MM-DD SLUT_DT_UMRK-FOLKEKIRKE A 1 36 Slutdato Record-længde 36 Folkekirkeforhold - FKIRK A = Afventer F = Medlem af folkekirken M = Medlem af valgmenighed, til lige medlem af folkekirken S = Medlem af folkekirken, men fritaget for kirkeskat U = Udenfor folkekirken

37 CPR Centrale Personregister Side 37 af 50 P P Historiske civilstande ANNKOR A 1 14 Ret/fortryd markering CIVST A 1 15 Civilstand AEGTEPNR A Ægtefælle personnummer AEGTEFOED_DT A Ægtefælle fødselsdato ÅÅÅÅ-MM-DD AEGTEFOEDDT_UMRK A 1 36 Ægtefælle fødselsdato usikker AEGTENVN A Ægtefælle navn AEGTENVN_MRK A 1 71 Ægtefælle navn markering HAENSTART-CIVILSTAND N Civilstand startdato ÅÅÅÅMMDDTTMM HAENSTART_UMRK-CIVILSTAND A 1 84 Civilstand startdato HAENSLUT-CIVILSTAND N Civilstand slutdato ÅÅÅÅMMDDTTMM HAENSLUT_UMRK-CIVILSTAND A 1 97 civilstand slutdato SEP_HENVIS-CIVILSTAND A Henvisning til evt. separation ÅÅÅÅMMDDTTMM Record-længde 109 Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være: K = Ret A = Fortryd Æ = Teknisk ændring Civilstand - CIVST U = Ugift G = Gift F = Fraskilt E = Enke/enkemand

38 CPR Centrale Personregister Side 38 af 50 P = Registreret partnerskab O = Ophævet partnerskab L = Længestlevende partner D = Død -- Hvis ægtefælle har et personnummer er AEGTEPNR udfyldt, og felterne ægtefælle fødselsdato (AEGTEFOED_DT) og ægtefælle navn (AEGTENVN) blankt

39 CPR Centrale Personregister Side 39 af 50 P P Historiske separationer ANNKOR A 1 14 Ret/fortryd markering SEP_HENVIS-SEPARATION A Henvisning til evt. civilstand ÅÅÅÅMMDDTTMM START_DT-SEPARATION A Separation startdato ÅÅÅÅ-MM-DD START_DT_UMRK-SEPARATION A 1 37 Separations startdato SLUT_DT-SEPARATION A formattet = AAAA-MM-DD SLUT_DT_UMRK-SEPARATION A 1 48 Slutdato Record-længde 48 Ret / fortryd markering (ANNKOR) kan være: K = Ret A = Fortryd Æ = Teknisk ændring

40 CPR Centrale Personregister Side 40 af 50 P P Mor med Klarskriftadresse PNRMOR A Mor personnummer ADRNVN A Adresseringsnavn CONVN A C/O navn LOKALITET A Lokalitet STANDARDADR A Vejadrnvn,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketteadresse BYNVN A Bynavn POSTNR N Postnummer POSTDISTTXT A Postdistrikt tekst KOMKOD N Kommunekode VEJKOD N Vejkode HUSNR A Husnummer ETAGE A Etage SIDEDOER A Sidedør nummer BNR A Bygningsnummer VEJADRNVN A Vejadresseringsnavn START_DT-BESKYTTELSE A Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD Record-længde 269 Recorden leveres kun, hvis mor har et personnummer og står registreret med en bopælsadresse i Danmark eller på Grønland (status 01 eller 05 - se statuskoder i recordtype 001). Feltet 'START_DT-BESKYTTELSE' er kun udfyldt hvis personen har navne- og adressebeskyttelse

41 CPR Centrale Personregister Side 41 af 50 P P Far med Klarskriftadresse PNRFAR A Far personnummer ADRNVN A Adresseringsnavn CONVN A C/O navn LOKALITET A Lokalitet STANDARDADR A Vejadrnvn,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketteadresse BYNVN A Bynavn POSTNR N Postnummer POSTDISTTXT A Postdistrikt tekst KOMKOD N Kommunekode VEJKOD N Vejkode HUSNR A Husnummer ETAGE A Etage SIDEDOER A Sidedør nummer BNR A Bygningsnummer VEJADRNVN A Vejadresseringsnavn START_DT-BESKYTTELSE A Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD Record-længde 269 Recorden leveres kun, hvis far har et personnummer og står registreret med en bopælsadresse i Danmark eller på Grønland (status 01 eller 05 - se statuskoder i recordtype 001). Feltet 'START_DT-BESKYTTELSE' er kun udfyldt hvis personen har navne- og adressebeskyttelse

42 CPR Centrale Personregister Side 42 af 50 P P Barn med Klarskriftadresse PNRBARN A Personnummer barn ADRNVN A Adresseringsnavn CONVN A C/O navn LOKALITET A Lokalitet STANDARDADR A Vejadrnvn,husnr,etage,sidedoer bnr. Etiketteadresse BYNVN A Bynavn POSTNR N Postnummer POSTDISTTXT A Postdistrikt tekst KOMKOD N Kommunekode VEJKOD N Vejkode HUSNR A Husnummer ETAGE A Etage SIDEDOER A Sidedør nummer BNR A Bygningsnummer VEJADRNVN A Vejadresseringsnavn START_DT-BESKYTTELSE A Startdato ÅÅÅÅ-MM-DD Record-længde 269 Recorden leveres kun, hvis barnet står registreret med en bopælsadresse i Danmark eller på Grønland (status 01 eller 05 - se statuskoder i recordtype 001). Hvis barnet ikke har fået et navn vil feltet 'ADRNVN' ikke være udfyldt. Feltet 'START_DT-BESKYTTELSE' er kun udfyldt hvis personen har

43 CPR Centrale Personregister Side 43 af 50 navne- og adressebeskyttelse

44 CPR Centrale Personregister Side 44 af 50 P P Slutrecord SORTFELT-10 A 10 4 TAELLER N 8 14 Tæller Record-længde 21

45 CPR Centrale Personregister Side 45 af 50 P-FEJL P-FEJL-910 Fejl SORTFELT-10 A 10 4 Kan f.eks. være PNR, FOEDDTO, KOEN KOMKOD, VEJKOD INDDATA A Inddata FEJLNR N 4 89 Fejlnummer FEJLTXT-UDTRÆK A Fejlnummer tekst Record-længde 157 Sortfelt-10 INDDATA Kan indeholde hvis inddatatype 01 = PNR - 02 = FOEDDTO+KOEN - 03 = ADRNGL - 04 = DISTRIKTNGL - 05 = SOGNENGL - 06 = PNR - 07 = PNR - 08 = VEJKODE - 09 = POSTNUMMER Inddatanøglens indhold FEJLNR FEJLTXT Personnummer er forkert 8452 Personnummer findes ikke i CPR 8453 Fødselsdato er forkert 8454 Køn er forkert 8455 Efternavn er forkert 8456 Fornavn er forkert 8457 Kommunekode er forkert 8458 Kommunekode findes ikke i CPR 8459 Der må kun være vejkode eller vejnavn 8460 Vejkode er forkert 8461 Vejkode findes ikke i kommunen 8462 Vejadresseringsnavn findes ikke i CPR 8463 Husnr er forkert 8464 Etage er forkert 8465 Side-dør er forkert 8466 Distrikt findes ikke i kommunen

46 CPR Centrale Personregister Side 46 af Distriktstype er forkert 8468 Distriktskode er forkert 8469 Sognekode er forkert 8470 Sognekode findes ikke i CPR 8471 Funktionskode er forkert 8474 PNR-abonnement ikke tilladt for dette kundenr Nøglen findes i forvejen 8480 Vejadresseringsnavn er forkert 8481 Inddata-type er forkert 8483 PNR-abonnement findes i forvejen 8484 PNR-abonnement findes ikke 8485 PNR findes dobbelt på inddatamaterialet 8486 PNR-abonnement findes dobbelt på inddatamaterialet 8487 PNR-abonnement er oprettet/slette on-line 8488 Enten vejkode eller vejadresseringsnavn skal udfyldes 8489 Kommunekode er forkert 8490 Vejkode er forkert 8491 Vejen findes ikke i CPR 8492 Postnummer er forkert 8493 Postnummer findes ikke i CPR 8494 Personnummeret er slettet 8495 Personnummeret er annulleret 8496 Personnummeret er ændret

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53

CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 CPR Centrale Personregister Side 1 af 53 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde OFFENTLIG M. VALGFRIE RECORDTYPE Opgavenr. Journal nr. 001402 Udtrækstype Oprettet Ændret ÆNDRINGSUDTRÆK 12.11.2008 27.01.2011 Udtrækskriterier/formål:

Læs mere

CPR 2. CPR udtræk fra CPR kontoret

CPR 2. CPR udtræk fra CPR kontoret CPR 2 Dette dokument er et ekstrakt af det grundlag der blev udarbejdet i NSI i oktober 2013, som baggrund for udvidelse af CPR datasamlingen også kaldet CPR 2. --------- NSP CPR datagrundlaget er udvidet

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Stamoplysninger for en person CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2016.08.17 1 Indsættes under CSC s dokstandard Reference Forfatter Godkender SER-609 Helle Nilausen Marie

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR OFFENTLIGE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 4.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 19

CPR Centrale Personregister Side 1 af 19 CPR Centrale Personregister Side 1 af 19 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde VEJ+BOLIG+MYNDIGHEDSREGISTER Opgavenr. Journal nr. 099601 -VEJREGISTER Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 08.12.1992

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Værgeoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Oversigt-personoplysninger CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18

CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 CPR Centrale Personregister Side 1 af 18 Dato Version Beskrivelse Applikation version 2016.08.17 1 Indsættes under CSC s dokstandard Reference Forfatter Godkender SER-609 Helle Nilausen Marie Hald/Søren

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Bopælssamling CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog til

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 1 Liste over CPR Søgeservices, oplysning om data i den enkelte service

Håndbog Til CPR services. Bilag 1 Liste over CPR Søgeservices, oplysning om data i den enkelte service Håndbog Til CPR services Bilag 1 Liste over CPR Søgeservices, samt oplysning om data i den enkelte service CPR-kontoret Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 72 26 90 01. Hjemmeside:

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Tidligere adresser CPR-kontoret Slotsholmsgade 10-12, 1216 København K E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 72 26 90 01. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Navnesøgning - udvidet CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide Person

OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr.

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Fødselsdato-søgning CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Fødselsdatosøgning - udvidet CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside:

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Tidligere personnumre CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013

1 KY-person. 1.1 Skattekort 26.11.2013 1 KY-person... 2 1.1 Skattekort... 2 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Person... 3 1.2.1 Attributter... 3 1.3 Ægteskab... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Adresse... 5 1.5 Dansk adresse... 5 1.5.1 Attributter...

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services CPR-kontoret Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg E-post: cpr@cpr.dk. Tlf.: 72269735 - Fax: 72269742. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Nuværende navn CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Kommunale forhold CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 2 Liste over CPR ajourføringsservices, hændelser med oplysning om primære/ sekundære hændelser i den enkelte service

Håndbog Til CPR services. Bilag 2 Liste over CPR ajourføringsservices, hændelser med oplysning om primære/ sekundære hændelser i den enkelte service Håndbog Til CPR services Bilag 2 Liste over CPR ajourføringsservices, for hændelser med oplysning om primære/ sekundære hændelser i den enkelte service CPR-kontoret Slotsholmsgade 10-12, 1216 København

Læs mere

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER

INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER INDBERET TILDEL ADMINISTRATIVT PERSONNUMMER Hændelsen Tildel Administrativt personnummer anvendes når: en person, der ikke skal eller kan folkeregistreres (bopælsregistreres) i CPR, skal have foretaget

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 0034 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres i forbindelse

Læs mere

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: ()

Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Udskrevet d. 23/11/2015 kl. 11.37 Person: () Registerindsigt Forklaring til Registerindsigt findes nederst på siden. Du kan klikke på Dette er afslutningen på Registerindsigt Udskrevet d. 23/11/2015 kl.

Læs mere

DPR DA281 til Care system

DPR DA281 til Care system DPR DA281 til Care system DA281 version 1.2.0.1 CSC Danmark Copyright All Rights Reserved. Side 2 af 8 1. Indledning Denne vejledning anvendes til opsætning af DPR Ajourføring, DA205, og anvendelse af

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Tidligere navne CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister

Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Det Centrale Personregister VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 60 i lov nr. 426 af 31. maj 2000

Læs mere

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen

Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Emne Sidst opdateret 23-08-2010/version 1. 1/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Behandlede emner Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Enhed Udkast Sagsbehandler Koordineret med Anordning om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) VI MARGRETEH DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 39

CPR Centrale Personregister Side 1 af 39 CPR Centrale Personregister Side 1 af 39 Kunde NSI - National Sundheds-It (4642) NSI - National Sundheds-It ========================== Udtræksbeskrivelse Etablering ---------- Geografisk personkreds er:

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation

DPR Viderestilling. Grænseflade for klient applikation DPR Viderestilling CSC Danmark Copyright All Rights Reserved. Side 2 af 15 1. Generel beskrivelse Program-til-program kommunikationen foregår mellem to applikationer: DPR Viderestilling og en klient applikation.

Læs mere

Kommunesammenlægning Individstrukturer til henvisningsregistrene

Kommunesammenlægning Individstrukturer til henvisningsregistrene Kommunesammenlægning Individstrukturer til henvisningsregistrene CPR-udvikling 16. juni 2003 1. Individstruktur til vejhenvisningsregister Henvisningsregistret for vejkonverteringen indeholder henvisninger

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister

Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister LBK nr 5 af 09/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2012-02016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer. for. Indsendelse af elektroniske adressefiler. til. Sorteret Magasinpost. April 2014. Side 1. PostNord Danmark Erhvervskunder

Retningslinjer. for. Indsendelse af elektroniske adressefiler. til. Sorteret Magasinpost. April 2014. Side 1. PostNord Danmark Erhvervskunder PostNord Danmark Erhvervskunder Dato 24. april 2014 Retningslinjer for Indsendelse af elektroniske adressefiler til Sorteret Magasinpost April 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Målgruppe...3

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 004 26. april 2006 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

Arketype 1: Familien Hansen Lone Hansen over 30 år (Hovedperson), Priorvang 8, 9300 Sæby

Arketype 1: Familien Hansen Lone Hansen over 30 år (Hovedperson), Priorvang 8, 9300 Sæby Arketype 1: Familien Hansen 290569-0000 Lone Hansen over 30 år (Hovedperson), Priorvang 8, 9300 Sæby 1008610000 Frederik Arne Ægtefælle Hansen Priorvang 8, 9300 Sæby Tidl: Labyrinten 17, 9270 Klarup Tidl:

Læs mere

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem

GL2_da_ Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Ansøgningsskema GL2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse i Grønland som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse i Grønland,

Læs mere

Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03

Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03 Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03 Nærværende notat beskriver opbygning af opholdsdatabasen, der indeholder en record for hver opholdssted personer (N=7.906.672) i stamdatabasen har haft siden CPR s oprettelse

Læs mere

Erfaringer med CPR-replikering

Erfaringer med CPR-replikering Erfaringer med CPR-replikering Dette dokument beskriver en række overvejelser vi har gjort os i forbindelse med at vi har udviklet en Proof of Concept (PoC) af en CPR-replikeringstjeneste for KOMBIT. CPRs

Læs mere

Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03

Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03 Opholdsdatabase 1/4-68 til 1/1-03 Nærværende notat beskriver opbygning af opholdsdatabasen, der indeholder en record for hver opholdssted personer (N=7.906.672) i stamdatabasen har haft siden CPR s oprettelse

Læs mere

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1

OIOXML dokumentationsguide. OIOXML dokumentationsguide Person 1 OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person 1 Dato Forfatter 24-2-05 Bent Bilstrup Dokument oprettet Teknologisk Institut 25-2-05 Bent Bilstrup Konceptuel model indføjet 28-2-05

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Navnesøgning CPR-kontoret Christianslund 48, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 94 03 07. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR Database- og feltbeskrivelse 20. november 2013 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

UDL-vælgeres vej til»kmd Valg, Digital Valgliste«- Et overblik

UDL-vælgeres vej til»kmd Valg, Digital Valgliste«- Et overblik UDL-vælgeres vej til»kmd Valg, Digital Valgliste«- Et overblik UDL-vælgere Til alle de 3 landsdækkende valgarter 3. Folketingsvalg 4. EU Parlamentsvalg 5. Folkeafstemning optræder en særlig kategori af

Læs mere

Ægteskabserklæring. Vejledning. Afleveres til kommunen, hvor en af parterne bor. CS Kommune drift Suderbovej 22, st. th. Stednavn 9900 Frederikshavn

Ægteskabserklæring. Vejledning. Afleveres til kommunen, hvor en af parterne bor. CS Kommune drift Suderbovej 22, st. th. Stednavn 9900 Frederikshavn Afleveres til kommunen, hvor en af parterne bor CS Kommune drift Suderbovej 22, st. th. Stednavn 9900 Frederikshavn Udfyldes af kommunen Dato 26.06.2017 Ægteskabserklæring Sagsidentifikation - KLE 23.01.02G01

Læs mere

Aktør-adresse. Konceptuel model. Fællesoffentligt modeludkast. 7. december 2005. Version 1.1

Aktør-adresse. Konceptuel model. Fællesoffentligt modeludkast. 7. december 2005. Version 1.1 Aktør-adresse Konceptuel model Fællesoffentligt modeludkast 7. december 2005 Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 ARBEJDSMETODE... 3 1.2 FORUDSÆTNINGER... 3 1.3 AFGRÆNSNINGER... 4 1.4

Læs mere

Beskrivelse af de 10 faste rapporter

Beskrivelse af de 10 faste rapporter Beskrivelse af de 10 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 10 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 10

Læs mere

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v.

Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. BEK nr 1034 af 04/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3910 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse

CVR i DPR. CVR Database- og feltbeskrivelse CVR i DPR CVR Database- og feltbeskrivelse 15. marts 2011 CSC Danmark Copyright ll Rights Reserved. Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Databasebeskrivelse... 4 3.1

Læs mere

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland

GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Ansøgningsskema GL/FA9_da_191015 Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder i Grønland Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Kontakt adresse CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Håndbog

Læs mere

2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december Forslag.

2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. december Forslag. 2012/1 LSV 4 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, IT- og CPR., j.nr. 120736 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR INDSENDELSE AF ELEKTRONISKE ADRESSEFILER TIL SORTERET MAGASINPOST

RETNINGSLINJER FOR INDSENDELSE AF ELEKTRONISKE ADRESSEFILER TIL SORTERET MAGASINPOST RETNINGSLINJER FOR INDSENDELSE AF ELEKTRONISKE ADRESSEFILER TIL SORTERET MAGASINPOST Communication Service Gældende for partier der indleveres fra 19. januar 2018 Når du har købt produktet Sorteret Magasinpost,

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2

Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2 Det Gode CPR-opslag MedCom, version 1.0.2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formål... 3 Introduktion... 3 Adgangskrav... 3 Sikkerhedslog... 3 Løsningsmodel... 4 Funktionalitet... 5 getpersoninformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Jnr.: 4003-V0672-08/AEN EU-sygesikringskort Brugervejledning Side 2 af 12 Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S

Indholdsfortegnelse. Jnr.: 4003-V0672-08/AEN EU-sygesikringskort Brugervejledning Side 2 af 12 Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S November 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om systemet... 3 1.1 Gyldighedsperiode... 3 2. Start af system... 4 2.1 Log på med Brugernavn/Adgangskode... 4 3. Startbillede...5 3.1 Bestil kort... 5 4.

Læs mere

Ansøgningsskema FO2_da_031016

Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgningsskema FO2_da_031016 Ansøgning om opholdstilladelse på Færøerne som medfølgende familiemedlem Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om opholdstilladelse på Færøerne,

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 3.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE Anvendes ved ansøgning om statslig elevstøtte til deltagelse i kursus på en efterskole. Udfyldes af skolen på forhånd Skolens navn og adresse: OrkesterEfterskolen Bisgårdmark

Læs mere

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål

OIOXML Adresseguide. 1. Baggrund. 2. Formål OIOXML Adresseguide Denne guide er udarbejdet af en arbejdsgruppe under den såkaldte Nøgledatagruppe under XML-projektet i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Arbejdsgruppen består af: Morten

Læs mere

Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge:

Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge: Eksempel på det layout, som de nye blanketter skal følge: 09.12.2010 Navngivning Send blanketten til kirkekontoret i det sogn, hvor moren bor. Er barnet født i Sønderjylland, skal du sende blanketten

Læs mere

Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.)

Forslag. til. (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Afskaffelse af internordiske flyttepapirer, udvidet bødeansvar m.m.) 1 I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

Beskrivelse af de 12 faste rapporter

Beskrivelse af de 12 faste rapporter Beskrivelse af de 12 faste rapporter Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af indholdet af de 12 fast definerede rapporter. Som beskrevet i kapitel 10 Rapporter drejer det sig om disse 12

Læs mere

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer

SG1. Ansøgningspakke. Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer SG1_da_240915 Hvad kan denne ansøgningspakke bruges til? Du kan bruge denne ansøgningspakke, hvis du ønsker at søge om at blive

Læs mere

BBR-Kommune. Rapporter

BBR-Kommune. Rapporter BBR-Kommune Rapporter Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Anvendelse... 3 1.4. Adgang... 3 2. Skærmbilledets opbygning...4 2.1. Fanebladet Rapporter...

Læs mere

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn)

HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) FÆRFÆR/S G3 Forbeholdt myndighederne HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE AF DETTE SKEMA Udl.nr./Person ID Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) GL/SG2_da_150814 Ansøgning om opholdstilladelse i

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2013

Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2013 Valg af læge medlemmer til provstiudvalg 2013 Udfyldes af valgbestyrelsen Modtaget Dag Måned År Klokkeslæt Liste nr. Eventuel listebetegnelse Valgbestyrelsens formands underskrift Kandidatliste Kandidatliste

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Variabel oversigt i AnalysePortalen for DPD 2013

Variabel oversigt i AnalysePortalen for DPD 2013 Kategori Variabel 1 Antal personer Variabeltype og navn i AnalysePortalen er en kategorisk variabel er en kontinuert variabel Demografiske variable Svarmuligheder Cpr-nummer KMS 1 Patient Navn KMS 2 Køn

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Nuværende statsborgerret CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE

ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE ANSØGNING OM STATSLIG ELEVSTØTTE Dette skema skal bruges fra skoleåret 2012/2013 Anvendes ved ansøgning om statslig elevstøtte til deltagelse i kursus på en efterskole Udfyldes af skolen på forhånd Rønde

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Vælger Version 3.0

Kom godt i gang KMD VALG. Vælger Version 3.0 KMD VALG. Vælger Version 3.0 titel her> Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Vælgerregistrets anvendelse... 4 1.1 Vælgerregister og A109... 4 2 Skærmbilledet

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender.

Dokumentlog. Dato Version Beskrivelse Applikation version Ny godkendelsesproces. Reference Forfatter Godkender. Dokumentlog Dato Version Beskrivelse Applikation version 2015.11.30 4.0 Ny MDS 4.1 godkendelsesproces Reference Forfatter Godkender K15 Transition Oprydning CPRDOK Godkendt af leverandør ifb. med Transition

Læs mere

Håndbog Til CPR services

Håndbog Til CPR services Håndbog Til CPR services Søgeservices - Servicespecifikation Fødsel, stilling og værgemål CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse

Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Ansøgningspakke G GL/BF1_da_050716 Ansøgning om dispensation fra bortfald af opholdstilladelse Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om, at din opholdstilladelse ikke bortfalder,

Læs mere

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data

EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data EDS Udrejse Kontekst, regler, proces og data 1. Indledning Denne rapport indgår som en del af leverancen fra Effektiv digital selvbetjening i forbindelse med As-Is og To-Be analyserne af de selvbetjeningsområder,

Læs mere

Redegørelse. om folkeregistrenes registrering af medlemskab af Folkekirken

Redegørelse. om folkeregistrenes registrering af medlemskab af Folkekirken DANSKE KIRKERS RÅD MSW4947.DOC ARBEJDSGRUPPEN OM LIGE VILKÅR VERSION 3 Redegørelse om folkeregistrenes registrering af medlemskab af Folkekirken Formål Formålet med denne redegørelse er dels at orientere

Læs mere

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes:

I medfør af 14 a, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 126 af 11. februar 2013, fastsættes: BEK nr 291 af 19/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2013-09109 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Integration SF1520 - CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1520 - CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 F Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-09-30 PBO 0.1.1 Første version 2014-10-09 PBO 0.1.2

Læs mere

Kom godt i gang KMD Valg. Brevstemmer Version 13.0.0

Kom godt i gang KMD Valg. Brevstemmer Version 13.0.0 KMD Valg. Brevstemmer Version 13.0.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Installation og opsætning... 4 1.1 Installation af grafisk registreringsvindue... 4 1.2 Kalibrering af stregkodelæser...

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2015 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Ved udgangen af var befolkningstallet i Esbjerg kommune 115.748 personer og er dermed steget med 302 personer i. I blev der født 1198 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2013 Antal personer Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.095 personer og er dermed steget med 44 personer i. I blev der født 1.234 børn, mens antallet

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2014 Befolkningens bevægelser Årsafslutning Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af 115.446 personer og er dermed steget med 351 personer i. I blev der født 1.155 børn, mens antallet af dødsfald

Læs mere