EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013"

Transkript

1 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2013

2 Indhold 1. Introduktion Kursisternes baggrundsoplysninger Kursisternes udbytte af og tilfredshed med kurset Udbytte af kurset Tilfredshed med kurset og kursets organisering Kendskab og transport Fravær og årsager til fravær Sammenfatning

3 1. Introduktion I 2013 udbød 48 af landets kommuner kurset Lær at tackle kroniske smerter, og i alt deltog 1062 borgere på kurset. Heraf deltog 798 borgere på 4 eller flere kursusmoduler (gennemførte kursister), og de resterende 264 deltog på 3 eller færre kursusmoduler (frafaldne kursister). Dette svarer til en frafaldsprocent på 24,9%. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at tackle kroniske smerter. 54 ud af de 1062 borgere indgår i projektet Model for netværksdannelse, som evalueres af COWI, hvorfor de ikke er med i denne evaluering. Dvs. at 1008 havde mulighed for at indgå i denne evaluering. Rapporten er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor 624 gennemførte og 82 frafaldne kursister ud af de i alt 1008 kursister har besvaret et spørgeskema. Det svarer til en svarprocent på 70,0 %. Svarprocenten for gennemførte er 81,9 %, mens den for de frafaldne er 33,3 %. Evalueringerne er opgjort i frekvenser fra disse spørgeskemaer, og rapporten viser både data for gennemførte og frafaldne kursister. Nogle af kursisterne har kun udfyldt spørgeskemaet delvist, hvorfor antal respondenter ikke altid summerer til 624 gennemførte og 82 frafaldne kursister. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal. 2

4 2. Kursisternes baggrundsoplysninger Køn Figur 2.1. Fordeling af køn for gennemførte (624 respondenter) og frafaldne (82 respondenter) kursister. Gennenførte Frafaldne Mand 24,8% 24,4% Kvinde 74,2% 74,4% 1,0% 1,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 2.1 viser, at størstedelen af de gennemførte (74,2 %) og frafaldne kursister (74,4 %) er kvinder. Derudover ses det, at kønsfordelingen er ens for de frafaldne og de gennemførte. Alder Figur 2.2. Fordeling af alder for gennemførte (607 respondenter) og frafaldne (79 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Over 80 år 2,6% 2,5% år 6,3% 9,1% år 17,7% 21,7% år 26,2% 30,4% år 23,9% 24,1% år 11,9% 13,9% år 4,0% 5,1% Under 21 0,7% 0,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 3

5 Gennemsnitsalderen for gennemførte kursister er 53,9 år, mens gennemsnitsalderen for frafaldne kursister er 52,5 år. Af figur 2.2 fremgår det, at den største aldersgruppe for gennemførte og frafaldne kursister er de årige (26,2 % for gennemførte og 30,4 % for frafaldne kursister). Civilstatus Figur 2.3. Fordeling af civilstatus for gennemførte (624 respondenter) og frafaldne (82 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Enke/enkemand 4,6% 7,3% Enlig/single 15,4% 12,2% Fraskilt/separeret 9,3% 17,1% Gift/samlevende 62,2% 69,4% 1,3% 1,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 2.3 viser, at størstedelen af kursisterne for begge grupper er gift/samlevende (69,4 % for de gennemførte og 62,2 % for de frafaldne kursister), mens den næststørste gruppe er enlige/singler (15,4 % for de gennemførte og 12,2 % for de frafaldne kursister). Etnisk baggrund Figur 2.4. Fordeling af etnisk baggrund for gennemførte (624 respondenter) og frafaldne (82 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Dansk 94,6% 86,6% Anden etnisk baggrund end dansk 4,6% 12,2% 0,8% 1,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Det fremgår af figur 2.4, at størstedelen af kursisterne har en etnisk dansk baggrund (94,6 % for de gennemførte og 86,6 % for de frafaldne kursister). Procentdelen af deltagere med anden etnisk 4

6 baggrund end dansk udgør 4,6 % for de gennemførte kursister og 12,2 % for de frafaldne kursister. Der ses således en tendens til, at andelen af deltagere med anden etnisk baggrund end dansk er lidt større blandt de frafaldne sammenlignet med de gennemførte. Der var i alt 39 kursister blandt de gennemførte og frafaldne med anden etnisk baggrund end dansk. Deres etniske baggrund fordeler sig på følgende lande: Litauen, Polen, Jordan, Tyrkiet, Holland, Bosnien, Thailand, Afghanistan, Albanien, Tyskland, Sri Lanka, Sverige, Norge, Finland, Spanien, Iran, Marokko, Pakistan og USA. Uddannelse Figur 2.5. Fordeling af uddannelsesbaggrund for gennemførte (624 respondenter) og frafaldne (82 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Lang videregående uddannelse 4,5% 6,1% Mellemlang videregående uddannelse 21,5% 23,2% Kort videregående uddannelse 16,5% 19,5% Erhvervsuddannelse 17,1% 23,6% HH/Studentereksamen/HF EFG/HG/Teknisk skole 4,3% 3,7% 6,3% 7,3% Folkeskole/mellemskole/realeksamen 17,1% 21,5% 1,9% 6,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Figur 2.5 viser, at størstedelen af de gennemførte kursister har en erhvervsuddannelse (23,6 %). De næststørste uddannelsesgrupper blandt de gennemførte kursister er folkeskole/mellemskole/realeksamen (21,5 %) og mellemlang videregående uddannelse (21,5 %). Blandt de frafaldne kursister er den største uddannelsesgruppe mellemlang videregående uddannelse (23,2 %). Efterfølgende fordeler de frafaldne kursister sig på kort videregående uddannelse (19,5 %), erhvervsuddannelse (17,1 %) eller folkeskole/mellemskole/realeksamen (17,1 %). 5

7 Beskæftigelse Figur 2.6. Fordeling af beskæftigelse for gennemførte (624 respondenter) og frafaldne (82 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Kontanthjælpsmodtager 9,1% 12,2% Revalidering 0,8% 2,4% Efterløn Jobtræning 0,5% 1,2% 2,4% 4,5% Folkepensionist 15,9% 21,3% Jobsøgende 4,3% 3,7% Førtidspensionist 15,2% 20,7% Fleksjob 7,7% 8,5% Sygemeldt 15,9% 20,2% I arbejde 8,3% 9,8% Under uddannelse 0,6% 0,0% Anden beskæftigelse 6,7% 7,3% 0,6% 0,0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Figur 2.6 viser, at de største beskæftigelsesgrupper blandt kursisterne er folkepensionist (21,3 % for de gennemførte og 15,9 % for de frafaldne kursister), førtidspensionist (15,2 % for de gennemførte og 20,7 % for de frafaldne kursister) og sygemeldt (20,2 % for de gennemførte og 15,9 % for de frafaldne kursister). De kursister, der satte kryds i anden beskæftigelse havde mulighed for at angive hvilken. Kursisterne angav: selvstændig, delvist sygemeldt, praktik, arbejdsprøvning, selvstændig, flexydelse, hjemmegående, medhjælpende hustru og løntilskud. 6

8 Deltagelse på kurset som del af jobplan Figur 2.7. Fordeling af deltagelse som del af en jobplan for gennemførte (624 respondenter) og frafaldne (82 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Nej 83,8% 86,6% Ja 14,3% 11,0% 1,9% 2,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Af figur 2.7 fremgår det, at 14,3 % af de gennemførte og 11,0 % af de frafaldne deltog på kurset som del af en jobplan. Årsag til deltagelse på kurset Figur 2.8. Fordeling af årsag til deltagelse for gennemførte (624 respondenter) og frafaldne (82 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Er pårørende til en med kroniske smerter Har kroniske smerter og er pårørende 2,7% 0,0% 1,4% 2,5% Har kroniske smerter 94,9% 95,1% 1,0% 2,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 2.8 viser, at langt størstedelen af både de gennemførte (94,9 %) og frafaldne (95,1 %) kursister har deltaget på kurset, fordi de selv har kroniske smerter. Andelen af pårørende til en med kroniske smerter udgjorde en lille del af det samlede antal kursister (2,7 % for de gennemførte og 0 % af de frafaldne kursister). 7

9 Sygdomme Tabel 2.1 Fordeling af sygdomme for gennemførte (606 respondenter) og frafaldne (81 respondenter) kursister. (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Frafaldne Gennemførte Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Bevægeapparatet (fx ben, fødder, arme) 1,2 % (1) 9,2 % (56) Ryg-nakkelidelser 37,0 % (30) 55,4 % (336) Gigt 38,3 % (31) 42,4 % (257) Hypermobil 0,0 % (0) 1,8 % (11) Fibromyalgi 17,3 % (14) 14,9 % (90) Piskesmæld 3,7 % (3) 4,6 % (28) Bindevævssygdom 3,7 % (3) 0,8 % (5) Knogleskørhed 8,6 % (7) 7,6 % (46) Nervesystemet Neurologisk lidelse (fx sklerose, epilepsi) 1,2 % (1) 1,5 % (9) Kronisk hovedpine og migræne 1,2 % (1) 2,3 % (14) Nervebetændelse 1,2 % (1) 0,8 % (5) Parkinson 2,5 % (2) 0,5 % (3) Andre nervesygdomme 3,7 % (3) 2,5 % (15) Sygdomme i kredsløbsorganer Blodprop 1,2 % (1) 2,5 % (15) Hjerte-karsygdom 9,9 % (8) 5,8 % (35) Andre sygdomme i kredsløbsorganer 0,0 % (0) 2,8 % (9) Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Stofskiftesygdom 0,0 % (0) 1,3 % (8) Sukkersyge 12,3 % (10) 6,3 % (38) Kronisk tarmbetændelse 0,0 % (0) 0,8 % (5) Andre endokrine og ernæringsbetingede sygdomme 2,5 % (2) 0,3 % (2) Psykiske lidelser og adfærdsforstyrrelser Psykisk lidelse 13,6 % (11) 22,0 % (71) Sygdomme i fordøjelsesorganer Sygdom i mavesækken 0,0 % (0) 1,9 % (6) Andre sygdomme i fordøjelsesorganer 1,2 % (1) 2,8 % (9) Kræft Kræft 4,9 % (4) 7,7 % (25) Sygdomme i urin- og kønsorganer Endometriose 0,0 % (0) 0,7 % (4) Bækkenproblemer 0,0 % (0) 0,7 % (4) Sygdom i åndedrætsorganer Lungesygdom/KOL 4,9 % (4) 4,3 % (14) Astma/allergi 13,6 % (11) 16,1 % (52) Ingen Ingen 3,7 % (3) 3,7 % (12) Anden sygdom Anden sygdom 4,6 % (15) 5,8 % (3) Det fremgår af tabel 2.1, at de gennemførte og frafaldne kursisters sygdomsbaggrund fordeler sig nogenlunde ens på de forskellige sygdomskategorier. De største sygdomskategorier blandt kursisterne i begge grupper er ryg-nakkelidelser (55,4 % for de gennemførte og 37,0 % for de frafaldne kursister) og gigt (42,4 % for de gennemførte og 38,3 % for de frafaldne). Kategorien anden sygdom i dækker over kursister, der endnu ikke har fået stillet en diagnose, mén efter operation, tinnitus, svært dårligt syn, funktionelle lidelser, fantomsmerter, sen hjerneskade og søvnbesvær. 8

10 Årsag til smerter Figur 2.9 Fordeling af årsag til smerter for gennemførte (606 respondenter) og frafaldne (81 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Slid, arbejdsskade 43,4% 40,7% Bivirkning af behandling 6,4% 3,7% Medfødt lidelse 8,1% 11,1% Ulykke Operation 21,6% 24,7% 21,8% 23,5% Sygdom 37,3% 42,0% Kendes ikke 10,1% 9,9% Anden årsag 6,4% 6,2% 1,3% 3,7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 2.9 viser, at de gennemførte og frafaldne kursisters årsager til smerter er nogenlunde de samme. For både gennemførte og frafaldne kursister er slid/arbejdsskade (43,4 % for de gennemførte og 40,7 % for de frafaldne kursister) og sygdom (37,3 % for de gennemførte og 42,0 % for de frafaldne kursister) de hyppigste årsager til smerter. Derudover er ulykke (21,6 % for de gennemførte og 24,7 % for de frafaldne kursister) og operation (21,8 % for de gennemførte og 23,5 % for de frafaldne kursister) de næst-hyppigste årsager til smerte. 9

11 Varighed af smerter Figur 2.10 Fordeling af varighed af smerter for gennemførte (607 respondenter) og frafaldne (81 respondenter) kursister. Kursisterne blev spurgt: Hvor længe har du haft kroniske smerter? Gennemførte Frafaldne Mindre end 1 år 4,4% 2,5% 1 til 5 år 35,8% 41,5% 6 til 10 år 22,1% 24,7% Mere end 10 år 30,6% 34,6% 1,3% 2,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 2.10 viser, at størstedelen af kursisterne har haft kroniske smerter i 1 5 år (41,5 % for de gennemførte og 35,8 % for de frafaldne). En næsten lige så stor andel har haft kroniske smerter i mere end 10 år (30,6 % for de gennemførte og 34,6 % for de frafaldne) 10

12 3. Kursisternes udbytte af og tilfredshed med kurset Dette afsnit omhandler kursisternes udbytte af og tilfredshed med kurset. Afsnittet er udelukkende baseret på evalueringer fra de gennemførte kursister, da de frafaldne kursister ikke er blevet spurgt ind til dette. 3.1 Udbytte af kurset De gennemførte kursister blev adspurgt om 19 forskellige udsagn vedrørende udbytte af kurset. Deres besvarelser illustreres i det følgende. Figur 3.1. Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg sætter mig (623 respondenter). 12,8% 57,0% 25,0% Ikke relevant 2,6% 0,0% 1,1% 1,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 3.1 fremgår det, at 69,8 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,6 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.2. Jeg har lært at arbejde med problemløsning (623 respondenter). 15,9% 64,7% 13,5% Ikke relevant 1,9% 0,2% 1,1% 2,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 3.2 viser, at 80,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,1 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 11

13 Figur 3.3. Jeg har lært at anvende forskellige teknikker (fx afledning, afspænding, fantasirejse og positiv tænkning) (623 respondenter). 22,6% 57,8% 13,6% Ikke relevant 2,2% 0,2% 0,8% 2,7% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% Det fremgår af figur 3.3, at 80,4 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,4 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.4. Jeg har fået sundere madvaner (623 respondenter). 5,6% 21,7% 45,3% 10,6% 2,4% Ikke relevant 6,3% 8,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.4 viser, at 27,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 13,0 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 12

14 Figur 3.5. Jeg er blevet bedre til at håndtere problemer i forbindelse med det at være pårørende til en med kroniske smerter (623 respondenter). 7,4% 22,2% 17,2% 2,6% 0,6% Ikke relevant 21,0% 29,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 3.5 viser, at 29,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,2 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.6. Jeg er blevet bedre til at håndtere mine symptomer (fx smerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser) (623 respondenter). 11,7% 46,9% 30,0% 5,3% Ikke relevant 1,1% 1,8% 3,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Af figur 3.6 ses det, at 58,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 6,4 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 13

15 Figur 3.7. Jeg er begyndt at bevæge mig mere (623 respondenter). 10,4% 37,1% 32,7% 10,6% Ikke relevant 2,7% 2,6% 3,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figur 3.7 viser, at 47,5 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 13,3 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 3.8. Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle (623 respondenter). 4,2% 29,5% 46,7% 8,8% 1,6% Ikke relevant 4,8% 4,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Det fremgår af figur 3.8, at 33,7 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 10,4 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 14

16 Figur 3.9. Jeg er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner (623 respondenter). 10,8% 40,8% 33,7% 6,7% Ikke relevant 1,1% 3,4% 3,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 3.9 viser, at 51,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 7,8 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kurset (623 respondenter). 32,9% 58,7% 6,3% 0,2% 0,0% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Det ses af figur 3.10, at 91,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 0,2 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 15

17 Figur Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en pædagogisk og forståelig måde (623 respondenter). 41,7% 47,5% 7,5% 1,3% 0,2% 1,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.11 viser, at 89,2 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 1,5 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset (623 respondenter). 43,3% 42,5% 9,0% 0,5% 2,7% 1,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Det fremgår af figur 3.12, at 85,8 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,2 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 16

18 Figur Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med kroniske smerter (623 respondenter). 51,8% 36,8% 6,6% 1,6% 0,3% 2,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.13 viser, at 88,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 1,9 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Indholdet i kurset var meget relevant for min situation (623 respondenter). 33,2% 49,4% 11,9% 0,5% 3,0% 1,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det fremgår af figur 3.14, at 82,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 3,5 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 17

19 Figur Instruktørerne var dygtige og velforberedte (623 respondenter). 49,6% 42,5% 4,2% 0,8% 0,2% 2,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.15 viser, at 92,1 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 1,0 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Jeg havde en god dialog med mine medkursister på kurset (623 respondenter). 40,8% 48,2% 7,9% 0,6% 0,2% 2,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 3.16 fremgår det, at 89 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 0,8 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 18

20 Figur Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne (623 respondenter). 37,9% 46,7% 10,8% 1,6% 0,5% 2,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.17 viser, at 84,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,1 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset (623 respondenter). 40,1% 48,2% 8,3% 0,6% 0,2% 2,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det ses af figur 3.18, at 88,3 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 0,8 % af kursisterne angiver, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 19

21 Figur Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt (623 respondenter). 44,8% 40,0% 10,9% 0,2% 1,8% 2,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.19 viser, at 84,8 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 2,0 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 3.2 Tilfredshed med kurset og kursets organisering De gennemførte kursister blev ligeledes spurgt ind til deres tilfredshed med kurset og dets organisering. Deres besvarelser fremgår i det følgende. Figur Hvor tilfreds har du været med kursuslokalet? (621 respondenter). Meget tilfreds 31,4% Tilfreds 48,5% Hverken tilfreds eller utilfreds 11,3% Utilfreds 6,8% Meget utilfreds 0,5% 1,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.20 viser, at 79,9 % er meget tilfredse eller tilfredse med kursuslokalet, mens 7,3 % er meget utilfredse eller utilfredse med kursuslokalet. 20

22 Figur I hvilket tidsrum vil du helst være på kursus? (620 respondenter). Formiddag 59,8% Eftermiddag 33,4% Aften 2,9% 3,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 3.21 viser, at 59,8 % helst vil på kursus om formiddagen, 33,4 % helst vil om eftermiddagen, mens 2,9 % ønsker, at kurset afholdes om aftenen. Figur Var du tilfreds med det tidspunkt, kurset blev afholdt på? (621 respondenter). Ja 81,6% Nej 14,5% 3,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Af figur 3.22 fremgår det, at 81,6 % af kursisterne var tilfredse med det tidspunkt, kurset blev afholdt på, mens 14,5 % ikke var tilfredse. Figur Hvor tilfreds har du samlet set været med kurset Lær at tackle kroniske smerter? (620 respondenter). Meget tilfreds 42,3% Tilfreds 46,3% Hverken tilfreds eller utilfreds 9,2% Utilfreds Meget utilfreds 0,8% 0,0% 1,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.23 viser, at 88,6 % af kursisterne samlet set er meget tilfredse eller tilfredse med kurset Lær at tackle kroniske smerter, mens 0,8 % er meget utilfredse eller utilfredse med kurset. 21

23 4. Kendskab og transport Alle gennemførte kursister blev spurgt ind til, hvilken transportfrom de havde benyttet for at komme til kursusstedet, samt hvorfra de havde kendskab til kurset. Figur 4.1. Fordeling af transportform til kurset for gennemførte kursister (619 respondenter) (respondenten havde mulighed for at afgive flere svar). Jeg kører selv i bil 63,2% Jeg kører på knallert/scooter/crosser Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende Jeg kører i tog eller bus Jeg cykler 11,8% 9,5% 15,2% 12,0% Jeg går Jeg kører med handicapkørsel eller lignende På anden måde 0,5% 1,6% 1,6% 1,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 4.1 viser, at stort set alle kursisterne selv transporterer sig til kursusstedet, og størstedelen kommer i bil (63,2 %). Kursister, der har svaret på anden måde, er kommet til kurset sammen med anden kursist eller med taxa. 22

24 Figur 4.2. Fordeling af kilde til kendskab til kurset for gennemførte kursister (619 respondenter) (respondenten havde mulighed for at afgive flere svar). Via en annonce i den lokale avis 44,6% Hos lægen 8,6% På hospitalet Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 1,6% 2,1% På kommunens jobcenter 19,4% På kommunens sundhedscenter/sundhedsafdeling 9,9% På kommunens hjemmeside På hjemmesiden På hjemmesiden På biblioteket Gennem en ven/bekendt 4,8% 1,3% 0,8% 0,6% 6,6% Andet sted 11,8% 1,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 3.4 viser, at den hyppigste kilde til kendskab til kurset er via annonce i den lokale avis (44,6 %), og at den næst-hyppigste er kommunens jobcenter (19,4 %). Størsteparten af de kursister, der har svaret Andet sted, har fået kendskab til kurset gennem sygdomsbekæmpende foreninger, sagsbehandler eller på et lokalt sundheds- eller forebyggelsescenter. Andre har fået kendskab til kurset via jobcenteret, apotek, eller ved deltagelse på kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Enkelte har opnået kendskab til kurset via ergoterapeut eller fysioterapeut. 23

25 5. Fravær og årsager til fravær De spørgsmål, som kursisterne blev stillet, varierede alt efter, om de gennemførte eller faldt fra kurset. Både gennemførte og frafaldne er blevet spurgt ind til fraværd og årsager til fraværd. Deres besvarelser er opsummeret i det følgende. Figur 5.1. Fordeling af fravær for gennemførte kursister (620 respondenter). Respondenten blev spurgt: Har du haft fravær i forbindelse med kursusforløbet? Ja - 1 gang 37,1% Ja - 2 gange 15,3% Nej 45,6% 1,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 5.1 viser, at 37,1 % har haft fravær i forbindelse med kurset én gang i løbet af de 6 moduler. 45,6 % af kursisterne angiver, at de ikke har haft fravær i løbet af kurset. Figur 5.2. Fordeling af fraværsårsager for gennemførte kursister (337 respondenter) (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Sygdom 50,4% Ferie Jeg havde ikke tid 5,0% 7,1% Jeg havde ingen transportmulighed 0,6% Jeg var for træt/uoplagt 8,9% Kurset levede ikke op til mine forventninger 0,3% Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol e.l. 15,7% Tidspunktet passede mig dårligt 1,2% Anden årsag 26,1% 3,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 5.2 fremgår det, at 50,4 % af kursisterne angiver sygdom som årsag til fravær, og sygdom er således den hyppigste årsag til fraværd. Den næst-hyppigste årsag er, at kursisterne skulle til lægen/hospitalet/til kontrol e.l. (15,7 %). 26,1 % havde angivet Anden årsag og uddybet dette med, at de ikke har deltaget pga. for mange smerter eller arbejdsrelaterede forhold. Andre kursister angav, at de ikke deltog på grund af sociale begivenheder i familien. 24

26 Figur 5.3. Fordeling af fraværsmønster for frafaldne kursister (78 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Hvor mange moduler har du deltaget i? 1 modul 23,1% 2 moduler 19,2% 3 moduler 56,4% 1,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 5.3 viser, at 56,4 % af de frafaldne kursister har deltaget i 3 moduler. 19,2 % har deltaget i 2 moduler, mens 23,1 % har deltaget i 1 modul. Figur 5.4. Fordeling af fraværsårsager for frafaldne kursister (78 respondenter) (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Jeg var for syg til at kunne deltage 50,0% Jeg havde ikke tid 12,8% Kurset levede ikke op til mine forventninger 23,1% Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere 9,0% Kurset gav mig ingen ny viden Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder Kurset passede ikke til min situation 14,1% 17,9% 21,8% Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen 2,6% Der var for lidt tid til at tale sammen 11,5% Jeg havde ingen transportmulighed 3,8% Tidspunktet passede mig dårligt 12,8% Anden årsag 42,3% 2,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Det ses af figur 5.4, at de hyppigste årsager til fravær var sygdom (50,0 %), at kurset ikke levede op til forventningerne (23,1 %), eller at kurset ikke gav nogen ny viden (21,8 %). Kursister der angav Anden årsag havde mulighed for at uddybe og angav ferie, arbejde eller sygdom hos pårørende som årsag til fravær. 25

27 Figur 5.5. Fordeling af lyst til at deltage på kurset Lær at tackle kroniske smerter for frafaldne kursister (78 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Vil du deltage på kurset Lær at tackle kroniske smerter igen, hvis du fik tilbudt muligheden? Ja Nej 29,5% 29,5% Måske 35,9% 5,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Alle frafaldne kursister blev spurgt ind til, om de ville deltage på kurset Lær at tackle kroniske smerter igen, hvis de fik muligheden. 29,5 % angiver, at de gerne vil deltage på kurset, hvis de fik muligheden igen, mens 29,5 % ikke er interesserede i at deltage igen (figur 5.5) De kursister, der angav, at de gerne vil eller måske gerne vil deltage på kurset Lær at tackle kroniske smerter igen, udtrykker som årsag hertil, at de gerne vil have et bedre udbytte af kursusmaterialet og indhente den tabte information. Figur 5.6. Forventningsafstemning ud fra evalueringer fra gennemførte (620 respondenter) og frafaldne kursister (81 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Var kurset, som du forventede, på baggrund af den information, du havde fået forud for kursets start? Gennemførte Frafaldne Nej 8,7% 16,0% Ja 48,1% 73,4% Ved ikke 13,4% 25,9% 4,5% 9,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 5.6 viser, at 73,4 % af de gennemførte og 48,1 % af de frafaldne kursister oplevede, at kurset levede op til deres forventninger på baggrund af den information, de havde modtaget forud for kursusstart. Der var således en større andel af de gennemførte end af de frafaldne kursister, der syntes, at kurset levede op til deres forventninger. De gennemførte og frafaldne kursister, der ikke mente, at kurset levede op til deres forventninger, havde mulighed for at uddybe dette. Her fremhæves det, at de var overraskede over kursets faste tidsplan, og at der derfor ikke var nok tid til socialt samvær. Andre kursister nævner, at der var for meget oplæsning fra manualen og for lidt personligt rettet fokus på den enkelte kursist. Endvidere 26

28 mener andre kursister, der havde deltaget på kurset Lær at tackle kronisk sygdom, at de to kurser mindede for meget om hinanden. 27

29 6. Sammenfatning I 2013 deltog 1062 borgere fra 48 af landets kommuner på kurset Lær at tackle kroniske smerter. Evalueringen af kurset viser, at ca. 3/4 af kursisterne var kvinder, og at flest kursister var mellem 51 og 60 år. Derudover havde ca. 2/3 af kursisterne en kort uddannelse eller et lavere uddannelsesniveau (kort videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, HH/studentereksamen/HF, EFG/HG/teknisk skole, folkeskole/mellemskole/realeksamen). De største beskæftigelsesgrupper blandt kursisterne var folkepensionister, førtidspensionister og sygemeldte, og mindre end 1/10 af kursisterne havde en anden etnisk baggrund end dansk. Ligeledes viser evalueringen, at der ikke er nogle markante sociodemografiske forskelle, når de gennemførte kursister sammenlignes med de frafaldne. Næsten alle deltog på kurset, fordi de selv havde kroniske smerter, og størstedelen af disse led af sygdomme som ryg-nakkelidelser og gigt. Det varierede meget, hvor længe kursisterne havde levet med smerter, men blandt både gennemførte og frafaldne kursister var den største kategori 1 5 år. Endvidere angav ca. hver 10 kursist, at de deltog på kurset som en del af en jobplan. De kursister, der havde gennemført kurset, blev spurgt til deres udbytte af og tilfredshed med kurset. Størstedelen af kursisterne var meget tilfredse med kurset og oplevede, at de havde fået et stort udbytte af kurset. Halvdelen eller flere af kursisterne angav, at de var enige eller i høj grad enige i en række positive udsagn om kurset. Fx syntes størstedelen af kursisterne, at det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv levede med kroniske smerter, at de var blevet bedre til at nå de mål, de sætter sig, og at de havde en god dialog med deres medkursister på kurset. Til udsagnene jeg har fået sundere madvaner, jeg er begyndt at bevæge mig mere og jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle, angav knap halvdelen, at de var enige eller i høj grad enige. 9 ud af 10 af kursisterne var meget tilfredse eller tilfredse med kurset. Størstedelen af kursisterne havde kendskab til kurset via en annonce i lokalavisen. Den hyppigste årsag til fravær for både gennemførte og frafaldne kursister var sygdom. Endvidere blev begge grupper spurgt ind til, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset. Næsten ¾ af de gennemførte kursister angav, at kurset levede op til deres forventninger, mens knap halvdelen af de frafaldne kursister angav, at kurset levede op til deres forventninger. 28

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 GENNEMFØRTE KURSISTER ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

ANGST OG DEPRESSION 2015

ANGST OG DEPRESSION 2015 LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH

Skema: Follow-up Version: 1.0.1 Ansvarlig læge: Kaare Meier, AUH Label Dato Kære patient Du er blevet behandlet med rygmarvsstimulation (SCS) eller perifer nervestimulation (PNS) for dine smerter. Som led i opfølgningen på behandlingen har vi brug for nogle oplysninger

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

FÆLLES FOR alle kurserne

FÆLLES FOR alle kurserne FÆLLES FOR alle kurserne Kursussted Sognegården v. Ølby Kirke Ølby Center 79-81 4600 Køge Yderligere information Læs mere på Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk/patient og på www.patientuddannelse.info

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud

Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud Spørgeskema til KURSIST afklaringstilbud De røde spørgsmål er til kursister, som har en aftale med en arbejdsgiver om at skulle starte i job eller som skal starte i uddannelse. De blå spørgsmål er til

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller!

1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller! 1. DELTAGEREVALUERING AF HJERTE FORLØB Kære deltager Din mening tæller! Vi har brug for at høre om din oplevelse med det forløb du netop har været igennem hos os i Guldborgsund Rehabilitering. På den måde

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin...

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin... EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2017 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING VED SPØRGSMÅL KONTAKT RIKKE BACH JENSEN PÅ 3046 8455 ELLER RBJ@SUNDKOM.DK INDHOLD Indledning... 3 SurveyXact som

Læs mere

1. DELTAGEREVALUERING AF DIABETES FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller!

1. DELTAGEREVALUERING AF DIABETES FORLØB. Kære deltager. Din mening tæller! 1. DELTAGEREVALUERING AF DIABETES FORLØB Kære deltager Din mening tæller! Vi har brug for at høre om din oplevelse med det forløb du netop har været igennem hos os i Guldborgsund Rehabilitering. På den

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler. Tabelrapport Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler Tabelrapport 1 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT 2 Indhold Indledning s. 4 Indledende spørgsmål s. 5 Meritansøgningen s. 5 Resultat af

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 2011 med plejen på plejecentre og træning i Roskilde Kommune Tilfredshedsundersøgelsen foretages i samarbejde med firmaet DIOS Consulting Baggrundsspørgsmål Hvad er din alder?

Læs mere

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne

Tabelrapport for SIP 1. Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Tabelrapport for SIP 1 Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis for erhvervsuddannelserne Indledning Denne tabelrapport er udarbejdet i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts evaluering

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Undersøgelse af non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom

Undersøgelse af non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom Undersøgelse af non-motoriske symptomer ved Parkinsons sygdom En undersøgelse blandt parkinsonramte og pårørende UCB Nordic & Parkinsonforeningen // 29.04.2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed

Sygedagpenge Tema analyse 2014. Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Sygedagpenge Tema analyse 2014 Hvad kendetegner de 30 50 årige med over 26 ugers varighed Baggrund DUR statistik over 26 uger sygemeldte 2 Datagrundlag Dataudtræk fra Opera den 26. oktober. 6 sygemeldt

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs.

ning Genoptræning Pct. I hjemmet (gå til spørgsmål 5) 17 13% På træningscenter 80 62% Både og 30 23% 1 Hvor foregik din genoptræning? Abs. Genoptræning ning Udført af: Forebyggelse og Sundhed (Forebyggelse og Sundhed) Antal besvarelser: 29 Udførelsestidspunkt: 7-6-2 8:2:28 Info: Dataindsamlingen afsluttet. Genoptræning ning Hvor foregik din

Læs mere