Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere"

Transkript

1 Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009

2 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side Side 2

3 Baggrund, formål, metode Baggrund og formål Ældre Sagen har gennemført en undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere for at belyse holdninger og adfærd i forhold til deres pårørende. Denne rapport formidler resultaterne fra undersøgelsen i to dele; dels i en konklusion (Del 1), og dels som en beskrivende, grafisk fremstilling (Del 2). Metode og målgruppe Hjemmehjælpsmodtagere: Undersøgelsen blandt hjemmehjælpsmodtagere er gennemført som kvantitative telefoninterviews i Synovates CATI-center i perioden 26.juni til 29.juli Telefonnumrene er rekrutteret via tilfældigt udvalgte telefonnumre fra Synovates omnibus. Undersøgelsen er gennemført blandt personer på 65 år eller derover, som modtager hjemmehjælp. Gennemførselsstatistikken ser ud som følger: Netto stikprøve: Nægtere: 58. Ikke trufne: 591. Sammenlagt er der på denne baggrund gennemført 603 interviews, hvilket svarer til en gennemførselsprocent på 48%. Plejehjemsbeboere: Undersøgelsen blandt plejehjemsbeboere er gennemført af Synovates interviewere som personlige kvantitative interviews (CAPI) på plejehjem i perioden 21.juli til 26.august Der er i udvalget af plejehjem tilstræbt variation i forhold til geografi ved at foretage interviews på forskellige lokationer i landet. På de enkelte plejehjem er der derudover tilstræbt variation blandt beboerne i et professionelt samarbejde med hjemmets medarbejdere. Undersøgelsen blandt plejehjemsbeboere er gennemført blandt personer på 65 år eller derover. Der er gennemført 197 interviews. For begge målgrupper fremstår data uvejet. Læsevejledning Efter konklusionen (side 4-10) formidles undersøgelsens hovedresultater på detailniveau via en beskrivende, grafisk fremstilling (side 12-65). For en nærmere læsevejledning af disse detailresultater henvises til side 11. For nærmere detaljer omkring metode og gennemførelse henvises til analysekoordinator hos Ældre Sagen, Jette Audun-Olsen. Side 3

4 Del 1: Konklusion Side 4

5 Konklusion Profil af målgruppe - køn, civilstand samt hjemmehjælpsmodtageres type af hjælp Kønsprofil samt civilstand blandt de adspurgte hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere i undersøgelsen er: Hjemmehjælpsmodtagere: Mænd=25%; Kvinder=75% Plejehjemsbeboere: Mænd=31%; Kvinder=69% Hjemmehjælpsmodtagere: Gift=20%; Skilt/separeret=9%; Enke/enkemand=62%; Samlevende=1%; Bor alene (og har altid gjort det)=8% Plejehjemsbeboere: Gift=15%; Skilt/separeret=8%; Enke/enkemand=68%; Samlevende=1%; Bor alene (og har altid gjort det)=9% Endelig modtager 72% af de adspurgte hjemmehjælpsmodtagere i undersøgelsen praktisk hjælp, mens 28% modtager personlig pleje (med / uden praktisk hjælp). Hvor ofte modtager man forskellige former for hjemmehjælp Rengøring er den form for offentlig hjemmehjælp, som hjemmehjælpsmodtagere oftest modtager. Således modtager 78% rengøring 1 x hver 14. dag, og 13% modtager rengøring 1 x ugentligt. Derudover modtager 14% af hjemmehjælpsmodtagere hjælp til bad 1 x ugentligt, mens 10% modtager hjælp til tøjvask 1 x hver 14. dag. Kontakt til ens relationer Rundt regnet 2/3 af de adspurgte hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere har datter/døtre (hjemmehjælpsmodtagere=65%; plejehjemsbeboere=64%) og/eller søn/sønner (hjemmehjælpsmodtagere=67%; plejehjemsbeboere=61%). 77% af hjemmehjælpsmodtagere har venner/bekendte. 34% af hjemmehjælpsmodtagere, der har en datter/døtre, har kontakt med hende/dem dagligt og 51% har kontakt med hende/dem ugentligt. Tilsvarende kontakt med søn/sønner er hhv. 21% på daglig basis og 56% på ugentlig basis. Svigerdatter/svigerdøtre og svigersøn/svigersønner samt venner og bekendte har hjemmehjælpsmodtagere, der har sådanne familiemæssige relationer, oftest kontakt med på ugentligt basis (hhv. 57%, 56% og 47%), mens 50% har kontakt med naboer/genboer/opgangs- eller vejfæller dagligt. Ser vi på plejehjemsbeboerne, der har en datter/døtre, har 24% kontakt med hende/dem dagligt og 57% har kontakt med hende/dem ugentligt. Tilsvarende kontakt med søn/sønner er hhv. 9% på daglig basis og 47% på ugentlig basis. Svigerdatter/svigerdøtre og svigersøn/svigersønner har plejehjemsbeboere, der har sådanne familiemæssige relationer, oftest kontakt med på ugentligt basis (hhv. 47% og 45%). Side 5

6 Konklusion Geografisk afstand 54% af hjemmehjælpsmodtagerne og 41% af plejehjemsbeboere bor mindre end 5 km. fra den i deres familie eller omgangskreds som de har mest kontakt med. Hhv. 18% (hjemmehjælpsmodtagere) og 22% (plejehjemsbeboere) bor mellem 5-10 km. fra den i deres familie eller omgangskreds som de har mest kontakt med, mens hhv. 17% (hjemmehjælpsmodtagere) og 23% (plejehjemsbeboere) bor mellem km. fra den i deres familie eller omgangskreds, som de har mest kontakt med. Hhv. 10% (hjemmehjælpsmodtagere) og 14% (plejehjemsbeboere) bor mere end 50 km. fra den i deres familie eller omgangskreds, som de har mest kontakt med. Hvordan har man kontakt med ens relationer Flertallet af hjemmehjælpsmodtagere bruger besøget samt det at tale i telefon med hinanden som de primære kontaktformer med deres familiemæssige relationer. Eksempelvis får 94% af de hjemmehjælpsmodtagere, der har en datter/døtre, besøg af / besøger hende/dem og 94% taler i telefon med hende/dem. Tilsvarende procentsatser ift. at besøge / få besøg af søn/sønner er ligeledes 94% mens 97% taler i telefon med ham/dem. Derudover er det at skrive breve en væsentlig kontaktform. Eksempelvis skriver 30% af hjemmehjælpsmodtagere, der har en datter/døtre, breve med hende/dem. Og 31% af hjemmehjælpsmodtagere, der har en søn/sønner, skriver breve med ham/dem. Flertallet af plejehjemsbeboerne bruger (ligesom hjemmehjælpsmodtagere) besøget samt det at tale i telefon med hinanden som de primære kontaktformer med deres familiemæssige relationer. Eksempelvis får samtlige (100%) af plejehjemsbeboerne, der har en datter/døtre, besøg af / besøger hende/dem og 86% taler i telefon med hende/dem. Tilsvarende procentsatser ift. at besøge / få besøg af søn/sønner er 98% mens 88% taler i telefon med ham/dem. Får man hjælp fra ens relationer De relationer der hjælper hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere mest er datter/døtre (26% for hjemmehjælpsmodtagere og 39% for plejehjemsbeboere) samt søn/sønner (28% for hjemmehjælpsmodtagere og 34% for plejehjemsbeboere). 12% af hjemmehjælpsmodtagere modtager desuden hjælp fra venner/bekendte. 38% af hjemmehjælpsmodtagerne og 27% af plejehjemsbeboerne angiver, at ingen i familie eller omgangskreds hjælper dem. Side 6

7 Konklusion Hvordan hjælper de? Blandt de hjemmehjælpsmodtagere, der får hjælp fra deres familie eller omgangskreds, hjælper især datter/døtre og søn/sønner med indkøb og transport (indkøb: datter/døtre=61% og søn/sønner=53%; transport: datter/døtre=48% og søn/sønner=49%). Derudover får hjemmehjælpsmodtagere ofte hjælp med havearbejde af deres søn/sønner (36%). Blandt plejehjemsbeboerne, der får hjælp fra deres familie eller omgangskreds, hjælper især datter/døtre og søn/sønner med papirarbejde (datter/døtre: 72% og søn/sønner: 83%). Derudover hjælper datter/døtre først og fremmest med indkøb (62%), mens såvel datter/døtre som søn/sønner ofte hjælper med transport (datter/døtre: 39% og søn/sønner: 45%). Hvor mange timer hjælper ens relationer Blandt de hjemmehjælpsmodtagere, der får hjælp af deres familie eller omgangskreds, hjælper flertallet af disse relationer 1-3 timer eller mindre end 1 time om ugen. Således hjælper 34% af hjemmehjælpsmodtageres relationer 1-3 timer pr uge og 62% hjælper mindre end 1 timer pr uge. De tilsvarende procentsatser for plejehjemsbeboere er 32% (1-3 timers hjælp pr uge) og 62% (mindre end 1 timer pr uge). Kunne man tænke sig mere hjælp Et flertal af såvel hjemmehjælpsmodtagere (86%) som plejehjemsbeboere (89%) svarer nej til spørgsmålet om de kunne tænke sig, at deres familie eller omgangskreds skulle hjælpe mere end de gør. 12% af hjemmehjælpsmodtagerne og 7% af plejehjemsbeboerne svarer omvendt ja til spørgsmålet om mere hjælp. Det vigtigste at bruge tiden på Det vigtigste for såvel hjemmehjælpsmodtagere som plejehjemsbeboere at bruge tiden med ens familie og omgangskreds på er samvær og snak, som f.eks. gåture (hjemmehjælpsmodtagere: 74% og plejehjemsbeboere: 78%). 24% af hjemmehjælpsmodtagerne og 20% af plejehjemsbeboerne svarer dog, at det er lige vigtigt at bruge tid på såvel praktiske opgaver som samvær og snak. Side 7

8 Konklusion Hvor enig er man i holdningsudsagn I prioriteret rækkefølge efter hvor enig man er i en serie af holdningsudsagn ser hjemmehjælpsmodtageres og plejehjemsbeboeres svar ud som følger. Hjemmehjælpsmodtagernes procent står først efterfulgt af plejehjemsbeboernes: Når jeg nu har brug for hjælp er det godt de er der (96% er enig / 91% er enig) Jeg synes det er rart min familie hjælper (92% er enig / 85% er enig) Det er helt ok at familien hjælper, jeg har jo også selv gjort meget for familien gennem årene (77% er enig / 49% er enig) Min familie har travlt med deres arbejde og jeg vil nødig ligge dem til last (74% / 54% er enig) Jeg kunne ikke tænke mig, at min familie eller omgangskreds skulle hjælpe mig med min personlige hygiejne (71% / 78% er enig) Jeg ville helst kunne klare mig selv uden familiens hjælp (63% / 55% er enig) Det gør vores forhold tættere at jeg får deres hjælp (63% / 34% er enig) Jeg føler mig til besvær (76% uenig / 66% er uenig) Min familie bekymrer sig for meget (77% uenig / 75% er uenig) Min familie er indbyrdes uenige i, hvordan det er bedst for mig (81% uenig / 83% er uenig) Min familie bekymrer sig for lidt (86% uenig / 79% er uenig) Oplevelsen af det sociale liv i dagligdagen 75% af hjemmehjælpsmodtagerne er enig i, at de ser deres familie og omgangskreds ofte mens 54% er enig i, at de har et aktivt socialt liv. 83% svarer endvidere nej til, at de savner mere opmærksomhed fra deres familie og omgangskreds i dagligdagen, og 74% svarer ligeledes nej til, at de ofte føler sig alene eller ensomme. Endelig svarer 63% af hjemmehjælpsmodtagerne nej til udsagnet om, at de ikke orker at se flere, end de allerede gør. Side 8

9 Konklusion (fortsat ) 70% af plejehjemsbeboerne er ligeledes enig i, at de ser deres familie og omgangskreds ofte. Og som med hjemmehjælpsmodtagere siger 78% af plejehjemsbeboerne i samme forbindelse nej til udsagnet om, at de savner mere opmærksomhed fra deres familie og omgangskreds i dagligdagen, mens 59% svarer nej til, at de ofte føler sig alene eller ensomme, hvilket understøttes af, at 42% siger ja til, at de ikke orker at se flere end de allerede gør (46% er dog uenig i dette sidste udsagn). Endelig er 64% af plejehjemsbeboerne uenig i, at de har et aktivt socialt liv. Holdning til lov om pårørendes pligt til at hjælpe Et stort flertal på 89% (hjemmehjælpsmodtagere) og 90% (plejehjemsbeboere) er imod en eventuel lov om, at pårørende skal forpligtes til at medvirke til praktisk hjælp eller pleje af ældre familiemedlemmer. Pårørendes tilstedeværelse ved visitation, samtaler etc. Blandt hjemmehjælpsmodtagere, der får hjælp fra deres familie eller omgangskreds, er et flertal på 78% imod ideen om, at den der hjælper den adspurgte mest i familie eller omgangskreds skal være tilstede, når hjemmehjælpen kommer for at visitere / vurdere hvor meget hjemmehjælp modtageren har brug for. 17% er omvendt for ideen. Blandt plejehjemsbeboere, der modtager hjælp fra familie eller omgangskreds, er et lille flertal på 52% imod ideen om, at den der hjælper den adspurgte mest i familie eller omgangskreds skal være tilstede, når plejehjemspersonalet tilrettelægger beboerens hjælp. 41% er omvendt for ideen. Blandt hjemmehjælpsmodtagere er et flertal på 60% endvidere imod ideen om, at kommunen / lægen / hospitalet skal invitere hjemmehjælpsmodtagerens nærmeste pårørende med til samtaler om, hvordan man bedst muligt tilrettelægger hjemmehjælp, genoptræning eller fortsat behandling. Omvendt svarer 10% ja, altid til ideen, og 17% ja, hvis hjemmehjælpsmodtageren giver sin tilladelse. Og også hos plejehjemsbeboerne er er flertal på 51% imod ideen om, at kommunen / lægen / hospitalet skal invitere plejehjemsbeboerens nærmeste pårørende med til samtaler om, hvordan man bedst muligt tilrettelægger den hjælp / genoptræning / fortsatte behandling der skal gives beboeren. Omvendt svarer 8% ja, altid til ideen, og 33% ja, hvis plejehjemsbeboeren giver sin tilladelse. Side 9

10 Konklusion Hvem foretrækker man hjælper med praktisk hjælp Et flertal på 72% blandt hjemmehjælpsmodtagere og 59% blandt plejehjemsbeboere foretrækker, at det er den offentlige hjemmehjælp, der tager sig af praktisk hjælp. Dog siger 58% af plejehjemsbeboerne, at de også foretrækker, at familien hjælper med praktisk hjælp. En mindre, men ikke uvæsentlig andel på 22% af hjemmehjælpsmodtagere og 17% af plejehjemsbeboere foretrækker endvidere, at det skal være selvbetalt privat hjælp, der hjælper med praktisk hjælp. Hvem foretrækker man hjælper med personlig pleje Et stort flertal på 74% blandt hjemmehjælpsmodtagere og hele 95% af plejehjemsbeboere foretrækker, at det er den offentlige hjemmehjælp, der tager sig af personlig pleje. 7% af hjemmehjælpsmodtagere og 3% af plejehjemsbeboerne foretrækker, at familien hjælper med personlig pleje. Og som med praktisk hjælp finder vi også med personlig pleje en mindre, men ikke uvæsentlig andel på 14% af hjemmehjælpsmodtagere og 16% af plejehjemsbeboere, der foretrækker at det skal være selvbetalt privat hjælp, der hjælper med personlig pleje. Side 10

11 Del 2: Detailresultater I det følgende er detailresultaterne vist i grafisk form med tilhørende analysebeskrivende tekstkommentar. Tekstkommentarer i kursiv henviser til baggrundsviden fra datatalmaterialet, der ikke direkte kan ses ud af den grafiske fremstilling. Side 11

12 Køn 80% Er du [mand / kvinde]? Base: Hjemmehjælpmodtagere (N=603) og plejehjemsbeboere (N=197) 75% Mand Kvinde 69% 60% 40% 31% 25% 20% 0% Hjemmehjælpsmodtagere Plejehjemsbeboere Side 12

13 Køn Kønsprofilen blandt de adspurgte hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere i undersøgelsen er: Hjemmehjælpsmodtagere: Mænd=25%; Kvinder=75% Plejehjemsbeboere: Mænd=31%; Kvinder=69% Side 13

14 Civilstand Hvordan er din civilstand? Base: Hjemmehjælpsmodtagere (N=603) og plejehjemsbeboere (N=197) 80% 68% 60% 62% 40% 20% 0% 20% 15% 9% 8% 8% 9% 1% 1% Hjemmehjælpsmodtagere Plejehjemsbeboere Gift Skilt/separeret Enke/enkemand Samlevende Bor alene (og har altid gjort det) Side 14

15 Civilstand Civilstanden for hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere i undersøgelsen er: Hjemmehjælpsmodtagere: Gift=20%; Skilt/separeret=9%; Enke/enkemand=62%; Samlevende=1%; Bor alene (og har altid gjort det)=8% Plejehjemsbeboere: Gift=15%; Skilt/separeret=8%; Enke/enkemand=68%; Samlevende=1%; Bor alene (og har altid gjort det)=9% Side 15

16 Type af hjemmehjælp Hvilken type af hjemmehjælp modtager du? Base: Hjemmehjælpsmodtagere (N=603) 80% 72% 60% 40% 28% 20% 0% Praktisk hjælp Personlig pleje med/uden praktisk hjælp Side 16

17 Type af hjemmehjælp 72% af de adspurgte hjemmehjælpsmodtagere i undersøgelsen modtager praktisk hjælp, mens 28% modtager personlig pleje (med / uden praktisk hjælp). Side 17

18 Hvor ofte modtager man forskellige former for hjemmehjælp? Hvor ofte modtager du de følgende former for offentlig hjælp, hjemmehjælp Base: Hjemmehjælpsmodtagere (N=603) Hjælp til bad 6% 14% 76% Andre former for personlig pleje (end hjælp til bad) 5% 5% 84% Rengøring 13% 78% 6% Hjælp til tøjvask 6% 10% 81% Indkøb 6% 92% Andet 5% 4% 87% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Mere end 1 x dagligt 1 x dagligt 2-3 gange ugentligt 1 x ugentligt 1 x hver 14.dag Sjældnere end hver 14.dag Aldrig / næsten aldrig Side 18

19 Hvor ofte modtager man forskellige former for hjemmehjælp? Rengøring er den form for hjemmehjælp, som hjemmehjælpsmodtagere oftest modtager. Således modtager 78% denne form for hjemmehjælp 1 x hver 14. dag, og 13% modtager denne hjælp 1 x ugentligt. Derudover modtager 14% hjælp til bad 1 x ugentligt, mens 10% modtager hjælp til tøjvask 1 x hver 14. dag. Side 19

20 Relationer udover ægtefælle / samlever Hvad har du af familie, venner og omgangskreds udover evt. din ægtefælle/samlever? Base: Hjemmehjælpsmodtagere (N=603) og plejehjemsbeboere (N=197) Hjemmehjælpsmodtagere Plejehjemsbeboere Datter/døtre 65% 64% Søn/sønner 61% 67% Svigerdatter/svigerdøtre Svigersøn/svigersønner 45% 44% 54% 57% Søskende 34% 56% Børnebørn/oldebørn 73% 80% Venner/bekendte 33% 77% Naboer/genboer/opgangs- eller vejfæller 25% 66% Kæreste (ikke samboende) Frivillig besøgsven Andre Ingen 2% 1% 3% 4% 0% 1% 13% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Side 20

21 Relationer udover ægtefælle / samlever Rundt regnet 2/3 af de adspurgte hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere har datter/døtre og/eller søn/sønner (udover deres eventuelle ægtefælle/samlever). 77% af hjemmehjælpsmodtagere har venner/bekendte. Side 21

22 Hvor ofte har man kontakt med ens relationer? Hvor ofte har du kontakt til følgende personer i familien eller omgangskredsen? Base: Hjemmehjælpsmodtagere (N=603) Datter/døtre (N=392) 34% 51% 10% Søn/sønner (N=407) 21% 56% 18% Svigerdatter/svigerdøtre (N=342) 7% 57% 27% 7% Svigersøn/svigersønner (N=329) 6% 56% 28% 7% Søskende (N=340) 8% 31% 33% 18% 9% Børnebørn/oldebørn (N=482) 36% 45% 12% Venner/bekendte (N=467) 20% 47% 25% 4% Naboer/genboer/opgangs- eller vejfæller (N=395) 50% 40% 6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dagligt Ugentligt Månedligt Et par gange om året Sjældnere/aldrig Side 22

23 Hvor ofte har man kontakt med ens relationer? 34% af hjemmehjælpsmodtagere, der har en datter/døtre, har kontakt med hende/dem dagligt og 51% har kontakt med hende/dem ugentligt. Tilsvarende kontakt med søn/sønner er hhv. 21% på daglig basis og 56% på ugentlig basis. Svigerdatter/svigerdøtre og svigersøn/svigersønner samt venner og bekendte har hjemmehjælpsmodtagere oftest kontakt med på ugentligt basis (hhv. 57%, 56% og 47%), mens 50% har kontakt med naboer/genboer/opgangs- eller vejfæller dagligt. Baserne for kæreste, besøgsven og andre er for små til at vi kan medtage dem i analysen. Side 23

24 Hvor ofte har man kontakt med ens relationer? Hvor ofte har du kontakt til følgende personer i familien eller omgangskredsen? Base: Plejehjemsbeboere (N=197) Datter/døtre (N=127) 24% 57% 13% 4% Søn/sønner (N=121) 47% 29% 12% Svigerdatter/svigerdøtre (N=88) 47% 32% 15% Svigersøn/svigersønner (N=86) 45% 36% 14% Søskende (N=67) 22% 28% 27% 17% Børnebørn/oldebørn (N=144) 26% 42% 22% 8% Venner/bekendte (N=65) 6% 28% 28% 28% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dagligt Ugentligt Månedligt Et par gange om året Sjældnere/aldrig Side 24

25 Hvor ofte har man kontakt med ens relationer? 24% af plejehjemsbeboerne, der har en datter/døtre, har kontakt med hende/dem dagligt og 57% har kontakt med hende/dem ugentligt. Tilsvarende kontakt med søn/sønner er hhv. 9% på daglig basis og 47% på ugentlig basis. Svigerdatter/svigerdøtre og svigersøn/svigersønner har plejehjemsbeboerne (der har sådanne familiemæssige relationer) oftest kontakt med på ugentligt basis (hhv. 47% og 45%). Baserne for naboer, genboer, opgangs- eller vejfæller, kæreste, besøgsven og andre er for små til at vi kan medtage dem i analysen. Side 25

26 Hvor langt væk bor man fra ens relationer? Hvor langt fra din bolig bor den i din familie eller omgangskreds, som du har mest kontakt med? Base: Hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere, der har kontakt med mindst én persongruppe blandt familie / omgangskreds (Hjemmehj.: N=599; Plejehj.: N=194) 60% 54% Hjemmehjælpsmodtagere Plejehjemsbeboere 40% 41% 20% 18% 22% 23% 17% 0% Mindre end 5 km fra min bolig 5-10 km fra min bolig km fra min bolig 6% 8% km fra min bolig 3% 4% km fra min bolig 1% km fra min bolig 1% 0% 1% I et andet land Side 26

27 Hvor langt væk bor man fra ens relationer? 54% af hjemmehjælpsmodtagerne og 41% af plejehjemsbeboere bor mindre end 5 km. fra den i deres familie eller omgangskreds som de har mest kontakt med. Hhv. 18% (hjemmehjælpsmodtagere) og 22% (plejehjemsbeboere) bor mellem 5-10 km. fra den i deres familie eller omgangskreds som de har mest kontakt med, mens hhv. 17% (hjemmehjælpsmodtagere) og 23% (plejehjemsbeboere) bor mellem km. fra den i deres familie eller omgangskreds som de har mest kontakt med. Hhv. 10% (hjemmehjælpsmodtagere) og 14% (plejehjemsbeboere) bor mere end 50 km. fra den i deres familie eller omgangskreds som de har mest kontakt med. Side 27

28 Naboer/genboer/ opgangs- eller vejfæller (N=383) Venner/bekendte (N=457) Børnebørn/oldebørn (N=467) Søskende (N=323) Svigersøn/svigersønner (N=322) Svigerdatter/svigerdøtre (N=334) Søn/sønner (N=397) Datter/døtre (N=386) Hvordan er man i kontakt med ens relationer? 100% 80% 94% 94% Hvordan er du i kontakt med personer i familien eller omgangskredsen? Base: Hjemmehjælpsmodtagere, der har kontakt med mindst én persongruppe blandt familie / omgangskreds (N=599) 97% 94% 92% 93% 89% 83% 91% 88% 81% 90% 84% 87% 67% 60% 40% 20% 0% 30% 31% 31% 26% 26% 14% 13% 11% 11% 11% 11% 12% 10% 10% 8% 8% 7% 8% 4% 3% 4% 4% 2% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 0% 22% 19% 19% 16% 10% 5% 2% 2% 3% 1% 0% Vi besøger hinanden Vi taler i telefon Vi sms'er / er Vi skriver breve Vi køber ind sammen Vi går til arrangement, gymnastik, fest Andet Side 28

29 Hvordan er man i kontakt med ens relationer? Flertallet af hjemmehjælpsmodtagere bruger besøget samt det at tale i telefon med hinanden som de primære kontaktformer med deres familiemæssige relationer. Eksempelvis får 94% af de hjemmehjælpsmodtagere, der har en datter/døtre, besøg af / besøger hende/dem og 94% taler i telefon med hende/dem. Tilsvarende procentsatser ift. at besøge / få besøg af søn/sønner er ligeledes 94% mens 97% taler i telefon med ham/dem. Derudover er det at skrive breve en væsentlig kontaktform. Eksempelvis skriver 30% af hjemmehjælpsmodtagere, der har en datter/døtre, breve med hende/dem. Og 31% af hjemmehjælpsmodtagere, der har en søn/sønner, skriver breve med ham/dem. Baserne for kæreste, besøgsven og andre er for små til at vi kan medtage dem i analysen. Side 29

30 Venner/bekendte (N=65) Børnebørn/oldebørn (N=140) Søskende (N=62) Svigersøn/svigersønner (N=85) Svigerdatter/svigerdøtre (N=86) Søn/sønner (N=120) Datter/døtre (N=123) Hvordan er man i kontakt med ens relationer? 100% 80% Hvordan er du i kontakt med personer i familien eller omgangskredsen? Base: Plejehjemsbeboere, der har kontakt med mindst én persongruppe blandt familie / omgangskreds (N=194) 100% 100% 86% 96% 95% 88% 79% 81% 90% 97% 89% 68% 66% 68% 60% 40% 20% 0% 9% 9% 7% 3% 4% 5% 5% 4% 5% 2% 2% 2% 3% 4% 5% 6% 6% 3% 3% 4% 2% 1% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 0% Vi besøger hinanden Vi taler i telefon Vi sms'er / er Vi skriver breve Vi køber ind sammen Vi går til arrangement, gymnastik, fest Andet Side 30

31 Hvordan er man i kontakt med ens relationer? Flertallet af plejehjemsbeboerne bruger (ligesom hjemmehjælpsmodtagere) besøget samt det at tale i telefon med hinanden som de primære kontaktformer med deres familiemæssige relationer. Eksempelvis får samtlige (100%) af plejehjemsbeboerne, der har en datter/døtre, besøg af / besøger hende/dem og 86% taler i telefon med hende/dem. Tilsvarende procentsatser ift. at besøge / få besøg af søn/sønner er 98% mens 88% taler i telefon med ham/dem. Baserne for naboer, genboer, opgangs- eller vejfæller, kæreste, besøgsven og andre er for små til at vi kan medtage dem i analysen. Side 31

32 Får man hjælp fra familie / omgangskreds? Får du hjælp fra nogle i din familie eller din omgangskreds? Base: Hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere, der har kontakt med mindst én persongruppe blandt familie / omgangskreds (Hjemmehj.: N=599; Plejehj.: N=194) Hjemmehjælpsmodtagere Plejehjemsbeboere Datter/døtre 26% 39% Søn/sønner 28% 34% Svigerdatter/svigerdøtre 8% 10% Svigersøn/svigersønner 9% 8% Søskende Børnebørn/oldebørn 4% 3% 3% 9% Venner/bekendte 2% 12% Naboer/genboer/opgangs- eller vejfæller 3% 9% Ingen hjælp 27% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Side 32

33 Får man hjælp fra familie / omgangskreds? De relationer der hjælper hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere mest er datter/døtre (26% for hjemmehjælpsmodtagere og 39% for plejehjemsbeboere) samt søn/sønner (28% for hjemmehjælpsmodtagere og 34% for plejehjemsbeboere). 12% af hjemmehjælpsmodtagere modtager desuden hjælp fra venner/bekendte. 38% af hjemmehjælpsmodtagerne og 27% af plejehjemsbeboerne angiver, at ingen i familie eller omgangskreds hjælper dem. Side 33

34 Hvordan hjælper de? 100% Hvordan hjælper de personer dig? Base: Hjemmehjælpsmodtagere, der får hjælp fra familie / omgangskreds (N=370) 80% 60% 61% 53% 48% 49% 40% 36% 20% 0% 11% 21% 20% 20% 21% 9% 8% 5% 4% 4% 4% 5% Datter/døtre (N=158) Søn/sønner (N=167) 1% 4% 2% Indkøb Planlægge og holde arrangementer m.m. Transport Papirarbejde Rengøring Madlavning Havearbejde Personlig pleje Ledsage til læge Ledsage til aktiviteter Side 34

35 Hvordan hjælper de? Blandt de hjemmehjælpsmodtagere, der får hjælp fra deres familie eller omgangskreds, hjælper især datter/døtre og søn/sønner med indkøb og transport (indkøb: datter/døtre=61% og søn/sønner=53%; transport: datter/døtre=48% og søn/sønner=49%). Derudover får hjemmehjælpsmodtagere ofte hjælp med havearbejde af deres søn/sønner (36%). Side 35

36 Hvordan hjælper de? Hvordan hjælper de personer dig? Base: Plejehjemsbeboere, der får hjælp fra familie / omgangskreds (N=141) 100% 80% 72% 83% 60% 62% 40% 34% 39% 30% 45% 20% 0% 20% 14% 9% 8% 4% 5% 1% 0% 1% 2% 0% 0% 2% Datter/døtre (N=76) Søn/sønner (N=66) Indkøb Planlægge og holde arrangementer m.m. Transport Papirarbejde Rengøring Madlavning Havearbejde Personlig pleje Ledsage til læge Ledsage til aktiviteter Side 36

37 Hvordan hjælper de? Blandt plejehjemsbeboerne, der får hjælp fra deres familie eller omgangskreds, hjælper især datter/døtre og søn/sønner med papirarbejde (datter/døtre: 72% og søn/sønner: 83%). Derudover hjælper datter/døtre først og fremmest med indkøb (62%), mens såvel datter/døtre som søn/sønner ofte hjælper med transport (datter/døtre: 39% og søn/sønner: 45%). Side 37

38 Hvor mange timer hjælper ens relationer? Hvor mange timer hjælper din familie eller omgangskreds dig ca. om ugen? Base: Hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere, der får hjælp fra familie / omgangskreds (N=370 / N=141) 80% Hjemmehjælpsmodtagere Plejehjemsbeboere 60% 62% 62% 40% 34% 32% 20% 0% 1% 0% 1% 2% 0% 1% 0% Mere end 20 timer pr uge timer pr uge 7-10 timer pr uge 4-6 timer pr uge 1-3 timer pr uge Mindre end 1 time pr uge 6% Side 38

39 Hvor mange timer hjælper ens relationer? Blandt de hjemmehjælpsmodtagere, der får hjælp af deres familie eller omgangskreds, hjælper flertallet af disse relationer 1-3 timer eller mindre end 1 time om ugen. Således hjælper 34% af hjemmehjælpsmodtageres relationer 1-3 timer pr uge og 62% hjælper mindre end 1 timer pr uge. De tilsvarende procentsatser for plejehjemsbeboere er 32% (1-3 timers hjælp pr uge) og 62% (mindre end 1 timer pr uge). Side 39

40 Kunne man tænke sig mere hjælp? Kunne du tænke dig at din familie eller omgangskreds hjælper dig mere, end de gør? Base: Hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere, der har kontakt med mindst én persongruppe blandt familie / omgangskreds (Hjemmehj.: N=599; Plejehj.: N=194) 100% 80% 86% Hjemmehjælpsmodtagere Plejehjemsbeboere 89% 60% 40% 20% 0% 12% 7% 2% 4% Ja Nej Ved ikke Side 40

41 Kunne man tænke sig mere hjælp? Et flertal af såvel hjemmehjælpsmodtagere (86%) som plejehjemsbeboere (89%) svarer nej til spørgsmålet om de kunne tænke sig, at deres familie eller omgangskreds skulle hjælpe mere end de gør. 12% af hjemmehjælpsmodtagerne og 7% af plejehjemsbeboerne svarer omvendt ja til spørgsmålet om mere hjælp. Side 41

42 Det vigtigste at bruge tiden på Hvad synes du er det vigtigste at I bruger tiden på, når du er sammen med familie og omgangskreds? Base: Hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere, der har kontakt med mindst én persongruppe blandt familie/omgangskreds (Hjemmehj.: N=599; Plejehj.: N=194) 100% Hjemmehjælpsmodtagere Plejehjemsbeboere 80% 74% 78% 60% 40% 20% 24% 20% 0% 0% 0% Praktiske opgaver, f.eks. rengøring, madlavning Samvær og snak, f.eks. gåture Det er lige vigtigt at vi bruger tid på praktiske opgaver og samvær 0% 0% 1% Jeg er ikke sammen med familie og omgangskreds 2% Ved ikke Side 42

43 Det vigtigste at bruge tiden på Det vigtigste for såvel hjemmehjælpsmodtagere som plejehjemsbeboere at bruge tiden med ens familie og omgangskreds på er samvær og snak, som f.eks. gåture (hjemmehjælpsmodtagere: 74% og plejehjemsbeboere: 78%). 24% af hjemmehjælpsmodtagerne og 20% af plejehjemsbeboerne svarer at det er lige vigtigt at bruge tid på såvel praktiske opgaver som samvær. Det er værd at bemærke, at ingen (0%) af hverken hjemmehjælpsmodtagerne eller plejehjemsbeboerne synes praktiske opgaver er det vigtigste at bruge tiden på når de er sammen med familie og omgangskreds. Side 43

44 Hvor enig er man i forskellige udsagn? Hvor enig er du i følgende udsagn? Base: Hjemmehjælpsmodtagere der modtager hjælp fra familie / omgangskreds og er i fysisk kontakt med disse (N=367) Når jeg nu har brug for hjælp, er det godt at de er der 96% Jeg synes det er rart, at min familie hjælper 92% Det er helt ok at familien hjælper, jeg har jo selv gjort meget for familien gennem årene 77% 8% 5% 10% Min familie har travlt med deres arbejde, og jeg vil nødig ligge dem til last 74% 9% 13% Jeg kunne ikke tænke mig, at familie eller omgangskreds skal hjælpe mig med min personlige hygiejne 71% 5% 20% 5% Jeg ville helst kunne klare mig uden min families hjælp 63% 10% 23% Det gør vores forhold tættere, at jeg får deres hjælp 63% 8% 14% 15% Jeg føler mig til besvær 11% 11% 76% Min familie bekymrer sig for meget 11% 7% 77% 6% Min familie bekymrer sig for lidt 5% 86% 5% Min familie er indbyrdes uenige i, hvordan det er bedst for mig 81% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enig Både-og Uenig Ved ikke Side 44

45 Hvor enig er man i forskellige udsagn? Flertallet af hjemmehjælpsmodtagere er mest enig i udsagnet når jeg har brug for hjælp er det godt de er der (96%). 92% er enig i, at det er rart min familie hjælper. 77% er enig i, at det er helt ok at familien hjælper, jeg har jo også selv gjort meget for min familie gennem årene, mens 74% er enig i, at familien har travlt med deres arbejde og jeg vil nødig ligge dem til last. 71% er endvidere enig i, at de ikke kunne tænke sig at familie eller omgangskreds hjælper mig med min personlige hygiejne. 63% enig i, at de helst ville kunne klare sig selv uden familiens hjælp, mens ligeledes 63% er enig i, at det gør vores forhold tættere at jeg får deres hjælp. Derudover er der 3 udsagn, som hjemmehjælpsmodtagerne er overvejende uenig i. 76% er således uenig i, at jeg føler mig til besvær. Afslutningsvis er 77% uenig i, at min familie bekymrer sig for meget mens 86% omvendt er uenig i, at min familie bekymrer sig for lidt. Endelig er 81% uenig i, at min familie er indbyrdes uenige i, hvordan det er bedst for mig. Side 45

46 Hvor enig er man i forskellige udsagn? Hvor enig er du i følgende udsagn? Base: Plejehjemsbeboere der modtager hjælp fra famile / omgangskreds og er i fysisk kontakt med disse (N=141) Når jeg nu har brug for hjælp, er det godt at de er der 91% 6% Jeg synes det er rart, at min familie hjælper 85% 11% Jeg kunne ikke tænke mig, at familie eller omgangskreds skal hjælpe mig med min personlige hygiejne 78% 6% 13% Jeg ville helst kunne klare mig uden min families hjælp 55% 18% 26% Min familie har travlt med deres arbejde, og jeg vil nødig ligge dem til last 54% 23% 20% Det er helt ok at familien hjælper, jeg har jo selv gjort meget for familien gennem årene 49% 21% 26% Det gør vores forhold tættere, at jeg får deres hjælp 34% 26% 36% Jeg føler mig til besvær 15% 18% 65% Min familie bekymrer sig for meget 10% 7% 75% 8% Min familie bekymrer sig for lidt 9% 79% 8% Min familie er indbyrdes uenige i, hvordan det er bedst for mig 82% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Enig Både-og Uenig Ved ikke Side 46

47 Hvor enig er man i forskellige udsagn? Flertallet af plejehjemsbeboerne er mest enig i udsagnet når jeg har brug for hjælp er det godt de er der (91%). 85% er enig i, at det er rart min familie hjælper. 78% er endvidere enig i, at de ikke kunne tænke sig at familie eller omgangskreds hjælper mig med min personlige hygiejne. 55% enig i, at de helst ville kunne klare sig selv uden familiens hjælp og 54% er enig i, at familien har travlt med deres arbejde og jeg vil nødig ligge dem til last. 49% er enig i, at det er helt ok at familien hjælper, jeg har jo også selv gjort meget for min familie gennem årene. Derudover er der et lidt divergerende holdningsbillede. Eks. er 34% enig men lige så mange, 36% er uenig i, at det gør vores forhold tættere at jeg får deres hjælp. 15% er enig og 66% uenig i udsagnet om, at jeg føler mig til besvær. Mest uenig er de adspurgte i udsagnene min familie bekymrer sig for meget (75%); og omvendt: min familie bekymrer sig for lidt (79%) samt min familie er indbyrdes uenige i, hvordan det er bedst for mig (82%). Side 47

48 Oplevelse af socialt liv i dagligdagen 100% Passer følgende udsagn på, hvordan du oplever dit sociale liv i dagligdagen? Base: Hjemmehjælpsmodtagere, der har kontakt med mindst én persongruppe blandt familie / omgangskreds (N=599) 83% 80% 75% 74% 63% 60% 54% 42% 40% 31% 22% 24% 20% 15% 3% 2% 4% 3% 6% 0% Jeg ser min familie og omgangskreds ofte Jeg føler mig ofte alene / ensom Jeg har et aktivt socialt liv (med foreninger, gymnastik m.v.) Jeg savner mere opmærksomhed fra min familie og omgangskreds i dagligdagen Jeg orker ikke at se flere, end jeg allerede gør Ja Nej Ved ikke Side 48

49 Oplevelse af socialt liv i dagligdagen 75% af hjemmehjælpsmodtagerne er enig i, at de ser deres familie og omgangskreds ofte mens 54% er enig i, at de har et aktivt socialt liv. 83% svarer endvidere nej til at de savner mere opmærksomhed fra deres familie og omgangskreds i dagligdagen, og 74% svarer ligeledes nej til, at de ofte føler sig alene eller ensomme. Endelig svarer 63% af hjemmehjælpsmodtagere nej til udsagnet om, at de ikke orker at se flere, end de allerede gør. Fra baggrundsmaterialet kan vi pege på, at hjemmehjælpsmodtagere der modtager personlig pleje oftere oplever sig alene / ensomme og også savner mere opmærksomhed fra familie og omgangskreds i dagligdagen end hjemmehjælpsmodtagere, der modtager praktisk hjælp. Således oplever 31% af hjemmehjælpsmodtagere, der modtager personlig pleje mod 21% af hjemmehjælpsmodtagere der modtager praktisk hjælp, sig alene eller ensomme. Og 21% af hjemmehjælpsmodtagere, der modtager personlig pleje mod 12% af hjemmehjælpsmodtagere der modtager praktisk hjælp, savner mere opmærksomhed fra familie og bekendte. Side 49

50 Oplevelse af socialt liv i dagligdagen Passer følgende udsagn på, hvordan du oplever dit sociale liv i dagligdagen? Base: Plejehjemsbeboere, der har kontakt med mindst én persongruppe blandt familie / omgangskreds (N=194) 100% 80% 60% 70% 59% 64% 78% 40% 38% 34% 42% 46% 20% 23% 7% 19% 3% 2% 3% 12% 0% Jeg ser min familie og omgangskreds ofte Jeg føler mig ofte alene / ensom Jeg har et aktivt socialt liv (med foreninger, gymnastik m.v.) Jeg savner mere opmærksomhed fra min familie og omgangskreds i dagligdagen Jeg orker ikke at se flere, end jeg allerede gør Ja Nej Ved ikke Side 50

51 Oplevelse af socialt liv i dagligdagen 70% af plejehjemsbeboerne er enig i, at de ser deres familie og omgangskreds ofte. I samme forbindelse siger 78% nej til udsagnet om, at de savner mere opmærksomhed fra deres familie og omgangskreds i dagligdagen, mens 59% svarer nej til, at de ofte føler sig alene eller ensomme, hvilket understøttes af, at 42% siger ja til, at de ikke orker at se flere end de allerede gør (46% er omvendt uenig i dette udsagn). Endelig er 64% af plejehjemsbeboerne uenig i, at de har et aktivt socialt liv. Side 51

52 Holdning til eventuel lov om pårørendes pligt til at hjælpe Synes du at der skal stå i loven, at pårørende har pligt til at medvirke til praktisk hjælp eller pleje for ældre familiemedlemmer? Base: Hjemmehjælpsmodtagere (N=603) og plejehjemsbeboere (N=197) 100% 89% Hjemmehjælpsmodtagere Plejehjemsbeboere 90% 80% 60% 40% 20% 5% 5% 6% 5% 0% Ja Nej Ved ikke Side 52

53 Holdning til eventuel lov om pårørendes pligt til at hjælpe Der er et stort flertal på 89% (hjemmehjælpsmodtagere) og 90% (plejehjemsbeboere) imod en eventuel lov om, at pårørende skal forpligtes til at medvirke til praktisk hjælp eller pleje for ældre familiemedlemmer. Side 53

54 Tilstedeværelse når hjemmehjælpen kommer for at visitere 100% Mener du at det er en god ide at den eller de, der hjælper dig mest i din familie eller omgangskreds, er tilstede når hjemmehjælpen kommer for at visitere / vurdere hvor meget hjemmehjælp du har brug for Base: Hjemmehjælpsmodtagere, der får hjælp af familie / omgangskreds (N=370) 80% 78% 60% 40% 20% 17% 5% 0% Ja Nej Ved ikke Side 54

55 Tilstedeværelse når hjemmehjælpen kommer for at visitere Blandt hjemmehjælpsmodtagere, der får hjælp fra deres familie eller omgangskreds, er et flertal på 78% imod ideen om, at den der hjælper den adspurgte mest i familie eller omgangskreds skal være tilstede, når hjemmehjælpen kommer for at visitere / vurdere hvor meget hjemmehjælp modtageren har brug for. 17% er omvendt for ideen. Lidt flere hjemmehjælpsmodtagere, der modtager hjælp fra familie og omgangskreds og som modtager personlig pleje (22%) end hjemmehjælpsmodtagere, der modtager praktisk hjælp (15%) svarer ja til forslaget (gennemsnit er 17%). Omvendt siger 81% af hjemmehjælpsmodtagere, der modtager hjælp fra familie og omgangskreds og som modtager praktisk hjælp mod 72% af hjemmehjælpsmodtagere, der modtager personlig pleje nej til ideen (gennemsnit er 78%). Side 55

56 Tilstedeværelse når hjemmehjælpen kommer for at visitere Mener du at det er en god ide at den eller de, der hjælper dig mest i din familie eller omgangskreds, er tilstede når plejehjemspersonalet tilrettelægger din hjælp? Base: Plejehjemsbeboere, der får hjælp af familie / omgangskreds (N=141) 100% 80% 60% 52% 40% 41% 20% 6% 0% Ja Nej Ved ikke Side 56

57 Tilstedeværelse når hjemmehjælpen kommer for at visitere Blandt plejehjemsbeboere, der modtager hjælp fra familie eller omgangskreds, er et lille flertal på 52% imod ideen om, at den der hjælper den adspurgte mest i familie eller omgangskreds skal være tilstede, når plejehjemspersonalet tilrettelægger beboerens hjælp. 41% er omvendt for ideen. Side 57

58 Skal pårørende inviteres med til samtaler Synes du at kommunen / lægen / hospitalet skal invitere dine nærmeste pårørende med til samtaler om, hvordan man bedst muligt tilrettelægger din hjemmehjælp, genoptræning eller fortsat behandling? Base: Hjemmehjælpsmodtagere, der har kontakt til mindst én persongruppe blandt familie / omgangskreds (N=599) 80% 60% 60% 40% 20% 17% 10% 6% 8% 0% Ja, altid Ja, hvis jeg giver min tilladelse Nej, jeg bryder mig ikke om at de bliver blandet ind i det Nej, mine pårørende ved ikke altid hvad der er godt for mig Ved ikke Side 58

59 Skal pårørende inviteres med til samtaler Et flertal på 60% af hjemmehjælpsmodtagerne er imod ideen om, at kommunen / lægen / hospitalet skal invitere hjemmehjælpsmodtagerens nærmeste pårørende med til samtaler om, hvordan man bedst muligt tilrettelægger hjemmehjælp, genoptræning eller fortsat behandling. Omvendt svarer 10% ja, altid til ideen, og 17% ja, hvis hjemmehjælpsmodtageren giver sin tilladelse. 6% svarer nej med den begrundelse, at de pårørende ikke altid ved hvad der er godt for hjemmehjælpsmodtageren. Lidt flere hjemmehjælpsmodtagere, der modtager personlig pleje (14%) end hjemmehjælpsmodtagere, der modtager praktisk hjælp (8%) svarer ja, altid til forslaget (gennemsnit er 10%). Omvendt siger 64% af hjemmehjælpsmodtagere, der modtager praktisk hjælp mod 51% af hjemmehjælpsmodtagere, der modtager personlig pleje nej, jeg bryder mig ikke om, at de bliver blandet ind i det (gennemsnit er 60%). Side 59

60 Skal pårørende inviteres med til samtaler 80% Synes du at kommunen / lægen / hospitalet skal invitere dine nærmeste pårørende med til samtaler om, hvordan man bedst muligt tilrettelægger den hjælp, du får på plejehjemmet, genoptræning eller fortsat behandling? Base: Plejehjemsbeboere, der har kontakt med mindst én persongruppe blandt familie / omgangskreds (N=194) 60% 51% 40% 33% 20% 8% 4% 5% 0% Ja, altid Ja, hvis jeg giver min tilladelse Nej, jeg bryder mig ikke om at de bliver blandet ind i det Nej, mine pårørende ved ikke altid hvad der er godt for mig Ved ikke Side 60

61 Skal pårørende inviteres med til samtaler Et mindre flertal på 51% af plejehjemsbeboerne er imod ideen om, at kommunen / lægen / hospitalet skal invitere plejehjemsbeboerens nærmeste pårørende med til samtaler om, hvordan man bedst muligt tilrettelægger den hjælp / genoptræning / fortsatte behandling, der gives beboeren. Omvendt svarer 8% ja, altid til ideen, og 33% ja, hvis plejehjemsbeboeren giver sin tilladelse. 4% svarer nej med den begrundelse, at de pårørende ikke altid ved hvad der er godt for plejehjemsbeboeren. Side 61

62 Hvem foretrækker man hjælper med praktisk hjælp Nu vil jeg bede dig forestille dig, at du både har brug for praktisk hjælp og personlig pleje. Du kan selv bestemme, hvem der skal hjælpe dig. Hvem foretrækker du, hjælper dig med praktisk hjælp (f.eks. rengøring, indkøb, madlavning, papirarbejde)? Base: Hjemmehjælpsmodtagere (N=603) og plejehjemsbeboere (N=197) 100% Hjemmehjælpsmodtagere Plejehjemsbeboere 80% 72% 60% 58% 59% 40% 20% 0% 11% 2% 4% Familie Ven / veninde Offentlig hjemmehjælp 22% 17% Privat hjælp, som jeg betaler for 6% 2% 3% 0% Andre Ved ikke Side 62

63 Hvem foretrækker man hjælper med praktisk hjælp Et flertal på 72% blandt hjemmehjælpsmodtagere og 59% blandt plejehjemsbeboere foretrækker, at det er den offentlige hjemmehjælp, der tager sig af praktisk hjælp. Dog siger 58% af plejehjemsbeboerne, at de også foretrækker, at familien hjælper med praktisk hjælp. En mindre, men ikke uvæsentlig andel på 22% af hjemmehjælpsmodtagere og 17% af plejehjemsbeboere foretrækker endvidere, at det skal være selvbetalt privat hjælp, der hjælper med praktisk hjælp. Side 63

64 Hvem foretrækker man hjælper med personlig pleje Nu vil jeg bede dig forestille dig, at du både har brug for praktisk hjælp og personlig pleje. Du kan selv bestemme, hvem der skal hjælpe dig. Hvem foretrækker du, hjælper dig med personlig pleje (f.eks. hjælp til bad (at blive vasket foroven og forneden) få hjælp til at tørre sig efter bad, få klippet negle, redt hår, børstet tænder, hjælp til at tage tøj af og på, osv.) Base: Hjemmehjælpsmodtagere (N=603) og plejehjemsbeboere (N=197) Hjemmehjælpsmodtagere Plejehjemsbeboere 100% 95% 80% 74% 60% 40% 20% 0% 7% 3% 14% 16% 1% 0% 0% 1% 2% Familie Ven / veninde Offentlig hjemmehjælp Privat hjælp, som jeg betaler for Andre 13% Ved ikke Side 64

65 Hvem foretrækker man hjælper med personlig pleje Et stort flertal på 74% blandt hjemmehjælpsmodtagere og hele 95% blandt plejehjemsbeboere foretrækker, at det er den offentlige hjemmehjælp, der tager sig af personlig pleje. 7% af hjemmehjælpsmodtagere og 3% af plejehjemsbeboerne foretrækker, at familien hjælper med personlig pleje. Og som med praktisk hjælp finder vi også med personlig pleje en mindre, men ikke uvæsentlig andel på 14% af hjemmehjælpsmodtagere og 16% af plejehjemsbeboere, der foretrækker at det skal være selvbetalt privat hjælp, der hjælper (med personlig pleje). Side 65

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Det sociale liv i dagligdagen g g Juli 2009 Baggrund, formål, metode Baggrund og formål Ældre Sagen har gennemført

Læs mere

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 2 -Forhold mellem hjælp og familieliv - Forhold mellem hjælp og arbejdsliv September 2009 Baggrund, formål, metode

Læs mere

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre

Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Analyse for Ældre Sagen: Adfærd og holdninger hos pårørende til svækkede ældre Delrapport 3 - Behov for vejledning og rådgivning September 2009 Baggrund, formål, metode Baggrund og formål Som led i Ældre

Læs mere

Omnibusundersøgelse om pårørende

Omnibusundersøgelse om pårørende Omnibusundersøgelse om pårørende Gennemført af CEM Institute Voxmeter for November 2014 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om pårørende er gennemført i forbindelse med Voxmeters ugentlige telefoniske

Læs mere

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Analyse for Ældre Sagen: Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Rapport Oktober 2008 Indhold Baggrund, formål og metode side 3 Del 1: Konklusion side 4-9 Del 2: Detailresultat side 10-46 Side 2 Baggrund,

Læs mere

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg April 2012 Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg En karakteristik af det sociale liv blandt ældre i fem midt- og sydjyske kommuner Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet

Læs mere

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller

Bilag 2. Supplerende figurer og tabeller Bilag. Supplerende figurer og tabeller Dette bilag viser supplerende figurer og tabeller i forbindelse med analyserne i afsnit, der beskriver hjemmehjælpsmodtagerne og den hjemmehjælp, der modtages. Bilagsfigur

Læs mere

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler

Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Analyse for Ældre Sagen: Holdninger til nye teknologiske hjælpemidler Rapport September 2008 Indhold Baggrund, formål og metode side 3 Del 1: Konklusion side 4-9 Del 2: Detailresultat side 10-46 Side 2

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

Overvejelser om at stoppe med at køre bil

Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejelser om at stoppe med at køre bil Overvejer du eller har du tidligere overvejet at stoppe med at køre bil? Base: 891 (kører selv i bil) 10 93% 8 6 4 2 5% Ja Nej Ved ikke 2% Side 51 Overvejelser

Læs mere

Medlemmerne og boligforhold

Medlemmerne og boligforhold Analyse for Ældre Sagen: Medlemmerne og boligforhold Rapport August 2007 Indhold Baggrund, formål og metode side 3-4 Del 1: Konklusion side 5-9 Del 2: Detailresultat side 10-58 Side 2 Baggrund, formål,

Læs mere

Stor afstand mellem vælgernes forventninger til ældreplejen og virkeligheden.

Stor afstand mellem vælgernes forventninger til ældreplejen og virkeligheden. Stor afstand mellem vælgernes forventninger til ældreplejen og virkeligheden. Et stort flertal af vælgerne vil gerne have en bedre standard for bad til ældre, end ældre hjemmehjælpsmodtagere oplever i

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen

Kære borger. På forhånd tusind tak for din deltagelse. Venlig hilsen. Direktør Kjeld Berthelsen Kære borger Struer Kommune har valgt at sætte fokus på kvaliteten af de sociale være- og cafetilbud Parasollen og Værestedet TROIA, som i dag tilbydes borgere med social, fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Læs mere

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune

EFTERÅR 2012. Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune EFTERÅR 2012 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Kommunerapport for Rebild Kommune Kommunerapport: Rebild 2 Ældre og ensomhed hvem, hvorfor og hvad gør vi? Denne delrapport indgår som en del

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for alle modtagere af hjemmepleje i Randers Kommune

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Undersøgelse blandt ægtefæller/samlevere til hjemmehjælpsmodtagere

Undersøgelse blandt ægtefæller/samlevere til hjemmehjælpsmodtagere Undersøgelse blandt ægtefæller/samlevere til hjemmehjælpsmodtagere Grafikrapport April 2016 Indhold Side 3 Metode og målgruppe Side 5 Anvendte registervariable Side 6 Læsevejledning Side 7 Hvilke opgaver

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen

Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen t Brugertilfredshedsundersøgelse af ældreplejen Sundheds- og Ældreministeriet December 2017 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 4 1.1 Datasæt og metode...

Læs mere

Analyse for Ældre Sagen: Trafikundersøgelse Rapport Marts 2010

Analyse for Ældre Sagen: Trafikundersøgelse Rapport Marts 2010 Analyse for Ældre Sagen: Trafikundersøgelse Rapport Marts 2010 Indhold Baggrund, formål, metode og læsevejledning side 3-4 Del 1: Konklusion side 5-13 Læsevejledning side 14 Del 2: Detailresultat side

Læs mere

Undersøgelse om pårørende. Juli 2017

Undersøgelse om pårørende. Juli 2017 Undersøgelse om pårørende Indhold Metode s. 3 Holdninger til pårørendes hjælp s. 4 Holdning til Bedstes første sygedag s. 14 Pårørende s. 16 Profil på den typiske pårørende s. 17 Hvor mange hjælper en

Læs mere

Sammenhæng i psykiatrien

Sammenhæng i psykiatrien Sammenhæng i psykiatrien 1. Har du oplevet, at din kommune ikke kan/vil hjælpe dig som pårørende (fx vejledning, henvisning, samtalegruppe etc.)? I meget høj grad 18,3% 69 I høj grad 15,1% 57 I nogen grad

Læs mere

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet

Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Bilag 1. Spørgeskema til undersøgelsen Hjemmehjælp og livskvalitet Blok A Tak for at De vil deltage i undersøgelsen om livskvalitet og hjemmehjælp. Jeg vil i dette interview først stille nogle spørgsmål

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN SUNDHED & OMSORG AARHUS KOMMUNE PRAKTISK HJÆLP, PERSONLIG PLEJE OG MAD Januar 2015 I samarbejde med: INDHOLD 1. TILFREDSHED MED HJEMMEHJÆLPEN 3 2. TILFREDSHEDEN BLANDT

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem t Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem Social-, Børne- og Integrationsministeriet Aarhus December 2013 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen Us. 5954 September 2009 + 0 SPØRGESKEMA TIL HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige

Læs mere

Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015

Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015 Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp 2015 1 Voksne børn til modtagere af hjemmehjælp Bo Bilde 2015 Danmarks Statistik DST Survey Telefon 3917 3255 / 3917 3271 Mail: bbi@dst.dk Danmark Statistik Sejrøgade

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE

Undersøgelse af brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE I FAXE KOMMUNE 1 Vejledning Udfyld skemaet med kuglepen så krydset ikke viskes bort. Vi vil bede dig om at svare på alle spørgsmål og returnere skemaet i vedlagte

Læs mere

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen

Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Holdninger til plejehjem 2012 Kommenteret grafikrapport udarbejdet for Ældre Sagen Dorte Barfod dorte.barfod@yougov.com www.yougov.dk København, august 2012 1 Indhold Metode Side 3 Konklusion Side 6 Resultater

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

KLIPPEKORT. - ekstra hjælp til dig

KLIPPEKORT. - ekstra hjælp til dig KLIPPEKORT - ekstra hjælp til dig Inspirationskataloget er udarbejdet af Ældreområdet i Social og Sundhedsforvaltningen i Billund Kommune. 2 KLIPPEKORT - ekstra hjælp til dig Med Billund Kommunes Klippekort

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER

MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER MENINGER OM MAD OG MÅLTIDER -EN KVANTITATIV UNDERSØGELSE AF ÆLDRES MÅLTIDER, SOCIALE RAMMER, FUNKTIONSEVNE OG LIVSKVALITET DEBATTEN ER HED! Mad til ældre behøver ikke smage godt. Uartigt. Uanstændigt.

Læs mere

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk

Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Enlige ældre kvinder får mest hjælp af deres netværk Det er især de ældste og de mest svækkede blandt de ældre, som får hjælp af familie og venner til praktiske opgaver, såsom indkøb og pasning af have.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen Notat Den 25. marts 2015 Journal nr. 163-2014-15168 Dokument nr. 163-2015-44056 Til Sundheds- og Voksenudvalget Fra Center for Omsorg og Sundhed Orientering om de overordnede resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

Variabellister til Ældredatabasen

Variabellister til Ældredatabasen Variabellister til Ældredatabasen Dette dokument indeholder variabellister til Ældredatabasen, der består af tre spørgeskemaundersøgelser. Den første spørgeskemaundersøgelse blev foretaget i 1997 og refereres

Læs mere

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner:

Samtaleskema. Samtaleskemaet består af spørgsmål, som er delt op i 7 emner: Samtaleskema Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold du vurderes ud fra og er en metode til at inddrage

Læs mere

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne.

Samtaleskema. Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Samtaleskema Samtaleskema til vurdering af funktionsevne - 1 af 9 Formålet med samtaleskemaet er, at der udarbejdes en samlet vurdering af din funktionsevne. Skemaet giver dig information om, hvilke forhold

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

- ekstra hjælp til dig

- ekstra hjælp til dig KLIPPEKORTKORT - ekstra hjælp til dig Inspirationskataloget er udarbejdet af Ældreområdet i Social og Sundhedsforvaltningen i Billund Kommune. 2 KLIPPEKORT - ekstra hjælp til dig Med Billund Kommunes Klippekort

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2016

ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2016 Gentofte Rådhus Fra ældrebyrde til seniorstyrke, 7. november 2016 ÆLDRES RESSOURCER OG BEHOV ANNO 2016 11-11-2016 1 Hvor gamle bliver de nyfødte? 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 Mænd Kvinder 64 1971 1973

Læs mere

Gallup om singler. Gallup om Singler. TNS Dato: 2013 Projekt: 59315

Gallup om singler. Gallup om Singler. TNS Dato: 2013 Projekt: 59315 Gallup om Singler Metode Feltperiode: Den 2426 maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:1.191 personer

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE

SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Sept. 2011 SPØRGESKEMA TIL MODTAGERE AF HJEMMEPLEJE Til kommunen: Det er valgfrit for kommunen, om spørgsmål 8, 9 10 medtages i undersøgelsen. Endvidere er de delspørgsmål i spørgsmålene 1,2, 4 6, som

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015

Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 December 2015 Undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet 2015 Baggrund Med afsæt i kommuneøkonomiaftalen fra 2006 er der for sjette gang gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt ældre

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed

Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Undersøgelsen Ældre og Ensomhed Datagrundlag I 2012 gennemførte Marselisborg i samarbejde med Socialministeriet og 25 kommuner på landsplan en omfattende undersøgelse om ældres sociale liv Omfattende og

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL

GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL GENERATION XXXL EN ON-LINE ANALYSE AF LÆSERNES KENDSKAB OG HOLDNING TIL ARTIKELSERIEN GENERATION XXXL Analyse & Udvikling Bente Støttrup-Andersen December 2004 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Diskussion...6

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering

Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA Kampagne og Analyse Februar 2013 Det siger FOA-medlemmer i ældreplejen om hverdagsrehabilitering FOA har i perioden 5.-13. februar 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre

Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Undersøgelse om værdighed i pleje, omsorg og behandling til ældre Hovedkonklusioner: 68% af de kommunalt ansatte medarbejdere og 62% af de regionalt ansatte medarbejdere r, at de har gode eller meget gode

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan. Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk

Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan. Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk Ældreomsorg i Danmark Gæster fra Japan Annette Johannesen 17. oktober 2012 www.able.dk Social Policy in Denmark Alle har lige ret til hjælp uanset indkomst eller forsikringer Det offentlige er forpligtet

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST

BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST Digitaliseringsstyrelsen BRUGERUNDERSØGLSE AF DIGITAL POST 2012 Endelig version 14. december 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Opsummering af resultater... 1 3. Profil af brugerne... 3 4.

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008 Indledning Team for forebyggende hjemmebesøg har efter aftale med leder Dorte Olsen valgt at udarbejde en kort årsrapport for 2008. Rapporten indeholder konkrete tal og en beskrivelse af de forebyggende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp

Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Frit valg og Fleksibel hjemmehjælp Som hjemmehjælpsmodtager kan du nu selv vælge, hvem du vil have til at levere din hjemmehjælp. Du kan også få indflydelse på, hvilke

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen

Undersøgelse af brugertilfredsheden med plejeboligen IP. nr.: Int. nr.: Undersøgelse af brugerheden med plejeboligen Us. 5955-1 September 2009 + 0 + nvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerundersøgelser på ældreområdet,

Læs mere

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner

Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016 Tabelrapport for Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner 2016

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

MIN LIVSHISTORIE. Glemmer jeg, så husker du.

MIN LIVSHISTORIE. Glemmer jeg, så husker du. MIN LIVSHISTORIE Glemmer jeg, så husker du. Mit navn Evt. kaldenavn Fødselsdag og år INDHOLD: Forord 1. Lidt om hvem jeg er... side 4 2. Baggrund... side 5 3. Sådan kommunikerer jeg med andre... side 7

Læs mere

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt

DANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:

Læs mere

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Gallup om utroskab TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Feltperiode: Den 7.10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat

EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat EU stemmehensigt og holdning til FN-mandat Prepared for Prepared by Job Number Date Ny Agenda Synovate Denmark 15180 Oktober, 2007 Indhold Metode Spørgeskema Tabeller Metode Metode Spørgeskema Tabeller

Læs mere

Information og samtykkeerklæring

Information og samtykkeerklæring Information og samtykkeerklæring Vedrørende undersøgelse af psykiatribrugeres vurdering af deres psykiatriske behandling Du er hermed inviteret til at deltage i en spørgeundersøgelse omhandlende psykiatribrugeres

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere