2 Overskrift Tekst spalte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Overskrift Tekst spalte"

Transkript

1 2 Overskrift Tekst spalte Lægdsruller - Forkortelser

2

3 De mange svære forkortelser Lægdsrullerne er oversigter over værnepligtige mænd. I lægdsrullerne kan du finde mange nyttige oplysninger, herunder følge mænds flytninger og se hvilken militær enhed, de har gjort tjeneste hos. Desværre brugte rulleskriverne et væld af forkortelser, da de førte rullerne. Nogle forkortelser er meget standardiserede, eksempelvis krydshenvisninger i forbindelse med flytninger (se herunder), og derfor nemme at tyde. En lang række forkortelser er straks mere beværlige. Vi har i denne folder forsøgt at samle en række af de mest anvendte forkortelser i lægdsrullerne. Hovedparten af forkortelserne stammer fra vedtegningsfeltet. Listen er på ingen måde udtømmende, men kan forhåbenligt være en god hjælp til brugen af rullerne Listen bør indeholde alle de forkortelser, som også indgår i listerne bagest i Lægdsruller - Gruppefortegnelser og forkortelser og Sognefortegnelser og forkortelser, som står i vejledningsområdet. Almindelige forkortelser som eksempelvis gdr for gårdejer er ikke medtaget. Vær opmærksom på, at nogle forkortelser kan desuden tydes forskelligt afhængig af, hvor i landet rullen er ført, mens andre forkortelser er tvetydige. Der er udarbejdet følgende andre vejledninger til brugen af lægdsrullerne: Lægdsruller Værnepligt - købefolder generel vejledning med masser af eksempler - gratis emneark med en hurtig hjælp til af finde ruller i selvbetjeningsmagasinet Krydshenvisninger ved flytninger Flytninger blev noteret i lægdsrullerne med krydshenvisninger, som gør det muligt at følge en person fra rulle til rulle. Systemet er forholdsvis simpelt, selvom det kan være lidt svært i starten. Du kan i folderen Lægdsruller se masser af eksempler på flytninger. Herunder er blot givet et eksempel på, hvordan en typisk krydshenvisning fra en rulle til en anden rulle skal læses. I eksemplet fra 1909 drejer indførslen sig om Anders Jørgen Petersen. Rulle fra 3. udskrivningskreds Udskrivningskreds (før 1861 amt) Lægdets nummer Årstalsbogstav Løbenummer Eksemplet skal læses således: 2 = Anders er flyttet til 2. udskrivningskreds 35 = Anders er her optaget i rullen for 35. lægd g = årstalsbogstav for året = Anders løbenummer i den nye rulle Du kan se årstalsbogstaverne i folderen Lægdsruller. Sådan læses krydshenvisninger ved flytning: 1. ciffer = Amt eller udskrivningskreds 2. ciffer = Lægd 3. ciffer = Årstal (angivet med bogstav) 4. ciffer = Løbenummer Sker flytningen inden for samme amt eller udskrivningskreds udelades 1. ciffer. 3

4 A A.A. = Artilleriafdeling A.C. = Artilleri Corpset Afd. = Afdeling Afgb. = Afgangsbevis Afg. L. = Afgangs Listen Afg. T. = Afgaaet til Afs. = Afskediget A.P. = Amtspas A.R. = Artilleri Regiment Art. = Artilleri Art. Batl. = Artilleri Bataljon Atps. = Amtspas Aux. C. = Auxiliær Corps Aux. Rekr. = Auxiliær Rekrut (tysk) B B. = Bataljon Bal. = Bataljon Balp. = Ballonparken Batl. = Bataljon Batt. = Batteri Batt. Kutsch.Res. = Batteriet KutscherReserve B. Br. = Borger Brev Beg. = Begiert/Begært Beh. = Behandles Behl. = Behandling Bl. = Blå eller Blond med andre forkortelser,f. eks.: Bl. Bl. Midl. Blå Blondt Middel Øjne Hår Høj Bl. Br. Mand = Går ud af rullen.oftest dem, der er for gamle til at stå i rullen Br. (38" Br.) = Brystvidde Br. Haar, Bl. Øjne = Brunt Haar, Blaa Øjne B.S. = Bornholms Sørulle B.s.L. som o.a. = Kan betyde Bør søge Læge som overdrages Amtet" Btk. = Batterikusk B.T.K. = Batterikusk Btl. = Bataljon C C. = Compagni eller Corps Can. Resl. = Cancelliets Resolution Cass. = Cassabel Caut. = Caution eller Cautionist Cav. = Cavalleriet Caval. = Cavalleriet Comd. = Commanderet Comp. = Compagni, Kompagni Com. Serg. = Commander Sergent Const. = Constabel C.R. = Cancelliets Resolution Cst. = Constabel Cuir. = Kyrassér, rytter med Kyras Cy. = Cyklisteskadron D D.Korps = Dyrlægekorps D.L. = Dronningens Livregiment DL = Dyrlæge 1869 ff., se under M d. L. = dette Lægd(s) DLR = Dronningens Livregiment Drag. 5 Rgt. = Dragon 5. Regiment Dress: Artill. = Dresseret (uddannet) ved Artilleriet D.Rg. = Dragonregiment Dri. = Drieberg, Carl Aug. Wilh. ( ), Land- og krigskommissær Dron. = Dronningens Dron. L.R. = Dronningens Livregiment D.T./ d.t. = Dette år 4

5 E Eft. = Efter Ei m. = Ei mødt Ei m. s. t. = Ei mødt, samme tilstand E.K. = Egentlig Krigstjeneste (se box) ER. = Ekstrarulle Erkl. = Erklæring Erl. = Erlagt E.T.V. = Eedeligt Tings Vidne Ex. Skolen = Excercer Skolen Ext. Sess. = Extra Sessionen Extr. = Extra (Ekstra) E.K. = Egentlig Krigstjeneste Forkortelsen E. K. angiver, hvilken militær enhed, som den værnepligtige gjorde tjeneste hos. Betegnelserne ændrede sig over tid, hvorfor de kan være vanskelige. Herunder en oversigt:, som ikke nødvendigvis er udtømmende og kan rumme unøjagtigheder. E.K Søværnet E.K Gardere, a. til hest b.til fods Livgarden Fodfolket E.K. 3 Kavallerister og Artilleriets trænkonstabler Ryttere og Artilleriets trainkonstabler a) Trainkonstabler og b) Ryttere Livgarden E.K Ingeniører, Artilleriets konstabler og håndværkere a) Feltartilleriets konstabler b) Fæstningsartilleriets konstabler c) Ingeniører og konstaler ved Artilleriets tekniske Afdeling a) Feltartilleriets konstabler b) Fæstningsartilleriets konstabler c) De tekniske afdelingers konstabler d) Ingeniører Rytteriet E.K Hertil udtages de værnepligtige, som ikke er egnet til nogen af de andre klasser (E.K ); d.v.s. til infanteriet (fodfolket). Feltartilleriets Konstabler E.K.6 Feltartilleriets trainkonstabler E.K.7 Fæstningsartilleriet E.K.8 Ingeniører E.K.9 De tekniske afdelinger: H:Hestepassere og trainsoldater S: Sanitetstropper For klasserne 1 og 3-8 tilføjedes a for særligt anvendelige og b for anvendelig 5

6 F F. = Forplejningskorpset, 1876ff se u. M F.B. = Flyttebevis F.G. = Fod Garder f.l. = fra Lægd f. L 13 No 17 = Fra lægd 13 Nr. 17 F.I.R. = Falsterske Infanteriregiment eller Fynske Infanteriregiment Fl. Bev. = Flytte Bevis Fltr. = Flyvetropper Fo. = Fodtropper Forl. = Forlover/kautionist Forst. = Forstærkningen F.R. = Fynske Regiment f. R. forrige Rulle Fra 1' Del = overført fra Landrullen (1' del) til Sørullen (2' del) Fra 2' Del = overført fra Sørullen (2' del) til Landrullen (1' del) Frfl. = Fraflyttet Frstkn = Forstærkningen F.Rt. = Fynske Infanteri Regiment f.s. eller F.S. = Følgeseddel f.t. = for Tiden f.t. utjstd. = for Tiden utjenstdygtig Følges. = Følgeseddel G Gard. = Garder G.B.E.S. = Gaard Brugende Enkes Søn G.H. = Garder Husar G.H.R. = Garder Husar Regiment Gl. M S = Gammel Mands Søn G.M S = Gammel Mands Søn Gmd = Gaardmand Gmds Pas = Gaardmandspas G.M.S. = Gammel Mands Søn G.M.P.S. = Gammel Mands Plejesøn Grdb. Enkes Søn = Gaardbrugende Enkes Søn G.t.F. = Garder til Fods G.u. = Gaar ud H H. = Højre H.I.R. = Holstenske Infanteriregiment Hkorn = Hartkorn H L R 1 = Holstenske Regiment og Holstenske Lansenér Regiment H.L.R. 2 = Holstenske Liv Regiment Holst. = Holstenske Hmd = Husmand Holst. 3. Reg. = Holstenske Infanteriregiment Holst.Lanz.Rt. = Holsteinisches Lanzenier Regiment HR = Hoved Rulle H R Dom = Højesteretsdom H.R.R. = Holstenske Rytter Regiment Hsmd = Husmand H.t.K. = Hærens tekniske Korps Htk. = Hartkorn Htkr. = Hartkorn Hus. Regt. = Husar Regimentet I I.B. = Infanteri Batallion Indf. = Indfordres eller Indfordring Inf. = Infanteriet eller Infanterist Inf. Ex. Sk. = Infanteriets Excercer Skole IR/I.R. = Infanteri Regiment I.R. = Interims (midlertidig) 6

7 Rulle I Res = I Reserven I St.R. = I Stam Rulle (også regimentets navn) It.kps. = Intendanturkorps Iæg. = Jæger J J.C. = Jæger Corpset J.I.R.2' = 2. Jyske Infanteri Regiment J.I.R. = Jyske Infanteri Regiment J. Mst = Justitsministeriet J.R.2' = 2. Jyske Regiment Jæg. = Jæger K K I / K II = Krigstjeneste I/II; I = ubetinget tjenstdygtig, II = betinget tjenstdygtig Kass. Att. = Kassationsattest Kbf. = Kystbefæstning Kbh. Inf. R. = Københavns Infanteriregiment Kml. = Kystmilits Kong. Rgt. = Kongens Regiment K.R. = Kronens/Kongens Regiment, i nogle tilfælde Krigs Reserven Kong. R. = Kongens Regiment K.P.R. = Kronprinsens regiment Kr. = Kongens [Regiment] Krg. Res. = Krigsreserven Kr. Min. Res. = Krigsministeriets (Resol) Resolution Kron. R. = Kronens Regiment Kstm. = Kystmilits Kyst: = Kystbevogtning Kystml. = Kystmilits Kystmlt. = Kystmilits L Lands. =Landsoldat Langl. B. = Langelandske Batallion L.B. = Linie Bat. L D. = Landdragon L.Drag. = Landdragon Ld.No/Ldno. = Lodtrækningsnummer L. Drag. = Land Dragon Lds. = Landsoldat Ldsd = Landsoldat Legit. = legitimerer Lett I B = Lette Infanteri Batallion Lfst. = Lægdsforstander LG = Livgarden L I B = a. Linie Infanteri Batallion b. Langelandske Infanteri Batallion c. Lette Infanteri Batallion Lin Bat = Linie Batallion Livg. = Livgarden L.J.C. = Langelandske (ridende) Jæger Corps L.Kps. = Lægekorpset LL = Underlæge 1869 ff, se under M L M H = Lægdsmandshjælp L.N. = Lodtrækningsnummer L.R. = Luftværnsregiment LR 1 = Liv Regimentet (egentlig Dronningens Livregiment) LR 2 = Land Rytter L.R.C. = Liv Regiment Cuirasier L.R.Dr. = Liv Regiment Dragoner L.Rt.Dr. = Liv Regiment Dragoner L.Ryt./L. = Rytter Landrytter Ls/LS (L.S.) = Landsoldat L S K P R = Landsoldat, Kronprinsens Regiment 7

8 Lt.no = Lodtrækningsnummer Lægds Sv. = Lægds Svar M M. = Mørkt Kun i forbindelse med andre forkortelser, f. eks.: Br. M. Lille Brune Mørkt Lille af Øjne Haar Vækst M (og f.eks) 1823 = Maj 1823 M.1. = Militærarbejdere ved søværnet M.2. = Forplejningskorpsets mandskab M.3. = Hestepassere og køresvende M.4. = De øvrige militærarbejdere Midl. = Middel. kun i forbindelse med andre forkortelser, f.eks.: Br. M. Midl. Blå Mørkt Middel Øjne Haar høj m.s.t. I forbindelse med Ei : mødt samme Tilstand N Nat. = National [Soldat] N.L.R. = Norske Liv Regiment n.s. = Næste Session O o.a. = overdrages Amtet O.I.R. = Oldenborgske Infanteriregiment Oldb. Reg. = Oldenborgske Regiment Opdaget (f.eks. 1811) = opdaget i 1811, at han ikke har stået i lægdsrullen, derefter indført ham Opl.: = Oplysning Ovcpl = Overcomplet Overc. = Overcomplet P PC.R. = Prins Christians Regiment P.C.F.R. = Prins Christian Frederiks Regiment P.F.R. = Prins Frederiks Regiment P.F.I.R. = Prins Frederiks Infanteri Regiment Pgfgr. = Pegefinger Plat B: Fødder = Platfodet begge Fødder Plfd. = Plejefader Plovdr: Hmd = Plovdrivende Husmand Pr. att. = Præste attest Pr. F. R. = Prins Frederiks Regiment Pr. og Skol. Attest n.s. = Præste- og Skolelærer. Attest næste Session Prot. = Protokol p.t. = pro tempore (for tiden) R R. = Regiment, Rekrut eller Rytter R. og f.eks. 20 = Betyder at han i 1820 var til tjeneste ved sit regiment. Ofte skrevet med rød farve. Rec. = Recrut (Rekrut) Reg. = Regiment(et) Regtet. = Regimentet Regt. Sk. s. d. = Regimentets Skrivelse samme Dato Res. = Reserve Resl. = Resolution Resol. = Resolution Rgt. = Regiment Rol. = Rulle R.R. = Rytterregiment Rug. Amt. = Rugaards Amt S S. = Soldat eller Session S 1810 = Betyder at han var soldat i 1810 s.d. = samme Dato 8

9 Ses. = Session Sess. = Session Siel. R.R. = Sjællandske Rytterregiment Siell. Sk = Sjællandske Skyttekorps S.i.F. = Soldat i forstærkningen S.i.Forst. = Soldat i Forstærkningen Siæl. Sk. C. = Sjællandske Skyttekorps S I C = Sjællandske Jæger Corps S J C = Sjællandske Jæger Corps S I R = Sjællandske eller Slesvigske Infanteriregiment S J R = Sjællandske eller Slesvigske Infanteriregiment Sjell = Sjælland Skarpsk. C. = Skarpskytte Corps Skol. = Skolelærer Skr., efter = Efter Skrivelse Sksk. C. = Skarpskytte Corps S.L. = Sølimit Slfs. = Slegfredsøn S.L.R. = Sjællandske (Rytter)Regiment eller Sjællandske Lansenér Regiment Sl.Reg. = Slesvigske Regiment S M.S. = Svag Mands Søn S.R.R. = Sjællandske Rytterregiment Ss = Session S.S.J.C. = (Stamrulle?) Sjællandske Jæger Corps s.t. = samme Tilstand S.T. = Samme Tilstand st. = staaende st. H. = staaende Hær st: H. = staaende Hær st: Hær = staaende Hær St. R 1 = Stadens (Københavns) Rulle St. R 2 = I Stamrullen ved N.N. Regiment Str., i = I Stamrullen ved N.N. Regiment S.T.t.t.T. = Samme Tilstand tjenlig til Trainkudsk s.u.c. = sættes under Cur Sv = Svar Sæll. = Sjællandske Søev: Comd. = Søevant, Commanderet T td = tjenstdygtig Til 2' del = Overført til Sørullen (2' del) fra Landrullen (1' del) Til 1' del = Overført til Landrullen (1' del) fra Sørullen (2' del) Till. = Tilladelse T.K. = Train Kudsk Trk = Trainkudsk eller Trainkonstabel. Nævnes i forbindelse med TT (=tjenlig til) Trk Trkdsk. = Trainkudsk t.s. = til Sessionen T.Sk. = Tinglæst Skøde Tstd = Tilstand Tstd = Tjenstdygtig t.t.cav. = Tjenlig til Cavalleriet t.t.cav. Ltrno. = Tjenlig til Cavalleriet Lodtrækningsnummer t.t.const. = tjenlig til Constabel t.t.cst. = tjenlig til Constabel t.t. Inf (eller If) = Ltrnr tjenlig til Infanteriet Lodtrækningsnummer t.t.m.a. = tjenlig til M.A.3 (se denne forkortelse) T.t.Trk. = Tjenlig til Trainkudsk t.t.trk. = 9

10 Tjenlig til Trainkudsk t.t.trkdsk. = Tjenlig til Trainkudsk T.V. = Tingsvidne U Ucf = Ukonfirmeret V V. = paa Venstre V og B = Vand og Brød Vpl = Værnepligtsloven Vpls = Værnepligtsloven U. conf. = Ukonfirmeret ud = udygtig Udpas = Udygtighedspas Udress = Udresseret (= uøvet) Uds: = Udsættelse Udsk. = Udskrevet Udbl = Udeblivelse udt. = udtjent udth. Pas = Udygtighedspas udt. Sold = udtjent Soldat uh = uhinderlig u.r. = Ungdomsrullen utingl. = utinglæst U.T.M. = Uegnet til Militærtjeneste Uts = Uegnet til Soldat eller Udygtig til Soldat eller Uduelig til Soldat Uts. s.s. Trk. = Uegnet til soldat eller Utjenlig til Trainkudsk Utspas = Utjenstdygtighedpas 10

11 Hjælp os med at gøre listen bedre Oversigten over forkortelser i denne folder er langt fra fuldstændig. Landsarkivet er meget interesseret i at udvide listen med ekstra forkortelser. Vi modtager derfor gerne i vejledningen nye forkortelser, som du måtte have tydet dig frem til. Så vil vi i en eventuelt kommende revideret udgave forsøge at få så mange med som muligt. Dog skal forkortelsen helst være alment benyttet i den pågældende rulle. De fundne forkortelser skal være ledsaget med følgende oplysninger: FORKORTELSEN: BETYDER / KAN BETYDE: FUNDET I LÆGDSRULLEN FRA: Følgende udskrivningsmyndighed (centrale / regionale / lokale): Dækkende følgende amt / udskrivningskreds: Rullen ført følgende år: Evt. for personer født dette år: Eventuelt bindnummer på lægsrullen: Den værnepligtiges løbenummer i rullen: Den værnepligtiges navn: 11

12 Læs mere Anton Blaabjerg og Birgit Øskov: Lad os stå vagt og værne. Tillæg til Slægten - Forum for Slægts-historie Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster & Bornholm Jagtvej København N Telefon: Telefax: Hjemmeside: kr/2005

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Lægdsruller - Forkortelser De mange svære forkortelser Lægdsrullerne er oversigter over værnepligtige mænd. I lægdsrullerne kan du finde mange nyttige oplysninger, herunder følge

Læs mere

Militære forkortelser

Militære forkortelser Militære forkortelser A A.A.... Artilleriafdeling A.C....Artilleri Corpset Afd....Afdeling Afgb.... Afgangsbevis Afg. L.... Afgangs Listen Afg. T....Afgaaet til Afs....Afskediget A.P.... Amtspas Atps....

Læs mere

HJÆLPEMIDDEL. Almindelige forkortelser i lægdsruller

HJÆLPEMIDDEL. Almindelige forkortelser i lægdsruller HJÆLPEMIDDEL Almindelige forkortelser i lægdsruller RIGSARKIVET SIDE 2 De mange svære forkortelser Lægdsrullerne er oversigter over værnepligtige mænd. I lægdsrullerne kan du finde mange nyttige oplysninger,

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Klassifikationskoder og tjenstdygtighedskoder fra 1855-1947

Klassifikationskoder og tjenstdygtighedskoder fra 1855-1947 Klassifikationskoder og tjenstdygtighedskoder fra 1855-1947 1855 Fra 1855 blev der indført tjenstdygtighedskoder for noget af det mandskab, som blev fremstillet på session. I første omfang omfattede koderne

Læs mere

Hvem blev indskrevet i lægdsrullerne? Hvornår blev man indskrevet i lægdsrullen?

Hvem blev indskrevet i lægdsrullerne? Hvornår blev man indskrevet i lægdsrullen? DIS-Danmark seminar 1246 i Helsinge 4. november 2006 Lægdsrulle foredrag / Workshop Ved Bodil og Niels www.bodilogniels.dk Udgangspunkt taget i Landsarkivets foldere og egne studier, samt hentet inspiration

Læs mere

Slaget ved Dybbøl 18. april Lægdsruller

Slaget ved Dybbøl 18. april Lægdsruller Slaget ved Dybbøl 18. april 1864 Lægdsruller Hvad er lægdsruller? Fortegnelser over de mænd, der skulle udskrives til militærtjeneste i hæren Fortæller hvor og hvornår en værnepligtig opholder sig Lægdsruller

Læs mere

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne

Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne Sådan følger du en mands flytninger i lægdsrullerne Alle værnepligtige skulle indberette til lægdsformændene, når de flyttede. Flytninger er noteret i rullerne med krydshenvisninger, som gør det muligt

Læs mere

Lægdsruller. 2 Overskrift

Lægdsruller. 2 Overskrift 2 Overskrift Tekst spalte SE OGSÅ... emnearket om værnepligt. På arket er kort beskrevet, hvordan du bruger lægdsrullerne i selvbetjeningsmagasinet Lægdsruller Indhold Lægdsruller - hvad er det? s. 2 Hvor

Læs mere

Lægdsruller og Søruller

Lægdsruller og Søruller Lægdsruller og Søruller Ulrich Alster Klug - 2008 - dannebrog@dk-yeoman.dk - www.dannebrog.biz Lægdsruller og søruller indeholder oplysninger om værnepligtige drenge og mænd, dvs. dem der kunne udskrives

Læs mere

Lægdsruller - Kom godt i gang!

Lægdsruller - Kom godt i gang! Lægdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? -

Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Forsvarets Arkiver - Hvordan griber man det an? - Hæren bestod af: Infanteriet Rytteriet Artilleriet Ingeniørkorpset Vejkorpset Indtil ca. 1800 Da havde mange kompagnier navn efter kompagnichefen. Indtil

Læs mere

SVOO-Vordingborg 11/ Kom godt i gang med. Lægdsruller

SVOO-Vordingborg 11/ Kom godt i gang med. Lægdsruller SVOO-Vordingborg 11/10-2016 Kom godt i gang med Lægdsruller Hvordan begynder vi? Statens Arkivers Værktøjer: https://www.sa.dk/ https://www.sa.dk/brug-arkivet/laer/intro-laegdsruller Hvornår blev man optaget

Læs mere

7 Lægds- og søruller. 7.1 Lægdsruller

7 Lægds- og søruller. 7.1 Lægdsruller 7 Lægds- og søruller 7.1 Lægdsruller Lægdsrullen er listen over de drenge og mænd, der kan udskrives til hæren. Lægdsrullerne føres af den civile administration, som har udskrivningspligten. Hæren fører

Læs mere

LÆGDSRULLER FOREDRAG / Workshop i Vordingborg 30. oktober 2008 Af Bodil Thomasberg og Niels H. Nielsen

LÆGDSRULLER FOREDRAG / Workshop i Vordingborg 30. oktober 2008 Af Bodil Thomasberg og Niels H. Nielsen LÆGDSRULLER FOREDRAG / Workshop i Vordingborg 30. oktober 2008 Af Bodil Thomasberg og Niels H. Nielsen Lægdsrulle manus Lægdsrullerne er et meget spændende arkivmateriale, ligesom kirkebøgerne. Dette foredrag

Læs mere

Lær at bruge lægdsruller!

Lær at bruge lægdsruller! Lær at bruge lægdsruller! Foredrag af Erik Kann Seniorkonsulent ved Kennedy Centret under Juliane Marie Centret på Rigshospitalet Onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.00 på Lindegaarden i Lyngby Disposition

Læs mere

Jeg indsætter de oplysninger jeg finder i et Excel ark med følgende udseende:

Jeg indsætter de oplysninger jeg finder i et Excel ark med følgende udseende: Lægdsruller for begyndere Mange nystartede i slægtsforskning viger tilbage for at give sig i kast med lægdsrullerne. Det er synd, da de er en værdifuld kilde til at følge de mandlige slægtninge. Lægsrulle

Læs mere

DAISY eksempler på søgning

DAISY eksempler på søgning side 1 af DAISY eksempler på søgning Ulrich Alster Klug 2011 dannebrog@dk-yeoman.dk www.dannebrog.biz Mange synes, det er svært at søge i DAISY, og derfor vil jeg i denne note give nogle eksempler på,

Læs mere

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007

Mine erfaringer med søgning i lægdsruller. Sommer 2007 Mine erfaringer med søgning i lægdsruller Sommer 2007 Hvorfor søge i lægdsruller?: A. I 2 sogne på Sjælland (Glumsø og Køng) var kirkebøgerne fra før 1814 brændt, sammen med præstegårdene, således at jeg

Læs mere

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01

Afregningsbog. Slutter 1864-31-01 Bodil Kristensen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Peter Petersen nr. 8 1839-17-02 fødsel Fødsel, opslag 16 i 1854- palmesøndag Konfirmation 205 i 1861-06-01 Militærtjeneste 3. dragonregiment, underofficer

Læs mere

ERINDRINGSMEDALJE 1864

ERINDRINGSMEDALJE 1864 ERINDRINGSMEDALJE 1864 UNDERSKRIFTER Ansøgningerne om en erindringsmedalje blev primært indsendt til Krigsministeriet. Herfra blev de videresendt til den enhed, som lå inde med arkivet efter det regiment

Læs mere

Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning.

Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning. 15. februar 1808. Fr., hvorved Landeværnet i Danmark ophæves, og denne Deel af Forsvarsvæsenet gives en anden Indretning. Cancel. p. 84. See Circ. 25 Mart. 1808, C. Br. 26 Sept 1808 og 10 Oct. 1809. Jvfr.

Læs mere

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder

Fortegnelse over de Mandspersoner, der i Aaret 18 67 til Indførelse i Lægdsrullen ere. Lægdsforstanderen for Amt med flere Lægder Når du har fundet en person i lægdsrullerne, så kan det være en fordel at se hvad der er muligt at finde i Retsbetjentens arkiv under Afd. M. Udskrivningsvæsen Her er det muligt at finde flere oplysninger,

Læs mere

LÆGDSRULLER FOREDRAG / Workshop i Helsinge 4. nov. 2006 Af Bodil Thomasberg og Niels H. Nielsen

LÆGDSRULLER FOREDRAG / Workshop i Helsinge 4. nov. 2006 Af Bodil Thomasberg og Niels H. Nielsen LÆGDSRULLER FOREDRAG / Workshop i Helsinge 4. nov. 2006 Af Bodil Thomasberg og Niels H. Nielsen Lægdsrullerne er et meget spændende arkivmateriale, ligesom kirkebøgerne. Dette foredrag er lavet ud fra,

Læs mere

Disposition for foredraget. Praktiske oplysninger

Disposition for foredraget. Praktiske oplysninger 1 Tekst til Planche 1 (foregående side Tegningen viser den kække, ferme og flinke landsoldat, som både skulle tjene som soldat samtidig med, at han skulle passe sin fæstegård og udføre hoveriarbejde for

Læs mere

Gardehusarregimentets Historiske Samling

Gardehusarregimentets Historiske Samling Gardehusarregimentets Historiske Samling Introduktion til Historisk Samling Antvorskov Kaserne Slagelse Information: I Historisk Samling kan du få ny viden om et gammelt regiment, om dets historie og om

Læs mere

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864.

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. Krigen 1864 15:04:19 07-12-2014 Side 1 af 11 Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. L Heltborg 07-12-2014 15:04 Regiment Brigade Bataillon Bemærkn. Kompagni Leder - Division Armeens overkommando

Læs mere

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn

OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn OiZiiNliZSt'sl: Af / OiZitiLSc! b / O L I K I K I ^ I O I L ^ KsbsnkAvn / dvpekikazsn ?ot" Os)I/smnZSl' OM Os)^3v nsr OZ bk'uzs^srtizkscisr; SS vsniizle vvvwv.l

Læs mere

Vejledning til indtastning.

Vejledning til indtastning. Vejledning til indtastning. Sidst opdateret i marts 2015 Indhold Vejledning til indtastning.... 1 Indtastningsvejledning til ansøgninger til en erindringsmedalje... 2 Tillæg til indtastningsvejledning

Læs mere

Øvelse gør mester... også når du læser gotisk2

Øvelse gør mester... også når du læser gotisk2 Gotisk håndskrift Øvelse gør mester... også når du læser gotisk2 Gotisk skrift er den håndskrift, som man lærte i skolen, indtil 1875. Derfor er alle gamle, håndskrevne dokumenter og protokoller skrevet

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Første Afdeling. Familieforhold, Skolegang, Tyendeforhold og Umyndighedsforhold, samt Værnepligt. Syvende Kapitel. Om Værnepligt.

Første Afdeling. Familieforhold, Skolegang, Tyendeforhold og Umyndighedsforhold, samt Værnepligt. Syvende Kapitel. Om Værnepligt. Første Afdeling. Familieforhold, Skolegang, Tyendeforhold og Umyndighedsforhold, samt Værnepligt. Syvende Kapitel. Om Værnepligt. Pligten at deeltage i Fædrelandets Forsvar, der forhen, hvad Landkrigstjenesten

Læs mere

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864.

Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. Krigen 1864 12:52:26 18-05-2014 Side 1 af 9 Oversigt over de Danske tropper i krigen 1864. L Heltborg 18-05-2014 12:52 Brigade Bataillon Bemærkn. Kompagni Leder - Division Armeens overkommando Overg eneral

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Arbejdsmarkedet-mit job

Arbejdsmarkedet-mit job Arbejdsmarkedet-mit job Hæren Skrevet af Jakob Dalgaard Matthiesen 9.a 4. november 2009 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse: 1. De fysiske rammer.side 3 2. Produktionsproces.side 3 3. Arbejdsfunktioner/arbejdsstyrke.side

Læs mere

Slægtsforskning i Hærens og Søværnets arkiver. November 2015 Af Jørgen Green

Slægtsforskning i Hærens og Søværnets arkiver. November 2015 Af Jørgen Green Slægtsforskning i Hærens og Søværnets arkiver November 2015 Af Jørgen Green 1 Praktiske oplysninger Jeg kan kontaktes på: green@grifo.dk Mine bøger: Slægtsforskerens ABC. Slægtsforskning i lægdsruller,

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON

INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON 2 REGIMENTSMÆRKET I forbindelse med nyt forsvarsforlig fi k det nuværende Gardehusarregiment (GHR) nyt regimentsmærke, idet de tre gamle regimenter;

Læs mere

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET

HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET HESTESKADRONEN VED GARDEHUSARREGIMENTET FORSVARETS UDDANNELSER en anderledes måde at lære på 2 VÆRNEPLIGTIG VED HESK Værnepligten ved Gardehusarregimentets Hesteskadron (HESK) adskiller sig markant fra

Læs mere

Læ gdsruller - Kom godt i gang!

Læ gdsruller - Kom godt i gang! Læ gdsruller - Kom godt i gang! En lægdsrulle er en fortegnelser over de mænd der kunne udskrives til militærtjeneste i hæren. Rullerne kan bruges til at følge mænds flytninger eller til at få oplyst ved

Læs mere

Betty Karsberg 2010-01 side - 1

Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: Betty Karsberg 2010-01 side - 1 Jens Christensen (1820-1885) og Johanne Marie Nielsdatter (1816-1882) Ane nr. 48 og 49 1820 20. sep 22. sep. 22. okt Født Hjdbt. Bølling Kirke Kastberg,

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING

KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING AUKTION OVER KONTORCHEF E. FABERS DØDSBO? MALERISAMLING ONSDAG DEN 12. DECEMBER 1917 KL. 12% i OVENLYSSALEN, BREDGADE 3+ 30. A. DORPH:»Stænget ude. E F T E R S YN : Søndag d. g., M andag d. 10. og Tirsdag

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere

Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere Arkivalieronline og de mange muligheder for slægtsforskere ved Michael Dupont Hvad kan vi nå? Generel intro til AO Udvalgte arkivalier: Lægdsruller Faderskabssager Ejendomshistorie Hvad er AO? AO er en

Læs mere

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen.

Gjenpart. Almindelig Forberedelsesexamen. Gjenpart Almindelig Forberedelsesexamen. Peter Kristian Petersen Søn af Skolelærer H.K. Petersen, Vesterland født den 28de Juli 1872 har i dette Aars Juni og Juli Maaned indstillet sig som Elev i Hammel

Læs mere

INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON

INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON INTRODUKTION TIL GARDEHUSARREGIMENTETS HESTESKADRON 2 REGIMENTSMÆRKET I forbindelse med nyt forsvarsforlig fik det nuværende Gardehusarregiment (GHR) nyt regimentsmærke, idet de tre gamle regimenter; Sjællandske

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold FEB 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold FEB 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 7. marts 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef for

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Før Forsvarets Dag 09.1

Før Forsvarets Dag 09.1 Før Forsvarets Dag 09.1 2 Indholdsfortegnelse 3 Hvorfor Forsvarets Dag? 4 Helbredsspørgeskema 4 Hvornår og hvor skal jeg møde? 5 Hvad sker der på Forsvarets Dag? 6 Kan jeg komme tidligere til Forsvarets

Læs mere

Lov om almindelig Værnepligt for K. Danmark*).

Lov om almindelig Værnepligt for K. Danmark*). 12. februar 1849. Lov om almindelig Værnepligt for K. Danmark*). Justitsminist. [Rigsd. Forhdl. f. 1848. S. 485. 1458]. *) Just. M. Circ. 16. Febr. (D. T. 183), Skr. 15 Mart, (D. T. 283), 30 Mart. (D.

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Den danske Hær Veterinærtjenesten

Den danske Hær Veterinærtjenesten Den danske Hær 1932-1941 - Veterinærtjenesten Indledning Hvor Lægekorpset tager sig af sårede og syge soldater, sørger Dyrlægekorpset for sårede og syge heste. Yderligere havde Dyrlægekorpset fra 1932

Læs mere

Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET

Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET Gardehusarregimentets Veteran Panser- og Køretøjsforening (GHRVPK) VELKOMMEN Til FREDSKOVSDEPOTET Sådan gør vi Velkomst og lidt om GHRVPK Rundvisning i staldene Formål og vision Formål: At indsamle, restaurere,

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Om dansk militærmusik i

Om dansk militærmusik i Om dansk militærmusik i 1911-1943 Indledning I mine hidtidige omtaler af Hæren i 1930'erne og 1940'erne har jeg ikke beskæftiget mig med den militære musik, men kun berørt reservehornblæsere og reservetrompetere,

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken.

Kong Frederik IX og dronning Ingrid, tidligere svensk prinsesse, blev den 24. maj 1935 også viet i Storkirken. 63 år 30. april 2009 Kong Carl XVI Gustaf Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Den svenske konge, Carl Gustaf, født 30. april 1946 fyldte 30. april 2009, 63 år. Fødselaren blev fejret på det kongelige

Læs mere

Den Store Krig og lokalsamfundet

Den Store Krig og lokalsamfundet Den Store Krig og lokalsamfundet GIS-baseret kortlægning som indgang til materiale om den militære belastning for civilbefolkningen omkring Tunestillingen 1915-1918. Mosede Fort Danmark 1914-18 Tunestillingen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Udklipsark: Danmarks hær og flaade

Udklipsark: Danmarks hær og flaade Udklipsark: Danmarks hær og flaade Indledning "Danmarks Hær og Flaade" er titlen på et hæfte med udklipsark, som er udgivet en gang i 1940'erne. Arkene er tegnet af Ove Meier og udgivet på Arthur Jensens

Læs mere

Hærens Signaltekniske Tjeneste. (HSGT). Army Signal Technical Service.

Hærens Signaltekniske Tjeneste. (HSGT). Army Signal Technical Service. Hærens Signaltekniske Tjeneste. (HSGT). Army Signal Technical Service. Hærens Signaltekniske Tjeneste, HSGT stod for alt vedrørende hærens elektroniske udstyr. Det hørte under Generalinspektøren for Telegraftropperne

Læs mere

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1

Bilag 1: Dataanalyse af ordmaterialet, fase 1 1. Hvor mange har fået alternativt forslag opsat for hvert mulige alternative forslag af 41 elever (deltagere i prætest)? (Er det godt at teste for det alternative forslag?) Skåret ved < 20% dvs. BP, DT,

Læs mere

Lov af 13. juni 1912 om Værnepligt

Lov af 13. juni 1912 om Værnepligt Lov af 13. juni 1912 om Værnepligt I. Almindelige Bestemmelser. 1. Enhver Mand, der har dansk Indfødsret, er Værnepligten undergiven. Dog ere de, der ere fødte på Færøerne, Island eller de danske Besiddelser

Læs mere

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet

Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus. II Uddannelsesbataljon. Gardehusarregimentet Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Uddannelsesbataljon Gardehusarregimentet Hærens Basis Uddannelse Hold Februar 2007 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse den 5. marts 2007

Læs mere

NØGLE TIL REGISTERET TIL ÅRBØGERNE FOR DANSKSINDEDE SØNDERJYSKE KRIGSDELTAGERE

NØGLE TIL REGISTERET TIL ÅRBØGERNE FOR DANSKSINDEDE SØNDERJYSKE KRIGSDELTAGERE NØGLE TIL REGISTERET TIL ÅRBØGERNE FOR DANSKSINDEDE SØNDERJYSKE KRIGSDELTAGERE KOLONNEN FORFATTER Navne Registreringen er strikt alfabetisk med anonym før navngivne forfattere. Efternavn er før øvrige

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Lb-nr. Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference Juni 2016 4. Gardens Dag, Garderkasernen, Høvelte ADI m. fl. 7. HKH Prins Joachim fødselsdag

Læs mere

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT)

De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) De Danske Garderforeningers aktivitetskalender (DG AKT) Lb-nr. Aktivitet/begivenhed Ansvarlig/ evt. reference Marts 2016 5. Formandsmøde Region V JC+FR+CRA+ADA 8. Formandsmøde Region I NG+FR+CRA+ADA 9.

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Rejsende til lands og til vands i 18- og 1900-tallet

Rejsende til lands og til vands i 18- og 1900-tallet Rejsende til lands og til vands i 18- og 1900-tallet Michael Dupont Mercurius, datidens Storebæltsfærge, sejlede mellem Nyborg og Korsør 1828-1857 Hvad kan vi nå? Arkivalier om rejsende Lægdsruller Københavns

Læs mere

SØRULLEN - Gruppe 22 KOLDBY SOGN, SAMSØ HERRED, HOLBÆK AMT

SØRULLEN - Gruppe 22 KOLDBY SOGN, SAMSØ HERRED, HOLBÆK AMT SØRULLEN - Gruppe 22 KOLDBY SOGN, SAMSØ HERRED, HOLBÆK AMT HOVEDRULLE 1814 Dette er en afskrift af en film af sørullen, den findes i original på Rigsarkivet. Nr.i venstre side er rækkefølgen i originalen.

Læs mere

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012

Catherine Jo Jørgensen, FOF Tirsdagshold Rigsarkivet Nov-2012 1 1837 Fødes 25.11.1837 uægte barn af [Ane 50] Ane Johanne Olsdatter og [Ane 49] Ukendt dog påstår familien at det er den danske arveprins Ferdinand, Den kongelige Fødselsstiftelse i 1837 Døbes 05.12.1837

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

1. LOGISTIKBATALJON 125 års jubilæum. 1. november november 2005

1. LOGISTIKBATALJON 125 års jubilæum. 1. november november 2005 1. LOGISTIKBATALJON 125 års jubilæum 1. november 1880 1. november 2005 1. Logistikbataljons mærke: I bataljonens mærke indgår et træn-t, der oprindeligt var det mærke som Trainafdelingens heste blev brændemærket

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Fra husar til almisselem

Fra husar til almisselem Fra husar til almisselem Dragon-Mutter (c. 1778-1872) Mænd i kvindeklæder Der var også enkelte store og stærke eller ligefrem mandhaftige kvinder, der tog springet over i mandsklæder for at leve som mænd

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette

Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Et brudstykke af historien om firmaet Brigader Statuette Indledning Et gammelt udklip fra SE og HØR er dukket frem af gemmerne. Det er noget mærket af tidens tand, men desværre ikke dateret. Af historier

Læs mere

Forfædrene i hus og hjem

Forfædrene i hus og hjem Disposition: Indledning Ejendomsarkivalier Eksempel fra Fyn Afslutning Jytte Skaaning og Bente Klercke Rasmussen: Find din slægt - og gør den levende. Håndbog i slægtshistorie. 2003 og 2006. side 195-211

Læs mere

Angrebet. Styrker og planer. 2. udgave ved udgiver Keld Yding, Svendborg, 2014. angrebet@takys.dk. www.angrebet.dk

Angrebet. Styrker og planer. 2. udgave ved udgiver Keld Yding, Svendborg, 2014. angrebet@takys.dk. www.angrebet.dk 1 Angrebet Styrker og planer 2. udgave ved udgiver Keld Yding, Svendborg, 2014 angrebet@takys.dk www.angrebet.dk Bogen er beskyttet i henhold til lov om ophavsret 2 2. udgave er delt i 3 bind. Opmarch

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham?

Bellisande: Prinsen er en ringere mand end dig. Frygter du ham? Kopiside 8 Break 8 - Ridderløfte eller blodsbånd? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Bellisande, Oliver og Helgi Helgi huskede Belas ord om, at hævn binder mens tilgivelse sætter fri. Et dybt ønske om,

Læs mere

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06

II Bataljon. Gardehusarregimentet. HBU Hold AUG 06 Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse Åbent Hus II Bataljon Gardehusarregimentet HBU Hold AUG 06 GARDEHUSARREGIMENTET II UDDANNELSESBATALJON Slagelse d. 1. september 2006 Kære Forældre og Pårørende Som chef

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 21. september 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2013 indbydes

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden", Ballerup kommune.

VEDTÆGTER. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden, Ballerup kommune. GRUNDEJERFORENINGEN KRATLODDEN/KÆRLODDEN VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Kratlodden/Kærlodden", Ballerup kommune. 2 Område og medlemmer. Foreningen omfatter matr.

Læs mere