Ved standbedømmelsen udfyldes hvalpebedømmelsesskema (bilag 6) og der konkurrencebedømmes uden angivelse af prædikater.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved standbedømmelsen udfyldes hvalpebedømmelsesskema (bilag 6) og der konkurrencebedømmes uden angivelse af prædikater."

Transkript

1 GB, Kap. 2 E, side 1 HVALPESSHOW Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsført i DKK/FCI anerkendt stambog som er 4-12 måneder. Der kan ansøges om afholdelse af babyklasse fra 8 uger og op til 4 mdr. i Avlsrådet og dommeren orienteres derefter. Bedømmelsen: Der konkurreres i seks grupper: Hanner 4 6 måneder Tæver 4 6 måneder Hanner 6 8 måneder Tæver 6 8 måneder Hanner 8 10 måneder Tæver 8 10 måneder Hanner måneder Tæver måneder Til alle hvalpe uddeles grønt bånd. For samtlige grupper gælder, at bedømmelsen består af en standbedømmelse og en konkurrencebedømmelse. For hanner/tæver mdr. er der eftersyn af tænder og for hanner mdr. er der desuden testikeleftersyn. Gennemførelse: Ved standbedømmelsen udfyldes hvalpebedømmelsesskema (bilag 6) og der konkurrencebedømmes uden angivelse af prædikater. Opdrætsklasser og afkomsgrupper kan ikke fremføres. Hvalpekuld: Opdrættere med minimum 3 deltagende hvalpe fra samme kuld kan stille til bedømmelse af hvalpekuld. Der udfærdiges ikke beskrivelse af hvalpekuld, men dommeren kan give en mundtlig kommentar. Endvidere kan showets bedste han/tæve kåres. Andre tiltag af konkurrencemæssig karakter skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Retningslinier for bedømmelse af tandsæt og hårlag - se bilag 1. Resultathæfte kræves ikke for deltagelse på hvalpeshow.

2 GB, Kap. 2 E, side 2 SKUER Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt stambog som er over 12 måneder. For yngste -, unghunde -, åben og veteranklasse er det ingen yderligere begrænsninger. Adgangsbetingelser specielt: De deltagende hunde i brugshundeklassen skal: 1) Have godkendt HD status (minimum C) i DKK, eller have godkendt HD-status i anden forening med en HD-ordning, der anerkendes af DKK. 2) Være i besiddelse af en brugsprøve, eller være avlskårede. Se fortegnelse over anerkendte Brugsprøver i bilag 2. De deltagende hunde i kvalifikationsklassen skal: 1) Have godkendt HD status (minimum C) i DKK, eller have godkendt HD-status i anden forening med en HD-ordning, der anerkendes af DKK. 2) Være i besiddelse af en færdselsprøve (FP) og en udholdenhedsprøve (UHP). Hunde der opfylder betingelserne for deltagelse i brugshundeklassen, kan ikke deltage i åben klasse eller kvalifikationsklassen. Bedømmelsen: Der konkurreres i op til 11 klasser: Hanner mdr. Tæver mdr. (yngste klasse) Hanner mdr. Tæver mdr. (unghunde klasse) Hanner over 24 mdr. Tæver over 24 mdr. (Åben klasse) Hanner mdr. Tæver mdr. (kvalifikationsklasse) Hanner over 24 mdr. Tæver over 24 mdr. (brugshunde klasse) Hanner over 7 år Tæver over 7 år (Veteran klasse) For samtlige klasser gælder, at bedømmelsen består af en standbedømmelse og en konkurrencebedømmelse. Skudprøve samt tandeftersyn er obligatorisk i samtlige klasser. For samtlige hanhundeklasser gælder det, at der foretages testikelkontrol. (Retningslinier for bedømmelse af tandsæt og hårlag, se bilag 1)

3 GB, Kap. 2 E, side 3 Der udfærdiges dommerkritik på hver hund og der konkurrencebedømmes efter følgende retningslinier: Fortrinlig Særdeles god God Tilstrækkelig Mangelfuld Utilstrækkelig: KIB : Rødt bånd gives kun i brugsklasse samt i veteranklasse, når veteranen opfylder adgangskravene for brugsklasse. : Blåt bånd : Gult bånd : Intet bånd : Intet bånd : Intet bånd : Intet bånd Hunde der har deltaget i standbedømmelsen, men ikke møder til konkurrencebedømmelsen tildeles utilstrækkelig. Hunde, der fremstilles i en sådan forfatning at dommeren ikke skønner at hunden kan bedømmes, tildeles KIB (Kan Ikke Bedømmes). Opdrætsklasser: Opdrættere med minimum 3 deltagende hunde af eget opdræt, kan stille en opdrætsklasse hvor maksimum 5 hunde fremføres. Opdrætterne kan kun stille 1 gruppe pr. skue. Afkomsgruppe: Der kan stilles afkomsgrupper efter hanner eller tæver, der har minimum 3 stk. deltagende afkom. Andet: Kåring af skuets bedste han/tæve kan foretages. Andre tiltag af konkurrencemæssig karakter skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

4 GB, Kap. 2 E, side 4 Landsdelsskuer: For landsdelsskuer er yderligere gældende, at der også konkurreres i hvalpeklasser (dog undtaget hvalpeklasserne 4 6 måneder). Se under hvalpeshow. Hanner mdr. og tæver mdr. kan deltage i afkomsgrupper og opdrætsklasser I klasserne måneder udfærdiges en skriftlig bedømmelse, som for voksne hunde, ellers foregår bedømmelsen og tildelingen af prædikater efter samme regler som ved hvalpeshows, dog bedømmes mdr. hanner og tæver efter samme retningslinier som hvalpeklasserne på HAS. Særligt vedrørende placering i brugshundeklasserne: Højest placerede hunde i brugsklasserne på Landsdelsskuerne, skal være kåret i klasse 1, hvor det er muligt. Undtaget herfra, er naturligvis klasser, hvor der ikke deltager hunde kåret i klasse 1. Resultathæfte: Der kræves resultathæfte for deltagelse i skuer, dette gælder dog ikke hvalpe på landsdelsskuer.

5 GB, Kap. 2 E, side 5 KOMBIARRANGEMENTER Formål: Et skue og et hvalpeskue kan afholdes på samme dag for at det totale antal af hunde øges til gavn for arrangementet som helhed. Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt stambog som er over 4 måneder. Adgangsbetingelse specielt: Som for hhv. skuer og hvalpeshows. Dommerbesætning: Der skal anvendes minimum to dommere, dog kan 2. dommeren aflyses hvis der ved tilmeldingsfristens afslutning er tilmeldt mindre end 80 hunde. I tvivlsspørgsmål kontakt Avlsrådet. Afvikling: Der skal anvendes minimum to ringe, når arrangementet gennemføres med to dommere. Bedømmelsen: Som for skuer og hvalpeshows. Opdrætsklasser: Som for skuer og hvalpeshows Afkomsgrupper: Som for skuer og hvalpeshows. Resultathæfte: Kræves for hunde over 12 måneder.

6 GB, Kap. 2 E, side 6 Adgangsbetingelser generelt: HOVEDAVLSSKUER (HAS) Deltage kan schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt stambog hvor begge forældredyr har en af DKK anerkendt HD-status. For hvalpe yngste og unghundeklasser er der ingen yderligere begrænsninger. Adgangsbetingelser specielt: De deltagende hunde i brugshundeklassen skal: 1) Have godkendt HD status (minimum C) i DKK, eller have godkendt HD-status i anden forening med en HD-ordning, der anerkendes af DKK. 2) Være i besiddelse af en brugsprøve, eller være avlskårede. Se fortegnelse over anerkendte brugsprøver i bilag 2. Vaccination: Ved udlevering af rygnummer skal gyldig vaccinationsattest forevises på forlangende. Medmindre andet, grundet epidemier eller lign., er meddelt, er en gyldig vaccinationsattest ikke over 2 år gammel. Bedømmelsen: Der konkurreres i otte klasser: Hanner 9 12 mdr. Tæver 9 12 mdr. (hvalpeklasser) Hanner mdr. Tæver mdr. (yngste klasse) Hanner mdr. Tæver mdr. (unghunde klasse) Hanner over 24 mdr. Tæver over 24 mdr. (brugshunde klasse) Aldersmæssig skæringsdag er lørdag i den weekend hovedavlsskuet afholdes. For samtlige klasser gælder, at bedømmelsen består af en standbedømmelse og en konkurrencebedømmelse. Der er skudprøve i alle klasser med undtagelse af hvalpeklasserne. Tandeftersyn er obligatorisk i samtlige klasser. For samtlige hanhundeklasser gælder desuden, at der foretages testikelkontrol.

7 GB, Kap. 2 E, side 7 For at opnå en bedre placering i yngste klasse og hvalpeklasser end SG 6, skal begge forældredyr være avlskårede. For at opnå en bedre placering i unghundeklasserne end SG 6, skal: 1) Begge forældredyr være avlskårede, eller hunden selv være avlskåret. 2) Hunden selv skal have en godkendt HD status (min. C). Betingelse for at opnå Fortrinlig Avlsklasse er, at hunden er avlskåret i klasse I og at begge forældredyr er avlskårede. Modprøve: Specielt gælder det, at de deltagende hunde i brugshundeklasserne skal have aflagt modprøve, og gå fri ved fod op mod skjulet ved overfald, på dagen for at kunne præmieres. Modprøven afvikles efter de i bilag 5 angivne retningslinier. Præmiering: Modprøven afvikles med et overfald og et stop som ved avlskåring, og der tildeles enten: 1) Bestået, eller 2) Ikke bestået (hvilket medfører maksimal præmiering SG). Retningslinier for bedømmelse af tandsæt og hårlag se bilag 1. Der udfærdiges dommerkritik på hver hund (gælder også hvalpe 9 12 måneder) og der konkurrencebedømmes efter følgende retningslinier: Fortrinlig og avlsklasse AVKL Særdeles God (SG) God (G) Tilstrækkelig (T) Mangelfuld (M) Utilstrækkelig (U) KIB : Rødt bånd (gives kun i brugshunde klasserne) : Blåt bånd : Gult bånd : Intet bånd : Intet bånd : Intet bånd : Intet bånd Hunde, der har deltaget i standbedømmelsen, men udebliver fra modprøve og/eller konkurrencebedømmelsen, tildeles Utilstrækkelig (U) med mindre der foreligger en godkendt dyrlægeattest.

8 GB, Kap. 2 E, side 8 Opdrætsklasser: Opdrættere med minimum 5 deltagende hund af eget opdræt kan stille opdrætsklasse. Der må maximalt fremføres 5 dyr i hver gruppe. Opdrættere kan stille flere grupper på dagen. Der bedømmes efter følgende retningslinier: Gruppen skal være ensartet i type og pigment, høj kvalitet og robusthed. Der skal for at opnå højeste placering være både han og tæve i gruppen, og de skal alle have været fremstillet til standbedømmelse. Der lægges vægt på antallet af kombinationer. Der fremstillede opdrætsklasser rangeres efter nævnte retningslinier, men der gives ikke prædikater. En opdrætter kan stiller flere opdrætsklasser, men da er det en betingelse, at ingen dyr deltager i mere end en opdrætsklasse. Afkomsgrupper: Der kan stilles afkomsgrupper efter hanner og efter tæver med minimum 5 deltagende stk. afkom. Der sker ingen rangering efter kvalitet, ligesom der ikke gives prædikater. Vægten lægges på en præsentation for publikum ledsaget af en mundtlig vurdering på dagen og en efterfølgende skriftlig vurdering i Schæferhunden. Resultathæfte: Der kræves resultathæfte for at kunne deltage i hovedavlsskuer, dette gælder dog ikke hvalpeklasserne.

9 GB, Kap. 2 E, side 9 AVLSKÅRINGER (AK) Adgangsbetingelser generelt: Alle stambogsførte schæferhunde tilhørende klubbens medlemmer kan fremstilles til avlskåring, når følgende er opfyldt: 1) Hunden, samt begge forældredyr skal have godkendt HD-status (minimum C) i DKK, eller have godkendt HD-status i anden forening med en HD-ordning, der anerkendes af DKK 2) Hunde født efter 30. juni 2002, skal være fotograferet og bedømt for AA i DKK eller i en anden forening med en AA-ordning, der anerkendes af DKK. 3) Hunden skal have bestået udholdenhedsprøve (UHP) 4) Hunden skal have opnået skueresultat (præmiering underordnet, dog bortset fra KIB) 5) Hunden skal have bestået minimum BHP I eller IPO1 (med minimum 80 point i gruppe C) eller en anden godkendt brugsprøve sammen med en færdselsprøve (FP) (se fortegnelse over godkendte brugsprøver i bilag 2). 6) Hunden skal være fyldt 18 måneder. Undtagelse fra alderskravet kan gøres ved et kalenderårs sidste kåringer hhv. øst og vest for Storebælt, hvis hunden opnår den krævede alder inden årets udgang. Kåringen træder først i kraft, når den krævede alder er nået. Adgangsbetingelser specielt: Hunde registreret af en af DKK anerkendt kynologisk forening: Hvis hunden ikke er avlskåret i Tyskland (SV), skal den i alle forhold opfylde de samme betingelser som dansk registrerede hunde. Dansk opdrættede hunde, der er kåret i Tyskland kan stille til kåring i Danmark. De gennemgår i dette tilfælde samme kåringsprocedure, som tilfældet er ved en nykåring. Er hunden ikke danskfødt, men avlskåret i Tyskland (SV), kan den overføres til det danske kåringssystem, når den har været fremstillet ved en dansk avlskåring. Hundens eksteriør og mod/kampdrift bedømmes og Avlsrådet føjer eventuelle kommentarer til det danske kåringsbevis. Herefter har ejeren/holderen samme pligter som ejere/holdere af dansk registrerede avlshunde men også samme rettigheder (se retningslinier for ejere/holdere af kårede/mønstrede hunde i bilag 3)

10 GB, Kap. 2 E, side 10 Bedømmelsen: Ved kåringen foretages en standbedømmelse, en væsenstest samt en modprøve. Der avlskåres i to klasser: 1) Kl. 1, hvori de til avl anbefalede hunde kåres 2) Kl.2, hvori de til avl egnede hunde kåres. Der udfærdiges et kåringsbevis på de avlskårede hunde og resultatet offentliggøres i medlemsbladet. Ejeren af en avlskåret hund, kan på dagen få udfærdiget et midlertidigt kåringsbevis mod et mindre gebyr. Retningslinier for bedømmelse: Størrelse: Understørrelse samt mere end 1 cm. overstørrelse, udelukkes fra kåring. Hunde med indtil 1cm. overstørrelse kan kåres i kåringsklasse II. Bid, tandsæt og pels: Se retningslinier for bedømmelse af tandsæt og hårlag i bilag 1. Hale og ører: I Kl. I optages kun hunde med den ønskede øre/haleholdning. dog udelukker en lille hale- eller ørefejl ikke fra kåring i kåringsklasse I. Pigment: Albinoer, hvidlinge og blålinge kan ikke avlskåres. Kønspræg: I kåringsklasse I optages kun hunde med udtalt kønspræg.

11 GB, Kap. 2 E, side 11 Afstamning: Ved vurdering af en hunds afstamningsmæssige baggrund, lægges der vægt på antallet af avlskårede aner og på positiv gennemslagskraft hos hundens aner, samt hvor hyppigt recessive fejl forekommer i stammen. I særdeleshed skal der lægges vægt på fysisk og psykisk sundhed. Væsen: Der lægges vægt på normal opførsel. Modprøven foretages i overensstemmelse med de i bilag 7 og 8 angivne retningslinier. Vurderes skal hundens temperament, drifter, selvsikkerhed, belastbarhed, afreaktion, nervefasthed og omgængelighed. Der forlanges en velafbalanceret hund. Sammenfatning: Retningsgivende for opnåelse af kåring er, at hunden som individ fremtræder som en væsensstærk, godt anlagt schæferhund, der udstråler styrke, energi og sundhed, samt at hundens aner har vist avlsværdi. Tilmelding: Tilmeldingsblanket, som kan hentes på Schæferhundeklubbens hjemmeside: eller rekvireres hos den lokale avlsvejleder, skal i udfyldt stand sammen med kopi af hundens DKK-stambog være kåringslederen i hænde senest 14 dage før kåringen. Hvor det drejer sig om en tyskfødt hund, vedlægges kopi af den originale stambog (såvel indersiderne som for og bagsiden) samt evt. kåringspapirer. På dagen medbringer ejeren stambog, resultathæfte, bevis for HD/AA resultat, evt. tidligere kårings/mønstringspapirer og gyldigt medlemsbevis fra Schæferhundeklubben for Danmark. Genfremstilling: Enhver hund kan mod fornyet gebyr genfremstilles, dog kan Avlsrådet vurdere at en hund efter en fremstilling ikke kan genfremstilles yderligere. Afkåring: Hvis Avlsrådet konstaterer, at en kåret hund viser sig uegnet til avlsanvendelse, kan afkåring af hunden finde sted.

12 GB, Kap. 2 E, side 12 AVLSMØNSTRINGER (AM) Adgangsbetingelser generelt: Fremstilles til avlsmønstring kan stambogsførte schæferhundetæver, tilhørende klubbens medlemmer, når følgende er opfyldt: 1) Tæven samt begge forældredyr skal have godkendt HD-status (minimum C) i DKK, eller have godkendt HD-status i anden forening med en HD-ordning, der anerkendes af DKK. 2) Tæven skal på mønstringsdagen være fyldt 18 måneder. Ved et kalenderårs sidste kåringer henholdsvis øst og vest for Storebælt, kan tæver, der inden årets udgang fylder 18 måneder, fremstilles. Mønstringerne træder først i kraft, når den krævede alder er nået. 3) Bestået Færdselsprøve (FP) og Udholdenhedsprøve (UHP). Bedømmelsen: Mønstringen består af en standmønstring samt en væsenstest. Ved bestået mønstring tildeles betegnelsen: AM. Der udfærdiges en beskrivelse af hunden. Beskrivelsen udleveres til ejeren umiddelbart efter mønstringen. Retningslinier for bedømmelse: Størrelse: Understørrelse samt mere end 1 cm. overstørrelse, udelukker fra mønstring. Bid, tandsæt og pels: Se retningslinier for bedømmelse af tandsæt og hårlag i bilag 1. Hale og ører: Mønstres kan kun hunde med den ønskede øre/haleholdning. dog udelukker en lille hale- eller ørefejl ikke fra mønstring.

13 GB, Kap. 2 E, side 13 Pigment: Albinoer, hvidlinge og blålinge kan ikke mønstres. Kønspræg: Mønstres kan kun hunde med godt kønspræg. Afstamning: Ved vurdering af en hunds afstamningsmæssige baggrund, lægges der vægt på antallet af avlskårede aner og på positiv gennemslagskraft hos hundens aner, samt hvor hyppigt recessive fejl forekommer i stammen. Væsen: Der lægges vægt på normal opførsel. Vurderes skal hundens temperament, afreaktion, selvsikkerhed, nervefasthed og omgængelighed. Der forlanges en velafbalanceret hund. Sammenfatning: Retningsgivende for opnåelse af mønstring er, at hunden er avlsinteressant og som individ fremtræder som en væsensstærk, godt anlagt schæferhund, der udstråler styrke, energi og sundhed, samt at hundens aner har vist avlsværdi. Tilmelding: Tilmeldingsblanket, som kan hentes på Schæferhundeklubbens hjemmeside: eller rekvireres hos den lokale avlsvejleder, skal i udfyldt stand sammen med kopi af hundens DKK stambog være kåringslederen i hænde senest 14 dage før kåringen (senest med morgenposten mandag). På dagen medbringer ejeren stambog, resultathæfte, bevis for HD/AA resultat, evt. tidligere kårings/mønstringspapirer og gyldigt medlemsbevis fra Schæferhundeklubben for Danmark. Genfremstilling: Hunde der ikke består, kan mod fornyet gebyr genfremstilles, dog kan Avlsrådet vurdere at en hund efter en fremstilling ikke kan genfremstilles yderligere. Afmønstring: Hvis Avlsrådet konstaterer, at en mønstret hund viser sig uegnet til avlsanvendelse, kan afmønstring af hunden finde sted.

14 GB, Kap. 2 E, side 14 INDSENDELSE AF SKUE -/SHOWRESULTATER OG RESULTATER FRA AVLSKÅRINGER AVLSKÅRINGER: Følgende skal indsendes til Sekretariatet. 1 stk. katalog. 1 stk. afregningsbilag med div. bilag. 1 stk. original resultatliste med angivelse af kåringsklasse. ( underskrevet af kåringsdommer, kåringsleder og et medlem af avlsrådet) Listen skal rekvireres i klubbens sekretariat. Resultaterne for dagen lægges ind i kalenderen på klubbens hjemmeside (kåringslederens ansvar) Resultatliste samt et udfyldt katalog sendes til medlemsbladet Schæferhundens redaktør. Original resultatliste samt et udfyldt katalog sendes til DKK. Alle papirer som kåringsleder har modtaget fra hundeejerne, et udfyldt katalog, afkrydsningsskemaer, print af hundenes detailbeskrivelser, kopi af resultatlisten samt USB key indeholdende de opdaterede data på de fremstillede hunde, sendes til avlsrådet, eller en af avlsådet anvist person. SKUER: Ved skuer forstås hovedavlsskuer, landsdelsskuer og almindelige skuer. Følgende skal indsendes: Kopi af samtlige dommersedler 2 stk. kataloger 1 stk. resultatliste med samtlige placerede hunde i hver klasse. (listen kan hentes på Schæferhundeklubbens hjemmeside ( eller rekvireres i sekretariatet. Ligeledes kan kredsen vælge at sende resultatet til Webmaster: For at sikre hurtig opdatering af Schæferhundeklubbens hjemmeside, bør resultatlisten sendes omgående efter arrangementets afholdelse. I forbindelse med offentliggørelse i medlemsbladet skal fristen på 14 dage overholdes for at resultaterne kan bringes i Schæferhunden.

15 GB, Kap. 2 E, side 15 Rev. Maj 2007 HVALPSHOWS: Følgende skal indsendes: 1 stk. katalog. 1 stk. resultatliste med samtlige placerede hunde i hver klasse. (listen kan hentes på Schæferhundeklubbens hjemmeside ( eller rekvireres i sekretariatet) Ligeledes kan kredsen vælge at sende resultatet til Webmaster via mail på: For at sikre hurtig opdatering af Schæferhundeklubbens hjemmeside, bør resultatlisten sendes omgående efter arrangementets afholdelse. Materialet skal være sekretariatet i hænde hurtigst muligt, dog senest 8 dage efter arrangementets afholdelse. Resultaterne for dagen lægges ind i kalender på klubbens hjemmeside. GB, Kap. 2 E, side 16 Bilag 1 Rev. Maj 2007

16 AK Skuer/Udstillinger Tænder Hårlag Hvalpe - HAS/LD skuer I Højest opnåelige Korrekt tandstilling Korrekt pels prædikat Tilladt: mangel af faner/øreduske 1 stk P 1 acepteres ikke eller Lettere bølget pels på 1 stk. fortand manke-, ryg- og krydsparti eller accepteres, men bemærkes højst 2 stk. dobbelte P1 II Næsthøjest Tilladt: mangel af Korrekt pels opnåelige prædikat 2 stk P1 faner/øreduske eller acepteres ikke 1 stk. P2 Lettere bølget pels på eller manke-, ryg- og krydsparti 1 stk. P1 og 1stk. fortand accepteres, men bemærkes eller 2 stk. fortand eller 4 dobbelte P1 Ej kåret God/3 præmie Tilladt: mangel af Tendens til faner/øre duske 1 stk P3 accepteres, men der skal eller være tydelig underuld og 1 stk. P2 og 1 stk. fortand pelsen må ikke skille eller 1 stk. P2 og 1 stk. P1 Overbid: Hvor afstanden mellem fortænderne i over- og undermund er på en tændstiktykkelse eller mere, gives højest U eller O og ingen kåring. Underbid: Accepteres ikke.

17 GB, Kap. 2 E, side 17 Bilag 1 Ligebid: Ubetydeligt ligebid tillader kåring i klasse II og næsthøjeste skue/udstillingsresultat. Pels- og hudproblemer: Væsentlige problemer med hudens og pelsens konstitution giver præmieringen KIB og ingen kåring. Dyrlægattester: Påførte fejl/mangler ved hundens tandsæt eller andet vurderes i hvert enkelt tilfælde. Attester skal være udfærdiget på Dansk Kennel Klubs standard dyrlægeattest og skal være med til udstillinger og avlskåringer. Det anbefales at benytte sig af muligheden for at fremstille hunde over 10 måneder for en kåringsdommer, i forbindelse med en kåring, for at få kontrolleret hundens tandsæt. Resultatet skal indføres i hundens resultathæfte, med kåringsdommerens eller person fra Avlsrådets underskrift for at være gyldigt.

18 GB, Kap. 2 E, side 18 Bilag 2 Rev. Maj 2007 ANERKENDTE BRUGSPRØVER BHP I, BHP II BHP III (med min. 80 i gruppe C) SchH I, SchH II, SchH III (med min. 80 i gruppe C) IPO I, IPO II, IPO III (med min. 80 i gruppe C) PH (Politihundeforeningen) HGH (Tysk hyrdehundeprøve)

19 GB, Kap. 2 E, side 19 Bilag 3 RETNINGSLINIER FOR EJERE/HOLDERE AF KÅREDE/MØNSTREDE HUNDE Hanner: 1. Ejere/holdere af avlskårede hanner må kun stille hannen til rådighed for parring med psykisk og fysisk sunde, avlsegnede tæver. Mindstekravet er, at tæven er avlsgodkendt. Hvis tæven har opnået sin avlsgodkendelse ved en kåring, skal hun have DNA testen påført i DKK og på stamtavlen, før parring må finde sted. Se avlsgodkendelseskriterier, bilag Ejeren/holderen må kun lade hunden parre, når den er sund og i god form og ikke viser tegn på smitsom sygdom. Dette gælder også, hvis der er konstateret sygdom i ejerens/holderens øvrige hundebestand. 3. Avlsrådet har ret til at offentliggøre oplysninger om avslværdi i medlemsbladet, eller benytte tilsvarende publiceringsform, som er gældende for avlskåringsresultaterne. Tæver: 1. Ejere/holdere af avlskårede/mønstrede tæver må kun anvende tæven til parring med psykisk og fysisk sunde, avlsegnede hanner. Mindstekravet er, at hannen er avlsgodkendt. Hvis hannen har opnået sin avlsgodkendelse ved en kåring, skal han have DNA testen påført i DKK og på stamtavlen, før parring må finde sted. Se avlsgodkendelseskriterier, bilag 4.

20 GB, Kap. 2 E, side 20 Bilag 4 AVLSGODKENDELSESKRITERIER: Dansk opdrættede hunde: En hund er avlsgodkendt, når en af følgende tre betingelser er opfyldt: 1) Er avlskåret (AK) 2) Er avlsmønstret (AM) 3) Er avlsgodkendt i Dansk Kennel Klub (Agk) Hunden skal have godkendt HD-status (minimum C) i DKK, eller have godkendt HD-status i anden forening med en HD-ordning, der anerkendes af DKK. Hunde født efter 30. juni 2002 skal have AA status for at kunne avlskåres. Hunde uden registreret DNA test kan avlskåres, men kan først anvendes i avlen, når der foreligger et registreret DNA resultat i DKK. Skal hunden indgå i avlen, skal den have DNA testen registret i DKK før parring finder sted. Hvis dette ikke er overholdt kan hvalpene ikke stambogsføres der gives ikke dispensation. UDENLANDSK OPDRÆTTEDE HUNDE: Parringer foretaget i udlandet: Hanner med tysk avlskåring: opnår avlsret Ikke avlskårede hanner: opnår avlsret, hvis de er avlsgodkendt i Verein für Deutsche Schäferhunde (SV). Dvs. de skal være brugsprøvede, skuepræmierede med mindst G, have godkendt HD-Status og være minimum 2 år gamle på parringstidspunktet. Kontrollen af nævnte betingelser foretages af DKK og det forudsættes, at fuldstændig dokumentation er vedlagt avlsgodkendelsesansøgningen. ØVRIGE HUNDE: Tyske tæver og øvrige udenlandske hunde, der ved køb/lån/leje eller på anden måde anvendes til avl i Danmark: Avlskåret i schæferhundespecialklub tilsluttet FCI: opnår avlsret under forudsætning af godkendt HD-status, erkendt AA-status og at DNA test er påført i DKK og på stamtavlen, før parring finder sted. I tvivlstilfælde kontakt Schæferhundeklubbens avlsråd.

21 GB, Kap. 2 E, side 21 Bilag 4 Ikke avlskårede hunde: Opnår avlsret, hvis oprindelseslandets avlsgodkendelsesbetingelser er opfyldt, men skal dog mindst have opnået 2. præmie på en FCI anerkendt udstilling eller G på skue i SV regi, være brugsprøvede, samt have godkendt HD status, ligesom hunden på godkendelsestidspunktet skal være mindst 18 mdr. gammel. Kontrollen af nævnte betingelser foretages af Schæferhundeklubben for Danmark og det forudsættes, at fuldstændig dokumentation er vedlagt avlsgodkendelsesansøgningen. ANNONCERING: Annoncering med avlshanner i Schæferhundeklubbens medier, kan kun ske, når hannen er avlskåret efter de ovenstående retningslinier.

22 GB, Kap. 2 E, side 22 Bilag 5 FORENINGER HVIS HD STATUS GODKENDES AF DKK. Stambogsførende foreninger (under FCI) i følgende lande: Norge Sverige Finland Tyskland Holland Schweiz Østrig USA En forudsætning for godkendelse er, at alderskravet (for schæferhunde 12 mdr.) er opfyldt.

23 Skal rekvireres i klubbens sekretariat: GB, Kap. 2 E, side 23 Bilag 6 SCHÆFEHUNDEKLUBBENS HVALPEBEDØMMELSE. Hvalpens navn Stambogsnr. : : Katalog nr. : Han Tæve Alder i Mdr.: Type: særdeles lovende lovende god Kønspræg: udtalt tilfredsstillende utilfredsstillende Knoglekraft: kraftig middelkraftig spinkel Bevægelse: særdeles velgående velgående strækker til Pigment: velpigmenteret tilstrækkeligt svagt Pels normal langstockhåret langhåret Foderstand passende overvægtig mager Væsen: frimodig reserveret usikker mdr. tænder/bid OK anm. testikler OK anm. Evt. kommentarer: Kreds: - Dato:

24 Dommer GB, Kap. 2E, side 24 Bilag 7, Rev maj 2007 Retningslinier for hundeføreren Overfald, modprøve og modværge efter 1/7-07 fri ved fod Figurant i gang Figurant Overfald, modprøve og modværge Hundefører starter fra punkt A, går ca. 5 6 skridt med hunden i line til punkt B (rødt felt) og gør holdt. Hunden må gerne sidde i grundstilling. Linen tages af. På tegn fra dommeren går hundefører ca skridt fri ved fod frem til punkt C. Hunden må ikke gå før tegn fra dommeren. Figurant i løb Figurant Når hundefører er ud for punkt C giver dommeren tegn til figuranten om at foretage et overfald, uden hetzlyde, mod hund og fører. Hunden skal straks gå til modværge. Når hunden har fast greb, trænges hunden og tildeles to stokkeslag af figuranten. På tegn fra dommeren ophører kamphandlingen og figuranten forholder sig passiv. Hunden skal slippe og bevogte. Lang modprøve Efter overfald sætter hundefører line på hunden og går til anviste markering og holder sig klar. Dommer På tegn fra dommeren kommer figuranten ud fra skjul og går ind mod midten. Hundefører må gerne råbe figuranten an, men figuranten ignorerer dette og angriber løbende hund og fører. Line af skridt Fri ved fod skridt HF stop HF start 5 6 skridt med line A HF start

25 B, Kap. 2 E, side 25 Blag 8 Retningslinier for kåringsdommer og kåringsleder. Figurant i gang Hundefører starter fra punkt A, går ca. 5 6 skridt med hunden i line til punkt B ( rødt felt ), og gør holdt. Hunden må gerne sidde i grundstilling. Linen tages af. På tegn fra dommeren går hundefører ca skridt fri ved fod frem til punkt C. Hunden må ikke gå før tegn fra dommeren. Figurant i løb Figurant Figurant Når hundefører er ud for punkt C giver dommeren tegn til figuranten om at foretage et overfald uden hetzlyde mod hund og fører. Hunden skal straks gå til modværge. Når hunden har fast greb, trænges hunden og tildeles to stokkeslag af figuranten. På tegn fra dommeren ophører kamphandlingen og figuranten forholder sig passiv. Hunden skal slippe og bevogte. Langt stop Efter overfald sætter hundefører line på hunden og går til anviste markering og holder sig klar. På tegn fra dommeren kommer figuranten ud fra skjul og går ind mod midten. Hundefører må gerne råbe figuranten an, men figuranten ignorerer dette og angriber løbende hund og fører. På tegn fra dommeren slippes hunden og figuranten skal true og komme med hetzlyde. Figuranten skal afpasse farten og dreje af, således at der ikke bliver tale om sammenstød ved modtagelsen. Når hunden har fast greb, følger en trængning som ophører på tegn fra dommeren. Figuranten forholder sig passiv. Hunden skal slippe og bevogte. Avlsrådet skridt Dommer HF start 5 6 skridt med line Line af Fri ved fod skridt 2 m. A Afstand skridt (8 meter) HF stop HF start

Deltage kan schæferhunde stambogsført i DKK/FCI anerkendt stambog som er 4-12 måneder.

Deltage kan schæferhunde stambogsført i DKK/FCI anerkendt stambog som er 4-12 måneder. GB, Kap. 2 E, side 1 Rev. Februar 2012 HVALPESSHOW Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsført i DKK/FCI anerkendt stambog som er 4-12 måneder. Bedømmelsen: Der konkurreres i seks

Læs mere

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem

Schæferhundeklubben`s. nye. avlskåringssystem Schæferhundeklubben`s nye avlskåringssystem Fra 01.01.2015 indføres der i Danmark 2 måder at få avlskåret sin hund. * Dansk model, godkendt i alle FCI lande (undtagen Tyskland, heller ikke for en 2- årig

Læs mere

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011

Spidshundeklubben. Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Spidshundeklubben Hvordan forløber en hundeudstilling? og Hvad betyder båndene? 2011 Side..0 Side..1 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN DKK (SPK) UDSTILLING De mere end 350 racer, der er anerkendt af FCI,

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Gældende bestemmelser Indholdsfortegnelse Indledning... 6 1 Love og vedtægter... 6 Indmeldelse via klubben hjemmeside.... 6 Vedtægterne... 6 Opstilling af dagsorden:... 6 Indkaldelse til generalforsamling:...

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger

Spidshundeklubben. Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Spidshundeklubben Bedømmelsesforløb på Spidshundeklubbens udstillinger Revideret januar 2017 2 SÅDAN FOREGÅR BEDØMMELSERNE PÅ EN SPK UDSTILLING Der er 38 forskellige racer i SPK. Bedømmelsen på en SPK

Læs mere

Gældende bestemmelser

Gældende bestemmelser Afsnit E. Bestemmelser for godkendte prøvefiguranter Indledning Beskæftigelsen som godkendt prøvefigurant er et væsentligt element i klubbens arbejde, hvorfor godkendte prøvefiguranter i alle relationer

Læs mere

Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark

Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Avlskåringsreglement for Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 15.05.2016 Mentaltest & Eksteriørbeskrivelse Arrangør er: Ansvarlig er: Arrangementet er: Fremstilles kan: Alderskrav hanner: Alderskrav

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Maj 2013 1 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007

Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007 Nyt fra Avlsrådet no. 1, juli 2007 Forord Første halvdel af 2007 er fortid og vi har taget hul på andet halvår. Vi kan se tilbage på en lang række positive oplevelser, herunder vel tilrettelagte landsdelsskuer

Læs mere

Alle hunde, der har bestået en prøve første gang, får en erindringspræmie.

Alle hunde, der har bestået en prøve første gang, får en erindringspræmie. Schæferhundeklubben kreds 38 Haderslev Regler for uddeling af pokaler. Prøver generelt: Alle hunde, der har bestået en prøve første gang, får en erindringspræmie. Prøver aflagt uden for kredsen meddeles

Læs mere

Schæferhunden størrelse og bedømmelse

Schæferhunden størrelse og bedømmelse Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhunden størrelse og bedømmelse Schæferhundens standard, som er

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE Godkendt af bestyrelsen d. 1.11.2007 RETNINGSLINIER

Læs mere

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark

Regler for Avlsgodkendelse. Rottweilerklubben Danmark Regler for Avlsgodkendelse Rottweilerklubben Danmark Gældende fra 01.04.2017 RKD har en samarbejdsaftale med DKK som er stambogsførende. Der henvises i øvrigt til DKK Stambogsregler Avlsrestriktioner Opnåelse

Læs mere

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE

HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE HVALPEANVISNINGSREGLER AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE VEJLEDNING TIL MEDLEMMER, OPDRÆTTERE VEDRØRENDE PARRING OG HVALPEANVISNING AF DKK STAMBOGSFØRTE HVALPE April 2008 RETNINGSLINIER FOR AVLSUDVALGETS VEJLEDNING

Læs mere

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer.

28. Euro-OES-Show 22.-25. maj 2015 - Nyborg Tilmeldingsliste samt regler og retningslinjer. 1 Tidsfrister: Tidsfrist for rabatteret tilmelding (Closing 1): 1. april. Sidste frist for tilmelding (Closing 2): 1. maj. (Dette gælder ikke lydighed (lørdag). Deadline for indlevering af katalog annoncer:

Læs mere

Nyhedsbrev august 2009

Nyhedsbrev august 2009 Nyhedsbrev august 2009 Kære medlemmer Ja, så er sommerferien i kreds 38 slut, og holdtræningen starter op igen torsdag d. 13. august kl. 19.00. Jeg håber, at rigtig mange hundeførere, gamle såvel som nye

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2-2010

Nyhedsbrev juni 2-2010 Nyhedsbrev juni 2-2010 Kære medlemmer Allerførst en STOR, STOR TAK til alle de flittige medlemmer, der hjalp til ved sommerskuet d. 26.6. Det er et stort arbejde at stable et sådant arrangement på benene,

Læs mere

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg

Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Gold Cup 2009 16. - 19. juli i Nyborg Når du skal tilmelde din(e) hund(e) til Gold Cup 2009, kan dette gøres på to måder: On-line tilmelding via www.hundeweb.dk, eller manuelt ved at sende tilmeldingsblanket

Læs mere

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR.

BHR 17. september 2013. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014. udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Vejledning for Kredse til udtagelser 2013/2014 Ansøgning om arrangement: Kredse som ønsker at ansøge om afholdelse af en DM/VM udtagelse, sender en skriftlig ansøgning (mail) til BHR. Det er BHR der beslutter,

Læs mere

WUSV dommere Lena spørger sekretæren i WUSV om begrebet stadig findes

WUSV dommere Lena spørger sekretæren i WUSV om begrebet stadig findes Dagsorden avlsrådsmøde med dommerudvalg samt kåringsudvalg d.8 maj 2016 Fjelsted Skovkro Deltagere: Michael Schou, Susanne Karlsen, Michael Lumby, Ulla Hansen, Rene Jørgensen & Lena Pichler Bjerre Fra

Læs mere

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013

REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 REGISTRERINGS- & KÅRINGSREGLEMENT 26. januar 2013 1. Indledning A. Stambogen er opdelt i et hovedafsnit i klasse A, B og C samt et bilag hertil opdelt i F1, F2 og F3. Der er et X-afsnit for vallakker samt

Læs mere

Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com

Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com SCHÆFERHUNDKLUBBEN FOR DANMARK Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com Quikguide til oprettes af bruger og arrangementer via schaeferhundeklubben.caniva.com Schæferhundeklubben for Danmark

Læs mere

AVLSARBEJDET FREMOVER

AVLSARBEJDET FREMOVER AVLSARBEJDET FREMOVER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen El-vej 13, Seest dk 6000 Kolding (45)61 66 83 03 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf.

Læs mere

Opdrætterseminar 2010 Avlspartnersammensætning Målsætning Værktøjer og forudsætninger Valg og fravalg Hvad man ikke skal gøre Hvad man kan gøre Hvad vi vil foreslå at man gør Hvad I vil få ud af at gøre

Læs mere

Avlsrådets avlsanbefalinger 2014

Avlsrådets avlsanbefalinger 2014 Avlsrådets avlsanbefalinger 2014 Schæferhunden som familiehund og brugshund Opdrætterne Det overordnede mål: Skal være at avle schæferhunde, som er i stand til at udføre deres opgaver i nutidens samfund,

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2012 1. Indstilling af elever.. 2 2. Godkendelse af elever.. 3 3. Elevkursus 3 4. Elevtjeneste.. 3 5. Dommeraspirantprøvebedømmelse. 4 6. Aspiranttjeneste...

Læs mere

Ramme oplæg for Avlsgodkendelse i Rottweiler Klubben Danmark

Ramme oplæg for Avlsgodkendelse i Rottweiler Klubben Danmark Ramme oplæg for Avlsgodkendelse i Rottweiler Klubben Danmark Dette oplæg er opfølgningen på nedestående note i seneste blad. Med udgangspunkt i vision og de oplæg som er kommet fra tidligere avlsråd er

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 19. december 2017 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2018 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2018 tallene henviser til udstillingsreglementet 2017 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

Nyhedsbrev august 2012

Nyhedsbrev august 2012 Nyhedsbrev august 2012 Kære medlemmer Hermed endnu et lille nyhedsbrev fra kreds 38. Selv om der har været aktivitet på træningspladsen i hele sommerferien, er træningen nu for alvor i gang. Holdtræningen

Læs mere

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009

Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Er vores DKK-racer ok? PKS-gruppens indsamling af status-oplysninger fra specialklubberne Juni 2009 Racens navn: Amerikans Cocker Spaniel Specialklub: Spaniel Klubben Udfyldt af (navn og dato) Michael

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 6. december 2016 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2017 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2017 tallene henviser til udstillingsreglementet 2016 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er anført

Læs mere

Velkommen Diverse, løst og fast, info om HB, FB, IT, BHR HAS Haderslev

Velkommen Diverse, løst og fast, info om HB, FB, IT, BHR HAS Haderslev Dagsorden avlsrådsmøde d. 16 Juli 2017 kl. 10:00 Fjeldsted Skovkro Deltagere: Irene Thygesen, Michael Lumby, Jeanne Granslev Rafn, Leif Jørgensen og Lena Pichler Bjerre 1. Velkommen til Irene, hvorfor

Læs mere

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015

Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglement Revideret april 2015 Klubben for F.T. Spaniels Markprøvereglementet (revideret april 2015) 1 Formål Markprøverne skal være avlsvejledende med det overordnede

Læs mere

Nyt fra Avlsrådet no. 1, marts 2009

Nyt fra Avlsrådet no. 1, marts 2009 Nyt fra Avlsrådet no. 1, marts 2009 Forord Når foråret melder sin ankomst, markerer det samtidig starten på alle de aktiviteter der sættes i gang. Ikke fordi der har været stilstand, men det er nu engang

Læs mere

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ

GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ GOLDEN SUNDHEDSUDVALGSMØDE Søndag d. 28-06-2009 Kl. 10,30 DRK s Sekretariat Fraugdegaards Alle 4 Fraugde 5220 Odense SØ Deltagende: Laila Ager (LA) Betina H. Christensen (BC) Marianne Klitgaard (MK) Susanne

Læs mere

2) HAS 2016 Evaluering brev fra kreds 84.. Et godt arrangement, og vi syntes at det var i gode rammer, god stemning, og mange gode hunde.

2) HAS 2016 Evaluering brev fra kreds 84.. Et godt arrangement, og vi syntes at det var i gode rammer, god stemning, og mange gode hunde. Dagsorden avlsrådsmøde d. 28 august 2016 kl. 11:00 i Silkeborg Deltagere: Susanne Karlsen, Michael Lumby, Jeanne Granslev Rafn, Leif Jørgensen & Lena Pichler Bjerre. 1) Ref. fra to sidste møder underskrevet.

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

SCHÆFERHUND Oprindelsesland: Tyskland

SCHÆFERHUND Oprindelsesland: Tyskland GB kap 2 K, side 1 Februar 2001 FCI standard SCHÆFERHUND Oprindelsesland: Tyskland Klassifikation: FCI gruppe I vogter og drivhunde, sektion 1: Hyrde og tjenestehunde. Anvendelse: Alsidig brugs-, hyrde-

Læs mere

Brugshunderådet Dagsorden / referat

Brugshunderådet Dagsorden / referat Brugshunderådet Dagsorden / referat Mødedato: 3. september 2009 Sted: Fjeldsted Skovkro Deltagere: Alan Brettschneider (AB), Berith Andersen (BA), Birthe Neumann (BM), Erik Ahrends (EA), Hanne Boe (HA),

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Pointsystem for beregning af årets hunde, gældende pr

Old English Sheepdog Klubben i Danmark. Pointsystem for beregning af årets hunde, gældende pr Forord... 1 1. Årets Hund Liste herunder Årets Bedste Han/Bedste Tæve... 2 2. Årets Unghund Liste... 3 3. Årets Veteran Liste... 4 4. Årets Baby Liste (uofficiel klasse)... 5 5. Årets Hvalpe liste (uofficiel

Læs mere

Gældende bestemmelser. Schæferhundeklubben for Danmark

Gældende bestemmelser. Schæferhundeklubben for Danmark Gældende bestemmelser Schæferhundeklubben for Danmark Indholdsfortegnelse Indledning... 6 Rettelsesblad... 7 1 Love og vedtægter.... 8 1.1 Indmeldelse via klubben hjemmeside.... 8 1.2 Vedtægterne... 8

Læs mere

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes

Velkommen til træning i Kreds 65. ... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen til træning i Kreds 65... stedet hvor brugshundefolk mødes Velkommen i kreds 65 Kreds 65 er en forening under Schæferhundeklubben for Danmark. Schæferhundeklubben for Danmark er Danmarks største

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 11. december 2014 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2015 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2015 tallene henviser til udstillingsreglementet 2014 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse

Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben. Specialklub under DKK. Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Opdateret den 23-10-2015. Spanielklubben Specialklub under DKK Markprøveregler for Begynderklasse Åbenklasse Vinderklasse Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Kapitel 1 Overordnede principper for markprøverne

Læs mere

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark

Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark Hesteejerbrev generelle oplysninger gældende i 2013 ved Internationale FEIF-kåringer i Danmark bemærk ændringer i år markeret med (nyhed). Ejere/lejere af de tilmeldte heste er ansvarlige for at underrette

Læs mere

MOSEDE 2014 Newfoundlænderklubbens efterårsudstilling tager igen plads ved Mosede Fortet i Greve, der med sine smukke omgivelser et skønt sted, når hyggen og hundene er i højsædet. Til dagligt tiltrækker

Læs mere

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013.

REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. REGLER FOR BASSET-KLUBBEN S ÅRSKONKURRENCER OG KLUBCHAMPIONAT, GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2013. (Med forbehold for evt. DKK ændringer.) I forbindelse med årets udstillinger afvikles klubbens årskonkurrence.

Læs mere

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub.

Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. Weekenden den 21. 23. august 2015 afholdes der TRÆNINGSWEEKEND, arrangeret af Brughunderådet i samarbejde med Fyns Rottweilerklub. I år har BHR valgt temaet Træningsweekend for alle, hvilket betyder at

Læs mere

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk

Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Foto: Friis Lara Mangler schæferhunden den genetiske variation? I pressen kan man

Læs mere

4) LD skuer og HAS 2017 Kreds forespurgt vedr. afholdelse af HAS 2017 afventer svar.

4) LD skuer og HAS 2017 Kreds forespurgt vedr. afholdelse af HAS 2017 afventer svar. Dagsorden avlsrådsmøde d. 1 juli 2016 kl. 16:00 i Silkeborg Deltagere: Susanne Karlsen, Michael Lumby (med på telefon), Jeanne Granslev Rafn, Leif Jørgensen & Lena Pichler Bjerre. Leif Jørgensen gik kl.

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL

REGLEMENT. for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL REGLEMENT for afholdelse af Sporprøve (kaninslæb) i Beagle Klubben FORMÅL Formålet med sporprøven er at bedømme beaglens evne til selvstændigt at kunne udrede et spor på frisk fært og finde vildtet. Dels

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE. Prøvernes formål Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

NYHEDSBREV KREDS 38 HADERSLEV AUGUST 2005

NYHEDSBREV KREDS 38 HADERSLEV AUGUST 2005 NYHEDSBREV KREDS 38 HADERSLEV AUGUST 2005 Kære medlemmer Så er det atter tid for et nyhedsbrev fra kreds 38. Denne gang er der rigtig meget. Resultater fra diverse prøver, HAS, B-match m.m. Herfra skal

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 21. december 2015 JN/DKKregl/Ændringer pr 01-01-2016 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2016 tallene henviser til udstillingsreglementet 2015 på DKK s hjemmeside, og ændringerne er

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. KÅRINGER: Hunde, der fremstilles til kåring, skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub og være en brugshunderace. Hvilke racer, der kan kåres, fremgår af Dansk Politihundeforenings

Læs mere

REGELSÆT FOR AFVIKLING AF HOVEDAVLSSKUE (HAS)

REGELSÆT FOR AFVIKLING AF HOVEDAVLSSKUE (HAS) GB kapitel 2 D, side 1 REGELSÆT FOR AFVIKLING AF HOVEDAVLSSKUE (HAS) Formål: Hovedavlsskuet skal understøtte, at det avlsmæssige billede af den korrekte schæferhund bliver forbedret i overensstemmelse

Læs mere

Arbejdsdokument for kåringsmænd

Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Arbejdsdokument for kåringsmænd Udarbejdet på møde for kåringsmændene d. 7. MAJ 2011 i Odense PH s Klubhus. Kåringsmændene fra område 5 og 7 havde meldt afbud. Der var mødt

Læs mere

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009

Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 01-12-08 JN/DKKregl/rettelser09.doc 1 Ændringer i DKK s udstillingsreglement pr. 1. januar 2009 Sidetallene henviser til den version af DKK s reglement for udstillinger og skuer 2008, der ligger på DKK

Læs mere

Særligt bedømmelsesforløb for Boxer-klubbens Årsvinderudstilling

Særligt bedømmelsesforløb for Boxer-klubbens Årsvinderudstilling Særligt bedømmelsesforløb for Boxer-klubbens Årsvinderudstilling Bedømmelsen foregår, som på en normal udstilling, med individuel kvalitetsbedømmelse og konkurrencebedømmelse i Baby-, Hvalpe-, Junior-,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget )

VEDTÆGTER. for. DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932. ( Derbyudvalget ) VEDTÆGTER for DANSK JAGTHUNDE DERBY Stiftet den 25. juli 1932 ( Derbyudvalget ) Kapitel 1. Organisation 1. Følgende specialklubber, Engelsk Setter Klub i Danmark, Dansk Irsksetter-Klub, Dansk Gordon Setter

Læs mere

Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler

Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler Ændringsforslag til DKK s Stambogsføringsregler Pkt. Nuværende 1. Forældredyr skal inden parringen være optaget i Dansk Hundestambog eller anden anerkendt FCI stambog. Danskejede hunde skal være stambogsført

Læs mere

En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv eller frygtsom.

En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv eller frygtsom. FCI STANDARD NR 113 BRIARD OPRINDELSESLAND: FRANKRIG Helhedsindtryk: En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv

Læs mere

UDSTILLINGER OG SKUER

UDSTILLINGER OG SKUER UDSTILLINGER OG SKUER Vejledning til brug ved ansøgning om certifikatudstillinger og dommere Indledning... 1 Hvor tidligt skal der søges?... 3 Hvilke oplysninger skal DKK have for at kunne godkende, at

Læs mere

Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn. Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT

Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn. Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT Dagsorden: Indkaldelse til Avlsrådsmøde d. 6 December 2015 Mødetid Kl. 11.00. Sted: Fjeldsted Kro Fyn Deltagere : ML JGF SK AAJ PG LPB afbud fra MT 1) Godkendelse af sidste referat JGR samt PG og AAJ meldte

Læs mere

Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen.

Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen. Stabyhoun Formål: Formålet med disse regler er at bevare, beskytte og fremme sundheden, karakter, udseende og generelle definition for racen. Artikel 1 - Definitioner 1.1 DASK Dansk Stabyhoun Klub: den

Læs mere

FOR DANMARK. for at skabe. klarhed om

FOR DANMARK. for at skabe. klarhed om SCHÆFERHUNDKLUBBEN FOR DANMARK Brugervejledning til schaeferhundeklubben.caniva.com Quikguide til oprettes af bruger og arrangementer via schaeferhundeklubben.caniva.com Schæferhundeklubben for Danmarkk

Læs mere

Love og regler. August 2015. Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1

Love og regler. August 2015. Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1 Love og regler August 2015 Boxer-klubbens love og regler (august 2015) 1 1. Navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Boxer-klubben, i forkortelse benævnt BK. 1.2. Klubbens hjemsted er den kommune, hvor sekretæren

Læs mere

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011

DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 DANSK KENNEL KLUBS udstillingsregler 2011 Generelle bestemmelser Dette reglement er udarbejdet med udgangspunkt i FCI s udstillingsregler (Regulations for FCI Dog Shows). FCI s udstillingsregler fastsætter

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage.

IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. IPO/BHP 1 -(BHPA udføres og bedømmes iht. IPO/ BHP 1 gruppe B og C). Hunden skal være 18 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B Gruppe C I alt 100 point 100 point 100 point 300 point IPO/

Læs mere

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard.

Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. BHR kan uddele wildcard. Regler for deltagelse i IPO 3 DM og udtagelser Udtagelseskrav: Det er et krav, at hunden inden tilmeldingen har bestået en IPO-2 prøve. Hundeførere, som har bestået med minimum 250 point opnået ved 1 udtagelse,

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Der kommer nye opdrættere og schæferhundeejere til hvert år. Nogle vil gerne opdrætte Schæferhunde.

Der kommer nye opdrættere og schæferhundeejere til hvert år. Nogle vil gerne opdrætte Schæferhunde. FRIIS HETTA E.Friis Mikkelsen EL-VEJ 13, SEEST DK 6000 KOLDING TLF. (45) 75528303 email: efriism@stofanet.dk SCHÆFERHUNDEAVL For de nye. Der kommer nye opdrættere og schæferhundeejere til hvert år. Nogle

Læs mere

Deltagere Lene Carlson (LC), Erling Mortensen (EM), Fritz Bennedbæk (FB) Lars Juul (LJ), Anne Mette Lynge (AML), og Kim Kristoffersen (KK).

Deltagere Lene Carlson (LC), Erling Mortensen (EM), Fritz Bennedbæk (FB) Lars Juul (LJ), Anne Mette Lynge (AML), og Kim Kristoffersen (KK). HB-møde den 16. januar 2010 på Hotel Ansgar, Odense Deltagere Lene Carlson (LC), Erling Mortensen (EM), Fritz Bennedbæk (FB) Lars Juul (LJ), Anne Mette Lynge (AML), og Kim Kristoffersen (KK). Jan Stilling

Læs mere

Fællesmøde. Søndag den 17. januar 2016

Fællesmøde. Søndag den 17. januar 2016 Fællesmøde Søndag den 17. januar 2016 Fællesmøde Den udsendte dagsorden DAGSORDEN (hvis det bliver nødvendigt retter vi dagsorden til) 09.00 Morgenmad og velkommen ved Hovedbestyrelsen 09.30 Orientering

Læs mere

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016

FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 FØLSKUE Søndag den 4. September 2016 TID OG STED Følskuet afholdes d. 4. september 2016 i forbindelse med Hesten i Fokus På Skive Trav, Flyvej 2, 7800 Skive og Skive Rideklub, Flyvej 18, 7800 Skive Info

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark

Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark Overenskomst mellem Dansk Kennel Klub og Schæferhundeklubben for Danmark 1 Nærværende overenskomst er indgået mellem Dansk Kennel Klub (DKK) og Schæferhundeklubben for Danmark i henhold til DKKs love og

Læs mere

a) Kommando "SØGE" Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand.

a) Kommando SØGE Kommandoen SØGE er tilladt ved sporets begyndelse og efter den første genstand. IPO/ BHP 2 Hunden skal være 19 måneder for at deltage. Inddeles i: Gruppe A Gruppe B 100 point Gruppe C 100 point I alt 300 point 100 point IPO/ BHP 2 Gruppe A Fremmedspor, mindst 400 skridt, 3 langsider,

Læs mere

Aabenraa og Omegns afdeling

Aabenraa og Omegns afdeling - 1 - KÅRINGSPROGRAM Øvelser: (1) Lineføring Hunden skal føres på venstre side af føreren, således at dens højre skulder er ud for førerens venstre knæ. Hunden skal uden kommando sætte sig ved førerens

Læs mere

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark

Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Regler om registrering og kåring i Avlsforeningen for New Forest Ponyer i Danmark Reglerne er gældende fra 2008 med tilføjelser fra 2009, 2011 og 2012. REGLER FOR REGISTRERING I DEN DANSKE NEW FOREST STAMBOGSDATABASE

Læs mere

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP

FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP FORSIDE Håndbog for FCI s brugsprøvedommere IPO/ BHP Dansk Kennel Klubs BHU Marts 2006-1 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER 3 SPORARBEJDET 3 LYDIGHEDSARBEJDET

Læs mere

Point optjent på én liste kan ikke overføres til andre lister.

Point optjent på én liste kan ikke overføres til andre lister. POINTSYSTEM FOR BEREGNING AF ÅRETS HUND pr. 01.01.2016 Alle danske udstillinger er pointgivende, såvel OES Klubbens egne udstillinger, som DKK s internationale og nationale udstillinger. Der opereres med

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Udstillingsreglement 2009

Udstillingsreglement 2009 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010

Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Invitation til Welsh Kåring 31. juli 1. august 2010 Medlemmer af Welsh Pony & Cob Avlen i Danmark inviteres hermed til årets kåringsweekend 31. juli 1. august 2010 på Birgittelyst Sportsrideklub (BIG),

Læs mere

REGLER FOR EGNETHEDSTEST

REGLER FOR EGNETHEDSTEST REGLER FOR EGNETHEDSTEST 1 Formål Formålet er at afprøve hesten i springning eller dressur, for herved at undersøge dens egnethed og kvalitet i pågældende disciplin. Resultaterne indgår endvidere i indeksberegningen

Læs mere

FCI Standard Nr (EN) (ORG ) SHIKOKU. Oprindelsesland: Japan

FCI Standard Nr (EN) (ORG ) SHIKOKU. Oprindelsesland: Japan FCI Standard Nr. 319 10.02.2017 (EN) (ORG 30.10.2016) SHIKOKU Oprindelsesland: Japan Anvendelse: Klassifikation: Jagt- og selskabshund FCI Gruppe 5 (Spidshunde og hunde af oprindelig type) Sektion 5 (Asiatiske

Læs mere

Udstillingsreglement 2008

Udstillingsreglement 2008 Dansk Kennel Klub Parkvej 1 2680 Solrød Strand www.dansk-kennel-klub.dk Telefon 56 18 81 00 Telefax 56 18 81 91 Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55 Servicetelefon (hele døgnet) 56 18 81 56 Udstillingsreglement

Læs mere

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering

Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010. Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Information om nyt indeks for HD Schæferhundeklubben 2010 Kevin Byskov Dansk Kvæg Team for avlsværdivurdering Disposition Grundlæggende forskelle på ny og gammel model Teoretisk del Aktuelle data Præsentation

Læs mere

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE

DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE DKK s REGLEMENT FOR UDDANNELSE AF EKSTERIØRDOMMERE 2017 1. Indstilling af elever 2 2. Elevkursus 2 3. Elevtjeneste 3 4. Aspirantprøvebedømmelse 3 5. Aspiranttjeneste 3 6. Regler for førstegangsautoriserede

Læs mere