Ved standbedømmelsen udfyldes hvalpebedømmelsesskema (bilag 6) og der konkurrencebedømmes uden angivelse af prædikater.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ved standbedømmelsen udfyldes hvalpebedømmelsesskema (bilag 6) og der konkurrencebedømmes uden angivelse af prædikater."

Transkript

1 GB, Kap. 2 E, side 1 HVALPESSHOW Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsført i DKK/FCI anerkendt stambog som er 4-12 måneder. Der kan ansøges om afholdelse af babyklasse fra 8 uger og op til 4 mdr. i Avlsrådet og dommeren orienteres derefter. Bedømmelsen: Der konkurreres i seks grupper: Hanner 4 6 måneder Tæver 4 6 måneder Hanner 6 8 måneder Tæver 6 8 måneder Hanner 8 10 måneder Tæver 8 10 måneder Hanner måneder Tæver måneder Til alle hvalpe uddeles grønt bånd. For samtlige grupper gælder, at bedømmelsen består af en standbedømmelse og en konkurrencebedømmelse. For hanner/tæver mdr. er der eftersyn af tænder og for hanner mdr. er der desuden testikeleftersyn. Gennemførelse: Ved standbedømmelsen udfyldes hvalpebedømmelsesskema (bilag 6) og der konkurrencebedømmes uden angivelse af prædikater. Opdrætsklasser og afkomsgrupper kan ikke fremføres. Hvalpekuld: Opdrættere med minimum 3 deltagende hvalpe fra samme kuld kan stille til bedømmelse af hvalpekuld. Der udfærdiges ikke beskrivelse af hvalpekuld, men dommeren kan give en mundtlig kommentar. Endvidere kan showets bedste han/tæve kåres. Andre tiltag af konkurrencemæssig karakter skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Retningslinier for bedømmelse af tandsæt og hårlag - se bilag 1. Resultathæfte kræves ikke for deltagelse på hvalpeshow.

2 GB, Kap. 2 E, side 2 SKUER Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt stambog som er over 12 måneder. For yngste -, unghunde -, åben og veteranklasse er det ingen yderligere begrænsninger. Adgangsbetingelser specielt: De deltagende hunde i brugshundeklassen skal: 1) Have godkendt HD status (minimum C) i DKK, eller have godkendt HD-status i anden forening med en HD-ordning, der anerkendes af DKK. 2) Være i besiddelse af en brugsprøve, eller være avlskårede. Se fortegnelse over anerkendte Brugsprøver i bilag 2. De deltagende hunde i kvalifikationsklassen skal: 1) Have godkendt HD status (minimum C) i DKK, eller have godkendt HD-status i anden forening med en HD-ordning, der anerkendes af DKK. 2) Være i besiddelse af en færdselsprøve (FP) og en udholdenhedsprøve (UHP). Hunde der opfylder betingelserne for deltagelse i brugshundeklassen, kan ikke deltage i åben klasse eller kvalifikationsklassen. Bedømmelsen: Der konkurreres i op til 11 klasser: Hanner mdr. Tæver mdr. (yngste klasse) Hanner mdr. Tæver mdr. (unghunde klasse) Hanner over 24 mdr. Tæver over 24 mdr. (Åben klasse) Hanner mdr. Tæver mdr. (kvalifikationsklasse) Hanner over 24 mdr. Tæver over 24 mdr. (brugshunde klasse) Hanner over 7 år Tæver over 7 år (Veteran klasse) For samtlige klasser gælder, at bedømmelsen består af en standbedømmelse og en konkurrencebedømmelse. Skudprøve samt tandeftersyn er obligatorisk i samtlige klasser. For samtlige hanhundeklasser gælder det, at der foretages testikelkontrol. (Retningslinier for bedømmelse af tandsæt og hårlag, se bilag 1)

3 GB, Kap. 2 E, side 3 Der udfærdiges dommerkritik på hver hund og der konkurrencebedømmes efter følgende retningslinier: Fortrinlig Særdeles god God Tilstrækkelig Mangelfuld Utilstrækkelig: KIB : Rødt bånd gives kun i brugsklasse samt i veteranklasse, når veteranen opfylder adgangskravene for brugsklasse. : Blåt bånd : Gult bånd : Intet bånd : Intet bånd : Intet bånd : Intet bånd Hunde der har deltaget i standbedømmelsen, men ikke møder til konkurrencebedømmelsen tildeles utilstrækkelig. Hunde, der fremstilles i en sådan forfatning at dommeren ikke skønner at hunden kan bedømmes, tildeles KIB (Kan Ikke Bedømmes). Opdrætsklasser: Opdrættere med minimum 3 deltagende hunde af eget opdræt, kan stille en opdrætsklasse hvor maksimum 5 hunde fremføres. Opdrætterne kan kun stille 1 gruppe pr. skue. Afkomsgruppe: Der kan stilles afkomsgrupper efter hanner eller tæver, der har minimum 3 stk. deltagende afkom. Andet: Kåring af skuets bedste han/tæve kan foretages. Andre tiltag af konkurrencemæssig karakter skal godkendes af Hovedbestyrelsen.

4 GB, Kap. 2 E, side 4 Landsdelsskuer: For landsdelsskuer er yderligere gældende, at der også konkurreres i hvalpeklasser (dog undtaget hvalpeklasserne 4 6 måneder). Se under hvalpeshow. Hanner mdr. og tæver mdr. kan deltage i afkomsgrupper og opdrætsklasser I klasserne måneder udfærdiges en skriftlig bedømmelse, som for voksne hunde, ellers foregår bedømmelsen og tildelingen af prædikater efter samme regler som ved hvalpeshows, dog bedømmes mdr. hanner og tæver efter samme retningslinier som hvalpeklasserne på HAS. Særligt vedrørende placering i brugshundeklasserne: Højest placerede hunde i brugsklasserne på Landsdelsskuerne, skal være kåret i klasse 1, hvor det er muligt. Undtaget herfra, er naturligvis klasser, hvor der ikke deltager hunde kåret i klasse 1. Resultathæfte: Der kræves resultathæfte for deltagelse i skuer, dette gælder dog ikke hvalpe på landsdelsskuer.

5 GB, Kap. 2 E, side 5 KOMBIARRANGEMENTER Formål: Et skue og et hvalpeskue kan afholdes på samme dag for at det totale antal af hunde øges til gavn for arrangementet som helhed. Adgangsbetingelser generelt: Deltage kan schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt stambog som er over 4 måneder. Adgangsbetingelse specielt: Som for hhv. skuer og hvalpeshows. Dommerbesætning: Der skal anvendes minimum to dommere, dog kan 2. dommeren aflyses hvis der ved tilmeldingsfristens afslutning er tilmeldt mindre end 80 hunde. I tvivlsspørgsmål kontakt Avlsrådet. Afvikling: Der skal anvendes minimum to ringe, når arrangementet gennemføres med to dommere. Bedømmelsen: Som for skuer og hvalpeshows. Opdrætsklasser: Som for skuer og hvalpeshows Afkomsgrupper: Som for skuer og hvalpeshows. Resultathæfte: Kræves for hunde over 12 måneder.

6 GB, Kap. 2 E, side 6 Adgangsbetingelser generelt: HOVEDAVLSSKUER (HAS) Deltage kan schæferhunde stambogsførte i DKK/FCI anerkendt stambog hvor begge forældredyr har en af DKK anerkendt HD-status. For hvalpe yngste og unghundeklasser er der ingen yderligere begrænsninger. Adgangsbetingelser specielt: De deltagende hunde i brugshundeklassen skal: 1) Have godkendt HD status (minimum C) i DKK, eller have godkendt HD-status i anden forening med en HD-ordning, der anerkendes af DKK. 2) Være i besiddelse af en brugsprøve, eller være avlskårede. Se fortegnelse over anerkendte brugsprøver i bilag 2. Vaccination: Ved udlevering af rygnummer skal gyldig vaccinationsattest forevises på forlangende. Medmindre andet, grundet epidemier eller lign., er meddelt, er en gyldig vaccinationsattest ikke over 2 år gammel. Bedømmelsen: Der konkurreres i otte klasser: Hanner 9 12 mdr. Tæver 9 12 mdr. (hvalpeklasser) Hanner mdr. Tæver mdr. (yngste klasse) Hanner mdr. Tæver mdr. (unghunde klasse) Hanner over 24 mdr. Tæver over 24 mdr. (brugshunde klasse) Aldersmæssig skæringsdag er lørdag i den weekend hovedavlsskuet afholdes. For samtlige klasser gælder, at bedømmelsen består af en standbedømmelse og en konkurrencebedømmelse. Der er skudprøve i alle klasser med undtagelse af hvalpeklasserne. Tandeftersyn er obligatorisk i samtlige klasser. For samtlige hanhundeklasser gælder desuden, at der foretages testikelkontrol.

7 GB, Kap. 2 E, side 7 For at opnå en bedre placering i yngste klasse og hvalpeklasser end SG 6, skal begge forældredyr være avlskårede. For at opnå en bedre placering i unghundeklasserne end SG 6, skal: 1) Begge forældredyr være avlskårede, eller hunden selv være avlskåret. 2) Hunden selv skal have en godkendt HD status (min. C). Betingelse for at opnå Fortrinlig Avlsklasse er, at hunden er avlskåret i klasse I og at begge forældredyr er avlskårede. Modprøve: Specielt gælder det, at de deltagende hunde i brugshundeklasserne skal have aflagt modprøve, og gå fri ved fod op mod skjulet ved overfald, på dagen for at kunne præmieres. Modprøven afvikles efter de i bilag 5 angivne retningslinier. Præmiering: Modprøven afvikles med et overfald og et stop som ved avlskåring, og der tildeles enten: 1) Bestået, eller 2) Ikke bestået (hvilket medfører maksimal præmiering SG). Retningslinier for bedømmelse af tandsæt og hårlag se bilag 1. Der udfærdiges dommerkritik på hver hund (gælder også hvalpe 9 12 måneder) og der konkurrencebedømmes efter følgende retningslinier: Fortrinlig og avlsklasse AVKL Særdeles God (SG) God (G) Tilstrækkelig (T) Mangelfuld (M) Utilstrækkelig (U) KIB : Rødt bånd (gives kun i brugshunde klasserne) : Blåt bånd : Gult bånd : Intet bånd : Intet bånd : Intet bånd : Intet bånd Hunde, der har deltaget i standbedømmelsen, men udebliver fra modprøve og/eller konkurrencebedømmelsen, tildeles Utilstrækkelig (U) med mindre der foreligger en godkendt dyrlægeattest.

8 GB, Kap. 2 E, side 8 Opdrætsklasser: Opdrættere med minimum 5 deltagende hund af eget opdræt kan stille opdrætsklasse. Der må maximalt fremføres 5 dyr i hver gruppe. Opdrættere kan stille flere grupper på dagen. Der bedømmes efter følgende retningslinier: Gruppen skal være ensartet i type og pigment, høj kvalitet og robusthed. Der skal for at opnå højeste placering være både han og tæve i gruppen, og de skal alle have været fremstillet til standbedømmelse. Der lægges vægt på antallet af kombinationer. Der fremstillede opdrætsklasser rangeres efter nævnte retningslinier, men der gives ikke prædikater. En opdrætter kan stiller flere opdrætsklasser, men da er det en betingelse, at ingen dyr deltager i mere end en opdrætsklasse. Afkomsgrupper: Der kan stilles afkomsgrupper efter hanner og efter tæver med minimum 5 deltagende stk. afkom. Der sker ingen rangering efter kvalitet, ligesom der ikke gives prædikater. Vægten lægges på en præsentation for publikum ledsaget af en mundtlig vurdering på dagen og en efterfølgende skriftlig vurdering i Schæferhunden. Resultathæfte: Der kræves resultathæfte for at kunne deltage i hovedavlsskuer, dette gælder dog ikke hvalpeklasserne.

9 GB, Kap. 2 E, side 9 AVLSKÅRINGER (AK) Adgangsbetingelser generelt: Alle stambogsførte schæferhunde tilhørende klubbens medlemmer kan fremstilles til avlskåring, når følgende er opfyldt: 1) Hunden, samt begge forældredyr skal have godkendt HD-status (minimum C) i DKK, eller have godkendt HD-status i anden forening med en HD-ordning, der anerkendes af DKK 2) Hunde født efter 30. juni 2002, skal være fotograferet og bedømt for AA i DKK eller i en anden forening med en AA-ordning, der anerkendes af DKK. 3) Hunden skal have bestået udholdenhedsprøve (UHP) 4) Hunden skal have opnået skueresultat (præmiering underordnet, dog bortset fra KIB) 5) Hunden skal have bestået minimum BHP I eller IPO1 (med minimum 80 point i gruppe C) eller en anden godkendt brugsprøve sammen med en færdselsprøve (FP) (se fortegnelse over godkendte brugsprøver i bilag 2). 6) Hunden skal være fyldt 18 måneder. Undtagelse fra alderskravet kan gøres ved et kalenderårs sidste kåringer hhv. øst og vest for Storebælt, hvis hunden opnår den krævede alder inden årets udgang. Kåringen træder først i kraft, når den krævede alder er nået. Adgangsbetingelser specielt: Hunde registreret af en af DKK anerkendt kynologisk forening: Hvis hunden ikke er avlskåret i Tyskland (SV), skal den i alle forhold opfylde de samme betingelser som dansk registrerede hunde. Dansk opdrættede hunde, der er kåret i Tyskland kan stille til kåring i Danmark. De gennemgår i dette tilfælde samme kåringsprocedure, som tilfældet er ved en nykåring. Er hunden ikke danskfødt, men avlskåret i Tyskland (SV), kan den overføres til det danske kåringssystem, når den har været fremstillet ved en dansk avlskåring. Hundens eksteriør og mod/kampdrift bedømmes og Avlsrådet føjer eventuelle kommentarer til det danske kåringsbevis. Herefter har ejeren/holderen samme pligter som ejere/holdere af dansk registrerede avlshunde men også samme rettigheder (se retningslinier for ejere/holdere af kårede/mønstrede hunde i bilag 3)

10 GB, Kap. 2 E, side 10 Bedømmelsen: Ved kåringen foretages en standbedømmelse, en væsenstest samt en modprøve. Der avlskåres i to klasser: 1) Kl. 1, hvori de til avl anbefalede hunde kåres 2) Kl.2, hvori de til avl egnede hunde kåres. Der udfærdiges et kåringsbevis på de avlskårede hunde og resultatet offentliggøres i medlemsbladet. Ejeren af en avlskåret hund, kan på dagen få udfærdiget et midlertidigt kåringsbevis mod et mindre gebyr. Retningslinier for bedømmelse: Størrelse: Understørrelse samt mere end 1 cm. overstørrelse, udelukkes fra kåring. Hunde med indtil 1cm. overstørrelse kan kåres i kåringsklasse II. Bid, tandsæt og pels: Se retningslinier for bedømmelse af tandsæt og hårlag i bilag 1. Hale og ører: I Kl. I optages kun hunde med den ønskede øre/haleholdning. dog udelukker en lille hale- eller ørefejl ikke fra kåring i kåringsklasse I. Pigment: Albinoer, hvidlinge og blålinge kan ikke avlskåres. Kønspræg: I kåringsklasse I optages kun hunde med udtalt kønspræg.

11 GB, Kap. 2 E, side 11 Afstamning: Ved vurdering af en hunds afstamningsmæssige baggrund, lægges der vægt på antallet af avlskårede aner og på positiv gennemslagskraft hos hundens aner, samt hvor hyppigt recessive fejl forekommer i stammen. I særdeleshed skal der lægges vægt på fysisk og psykisk sundhed. Væsen: Der lægges vægt på normal opførsel. Modprøven foretages i overensstemmelse med de i bilag 7 og 8 angivne retningslinier. Vurderes skal hundens temperament, drifter, selvsikkerhed, belastbarhed, afreaktion, nervefasthed og omgængelighed. Der forlanges en velafbalanceret hund. Sammenfatning: Retningsgivende for opnåelse af kåring er, at hunden som individ fremtræder som en væsensstærk, godt anlagt schæferhund, der udstråler styrke, energi og sundhed, samt at hundens aner har vist avlsværdi. Tilmelding: Tilmeldingsblanket, som kan hentes på Schæferhundeklubbens hjemmeside: eller rekvireres hos den lokale avlsvejleder, skal i udfyldt stand sammen med kopi af hundens DKK-stambog være kåringslederen i hænde senest 14 dage før kåringen. Hvor det drejer sig om en tyskfødt hund, vedlægges kopi af den originale stambog (såvel indersiderne som for og bagsiden) samt evt. kåringspapirer. På dagen medbringer ejeren stambog, resultathæfte, bevis for HD/AA resultat, evt. tidligere kårings/mønstringspapirer og gyldigt medlemsbevis fra Schæferhundeklubben for Danmark. Genfremstilling: Enhver hund kan mod fornyet gebyr genfremstilles, dog kan Avlsrådet vurdere at en hund efter en fremstilling ikke kan genfremstilles yderligere. Afkåring: Hvis Avlsrådet konstaterer, at en kåret hund viser sig uegnet til avlsanvendelse, kan afkåring af hunden finde sted.

12 GB, Kap. 2 E, side 12 AVLSMØNSTRINGER (AM) Adgangsbetingelser generelt: Fremstilles til avlsmønstring kan stambogsførte schæferhundetæver, tilhørende klubbens medlemmer, når følgende er opfyldt: 1) Tæven samt begge forældredyr skal have godkendt HD-status (minimum C) i DKK, eller have godkendt HD-status i anden forening med en HD-ordning, der anerkendes af DKK. 2) Tæven skal på mønstringsdagen være fyldt 18 måneder. Ved et kalenderårs sidste kåringer henholdsvis øst og vest for Storebælt, kan tæver, der inden årets udgang fylder 18 måneder, fremstilles. Mønstringerne træder først i kraft, når den krævede alder er nået. 3) Bestået Færdselsprøve (FP) og Udholdenhedsprøve (UHP). Bedømmelsen: Mønstringen består af en standmønstring samt en væsenstest. Ved bestået mønstring tildeles betegnelsen: AM. Der udfærdiges en beskrivelse af hunden. Beskrivelsen udleveres til ejeren umiddelbart efter mønstringen. Retningslinier for bedømmelse: Størrelse: Understørrelse samt mere end 1 cm. overstørrelse, udelukker fra mønstring. Bid, tandsæt og pels: Se retningslinier for bedømmelse af tandsæt og hårlag i bilag 1. Hale og ører: Mønstres kan kun hunde med den ønskede øre/haleholdning. dog udelukker en lille hale- eller ørefejl ikke fra mønstring.

13 GB, Kap. 2 E, side 13 Pigment: Albinoer, hvidlinge og blålinge kan ikke mønstres. Kønspræg: Mønstres kan kun hunde med godt kønspræg. Afstamning: Ved vurdering af en hunds afstamningsmæssige baggrund, lægges der vægt på antallet af avlskårede aner og på positiv gennemslagskraft hos hundens aner, samt hvor hyppigt recessive fejl forekommer i stammen. Væsen: Der lægges vægt på normal opførsel. Vurderes skal hundens temperament, afreaktion, selvsikkerhed, nervefasthed og omgængelighed. Der forlanges en velafbalanceret hund. Sammenfatning: Retningsgivende for opnåelse af mønstring er, at hunden er avlsinteressant og som individ fremtræder som en væsensstærk, godt anlagt schæferhund, der udstråler styrke, energi og sundhed, samt at hundens aner har vist avlsværdi. Tilmelding: Tilmeldingsblanket, som kan hentes på Schæferhundeklubbens hjemmeside: eller rekvireres hos den lokale avlsvejleder, skal i udfyldt stand sammen med kopi af hundens DKK stambog være kåringslederen i hænde senest 14 dage før kåringen (senest med morgenposten mandag). På dagen medbringer ejeren stambog, resultathæfte, bevis for HD/AA resultat, evt. tidligere kårings/mønstringspapirer og gyldigt medlemsbevis fra Schæferhundeklubben for Danmark. Genfremstilling: Hunde der ikke består, kan mod fornyet gebyr genfremstilles, dog kan Avlsrådet vurdere at en hund efter en fremstilling ikke kan genfremstilles yderligere. Afmønstring: Hvis Avlsrådet konstaterer, at en mønstret hund viser sig uegnet til avlsanvendelse, kan afmønstring af hunden finde sted.

14 GB, Kap. 2 E, side 14 INDSENDELSE AF SKUE -/SHOWRESULTATER OG RESULTATER FRA AVLSKÅRINGER AVLSKÅRINGER: Følgende skal indsendes til Sekretariatet. 1 stk. katalog. 1 stk. afregningsbilag med div. bilag. 1 stk. original resultatliste med angivelse af kåringsklasse. ( underskrevet af kåringsdommer, kåringsleder og et medlem af avlsrådet) Listen skal rekvireres i klubbens sekretariat. Resultaterne for dagen lægges ind i kalenderen på klubbens hjemmeside (kåringslederens ansvar) Resultatliste samt et udfyldt katalog sendes til medlemsbladet Schæferhundens redaktør. Original resultatliste samt et udfyldt katalog sendes til DKK. Alle papirer som kåringsleder har modtaget fra hundeejerne, et udfyldt katalog, afkrydsningsskemaer, print af hundenes detailbeskrivelser, kopi af resultatlisten samt USB key indeholdende de opdaterede data på de fremstillede hunde, sendes til avlsrådet, eller en af avlsådet anvist person. SKUER: Ved skuer forstås hovedavlsskuer, landsdelsskuer og almindelige skuer. Følgende skal indsendes: Kopi af samtlige dommersedler 2 stk. kataloger 1 stk. resultatliste med samtlige placerede hunde i hver klasse. (listen kan hentes på Schæferhundeklubbens hjemmeside ( eller rekvireres i sekretariatet. Ligeledes kan kredsen vælge at sende resultatet til Webmaster: For at sikre hurtig opdatering af Schæferhundeklubbens hjemmeside, bør resultatlisten sendes omgående efter arrangementets afholdelse. I forbindelse med offentliggørelse i medlemsbladet skal fristen på 14 dage overholdes for at resultaterne kan bringes i Schæferhunden.

15 GB, Kap. 2 E, side 15 Rev. Maj 2007 HVALPSHOWS: Følgende skal indsendes: 1 stk. katalog. 1 stk. resultatliste med samtlige placerede hunde i hver klasse. (listen kan hentes på Schæferhundeklubbens hjemmeside ( eller rekvireres i sekretariatet) Ligeledes kan kredsen vælge at sende resultatet til Webmaster via mail på: For at sikre hurtig opdatering af Schæferhundeklubbens hjemmeside, bør resultatlisten sendes omgående efter arrangementets afholdelse. Materialet skal være sekretariatet i hænde hurtigst muligt, dog senest 8 dage efter arrangementets afholdelse. Resultaterne for dagen lægges ind i kalender på klubbens hjemmeside. GB, Kap. 2 E, side 16 Bilag 1 Rev. Maj 2007

16 AK Skuer/Udstillinger Tænder Hårlag Hvalpe - HAS/LD skuer I Højest opnåelige Korrekt tandstilling Korrekt pels prædikat Tilladt: mangel af faner/øreduske 1 stk P 1 acepteres ikke eller Lettere bølget pels på 1 stk. fortand manke-, ryg- og krydsparti eller accepteres, men bemærkes højst 2 stk. dobbelte P1 II Næsthøjest Tilladt: mangel af Korrekt pels opnåelige prædikat 2 stk P1 faner/øreduske eller acepteres ikke 1 stk. P2 Lettere bølget pels på eller manke-, ryg- og krydsparti 1 stk. P1 og 1stk. fortand accepteres, men bemærkes eller 2 stk. fortand eller 4 dobbelte P1 Ej kåret God/3 præmie Tilladt: mangel af Tendens til faner/øre duske 1 stk P3 accepteres, men der skal eller være tydelig underuld og 1 stk. P2 og 1 stk. fortand pelsen må ikke skille eller 1 stk. P2 og 1 stk. P1 Overbid: Hvor afstanden mellem fortænderne i over- og undermund er på en tændstiktykkelse eller mere, gives højest U eller O og ingen kåring. Underbid: Accepteres ikke.

17 GB, Kap. 2 E, side 17 Bilag 1 Ligebid: Ubetydeligt ligebid tillader kåring i klasse II og næsthøjeste skue/udstillingsresultat. Pels- og hudproblemer: Væsentlige problemer med hudens og pelsens konstitution giver præmieringen KIB og ingen kåring. Dyrlægattester: Påførte fejl/mangler ved hundens tandsæt eller andet vurderes i hvert enkelt tilfælde. Attester skal være udfærdiget på Dansk Kennel Klubs standard dyrlægeattest og skal være med til udstillinger og avlskåringer. Det anbefales at benytte sig af muligheden for at fremstille hunde over 10 måneder for en kåringsdommer, i forbindelse med en kåring, for at få kontrolleret hundens tandsæt. Resultatet skal indføres i hundens resultathæfte, med kåringsdommerens eller person fra Avlsrådets underskrift for at være gyldigt.

18 GB, Kap. 2 E, side 18 Bilag 2 Rev. Maj 2007 ANERKENDTE BRUGSPRØVER BHP I, BHP II BHP III (med min. 80 i gruppe C) SchH I, SchH II, SchH III (med min. 80 i gruppe C) IPO I, IPO II, IPO III (med min. 80 i gruppe C) PH (Politihundeforeningen) HGH (Tysk hyrdehundeprøve)

19 GB, Kap. 2 E, side 19 Bilag 3 RETNINGSLINIER FOR EJERE/HOLDERE AF KÅREDE/MØNSTREDE HUNDE Hanner: 1. Ejere/holdere af avlskårede hanner må kun stille hannen til rådighed for parring med psykisk og fysisk sunde, avlsegnede tæver. Mindstekravet er, at tæven er avlsgodkendt. Hvis tæven har opnået sin avlsgodkendelse ved en kåring, skal hun have DNA testen påført i DKK og på stamtavlen, før parring må finde sted. Se avlsgodkendelseskriterier, bilag Ejeren/holderen må kun lade hunden parre, når den er sund og i god form og ikke viser tegn på smitsom sygdom. Dette gælder også, hvis der er konstateret sygdom i ejerens/holderens øvrige hundebestand. 3. Avlsrådet har ret til at offentliggøre oplysninger om avslværdi i medlemsbladet, eller benytte tilsvarende publiceringsform, som er gældende for avlskåringsresultaterne. Tæver: 1. Ejere/holdere af avlskårede/mønstrede tæver må kun anvende tæven til parring med psykisk og fysisk sunde, avlsegnede hanner. Mindstekravet er, at hannen er avlsgodkendt. Hvis hannen har opnået sin avlsgodkendelse ved en kåring, skal han have DNA testen påført i DKK og på stamtavlen, før parring må finde sted. Se avlsgodkendelseskriterier, bilag 4.

20 GB, Kap. 2 E, side 20 Bilag 4 AVLSGODKENDELSESKRITERIER: Dansk opdrættede hunde: En hund er avlsgodkendt, når en af følgende tre betingelser er opfyldt: 1) Er avlskåret (AK) 2) Er avlsmønstret (AM) 3) Er avlsgodkendt i Dansk Kennel Klub (Agk) Hunden skal have godkendt HD-status (minimum C) i DKK, eller have godkendt HD-status i anden forening med en HD-ordning, der anerkendes af DKK. Hunde født efter 30. juni 2002 skal have AA status for at kunne avlskåres. Hunde uden registreret DNA test kan avlskåres, men kan først anvendes i avlen, når der foreligger et registreret DNA resultat i DKK. Skal hunden indgå i avlen, skal den have DNA testen registret i DKK før parring finder sted. Hvis dette ikke er overholdt kan hvalpene ikke stambogsføres der gives ikke dispensation. UDENLANDSK OPDRÆTTEDE HUNDE: Parringer foretaget i udlandet: Hanner med tysk avlskåring: opnår avlsret Ikke avlskårede hanner: opnår avlsret, hvis de er avlsgodkendt i Verein für Deutsche Schäferhunde (SV). Dvs. de skal være brugsprøvede, skuepræmierede med mindst G, have godkendt HD-Status og være minimum 2 år gamle på parringstidspunktet. Kontrollen af nævnte betingelser foretages af DKK og det forudsættes, at fuldstændig dokumentation er vedlagt avlsgodkendelsesansøgningen. ØVRIGE HUNDE: Tyske tæver og øvrige udenlandske hunde, der ved køb/lån/leje eller på anden måde anvendes til avl i Danmark: Avlskåret i schæferhundespecialklub tilsluttet FCI: opnår avlsret under forudsætning af godkendt HD-status, erkendt AA-status og at DNA test er påført i DKK og på stamtavlen, før parring finder sted. I tvivlstilfælde kontakt Schæferhundeklubbens avlsråd.

21 GB, Kap. 2 E, side 21 Bilag 4 Ikke avlskårede hunde: Opnår avlsret, hvis oprindelseslandets avlsgodkendelsesbetingelser er opfyldt, men skal dog mindst have opnået 2. præmie på en FCI anerkendt udstilling eller G på skue i SV regi, være brugsprøvede, samt have godkendt HD status, ligesom hunden på godkendelsestidspunktet skal være mindst 18 mdr. gammel. Kontrollen af nævnte betingelser foretages af Schæferhundeklubben for Danmark og det forudsættes, at fuldstændig dokumentation er vedlagt avlsgodkendelsesansøgningen. ANNONCERING: Annoncering med avlshanner i Schæferhundeklubbens medier, kan kun ske, når hannen er avlskåret efter de ovenstående retningslinier.

22 GB, Kap. 2 E, side 22 Bilag 5 FORENINGER HVIS HD STATUS GODKENDES AF DKK. Stambogsførende foreninger (under FCI) i følgende lande: Norge Sverige Finland Tyskland Holland Schweiz Østrig USA En forudsætning for godkendelse er, at alderskravet (for schæferhunde 12 mdr.) er opfyldt.

23 Skal rekvireres i klubbens sekretariat: GB, Kap. 2 E, side 23 Bilag 6 SCHÆFEHUNDEKLUBBENS HVALPEBEDØMMELSE. Hvalpens navn Stambogsnr. : : Katalog nr. : Han Tæve Alder i Mdr.: Type: særdeles lovende lovende god Kønspræg: udtalt tilfredsstillende utilfredsstillende Knoglekraft: kraftig middelkraftig spinkel Bevægelse: særdeles velgående velgående strækker til Pigment: velpigmenteret tilstrækkeligt svagt Pels normal langstockhåret langhåret Foderstand passende overvægtig mager Væsen: frimodig reserveret usikker mdr. tænder/bid OK anm. testikler OK anm. Evt. kommentarer: Kreds: - Dato:

24 Dommer GB, Kap. 2E, side 24 Bilag 7, Rev maj 2007 Retningslinier for hundeføreren Overfald, modprøve og modværge efter 1/7-07 fri ved fod Figurant i gang Figurant Overfald, modprøve og modværge Hundefører starter fra punkt A, går ca. 5 6 skridt med hunden i line til punkt B (rødt felt) og gør holdt. Hunden må gerne sidde i grundstilling. Linen tages af. På tegn fra dommeren går hundefører ca skridt fri ved fod frem til punkt C. Hunden må ikke gå før tegn fra dommeren. Figurant i løb Figurant Når hundefører er ud for punkt C giver dommeren tegn til figuranten om at foretage et overfald, uden hetzlyde, mod hund og fører. Hunden skal straks gå til modværge. Når hunden har fast greb, trænges hunden og tildeles to stokkeslag af figuranten. På tegn fra dommeren ophører kamphandlingen og figuranten forholder sig passiv. Hunden skal slippe og bevogte. Lang modprøve Efter overfald sætter hundefører line på hunden og går til anviste markering og holder sig klar. Dommer På tegn fra dommeren kommer figuranten ud fra skjul og går ind mod midten. Hundefører må gerne råbe figuranten an, men figuranten ignorerer dette og angriber løbende hund og fører. Line af skridt Fri ved fod skridt HF stop HF start 5 6 skridt med line A HF start

25 B, Kap. 2 E, side 25 Blag 8 Retningslinier for kåringsdommer og kåringsleder. Figurant i gang Hundefører starter fra punkt A, går ca. 5 6 skridt med hunden i line til punkt B ( rødt felt ), og gør holdt. Hunden må gerne sidde i grundstilling. Linen tages af. På tegn fra dommeren går hundefører ca skridt fri ved fod frem til punkt C. Hunden må ikke gå før tegn fra dommeren. Figurant i løb Figurant Figurant Når hundefører er ud for punkt C giver dommeren tegn til figuranten om at foretage et overfald uden hetzlyde mod hund og fører. Hunden skal straks gå til modværge. Når hunden har fast greb, trænges hunden og tildeles to stokkeslag af figuranten. På tegn fra dommeren ophører kamphandlingen og figuranten forholder sig passiv. Hunden skal slippe og bevogte. Langt stop Efter overfald sætter hundefører line på hunden og går til anviste markering og holder sig klar. På tegn fra dommeren kommer figuranten ud fra skjul og går ind mod midten. Hundefører må gerne råbe figuranten an, men figuranten ignorerer dette og angriber løbende hund og fører. På tegn fra dommeren slippes hunden og figuranten skal true og komme med hetzlyde. Figuranten skal afpasse farten og dreje af, således at der ikke bliver tale om sammenstød ved modtagelsen. Når hunden har fast greb, følger en trængning som ophører på tegn fra dommeren. Figuranten forholder sig passiv. Hunden skal slippe og bevogte. Avlsrådet skridt Dommer HF start 5 6 skridt med line Line af Fri ved fod skridt 2 m. A Afstand skridt (8 meter) HF stop HF start

新时期共青团工作实务全书(三十九)

新时期共青团工作实务全书(三十九) ........................... I II....................... 1990... .................. 1991......... III ,, 3 3 6 30 1990 19 19 ,, 30%, 1986 12 19 1989 12 25 1990 11 10 1989 10 30 1990 830 19 40

Læs mere

绿化养殖

绿化养殖 ...1...13...15...20...23...38...62...64...67...68...70...72...74...76...77...78...80...82... 101... 107... 108 II ... 109... 113... 116... 119... 123... 130... 132... 136... 137... 139... 144... 148...

Læs mere

目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰...

目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰... 狂 想 集 指 導 老 師 : 李 世 宜 作 者 : 普 二 1 全 班 目 次 寫 在 前 面 李 世 宜... 3 第 一 組 Is this true love- 由 愛 生 恨... 4 曾 毓 皓 丁 士 甫 邱 俐 綺 姜 季 芸 黃 子 芹... 4 第 二 組 流 年... 21 方 學 緯 邱 子 銘 施 酈 庭 曾 柏 陞 黃 勻 琪 羅 凱 騰... 21 第 三 組 山 姆

Læs mere

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Læs mere

(Microsoft Word - \256g\275b\252\354\305\351\305\347.doc)

(Microsoft Word - \256g\275b\252\354\305\351\305\347.doc) 一 基 本 資 料 附 件 2 1. 參 賽 者 姓 名 : 方 慈 惠 2. 參 賽 者 ( 服 務 ) 單 位 : 國 立 台 南 女 子 高 級 中 學 3. 參 賽 者 ( 服 務 單 位 ) 地 址 : 台 南 市 大 埔 街 97 號 4. 聯 絡 電 話 : 06-2154626;06-2154608;0929082918 5. 設 計 理 念 簡 介 : 射 箭 運 動 列 入 國

Læs mere

SB142 ( 問 題 編 號 :2852) (3) 救 護 服 務 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 215 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :40): 1. 按 消 防 處 的 目 標, 救 護 車 應 能 夠 在 12 分 鐘 內 抵 達 現 場 本 年 的

SB142 ( 問 題 編 號 :2852) (3) 救 護 服 務 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 215 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :40): 1. 按 消 防 處 的 目 標, 救 護 車 應 能 夠 在 12 分 鐘 內 抵 達 現 場 本 年 的 SB141 ( 問 題 編 號 :1009) (2) 防 火 工 作 此 問 題 出 自 : 卷 1 第 212 頁 ( 如 適 用 者 ) 問 題 ( 議 員 問 題 編 號 :42): 消 防 安 全 ( 建 築 物 ) 條 例 ( 第 572 章 ) 是 針 對 火 災 的 危 險, 向 某 些 種 類 的 綜 合 用 途 建 築 物 及 住 用 建 築 物 的 佔 用 人 使 用 人 和 訪

Læs mere

(1) (2) (3) 1. (1) 2

(1) (2) (3) 1. (1) 2 0386 71.32% 14A 1 (1) (2) (3) 1. (1) 2 (a) (b) (i) (ii) (iii) 3 (iv) (a) (b) (c) (d) 6% 4 2013 3 26 [2013]624 10 5 2013 6 28 [2013]1246 2015 3 [2015]351 0.2 6 [2015]748 180C 7 * * 8 14A (2) 417,800,000

Læs mere

目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33

目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33 學 生 須 知 網 頁 版 (14/15 年 度 ) 目 錄 校 徽 圖 解 1 校 訓 釋 義 2 中 華 人 民 共 和 國 國 歌 3 順 德 聯 誼 總 會 屬 校 校 歌 4 辦 學 宗 旨 及 目 標 5 校 規 8 獎 懲 制 度 14 其 他 規 定 23 注 意 事 項 29 附 錄 33 校 徽 圖 解 不 規 則 圖 形 是 順 德 市 的 輪 廓, 輪 廓 內 四 小 圖 代

Læs mere

cm kpa mm Hg kpa mm Hg cm m A A M H R H A A B A B A B H F g dl HbO H b O g ml ml g ml ml gml ml g S S S S Hz Hz Hz S S S cm cm cm cm cm PCG S S S S S M T P secs T S A P A P A P sec A P sec A P A

Læs mere

生命科学_一_.doc

生命科学_一_.doc I...1...3...6...7...12...13...13 7700...16...16...19...24...24...28...32...36...39...41...45...45...52...53...53...54...59 II...61...63...64...66...68...70 DNA 50...71...75 ----...75...76...78...80...81...83...85...86...88...91

Læs mere

最新文物管理执法全书(十七).doc

最新文物管理执法全书(十七).doc I...1...4...12...21...27...30...36...42...48...54...59...64...69...75...83...88...93...96... 103 DNA... 109 DNA... 115... 129... 133... 144... 146... 148... 151... 156... 160... 162... 168... 178 II 1

Læs mere

文憑試物理科校本評核樣本課業

文憑試物理科校本評核樣本課業 香 港 中 學 文 憑 考 試 物 理 及 組 合 科 學 ( 物 理 ) 校 本 評 核 樣 本 作 業 ( 實 驗 及 探 究 研 習 ) 本 局 歡 迎 教 師 採 用 樣 本 作 業 作 教 育 及 研 究 等 非 牟 利 用 途, 但 請 列 明 出 處 香 港 考 試 及 評 核 局 保 留 版 權 2010 Hong Kong Examinations and Assessment Authority

Læs mere

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2

2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180, ,000, ,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 90,000,000 9,000,000 81,000,000 2.18 0.10 3300 1 2.181% 0.005%0.002%0.005% 2,160 74,180,000 8.24 81,000,000 2.18 13,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 2 1,000,0001,000,000 1,000,000 2,000 2.18 1% 0.005%0.002%0.005%

Læs mere

全国主要流域重点断面水质自动监测周报

全国主要流域重点断面水质自动监测周报 全 国 主 要 流 域 重 点 断 面 水 质 自 动 监 测 周 报 2016 年 第 16 期 中 国 环 境 监 测 总 站 2016 年 04 月 20 日 2016 年 第 16 周 (04 月 11 日 ~04 月 17 日 ), 全 国 主 要 水 系 148 个 水 质 自 动 监 测 断 面 中, 共 监 测 了 143 个, 其 中 Ⅰ 类 水 质 断 面 为 17 个, 占 12%;Ⅱ

Læs mere

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Læs mere

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Læs mere

H1428

H1428 第 1 章 陽 光 穿 透 薄 紗 窗 簾, 迤 邐 灑 落 在 床 上 兩 副 相 偎 的 赤 裸 胴 體 上 一 雙 長 睫 搧 了 搧, 略 略 張 開 眼 皮, 露 出 一 對 黑 盈 盈 的 美 眸 從 落 地 窗 穿 透 進 來 的 璀 璨 艷 陽 令 女 子 微 瞇 起 眼, 突 地 發 現 眼 前 有 個 障 礙 物, 不 禁 怔 愣 了 下, 待 意 識 到 障 礙 物 是 什 麼

Læs mere

入 学 考 试 重 点 考 查 学 生 的 基 础 专 业 知 识 基 本 实 验 操 作 技 能 独 立 思 考 和 动 手 能 力 笔 试 和 面 试 的 试 题 都 有 足 够 的 难 度, 以 利 择 优 录 取 新 录 取 的 研 究 生 第 一 次 见 面, 池 先 生 会 作 一 次

入 学 考 试 重 点 考 查 学 生 的 基 础 专 业 知 识 基 本 实 验 操 作 技 能 独 立 思 考 和 动 手 能 力 笔 试 和 面 试 的 试 题 都 有 足 够 的 难 度, 以 利 择 优 录 取 新 录 取 的 研 究 生 第 一 次 见 面, 池 先 生 会 作 一 次 严 师 慈 母 池 际 尚 院 士 培 养 研 究 生 记 实 叶 德 隆 叶 德 隆, 男,1936 年 12 月 初 生 中 国 地 质 大 学 ( 武 汉 ) 地 球 科 学 学 院 教 授 1960 年 北 京 地 质 学 院 岩 石 矿 物 学 专 业 毕 业 并 留 校 任 教,1962 年 北 京 地 质 学 院 研 究 生 毕 业 主 要 从 事 岩 浆 岩 岩 石 学 晶 体 光

Læs mere

廁所維護保養手冊

廁所維護保養手冊 公 廁 管 理 與 清 潔 維 護 講 義 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 台 北 市 大 安 區 基 隆 路 四 段 43 號 建 築 系 電 話 :2737-6244 傳 真 :2737-6721 吳 明 修 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 創 會 理 事 長 鄭 政 利 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 名 譽 理 事 長 沈 英 標 台 灣 衛 浴 文 化 協 會 現 任 理 事 長 何 昆

Læs mere

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包

重 要 声 明 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 编 制 本 报 告 的 内 容 及 信 息 来 源 于 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 提 供 的 证 明 文 件 以 及 第 三 方 中 介 机 构 出 具 的 专 业 意 见 长 城 证 券 对 报 告 中 所 包 2015 年 陕 西 东 岭 工 贸 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 宝 鸡 市 马 营 路 东 段 ) 公 司 债 券 受 托 管 理 事 务 报 告 (2015 年 度 ) 债 券 代 理 人 长 城 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 16-17 层 ) 2016 年 4 月 12 日 1 重 要 声 明 长 城

Læs mere

1050502公務員懲戒法實務及新制

1050502公務員懲戒法實務及新制 公 務 員 懲 戒 實 務 及 新 制 智 慧 財 產 法 院 法 官 林 欣 蓉 修 法 沿 革 74 年 5 月 3 日 修 正 89 年 10 月 19 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 3 月 15 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 8 月 29 日 函 送 立 法 院 審 議 94 年 11 月 23 日 函 送 立 法 院 審 議 99 年 2 月 9 日 函 送 立 法

Læs mere

大小通吃-糖尿病

大小通吃-糖尿病 壹 前 言 貳 正 文 ㆒ 認 識 糖 尿 病 1. 病 因 2. 症 狀 3. 高 危 險 群 4. 類 型 5. 併 發 症 ㆓ 糖 尿 病 的 治 療 1. 飲 食 方 面 2. 運 動 方 面 3. 藥 物 方 面 4. 糖 尿 病 的 良 好 控 制 ㆔ 糖 尿 病 的 併 發 症 1. 急 性 併 發 症 2. 慢 性 併 發 症 ㆕ 糖 尿 病 的 問 題 Q1 是 否 禁 菸 禁 酒?

Læs mere

1065 # [1994]21 [1995]1 (2014)19 ... 1... 3... 4... 6... 7... 10... 12... 17... 21... 37... 40... 50... 56... 57... 59... 62... 71... 72 ... 83... 86... 87... 89... 93... 94... 95... 96 [1992]45 009079

Læs mere

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb 60 19501992 2005 2008 12 15 97.5%0.6%0.6%0.6%0.6% 2008 12 16 2008 2010 6 2011 7 160 2012 1 2013 5 2014 6 3 5 4 1 E 2016 13 1 2016 161 300,000,000 2010 36,000,000 200,000,000 536,000,000 2011 64,320,000

Læs mere

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc)

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc) 創 世 紀 9:1-29; 神 的 憐 憫 及 與 挪 亞 立 約 韋 江 傳 道 暖 身 問 題 : 當 別 人 無 意 識 地 踩 到 你 的 腳, 確 一 句 話 不 說 就 走 開 的 時 候, 你 會 怎 麼 樣 做? 注 意 : 大 綱 中 問 題 較 多, 但 顯 然 不 是 所 有 的 都 需 要 討 論 到, 比 較 多 的 是 供 你 們 參 考 所 以, 每 一 個 帶 領 者

Læs mere

穨Shuk-final.PDF

穨Shuk-final.PDF : : ( ( ( ( ( D : 20 25 -, -, - :, D ( ( ((,! ( ( ( 15 20 ( - - - ( ( ( 1985 33 ( ( ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - ( ( ( - --- ( - ( - - - - ( ( ( ( ( ( ( ( 1985 35 1. ( ( ( ( ( 2.

Læs mere

2

2 1 2 3 4 4 5 5 6 6 I 17 27 31 63 II 79 87 91 99 103 107 113 119 III 129 135 137 141 145 153 163 165 169 175 177 181 7 187 193 195 199 201 7 8 9 9 10 11 11 12 12 I 13 13 14 14 I.... 17... 27 15... 31...

Læs mere

招行2002年半年度报告全文.PDF

招行2002年半年度报告全文.PDF 2 2 12 13 13 16 19 19 1 2 7088 518040 14,444 2,744-370 -1,955-864 14,889 3 4 8% 16.38 14.01 10.26 11.39 11.93 11.61 4% 10.73 9.69 4.23 10.89 11.11 11.30 15% 6.43 7.59 8.15 10.64 9.28 11.44 75% 55.67 57.74

Læs mere

Microsoft Word - 75413980_4

Microsoft Word - 75413980_4 中 国 资 产 管 理 业 翘 首 等 待 修 订 后 的 证 券 投 资 基 金 法 及 配 套 法 规 的 施 行 2012 年 12 月 28 日, 业 内 期 盼 已 久 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 新 基 金 法 ) 修 订 通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起 施 行 为 了 支 持 新 基 金 法 的 实 施, 有 关 监 管 部 门, 主

Læs mere

郑州大学(下).doc

郑州大学(下).doc ...1...10 ( )...12...14...18...20...24...26...30...33...37...39...42...45...48...52...53 I ...57...63...65...74...82...84...85...87...91...95...97... 101... 103... 106... 109... 115... 124... 126... 128

Læs mere

厨房小知识(六)

厨房小知识(六) ...1...1...2...2...4...6...7...8...9...10...13...14...17...18...20...20...21...23...24...24...26...27...28 I II...31...32...32...35...36...39...40...41...41...42...43...44...47?...49...50...52...53...54...54...60...67...68...69

Læs mere

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理 目 党 政 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 委 理 论 中 心 组 学 习 制 度...1 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 职 工 政 治 理 论 学 习 制 度...4 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 实 施 办 法 ( 试 行 )...6 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 暂 行 规 定...18

Læs mere

2005 2005 12

2005  2005 12 2005 2005 http://www.nsfc.gov.cn 2005 12 2005...1 1-1 2005...1 1-2 2005...2 1-3 2005...5 1-4 2005...6 1-5 2005...7 1-6 2005...8 1-7 2005...9 1-8 2005...10 1-9 2005 200...11 1-10 2005...21 1-11 2005...61

Læs mere

游戏攻略大全(五十).doc

游戏攻略大全(五十).doc I...1...2...18...32...37...39...40...40...41...41...41...42...42...42...43...44...44...44...45...45...45...46 ...46...46...47...47...47...47...48...48...48...49...51...72...80...82...85...86...91...94...97

Læs mere

金融英语证书考试大纲

金融英语证书考试大纲 金 融 英 语 证 书 考 试 大 纲 第 一 部 分 考 试 说 明 一 考 试 目 的 金 融 英 语 证 书 考 试 是 国 家 级 行 业 性 专 业 外 语 水 平 考 试, 旨 在 通 过 统 一 的 标 准 化 考 试 程 序 和 测 试 标 准, 为 中 国 金 融 业 提 供 金 融 英 语 水 平 行 业 参 考 标 准, 测 试 并 认 定 应 试 人 员 的 金 融 英 语

Læs mere

I...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...12...13...14...16...17...18...20...21...22...23...25...26...27...28...30 II...31...33...34...35...37...38...39...41...43...44...45...47...49...50...52...54...55...56...57...59...60...61...62...63...64...65

Læs mere

健康知识(二)

健康知识(二) I...1...6...7...8...10...12...14...15...17...19...22...26...28...29...30...31...32...34...36...37...38...39...40 II...41...42...43...46 7...47...48...49...53...55...56...57...58...60...66...67...68...69...69...70...73...73...74...75...78...79...79

Læs mere

中南财经大学(二).doc

中南财经大学(二).doc 2004...1...3 2004...5...9 2004...10 2004...13...16...18...19...23...35...39...42...44...46...50 I ...53...54 ( )...57...58...62... 121... 124... 149 ( )... 151... 152... 154... 157... 158... 159... 163...

Læs mere

广西大学(一).doc

广西大学(一).doc .....1... 11...14...15...16...17...19...19...22 ( )...30 ( )...32...34...39...44 ( )...63...64...67...69 I ...75...77...79...81...87 ( )...88...92...93...95...98... 100... 104... 114... 116... 124 ( )...

Læs mere

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学 济 南 大 学 泉 城 学 院 2014 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 前 言 济 南 大 学 泉 城 学 院 是 国 家 教 育 部 和 山 东 省 人 民 政 府 正 式 批 准 成 立, 实 施 本 科 层 次 学 历 教 育 的 综 合 性 高 等 院 校 自 2005 年 建 校 以 来, 学 院 依 托 济 南 大 学 雄 厚 的 办 学 实 力, 坚 持 以 学 生

Læs mere

山东大学(一).doc

山东大学(一).doc ...1...8...23...27...30 ( )...33...36...40...44...46...52 ( )...53...54...54 I ...55...56...58...59...60 ( )...63...75...88...92...99 ( )... 110... 118... 138... 142... 148 ( )... 152 2004 2006... 156

Læs mere

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 周 秋 婷 李 忆 萍 徐 如 雪 何 雯 技 术 编 辑 : 李 雅 清 曹 纯 纯 薛 莞 陈 敏

Læs mere

最新文物管理执法全书(十四).doc

最新文物管理执法全书(十四).doc I...1...3...5...8...12...15...19...23...25...28...30...34...37...39...43...47...50...52...55...59...60...63...67...70 ...75...79...82...83...85...90...92...95...99... 103... 106... 113... 117... 119...

Læs mere

园林常识(二).doc

园林常识(二).doc I...1...1...1...2...32...33...36...38...41...42...43...43...43...44...45...45...46...48...49...56...62...65 ...68...77...84...98... 103 :... 104... 105 :... 107 :... 109... 110...111... 126... 127... 130

Læs mere

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重 目 錄 前 言 i 童 年 1 關 於 肥 肉 的 歷 史 記 憶 ( 節 錄 ) 7 疲 民 15 水 邊 的 文 字 屋 23 海 邊 的 屋 29 紅 葫 蘆 37 追 隨 永 恆 ( 草 房 子 代 跋 一 ) 53 因 水 而 生 草 房 子 寫 作 札 記 59 書 香 人 家 73 朗 讀 的 意 義 79 知 無 涯, 書 為 馬 85 讀 是 誰 91 給 孩 子 講 課 文 學

Læs mere

湖 南 科 技 大 学

湖 南 科 技 大 学 I 目 录 第 一 章 2015 年 度 培 训 概 况 1 1 基 本 情 况 1 1.1 项 目 申 报 情 况 1 1.2 项 目 实 施 情 况 3 1.3 学 员 来 源 情 况 5 1.4 项 目 经 费 情 况 7 2 组 织 管 理 9 2.1 学 校 设 立 培 训 项 目 实 施 工 作 领 导 小 组 9 2.2 施 训 学 院 设 立 项 目 实 施 办 公 室 9 3 培

Læs mere

上海外国语大学(二).doc

上海外国语大学(二).doc ...1...3...4...9...10 ( )... 11...12...16...31...33...34...50...56...58...60...62 I II...63...65...68...74...75...75...76...76...78...87...92...96 ( )...96 ( )...97 ( )...98 ( )...99... 100 ( )... 101

Læs mere

2009 陳 敦 德

2009 陳 敦 德 前 言 : 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 2010 2009 陳 敦 德 目 錄 前 言 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 / i 第 一 章 香 港 設 立 八 路 軍 辦 事 處, 青 年 廖 承 志 為 主 任 /1 一 毛 澤 東 認 為, 八 路 軍 駐 香 港 辦 事 處, 是 個 獨 特 的 辦 事 處 /10 二 毛 澤 東 親 自 點 將, 為 小 廖 舉

Læs mere

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在 目 录 中 华 人 民 共 和 国 职 业 教 育 法... 1 国 务 院 关 于 大 力 推 进 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 决 定... 7 国 务 院 关 于 大 力 发 展 职 业 教 育 的 决 定... 17 教 育 部 财 政 部 关 于 实 施 国 家 示 范 性 高 等 职 业 院 校 建 设 计 划 加 快 高 等 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 意 见...

Læs mere

鸽子(三)

鸽子(三) ...1...3...5...7....9...12...20...28...30...33...39...52....53...56...60...61...64...67....86 I ...88...90...95.... 102... 107... 112... 115... 125... 127... 128... 134... 139... 149... 151... 152... 156...

Læs mere

兽药基础知识(四)

兽药基础知识(四) ...1...1...3...4...9...10... 11...13...14...15...16...18...19...23...24...26...29...32...34 I ...36...38...39...40...41...43...45...47...49...50...52...53...54...55...57...59...61...64 E...68...69...72

Læs mere

园林植物卷(十).doc

园林植物卷(十).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Læs mere

园林植物卷(十七).doc

园林植物卷(十七).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Læs mere

临床手术应用(三)

临床手术应用(三) ...1...5...5... 11...16...16...24...30...34...36...38...42...49...49...51...53...55...57...58...58...61 I ...63...65...67...69...73...73...75...80...83...85...86...88...92...94...94...98... 101... 102...

Læs mere

家装知识(二十)

家装知识(二十) I..1...2...5...7...10... 11...12...14...17...19...20...21...25...26...27...30...32...33...37...40...42...44...45 II...49...50...53...54...56...61...62...63...64...67...68...69...71...74...75...76...79...80...81...81...82...83...87...90...91...93

Læs mere

医疗知识小百科

医疗知识小百科 ...1...3...4...7...8...9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 19... 29... 30... 32... 34... 37... 38... 39... 42 I ... 47... 48... 52... 53... 57... 58... 59... 61... 63... 65... 66... 67... 69...

Læs mere

家庭万事通(一)

家庭万事通(一) I...1...2...3...5...7...9...10... 11...12...14...14...16...18...19...21...22...24...27...28...29...31...32...34 II...36...37...38...39...41...45...46...46...49...50...51...52...54...56...58...59...67...69...71...72...73...75...77...78...80...83

Læs mere

家装知识(三)

家装知识(三) I...1...2...3...4...7...8... 11...13...16...18...19...20...21...23 10...25...26...30...31...33...35...38...42...44 II...45...47...49...51...53...54...56...57...59...62...64...66...68...69...71...75...77...80...81...82...83...85...85...88...90...91

Læs mere

园林绿化(一)

园林绿化(一) ( 20 010010) 7871092 32 162.50 2004 12 1 2004 12 1 11 000 495.00 ( 19.80 ) ...1...2 605...5 84K...7 9...9...12...15...17...18...20...30...32...36...40...40...43...45...50 ( )...52 I ... 106... 113... 121...

Læs mere

园林植物卷(十五).doc

园林植物卷(十五).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Læs mere

最新监察执法全书(一百五十).doc

最新监察执法全书(一百五十).doc ................................ I ............................. 2000.................. II ...... III [2002]5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1993 8 14 () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

Læs mere

兽药基础知识(三)

兽药基础知识(三) ...1...2...5...8...10... 11...16...18...20...24...26...27...30...31...35...39...43...45...46 I ...49...50...52...53...54...54...57...61...62 ()...64...65...67...68...71...73...75...77...77...78.....80...81

Læs mere

奥运档案(四).doc

奥运档案(四).doc ...1 2012...1...2 (2004.3.22 28)...2 (2004 3 15 21)...8 (2004.3.8 14)...14 (2004.3.1 3.7)...21 (2004.2.23 29)...28 (2004.3.8 14)...34...41 2012...45...48...50 1964...51 1968...59 1972...69 1976...79 1980...90

Læs mere

最新监察执法全书(五十).doc

最新监察执法全书(五十).doc ............................ ( )... I ................................. II ..................... III @ 3 12 2 2 1 ( ) ( [1999]9 ) ( [2001]21 ) 1. 2. 3.

Læs mere

最新执法工作手册(三百八十四)

最新执法工作手册(三百八十四) [1999 2 5 1999 7 ]............... I ... 1998... 1998................... II ....................... III [1999 2 5 1999 7 ] 30 30 2 1 15 30 30 B 15 1 1 2 2 l 2 1 5 12 5 10 18 10 24 1 1 2 1 l 24 1 12 13 24

Læs mere

中华美食大全4

中华美食大全4 I...1...1...2...3...5...6...8...9...12...13...14...16...17...19...20...21...23...24...26...27...28...30...31...33 II...35...37...39...40...41...43...44...45...47...48...49...50...52...54...55...56...57...58...60...62...63...65...66...67...69...70

Læs mere

动物杂谈_二_.doc

动物杂谈_二_.doc I...1...2...4...5...6...7...12...13...14 :...16...18 10...19...21...23...24...24 50...25...26...27 :...28...29...30 :...31...32 II...33...34...35...35...36...37 -...43...44...45...49...50 8000...54...54...57...58...60...61...63...65...68...77...78...79...90...93

Læs mere

抗非典英雄赞歌(三)

抗非典英雄赞歌(三) ...1...8... 16... 25... 30... 34... 38... 45... 48 15... 50... 51... 53... 54 :... 56 309... 61... 64 I ... 67.. 70... 73... 76... 80... 85... 87... 91... 94... 98... 100... 103... 106 80...116...118...

Læs mere

新时期共青团工作实务全书(三十五)

新时期共青团工作实务全书(三十五) ....................................... I ................................. II ...... 90 90... III ' ' 1 2 3 4 1 2 3 30 90 02 0.15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12

Læs mere

经济法法律法规第十九卷

经济法法律法规第十九卷 ...1...6...12...18...29 ( )...34...39...53...62...67...76...83...87 (2001 )...92...99 I ...111... 118... 120... 122... 128... 134... 137... 140... 141... 144... 151... 152 II ... 153... 158... 163 ()...

Læs mere

游戏攻略大全(五十九).doc

游戏攻略大全(五十九).doc ...1 ----...15...41 2...41...41...42...43...43...44...45...46...47...48...49...50...51...52...53...54...55...57...58...59 I II...60...61...63...64...65...66...66...67...69...70...70...71...72...73 ---...78...79...79...79...80...80...80...80...81...81...82...82

Læs mere

火灾安全实例

火灾安全实例 ...1...2...3...4... 19... 21... 26... 30... 40... 41... 43... 45... 51... 58... 61... 63... 66... 73... 79... 95... 97 I ... 98... 103... 105...113 ( )... 126... 135... 137... 144... 149... 157... 161...

Læs mere

兽药基础知识(七)

兽药基础知识(七) ...1...4...5...7...9... 11...14...15...17...19...21...24...27.....28...29...31...32...38...39 I ...42...43...46...47...48...50...52...54...56...57...62...64...65...66...69...71...78...79...82...83...87

Læs mere

实用玉米技术(二)

实用玉米技术(二) 1...1...6...10...16...18...20...22...24...26...26...31...32...32...34...35...37...42...43...44...46 I ...47...50...52...53...54...55...57...58...59...62...63...66...67...69...72...80...80...81...82...84...85...87

Læs mere

中国政法大学(一).doc

中国政法大学(一).doc ...1...6...7...31...32...35...36...40...45...53...60...67...79...82 () I ...88...96... 108... 120 ()... 124... 126... 128 ( )... 132... 134... 143 ( )... 143 ( )... 146... 160... 163... 166 II ... 169

Læs mere

水产知识(一)

水产知识(一) I...1...2...4...5...6...7...10...12...13...19...20...22...23...25...28...30...31...32...33 :...36 ...37...38...40...42...44...47...48...51...51...55...57...58...59...59...61...70...73...74...76...76...78

Læs mere

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II ..1.1.1.1.4. 4.....5...11.13... 13...23.........31........42....42 57.......70...70... 75.......83......83......88....100..115.115.127.130..137.137.138..141 III 1979 860 1 1979 1980 4 1987 1979 34

Læs mere

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc 城 市 規 劃 委 員 會 都 會 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 十 月 九 日 上 午 九 時 舉 行 的 第 4 0 5 次 會 議 記 錄 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 黃 遠 輝 先 生 主 席 副 主 席 陳 華 裕 先 生 陳 弘 志 先 生 梁 乃 江 教 授 林 雲 峰 教 授 杜 本 文 博 士 邱 小 菲 女 士 陳 家 樂 先 生 陳

Læs mere

穨cwht.PDF

穨cwht.PDF 1 3 3 4 5 6 6 8 10 12 13 13 14 15 16 ii 17 17 18 19 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 iii 29 29 29 30 30 31 31 32 33 1 85 000 70% 2 1 1 41 3 1 1 1 2 1 3 (a) 4 (b) (c) (d) 1 4 1 5 1.6% 457 000

Læs mere

900502_Oasis.indb

900502_Oasis.indb 2010 1 22 93 1996 4 1 2009 8 27 2015 4 24 2005 5 1 94 12 95 2013 5 15 2 2005 12 1 2015 5 30 1993 11 12011 1 8 96 1994 10 11 1996 2005 3 28 2005 5 1 2009 10 11 97 98 (i) (ii) (iii) 2002 11 1 2014 8 31 2015

Læs mere

bnb.PDF

bnb.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-6 - 5 5 900,000,000 2 10 10 10 10-7 - - 8 - - 9 - -14,833.25 (%) (%) - 10 - - 11 - 277.84 0 21,003.87 6668.57 355.99 18,421.47 405.7290.67 0 0 399.79-12

Læs mere

untitled

untitled 2016 3 175,688 163,875 510,091 493,725 (85,912) (81,373) (253,533) (262,191) 89,776 82,502 256,558 231,534 3 611 827 3,158 7,011 3 656 326 2,768 1,480 (53,355) (48,544) (148,127) (120,526) (12,592) (14,056)

Læs mere

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc 城 市 規 劃 委 員 會 鄉 郊 及 新 市 鎮 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 一 月 二 十 三 日 下 午 二 時 三 十 分 舉 第 3 8 8 次 會 議 記 錄 行 的 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 主 席 陳 偉 明 先 生 簡 松 年 先 生 梁 廣 灝 先 生 吳 祖 南 博 士 鄭 恩 基 先 生 鄺 心 怡 女 士 陳 漢 雲 教 授

Læs mere

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 01165 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 1 14.22 14.07 5% 25% 14 14 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 2016 12 30 (i) (ii)

Læs mere

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ 事 業 篇 年 級 課 題 名 稱 目 標 1. 讀 書 時 讀 書 遊 戲 時 遊 戲 生 活 計 劃 初 2. 一 寸 光 陰 一 寸 金 處 事 態 度 3. 職 業 分 類 職 業 資 訊 1. 個 人 每 天 生 活 時 間 表 生 活 計 劃 中 2. 誰 的 工 作 處 事 態 度 3. 十 條 問 題 猜 一 猜 職 業 資 訊 1. 時 間 投 資 大 拍 賣 生 活 計 劃 高

Læs mere

游戏攻略大全(五十二).doc

游戏攻略大全(五十二).doc ...1 III...1...2...7... 11...14...21...29...32 4...38...50...55...56...61...62 2...66 3...88... 101... 124... 134... 134... 138... 141 I ... 145... 148... 150 II 1 III 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Læs mere

游戏攻略大全(五十一).doc

游戏攻略大全(五十一).doc I...1...5...5...12 2...12...13...13...14...15...15...16...17...17...18...19...20...21...21...22...23...24...24...25 II...26...27...27...28...29...30...30...48...48...51...54...63 -...67...67...75...81...86...89...94...94...97...

Læs mere

家装知识(六)

家装知识(六) I...1 SHOW...5...7...9...13...14...17...18...21...24...26...29...31...33...36 2003...37...39...41...42...43...45...48...50 ...52...54...58...60...61...63 10...66...68...73...74...77...81...85...89...91...93...97

Læs mere

IP-Routing-05.pdf

IP-Routing-05.pdf RI P R I P - 2 RIP -1 R I P - 2 DV RIP -1 RIP-2 16... RIP-2 RIP-2 RIP -1 R I P - 2 RIP-2 RIP-2 RIP-2 V L S M disc ontiguous addr ess sp ace C I D R Cla ssless In ter -Dom ain Routing 121 1 2 2 IP RIP-2

Læs mere

II

II 33 / / 34 / / 35 2003 36 2014 37 38 2001 We are the World 39 Party 40 41 220 II 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 221 52 53 ( ) 54 ( ) 55 56 57 58 59 2010 60 2010 61 62 222 II 63 2014 64 65 66 67 68 69 30

Læs mere

<313034A4BDB67DA4C0B56FBA5DB3E65FBD64A5BB2E786C7378>

<313034A4BDB67DA4C0B56FBA5DB3E65FBD64A5BB2E786C7378> 科 別 : 國 文 科 (A 區 ) 分 發 16 名 1 600110129 黃 毅 潔 國 立 豐 原 高 級 商 業 職 業 學 校 2 600110446 鄭 安 芸 國 立 南 投 高 級 中 學 3 600110632 李 孟 毓 桃 園 市 立 大 園 國 際 高 級 中 學 4 600110492 洪 珮 甄 南 投 縣 立 旭 光 高 級 中 學 5 600110262 柯 懿 芝

Læs mere

之 和, 除 高 層 建 築 物 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 五 外, 其 餘 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 二 點 五 為 限, 其 未 達 二 十 五 平 方 公 尺 者, 得 建 築 二 十 五 平 方 公 尺 ( 二 ) 水 箱 水 塔 設 於 屋 頂

之 和, 除 高 層 建 築 物 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 五 外, 其 餘 以 不 超 過 建 築 面 積 百 分 之 十 二 點 五 為 限, 其 未 達 二 十 五 平 方 公 尺 者, 得 建 築 二 十 五 平 方 公 尺 ( 二 ) 水 箱 水 塔 設 於 屋 頂 名 稱 : 建 築 技 術 規 則 建 築 設 計 施 工 編 修 正 日 期 : 民 國 103 年 11 月 26 日 生 效 狀 態 : 本 法 規 部 分 或 全 部 條 文 尚 未 生 效 1.93.03.10 修 正 之 第 301 條 條 文, 施 行 日 期 另 定 2. 本 規 則 103.11.26 修 正 之 第 99-1 128 條 條 文, 自 中 華 民 國 一 百 零

Læs mere

院系▲

院系▲ 张 家 界 航 空 工 业 职 业 技 术 学 院 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 (2015 届 ) 二 〇 一 五 年 十 二 月 1 目 录 第 一 章 毕 业 生 就 业 基 本 情 况 1.1 毕 业 生 规 模 和 结 构 1 1.2 毕 业 生 就 业 率 4 1.3 毕 业 就 业 情 况 7 1.4 自 主 创 业 情 况 16 第 二 章 毕 业 生 就 业 相 关

Læs mere

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请

要 求 服 装 统 一 各 队 自 带 比 赛 球 槌 队 长 及 教 练 标 志 大 会 提 供 比 赛 用 球 和 号 码 布 ( 五 ) 比 赛 所 用 球 槌 须 为 中 国 门 球 协 会 2016 年 度 专 业 器 材 供 应 商 企 业 的 产 品, 企 业 名 称 和 品 牌 请 竞 赛 规 程 一 比 赛 时 间 和 地 点 时 间 :2016 年 8 月 7 日 至 13 日 地 点 : 湖 北 省 利 川 市 二 竞 赛 织 指 导 单 位 : 中 国 门 球 协 会 主 办 单 位 : 中 国 门 球 协 会 门 球 之 苑 编 辑 部 利 川 市 人 民 政 府 承 办 单 位 : 湖 北 省 门 球 协 会 恩 施 州 老 年 人 体 育 协 会 利 川 市 文

Læs mere

00 sirius 3R SIRIUS 3R 3RV1 0A 1 3RT1 3RH1 3 3RU11/3RB SIRIUS SIRIUS TC= / 3RV1 A 1 IEC6097- IP0 ( IP00) 1/3 IEC6097- (VDE0660) DIN VDE 06 0 AC690V, I cu 00V 1) P A n I n I cu A kw A A ka S00 0.16 0.0

Læs mere

数 学 高 分 的 展 望 一 管 理 类 联 考 分 析 第 一 篇 大 纲 解 析 篇 编 写 : 孙 华 明 1 综 合 能 力 考 试 时 间 :014 年 1 月 4 日 上 午 8:30~11:30 分 值 分 配 : 数 学 :75 分 逻 辑 :60 分 作 文 :65 分 ; 总

数 学 高 分 的 展 望 一 管 理 类 联 考 分 析 第 一 篇 大 纲 解 析 篇 编 写 : 孙 华 明 1 综 合 能 力 考 试 时 间 :014 年 1 月 4 日 上 午 8:30~11:30 分 值 分 配 : 数 学 :75 分 逻 辑 :60 分 作 文 :65 分 ; 总 目 录 数 学 高 分 的 展 望... 1 第 一 篇 大 纲 解 析 篇... 1 一 管 理 类 联 考 分 析... 1 二 最 新 大 纲 解 析... 1 三 考 前 复 习 资 料 及 方 法... 第 二 篇 总 结 篇... 4 1 应 用 题 考 点 总 结 与 技 巧 归 纳... 4 代 数 模 块 题 型 归 纳 及 考 点 总 结... 9 3 数 列 模 块 题 型 归

Læs mere

消 費 者 保 護 法 判 決 函 釋 彙 編 ( 十 二 ) 陳 冲 發 行 范 姜 群 生 主 編 行 政 院 消 費 者 保 護 委 員 會 中 華 民 國 100 年 11 月 目 錄 消 費 者 保 護 法 判 決 函 釋 彙 編 第 十 二 輯 目 錄 序 言 凡 例 壹 司 法 判 決 編 一 消 費 者 保 護 法 第 一 章 總 則 第 二 條 ( 名 詞 定 義 ) 1 1 臺

Læs mere

才俊學校課程設計 _總目_.PDF

才俊學校課程設計 _總目_.PDF ( 2002.1.4) 1 2 3 / [ ] 4 0-2 2-7 7-11 11-15 1) 2)3) 4) / / / 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 20 ] 50-53,133-166 5 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( / / / / )

Læs mere