Hald Vind. Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hald Vind. Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr"

Transkript

1 Hald Vind Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr NR ÅRGANG JUNI 2011

2 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne er p.t.: Finn Brøndum (ansv.) Teglgårdsvej Rikke Ellekilde Hasselvænget Gerda Skytte Nonbo Hegn Mikael Ole Hagen Nonbo Hede Annoncer og tryk: Kim Pedersen Egeskovvej 23 Hald Ege Indlæg til næste nummer skal afleveres senest den 15. august Det er meget vigtigt, at deadline bliver overholdt, da det er vigtigt, at bladet kommer ud medio september. Indlæg skrives på computer og afleveres i Word-format (eller lignende). Billedmateriale vil vi gerne have i original, helst digitalt. Er det digitalt, så giv os kun den oprindelige fil. Er det papirbilleder, vil vi gerne låne dem, så scanner vi selv. Har du kun digitale billeder, tegninger eller clipart, så skal de vedhæftes i en som selvstændige filer, med kildeangivelse. Forfatteren er ansvarlig for ophavsrettigheder på fotos/tegninger, der leveres til artikler. Vigtigt: Billeder eller illustrationer anbragt inde i et Word-dokument kan ikke bruges. PDF-dokumenter optages kun efter forudgående aftale. Du skal ikke bruge tid på at sætte artiklen op, da vi alligevel laver layoutet om, når bladet sættes op til tryk. Ring evt. til Gerda og hør nærmere om det tekniske, hvis du er i tvivl inden du sender materiale til til os. NYT: Send kun artikler til: Vi forventer og håber at næste nummer af Hald Vind er på gaden Ca. den 15. september 2011 Hald Vind er afhængig af bladets læsere, annoncører, sponsorer og skribenter. Bladet uddeles gratis til alle husstande i Hald Ege, Nonbo-bydele og Bækkelund. Hald Vind udgives fire gange om året i månederne marts, juni, september og december. Oplag: 650 ekspl. God læselyst! 2 HALD VIND

3 Lederen Der er heldigvis mange, som benytter bladets nye postkasse, til både artikler og meningstilkendegivelser. Vi kunne dog godt bruge endnu flere artikler, og vi ville meget gerne vide mere om læsernes holdninger til bladet og dets indhold. Vi har fået at vide, at der godt kunne være mere læsestof for småbørnsfamilier, og her er vi så heldige at have et redaktionsmedlem fra en småbørnsfamilie. Men der kan bestemt godt bruges vink fra andre småbørnsfamilier om interessante emner. Vi har 43 skribenter på en lang række områder, men alligevel vil vi gerne have meldinger om emneområder, som bladet ikke har taget op. Men på kan man i dag se net-udgaven i farver. Lad os slå fast, at redaktionen gerne hører mere om læsernes meninger, og vi vil meget gerne have mange vink om, hvad der er på vej, så Hald Ege-området får den helt rimelige opbakning til de lokale initiativer og aktiviteter og ikke mindst fordi der naturligvis er mange problematikker, der bør belyses. Redaktionen vil gerne ønske læserne en god sommer gerne på højde med april måned! I har måske allerede bemærket at billederne i bladet i år har været i sort/hvid. Når bladet har haft billeder i sort/hvid skyldes det de økonomiske forhold bag bladet. Kolonial Is og chokolade Kolde øl og vand Ugeblade Aviser Videoudlejning Købmand H. P. HESSUM Egeskovvej, Hald Ege 8800 Viborg tlf Lotto Tips Dusino Oddset JUNI

4 Nyt fra skoven Sommeren er atter kommet, og naturen har foldet sig ud i fuldt flor ganske vist med et par voldsomme frostnætter i starten af maj, som har svedet mange af de nyudsprungne træer ganske kraftigt. De skal nu nok klare sig. Det er trods alt jordbæravlerne, det er gået hårdest ud over Skovens dag 8. maj var nok engang begunstiget af godt vejr, og må siges igen at være en succes, set fra vores side. 800 glade mennesker, som fik prøvet rideture, træklatring, pandekager over bål, jagtsti, orienteringsløb, bueskydning og meget, meget mere. Nyt programpunkt var blandt andet eftersøgningstjenesten fra den lokale afdeling af Danmarks Civile Hundeførerforening. Alle børn og punge gemt i terrænet blev fundet, og mange blev bekendt med en god hjælp til at finde tabte ting Besøgstallet var en halvering i forhold til sidste år. Det skyldes nok hovedsagelig, at vi af økonomiske årsager måtte spare de trykte programmer væk, som vi ellers har fået delt ud til de yngste klassetrin på skolerne. I stedet havde jeg bedt skolerne lægge programmet ud i elektronisk form på forældreintra (skolens elektroniske portal for forældre). Det gjorde en del skoler også dog ikke Hald Ege Skole, hvor man havde læst reglerne for forældreintra, hvor der står, at mediet kun må benyttes til beskeder fra lærere, SFO og forældreråd. Programmet blev i stedet lagt på skolens hjemmeside, som nok har begrænset læserskare, så mange i Hald Ege opdagede formentlig slet ikke, at der var Skovens Dag i år. De, som kom, havde en god dag, og fordelen var, at man ikke skulle stå så meget i kø som sidste år! Filsø Mose i Vindum skov d. 16/8, Brandstrup Mose d. 17/8 (formentlig), De 5 Hald er d. 24/8 og Stanghede d. 14/9. Dette er selvfølgelig en opfordring til at komme med og få både frisk luft og en oplevelse! Check i øvrigt kommunens turfolder på biblioteket eller kommunens hjemmeside. Steen Bonne Rasmussen Skovfoged Der har været fældet træ og hugget flis i lange baner i området de seneste måneder. Nu følger så en lidt mere stille tid, hvor vi gør klar til sommeren. Der er mange gode naturture igen i sensommeren og efteråret. Vi bidrager til 4: 4 HALD VIND

5 Det Jyske Ensemble spiller i Egekværnen Forsamlingshuset Egekværnen har i samarbejde med Hald Ege Kulturforening lavet en aftale med Det Jyske Ensemble om, at Ensemblet kommer og spiller i Egekværnen Torsdag den 22. september kl. 19 Arrangementet starter med torsdagsspisning. 5-6 musikere fra Ensemblet vil deltage i torsdagsspisningen, som starter til sædvanlig tid kl. 18. Efter fællesspisningen, vil Det Jyske Ensemble give koncert, hvor de spiller uddrag fra flere værker. Her er endelig muligheden for at høre klassisk musik i en Classic light udgave, idet Det Jyske Ensemble vil spille uddrag af værker, som er forholdsvis tilgængelige, så børn, som også er meget velkomne, også vil få en oplevelse ud af arrangementet. Kan man ikke deltage i fællesspisningen kl. 18, er det alligevel muligt at deltage i koncerten. Man møder bare op kl. 19 i stedet. Koncerten forventes at slutte kl. ca. 21. Selve koncerten er gratis for alle beboere i Hald Ege, idet alle beboere, igennem deres respektive grundejerforening, er medlem af Hald Ege Kulturforening. Prisen for at deltage i torsdagsspisningen er den samme som sidste år 30 kr./person for voksne og 10 kr./person for børn. Kom i Egekværnen den 22. september og deltag i dette flotte Mad & Musik arrangement. JUNI

6 Stor konfirmationsdag i Hald Ege Den 20.maj var der stor konfirmationsdag i kirken med 34 konfirmander. Sjældent har man set et så stort opbud af store amerikanerbiler og smarte sportsvogne. Malene Schwartz s første åbne Peugeot 406 var blandt de mange biler og Hald Eges største Cadillac Continental var kørt fra Tjørnevænget for at afhente nogle konfirmander, der nærmest forsvandt i de mægtige sæder. En konfirmand havde dog valgt en mere miljøvenlig transport: en Christianiacykel bragte ham hjem med et minimum af forurening. 6 HALD VIND

7 Lejren ved Ravnstrup 1865 Lejrsamlingerne ved Hald fra var et resultat af Hærloven fra 1867 for vor egns vedkommende. Krigen om Slesvig, Holsten og Lauenborg var udkæmpet mod preussernes og østrigernes overlegne styrker i 1864 omkring Dannevirke, Dybbøl og på Als. Politikernes manglende formåen efter nederlaget gjorde, at vi mistede alt til Kongeåen i de efterfølgende fredsforhandlinger i London. Det er alt sammen grundigt og godt beskrevet i Tom Buk-Swientys to bøger: Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als. Nu viser det sig imidlertid, at der faktisk har været en Lejr ved Ravnstrup allerede i sommeren 1865 et år efter krigen og to år før Hærloven. Den gamle hærordning fra 1842, der havde været grundlaget for hæren i begge de slesvigske krige i 1800-tallet, viste desværre tydeligt, hvor langt Danmark var bagefter udviklingen i forhold til nabolandene mod syd. Med henblik på at afprøve visse tanker i forbindelse med planlægning for den fremtidige udlægning af militære enheder i lejr som basis for samvirke-uddannelsen, gennemførtes allerede i sommeren 1865 etablering af to mindre forsøgslejre, én på Sjælland (ved Ermelunden) og én i Jylland, hver med deltagelse af en infanteribrigade, hvorfra erfaringerne skulle høstes. Lejren i Jylland blev placeret ved Ravnstrup, hvortil 6. infanteribrigade i Fredericia med 10., 12. og 21. bataljon på hver 400 mand blev udlagt i tidsrummet 17. juni 17. juli Der var afmarch fra Fredericia ad tre forskellige ruter til Ravnstrup den 11. juni, og efter lejrperioden med hjemkomst til Fredericia den 23. juli. I alt drog 1200 soldater ind i Ravnstrup lørdag den 17. juni 1865, for at bo der i fire uger. Lejrens placering Lejren ved Ravnstrup var placeret på skråningen af de bakker, der strækker sig ned mod Fiskbæk å mellem Ravnstrup kirke og Nybro. Lejren var etableret omtrent midtvejs mellem disse to punkter, tæt øst for Viborg- Skive jernbanen (som den forløb dengang langs Kirkevej) med sin længde fra nordvest til sydøst, omtrent parallelt med jernbanen og med front mod denne. Det viste sig dog muligt at skaffe en baneholdeplads umiddelbart ved lejren. Terrænet, der lå nordvest og nord for lejren, blev benyttet til eksercer-plads, og det var i det hele taget meget velegnet. Skarpskydningsbanerne var placeret i en dal syd for lejren, og i temmelig stor afstand derfra, men de var ikke ret gode. Brigadeøvelserne foregik dels over Nybro til egnen ved Mønsted, dels i retning mod Hjarbæk Fjord, men det viste sig meget vanskeligt at komme til at udføre større troppebevægelser, fordi man næsten overalt i lynghederne traf på opdyrkede strækninger, hvor kornet voksede og derfor måtte respekteres som utilgængeligt terræn. Baraklejren Lejren var bygget af træbarakker, der var placeret således, at de dannede tre bataljonslejre efter hvert sit koncept. Den samlede brigadelejr var ca. 475 meter lang og 225 meter bred. Mandskabsbarakkerne, som de tre bataljoner havde til huse i, var bygget af uhøvlede brædder, hvilket bød på mange åbninger for indtrængen af det ophvirvlede sand ved den næsten uafbrudt herskende vestenvind. Man forsøgte at tætne hullerne med en blanding af ler og hestemøg, som viste sig at være ret godt, selv om det ikke var vellugtende materiale. Ved stærke regnskyl forslog tætningen dog ikke, og adskillige gange fik beboerne et lille brusebad. JUNI

8 Lejren ved Ravnstrup 1865 fortsat Dagens program Med orden og regelmæssighed blev den ene beskæftigelse afløst af den anden. Kl. 4 om morgenen blæstes reveillen fra vagten over for lejrkommandantens barak, og alle kom på benene. I løbet af en halv time gjorde man toilette, og hver mand ordnede sin seng. Kl satte mandskabet sig i bevægelse ned til åen det store vasketrug hvor renselsen foregik. Efter tilbagekomsten til lejren indtoges dagens første måltid, hvor marketendernes mægtige kedler med den liflig dampende kaffe spillede en stor rolle. Kl. 6 blæstes der til udrykning, og bataljonerne samlede sig på deres alarmpladser. Kl. 10 returnerede man til lejren. Mandskabet iførte sig den hvide lærredsdragt og gik i gang med rengøring af deres udrustning. Kl. 11 var middagsmaden færdig, og man satte sig ved bordene i gaderne mellem barakkerne, hvor man indtog dagens hovedmåltid, der altid var af god beskaffenhed. Efter et længere hvil var man kl. 17 igen klar til et par timers udrykning. Kl. 19 havde man frihed til kl. 22, hvor retrætesignalet bragte stilhed og ro i den på heden fremtryllede lille by. Sådan var hverdagens dagsprogram i størstedelen af den 4 ugers lange lejrtid. Søndagsfrihed Om søndagen skete der en udvandring i forskellig retning, hvorved navnlig den nyåbnede jernbane mellem Viborg og Skive blev meget benyttet. Holdepladsen i lejrens nærhed bidrog til, at man for billige penge kunne tage på udflugt til nabobyerne. Endvidere kunne gæster fra fjernereliggende steder besøge lejren. (I en parentes skal det nævnes, at jernbanen fra tog et stort sving sydpå over Møgelkær, hvorved den kom til at krydse hovedvejen Viborg- Holstebro to gange. Denne gamle baneføring gik i Ravnstrup langs Gårsdalsvej og Kirkevej). Kildeangivelser Nu er tiden kommet til at afsløre, hvordan denne Lejr i Ravnstrup er kommet frem af glemselen igen. Nu afdøde oberstløjtnant Ingvar Musaeus, der boede på Videbechs Allé i Hald Ege, var medlem af bestyrelsen for Hald Ege Samlingen, og han udarbejdede i 2001 et stort skriftligt arbejde under titlen: De militære lejre ved Hald, (som stadig kan købes i Hald Ege Samlingen). Her fortæller Ingvar Musaeus om Lejren i Ravnstrup, hvor han gør opmærksom på sin egen kilde i Tidsskrift for Krigsvæsen fra 1866 (side ). De 20 sider fortæller, hvad tiden i Ravnstrup er gået med både i fritid og soldatertid. (Denne artikel kan også købes i Hald Ege Samlingen). Evaluering af lejren Halvdelen af tidsskriftets artikel er en slags evaluering af hele lejren ved Ravnstrup. I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt at tænke på, at forfatteren allerede har Lejren ved Hald i tankerne. Forfatteren skriver: I erkendelse af de således tilstedeværende ulemper ved Ravnstrup kunne man måske få i sinde at etablere lejren noget sydligere og i så henseende f. eks. vælge egnen ved Hald navnlig ved Hald Sø s sydvestlige bred. Her findes et romantisk beliggende højdeparti, men ligesom ved Ravnstrup vil det være stærkt udsat for den skarpe og hyppige vestenvind. Evalueringen slutter med at konstatere, at der er mange spørgsmål, der har interesse med hensyn til hærens fremtidige uddannelse gennem et hensigtsmæssigt udviklet lejrsystem. Formålet i 1865 var at opruste på alle måder, for at hævne den forsmædelse, som vi har lidt, og stræbe efter at genvinde, hvad vi har tabt. Kai Juhl Jørgensen 8 HALD VIND

9 JUNI

10 Danseaftener for voksne Brug dine arme, ben og dit hoved både sammen og hver for sig til morskab og motion Lyder det ikke tiltrækkende? Kunne du/i sammen med andre fra Hald Ege være interesseret i danseaftener? Kulturforeningen Hald Ege vil gerne arrangere danseaftener for voksne i efterår og vinter , hvis der viser sig, at der nok der har lyst og interesse. Danseaftener kunne ligge i forlængelse af fællesspisningen om torsdagen Kulturforeningen vil med dette indlæg opfordre interesserede til at tilkendegive om det kunne være noget samt komme med flere gode ideer. Skriv til Kirsten Mathiesen: Mulighederne er mange: Danseaftener kunne være at lære tango. Danseaftener kunne være at lære selskabsdans. Danseaftener kunne være????? ja, kun fantasien sætter grænser Men et er sikkert: Danseaftener skal være fælles samvær, sjov og god motion for alle. Sæt allerede nu X i kalenderen: I Egekværnen for Egekværnen: Amar'kansk lotteri! Glæd jer til en alle tiders, sjov og indbringende aften med amar'kansk lotteri i Egekværnen til oktober Vi har allerede nu modtaget ting fra private og også et par sponsorgaver! Alt hvad man synes, andre vil kunne få glæde af lige fra en pose chips eller hjemmestrikkede sokker, til gaven man aldrig fik byttet, er velkomment. Meget mere herom i næste blad. Hald Ege Kulturforenings årligt tilbagevendende forårssucces Hald Ege Party Crawl kommer i 2012 til at foregå lørdag den 14. april Fortsættelse følger 10 HALD VIND

11 Gadeløb Vi vil gerne takke for den store opbakning der de sidste to år har været til Hald Ege gadeløb. Det har været helt fantastisk at opleve hvordan arrangementet har kunnet samle børn og voksne. Skabe en glæde og begejstring med sved på panden. Vi har ikke mulighed for at arrangere løbet i år, men det vil være en glæde hvis en arbejdsgruppe griber løbet og de udfordringer der ligger heri. Vi kan være behjælpelig med at videregive de tidligere års erfaringer, hvis dette ønskes. Helle og Tommy Haun. Dyrlæge og hestekiropraktor Frank Kastbjerg Pedersen Telefontid kl. 7-9 på hverdage Tlf Fax KRANIO-SAKRAL TERAPI Klinik-Ege v/ Mette Dam Larsen Løvstien 1A Birgittelyst tlf Dit lokale rejsebureau Peru Eventyr og trekking Brasilien, Argentina, Chile Skiferie i Schweiz - uge 7 Vi fylder bussen og køre direkte her fra Hald Ege Eventyrliv.dk Calle Granholm, Nonbo Hede 8, Hald Ege Tlf: Dansk producerede vinduer og døre til konkurrencedygtige priser Uforpligtende rådgivning, opmåling og tilbud Salg også til private Vi er gerne behjælpelige med montagen Tlf: JUNI

12 Dai Ki Haku Grundlægger af kampkunst bor i Hald Ege. Shihan Kurt Ørum er vel det nærmeste Hald Ege kommer på Chuck Norris. Altså bortset fra at Kurt bor i Hald Ege, rent faktisk har grundlagt sin egen retning inden for kampkunst, Dai Ki Haku, og at han ikke er hårdtslående skuespiller. Blandt andre ting. Kurt er i stedet en stille og rolig mand der altså underviser i Dai Ki Haku. Han har etableret 3 klubber i Danmark, én af dem i Viborg og driver også et opholdssted i Viborg for utilpassede unge. En del af filosofien bag opholdsstedet er at de unge træner Dai Ki Haku. Det giver dem indre ro, en bedre kontakt med deres krop og større selvværd. Dai-ki-haku er også for børn Kurts søn Falk på knap 6 år er startet til Dai Ki Haku. Han træner hver mandag sammen med 40 andre børn fra 6-12 år. Kurt fortæller: Gennem træningen lærer man fx at fokusere, det kan jo overføres til skolen og andre gøremål, hvor det er vigtigt. Vi arbejder også meget med opmærksomhed og nærvær det at være helt tilstede i nuet og i det man gør. Alt det vi lægger vægt på i træningen kan faktisk bruges og overføres til livet. Tanken med at sætte børn fra 6-12 år til at træne sammen er at de store lærer at tage hensyn til de små, og de små lærer at de store passer på dem. Og så skaber det sammenhold på tværs af årgangene. Flere på holdet møder da også hinanden i løbet af ugen i skolegården bl.a. i Hald Ege. Faktisk går 20 børn fra Hald Ege Skole til Dai Ki Haku. En anden af de yngste deltagere på holdet er Valdemar som også bor i Hald Ege. Han har lært Falk at kende bl.a. til Dai Ki Haku og nu kommer de i klasse sammen efter sommerferien. Her træner holdet med børn fra 6-12 år 12 HALD VIND

13 Vi spørger Falk om hvad han bedst kan lide ved Dai Ki Haku, og han svarer med et eftertænksomt mod-spørgsmål: Kan man ikke godt bruge Dai Ki Haku bare ved at man tænker at man gør det, uden at sparke og slå? Valdemar kan til gengæld bedst lide når de skal sparke. Altså til en pude. Kurt fortæller om Dai Ki Haku for børn: Vi har ingen konkurrencer på trods af at træningen er professionel. Børnene skal have plads, et frirum hvor de kan udvikle sig individuelt fra hvor de nu engang er." Uden mad og drikke... Kirstine står for madlavning den weekend: Jeg laver økologisk sund mad uden sukker og tilsætningsstoffer til alle børn og undevisere hele weekenden, så der bliver nok at se til. Men det plejer at være en succes og om aftenen har vi bål, pandekager og måske et natteløb tilpasset børnenes alder. Læs mere: April-nummeret af det husstandsomdelte Land og Fritid har en længere artikel om Kurt og Dai Ki Haku. Eller tjek hjemmesiden: Hvis man har lyst til at se børnene træne Dai Ki Haku, kan man køre forbi lokalerne på Marsk Stigs Vej 7 en mandag. Ofte træner holdet nemlig på græsset udenfor. Om onsdagen træner også ca. 35 børn i alderen år. Midt i juni er begge hold inviteret til ekstra træning en hel weekend med overnatning. Denne gang i telte i Kurt og Kirstines have i Hald Ege. Shihan Kurt Ørum har faktisk mødt Chuck Norris i virkeligheden.. JUNI

14 14 HALD VIND

15 Sophisticated Ladies feat. Christina Dahl Fire kvinder, som brillerer, leger og fremstår som sublim enhed. Spektakulær Dansk Jazz 9. September 2011 Egekværnen i Hald Ege Entré: 145,- Oste-pølsebord fra kl Musik kl Billetter hos Købmand Hessum Sophisticated Ladies, Marie Louise Schmidt på piano, Helle Marstrand på bas og Benita Haastrup på trommer har eksisteret som trio i mere end 20 år og er en af Danmarks mest erfarne jazz- trioer. Deres repertoire består af et mix af standards og egne kompositioner. Aftenens solist, dobbelt prisbelønnede Christina Dahl, saxofonist og komponist har i flere år spillet med trioen. Hun har med sin seneste CD, Now is Now, vist dels sin klanglige bredde, dels sit format mht. at fastholde intensiteten i udtrykket. Hendes dynamiske spil varierer fra det mest intime og underspillede til det meget kraftfulde og voldsomme. Sophisticated Ladies og Christina Dahl tager kendte og mindre kendte spirituals og hymner under kærlig behandling og server dem på en helt særlig måde. Men "mesterens musik" - Duke Ellingtons - vil selvfølgelig stadig også være at finde i repertoiret. Det er en stor glæde at Hald Ege Kulturforening som noget helt nyt kan tilbyde denne koncert. Så glæd dig til en fredag aften i stærk melodisk sans af swing / mainstream jazz. JUNI

16 Grundejerforeningen Hald Ege Bækkelund - Nonbo Container til haveaffald Igen i år vil vi stille container op 2 steder i byen. De bliver placeret ved væksthuset og ved flaske- og papircontaineren på Teglgårdsvej. Vi henstiller til, at alle vil respektere at der kun smides haveaffald i containerne. Containerne vil stå fremme i perioden fredag d. 10/6 til mandag 27/6. Venlig hilsen Grundejerforeningens bestyrelse Spørgsmål vedr. container: Bjarne Lund, Tlf Lån af Grundejerforeningens trailer & leje af Egekværnen For lån af grundejerforeninges trailer, kontakt: Finn Palisgaard, tlf.: , alternativt Erik Lund Sørensen, tlf.: For leje af forsamlingshuset Egekværnen, kontakt: Tove Jensen, tlf.: Bogbussen i Hald Bogbussen holder i Hald Ege ved H.P. Hessums butik Hver onsdag kl Fællesspisning efteråret sept. Claus, Lone, Mette, Malene, Jesper 29. sept. Pia, Helle, Peter, Steen 06. okt. Aima, Hans & Laila 13. okt. Bodil & Jørgen, Christian & Christina 27. okt. Gry & Gerner, Hanne & Thomas, Trine & Søren 03. nov. Tina & Ole, Vibse & Finn 10. nov. Marianne & Jonny, Tove & Christian 17. nov. Anne Mette & John, Kirsten & Kjeld 24. nov. Anna Inga & Poul, Michaela & Søren, Kai & Hanne 01. dec. Mette & Jens Jørgen, Kette, Ulla 08. dec. JULEFROKOST: Mogens & Marianne, Anne & Kurt, Helen & Keld og Ditte vil gerne ønske alle en glædelig jul Der kan købes sodavand, øl og snaps MULIGE HJÆLPERE; Else & Nopper, Tove A, Gerda B, Ingrid, Eicke Ved spørgsmål ring til Marianne / mob OBS OBS fra efteråret er der en lille betalingsændring voksen er uændret 30 kr., børn uændret 10 kr. MEN aldersgrænsen for barn/voksen flyttes til 10 år. 16 HALD VIND

17 Øjenvidneberetning fra 50 års jubilæum i Grundejerforeningen Nonbo Bækkelund Hald Ege Søndag d. 1. maj afholdt grundejerforeningen Hald Ege Nonbo Bækkelund 50 års jubilæum. I forbindelse med jubilæet var alle foreningens medlemmer inviteret til et let traktement i garagen ved vandtårnet. Vandtårnets venner havde i den anledning åbnet vandtårnet, så der var mulighed for at se byens vartegn indefra. Vejret var fint, hvilket sikkert havde en positiv effekt på dagens fremmøde, hvor der i løbet af dagen vel var omkring 100 mennesker der valgte at ligge vejen forbi. Nogle af de ældre gæster kunne berette om Hald Ege dengang foreningen blev stiftet og flere anekdoter blev vist givet videre til yngre generationer. Mange benyttede sig i løbet af dagen af muligheden for en tur op i vandtårnets top. Turen derop er en strabadserende klatretur af smalle gamle stålstiger og det var ikke alle der havde mod på at klatre hele vejen op. Enkelte havde valgt at medbringe gaver, i form af flasker med vin og stærkere drikke til jubilaren. Og mon ikke bestyrelsen og snemændene i fællesskab kan få glæde af disse. Tak til giverne og tak til alle fremmødte, for at gøre det til en hyggelig dag. På vegne af grundejerforeningens bestyrelse Toke Erslev, formand Grundejerforeningen Hald Ege Bækkelund - Nonbo Sankt Hans Bål i Hald Ege Husk at Grundejerforeningen Nonbo Bækkelund - Hald Ege traditionen tro inviterer alle i Hald Ege og omegn til Sankt Hans på græsarealet, ved kælkebakken. Der kommer opslag ved Hessum og ved bålpladsen om tidspunkt for bål og tale, men sikkert er det at der fra kl vil være mulighed for at købe pølser m. brød, øl og sodavand. Vel mødt! St. Bogdag på Hald Lørdag den 13. august 2011 Sted: Hald Hovedgaard Den 9. St. Bogdag på Hald! "Der er så dejligt ude på landet" Læs mere her: JUNI

18 MIDTJYSK KLOAKSERVICE ApS Vi klarer alt indenfor slamsugning EGETRYK DØGNVAGT NY ADRESSE: Jens Baggesens Vej Århus N Alle former for TRYKSAGER i offset og digital teknik FARVEKOPIERING A4 og A3 Vinkelvej 58 Bruunshåb 8800 Viborg Telefon Telefax HALD VIND

19 Hald Ege El-forretning v/ Torkild Nielsen Teglgårdsvej 4 Hald Ege Tlf ISO 9001 certificeret VVS Blik Ventilation Sprinkler Automatik Fjernvarme Industri og miljø Totalløsninger Falkevej Viborg Herningvej Viborg Vi udfører alt i: Tømrerarbejde Nybyggeri Reparationer Totalisolering Totalentrepriser Forhandler af Træbeskyttelse ISODAN R Økologisk isoleringsmateriale tømrer- og snedkerfirmaet jørgen alle madsen finderupvej Viborg. fax tlf mobil JUNI

20 Hald Ege Efterskole Hald Ege Efterskole ligger smukt op til en gammel egeskov i Hald Ege by med bybus fra Viborg lige til døren. Skolen har 150 elever fordelt ligeligt mellem piger og drenge og 9. og 10. klasser. Skolen blev oprettet i 1988 af fagbevægelserne i Århus, Viborg og Ringkøbing amter. Søde små lam ved Hald Sø Vi tidligt skal vælge retning i livet. Ikke gå og dandere den, men blive til nytte for samfundet. Derfor står der et skilt med "Længerevarende erhvervsoptræning" som peger på vuggestuen i Hald Ege Børnehave 20 HALD VIND

Hald Vind. Snart er de sidste blade faldet af træerne

Hald Vind. Snart er de sidste blade faldet af træerne Hald Vind Snart er de sidste blade faldet af træerne NR. 4 30. ÅRGANG DECEMBER 2012 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

På forhånd tak. Personalet. Der er intet så stille i verden som sne.indtil børnene kommer ud og leger i den.

På forhånd tak. Personalet. Der er intet så stille i verden som sne.indtil børnene kommer ud og leger i den. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ 4, 6840 OKSBØL TLF. 79947295. Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk De store opfindelsers tid er ikke forbi. Da den dybe tallerken var fundet, har Thomas Møller i stedet

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Juli 2014 Lørdag d. 5. juli. Jazz og æggekage på Carlslund, Fruens Bøge Skov 7, 5250 Odense. En tilbagevende tradition er, at vi mødes på Restauration Carlslund og nyder den gode æggekage og jazzmusikken

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.

Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr. Læs Tuse Næs Bladet på nettet: www.tusenaesbladet.dk Siden bliver opdateret så snart Bladet er udkommet. NR. 8 August 2012 27. Årgang Blad nr.: 287 2 3 Murermester Michael Sahner Hansen ApS Præstemarken

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014

Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Program for NLD-lejr den 4.-6. april 2014 Så er det igen tid til at pakke familien, tandbørsterne og det gode humør. NLD-lejren afholdes i naturskønne omgivelser i Fuglsø ved Mols Bjerge Bogensholmlejren

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre!

Det er aldrig for sent at begynde at træne. - vi kan gøre det bedre! Hold dig aktiv hver dag Det er aldrig for sent at begynde at træne - vi kan gøre det bedre! Vejledning Når du bliver ældre og skridtene lidt kortere, kan det være fristende at give lidt efter og gøre mindre

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

UGEBREV nr. 46 uge 39

UGEBREV nr. 46 uge 39 UGEBREV nr. 46 uge 39 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Vi havde en rigtig god arbejdslørdag, tusinde tak til alle fremmødte. Man kan virkelig se, at der blev lavet en masse. Vi er ved at have så meget

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Hald Vind. 1. Skoledag for 0.-klasserne på Hald Ege Skole

Hald Vind. 1. Skoledag for 0.-klasserne på Hald Ege Skole Hald Vind 1. Skoledag for 0.-klasserne på Hald Ege Skole NR. 3 29. ÅRGANG SEPTEMBER 2011 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Hald Vind. Feernes hjem. Se side 10-11.

Hald Vind. Feernes hjem. Se side 10-11. Hald Vind Feernes hjem. Se side 10-11. NR. 2 33. ÅRGANG APRIL 2015 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Hald Vind. Foråret er på vej

Hald Vind. Foråret er på vej Hald Vind Foråret er på vej NR. 1 30. ÅRGANG APRIL 2012 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne er p.t.:

Læs mere

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER

ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER ChessCamp 2006 S KAKLEJREN I 2. HOVEDKRED S DE ENDELIGE OPLYSNINGER LIDT OM Høve strand lejren Lejren ligger i hyggelige omgivelser i Odsherred, i nærheden af strand og skov. Der er også grønne arealer

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Hald Vind. Efter en lang vinter nærmer foråret sig...

Hald Vind. Efter en lang vinter nærmer foråret sig... Hald Vind Efter en lang vinter nærmer foråret sig... NR. 1 29. ÅRGANG APRIL 2011 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012

Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar 2012 Adventist Heritage From: Erik Marcussen Sent: Monday, February 06, 2012 1:22 PM To: Adventist Heritage Subject: Vejlefjordposten februar 2012 Vejlefjordskolens nyhedsbrev for februar

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie.

Fredagsbrev. Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010. Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Fredagsbrev Århus Friskole Fredag d. 13. august 2010 Den lille ny 11.11 er i gang! Velkommen tilbage fra sommerferie. Vi har savnet jer og glæder os til endnu et fantastisk, sjovt og lærerigt år på Århus

Læs mere

Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15

Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15 Til Søsprøjt redaktionen go 1. maj: Nyt om Sølandslejren i 2015 Sø 15 Kære Søledere Som nogen af jer måske ved, blev der på Søledermødet i Svendborg i marts, valg tre til at stå i spidsen for Sø 15. Det

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.)

Vinder af sejeste pigefrisure: Nanna (4. kl.) Vinder af sejeste drengefrisure (delt 1. plads): Sander (3. kl.) og Noah (4. kl.) Hammerum, den 27. marts 2014 Nyhedsbrev Siden sidst Fredag d. 28. februar var der stor fest på skolen, da diskoteksudvalget afholdt diskofest for 0.-8. klasse. Efter en festlig intro fra forældreudvalget

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften

Juni 2014 Kære forældre Stafet for livet Sidste uge inden sommerferien Grillaften Juni 2014 1 2 3 Ti Forældrekaffe SFO 4 5 To Grundlovsdag Stafet for Livet 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 On Dimission 9. klasse 26 To Grill-aften 27 Fr Sidste skoledag 28 29 30

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010

Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Seniorsommerlejr 2010 Uge 28-11. - 17. juli 2010 Mød os på PARADISE... Egemose Centret - Det Danske Spejderkorps - Hvad er en SeniorCentersommerlejr? SeniorCentersommerlejren er kun for seniorer. Vi laver

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Velkommen til Blå Sommer 2009

Velkommen til Blå Sommer 2009 Odense, 21. juni 2009 Velkommen til Blå Sommer 2009 Praktiske oplysninger for Stjernegruppens TROP og deres forældre Side 2 af 5 Afgang: Hjemkomst: Adresse: Telefon: Medbring: Onsdag den 15. juli 2009

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

september oktober november december

september oktober november december september oktober november december 2014 www.fotoklubnegativ.dk Foto: Gunnar Pedersen Nyt program - ny plan - ny fotoklub Så er vi startet op med et nyt program i vores fotoklub. Meget er ændret, og vi

Læs mere