Hald Vind. Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hald Vind. Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr"

Transkript

1 Hald Vind Skovens Dag 8. maj i det herligste forårsvejr NR ÅRGANG JUNI 2011

2 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig selv. Redaktionsmedlemmerne er p.t.: Finn Brøndum (ansv.) Teglgårdsvej Rikke Ellekilde Hasselvænget Gerda Skytte Nonbo Hegn Mikael Ole Hagen Nonbo Hede Annoncer og tryk: Kim Pedersen Egeskovvej 23 Hald Ege Indlæg til næste nummer skal afleveres senest den 15. august Det er meget vigtigt, at deadline bliver overholdt, da det er vigtigt, at bladet kommer ud medio september. Indlæg skrives på computer og afleveres i Word-format (eller lignende). Billedmateriale vil vi gerne have i original, helst digitalt. Er det digitalt, så giv os kun den oprindelige fil. Er det papirbilleder, vil vi gerne låne dem, så scanner vi selv. Har du kun digitale billeder, tegninger eller clipart, så skal de vedhæftes i en som selvstændige filer, med kildeangivelse. Forfatteren er ansvarlig for ophavsrettigheder på fotos/tegninger, der leveres til artikler. Vigtigt: Billeder eller illustrationer anbragt inde i et Word-dokument kan ikke bruges. PDF-dokumenter optages kun efter forudgående aftale. Du skal ikke bruge tid på at sætte artiklen op, da vi alligevel laver layoutet om, når bladet sættes op til tryk. Ring evt. til Gerda og hør nærmere om det tekniske, hvis du er i tvivl inden du sender materiale til til os. NYT: Send kun artikler til: Vi forventer og håber at næste nummer af Hald Vind er på gaden Ca. den 15. september 2011 Hald Vind er afhængig af bladets læsere, annoncører, sponsorer og skribenter. Bladet uddeles gratis til alle husstande i Hald Ege, Nonbo-bydele og Bækkelund. Hald Vind udgives fire gange om året i månederne marts, juni, september og december. Oplag: 650 ekspl. God læselyst! 2 HALD VIND

3 Lederen Der er heldigvis mange, som benytter bladets nye postkasse, til både artikler og meningstilkendegivelser. Vi kunne dog godt bruge endnu flere artikler, og vi ville meget gerne vide mere om læsernes holdninger til bladet og dets indhold. Vi har fået at vide, at der godt kunne være mere læsestof for småbørnsfamilier, og her er vi så heldige at have et redaktionsmedlem fra en småbørnsfamilie. Men der kan bestemt godt bruges vink fra andre småbørnsfamilier om interessante emner. Vi har 43 skribenter på en lang række områder, men alligevel vil vi gerne have meldinger om emneområder, som bladet ikke har taget op. Men på kan man i dag se net-udgaven i farver. Lad os slå fast, at redaktionen gerne hører mere om læsernes meninger, og vi vil meget gerne have mange vink om, hvad der er på vej, så Hald Ege-området får den helt rimelige opbakning til de lokale initiativer og aktiviteter og ikke mindst fordi der naturligvis er mange problematikker, der bør belyses. Redaktionen vil gerne ønske læserne en god sommer gerne på højde med april måned! I har måske allerede bemærket at billederne i bladet i år har været i sort/hvid. Når bladet har haft billeder i sort/hvid skyldes det de økonomiske forhold bag bladet. Kolonial Is og chokolade Kolde øl og vand Ugeblade Aviser Videoudlejning Købmand H. P. HESSUM Egeskovvej, Hald Ege 8800 Viborg tlf Lotto Tips Dusino Oddset JUNI

4 Nyt fra skoven Sommeren er atter kommet, og naturen har foldet sig ud i fuldt flor ganske vist med et par voldsomme frostnætter i starten af maj, som har svedet mange af de nyudsprungne træer ganske kraftigt. De skal nu nok klare sig. Det er trods alt jordbæravlerne, det er gået hårdest ud over Skovens dag 8. maj var nok engang begunstiget af godt vejr, og må siges igen at være en succes, set fra vores side. 800 glade mennesker, som fik prøvet rideture, træklatring, pandekager over bål, jagtsti, orienteringsløb, bueskydning og meget, meget mere. Nyt programpunkt var blandt andet eftersøgningstjenesten fra den lokale afdeling af Danmarks Civile Hundeførerforening. Alle børn og punge gemt i terrænet blev fundet, og mange blev bekendt med en god hjælp til at finde tabte ting Besøgstallet var en halvering i forhold til sidste år. Det skyldes nok hovedsagelig, at vi af økonomiske årsager måtte spare de trykte programmer væk, som vi ellers har fået delt ud til de yngste klassetrin på skolerne. I stedet havde jeg bedt skolerne lægge programmet ud i elektronisk form på forældreintra (skolens elektroniske portal for forældre). Det gjorde en del skoler også dog ikke Hald Ege Skole, hvor man havde læst reglerne for forældreintra, hvor der står, at mediet kun må benyttes til beskeder fra lærere, SFO og forældreråd. Programmet blev i stedet lagt på skolens hjemmeside, som nok har begrænset læserskare, så mange i Hald Ege opdagede formentlig slet ikke, at der var Skovens Dag i år. De, som kom, havde en god dag, og fordelen var, at man ikke skulle stå så meget i kø som sidste år! Filsø Mose i Vindum skov d. 16/8, Brandstrup Mose d. 17/8 (formentlig), De 5 Hald er d. 24/8 og Stanghede d. 14/9. Dette er selvfølgelig en opfordring til at komme med og få både frisk luft og en oplevelse! Check i øvrigt kommunens turfolder på biblioteket eller kommunens hjemmeside. Steen Bonne Rasmussen Skovfoged Der har været fældet træ og hugget flis i lange baner i området de seneste måneder. Nu følger så en lidt mere stille tid, hvor vi gør klar til sommeren. Der er mange gode naturture igen i sensommeren og efteråret. Vi bidrager til 4: 4 HALD VIND

5 Det Jyske Ensemble spiller i Egekværnen Forsamlingshuset Egekværnen har i samarbejde med Hald Ege Kulturforening lavet en aftale med Det Jyske Ensemble om, at Ensemblet kommer og spiller i Egekværnen Torsdag den 22. september kl. 19 Arrangementet starter med torsdagsspisning. 5-6 musikere fra Ensemblet vil deltage i torsdagsspisningen, som starter til sædvanlig tid kl. 18. Efter fællesspisningen, vil Det Jyske Ensemble give koncert, hvor de spiller uddrag fra flere værker. Her er endelig muligheden for at høre klassisk musik i en Classic light udgave, idet Det Jyske Ensemble vil spille uddrag af værker, som er forholdsvis tilgængelige, så børn, som også er meget velkomne, også vil få en oplevelse ud af arrangementet. Kan man ikke deltage i fællesspisningen kl. 18, er det alligevel muligt at deltage i koncerten. Man møder bare op kl. 19 i stedet. Koncerten forventes at slutte kl. ca. 21. Selve koncerten er gratis for alle beboere i Hald Ege, idet alle beboere, igennem deres respektive grundejerforening, er medlem af Hald Ege Kulturforening. Prisen for at deltage i torsdagsspisningen er den samme som sidste år 30 kr./person for voksne og 10 kr./person for børn. Kom i Egekværnen den 22. september og deltag i dette flotte Mad & Musik arrangement. JUNI

6 Stor konfirmationsdag i Hald Ege Den 20.maj var der stor konfirmationsdag i kirken med 34 konfirmander. Sjældent har man set et så stort opbud af store amerikanerbiler og smarte sportsvogne. Malene Schwartz s første åbne Peugeot 406 var blandt de mange biler og Hald Eges største Cadillac Continental var kørt fra Tjørnevænget for at afhente nogle konfirmander, der nærmest forsvandt i de mægtige sæder. En konfirmand havde dog valgt en mere miljøvenlig transport: en Christianiacykel bragte ham hjem med et minimum af forurening. 6 HALD VIND

7 Lejren ved Ravnstrup 1865 Lejrsamlingerne ved Hald fra var et resultat af Hærloven fra 1867 for vor egns vedkommende. Krigen om Slesvig, Holsten og Lauenborg var udkæmpet mod preussernes og østrigernes overlegne styrker i 1864 omkring Dannevirke, Dybbøl og på Als. Politikernes manglende formåen efter nederlaget gjorde, at vi mistede alt til Kongeåen i de efterfølgende fredsforhandlinger i London. Det er alt sammen grundigt og godt beskrevet i Tom Buk-Swientys to bøger: Slagtebænk Dybbøl og Dommedag Als. Nu viser det sig imidlertid, at der faktisk har været en Lejr ved Ravnstrup allerede i sommeren 1865 et år efter krigen og to år før Hærloven. Den gamle hærordning fra 1842, der havde været grundlaget for hæren i begge de slesvigske krige i 1800-tallet, viste desværre tydeligt, hvor langt Danmark var bagefter udviklingen i forhold til nabolandene mod syd. Med henblik på at afprøve visse tanker i forbindelse med planlægning for den fremtidige udlægning af militære enheder i lejr som basis for samvirke-uddannelsen, gennemførtes allerede i sommeren 1865 etablering af to mindre forsøgslejre, én på Sjælland (ved Ermelunden) og én i Jylland, hver med deltagelse af en infanteribrigade, hvorfra erfaringerne skulle høstes. Lejren i Jylland blev placeret ved Ravnstrup, hvortil 6. infanteribrigade i Fredericia med 10., 12. og 21. bataljon på hver 400 mand blev udlagt i tidsrummet 17. juni 17. juli Der var afmarch fra Fredericia ad tre forskellige ruter til Ravnstrup den 11. juni, og efter lejrperioden med hjemkomst til Fredericia den 23. juli. I alt drog 1200 soldater ind i Ravnstrup lørdag den 17. juni 1865, for at bo der i fire uger. Lejrens placering Lejren ved Ravnstrup var placeret på skråningen af de bakker, der strækker sig ned mod Fiskbæk å mellem Ravnstrup kirke og Nybro. Lejren var etableret omtrent midtvejs mellem disse to punkter, tæt øst for Viborg- Skive jernbanen (som den forløb dengang langs Kirkevej) med sin længde fra nordvest til sydøst, omtrent parallelt med jernbanen og med front mod denne. Det viste sig dog muligt at skaffe en baneholdeplads umiddelbart ved lejren. Terrænet, der lå nordvest og nord for lejren, blev benyttet til eksercer-plads, og det var i det hele taget meget velegnet. Skarpskydningsbanerne var placeret i en dal syd for lejren, og i temmelig stor afstand derfra, men de var ikke ret gode. Brigadeøvelserne foregik dels over Nybro til egnen ved Mønsted, dels i retning mod Hjarbæk Fjord, men det viste sig meget vanskeligt at komme til at udføre større troppebevægelser, fordi man næsten overalt i lynghederne traf på opdyrkede strækninger, hvor kornet voksede og derfor måtte respekteres som utilgængeligt terræn. Baraklejren Lejren var bygget af træbarakker, der var placeret således, at de dannede tre bataljonslejre efter hvert sit koncept. Den samlede brigadelejr var ca. 475 meter lang og 225 meter bred. Mandskabsbarakkerne, som de tre bataljoner havde til huse i, var bygget af uhøvlede brædder, hvilket bød på mange åbninger for indtrængen af det ophvirvlede sand ved den næsten uafbrudt herskende vestenvind. Man forsøgte at tætne hullerne med en blanding af ler og hestemøg, som viste sig at være ret godt, selv om det ikke var vellugtende materiale. Ved stærke regnskyl forslog tætningen dog ikke, og adskillige gange fik beboerne et lille brusebad. JUNI

8 Lejren ved Ravnstrup 1865 fortsat Dagens program Med orden og regelmæssighed blev den ene beskæftigelse afløst af den anden. Kl. 4 om morgenen blæstes reveillen fra vagten over for lejrkommandantens barak, og alle kom på benene. I løbet af en halv time gjorde man toilette, og hver mand ordnede sin seng. Kl satte mandskabet sig i bevægelse ned til åen det store vasketrug hvor renselsen foregik. Efter tilbagekomsten til lejren indtoges dagens første måltid, hvor marketendernes mægtige kedler med den liflig dampende kaffe spillede en stor rolle. Kl. 6 blæstes der til udrykning, og bataljonerne samlede sig på deres alarmpladser. Kl. 10 returnerede man til lejren. Mandskabet iførte sig den hvide lærredsdragt og gik i gang med rengøring af deres udrustning. Kl. 11 var middagsmaden færdig, og man satte sig ved bordene i gaderne mellem barakkerne, hvor man indtog dagens hovedmåltid, der altid var af god beskaffenhed. Efter et længere hvil var man kl. 17 igen klar til et par timers udrykning. Kl. 19 havde man frihed til kl. 22, hvor retrætesignalet bragte stilhed og ro i den på heden fremtryllede lille by. Sådan var hverdagens dagsprogram i størstedelen af den 4 ugers lange lejrtid. Søndagsfrihed Om søndagen skete der en udvandring i forskellig retning, hvorved navnlig den nyåbnede jernbane mellem Viborg og Skive blev meget benyttet. Holdepladsen i lejrens nærhed bidrog til, at man for billige penge kunne tage på udflugt til nabobyerne. Endvidere kunne gæster fra fjernereliggende steder besøge lejren. (I en parentes skal det nævnes, at jernbanen fra tog et stort sving sydpå over Møgelkær, hvorved den kom til at krydse hovedvejen Viborg- Holstebro to gange. Denne gamle baneføring gik i Ravnstrup langs Gårsdalsvej og Kirkevej). Kildeangivelser Nu er tiden kommet til at afsløre, hvordan denne Lejr i Ravnstrup er kommet frem af glemselen igen. Nu afdøde oberstløjtnant Ingvar Musaeus, der boede på Videbechs Allé i Hald Ege, var medlem af bestyrelsen for Hald Ege Samlingen, og han udarbejdede i 2001 et stort skriftligt arbejde under titlen: De militære lejre ved Hald, (som stadig kan købes i Hald Ege Samlingen). Her fortæller Ingvar Musaeus om Lejren i Ravnstrup, hvor han gør opmærksom på sin egen kilde i Tidsskrift for Krigsvæsen fra 1866 (side ). De 20 sider fortæller, hvad tiden i Ravnstrup er gået med både i fritid og soldatertid. (Denne artikel kan også købes i Hald Ege Samlingen). Evaluering af lejren Halvdelen af tidsskriftets artikel er en slags evaluering af hele lejren ved Ravnstrup. I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt at tænke på, at forfatteren allerede har Lejren ved Hald i tankerne. Forfatteren skriver: I erkendelse af de således tilstedeværende ulemper ved Ravnstrup kunne man måske få i sinde at etablere lejren noget sydligere og i så henseende f. eks. vælge egnen ved Hald navnlig ved Hald Sø s sydvestlige bred. Her findes et romantisk beliggende højdeparti, men ligesom ved Ravnstrup vil det være stærkt udsat for den skarpe og hyppige vestenvind. Evalueringen slutter med at konstatere, at der er mange spørgsmål, der har interesse med hensyn til hærens fremtidige uddannelse gennem et hensigtsmæssigt udviklet lejrsystem. Formålet i 1865 var at opruste på alle måder, for at hævne den forsmædelse, som vi har lidt, og stræbe efter at genvinde, hvad vi har tabt. Kai Juhl Jørgensen 8 HALD VIND

9 JUNI

10 Danseaftener for voksne Brug dine arme, ben og dit hoved både sammen og hver for sig til morskab og motion Lyder det ikke tiltrækkende? Kunne du/i sammen med andre fra Hald Ege være interesseret i danseaftener? Kulturforeningen Hald Ege vil gerne arrangere danseaftener for voksne i efterår og vinter , hvis der viser sig, at der nok der har lyst og interesse. Danseaftener kunne ligge i forlængelse af fællesspisningen om torsdagen Kulturforeningen vil med dette indlæg opfordre interesserede til at tilkendegive om det kunne være noget samt komme med flere gode ideer. Skriv til Kirsten Mathiesen: Mulighederne er mange: Danseaftener kunne være at lære tango. Danseaftener kunne være at lære selskabsdans. Danseaftener kunne være????? ja, kun fantasien sætter grænser Men et er sikkert: Danseaftener skal være fælles samvær, sjov og god motion for alle. Sæt allerede nu X i kalenderen: I Egekværnen for Egekværnen: Amar'kansk lotteri! Glæd jer til en alle tiders, sjov og indbringende aften med amar'kansk lotteri i Egekværnen til oktober Vi har allerede nu modtaget ting fra private og også et par sponsorgaver! Alt hvad man synes, andre vil kunne få glæde af lige fra en pose chips eller hjemmestrikkede sokker, til gaven man aldrig fik byttet, er velkomment. Meget mere herom i næste blad. Hald Ege Kulturforenings årligt tilbagevendende forårssucces Hald Ege Party Crawl kommer i 2012 til at foregå lørdag den 14. april Fortsættelse følger 10 HALD VIND

11 Gadeløb Vi vil gerne takke for den store opbakning der de sidste to år har været til Hald Ege gadeløb. Det har været helt fantastisk at opleve hvordan arrangementet har kunnet samle børn og voksne. Skabe en glæde og begejstring med sved på panden. Vi har ikke mulighed for at arrangere løbet i år, men det vil være en glæde hvis en arbejdsgruppe griber løbet og de udfordringer der ligger heri. Vi kan være behjælpelig med at videregive de tidligere års erfaringer, hvis dette ønskes. Helle og Tommy Haun. Dyrlæge og hestekiropraktor Frank Kastbjerg Pedersen Telefontid kl. 7-9 på hverdage Tlf Fax KRANIO-SAKRAL TERAPI Klinik-Ege v/ Mette Dam Larsen Løvstien 1A Birgittelyst tlf Dit lokale rejsebureau Peru Eventyr og trekking Brasilien, Argentina, Chile Skiferie i Schweiz - uge 7 Vi fylder bussen og køre direkte her fra Hald Ege Eventyrliv.dk Calle Granholm, Nonbo Hede 8, Hald Ege Tlf: Dansk producerede vinduer og døre til konkurrencedygtige priser Uforpligtende rådgivning, opmåling og tilbud Salg også til private Vi er gerne behjælpelige med montagen Tlf: JUNI

12 Dai Ki Haku Grundlægger af kampkunst bor i Hald Ege. Shihan Kurt Ørum er vel det nærmeste Hald Ege kommer på Chuck Norris. Altså bortset fra at Kurt bor i Hald Ege, rent faktisk har grundlagt sin egen retning inden for kampkunst, Dai Ki Haku, og at han ikke er hårdtslående skuespiller. Blandt andre ting. Kurt er i stedet en stille og rolig mand der altså underviser i Dai Ki Haku. Han har etableret 3 klubber i Danmark, én af dem i Viborg og driver også et opholdssted i Viborg for utilpassede unge. En del af filosofien bag opholdsstedet er at de unge træner Dai Ki Haku. Det giver dem indre ro, en bedre kontakt med deres krop og større selvværd. Dai-ki-haku er også for børn Kurts søn Falk på knap 6 år er startet til Dai Ki Haku. Han træner hver mandag sammen med 40 andre børn fra 6-12 år. Kurt fortæller: Gennem træningen lærer man fx at fokusere, det kan jo overføres til skolen og andre gøremål, hvor det er vigtigt. Vi arbejder også meget med opmærksomhed og nærvær det at være helt tilstede i nuet og i det man gør. Alt det vi lægger vægt på i træningen kan faktisk bruges og overføres til livet. Tanken med at sætte børn fra 6-12 år til at træne sammen er at de store lærer at tage hensyn til de små, og de små lærer at de store passer på dem. Og så skaber det sammenhold på tværs af årgangene. Flere på holdet møder da også hinanden i løbet af ugen i skolegården bl.a. i Hald Ege. Faktisk går 20 børn fra Hald Ege Skole til Dai Ki Haku. En anden af de yngste deltagere på holdet er Valdemar som også bor i Hald Ege. Han har lært Falk at kende bl.a. til Dai Ki Haku og nu kommer de i klasse sammen efter sommerferien. Her træner holdet med børn fra 6-12 år 12 HALD VIND

13 Vi spørger Falk om hvad han bedst kan lide ved Dai Ki Haku, og han svarer med et eftertænksomt mod-spørgsmål: Kan man ikke godt bruge Dai Ki Haku bare ved at man tænker at man gør det, uden at sparke og slå? Valdemar kan til gengæld bedst lide når de skal sparke. Altså til en pude. Kurt fortæller om Dai Ki Haku for børn: Vi har ingen konkurrencer på trods af at træningen er professionel. Børnene skal have plads, et frirum hvor de kan udvikle sig individuelt fra hvor de nu engang er." Uden mad og drikke... Kirstine står for madlavning den weekend: Jeg laver økologisk sund mad uden sukker og tilsætningsstoffer til alle børn og undevisere hele weekenden, så der bliver nok at se til. Men det plejer at være en succes og om aftenen har vi bål, pandekager og måske et natteløb tilpasset børnenes alder. Læs mere: April-nummeret af det husstandsomdelte Land og Fritid har en længere artikel om Kurt og Dai Ki Haku. Eller tjek hjemmesiden: Hvis man har lyst til at se børnene træne Dai Ki Haku, kan man køre forbi lokalerne på Marsk Stigs Vej 7 en mandag. Ofte træner holdet nemlig på græsset udenfor. Om onsdagen træner også ca. 35 børn i alderen år. Midt i juni er begge hold inviteret til ekstra træning en hel weekend med overnatning. Denne gang i telte i Kurt og Kirstines have i Hald Ege. Shihan Kurt Ørum har faktisk mødt Chuck Norris i virkeligheden.. JUNI

14 14 HALD VIND

15 Sophisticated Ladies feat. Christina Dahl Fire kvinder, som brillerer, leger og fremstår som sublim enhed. Spektakulær Dansk Jazz 9. September 2011 Egekværnen i Hald Ege Entré: 145,- Oste-pølsebord fra kl Musik kl Billetter hos Købmand Hessum Sophisticated Ladies, Marie Louise Schmidt på piano, Helle Marstrand på bas og Benita Haastrup på trommer har eksisteret som trio i mere end 20 år og er en af Danmarks mest erfarne jazz- trioer. Deres repertoire består af et mix af standards og egne kompositioner. Aftenens solist, dobbelt prisbelønnede Christina Dahl, saxofonist og komponist har i flere år spillet med trioen. Hun har med sin seneste CD, Now is Now, vist dels sin klanglige bredde, dels sit format mht. at fastholde intensiteten i udtrykket. Hendes dynamiske spil varierer fra det mest intime og underspillede til det meget kraftfulde og voldsomme. Sophisticated Ladies og Christina Dahl tager kendte og mindre kendte spirituals og hymner under kærlig behandling og server dem på en helt særlig måde. Men "mesterens musik" - Duke Ellingtons - vil selvfølgelig stadig også være at finde i repertoiret. Det er en stor glæde at Hald Ege Kulturforening som noget helt nyt kan tilbyde denne koncert. Så glæd dig til en fredag aften i stærk melodisk sans af swing / mainstream jazz. JUNI

16 Grundejerforeningen Hald Ege Bækkelund - Nonbo Container til haveaffald Igen i år vil vi stille container op 2 steder i byen. De bliver placeret ved væksthuset og ved flaske- og papircontaineren på Teglgårdsvej. Vi henstiller til, at alle vil respektere at der kun smides haveaffald i containerne. Containerne vil stå fremme i perioden fredag d. 10/6 til mandag 27/6. Venlig hilsen Grundejerforeningens bestyrelse Spørgsmål vedr. container: Bjarne Lund, Tlf Lån af Grundejerforeningens trailer & leje af Egekværnen For lån af grundejerforeninges trailer, kontakt: Finn Palisgaard, tlf.: , alternativt Erik Lund Sørensen, tlf.: For leje af forsamlingshuset Egekværnen, kontakt: Tove Jensen, tlf.: Bogbussen i Hald Bogbussen holder i Hald Ege ved H.P. Hessums butik Hver onsdag kl Fællesspisning efteråret sept. Claus, Lone, Mette, Malene, Jesper 29. sept. Pia, Helle, Peter, Steen 06. okt. Aima, Hans & Laila 13. okt. Bodil & Jørgen, Christian & Christina 27. okt. Gry & Gerner, Hanne & Thomas, Trine & Søren 03. nov. Tina & Ole, Vibse & Finn 10. nov. Marianne & Jonny, Tove & Christian 17. nov. Anne Mette & John, Kirsten & Kjeld 24. nov. Anna Inga & Poul, Michaela & Søren, Kai & Hanne 01. dec. Mette & Jens Jørgen, Kette, Ulla 08. dec. JULEFROKOST: Mogens & Marianne, Anne & Kurt, Helen & Keld og Ditte vil gerne ønske alle en glædelig jul Der kan købes sodavand, øl og snaps MULIGE HJÆLPERE; Else & Nopper, Tove A, Gerda B, Ingrid, Eicke Ved spørgsmål ring til Marianne / mob OBS OBS fra efteråret er der en lille betalingsændring voksen er uændret 30 kr., børn uændret 10 kr. MEN aldersgrænsen for barn/voksen flyttes til 10 år. 16 HALD VIND

17 Øjenvidneberetning fra 50 års jubilæum i Grundejerforeningen Nonbo Bækkelund Hald Ege Søndag d. 1. maj afholdt grundejerforeningen Hald Ege Nonbo Bækkelund 50 års jubilæum. I forbindelse med jubilæet var alle foreningens medlemmer inviteret til et let traktement i garagen ved vandtårnet. Vandtårnets venner havde i den anledning åbnet vandtårnet, så der var mulighed for at se byens vartegn indefra. Vejret var fint, hvilket sikkert havde en positiv effekt på dagens fremmøde, hvor der i løbet af dagen vel var omkring 100 mennesker der valgte at ligge vejen forbi. Nogle af de ældre gæster kunne berette om Hald Ege dengang foreningen blev stiftet og flere anekdoter blev vist givet videre til yngre generationer. Mange benyttede sig i løbet af dagen af muligheden for en tur op i vandtårnets top. Turen derop er en strabadserende klatretur af smalle gamle stålstiger og det var ikke alle der havde mod på at klatre hele vejen op. Enkelte havde valgt at medbringe gaver, i form af flasker med vin og stærkere drikke til jubilaren. Og mon ikke bestyrelsen og snemændene i fællesskab kan få glæde af disse. Tak til giverne og tak til alle fremmødte, for at gøre det til en hyggelig dag. På vegne af grundejerforeningens bestyrelse Toke Erslev, formand Grundejerforeningen Hald Ege Bækkelund - Nonbo Sankt Hans Bål i Hald Ege Husk at Grundejerforeningen Nonbo Bækkelund - Hald Ege traditionen tro inviterer alle i Hald Ege og omegn til Sankt Hans på græsarealet, ved kælkebakken. Der kommer opslag ved Hessum og ved bålpladsen om tidspunkt for bål og tale, men sikkert er det at der fra kl vil være mulighed for at købe pølser m. brød, øl og sodavand. Vel mødt! St. Bogdag på Hald Lørdag den 13. august 2011 Sted: Hald Hovedgaard Den 9. St. Bogdag på Hald! "Der er så dejligt ude på landet" Læs mere her: JUNI

18 MIDTJYSK KLOAKSERVICE ApS Vi klarer alt indenfor slamsugning EGETRYK DØGNVAGT NY ADRESSE: Jens Baggesens Vej Århus N Alle former for TRYKSAGER i offset og digital teknik FARVEKOPIERING A4 og A3 Vinkelvej 58 Bruunshåb 8800 Viborg Telefon Telefax HALD VIND

19 Hald Ege El-forretning v/ Torkild Nielsen Teglgårdsvej 4 Hald Ege Tlf ISO 9001 certificeret VVS Blik Ventilation Sprinkler Automatik Fjernvarme Industri og miljø Totalløsninger Falkevej Viborg Herningvej Viborg Vi udfører alt i: Tømrerarbejde Nybyggeri Reparationer Totalisolering Totalentrepriser Forhandler af Træbeskyttelse ISODAN R Økologisk isoleringsmateriale tømrer- og snedkerfirmaet jørgen alle madsen finderupvej Viborg. fax tlf mobil JUNI

20 Hald Ege Efterskole Hald Ege Efterskole ligger smukt op til en gammel egeskov i Hald Ege by med bybus fra Viborg lige til døren. Skolen har 150 elever fordelt ligeligt mellem piger og drenge og 9. og 10. klasser. Skolen blev oprettet i 1988 af fagbevægelserne i Århus, Viborg og Ringkøbing amter. Søde små lam ved Hald Sø Vi tidligt skal vælge retning i livet. Ikke gå og dandere den, men blive til nytte for samfundet. Derfor står der et skilt med "Længerevarende erhvervsoptræning" som peger på vuggestuen i Hald Ege Børnehave 20 HALD VIND

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august

Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Ugen der gik Uge 24 Nyt ansigt på Hellum FRI fra 1. august Fra 1. august og et halvt år frem har vi været så heldige at få tilbudt gratis ansættelse af en studerende fra den Pædagogiske Assistent Uddannelse

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned.

Aktiviteter i juni måned Læs under årgangene, der er mange aktiviteter ud af huset i denne måned. Kære forældre Goddag og Farvel Juni måned er på en skole tiden for velkomst og afsked. Vi har lige budt de kommende 0. klasses børn velkommen ved Forårsprojektet i Mosen. Vi glæder os til at byde dem rigtigt

Læs mere

Husk Tjek VIGGO. Husk Mødre-hygge d. 27. oktober se s. 5. Fredagsbrev Light uge oktober 2015

Husk Tjek VIGGO. Husk Mødre-hygge d. 27. oktober se s. 5. Fredagsbrev Light uge oktober 2015 Fredagsbrev Light uge 43 24. oktober 2015 Bedste og bamse mangler hø. Er der en som vi kan købe små baller af? Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest

Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Diskofest hos Plys løs labyrinten, så også Peter Plys kan holde fest Kan du løse Soduko? Sæt tallene fra 1-9 ind vandret og lodret. Svært? spørg din far og mor eller din pædagog Kære forældre Vedr. pasning

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014

SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 SFO NYT JANUAR OG FEBRUAR 2014 FÆLLES Oliver, Valdemar og Victor sørger for vi kommer tørskoet ind Lukkedage i Allerød kommune 201 Den 14. + 15. + 16. april Den 1. maj: Vi har åbent 7.00 8.15, da skolen

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder.

Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Martin Lindved 2065 9320 Børne diskotek - Jan

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder

Med venlig hilsen. Lisbet Huusom SFO leder Kære Forældre Godt nytår til alle familier og tak for godt samarbejde i 2012. Efter en dejlig juleferie glæder vi os til at tage fat på et nyt arbejdsår med jer og jeres børn. Vi ser frem til både hverdagen,

Læs mere

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Jan Feb Mars 2013 Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Juniorklubben Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 www.lejreungdomsskole.dk/juniorklubber Bankoverførsel: Danske Bank - reg. nr.

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder.

Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Marts måned og påsken står for døren og her er nyhedsbrevet hvor I kan se hvilke aktiviteter der kommer til at være de næste 2 måneder. Vi har som bekendt været lidt presset med de fysiske rammer gennem

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 22. maj 2015 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 823 Næste uge: 26.maj 26. maj 27. maj 28. maj 29. maj 30. + 31. maj Lærermøde Fællesfoto (hele skolen) Lærermøde SFO-dyredag Skole-Hjem indskol.

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014

Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014 Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2014 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1

OSTEN P FALKE aug ust 2017 Figur 1 FALKEPOSTEN august 2017 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, stranden, skoven og byen. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer Tlf. nummer:

SFO1 Pavillonen sommer Tlf. nummer: Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2013 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og Gøgl-temauge i Pavillonen. Juni måned betyder

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Hold øje uge 4. (Kælkebakken mangler lidt og det er ikke kulde ) Må I alle få en god fest og weekend.

Hold øje uge 4. (Kælkebakken mangler lidt og det er ikke kulde ) Må I alle få en god fest og weekend. Hold øje uge 4 Kære alle. Om få timer er store torv omdannet til bondegård. Traditionen tro kommer der til VINTERFESTEN mange spændende udklædninger det får vi se Jeg håber at fange et godt billede eller

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

August 2009. Indhold: Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene

August 2009. Indhold: Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene August 2009 Indhold: Sidste nyt: Info: Konkurrence: Kalender : Opslagstavlen: Redaktion: Poul Skolestart & sommerhistorier Orientering om regler for brug af mobiltelefoner Et spørgsmål til børnene August

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6

Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk. Side 5-6 Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 44-2013 Side 1 Side 2 Musik for 4.-5. kl. om Carl Nielsen Invitation til bedsteforældredag

Læs mere

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING

EFTERÅR LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING EFTERÅR 2015 LOKALHISTORISKE BALLE FUNDER KRAGELUND LEMMING SEJLING SEJS-SVEJBÆK SERUP SILKEBORG SINDING ...FØLG OS PÅ FACEBOOK Slægtsforskercafé Udflugt til Viborg Museum Vi tager på udflugt til Viborg

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 15. maj 2014 sbrev nr. 781 Næste uge: 16. maj 19. maj 22. maj 23. maj St. Bededag Fri Majfestuge hele ugen Generalprøve kl. 11.00 Majfest kl. 18.30 Alle elever møder kl. 9.00

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hald Vind. Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul.

Hald Vind. Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul. Hald Vind Redaktionen ønsker alle læsere en glædelig jul. NR. 4 31. ÅRGANG DECEMBER 2013 Hald Vind Det selvejende lokalblad Hald Vind udgives af den til enhver tid siddende redaktion, der supplerer sig

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien:

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015. Praktisk info vedr. sommerferien: Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Sommerferien 2015 Sol, sommer & ferietid for alle... Endelig sommerferie og skolefri, så kom ned i din klub og se hvad vi har fundet på. Mange er med klubben på

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005

NEWS R98. Batterier. Bestyrelsen. Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 NEWS Ejerforeningen Sundby Ovef{b'ev Årgang 2005 nr. 3 Den 20. april 2005 R98 Endnu en forringelse af servicen fra R98. Med udgangen af 2004 er R98 holdt op med at vaske affaldscontainerne gratis. (Vi

Læs mere