Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III"

Transkript

1 Center for Sundhed og Omsorg Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg Niveau III Revideret juni 2015 Grundlæggende udarbejdet i 2013 Beredskabsplanen er udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen

2 Indhold 1. Indledning Formål Sammenhæng mellem Niveau I, II og III Opbygning Kommunikation af beredskabsplanens indhold Afprøvning af beredskabsplanens indhold Uddannelse Plejehjemmet Falkenberg Konkrete risici og hændelser Opbygning af Plejehjemmet Falkenbergs krisestab Indsatskort Aktivering af Plejehjemmet Falkenbergs beredskabsplan ABA-anlæg - Procedure ved fejl Brandvagtsordning/Runderingsvagt Brand Evakuering Epidemi Forsyningssvigt Vand, El og Varme Håndtering af bombetrussel Krisehjælp Mistænkelige breve eller pakker Nødåbning af døre Nødåbning af elevator Nødhusning og rømning Presse Røveri eller tyveri Savnet beboer Stress Tilkald af ledelsen på Falkenberg Voldsepisoder eller trusler om vold Øgning af køkkenkapaciteten Evaluering Eksempel på evalueringsskema Bilag

3 1. Indledning 1.1 Formål Beredskabsplanen Niveau III, skal sikre, at Plejehjemmet Falkenberg kan opretholde sine funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en ekstraordinær hændelse. Planen beskriver roller og ansvarsområder i forbindelse med hændelser, som plejehjemmet skal kunne håndtere. Derudover kan planen anvendes som værktøj: Før hændelse - ved at skabe klarhed over roller og ansvar. Under hændelse ved at være instruks i hvem gør hvad. Efter hændelse som udgangspunkt for evaluering af beredskab. Beredskabsplanen omhandler ikke arbejdsmiljøproblemer, der henvises i stedet til arbejdspladsvurderinger og trivselsundersøgelser. Se mere om formål i referat fra Centerrådet 21. januar 2013 pkt. 7 side 14 se Kilden/mødefora på tværs/koncernledelsen (Centerrådet navneskift til koncernledelsen). 1.2 Sammenhæng mellem Niveau I, II og III Beredskabsplanen for plejehjemmet Falkenberg er en plan på Niveau III, som understøttes af: Niveau I beredskabsplan, som er den overordnede beredskabsplan for Helsingør Kommune. Planen fokuserer på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af Helsingør Kommunes samlede beredskab herunder Kommunaldirektøren. Niveau II beredskabsplaner, er beredskabsplaner, der beskriver roller og ansvar i de enkelte centre i Helsingør Kommune. Plejehjemmet Falkenberg hører til under Center for Sundhed og Omsorg 1.3 Opbygning Denne beredskabsplan er udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal være simpel, overskuelig og handlingsorienteret. Beredskabsplanen indeholder en beskrivelse af: 1. Risici og hændelser. 2. Plejehjemmets krisestab herunder oversigt over hvem, der er ansvarlige for specifikke opgaveområder i tilfælde af større hændelser. 3. Indsatskort med beskrivelse af roller og ansvar ved udvalgte hændelser. 4. Vejledninger i forhold til generelle trusler. Falkenbergs krisestab er ansvarlig for vedligeholdelse og opdatering af beredskabsplanen. 1.4 Kommunikation af beredskabsplanens indhold Falkenbergs beredskabsplan godkendes af plejehjemmets ledelse og gennemgås efterfølgende med hele personalegruppen samt medarbejdere fra boligselskabet Boliggården. 3

4 Beredskabsplanen gøres tilgængelig for plejehjemmets medarbejdere via medarbejderportalen Kilden, FalkeKilden og i papirform på den røde hylde. Det er plejehjemslederens ansvar, at medarbejderne til enhver tid er bekendt med indholdet af planen og er i stand til at handle efter den. 1.5 Afprøvning af beredskabsplanens indhold Beredskabsplanen bør afprøves en gang årligt, for at sikre at medarbejdere og ledere er klar over hvordan, de skal håndtere større hændelser, hvis/når de opstår på plejehjemmet. 1.6 Uddannelse Alle medarbejderne på Plejehjemmet Falkenberg modtager hvert år undervisning i elementær brandbekæmpelse. Dertil instrueres om brand- og evakueringsinstruksens indhold samt de opgaver, der påhviler personalet i tilfælde af brand m.m. En årlig gennemgang af beredskabsplanen, planlægges til at finde sted i forbindelse med årets brandundervisning. Senest primo 2016 planlægges kontinuerlig undervisning i førstehjælp via Kommunens interne kurser. Alle medarbejderne skal herefter have gennemført undervisning i Førstehjælp kombineret med hjertestarter. Medarbejdere der har gennemført et førstehjælpskursus enten under deres uddannelse eller ovennævnte interne kursus, skal efterfølgende hvert tredje år deltage på kurset Vedligeholdelse af førstehjælp. 4

5 2. Plejehjemmet Falkenberg Plejehjemmet Falkenberg er opført i Plejehjemmet er opdelt i en Boligdel ejet af boligselskabet Boliggården og en Centerdel ejet af Helsingør Kommune. Falkenbergs Centerdel rummer reception, administration, mødelokaler, storkøkken, træningssal og to dagcentre tilknyttet bibliotek, billard og værksted samt et stort torv med café. Boligdelen rummer 74 boliger samt fællesarealer. Bebyggelsen er i to plan og boligerne er fordelt på seks enheder med henholdsvis tre enheder i både Blok 1 og Blok 2. Hver enhed består af 12 til 13 boliger med egen terrasse eller altan og depotrum. I hver enhed er der ud over boligerne en stor fællesstue med tilknyttet køkken, bryggers samt vaskeri og depot. Derudover er der medarbejderkontor med garderobe og toilet. Plejehjemmet Falkenberg har ca. 100 fastansatte medarbejdere, og derudover er der tilknyttet ca. 20 afløsere. Det forventede antal medarbejdere, der er til stede er vekslende, men der vil ca. være følgende til stede i det daglige: Om dagen i tidsrummet kl mellem 50 og 60 medarbejdere - alt efter det aktuelle antal fraværende samt elever og praktikanter. I weekender om dagen ligger antallet mellem 25 og 35 medarbejdere. Om aftenen i tidsrummet kl mellem 8 og 12 medarbejdere. Om natten i tidsrummet kl minimum 2 medarbejdere. 5

6 3. Konkrete risici og hændelser I efterfølgende ansvarsfordeling indikerer blå baggrundsfarve med hvid skrift at løsningen primært skal findes lokalt i denne beredskabsplan. Hvis det viser sig, at den pågældende hændelse ikke er omtalt eller beskrevet i denne beredskabsplan, indikerer grøn baggrundsfarve med sort hvem der sekundært skal kontaktes. skrift Risikoområde Konkrete risici/hændelser Yderligere information Aktivering af Beredskabsplan Aktivering af denne plan Niveau III Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg se side 11 ABA-Anlæg Fejl på ABA-Anlæg Niveau III Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg se side 12 Brand Bombetrusler Brand Falkenbergvej 30A Bombetrusler modtaget telefonisk Niveau III Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg se side 13 Niveau II Center for Økonomi og Ejendomme Centerchef: Stedfortræder: xx xx Niveau III Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg se side 15 Evakuering Definition på evakuering Niveau III Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg se side 13 Forurening Ekstremt vejrlig Forurening af luft og vand fx udslip af giftstoffer Snestorm, hedebølge, skybrud Niveau II Center for Teknik, Miljø og Klima Centerchef: Stedfortræder: Niveau I Beredskabsplan for Helsingør Kommune Forsyningssvigt El, vand, varme, kloak Niveau III Kontakt Ejendomsmesteren tlf Niveau II Center for Teknik, Miljø og Klima Centerchef: Stedfortræder: IT/telefoni Niveau II - Center for Borgerservice, IT og Digitalisering Centerchef: Stedfortræder:

7 Krisehjælp Niveau III Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg se side 16 Sygdomme Epidemier/pandemier Niveau III Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg se side 14 Niveau II Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab (Sundhedsberedskabsplan) Mediesager Mistænkelige breve og pakker Politiske sager, omsorgssvigt, håndtering af store hændelser Fx miltbrand og lign. Niveau III Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg se side 18 Niveau II Center for Politik og Organisation Centerchef: Stedfortræder: Niveau III Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg se side 17 Nødhusning Forholdsregler ved voldsepisoder eller trusler om vold Rømning fra Falkenberg Trusler og vold Niveau III Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg se side 18 Niveau II Center for Sundhed, Idræt og Medborgerskab (Sundhedsberedskabsplan) Niveau III Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg se side 20 Stress Medarbejder stress Niveau III Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg se side 18 Tyveri Røveri af Plejehjemmet Falkenberg og tyveri fra beboere Niveau III Beredskabsplan for Plejehjemmet Falkenberg se side 19 Hændelser som niveau III ikke kan håndtere alene. Niveau II Center for Sundhed og Omsorg Centerchef: Stedfortræder:

8 4. Opbygning af Plejehjemmet Falkenbergs krisestab Plejehjemmet Falkenbergs ledelse samt nøglemedarbejdere er krisestab i tilfælde af hændelser inden for plejehjemmets område. I forbindelse med aktivering af krisestaben er ledelsen bestående af plejehjemsleder Helle Lund, afsnitsleder Lis Røpke og stedfortrædende leder Marianne Rasmussen kommunikationsansvarlige. Krisestaben på plejehjemmet Falkenberg består af: Helle Lund, Plejehjemsleder - Marianne Rasmussen, Stedfortræder - Lis Røpke, Afsnitsleder Rie (Karen Marie) Hyll Biersted, Arbejdsmiljørepræsentant Maj-Britt Jakobsen, Risikovejleder Camilla Kloster Heinholt, Sekretær Lisbeth Lind Boye, Enhedsansvarlig Hanne Fisker, Enhedsansvarlig Mette Weltzer, Centerkoordinator Jørgen Andersen, Ejendomsmester (Boliggården) Krisestaben aktiveres ved at ringe til Helle Lund, såfremt Helle ikke træffes kontaktes Marianne, såfremt Marianne heller ikke træffes kontaktes Lis Røpke. Hvis det ikke lykkes at få kontakt til en af lederne, kontaktes en vilkårlig af medarbejderne i krisestaben. Den i krisestaben, der først skabes kontakt til, indkalder hurtigst muligt de øvrige i krisestaben. Krisestab Helle Lund Marianne Rasmussen Lis Røpke Rie Biersted Maj-Britt Jakobsen Camilla Heinholt Jørgen Lisbeth Lind Hanne Mette Andersen Boye Fisker Weltzer

9 Krisestaben mødes mindst én gang årligt for at følge op på handlinger i forhold til en krisesituation med udgangspunkt i indsatskort. Dette møde planlægges til at ligge umiddelbart før årets gennemgang af beredskabsplanen med plejehjemmets øvrige medarbejdere. Krisesituationer I krisesituationer kan der rettes henvendelse til følgende udvalgte kontaktpersoner: Område Kontaktperson Telefon Stedfortræder Telefon Aktivering af Niveau II Større hændelser Centerchef Sundhed og Omsorg Plejehjemsleder Falkenberg Direktør Sundhed og Omsorg Centerchef Sundhed og Omsorg Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøleder Plejehjemsleder Falkenberg Arbejdsmiljøledere Stedfortrædende leder Afsnitsleder Forsyningssvigt el, vand og varme Ejendomsmester Falkenberg Ejendomsfunktionær Falkenberg Krisehjælp Rigshospitalets Krisepsykologisk enhed Stress Arbejdsmiljøgruppen Center for Stress og Trivsel (Ekstern) Skader på Risikostyrings- kommunal koordinator ejendom Helsingør Kommune

10 5. Indsatskort Nedenstående indsatskort anvendes ved mindre eller større hændelser. 5. Indsatskort Aktivering af Plejehjemmet Falkenbergs beredskabsplan ABA-anlæg - Procedure ved fejl Brandvagtsordning/Runderingsvagt Brand Evakuering Epidemi Forsyningssvigt Vand, El og Varme Håndtering af bombetrussel Krisehjælp Mistænkelige breve eller pakker Nødåbning af døre Nødåbning af elevator Nødhusning og rømning Presse Røveri eller tyveri Savnet beboer Stress Tilkald af ledelsen på Falkenberg Voldsepisoder eller trusler om vold Øgning af køkkenkapaciteten

11 5.1 Aktivering af Plejehjemmet Falkenbergs beredskabsplan Henvendelse vedrørende aktivering af plejehjemmets beredskabsplan Henvendelsen skal rettes til Plejehjemsleder - Falkenberg på Hvis plejehjemslederen ikke træffes rettes henvendelsen til Stedfortræder - Falkenberg på eller Afsnitsleder - Falkenberg på Den aktuelle tilkaldte leder orienterer Centerchef Sundhed og Omsorg på og i dennes fravær Direktør Sundhed og Omsorg på Boligselskabet Boliggården orienteres, hvis det vurderes, at situationen kræver det Direktør Boliggården på Souschef Boliggården på Teknisk chef Boliggården på Hændelser på plejehjemmet kan f.eks. være: - Brand - Bombetrussel - Madforgiftning - Epidemi - Røveri - Overfald - Rømning - Diverse driftsproblemer f.eks. med døre, forsyninger mm. 5.2 ABA-anlæg - Procedure ved fejl ABA-anlæg er det Automatiske Brand Alarmeringsanlæg. Plejehjem er underlagt Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker og det er derfor lovpligtigt, at plejehjemmet har et ABA-anlæg. I tilfælde af fejl på ABA-anlægget, bliver Nordsjællands Brandvæsen automatisk underrettet. Brandvæsenet undersøger herefter om der er fejl på forbindelsen, og kontakter efterfølgende plejehjemmet Falkenberg. Plejehjemmet har ansvar for at fejlen på ABA-anlægget udbedres så hurtigt som muligt. Det er varmemesterens ansvar, at der sammen med Dahl Entreprise A/S på (Døgnvagt), straks iværksættes udbedring af fejl på ABA-anlægget. Ledelsen har ansvar for, at der indtil fejlen er rettet, igangsættes brandvagtsordning/runderingsvagt. 11

12 5.2.1 Brandvagtsordning/Runderingsvagt Indtil fejl på ABA-anlægget er udbedret, skal plejehjemmet sikre rundering Procedure ved egen runderingsvagt Plejehjemmet kan efter aftale med Nordsjællands Brandvæsen, selv stå for runderingen. Indtil To medarbejdere fejlen på ABA-anlægget skal gennemføre er udbedret, runderingen kan plejehjemmet, evt. indkaldes efter 2 medarbejdere aftale Nordsjællands fra Krisestaben. Brandvæsen, selv stå for rundering. Rundering skal ske minimum 1 x hver halve time i ALLE rum på plejehjemmet. Der skal tilkaldes en ekstra medarbejder, hvis primære opgave er, minimum 1 gang hver halve Der skal føres logbog over runderingen. Der er udarbejdet skemaer, der anvendes til log. time at rundere plejehjemmet. Hvis det er på hele plejehjemmet der er fejl på ABA-anlægget kan Disse skemaer udskrives fra FalkeKilden/Brand og Beredskab. indkaldes to medarbejdere. For at plejehjemmet kan dokumentere log, skal der noteres dato, klokkeslæt for hver påbegyndt Der skal føres logbog over tidspunkt på runderingen samt noteres eventuelle observationer, rundering (hver ½ time) samt eventuelle observationer. således at plejehjemmet har dokumentation for runderingen. I overskab 1 (over køleskab) på administrationsgangen er placeret, Der kan indgås aftale om, at det er Nordsjællands Brandvæsen, der mod betaling udfører opgaven mappe at med gå rundering. skema til registrering af log/runderingsskema 2 stk. til Blok 1 og 2. Mapperne med skema ligger på øverste hylde. Nøgler til runderingsvagter nøgler, der kan åbne ALLE døre i Huset. Nøglerne er mærket Runderingsvagt 1 og 2 og Runderingsvagterne hænger til venstre skal i skabet. have specielle nøgler med på deres rundering, så de kan komme ind Såfremt ledelsen vurderer, at plejehjemmet ikke selv kan forestå runderingen, kan det mod betaling aftales med Nordsjællands Brandvæsen, at de udfører opgaven. 12

13 5.3 Brand Ved brand er det vigtigt, at alle medarbejdere bevarer roen. Når alarmen lyder, skal alle medarbejdere så hurtigt som muligt gå til Alarmskab (ved hovedindgang). Herefter følger medarbejderne vejledningen, som findes i rød mappe i alarmskabet. De første 2 medarbejdere fremme ved Alarmskab følger vejledning på tavle til højre for alarmskab. Det er vigtigt så hurtigt som muligt, at afdække hvor i Huset alarmen er aktiveret. Dette sker via display på Alarmskab, hvor tekst henviser til placering af aktiveret brandmelder/detektor. Via mappen Situationsplaner findes GRUPPE (markeret med gult) og den aktiverede melder/detektors placering i Huset. Ovennævnte 2 medarbejdere bliver ved Alarmskabet indtil brandvæsenet ankommer. Der er 10 selvlysende veste (2 gule og 8 orange) samt pandelygter i skab til venstre for Alarmskab. De 2 medarbejdere, der venter på brandvæsen bærer gule veste, og medarbejdere, der i forbindelse med brandbekæmpelse bevæger sig ud i Huset, skal bære orange veste for, at brandvæsenet hurtigt kan lokalisere medarbejderne. Medarbejdere der bevæger sig ud i Huset med henblik på brandbekæmpelse, SKAL ud over at bære orange veste ALTID gå sammen minimum 2 og 2. Disse medarbejdere skal stå for - Tilbagemelding om situationen på brandstedet til de to medarbejdere ved Alarmskabet - Bekæmpe/ begrænse branden - Tage sig af beboerne. Elevatorer må ALDRIG benyttes under en brandalarm. Beboerne er bedst sikret i egen bolig med LUKKET dør, da det er røgen, som er mest farlig. Branddøren ind til boligerne sikrer mod gennembrænding i 30 minutter. Brandvæsen er fremme inden for 12 minutter. Adgang udefra til enhederne via nødudgangen for enden af enhedsgangen, kan ske med nøgle/general hovednøgle. Nøglen er placeret i overskab 1 (over køleskab) på administrationsgangen. Vejledningen på tavle til højre for alarmskab eller i den røde mappe i alarmskab SKAL altid følges ved brand. Derudover skal medarbejderne agere ud fra den viden, som de har opnået under den årlige brandundervisning samt diverse brandøvelser se bilag. 13

14 5.4 Evakuering Ved en ekstraordinær hændelse, f.eks. ved brand, der kræver evakuering, skal plejehjemmets beboere, gæster og medarbejdere evakueres til et sikkert sted. Det vil sige, at medarbejderne flytter beboere og eventuelle gæster til en anden brandsektion eller ud i det fri - i den udstrækning det er muligt med den kapacitet, der er til stede. Hvornår er det nødvendigt at evakuere ud i det fri eller til anden brandsektion, er en individuel vurdering i den enkelte situation! Grundlag for vurdering bør være ildens og den medfølgende røgs placering - er der brand i f.eks. en bolig eller i varmecentralen? omfang - har ilden fat i én eller flere brandsektioner? omfang hvor kraftig er røgudviklingen (husk det er som oftest røgen, der dræber) hvor stor er faren for, at ilden breder sig? En brandsektion er et område, der er omsluttet af branddøre. Hver enhed er f.eks. opdelt i 2 brandsektioner, hvorimod administrations og aktivitetsgangen hver er én brandsektion. Se oversigt over brandsektioner på Situationsplaner som findes i Alarmskabet. Når der evakueres til anden brandsektion, evakueres der ALTID til en brandsektion i en enhed i modsatte blok - længst væk fra brandstedet. Ved behov for evakuering ud i det fri evakueres ALTID til Samlingsstedet (se foto). Indtil Brandvæsnet ankommer, kan medarbejderne udelukkende evakuere beboere, som befinder sig i stueetagen, ud i det fri. Beboerne på 1. sal samles i enheden længst væk fra Brandstedet. Når Brandvæsnet ankommer, overtager de det overordnede ansvar, dermed også ansvaret for evakuering af beboere på 1. sal. Ved brand og bombetrusler, må elevatorer ikke benyttes. Samlingssted - Hovedindgang - Blok 1 - Blok 2 14

15 5.5 Epidemi Der er epidemi, når en smitsom sygdom breder sig meget hurtigt i en befolkningsgruppe i et bestemt område, f.eks. i en Enhed her på plejehjemmet. Tidspunkter for anvendelse af forholdsregler I forbindelse med en epidemi skal der tages forholdsregler, når: der er kendskab til, at sygdommen er i udbrud på andre institutioner/hjemmeplejen i Kommunen (plejehjem, skoler, vuggestuer, børnehaver mv.) eller på Regionens sygehuse. der er konkrete tegn på, at sygdommen er i udbrud her på plejehjemmet. I tilfælde af konkrete tegn på epidemi På plejehjemmet Falkenberg SKAL epidemikasser STRAKS tages i brug. Epidemikasserne er placeret i depotrum i hver Enhed i Boligdelen samt på kontoret på aktivitetsgangen i Centerdelen. Plejehjemslederen er ansvarlig for, at alle medarbejdere er informeret om gældende retningslinjer se Generelle og supplerende hygiejniske retningslinjer i Helsingør Kommune samt Falkenbergs instruks Forholdsregler ved smitterisici på FalkeKilden. Retningslinjerne gælder både de medarbejdere, der er direkte berørte af epidemien, og dem som er indirekte berørt af epidemien. Ved epidemi i f.eks. enhed 1.1. i Boligdelen er medarbejderne i enheden primær gruppe i forhold til smitterisici, og øvrige medarbejdere i Huset er sekundære grupper. Epidemikassen anvendelse og indhold I forbindelse med en epidemi flyttes epidemikassen fra enhedens depot til enhedens kontor. Anvisning til hvor Helsingør Kommunes generelle og supplerende hygiejniske retningslinjer findes. Plejehjemmet Falkenbergs til en hver tid opdaterede instruks Forholdsregler ved smitterisici, f.eks. omkring af personlige værnemidler, bortskaffelse af affald, rengøring, tøjvask, service og tiltag i forhold til beboerne og deres pårørende. Personlige værnemidler f.eks. plastforklæder, åndedrætsværn og beskyttelsesbriller. Vejledning til hvordan der kan hentes/bestilles flere værnemidler. Lamineret kort der beskriver de enkelte medarbejdergruppers forholdsregler. Lamineret opslag, der skal sættes på enhedens dør, hoveddøren ved receptionen samt på beboerens dør. Skiltene skal advare mod, at her er der smitterisici. Ved enhver opstået epidemi på plejehjemmet Falkenberg skal alle forholdsregler i epidemikassen straks følges, og forløbet skal efterfølgende evalueres. 15

16 5.6 Forsyningssvigt Vand, El og Varme I tilfælde af forsyningssvigt i mere end 12 timer eller alt efter forholdende sommer/vinter f.eks. i forhold til varme, kan nedenstående procedurer igangsættes. På tidspunkter hvor ejendomsmester eller dennes stedfortræder ikke er til stede, og der tilkaldes reparatør/håndværker i forbindelse med forsyningssvigt, skal plejehjemmets medarbejdere forestå at døren ind til varmecentralen åbnes for håndværkeren. Se hvor nøglen kan hentes under indsatskort Nødåbning af døre Forsyningssvigt eller forurening / Vand Ejendomsmester tilkaldes se oplysninger i denne plan. Plejehjemsleder eller dennes stedfortræder orienteres se oplysninger i denne plan. Ejendomsmester eller leder kontakter Forsyning Helsingør på (Døgnvagt). Ved mindre brud kan forventes manglende vandforsyning i 2 4 timer. Ved manglende vandforsyning over et længere tidsrum, vil der være mulighed for at få forsyning fra tankvogn. Køkkenet sørger for at fordele engangsservice i Huset samt skaffe ekstra forsyninger. Ejendomsmester udmelder/sørger for nødordning i forhold til toiletter. Ved længerevarende forsyningssvigt, rekvireres vand hos Beredskabet/Nordsjællands Brandvæsen Uniformer sendes til vask på eksternt vaskeri efter aftale med ledelsen. Leder orienterer Center for Sundhed og Omsorg Forsyningssvigt Energiforsyning / El Ejendomsmester tilkaldes se oplysninger i denne plan. Plejehjemsleder eller dennes stedfortræder orienteres se oplysninger i denne plan. Ejendomsmester kontakter Dong på ved almindelig strømsvigt - Dong kommer inden for 4 timer. Ejendomsmester kontakter Dyhl på ved længerevarende strømsvigt, med henblik på at de kan opsætte generator. Der skabes overblik over behov for lommelygter og tæpper. Leder rekvirerer eventuelt tæpper hos Beredskabet/Nordsjællands Brandvæsen Plejepersonalet samler eventuelt beboerne i enhedernes fællesstuer eller på Centertorvet for at give tryghed. Tjek at der ikke opholder sig personer i elevatoren se under indsatskort Nødåbning af elevator i denne plan. Tjek om beboere med ilt har transportabel iltbeholder eller om beboeren eventuelt skal flyttes til andet plejehjem/indlægges på baggrund af tilstand og forventet længde af forsyningssvigt beslutning om flytning træffes i samarbejde med læge. Ved strømsvigt kan sengene udelukkende køres ned, andre funktioner virker ikke. Derfor skal senge hvor beboerne er sengeliggende, efterlades i arbejdshøjde så vidt det er forsvarligt. Vekseltrykmadrasserne har ingen backup for vekseltrykfunktionen, derfor tages vendeskema straks i brug i forbindelse med forsyningssvigt i el se bilag i denne plan. Opret plan for tilsyn hos beboere med nødkald anvend skema Registrering af tilsyn ved 16

17 manglende nødkald - se bilag denne plan i. DECT telefonerne har backup til max 2 timer, herefter er det nødvendigt at anvende private mobiltelefoner til både intern og ekstern kommunikation. I Enhedskontorerne opbevares hvide mapper med stamdata på beboerne. Disse anvendes ved behov for skriftligt dokumentation. Køkkenet sørger for kold forplejning eventuelt kan der rekvireres varm mad via ekstern leverandør. ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmerings anlæg) slår automatisk over på batteri. Batteriet holder i 32 timer. Inden for dette tidsrum skal der være adgang til generator. Ejendomsmesteren orienteres automatisk via SMS, når anlægget ikke har fået strøm i 30 minutter, og kontakter herefter Dahl Entreprise A/S på (Døgnvagt). UBS-anlæg (nødåbning af ABDL-døre) sikrer, at dørene kan åbnes ca. 200 gange via batterier. Se videre under indsatskort Nødåbning af døre i denne plan. Leder orienterer centerchefen i Center for Sundhed og Omsorg Forsyningssvigt Energiforsyning /Varme Ejendomsmester tilkaldes se oplysninger i denne plan. Plejehjemsleder eller dennes stedfortræder orienteres se oplysninger i denne plan. Ejendomsmester kontakter Helsingør VVS på Ved længerevarende varmesvigt (efter ca. 15 timer) er der mulighed for nødlevering ved at container med dieselfyr tilsluttes Falkenbergs fyr. Ved længere varende forsyningssvigt kan der rekvireres varme/tæpper hos Nordsjællands Brandvæsen Leder orienterer centerchefen i Center for Sundhed og Omsorg. 17

18 5.7 Bombetrussel Enhver ansat kan komme ud for at skulle håndtere et telefonopkald med en bombetrussel. Bombetrusler er heldigvis sjældne, men kan forekomme. Derfor er der udarbejdet et skema, se under bilag. Skemaet bør anvendes som huskeliste og udfyldes bedst muligt, for at give politiet så godt et grundlag at arbejde ud fra efterfølgende. Vurder truslens rigtighed er du bare det mindste i tvivl, skal du STRAKS gøre følgende: Alarmer politiet på Du skal orientere politiet om den aktuelle situation. Herefter følges politiets instrukser. Kontakt plejehjemmets ledelse se indsatskort Tilkald af ledelsen på Falkenberg. Ledelsen vurderer om Ejendomsmester skal tilkaldes. Eventuel bombe eller bombelignende fund må ALDRIG flyttes eller røres. Elevator må ikke benyttes kun hvis det er efter aftale med politiet i den aktuelle situation. Evakuering foregår kun efter aftale med politiet se indsatskort Evakuering. Hold afstand til vinduer og øvrige glasområder. Ingen må forlade eller komme ind i bygningen før politiet tillader det det. Laminerede opslag samt rød/hvid stribet bånd til afspærring findes på rød hylde i administrationen. 18

19 5.8 Krisehjælp 5.7 Håndtering af bombetrussel Alle hændelser kan have uforudsigelig effekt på en medarbejder, derfor bør det i hvert enkelt Enhver tilfælde ansat vurderes kan om, komme medarbejderen ud for at modtage kan have et telefonopkald behov for krisehjælp. med en bombetrussel. Bombetrusler er heldigvis meget sjældne men kan forekomme, derfor er der udarbejdet et Nærmeste leder bør efter en hændelse, kontakte den enkelte medarbejder for at afdække skema, se bilag. Skemaet anvendes under en trussel som huskeliste og udfyldes straks efter dennes behov Lederen skal være opmærksom på, at reaktioner på en hændelse godt kan opkaldet, for at give politiet det bedste grundlag at arbejde ud fra. være forsinkede, derfor må medarbejderen ikke være alene, hverken hjemme eller på Vurder arbejdspladsen. truslens alvor/rigtighed og følg STRAKS nedenstående vejledning. Politiet Vurder behovet alarmeres for krisehjælp på hos - Politiet den enkelte orienteres medarbejder. om aktuel situation og din vurdering - Politiets instrukser følges herefter. Lad en kollega være der for den kriseramte medarbejder, så den kriseramte ikke lades alene. Kontakt straks plejehjemmets ledelse og orienter om situationen. Ledelsen informerer Kontakt Center for Børn, Unge og Familie på med henblik på hjælp via Ejendomsmesteren. krisepsykolog i den akutte fase. Eventuelle fund må ALDRIG røres, men meddeles straks til politiet. Kontakt Psykologgruppen af 1984 på eller med henblik på Elevator krisepsykologhjælp må kun anvendes med henblik efter på aftale den med akutte politiet. fase samt et længere forløb. Evakuering Arranger hjemtransport foregår efter til den aftale kriseramte med politiet og underret hvor dennes det er pårørende muligt (beboere - se mere i stueetagen) i til Helsingør SAMLINGSPLADSEN Kommunes personalehåndbog - se indsatskort på Evakuering. Kilden/min arbejdsplads. Øvrige beboere evakueres til enhed på plejehjemmet længst væk fra fund. Når Beredskabet ankommer, overtager de den øvrige evakuering af beboerne. Hold så vidt muligt afstand til vinduer m.v. med glas. Hændelser der medfører behov for krisehjælp kan f.eks. være: Sørg for at ingen går ind i bygningen før sagen er nærmere undersøgt/politiet melder at Beboers uventede dødsfald f.eks. i forbindelse med ild, vold eller udeblivelse/bortgang fra situationen er under kontrol. plejehjemmet. På den røde hylde i administrationen findes laminerede opslag til ophæng på alle Vold mod beboer, medarbejder eller anden part, der opholder sig på plejehjemmet. yderdøre samt rødt og hvidt stribet bånd til afmærkning/afspærring af området. Trusler om f.eks. vold, bombe, breve med pulver. Røveri eller tyverier Brand 19

20 5.9 Mistænkelige breve eller pakker Uåbnet, mistænkeligt brev eller pakke Hvis pakken/brevet er mistænkeligt, bør forsendelsen ikke håndteres yderligere. Alarmér politiet på og følg herefter politiets instrukser. Åbnet brev/pakke der indeholder pulver, som drysser ud i omgivelserne Forsøg ikke at fjerne pulveret. Tildæk pulveret/brev/pakke med hvad der er for hånden (tøj, papir, papirkurv). Fjern efterfølgende ikke tildækningen. Få alle tilstedeværende personer ud af lokalet og afluk dette. Alle medarbejdere der har været i nærhed af brev/pakke, skal begrænse deres færden i Huset, få derfor andre medarbejdere til at slukke ventilationsanlægget. Ventilationsanlæg skal afbrydes. Falkenbergs ventilationssystem afbrydes to steder i Huset. I Boligdelen, Enhed 1.5 i Ventilationsrum/2. dør på venstre hånd I Centerdelen, Aktivitetsgangen i Teknikrum mellem døren til Personaletoilettet og til centervaskeriets/strygerum. Sluk begge steder for at være på den sikre side. Der er i begge rum ophængt vejledning i at slukke ventilationsanlægget. Sluk først ventilationsanlæg og kontakt efterfølgende ejendomsmester se oplysning i denne plan. Vask hænderne grundigt med sæbe og vand, for at hindre spredning til ansigtet. Alarmér politiet på og følg politiets instrukser. Tag det forurenede tøj af så hurtigt som muligt og læg det i en plasticpose eller lignende, der kan lukkes lufttæt. Posen deponeres indtil prøvesvar foreligger. Gå eventuelt til nærmeste omklædning/bruser og bad med tøjet på. Tag hurtigst muligt et grundigt brusebad. Brug sæbe og vask hele kroppen grundigt (også håret). Brug ikke desinficerende midler på huden. Afvent politi og øvrigt beredskabs ankomst og følg herefter deres instruktioner. Alle personer, der var været i lokalet, hvor det mistænkelige brev/pakke er fundet, skal blive på stedet og afvente politiets instrukser. Registrer alle personerne med navn, cpr-nummer, adresse og telefonnummer. Selvom et brev indeholder miltbrandbakterier, er risikoen for smitte ringe. Miltbrand smitter ikke mellem mennesker og kan effektivt forebygges med antibiotika, hvis behandlingen iværksættes tilstrækkeligt tidligt Nødåbning af døre På Falkenberg er der to slags døre. Døre med ABDL (Automatisk Brand Dørs Lukning) se nedenstående og Døre uden automatisk lukning (almindelige døre) se nedenstående ABDL døre må ALDRIG blokeres f.eks. med kile, bånd eller møbler. Dørene SKAL kunne lukke 20

21 automatisk ved brandalarm Ved strømsvigt Alle ABDL døre lukker ved strømsvigt. Herefter tager UBS-anlægget over, så dørene fortsat kan åbnes udefra via nøglebrikkerne. Indefra åbnes døren via håndtag. UBS-anlæg (nødåbning af ABDL-døre) sikrer, at dørene kan åbnes ca. 200 gange via batterier. Ejendomsmester kan alternativt ved længerevarende forsyningssvigt montere beslag på dørene, som fastholder pal, hvorved døren kan åbnes uden anvendelse af nøgle Ved fejl på enkelte eller flere døre Der kan opstå fejl i låsesystemet på ABDL døre eller på UBS-anlægget. Dette kan medføre, at døren/dørene ikke kan åbnes via nøglebrik eller dørtryk. Hvis dette sker på tidspunkter hvor varmemester eller dennes stedfortræder ikke er til stede på plejehjemmet, skal medarbejderne selv foretager nødåbning og midlertidig blokering af låsepal. Når en medarbejder på grund af ovennævnte fejl lukkes ude af en enhed, kan denne hente nøgle til nødåbning samt materialer til blokering af låsepalen. Nøgle og gaffetape er placeret i overskab 1 (over køleskab) på administrationsgangen. Nøglen er mærket med Generel hovednøgle og anvendes i den/de aktuelle låse. Gaffetapen klisters over låsepal, så denne blokeres. Skabet kan åbnes af enhedsansvarlige, social- og sundhedsassistenter, aften- og nattevagter samt ledelsen, centerkoordinator og ejendomsmester. Ved fejl på dør sendes mail til ejendomsmester, centerkoordinator og stedfortræder HUSK STRAKS AT LÆGGE NØGLE OG GAFFATAPE PÅ PLADS EFTER NØDÅBNING OG BLOKERING ER FORTAGET Nødåbning af almindelige døre Der kan opstå fejl i låsesystemet på almindelige døre i Boligdelen f.eks. til boliger, depoter mm samt diverse lokaler i Centerdelen. Dette kan medføre, at døre ikke kan åbnes med nøglebrik. Tilkald centerkoordinator, ejendomsmester eller dennes stedfortræder. Er disse ikke til stede på plejehjemmet, kontaktes en fra krisestaben begynd med ovennævnte. 21

22 5.11 Nødåbning af elevator Elevatorerne stopper ved fejl og straks ved strømsvigt. Der er nødbelysning i elevatorerne. Der kan kommunikeres med personer, der eventuelt sidder fast i elevatoren, via DECT telefonerne Det er vigtigt kontinuerligt at samtale med den indespærrede enten via DECT telefon eller ved at tale meget højt uden for elevatoren, for at undgå at den indespærrede går i panik Ved fejl eller nødkald Hvis årsagen er fejl på anlæg eller træk i den røde snor/nødkald fra elevatoren skal nedenstående vejledning anvendes. Vejledningen hænger også i alle enhedskontorerne. Ved nødkald via den røde snor i elevatoren, modtages opkald via DECT telefonerne tekst på telefon er henholdsvis ELEV B1 og ELEV B2. Ved ovennævnte nødkald skal medarbejderne straks begive sig til den aktuelle elevator, for at yde den nødstedte assistance. Elevatordøren kan nødåbnes via skab til højre for aktuel elevator på 1. sal. Nøgle til skabet opbevares i overskab 1 (over køleskab) på administrationsgangen. Elevatorens bremse frigøres følg vejledningen inde i skabet ved elevatoren. Medarbejder kontakter/tilkalder herefter tekniker på (Falkenbergs kunde nr ), såfremt de ikke selv kan løse problemet Ved strømsvigt Tjek om der opholder sig personer i elevatoren - begge elevatorer. Hvis personer er indespærret, skal elevatoren nødåbnes se ovenstående. 22

23 5.12 Nødhusning og rømning Nødhusning af borgere udefra Ved f.eks. ekstraordinær udskrivning fra sygehuse, katastrofer, indkvartering af nødstedte samt nødhusning af andre plejehjemsbeboere kan Plejehjemmet Falkenberg nødhuse op til max. i alt 60 personer. Heraf max. 20 personer med et vist plejebehov f.eks. hjemmeboende brugere samt andre ældre eller handicappede, der ikke kan få hjælp på anden vis. Derudover op til 40 personer der ikke kræver pleje, men kun ophold. Generelt er opgaver med genhusning, information m.m. beskrevet i Helsingør Kommunes beredskabsplan niveau 1 herunder Sundhedsberedskabsplanen som indeholder nogle forslag til akutte løsninger. Jf. Sundhedsberedskabsplanen se Kilden/værktøjer/beredskabsplaner. Lokaler til indkvartering af nødstedte Lokaler der kan anvendes til 20 personer med et vist plejebehov: Træningslokale med plads til 7 senge Dagcenter med plads til 8 senge Samværsgruppen med plads til 5 senge Lokaler der kan anvendes til 40 personer der ikke kræver pleje: Mødelokale 1.1 med plads til 6 madrasser Mødelokale 2.1 med plads til 12 madrasser Bibliotek med plads til 8 madrasser Billardområde med plads til 7 madrasser Uniformsrum v/vaskeri med plads til 7 madrasser Hvis der udelukkende er tale om indkvartering af personer, der ikke kræver pleje, skal madrasserne placeres i mødelokalerne og i træningssalen samt i dagcentrene i nævnte rækkefølge. Såfremt der er tomme boliger på plejehjemmet anvendes disse primært til indkvartering af nødstedte. Der vil kunne indkvarteres 4 senge eller 6 madrasser i hver bolig. Klargøring af lokaler til indkvartering Rekvirering af senge, madrasser, puder, tæpper, sengetøj, hjælpemidler, transportstole, lifte og lignende sker ved henvendelse til Beredskabet/Nordsjællands Brandvæsen Nordsjællands Brandvæsen har opgaven med at drive kommunernes (Helsingør og Fredensborg) hjælpemiddelcentral og råder således over et lager af hjælpemidler herunder senge m.m. som så længe lager haves kan køres ud til sted for genhusning. Lokalerne tømmes for møbler møblerne opbevares så vidt muligt i plejehjemmets depoter eller øvrige rum f.eks. værkstedet, alternativt udendørs under presenninger indtil container kan skaffes. Senge og madrasser placeres alt efter antal i ovennævnte lokaler Dyner/tæpper, puder med mere placeres på senge og/eller madrasser. 23

24 Under indkvartering af de nødstedte Der indkaldes ekstra personale alt efter nødhusningens omfang fra eget regi samt fra øvrige plejehjem og eventuelt ved henvendelse til Beredskabet/Nordsjællands Brandvæsen Der etableres pasning af medarbejderes børn, såfremt der er behov for det. Pasningen kan eventuelt foregå i gæsteværelset og udendørs. De borgere/patienter der indkvarteres skal registreres, og der skal oprettes logbog på hver enkelt. Køkkenet på Falkenberg er vurderet til ekstraordinært at kunne bespise 150 nødstedte med døgnforplejning - se under indsatskort Øgning af køkkenkapaciteten. Torvet anvendes ved bespisning af de nødstedte. Pårørende til de borgere/patienter der indkvarteres, orienteres efter behov og inddrages så meget som muligt, Rømning/nødhusning af Falkenbergs beboere Ved en ekstraordinær hændelse, hvor Plejehjemmet Falkenberg skal evakueres eller rømmes, skal Niveau II - Center for Sundhed og Omsorgs beredskabsplan, og Sundhedsberedskabsplanen aktiveres. Det vil være de ansvarlige i den aktuelle situation f.eks. Politi og Nordsjællands Brandvæsen, der ud fra ovennævnte planer beslutter hvor, plejehjemmets beboere skal nødhuses. Forberedelse Der indkaldes ekstra personaler til at følge beboerne til stedet/stederne hvor beboerne nødhuses. Der etableres pasning af medarbejderes børn, såfremt der er behov for dette. Så vidt det er muligt alt efter situationens omfang, pakkes tøj, toiletsager, medicin til den enkelte beboer. Der noteres tydeligt navn på de nedpakkede effekter. Transport I en akut situation hvor Falkenberg eller dele af Falkenberg skal evakueres vil Indsatsleder Brand (Indsatsleder fra Nordsjællands Brandvæsen) varetage akutte opgaver på skadestedet. Forhold væk fra skadestedet, f.eks. håndtering af transport af ældre, vil blive håndteret på KST (skadestedets kommandopost) hvor Brandvæsen, Politi, ambulancer m.m. er repræsenteret. Transport af beboere vil altså overordnet blive varetaget af Beredskabet/Nordsjællands Brandvæsen , som oftest vil det ske via Almindelige busser til transport af mobile/gående beboere. Handicapbusser til de beboere, som er kørestolebrugere. Sengeliggende transporteres med Falck. Beboere transporteres først, efterfølgende transporteres beboernes personlige effekter. Under genhusningen andet sted Pårørende orienteres efter behov og inddrages så meget som muligt. 24

25 Under genhusningen følges det aktuelle genhusningssteds beredskabsplan. Personaler fra Falkenberg følger/passer så vidt muligt beboerne, der hvor de genhuses Presse Personale i Helsingør Kommune har ytringsfrihed og kan derfor på egne vegne udtale sig til pressen. Det er kutyme at nærmeste leder underrettes, hvis en medarbejder har udtalt sig til pressen. Ligeledes er det kutyme, at en leder gør opmærksom på, hvis denne har udtalt sig til pressen Røveri eller tyveri Medarbejderne samt beboernes sikkerhed kommer altid først. Derfor er det vigtigt at bevare roen og udlevere det, som røveren kræver. Når der konstateres røveri eller tyveri inddrages plejehjemmets ledelse straks. Ligeledes anmeldes hændelsen straks til politiet. Hvis der er brug for krisehjælp til medarbejdere, henvises til indsatskort Krisehjælp i denne plan. Lederen skal ud over at tage udgangspunkt i indsatskort Krisehjælp omkring Krisehjælp også tage udgangspunkt i indsatskort Voldsepisoder eller trusler om vold Røveri på Plejehjemmet Falkenberg Alarmer straks politiet på og orienter politiet om aktuel situation og følg herefter deres instrukser. Kontakt straks plejehjemslederen på Falkenberg eller dennes stedfortræder - se indsatskort Tilkald af ledelsen på Falkenberg. Undgå at blokere naturlige flugtveje for eventuelle røvere. Samarbejd altid med røvere og følg disses instrukser det gælder din og andres sikkerhed. Forsøg aldrig at overmande en røver, men lad vedkommende gå/flygte med de stjålne effekter. Udarbejd så hurtigt som muligt, mens det kan huskes, en liste over de stjålne effekter en beskrivelse af røveriet en beskrivelse af person/personer bag røveriet Tyveri på Plejehjemmet Falkenberg Alarmer straks politiet på og orienter politiet om aktuel situation og følg herefter deres instrukser. Kontakt plejehjemslederen på Falkenberg eller dennes stedfortræder - se indsatskort 25

26 Tilkald af ledelsen på Falkenberg. Se efter synlige tegn på indbrud, smadrede ruder/døre med det samme. Forsøg aldrig at overmande en indbrudstyv, men lad vedkommende gå/flygte med de stjålne effekter. Udarbejd så hurtigt som muligt, mens det kan huskes, en liste over de stjålne effekter en beskrivelse af situationen evt. en beskrivelse af person/personer bag tyveriet Tyveri fra beboerne Beboere på plejehjemmet Falkenberg anbefales allerede ved indflytningen, at de opbevarer værdigenstande f.eks. penge, smykker og værdipapirer mm i boligens værdiskab. Når beboeren eller dennes eventuelle pårørende administrerer indhold i værdiskabet, har ingen personaler adgang. Kun i tilfælde hvor beboeren eller dennes pårørende helt har fravalgt at administrere værdier i værdiskabet, har personalet adgang til værdiskabet (i disse tilfælde ændres nøgleadgangen, så det udelukkende er personalet, der har adgang). Hvis en beboer udsættes for tyveri i egen bolig, opfordres beboeren og/eller dennes pårørende, til at anmelde tyveriet til politiet. er det beboerens indboforsikring, der skal kontaktes i forbindelse med et tyveri. fra værdiskabet, kan der udføres log, der kan afsløre hvilke nøglebrikker der har været anvendt i en given periode Savnet beboer En beboer registreres savnet, når beboeren uden grund eller uden aftale med personalet har forladt plejehjemmets område, og ikke er at finde i nærmeste nabolag. Hvornår eftersøgning begyndes, vurderes af medarbejderne i den aktuelle situation ud fra beboer, helbred og vejrlig mm. I hvert enkelt tilfælde, skal situationen vurderes ud fra beboerens habituelle/vanlige tilstand samt kendt påklædning, tidspunkt på døgnet og vejrforhold Opstart grundliggende data Tværgående SSA kontaktes på telefon Tværgående SSA er tovholder på forløbet og overgiver til navngiven kollega ved vagtskifte. Tjek journal notat og særlige aftaler F.eks. om der ligger penge til taxa og hvor - er der aftale med familie om hjælp til eftersøgning mm Beboer sættes i rød på Triage-tavle samt skrives på akuttavlen i enhed 1.3 med navn på tovholder. Orienter om situationen på FalkeKilden -Beboer savnes. Husk at afblæse alarm ved 26

27 beboerens hjemkomst. Notat om beboerens påklædning, hjælpemidler samt andre kendetegn kan eventuelt findes i beboermappe på enhedens kontor, eller ved at spørge kollegaer om beboerens aktuelle påklædning. Hvis ovenstående notater om påklædning mm ikke findes, skal du og dine kollegaer STRAKS udfylde skema, se bilag. Beboerens generelle helbred og vejret, herunder temperatur og vind, kan have en negativ indflydelse på, hvor lang tid beboeren kan være savnet i forhold til hvornår eftersøgningen speedes op. Hvis en beboer er visiteret til GPS, vil det stå i særlige aftaler. Der ligger vejledning i morgenvagtsmappen på kontoret i enheden. Når beboeren har GPS, skal politiet IKKE kontaktes, da vi kan følge hvor beboeren befinder sig via GPS en Gennemsøgning af Falkenberg og nærområdet HELE Falkenberg og nærområdet SKAL gennemsøges inden eftersøgning anmeldes til politiet. Fuld gennemsøgning af selve Falkenberg sikres ved brug af tjekskema til Runderingsvagt - Dokument kan hentes på FalkeKilden under Beboere/Savnet beboer samt Brand og Beredskab. Prioritering af eftersøgningen: 1. Boligdelen Aktuel Enhed. 2. Boligdelen Alle øvrige 5 Enheder først samme blok og etage derefter øvrige Enheder. 3. Trappeopgange og elevatorer i begge blokke samt Hoved- og Bagindgang. 4. Centerdelen Torvet med tilstødende rum. 5. Centerdelen Administrationsgang vigtigt/fokus på medarbejderindgang, vareindleveringer og hjemmeplejen for enden af gangen, da man kan komme ind i disse rum uden nøglebrik, men ikke tilbage! 6. Centerdelen Aktivitetsgang vigtigt/fokus på Samværsgruppen og vaskeri, da man kan komme ind i disse rum uden nøglebrik. 7. Udendørs Sansehaven inkl. alle terrasser samt nærtliggende udenoms områder. 8. Udendørs Terrasse ved Torvet og Dagcentre samt nærtliggende udenoms områder. 9. Udendørs P-pladser og sti omkring plejehjemmet inkl. området ved skralderum. 10. Udendørs Nærmeste nabolaget Anmeldelse Bliver beboeren ikke fundet på plejehjemmet eller i nærområdet, alarmeres nedenstående i nævnte rækkefølge Pårørende Ledelsen se indsatskort Tilkald af ledelsen på Falkenberg Politiet på 114 Orienter politi om aktuel situation via Beboer signalement samt allerede gennemsøgt område, anvend tjek skema (se bagside af påklædningsskema) OBS hvis beboeren har GPS, er det os selv der henter beboeren. Kun hvis GPS ikke sender kontaktes politiet. Når beboeren hentes med Falkeekspressen, skal det ske efter aftale med ledelsen. Nøgle til 27

28 bus er placeret i overskab 1 (over køleskab) på administrationsgangen Stress Ved enhver form for stress hos medarbejderne, skal der rettes henvendelse til arbejdsmiljøgruppen. Alternativt kan eksternt Center for Stress og Trivsel kontaktes på Plejehjemmet Falkenberg kører efter Whistleblower princippet. Her kan enhver kollega rette henvendelse til arbejdsmiljøgruppen eller en af arbejdsmiljøgruppens repræsentanter og fortælle, at der skal holdes øje med en bestemt person. Dette gøres, da den stressramte ofte ikke selv kan se, at man er ramt af stress. Rettidig indgriben i forbindelse med stress er vigtigt. På hjemmesiden Arbejdsmiljøweb/trivsel/stress/værktøjer/stressværktøjer kan der hentes mange gode råd til at undgå stress. Derudover kan der hentes flere forskellige pjecer på stedfortrædende leders kontor lige inde for døren til højre Tilkald af ledelsen på Falkenberg Ledelsen skal ALTID kontaktes/orienteres i forbindelse med situationer, der er beskrevet på indsatskort i denne beredskabsplan. Plejehjemsleder kontaktes på såfremt denne ikke træffes, kontaktes Stedfortrædende leder på såfremt denne heller ikke træffes, kontaktes Afsnitsleder på Opstår den specielle situation, at ingen af lederne træffes, henvises til aktivering af krisestaben. Den i krisestaben, der først skabes kontakt til, indkalder hurtigst muligt de øvrige i krisestaben. Se nærmere under krisestaben i denne plan. 28

29 5.18 Voldsepisoder eller trusler om vold Definition af trussel om vold: Fysisk vold f.eks. krads, slag, spyt, kasten med ting, forsøg på fastholdelse eller kvælning med mere. Psykisk vold f.eks. tilråb, systematisk fornedrelse, truende adfærd, ukvemsord, mobning og chikane inkl. seksuel chikane samt trusler mod en selv eller ens familie. Ovennævnte fysisk og psykisk vold kan komme både fra beboere og pårørende, og andre udefrakommende personer. Desuden kan der opleves mobning og chikane fra kollega/leder. Hvis en udefrakommende truer med vold mod en beboer eller en medarbejder og/eller dennes familie, er det en trussel, som ALTID skal anmeldes til politiet. En anmeldelse kan efterfølgende medføre at den voldelige modtager et forbud mod at komme på plejehjemmet. Hvis det er et frustrationsudbrud, hvor der mere er tale om en ventil for at få afløb for sine frustrationer, er det ikke en trussel. Hvis mødet med den udefrakommende er ubehageligt - vedkomne er underlig, påvirket, taler sort eller andet, som man finder utrygt, kontaktes kollega og/eller ledelsen. Forebyggende tiltag Medarbejderne har viden om og stort kendskab til beboerne og deres pårørende. Medarbejderne er informeret om beboere, der kan have tendens til vold. Medarbejderne er åbne over for episoder med vold - for at forhindre at kollegaer udsættes for lignende episoder. Medarbejdere som har svært ved at takle situationer med udadreagerende adfærd tilbydes kursus i konflikthåndtering. Retningslinjer i forbindelse med voldsepisoder er tilgængeligt på Kilden Falkenbergs voldspolitik findes på hjemmesiden plejehjemmetfalkenberg.dk. Højt fokus på formuleringer i mødeindkaldelser, breve og diverse anden skriftlig kommunikation med både beboere, pårørende og andre udefrakomne for at minimere frustrationer hos modtageren. Højt fokus på forberedelse inden en samtale. Se i sagen, om der er tidligere episoder. Overvej om en kollega eller leder skal deltage i samtalen, og om døren skal stå åben ind til kontoret hvor samtalen foregår. Anvende eventuel et kontor på administrationsgangen, hvor der på grund af flere døre ind til kontoret er større sikkerhed i forhold til at flygte. Vær opmærksom på at fjerne spidse og tunge genstande fra kontoret inden samtalen. Hvis voldsepisoden opstår Den forulempede tilkalder hjælp Medarbejderen tilkalder hjælp og flytter sig væk fra gerningsstedet. Undsætning Leder/arbejdsmiljørepræsentant/kollegaer danner overblik over hvad der er sket, og tilkalder 29

30 andre ledere og arbejdsmiljørepræsentanter for at hjælpe. Leder/arbejdsmiljørepræsentant/kollegaer, som kommer til hjælp, skal sørge for at få flyttet den voldelige, helst helt udenfor i det fri. Hvis den voldelige fortsat er truende, vil det være en god ide at låse døren ind til plejehjemmet midlertidigt se til højre for hoveddøren i vindfang. Alarmér politiet på og følg herefter politiets instrukser. Kontakt straks kollega Kollega, leder og/eller arbejdsmiljørepræsentant yder straks hjælp til den medarbejder, som er forurettet, og der tages kontakt til pårørende - se kontaktmuligheder i Akutmappe på den røde hylde. Alle kolleger har pligt til at sikre, at der straks bliver ydet krisehjælp til den kriseramte medarbejder. Vær hos den kriseramte, lyt og sørg for at den kriseramte ikke lades alene på noget tidspunkt. Leder og/eller arbejdsmiljørepræsentant yder hjælp til andre kolleger, som er berørte af episoden. Lederen tager straks en samtale med den kriseramte medarbejder. Omsorg for øvrige Leder/arbejdsmiljørepræsentant udpeger en, som tager hånd om øvrige beboere/borgere i nærheden f.eks. i enheden eller i receptionen alt efter hvor hændelsen er sket. Kontakt leder med oplysning om hændelsesforløbet Lederen tager straks en samtale med den kriseramte medarbejder. Ledelsens ansvar Leder/arbejdsmiljørepræsentant udpeger en, som sørger for telefon/mail rundt til relevante steder, hvor den voldelige kan dukke op. Der udfærdiges et notat om hændelsesforløbet. Kopi sendes til arbejdsmiljøgruppen og til Personale Service til personalesagen. Arbejdsmiljøgruppen/arbejdsmiljørepræsentanterne orienteres mundtligt. Som hovedregel skal alle voldsepisoder anmeldes til politiet. Anmeldelse skal ske samme dag på Hvis ledelsen skønner, at den voldelige skal have forbud mod at komme på plejehjemmet i en periode, skal dette fremgå af politianmeldelsen. Forløbet skal anmeldes til Arbejdsskadeforsikringen/Arbejdsskadestyrelsen. Alle medarbejdere skal så hurtigt som muligt orienteres om hændelsesforløbet. Der skal tages stilling til hvilke yderligere beskyttelsestiltag der kan være nyttige. Beskyttelsestiltag skal i værksættes. Kollegial krisehjælp Lad ikke den kriseramte være alene hverken på kontor eller privat. Sørg for at den kriseramte får hjælp til hjemtransport og underret familiemedlemmer eller andre om hændelsen se oplysninger i AKUT-mappen på den røde hylde på administrationsgangen. 30

31 Professionel krisehjælp Se under indsatskort Krisehjælp i denne plan. Opfølgning Leder/arbejdsmiljøgruppen følger op på episoden helst allerede dagen efter sammen med de nærmeste kollegaer. Ved sygemelding kontaktes den forurettede medarbejder af nærmeste leder, og der aftales plan for kontakt og tilbagevenden til arbejdet. Leder sørger for tilbud om krisehjælp til den forurettede medarbejder. Leder skriver Sherlock Holmes skema. Såfremt den voldelige i samarbejde med politiet har fået tilhold mod at komme på plejehjemmet i en periode, skal plejehjemlederen efterfølgende udarbejde plan for den voldeliges tilbagevenden til Falkenberg. Der skal inden den voldelige vender tilbage til plejehjemmet gives besked til forurettede medarbejder. Alle medarbejdere skal i god tid orienteres om under hvilke præmisser, den voldelige får mulighed for igen at komme på plejehjemmet. I forbudsperioden må der ikke holdes møder med den voldelige i den kommunale administration/på de kommunale enheder, men evt. hos Politiet Øgning af køkkenkapaciteten Jf. Sundhedsberedskabsplanen - se Kilden/værktøjer/beredskabsplaner. Plejehjemmet Falkenberg har i særlige nødsituationer kapacitet til at producerer mad til 150 personer ud over det, der til dagligt produceres. Der skal i situationen indhentes ekstra råvarer samt indkaldes ekstra personale. Ledelsen kontaktes og forelægges den aktuelle henvendelse/situation. Ledelsen vurderer, eventuelt i samarbejde med Center for Sundhed og Omsorg omfang af behov i den aktuelle situation. Der skal rekvireres ekstra råvarer eventuelt i samarbejde med Beredskabet/ Nordsjællands Brandvæsen Der indkaldes ekstra personale, alt efter situationens omfang, fra egen personalegruppe samt eventuelt fra øvrige plejehjem og via samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen/Beredskab Der etableres pasning af medarbejderes børn, såfremt der er behov for dette. 31

32 6. Evaluering Efter en ekstraordinær hændelse, hvor beredskabsplanen har været anvendt, skal indsatsen evalueres for at klarlægge eventuelle nye læringspunkter i planen eller indsatsen. I forbindelse med en gennemgang af hændelsen, kan det blandt andet være relevant at belyse og justere: Opstartsfasen. Aktiveringen af krisestaben. Kommunikationen. Såfremt evalueringskonklusioner giver anledning til ændringer, bør beredskabsplanen tilpasses så lignende komplikationer ikke opstår ved fremtidige hændelser. Ved større hændelser skal Nordsjællands Brandvæsen efterfølgende inddrages i evalueringsfasen. Ansvarlig Det er plejehjemslederens ansvar, at alle hændelser evalueres og at beredskabsplanen opdateres og vedligeholdes. 32

33 6.1 Eksempel på evalueringsskema Efter en hændelse er det vigtigt, at man evaluerer på det pågældende forløb. Typisk inddeler man evaluering i nedenstående tre kategorier (Opstart, under hændelsen og efter hændelsen.) Ofte stillede spørgsmål kunne være: Hvad gik godt? Hvilke problemer opstod + evt. løsninger? Hvordan kan beredskabsplanen forbedres, så en lignende hændelse i fremtiden, kan blive håndteret bedre? Opstartsfasen Under hændelsen Efter hændelsen 33

34 7. Bilag Bilag 1 - Registreringsskema ved bombetrussel Bilag 2 - Livreddende førstehjælp Bilag 3 - Tilkald ved akutte problemer Bilag 4 - Brand- og evakueringsinstruks Bilag 5 - Brandalarm Sådan gør du Bilag 6 - Genstart af ventilationsanlæg Bilag 7 - Ordensregler - forebyggelse Bilag 8 - Skema ved manglende nødkald Bilag 9 - Vendeskema ved forsyningssvigt/el Bilag 10 - Placering af samlingssted ved evakuering

35 Bilag 1 - Registreringsskema ved bombetrussel VÆR ROLIG VÆR VENLIG HOLD FORBINDELSEN Noter STRAKS tidspunkt for modtagelse af opkald/bombetrussel. Stil mange spørgsmål for at afdække/konstatere truslens troværdighed. Bed vedkommende om at gentage så mange gange som muligt (du kan eventuelt undskylde dig med dårlig forbindelse). DATO: KLOKKESLÆT: MODTAGET AF: NOTER ORDRET ORDLYD AF TRUSLEN Stil spørgsmål for at få oplysninger om: Hvornår skal bomben sprænge? Hvor er bomben anbragt (etage)? Hvordan ser bomben ud? Hvorfor gør du det? Hvem er du? LÆG MÆRKE TIL EVENTUEL BAGGRUNDSSTØJ Musik Børn Tale Trafik PC er Maskinstøj Flystøj Anden støj Beskriv: HVORDAN ER STEMMEN I TELEFONEN? Mand Kvinde Barn Alder Beruset Speciel stemme Accent Andet Beskriv: 35

36 Bilag 2 - Livreddende førstehjælp 36

37 Bilag 3 - Tilkald ved akutte problemer (Udelukkende når der kræves handling lige nu og her) Område Firma Telefonnr. El (F.eks. delvis el svigt i huset) El forsyning (F.eks. total strømsvigt) Dyhl Electric Aps DONG Vinduer (F.eks. smadrede vinduer) J. Jensen & Søn Vagttelefon weekend fra fredag kl til mandag kl Indvendige døre (F.eks. enheders hoveddør, dobbeltdør til adm.- og akt. gang samt fra bolig- til centerdel) Indvendige døre (F.eks. til boliger m/depot og alle kontorer mm) Låsesystemet. Hoveddør (F.eks. når døre ikke åbner/lukker) 1) Ejendomsmester - falkenberg 2) Tidens Låse 1) Centerkoordinator - Falkenberg 2) Lindpro 1) Ejendomsmester Falkenberg 2) Tidens Låse Vandforsyning Forsyning Helsingør Døgnvagt Kloak Kathøj Brandalarm VVS Helsingør (F.eks. varme og toiletter) Elevator Kundenr.: Dahl Entreprise A/S Rødovre (Døgnvagt) Helsingør VVS-Service Døgnvagt Alarm Service + drift stop / Ejendomsmester Falkenberg

38 Bilag 4 - Brand- og evakueringsinstruks 38

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III

Beredskabsplan for Kulturværftet. Niveau III Beredskabsplan for Kulturværftet Niveau III December 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Sammenhæng mellem niveau I, II og III-beredskabsplaner... 3 1.3 Opbygning... 4 1.4 Kommunikation

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan Område Nord Dato: Juni 2009 Revideret: Febr. 2015 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Malmhøj, Malmhøj 1, Vinderslev, 8620

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4

Beredskabsplan. Peder Oxes Alle 4 Beredskabsplan Peder Oxes Alle 4 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Beredskabsplan. Milnersvej 48

Beredskabsplan. Milnersvej 48 Beredskabsplan Milnersvej 48 INSTRUKS VED BRAND Alarmér 1. Tryk på et af de røde brandtryk på væggen. Brandtrykket er et internt varslingsanlæg og brandvæsnet alarmeres ikke direkte. 2. Ring til alarmcentralen

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Beredskabsplan, brand og evakuering

Beredskabsplan, brand og evakuering Beredskabsplan, brand og evakuering Plejeboligerne Bronzealdervej September 2011 Side 1 Forord Denne delplan er gældende for plejeboligerne på Bronzealdervej og indgår som en del af Odder kommunes samlede

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010

BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 BEREDSKABSPLAN FOR VUC ÅRHUS 2010 Indhold 1. Formål og distribution... 2 2. Oversigt over opsamlingssted ved evakuering og placering af udrykningskøretøjer... 3 3. Alarmering/livstruende Instruks Generel...

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad?

Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? Arbejdernes Byggeforening Bygningsbrand - hvem gør hvad? NÅR DET BRÆNDER: GØR FØLGENDE I NÆVNTE RÆKKEFØLGE: 1. Sørg omgående for at tilkalde hjælp. Ring 112. Tilkendegiv klart adressen hvor det brænder,

Læs mere

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen

Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012. Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Bilag 2: Evakueringsplan Område SYD Dato: april 2009 Revideret: Juli 2012 Ansvarlig for ajourføring af evakueringsplanen: Lokallederen / Distriktslederen Evakueringsplan for: Toftevang Plejecenter, Silkeborgvej

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011

TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 TEMADAGEN FOR ARBEJDSMILJØORGANISATION 2011 Program 09.00 09.10 Velkomst ved Bjarne Normark Præsentations af Dagens Program 09.10 10.30 Præsentation af Interne beredskabsplan 10.30-11.00 Præsentation af

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET

EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET EVAKUERINGSPLAN FOR STENSLUND CENTRET 2012 EKSEMPLAR NR. 1 STENSLUND AFSNIT: 0 CENTRET FORDELINGSLISTE SIDE: 1 EVAKUERINGSPLAN DATO: Maj 2012 EKS PL. UDLEVERET TIL NR. FUNKTION STILLING NAVN 1 leder Anni

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby

Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby Retningslinie for håndværkere der skal arbejde på Århus Universitetshospital, Skejby I denne folder er angivet, hvordan Århus Universitetshospital, Skejby, ønsker arbejdet skal foregå i forhold til hospitalets

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Beredskabsplan Vejlevej Jelling

Beredskabsplan Vejlevej Jelling Vejlevej Jelling December 2014 2 af 24 INDHOLD 1. Forord 2. Instrukser - Brand - Samlingsplads - personskade - Bombe - Skyderi - Bygningsskade og forsyningssvigt 3. Tegninger 4. Kommunikation 5. Sikkerhedssystemer

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Voldspolitik Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Forebyggelse af krænkende handlinger Krænkende handlinger i enhver form mod kommunens medarbejdere tolereres ikke. Det gælder, uanset om der

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse

Beredskabsplan. Indholdsfortegnelse Beredskabsplan DANSK LANDBRUGSMUSEUM GL. ESTRUP, RANDERSVEJ 4 8963 AUNING TLF: 86 48 34 44 www.gl estrup.dk Udarbejdet af: Museumsbetjent Tina Svanholm Vingborg i samarbejde med Sikkerhedsudvalget Irene

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation

Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Syddansk Universitet Beredskabsplan for Institut for Sprog og Kommunikation Indholdsfortegnelse Intro... 2 1. I tilfælde af brand... 3 2. I tilfælde

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset

På et sygehus skal du huske. Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset På et sygehus skal du huske Information til eksterne teknikere og håndværkere på sygehuset 2 NÆSTVED SYGEHUS Velkommen til Næstved Sygehus Når du arbejder og opholder dig på et sygehus, er der nogle enkle

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

ALARMERING. TAST 1-1-2 og afgiv melding. Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2. Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp ALARMERING TAST 1-1-2 og afgiv melding Denne plan findes i/på: Adresse: Samlingssted ved evakuering: Indholdsfortegnelse: Alarmering 1-1-2 Tilkaldeliste - lokalt beredskab (førstehjælp / brand) Førstehjælp

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5

BEREDSKABSPLAN. 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3. 3. Alarmeringsinstruks...s.5 1. Planens formål og fastlæggelse af ansvar:...s.2 1.a Rettelsesskema: s.3 2. Beskrivelse af Frivillighuset Skt. Pauls Gade 25, 8000 Århus C.:... s.4 3. Alarmeringsinstruks...s.5 4. Nyttige telefonnumre...s.6

Læs mere

Dagsrytme for Unge / voksenhuset.

Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Dagsrytme for Unge / voksenhuset. Velkommen i unge / voksenhuset Vi glæder os til samarbejdet, og beder dig læse følgende: Som vikar / ny kollega i Unge / Voksenhuset forventer vi, at du har haft 3 introduktionsvagter

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Amagerbrogade 268, København S Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Amagerbrogade 268, København S UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. eller fuldpakken.

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan.

Afdelingens supplerende information til sygehusets beredskabsplan. Journal nr.: Infonet-DokID140981 Dato: 03.12.2013 Udarbejdet af: Afdelingsledelsen, Psykiatrisk Afdeling Svendborg E-mail: Psyk.Svendborg@rsyd.dk Telefon: 63202323 Afdelingens supplerende information til

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015.

BRAND. - evakuering. Rosengårdskolen. Den 21.09.2015. BRAND - evakuering Rosengårdskolen Den 21.09.2015. Rosengårdskolen, Odense Forholdsregler ved brand/evakuering Handlingsplan Brand/evakueringsplanen forefindes i sort taske på pengeskab/kontor depotet.

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Introduktion til nye medarbejdere

Introduktion til nye medarbejdere Introduktion til nye medarbejdere Arbejdsmiljøgrupperne August Krogh Bygningen 2008 Sikkerhedsregler for August Krogh Bygningen NØDUDGANGE FLUGTVEJE Stuen ved informationen. Stuen ved gartnerlokalerne.

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade

Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Velkommen til ældreboligerne Carl Blochs Gade Område Midtbyen Carl Blochs Gade, Møllestien og Vestervang Grønnegade 10, 8000 Aarhus C Tlf. 87 13 46 00 Med denne lille pjece vil vi orientere om Område Midtbyen

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en

Læs mere

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering

Eksterne håndværkere. Næstved Forbrændingsanlæg og Næstved Forbrændingsanlæg Syd. Alarmering Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket (adresse + afdeling/sted) Hvem er evt. skadet. Eksterne håndværkere Husk At

Læs mere

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge:

Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: Brand- og alarmeringsinstruks Hvad gør man hvis det brænder? Personalets opgaver i tilfælde af brand, nævnt i prioriteret rækkefølge: 1. Evakuer 2. Alarmer på 112 3. Bekæmp branden 4. Underret Bygningsafdelingen

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

OSTEN P ALKE F Maj 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Maj 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Maj 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere