REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE?"

Transkript

1 REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE? Temaeftermiddag KL-Huset d

2

3 Formål Formålet med temaeftermiddagen er at sætte fokus på de væsentligste ændringer i de reviderede forebyggelsespakker og hvilken betydning ændringerne har for indsatsen i kommunen

4 PROGRAM FOR REVIDEREDE FOREBYGGELSESPAKKER - HVAD ER DET NYE? Reviderede forebyggelsespakker hvad er det nye? Program for temaeftermiddag Velkomst og formål med eftermiddagen Tak for i dag Revision af forebyggelsespakkerne hvad er det nye på tværs af pakkerne? Pakkerne: Mental sundhed og Tobak - fokus på væsentlige faglige opdateringer Pakkerne: Alkohol, Stoffer, Fysisk aktivitet, Mad og måltider og Overvægt fokus på væsentlige faglige opdateringer Kort omkring de øvrige pakker: Seksuel sundhed, Hygiejne, Indeklima i skoler og Solbeskyttelse Hvilken betydning har revisionen af pakkerne for indsatsen i kommunen? Afrunding og evaluering

5 REVISION AF FOREBYGGELSES- PAKKERNE HVAD ER DET NYE PÅ TVÆRS AF PAKKERNE?

6 Vores billede på revisionen af pakkerne

7 Forebyggelsespakkerne

8 Opdaterede pakker med nyeste viden - Forekomst - Tabte leveår - Brug af sundhedsvæsnet - Kommunale tal og udgifter ( borgere) - Lovgivning - Viden om indsatser 235 anbefalinger til forebyggelse af høj kvalitet

9 Grundlag for opdateringen Forekomst: nyeste tal om udviklingen indenfor det givne område Tabte leveår og brug af sundhedsvæsenet: nyeste tal fra sygdomsbyrden i DK 2016 Tal på sundhed i kommunen: nyeste tal fra sundhedsprofil, mv. Kommunale udgifter: Nyt notat samfundsmæssige omkostninger og kommunale udgifter med udgangspunkt i sygdomsbyrden i DK Revision af anbefalinger på baggrund af ny forskningsbaseret viden og viden om god praksis og erfaringer fra kommunerne Litteratursøgning på nyeste forskningslitteratur siden 2012: -Syddansk Universitet, SIF: Mental sundhed, alkohol, stoffer og tobak. -Sundhedsstyrelsen: Indeklima, overvægt, fysisk aktivitet og seksuel sundhed -Århus universitet: Hygiejne -Kræftens bekæmpelse: Solbeskyttelse -Fødevarestyrelsen: Mad & måltider.

10 Introduktionspakken Formål: introduktion til forebyggelsespakkerne og argumenter til at prioritere sundhedsfremme og forebyggelse Målrettet politikere, ledere og planlæggere Nyt siden sidst: Et afsnit om sundhed på tværs (Politikanbefalinger ude af pakkerne) Et afsnit om ulighed i sundhed Et afsnit om prioritering i forebyggelsespakkerne Prioritering: Ved behov for prioritering er følgende pakker fremhævet: tobak, fysisk aktivitet, mental sundhed, alkohol, overvægt, mad & måltider, stoffer. I hver pakke er fremhævet 3 5 anbefalinger som kommunen bør have ekstra fokus på, hvis der skal prioriteres.

11 Øget fokus på sundhed på tværs og på kvalitet og systematik i indsatsen OBS på at største effekt opnås når der arbejdes helhedsorienteret og med flerstrengede indsatser med en kombination af strukturelle og individorienterede indsatser OBS på at anbefalingerne kan udføres med stor forskel i kvalitet, hvilket har indflydelse på effekten. Det er derfor ikke alene vigtigt at gennemføre de indsatser, der er under de enkelte anbefalinger, men også at have fokus på, hvordan opgaven løftes. Stadig opdeling i af anbefalinger i typerne: rammer, tilbud information og undervisning samt tidlig opsporing Stadig inddeling af anbefalinger på grundniveau (G) der oftest kan implementeres indenfor den eksisterende kommunale opgaveløsning (tidligere formulering basale indsatser ) og udviklingsniveau (U), der hvor kommunerne har færre erfaringer, hvor der er brug for udvikling af nye kompetencer eller indgåelse af partnerskaber for at løfte anbefalinger.

12 Mange flere nye redskaber i alle pakker Eksempel fra alkoholpakken Støtteindsats til børn og unge i familier med alkoholproblemer (G) Kommunen etablerer en støtteindsats til børn og unge i familier med alkoholproblemer. Indsatsen skal tilpasses det enkelte barn eller unges behov, og der skal være mulighed for både individuelle og gruppebaserede indsatser. Tilbuddet skal ses i sammenhæng med tilsvarende indsatser for børn og unge i familier med stofproblemer samt andre sociale indsatser til sårbare børn og unge. Inspiration til handling: Børn som lever med forældres alkohol- og stofproblemer 48, Børn i familier med alkoholproblemer gode eksempler på kommunal praksis 16, En børnehavefe, en skolealf og anden støtte til børn fra familier med alkoholproblemer 28, Når forældre har alkoholproblemer pædagogisk støtte til børn i dagtilbud 29, Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel 27, Sårbare børn. Børn, forældre og rusmiddelproblemer 49, Når mor og far drikker 8 faktablade 23.

13 Ny mulighed for at søge på tværs af pakker

14

15

16 FOREBYGGELSES- PAKKERNE

17 Hvad er det nye i forebyggelsespakken om tobak? Indholdet er ikke ændret væsentligt, men anbefalingerne er præciseret, eller delt op i flere anbefalinger. Afsnittet Vidensgrundlag for anbefalingerne er udfoldet SIF har gennemført litteratursøgningen der er kommet ny viden - 83 referencer mod 20 i den første. Anbefalingerne gælder også e-cigaretter og røgfri tobak, tyggetobak og snus. Cigaretter er fortsat det vigtigste fokusområde for kommunernes forebyggelsesindsats 28 anbefalinger 18 (G) og 10 (U) 6 nye Den tidligere 33 anbefalinger 18 (G) og 15 (U)

18 Fremhævede anbefalinger i pakken om tobak Røgfri miljøer særligt hvor børn og unge færdes (5 anbefalinger) (G) Røgfri arbejdstid (G) - tidligere (U) Fleksible rygestoptilbud af høj kvalitet (G) Etablering af et systematisk henvisningssamarbejde med kommunale forvaltninger, almen praksis og sygehuse (G)

19 Tobak Hvad er de nye anbefalinger? Røgfri skoletid flere anbefalinger (G) Røgfri miljøer udendørs (U) Samarbejde med tandlæger og tandplejere (U) Samarbejde med apoteker om rygestoptilbud (U) Kort ventetid på rygestopforløb (G) Tilskud til rygestopmedicin (G) Økonomiske incitamenter til gravide for deltagelse i rygestoptilbud (U). Hvilke anbefalinger er røget ud? Kommunal tobakspolitik (del af intropakken) Børn og unge informeres (G) Information i fritidsmiljøer (G) Information om love og regler (G) Opsøgende informationsaktiviteter (U)

20 Hvad er det nye i forebyggelsespakken om mental sundhed? Pakken har gennemgået en omfattende revision - udvidet. Det meste af pakken er omformuleret med mere viden og inspirationsmateriale. Flere anbefalinger fra (U) til (G). SIF har gennemført litteraturgennemgangen. Styrket fokus på beskyttende faktorer og fremme af mental sundhed i anbefalingerne. Styrket fokus på unge, - og sårbare grupper, både sundhedsfremmende, forebyggende, tidlig opsporende og lavtærskelstilbud er inkluderet i anbefalingerne I alle aldersgrupper er fællesskabets betydning for borgers mentale sundhed styrket og det individuelle fokus reduceret Anbefalinger, der vedrører psykiatri og selvmordsforebyggelse er sorteret fra 32 anbefalinger - 25 (G) og 7 (U) Den tidligere havde 29 anbefalinger 20 (G) og 9 (U)

21 Fremhævede anbefalinger i pakken om mental sundhed Udarbejde handleplan med målsætninger og indsatser til fremme af mental sundhed i dagtilbud og skoler (G) Styrke børns trivsel i dagtilbud (G) Fremme elevers trivsel i skolen (G) Adgang til åbne lavtærskelstilbud for unge (G) Ny

22 De væsentligste ændringer i pakkens anbefalinger Udarbejde handleplan til fremme af mental sundhed i dagtilbud og skoler (G) Udarbejde personalepolitik med fokus på forebyggelse af stress på kommunale arbejdspladser (G) Undervise i trivsel i folkeskolen (G) Anvende trivselsmålinger til opsporing af dårlig trivsel (G) Understøtte fritidsaktiviteter for sårbare borgere (U) Etablere tilbud til at håndtere angst og depression (G) Etablere opsøgende indsats til sårbare og socialt udsatte borgere (G) Etablere beboerkonferencer for ældre med demens på plejecentre (G) Sikre tilbud til pårørende (G) Understøtte indsatser til opsporing af dårlig mental sundhed i jobcentrene (G) Tilbud til sygemeldte borgere med stress (U) Gennemføre undersøgelse for fødselsdepression hos begge forældre under graviditeten (U) Adgang til åbne lavtærskelstilbud for unge (G)

23 Refleksioner?

24 PAUSE

25 Forebyggelsespakkerne

26 Hvad er det nye i pakken om alkohol Konservativ revidering på baggrund af litteraturgennemgang foretaget af Statens Institut for Folkesundhed Alkoholbehandling er taget ud for, at pakken kan være fokuseret på forebyggelsesindsatsen Øget fokus på indsatser til ungdomsuddannelser og ældre Flere anbefalinger skærpet og præciseret ift. undervisning, tidlig opsporing og handlevejledninger Suppleret med begreber for alkoholindtag, samt ensretning af begrebet forebyggende samtale ift. Anbefalinger til borgere med kronisk sygdom Antal anbefalinger Revideret pakke: 17 (G) og 2 (U) = 19 Tidligere pakke: 17 (G) og 7 (U) = 25

27 Fremhævende anbefalinger i alkoholpakken Undervisning i grundskolen Alkohol- og rusmiddelpolitik på tværs af ungdomsuddannelser Forebyggende samtale om alkohol til borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug Systematisk tidlig opsporing i jobcentre og forebyggende hjemmebesøg (Støtteindsats til børn og unge i familier med alkoholproblemer)

28 De væsentligste ændringer i pakkens anbefalinger Nye anbefalinger: Støtteindsat til børn og unge i familie med alkoholproblemer (G) - Undervisning på ungdomsuddannelser om alkohol og andre rusmidler (G) Informations indsatser til ældre (G) henviser til forebyggelseshåndbogen på ældreområdet Skærpede anbefalinger Anbefaling vedr. tidlig opspring er delt i to 1. Systematisk tidlig opsporing, 2. Handlevejledninger for opsporing af bekymring for alkoholproblemer Anbefalinger på skoleområdet ift. undervisning, forældremøder og udskolingssamtaler

29 Hvad er det nye i pakken om stoffer Konservativ revidering på baggrund af litteraturgennemgang foretaget af Statens Institut for Folkesundhed. Mange anbefalinger er enten de samme eller blot præciseret/uddybet. Stadig stort fokus på sammenhængen til pakkerne om alkohol, tobak og metal sundhed Ny lov er kommet til ift. faget samfund og sundhed på erhvervsuddannelser Øget fokus på ungdomsuddannelser, undervisning, tidlig opsporing og handlevejledninger. Antal anbefalinger Revideret pakke: 15 (G) og 2 (U) = 17 Tidligere pakke: 14 (G) og 5 (U) = 19

30 Fremhævede anbefalinger i pakken om stoffer Undervisning i grundskolen Samarbejde med lokale ungdomsuddannelser om stofforebyggelse Samarbejde om stofforebyggelse i festmiljøet Tidlig opsporing ved personale med borgerkontakt

31 De væsentligste ændringer i pakkens anbefalinger Nye anbefalinger: Personalepolitik med tilhørende handleplaner (G) Samarbejde med private organisationer om rådgivning til unge (G) Fra U til G Støtteindsats til familie og pårørende til unge med stofbrug Undervisning på ungdomsuddannelser Skærpede anbefalinger Handleplaner på kommunens skoler, institutioner og botilbud samt ift. tidlig opsporing ved personale med borgerkontakt Kort rådgivende intervention til unge med et forbrug af stoffer (inkl. digitale redskaber)

32 Refleksioner?

33 Hvad er det nye pakken om fysisk aktivitet En relativt omfattende ændring af pakken på grundlag af ny viden og ny lovgivning. Særligt nye SST anbefalinger om fysisk aktivitet og motorik for børn 0-4 år samt folkeskolereformen med krav om 45 min fysisk aktivitet i skoledagen. Mange anbefalinger er omformuleret, slået sammen og præciseret. En stor del er også gået fra U til G-niveau. Fx byplanlægning og infrastruktur der fremmer fysisk aktivitet, tilbud til borgere med særlige behov Mange nye anbefalinger på G niveau, fx forebyggende hjemmebesøg til ældre, specialiseret rådgivning om børns motoriske udvikling. Antal anbefalinger Revideret pakke: 21 (G) og 5 (U) = 26 Tidligere pakke: 13 (G) og 15 (U) = 28

34 Fremhævede anbefalinger i pakken om fysisk aktivitet Planlægning af byer, infrastruktur og udearealer, der understøtter alle borgeres muligheder for at være fysisk aktive i hverdagen (G) Let adgang til idrætsfaciliteter i nærområdet for alle borgere (G) Fuld implementering af 45 minutters bevægelse og fysisk aktivitet om dagen i folkeskolen, hvor noget af tiden bruges på fysisk aktivitet med moderat og høj intensitet (G) Systematisk fokus på motorik og bevægelse i dagtilbud (G)

35 Nye anbefalinger i pakken Rammer: Aktiv bevægelseskultur i kommunens institutioner (G) Fremme at motion og bevægelse i skolen (G) Fremme af motion og bevægelse på ungdomsuddannelse (U) Fysiske rammer der inspirerer til fysisk aktivitet på kommunens arbejdspladser (U) Tilbud Sundhedsplejen vejleder om motorisk udvikling i barnets første leveår (G) Sundhedsplejen vejleder om fysisk aktivet til børn i førskolealderen (G) Tilbud til børn med motoriske vanskeligheder (G) Information og undervisning Fremme af fysisk aktivitet og motorik i dagtilbud (G) Undervisning om fysisk aktivitet i skolen (G) Information om muligheder for et fysisk aktivt fritidsliv i kommunen (G) Tidlig opsporing Forebyggende hjemmebesøg hos ældre (G) Opsporing af ældre med nedsat funktionsevne og/ eller lavt aktivitetsniveau (G)

36 Hvad er det nye i pakken om mad og måltider? Relativt få ændringer i pakken p.b.a. Fødevarestyrelsens og Sundhedsstyrelsens gennemgang Øget fokus på indsatser til ældre, både ift. fakta-afsnit og nye/skærpede anbefalinger om: information om sund aldring, handleplaner for mad til ældreplejen samt vurdering af ældres ernæringstillstand. Udbygget afsnit omkring kostvaner inkl. noget om ulighed samt afsnit om vidensgrundlaget for anbefalingerne Antal anbefalinger Revideret pakke: 13 (G) og 4 (U) = 17 Tidligere pakke: 11 (G) og 4 (U) = 15

37 Fremhævede anbefalinger i pakken om mad og måltider Handleplaner for mad og måltider i dagtilbud med eller uden frokostordninger Handleplaner for mad og måltider i skoler og fritidsordninger Handleplaner for mad og måltider på kommunale arbejdspladser Vurdering af ældres ernæringstilstand

38 Hvad er det nye i pakken om overvægt En konservativ revidering p.b.a. Sundhedsstyrelsens litteraturgennemgang stadig fokus på tæt sammenhæng med pakkerne om fysisk aktivitet, mad og måltider og mental sundhed Mere fokus på overvægt hos ældre og indsatserne i de arenaer, hvor ældre er. Bl.a. ny anbefaling om opsporing af ældre på plejecentre hjemmeplejen og hjemmesygeplejen og opdeling af indsatser til ældre i arenaer. Tal på sundhed i kommunen er udvidet med børn i flere aldersgrupper og ældre. I Lovgivning på området er Serviceloven inkluderet med fokus på de forebyggende hjemmebesøg til ældre. Fakta om BMI-grænser hos børn i forskellige aldre for at fremme ensartet brug af grænser og kurver i kommunerne. Samt præciseret, at taljemål generelt ikke anbefales anvendt i kommunen. Antal anbefalinger Revideret pakke: 22 (G) og 7 (U ) = 29 Tidligere pakke: 23 (G) og 8 (U) = 31

39 Fremhævede anbefalinger i pakken om overvægt Sundhedsplejersken vejleder om sunde vaner i familier med børn i første leveår Opsporing af førskolebørn med overvægt eller i risiko for udvikling af overvægt Opsporing af skolebørn med overvægt eller i risiko for udvikling af overvægt Tilbud til førskolebørn med moderat overvægt Tilbud til skolebørn med moderat overvægt

40 Refleksioner?

41 PAUSE

42 FOREBYGGELSES PAKKERNE

43 Hvad er det nye i pakken om seksuel sundhed? Mindre revidering overordnet det samme indhold. De fleste anbefalinger er dog præciseret og omformuleret. Pakken har øget fokus på, at seksuel sundhed er fra vugge til grav - større fokus på børn og ældres seksuelle sundhed og trivsel. Anbefalingerne er præciseret ift. mulighederne for privatliv og seksuel trivsel på botilbud pba. efterspørgsel fra kommuner Sexsygdomme er stadig rigtig vigtigt, da disse sygdomme er i stigning derfor er anbefalingen fastholdt

44 Fremhævede anbefalinger i pakken om seksuel sundhed Udarbejdelse af handleplaner og udpegning af nøglepersoner for implementering og kvalitetssikring af sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (G) Politik for seksuel trivsel i kommunens plejeboliger, botilbud samt samværs- og aktivitetstilbud (G) Handleplaner for støtte til barnets naturlige seksuelle udvikling (G)

45 Hvad er de nye anbefalinger? Formalisering af samarbejdet mellem skoler og sundhedsplejersker om sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Rådgivning til forældre om børns seksualitet og naturlige seksuelle udvikling Forebyggelse, opsporing og håndtering af overgreb Hvilke anbefalinger er røget ud? Kommunal politik for seksuel sundhed Koordinerende funktion er skrevet ind i anbefalingen om handleplaner og udpegning af nøglepersoner Læseplaner og nøglepersoner Kommunikationskompetencer er taget ud, da afsnittet om kompetencer under implementering og opfølgning dækker dette Rådgivning og vejledning til udsatte unge Rådgivning og information til unge, der har forladt folkeskolen er slået sammen

46 Hvad er det nye i pakken om hygiejne? Konservativ revision anbefalingerne ligner meget de tidligere anbefalinger vidensgrundlag opdateret Fokus på at hygiejneorganisationerne støtter op om en god vaccinationsdækning Nye anbefalinger: - Institutioner udarbejder lokale retningslinjer for hygiejne fx arbejdsgange - Arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren Fokus på hygiejneorganisation, samarbejdsaftaler mellem region og kommune, lokale retningslinjer for hygiejne på kommunens skoler, institutioner, plejecentre, botilbud mv. samt adgang til rådgivning ved infektionsudbrud.

47 Fremhævede anbefalinger i pakken om hygiejne Etablering af en hygiejneorganisation (G) Samarbejdsaftaler mellem region og kommune (G) Lokale retningslinjer for hygiejne på kommunens skoler, institutioner, plejecentre, botilbud mv. (G) Adgang til rådgivning ved infektionsudbrud (G)

48 Hvad er de nye anbefalinger? Lokale retningslinjer for hygiejne på kommunens skoler, institutioner, plejecentre, botilbud mv. Arbejdsdragt i sundheds- og plejesektoren Hvilke anbefalinger er røget ud? Handleplaner for kommunale institutioner og arbejdspladser Nødvendig viden om hygiejne hos personale i kommunale institutioner Hygiejnerutiner i dagtilbud og skoler. Rådgivning vedr. god hygiejne på arbejdspladser Fleksible arbejdspladser Vejledning om tilrettelæggelse af hygiejne i private virksomheder Forebyggelse af smitte (i kommunale lokaler, der lejes/lånes ud)

49 Hvad er det nye i pakken om Solbeskyttelse? Konservativ revision. Den nye pakke indeholder færre anbefalinger flere er sammenskrevet for at styrke fokus. Kræftens Bekæmpelse har forestået litteratursøgningen Solariebrug er i højere grad inkluderet i pakken end tidligere. Fokus på, at informere om solariers skadelige virkninger især overfor børn og unge. Fremhævede anbefalinger: Solbeskyttelsespolitikker i kommunale institutioner (G) Solsikre legepladser (G) Opdateret viden om solbeskyttelse til relevant personale og forældre (G) Undervisning i solbeskyttelse indskoling- mellemtrin- udskoling (G)

50 Hvad er de nye anbefalinger? Ingen helt nye anbefalinger, men en sammenskrivning: Anbefalingen om Solsikker kultur og fritid er en sammenskrivning af anbefalingerne Solsikker fritid og Solsikre kommunale udendørsarrangementer Anbefalingen om Information til borgere om solbeskyttelse er en sammenskrivning af anbefalingen i den gamle pakke og anbefalingen om kommunal informationsindsats i relation til nationale kampagner. Hvilke anbefalinger er røget ud? Koordination (G) var for upræcis til at give mening for kommunerne. Solbeskyttelse ved erhvervslivets udendørsarrangementer (U) Solpolitik på private arbejdspladser (U) Undervisning om solbeskyttelse på ungdomsuddannelser (G)

51 Hvad er det nye i pakken om Indeklima i skoler? Konservativ opdatering og konkretisering gennemført af Sundhedsstyrelsen Fokuser på fire målbare elementer: Temperatur, luftkvalitet, lys og lyd samt luftforurenende materialer. Fokus på en langsigtet forebyggelsesstrategi på indeklimaområdet på tværs af skoler, skoleområdet og kommunens ejendomsadministration Fokus på systematik i det forebyggende arbejde specielt med fokus på gode daglige rutiner og skoler med særlige problemer Ny anbefaling - indeklimamålinger (U) som en systematisk metode, der kan være med til at sætte fokus på vigtigheden af indeklimaet Skærpet opmærksomhed for sundhedspleje, tandpleje og almen praksis er ude

52 Fremhævede anbefalinger i pakken om Kortlægge, hvilke af kommunens skoler eller dele af disse, der har størst problemer med indemiljøet Prioritere skoler, der skal gennemgå renovering, og hvor man i den forbindelse kan skabe forbedring af luftkvaliteten i undervisningslokaler

53 Hvad er de nye anbefalinger? Indeklimamålinger (U) er kommet med da det er en systematisk metode, der kan være med til at sætte fokus på vigtigheden af indeklimaet og i nogle tilfælde opspore bygningsmæssige problemer samt problemer i forhold til daglige rutiner. Hvilke anbefalinger er røget ud? Overholdelse af bygningsreglementet (G) Inddragelse af brugerne (G), da det er mere en metode der skal anvendes i andre anbefalinger Skærpet opmærksomhed fra skolesundhedstjenesten og skoletandplejen (G), da sundhedstjenesten bør være inddraget generelt i forhold til indeklimaproblemer og ikke i en specifik anbefaling. Fremme af tidlig opsporing (U), da det er indbefattet i konkret handlingsplan ved mistanke om indeklimaproblemer (G) Samarbejde med almen praksis om indeklimasymptomer (G), - da det ikke er en opgave for almen praksis

54 HVILKEN BETYDNING HAR REVISIONEN AF PAKKERNE FOR INDSATSEN I KOMMUNEN?

55 En ny model hvordan vil I bruge den? IPhone 2018

56 1. Hvilken betydning har revisionen af pakkerne for indsatsen i kommunen? 2. Hvilke emner fra de reviderede pakker kunne være relevant at tage op på kommende temadage i Center for Forebyggelse i praksis?

57 AFRUNDING OG EVALUERING

58 Evaluering af dagen Hvad kunne ændres for, at dagen blev bedre?

59 TAK FOR I DAG

EN SUND START FOR ALLE BØRN

EN SUND START FOR ALLE BØRN Karen Eriksen og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen SÅDAN VIL

Læs mere

EN SUND START FOR ALLE BØRN

EN SUND START FOR ALLE BØRN Karen Eriksen og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering af forebyggelsen SÅDAN VIL

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold

KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold KORTLÆGNING AF SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER I RINGSTED KOMMUNE Indhold Baggrund...1 Analyse og læsevejledning... Status på implementering af forebyggelsespakker... Overvægt... Solbeskyttelse...5

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen. Den 17. maj 2018

Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen. Den 17. maj 2018 Arbejdsdag i Alkoholtemagruppen Den 17. maj 2018 Dagsorden 1. Velkommen og præsentation 2. Nyt fra Sund By Netværket 3. De ny forebyggelsespakker især den om alkohol. Hvad er nyt? https://www.sst.dk/da/planlaegning/kommuner/~/media/1ce743d2308b40c1

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Hørsholm Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SPÆD- OG SMÅBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012 udgivet 9 forebyggelsespakker

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET

FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET FOREBYGGELSE PÅ ÆLDREOMRÅDET Anette Thorsmark konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis At understøtte kommunernes arbejde med at sikre kvalitet og vidensbasering

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger

Forebyggelsespakkernes. 262 anbefalinger Forebyggelsespakkernes 262 anbefalinger Forebyggelsespakkens anbefalinger fordelt på udvalgsområder og status på implementeringen af anbefalingerne i Tønder Kommune. Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen

Læs mere

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område

Status på forebyggelsespakkerne. indenfor. Sundhedsudvalgets område Status på forebyggelsespakkerne indenfor s område Kortlægningen er foretaget af Sundhedsafdelingen i efteråret 2015. Indhold Status på forebyggelsespakkerne...2 1) Alkohol...4 2) Fysisk aktivitet...4 3)

Læs mere

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne

Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Bilag 2: Midtvejsspørgeskema udsendt til kommunerne Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF ANBEFALINGERNE I FOREBYGGELSESPAKKERNE Udviklingen fra 2013-2015 i Fanø Kommune 1 Indhold Mad og Måltider Slides 4-8 Fysisk aktivitet Slides 9-13 Hygiejne Slides 14-18 Solbeskyttelse

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra

Kortlægning: Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Udvikling i arbejdet fra Resumé Sundhedsstyrelsen har i perioden fra juni 2012 til december 2013 udgivet i alt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Formålet med

Læs mere

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Kortlægning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Helsingør Kommune Forår 2014 Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indhold Introduktion... 3 Kortlægning i Helsingør Kommune... 3 Resultater...

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune

Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Notat Notat om status for Forebyggelsespakkerne (SST) i Rebild Kommune Der er i perioden fra medio maj 2013 til medio juni 2013 udarbejdet status for arbejdet med sstyrelsens Forebyggelsespakker i Rebild

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben

Status. Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Status Indhold 1. Resumé...3 INTRODUKTION...5

Læs mere

Forebyggelsespakke Overvægt

Forebyggelsespakke Overvægt Forebyggelsespakke Overvægt Oplæg for Sund By Netværket 12. september 2013 Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Tatjana Hejgaard thv@sst.dk Baggrund hvorfor skal overvægt forebygges?

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019

Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Forslag til indsatser i Sundhedspolitikkens årsplan 2019 Social og Sundhedsudvalget 14. Januar 2019 Afsæt for årsplan 2019 2017 Sundhedsudvalget prioriterer et fokus på alkohol og tobak herunder kortlægning

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015

Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Bilag 2. Spørgeskema udsendt til alle landets kommuner i 2015 Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR ÆLDRE BORGERE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger

Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægning af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkernes anbefalinger Kortlægningen gennemføres af Center for Interventionsforskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=true&what=3&autop... Side 1 af 39 V565-LXZ9-GPYN Distributionsform E-mail Brevfletning Papir E-mail post@frederikshavn.dk Region Nordjylland region Hovedstaden Nordjylland Midtjylland Sjælland Syddanmark Kommune Frederikshavn

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Børne og Uddannelsesudvalg Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne Indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G

Sundhedsteamet. c) Understøtte nationale kampagner og information vedrørende tobaksområdet G Sundhedsteamet a) Kommunen kan i samarbejde med regionen planlægge særlige indsatser med henblik på at opspore, teste og behandle personer, der er smittede med klamydia. U b) Opsøgende rekruttering i udvalgte

Læs mere

Side 1 af 21 HYNG-EAZH-XCSF E-mail erik.petersen@egekom.dk HYNG-EAZH-XCSF HYNG-EAZH-XCSF Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats - arbejdet med forebyggelsespakkerne og Anbefalinger for forebyggelsestilbud

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014

Hvad virker? Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Den 17. november 2014 Sundheds- og beskæftigelsesindsatsen i nærområdet: Hvad virker? Den 17. november 2014 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL De syv anbefalinger 1. Fælles mål og indsatser

Læs mere

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013

Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Forebyggelsespakker - vejen til systematisk forebyggelsesindsats - Status for implementering af forebyggelsespakker i Allerød Kommune, maj 2013 Sundhedsstyrelsen har udviklet en række forebyggelsespakker,

Læs mere

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Introduktion til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Region Syddanmark 23. april 2013 Barbara Hjalsted bah@sst.dk Sundhedsstyrelsen, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Disposition Baggrund og

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status overvægt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

TEMADAG OM ÆLDRE OG MENTAL SUNDHED

TEMADAG OM ÆLDRE OG MENTAL SUNDHED TEMADAG OM ÆLDRE OG MENTAL SUNDHED HVORDAN KAN MENINGSFULDE FÆLLESSKABER STYRKE EN GOD ALDRING Ida Kopart Timm, Anette Thorsmark og Lene Dørfler Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Kommunen indgår i dialog og samarbejde med lokale ungdomsuddannelser for at sikre en ensartet rusmiddelpolitik.

Kommunen indgår i dialog og samarbejde med lokale ungdomsuddannelser for at sikre en ensartet rusmiddelpolitik. Oversigt over de væsentligste anbefalinger i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Nedenstående skema er en oversigt over forebyggelsespakkernes 11 temaer og de 43 anbefalinger, der ifølge Sundhedsstyrelsen

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet

SAMMEN OM SUNDHED. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet SAMMEN OM SUNDHED Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet HJØRRING KOMMUNE, JANUAR 2019 SAMMEN OM SUNDHED Danskernes sundhed

Læs mere

SESSION 2 IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL

SESSION 2 IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL IMPLEMTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL IMPLEMENTERING AF FOREBYGGELSESPAKKEN OM ALKOHOL National Alkoholkonference, 19.januar.2016 Eva Michelle Burchard, konsulent i Center for Forebyggelse i praksis

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER

IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER IDENTIFIKATION AF RELEVANTE OG MÅLBARE INDIKATORER Tine Curtis, leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune og adj. professor Syddansk og Aalborg universiteter Indikatorer

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEMADAG OM BEDRE SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER OM UNGES TRIVSEL OG SUNDHED

VELKOMMEN TIL TEMADAG OM BEDRE SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER OM UNGES TRIVSEL OG SUNDHED VELKOMMEN TIL OM BEDRE SAMARBEJDE MED UNGDOMSUDDANNELSER OM UNGES TRIVSEL OG SUNDHED UNDERVISNING DEN 16. MAJ IMPLEMENTERING AF VIDESBASEREDE ANBEFALINGER I KOMMUNER Center for Forebyggelse i praksis i

Læs mere

SSU Temadag om sundhed

SSU Temadag om sundhed SSU Temadag om sundhed { 1 Temadag om sundhed i Senior- og Sundhedsudvalget mandag d. 11. marts 2019 Program 12.30-13.00 Let arbejdsfrokost 13.00-14.00 14.00-14.10 14.10-14.55 Oplæg v. Professor Jakob

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelforebyggelse

Alkohol- og rusmiddelforebyggelse Vedligeholdt af driftsindsats Målgrupper Alkohol- og rusmiddelforebyggelse 2018- Strategiske udfordringer Målsætninger Tiltag Hvornår Status/opfølgning Børn i familier med alkoholproblemer 140.000 børn

Læs mere

Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne

Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne Bilag 1: Oversigt og status på forebyggelsespakkerne Tobak Overblik og status Kommunal tobakspolitik G Personale Ej strategi for implementering af handleplaner Røgfrie miljøer indendørs G Personale Røgfri

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet

Folkesundhed i et kommunalt perspektiv. Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Folkesundhed i et kommunalt perspektiv Tine Curtis, centerchef Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor, Syddansk Universitet Hvorfor sundhed og forebyggelse? Sundhed er at have det godt, være rask,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse

Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse Tjekliste for forebyggelsespakke om Solbeskyttelse : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt

Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt Tjekliste for forebyggelsespakke om Overvægt : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI SUND MAD OG DRIKKE I HVERDAGEN DET SUNDE VALG Strategien for sund mad og drikke er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer

Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer Tjekliste for forebyggelsespakke om Stoffer : rundniveau, : dviklingsniveau. Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner

Frokostordninger i daginstitutioner Frokostordninger i daginstitutioner - Hvordan spiller de ind i kommunernes arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse Konference. Børnehaven som læringsrum for sundhed & maddannelse - fra evidens til forandring.

Læs mere

Workshop: Bliv en solsikker kommune. Velkommen!

Workshop: Bliv en solsikker kommune. Velkommen! Workshop: Bliv en solsikker kommune Velkommen! Ni kommuner Syd: Middelfart, Sønderborg, Faaborg-Midtfyn, Kolding Sjælland: Guldborgsund, Ringsted, Stevns Hovedstaden: Køge, Bornholm (afbud fra Køge og

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed

Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed Tjekliste for forebyggelsespakke på Seksuel sundhed : rundniveau, : dviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder,

Læs mere

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017 Center for Interventionsforskning Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats Arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker siden 2013 og anbefalinger til borgere med kronisk sygdom Ida Nielsen

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne

Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne Tjekliste for forebyggelsespakke om Hygiejne : rundniveau U: Udviklingsniveau Status for anbefalingen i Solrød Kommune: Farven grøn betyder, at kommunen lever op til anbefalingen. Farven gul betyder, at

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet

Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Ringsted Kommune Sundheds Spydspids Daginstitution - Fristedet Sundheds Spydspids Daginstitution Fristedet Som spydspids på Daginstitutionsområdet, er vi stolte af at kunne sige, at vi arbejder hen imod

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau

Operationalisering af anbefalingerne på grundniveau indenfor forebyggelsespakkerne på Alkohol og Tobak. Alkohol Anbefalinger på grundniveau #BREVFLET# Click here to enter text. Forebyggelsespakkernes er opdelt på forvaltningsniveau, SUN, operationalisering Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra bbj Sagsnr./Dok.nr. 2013-51336/2014-339955

Læs mere

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017

Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017 Center for Interventionsforskning Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017 Arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker siden 2013 og anbefalinger til borgere med kronisk sygdom Ida

Læs mere

Udviklingspotentiale

Udviklingspotentiale Velfærd og Sundhed Velfærd og sundhedsstaben Sagsnr.: 29.09.04-P00-1-14 Initialer: FSF Horsens Kommunes indsats ift. Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Udviklingspotentiale Indhold 1. Resume...3 Anbefalinger

Læs mere

Kortlægning. Center for Interventionsforskning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

Kortlægning. Center for Interventionsforskning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Center for Interventionsforskning Kortlægning Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 2013 Teresa Friis-Holmberg, Anne Illemann Christensen, Line Zinckernagel,

Læs mere

Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed

Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed Indsatser der virker Faglige anbefalinger til den kommunale indsats til fremme af børns sundhed Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Nødvendigt at styrke sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Ny viden om mental sundhed - Forebyggelsespakken og nye initiativer. Mille Pedersen M: T:

Ny viden om mental sundhed - Forebyggelsespakken og nye initiativer. Mille Pedersen M: T: Ny viden om mental sundhed - Forebyggelsespakken og nye initiativer Mille Pedersen M: mikp@sst.dk T: 72 22 75 51 Agenda Fælles forståelse af mental sundhed Ny viden og initiativer på området Anbefalinger

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundhed Godkendt den

Sundhed Godkendt den Sundhed Godkendt den 21.2.2019 Denne strategi er todelt med et fokus på mental sundhed og et fokus på fysisk sundhed. Begge dele beskrives nedenfor. Mental sundhed fremgår af del 1 og fysisk sundhed af

Læs mere

Forebyggelsesmidler 2018

Forebyggelsesmidler 2018 Forebyggelsesmidler 2018 Indsats Problemstilling Metode Målsætning jf. 1: Styrket indsats for overvægtige børn og deres familier Sundhedsplejerskerne i skolesundhedstjenesten udfører opsporing af overvægt

Læs mere

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken 24.2.14, Teresa Friis-Holmberg Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Har kommunerne i perioden 13 15 implementeret flere af forebyggelsespakkernes

Læs mere

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken

Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken Status på kommunernes brug af forebyggelsespakken 24.02.14, Teresa Friis-Holmberg Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Har kommunerne i perioden 2013 2015 implementeret flere af forebyggelsespakkernes

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Folketinget, lokale 2-080, fredag den 14. oktober 2016 kl ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMSAH Koordineret med: Sagsnr.: 1609031

Læs mere

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark.

Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. Afdækning af tilbud og initiativer til fremme af god mental sundhed, og forebyggelse af dårlig mental sundhed hos børn og unge i Region Syddanmark. FORMÅL OG VEJLEDNING Formål Det overordnede formål med

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune På vej mod Røgfri Kommune

Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune På vej mod Røgfri Kommune Strategi for Røgfri Fremtid i Esbjerg Kommune 2019-2030 - På vej mod Røgfri Kommune Vi skal forebygge, at unge begynder at ryge Esbjerg Kommune har en høj andel af dagligrygere. Især udviklingen blandt

Læs mere

Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet. Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet. Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Udvikling af implementeringsstrategier og prioritering af arbejdet Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Center for Forebyggelse i praksis Understøtter kommunernes arbejde med at

Læs mere

KOMMUNALE SUNDHEDSOPGAVER ER DER EN ROLLE FOR BIBLIOTEKERNE?

KOMMUNALE SUNDHEDSOPGAVER ER DER EN ROLLE FOR BIBLIOTEKERNE? KOMMUNALE SUNDHEDSOPGAVER ER DER EN ROLLE FOR BIBLIOTEKERNE? Temadag om biblioteket og sundhed, 20. maj 2016 Gentofte Hovedbibliotek Tine Curtis, leder af Center for forebyggelse i praksis, KL og forskningschef,

Læs mere