NYT. I dette nummer. side 10. Marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. I dette nummer. side 10. Marts 2013"

Transkript

1 Marts 2013 NYT I dette nummer Formandens beretning, læs side 5 Træningsstævne og stævnetræning side 16 Patella Fixation eller knæskalslåsning side 21 Klarir Knapar, nu med hjelm side 22 Nös og Emilie juniorpræsenterer side 26 Konkurrence, se hvordan du er med Bagsiden Selv om sneen liggger i driver på banen driver Kathrine og Drottning den ikke. De træner efter nøje planlagt program side 10

2

3 Indhold Bestyrelsen... 4 Formandens beretning for Side 9 Hesten, Markus og Julie... 9 Vintertræning med din hest Træningsstævne og stævnetræning Referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder Knæskalslåsning hos ungheste Klarir Knapar, opfordring på Facebook Heste fra St. Hede Arrangementskalender Ny pjece samler regler og love om heste Juniorpræsentation, Nös og Emilie Bestyrelse og udvalg Forsidekonkurrence, se bagsiden Redaktion GeysirNyt Galpestykket Roskilde Tlf.: Nyt Redaktør Inger Frederiksen. Layout Annie Rasch Det med småt Genoptryk af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indlæg, samt afvise annoncer og artikler, der strider mod foreningens interesse. Artikler i bladets udtrykker ikke nødvendigvis foreningens synspunkter. Bladet trykkes i 250 eksemplarer og udkommer fire gange årligt. Forsidefoto: Kathrine Larsen og Drottning. Foto: Jacob Hauge Annoncepriser 1/2 side kr. 200,- 1/1 side kr. 350,- For en årgang, marts, juni, oktober og december: 1/2 side kr. 600,- 1/1 side kr ,- Betaling Betaling for annoncer sker forud for indrykning. Henvendelse til klubbens kasserer Gratis Medlemmers små tekstannoncer optages gratis. Annonceformater Fil-format PDF-fil i 250 dpi og S/H. Word-doc garanteres ikke gengivet korrekt. Aflevering Deadline for næste blad er 1. maj

4 Bestyrelsen Formand Henriette B. W. Andersen Tlf Kasserer Janne Dinesen Tlf Bestyrelsen i øvrigt Næstformand Pernille Thorsen Sekretær Malene Lilleris Knudsen Best.medlem Trine Kjær Suppleanter Hanne Ryttergaard Lotte Søndergaard Møller Emner der ønskes behandlet af bestyrelsen sendes til formanden. Kontingent Betaling senest Senior kr. 250,-. Junior, under 18 år, kr. 150,-. Ind- og udmeldelse via Sporti.dk. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt, jvf. klubbens vedtægter. Betalinger overføres til HUSK oplys navn samt hvad du betaler for. Generalforsamling afholdes årligt, ultimo januar/primo februar. Velkommen til nye medlemmer Klubben er i vinterens mørke tid blevet udvidet med to nye medlemmer. Vi siger velkommen til. Augusta Abildgaard Holst Tanja Jordan 4

5 Formandens beretning for 2012 Af Henriette Brix Worrm Andersen, formand Kære alle geysir medlemmer Så er der gået endnu et år og tiden er kommet til formandens beretning, som i dette nummer også fungerer som Lederen. Det har været et godt år for klubben der kommer stadig nye medlemmer til, både for at deltage i klubbens store breddeaktiviteter, men også nye kræfter som kan træde til, når de gamle garvede synes det er på tide at lade nye komme til. Ildsjæle kan også løbe tør for brændstof I alle idrætsforeninger kæmper man med mangel på frivillige kræfter mere og mere må udliciteres, og det koster. De frivillige enten ikke orker det pga. job og børn, eller fordi tordensskjolds soldater løber tør for kræfter. Dette ramte også Geysir i 2012 og vi måtte derfor aflyse vores sponsordag, rigtig ærgerligt men sådan blev det, da der ikke var nogen som havde overskuddet til at løfte opgaven. Bestyrelsen og udvalgene gik derfor i tænketank til et udvalgsmøde og flere ideer kom på banen for, hvordan man evt. undgår at løbe tør for kræfter og frivillige. Skal en sponsordag overhovedet ligge hos stævneudvalget? Er det en opgave alle udvalg skal løse i fællesskab? Eller skal der laves et udvalg som hedder sponsorudvalg, som både løfter opgaven med at samle sponsorater ind til alle klubbens stævner, arrangementer, og til klubben generelt og som står for en sponsordag? Så man undgår at trætte de folk, som igennem mange måneder allerede har været i gang i andre udvalg? Nye tiltag er altid gode. Personligt kunne jeg godt brænde for at stable et sponsorudvalg på benene. Jeg synes ideen er rigtig god. Og når vi nu taler om sponsorer, så har vi været så heldige både i 2012 men også i det kommende år 2013 at få en stor portion penge fra Casino Ro s til at dække vores store udgifter på græsslåning og vedligehold af vores baneanlæg. Kommunen vil gerne slå de dyre strå Jeg må desværre fortælle, til stor ærgrelse, især set i lyset af at, jeg sidste år glædesstrålende fortalte at Lejre Kommune ville stå for græsslåning. Lejre Kommune vil IKKE stå for den økonomiske del af dette. De vil rigtig gerne slå græsset, ja tak, men til en langt højere pris af, hvad vi kan få det til. 5

6 Kommunen holder ikke deres aftaler Bestyrelsen havde indgået en aftale med Lejre Kommune om græsslåning og det var lovet os, at vi ikke skulle betale for det desværre gælder mundtlige aftaler ikke i kommunalt regi, så pludselig sendte de os en regning på græsslåning for Kasserer Janne og jeg var straks på barrikaderne, og forlangte et møde med Lejre Kommune, efter vi havde sendt dem flere skrivelser om, at de havde lovet os, både mundligt men også i nogle mails sådan lidt kryptisk skrevet, at kommunen ville varetage opgaven uden beregning. Skønt store protester fra vores side, hjalp det ingenting. Men de opfordrede os i stedet for at søge støtte til HIT, som de var meget begejstrede for og til vores juniorridelejr, da de fandt ud af, at juniorudvalget netop i 2012 ville holde den på vores eget baneanlæg. Mange afslag på sponsorater Ok så må vi jo søge penge til de formål, tænkte jeg, og skrev straks nogle ansøgninger i god tro på, at de så der ville hjælpe os. Men nej, ingen penge til HIT fik vi, for Lejre Kommune giver ikke penge til lejr-skolearrangementer, var argumentet for at juniorridelejren heller ikke fik nogle penge. Tja, så er det ikke nemt. Og jeg har søgt utallige sponsorater og fonde til en udvidelse af vores baneanlæg, men fået afslag på afslag. Heldigvis har vi så fået nogle penge til at betale for græsslåning lidt over 1/3 af vores udgifter til dette både i 2012 og 2013, men det betyder at medlemmerne stadig må træde til med praktisk hjælp, når vi har lugedage og arbejdsdage på Geysirsletten. Lugedagen både hyggelig og effektiv Og sikke en lugedag vi havde i efteråret. Som Finn Nejstgaard sagde: Jeg har været med i klubben i mange år, men vi har aldrig været så mange til en lugedag før og det var en rigtig dejlig aften vi havde med langborde med pizza og socialt samvær. Der kom alle kræfter frem fra de frivillige og baneanlægget blev rigtigt flot til Geysir Masters. Stor succes med aktivteterne især juniorerne Klubben har haft mange arrangementer i året 2012, O-ridt, Historisk tur med Jock, HIT, træningsstævner både for seniorer og juniorer samt Geysir masters. Jeg vil særligt fremhæve juniorudvalgets store arbejde, ikke fordi nogen fortjener mere ros end andre, men fordi juniorudvalget har formået at lave nye tiltag, som tiltrækker så mange juniorer, at de snart ikke har plads til alle de børn, der gerne vil være med og faktisk tiltrækker Geysir nye junior medlemmer alene pga. alle aktiviteterne udvalget sørger for. Der har somme tider været næsten 25 børn til arrangementer, hvad enten det var filmaftener, undervisning eller det nye tiltag med juniortræf en søndag om måneden, hvor juniorudvalget var så heldige at få sponseret en luksus udgave af et ponygames sæt i 2012 fra Finn Olsen VVS, til store glæde for de deltagende børn og heste. Successen betyder, at juniorudvalget har overvejet at inddele børnene i de store og de små, fordi det simpelthen er for svært at tilgodese så mange børn på en gang. Og det er jo et luksusproblem må man sige. Der sidder gode og arbejdssomme kræfter i juniorudvalget, som gør et kæmpe stykke arbejde til glæde for en masse børn, godt gået! I 2012 var 7 juniorer heldige at få deres kontingent betalt via et sponsorat fra Lejre Rotary i 6

7 Henriette B. W. Andersen, har trods barselorlov, mere end passet sit formandsvirke, baby Hannah og bedriften Foto: Privat år har vi fået 13 kontingent-sponsorater og i aften havde vi så besøg af Lejre Rotary som kom og uddelte sponsoratet til de heldige børn Og alle vores sponsorer skal have en STOR tak uden dem ville det ikke været det samme at afholde alle vores arrangementer og baneanlægget kørende og vi er meget taknemmelige for enhver håndsrækning. Udvalgene og den gode klubånd Alle udvalg har fungeret godt i det forgangne år både med gamle garvede og nye gode kræfter. Udvalgene har formået at lave gode arrangementer og stævner for deltagerne i den gode klubånd, hvor der er plads til alle og enhver. Tak til alle jer som har gjort en stor indsats i det forgangne år, vi håber på at I fortsætter men også at der bliver plads til nye gode frivillige kræfter i udvalgene. Nogle udvalg står allerede her i aften og håber at nye vil melde sig under fanerne når vi når dertil. Børn i bestyrelsen Bestyrelsen har igen i året der er gået arbejdet godt sammen, vi er ikke altid enige om alting, men vores møder foregår altid i en god tone og især en stor tak til Trine, for sit gode samarbejde især med junior-udvalget og for alle de år du har siddet i bestyrelsen nu takker du af og lader en anden komme til pga. dit arbejde og dine børn, som kræver mere af dig nu. Ja, jeg selv fik jo en skøn datter i september måned, men at gå på barsel fra Geysir, det kom ikke på tale. Jeg kan slet ikke lade være med at deltage i Geysir klubben, og jeg tror, at mange havde håbet på en fødsel i Sagnlandet midt i festteltet, diverse ridende jordmødre stod klar på sidelinien. Det ville Hannah åbenbart ikke være med til. Jeg fik lov at være med til HIT, og det var en lettelse for mit udvalg, at de ikke skulle køre HIT uden mig. Måske er det lidt farligt at sidde i bestyrelsen, for først var det Malene som fik en datter, så kom jeg på banen, og nu er vores næstformand gravid. Men selv om vi alle har travlt med job, børn og ikke mindst heste, så er der altid plads til 7

8 Geysir. Vi brænder for at være frivillige og jeg vil gerne takke mine bestyrelsesmedlemmer for at I er, som I er! I giver en masse til klubben med jeres tid, kræfter og gode indput. Malene og jeg er på valg i år det bliver spændende at se om vi bliver væltet af pinden. Vi er begge klar til at sidde 2 år endnu. Stævner og brugen af banen I mange år har der været talt om en evt. baneudvidelse i klubben pga. de nye baneregler. I aften skal Lise Kjergaard ridse økonomien op for en evt. baneudvidelse og vi skal debattere emnet. Men selvom vi evt. ikke har råd til en udvidelse af vores bane, så er det helt sikkert, at vores eget baneanlæg af den grund sagtens kan eksistere som den er og bruges til træningsstævner, undervisning, juniortræf, ridelejr og til almen brug. Banen har faktisk været brugt meget i år, for jeg kører tit forbi og må gang på gang lægge lægter op på plads og fjerne klatter, sætte ledhåndtag korrekt op på plads osv. Det er selvfølgelig lidt træls at folk ikke efterlader banen, som det er ønsket, men det gode er, at vi så ved, at banen bliver brugt flittigt Gang i Hedeland Stævneudvalget vil forsøge at lave et større juniorstævne end vores eget baneanlæg kan klare her i år og vi håber at I får stor succes med afholdelse af stævnet på Hedeland. Det er faktisk også vigtigt, at vi de sjællandske lokalklubber bruger Hedeland, så vi sørger for, at Hedeland vil eksistere fremover. Og stævner er vigtige for Geysirs økonomi, så vi er sikre på at stævneudvalget får stor succes med deres forårs juniorstævne og ser frem til Geysir Masters til efteråret. Udkommer bladet på de rigtige medier Bladet og hjemmeside vil altid være til debat og snak på en generalforsamling skal bladet fortsætte, er det for stor en økonomisk byrde, fungerer hjemmesiden, skal den nedlægges og skal vi bare bruge Facebook? Meningerne er nok lige så delte som vi er medlemmer af klubben, men vi har talt om vi evt. skal nøjes med at lave tre blade om året, om vi skal headhunte nye annoncører som f.eks kan blive tilbudt at få deres annonce trykt i farver mod en merpris. Bestyrelsen arbejder sammen med Inger og Annie på muligheder for at få flere indtægter ind på bladet så udgifterne kan holdes nede. Fakta er at Inger og Annie laver et fantastisk blad, og at Geysir er én af de få klubber som har et blad noget som også lokker nye medlemmer til. Det bliver spændende at høre medlemmernes meninger her i aften om bladets fremtid. Jeg takker Her til sidst i min formandsberetning vil jeg bare sige tak til jer alle sammen, tak til jer som har trukket det store læs i årets løb, som frivillige og som deltagere uden jer ingen klub. Lad os arbejde på at 2013 bliver et ligeså fantastisk år som Tak til klubbens medlemmer for at deltage i klubbens arrangementer og til vores sponsorer for at gøre det muligt at eksistere som en god klub båret af frivillige kræfter. Geysir har en rigtig god klubånd lad aftenen bære præg af dette, hvis debatten skulle blive ophedet. 8

9 Markus og Julie gør sig utroligt godt som ekvipage. De nyder begge i fulde drag at være med og især klæder det dem at ride finalerne. Held og lykke til jer i stævnesæson Foto: Privat. Markus fra Nøddegården Charme, selvtillid og lækkert hår, ja Markus har det hele! Jeg lærte Markus at kende i august måned 2012 Jeg ville forfærdelig gerne ride vores årlige klubmesterskab, men kunne ikke have min egen med, så jeg slog en status op på facebook, og wupti, så fik jeg en besked fra Helle Hygom. Helle havde et par heste, som jeg kunne vælge imellem, hvis jeg ville låne en og det ville jeg da gerne! Der var ingen tvivl om hvem det skulle være. Jeg havde set Markus til nogle få stævner med Helle selv og Simone, hendes tidligere ridepige, og der var noget der havde fanget mig ved ham lige fra start. Jeg nåede at ride Markus fem gange inden stævnet, hvor vi skulle ride 4.1 og T.1, vist nok Markus debut i de klasser og i hvert fald vores debut sammen. Det gik over al forventning og vi havnede også i A-finalen i T.1 hvor vi blev nr. 3! Efterfølgende kunne jeg jo ikke lade være at tænke på Markus hele tiden, for nøj en hest med potentiale! Perfekt for mig når nu jeg stadig har et par ungrytter år tilbage. Så jeg sendte Helle en sms, og vi blev enige om, at jeg fremover skulle ride Markus fast og vise ham i Det medførte også, at jeg flyttede min egen hoppe op til Ejby, så hestene var samlet ét sted, og jeg har ikke fortrudt et eneste sekund. Helle er en fantastisk coach og Markus er sådan en hest, hvor man sidder med et smil på læben fra start til slut :-) Jeg glæder mig helt enormt til at vise ham på stævnebanerne i 2013 og vi håber selvfølgelig på at kunne få DM point, det ville være en fantastisk oplevelse. Nåh ja og ej at forglemme, Markus er efter den fantastiske Hlynur fra Kjarnholtum, som jo har givet en masse virkelig gode afkom, og Markus er avlet hos Stutteri Nøddegården, som er et lille stutteri i Jylland, med avlsmateriale og heste i særklasse. Julie Aaby Clauding Din hest kan også blive Side 9 hest, gammel som ung, hest som rytter. Send et billede og nogle ord om din hest til 9

10 Kathrine og Drottning arbejder bla. med form og eftergivenhed i tölt. En snedækket bane er ingen hindring for at træne gangarter, voltearbejde og lydighed. Med brodder går hesten akkurat lige så fint som på grusbane. Foto: Jacob Hauge. Min vintertræning med islænderen Med realistiske mål for træningsarbejdet, er den mørke og kolde vinter ikke så lang og kan passende udnyttes til træning og finpudsning af gangarter Af Kathrine Larsen Vinteren er ved at være slut, vi går nu mod lysere og varmere tider. Nu er det tid til rigtig at komme ud og bruge sine islændere, til det de egner sig til, time lange skovtur og massere af fart i de lækre gangarter. For de fleste er vinteren noget, der bare skal overståes rent hestemæssigt. Vi slæber spandvis af vand, foder og strøelse ud til vores heste, samt ordner bokse og løsdrifte i et væk. Hver gang vi skal ud, bruger vi 30 min på at sætte mordax i og/eller strigle mudder af de små hårtotter. Vintertid er forberedelsestid Men vinteren er for mig også tid til fordybelse i mine heste, jeg kan gå og finpudse gangarter, holdning og form. Generelt tage fat i alle de ting, som gerne skal sidde i skabet, når hesten skal ud og bruge sig på de lange ture i skoven eller vises frem til et stævne eller to. Det kan være svært at motivere sig til en fast træningsplan om vinteren, så for mig hjælper det at sætte mig en række mål. Så har jeg noget at se frem mod, en grund til at gå ud og grave 10

11 hestene fri af snedyngerne. Og så er det om vinteren, jeg rigtig kan få gang i undervisningen af mig selv og hesten, nu kommer der jo ikke hele tiden skovture i vejen for min træning. Målsætning for sidste vinter Det er altid vigtigt at sætte sig realistiske mål for både sig selv og sin hest. Det synes jeg var rigtig svært sidste år, da jeg var ny indenfor islæderverdenen. Sidste års mål er for mange nok ret beskedne; at finde 4 rene gangarter, at jeg skulle lære at ride tølt og kunne skifte mellem gangarterne uden problemer. Det infriede jeg til geysirmesterskaberne, hvor min lille islænder Drottning langt overgik mine forventninger. Målsætning denne vinter Denne vinter har jeg specielt fokuseret på min lille rødtop og de udfordringer, vi er kommet til i hendes udvikling som ridehest. Så dette års mål for hesten er, at kunne gå i holdning i trav, lave 10 m volter og versader og schenkelvigninger i trav, samt galopere på volter og så skal der arbejdes på bæring, tempo og form i tølt. Målene for mig selv er at blive en smidig mere ligevægtig rytter med korrekt opstilling og præcise hjælpere. Træningsplaner Når først målsætningen er på plads, er det med at lægge en træningsplan, som kan indfri de mål man har sat sig. Fortsættes side 12 11

12 Fortsat fra side 11 Jeg har derfor modtaget undervisning i tølt hver 14. dag, akademisk undervisning i jordarbejde og ridning uden sadel hver 14. dag. Så kunne jeg selv nørde med de opgaver jeg fik i den mellemliggende periode, samt selv træne trav og galop. Så for at opfylde mine mål, blev træningsplanen udmålt til 2 gange banetræning om ugen, 1 gang træning fra jorden og 2 dage med skovtur både alene og med andre. Se indad For at opnå målsætningen for mig selv begyndte jeg til yoga, for at få mere styr på min krop. Og begge mine undervisere fokuserer meget på, at jeg har den korrekte holdning og signalgivning. Jeg træner balance og præcision af signalgivning gennem træning uden sadel. Jeg rider med mellemrum uden bid og træner derved, at jeg ikke er afhængig af at have et bid i munden, men STOR ERFARING! ishesteridning.dk Jeg kommer ud og underviser Undervisning på alle niveauer Skovturstræning Tilridning Problemheste trænes Nervøse ryttere coaches Trailertræning Annie Rasch Undervisning l Tilridning l Træning l Kommission

13 kan styre min hest på ben og sæde. Men som altid er det sværere at rette sine egne fejl end hestens, så kampen mod de hævede hæle og sofasædet er sat i værk. Lidt af en nørd Jeg ved godt at mange synes, jeg er lidt af en nørd, men jeg ser det kun som en god ting. For mig er vejen til en glad hest og rytter, at hesten er i stand til at gøre det jeg beder den om, og jeg som rytter altid ved, hvad jeg kan forlange af min hest. Ønsker jeg ikke at forlange noget af mig selv, synes jeg ikke jeg kan forlange noget af min hest. Derfor har den sorte islænder Snót heller ikke fået opstillet en målsætning denne vinter, og jeg forlanger så heller ikke, at hun skal andet end bare tulle ture i skoven. Godt forår Så vinteren er hos mig og mine heste nørde-tid, her laver jeg fundamentet for de fede skovture på min lille rød islænder til forår og sommer og sørger for at vores kommunikation er fintunet. En glad hest er den, der ved hvad du beder den om, og har kræfter til at udføre det du beder om. Foto tv: Der bliver også tid til at Drottning kan slappe af på folden. Foto: Kathrine Larsen. For mig er vejen til en glad hest og rytter, at hesten er i stand til at gøre det jeg beder den om, og jeg som rytter altid ved, hvad jeg kan forlange af min hest. Foto: Jacob Hauge. 13

14 Midler til drift og vedligeholdelse I efteråret 2012 ansøgte bestyrelsen på klubbens vegne Casino Ro s i Roskilde om midler til drift og vedligeholdelse af vores baneanlæg for at dække nogle af de store udgifter, vi har på Geysirsletten. Geysir har været så heldige at modtage kr. fra Casino Ro s til dette formål til brug i året Geysir vil gerne takke MANGE gange for det flotte sponsorat som vi har modtaget. Alulettte Ponygames startpakke Junior udvalget vil gerne sige et stort tak til Finn Olsen VVS Et andet sponsorat, som også er til stor fornøjelse og glæde er en ponygames startpakke, som klubben modtog ii efteråret 2012 sponseret af Finn Olsen VVS. Alulettte Ponygames startpakke repræsenterer en værdi på kr. Ponygames pakken blev straks taget i brug til vores juniortræf og med stor succes. Vi glæder os til kommende sæson hvor vi udover spring, fodbold o.lign, nu også kan tilbyde ponygames som en aktivitet. 14

15 Eksemdækken - når din hest fortjener højeste beskyttelse og markedets bedste eksemdækken l Eneforhandler af RSH-eksemdækkenet i Danmark l Unikt design l God pasform l UV-reflekterende stof l Hurtig tørretid l Åndbart stretch-materiale l Sidder som en body-stocking om hesten l Alle racer og størrelser udfra individuelle mål l Forskellige modeller l Andre varer til eksemheste Model Ljóri fra RSH-eksemdækken. Sleipnir-Naturridning Tlf (tirs-søn 9-18) OBS: Telefon under barsel FODER SÆLGES Valset og hel sorthavre Valset og hel byg Havrehalm minibig ca. 250kg Byghalm minibig ca. 250 kg Wrap, blanding heste wrap og hø Finn Eliasen, Ravnshøjvej 40, Kornerup 4000 Roskilde

16 Succesen fra sidste års udvides Du får mulighed for at afprøve dig selv, din hest eller jer begge ved træningsstævnet. Inden er der stævnetræning undervisere og dommere Vi arrangerer igen i år stævnetræning og et lille afsluttende stævne på Geysirsletten. I forlængelse af sidste års succes har vi valgt at udvide konceptet, idet der nu vil være to undervisere/dommere: Lorraine Bourbon og Jens Krarup Nielsen - og dermed to sæt øjne ;-) Alle deltagere vil også få skriftlig feedback med hjem. Kriterier for at deltage Synes du, nedenstående passer på dig og din hest, er det dig, som denne aktivitet henvender sig til: Jeg er fortrinsvis skovtursrytter Jeg har aldrig/sjældent redet stævner Jeg ved ikke, om jeg vil starte stævne Jeg tror ikke, at jeg selv eller min hest er dygtig nok til at starte stævner Jeg og min nye/unge eller uerfarne hest vil godt prøve Jeg ved ikke helt, hvordan de forskellige discipliner skal rides Jeg kunne tænke mig at være med for sjov Ryttere med en del/meget stævneerfaring og juniorer kan ikke deltage. Klasser Du kan deltage i følgende klasser: T8 Letteste tøltklasse - der vises valgfrit tempo tølt på begge volter. eller T5 Lidt sværere tøltklasse der vises arbejdstempo tølt på én volte, der tages ned i skridt og skiftes volte. Arbejdstempo tølt på kortsiderne, på langsiden tydelig øgning af skridtlængden. Geysirsletten Oldvejen 3, Gevninge Lørdag d. 4. maj fra kl Program: Morgenmad og introduktion Stævnetræning Frokost, medbring selv Stævne med skriftlig bedømmelse Obligatorisk for alle! 4.5 Letteste firgangsklasse der vises arbejds- til middeltempo tølt, trav, middeltempo skridt og arbejds- til middeltempo galop. Tilmelding via Sporti Tilmelding via Sporti.dk - Max 15 deltagere! Sidste frist for tilmelding mandag 15. april. Prisen vil være 400 kr. pr. person. Venteliste kan oprettes ring Annette: Nærmere program og tider vil blive fremsendt til deltagerne pr. mail, når kurset nærmer sig. Praktiske hjælpere Efterlysning: Vi søger praktiske hjælpere, dommersekretærer og heppekor til eftermiddagens stævne. Ring ( Annette ) eller mød bare op og deltag, det er hyggeligt og sjovt. Mvh Aktivitetsgruppen Annemette, Lotte, Kirsten og Annette 16

17 Billeder fra sidste års (2012) træningsstævne Dana Giesler og Holur. Fotos: Annette Kjeltoft. Lisbet Vadmand og Spoi. Lorraine giver afsluttende mundtlig feedback til rytterne. 17

18 Referat af bestyrelsesmøde 2. oktober 2012 Referater af Malene Knudsen Mødet blev holdt hos Hanne, og tilstede var: Janne Dinesen, Hanne Ryttergaard, Lotte Søndergård, Trine Kjær og Malene Knudsen. DI Generalforsamling d. 17/11, Pernille og Lotte deltager. Klubmøde d. 28/10, Lotte og Janne deltager. Generalforsamling Janne sender besked til medlemmerne ang. generalforsamling d. 28/2 kl. 19. Sted følger. Har Henriette booket lokale? Banen Kan man finde sponsorer til driften af banen?? Banepleje, toilettømning, osv. Janne laver overslag over driftudgifter vedr. banen til næste møde. Sponsordag Sponsordagen blev ikke til noget i år. Skal vi fremover sende brev til sponsorerne, og bruge islandshestens dag på noget andet? Hvordan skal sponsoraterne fra Lejre Rotary til de 13 juniorer uddeles? Udvalgsmøde Der bliver afholdt udvalgsmøde d. 29/11 kl. 19 i Stalden, Borrevejle Camping (DKtanken). Lotte laver invitation, Malene mailer til udvalgsformænd. Regnskab Janne har ansøgt om bladtilskud for Næste møde d. 15/11 kl

19 Referat af bestyrelsesmøde 5. februar 2013 Mødet blev holdt Henriette, og tilstede var: Janne Dinesen, Hanne Ryttergaard, Henriette Andersen, Trine Kjær og Malene Knudsen. Regnskab Janne er færdig med regnskabet, og det blev gennemgået. Budget for 2013 blev lavet. Dialogmøde for de sjællandske islandsheste-klubber Perille deltog i mødet sammen med 10 andre lokalklubber. Ønsket er et samarbejde på tværs af klubberne, så man eks. kan afholde alrid osv. Udvalgsmøde Janne har lavet et idekatalog ud fra brainstor ming/ønsker/tanker for fremtiden, som blev lavet til udvalgsmødet i december. Idekataloget blev gennemgået, og er klar til fremlæggelse til generalforsamlingen. Sponsorater Henriette har sendt flere ansøgninger til forskellige fonde osv., mhp. sponsorater til baneudvidelse, alle har givet afslag. Derudover har Henriette søgt Dansk Idrætsforbund om kontingentfritagelse for 26 juniorer, samt kr. til springmateriel, også til juniorerne. Lejre Rotary har igen i år givet kontingent til 13 juniorer, som bliver overrakt til generalforsamlingen. Noterne fra førstehjælpskurset Få PowerPoints tilsendt på mail Var du med på førstehjælpskursus og gerne vil have noterne kan du sende en mail til Trine Kjær, som har PowerPoint fra arrangementet. Trine Kjær Annoncering i GeysirNyt i 2013 Billig annonceplads Annoncér med stor effekt og til en bred målgruppe ved at indrykke din annonce i GeysirNyt Bladet kommer ud till alle klubbens medlemmer fire gange årligt. Du kan tegne annonce per gang eller få rabat for tegning for et helt år. Du kan få hjælp til opsætning af annoncen Annoncepriser 1/2 side kr. 200,- 1/1 side kr. 350,- For en årgang, marts, juni, oktober og december: 1/2 side kr. 600,- 1/1 side kr ,- Kontakt kasserer Janne Dinesen Tlf

20 Fortsat fra side 19 Referat af udvalgsmøde 29. november 2012 Alle udvalgsmedlemmer var inviteret til en evaluering af året der er gået, samt ideer og visioner for Geysir Alle udvalg var pænt repræsenteret af de 11 udvalgsmedlemmer der deltog i mødet, som foregik i en dejlig Geysir-ånd, og med julehygge. Aktivitetsudvalg Der har været flere arrangementer i 2012: O-ridt stor succes, relativt nemt at arrangere Loppemarked aflyst pga. for lille tilslutning Ridetur m/jock godt arrangement HIT godt arrangement. Der er ikke fastsat dato for 2013, der afventes møde med Sagnlandet. Træningsstævne stor succes Det blev nævnt, at det lader til, at være en god ide at give arrangementer et par års pause, for derefter at afholde dem igen. Både for arrangørerne, men også for deltagernes skyld. Juniorudvalg Der har været afholdt en del i 2012: Træningsstævne god tilslutning Ridelejr på banen, max på 12 deltagere stor succes Filmaften/pizzahygge 23 deltagere = stor succes Undervisning m/louise Mølbak forår og efterår, udbytterigt for både store og små ryttere Træf på banen en søndag om måneden stor succes, 23 deltagere sidste gang Udvalget vil gerne have flere medlemmer, så det er muligt at afholde flere arrangementer, også opdelt for store/små, eks. stutteribesøg. God ide med deltagelse fra bestyrelsen til et møde i starten af året. Stævneudvalg Juniorstævnet blev aflyst, da udvalget mistede to garvede stævnefolk, og derfor ikke kunne påtage sig at afholde stævnet. Der blev afholdt GM i september, med stor tilslutning. Øvet rytter søges Stor villig og reel 5 gænger vallak søger øvet rytter til motionering i Ledreborg skovene. Den søde rytter der har redet ham, rejser desværre. Da jeg selv er meget hjemmefra, søger jeg en ridevant/øvet rytter til at ride ham mindst en gang ugentligt, evt. flere. Helst hverdage. Hesten står på Ledeborg, inkl. ridekort. Henvendelse til Philippe på

21 Patella fixation - knæskallåsning hos ungheste Det ser farligt ud når hestens bagben låser fast, den kan ikke stå og i forsøget på at flytte sig, slæber den bagbenet efter sig Knæskalslåsning ses oftest hos føl og plage fordi de er i voksealderen. Heldigvis vokser flertallet sig fra problemet, dvs. når vækstperoden er overstået kan ligamenterne igen følge med. Når knæet låser er det knæskallen der sætter sig fast uden for sin normale position, midt mellem de to ledruller på underbenets knogle. Der forekommer kun knælåsning på bagben. Ligamenter trækker forskelligt Årsagen er de ligamenter der normalt holder knæskallen på plads, er blevet for stramme i den en side, knæskallen trækkes ud af sin normale position og kan ikke bevæges. I situationer hvor skallen har sat sig fast, og hesten står med låst bagben, kan det låses op ved at bakke hesten. Er låsningen ikke alvorlig, smutter skallen oftest på plads af sig selv. Hvis knæskallen ikke hopper på plads af sig selv, skal man kontakte dyrlægen, der vil skubbe knæskallen på plads, samtidig med den bakkes. Der ordineres smertestillende medcin, der er med til at dæmpe eventuel hævelse omkring leddet også. Andre behandlingsformer Heste der ofte får knæskalslåsning, kan hjælpes af smeden. En beskæring, hvor tåen kortes så meget som muligt, aflaster og ændrer benstillingen. God effekt får man også fra kiropraktisk- og akupunkturbehandling, som retter evt. skævheder i lænden - og får muskler og scener til at slappe af. Fra nettet/ar Mattis her på en kold vinterdag på en blæsende fold, har prøvet det en enkelt gang som helt ung. Foto: Annie Rasch 21

Åbent hus / auktion. Stutteri Isafold. Afgivning af bud

Åbent hus / auktion. Stutteri Isafold. Afgivning af bud Åbent hus / auktion Stutteri Afgivning af bud Der afgives bud i lukket kuvert. Højest bydende køber hesten. Der kan afleveres bud hele formiddagen og ind til ½ time efter de enkelte aldersgruppers fremvisning

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

I dette nummer. Juni 2012

I dette nummer. Juni 2012 Juni 2012 NYT I dette nummer Træningsstævne på sletten side 6 Geysirmasters 2012 side 14 De tre I er. Inger, istölt og island side 20 Juniortræf med 11 deltagere side 27 Pizza, hygge og film på storskærm

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

I dette nummer. September 2012

I dette nummer. September 2012 September 2012 NYT I dette nummer Gennem krat og regnskov side 10 Stormøde og levende formidling side 14 GM 2012 side 18 Vores hests alsidighed side 20 Tre dejlige dage for hopper og føl side 24 Indhold

Læs mere

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift.

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift. Referat bestyrelsesmødet d. 15-04-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 15-04-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Andre har en mulig gaffelfbåndes skade, som er blevet tilset og

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Indhold. Nyt. Redaktion GeysirNyt Galpestykket 435 4000 Roskilde Tlf.: 20 27 41 52

Indhold. Nyt. Redaktion GeysirNyt Galpestykket 435 4000 Roskilde Tlf.: 20 27 41 52 NYT I dette nummer Formandens beretning side 6 Søgen efter hesten side 20 Trailerkørekort side 22 Mor-Hanne, et flot farvel side 24 Træningsstævne for begyndere side 29 Marts 2012 Indhold Redaktørens

Læs mere

Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen

Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen Deltagere: Knud Musaeus, Olaf Irgens, Marianne Steenberg, Tina Olsen, Werner Klindt, Christina Birkedal, Anders Hansen, Ann Finch Lorett, Nina Jensen Tid og sted: den 08. april hos Olaf på Fjordgaarden.

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste

Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA. for P.R.E. heste Propositioner til: Dansk Morfologisk Championat DAMOCHA for P.R.E. heste 10. september 2011 Sted: Fredericia Rideklub anno 2005, Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia, Danmark Indledning Dansk P.R.E. Avlsforening

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Fjordhestens Venner Kronjylland. Medlemsinformation

Fjordhestens Venner Kronjylland. Medlemsinformation Fjordhestens Venner Kronjylland Medlemsinformation Marts 2014 Redaktion: Bestyrelsen og Lisbeth Pedersen (landevejen@fiber.dk) Forsidefoto: Lena Trab Siden sidst Generalforsamling den 7. februar i Gjesinghus

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien

GEK-nyt. Velkommen tilbage fra sommerferien GEK-nyt Velkommen tilbage fra sommerferien Nu vender vi tilbage til de vante rammer, efter vi og især vores heste forhåbentlig har haft en dejlig afslappet sommer. Noget vi (red.) har savnet i lang tid

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt.

R E F E R A T. Anita Askegaard Jensen og Bitten Bitten meldte sig som stemmetæller og Anita blev valgt som referent. Valgene blev godkendt. R E F E R A T Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 6. februar 2013, kl. 20.00 Holmebækhallen, 4681 Herfølge Fremmødte:, Conny Jung, Mie Madsen, Camila Pio, Annette Lene

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

FOR RYTTER OG HEST. r i d e h e s t e n - h i p p o l o g i s k h 1 0 / 0 7

FOR RYTTER OG HEST. r i d e h e s t e n - h i p p o l o g i s k h 1 0 / 0 7 Fysioterapi FOR RYTTER OG HEST Målet med ridning og uddannelse af hesten er, at hest og rytter skal smelte sammen og arbejde som en helhed, men når ekvipagen ikke arbejder i harmoni, så kan det give både

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012

Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Referat Bestyrelsesmøde 21.4.2012 Tilstede: Heidi Vintersfjord, Lene Jacobsen, Karina Vistisen, Mathilde Rasmussen og Ole Wienecke Fraværende: Anne Koch, Bent Jessen og medlem fra region 3. Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark

Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Januar 2014 Nyhedsbrev Biyun Qi Gong Foreningen i Danmark Årgang 2014 nummer 2 Redaktion Elsebeth Krogh Foredrag for Qi gong interesserede Mandag den 14. april kl. 18.30 20.00 ved Instruktør Inge Thegler

Læs mere

Årsberetning FKR 2007/2008

Årsberetning FKR 2007/2008 Årsberetning FKR 2007/2008 FKR fik en ny bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling d 29. marts 2007. BST konstituerede sig samme aften. BST konstituerede sig således: Formand: Troels Wenzel Næstformand:

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB

TØMMERUP SPORTSRIDEKLUB Referat af Ordinær Generalforsamling Mandag d. 23. februar 2015 Tilstede var 38 medlemmer og der var videregivet 5 fuldmagter. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Den valgte dirigent blev Pia Blyitgen 2. Formanden

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Den komplette guide til dit første hestekøb. LadyBlacksheep. Aka Julie Hoffmann

Den komplette guide til dit første hestekøb. LadyBlacksheep. Aka Julie Hoffmann Den komplette guide til dit første hestekøb Af LadyBlacksheep Aka Julie Hoffmann Forord Jeg lavede oprindeligt denne guide til en veninde der kom til mig og bad om hjælp da hun skulle til at købe sin aller

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik

GGIF Grindsted HK. Ny struktur i GGIF Gymnastik GGIF Grindsted HK Ny struktur i GGIF Gymnastik Baggrund En beskrivelse af hvordan gymnastik vil ændre strukturen Gymnastiks tidligere udfordringer: - Konstante bestyrelsesmøder - Bestyrelsesmøder varede

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

TAK for hjælpen til alle flittige hænder.

TAK for hjælpen til alle flittige hænder. April 2015 Nyhedsbrev Kære medlemmer i VRIK! Foråret er over os med solskin, friske lysegrønne blade og lyst til at komme udendørs. Arbejdsdagen den 11. april er vel overstået TAK for hjælpen til alle

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk

Horse in Harmony. Uddannelse. Copyright 2014 - Ute Lehmann - www.horseinharmony.dk Horse in Harmony Uddannelse Hvorfor denne uddannelse? Denne uddannelse er blevet udviklet i harmoni med min vision om at gøre verden til et bedre sted at være for heste og deres mennesker. Jeg ønsker at

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN

D. 28. FEBRUAR 2015 I KØBENHAVN >> Kom og oplev en dag fyldt med faglig inspiration og socialt samvær med dine medfrivillige fra hele RBU. Uddannelsesdagen er en mulighed for dig som frivillig i RBU at netværke og videndele med frivillige

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1

MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 MANUAL TIL SÆLGER 19. SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERVEJELSER INDEN TILMELDING TIL AUKTION... 4 1.1 PERSONLIGE OVERVEJELSER...4 1.2 MARKEDSFØRING AF EGEN HJEMMESIDE.4 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::...

Læs mere

Næste års lange fællesture:

Næste års lange fællesture: Stormøde - landevej November 2014 Dagsorden: Velkomst Niels Chr. - oplæg Cl vintertræning Næste års lange fællesture? Tur Cl Harzen og Mallorca? Træningslejr (som i år Cl EbeltoO eller andet sted)? Fællesture

Læs mere

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB

VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB VELKOMMEN I DJURSLANDS RIDEKLUB Fuglsangvej 28 8500 Grenaa www.djurslands-rideklub.dk Medlemmerne er fundamentet i klubbens liv og klubbens aktiviteter. Derfor er det vigtigt for os, at du føler dig godt

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Personlig

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere