NYT. I dette nummer. side 10. Marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. I dette nummer. side 10. Marts 2013"

Transkript

1 Marts 2013 NYT I dette nummer Formandens beretning, læs side 5 Træningsstævne og stævnetræning side 16 Patella Fixation eller knæskalslåsning side 21 Klarir Knapar, nu med hjelm side 22 Nös og Emilie juniorpræsenterer side 26 Konkurrence, se hvordan du er med Bagsiden Selv om sneen liggger i driver på banen driver Kathrine og Drottning den ikke. De træner efter nøje planlagt program side 10

2

3 Indhold Bestyrelsen... 4 Formandens beretning for Side 9 Hesten, Markus og Julie... 9 Vintertræning med din hest Træningsstævne og stævnetræning Referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder Knæskalslåsning hos ungheste Klarir Knapar, opfordring på Facebook Heste fra St. Hede Arrangementskalender Ny pjece samler regler og love om heste Juniorpræsentation, Nös og Emilie Bestyrelse og udvalg Forsidekonkurrence, se bagsiden Redaktion GeysirNyt Galpestykket Roskilde Tlf.: Nyt Redaktør Inger Frederiksen. Layout Annie Rasch Det med småt Genoptryk af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indlæg, samt afvise annoncer og artikler, der strider mod foreningens interesse. Artikler i bladets udtrykker ikke nødvendigvis foreningens synspunkter. Bladet trykkes i 250 eksemplarer og udkommer fire gange årligt. Forsidefoto: Kathrine Larsen og Drottning. Foto: Jacob Hauge Annoncepriser 1/2 side kr. 200,- 1/1 side kr. 350,- For en årgang, marts, juni, oktober og december: 1/2 side kr. 600,- 1/1 side kr ,- Betaling Betaling for annoncer sker forud for indrykning. Henvendelse til klubbens kasserer Gratis Medlemmers små tekstannoncer optages gratis. Annonceformater Fil-format PDF-fil i 250 dpi og S/H. Word-doc garanteres ikke gengivet korrekt. Aflevering Deadline for næste blad er 1. maj

4 Bestyrelsen Formand Henriette B. W. Andersen Tlf Kasserer Janne Dinesen Tlf Bestyrelsen i øvrigt Næstformand Pernille Thorsen Sekretær Malene Lilleris Knudsen Best.medlem Trine Kjær Suppleanter Hanne Ryttergaard Lotte Søndergaard Møller Emner der ønskes behandlet af bestyrelsen sendes til formanden. Kontingent Betaling senest Senior kr. 250,-. Junior, under 18 år, kr. 150,-. Ind- og udmeldelse via Sporti.dk. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt, jvf. klubbens vedtægter. Betalinger overføres til HUSK oplys navn samt hvad du betaler for. Generalforsamling afholdes årligt, ultimo januar/primo februar. Velkommen til nye medlemmer Klubben er i vinterens mørke tid blevet udvidet med to nye medlemmer. Vi siger velkommen til. Augusta Abildgaard Holst Tanja Jordan 4

5 Formandens beretning for 2012 Af Henriette Brix Worrm Andersen, formand Kære alle geysir medlemmer Så er der gået endnu et år og tiden er kommet til formandens beretning, som i dette nummer også fungerer som Lederen. Det har været et godt år for klubben der kommer stadig nye medlemmer til, både for at deltage i klubbens store breddeaktiviteter, men også nye kræfter som kan træde til, når de gamle garvede synes det er på tide at lade nye komme til. Ildsjæle kan også løbe tør for brændstof I alle idrætsforeninger kæmper man med mangel på frivillige kræfter mere og mere må udliciteres, og det koster. De frivillige enten ikke orker det pga. job og børn, eller fordi tordensskjolds soldater løber tør for kræfter. Dette ramte også Geysir i 2012 og vi måtte derfor aflyse vores sponsordag, rigtig ærgerligt men sådan blev det, da der ikke var nogen som havde overskuddet til at løfte opgaven. Bestyrelsen og udvalgene gik derfor i tænketank til et udvalgsmøde og flere ideer kom på banen for, hvordan man evt. undgår at løbe tør for kræfter og frivillige. Skal en sponsordag overhovedet ligge hos stævneudvalget? Er det en opgave alle udvalg skal løse i fællesskab? Eller skal der laves et udvalg som hedder sponsorudvalg, som både løfter opgaven med at samle sponsorater ind til alle klubbens stævner, arrangementer, og til klubben generelt og som står for en sponsordag? Så man undgår at trætte de folk, som igennem mange måneder allerede har været i gang i andre udvalg? Nye tiltag er altid gode. Personligt kunne jeg godt brænde for at stable et sponsorudvalg på benene. Jeg synes ideen er rigtig god. Og når vi nu taler om sponsorer, så har vi været så heldige både i 2012 men også i det kommende år 2013 at få en stor portion penge fra Casino Ro s til at dække vores store udgifter på græsslåning og vedligehold af vores baneanlæg. Kommunen vil gerne slå de dyre strå Jeg må desværre fortælle, til stor ærgrelse, især set i lyset af at, jeg sidste år glædesstrålende fortalte at Lejre Kommune ville stå for græsslåning. Lejre Kommune vil IKKE stå for den økonomiske del af dette. De vil rigtig gerne slå græsset, ja tak, men til en langt højere pris af, hvad vi kan få det til. 5

6 Kommunen holder ikke deres aftaler Bestyrelsen havde indgået en aftale med Lejre Kommune om græsslåning og det var lovet os, at vi ikke skulle betale for det desværre gælder mundtlige aftaler ikke i kommunalt regi, så pludselig sendte de os en regning på græsslåning for Kasserer Janne og jeg var straks på barrikaderne, og forlangte et møde med Lejre Kommune, efter vi havde sendt dem flere skrivelser om, at de havde lovet os, både mundligt men også i nogle mails sådan lidt kryptisk skrevet, at kommunen ville varetage opgaven uden beregning. Skønt store protester fra vores side, hjalp det ingenting. Men de opfordrede os i stedet for at søge støtte til HIT, som de var meget begejstrede for og til vores juniorridelejr, da de fandt ud af, at juniorudvalget netop i 2012 ville holde den på vores eget baneanlæg. Mange afslag på sponsorater Ok så må vi jo søge penge til de formål, tænkte jeg, og skrev straks nogle ansøgninger i god tro på, at de så der ville hjælpe os. Men nej, ingen penge til HIT fik vi, for Lejre Kommune giver ikke penge til lejr-skolearrangementer, var argumentet for at juniorridelejren heller ikke fik nogle penge. Tja, så er det ikke nemt. Og jeg har søgt utallige sponsorater og fonde til en udvidelse af vores baneanlæg, men fået afslag på afslag. Heldigvis har vi så fået nogle penge til at betale for græsslåning lidt over 1/3 af vores udgifter til dette både i 2012 og 2013, men det betyder at medlemmerne stadig må træde til med praktisk hjælp, når vi har lugedage og arbejdsdage på Geysirsletten. Lugedagen både hyggelig og effektiv Og sikke en lugedag vi havde i efteråret. Som Finn Nejstgaard sagde: Jeg har været med i klubben i mange år, men vi har aldrig været så mange til en lugedag før og det var en rigtig dejlig aften vi havde med langborde med pizza og socialt samvær. Der kom alle kræfter frem fra de frivillige og baneanlægget blev rigtigt flot til Geysir Masters. Stor succes med aktivteterne især juniorerne Klubben har haft mange arrangementer i året 2012, O-ridt, Historisk tur med Jock, HIT, træningsstævner både for seniorer og juniorer samt Geysir masters. Jeg vil særligt fremhæve juniorudvalgets store arbejde, ikke fordi nogen fortjener mere ros end andre, men fordi juniorudvalget har formået at lave nye tiltag, som tiltrækker så mange juniorer, at de snart ikke har plads til alle de børn, der gerne vil være med og faktisk tiltrækker Geysir nye junior medlemmer alene pga. alle aktiviteterne udvalget sørger for. Der har somme tider været næsten 25 børn til arrangementer, hvad enten det var filmaftener, undervisning eller det nye tiltag med juniortræf en søndag om måneden, hvor juniorudvalget var så heldige at få sponseret en luksus udgave af et ponygames sæt i 2012 fra Finn Olsen VVS, til store glæde for de deltagende børn og heste. Successen betyder, at juniorudvalget har overvejet at inddele børnene i de store og de små, fordi det simpelthen er for svært at tilgodese så mange børn på en gang. Og det er jo et luksusproblem må man sige. Der sidder gode og arbejdssomme kræfter i juniorudvalget, som gør et kæmpe stykke arbejde til glæde for en masse børn, godt gået! I 2012 var 7 juniorer heldige at få deres kontingent betalt via et sponsorat fra Lejre Rotary i 6

7 Henriette B. W. Andersen, har trods barselorlov, mere end passet sit formandsvirke, baby Hannah og bedriften Foto: Privat år har vi fået 13 kontingent-sponsorater og i aften havde vi så besøg af Lejre Rotary som kom og uddelte sponsoratet til de heldige børn Og alle vores sponsorer skal have en STOR tak uden dem ville det ikke været det samme at afholde alle vores arrangementer og baneanlægget kørende og vi er meget taknemmelige for enhver håndsrækning. Udvalgene og den gode klubånd Alle udvalg har fungeret godt i det forgangne år både med gamle garvede og nye gode kræfter. Udvalgene har formået at lave gode arrangementer og stævner for deltagerne i den gode klubånd, hvor der er plads til alle og enhver. Tak til alle jer som har gjort en stor indsats i det forgangne år, vi håber på at I fortsætter men også at der bliver plads til nye gode frivillige kræfter i udvalgene. Nogle udvalg står allerede her i aften og håber at nye vil melde sig under fanerne når vi når dertil. Børn i bestyrelsen Bestyrelsen har igen i året der er gået arbejdet godt sammen, vi er ikke altid enige om alting, men vores møder foregår altid i en god tone og især en stor tak til Trine, for sit gode samarbejde især med junior-udvalget og for alle de år du har siddet i bestyrelsen nu takker du af og lader en anden komme til pga. dit arbejde og dine børn, som kræver mere af dig nu. Ja, jeg selv fik jo en skøn datter i september måned, men at gå på barsel fra Geysir, det kom ikke på tale. Jeg kan slet ikke lade være med at deltage i Geysir klubben, og jeg tror, at mange havde håbet på en fødsel i Sagnlandet midt i festteltet, diverse ridende jordmødre stod klar på sidelinien. Det ville Hannah åbenbart ikke være med til. Jeg fik lov at være med til HIT, og det var en lettelse for mit udvalg, at de ikke skulle køre HIT uden mig. Måske er det lidt farligt at sidde i bestyrelsen, for først var det Malene som fik en datter, så kom jeg på banen, og nu er vores næstformand gravid. Men selv om vi alle har travlt med job, børn og ikke mindst heste, så er der altid plads til 7

8 Geysir. Vi brænder for at være frivillige og jeg vil gerne takke mine bestyrelsesmedlemmer for at I er, som I er! I giver en masse til klubben med jeres tid, kræfter og gode indput. Malene og jeg er på valg i år det bliver spændende at se om vi bliver væltet af pinden. Vi er begge klar til at sidde 2 år endnu. Stævner og brugen af banen I mange år har der været talt om en evt. baneudvidelse i klubben pga. de nye baneregler. I aften skal Lise Kjergaard ridse økonomien op for en evt. baneudvidelse og vi skal debattere emnet. Men selvom vi evt. ikke har råd til en udvidelse af vores bane, så er det helt sikkert, at vores eget baneanlæg af den grund sagtens kan eksistere som den er og bruges til træningsstævner, undervisning, juniortræf, ridelejr og til almen brug. Banen har faktisk været brugt meget i år, for jeg kører tit forbi og må gang på gang lægge lægter op på plads og fjerne klatter, sætte ledhåndtag korrekt op på plads osv. Det er selvfølgelig lidt træls at folk ikke efterlader banen, som det er ønsket, men det gode er, at vi så ved, at banen bliver brugt flittigt Gang i Hedeland Stævneudvalget vil forsøge at lave et større juniorstævne end vores eget baneanlæg kan klare her i år og vi håber at I får stor succes med afholdelse af stævnet på Hedeland. Det er faktisk også vigtigt, at vi de sjællandske lokalklubber bruger Hedeland, så vi sørger for, at Hedeland vil eksistere fremover. Og stævner er vigtige for Geysirs økonomi, så vi er sikre på at stævneudvalget får stor succes med deres forårs juniorstævne og ser frem til Geysir Masters til efteråret. Udkommer bladet på de rigtige medier Bladet og hjemmeside vil altid være til debat og snak på en generalforsamling skal bladet fortsætte, er det for stor en økonomisk byrde, fungerer hjemmesiden, skal den nedlægges og skal vi bare bruge Facebook? Meningerne er nok lige så delte som vi er medlemmer af klubben, men vi har talt om vi evt. skal nøjes med at lave tre blade om året, om vi skal headhunte nye annoncører som f.eks kan blive tilbudt at få deres annonce trykt i farver mod en merpris. Bestyrelsen arbejder sammen med Inger og Annie på muligheder for at få flere indtægter ind på bladet så udgifterne kan holdes nede. Fakta er at Inger og Annie laver et fantastisk blad, og at Geysir er én af de få klubber som har et blad noget som også lokker nye medlemmer til. Det bliver spændende at høre medlemmernes meninger her i aften om bladets fremtid. Jeg takker Her til sidst i min formandsberetning vil jeg bare sige tak til jer alle sammen, tak til jer som har trukket det store læs i årets løb, som frivillige og som deltagere uden jer ingen klub. Lad os arbejde på at 2013 bliver et ligeså fantastisk år som Tak til klubbens medlemmer for at deltage i klubbens arrangementer og til vores sponsorer for at gøre det muligt at eksistere som en god klub båret af frivillige kræfter. Geysir har en rigtig god klubånd lad aftenen bære præg af dette, hvis debatten skulle blive ophedet. 8

9 Markus og Julie gør sig utroligt godt som ekvipage. De nyder begge i fulde drag at være med og især klæder det dem at ride finalerne. Held og lykke til jer i stævnesæson Foto: Privat. Markus fra Nøddegården Charme, selvtillid og lækkert hår, ja Markus har det hele! Jeg lærte Markus at kende i august måned 2012 Jeg ville forfærdelig gerne ride vores årlige klubmesterskab, men kunne ikke have min egen med, så jeg slog en status op på facebook, og wupti, så fik jeg en besked fra Helle Hygom. Helle havde et par heste, som jeg kunne vælge imellem, hvis jeg ville låne en og det ville jeg da gerne! Der var ingen tvivl om hvem det skulle være. Jeg havde set Markus til nogle få stævner med Helle selv og Simone, hendes tidligere ridepige, og der var noget der havde fanget mig ved ham lige fra start. Jeg nåede at ride Markus fem gange inden stævnet, hvor vi skulle ride 4.1 og T.1, vist nok Markus debut i de klasser og i hvert fald vores debut sammen. Det gik over al forventning og vi havnede også i A-finalen i T.1 hvor vi blev nr. 3! Efterfølgende kunne jeg jo ikke lade være at tænke på Markus hele tiden, for nøj en hest med potentiale! Perfekt for mig når nu jeg stadig har et par ungrytter år tilbage. Så jeg sendte Helle en sms, og vi blev enige om, at jeg fremover skulle ride Markus fast og vise ham i Det medførte også, at jeg flyttede min egen hoppe op til Ejby, så hestene var samlet ét sted, og jeg har ikke fortrudt et eneste sekund. Helle er en fantastisk coach og Markus er sådan en hest, hvor man sidder med et smil på læben fra start til slut :-) Jeg glæder mig helt enormt til at vise ham på stævnebanerne i 2013 og vi håber selvfølgelig på at kunne få DM point, det ville være en fantastisk oplevelse. Nåh ja og ej at forglemme, Markus er efter den fantastiske Hlynur fra Kjarnholtum, som jo har givet en masse virkelig gode afkom, og Markus er avlet hos Stutteri Nøddegården, som er et lille stutteri i Jylland, med avlsmateriale og heste i særklasse. Julie Aaby Clauding Din hest kan også blive Side 9 hest, gammel som ung, hest som rytter. Send et billede og nogle ord om din hest til 9

10 Kathrine og Drottning arbejder bla. med form og eftergivenhed i tölt. En snedækket bane er ingen hindring for at træne gangarter, voltearbejde og lydighed. Med brodder går hesten akkurat lige så fint som på grusbane. Foto: Jacob Hauge. Min vintertræning med islænderen Med realistiske mål for træningsarbejdet, er den mørke og kolde vinter ikke så lang og kan passende udnyttes til træning og finpudsning af gangarter Af Kathrine Larsen Vinteren er ved at være slut, vi går nu mod lysere og varmere tider. Nu er det tid til rigtig at komme ud og bruge sine islændere, til det de egner sig til, time lange skovtur og massere af fart i de lækre gangarter. For de fleste er vinteren noget, der bare skal overståes rent hestemæssigt. Vi slæber spandvis af vand, foder og strøelse ud til vores heste, samt ordner bokse og løsdrifte i et væk. Hver gang vi skal ud, bruger vi 30 min på at sætte mordax i og/eller strigle mudder af de små hårtotter. Vintertid er forberedelsestid Men vinteren er for mig også tid til fordybelse i mine heste, jeg kan gå og finpudse gangarter, holdning og form. Generelt tage fat i alle de ting, som gerne skal sidde i skabet, når hesten skal ud og bruge sig på de lange ture i skoven eller vises frem til et stævne eller to. Det kan være svært at motivere sig til en fast træningsplan om vinteren, så for mig hjælper det at sætte mig en række mål. Så har jeg noget at se frem mod, en grund til at gå ud og grave 10

11 hestene fri af snedyngerne. Og så er det om vinteren, jeg rigtig kan få gang i undervisningen af mig selv og hesten, nu kommer der jo ikke hele tiden skovture i vejen for min træning. Målsætning for sidste vinter Det er altid vigtigt at sætte sig realistiske mål for både sig selv og sin hest. Det synes jeg var rigtig svært sidste år, da jeg var ny indenfor islæderverdenen. Sidste års mål er for mange nok ret beskedne; at finde 4 rene gangarter, at jeg skulle lære at ride tølt og kunne skifte mellem gangarterne uden problemer. Det infriede jeg til geysirmesterskaberne, hvor min lille islænder Drottning langt overgik mine forventninger. Målsætning denne vinter Denne vinter har jeg specielt fokuseret på min lille rødtop og de udfordringer, vi er kommet til i hendes udvikling som ridehest. Så dette års mål for hesten er, at kunne gå i holdning i trav, lave 10 m volter og versader og schenkelvigninger i trav, samt galopere på volter og så skal der arbejdes på bæring, tempo og form i tølt. Målene for mig selv er at blive en smidig mere ligevægtig rytter med korrekt opstilling og præcise hjælpere. Træningsplaner Når først målsætningen er på plads, er det med at lægge en træningsplan, som kan indfri de mål man har sat sig. Fortsættes side 12 11

12 Fortsat fra side 11 Jeg har derfor modtaget undervisning i tølt hver 14. dag, akademisk undervisning i jordarbejde og ridning uden sadel hver 14. dag. Så kunne jeg selv nørde med de opgaver jeg fik i den mellemliggende periode, samt selv træne trav og galop. Så for at opfylde mine mål, blev træningsplanen udmålt til 2 gange banetræning om ugen, 1 gang træning fra jorden og 2 dage med skovtur både alene og med andre. Se indad For at opnå målsætningen for mig selv begyndte jeg til yoga, for at få mere styr på min krop. Og begge mine undervisere fokuserer meget på, at jeg har den korrekte holdning og signalgivning. Jeg træner balance og præcision af signalgivning gennem træning uden sadel. Jeg rider med mellemrum uden bid og træner derved, at jeg ikke er afhængig af at have et bid i munden, men STOR ERFARING! ishesteridning.dk Jeg kommer ud og underviser Undervisning på alle niveauer Skovturstræning Tilridning Problemheste trænes Nervøse ryttere coaches Trailertræning Annie Rasch Undervisning l Tilridning l Træning l Kommission

13 kan styre min hest på ben og sæde. Men som altid er det sværere at rette sine egne fejl end hestens, så kampen mod de hævede hæle og sofasædet er sat i værk. Lidt af en nørd Jeg ved godt at mange synes, jeg er lidt af en nørd, men jeg ser det kun som en god ting. For mig er vejen til en glad hest og rytter, at hesten er i stand til at gøre det jeg beder den om, og jeg som rytter altid ved, hvad jeg kan forlange af min hest. Ønsker jeg ikke at forlange noget af mig selv, synes jeg ikke jeg kan forlange noget af min hest. Derfor har den sorte islænder Snót heller ikke fået opstillet en målsætning denne vinter, og jeg forlanger så heller ikke, at hun skal andet end bare tulle ture i skoven. Godt forår Så vinteren er hos mig og mine heste nørde-tid, her laver jeg fundamentet for de fede skovture på min lille rød islænder til forår og sommer og sørger for at vores kommunikation er fintunet. En glad hest er den, der ved hvad du beder den om, og har kræfter til at udføre det du beder om. Foto tv: Der bliver også tid til at Drottning kan slappe af på folden. Foto: Kathrine Larsen. For mig er vejen til en glad hest og rytter, at hesten er i stand til at gøre det jeg beder den om, og jeg som rytter altid ved, hvad jeg kan forlange af min hest. Foto: Jacob Hauge. 13

14 Midler til drift og vedligeholdelse I efteråret 2012 ansøgte bestyrelsen på klubbens vegne Casino Ro s i Roskilde om midler til drift og vedligeholdelse af vores baneanlæg for at dække nogle af de store udgifter, vi har på Geysirsletten. Geysir har været så heldige at modtage kr. fra Casino Ro s til dette formål til brug i året Geysir vil gerne takke MANGE gange for det flotte sponsorat som vi har modtaget. Alulettte Ponygames startpakke Junior udvalget vil gerne sige et stort tak til Finn Olsen VVS Et andet sponsorat, som også er til stor fornøjelse og glæde er en ponygames startpakke, som klubben modtog ii efteråret 2012 sponseret af Finn Olsen VVS. Alulettte Ponygames startpakke repræsenterer en værdi på kr. Ponygames pakken blev straks taget i brug til vores juniortræf og med stor succes. Vi glæder os til kommende sæson hvor vi udover spring, fodbold o.lign, nu også kan tilbyde ponygames som en aktivitet. 14

15 Eksemdækken - når din hest fortjener højeste beskyttelse og markedets bedste eksemdækken l Eneforhandler af RSH-eksemdækkenet i Danmark l Unikt design l God pasform l UV-reflekterende stof l Hurtig tørretid l Åndbart stretch-materiale l Sidder som en body-stocking om hesten l Alle racer og størrelser udfra individuelle mål l Forskellige modeller l Andre varer til eksemheste Model Ljóri fra RSH-eksemdækken. Sleipnir-Naturridning Tlf (tirs-søn 9-18) OBS: Telefon under barsel FODER SÆLGES Valset og hel sorthavre Valset og hel byg Havrehalm minibig ca. 250kg Byghalm minibig ca. 250 kg Wrap, blanding heste wrap og hø Finn Eliasen, Ravnshøjvej 40, Kornerup 4000 Roskilde

16 Succesen fra sidste års udvides Du får mulighed for at afprøve dig selv, din hest eller jer begge ved træningsstævnet. Inden er der stævnetræning undervisere og dommere Vi arrangerer igen i år stævnetræning og et lille afsluttende stævne på Geysirsletten. I forlængelse af sidste års succes har vi valgt at udvide konceptet, idet der nu vil være to undervisere/dommere: Lorraine Bourbon og Jens Krarup Nielsen - og dermed to sæt øjne ;-) Alle deltagere vil også få skriftlig feedback med hjem. Kriterier for at deltage Synes du, nedenstående passer på dig og din hest, er det dig, som denne aktivitet henvender sig til: Jeg er fortrinsvis skovtursrytter Jeg har aldrig/sjældent redet stævner Jeg ved ikke, om jeg vil starte stævne Jeg tror ikke, at jeg selv eller min hest er dygtig nok til at starte stævner Jeg og min nye/unge eller uerfarne hest vil godt prøve Jeg ved ikke helt, hvordan de forskellige discipliner skal rides Jeg kunne tænke mig at være med for sjov Ryttere med en del/meget stævneerfaring og juniorer kan ikke deltage. Klasser Du kan deltage i følgende klasser: T8 Letteste tøltklasse - der vises valgfrit tempo tølt på begge volter. eller T5 Lidt sværere tøltklasse der vises arbejdstempo tølt på én volte, der tages ned i skridt og skiftes volte. Arbejdstempo tølt på kortsiderne, på langsiden tydelig øgning af skridtlængden. Geysirsletten Oldvejen 3, Gevninge Lørdag d. 4. maj fra kl Program: Morgenmad og introduktion Stævnetræning Frokost, medbring selv Stævne med skriftlig bedømmelse Obligatorisk for alle! 4.5 Letteste firgangsklasse der vises arbejds- til middeltempo tølt, trav, middeltempo skridt og arbejds- til middeltempo galop. Tilmelding via Sporti Tilmelding via Sporti.dk - Max 15 deltagere! Sidste frist for tilmelding mandag 15. april. Prisen vil være 400 kr. pr. person. Venteliste kan oprettes ring Annette: Nærmere program og tider vil blive fremsendt til deltagerne pr. mail, når kurset nærmer sig. Praktiske hjælpere Efterlysning: Vi søger praktiske hjælpere, dommersekretærer og heppekor til eftermiddagens stævne. Ring ( Annette ) eller mød bare op og deltag, det er hyggeligt og sjovt. Mvh Aktivitetsgruppen Annemette, Lotte, Kirsten og Annette 16

17 Billeder fra sidste års (2012) træningsstævne Dana Giesler og Holur. Fotos: Annette Kjeltoft. Lisbet Vadmand og Spoi. Lorraine giver afsluttende mundtlig feedback til rytterne. 17

18 Referat af bestyrelsesmøde 2. oktober 2012 Referater af Malene Knudsen Mødet blev holdt hos Hanne, og tilstede var: Janne Dinesen, Hanne Ryttergaard, Lotte Søndergård, Trine Kjær og Malene Knudsen. DI Generalforsamling d. 17/11, Pernille og Lotte deltager. Klubmøde d. 28/10, Lotte og Janne deltager. Generalforsamling Janne sender besked til medlemmerne ang. generalforsamling d. 28/2 kl. 19. Sted følger. Har Henriette booket lokale? Banen Kan man finde sponsorer til driften af banen?? Banepleje, toilettømning, osv. Janne laver overslag over driftudgifter vedr. banen til næste møde. Sponsordag Sponsordagen blev ikke til noget i år. Skal vi fremover sende brev til sponsorerne, og bruge islandshestens dag på noget andet? Hvordan skal sponsoraterne fra Lejre Rotary til de 13 juniorer uddeles? Udvalgsmøde Der bliver afholdt udvalgsmøde d. 29/11 kl. 19 i Stalden, Borrevejle Camping (DKtanken). Lotte laver invitation, Malene mailer til udvalgsformænd. Regnskab Janne har ansøgt om bladtilskud for Næste møde d. 15/11 kl

19 Referat af bestyrelsesmøde 5. februar 2013 Mødet blev holdt Henriette, og tilstede var: Janne Dinesen, Hanne Ryttergaard, Henriette Andersen, Trine Kjær og Malene Knudsen. Regnskab Janne er færdig med regnskabet, og det blev gennemgået. Budget for 2013 blev lavet. Dialogmøde for de sjællandske islandsheste-klubber Perille deltog i mødet sammen med 10 andre lokalklubber. Ønsket er et samarbejde på tværs af klubberne, så man eks. kan afholde alrid osv. Udvalgsmøde Janne har lavet et idekatalog ud fra brainstor ming/ønsker/tanker for fremtiden, som blev lavet til udvalgsmødet i december. Idekataloget blev gennemgået, og er klar til fremlæggelse til generalforsamlingen. Sponsorater Henriette har sendt flere ansøgninger til forskellige fonde osv., mhp. sponsorater til baneudvidelse, alle har givet afslag. Derudover har Henriette søgt Dansk Idrætsforbund om kontingentfritagelse for 26 juniorer, samt kr. til springmateriel, også til juniorerne. Lejre Rotary har igen i år givet kontingent til 13 juniorer, som bliver overrakt til generalforsamlingen. Noterne fra førstehjælpskurset Få PowerPoints tilsendt på mail Var du med på førstehjælpskursus og gerne vil have noterne kan du sende en mail til Trine Kjær, som har PowerPoint fra arrangementet. Trine Kjær Annoncering i GeysirNyt i 2013 Billig annonceplads Annoncér med stor effekt og til en bred målgruppe ved at indrykke din annonce i GeysirNyt Bladet kommer ud till alle klubbens medlemmer fire gange årligt. Du kan tegne annonce per gang eller få rabat for tegning for et helt år. Du kan få hjælp til opsætning af annoncen Annoncepriser 1/2 side kr. 200,- 1/1 side kr. 350,- For en årgang, marts, juni, oktober og december: 1/2 side kr. 600,- 1/1 side kr ,- Kontakt kasserer Janne Dinesen Tlf

20 Fortsat fra side 19 Referat af udvalgsmøde 29. november 2012 Alle udvalgsmedlemmer var inviteret til en evaluering af året der er gået, samt ideer og visioner for Geysir Alle udvalg var pænt repræsenteret af de 11 udvalgsmedlemmer der deltog i mødet, som foregik i en dejlig Geysir-ånd, og med julehygge. Aktivitetsudvalg Der har været flere arrangementer i 2012: O-ridt stor succes, relativt nemt at arrangere Loppemarked aflyst pga. for lille tilslutning Ridetur m/jock godt arrangement HIT godt arrangement. Der er ikke fastsat dato for 2013, der afventes møde med Sagnlandet. Træningsstævne stor succes Det blev nævnt, at det lader til, at være en god ide at give arrangementer et par års pause, for derefter at afholde dem igen. Både for arrangørerne, men også for deltagernes skyld. Juniorudvalg Der har været afholdt en del i 2012: Træningsstævne god tilslutning Ridelejr på banen, max på 12 deltagere stor succes Filmaften/pizzahygge 23 deltagere = stor succes Undervisning m/louise Mølbak forår og efterår, udbytterigt for både store og små ryttere Træf på banen en søndag om måneden stor succes, 23 deltagere sidste gang Udvalget vil gerne have flere medlemmer, så det er muligt at afholde flere arrangementer, også opdelt for store/små, eks. stutteribesøg. God ide med deltagelse fra bestyrelsen til et møde i starten af året. Stævneudvalg Juniorstævnet blev aflyst, da udvalget mistede to garvede stævnefolk, og derfor ikke kunne påtage sig at afholde stævnet. Der blev afholdt GM i september, med stor tilslutning. Øvet rytter søges Stor villig og reel 5 gænger vallak søger øvet rytter til motionering i Ledreborg skovene. Den søde rytter der har redet ham, rejser desværre. Da jeg selv er meget hjemmefra, søger jeg en ridevant/øvet rytter til at ride ham mindst en gang ugentligt, evt. flere. Helst hverdage. Hesten står på Ledeborg, inkl. ridekort. Henvendelse til Philippe på

21 Patella fixation - knæskallåsning hos ungheste Det ser farligt ud når hestens bagben låser fast, den kan ikke stå og i forsøget på at flytte sig, slæber den bagbenet efter sig Knæskalslåsning ses oftest hos føl og plage fordi de er i voksealderen. Heldigvis vokser flertallet sig fra problemet, dvs. når vækstperoden er overstået kan ligamenterne igen følge med. Når knæet låser er det knæskallen der sætter sig fast uden for sin normale position, midt mellem de to ledruller på underbenets knogle. Der forekommer kun knælåsning på bagben. Ligamenter trækker forskelligt Årsagen er de ligamenter der normalt holder knæskallen på plads, er blevet for stramme i den en side, knæskallen trækkes ud af sin normale position og kan ikke bevæges. I situationer hvor skallen har sat sig fast, og hesten står med låst bagben, kan det låses op ved at bakke hesten. Er låsningen ikke alvorlig, smutter skallen oftest på plads af sig selv. Hvis knæskallen ikke hopper på plads af sig selv, skal man kontakte dyrlægen, der vil skubbe knæskallen på plads, samtidig med den bakkes. Der ordineres smertestillende medcin, der er med til at dæmpe eventuel hævelse omkring leddet også. Andre behandlingsformer Heste der ofte får knæskalslåsning, kan hjælpes af smeden. En beskæring, hvor tåen kortes så meget som muligt, aflaster og ændrer benstillingen. God effekt får man også fra kiropraktisk- og akupunkturbehandling, som retter evt. skævheder i lænden - og får muskler og scener til at slappe af. Fra nettet/ar Mattis her på en kold vinterdag på en blæsende fold, har prøvet det en enkelt gang som helt ung. Foto: Annie Rasch 21

I dette nummer. Juni 2012

I dette nummer. Juni 2012 Juni 2012 NYT I dette nummer Træningsstævne på sletten side 6 Geysirmasters 2012 side 14 De tre I er. Inger, istölt og island side 20 Juniortræf med 11 deltagere side 27 Pizza, hygge og film på storskærm

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen

Nyhedsbrev. Nr. 29. 10. årgang november 2012. Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Nyhedsbrev Nr. 29. 10. årgang november 2012 Foto: Helle Christiansen Efterår og foreningens 10.år. af Helle Christiansen Her i november er det 10 år siden, vi holdt den stiftende generalforsamling i vores

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

24 KLUBBLAD NR 1 - MARTS 2011 1

24 KLUBBLAD NR 1 - MARTS 2011 1 24 KLUBBLAD NR 1 - MARTS 2011 1 Bestyrelsen Formand Marie Estrup Annekærvej 30 8250 Egå Tlf. 86 22 74 61 marie@jokull.dk Sekretær Annette Fløe Møller Kladderhøjvej 1, 8410 Rønde Tlf. 86 37 36 26 annette@jokull.dk

Læs mere

Dragende Nyheder. Indhold: udkommer: Nyt fra formanden 4. Fra redaktørerne 4. Islandshestens dag 6. Følshow 7. Jubilæumsdag 8. Aktivitetskalender 9

Dragende Nyheder. Indhold: udkommer: Nyt fra formanden 4. Fra redaktørerne 4. Islandshestens dag 6. Følshow 7. Jubilæumsdag 8. Aktivitetskalender 9 10. årgang December 2011 Dragende Nyheder udkommer: Juni - September December - Marts Deadline for næste blad: Den 18. februar Bladindlæg: Stof til bladet bedes sendt til janniej_rgensen@ hotmail.com Redaktør:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

Parløb puster ild i sjælen

Parløb puster ild i sjælen Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter januar 2011 01 Parløb puster ild i sjælen Tænk det igennem, inden du giver dig i kast med inkasso Du står som fødder, hofter og knæ er placeret Plejehjem

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

ISLANDSK HEST. e - magasinet. Køb af hest DM 2014. Anne Sofie Nielsen giver gode råd. Få overblik

ISLANDSK HEST. e - magasinet. Køb af hest DM 2014. Anne Sofie Nielsen giver gode råd. Få overblik Islandsk Hest er udgivet af e - magasinet. 1. årgang / nummer 9 / Juli 2014 e - magasinet ISLANDSK HEST Køb af hest Anne Sofie Nielsen giver gode råd DM 2014 Få overblik e - magasinet ISLANDSK HEST Højsommer

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

JYSK. Ry fik forældrene ud af busken FODBOLD OKTOBER 2008. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin

JYSK. Ry fik forældrene ud af busken FODBOLD OKTOBER 2008. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin JYSK FODBOLD OKTOBER 2008 Ry fik forældrene ud af busken Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Et studie i Fair Play og det modsatte! Gennem flere år har DBU sat fokus

Læs mere

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET

foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SYSTEMET foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 141 maj 2011 27. årgang tema SIDE 7 SYSTEMET MÆND I FNUG REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE MED GIGT FNUG-Bladet: Udgives af FNUG - ForeningeN af Unge med Gigt.

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Orientering. VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere. Landstrænerne giver dig opskriften på succes. Find ud af, hvordan livet som eliteløber er

Orientering. VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere. Landstrænerne giver dig opskriften på succes. Find ud af, hvordan livet som eliteløber er Orientering O-posten 57. årgang Nr. 4 November 2008 MAGASIN FOR Dansk Orienterings-Forbund Tema: Eliten VM-rytternes gyldne råd: Vilje skaber vindere Landstrænerne giver dig opskriften på succes Find ud

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015

MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 MedlemsNyt Breinholtgård Golf Klub MedlemsNyt Nr. 13 April 2015 Breinholtgård Golf Klub Kokspangvej 17-19 6710 Esbjerg Tlf. 75 11 57 00 www.bggc.dk info@bggc.dk Kontoret/Golf Manager Carina Tranum 75 11

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere