NYT. I dette nummer. side 10. Marts 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT. I dette nummer. side 10. Marts 2013"

Transkript

1 Marts 2013 NYT I dette nummer Formandens beretning, læs side 5 Træningsstævne og stævnetræning side 16 Patella Fixation eller knæskalslåsning side 21 Klarir Knapar, nu med hjelm side 22 Nös og Emilie juniorpræsenterer side 26 Konkurrence, se hvordan du er med Bagsiden Selv om sneen liggger i driver på banen driver Kathrine og Drottning den ikke. De træner efter nøje planlagt program side 10

2

3 Indhold Bestyrelsen... 4 Formandens beretning for Side 9 Hesten, Markus og Julie... 9 Vintertræning med din hest Træningsstævne og stævnetræning Referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder Knæskalslåsning hos ungheste Klarir Knapar, opfordring på Facebook Heste fra St. Hede Arrangementskalender Ny pjece samler regler og love om heste Juniorpræsentation, Nös og Emilie Bestyrelse og udvalg Forsidekonkurrence, se bagsiden Redaktion GeysirNyt Galpestykket Roskilde Tlf.: Nyt Redaktør Inger Frederiksen. Layout Annie Rasch Det med småt Genoptryk af bladets artikler er tilladt med kildeangivelse. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indlæg, samt afvise annoncer og artikler, der strider mod foreningens interesse. Artikler i bladets udtrykker ikke nødvendigvis foreningens synspunkter. Bladet trykkes i 250 eksemplarer og udkommer fire gange årligt. Forsidefoto: Kathrine Larsen og Drottning. Foto: Jacob Hauge Annoncepriser 1/2 side kr. 200,- 1/1 side kr. 350,- For en årgang, marts, juni, oktober og december: 1/2 side kr. 600,- 1/1 side kr ,- Betaling Betaling for annoncer sker forud for indrykning. Henvendelse til klubbens kasserer Gratis Medlemmers små tekstannoncer optages gratis. Annonceformater Fil-format PDF-fil i 250 dpi og S/H. Word-doc garanteres ikke gengivet korrekt. Aflevering Deadline for næste blad er 1. maj

4 Bestyrelsen Formand Henriette B. W. Andersen Tlf Kasserer Janne Dinesen Tlf Bestyrelsen i øvrigt Næstformand Pernille Thorsen Sekretær Malene Lilleris Knudsen Best.medlem Trine Kjær Suppleanter Hanne Ryttergaard Lotte Søndergaard Møller Emner der ønskes behandlet af bestyrelsen sendes til formanden. Kontingent Betaling senest Senior kr. 250,-. Junior, under 18 år, kr. 150,-. Ind- og udmeldelse via Sporti.dk. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt, jvf. klubbens vedtægter. Betalinger overføres til HUSK oplys navn samt hvad du betaler for. Generalforsamling afholdes årligt, ultimo januar/primo februar. Velkommen til nye medlemmer Klubben er i vinterens mørke tid blevet udvidet med to nye medlemmer. Vi siger velkommen til. Augusta Abildgaard Holst Tanja Jordan 4

5 Formandens beretning for 2012 Af Henriette Brix Worrm Andersen, formand Kære alle geysir medlemmer Så er der gået endnu et år og tiden er kommet til formandens beretning, som i dette nummer også fungerer som Lederen. Det har været et godt år for klubben der kommer stadig nye medlemmer til, både for at deltage i klubbens store breddeaktiviteter, men også nye kræfter som kan træde til, når de gamle garvede synes det er på tide at lade nye komme til. Ildsjæle kan også løbe tør for brændstof I alle idrætsforeninger kæmper man med mangel på frivillige kræfter mere og mere må udliciteres, og det koster. De frivillige enten ikke orker det pga. job og børn, eller fordi tordensskjolds soldater løber tør for kræfter. Dette ramte også Geysir i 2012 og vi måtte derfor aflyse vores sponsordag, rigtig ærgerligt men sådan blev det, da der ikke var nogen som havde overskuddet til at løfte opgaven. Bestyrelsen og udvalgene gik derfor i tænketank til et udvalgsmøde og flere ideer kom på banen for, hvordan man evt. undgår at løbe tør for kræfter og frivillige. Skal en sponsordag overhovedet ligge hos stævneudvalget? Er det en opgave alle udvalg skal løse i fællesskab? Eller skal der laves et udvalg som hedder sponsorudvalg, som både løfter opgaven med at samle sponsorater ind til alle klubbens stævner, arrangementer, og til klubben generelt og som står for en sponsordag? Så man undgår at trætte de folk, som igennem mange måneder allerede har været i gang i andre udvalg? Nye tiltag er altid gode. Personligt kunne jeg godt brænde for at stable et sponsorudvalg på benene. Jeg synes ideen er rigtig god. Og når vi nu taler om sponsorer, så har vi været så heldige både i 2012 men også i det kommende år 2013 at få en stor portion penge fra Casino Ro s til at dække vores store udgifter på græsslåning og vedligehold af vores baneanlæg. Kommunen vil gerne slå de dyre strå Jeg må desværre fortælle, til stor ærgrelse, især set i lyset af at, jeg sidste år glædesstrålende fortalte at Lejre Kommune ville stå for græsslåning. Lejre Kommune vil IKKE stå for den økonomiske del af dette. De vil rigtig gerne slå græsset, ja tak, men til en langt højere pris af, hvad vi kan få det til. 5

6 Kommunen holder ikke deres aftaler Bestyrelsen havde indgået en aftale med Lejre Kommune om græsslåning og det var lovet os, at vi ikke skulle betale for det desværre gælder mundtlige aftaler ikke i kommunalt regi, så pludselig sendte de os en regning på græsslåning for Kasserer Janne og jeg var straks på barrikaderne, og forlangte et møde med Lejre Kommune, efter vi havde sendt dem flere skrivelser om, at de havde lovet os, både mundligt men også i nogle mails sådan lidt kryptisk skrevet, at kommunen ville varetage opgaven uden beregning. Skønt store protester fra vores side, hjalp det ingenting. Men de opfordrede os i stedet for at søge støtte til HIT, som de var meget begejstrede for og til vores juniorridelejr, da de fandt ud af, at juniorudvalget netop i 2012 ville holde den på vores eget baneanlæg. Mange afslag på sponsorater Ok så må vi jo søge penge til de formål, tænkte jeg, og skrev straks nogle ansøgninger i god tro på, at de så der ville hjælpe os. Men nej, ingen penge til HIT fik vi, for Lejre Kommune giver ikke penge til lejr-skolearrangementer, var argumentet for at juniorridelejren heller ikke fik nogle penge. Tja, så er det ikke nemt. Og jeg har søgt utallige sponsorater og fonde til en udvidelse af vores baneanlæg, men fået afslag på afslag. Heldigvis har vi så fået nogle penge til at betale for græsslåning lidt over 1/3 af vores udgifter til dette både i 2012 og 2013, men det betyder at medlemmerne stadig må træde til med praktisk hjælp, når vi har lugedage og arbejdsdage på Geysirsletten. Lugedagen både hyggelig og effektiv Og sikke en lugedag vi havde i efteråret. Som Finn Nejstgaard sagde: Jeg har været med i klubben i mange år, men vi har aldrig været så mange til en lugedag før og det var en rigtig dejlig aften vi havde med langborde med pizza og socialt samvær. Der kom alle kræfter frem fra de frivillige og baneanlægget blev rigtigt flot til Geysir Masters. Stor succes med aktivteterne især juniorerne Klubben har haft mange arrangementer i året 2012, O-ridt, Historisk tur med Jock, HIT, træningsstævner både for seniorer og juniorer samt Geysir masters. Jeg vil særligt fremhæve juniorudvalgets store arbejde, ikke fordi nogen fortjener mere ros end andre, men fordi juniorudvalget har formået at lave nye tiltag, som tiltrækker så mange juniorer, at de snart ikke har plads til alle de børn, der gerne vil være med og faktisk tiltrækker Geysir nye junior medlemmer alene pga. alle aktiviteterne udvalget sørger for. Der har somme tider været næsten 25 børn til arrangementer, hvad enten det var filmaftener, undervisning eller det nye tiltag med juniortræf en søndag om måneden, hvor juniorudvalget var så heldige at få sponseret en luksus udgave af et ponygames sæt i 2012 fra Finn Olsen VVS, til store glæde for de deltagende børn og heste. Successen betyder, at juniorudvalget har overvejet at inddele børnene i de store og de små, fordi det simpelthen er for svært at tilgodese så mange børn på en gang. Og det er jo et luksusproblem må man sige. Der sidder gode og arbejdssomme kræfter i juniorudvalget, som gør et kæmpe stykke arbejde til glæde for en masse børn, godt gået! I 2012 var 7 juniorer heldige at få deres kontingent betalt via et sponsorat fra Lejre Rotary i 6

7 Henriette B. W. Andersen, har trods barselorlov, mere end passet sit formandsvirke, baby Hannah og bedriften Foto: Privat år har vi fået 13 kontingent-sponsorater og i aften havde vi så besøg af Lejre Rotary som kom og uddelte sponsoratet til de heldige børn Og alle vores sponsorer skal have en STOR tak uden dem ville det ikke været det samme at afholde alle vores arrangementer og baneanlægget kørende og vi er meget taknemmelige for enhver håndsrækning. Udvalgene og den gode klubånd Alle udvalg har fungeret godt i det forgangne år både med gamle garvede og nye gode kræfter. Udvalgene har formået at lave gode arrangementer og stævner for deltagerne i den gode klubånd, hvor der er plads til alle og enhver. Tak til alle jer som har gjort en stor indsats i det forgangne år, vi håber på at I fortsætter men også at der bliver plads til nye gode frivillige kræfter i udvalgene. Nogle udvalg står allerede her i aften og håber at nye vil melde sig under fanerne når vi når dertil. Børn i bestyrelsen Bestyrelsen har igen i året der er gået arbejdet godt sammen, vi er ikke altid enige om alting, men vores møder foregår altid i en god tone og især en stor tak til Trine, for sit gode samarbejde især med junior-udvalget og for alle de år du har siddet i bestyrelsen nu takker du af og lader en anden komme til pga. dit arbejde og dine børn, som kræver mere af dig nu. Ja, jeg selv fik jo en skøn datter i september måned, men at gå på barsel fra Geysir, det kom ikke på tale. Jeg kan slet ikke lade være med at deltage i Geysir klubben, og jeg tror, at mange havde håbet på en fødsel i Sagnlandet midt i festteltet, diverse ridende jordmødre stod klar på sidelinien. Det ville Hannah åbenbart ikke være med til. Jeg fik lov at være med til HIT, og det var en lettelse for mit udvalg, at de ikke skulle køre HIT uden mig. Måske er det lidt farligt at sidde i bestyrelsen, for først var det Malene som fik en datter, så kom jeg på banen, og nu er vores næstformand gravid. Men selv om vi alle har travlt med job, børn og ikke mindst heste, så er der altid plads til 7

8 Geysir. Vi brænder for at være frivillige og jeg vil gerne takke mine bestyrelsesmedlemmer for at I er, som I er! I giver en masse til klubben med jeres tid, kræfter og gode indput. Malene og jeg er på valg i år det bliver spændende at se om vi bliver væltet af pinden. Vi er begge klar til at sidde 2 år endnu. Stævner og brugen af banen I mange år har der været talt om en evt. baneudvidelse i klubben pga. de nye baneregler. I aften skal Lise Kjergaard ridse økonomien op for en evt. baneudvidelse og vi skal debattere emnet. Men selvom vi evt. ikke har råd til en udvidelse af vores bane, så er det helt sikkert, at vores eget baneanlæg af den grund sagtens kan eksistere som den er og bruges til træningsstævner, undervisning, juniortræf, ridelejr og til almen brug. Banen har faktisk været brugt meget i år, for jeg kører tit forbi og må gang på gang lægge lægter op på plads og fjerne klatter, sætte ledhåndtag korrekt op på plads osv. Det er selvfølgelig lidt træls at folk ikke efterlader banen, som det er ønsket, men det gode er, at vi så ved, at banen bliver brugt flittigt Gang i Hedeland Stævneudvalget vil forsøge at lave et større juniorstævne end vores eget baneanlæg kan klare her i år og vi håber at I får stor succes med afholdelse af stævnet på Hedeland. Det er faktisk også vigtigt, at vi de sjællandske lokalklubber bruger Hedeland, så vi sørger for, at Hedeland vil eksistere fremover. Og stævner er vigtige for Geysirs økonomi, så vi er sikre på at stævneudvalget får stor succes med deres forårs juniorstævne og ser frem til Geysir Masters til efteråret. Udkommer bladet på de rigtige medier Bladet og hjemmeside vil altid være til debat og snak på en generalforsamling skal bladet fortsætte, er det for stor en økonomisk byrde, fungerer hjemmesiden, skal den nedlægges og skal vi bare bruge Facebook? Meningerne er nok lige så delte som vi er medlemmer af klubben, men vi har talt om vi evt. skal nøjes med at lave tre blade om året, om vi skal headhunte nye annoncører som f.eks kan blive tilbudt at få deres annonce trykt i farver mod en merpris. Bestyrelsen arbejder sammen med Inger og Annie på muligheder for at få flere indtægter ind på bladet så udgifterne kan holdes nede. Fakta er at Inger og Annie laver et fantastisk blad, og at Geysir er én af de få klubber som har et blad noget som også lokker nye medlemmer til. Det bliver spændende at høre medlemmernes meninger her i aften om bladets fremtid. Jeg takker Her til sidst i min formandsberetning vil jeg bare sige tak til jer alle sammen, tak til jer som har trukket det store læs i årets løb, som frivillige og som deltagere uden jer ingen klub. Lad os arbejde på at 2013 bliver et ligeså fantastisk år som Tak til klubbens medlemmer for at deltage i klubbens arrangementer og til vores sponsorer for at gøre det muligt at eksistere som en god klub båret af frivillige kræfter. Geysir har en rigtig god klubånd lad aftenen bære præg af dette, hvis debatten skulle blive ophedet. 8

9 Markus og Julie gør sig utroligt godt som ekvipage. De nyder begge i fulde drag at være med og især klæder det dem at ride finalerne. Held og lykke til jer i stævnesæson Foto: Privat. Markus fra Nøddegården Charme, selvtillid og lækkert hår, ja Markus har det hele! Jeg lærte Markus at kende i august måned 2012 Jeg ville forfærdelig gerne ride vores årlige klubmesterskab, men kunne ikke have min egen med, så jeg slog en status op på facebook, og wupti, så fik jeg en besked fra Helle Hygom. Helle havde et par heste, som jeg kunne vælge imellem, hvis jeg ville låne en og det ville jeg da gerne! Der var ingen tvivl om hvem det skulle være. Jeg havde set Markus til nogle få stævner med Helle selv og Simone, hendes tidligere ridepige, og der var noget der havde fanget mig ved ham lige fra start. Jeg nåede at ride Markus fem gange inden stævnet, hvor vi skulle ride 4.1 og T.1, vist nok Markus debut i de klasser og i hvert fald vores debut sammen. Det gik over al forventning og vi havnede også i A-finalen i T.1 hvor vi blev nr. 3! Efterfølgende kunne jeg jo ikke lade være at tænke på Markus hele tiden, for nøj en hest med potentiale! Perfekt for mig når nu jeg stadig har et par ungrytter år tilbage. Så jeg sendte Helle en sms, og vi blev enige om, at jeg fremover skulle ride Markus fast og vise ham i Det medførte også, at jeg flyttede min egen hoppe op til Ejby, så hestene var samlet ét sted, og jeg har ikke fortrudt et eneste sekund. Helle er en fantastisk coach og Markus er sådan en hest, hvor man sidder med et smil på læben fra start til slut :-) Jeg glæder mig helt enormt til at vise ham på stævnebanerne i 2013 og vi håber selvfølgelig på at kunne få DM point, det ville være en fantastisk oplevelse. Nåh ja og ej at forglemme, Markus er efter den fantastiske Hlynur fra Kjarnholtum, som jo har givet en masse virkelig gode afkom, og Markus er avlet hos Stutteri Nøddegården, som er et lille stutteri i Jylland, med avlsmateriale og heste i særklasse. Julie Aaby Clauding Din hest kan også blive Side 9 hest, gammel som ung, hest som rytter. Send et billede og nogle ord om din hest til 9

10 Kathrine og Drottning arbejder bla. med form og eftergivenhed i tölt. En snedækket bane er ingen hindring for at træne gangarter, voltearbejde og lydighed. Med brodder går hesten akkurat lige så fint som på grusbane. Foto: Jacob Hauge. Min vintertræning med islænderen Med realistiske mål for træningsarbejdet, er den mørke og kolde vinter ikke så lang og kan passende udnyttes til træning og finpudsning af gangarter Af Kathrine Larsen Vinteren er ved at være slut, vi går nu mod lysere og varmere tider. Nu er det tid til rigtig at komme ud og bruge sine islændere, til det de egner sig til, time lange skovtur og massere af fart i de lækre gangarter. For de fleste er vinteren noget, der bare skal overståes rent hestemæssigt. Vi slæber spandvis af vand, foder og strøelse ud til vores heste, samt ordner bokse og løsdrifte i et væk. Hver gang vi skal ud, bruger vi 30 min på at sætte mordax i og/eller strigle mudder af de små hårtotter. Vintertid er forberedelsestid Men vinteren er for mig også tid til fordybelse i mine heste, jeg kan gå og finpudse gangarter, holdning og form. Generelt tage fat i alle de ting, som gerne skal sidde i skabet, når hesten skal ud og bruge sig på de lange ture i skoven eller vises frem til et stævne eller to. Det kan være svært at motivere sig til en fast træningsplan om vinteren, så for mig hjælper det at sætte mig en række mål. Så har jeg noget at se frem mod, en grund til at gå ud og grave 10

11 hestene fri af snedyngerne. Og så er det om vinteren, jeg rigtig kan få gang i undervisningen af mig selv og hesten, nu kommer der jo ikke hele tiden skovture i vejen for min træning. Målsætning for sidste vinter Det er altid vigtigt at sætte sig realistiske mål for både sig selv og sin hest. Det synes jeg var rigtig svært sidste år, da jeg var ny indenfor islæderverdenen. Sidste års mål er for mange nok ret beskedne; at finde 4 rene gangarter, at jeg skulle lære at ride tølt og kunne skifte mellem gangarterne uden problemer. Det infriede jeg til geysirmesterskaberne, hvor min lille islænder Drottning langt overgik mine forventninger. Målsætning denne vinter Denne vinter har jeg specielt fokuseret på min lille rødtop og de udfordringer, vi er kommet til i hendes udvikling som ridehest. Så dette års mål for hesten er, at kunne gå i holdning i trav, lave 10 m volter og versader og schenkelvigninger i trav, samt galopere på volter og så skal der arbejdes på bæring, tempo og form i tølt. Målene for mig selv er at blive en smidig mere ligevægtig rytter med korrekt opstilling og præcise hjælpere. Træningsplaner Når først målsætningen er på plads, er det med at lægge en træningsplan, som kan indfri de mål man har sat sig. Fortsættes side 12 11

12 Fortsat fra side 11 Jeg har derfor modtaget undervisning i tølt hver 14. dag, akademisk undervisning i jordarbejde og ridning uden sadel hver 14. dag. Så kunne jeg selv nørde med de opgaver jeg fik i den mellemliggende periode, samt selv træne trav og galop. Så for at opfylde mine mål, blev træningsplanen udmålt til 2 gange banetræning om ugen, 1 gang træning fra jorden og 2 dage med skovtur både alene og med andre. Se indad For at opnå målsætningen for mig selv begyndte jeg til yoga, for at få mere styr på min krop. Og begge mine undervisere fokuserer meget på, at jeg har den korrekte holdning og signalgivning. Jeg træner balance og præcision af signalgivning gennem træning uden sadel. Jeg rider med mellemrum uden bid og træner derved, at jeg ikke er afhængig af at have et bid i munden, men STOR ERFARING! ishesteridning.dk Jeg kommer ud og underviser Undervisning på alle niveauer Skovturstræning Tilridning Problemheste trænes Nervøse ryttere coaches Trailertræning Annie Rasch Undervisning l Tilridning l Træning l Kommission

13 kan styre min hest på ben og sæde. Men som altid er det sværere at rette sine egne fejl end hestens, så kampen mod de hævede hæle og sofasædet er sat i værk. Lidt af en nørd Jeg ved godt at mange synes, jeg er lidt af en nørd, men jeg ser det kun som en god ting. For mig er vejen til en glad hest og rytter, at hesten er i stand til at gøre det jeg beder den om, og jeg som rytter altid ved, hvad jeg kan forlange af min hest. Ønsker jeg ikke at forlange noget af mig selv, synes jeg ikke jeg kan forlange noget af min hest. Derfor har den sorte islænder Snót heller ikke fået opstillet en målsætning denne vinter, og jeg forlanger så heller ikke, at hun skal andet end bare tulle ture i skoven. Godt forår Så vinteren er hos mig og mine heste nørde-tid, her laver jeg fundamentet for de fede skovture på min lille rød islænder til forår og sommer og sørger for at vores kommunikation er fintunet. En glad hest er den, der ved hvad du beder den om, og har kræfter til at udføre det du beder om. Foto tv: Der bliver også tid til at Drottning kan slappe af på folden. Foto: Kathrine Larsen. For mig er vejen til en glad hest og rytter, at hesten er i stand til at gøre det jeg beder den om, og jeg som rytter altid ved, hvad jeg kan forlange af min hest. Foto: Jacob Hauge. 13

14 Midler til drift og vedligeholdelse I efteråret 2012 ansøgte bestyrelsen på klubbens vegne Casino Ro s i Roskilde om midler til drift og vedligeholdelse af vores baneanlæg for at dække nogle af de store udgifter, vi har på Geysirsletten. Geysir har været så heldige at modtage kr. fra Casino Ro s til dette formål til brug i året Geysir vil gerne takke MANGE gange for det flotte sponsorat som vi har modtaget. Alulettte Ponygames startpakke Junior udvalget vil gerne sige et stort tak til Finn Olsen VVS Et andet sponsorat, som også er til stor fornøjelse og glæde er en ponygames startpakke, som klubben modtog ii efteråret 2012 sponseret af Finn Olsen VVS. Alulettte Ponygames startpakke repræsenterer en værdi på kr. Ponygames pakken blev straks taget i brug til vores juniortræf og med stor succes. Vi glæder os til kommende sæson hvor vi udover spring, fodbold o.lign, nu også kan tilbyde ponygames som en aktivitet. 14

15 Eksemdækken - når din hest fortjener højeste beskyttelse og markedets bedste eksemdækken l Eneforhandler af RSH-eksemdækkenet i Danmark l Unikt design l God pasform l UV-reflekterende stof l Hurtig tørretid l Åndbart stretch-materiale l Sidder som en body-stocking om hesten l Alle racer og størrelser udfra individuelle mål l Forskellige modeller l Andre varer til eksemheste Model Ljóri fra RSH-eksemdækken. Sleipnir-Naturridning Tlf (tirs-søn 9-18) OBS: Telefon under barsel FODER SÆLGES Valset og hel sorthavre Valset og hel byg Havrehalm minibig ca. 250kg Byghalm minibig ca. 250 kg Wrap, blanding heste wrap og hø Finn Eliasen, Ravnshøjvej 40, Kornerup 4000 Roskilde

16 Succesen fra sidste års udvides Du får mulighed for at afprøve dig selv, din hest eller jer begge ved træningsstævnet. Inden er der stævnetræning undervisere og dommere Vi arrangerer igen i år stævnetræning og et lille afsluttende stævne på Geysirsletten. I forlængelse af sidste års succes har vi valgt at udvide konceptet, idet der nu vil være to undervisere/dommere: Lorraine Bourbon og Jens Krarup Nielsen - og dermed to sæt øjne ;-) Alle deltagere vil også få skriftlig feedback med hjem. Kriterier for at deltage Synes du, nedenstående passer på dig og din hest, er det dig, som denne aktivitet henvender sig til: Jeg er fortrinsvis skovtursrytter Jeg har aldrig/sjældent redet stævner Jeg ved ikke, om jeg vil starte stævne Jeg tror ikke, at jeg selv eller min hest er dygtig nok til at starte stævner Jeg og min nye/unge eller uerfarne hest vil godt prøve Jeg ved ikke helt, hvordan de forskellige discipliner skal rides Jeg kunne tænke mig at være med for sjov Ryttere med en del/meget stævneerfaring og juniorer kan ikke deltage. Klasser Du kan deltage i følgende klasser: T8 Letteste tøltklasse - der vises valgfrit tempo tølt på begge volter. eller T5 Lidt sværere tøltklasse der vises arbejdstempo tølt på én volte, der tages ned i skridt og skiftes volte. Arbejdstempo tølt på kortsiderne, på langsiden tydelig øgning af skridtlængden. Geysirsletten Oldvejen 3, Gevninge Lørdag d. 4. maj fra kl Program: Morgenmad og introduktion Stævnetræning Frokost, medbring selv Stævne med skriftlig bedømmelse Obligatorisk for alle! 4.5 Letteste firgangsklasse der vises arbejds- til middeltempo tølt, trav, middeltempo skridt og arbejds- til middeltempo galop. Tilmelding via Sporti Tilmelding via Sporti.dk - Max 15 deltagere! Sidste frist for tilmelding mandag 15. april. Prisen vil være 400 kr. pr. person. Venteliste kan oprettes ring Annette: Nærmere program og tider vil blive fremsendt til deltagerne pr. mail, når kurset nærmer sig. Praktiske hjælpere Efterlysning: Vi søger praktiske hjælpere, dommersekretærer og heppekor til eftermiddagens stævne. Ring ( Annette ) eller mød bare op og deltag, det er hyggeligt og sjovt. Mvh Aktivitetsgruppen Annemette, Lotte, Kirsten og Annette 16

17 Billeder fra sidste års (2012) træningsstævne Dana Giesler og Holur. Fotos: Annette Kjeltoft. Lisbet Vadmand og Spoi. Lorraine giver afsluttende mundtlig feedback til rytterne. 17

18 Referat af bestyrelsesmøde 2. oktober 2012 Referater af Malene Knudsen Mødet blev holdt hos Hanne, og tilstede var: Janne Dinesen, Hanne Ryttergaard, Lotte Søndergård, Trine Kjær og Malene Knudsen. DI Generalforsamling d. 17/11, Pernille og Lotte deltager. Klubmøde d. 28/10, Lotte og Janne deltager. Generalforsamling Janne sender besked til medlemmerne ang. generalforsamling d. 28/2 kl. 19. Sted følger. Har Henriette booket lokale? Banen Kan man finde sponsorer til driften af banen?? Banepleje, toilettømning, osv. Janne laver overslag over driftudgifter vedr. banen til næste møde. Sponsordag Sponsordagen blev ikke til noget i år. Skal vi fremover sende brev til sponsorerne, og bruge islandshestens dag på noget andet? Hvordan skal sponsoraterne fra Lejre Rotary til de 13 juniorer uddeles? Udvalgsmøde Der bliver afholdt udvalgsmøde d. 29/11 kl. 19 i Stalden, Borrevejle Camping (DKtanken). Lotte laver invitation, Malene mailer til udvalgsformænd. Regnskab Janne har ansøgt om bladtilskud for Næste møde d. 15/11 kl

19 Referat af bestyrelsesmøde 5. februar 2013 Mødet blev holdt Henriette, og tilstede var: Janne Dinesen, Hanne Ryttergaard, Henriette Andersen, Trine Kjær og Malene Knudsen. Regnskab Janne er færdig med regnskabet, og det blev gennemgået. Budget for 2013 blev lavet. Dialogmøde for de sjællandske islandsheste-klubber Perille deltog i mødet sammen med 10 andre lokalklubber. Ønsket er et samarbejde på tværs af klubberne, så man eks. kan afholde alrid osv. Udvalgsmøde Janne har lavet et idekatalog ud fra brainstor ming/ønsker/tanker for fremtiden, som blev lavet til udvalgsmødet i december. Idekataloget blev gennemgået, og er klar til fremlæggelse til generalforsamlingen. Sponsorater Henriette har sendt flere ansøgninger til forskellige fonde osv., mhp. sponsorater til baneudvidelse, alle har givet afslag. Derudover har Henriette søgt Dansk Idrætsforbund om kontingentfritagelse for 26 juniorer, samt kr. til springmateriel, også til juniorerne. Lejre Rotary har igen i år givet kontingent til 13 juniorer, som bliver overrakt til generalforsamlingen. Noterne fra førstehjælpskurset Få PowerPoints tilsendt på mail Var du med på førstehjælpskursus og gerne vil have noterne kan du sende en mail til Trine Kjær, som har PowerPoint fra arrangementet. Trine Kjær Annoncering i GeysirNyt i 2013 Billig annonceplads Annoncér med stor effekt og til en bred målgruppe ved at indrykke din annonce i GeysirNyt Bladet kommer ud till alle klubbens medlemmer fire gange årligt. Du kan tegne annonce per gang eller få rabat for tegning for et helt år. Du kan få hjælp til opsætning af annoncen Annoncepriser 1/2 side kr. 200,- 1/1 side kr. 350,- For en årgang, marts, juni, oktober og december: 1/2 side kr. 600,- 1/1 side kr ,- Kontakt kasserer Janne Dinesen Tlf

20 Fortsat fra side 19 Referat af udvalgsmøde 29. november 2012 Alle udvalgsmedlemmer var inviteret til en evaluering af året der er gået, samt ideer og visioner for Geysir Alle udvalg var pænt repræsenteret af de 11 udvalgsmedlemmer der deltog i mødet, som foregik i en dejlig Geysir-ånd, og med julehygge. Aktivitetsudvalg Der har været flere arrangementer i 2012: O-ridt stor succes, relativt nemt at arrangere Loppemarked aflyst pga. for lille tilslutning Ridetur m/jock godt arrangement HIT godt arrangement. Der er ikke fastsat dato for 2013, der afventes møde med Sagnlandet. Træningsstævne stor succes Det blev nævnt, at det lader til, at være en god ide at give arrangementer et par års pause, for derefter at afholde dem igen. Både for arrangørerne, men også for deltagernes skyld. Juniorudvalg Der har været afholdt en del i 2012: Træningsstævne god tilslutning Ridelejr på banen, max på 12 deltagere stor succes Filmaften/pizzahygge 23 deltagere = stor succes Undervisning m/louise Mølbak forår og efterår, udbytterigt for både store og små ryttere Træf på banen en søndag om måneden stor succes, 23 deltagere sidste gang Udvalget vil gerne have flere medlemmer, så det er muligt at afholde flere arrangementer, også opdelt for store/små, eks. stutteribesøg. God ide med deltagelse fra bestyrelsen til et møde i starten af året. Stævneudvalg Juniorstævnet blev aflyst, da udvalget mistede to garvede stævnefolk, og derfor ikke kunne påtage sig at afholde stævnet. Der blev afholdt GM i september, med stor tilslutning. Øvet rytter søges Stor villig og reel 5 gænger vallak søger øvet rytter til motionering i Ledreborg skovene. Den søde rytter der har redet ham, rejser desværre. Da jeg selv er meget hjemmefra, søger jeg en ridevant/øvet rytter til at ride ham mindst en gang ugentligt, evt. flere. Helst hverdage. Hesten står på Ledeborg, inkl. ridekort. Henvendelse til Philippe på

21 Patella fixation - knæskallåsning hos ungheste Det ser farligt ud når hestens bagben låser fast, den kan ikke stå og i forsøget på at flytte sig, slæber den bagbenet efter sig Knæskalslåsning ses oftest hos føl og plage fordi de er i voksealderen. Heldigvis vokser flertallet sig fra problemet, dvs. når vækstperoden er overstået kan ligamenterne igen følge med. Når knæet låser er det knæskallen der sætter sig fast uden for sin normale position, midt mellem de to ledruller på underbenets knogle. Der forekommer kun knælåsning på bagben. Ligamenter trækker forskelligt Årsagen er de ligamenter der normalt holder knæskallen på plads, er blevet for stramme i den en side, knæskallen trækkes ud af sin normale position og kan ikke bevæges. I situationer hvor skallen har sat sig fast, og hesten står med låst bagben, kan det låses op ved at bakke hesten. Er låsningen ikke alvorlig, smutter skallen oftest på plads af sig selv. Hvis knæskallen ikke hopper på plads af sig selv, skal man kontakte dyrlægen, der vil skubbe knæskallen på plads, samtidig med den bakkes. Der ordineres smertestillende medcin, der er med til at dæmpe eventuel hævelse omkring leddet også. Andre behandlingsformer Heste der ofte får knæskalslåsning, kan hjælpes af smeden. En beskæring, hvor tåen kortes så meget som muligt, aflaster og ændrer benstillingen. God effekt får man også fra kiropraktisk- og akupunkturbehandling, som retter evt. skævheder i lænden - og får muskler og scener til at slappe af. Fra nettet/ar Mattis her på en kold vinterdag på en blæsende fold, har prøvet det en enkelt gang som helt ung. Foto: Annie Rasch 21

FjörðurNyt. Hvor skal I hen? Juni 2014

FjörðurNyt. Hvor skal I hen? Juni 2014 FjörðurNyt Juni 2014 Deltagere til klubaften på Skive Trav Hvor skal I hen? I denne udgave af vores nyhedsbrev giver vi en samlet opdatering på debat, begivenheder og medlemsspørgsmål i den forgangne måned

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer.

Der er desværre ikke så meget læsestof denne gang, så jeg beder Jer se på hjemmesiden www.nihekla.dk, hvor der vil stå en masse om arrangementer. Hekla Nyt Så blev det tid til næste Hekla Nyt. Jeg beklager, det er kommet så sent, men der har været problemer med elektronikken og været ramt af sygdom, så har først kunne færdiggøre bladet nu. Der er

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Nökkvi klubstævneregler

Nökkvi klubstævneregler Nökkvi klubstævneregler Følgende regler er gældende til alle Nökkvi klubstævner: udgivet 23. marts 2013 / senest opdateret 11. august 2015 Generelle betingelser: Du behøver ikke stamtavle på din hest,

Læs mere

Referat af Heklas Generalforsamling kl. 18.30 d. 13. marts 2012

Referat af Heklas Generalforsamling kl. 18.30 d. 13. marts 2012 Referat af Heklas Generalforsamling kl. 18.30 d. 13. marts 2012 Formanden byder velkommen til de fremmødte. Punkt 1: Valg af dirigent Leif Gråhede Han byder også velkommen til de mange fremmødte. Dirigent

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Stor tak til alle vore sponsorer:

Stor tak til alle vore sponsorer: Kære ryttere, dommere og hjælpere Så skal vi mødes på Geysirsletten hvor vi afvikler Geysir Masters 2012 på 200 m bane. Vi er 68 ekvipager. Stævnet tæller til Ishesteligaen og DRL. Rytterne bedes holde

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Det Sjællandske Bededagsstævne

Det Sjællandske Bededagsstævne Det Sjællandske Bededagsstævne Program 2014 2 Det Sjællandske Bededagsstævne 2014 Program: (Ret til ændringer i programmet forbeholdes) Fredag: Kl. 07.30-9.30 Kl. 08.30 Kl. 08.45 Kl. 09.00 Kl. 09.50 Kl.

Læs mere

Åbent hus / auktion. Stutteri Isafold. Afgivning af bud

Åbent hus / auktion. Stutteri Isafold. Afgivning af bud Åbent hus / auktion Stutteri Afgivning af bud Der afgives bud i lukket kuvert. Højest bydende køber hesten. Der kan afleveres bud hele formiddagen og ind til ½ time efter de enkelte aldersgruppers fremvisning

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012. Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012. Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2012 Bestyrelsens beretning for perioden 18. februar 2012 til 15. februar 2013. Det er nu tid til igen at gøre status over året som er gået. Jeg vil i denne beretning

Læs mere

Program (Ret til ændringer forbeholdes)

Program (Ret til ændringer forbeholdes) Ishesteligafinalen 2015 Program 2 Program (Ret til ændringer forbeholdes) Lørdag: Kl. 08.30 Ryttermøde Kl. 08.45 Dommermøde Kl. 09.00 4.2 Alle udtagelse Kl. 09.45 4.1 Åben udtagelse Banepleje Kl. 11.00

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad

Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Nyhedsbrev Klub Viadukten uge 35, 2015 og fremad Kære forældre og medlemmer. Læs gerne dette nyhedsbrev sammen. Siden sidst :o) Hurra. Vi har fået 105 nye medlemmer 4. maj i år. Alle har været igennem

Læs mere

blev fundament for SUCCES

blev fundament for SUCCES Steen og Pernille Rugaard med deres første avlshoppe Clara RDH, der er mor til Tørveslettens Stamina Besøg på Stutteri Tørvesletten SELSKABSHESTEN blev fundament for SUCCES 54 MAGASINET HEST 02 2011 H110228E1A54.indd

Læs mere

Så er der fødselsdagslagkage!

Så er der fødselsdagslagkage! Årgang 28 År 2015 På personalets vegne Conny Andersen Redaktion: Ole Rødtness Tøstesen Ansvarshavende: Conny Andersen 2015 Sup: Sven Wodschow Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010

Hrimnir Nyt nr. 162. Juli 2010 Hrimnir Nyt nr. 162 Juli 2010 Kalender Juli 03. Juli Bestyrelsesmøde og middag AFLYST August 10. August Bestyrelsesmøde hos Sandra 28. August Hrimnir Masters 2010 Opfordring! Redaktricen opfordrer ALLE

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

2013 Året der gik. Den 23.-24. februar lagde klubben ud med et c-stævne i spring for heste og ponyer. Pigerne opnåede

2013 Året der gik. Den 23.-24. februar lagde klubben ud med et c-stævne i spring for heste og ponyer. Pigerne opnåede 2013 Året der gik. Møllebakkens rideklub har i løbet af 2013 afholdt en masse arrangementer, opnået super flotte resultater og foretaget nye investeringer til glæde for klubbens mange medlemmer. Her er

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

Championat for Fjordheste

Championat for Fjordheste Championat for Fjordheste Formål Formålet er at fremme brugen af vore Fjordheste, avlsheste såvel som sportsheste, samt at hjælpe til en større forståelse af sammenhængen mellem avl og sport (bevægelse,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

Spm. 1. Er du medlem af DI? Ja Nej Nej, ikke mere Ubesvaret

Spm. 1. Er du medlem af DI? Ja Nej Nej, ikke mere Ubesvaret Spm. 1. Er du medlem af DI? Ja Nej Nej, ikke mere Spm. 28 Hvad er dit køn og alder? Kvinde, 0 15 år Kvinde, 16 17 år Kvinde, 18 24 år Kvinde, 25 66 år Kvinde, 67 100 år Mand, 0 15 år Mand, 16 17 år Mand,

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER

Indhold. Alrid er. Alrid er... De fem decipliner. Regler - 6. ALRID 6.1 GENERELT DEFINITION IDÉGRUNDLAG FORMÅL OPGAVE GENNEMFØRELSE GENERELLE REGLER Alrid er... Alrid - Indhold Alrid er... Indhold Alrid er De fem decipliner Alrid er Det absolut mest specielle ved den islandske hest, er de 5 gangarter. Den alsidige islænder skal derfor vise, at den

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017

INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 INFO OM ALRID DEN 6 & 7 MAJ 2017 UDHOLDENHED Der rides på stier i Dyrehaven, disse må ikke forlades. Rider man ud i terrænet bliver man diskvalificeret. Der rides på idealtid med indlagte obligatoriske

Læs mere

FjörðurNyt. Kalder I det en ridetur? Maj 2014

FjörðurNyt. Kalder I det en ridetur? Maj 2014 FjörðurNyt Maj 2014 Lokalklubben Nori på tur med Fjörður i Skive Plantage Kalder I det en ridetur? I denne udgave af vores nyhedsbrev giver vi en samlet opdatering på debat, begivenheder og medlemsspørgsmål

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2010. Bestyrelses beretning er for perioden 19. februar 2010 til 18. februar 2011.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2010. Bestyrelses beretning er for perioden 19. februar 2010 til 18. februar 2011. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2010 Bestyrelses beretning er for perioden 19. februar 2010 til 18. februar 2011. Bestyrelsens beretning er en status af året der er gået. Igen i år har klubben og

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Evt. tavle til elevponyer, så de små ting kan blive skrevet ned. Da det kunne være en nem løsning til beskeder om de daglige ting omkring elevhestene.

Evt. tavle til elevponyer, så de små ting kan blive skrevet ned. Da det kunne være en nem løsning til beskeder om de daglige ting omkring elevhestene. Referat bestyrelsesmødet d. 23-09-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 23-09-2014 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Tina Bjerregård tager sig fremover af smed og vacciner af alle

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal

Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal Emne: Bestyrelsesmøde Referent: Kristina Grøndahl Larsen Dato: 14. april 2014 Tid og sted: Kl. 19.00 hos Pia Bach Tilstedeværende: Alle

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK

KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK KÅRING & SHOW 2015 BORNHOLM D. 1. AUGUST SJÆLLAND D. 2. AUGUST AVLSFORENINGEN FOR CONNEMARAPONYER I DANMARK Hermed inviterer Connemaraforeningen til: KÅRING & SHOW D. 1. AUGUST PÅ BORNHOLM D. 2. AUGUST

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest.

TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. TREC- den nye breddeaktivitet - en aktivitet for alle der kan lide at færdes ude i naturen med sin hest. Hvad er TREC? TREC eller Technique De Randonneé Equestre De Competition (TREC) startede i Frankrig

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Referat staldmøde d. 01-02-2012 kl. 18:30.

Referat staldmøde d. 01-02-2012 kl. 18:30. Referat staldmøde d. 01-02-2012 kl. 18:30. 1. Folde - Vi har på nuværende tidspunkt taget græsfolde i brug, da vinterfoldende er frosset til. Derfor går de i hold så de er ude hver anden dag. Kommer du

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater marts 2014 nr. 62. Datoer for Bag scenen. Ultimo juni Medio september Ultimo december Medio marts

Lidt fra formanden. Silkeborg Ny Teater marts 2014 nr. 62. Datoer for Bag scenen. Ultimo juni Medio september Ultimo december Medio marts Lidt fra formanden Foråret ligger og lurer Så ligger foråret og lurer lige rundt om hjørnet, ja ind imellem kigger Silkeborg Ny Teater marts 2014 nr. 62 Datoer for Bag scenen det frem og vi kan nyde det

Læs mere

Sommergræs 2012. Vi har pt: en hoppeflok på 12 - og en vallakkeflok på 14.

Sommergræs 2012. Vi har pt: en hoppeflok på 12 - og en vallakkeflok på 14. Sommergræs 2012 Foråret er kommet og selvom det stadig er koldt og græsset kun nødig vil op, skal hestene ud af staldene og på græs. De kan simpel hen ikke vente længere. I lighed med sidste år ( - og

Læs mere

Det er så sjovt på Sydbank SommerCamp

Det er så sjovt på Sydbank SommerCamp Hundredvis af hesteglade børn har i løbet af sommeren uploadet videoer og billeder til Sydbank SommerCamps hjemmeside i håbet om at vinde en plads på den eftertragtede ridelejr. 13 heldige vindere, som

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift.

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift. Referat bestyrelsesmødet d. 15-04-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 15-04-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Andre har en mulig gaffelfbåndes skade, som er blevet tilset og

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms)

Jens Lundberg. Venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 (gerne sms) Sendt: 17. august 2011 11:18 Emne: juniorskak i Jyderup Skakklub Til orientering. Vi starter børne- og juniorskakken torsdag den 25.august kl. 15-16.30 i B-fløjen på Jyderup Kommuneskole. Samt at tidspunktet

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start.

Alle anvisninger fra stævnepersonale skal følges - følges anvisningerne ikke, risikeres det at man bliver nægtet start. Rytterinformation: Adresse: Ringsted Sports Rideklub/Team Cabe, Ejlstrupvej 121, 4100 Ringsted Alm. Bestemmelser: Ankomst & opstaldning: Ansvar: Se DRF s reglement. Opstaldning foregår i teltstald. Ankomst

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning

OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning OutdoorMums: Efterfødselstræning og naturvejledning Af Nanna Winbladh, naturvejleder i Kolding Kommune OutdoorMums er efterfødselstræning i naturen kombineret med naturvejledning. Hver torsdag formiddag

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

sport.dk Ung handicapidræt

sport.dk Ung handicapidræt sport.dk x- Ung handicapidræt Caroline kan det hele 18-årige Caroline Cecilie Nielsen har været til De Paralymp selv, hendes holdkammerater og hendes familie vandt hun e TEKST: KRISTIAN BANG LARSEN FOTO:

Læs mere

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling

Grønne spirers konkurrence. Dagplejen Beder/Malling Grønne spirers konkurrence Dagplejen Beder/Malling Kære Grønne spirer I dagplejen Beder/Malling kan vi i sandhed sige, at vi er vildt begejstrede for udelivet. Vi voksnes glæde ved naturen smitter automatisk

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Program (tider er vejledende, ret til ændringer forbeholdes)

Program (tider er vejledende, ret til ændringer forbeholdes) Det Sjællandske Bededagsstævne Program 2017 2 Det Sjællandske Bededagsstævne 2017 Program (tider er vejledende, ret til ændringer forbeholdes) Fredag: Kl. 09.00 Kl. 09.30 Kl. 09.50 Kl. 10.40 Kl. 11.00

Læs mere

måde at håndtere hestene på. I 1994 tog disse venner, Laila Roshmann og hendes mand, os med til Tyskland, idet vi gerne ville købe en hoppeplag af

måde at håndtere hestene på. I 1994 tog disse venner, Laila Roshmann og hendes mand, os med til Tyskland, idet vi gerne ville købe en hoppeplag af Stutteri Dallas v/tine & Jens Daigaard Grundlagt på ejendommen i Læborg, som naboerne kaldte "Lille Dallas", derfor nærliggende med navnet, da stutteriets heste skulle navngives. I 1993 købte vi vores

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere