UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 16. februar V ) Lyngholm Kloak Service I/S 2) Lyngholm Kloak-Renovering A/S 3) Lyngholm TV-Inspektion ApS (Advokat Hanne Weywardt) mod DBE Lyngholm ApS (Advokat E. Lego Andersen) Indledning Denne sag vedrører, hvorvidt DBE Lyngholm ApS (i det følgende sagsøgte) krænker Lyngholm Kloak Service I/S, Lyngholm Kloak-Renovering A/S samt Lyngholm TV- Inspektion ApS (i det følgende sagsøgerne) rettigheder ved brug af blandt andet navnet Lyngholm samt en bestemt gul farve.

2 - 2 - Påstande Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande: 1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til at registrere og gøre erhvervsmæssig brug af navnet Lyngholm som kendetegn eller del af kendetegn, herunder som selskabsnavn, som del af selskabsnavn, eller som varemærke i forbindelse med drift af erhvervsmæssig virksomhed inden for enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering, autoriseret som ikke-autorisationskrævende, herunder anlæg af nye kloakledninger, reparation og vedligeholdelse af eksisterende kloakledninger, kloakrenovering og tv-inspektion, service i forbindelse med tilstoppede afløb og faldstammer, kloakrensning og anden slamsugning. 2. Det forbydes sagsøgte fremover at benytte navnet Lyngholm som selskabsnavn eller del af selskabsnavn, kendetegn og/eller varemærke til benyttelse i forbindelse med erhvervsmæssig udførelse og/eller markedsføring af enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den under påstand 1 angivne forståelse. 3. Sagsøgte tilpligtes at afregistrere selskabsnavnet DBE Lyngholm ApS og binavnene DBE Lyngholm & Sønner ApS, J. Lyngholm & Sønner ApS, Lyngholm Kloakentreprise ApS og R. Lyngholm Kloakteknik ApS fra selskabsregisteret ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 4. Sagsøgte tilpligtes at udslette domænenavnet dbe-lyngholm.dk. 5. Sagsøgte tilpligtes at stoppe brugen af samt slette adressen

3 Sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende en varm gul farve svarende til eller forvekslelig med gul farve svarende til Pantone 1235/RAL1003 og/eller RAL1004, alene eller subsidiært i kombination med farverne sort og rød/farven rød, i forbindelse med salg og markedsføring af sine produkter og tjenesteydelser inden for enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den i påstand 1 angivne forståelse, herunder på biler og andet materiel, i sit logo, på brevpapir, markedsføringsmateriale og anden markedsføring, mere subsidiært i den form som angivet i bilag 49-50, O/35, 67 (biler og skiltning), 11, 70 (annoncer) og/eller AU. 7. Sagsøgte forbydes fremover at gøre brug af varm gul farve svarende til Pantone 1235/RAL 1003 og/eller RAL1004, alene eller subsidiært i kombination med farverne sort og rød/ farven rød i forbindelse med salg og markedsføring af sine produkter og tjenesteydelser inden for enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den i påstand 1 angivne forståelse, herunder på biler og andet materiel, i sit logo, på brevpapir, markedsføringsmateriale og anden markedsføring mere subsidiært i den form som angivet i bilag 49-50, O/35, 67 (biler og skiltning), 11, 70 (annoncer) og/eller AU. 8. Sagsøgte tilpligtes at betale hver af sagsøgerne kr ,00 i alt kr ,00 med tillæg af den til enhver tid gældende procesrente fra sagens anlæg den 24. juli Subsidiært 9. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til og forbydes for fremtiden at gøre erhvervsmæssig brug af navnet Lyngholm som kendetegn eller del af kendetegn, herunder som selskabsnavn, som del af selskabsnavn, eller som varemærke i forbindelse med drift af erhvervsmæssig virksomhed inden for enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den i påstand 1 angivne forståelse i

4 - 4 - kombination med farverne gul, rød og sort eller gul og rød på biler og andet materiel, i sit logo, på brevpapir, markedsføringsmateriale og anden markedsføring. Mere subsidiært 10. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til og forbydes for fremtiden at gøre erhvervsmæssig brug af navnet Lyngholm som kendetegn eller del af kendetegn, herunder som selskabsnavn, som del af selskabsnavn, eller som varemærke i forbindelse med drift af erhvervsmæssig virksomhed inden for enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den i påstand 1 angivne forståelse i kombination med farverne gul, rød og sort eller gul og rød på biler og andet materiel, i sit logo, på brevpapir, markedsføringsmateriale og anden markedsføring, således som det ses af bilag 49-50, O/35, 67 (biler og skiltning), 11, 70 (annoncer) og/eller AU. I de nedlagte påstande er derudover indeholdt subsidiære påstande for dele af de nævnte virksomhedsaktiviteter. Over for sagsøgtes selvstændige påstand: Afvisning, subsidiært frifindelse. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, dog således, at der overfor elementet eller forvekslelig med i den principale påstand 6 påstås afvisning (subsidiært frifindelse) og således, at der over for påstand 3 for så vidt angår den del, der angår afregistrering af selskabsnavnet Lyngholm Kloakentreprise ApS, tages bekræftende til genmæle. Endvidere nedlægger sagsøgte følgende selvstændige påstand: Lyngholm Kloak-Renovering A/S tilpligtes at afregistrere binavnene J. Lyngholm A/S og Lyngholm Bygningsentreprise A/S.

5 - 5 - Oplysningerne i sagen Parterne Brødrene Flemming og Preben Lyngholm drev i mange år de sagsøgende virksomheder. Deres bror Jørgen Lyngholm driver den sagsøgte virksomhed. Alle tre hed oprindeligt Lyngholm Madsen til efternavn. I dag er Flemmings og Prebens døtre, Janni og Linda Lyngholm, direktører for sagsøgerne, og Jørgens sønner, Ronnie og Kenneth Lyngholm, er ansat hos sagsøgte. Sagsøgerne Flemming Lyngholm drev fra 1974 virksomheden Lyngholm Kloakservice i personligt regi. Preben Lyngholm indtrådte siden i virksomheden, og Lyngholm Kloakservice I/S blev stiftet den 1. juni Ifølge Det centrale virksomhedsregister er virksomhedens branchekode Anlæg af ledningsnet. Lyngholm Kloak-Renovering blev stiftet den 2. januar 1986 og har samme branchekode. Formand for bestyrelsen og medstifter er Preben Lyngholm. Direktionen består af Linda Lyngholm og Jannie Lyngholm Nielsen. Selskabet har følgende binavne: Lyngholm Kloakservice A/S (registreret 15. august 1986) Lyngholm Kloak-Entreprise A/S (registreret 15. august 1986) Lyngholm Bygnings-entreprise A/S (registreret 15. august 1986) Lyngholm Total-Entreprise A/S (registreret 15. august 1986) J. Lyngholm A/S (registreret 8. februar 2008) L. Lyngholm A/S (registreret 8. februar 2008) Lyngholm TV-Inspektion blev stiftet den 1. november 1988 med samme branchekode. Lyngholm Kloakservice registrerede den 21. marts 1997 domænenavnet Lyngholm.dk. Sagsøgernes adresse er Lyngholm Kloak-Renovering fik den 5. marts 2007 registreret følgende varemærke:

6 - 6 - LYNGHOLM AUT. KLOAKMESTRE. Den 23. februar 2009 fik Lyngholm Kloak-Renovering endvidere registreret varemærket: Lyngholm Kloak-Renovering søgte den 11. februar 2009 om registrering af farven gul, pantone 1235, som varemærke, men har trukket ansøgningen herom tilbage. Af sagsøgernes hjemmeside, fremgår blandt andet: DØGNVAGT Vores bemandet døgnvagt tager telefonen og sørger for hurtig og effektiv afhjælpning af akutte forstoppelser, sprængte vandledninger eller akutte rørbrud mv. KLOAKSERVICE Vort speciale er alt det beskidte arbejde... Forstoppede faldstammer, toiletter og indvendige afløb bringer Lyngholm i orden. Lyngholm løser alle opgaver med kloakrensning og slamsugning. Vi har kapacitet til det hele... KLOAKRENOVERING Lyngholm er aut. kloakmestre og udfører derfor også opgravning og reparation af skadede, nedslidte og defekte kloaksystemer. Lyngholm er den helt naturlige, professionelle partner, når der er tale om Forsikringsskader - såvel Olieskader som Vandskader. Retablering - sikrer Lyngholm også med egne gartnere og brolæggere.

7 - 7 - Lyngholm kan derfor garantere, at arbejdet sker til den aftalte tid - og at arbejdet er i orden. Vi tilbyder også et SERVICE-abonnement! Med et løbende service-eftersyn og rensning kan mange problemer forebygges. Send bud efter en Lyngholm-konsulent, som helt uforbindende analyserer Deres behov - og De får et skræddersyet forslag, som fokuserer på netop den kombination af problemer, De kan komme ud for. TV INSPEKTION Lyngholm TV-inspektion anvender professionelt farve-tv udstyr. TV-inspektion med farve-tv giver hurtig lokalisering af fejl og skader, så udbedring kan gennemføres, før det koster store penge. Et udsnit af sagsøgernes brochure fra før 2007 ser således ud:

8 - 8 - Et udsnit af sagsøgernes brochure fra ser således ud: Sagsøgerne har siden 1984 annonceret i Hvidovre Lokaltelefonbog. I 1984 så annoncen således ud og var placeret under afsnittet Kloakservice :

9 - 9 - I 1991 kom annoncen på forsiden af Hvidovre Lokaltelefonbog og var på gul baggrund. Annoncen så således ud:

10 Sagsøgerne bruger endvidere den gule farve sammen med navnet Lyngholm i sort og den røde bjælke på deres brevpapir, visitkort, kalendere osv. Lyngholm Kloak-Renoverings regnskabstal har de seneste år været som følger: 2006/ / /2009 Bruttofortjeneste Årets resultat Lyngholm TV-Inspektions regnskabstal har været som følger: 2005/ / /2009 Bruttofortjeneste Årets resultat Sagsøgerne har oplyst sine udgifter til markedsføring således: Kloak Service Kloak-Renovering TV-Inspektion Sagsøgernes køretøjer Sagsøgerne har oplyst, at deres køretøjer altid har været gule. De er malet i den gule farve RAL Det fremgår af en oversigt lavet af J. Hvidtved Larsen Maskinfabrik, i forbindelse med 20 års jubilæet for Lyngholm Kloak Service, at J. Hvidtved Larsen har leveret gule slamsugere til Lyngholm Kloak Service i 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1990, 1992 og 1994.

11 Sagsøgte D.B.E. Dansk Bygningsentreprise ApS blev stiftet den 2. juli 1981 med branchekode Anlæg af ledningsnet. Den 31. marts 2005 ændrede selskabet navn til DBE Lyngholm ApS. Selskabet har følgende binavne: Lyngholm Kloakentreprise ApS (registreret 31. marts 2005) DBE Lyngholm & Sønner ApS (registreret 1. december 2008) J. Lyngholm & Sønner ApS (registreret 16. januar 2010) R. Lyngholm Kloakteknik ApS (registreret 16. januar 2010)

12 Jørgen Lyngholm sidder i selskabets bestyrelse, og hans hustru Ninna Lyngholm er direktør. Jørgen Lyngholm var desuden direktør for H.B.E. Hvidovre Bygningsentreprise ApS, som blev stiftet den 16. oktober I 1988 skiftede selskabet navn til J. Lyngholm & Sønner ApS. Selskabet var registreret med branchekode Opførelse af bygninger. Den 2. november 2009 blev selskabet opløst i medfør af anpartsselskabslovens 59. Alle rettigheder efter dette nu opløste selskab blev ifølge Jørgen Lyngholm overtaget af sagsøgte. Ifølge stamoplysninger hos Told Skat er DBE Lyngholm registreret i hovedbranche Bygge- og anlægsentreprenører og bibranche 1: Kloakmestre. Sagsøgte har adresse på Nymarksvej 27, 2650 Hvidovre. Dette er et villakvarter og tillige Jørgen Lyngholms privatadresse. Sagsøgtes biler står på en adresse på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand. Jørgen Lyngholm blev autoriseret kloakmester den 8. juni 1988 og har været aktiv i Foreningen af autoriserede kloakmestre i Danmark i en årrække. Sagsøgte har den 12. oktober 2001 oprettet domænenavnet dbe-lyngholm.dk og benytter i dag adressen Forsiden på sagsøgtes hjemmeside, ser således ud:

13 Det fremgår endvidere blandt andet af hjemmesiden: Firmaprofil af DBE Firmaet, der blev etableret i 1981 i Hvidovre, er en autoriseret kloakvirksomhed / entreprenørvirksomhed. Ansvarlighed og tillid er vores byggesten. Vi ved, at vi bærer et ansvar over for de kunder som vi servicerer i dagligdagen, samt for vores miljø. Vores arbejdsområde spænder bredt over almindelige opgaver eks, ganske småt vedligeholdelsesarbejde, til store erhvervsbyggerier. Herunder følgende indenfor afløbsområdet: Nyanlæg og reparation / renovering af spildevand-, regnvand- og dræninstallationer både i kloakerede og ukloakerede områder. Nedslidte kloaksystemer, rørbrud, utætte og nedslidte brønde, som ofte er årsag til vand i kælder og fugtige kældervægge og fundamenter. Nedbrudte fedt-, olie-, og kemikalieudskillere, syreneutraliseringssystemer og nedsivningssystemer repareres eller udskiftes når disse ikke længere er funktionsduelige. Drænsystemer som ikke længere fungerer, repareres/retableres med nyt, så dræningen af vand igen vil kunne foregå på betryggende vis. Etablering og projektering af nye kloaksystemer tilbydes udført. Alle former for opgaver løses for kunder med behov for seriøst, kvalitetsbevidst, ansvarsfuldt og miljømæssigt korrekt arbejde.

14 Opgaverne kan løses med alle gængse materialer, herunder PEH, PVC, PP, beton, glaseret ler, rustfristål, støbejern, m.v. Vores medarbejdere er veluddannet samt erfarne efter mange år i firmaet. Efter at have høstet meget erfaring ved kloakarbejde, gennem firmaets tæt ved 30 års historie, har vi opnået en ekspertise og evne til at løse stort set alle kloakopgaver, som vi vil bliver stillet over for. Alle opgaver udføres med stor omhu og respekt for omgivelserne og miljøet. Tillid, kvalitetssans, omhu, miljøbevidsthed og ansvarlighed gør, at De, som kunde, trygt kan tilkalde os til udførelse af enhver opgave. "Vi springer ikke over hvor gærdet er lavest " men løser opgaven på en måde. hvor De som kunde og vi som firma, begge er tilfredse med det arbejde som er blevet udført. Vi kan med vores servicevogne tilbyde assistance ved akut opståede problemer, 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vores kunder får altid en professionel og individuel rådgivning, hvad enten det drejer sig om såvel små som store opgaver. Vores arbejde bliver udført efter et meget omfattende godkendt kvalitetssikringssystem, der sikrer kunden en ensartet høj kvalitet. Under punktet Arbejdsopgaver på sagsøgtes hjemmeside kommer følgende side og billede. Billedet er af en slamsuger, som ikke tilhører sagsøgte, men Kenneth Lyngholms selskab, DBE Kloakservice, som sagsøgte samarbejder med.

15 Under punktet Arbejdsopgaver og Kloakrenovering fremgår blandt andet: Vedligeholdelse og servicering: Alle kloak systemer kræver vedligeholdelse og servicering. Vi kan tilbyde alle former for rensning og slamsugning, trykprøvning, TV-inspektion m.v. som kræves for at bevare kloaksystemets funktionalitet. Da sagsøgte hed Dansk Bygningsentreprise, markedsførte selskabet sig med følgende logo og annoncering: Sagsøgte har tidligere brugt gult papir til fakturaer, brevpapir, kuverter, visitkort mv., hvor selskabets navn var skrevet med rødt og med logo i sort og rødt som i annoncen ovenfor. Sagsøgte har også tidligere brugt hvidt papir, med rød skrift og et logo i sort og rødt. Sagsøgte oplyser, at de nu bruger hvidt papir. Sagsøgtes regnskabstal har de seneste år været som følger: 2006/ / /2009 Bruttofortjeneste Årets resultat

16 Sagsøgtes køretøjer og skiltning. Sagsøgtes lastbil med grab blev indkøbt i oktober 2005 fra NyScan. Den blev leveret malet i den gule farve RAL 1004 på førerhuset og frontgrill i grå. Frontgrillen er i dag gul og rød. Dette er sagsøgtes eneste lastbil med grab (bilag 50):

17 Sagsøgtes mandskabsbiler så indtil for nylig således ud (bilag 67 - under navnet står der Alt i kloak og miljøarbejde ): Sagsøgte har for nylig fået bilerne omlakeret, så de i dag fremstår således (bilag AU):

18 Sagsøgte har desuden haft biler og skilte med nedenstående logo, men oplyser, at dette ikke længere anvendes, og at bilerne er solgt eller ikke i drift (bilag O/35):

19 Sagsøgte har endelig skiltet på følgende måde (bilag 49): Det fremgår af faktura af 31. juli 2006 fra Skibby Jensen Smedje A/S, at sagsøgte har indkøbt 7 containere alle sandblæst og malet gule Ral 1004 og monteret med reflekser. Det fremgår af ordrebekræftelse fra J. Hvidtved Larsen A/S, at DBE Kloakservice ApS har indkøbt en slamsuger til levering i uge 14 i 2008, hvor førerhuset og tank var malet i gul RAL Sagsøgte bekræfter, at det er denne slamsuger, der er afbilledet på deres hjemmeside, men som tilhører DBE Kloakservice.

20 Parternes annoncering i de seneste år. I 2008 annoncerede både sagsøgerne og sagsøgte i Hvidovre Lokale Telefonbog. Sagsøgernes annonce er på forsiden og sagsøgtes på bagsiden: Inde i Håndbogen fra 2008 havde sagsøgte en lignende annonce på gul baggrund, men i denne annonce var der en grå bjælke øverst, hvori der med røde bogstaver stod DBE Lyngholm og Sønner ApS (bilag 11). I Hvidovre Lokale Telefonbog fra 2009/2010 havde sagsøgerne på ny en annonce på forsiden, og sagsøgte havde en annonce på bagsiden:

21 På hjemmesiden har sagsøgte en annonce under gruppen skadedyrsbekæmpelse rottebekæmpelse. Annoncen er på en gul baggrund, med rød overskrift J. Lyngholm & Sønner ApS. Sagsøgtes annonce i den trykte udgave af servicehåndbogen fra 2010 ser således ud (bilag 70):

22 Sagsøgerne er fremkommet med eksempler på, at der er sket forveksling mellem parterne, idet nogle fakturaer og rykkere til sagsøgte er sendt til sagsøgerne, og nogle af sagsøgtes kunder og samarbejdsparter har kontaktet sagsøgerne i den tro, at et stykke arbejde var udført af/aftalt med sagsøgerne. Der er fremkommet eksempler på, at flere andre virksomheder i kloakbranchen har gule slamsugere, ligesom flere andre brancher benytter gule arbejdskøretøjer.

23 Forholdet mellem sagsøgerne og sagsøgte Lynghom Kloak-Renovering indgav i 1989 stævning mod J. Lyngholm & Sønner ApS med påstand om, at selskabet skulle anerkende at være uberettiget til at benytte navnet: J. Lyngholm & Sønner ApS. Det fremgår blandt andet af stævningen, at: Sagsøger har tillige konstateret, at sagsøgte nu klæder sine folk i arbejdstøj, der på ryggen med fremhævet skrift bærer betegnelsen Lyngholm. Sagsøger har tillige bemærket, at sagsøgtes arbejdskøretøjer i stadigt stigende omfang males i samme gule farve som sagsøgers. Det påberåbes her særligt, at sagsøgte på arbejdstøj fremhæver Lyngholm i forhold til resten af firmanavnet, og i øvrigt, at sagsøgte også søger at skabe forveksling ved at anvende samme farve på sine køretøjer, som sagsøger anvender. Sagsøgerne hævede efterfølgende sagen. Sagsøgerne og sagsøgte indgik den 12. maj 2005 en rammeaftale med følgende indhold: Mellem parterne D.B.E./ J. Lyngholm & Sønner, repræsenteret af brødrene Jørgen og Preben Lyngholm er der d.d. indgået rammeaftale vedrørende Lyngholm Kloak- Renovering A/S, der overtager aktiverne i de ovennævnte firmaer. Rammeaftale omfatter en købspris på de listede aktiver udarbejdet af DBE/JL til en samlet fast pris af kr I aftalen indgår, at Kenneth Lyngholm ansættes som co-ordinator i LTV og LKR som deltidsansat og med aflønning efter de arbejdstimer han lægger her i firmaet. Jørgen Lyngholm oppebærer en løn, der svarer til afdelingsleder og herudover oppebærer han en +/- bonusordning på de sager han selv behandler fra ordremodtagelse til afsluttende kundebetaling. Bonusordningen sættes til 5 % efter sagernes omkostninger og de faste omkostninger, der fastlægges af firmaets revisor. Rammeaftalen blev underskrevet, og forhandlingerne fortsatte. Udkast til købsaftale blev udarbejdet, men aldrig underskrevet. Der blev endvidere udarbejdet udkast til ansættelsesaftale mellem Lyngholm Kloakrenovering og Jørgen Lyngholm, der ej heller blev underskrevet. Parterne stoppede forhandlingerne i Den 1. november 2007 fremsendte sagsøgernes daværende advokat et brev til sagsøgte med anmodning om, at sagsøgte ophørte med brug af sagsøgernes firmanavn og vare-

24 mærke. Sagsøgerne opsagde den 4. december 2007 alt samarbejde med sagsøgte og anførte: På trods af gentagne rykkerskrivelser er den forfaldne saldo i Lyngholm Kloak- Service stadig ikke betalt dags dato. Pt ophører alt samarbejde. Ordre afgivet til Lyngholm Kloak-Service samt Lyngholm Tv-Inspektion vil derfor ikke blive udført, med mindre den forfaldne saldo er indfriet inden udførelsesdato for ovennævnte ordre. Når den forfaldne saldo er indfriet vil vi gerne genoptage vores samarbejde. Sagsøgtes advokat besvarede den 14. december 2007 sagsøgernes advokats henvendelse og benægtede, at sagsøgte krænkede sagsøgernes firmanavn, varemærke eller forretningskendetegn. Parterne og deres advokater holdt et møde den 1. februar 2008, som dog ikke førte til en løsning af parternes tvist. Forklaringer Preben Lyngholm har forklaret, at han ikke længere er medejer, men stadig har tilknytning til firmaet. Han er ældste bror til Flemming og Jørgen og er oprindeligt uddannet politimand. Flemming Lyngholm startede i kloakbranchen ved at arbejde med kloakrensning for sin svigerfar. Da dennes firma måtte lukke, var Flemming arbejdsløs i en tid. Flemming kom på ny i gang med kloakarbejdet, da der var problemer med faldstammen i den ejendom, hvor Flemming boede i. Herefter startede Flemming som selvstændig med kloakrensning på opfordring fra Jørgen. I begyndelsen skaffede Jørgen Flemming opgaver, da Jørgen var ansat i et VVS-firma, som ind imellem havde behov for at få udført kloakrensningsopgaver. Han hjalp selv Flemming i sin fritid, men valgte efter nogle år at tage orlov fra politiet og blive partner i Flemmings firma. Da han trådte ind i firmaet i 1980, ønskede han, at firmaet skulle fremstå mere professionelt. De købte en varevogn, som, han besluttede, skulle males gul, og de anskaffede arbejdstøj i samme farve. De fik mange henvendelser om reparation af kloaker, når de spulede kloaker, og for at kunne løse disse opgaver ud-

25 dannede han sig til autoriseret kloakmester i Der var to store firmaer i området, som havde slamsugere, og for at kunne konkurrere med dem købte de deres egen slamsuger. De to konkurrenter var Albertslund Kloakservice, som markedsførte sig på sit navn og hvide slamsugere, og Leif M. Jensen Kloakservice, som havde orange biler. Netop for ikke at ligne disse konkurrenter valgte han, at Lyngholm Kloak Service skulle have en slamsuger i den signalgule farve RAL De fik hurtigt flere biler, men selv om alle var malet i samme farve, fremstod de ikke helt ens, når man så dem ved siden af hinanden. Det viste sig, at den gule farve ikke dækkede godt nok, og hvis bundfarven på en bil var mørk og lys på en anden, fremstod bilerne ikke helt ens efter lakering med den gule farve. Derfor skiftede de til RAL 1003, som dækkede bedre, og fik alle biler malet hvid i grundfarven, og dette har de gjort lige siden. Deres kunder var i starten boligselskaber og private. Efterhånden fik de også forsikringsselskaber og større boligselskaber som kunder. De havde kunder i hele Storkøbenhavn. Inden han selv blev autoriseret kloakmester, udliciterede de opgaver, der krævede autorisation, men da de selv fik autorisation, begyndte de i det små med at skifte kloakdæksler o.lign. De fik efterhånden større og større opgaver og valgte efter nogle år at udskille virksomheden med kloakrenovering i et selvstændigt selskab for at begrænse den økonomiske risiko. De startede med at annoncere i Hvidovre lokaltelefonbog. De var meget optaget af at gøre opmærksom på sig selv via deres gule farve. De tog derfor kontakt til ejeren af lokaltelefonbogen og lavede en langtidsaftale om, at omslaget på telefonbogen skulle skifte farve til Lyngholm gul. Herudover reklamerede de i idrætshaller og sponsorerede forskellige sportshold. Markedsføring var altid i den gule farve. Deres bedste reklame er deres biler, idet farven gør dem genkendelige i gadebilledet. Jørgen var, mens Preben og Flemming startede deres virksomhed op, ansat som overkonduktør i forskellige VVS-firmaer. Senere startede Jørgen sit eget bygningsentreprisefirma, hvor han byggede, renoverede og vedligeholdte ejendomme. Jørgen kom til dem, når han skulle have lavet nogle kloakopgaver, indtil han selv blev kloakmester. Allerede da Jørgen selv blev kloakmester, bad de ham om, at der ikke skulle ske forveksling, men Jørgens firma hed dengang Hvidovre Bygningsentreprise, og det gav ikke anledning til forveksling.

26 Efterhånden som deres virksomhed voksede, følte han og Flemming, at Jørgen lagde sig mere og mere op ad deres navn og arbejde, idet Jørgen brugte sit eget navn i forbindelse med sin virksomhed i stedet for firmanavnene. De bad derfor Jørgen om at bruge sine firmanavne, og Jørgen gav indtryk af, at han var indstillet herpå. Han kan ikke nøjagtigt stadfæste, hvornår Jørgen begyndte at bruge gule biler. På et tidspunkt havde Jørgen biler i flere forskellige farver. I 1980 erne havde han nogle lysegule biler med en svag grønlig undertone. Det havde ingen betydning for dem, så længe Jørgens firma hed noget helt andet end deres firma. Det var først, da Jørgen begyndte at annoncere med brug af Lyngholm navnet, at de for alvor syntes, at han var begyndt at efterligne dem. De udtog derfor stævning mod Jørgen i De havde haft mange skænderier herom, og de havde prøvet at få Jørgen til at afstå fra at bruge navnet Lyngholm. De havde accepteret navnet J. Lyngholm & Sønner, så længe Jørgen var i byggebranchen, men ikke da han bevægede sig mere og mere over i kloakbranchen. De hævede sagen, da deres moder krævede dette. Herefter var der en meget kort periode, hvor der var lidt ro mellem parterne, men så fortsatte Jørgen. De holdt talrige møder og havde mange diskussioner, men Jørgen fortsatte. De fik endda oplyst fra deres leverandør af slamsugere, at Jørgen havde forespurgt til prisen på en gul slamsuger. I 2008 opdagede de, at Jørgens søn, Kenneth Lyngholm, havde startet firmaet DBE Kloakservice, som udfører slamsugning. Inden da var samarbejdet med Jørgen stoppet. De kunne acceptere Kenneths firma under forudsætning af, at det ikke hed Lyngholm. Jørgen foreslog på et tidspunkt, at de skulle slå virksomhederne sammen. Han havde betænkeligheder, da Jørgen og Flemming ikke havde et godt forhold, men efter en ferie han og Jørgen havde holdt sammen, forelagde han alligevel ideen for Flemming, og der blev lavet en rammeaftale. Ideen med rammeaftalen var at se, om de kunne arbejde sig frem til en enighed. Jørgen var så ivrig, at han tilbød, at de kunne overtage hans virksomhed gratis. Men under de videre forhandlinger skærpede Jørgen hele tiden kravene. Jørgen forlangte mere for sin virksomhed, og desuden ville han have ansat både sin søn, hustru og svigerdatter i den fælles virksomhed. Han og Flemming syntes, at Jørgen skærpe-

27 de kravene i en sådan grad, at de ikke kunne acceptere dem, men det var til sidst Jørgen, der afbrød forhandlingerne. De håbede efterfølgende på, at Jørgen ville overholde deres aftale om, at han ikke brugte Lyngholm navnet. Jørgen kom ind i en periode, hvor hans virksomhed havde økonomiske problemer, og han betalte derfor i en periode ikke Lyngholm Kloak Service for det arbejde, som var udført for ham. Han havde på et tidspunkt skyldige restancer for op mod 1 mio. kr. Derfor skrev Linda og Jannie til Jørgen om ophævelse af samarbejdet og betaling af regningerne. Jørgen har altid fået rabat, hvis han betalte til tiden. Denne rabat blev fjernet. Der er ikke andre i Storkøbenhavn, der bruger gule biler inden for kloakbranchen. Det er korrekt, at Tåstrup kommune ejer en gul slamsuger, men kommunen er ikke en konkurrent til dem. Linda Lyngholm har forklaret, at hun er direktør hos sagsøgerne og har arbejdet i virksomheden siden Hun og kusinen Jannie Lyngholm Nielsen ejer Lyngholm Kloak Service og Lyngholm Kloak-Renovering alene. John Agger er medejer af Lyngholm TV- Inspektion. Der sker ofte forvekslinger mellem sagsøgerne og sagsøgte. Det kan være grossister, entreprenører eller kollegaer, som rykker dem for betalinger vedrørende sagsøgte, og de får regninger for varer, der er indkøbt af sagsøgte i navnet Lyngholm. De bruger meget tid på disse forvekslinger, og det er et irritationsmoment i hverdagen. Det sker også, at hun bliver rykket for telefonbeskeder, hun aldrig har fået. Sagsøgerne går glip af kunder ved forvekslingerne, og flere kunder har givet udtryk for, at de troede, at de havde haft fat i sagsøgerne med hensyn til udførelsen af et stykke arbejde, hvor dette rent faktisk var udført af sagsøgte. Det er hendes oplevelse, at Jørgen Lyngholm ikke gør noget for at opklare misforståelsen. Der er fuldstændig identitet mellem de arbejdsopgaver, som sagsøgerne og sagsøgte udfører. De trak ansøgningen om varemærkeregistrering af den gule farve tilbage, fordi det var meget mere omkostningskrævende, end de havde regnet med, idet der blandt andet skulle gennemføres en markedsundersøgelse.

28 Binavnene J. Lyngholm og L. Lyngholm blev registreret samtidigt, fordi de agter at etablere et holdingselskab. De var opmærksomme på Jørgen Lyngholms selskab J. Lyngholm & Sønner, da de registrerede binavnet J. Lyngholm. Sagsøgte var i restance med omkring kr., da sagsøgerne opsagde samarbejdet. Det var oftest sagsøgte, som gjorde brug af sagsøgerne til kloakrensning og tvinspektion. Sagsøgerne valgte at stoppe samarbejdet på grund af de forvekslinger, som var opstået. Fra 1989 og frem begyndte sagsøgte at bruge gule biler og navnet Lyngholm. Sagsøgte havde dog også biler i andre farver og var desuden i byggebranchen. Efterhånden blev flere og flere af sagsøgtes biler dog gule, og sagsøgte bevægede sig mere over i kloakbranchen. Man har fra sagsøgernes side mange gange gjort Jørgen Lyngholm opmærksom på, at det ikke var smart, at han bevægede sig mere og mere ind på sagsøgernes arbejdsområde. Da forhandlingerne om køb af sagsøgtes virksomhed mislykkedes, blev sagsøgte mere og mere chikanøs. Sagsøgte ændrede sine bilers farver, annoncerede med samme gule farve og skiftede arbejdstøjets farve til den samme som sagsøgernes. Der opstod flere og flere forvekslinger, da sagsøgte begyndte at ligne sagsøgerne mere og mere. Det er vigtigt for sagsøgerne at få stoppet sagsøgte, da sagsøgte mere og mere udgiver sig for at være sagsøgerne. Sagsøgtes ejer, Jørgen Lyngholms, søn Kenneth Lyngholm, har startet DBE Kloakservice, og når sagsøgte får henvendelse fra kunder om kloakrensning, tager sagsøgte imod kunderne og giver arbejdet til sin søns firma. Jørgen Lyngholm udgiver sig også for at være Lyngholm i forhold til kunderne. Hendes tidligere ægtefælle er bestyrelsesmedlem i Kenneth Lyngholms firma. Sagsøgernes tre selskaber arbejder tæt sammen og fremstår udadtil som en virksomhed. Når en kunde ringer med et problem, starter de med at sende en slamsuger. Hvis de herefter fatter mistanke om, at der er noget galt med kloakken, sender de en tvinspektionsvogn. Hvis der med denne findes fejl, laver de et fyldestgørende tilbud om kloakreparation, som sendes til kunden sammen med tv-inspektionen. Sagsøgerne har ansat omkring 40 medarbejdere og har omkring 30 biler, som stort set alle har den samme gule farve. De har en omsætning på omkring 40 mio. kr., hvoraf halvdelen vedrører Lyngholm Kloak Service. Indtjeningen i Lyngholm Kloak-Renovering er lidt for nedadgående som følge af krisen, og fordi de har mistet kunder til konkurrenter.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og 0019 (tidl. j.nr og 1790) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0018 og 0019 (tidl. j.nr. 1789 og 1790) Klager: Canal Digital Danmark A/S Stationsparken 25 2600 Glostrup Indklagede: Vestegnens Parabol & Antenne Service v/johnny

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

DOM. SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen. (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) Bredenoord A/S. (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) - MSL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 24. oktober 2012 V-52-11 SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersen (Advokat Henrik Mansfeldt Witt) mod Bredenoord A/S (Advokat Mads Marstrand-Jørgensen)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CAL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 26. maj 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, direktør Aksel Gybel og industriel

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 706 Klager: Christian Jensby Stavnsbjerg Alle 85 2730 Herlev Indklagede: VIdeoPRO/Kim Erik Roslev Maglebjergvej 14 3200 Helsinge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1096 Klager: Danske Bank A/S v/advokat Peter Gustav Olson Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Viet Nam Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1134 Klager: Secure Vision International ApS Park Allé 350C 2605 Brøndby Indklagede: Safe Vision Kongevejen 77 2840 Holte Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne foreningen X klaget over indklagede. København, den 28. april 2014 J.nr. 2012-2520/JSC 6. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne foreningen X klaget over indklagede. Sagens tema: Advok A har på vegne foreningen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 29. maj 2009 af Sø og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer, Jens Zimmer Christensen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0068 Klager: multi-channel v/birger T. Nielsen Kratvej 18 3660 Stenløse v/advokat Stefan Borup-Nielsen Indklagede: Antenne & Satellit Gruppen Bregnerødvej 148 C 3460 Birkerød Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 991 Klager: Klager 1: J.E. Marketing v/jørgen Enkrog Buksager 23 7860 Spøttrup og Klager 2: Mogens Bo Birch Knortegåsvej 3 2720 Vanløse v/advokat Peter Nørring Indklagede: Tom Alex Christensen Nemovej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 857 Klager: John Martin Sebastian Kollegiebakken 9, 3405, 1. 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Sebastian Design Søndergade 56, Hyllinge 4700 Næstved v/advokat Thomas Colstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 346 Klager: Dansk Bilferie ApS Siestavej 7 2600 Glostrup v/advokat Rolf Ledertoug Indklagede: Dansk Fri Ferie A/S Brøndbyøstervej 84 2605 Brøndby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0115 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Faleh Hassan Møllebjergvej 13 4330 Hvalsø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-163/164 Klager: Scandinavian Airlines System v/advokat Jeppe Skadshauge Bredgade 38 1260 København K Indklagede: Callnet ApS Strandmarksvej 63 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-177 Klager: Star Tour A/S H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V v/advokat Preben Kønig Indklagede: Carsten Thomsen Islandsgade 3, 1. sal 6700 Esbjerg Parternes påstande: Klagerens principale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed og i forbindelse hermed har modtaget kr. 50.000,00 udover købesummen. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl Solrød Center 46 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har solgt en andelslejlighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 223 Klager: Golf Online Danmark Ebberupvej 30 5631 Ebberup v/jakob Kristensen Indklagede: Jens Kaad Ewaldsvej 2 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at slette registreringen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 352 og 353 Klager: Zapera.com A/S Kalkbrænderiløbskaj 6 2100 København Ø v/advokat Birgitte Stenbjerre Indklagede: InterResearch ApS Vestergade 9, 1. 1456 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1168, 1169 og 1244 Klager: De Gule Sider A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/cand.merc.jur. Niels Lund-Johansen Indklagede: van phong dai dien ubgm No 20A Lane 1/54 Au Co Stret 0000 Hanoi Vietnam

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 309 Klager: TV 2/Danmark TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Indklagede: Reach.dk ApS Østergade 60, 5. 1100 København L v/advokat Lars Stoltze Parternes påstande: Klagerens principale påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-077 Klager: DiskontoBanken A/S Axeltorv 4 4700 Næstved v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Din Bank A/S Krumtappen 2 2500 Valby v/advokat Johan Løje Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. København, den 28. februar 2013 Sagsnr. 2011-4063/HCH/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X på vegne af Y klaget over advokat A. Sagens tema: X har som revisor for Y klaget

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0015 Klager: SCANINVEST ApS Løkkevej 14 5500 Middelfart og Car To Lease GmbH Scandinavien Park 11 24983 Handewitt Tyskland Indklagede: CTL Cars to lease AB Korgvideregränd

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 403 Klager: Nikki Dane Productions I/S Vesterbrogade 88 B 3250 Gilleleje CVR nr. 25 70 01 98 Indklagede: Babesline ApS Vesterbro 4-6 5000 Odense C Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0262 og 2012-0263 Klager: Børnebiksen A/S Ole Rømers Vej 18 8670 Låsby Indklagede: Benny Bo Kiel Kærsangervej 61 B 4300 Holbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1392-1395 Klager: Den Blå Avis A/S Generatorvej 8 D 2730 Herlev v/advokat Bastian Rankløve Indklagede: Peter Larsen Rådmansgatan 1 SE-26132 Landskrona Sverige Parternes

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. maj 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Karen Hald og Søren Schou Frandsen (kst.)). 10. afd. nr. B-2304-12: Skanska Øresund

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 7. marts 2008 blev af retten i sagen V 146 06 Novartis Medical Nutrition (Sweden) AB (Advokat Susanne Mark) mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Advokat

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 533 Klager: Advokatfirmaet Søgaard Madsen Jyllandsgade 19 v/advokat Jørgen Søgaard Madsen Indklagede: Arbejdernes Boligforening Kirkegade 55 Boligforeningen Fremad Godthåbs Alle 10 6705 Esbjerg

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere