UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG"

Transkript

1 - GIA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 16. februar V ) Lyngholm Kloak Service I/S 2) Lyngholm Kloak-Renovering A/S 3) Lyngholm TV-Inspektion ApS (Advokat Hanne Weywardt) mod DBE Lyngholm ApS (Advokat E. Lego Andersen) Indledning Denne sag vedrører, hvorvidt DBE Lyngholm ApS (i det følgende sagsøgte) krænker Lyngholm Kloak Service I/S, Lyngholm Kloak-Renovering A/S samt Lyngholm TV- Inspektion ApS (i det følgende sagsøgerne) rettigheder ved brug af blandt andet navnet Lyngholm samt en bestemt gul farve.

2 - 2 - Påstande Sagsøgerne har nedlagt følgende påstande: 1. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til at registrere og gøre erhvervsmæssig brug af navnet Lyngholm som kendetegn eller del af kendetegn, herunder som selskabsnavn, som del af selskabsnavn, eller som varemærke i forbindelse med drift af erhvervsmæssig virksomhed inden for enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering, autoriseret som ikke-autorisationskrævende, herunder anlæg af nye kloakledninger, reparation og vedligeholdelse af eksisterende kloakledninger, kloakrenovering og tv-inspektion, service i forbindelse med tilstoppede afløb og faldstammer, kloakrensning og anden slamsugning. 2. Det forbydes sagsøgte fremover at benytte navnet Lyngholm som selskabsnavn eller del af selskabsnavn, kendetegn og/eller varemærke til benyttelse i forbindelse med erhvervsmæssig udførelse og/eller markedsføring af enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den under påstand 1 angivne forståelse. 3. Sagsøgte tilpligtes at afregistrere selskabsnavnet DBE Lyngholm ApS og binavnene DBE Lyngholm & Sønner ApS, J. Lyngholm & Sønner ApS, Lyngholm Kloakentreprise ApS og R. Lyngholm Kloakteknik ApS fra selskabsregisteret ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 4. Sagsøgte tilpligtes at udslette domænenavnet dbe-lyngholm.dk. 5. Sagsøgte tilpligtes at stoppe brugen af samt slette adressen

3 Sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at anvende en varm gul farve svarende til eller forvekslelig med gul farve svarende til Pantone 1235/RAL1003 og/eller RAL1004, alene eller subsidiært i kombination med farverne sort og rød/farven rød, i forbindelse med salg og markedsføring af sine produkter og tjenesteydelser inden for enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den i påstand 1 angivne forståelse, herunder på biler og andet materiel, i sit logo, på brevpapir, markedsføringsmateriale og anden markedsføring, mere subsidiært i den form som angivet i bilag 49-50, O/35, 67 (biler og skiltning), 11, 70 (annoncer) og/eller AU. 7. Sagsøgte forbydes fremover at gøre brug af varm gul farve svarende til Pantone 1235/RAL 1003 og/eller RAL1004, alene eller subsidiært i kombination med farverne sort og rød/ farven rød i forbindelse med salg og markedsføring af sine produkter og tjenesteydelser inden for enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den i påstand 1 angivne forståelse, herunder på biler og andet materiel, i sit logo, på brevpapir, markedsføringsmateriale og anden markedsføring mere subsidiært i den form som angivet i bilag 49-50, O/35, 67 (biler og skiltning), 11, 70 (annoncer) og/eller AU. 8. Sagsøgte tilpligtes at betale hver af sagsøgerne kr ,00 i alt kr ,00 med tillæg af den til enhver tid gældende procesrente fra sagens anlæg den 24. juli Subsidiært 9. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til og forbydes for fremtiden at gøre erhvervsmæssig brug af navnet Lyngholm som kendetegn eller del af kendetegn, herunder som selskabsnavn, som del af selskabsnavn, eller som varemærke i forbindelse med drift af erhvervsmæssig virksomhed inden for enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den i påstand 1 angivne forståelse i

4 - 4 - kombination med farverne gul, rød og sort eller gul og rød på biler og andet materiel, i sit logo, på brevpapir, markedsføringsmateriale og anden markedsføring. Mere subsidiært 10. Sagsøgte tilpligtes at anerkende at være uberettiget til og forbydes for fremtiden at gøre erhvervsmæssig brug af navnet Lyngholm som kendetegn eller del af kendetegn, herunder som selskabsnavn, som del af selskabsnavn, eller som varemærke i forbindelse med drift af erhvervsmæssig virksomhed inden for enhver form for arbejde relateret til kloaker og kloakering i den i påstand 1 angivne forståelse i kombination med farverne gul, rød og sort eller gul og rød på biler og andet materiel, i sit logo, på brevpapir, markedsføringsmateriale og anden markedsføring, således som det ses af bilag 49-50, O/35, 67 (biler og skiltning), 11, 70 (annoncer) og/eller AU. I de nedlagte påstande er derudover indeholdt subsidiære påstande for dele af de nævnte virksomhedsaktiviteter. Over for sagsøgtes selvstændige påstand: Afvisning, subsidiært frifindelse. Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, dog således, at der overfor elementet eller forvekslelig med i den principale påstand 6 påstås afvisning (subsidiært frifindelse) og således, at der over for påstand 3 for så vidt angår den del, der angår afregistrering af selskabsnavnet Lyngholm Kloakentreprise ApS, tages bekræftende til genmæle. Endvidere nedlægger sagsøgte følgende selvstændige påstand: Lyngholm Kloak-Renovering A/S tilpligtes at afregistrere binavnene J. Lyngholm A/S og Lyngholm Bygningsentreprise A/S.

5 - 5 - Oplysningerne i sagen Parterne Brødrene Flemming og Preben Lyngholm drev i mange år de sagsøgende virksomheder. Deres bror Jørgen Lyngholm driver den sagsøgte virksomhed. Alle tre hed oprindeligt Lyngholm Madsen til efternavn. I dag er Flemmings og Prebens døtre, Janni og Linda Lyngholm, direktører for sagsøgerne, og Jørgens sønner, Ronnie og Kenneth Lyngholm, er ansat hos sagsøgte. Sagsøgerne Flemming Lyngholm drev fra 1974 virksomheden Lyngholm Kloakservice i personligt regi. Preben Lyngholm indtrådte siden i virksomheden, og Lyngholm Kloakservice I/S blev stiftet den 1. juni Ifølge Det centrale virksomhedsregister er virksomhedens branchekode Anlæg af ledningsnet. Lyngholm Kloak-Renovering blev stiftet den 2. januar 1986 og har samme branchekode. Formand for bestyrelsen og medstifter er Preben Lyngholm. Direktionen består af Linda Lyngholm og Jannie Lyngholm Nielsen. Selskabet har følgende binavne: Lyngholm Kloakservice A/S (registreret 15. august 1986) Lyngholm Kloak-Entreprise A/S (registreret 15. august 1986) Lyngholm Bygnings-entreprise A/S (registreret 15. august 1986) Lyngholm Total-Entreprise A/S (registreret 15. august 1986) J. Lyngholm A/S (registreret 8. februar 2008) L. Lyngholm A/S (registreret 8. februar 2008) Lyngholm TV-Inspektion blev stiftet den 1. november 1988 med samme branchekode. Lyngholm Kloakservice registrerede den 21. marts 1997 domænenavnet Lyngholm.dk. Sagsøgernes adresse er Lyngholm Kloak-Renovering fik den 5. marts 2007 registreret følgende varemærke:

6 - 6 - LYNGHOLM AUT. KLOAKMESTRE. Den 23. februar 2009 fik Lyngholm Kloak-Renovering endvidere registreret varemærket: Lyngholm Kloak-Renovering søgte den 11. februar 2009 om registrering af farven gul, pantone 1235, som varemærke, men har trukket ansøgningen herom tilbage. Af sagsøgernes hjemmeside, fremgår blandt andet: DØGNVAGT Vores bemandet døgnvagt tager telefonen og sørger for hurtig og effektiv afhjælpning af akutte forstoppelser, sprængte vandledninger eller akutte rørbrud mv. KLOAKSERVICE Vort speciale er alt det beskidte arbejde... Forstoppede faldstammer, toiletter og indvendige afløb bringer Lyngholm i orden. Lyngholm løser alle opgaver med kloakrensning og slamsugning. Vi har kapacitet til det hele... KLOAKRENOVERING Lyngholm er aut. kloakmestre og udfører derfor også opgravning og reparation af skadede, nedslidte og defekte kloaksystemer. Lyngholm er den helt naturlige, professionelle partner, når der er tale om Forsikringsskader - såvel Olieskader som Vandskader. Retablering - sikrer Lyngholm også med egne gartnere og brolæggere.

7 - 7 - Lyngholm kan derfor garantere, at arbejdet sker til den aftalte tid - og at arbejdet er i orden. Vi tilbyder også et SERVICE-abonnement! Med et løbende service-eftersyn og rensning kan mange problemer forebygges. Send bud efter en Lyngholm-konsulent, som helt uforbindende analyserer Deres behov - og De får et skræddersyet forslag, som fokuserer på netop den kombination af problemer, De kan komme ud for. TV INSPEKTION Lyngholm TV-inspektion anvender professionelt farve-tv udstyr. TV-inspektion med farve-tv giver hurtig lokalisering af fejl og skader, så udbedring kan gennemføres, før det koster store penge. Et udsnit af sagsøgernes brochure fra før 2007 ser således ud:

8 - 8 - Et udsnit af sagsøgernes brochure fra ser således ud: Sagsøgerne har siden 1984 annonceret i Hvidovre Lokaltelefonbog. I 1984 så annoncen således ud og var placeret under afsnittet Kloakservice :

9 - 9 - I 1991 kom annoncen på forsiden af Hvidovre Lokaltelefonbog og var på gul baggrund. Annoncen så således ud:

10 Sagsøgerne bruger endvidere den gule farve sammen med navnet Lyngholm i sort og den røde bjælke på deres brevpapir, visitkort, kalendere osv. Lyngholm Kloak-Renoverings regnskabstal har de seneste år været som følger: 2006/ / /2009 Bruttofortjeneste Årets resultat Lyngholm TV-Inspektions regnskabstal har været som følger: 2005/ / /2009 Bruttofortjeneste Årets resultat Sagsøgerne har oplyst sine udgifter til markedsføring således: Kloak Service Kloak-Renovering TV-Inspektion Sagsøgernes køretøjer Sagsøgerne har oplyst, at deres køretøjer altid har været gule. De er malet i den gule farve RAL Det fremgår af en oversigt lavet af J. Hvidtved Larsen Maskinfabrik, i forbindelse med 20 års jubilæet for Lyngholm Kloak Service, at J. Hvidtved Larsen har leveret gule slamsugere til Lyngholm Kloak Service i 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1990, 1992 og 1994.

11 Sagsøgte D.B.E. Dansk Bygningsentreprise ApS blev stiftet den 2. juli 1981 med branchekode Anlæg af ledningsnet. Den 31. marts 2005 ændrede selskabet navn til DBE Lyngholm ApS. Selskabet har følgende binavne: Lyngholm Kloakentreprise ApS (registreret 31. marts 2005) DBE Lyngholm & Sønner ApS (registreret 1. december 2008) J. Lyngholm & Sønner ApS (registreret 16. januar 2010) R. Lyngholm Kloakteknik ApS (registreret 16. januar 2010)

12 Jørgen Lyngholm sidder i selskabets bestyrelse, og hans hustru Ninna Lyngholm er direktør. Jørgen Lyngholm var desuden direktør for H.B.E. Hvidovre Bygningsentreprise ApS, som blev stiftet den 16. oktober I 1988 skiftede selskabet navn til J. Lyngholm & Sønner ApS. Selskabet var registreret med branchekode Opførelse af bygninger. Den 2. november 2009 blev selskabet opløst i medfør af anpartsselskabslovens 59. Alle rettigheder efter dette nu opløste selskab blev ifølge Jørgen Lyngholm overtaget af sagsøgte. Ifølge stamoplysninger hos Told Skat er DBE Lyngholm registreret i hovedbranche Bygge- og anlægsentreprenører og bibranche 1: Kloakmestre. Sagsøgte har adresse på Nymarksvej 27, 2650 Hvidovre. Dette er et villakvarter og tillige Jørgen Lyngholms privatadresse. Sagsøgtes biler står på en adresse på Gammel Køge Landevej i Brøndby Strand. Jørgen Lyngholm blev autoriseret kloakmester den 8. juni 1988 og har været aktiv i Foreningen af autoriserede kloakmestre i Danmark i en årrække. Sagsøgte har den 12. oktober 2001 oprettet domænenavnet dbe-lyngholm.dk og benytter i dag adressen Forsiden på sagsøgtes hjemmeside, ser således ud:

13 Det fremgår endvidere blandt andet af hjemmesiden: Firmaprofil af DBE Firmaet, der blev etableret i 1981 i Hvidovre, er en autoriseret kloakvirksomhed / entreprenørvirksomhed. Ansvarlighed og tillid er vores byggesten. Vi ved, at vi bærer et ansvar over for de kunder som vi servicerer i dagligdagen, samt for vores miljø. Vores arbejdsområde spænder bredt over almindelige opgaver eks, ganske småt vedligeholdelsesarbejde, til store erhvervsbyggerier. Herunder følgende indenfor afløbsområdet: Nyanlæg og reparation / renovering af spildevand-, regnvand- og dræninstallationer både i kloakerede og ukloakerede områder. Nedslidte kloaksystemer, rørbrud, utætte og nedslidte brønde, som ofte er årsag til vand i kælder og fugtige kældervægge og fundamenter. Nedbrudte fedt-, olie-, og kemikalieudskillere, syreneutraliseringssystemer og nedsivningssystemer repareres eller udskiftes når disse ikke længere er funktionsduelige. Drænsystemer som ikke længere fungerer, repareres/retableres med nyt, så dræningen af vand igen vil kunne foregå på betryggende vis. Etablering og projektering af nye kloaksystemer tilbydes udført. Alle former for opgaver løses for kunder med behov for seriøst, kvalitetsbevidst, ansvarsfuldt og miljømæssigt korrekt arbejde.

14 Opgaverne kan løses med alle gængse materialer, herunder PEH, PVC, PP, beton, glaseret ler, rustfristål, støbejern, m.v. Vores medarbejdere er veluddannet samt erfarne efter mange år i firmaet. Efter at have høstet meget erfaring ved kloakarbejde, gennem firmaets tæt ved 30 års historie, har vi opnået en ekspertise og evne til at løse stort set alle kloakopgaver, som vi vil bliver stillet over for. Alle opgaver udføres med stor omhu og respekt for omgivelserne og miljøet. Tillid, kvalitetssans, omhu, miljøbevidsthed og ansvarlighed gør, at De, som kunde, trygt kan tilkalde os til udførelse af enhver opgave. "Vi springer ikke over hvor gærdet er lavest " men løser opgaven på en måde. hvor De som kunde og vi som firma, begge er tilfredse med det arbejde som er blevet udført. Vi kan med vores servicevogne tilbyde assistance ved akut opståede problemer, 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Vores kunder får altid en professionel og individuel rådgivning, hvad enten det drejer sig om såvel små som store opgaver. Vores arbejde bliver udført efter et meget omfattende godkendt kvalitetssikringssystem, der sikrer kunden en ensartet høj kvalitet. Under punktet Arbejdsopgaver på sagsøgtes hjemmeside kommer følgende side og billede. Billedet er af en slamsuger, som ikke tilhører sagsøgte, men Kenneth Lyngholms selskab, DBE Kloakservice, som sagsøgte samarbejder med.

15 Under punktet Arbejdsopgaver og Kloakrenovering fremgår blandt andet: Vedligeholdelse og servicering: Alle kloak systemer kræver vedligeholdelse og servicering. Vi kan tilbyde alle former for rensning og slamsugning, trykprøvning, TV-inspektion m.v. som kræves for at bevare kloaksystemets funktionalitet. Da sagsøgte hed Dansk Bygningsentreprise, markedsførte selskabet sig med følgende logo og annoncering: Sagsøgte har tidligere brugt gult papir til fakturaer, brevpapir, kuverter, visitkort mv., hvor selskabets navn var skrevet med rødt og med logo i sort og rødt som i annoncen ovenfor. Sagsøgte har også tidligere brugt hvidt papir, med rød skrift og et logo i sort og rødt. Sagsøgte oplyser, at de nu bruger hvidt papir. Sagsøgtes regnskabstal har de seneste år været som følger: 2006/ / /2009 Bruttofortjeneste Årets resultat

16 Sagsøgtes køretøjer og skiltning. Sagsøgtes lastbil med grab blev indkøbt i oktober 2005 fra NyScan. Den blev leveret malet i den gule farve RAL 1004 på førerhuset og frontgrill i grå. Frontgrillen er i dag gul og rød. Dette er sagsøgtes eneste lastbil med grab (bilag 50):

17 Sagsøgtes mandskabsbiler så indtil for nylig således ud (bilag 67 - under navnet står der Alt i kloak og miljøarbejde ): Sagsøgte har for nylig fået bilerne omlakeret, så de i dag fremstår således (bilag AU):

18 Sagsøgte har desuden haft biler og skilte med nedenstående logo, men oplyser, at dette ikke længere anvendes, og at bilerne er solgt eller ikke i drift (bilag O/35):

19 Sagsøgte har endelig skiltet på følgende måde (bilag 49): Det fremgår af faktura af 31. juli 2006 fra Skibby Jensen Smedje A/S, at sagsøgte har indkøbt 7 containere alle sandblæst og malet gule Ral 1004 og monteret med reflekser. Det fremgår af ordrebekræftelse fra J. Hvidtved Larsen A/S, at DBE Kloakservice ApS har indkøbt en slamsuger til levering i uge 14 i 2008, hvor førerhuset og tank var malet i gul RAL Sagsøgte bekræfter, at det er denne slamsuger, der er afbilledet på deres hjemmeside, men som tilhører DBE Kloakservice.

20 Parternes annoncering i de seneste år. I 2008 annoncerede både sagsøgerne og sagsøgte i Hvidovre Lokale Telefonbog. Sagsøgernes annonce er på forsiden og sagsøgtes på bagsiden: Inde i Håndbogen fra 2008 havde sagsøgte en lignende annonce på gul baggrund, men i denne annonce var der en grå bjælke øverst, hvori der med røde bogstaver stod DBE Lyngholm og Sønner ApS (bilag 11). I Hvidovre Lokale Telefonbog fra 2009/2010 havde sagsøgerne på ny en annonce på forsiden, og sagsøgte havde en annonce på bagsiden:

21 På hjemmesiden har sagsøgte en annonce under gruppen skadedyrsbekæmpelse rottebekæmpelse. Annoncen er på en gul baggrund, med rød overskrift J. Lyngholm & Sønner ApS. Sagsøgtes annonce i den trykte udgave af servicehåndbogen fra 2010 ser således ud (bilag 70):

22 Sagsøgerne er fremkommet med eksempler på, at der er sket forveksling mellem parterne, idet nogle fakturaer og rykkere til sagsøgte er sendt til sagsøgerne, og nogle af sagsøgtes kunder og samarbejdsparter har kontaktet sagsøgerne i den tro, at et stykke arbejde var udført af/aftalt med sagsøgerne. Der er fremkommet eksempler på, at flere andre virksomheder i kloakbranchen har gule slamsugere, ligesom flere andre brancher benytter gule arbejdskøretøjer.

23 Forholdet mellem sagsøgerne og sagsøgte Lynghom Kloak-Renovering indgav i 1989 stævning mod J. Lyngholm & Sønner ApS med påstand om, at selskabet skulle anerkende at være uberettiget til at benytte navnet: J. Lyngholm & Sønner ApS. Det fremgår blandt andet af stævningen, at: Sagsøger har tillige konstateret, at sagsøgte nu klæder sine folk i arbejdstøj, der på ryggen med fremhævet skrift bærer betegnelsen Lyngholm. Sagsøger har tillige bemærket, at sagsøgtes arbejdskøretøjer i stadigt stigende omfang males i samme gule farve som sagsøgers. Det påberåbes her særligt, at sagsøgte på arbejdstøj fremhæver Lyngholm i forhold til resten af firmanavnet, og i øvrigt, at sagsøgte også søger at skabe forveksling ved at anvende samme farve på sine køretøjer, som sagsøger anvender. Sagsøgerne hævede efterfølgende sagen. Sagsøgerne og sagsøgte indgik den 12. maj 2005 en rammeaftale med følgende indhold: Mellem parterne D.B.E./ J. Lyngholm & Sønner, repræsenteret af brødrene Jørgen og Preben Lyngholm er der d.d. indgået rammeaftale vedrørende Lyngholm Kloak- Renovering A/S, der overtager aktiverne i de ovennævnte firmaer. Rammeaftale omfatter en købspris på de listede aktiver udarbejdet af DBE/JL til en samlet fast pris af kr I aftalen indgår, at Kenneth Lyngholm ansættes som co-ordinator i LTV og LKR som deltidsansat og med aflønning efter de arbejdstimer han lægger her i firmaet. Jørgen Lyngholm oppebærer en løn, der svarer til afdelingsleder og herudover oppebærer han en +/- bonusordning på de sager han selv behandler fra ordremodtagelse til afsluttende kundebetaling. Bonusordningen sættes til 5 % efter sagernes omkostninger og de faste omkostninger, der fastlægges af firmaets revisor. Rammeaftalen blev underskrevet, og forhandlingerne fortsatte. Udkast til købsaftale blev udarbejdet, men aldrig underskrevet. Der blev endvidere udarbejdet udkast til ansættelsesaftale mellem Lyngholm Kloakrenovering og Jørgen Lyngholm, der ej heller blev underskrevet. Parterne stoppede forhandlingerne i Den 1. november 2007 fremsendte sagsøgernes daværende advokat et brev til sagsøgte med anmodning om, at sagsøgte ophørte med brug af sagsøgernes firmanavn og vare-

24 mærke. Sagsøgerne opsagde den 4. december 2007 alt samarbejde med sagsøgte og anførte: På trods af gentagne rykkerskrivelser er den forfaldne saldo i Lyngholm Kloak- Service stadig ikke betalt dags dato. Pt ophører alt samarbejde. Ordre afgivet til Lyngholm Kloak-Service samt Lyngholm Tv-Inspektion vil derfor ikke blive udført, med mindre den forfaldne saldo er indfriet inden udførelsesdato for ovennævnte ordre. Når den forfaldne saldo er indfriet vil vi gerne genoptage vores samarbejde. Sagsøgtes advokat besvarede den 14. december 2007 sagsøgernes advokats henvendelse og benægtede, at sagsøgte krænkede sagsøgernes firmanavn, varemærke eller forretningskendetegn. Parterne og deres advokater holdt et møde den 1. februar 2008, som dog ikke førte til en løsning af parternes tvist. Forklaringer Preben Lyngholm har forklaret, at han ikke længere er medejer, men stadig har tilknytning til firmaet. Han er ældste bror til Flemming og Jørgen og er oprindeligt uddannet politimand. Flemming Lyngholm startede i kloakbranchen ved at arbejde med kloakrensning for sin svigerfar. Da dennes firma måtte lukke, var Flemming arbejdsløs i en tid. Flemming kom på ny i gang med kloakarbejdet, da der var problemer med faldstammen i den ejendom, hvor Flemming boede i. Herefter startede Flemming som selvstændig med kloakrensning på opfordring fra Jørgen. I begyndelsen skaffede Jørgen Flemming opgaver, da Jørgen var ansat i et VVS-firma, som ind imellem havde behov for at få udført kloakrensningsopgaver. Han hjalp selv Flemming i sin fritid, men valgte efter nogle år at tage orlov fra politiet og blive partner i Flemmings firma. Da han trådte ind i firmaet i 1980, ønskede han, at firmaet skulle fremstå mere professionelt. De købte en varevogn, som, han besluttede, skulle males gul, og de anskaffede arbejdstøj i samme farve. De fik mange henvendelser om reparation af kloaker, når de spulede kloaker, og for at kunne løse disse opgaver ud-

25 dannede han sig til autoriseret kloakmester i Der var to store firmaer i området, som havde slamsugere, og for at kunne konkurrere med dem købte de deres egen slamsuger. De to konkurrenter var Albertslund Kloakservice, som markedsførte sig på sit navn og hvide slamsugere, og Leif M. Jensen Kloakservice, som havde orange biler. Netop for ikke at ligne disse konkurrenter valgte han, at Lyngholm Kloak Service skulle have en slamsuger i den signalgule farve RAL De fik hurtigt flere biler, men selv om alle var malet i samme farve, fremstod de ikke helt ens, når man så dem ved siden af hinanden. Det viste sig, at den gule farve ikke dækkede godt nok, og hvis bundfarven på en bil var mørk og lys på en anden, fremstod bilerne ikke helt ens efter lakering med den gule farve. Derfor skiftede de til RAL 1003, som dækkede bedre, og fik alle biler malet hvid i grundfarven, og dette har de gjort lige siden. Deres kunder var i starten boligselskaber og private. Efterhånden fik de også forsikringsselskaber og større boligselskaber som kunder. De havde kunder i hele Storkøbenhavn. Inden han selv blev autoriseret kloakmester, udliciterede de opgaver, der krævede autorisation, men da de selv fik autorisation, begyndte de i det små med at skifte kloakdæksler o.lign. De fik efterhånden større og større opgaver og valgte efter nogle år at udskille virksomheden med kloakrenovering i et selvstændigt selskab for at begrænse den økonomiske risiko. De startede med at annoncere i Hvidovre lokaltelefonbog. De var meget optaget af at gøre opmærksom på sig selv via deres gule farve. De tog derfor kontakt til ejeren af lokaltelefonbogen og lavede en langtidsaftale om, at omslaget på telefonbogen skulle skifte farve til Lyngholm gul. Herudover reklamerede de i idrætshaller og sponsorerede forskellige sportshold. Markedsføring var altid i den gule farve. Deres bedste reklame er deres biler, idet farven gør dem genkendelige i gadebilledet. Jørgen var, mens Preben og Flemming startede deres virksomhed op, ansat som overkonduktør i forskellige VVS-firmaer. Senere startede Jørgen sit eget bygningsentreprisefirma, hvor han byggede, renoverede og vedligeholdte ejendomme. Jørgen kom til dem, når han skulle have lavet nogle kloakopgaver, indtil han selv blev kloakmester. Allerede da Jørgen selv blev kloakmester, bad de ham om, at der ikke skulle ske forveksling, men Jørgens firma hed dengang Hvidovre Bygningsentreprise, og det gav ikke anledning til forveksling.

26 Efterhånden som deres virksomhed voksede, følte han og Flemming, at Jørgen lagde sig mere og mere op ad deres navn og arbejde, idet Jørgen brugte sit eget navn i forbindelse med sin virksomhed i stedet for firmanavnene. De bad derfor Jørgen om at bruge sine firmanavne, og Jørgen gav indtryk af, at han var indstillet herpå. Han kan ikke nøjagtigt stadfæste, hvornår Jørgen begyndte at bruge gule biler. På et tidspunkt havde Jørgen biler i flere forskellige farver. I 1980 erne havde han nogle lysegule biler med en svag grønlig undertone. Det havde ingen betydning for dem, så længe Jørgens firma hed noget helt andet end deres firma. Det var først, da Jørgen begyndte at annoncere med brug af Lyngholm navnet, at de for alvor syntes, at han var begyndt at efterligne dem. De udtog derfor stævning mod Jørgen i De havde haft mange skænderier herom, og de havde prøvet at få Jørgen til at afstå fra at bruge navnet Lyngholm. De havde accepteret navnet J. Lyngholm & Sønner, så længe Jørgen var i byggebranchen, men ikke da han bevægede sig mere og mere over i kloakbranchen. De hævede sagen, da deres moder krævede dette. Herefter var der en meget kort periode, hvor der var lidt ro mellem parterne, men så fortsatte Jørgen. De holdt talrige møder og havde mange diskussioner, men Jørgen fortsatte. De fik endda oplyst fra deres leverandør af slamsugere, at Jørgen havde forespurgt til prisen på en gul slamsuger. I 2008 opdagede de, at Jørgens søn, Kenneth Lyngholm, havde startet firmaet DBE Kloakservice, som udfører slamsugning. Inden da var samarbejdet med Jørgen stoppet. De kunne acceptere Kenneths firma under forudsætning af, at det ikke hed Lyngholm. Jørgen foreslog på et tidspunkt, at de skulle slå virksomhederne sammen. Han havde betænkeligheder, da Jørgen og Flemming ikke havde et godt forhold, men efter en ferie han og Jørgen havde holdt sammen, forelagde han alligevel ideen for Flemming, og der blev lavet en rammeaftale. Ideen med rammeaftalen var at se, om de kunne arbejde sig frem til en enighed. Jørgen var så ivrig, at han tilbød, at de kunne overtage hans virksomhed gratis. Men under de videre forhandlinger skærpede Jørgen hele tiden kravene. Jørgen forlangte mere for sin virksomhed, og desuden ville han have ansat både sin søn, hustru og svigerdatter i den fælles virksomhed. Han og Flemming syntes, at Jørgen skærpe-

27 de kravene i en sådan grad, at de ikke kunne acceptere dem, men det var til sidst Jørgen, der afbrød forhandlingerne. De håbede efterfølgende på, at Jørgen ville overholde deres aftale om, at han ikke brugte Lyngholm navnet. Jørgen kom ind i en periode, hvor hans virksomhed havde økonomiske problemer, og han betalte derfor i en periode ikke Lyngholm Kloak Service for det arbejde, som var udført for ham. Han havde på et tidspunkt skyldige restancer for op mod 1 mio. kr. Derfor skrev Linda og Jannie til Jørgen om ophævelse af samarbejdet og betaling af regningerne. Jørgen har altid fået rabat, hvis han betalte til tiden. Denne rabat blev fjernet. Der er ikke andre i Storkøbenhavn, der bruger gule biler inden for kloakbranchen. Det er korrekt, at Tåstrup kommune ejer en gul slamsuger, men kommunen er ikke en konkurrent til dem. Linda Lyngholm har forklaret, at hun er direktør hos sagsøgerne og har arbejdet i virksomheden siden Hun og kusinen Jannie Lyngholm Nielsen ejer Lyngholm Kloak Service og Lyngholm Kloak-Renovering alene. John Agger er medejer af Lyngholm TV- Inspektion. Der sker ofte forvekslinger mellem sagsøgerne og sagsøgte. Det kan være grossister, entreprenører eller kollegaer, som rykker dem for betalinger vedrørende sagsøgte, og de får regninger for varer, der er indkøbt af sagsøgte i navnet Lyngholm. De bruger meget tid på disse forvekslinger, og det er et irritationsmoment i hverdagen. Det sker også, at hun bliver rykket for telefonbeskeder, hun aldrig har fået. Sagsøgerne går glip af kunder ved forvekslingerne, og flere kunder har givet udtryk for, at de troede, at de havde haft fat i sagsøgerne med hensyn til udførelsen af et stykke arbejde, hvor dette rent faktisk var udført af sagsøgte. Det er hendes oplevelse, at Jørgen Lyngholm ikke gør noget for at opklare misforståelsen. Der er fuldstændig identitet mellem de arbejdsopgaver, som sagsøgerne og sagsøgte udfører. De trak ansøgningen om varemærkeregistrering af den gule farve tilbage, fordi det var meget mere omkostningskrævende, end de havde regnet med, idet der blandt andet skulle gennemføres en markedsundersøgelse.

28 Binavnene J. Lyngholm og L. Lyngholm blev registreret samtidigt, fordi de agter at etablere et holdingselskab. De var opmærksomme på Jørgen Lyngholms selskab J. Lyngholm & Sønner, da de registrerede binavnet J. Lyngholm. Sagsøgte var i restance med omkring kr., da sagsøgerne opsagde samarbejdet. Det var oftest sagsøgte, som gjorde brug af sagsøgerne til kloakrensning og tvinspektion. Sagsøgerne valgte at stoppe samarbejdet på grund af de forvekslinger, som var opstået. Fra 1989 og frem begyndte sagsøgte at bruge gule biler og navnet Lyngholm. Sagsøgte havde dog også biler i andre farver og var desuden i byggebranchen. Efterhånden blev flere og flere af sagsøgtes biler dog gule, og sagsøgte bevægede sig mere over i kloakbranchen. Man har fra sagsøgernes side mange gange gjort Jørgen Lyngholm opmærksom på, at det ikke var smart, at han bevægede sig mere og mere ind på sagsøgernes arbejdsområde. Da forhandlingerne om køb af sagsøgtes virksomhed mislykkedes, blev sagsøgte mere og mere chikanøs. Sagsøgte ændrede sine bilers farver, annoncerede med samme gule farve og skiftede arbejdstøjets farve til den samme som sagsøgernes. Der opstod flere og flere forvekslinger, da sagsøgte begyndte at ligne sagsøgerne mere og mere. Det er vigtigt for sagsøgerne at få stoppet sagsøgte, da sagsøgte mere og mere udgiver sig for at være sagsøgerne. Sagsøgtes ejer, Jørgen Lyngholms, søn Kenneth Lyngholm, har startet DBE Kloakservice, og når sagsøgte får henvendelse fra kunder om kloakrensning, tager sagsøgte imod kunderne og giver arbejdet til sin søns firma. Jørgen Lyngholm udgiver sig også for at være Lyngholm i forhold til kunderne. Hendes tidligere ægtefælle er bestyrelsesmedlem i Kenneth Lyngholms firma. Sagsøgernes tre selskaber arbejder tæt sammen og fremstår udadtil som en virksomhed. Når en kunde ringer med et problem, starter de med at sende en slamsuger. Hvis de herefter fatter mistanke om, at der er noget galt med kloakken, sender de en tvinspektionsvogn. Hvis der med denne findes fejl, laver de et fyldestgørende tilbud om kloakreparation, som sendes til kunden sammen med tv-inspektionen. Sagsøgerne har ansat omkring 40 medarbejdere og har omkring 30 biler, som stort set alle har den samme gule farve. De har en omsætning på omkring 40 mio. kr., hvoraf halvdelen vedrører Lyngholm Kloak Service. Indtjeningen i Lyngholm Kloak-Renovering er lidt for nedadgående som følge af krisen, og fordi de har mistet kunder til konkurrenter.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 4. december 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Thorkild Juul Jensen og Jan

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS RETSBOG DOM Afsagt den 21. januar 2010 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, direktør Peter G.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. november 2012 af Sø- og Handelsretten sammensat af Michael B. Elmer (retsformand) og de sagkyndige medlemmer Torben Svanberg og Henrik Gundelach

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0183 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0183 Klager: Annette Klausen Sydtoften 34 8260 Viby J Indklagede: Jesper Riff Poulsen Kvistskovvej 5 4632 Bjæverskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1559 og 1560 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1559 og 1560 Klager: Jysk Diner ApS Jegstrupvej 68 8361 Hasselager v/advokat Jesper Ørskov Nielsen Indklagede: Kokken & Jomfruen Holding ApS Rolundvej 19 5260 Odense

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 930 Klager: Freeway ApS Sct. Leonisgade 5 8800 Viborg v/advokat Morten Wagner Indklagede: Zolid ApS Bjergbygade 1 A,2.th 4200 Slagelse Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en del af sagsøgers pensioner skal indgå i parternes fællesbo i forbindelse med bodelingen. Ratten i Holbæk Udskrift af dombogen BOM Afsagt den 1. april 2014 i sag nr, BS SKSæ-JNffpØlt: 4300 Holbæk mod 4300 Holbæk Sagens baggrund og parternes påstande Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - LDH UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 3. april 2007 blev af retten i sagen V-160-05 Diesel Denmark ApS (Advokat Robin Philip) mod 1) 2F Silkeborg ApS 2) Outlet Kolding ApS 3) Fabric Esbjerg

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Henning s Kloakrens A/S

Henning s Kloakrens A/S DØGNVAGT Har kloakken fået en prop så ring Henning op! Akutte problemer? Så ring 47 10 85 09 vi har døgnvagt, der virker! Henning s Kloakrens A/S Henning s Kloakrens A/S Aut. Kloakmester Svalehøjvej 13

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P

RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J. mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P RETTEN I KØGE Udskrift af dombogen D O M : Afsagt den 12. januar 2004 i sag nr. BS 1-1468/ 2002: T og J mod Andelsselskabet Vandværket Lyngen v/ P Under den 19. december 2002 anlagte sag har sagsøgerne

Læs mere

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har.

Sagsøgte skriver at vi inden 3 uger fra den, 26/09/2008 skal overholde de regler som haveforeningen har. Til Retten i Næstved BS 99-342/2011 Palle Flebo-Hansen Christiansgave 11 4220 Korsør Mod Haveforeningen Strandparken v/ formand Tonny Korndrup (advokat Jens Otto Johansen) Korsør den, 15/06/2011 Jeg har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1179 Klager: Telmore A/S Carl Gustavs Gade 3 2630 Taastrup Indklagede: inovit TRR Vråvn 1518 3849 Vråliosen Norge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010.

Anklageskriftet er modtaget den 8. april 2009 og tillæg hertil den 25. november 2010. Udskrift af dombogen D O M afsagt den 15. oktober 2013 Rettens nr. 2-4487/2008 Politiets nr. 0100-84340-00001-06 Anklagemyndigheden mod T Der har medvirket domsmænd behandlingen af denne sag. Anklageskriftet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1682 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1682 Klager: Sygeforsikringen danmark GS Palægade 5 1261 København K v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: EDOCO Ltd. Carpenter Court, 1 Maple Road Bramhall,

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J

afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J D 0 M afsagt den 23.januar 1987 af retten i Fjerritslev i borgerlig sag nr. 452/1986 P mod Brovst Kirkebys Vandværk v/n og B v/ J Under denne sag, der er anlagt den 2o.juni 1986, påstår sagsøgeren, P,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 331/2011 (1. afdeling) Traugott Møllers Fond (advokat Bruno Månsson) mod Frede Ingolf Kühl, Povl Thue Kristensen, Hans Henrik Lorents Hjorth, Allan

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1109 Klager: LeanSixSigma ApS Østergade 16 3250 Gilleleje Indklagede: Jørgen Ahm Petersen Lærkens Kvarter 3 Osted 4000 Roskilde Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B029200K-MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 8. maj 2015 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Alex Puggaard og Bo Bjerregaard (kst.)). 17. afd. nr.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Connla Administration ApS

Connla Administration ApS 25. september 2015 Connla Administration ApS IKKE under konkurs (Fordring stor kr. 1.169.777) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 28. september 2015 kl. 16.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med de

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere