Professionsretningen Arkitektprojektering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsretningen Arkitektprojektering"

Transkript

1 Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3-5. semester ECTS pint: 25 Indhld Specialet i arkitektprjektering er placeret i 3, 4. g 5. semester. Kurset skal intrducere den studerende til arkitektnisk frmgivning af en bunden rumlig pgave g herved gøre dem i stand til, sammen med arkitekter, at kunne løse enkelte arkitektniske pgaver på et niveau sm et dispsitinsfrslag. Prfessinsretningen tilskynder de studerende i undervisningsfrløbet til at pbygge en fælles frståelsesramme fr det byggede miljø g de arkitektniske prblemstillinger i videste frstand. I løbet af specialeperiden øves g anvendes en fælles terminlgi til at beskrive g diskutere rumlige g arkitektniske frhld. Centralt i undervisningen er udarbejdelsen af eget prjekt, der suppleres med frelæsninger, ekskursiner g øvelser. Ved siden af prjektudarbejdelsen intrduceres de studerende til digitale værktøjer til skitsering g præsentatin. Herudver indehlder kurset en indføring i arkitekturens histrie samt arkitekturfrståelse. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2010 1

2 3. semester Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3 uger ECTS pint: 5 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Arkitektur Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Analysere g frstå en frmgivning ud fra et kendskab til arkitektniske ideer. Kunne reflektere ver følgende: Relatiner mellem en given frmgivning g histriske, kulturelle g naturgivne sammenhænge. Arkitekturhistrie/stilhistrie. Arkitekturfrståelse; indsigt g frståelse fr arkitekturens sammenfattende karakter med hensyn til inddragelse af menneskelige frhld, symblværdier, identitet g plevelsesmæssige værdier i frhld til semesterets pgave. Helhed g detalje; frståelse fr verensstemmelsen med den valgte arkitektniske frm g dennes detaljering. Overensstemmelse mellem rum, rumstørrelse g funktin. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Skitsering, visualisering g præsentatin ved brug af digitale værktøjer. Skitseringsværktøjer (mdel g kmmunikative skitser) til afklaring af rumlige enkle frhld. Mestre følgende færdigheder: Udarbejde et dispsitinsfrslag til en enkel rumlig sammenhæng. Faglig terminlgi, der muliggør en refleksiv g diskuterende arbejdsmetde. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Det statiske system g klimatiske frhld i frhld til bygningens arkitektur. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2010 2

3 3. semester Kunne vælge løsningsfrslag inden fr følgende mråder g begrunde dem: Gennem analyser vælge knkrete løsninger til funktinelle g byggetekniske prblemer. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Prjektets prblemstillinger i relatin til frmgivning, funktin samt det byggetekniske. Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Placere g bestemme bygningens funktiner i en lgisk sammenhæng. Selvstændigt indgå i: Et prjekteringsteam s udvikling af enkle arkitekturprjekter. Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Byggeteknik g planlægning. Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Søge løsningsfrslag til pståede arkitektniske prblemer gennem egne litteraturstudier g egne pmålinger samt registreringer. Krævet frudsætninger Bestået 2. semester. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale: Om at pleve arkitektur, 2. udgave 1. Oplag 1997, Steen Eiler-Rasmussen, Fnden til udgivelse af Arkitekturværker, Arkitektsklen i Århus, ISBN 13: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2010 3

4 4. semester Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 3 uger ECTS pint: 5 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Relatiner mellem histriske, kulturelle g naturgivne sammenhænge g kmpleks frmgivning. Nyere arkitektur. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Læse arkitekturen g frstå de bagvedliggende tanker. Kunne reflektere ver følgende: Arkitekturfrståelse; indsigt g frståelse fr arkitekturens sammenfattende karakter med hensyn til inddragelse af menneskelige frhld, symblværdier, identitet g plevelsesmæssige værdier i frhld til semesterets pgave. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Skitsering, visualisering g præsentatin ved brug af digitale værktøjer. Skitseringsværktøjer (mdel g kmmunikative skitser) til afklaring af rumlige kmplekse frhld. Mestre følgende færdigheder: Udarbejde et dispsitinsfrslag, der sammenfatter kmplekse rumlige sammenhænge inden fr en given gemetrisk ramme. Helhed g detalje; frståelse fr verensstemmelsen med den valgte arkitektniske frm g dennes detaljering. Anvende en faglig terminlgi, der muliggør en refleksiv g diskuterende arbejdsmetde. Dispnere flere funktiner g deres indbyrdes placering ved hjælp af funktinsdiagrammer g analyser. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Det statiske system g klimatiske frhld i frhld til bygningens arkitektur. Teknisk g arkitektnisk behandling af facaden. Facaden sm rumlig adskillelse mellem inde g ude. Arkitektur g dagslys. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2010 4

5 4. semester Kunne vælge løsningsfrslag inden fr følgende mråder g begrunde dem: Gennem analyser vælge løsninger til funktinelle g byggetekniske prblemstillinger. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Prblemstillinger i relatin til frmgivning, funktin samt det byggetekniske. Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Håndtere bygningsadgang g redningsveje i verensstemmelse med det brandmæssige, statiske g klimatiske princip samt arkitektniske hvedprincipper. Selvstændigt indgå i: Et prjekteringsteam s udvikling af kmplekse arkitekturprjekter. Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Udvælge g frmidle løsninger i frhld til tekniske prblemer. Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Søge løsningsfrslag til pståede arkitektniske prblemer gennem egne litteraturstudier g egne pmålinger samt registreringer. Krævet frudsætninger Bestået 3. semesters valgdel. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale: Om at pleve arkitektur, 2. udgave 1. Oplag 1997, Steen Eiler-Rasmussen, Fnden til udgivelse af Arkitekturværker, Arkitektsklen i Århus, ISBN 13: Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2010 5

6 5. semester Valgdel: Prfessinsretningen Arkitektprjektering Varighed: 10 uger ECTS pint: 15 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Bæredygtighed. Kunne frstå følgende praksis, teri g metde: Integrere bæredygtige løsninger i et arkitektprjekt. Kunne reflektere ver følgende: Arkitekturhistrie, stillære i frhld til semesterets pgave. Urban kntekst g bygningens frhld til mgivelserne. Færdigheder Kunne anvende følgende metder g redskaber: Prgrammeret prces af arkitektniske deltemaer til udvikling af et dispsitinsfrslag (rumfrløb, lys, bevægelse, knstruktin, materialer, farver m.v.) Mestre følgende færdigheder: Udarbejdelse af dispsitinsfrslag med temaet: Transfrmatin/renvering af ældre bygning. Skitsering, visualisering g præsentatin ved brug af digitale værktøjer. Skitseringsværktøjer (mdel g kmmunikative skitser) til afklaring af rumlige kmplekse frhld i frhld til semesterets verrdnede tema. Kunne vurdere følgende typer af prblemer: Principper fr nye bygningsdele i eksisterende bygning. Kunne vælge løsningsfrslag inden fr følgende mråder g begrunde dem: Dispnering ud fra et bæredygtigtigheds-synspunkt. Bygningsmæssige transfrmatiner til eksisterende bygninger. Kunne frmidle følgende prblemstillinger: Arkitekturbeskrivelse af dispsitinsfrslagets ide. Visualisering af prjekt/metde g prblemstillinger ved brug af digitale værktøjer. Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2010 6

7 5. semester Kmpetencer Den studerende skal kunne: Håndtere følgende kmplekse situatiner: Ikke relevant. Selvstændigt indgå i: Et prjektteam s udvikling af et renveringsprjekt. Påtage sig ansvar indenfr følgende mråder: Funktinsanalyse, dispnering af planer. Identificere egne læringsbehv g udvikle viden, færdigheder g kmpetencer: Søge løsningsfrslag til arkitektniske prblemer gennem egne litteraturstudier g egne pmålinger g registreringer. Arkitektur g bæredygtighed. Krævet frudsætninger Bestået 4. semesters valgdel. Prøvefrm/censr Intern prøve. Litteratur g andet undervisningsmateriale Bygningsknstruktøruddannelsen Københavns Erhvervsakademi byggeri/prduktin E2010 7

Professionsretningen Konstruktionsprojektering

Professionsretningen Konstruktionsprojektering Valgdel: Prfessinsretningen Knstruktinsprjektering Varighed: 3-5. semester Status: Valgdels specialedel ECTS pint: 25 Indhld Specialet i knstruktinsprjektering er placeret i 3., 4. g 5. semester. Kurset

Læs mere

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1

2. semester. AOS (Arbejdsmetodik, Organisation og Samarbejde) Kerneområde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatorisk ECTS point: 1 Fag: AOS (Arbejdsmetdik, Organisatin g Samarbejde) Kernemråde: Alment Varighed: 1 semester Status: Obligatrisk ECTS pint: 1 Læringsmål g indhld: Viden Have udviklingsrienteret viden m følgende emner: Kunne

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprjekt, 2. semester, frår 2012 Erhvervsakademiet København Nrd Udleveret 7. maj 2012 Opgaven Det er prjektgruppens pgave at dkumentere en event. Hensigten er, at

Læs mere

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune.

Udarbejdet på inspirations- og arbejdsseminar 2 om folkeskolereform 2014 i Vordingborg Kommune. Scenarier fr skleåret 2014/2015 Udarbejdet på inspiratins- g arbejdsseminar 2 m flkesklerefrm 2014 i Vrdingbrg Kmmune. Scenarie fra gruppe: Indskling 1 Christina S. Mrtensen, Anne Rasmussen, Karin Hansen,

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 14 3.1 Vkseninitieret aktivitet...

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Håndtering af vanskelige kundesituationer

Håndtering af vanskelige kundesituationer Håndtering af vanskelige kundesituatiner FØR, UNDER g EFTER Frrd Sm et led i at frbedre det psykiske arbejdsmiljø inden fr Jernbanetransprt har man i Branchearbejdsmiljørådet fr transprt g engrs (BAR-transprt)

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ

Skolepraktik: Et attraktivt alternativ Sklepraktik: Et attraktivt alternativ 1) Oplysninger m ansøger Rskilde Tekniske Skle, Pstbks 132, 4000 Rskilde. Telefn 46 300 400 E mail rts@rts.dk 2) Ansøgningen vedrører (I dette felt skal det plyses,

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fælles del v/landsnetværket for Multimediedesigner, januar 2013 Studieordningens institutionsdel

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Fredrag på Testrup Højskle, 17. august 2009 Matias Møl Dalsgaard Sm født på ny Kierkegaard g kreativitet BEMÆRK: Det følgende er det manuskript jeg talte ver i fredraget. Det er ikke skrevet mhp. selvstændig

Læs mere