COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET. TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET. TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu"

Transkript

1 COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel

2 Koncept Arkitektonisk skabes der med boligens fire vægge rum som spænder fra det private til det fælles kommunikerende. Solens gang fra vinter til sommer tegner rummets karakter. Vintersolen trænger dybt ind i opholdsrummet. Huset kan spejles over midteraksen og således placeres til begge sider af vejen. Bygningen kan også placeres foran hinanden uden at give skygge til bagvedliggende huse takket være den asymmetriske udformning. Sommersolen skygges af en stor overdækket veranda. BELIGGENHEDSPLAN 1:500

3 VISUALISERING træbeklædning Facade Koncept En lodret bræddebeklædning patinerer i en sølvgrå farve. En bagved liggende boxvæg konstruktion males i en kontrastrig farve.

4 VISUALISERING træbeklædning Mellem rumhøje glaspartier der åbnes indad, er der placeret skydeskodder med olieret andrette brædder i samme format som den lodrette beklædning.

5 VISUALISERING sandblæst skærmtegl og træ Alternativt kan boxvæggen beklæddes med sandblæste skærmtegl. Bræddebeklædte skærmpartier og carport males i en tilsvarende farvetone.

6 VISUALISERING sandblæst skærmtegl og træ Facadan kan forsynes med solfanger og er forberedt til integreret opsætning af 2-5 stk. Arcon solfanger af selvtømmer typen.

7 VISUALISERING interiør Et stort sydorienteret opholdsrum underindeles med forskellige rumhøjder i 2 overordnede zoner. Facadens store åbning og skodder giver mulighed for selv at bygge det rum der er behov for. Der er også mulighed for at skabe selvstændige og uafhængige opholdszoner med skyddevægge.

8 Rumopdeling Et kvadratisk grundrum udvider sig mod øst og vest til henholdsvis køkkenzoner og tilbagetrukken ophold. En midterzone fungere som husets plads. Det er her man kan mødes og fælles aktiviteter kan finde sted. Det er også heromkring at husets 3 regioner grupperes. En region kan vi kalde de voksnes hus i huset. Den modsvares af børnenes hus i huset. Imellem findes en zone med velværerum og indganszonen. børneregionen kan også fungere som en selvstændig bo og/eller kontorzone. Huset rum kan tilpasses en families forskellige behov i løbet af et helt liv og i kortere tidsrum. Opholdszoner med forskel kvalitet af dagslys og indkig/ udsyn skaber rum i rummet. Fra opholdszonen er det muligt at få kig til alle verdenshjørner og der mulighed for at skabe naturlig ventilation på tværs gennem alle værelser. PLAN

9 Sydfacade Nordfacade Facader træbeklædning

10 Vestfacade Østfacade Facader træbeklædning

11 Vestfacade Østfacade Facader skærmtegl

12 Tværsnit Længdesnit Snit

13 Mod en tillægspris kan ydervæggen opføres med vakuumisolering indlagt i boxvæg. Væggen skal modulindeles efter en standardelementstørrelse. Den totale tykkelse på elementet vil kunne minimeres med 8 cm - hvilket vil give en forøgelse af nettoarealet på ca. 4 m². Detaljer 1

14 Detaljer 2

15 Detaljer 3

16 Skærmtegl sandblæst i 3 forskellige farvetoner. Træelemeneter males i samme farvetone så bygningen fremtræder hommogent. I de overdækkede facadepartier kan træet patinere naturligt. Træfacades beklædes med lister 25x50 der males i en farvetone. Facade materialer

17 Installtions strategi: Husets grundrum har en stor overfl ade og kan derfor med fordel opvarme solar passivt. Temperaturen kan styres enten direkte gennem beskygning, eller indirekte gennem naturlig ventilation. Opvarmnings-ventilationsanlæg Nilan VP18-10P er placeret i husets teknikrum. Her er der ligeledes forudsetplads til et solfanger modul. VP18-10P levere varm/ frisk luft til alle værelser, opholdsrum og køkken samt bad. Der udsuges fra Køkken, bad og toilet. Et minimum af Rørføring sker gennem et hulrum i et nedsænket loft. Hver udsugning og indbæsning føres særskildt så der ikke sker nogen telefoni imellem de enkelte kanaler. Nilan indgår i konsortiet og udbygger anlægget til et behovsstyret anlæg der tillader at anlægget kun aktiveres når et registreret min. niveau registreres af følere i rummet. Dette sikrer at ventilation sker automatisk efter behov. Køling kan ske ved naturlig ventilation ved at lukke kold luft ind fra nord og ventilere på tværs af opholdsrummet. Solar passsiv opvarmning i vinterhalvåret sikres ved de lave solstråler når helt frem til en stor vægfl ade der kan bestykkes med skærmtegl. Teglen sidder med en afstand til indervæg. Dette siker en stor overfl ade til varme og fugt absorbtion og afgivelse. Energi koncept

18 file://z:\bjerg Arkitektur\ Komfort huset\5952 EB 1 _res.xml Side 1 af Model: 5952 EB 1 SBi Beregningskerne 1, 5, 11, 24 Be06 resultater: Energiberegning, Komfort huset - Bjerg Arkitektur Samlet energibehov MWh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Varme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 El (faktor 2,5) 0,57 0,46 0,39 0,36 0,37 0,36 0,37 0,37 0,36 0,37 0,39 0,55 4,92 Overtemp. i rum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,39 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,82 I alt 0,57 0,46 0,39 0,36 0,37 0,46 0,76 0,70 0,36 0,37 0,39 0,55 5,73 kwh/m² 3,1 2,5 2,2 2,0 2,0 2,5 4,1 3,8 2,0 2,0 2,2 3,0 31,3 Varmebehov. Ekstern forsyning til bygning MWh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Kedel/fjernvarme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasstrålevarmere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gasvandvarmere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kwh/m² 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Elbehov. Ekstern forsyning til bygning. Bygningsdrift kwh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Centralvarmeanlæg Varmt brugsvandsvand Ventilationsanlæg Kedel/fjernvarme Varmepumpe Solvarme Rumopvarmning Dec. elvandvarmere Køling Belysning I alt til bygningsdrift kwh/m² 1,2 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,2 10,8 Elbehov. Ekstern forsyning til bygning. Andet elforbrug kwh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Anden belysning Apperatur I alt til andet kwh/m² 2,6 2,4 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 30,7 Elbehov. Ekstern forsyning til bygning. Samlet elbehov kwh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året Bygningen Solcelleydelse Resulterende elbehov Rumopvarmning, Varmebehov MWh Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Året I rum 0,49 0,29 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,43 1,33 Energi beregning BE 06

19 Energi beregning BE 06

20 file://z:\bjerg Arkitektur\ Komfort huset\5952 EB 1 _key.xml Side 1 af Model: 5952 EB 1 SBi Beregningskerne 1, 5, 11, 24 Be06 nøgletal: Energiberegning, Komfort huset - Bjerg Arkitektur Transmissionstab, W/m² Klimaskærm ekskl. vinduer og døre 2,6 Energiramme, kwh/m² år Lavenergibygninger klasse 1 41,0 Lavenergibygninger klasse 2 58,7 Samlet energiramme 82,0 Samlet energiramme, kwh/m² år Energiramme i BR, uden tillæg 82,0 Tillæg for mekanisk udsugning uden VGV 0,0 Tillæg for særlige betingelser 0,0 Samlet energibehov, kwh/m² år Energibehov 31,3 Bidrag til energibehovet, kwh/m² år Varme 0,0 El til bygningsdrift, *2,5 10,8 Overtemperatur i rum 4,5 Netto behov, kwh/m² år Rumopvarmning 7,3 Varmt brugsvand 16,8 Køling 0,0 Udvalgte elbehov, kwh/m² år Belysning 0,0 Direkte elopvarmning 0,0 Ventilatorer 2,9 Pumper 0,0 Køling 0,0 Ydelse fra særlige kilder, kwh/m² år Solvarme 0,0 Varmepumpe 22,4 Solceller 0,0 Samlet elbehov, kwh/m² år Elbehov 41,4 Energi beregning BE 06, Nøgletal.

21 Energi beregning Inddata

22 Energi beregning Inddata

23 Energi beregning Inddata

24 Energibehov [ En overtemp. i sommermånederne ligger væsentlig under de 10% af tiden som forskrevet af PHPP kriteriet. Temperaturen kan yderligere reguleres og sænkes ved at medtage dynamisk skyggeeffekt fra skodder. Husets klimazone-rumopdeling har en klimatisk robusthed gennem multi-orientering, et stort volumen med store overfl a- der. ] netto varmebehov for rumopvarmning [ I vintermånederne rækker det solare tilskud og interne bidrag ikke. Effekten af et jordvarmerør kan her bidrage med en besparelse ligesom det om sommeren kan være en forudsætning for at køling af bygningen kan ske med ventilationsanlægget. ] Energi beregning Inddata

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

Hvordan bygges et passivhus

Hvordan bygges et passivhus Hvordan bygges et passivhus Passivhuse Et passivhus udmærker sig ved at have et utrolig lunt og behageligt indeklima, og ved at have et meget begrænset energiforbrug. Ethvert passivhus er derved et aktivt

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 ENERGIMÆRKNING EFTER OPLYST FORBRUG 03 Energimærkning

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi

Arkitektur og energi. mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi Titel Udgave Arkitektur og energi: mod en 2020-lavenergistrategi 1. udgave Udgivelsesår 2011 Forfatter

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

fjordvænget energirenovering totalenergianalyse 12.10-2012

fjordvænget energirenovering totalenergianalyse 12.10-2012 energirenovering total 12.1-212 disposition // energistrategi/ 3 kontekst/ 5 arkitektur & formgivning/ 8 energikoncept/ 11 bygningstiltag/ 14 konstruktioner/ 17 år 1/ 16 middeltal 3 år/ 17 opsumering/

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger

PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger PASSIV SOLVARME I NYERE DANSKE BOLIGBYGGERIER - erfaringsopsamling og anbefalinger 1 Passiv solvarme i nyere danske boligbebyggelser - erfaringsopsamling og anbefalinger. Rapporten er udgivet med støtte

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

Arkitektur og energi. Rob Marsh Vibeke Grupe Larsen Michael Lauring Morten Christensen. Statens Byggeforskningsinstitut

Arkitektur og energi. Rob Marsh Vibeke Grupe Larsen Michael Lauring Morten Christensen. Statens Byggeforskningsinstitut Arkitektur og energi Statens Byggeforskningsinstitut DANISH BUILDING RESEARCH INSTITUTE Rob Marsh Vibeke Grupe Larsen Michael Lauring Morten Christensen Arkitektur og energi Rob Marsh Vibeke Grupe Larsen

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Vægge, gulve og lofter 03 Linjetab

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

Rockwool Energy Design 3.4. Manual

Rockwool Energy Design 3.4. Manual Rockwool Energy Design 3.4 Manual Marts 2010 1 Forord Hvad er Rockwool Energy Design Med Rockwool Energy Design kan du foretage følgende energiberegninger: Energirammeberegninger til nybyggeri Varmetabsberegninger

Læs mere

Projektering af Industribyggeri

Projektering af Industribyggeri Projektering af Industribyggeri Hovedrapport B5-projekt 2006 Aalborg Universitet Byggeri & Anlæg Gruppe B118 Institut for Byggeri og Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Titel: Projektering af Industribyggeri

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 01-43 Tingbjerg I Tingbjerg Ås 1 2700 Brønshøj ernes energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024.

Læs mere

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet

Energiforbedring. Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Energiforbedring af ældre etageejendomme potentialer og strategi Lading arkitekter + konsulenterter A/S Juni 2008 for Velfærdsministeriet Udarbejdet 2007-08 af Lading arkitekter + konsulenter A/S Store

Læs mere

Speciale kursus i Artek, efterår 2009. Energirenovering af et grønlandsk hus. Søren Peter Bjarløv Petra Vladykova

Speciale kursus i Artek, efterår 2009. Energirenovering af et grønlandsk hus. Søren Peter Bjarløv Petra Vladykova Speciale kursus i Artek, efterår 2009 Energirenovering af et grønlandsk hus Vejledere: Professor Arne Villumsen Søren Peter Bjarløv Petra Vladykova Skrevet af: Nick Nielsen, S053058 Reza Rad, S959473 Dato:

Læs mere

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual

Rockwool Energy. Design 4.0. Manual Rockwool Energy Design 4.0 Manual November 2013 Forord Hvad er ROCKWOOL ENERGY DESIGN ROCKWOOL ENERGY DESIGN er et gratis online program, som man får adgang til via hjemmesiden http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning.

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Super lavenergihuse uden problemer

Super lavenergihuse uden problemer Super lavenergihuse uden problemer -klimaskærm, installationer og indeklima PSO projekt nr.: 344-065 Ekolab UCN, act2learn Bjerg Arkitektur Nilan Develco Marts 2014 Superlavenergihuse uden problemer Side

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG. LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport

EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG. LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport Evaluering af projekter med særlige miljøtiltag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1. Organisatoriske forhold...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hovedbygning: Udskiftning af toiletter 96 m³ vand 6321 kr. 26580 kr. 4. SIDE 1 AF 13 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Langetoften 25 Postnr./by: 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009513 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Marts 2011 Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU Afdelingen for Energi og Miljø Energimærkning og BR10 Formål med energimærkningen

Læs mere