Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/December 2006. Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3. Adresselinje 4."

Transkript

1 1 Nr. 6 November/December Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 Højvande i Gambøt

2 2 Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg Tlf Bestyrelse Søndervej Peter Ege- Formand Bjarne Skov Abilggårdsvej 21 Næstformand Peter Hübner Kasserer Lars Løvschall Hyldebærvænget 4 Sekretær Annie Ovesen Thoresvej 10 Udvalg Thurø Thurø Thurø Thurø Broliggere Kim Isager Blåbærvænget 30 Thurø Pigesejlere Janice Frænde Rolf Krakesvej 47 Thurø Klubhusene Kai Hansen Rolf Krakesvej 44 Thurø Optimister Michael Juel Bjarkesvej 5 Thurø Aktiviteter Ole Jensen Hjaltesvej 8 Thurø Soling / Jolle Ib Oldrup Hjaltesvej 12 Blad John Runge Blåbyvej 1b Juniorer Jan Olrik Søndervej 212 Mini - 12 M. Erling Justesen Strammelsegade 3 Målere Ole Jensen Bent Poulsen Hjaltesvej 8 Flagebakken 209 Thurø Thurø Thurø Svendborg Thurø Listefører Gert Bjerrum St. Byhavevej 30 Svendborg Følgebåde Jan Cristensen

3 Vi giver ordet til formanden Nu er bådene kommet på land og så er det vel tiden at evaluere på den forgangne sæson. Sommeren har været super god og meget lang. Vi har igen i år haft en stor fremgang i vores ungdomsafdeling, vores mandag aften kapsejladser har også haft god tilslutning fra alle de nærliggende sejlklubber. Jeg mener også at det er tiden at takke alle vores venner af Thurø Sejlklub, som har gjort mange tiltag mulige og alle de forældre som har hjulpet, der skal også lyde en tak til alle udvalg i klubben, som har gjort en stor indsats. På klubbens vegne vil jeg takke alle vores sponsorer for deres store støtte til vores klub, det er deres skyld vi har kunnet udvide sikkerheden for vores optimistbørn og dem der sejler joller. Når dette er sagt vil jeg så lige sige, at alle de dejlige hjælpemidler som vi har købt/fået sponsoreret skal vedligeholdes og dette er meget dyrt. Der er også nogle pæle i vores broer, som skal skiftes og måske flere fortøjningspæle. Vi har også renoveringen af vores klubhuse, der er ved at blive sat i gang, så vi får nok at bruge klubbens penge til. Ib Oldrup og jeg var til møde i Odense onsdag d. 3. oktober, Dansk Sejlunion havde inviteret til dette møde, som var en opfølgning fra sidste generalforsamling her besluttede man, at man vil lave noget nyt for tursejlerne. Der er ansat en medarbejder, som skal starte en hjemmeside. Bjarne O. Skov Tanken er at man vil lave en hjemmeside som medlemmer af Dansk Sejlunion og modtagere af bladet Sejler Bladet skal kunne klikke ind på via det medlemsnummer som står på bladet - det vil sige adgangskode til den hjemmeside, som skal kunne give svar på alt vedrørende sejlog motorbåde, der vil også komme specialtilbud. Jeg syntes det er et godt initiativ, så jeg håber I alle vil tage godt imod dette, da jeg mener, at det er første gang at Dansk Sejlunion har lavet noget for den store bredde, men det skyldes jo nok, at der poppet mange forskellige interesseorganisationer op, og disse medlemmer vil vi gerne havde tilbage i Dansk Sejlunion, hvor der nu igen vil blive plads til dem. Og til sidst en tak til dem som var med i Thurø hallen, for at pynte op til dette års oktober fest og ikke mindst til dem eller os som var der til kl.4 om morgenen, for at rydde op efter festen, det var hårdt, men jeg mener det er en god måde at tjene lidt penge til klubben på. Bjarne O. Skov Formand 3

4 4 Næste måneders aktiviteter Se klubbens hjemmeside på November 21. Juniorudvalget holder årsmøde 22. Bladudvalget holder årsmøde. 23. Broudvalget holder årsmøde 28. Husudvalget holder Årsmøde 30. Aktivitetsudvalget holder årsmøde Gambøtposten - er din orientering fra klubben! Gambøtposten udkommer til ca. 580 sejlere 6 gange om året i starten af ulige måneder dvs. Januar, Marts, Maj, Juli, September og November. Indlæg er meget velkomne, men vi vil opfordre til at billeder pakkes bedst muligt eller brændes på en CD og enten mailes på inden deadline eller sendes med posten til formanden for bladudvalget 2 dage inden deadline Alle henvendelser vedrørende Gambøtposten skal ske til formanden John Runge Tlf Mobnr: Indlæg afleveres til: OBS: DEADLINE næste blad 26. decenber

5 5 Lidt fra pigeafdelingen. Aldrig så snart er sommerferien slut og sejladsen startet igen, før man skal til at tænke på årsmøde og afslutning af sejlersæsonen. Tiden flyver, og det er ikke til at forstå, at det allerede igen er den tid på året. Men det er det og de lyse aftener er for længst forbi, og selv om det lune vejr heldigvis stadig er hos os, så bliver det altså hurtigt mørkt, og vi mærker efterårets komme. August måned har været en dejlig sejlmåned i hvert fald om onsdagen. Vi har været forskånet for de voldsomme regnskyl og den hårde vind, men bare haft dejligt vejr. På programmet har der primært stået kapsejlads, så det har vi haft. Der er blevet trænet op til hyæneræset. Dem der deltager skal være godt forberedte. Derfor havde vi også Henrik Meyer og hans team på besøg onsdagen før lørdagen, hvor hyæneræset blev afviklet. Henrik og co. gav en grundig orientering, før vi gik i bådene og øvede starter. Vi blev filmet og selvom vi synes vi gør det godt, tjae, så kan vi vist stadig lære en del. I hvert fald hvis vi skal tro videoklippene og de kan vel dårligt have nået at redigere og klippe i dem, da de blev vist samme aften.? Vi øvede og så efterfølgende en masse starter - om og om igen måtte vi øve, men lige meget hjalp det. Eller nej, når vi fik råd og vejledning, rettedes nogen ting, men det der med lige at ligge helt oppe ved startlinien og være klar ja det er altså svært. Vi tog også en rigtig kapsejlads, hvor Henrik og co. fulgte os og spurgte til sejltrim, mv. og igen gav råd og vejledning. Det var en fantastisk aften. Stor tak til Henrik og co. for deres store engagement og tålmodighed. Ellers har pigerne jo gjort det i tilberedning og salg af salat og bøffer til Ø-havet rundt. Det var en velbesøgt bod vi havde og trods regnvejr, var der gang i den. Det er en hyggelig aften og de piger, der ikke nåede at være med i år I skal altså allerede nu sætte kryds i kalenderen for

6 6 næste års Ø-havet rundt. Det er en hyggelig aften, det er ærgerligt at gå glip af.så sæt kryds fredag ved weekenden med den 19. august September måned er i skrivende stund lige startet og det er jo årets sidste programlagte sejlermåned. Vi har lidt forskelligt på programmet bl.a. handicapsejlads og følg lysene gennem Svendborg Sund. Vi håber på godt vejr også de sidste gange. Vi startede 75 piger et par stykker er faldet fra og et par enkelte kommet til, så status er næsten samme antal. Pigerne er flittige til at møde op og det er ikke mange gange, der er frafald af både. Det er dejligt med det store fremmøde og det lykkedes faktisk altid at få alle ud at sejle. Det gode humør hos pigerne kan vist også høres rundt omkring på broerne, når bådene rigges til og af samt især når der efterfølgende er aftenhygge på pladsen. Som jeg startede med at sige, så er det snart årsmødetid nærmere bestemt fredag den 29. september Mød op og vær med til at afslutte en fantastisk sejlersæson med manér. Først har vi jo årsmøde og efterfølgende spisning og fest jeg er sikker på at solingpigerne nok skal have et spændende program og en god menu klar til aftenen. Vel mødt både til de sidste sejladser og til årsmødet. Janice. PS. Husk at vi inden vinteren sætter ind holder skippermøde. Så snak sammen på bådene, om hvad der har været godt og skidt i denne sæson samt kom med forslag og ideer til kommende sæson plus evt. forslag til vinterarrangement.

7 7 Årsberetning pigeafdelingen. Traditionen tro kunne man fristes til at sige, og så alligevel ikke. Det er jo ingen tradition, at jeg står her, kun at en pigesejlerformand står her og ja så er det måske alligevel en tradition, bare ikke for mig. Året 2006 har været et fantastisk år, synes jeg om ikke andet så vejrmæssigt. Men også som formand for pigesejlerne. Det har været et dejligt år og egentlig er det ikke så slemt, som det kunne ha været at være formand. Jeg har jo en god bestyrelse med mig, som virkelig har trukket en stor del af bestyrelsesopgaverne. Det vil jo kun være dejligt, hvis de siger har vi det? (trukket et stort læs), nej det synes vi egentlig ikke - vi har ikke gjort det helt store.. og tænk hvis I synes, det har været et godt år. Så har alle det jo godt og let og ligetil Nå, men det vil vi vende tilbage til - om I også synes året har været godt. Først vil jeg lige genopfriske lidt, hvad året egentlig har stået for.vi startede i april med fordelingsmøde og 5 min. efter havde vi Margrethes foredrag om langturssejlads. Det var da en fantastisk aften med mange drømme, som kun kunne underbygges af Margrethes levende og spændende fortælling om sine oplevelser med køb og istandsætning af båd samt sejlads i både Middelhavet, Atlanterhavet og Stillehavet. Hvem kan ikke nemt drømme sig ud til palmer sol og varme? Men husk nu, at hun også kom ind på de mere besværlige ting som f.eks. en motor der ikke vil starte, når den skal, om sygdom ombord, infektioner der bliver værre og værre m.m. Hun gav et godt billede af både det paradisiske og det, at det ikke kun er ren fornøjelse at sejle på de varme lande. Som sagt en god aften. Onsdagen efter startede sejladsen så. Det var lidt med spænding for bestyrelsen havde besluttet, at alle nye piger skulle have en fast plads. Det gav lidt tumult, men mit indtryk er alligevel, at det var den rigtige beslutning især for de nye piger. De har haft et fast skib at forholde sig til og selvfølgelig hjalp det meget på opgaven, at en ny båd dukkede op og kunne besættes, og at det lykkedes at fastholde besætningen. En besætning, som har vist sig at have lært en masse og er blevet meget dygtige - så dygtige at Mosle vandt vores sidste kapsejlads - handicapsejladsen tillykke med det!

8 8 HP MARKED V/ Hans Petersen Bergmandsvej 112 Thurø Tlf./Fax vi har det Åbningstider: Mandag til fredag Lørdag og søndag

9 9 I år lykkedes det også at få den sidste soling ud at sejle. De sidste par år har kun 3 af dem ellers være ude. Vi har faktisk i år haft alle 4 solinger ude. Det er rigtig godt og til næste år er håbet, at vi også kan bruge klubbens nye investering en 806 er - til pigesejlads. Den er indkøbt på baggrund af delvist sponsorat til klubben lige før sommerferien. Så 2007 tegner rigtig godt, hvis bare alle nuværende både fortsætter og vi får alle klubbådene, så er der plads til mange piger igen til næste år. Her håber vi også, at de praktiske/tekniske problemer, der har været med solingerne i år løses bedre næste år. Antalsmæssigt startede 75 piger. Med lidt frafald og tilvalg er antallet nogenlunde status quo. Dog er fornemmelsen, at der de sidste par sejladsaftener har været lidt færre end 75 piger. Sådan er det nok nogen skulle på ferie og så kan andre godt få tiden til at gå med noget andet. Men min statistik over bådenes fremmøde er dog ret stabil. 16 både i alt og hver onsdag er mellem 11 og 16 både ude. Det synes jeg er rigtig flot. Samtidig har vi ikke en eneste gang haft piger stående tilbage, som ikke kunne komme ud at sejle. Så piger, hvis jeres båd ikke sejler en aften mød op alligevel, I skal nok komme ud. Arrangementerne med Henrik Meyer og co. har været rigtig gode og med meget stor tilslutning. Vi har haft to i år. Forår og lige før hyæneræs. Det har været godt og lærerigt. Tak for de fine arrangementer og de store tilslutninger. Det tror jeg vi gentager til næste år, hvis stemningen er til det. Også en stor tak til Rune, som beredvilligt deltog i nogle tidlige forårsonsdagen og hjalp med trim på enkelte både. Med den store tilslutning onsdag efter onsdag, så har det øvrige program forhåbentlig også været ok. I hvert fald har der været lidt af hver lær båden at kende, kapsejlads, mand over bord, handicapsejlads og mere kapsejlads afsluttende med den årlige tur ind gennem sundet tur for at lære lys og fyr at kende. Det gode humør hos pigerne kan vist også høres rundt omkring på broerne, når bådene rigges til og af samt især når der efterfølgende er aftenhygge på pladsen. Og hygge udenfor har vi været rigtig gode til og heldige med i år vejret har været det skønneste i mands minde. Alle onsdage siden 1. juni har været på pladsen. Det er ikke blevet til megen teori, men I har alle mappen og kan læse i, og så har vi prioriteret hyggen i år. Måske skal det være anderledes til næste år?

10 10 Pigerne har jo sædvanen tro gjort det i tilberedning og salg af salat og bøffer til Ø-havet rundt. Det var en velbesøgt bod vi havde og trods regnvejr, var der gang i den. Det er en hyggelig aften og de piger, der ikke nåede at være med i år I skal altså allerede nu sætte kryds i kalenderen for næste års Ø-havet rundt. Det er en hyggelig aften, så vær allerede nu opmærksom på at sætte kryds ved fredag ved weekenden med den 19. august Hyæneræs blev i år afholdt af Troense bådelaug. Der var ikke mange deltagere, men selvfølgelig var TSK s piger repræsenteret og traditionen tro fik Lisa s Moses hyænesmykkerne Tillykke med det. I 2007 er det os der skal arrangere, så sæt allerede nu kryds ved den 25. august 2007 så I kan deltage. I 2007 er det TSK, der skal arrangere Hyæneræs den 25. august. Endnu engang må I kryds af i kalenderen! Tilbage er nu kun at takke bestyrelsen, hjælperne og alle andre for en god sæson samt at minde om det årlige skippermøde, som i år afholdes den 23. oktober kl i Havnehuset. Her ser vi gerne skipper eller en anden fra båden, som vil være med til at evaluere året med godt og skidt samt medbringe nye ideer og forslag til kommende sæson samt evt. til vintermødet. Til allersidst vil jeg sige tak til alle jer piger og jer der lægger båd til og som gør det muligt at have den største pigeafdeling i det sydfynske! Og naturligvis en STOR TAK til Kjeld og Bent som er vores uundværlige dommere ved kapsejladserne. Tak for i år. Janice.

11 Tegn et OK benzinkort 11 Få så tegnet det OK benzinkort!! Ja, vi opfordrer endnu engang til at I alle tager en brochure i havnehuset og får tegnet et bensinkort.! STØT ungdomssejlerne og tegn et benzinkort! Junior og Optimistafdelingerne har indgået en fordelagtig sponsoraftale med OK Benzin, en aftale der principielt ikke har noget loft over, hvor stort et beløb ungdomssejlerne vil kunne modtage årligt. Sponsoraftalen er opbygget på den måde, at ungdomssejlerne har fået et pænt engangsbeløb i forbindelse med indgåelse af aftalen, men den resterende del af aftalen er afhængig af, hvor mange benzinkort ungdomssejlerne kan tegne. For at aftalen bliver en succes, har ungdomssejlerne derfor brug for DIN hjælp. Næste gang du er i sejlklubben, har du mulighed for, at tage en folder (hænger på opslagstavlen ved herreomklædning), tegne et benzinkort og dermed støtte ungdomssejlerne hver gang du tanker. Du skal være opmærksom på, at der på kortet skal tankes min. 500 liter årligt førend ungdomssejlerne modtager provision, så husk at tanke OK Benzin hver gang! Du skal ligeledes være opmærksom på, at det kun er på specielle tegningsblanketter, at du støtter ungdomssejlerne. For at få så megen støtte til ungdomssejlerne, vil du også kunne møde os ved forskellige OK tankanlæg i Svendborg, idet aftalen åbner mulighed for, at vi kan sælge TSK fordelskort på alle OK s stationer i Svendborg. For god ordens skyld vil jeg nævne, at du som bruger af et OK Benzinkort tegnet via TSK, har de samme fordele som på et almindeligt OK Benzinkort dvs. at du tanker til markedets laveste priser. Har du allerede et OK Benzinkort, men ønsker at støtte ungdomssejlerne så kan dette også lade sig gøre uden at tegne et nyt kort. Send en med dit kortnummer og navn på kortet til så sørger vi for resten. Tak for hjælpen! Optimistafdelingen Mikael Juel

12 12 Kom ud og prøv den nye Yaris fra Toyota - og bliv en af Danmarks mest tilfredse bilejere Og få en 112 % i orden biloplevelse A/S Mogens Frederiksen Odensevej 56 Tlf Kim Christensen Bergmannsvej 82 Tlf Spar tid og penge gør som af vores kunder I netbank får du nemt og bekvemt overblik over dine konti. Du kan fx se din saldo, overføre penge mellem dine egne konti og betale regninger - alt sammen fra 6 morgen til 2 nat. Gå ind på www. nordea.dk, eller kom ind til os og hør mere. Centrumpladsen 8, 5700 Svendborg

13 Når Drømmen bliver til virkelighed 13 Jeg sad i flyveren på vej til Lissabon. Min ældste datter var blevet gift om lørdagen med en dejlig fest og en stolt far og svigerfar. Nu var det mandag den 7. august. Grejet havde været pakket flere dage, så det ikke greb forstyrrende ind i bryllupsforberedelserne. Jeg havde valgt at checke min bagage ud og ind i Lissabon for at være sikker på at bagagen og jeg ankom sammen til Punta Delgada på Azorerne. Det var en fin flyvetur og det var meget nemt. Specielt når jeg tænker tilbage i dag, så var det lidt mere besværligt at komme hjem igen. I Punta Delgada stod Karsten, Bent og Marion og ventede på mig. Det var rart at se dem og da de jo efterhånden var godt stedkendte, var det ingen sag at komme til havnen i taxa og ombord på Frigg. Frigg, en Molich 10m, var sejlet af sted fra Svendborg et par måneder i forvejen og havde været nede over Lissabon på vejen ti Azorerne. De havde haft en vældig fin tur og Frigg med Karsten og familie og venner ombord havde nu været en måned i øriget og lidt rundt på nogle af de andre øer. Behageligt henslængt fik vi en påmønstringssnak med tilbehør og det var vældig hyggeligt. Livet en Svendborg båd med unge mennesker ombord lå også hernede, så der var næsten træf. Vi havde bestemt, at vi gik ud at spise om aftenen, tog en tur rundt på øen i lejet bil næste dag og provianterede og klargjorde båden til sejlads om onsdagen. Middagen gik fint, hvor en kokke- og tjenerskole lavede god mad i dejlige kolonialistiske omgivelser. Inden vi gik hjem tog vi lige kontakt til for en 5 døgns prognose. Det lovede ikke alt for godt, modvind faktisk. Statistikken sagde faktisk, at vi skulle have 50-60% chance for vestenvind. Nå, men det blev nu nok bedre.

14 14 Vi lejede bil tidligt om morgenen og kørte en tur op over midten af øen til et mægtigt vulkanområde. Meget imponerende og vi krydsede lidt rundt på Sao Miguel på både N og S kysten. Dampende svovlhuller og varme søer, krydret med en flot flora og vidunderlig udsigt. Der var sådan set ingen grund til at sejle i modvind. Bortset fra at vi skulle være hjemme om 2½ uge og helst have skibet med. Men øen er et besøg værd, også selv om man ikke er sejlende. Vi huskede vores sundowner hver aften og næste morgen var vi klar til at proviantere. Masser af vand og mad af diverse slags. Vi tog frossen fersk kød med, men lad være med det, hvis nogen skulle forsøge. Ikke fordi det ikke så lækkert ud, men det holder ikke så længe uden en frostboks. Nu var det også ved at være tid. Vi havde frekventeret internetcafeer for vejrmeldinger og det så sådan set stadig ikke så godt ud. Båden ved siden af, med en venlig tysker fra Cuxhafen ombord, der havde været på farten i mange år, havde vejrfax og han lovede at komme over med sidste nyt om torsdagen. Men vinden så ud til at være i NØ, så langt vi kunne se ud i fremtiden. Det var sådan set lige imod. Dagen oprandt. Vi skulle af sted. Vejret blev gransket. Ingen ændring og derfor blev strategien at holde så højt vi kunne på styrbord halse i nogle dage for at søge efter vestenvind. Vi fik en 120 timers prognose af tyskeren. Det bestyrkede os i vores strategi. Livet kom over og sagde farvel. Nogle andre danskere i et andet skib mente, det var helt utopi, at sejle til Danmark på 18 dage. Men vi havde jo ikke mere tid end det. Det sidste blev pakket og vi fik sagt behørigt farvel til Marion, der tog ugen ud i Punta Delagada

15 15 Vi holder det bedste og mest suveræne bådebyggerhåndværk i hævd, hvad enten vi arbejder med træ, glasfiber eller aluminium inden for områderne: Nybygning og ombygning Vedligeholdelse Reparation Vinteropbevaring Desuden har vi eget smede og elektriker- Thurø DK Svendborg. Tlf.: Telefax: Mail: v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK Svendborg Køl til X-70 Ballast og kontravægte Udstødningsmanifolde Udlejning af containere Mangler du bolte, skruer, skiver eller møtrikker i rustfri syrefast stål, kval. AISI-316, så har Ørkild det absolut største lager i Svendborg! Til fornuftige priser og ingen minimumskøb. Tlf.: Fax: , - -

16 16 Østre Havnevej Svendborg Kom ind og se vort store udvalg af tovværk, ankre, toiletter, gummibåde, sejlertøj Vi har også altid gode brugte både og fine brugte motorer til salg Autoriseret forhandler af Salg og service Specialværksted Reparation af alle typer påhængsmotorer og z drev Dieselværksted DØGNVAGT tlf

17 Vi sejlede ud af havnen, vinkende, og satte krydsfok og storsejl til et frisk kryds Ø om Sao Miguel. Det var en fin tur og fyret forsvandt sidst på aftenen. Der var ikke så meget vind, så en gang i mellem gik det lidt sløvt. Søsygen havde meldt sig primært hos mig. Jeg er ikke god til modsø. Rulleri er derimod ok. Det viste jeg godt, men jeg havde ikke lige set ind i 3 dage med søsyge, når vejret var så fint. Aftenerne blev delt ind i 3 timers vagter. Ham der gik ned med solen, tog den også op igen. De to andre tog hhv og Det var ikke meget mad, der kom i mig, selv om både Karsten og Bent forsøgte sig med kulinariske fristelser. 3. dagen mente Bent nu, at jeg skulle have en af hans søsygepiller. Karsten havde ikke set en Cola komme så hurtigt op igen, så de mente at jeg burde sove igennem. Det hjalp og søsygen var ovre på resten af turen. Vi så lidt delfiner, skildpadder og nogle mærkelige svampelignende goblere. Vejret var fint med jævn vind fra NØ og vi kunne ca. holde omkring 20 grader. Kursen skulle være ca. 65 grader. Vi var nu kommet op omkring det strategiske punkt her på mandagen. Vi forsøgte et par gange med lidt vendinger, og blev så hængende på en bagbord halse. Men 4 dage på styrbord halse, det er ikke så tit, man er vant til det der hjemme. Vi startede lidt lavt, men efterhånden gik vinden som ventet mere og mere i N. Det var godt, men der kom også mere af den. Vi så en finhval, det er sådan en de lige har fanget på Island, og det er altså en stor krabat. Det begyndte faktisk at gå rigtigt stærkt. Vi havde, da vi startede, regnet med et budget på 100 sm/ dag. Det havde vi holdt hidtil godt og vel også her hen på onsdag morgen, hvor jeg skulle afløse kl. 03. Der var rigtig god vind og vi var efterhånden kommet ned på et dobbeltrebet storsejl og en stormfok. Det var ikke specielt nemt at styre og der kom meget vand over os. Skibet gav sig også ganske betragteligt. Vi talte lidt om sejlstørrelsen. Karsten havde ikke prøvet at sejle med stormfok alene. Da kl. blev halv fire blev vi enige om, at det nok var et fornuftigt forsøg værd. Storsejlet blev bjærget og vi sejlede udmærket videre for vores stormfok. Der kom stadig ganske meget vand ind over og bølgerne var ikke små. Dønningerne var store og oven på dem var de normale Østersø bølger til en m/s. Vi skulle pakkes godt ind. Jeg havde taget min jolledragt med. Den var tæt men 17

18 18 kold, specielt på fødderne. Men en af de store siddehynder blev pakket rundt om fødderne om natten. Jeg skulle også have haft skoene med, men af skade bliver man klog men sjældent varm. Når vi skulle op nede fra, spurgte vi pænt om der var klar bane og så var det bare med at være hurtig. Nogen gange kom der en skævert, lige når lugen var hevet fra. Det var ikke så godt. Så gik der 5 min. mere med at tørre op. Livline var fast inventar, helst begge to hugget i. Havde vi mistet en mand, havde vi ikke fundet ham. Men det gjorde, vi heldigvis ikke. Den ene af dagene så Karsten og Bent en specielt syn. 3 pilotwhales (Grinder). 1 body surfende ned af en bølge, 1 på vej ud af bølgen og 1 lige før. De hyggede sig vist i det hårde vejr, hvalerne altså. Jeg havde lejet en satellittelefon hos Danimex i Sønderborg. Thuraya hedder satellitten og den hænger over Etiopien. Dækningsområdet var lige på kanten i begyndelsen, men det blev bedre og bedre. Det var rart nok at kunne ringe hjem og give lyd. Jeg ringede også til SOK for at høre, om de havde en vejrmelding for dette område. De henviste mig til Vejrcenter Karup, hvor jeg fik at vide, at vi ville have vind det næste døgn med denne styrke så ville det langsomt aftage. Det var et højtryk V for Irland med et lavtryk i den Engelske Kanal, der lavede virakken. Jeg var ved at være flad på dette tidspunkt for det var temmelig anstrengende. Karsten og Bent ville meget gerne at vi alle komme til DK, sammen. Jeg var begyndt at lufte tanken om at stå af Frankrig, hvis det fortsatte. Vejret blev bedre som lovet af Karup. Vi fik rebet ud og mere forsejl på og fredag, lørdag og søndag havde vi nogle gode dage. Der var mange fiskere i Biskayen og de sejlede stærkt. Det var specielt om natten, så vi skulle vær opmærksomme på vagten. Søndag rundede vi Ile de Quessant indsejlingen til den Engelske Kanal. Der var megen trafik, så da vi havde tænkt os lidt om, valgte vi at stå til søs V om trafiksepareringen. Det var helt fint. En Mærsk og en Lauritzen båd blev forsøgt kaldt op for en vejmelding, men de syntes åbenbart ikke om at svare. Nætterne var meget mørke, så det hjalp en hel del, at man kunne se fyr og andet lysskær rundt omkring. Vi havde valgt at gå over under den engelske kyst for at få mindre strøm og så var det også kortere.

19 19

20 20 Oliefyr & gasservice VVS Aps RYTTERSKOVEN SVENDBORG TLF Thurø Bageri Struwestræde 3 Tlf Din lokale håndværksbager TØMRER-OG MASKINSNEDKERI Skipperkroen God mad Et godt sted at feste Hyggelige omgivelser Selskaber fra 8 til 80 per. 10 % rabat på mad ud af huset Ring efter vores spændende brochure Søndervej 1 Thurø Tlf

21 21 Mandag gik det vældigt med vinden agten ind og med den store spiler. Vi havde hele tiden holdt gennemsnit over det budgetterede, så det gik rigtig godt. Denne dag satte vi rekord med godt 170 sm på et etmål. Og godt 17 knob som det højeste. Da vi skulle til at lave aftensmad, diskuterede vi, om vi skulle tage spileren ned først eller spise først. Det blev afgjort, da vi tog spileren ned i laser, men vi havde den da med hjem. Der var en del trafik, da vi passerede Isle of Wright. Det var om natten på plat læns, og meget mørkt. Det var ikke så sjovt alene på vagt. Det blæste yderligere op fra V med regn og da vi rundede Dovers hvide klinter, var det muligt at se dem mellem bygerne. Karsten og jeg var ved at hoppe ud af skibet, da et lyn slog ned ganske tæt på. Lige efter knaldbommede vi og storskødesjæklen i skødevognen gik sig en tur. Der var meget at se til, den tirsdag. Det flovede lidt hen på aftenen og det blev faktisk en flot tur op over mundingen af Thames og videre mod Holland. Vi passerede i god afstand af en produktionsplatform og jeg sad og styrede i mine egne tanker. Som man jo skal drejede jeg en gang imellem rundt for at holde behørig udkig. Den ene gang så jeg lige ind i stævnen af en kystvagt, som var kommet listende. Karsten blev purret og efter at han havde forklaret om vores ærinde og de havde afgivet en lovende vejrmelding skiltes vore veje igen. Men man bliver lidt overrasket sådan lige pludselig. Vi fortsatte vores færd hen N for Holland og temperaturen på vandet var steget mærkbart. Fra under 20 grader til 21,5 grader på dette lavvandede område under 30 m. Det var åbenbart en front der passerede os, for skyerne kunne ikke rigtigt blive enige. Jeg sad i mine egene tanker og styrede onsdag formiddag, der var skalket på grund af regn. Da jeg drejede mig for at se hvad der skete til NV så jeg lige ind i en skypumpe. Fra en Ø- lig kurs røg vi lige over på en SV. (der

22 22

23 23 En bådslængde foran Når det gælder briller og kontaktlinser Wichmann Optik OPTOMETRIST KONTAKTLINSESPECIALIST KATTESUNDET SVENDBORG TLF Jans Skoklinik Brogade 27a Tlf Salg og Service Specialværksted Rigger og sejlmagerværksted Reparation af gummibåde Reparation af alle typer påhængsmotorer og Stern drev Englandsvej 2, 5700 Svendborg

24 24 Vis hvor du kommer fra Plaststander til bilen m.v. 10,00 kr. Alle bør have en! Hvad med et flot stofmærke i guld til busseronnen, sweateren eller jakken. Pris kr. Ingen hoveder uden denne skønne cap. Køb et par stykker. Pris kun kr. En flot lille nål til reversen. Ingen habit eller jakke uden denne gyldne nål. Pris kun kr. Denne skønne badge i guldtrækkeri kan erhverves for den urimeligt lave pris af kr. Intet skib fra uden en stander under sallingen. Bør skiftes hvert år Pris kun 50,00 kr.

25 25 hvor vi kom fra), Karsten kom op i en vældig fart og fik sejl ned og surret alt på dækket. Bent fik startet motoren op, og vi kom væk i en gevaldig fart. De er ikke så rare sådan nogle dimser. Karsten og jeg sad i cockpittet med livliner og så dimsen passere Ø-over. Efter et stykke tid fulgte vi med østover i behørig afstand til disse skyer. Der kom 5 mere, skypumper altså. Det interessante er, at de starter nede ved vandet og så bygger snablen sig langsomt op. Det flovede til næsten ingen og vind og det klarede op. Da vi nåede reden ved Cuxhafen, måtte motoren i gang. Det havde den jævnligt været for at lade strøm, men nu skulle den trække, for vi skulle gerne ind med højvandet til Brunbüttel. Det kom vi også og kl. 05 torsdag morgen var vi fortøjet til kaj i Kielerkanalen. 13 dage og 15 timer efter at vi havde forladt Azorerne. Ca. et par tusinde sømil. Det gav et gennemsnit på godt 130 sm i døgnet. Det var ok. Kl. 10 havde vi fået morgenmad og MORGENBAD (jeg var næsten ikke til at hive ud af det varme vand) og var på vej gennem Kielerkanalen. En rolig tur for motor, der tog godt 8 timer. Bent mente ikke, han kunne komme hjem til Marion med skæg, så det røg af. Karsten havde sit inden han tog af sted. Så jeg var den eneste, der så lidt anderledes ud. Der blev tørret og ryddet op og slappet af. Efter sidste sluse gik vi til Kiel og sluttede turen af på KielerBraueri med et godt måltid mad. Det var bestemt en hyggelig aften. Turen nærmede sig sin afslutning og det var godt at sidde og hyggesnakke om oplevelsen. Vi sejlede hjem over Marstal, Mørkedybet, Høje Stene og Svendborg Sund og var hjemme ved 3 tiden. Mine unger kom ud i Nicolajs speedbåd og havde selvfølgelig lakridser med til deres far. Godt tænkt.

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 november/december 2007. Øhavet rundt

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 november/december 2007. Øhavet rundt 1 Nr. 6 november/december 2007 Øhavet rundt 2 Afriggerfest En forrygende afriggerfest, et virkelig fint arrangement. Maden var god, stemningen i top. Egely Gambøtvej 25 Thurø 5700Svendborg 3 Tlf. 6220

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/december 2008. Efterårsfest i Egely

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 6 November/december 2008. Efterårsfest i Egely 1 Nr. 6 November/december 2008 Efterårsfest i Egely 2 Den store årlige bowlingkonkurrence Kom og vær med. Vi vil gentage succes i lighed med tidli- gere år, igen lave en hyggelig aften med buffet og bowling

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/april 2010. Nu kan alle gå på vandet 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/april 2010 Nu kan alle gå på vandet 2 Thurø Sejlklub v/ Søren Andersen Bodøvej 11 DK- 5700 Svendborg Vi støber alt i bly Udstødningsmanifolde Udlejning og salg af skibscontainere

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

G A M B Ø T P O S T E N

G A M B Ø T P O S T E N 1 G A M B Ø T P O S T E N Thurø Sejlklub Nr. 4 sept./ okt./ nov./ dec./ 14 SUP (er) aften i Thurø Sejlklub 2 Thurø Sejlklub Her plads til din annonce Støberi Containerudlejning Boligudlejning Støberiet

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009. Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00

Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009. Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00 Dagklubben: BASEN, Fyrrekrattet 1, 2630 Taastrup 43 35 28 28 www.basen.htk.dk Kontingent pr./md. Kr. 592,00 pr. 1. januar 2009 Vores åbningstider: Mandag - fredag kl. 13.00-18.00 I ferier kl. 8.00-18.00

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 1, Udgave 1 Nyhedsbrev Årgang 1, Udgave 1 Dette Nyhedsbrev er udgivet mandag d. 4. oktober 2004 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit første nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat

Jan Lauridsen Helmuth Melsen, Bent Damsgaard, Jimmy Nielsen, Niels Ole Jensen, Poul Bertelsen, Carsten Jensen Fraværende: Referat Mødereferat FSK. 11.02.2015 19.00-22.00 Fælleshuset Havnen Møde indkaldt af: Melsen Mødetype: Generalforsamling Ansvarlig for udstyr: Referent: Bent Damsgaard Ordstyrer: Deltagere: Jan Lauridsen Melsen,

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med Rejsebrev nr. 08 fra Dorsten til Nijmengen Tirsdag den 21. Juli 2009 Dorstener MYC - Wesel (32,4 km) Afg. kl. 10:55. Ank. kl. 14:55 I dag skal vi fra Dortmund-Ems-kanalen (DEK) og ud på Rhinen. Vi har

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub

Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Elitenyt uge 5 - Odense Eventyr Golfklub Din Oegk-kontakt: Arne dirckinck-holmfeld mobil: 2365 7219 e-mail: adh@dhplus.dk TDe 3 huller, der omtales som The Bear Trap på PGA National Jeg rejste d. 10 fredag

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2011. De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2011 De glade vindere ved den årlige bowlingkonkurrence 2 Thurø Sejlklub ØRKILD støber Bly- og Jernkøle, men har også en afdeling, der udlejer lukkede Skibscontainere,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2012. Vi siger tak for jeres årelange indsats i TSK

Thurø Sejlklub. Thurø Sejlklub. Nr. 2 marts/ april 2012. Vi siger tak for jeres årelange indsats i TSK 1 Thurø Sejlklub Nr. 2 marts/ april 2012 Vi siger tak for jeres årelange indsats i TSK 2 Thurø Sejlklub Støberi Containerudlejning Boligudlejning ORKILD- SOLAR Din solcelle leverandør TLF. 62 22 02 84

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hou Matchrace Center

Hou Matchrace Center Hou Matchrace Center Det enestående koncept Hou Matchrace Center (HMC) er etableret i et samarbejde mellem Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI), Egmont Højskolen og Hou Bådelaug. Det enestående koncept

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006

Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006. Hals Barre Cup. Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Klubblad for Hals bådelaug Udgivet juni 2006 KLUBBLAD NR. 1 2006 Hals Barre Cup Havkapsejlads 23 sm. 1. Juli 2006 Hals Baadelaug indbyder til Havkapsejladsen Hals Barre Cup, som er en 23 sm distancesejlads

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 7. Kære medlem Nyhedsbrev nr. 7 Den 24. juli 2012 Kære medlem Sea Challenge Fyn 2012 der er brug for din indsats Der er stort brug for din indsats, når vi skal afvikle vores del af Sea Challenge Fyn 2012 fra torsdag

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening

o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening BLAD NR 2 / 2009 Karlebo Jæger post FORÅR o Flugtskydning o Jagt o Vildt o Naturpleje o Fiskeri o Oplevelse o KLIK IND ~ www. Karlebosognsjagtforening Formanden har ordet! Uge 15. Så er det blevet forår!

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere