Årsrapporten Højeste egenkapitalforrentning blandt SIFI-banker i Danmark 27. februar 2019

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapporten Højeste egenkapitalforrentning blandt SIFI-banker i Danmark 27. februar 2019"

Transkript

1 Årsrapporten 2018 Højeste egenkapitalforrentning blandt SIFI-banker i Danmark 27. februar 2019

2 Hovedpunkter 2018 Hovedbudskab Afslutning Blå vækst Resultat Højeste egenkapitalforrentning blandt SIFI-banker i Danmark Samtlige målsætninger i Blå vækst er indfriet Resultat på mio. kr. EK-forrentning på 10,2 pct. p.a. efter skat Basisindtjening Basisindtjening på mio. kr. fald på 5 pct. i forhold til 2017 Omkostninger Omkostninger øget med 3 pct. i forhold til 2017 Nedskrivninger Nedskrivninger på udlån en indtægt på 122 mio. kr. i 2018 Udlån Bankudlån 1,1 mia. kr. lavere i ultimo 2018, svarende til 1,8 pct. Kapital Egentlig kernekapitalprocent på 17,3 op med 1,2 pct. i 2018

3 Basisindtjening 12M 2018 ned 5 % vs 12M 2017 Mio. kr. 12M M 2017 Index 2018 Q Index Nettorenter mv Realkredit * Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Kurtage og agio Provisioner mv. inv. foreninger og pensionspuljer Hovedbudskaber, 12M 18 vs 12M 17 Nettorenter mv. ned med 11 pct. heraf 3 pct. pga. fundingaf prioritetslån Kurtage og agio ned med 17 pct. Provisioner mv. inv. foreninger op med 10 pct. som følge af kursregulering af BI Holding Øvrige poster, samlet op med 2 pct. Kapitalforvaltning Depotgebyrer Andre driftsindtægter I alt * Tabsmodregning Totalkredit Hovedbudskaber, 18 vs Q3 18 Nettorenter mv. ned med 5 pct., heraf 2 pct. som følge af NEPudstedelse i september Øvrige poster, samlet op med 1 pct.

4 Nettorenter mv. forklaring af udvikling fra Q til 2018 Mio. kr Q Fald i udlån gennemsnit Stigning Indlånsoverskud MREL omk. Marginalpres og produktmix 2018

5 Nettorenterne udgør 44 % af basisindtjeningen i mod 46 %i Q3 Mio. kr Q1 17 Q2 17 Q3 17 Nettorenter mv. 17 Q1 18 Q2 18 Øvrig basisindtjening Q

6 Handelsindtjening Negativ indtjening i 2018 Hovedpunkter: Realiseret -2 mio. kr. i 2018 vs 40 mio. kr. iq Mio. kr Iobligationsafdelingen har der også i 2018 været stor aktivitet i handlen med realkreditobligationer Q1 17 Q2 17 Q Q1 18 Q2 18 Q Handelsindtjening Mio. kr. Q1 17 Q2 17 Q Q1 18 Q2 18 Q Obligationer Aktier Valuta, renter mm I alt

7 Basisomkostninger besparelse på 7 mio. kr. i 2018 akkumuleret 125 mio. kr. fra primo 2016 Mio. kr M M M M 2017 Omk.stign. 2,85% Medarbejder-Besparelsaktier 12M M 2018

8 Nedskrivninger udgør -51 mio. kr. i 2018 svarende til -7 bp Mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. Bp 4 Tilbageførsel for 7. kvartal i træk Nedskrivningerne udgør: -16 bp i 2018 ned fra -6 bp i bp i 2018 ned fra -2 bp i Q Q1 17 Q2 17 Q3 17 Nedskrivninger på udlån mv. 17 Q1 18 Q2 18 Q Nedskrivninger bp (højre akse) -8

9 Nettotilbageførsel i 2018 Mio. kr Kvartalsvise nedskrivninger Hovedpunkter 2018: Nedskrivninger vedr. erhverv udgør en indtægt på 34 mio. kr. Reservation på landbrug er reduceret med 25 mio. kr. til 100 mio. kr. Nedskrivninger vedr. private udgør en indtægt på 17 mio. kr. -25 Kvartalsvise nedskrivninger Landbrug m.m. Handel Fast ejendom Øvrige erhverv Q1-18 Q2-18 Q Privat Mio. kr. Q Q1 18 Q2 18 Q Landbrug m.m Handel Fast ejendom Øvrige erhverv Erhverv i alt Privat Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger i alt

10 Beholdningsresultatet negativt resultat for Beholdningsresultat mio. kr. Beholdningsresultatet for 2018 udgør minus 127 mio. kr. mod et beholdningsresultat for 2017 på 182 mio. kr Beholdningsresultatet for 2018 udgør minus 59 mio. kr. mod et beholdningsresultat for Q på 10 mio. kr. Q1 17 Q2 17 Q Q1 18 Q2 18 Q Beholdningsresultat Mio. kr. Q Q1 18 Q2 18 Q Positionstagning Likviditetsfremskaffelse og -reserve Strategiske positioner Omkostninger I alt Beholdningsresultatet i 2018 er resultatet af et fald i de risikofrie renter og en mindre udvidelse af kreditspænd på realkreditobligationer. Koncernens positionstagning er i 2019 ændret således, at beholdningsresultatet stort set er neutral overfor renteændringer.

11 Resultatopgørelse egenkapitalen forrentes med 10,2 % i 2018 Mio. kr. 12M M 2017 Indeks 2018 Q Indeks Basisindtjening Handelsindtjening Indtjening i alt Basisomkostninger Basisresultat før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån mv Basisresultat Beholdningsresultat Resultat før engangsposter Poster med engangskarakter, netto Resultat før skat Skat Periodens resultat Basisomkostninger / indtjening i alt, O/I 0,67 0,60 0,73 0,64 Egenkapitalforrentning, ROE p.a. 10,2 13,1 6,7 10,2 Resultat pr. aktie, EPS 17,6 22,4 3,0 4,5 Hovedbudskaber, 12M 18 vs 12M 17 Basisindtjening ned med 5 pct. Handelsindtjening ned med 41 pct. Basisomkostninger op med 3 pct. 1 pct. som følge af medarbejderaktier Tilbageførsel af nedskrivninger Basisresultat ned med 18 pct. Negativt beholdningsresultat. Hovedbudskaber, 18 vs Q3 18 Basisindtjening ned med 2 pct. Negativ handelsindtjening i Basisomkostninger op med 7 pct. som følge af sæsonudsving. Poster med engangskarakter, 12M Fortjeneste ved salg af aktier i ValueInvest 110 mio. kr. Afholdte omkostninger vedr. Blå vækst -projekter 52 mio. kr.

12 Udlån falder med 1,1 mia. kr. i 2018 Mia. kr. 84, ,8 82,7 81,5 84,1 82,7 86,3 Udlån er faldet med 1,1 mia. kr. i 2018 svarende til 1,8 pct. Prioritetslån inkl. fundedeprioritetslån er i 2018 faldet med 0,3 mia. kr. Fundedeprioritetslån udgør 9,9 mia. kr ,6 66,8 64,3 63,5 62,5 62,1 61,0 Mia. kr. Prioritetslån 6,3 15 8,4 10,0 10,5 10,3 10,1 9, ,1 8,6 50 Q2 17 Q Q1 18 Q2 18 Q ,8 5,9 5,7 5,3 5,2 Indlån Udlån 0 Q2 17 Q Q1 18 Q2 18 Q På balancen Ikke på balancen

13 Udlånsudvikling sektoropdeling - erhvervsudlån Mio. kr Industri og råstofindvinding Energiforsyning mv Handel Transport, hoteller og restaurant Information og kommunikation Finansiering og forsikring Øvrige erhverv Kerne erhverv i alt Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Bygge- og anlægsvirksomhed Fast ejendom Erhverv i alt Årets ændring kerne erhverv 886 Årets ændring øvrig erhverv Årets ændring erhverv i alt

14 Landbrug udlån er faldet med 49 pct. fraultimo ,5 6,4 6,4 6,3 DKKbn 5,5 5,7 5,2 4,7 4,3 3,9 3,

15 Samlet kreditformidling et samlet fald på 0,5 pct. i 2018 Samlet kreditformidling Mia. kr Q Q Ændr. Bankudlån - private 18,0 16,5 16,0 15,7-0,3 Bankudlån - erhverv 46,0 45,9 45,9 44,9-0,9 Bankudlån - offentlige myndigheder 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 Bankudlån - i alt 64,3 62,5 62,1 61,0-1,1 Fundede prioritetslån 10,0 10,3 10,1 9,9-0,2 Bankudlån og fundede prioritetslån 74,3 72,8 72,1 70,9-1,3 Formidlede realkreditlån - Totalkredit 58,0 58,8 59,2 59,6 0,4 Formidlede realkreditlån - DLR 11,7 11,5 11,6 11,7 0,1 Den samlede kreditformidling er faldet med 0,7 mia. kr. i Svarende til et fald på 0,5 pct. Den samlede kreditformidling til private i form af udlån, fundede prioritetslån og formidlede realkreditlån er uændret i Den samlede kreditformidling til erhverv inkl. DLR er faldet med 0,8 mia. kr. i I alt 144,0 143,2 142,9 142,2-0,7

16 IFRS 9 udlån fordelt på stadier Udlån før nedskrivninger Mio. kr Stadie Stadie Stadie I alt Udlån efter nedskrivninger Mio. kr Stadie Stadie Stadie I alt Stadie 3 - Kreditforringede udlån Pct Andel af udlån før nedskrivninger 4,6 4,1 Andel af udlån efter nedskrivninger 2,2 1,8 Finanstilsynets redegørelse af 14. februar 2019 konkluderede, at bankens metode for placering af eksponeringer i stadier var mangelfuld. Stigningen i udlån i stadie 3 i 2018 er en konsekvens af ændring af metoden for placering af udlån i stadierne. Uden ændring af metoden ville der i 2018 have været et fald i udlån i stadie 3. I Q vil der ske yderligere tilpasning af metoden for placering af udlån i stadierne og der må forventes en mindre stigning i udlån i stadie 3.

17 Kapitalprocenterne er steget betydeligt i 2018 Mio. kr Q De facto Kreditrisiko Markedsrisiko Operationel risiko Andre eksponeringer inkl. CVA Samlet risikoeksponering Egentlig kernekapital Kernekapital Kapitalgrundlag Egentlig kernekapitalprocent 16,1 17,3 16,1 17,3 16,8 Kernekapitalprocent 17,4 17,7 17,9 19,0 18,6 Kapitalprocent 19,2 20,8 21,2 22,4 21,9 Solvensbehov 10,2 11,0 11,4 11,4 11,4 Hovedpunkter 2018: Faldet på 3,5 mia. kr. i risikovægtede eksponeringer kan primært henføres til et fald i kreditrisiko på 2,9 mia. kr. og et fald i operationel risiko på 0,4 mia. kr. Kapitalprocenten er samlet steget med 1,6 i 2018 heraf 1,2 i 2018 Det gennemførte aktietilbagekøbsprogram på mio. kr. har reduceret kapitalprocenterne med 2,0 Udstedelse af hybrid kernekapital for 100 mio. euro har forbedret kapitalprocenten med 1,3 i I de facto er fratrukket det annoncerede aktietilbagekøbsprogram på 250 mio. kr. i Mio. kr Q Erhverv, IRB Private, IRB Erhverv, STD Private, STD Kreditinstitutter m.m Kreditrisiko i alt

18 Udviklingen i kapitalprocenten i 2018 Kapitalprocent primo ,8 Hovedpunkter: Udstedelse hybrid kernekapital Aktietilbagekøb mio. kr. 2,0 1,3 Det samlede gennemførte aktietilbagekøbsprogram på mio. kr. har reduceret kapitalprocenten med 2,0 procentpoint Resultat Foreslået udbytte 2018 Fald i risikoeksponering 2,0 1,0 1,3 Udstedelse af hybrid kernekapital har forbedret kapitalprocenten med 1,3 procentpoint Faldet i risikoeksponeringen kan primært henføres til kreditrisikoen. Fradrag m.m. 0,0 Kapitalprocent ultimo ,4 19,0 19,5 20,0 20,5 21,0 21,5 22,0

19 Status på fastlagte mål Mål Målsætning Status pr. 31. december 2018 Kommentarer Egenkapitalforrentning efter skat Kundetilfredshed - Erhverv Kundetilfredshed - Privat Egentlig kernekapitalprocent Over 12 pct. * 10,2 pct. = Nr. 2 Opfyldt 2018 Top 3 ** Nr. 3 - Aalund Opfyldt 2018 Top 3 ** Nr. 3 - EPSI *** Opfyldt 2018 I niveauet 14,0 pct. 17,3 pct. Opfyldt fra Q Kapitalprocent I niveauet 18,0 pct. 22,4 pct. Opfyldt fra Q Udbytte pct. af årets resultat efter skat 50 pct. af resultat efter skat (foreslået) Opfyldt 2018 (foreslået udbytte) * eller i top 3 blandt de 6 største banker ** blandt de 6 største banker *** blandt de 5 største banker

20 Forventninger til 2019 Indtjeningen i alt forventes at være lavere end den realiserede indtjening i Der forventes en mindre stigning i basisomkostningerne i Nedskrivningerne i 2019 forventes at være på et lavt niveau. Usikkerheden om prisudviklingen i landbruget kan dog påvirke nedskrivningsniveauet. Omkostninger med engangskarakter forventes at udgøre i niveauet 75 mio. kr. Resultatet efter skat forventes at være i intervallet mio. kr. Forventningerne er forbundet med usikkerhed og afhænger blandt andet af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold.

21 Spørgsmål

22 Tak for i dag Yderligere oplysninger: Adm. direktør Karen Frøsig, tlf , Økonomidirektør Jørn Adam Møller, tlf , Tak for i dag

23 Fremadrettede udsagn Denne præsentation indeholder udtalelser vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder fremtidig indtjening samt forventede forretningsmæssige begivenheder. Sådanne udsagn er i sagens natur usikre og forbundet med risici, da mange faktorer hvoraf nogle vil være udenfor Sydbanks kontrol kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra ledelsens forventninger, som udtrykkes i præsentationen.

Delårsrapport 1. kvartal 2019

Delårsrapport 1. kvartal 2019 29-04-2019 1 Delårsrapport 1. kvartal 2019 Høj aktivitet på de finansielle markeder, stærk kreditkvalitet samt fortsat pres på basisindtjeningen 1. maj2019 29-04-2019 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2019 Hovedbudskab

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2018

Delårsrapport 1. halvår 2018 27-08-2018 1 Delårsrapport 1. halvår 2018 Forbedret kreditkvalitet, effekten af den tørre sommer samt global usikkerhed 28. august 2018 27-08-2018 2 Hovedpunkter 1. halvår 2018 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2018

Delårsrapport 1. kvartal 2018 24-04-2018 1 Delårsrapport 1. kvartal 2018 Tilfredsstillende start på 2018 25. april 2018 24-04-2018 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2018 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening i alt Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2018

Delårsrapport kvartal 2018 30-10-2018 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2018 Stærk kreditkvalitet, forbedret kundetilfredshed samt lavere indtjening 31. oktober 2018 30-10-2018 2 Hovedpunkter 1.-3. kvartal 2018 Hovedbudskab Stærk kreditkvalitet,

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2017

Delårsrapport kvartal 2017 30-10-2017 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat for 1.-3. kvartal 2017 31. oktober 2017 30-10-2017 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24.

Årsrapporten Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. 23-02-2016 1 Årsrapporten 2015 Forbedret kreditkvalitet giver mulighed for rekordudbytte samt nyt aktietilbagekøbsprogram 24. februar 2016 23-02-2016 2 Hovedpunkter 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 11-05-2017 1 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende start på 2017 3. maj 2017 11-05-2017 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2017 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening i alt Omkostninger

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 01-11-2016 1 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Fald i omkostninger og høj kreditkvalitet sikrer tilfredsstillende resultat 2. november 2016 01-11-2016 2 Hovedpunkter 1. 3. kvartal 2016 Hovedbudskab Resultat

Læs mere

Årsrapporten Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017

Årsrapporten Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017 01-03-2017 1 Årsrapporten 2016 Et meget tilfredsstillende resultat reducerede omkostninger og høj kreditkvalitet 1. marts 2017 01-03-2017 2 Hovedpunkter 2016 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening

Læs mere

Delårsrapporten 1. kvartal 2015

Delårsrapporten 1. kvartal 2015 28-04-2015 1 Delårsrapporten 1. kvartal 2015 Historisk høj indtjening god start på året 29. april 2015 28-04-2015 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Indtægter Omkostninger Nedskrivninger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2016

Delårsrapport 1. halvår 2016 24-08-2016 1 Delårsrapport 1. halvår 2016 Omkostninger og kreditkvalitet under fortsat kontrol sikrer tilfredsstillende udvikling i resultatet 25. august 2016 24-08-2016 2 Hovedpunkter 1. halvår 2016 Hovedbudskab

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 18-08-2015 1 Delårsrapport 1. halvår 2015 Historisk høj basisindtjening og udlånsvækst for 6. kvartal i træk 19. august 2015 18-08-2015 2 Hovedpunkter 1. halvår 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 21-08-2014 1 Delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden begynder at skabe resultater Telekonference 20. august 2014 21-08-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. halvår 2014 Indtjening

Læs mere

Årsrapporten Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015

Årsrapporten Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015 17-02-2015 1 Årsrapporten 2014 Et godt resultat, der giver mulighed for historisk høj udbyttebetaling 18. februar 2015 17-02-2015 2 Hovedpunkter 2014 Hovedbudskab Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2015

Delårsrapport kvartal 2015 26-10-2015 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2015 Solidt regnskab udlånsvækst for 7. kvartal i træk 27. oktober 2015 26-10-2015 2 Hovedpunkter 1.-3. kvartal 2015 Hovedbudskab Resultat Basisindtjening Indtjening

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 29-04-2014 1 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og bankdirektør Jan Svarre Telekonference, 30. april 2014. 29-04-2014 2 Agenda Regnskabet for 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2019

Delårsrapport 1. kvartal 2019 21-06-2019 1 Delårsrapport 1. kvartal 2019 Høj aktivitet på de finansielle markeder, stærk kreditkvalitet samt fortsat pres på basisindtjeningen 1. maj2019 21-06-2019 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2019 Hovedbudskab

Læs mere

Sydbanks kvartalsrapport 1. kvartal /7

Sydbanks kvartalsrapport 1. kvartal /7 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 08/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,0 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2018

Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,0 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2018 Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15, % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 218 Nettooverskud på 311 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15, % Fortsat (men beskeden)

Læs mere

Sydbanks kvartalsrapport kvartal /8

Sydbanks kvartalsrapport kvartal /8 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/04 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nettooverskud på 630 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2018

Nettooverskud på 630 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2018 Nettooverskud på 63 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 Nettooverskud på 63 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,3 % Udlånsvækst på 3 %

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2012 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2012 udtaler ordførende direktør Anders Dam: NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017

Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2017 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 217 Nettooverskud på 317 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 15,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Sydbank har i 1. kvartal 2005 realiseret et resultat før skat på 235 mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 22 pct. p.a.

Sydbank har i 1. kvartal 2005 realiseret et resultat før skat på 235 mio. kr. Resultatet forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 22 pct. p.a. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/05 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2018

Årsregnskabsmeddelelse 2018 Selskabsmeddelelse Årsregnskabsmeddelelse Sammendrag Resultat før skat og afledte effekter af IFRS 9: 3.547 mio. kr. (2017: 4.002 mio. kr.) svarende til egenkapitalforrentning på 10,8% (2017: 12,4%) Resultat

Læs mere

Nettooverskud på 263 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 11,8 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2019

Nettooverskud på 263 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 11,8 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 2019 Nettooverskud på 263 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 11,8 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 219 Nettooverskud på 263 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 11,8 % Hovedpunkter fra

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

RESULTAT PÅ 150 MIO. KR. EFTER HØJ INDTÆGTSVÆKST OG EKSTRAORDINÆRE NEDSKRIVNINGER. Præsentation af halvårsregnskab 2012

RESULTAT PÅ 150 MIO. KR. EFTER HØJ INDTÆGTSVÆKST OG EKSTRAORDINÆRE NEDSKRIVNINGER. Præsentation af halvårsregnskab 2012 RESULTAT PÅ 15 MIO. KR. EFTER HØJ INDTÆGTSVÆKST OG EKSTRAORDINÆRE NEDSKRIVNINGER Præsentation af halvårsregnskab 2 1. HALVÅR I OVERSKRIFTER 1 Stor indtægtsfremgang og lav omkostningsvækst - 42 pct. vækst

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1.

OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 11,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER. Præsentation af resultat for 1. OVERSKUD PÅ 144 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ,2 PCT. BEDSTE RESULTAT I 15 KVARTALER Præsentation af resultat for 1. kvartal 212 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 144 mio. kr. bedste resultat i

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2018

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2018 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2018 2/41 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2018 Halvåret er præget af forbedret kreditkvalitet, usikkerhed om effekten af den tørre sommer på landbrugets forhold samt et

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2018

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2018 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2018 2/40 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2018 Tilfredsstillende resultat egenkapitalforrentning på 14,8 pct. p.a. efter skat Sydbank leverer et tilfredsstillende resultat

Læs mere

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1.

TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 10 PROCENT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. TILFREDSSTILLENDE NETTORESULTAT PÅ 383 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 1 PROCENT Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 OVERSKRIFTER FRA HALVÅRSREGNSKABET 1 Nettorenteindtægterne faldt

Læs mere

Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,0 % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2017

Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12,0 % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2017 Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12, % Præsentation af Spar Nords regnskab for 2 Nettooverskud på 989 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 12, % Lavrentemiljø og hård priskonkurrence

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2017

Sydbanks delårsrapport kvartal 2017 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2017 2/38 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2017 Meget tilfredsstillende resultat egenkapitalforrentning på 13,9 pct. p.a. efter skat Sydbank leverer et meget tilfredsstillende

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2017 Til NASDAQ Copenhagen A/S Pressen DIREKTIONEN Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 93 45 22 BRF.dk E-mail: BRFkredit@brf.dk CVR-nr. 13 40 98 38 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 20.

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.

REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. REKORDRESULTAT PÅ 533 MIO. KR. FØR SKAT OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 29,4 % P.A. Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. kvartal 215 1. KVT. I OVERSKRIFTER: AKTIESALG I NØRRESUNDBY BANK OG HØJ KUNDEAKTIVITET

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2017 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2017 udtaler ordførende direktør Anders Dam: Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 20. februar 2018 Årsregnskabsmeddelelse Sammendrag

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2018

Sydbanks delårsrapport kvartal 2018 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2018 2/42 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2018 1.-3. kvartal 2018 er præget af stærk kreditkvalitet, en forbedret kundetilfredshed samt lavere indtjening Med afsæt

Læs mere

Nettooverskud på 849 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 13,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for kvartal 2018

Nettooverskud på 849 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 13,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for kvartal 2018 Nettooverskud på 849 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 13,5 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1.-3. kvartal 2 Nettooverskud på 849 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 13,5 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2015 Sydbank leverer historisk høj basisindtjening og udlånsvækst for 6. kvartal i træk Administrerende direktør Karen Frøsig siger

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011

RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for kvartal 2011 RESULTAT FØR SKAT PÅ 276 MIO. KR. FREMGANG PÅ 82 PCT. Præsentation af resultat for 1.-3. kvartal HOVEDPUNKTER Aftale om frasalg og afvikling af Finans Nord betyder, at leasing er omklassificeret til ophørende

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2017

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2017 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2017 2/39 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2017 Meget tilfredsstillende resultat egenkapitalforrentning på 14,2 pct. efter skat Sydbank leverer et meget tilfredsstillende

Læs mere

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011

ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE. Præsentation af resultat for 2011 ROBUST RESULTAT OG FOKUS PÅ KAPITALSTYRKE Præsentation af resultat for 2 HOVEDPUNKTER Resultat før skat på 345 mio. kr. 212 mio. kr. højere end I 21 Egenkapitalforrentning på 7,9 pct. Basisindtjening før

Læs mere

Nedskrivning på kunder

Nedskrivning på kunder Periodens resultat samt udvikling i aktiviteter Den Jyske Sparekasses resultat før skat for perioden 1. januar 31. marts 2018 udgør 39,6 mio. kr., hvilket vi betragter som tilfredsstillende. Resultatet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3.

REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. REKORDRESULTAT ÅR-TIL-DATO PÅ 929 MIO. KR. FØR SKAT LAVT RENTENIVEAU OG LAVERE KUNDEAKTIVITET SÆTTER TOPLINJEN UNDER PRES I 3. KVARTAL Præsentation af Spar Nords regnskab for 1.-3. kvartal 2 REGNSKABET

Læs mere

Årsrapport Sydbank-koncernen

Årsrapport Sydbank-koncernen Årsrapport 2017 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2017 Et meget tilfredsstillende resultat, der sikrer rekordhøjt udbytte pr. aktie og et nyt aktietilbagekøbsprogram på 500 mio. kr. Den samlede

Læs mere

Beholdningsresultatet udgør 112 mio. kr., og herudover er der realiseret en ekstraordinær avance ved salg af aktier i Totalkredit på 120 mio. kr.

Beholdningsresultatet udgør 112 mio. kr., og herudover er der realiseret en ekstraordinær avance ved salg af aktier i Totalkredit på 120 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2005

Dato Direkte tlf.nr oktober 2005 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/05 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Den 25. februar 2016 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2015. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A

SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Dette billede kan ikke vises i øjeblikket. SALG AF NETS-AKTIER SIKRER REKORDRESULTAT PÅ 312 MIO. KR. EFTER SKAT FORTSAT FOKUS PÅ M&A Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 214 KVARTALET I OVERSKRIFTER

Læs mere

Periodemeddelelse for perioden 1. januar september 2012

Periodemeddelelse for perioden 1. januar september 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ 2012 Nakskov, den 14. nov. 2012 Ref.: Direktionen / jc Periodemeddelelse for perioden 1. januar - 30. september 2012

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 204 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER RESULTAT FØR SKAT PÅ 24 MIO. KR. EFTER PRES PÅ TOPLINJEN MEN LAVERE OMKOSTNINGER OG NEDSKRIVNINGER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 216 KVARTALSREGNSKABET I OVERSKRIFTER 1 Nettorenteindtægterne

Læs mere

Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2017

Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2017 Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 Nettooverskud på 575 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 14,4 % Nettorenteindtægterne

Læs mere

Nettoresultat på 920 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,8 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2018

Nettoresultat på 920 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,8 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2018 Nettoresultat på 92 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,8 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2 Hovedpunkter fra resultatopgørelsen Nettorenteindtægter stabiliseret efter 6 % udlånsvækst Nettogebyrindtægter

Læs mere

Årsrapport Sydbank-koncernen

Årsrapport Sydbank-koncernen Årsrapport 2016 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2016 Et meget tilfredsstillende resultat som følge af lave nedskrivninger, lavere omkostninger samt et tilfredsstillende beholdningsresultat sikrer

Læs mere

Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2016

Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 10,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2016 Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,7 % Præsentation af Spar Nords resultat for 2 Nettooverskud på 838 mio. kr. og egenkapitalforrentning på 1,7 % Lavrentemiljø og hård konkurrence

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2015

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2015 Til NASDAQ Copenhagen A/S Børsen i Luxembourg Pressen DIREKTIONEN Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 93 45 22 BRF.dk E-mail: BRFkredit@brf.dk CVR-nr. 13 40 98 38 23. februar

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2017

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2017 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2017 2/38 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2017 Stærk handelsindtjening, højt beholdningsresultat samt fortsat høj kreditkvalitet sikrer meget tilfredsstillende start

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I 11 KVARTALER 27.4.2 RESULTAT FØR SKAT PÅ 139 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 13 PCT. BEDSTE RESULTAT I KVARTALER 1. kvartal 2 STÆRK START PÅ ÅRET 4 pct. vækst i basisindtægter Nettorente- og gebyrindtægter fastholdt

Læs mere

Årsrapport Sydbank-koncernen

Årsrapport Sydbank-koncernen Årsrapport 2015 Sydbank-koncernen 2 SYDBANK / Årsrapport 2015 Sydbanks årsrapport 2015 Forbedret kreditkvalitet, omkostninger fortsat under kontrol samt stabil basisindtjening sikrer rekordudbytte til

Læs mere

Kreditinstitutter. Halvårsartikel 2018

Kreditinstitutter. Halvårsartikel 2018 Kreditinstitutter Halvårsartikel 2018 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...1 2. Kreditinstitutter i Danmark...2 3. Fortsat høje overskud på trods af lave renteindtægter...4 4. Udlånsvækst i danske kreditinstitutter...5

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2019

Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2019 S YDB AN K DE L ÅR SRAPPOR T 1. H A LV ÅR 201 9 2/ 43 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2019 1. halvår 2019 er præget af en solid kreditkvalitet samt et yderligere fald i renterne, der har medført en historisk

Læs mere

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på

Nykredit Bank koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på Til Københavns Fondsbørs og pressen 11. maj 2006 Kvartalsrapport 2006 1. januar 2006 31. marts 2006 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen Bankdirektør Kim Duus Tlf. 33 42 15 10 eller 33 42

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2019

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2019 S YDB AN K DE L ÅR SRAPPOR T 1. K V ART AL 2 0 1 9 2/ 42 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2019 1. kvartal 2019 er præget af høj aktivitet på de finansielle markeder, stærk kreditkvalitet samt fortsat

Læs mere

Fortsat pæn indtjening i bankerne

Fortsat pæn indtjening i bankerne Fortsat pæn indtjening i bankerne De danske bank- og realkreditkoncerner har fortsat pæn indtjening, selv om resultatet er lidt lavere i 1. halvår 2018 end i samme periode i 2017. Sektoren opbygger fortsat

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2014

Delårsrapport 1. halvår 2014 Delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbank-koncernen SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 Sydbanks delårsrapport 1. halvår 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden begynder at skabe resultater Administrerende

Læs mere

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG

Selskabsmeddelelse. 21. februar Årsregnskabsmeddelelse 2016 SAMMENDRAG Selskabsmeddelelse Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. 17616617 Årsregnskabsmeddelelse 21. februar 2017 SAMMENDRAG

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2018 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse Q1 2018

Periodemeddelelse Q1 2018 Lollands Bank A/S Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Telefon: 54 92 11 33 Fax: 54 95 11 33 Internet: www.lollandsbank.dk E-mail: nakskov@lobk.dk Periodemeddelelse Q1 2018 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014

RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2014 RESULTAT FØR SKAT PÅ 512 MIO. KR. OG EGENKAPITALFORRENTNING PÅ 15,3 PCT. Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 2 HALVÅRET I OVERSKRIFTER 1 12 % vækst i basisindtægterne (å/å) drevet af Nets-salg

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG

RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 10,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG RESULTAT FØR SKAT PÅ 332 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 1,9 % FALDENDE NEDSKRIVNINGER EFTER TILSYNSBESØG Præsentation af Spar Nords resultat for 1. halvår 213 1. HALVÅR 213 I OVERSKRIFTER 1 15 %

Læs mere

Resultat efter skat på 72 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 11,1%

Resultat efter skat på 72 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 11,1% Resultat efter skat på 72 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 11,1% Præsentation af Vestjysk Banks resultater i 1. kvartal 2019 v/ Jan Ulsø Madsen, CEO Executive summary for 1. kvartal 2019

Læs mere

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2016

Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2016 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 2/35 Sydbanks delårsrapport 1. kvartal 2016 Omkostninger og kreditkvalitet under fortsat kontrol sikrer tilfredsstillende start på 2016 Sydbank leverer solidt regnskab,

Læs mere

EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK. Præsentation af Spar Nords resultat for 2012

EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK. Præsentation af Spar Nords resultat for 2012 EN STØRRE OG MERE ENKEL BANK Præsentation af Spar Nords resultat for 2 2 I OVERSKRIFTER Positiv udvikling i alle indtægtstyper Fortsat nulvækst i omkostninger Meget tilfredsstillende basisindtjening før

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 6. maj 2004 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Realkredit Danmark 1. kvartal 2004 1/9 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Resultat efter skat på 166 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 9,3%

Resultat efter skat på 166 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 9,3% Resultat efter skat på 166 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 9,3% Præsentation af Vestjysk Banks resultater i 1. til 3. kvartal 2018 Jan Ulsø Madsen, CEO Executive summary 1. til 3. kvartal

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2019

Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2019 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

REKORDRESULTAT PÅ 740 MIO. KR. FØR SKAT NY UDBYTTEPOLITIK HÆVER FREMTIDIG UDLODNING TIL MINDST 2/3 AF NETTORESULTATET

REKORDRESULTAT PÅ 740 MIO. KR. FØR SKAT NY UDBYTTEPOLITIK HÆVER FREMTIDIG UDLODNING TIL MINDST 2/3 AF NETTORESULTATET Detebilede kanikkevises iøjeblikket. REKORDRESULTAT PÅ 74 MIO. KR. FØR SKAT NY UDBYTTEPOLITIK HÆVER FREMTIDIG UDLODNING TIL MINDST 2/3 AF NETTORESULTATET Præsentation af Spar Nords regnskab for 1. halvår

Læs mere

Resultat efter skat på 296 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 12,1%

Resultat efter skat på 296 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 12,1% Resultat efter skat på 296 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 12,1% Præsentation af Vestjysk Banks resultater i 2018 Jan Ulsø Madsen, CEO Executive summary for 2018 Et meget tilfredsstillende

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

marts 2018 Indtjening i sektoren

marts 2018 Indtjening i sektoren marts 218 Indtjening i sektoren Bank- og realkreditkoncerners årsregnskaber 217 INTRODUKTION Fremgangen i dansk økonomi har for alvor bidt sig fast. De gode tider slår også igennem i bankerne, som har

Læs mere

Resultat efter skat på 119 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 10,2 % Præsentation af Vestjysk Banks resultater for 1.

Resultat efter skat på 119 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 10,2 % Præsentation af Vestjysk Banks resultater for 1. Resultat efter skat på 119 mio. kr. og en forrentning af egenkapitalen på 10,2 % Præsentation af Vestjysk Banks resultater for 1. halvår 2018 Executive summary 1. halvår 2018 Et tilfredsstillende resultat

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2014

Sydbanks delårsrapport kvartal 2014 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2014 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Administrerende direktør Karen Frøsig siger om delårsregnskabet

Læs mere

Resultat på 39 mio. kr. efter kvartal med vækst i basisindtægter, reducerede omkostninger og fald i nedskrivninger på udlån

Resultat på 39 mio. kr. efter kvartal med vækst i basisindtægter, reducerede omkostninger og fald i nedskrivninger på udlån 2. kvartal 2 Resultat på 39 mio. kr. efter kvartal med vækst i basisindtægter, reducerede omkostninger og fald i nedskrivninger på udlån 18. august 2 2. kvartal 2 de positive tendenser i overtal Vækst

Læs mere

Sydbanks delårsrapport kvartal 2015

Sydbanks delårsrapport kvartal 2015 SYDBANK DELÅRSRAPPORT 1.-3. KVARTAL 2015 2/36 Sydbanks delårsrapport 1.-3. kvartal 2015 Sydbank leverer solidt regnskab, der viser udlånsvækst for 7. kvartal i træk Med afsæt i et solidt regnskab for 1.-3.

Læs mere