Workshop på Bornholms Kunstmuseum LYS- og LYSFORMIDLING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop på Bornholms Kunstmuseum LYS- og LYSFORMIDLING"

Transkript

1 Workshop på Bornholms Kunstmuseum LYS- og LYSFORMIDLING

2 baggrund LYSnET LYSnET er en tværfaglig netværksgruppe bestående af specialister inden for fagområdet kunst- og dagslys. Gruppens mål er at skabe fokus på fagområdet LYS og dets potentialer. Et af LYSnET s indsatsområder er at afholde workshops for at udvikle medlemmernes netværk og egne kompetencer. Gys Arkitektur har etableret en kontakt til museumsdirektør Lars Kærulf Møller, Bornholms Kunstmuseum, i forbindelse med museets visioner om et fremtidens museum, hvor lys og lyseksperimentarium er centrum. Den 27. september 2007 afholdtes en workshop på Bornholms Kunstmuseum. Workshoppen forløb over 7 timer med følgende medlemmer som repræsenterer 16 professionelle fagfolks meget vidt spændende kompetencer og viden om dags- og kunstlys: Berit Sys Christensen, Bjarne Schläger, Claus Asp, Ellen K. Hansen, Gustav Fabricius, Iben Winther Orton, Katrine Kastberg, Kurt Nørregaard, Kätte Bønlykke, Lisbeth S. Kristensen, Lone Stidsen, Merete Madsen, Mette Hvass, Ole Capion, Torben Thyregod Jensen, Vibeke Riisberg (se evt. yderligere sidst i dokumentet)

3 Om workshoppen og materialet Workshoppen på Bornholms Kunstmuseum med medlemmer fra LYSnET tog udgangspunkt i en tværfaglig funderet dialog på idégenereringsnivaeu mellem professionelle aktører der alle beskæftiger sig indgående med dags og kunstlys. Kendetegnende for kommunikationen i LYSnET er dels medlemmernes viden & erfaring om Lys - lige fra det tekniske til det kunstneriske/filosofiske i et teoretisk og praktisk virkefelt - kombineret med medlemmernes ildhu og engagement i forbindelse med udbredelse af kendskabet til og forståelsen for emnet Lys. Dette materiale er en opsamling fra workshoppen på Bornholms Kunstmuseum en arabesk over de forskellige indlæg og indfald til hvad en ny museumsudvidelse skal kunne, hvorledes vi skal betragte visionerne og rammerne for udviklingen af et nyt museum for lys og lyskunst. Materialet repræsenterer et udsnit af hvad arbejdsgrupperne nåede frem til på de 7 timer begivenheden varede I sin form spænder det vidt fra tekst til tegning, diagrammer og fotovisualiseringer samt en indkredsning af 5 nøgleord.

4 Intro til museet og museets samling ved museumsdirektør Lars Kærulf Møller Bornholms Guldalder - fortællingen om de første motiver fra Bornholm

5 Kronologisk afslutning på introduktionen til museets samling. Modernismen i maler- og billedhuggerkunsten og kunsthåndværket alle med tilknytning til Bornholm

6 Om museet Kort intro. Bornholms Kunstmuseum har gennemgået en forvandling over en kort årrække. Det har udviklet sig fra en mindre lokalsamling til et landsdækkende museum for dansk kunst med stor bevidsthed om værksamlingens unikke præference til Bornholm. Museet er nået til et vendepunkt, hvor forpligtigelsen til at samle retrospektivt er opfyldt, og blikket nu kan rettes fremad mod samtidskunsten og visionen om at udvikle et fremtidens museum med udgangspunkt i lyskunst og lys-formidling. Samlingens fokus vil forskydes og den nuværende museumsbygning vil med udbygningen ændre status og få en rolle som en museets emeritus for den permanente samling. Hvordan udbygningen føjer sig til det eksisterende museum fysisk såvel som kunstinstitutionelt bliver udfordringen museet skal løse i de kommende år.

7 NØGLEORD - Sarkofag

8 Bornholms Kunstmuseum/ Fremtidens Kunstmuseum Museumsdirektør Lars Kjærulf har visioner om at skabe et fremtidens museum i umiddelbar tilknytning til det eksisterende Bornholms Kunstmuseum i form af et underjordisk museum for lys. Visionen er, at den nye museumsdel skal være en legeplads/et eksperimentarium for lys præsentere international lyskunst med danske og udenlandske kunstneres værker formidle fra 2D til 3D, en rumliggørelse af (eksisterende) værker herunder introducere den udstillingsbesøgende for kunstneren bag værket.

9 Med planerne om et museum for lys vægter Bornholms Kunstmuseum: en præsentation af ny lys-kunst & lys-kunstnere, i form af udstillingen af værker på internationalt niveau i unikke arkitektoniske omgivelser en formidling af lys og lysfænomener med henblik på at give den udstillingsbesøgende en forståelse og erkendelse af lys & rum indenfor både kunst- og dagslysfeltet. herunder vil museet bl.a. give den museumsbesøgende en indsigt i hvorledes vi oplever sted og kontekst ud fra det stedsspecifikke, geografisk betingede lys

10 NØGLEORD - Tabula Rasa Hvis det unikke projekt med at skabe en legeplads for lys skal fungere, er troen på egen kraft og virke afgørende. Hvis verden skal komme til Bornholms Kunstmuseum, skal projektet ikke kunne genfindes helt eller delvist andre steder. Det ligger åbent for med den historie museet bygger på. Den nye museumsdel museet for lys skal i sit indhold og med sin form cementere historien om det særegne, stedsspecifikke museum på internationalt plan. For at kunne gøre det, må bordet ryddes og vi må se på museums-funktionen og kunstformidling og på hvorledes vi arkitektonisk fæstner os på det geografisk specifikke sted, med en ny optik, denne gang med udgangspunkt i lys- og lysformidling. (LYSnET)

11 Lad os vende op og ned på begreberne og anskue verdenen fra et andet perspektiv [fra fotomuseet i Torino] VISUALISERING fra workshop 180 graders vending

12 Om identitet, sprog & funktion Et museum og lys-eksperimentarium Både betegnelsen museum og eksperimentarium er kendte betegnelser ladet med en historisk og kulturelt betinget forståelse for deres funktion, deres form og indhold. Måske er sproget en begrænsning for hvorledes vi anskuer den nye museumsdel. Lad os bruge nogle andre ord og begreber for at se, hvad eksisterende kunstmuseum og hvad fremtidens Arkitektur Lyskunst Erkendelse af lys museum museet for lys - skal rumme herunder også nogle andre begreber til at indkredse og anskue rammerne for et sådant nyt hus/ en sådan ny funktion inden for museumsverdenen. (LYSnET - delkonklusion fra workshop)

13 NØGLEORD - Sprængning

14 NØGLEORD Metamorfose. Lysets og museumsrummenes foranderlighed.

15 NØGLEORD Forunderlig Sandelig Naturen er uendelig forunderlig i sine Gierninger. Fra Ordbog over det Danske Sprog. Herman Ruge 1754 Fornuftige Tanker over adskillige curieuse Materier.

16 BORNHOLMS STEMME - EN GENFØDSEL Et nyt unikt dagslyssted som en naturlig del af Bornholms kunstmuseum Genfødsel et skridt tilbage udi fremtiden en enkel fortælling en indre rejse dagslys generator De 3 elementer: stedet, vandet, klippen giver det unikke lys enkelt afsæt udi det komplekse Introvert versus ekstrovert mennesket i centrum implicit ligevægtigt Kvalitet og kvantitet Rejsen Genfødsel Et massiv i vandet, på vejen i vandet, som forlængelse i aksen mod Christiansø. Unikke oplevelser i massivet, løsrevet fra eksisterende kontekst (eks. Arkitektur) En kunstnerisk bølgehøvl Præsentation af oplæg ude fra broen Lad os se ind på museet udefra og ud mod horisonten ud mod Christiansø Gruppeoplæg DEL 1/2 fra workshop

17 PAUSE FULD STOP!... copy paste... Glem vandet... vi må ikke... ny situation... samme opdrag!!!! Genfødsel et skridt tilbage udi fremtiden en enkel fortælling en indre rejse dagslys generator De 3 elementer: stedet, vandet, klippen giver det unikke lys enkelt afsæt udi det komplekse Introvert versus ekstrovert mennesket i centrum implicit ligevægtigt Kvalitet og kvantitet Rejsen Genfødsel Et massiv i landet, på vejen indi øen. Unikke oplevelser i værket, i kunsten. Kaos og harmoni, tilfældigheden som en del af fortællingen..... menneskelig interaktion. En arkitekturens gine, et basis hus til lysets leg, liv og legeme. Det rensede værk, der muliggør en løsrevet og afklaret funktion. Tiden bliver kardinal, som lyset... som mennesket. Roen bliver central, mennesket trænger til tid, til fordybelse til indsigt. Lyset kræver indsigt! Stedets kilde... lyskilden... kilden til liv... En kunstnerisk solkollektor STOP Giv plads, gør plads...inden der besluttes... Gruppeoplæg DEL 2/2 fra workshop

18 Gruppeoplæg fra workshop At beskrive/definere Rejsen

19 Diagram over den udstillingsbesøgendes rejse Lysintro Lyskunstens rum 3D Eksisterende museum REJSEN - Passagen & adskillelsen Et museumsrum friholdt for alt andet end lys & mørke et rum tilegnet til Tid og lys/mørkeadaption GENFØDSEL Stedets lysrum Lysintro Lyskunstens rum Lyskunstens rum Bevægelsen gennem museet: Over jorden under jorden [introvert formidlingszone] Op og ud i landskabet orientering mod værkerne + momentvis udefter orientering mod det særlige lys som er stedets lys / - ud mod landskabet, havet og horisonten det åbne museumsrum - udenfor integreret i klippen og landskabet, sprængt ind i øen OPSAMLING: Diagram over temaet Rejsen & Genfødsel

20 Tema REJSEN at forbinde det eksisterende museum med dét at opleve lys: de nye kunstværker- og kunstformidlingsfunktioner, herunder den nye museumsarkitektur VISUALISERING fra workshop, temaet Rejsen

21 Perception & Illusion Visualisering fra workshop. Foto af kunstlysinstallation.

22 Budskabet er at sprænge rammerne ved at skabe et selvstændigt museum, hvor lyskunst, lysarkitektur og stedets lys i unik sammenhæng genererer den eksperimenterende og erkendelsesmæssige publikumsoplevelse. Ét enkelt og simpelt budskab med mulighed for mange individuelle fortolkninger og indgangsvinkler for den udstillingsbesøgende til fænomenet LYS. (LYSnET)

23 Stedets lys [kontekst] Lysarkitektur [bygningen] MENNESKET Lyskunst [værkerne] VISUALISERINGsfoto fra workshop

24 Deltagerliste - Workshop Berit Sys Christensen Cand.Arch. GYS arkitektur Bjarne Schläger Lysdesigner, arkitekt MAA og AAM Bjarne Schläger, Light + Architecture Claus Asp Konsulent ERCO Lighting Ellen K. Hansen Lektor og projektleder i Velfac Arkitektskolen i Århus Gustav Fabricius Cand.Arch. GYS arkitektur Iben Winther Orton Chefdesigner Ramböll Lys Katrine Kastberg Cand.Arch Velfac-legatmodtager 2007, Arkitektskolen i Århus Kurt Nørregaard Arkitekt MAA, PAR Nørregaard Aps Kätte Bønlykke Lektor, Institut for Design Arkitektskolen i Århus Lisbeth S. Kristensen Lysdesigner, Cand.Arch. Ramböll Lys Lone Stidsen Designer LOST Design Merete Madsen Adjunkt, ph.d., Institut for Teknologi Kunstakademiets Arkitektskole, Kbh. Mette Hvass Arkitekt MAA COWI Ole Capion LightVision, Frederikshavn Torben Thyregod Jensen Arkitekt MAA Velux A/S, X Lab Vibeke Riisberg Lektor, ph.d. Designskolen Kolding

25 Workshoppen på Bornholms Kunstmuseum er tilrettelagt af Berit Sys Christensen, Gys Arkitektur, og museumsdirektør Lars Kærulf Møller, Bornholms Kunstmuseum. Opfølgning af workshop og udarbejdelse af materiale i forbindelse hermed er udført af Lone Stidsen, Vibeke Riisberg, Gustav Fabricius og Berit Sys Christensen. Fotos fra workshop og visualiseringer er taget af Lone Stidsen, Vibeke Riisberg, Kätte Bønlykke og Claus Asp. Workshoppen blev støttet af Velfac.

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Det kreative skub til dannelse og innovation

Det kreative skub til dannelse og innovation 2013 Det kreative skub til dannelse og innovation Professionsbachelorprojekt. Læreruddannelsen på Fyn University College Lillebælt 02-04-2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4

Læs mere

Fra fag til profession

Fra fag til profession 1 Fra fag til profession Fysioterapi er som fag forholdsvis ungt, men den fysioterapeutiske behandling og intervention har en lang historie. Lige siden antikken har massage, manipulationsbehandling og

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014

UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014 UDEN FOR MYLDRETID 12.10 2013 05.01 2014 Undervisningsmateriale fra Vendsyssel Kunstmuseum Målgruppe: 7. 10. klasse Fag: Billedkunst, Dansk, Geografi, Idræt, Fotolære, Medier og Samfundsfag Carsten Ingemann:

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg

MUSEET BAG FACADEN. Rikke Rosenberg MUSEET BAG FACADEN Rikke Rosenberg HVAD ER ET MUSEUM? Museer kan ses som samfundets kollektive hukommelsesrum og erfaringsrum. Museer indsamler, formidler og udstiller genstande fra forskellige tider og

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you

Dj s, Øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? Let me entertain you Dj s, øl og Kirkeby er det vejen frem for de danske museer? En undersøgelse af, hvilke tanker og tiltag man gør sig i museumsbranchen for at tiltrække de unge med to casestudies som omdrejningspunkt. Let

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner

FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner FIRE velfærdsledelsesværktøjer i Københavns daginstitutioner Erfaringsopsamling på ledelsesmæssige og faglige gevinster ved FIRE velfærdsledelsesværktøjer Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING futurefarmers used by permission ALLE TALER OM VEJRET SubExpo2009 er en udstilling, der sætter fokus på individets adfærd i en globaliseret verden, hvor problemer

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

L Y S Arkitektskolen Aarhus 28. februar 2013 Lys Temadag

L Y S Arkitektskolen Aarhus 28. februar 2013 Lys Temadag L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 28. februar 2013 Lys Temadag program Fredag den

Læs mere