Universitetstorvet ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE LANDSKAB PLANLÆGNING & BYRUM MAA MDL DANSKE ARK GRØNNEGADE 93 D DK AARHUS C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Universitetstorvet ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE LANDSKAB PLANLÆGNING & BYRUM MAA MDL DANSKE ARK GRØNNEGADE 93 D DK - 8000 AARHUS C"

Transkript

1 ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE LANDSKAB PLANLÆGNING & BYRUM MAA MDL DANSKE ARK GRØNNEGADE 93 D DK AARHUS C FON

2 Indholdsfortegnelse - Den arkitektoniske idé: Pladsen, Broen og Grønningen 1 - Microklima & Brug 2 Oversigtsplan 1: Trafikalt flow 3 Visualisering - View B & Broens konstruktion 4 Situationsplan 1:750 - Forslagets hovedelementer 5 Udsnitsplan 1:200 - Ophold 6 Visualisering, Pavillonen & Belysning - View D 7 Udsnitaplan 1:200 - Cykelparkering 8 Udsnitsplan 1:200 - Trafikalt knudepunkt (øst) 9 Visualisering - View A & D, Bæredygtighed & Drift 10 View C Udarbejdet af AKJT: Kristine Jensen (landskabsarkitekt), Thomas Vesterbæk (cand.mag), Line Krath (arkitekt), Peter Møller (arkitekt), Lasse Sortkjær (designer), Marianne Kynde Hestbech (stud.polyt) Bo Thoudal ingeniør Thoudal /Rådgivende ingeniør virksomhed Bjarne Frost arkitekt/designer/belysningskoncept og lysdesign Michael R. Rasmussen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg vedr. Vind og Klima

3 Den arkitekitektoniske idé: Pladsen, Broen & Grønningen Den bedste udformning af på Sønder Campus Amager er en plads med plads. Hvor pladsen fordobler situationen, så dagliglivets krydsende flow med mange cykler og gående kombineres med ophold, overskud, overblik og blink i øjet. er en ny adresse i byens sammenhæng, og vi ønsker med dette forslag at skabe en plads af tiden til vor tid. Hvor universitetet og bibliotekets komplekse sammenhæng af parallelle samtidigheder mellem jura, teologi og humaniora svares af et fællesrum, der bygger bro mellem funktion og rekreation. Broen Forslagets forudsætninger tager udgangspunkt i pladsens bærende urbane værdier af åbenhed, transparens og funktion. Kombineret med krav og forudsætninger: For det første, at rigtig mange mennesker skal krydse hinanden og byrummet og dernæst, at cykelparkeringen med overdækning vil optage rigtig meget plads. Denne problematik sidestilles, ved på en gang, at tage udgangspunkt i pladsens adfærdslinjer og skabe merværdi fra overdækningen. Taget bliver da den bro, der kan forbinde og fordoble pladsens areal til brug for både flow og ophold. Trædække i Ask Viipuri bibliotek Alvar Aalto Broen Spejlende underside i klimabestandig spejlfolie Hvid malet grafik Hvid termoplast Den arkitektoniske idé bliver derfor taget i den sammenhæng, der kan skabes imellem s 3 elementer: Pladsen og Broen, - klassisk tilrettelagt efter udsigten over Grønningen. Pladsen varetager pragmatiske funktioner, som flow og forbindelseslinjer og bæredygtige, praktiske funktioner, som afvanding til hverdagsregn og skybrud, belysning og cykel parkering. På den måde er pladsen s teknikrum, der leverer strøm til festerne, plads til dansen, lys i rummet og grønne øer til ophold. Lys overflader Pladsen Pladsens overflade er defineret af menneskestrømmens flow, der søger stedets adgange og udgange, hvor imellem store og små øer opstår imellem det flowbaserede design. Tro imod strømmen ligger øerne smidigt og fleksibelt på fladen som cykelbede, plantebede, opholdsbede, vandbede græs- og blomsterbede, som større og mindre klart markerede byrum, imellem det fint vævede netværk af funktionslinjer for færdsel. Små træer kan stå irregulært i opholdsøerne og danne rum for tingsteder, diskussionsklupper og ophold. Grønningen Broen. Tagets form og skiltning, henter inspiration fra nutiden. Svævende over det klare byrum strækkes det lette tag, som en bro båret af spinkle søjler. En bro der både danner plads og tag, der skaber læ og rum for ophold. Samtidig samler og koncentrerer broen funktionerne tæt ved pladsens hoveindgangene, med de overdækkede cykelparkeringspladser. Tagets lyse og blanke, spejlende lofter reflekterer rummets bevægelser af menneskemylder og farver. De nye rum skal være åbne, imødekommende og tilgængelige. Broen med det gyldne tag tilrettelægger s orientering imellem indgangsportalen ved KUA 3 og Emil Holms Kanal, med torvets centrale pladsrum, imellem KUA 2 og udsigten over Grønningen. Broen har en udkragning over kanalen, hvor den tager form som en terrasse. Længere fremme rejser taget sig og udsigten mod øst giver fantastisk udsigt og masser af plads til studieophold. Herunder danner taget overdækning for cykler, således at der i alt er knap 1035 overdækkede parkeringspladser, lige fordelt imellem øst og vest, - og i alt 2070 cykelparkeringspladser. Omkring torvets centrale pladsrum ligger 2 hævede tilskuerpladser med plads til mange mennesker. Lyse flader og grønningen Spids-Løn Grønningen leverer det store grønne rum mod udsigten, med udblik over den store fælled, denne grønning giver en fantastisk baggrund mod den landskabelige kanal, herfra ankommer en stor del af cyklisterne. 1 Skønne vegetationer i runde former Pladsen Sølv-Løn Grønningen Græs til at sidde på Sump-Eg

4 Mikroklima & brug Funktioner: Pladsen har funktion som transitflade, til gang og cykelkørsel og for brand-, vare- og taxakørsel i de dertil anviste områder, samt til ophold. Broen har funktion som cykeloverdækning og fungerer desuden som scene, plads, tribune og ophold. Forslag til overordnet materialevalg, konstruktions-og installationsprincipper. Pladsen er tænkt som en helt enkel, rå og prisbillig lys GAB/- asfalt uden at stå som sort bitumen, alternativt som insitustøbt betonbelægning. Med alle cykelbede og øer kantet med hvide termoplast og/eller maling. Beplantede øer står skarpt skåret i overfladen uden yderligere kantning. Andre kanter, dæk, afløbsriste er i støbejern, der ruster op. Beplantede øer står som gryder i et varmt græsdække til ophold eller med prydgræsser/stauder, efter nye staudeforvildnings/beplantningsprincipper, som en ny naturalisme, hvor plantestrukturer gøres selvforvaltende og får interesse i alle sæsoner, hvor velvalgte plante grupperinger naturligt blomstre færdigt og tilbyder skønhed via deres livscyklus. I areal A, jf. Konkurrenceprogrammet, genanvendes bundopbygningen, mens areal B og C udføres med nye bundopbygninger, og der udføres nye installationer til afledning af hverdags- og skybrudsregn. Juni. kl. 08 Juni kl. 12 Juni kl. 18 SOL Broen er trædækket, af certificeret herkomst, som eg eller varmebehandlet ask, der gør træet stabilt og klimabestandigt og er på undersiden beklædt med klimabestandig spejlfolie, der ophæver grænserne og lader arkitekturen gå i ét med pladsens bevægelser. Værn og søjler i rustfrit stål. I Broen etableres standard udendørs udtag til el, som kan benyttes til opladning, samt 3x36A gøglerstik i aflåst udførelse. På den centrale plads på scenen findes afdækkede brønde, hvor der kan placeres master til montering af højtalere, projektører og andet av-udstyr. Amfi Spil Scene Broen måler 20x180 meter og er i flere niveauer. Konstruktionen er beregnet og prissat efter følgende måde: Bærende dæk er udført med betonelementer, som lægges af på SWT stålbjælker, der er valgt fordi de ikke går langt ned under dækket. Bjælkerne understøttes af stålsøjle. Oversiden af elementerne beklædes med træbrædder og undersiden beklædes med et plademateriale og klimabestandigt spejlfolie. Med denne løsning står stålsøjlerne i et grid af 6x6 meter. Brand: er der i beregningerne regnet med at dækket skal overholde brandkrav R60 (BD60) med lofter af K110B-s1,d0 (klasse 1 beklædning)kravene svare til de krav, der stilles til bygninger i anvendelseskategori 3 (butikker, forsamlingslokaler, samt bygninger med areal større end 1000m2) Last: der er i beregningerne af last regnet med en nyttelast på platformen på 5,0 kn/m2. Det svare til den last der er i samlingslokaler uden forhindringer(sportshaller, tribuner, koncerthaller) I beregninger er der ikke indregnet last til skateboard etc. Der er dog regnet med last svarende til 50 kg/m2 til div. Den store bænk Den centrale plads Studie ophold BRUG Vandafledning: Pladsen afleder vand på følgende måde: Hverdagsregn tages ved et fald fra bygningerne mod pladsens midte, hvor det føres til kloak. Ved skybrudsregn løber vandet mod midten, hvor det kan fanges i et kar inde under broen i pladsens midte, hvorfra det enten føres mod Emil Holms Kanal i et rør, eller i en skybrudsrende ud til grønningens lavninger og føres videre til Den landskabelige Kanal. 2

5 Oversigtsplan 1:1500 Gående Primære ruter Gående Sekundære ruter Cyklende Service/Brandvej Gående Primære ruter Gående Sekundære ruter Cyklende Service/Brandvej 15 m 1 cm 75 m 5 cm 150 m 10 cm 3

6 Visualisering View B View B Opstalt 1:750 Plan 1:750 Broen 4

7 Situationsplan 1:750 Gående Primære ruter Gående Sekundære ruter Cyklende Service/Brandvej 15 m 1 cm 75 m 5 cm 7,5 m 1 cm 150 m 10 cm 37,5 m 5 cm 75 m 10 cm 5

8 Udsnitsplan - Ophold 1:200 6

9 Visualisering, Pavillonen & Belysning View D Belysningskoncept Pladsens belysning baseres på belysning i tre niveauer: 4 højtplacerede belysningssøjler, lyskilder der belyser broens form, samt lyskilder ved cykelparkeringen. Alle lyskilder er LED lavenergiarmaturer. Den centrale plads understreges og belyses via fire høje master, med en lyssætning til forskelligartede formål. Der kan, med placering af 6 spots på hver mast, skabes mulighed for at variere og tilpasse lyset til forskelligartede senarier og aktiviteter. Lysdesignet af broen vil understrege forløbet og udformningen af broen. Ved at arbejde med lyset under og på broen skabes forskelligartede oplevelser. Der placeres lys på de bærende søjler som individuelle LED uplights, der belyser loftet under dækket. Refleksionen, fra loftets spejlende underside skaber et behageligt og ensartet lys i for cykelparkeringen og dette vil samtidig medvirke til at understrege broens form. På dækket, vil lyslinier indlagt i værnets længderetning medvirke til at tegne forløbet af broen, med lys placeret i værnet som gennemgående LED lysbånd. Det indirekte lys vil, i sammenhæng med det gennemgående lys fra værnet, sikre et View D behageligt oplyst areal til forskelligartede opholds scenarier. Yderst ved Emil Holms kanal placeres ligeledes indirekte belysning under broens terrassedæk. I forbindelse med placering af udemøbler på broen, f.eks som plinte, kan der ligeledes placeres lys med udstråling under siddefladerne. I forbindelse med cykleparkeringen etableres lys i de gennemgående cykelbøjler. Dette vil give en god komfort ved håndtering af cyklerne, fordi lyset placeres, der hvor behovet er, - og det samtidig medvirke til at øge overskueligheden. Den nære belysning vil skabe tryghed. I forbindelse med lysbøjlerne er det også muligt at etablere stik til opladning af EL cykler, samt cykelpumper etc. Området langs med KU2 foreslår vi belyst, ved at anvende de fremskudte bygningsdele som reflektorer. Disse er jævnt fordelt langs hele forløbet. Dette vil give et kontrasterende lys i forhold til det lys der kommer via de store transparent glas partier fra bygningerne. 7 Opstalt 1:100 Plan 1:100 Pavillonen er udført som en konstruktion i rustfri stål til uopvarmet ophold, og den er indrettet til ophængning indvendigt og udvendigt, med mulighed for andre funktioner som cafe etc. og sådan at rygere kan stå under tag.

10 Udsnitsplan - Cykelparkering 1:200 Princip for cykelstander Opstalt 1:50 Plan 1:50 Cykelstander Der foreslåes et særligt design af cykelstativerne til, som udføres i stålrør, formet som store bøjler, hvorpå der monteres mindre ringe. Designet giver et visuelt ensartet udtryk og er tilpas fleksibelt til at kunne imødekomme alle typer cykler, herunder ladcykler. 8 I designet af cykelstativet, er der også tænkt på vedligeholdes af torvet og sikring af cyklerne mod tyveri. Dette opnås ved at de mindre ringe hænger ned fra de store bøjler, og dermed lettet fejning af arealerne mellem cykelstativer. Samtidigt er det muligt at låse cykel fast med en kædelås omkring stativ og stel.

11 Udsnitsplan - Trafikalt Knudepunkt (øst) 1:200 9

12 Visualisering View A & C Bæredygtighed: Der er tænkt i bæredygtige løsninger i forhold til materialer, belysning, beplantning og i belægning, herunder, at det er velegnet til afledning af regnvand. Og at dækket giver gode læ og skyggeforhold. Overvejelser om drift og vedligehold: skal være inviterende og skal derfor fremstå rent og vedligeholdt. Ved valg af materialer og produkter har vi tænkt i driftsmuligheder, fordi det har afgørende indflydelse på at tingene også driftes og vedligeholdes. Der er generelt anvendt enkle og kendte løsninger, almindelige, tilgængelige og kendte materialer med stor robusthed, træ, stål, asfalt og græs. Der skal i forbindelse med projekteringen og udførelsen skabes balance mellem anlægs- og indkøbspris og de efterfølgende driftsomkostninger. View A s drift: Alle belagte arealer skal fejes og renholdes jævnligt, riste og afløb holdes fri og i funktion. I sæsonen må der ryddes for sne. Græs- og beplantninger i større og mindre områder må i sæsonen forventes at skulle klippes og plejes, men alle beplantninger er generelt tænkt som selvforvaltende plantesamfund, eller i Grønning som overvejende vilde græsser a la Moesgaard Museumstag. De forskellige malede og termoplastiske overflader skal vedligeholdes. Med hensyn til inventaret er der tænkt i meget få dele, med et lille sortiment, men i høj kvalitet, rengøringsvenligt, robust og enkelt at skaffe reservedele til. View C 10

13 på KUA Eftervisning af overholdelse af rammebeløbet for håndværkerudgiften på 30 mio kr. ekskl. omkostninger* 1.0 FORBEREDENDE JORDARBEJDER Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. Total pr. område 1.1 Udgravning og bortkørsel af overskudsjord ton 6.300,00 75, , Deponering overskudsjord, forudsat alt jord kl. 2* ton 6.300,00 100, , Bortskaffelse af belægninger m ,00 50, , Jordaarbejder - forsinkelsesbassin stk 1, , , , LEDNINGER I TERRÆN Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 2.1 Afløb m 200,00 500, , Dræn m 200,00 250, , LAR anlæg (forsinkelsesbassin) stk 1, , , Evt. omlægning af eksist. ledninger m 200,00 800, , , BELÆGNINGSAREALER Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 3.1 Køreveje og handicapparkering (nyt slidlag) m ,00 150, , Cykel- og gangstier (inkl. termoplast) m ,00 500, , Brandveje m ,00 250, , , BEPLANTNINGSAREALER Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 4.1 Muldudlægning m ,00 50, , Græsarealer m ,00 25, , Beplantningsarealer incl. planter m ,00 200, , Træer stk 100, , , , INSTALLATIONER I TERRÆN Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 5.1 Terrænbelysning incl. elstik, CTS,trækrør (pullerter) stk 15, , , Terrænbelysning incl. elstik, CTS,trækrør (uplights) stk 8, , , Havevand stk 3, , , Master og kraftforsyning til scene stk 4, , , , CYKELPARKERING Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 6.1 Cykelparkering incl. udstyr stk 2.070, , , Overdækning af cykelparkering (inkl. belysning m.m) m , , , , PAVILLON Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 7.1 Pavillonbygning m.udlev. køkken m2 30, , , Pavillon installationer stk 1, , , , UDSTYR OG INVENTAR I TERRÆN Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 8.1 Siddeplinte stk 100, , , Pullerter stk 20, , , Skraldespande stk 15, , , , ØVRIGE Enhed Mængde Enhedspris I alt kr. 9.1 Øvrige bygningsdele specificeres Uforudsete udgifter, min. 5 % ,00 SAMLET SUM, excl. moms ,00 * Omkostninger omfatter rådgiverhonorarer og udlæg, forundersøgelser, projektweb, byggeplads, vinterforanstaltninger, kunst og afgifter for byggetilladelse, tilslutning og evt. deponering af jord kl. 3 4.

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder

meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder meget mere end en station DommeRbetænkning, November 2009 Forslag 9/07913 udpeget som vinder Københavns Kommune November 2009 Redaktion aa Konkurrencer Design 2+1 Idébureau tryk Rosendahls Fihl Jensen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Vill. Boligdrømm start her

Vill. Boligdrømm start her a Vill r Boligdrømm e? start her Tak fordi du tager dig tid til, at kigge i vores katalog Jeg håber, at du vil tage dig rigtig god tid. For det er en både vigtig og spændende rejse som du skal ud på, når

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE KOLOFON Dette Idékatalog til næraktivitetsområdet er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Landskab & Arkitektur og Bosch & Fjord APS i marts 2009 DESIGN,

Læs mere

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej

Tillæg 1 til til Lokalplan 132. for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej Tillæg 1 til til Lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsensvej 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE

Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET R ØDOVRE K OMMUNE Forslag til LOKALPLAN FOR DAMHUS HAVE, DAMHUSKROEN OG DAMHUSTORVET 124 R ØDOVRE K OMMUNE Indholdsfortegnelse Offentliggørelse 1 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 2 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse

Multi Arena i Høje Taastrup. Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt. Retningslinier og VVM-redegørelse Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997 for Københavns Amt Retningslinier og VVM-redegørelse maj 2001 Multi Arena i Høje Taastrup Regionplantillæg nr. 9 til Regionplan1997

Læs mere

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg

IDÉKATALOG. til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg IDÉKATALOG til næraktivitetsanlæg Bosch & Fjord Aps og Peter Holst Arkitektur & Landskab Dette idékatalog til næraktivitetsanlæg er

Læs mere

HVORUPTORP TORVELADE. PROJEKTK Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer

HVORUPTORP TORVELADE. PROJEKTK Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer HVORUPTORP TORVELADE PROJEKTK TKONK ONKURRENCE - AUGUST 2004 Bevaringsværdige gårdejendomme - nye anvendelsesformer Projekttitel HVORUPTORP TORVELADE Projektejere: Ulrik og Peter Jensen deltager med projektet

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø

Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø Lokalplan LK 30 for Søtorvet i Hvalsø OM LOKALPLANER Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere