Avanceret 3D projektion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Avanceret 3D projektion"

Transkript

1 Avanceret 3D projektion Deltagere/partnere: CAVI, Aarhus Universitet Aarhus Universitet Åbogade 34D 8200 Århus N Centerleder Kim Halskov, Afdelingsleder Morten Lervig, Telefon: Mail: Web: Kollision Aps Mejlgade 48c 8000 Århus C Direktør Tobias Løssing Partner Andreas Lykke-Olesen Telefon: Mail: Web: Dato: 26 / 10 / 2009

2 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning Baggrund Projektets formål Projektbeskrivelse Erhvervsfremmeperspektiv Innovationshøjde Samarbejde Additionalitet IT-mæssigt fokus Pilotprojekt Formidling Effektdokumentation Forankring Medfinansiering Projektorganisation Projektplan Projektbudget

3 3

4 1 Sammenfatning Vision Avanceret 3D projektion består i at projicere en virtuel 3D model på en tilsvarende fysisk model, eksempelvis en arkitekturmodel eller et andet objekt. Herved er det muligt at skabe en interaktiv tekstur af såvel informative som oplevelsesmæssige elementer på det fysiske objekt. Avanceret 3D projektion giver således helt nye muligheder for kommuniktion, formidling og oplevelse og vil kunne skabe værditilvækst i en lang række brancher. Nærværende projekt vil tage denne idé ud af laboratoriet og for første gang introducere den i erhvervsmæssig sammenhæng. Kort sammenfatning Formålet med projektet er at udvikle innovative interaktive former for engagerende kommunikation og formidling med anvendelse af IT-teknologier, baseret på projektion af digitalt materiale på tredimensionelle fysiske strukturer. Indenfor det seneste år er det lykkedes CAVI at integrere en række IT-teknologier der muliggør et præcist match af en projiceret 3D model på den fysiske struktur der har dannet grundlag for modellen, herunder udvikling af eget software til kalibrering af dette match. I projektet ønsker vi at videreudvikle disse muligheder specifikt indenfor nogle af arkitektbureauet Kollisions forretningsområder: Arkitektur, Design, Udstilling, Borgerinddragelse, Læring, m. v. Projektets formål vil blive realiseret gennem produktion af en række demonstrations-cases, der afdækker de formidlingsmæssige og oplevelsesmæssige, og derigennem også de forretningsmæssige, potentialer af denne anvendelse af nye teknologier. Kollision har en række potentielle projekter, hvor nyskabende anvendelser af denne metode, vil kunne udvikle og modne metoden til erhvervsmæssig brug, naturligvis både for Kollision og CAVI, men også for andre i arkitektbranchen og relaterede brancher. Videre vil projektets resultater kunne tjene til inspiration for anvendelse af denne metode i en lang række andre brancher der har brug for engagerende og innovativ kommunikation. Herigennem er formålet endvidere at bidrage til en dansk kompetenceopbygning inden for avanceret 3D projektion. 2 Baggrund Siden åbningen i 2001 har CAVI, Center for Avanceret Visualisering og Interaktion, Aarhus Universitet, opbygget kompetencer indenfor en række områder der relaterer sig til visualisering og interaktion, primært 3D visualisering, realtidsvisualisering, interaktionsdesign, virtual reality, augmented reality, videotracking og 3D modellering. Igennem forskellige forskningsprojekter og undersøgelser udvikledes ideen om at lave avanceret 3D projektion, i betydningen at projicere en virtuel 3D model ud på tilsvarende fysiske objekter og matche den virtuelle verden op med den fysiske. Dette ville give en lang række muligheder for at bruge computergrafik på nye måder, og ville samtidig muliggøre augmentering af digitale informationer på konkrete fysiske objekter. For at kunne gøre dette har CAVI opbygget viden om en kæde af teknologier der bl.a. omfatter 3D scanning, bearbejdelse af 3D modelformater, realtidsgrafik, 3D modellering og teksturering, kalibrering af projektoroptik og kalibrering af projektorposition. Dette muliggør at CAVI idag med stor 4

5 præcision kan ramme et fysisk 3D objekt med en projektion af en virtuel model af samme objekt. På denne måde kan vi tilføje et virtuelt lag på det fysiske objekt. Sagt på en anden måde; vi kan beklæde det fysiske objekt med en ny overflade der kan indeholde både informative, som oplevelsesmæssige elementer, og vi kan skabe interaktion med denne overflade. Mejlbystenen Uden projektion Med projektion Model af den danske pavillon EXPO 2010 Figur 1. De fire billeder i Figur 1. viser nogle af de indledende resultater af arbejdet, dels en oplevelsesorienteret formidling af kulturhistorie, ved hjælp af projektion på runestenen Mejlbystenen på Randers Kulturhistoriske Museum og dels eksperimenter i forbindelse med CAVI s interaktive lysdesign til den danske pavillon ved verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai. Arkitektbureauet Kollision har siden åbningen i 2000 arbejdet med udvikling af nye metoder og redskaber til inddragelse af borgere og brugere. Deres projekter integrerer og udvikler informations- og kommunikationsteknologier - ofte interaktive - i rumlige og arkitektoniske sammenhænge. 5

6 3 Projektets formål Formålet med projektet er at udvikle innovative interaktive former for engagerende kommunikation og formidling med anvendelse af IT-teknologier, baseret på projektion af digitalt materiale på tredimensionelle fysiske strukturer. I projektet ønsker vi at videreudvikle disse muligheder specifikt indenfor nogle af arkitektbureauet Kollisions forretningsområder: Arkitektur, Design, Udstilling, Borgerinddragelse, Læring, m. v. Kollision har en række potentielle projekter, hvor nyskabende anvendelser af denne metode, vil kunne udvikle og modne metoden til erhvervsmæssig brug, naturligvis både for Kollision og CAVI, men også for andre i arkitektbranchen og relaterede brancher. Herigennem er formålet endvidere at bidrage til en dansk kompetenceopbygning inden for avanceret 3D projektion. 4 Projektbeskrivelse 4.1 Erhvervsfremmeperspektiv I en lang række brancher er det afgørende for forretningen at skabe engagerende og intelligent kommunikation. Metoden som søges afprøvet indenfor rammerne af dette projekt vil inden for en moderne tegnestues faglige områder, gennem 2-3 demonstrationscases, udvikle denne metodes kommunikative muligheder, og konkretisere perspektiverne i forhold til netop dette at skabe engagerende og intelligent 3D augmenteret kommunikation. En kommercialisering vil komme på tale på 2 niveauer: Dels vil projektets kerneområde, kommunikation og formidling der relaterer sig til konkrete projekter som tegnestuen Kollision producerer, blive realiseret i de nævnte cases, hvilket herefter vil kunne kommercialiseres for Kollision og andre tegnestuer, dette kan ske i form af en serviceydelse som Kollision og CAVI udfører, dels vil disse demonstrationscases kunne tjene til inspiration for anvendelse af samme metode inden for en lang række andre brancher, eksempelvis reklame og marketing, events, detailhandel, undervisning etc. Vi er klar over at der efter dette projekt forestår yderligere en modningsproces, hvor man kunne forestille sig engagement fra aktører som Innovations MidtVest og Østjysk Innovation. 4.2 Innovationshøjde Dette projekt arbejder med at kombinere og anvende en række avancerede teknologier, og herigennem at skabe mulighed for en helt ny måde at kommunikere på. Ved at augmentere fysiske 3D objekter, eksempelvis arkitekturmodeller, med de muligheder der er i virtuelle 3D verdner, åbner der sig et nyt mulighedsfelt for kommunikation og interaktion. Projektet udvider den klassiske projektion af 2D på 2D til en situation, hvor man viser 3D på 3D. Os bekendt er der i dag ikke en kommerciel udnyttelse af disse muligheder. 4.3 Samarbejde Rationalet bag samarbejdet er at Kollisions interesse, ikke blot for arkitektur, men for inddragelse af nye teknologier i deres kommunikation, giver mulighed for at skabe en undersøgende og udforskende tilgang til denne måde at bruge 3D. Ligeledes bidrager Kollisions interesse for etablering af borgerinddragelse i forbindelse med byggeri og byplanlægning med enestående muligheder for at afprøve interaktive muligheder i forbindelse med dette projekt. CAVIs interesse er at få udforsket metodens teknologiske og anvendelsesmæssige potentialer i en realistisk industriel sammenhæng. Kollision og CAVI 6

7 har haft mindre samarbejder tidligere, men det er helt nyt at etablere et egentligt innovationsprojekt. 4.4 Additionalitet Som det beskrives i afsnittet baggrund, ligger CAVIs generelle kompetencer, kombineret med en særlig interesse for udviklingen af denne metode som en del af grundlaget for denne ansøgning. På CAVI har vi delvist realiseret en enkelt konkret anvendelse af ideen: Mejlbystenen, og vi arbejder med anvendelse af teknologien i et komplekst lysdesign: Den danske pavillion EXPO Kollision har omfattende erfaring med 3D modellering, men har ikke tidligere arbejdet med avanceret 3D projektion. Vi har kendskab til en enkelt kunstner (Pablo Valbuouena), et enkelt videnskabeligt miljø (Oliver Bimper m.fl.) og en enkelt kommerciel virksomhed (WhiteVoid), alle fra udlandet som arbejder med disse ideer. Alle har i deres tilgang en udforskende og undersøgende vinkel, og altså ikke en kommerciel interesse. 4.5 IT-mæssigt fokus Projektet udvikler anvendelsespotentialet af en ny kombination af IT-teknologier: 3D scanning 3D modellering Realtids 3D Projektion Interaktion Anvendelse af avanceret 3D projektion 4.6 Pilotprojekt Resultaterne af dette projekt vil være af værdi for aktører i en lang række brancher, fra indholdsproducenter til slutbrugere, det vil bl.a. sige arkitektfirmaer, reklamebureauer, animationsproducenter, udstillingsproducenter, detailhandel og offentlige myndigheder i forbindelse med kommunikationsopgaver. Resultaterne vil fremstå i form af demonstrationscases som sammen med en række principper, til konkret brug, og inspiration for andre som ønsker at anvende denne metode. 4.7 Formidling Demonstrations-cases fra projektet vil blive dokumenteret på de to parters websites: Endvidere vil der sidst i projektperioden blive afholdt et formidlingsseminar rettet mod de tidligere nævnte brancher. De enkelte demonstrations-cases vil blive søgt omtalt i relevante trykte og digitale medier. 4.8 Effektdokumentation Det er hensigten at fastholde og videreføre den opnåede viden fra projektet i fremtidige samarbejder mellem CAVI/Kollision (sammen eller enkeltvis) og aktører fra de relevante brancher. Erfaring og viden fra projektet vil blive indoptaget i AUs og IT-Vest ITuddannelser, hvorigennem yderligere spredning til erhvervslivet og det danske samfund i øvrigt opnås gennem de uddannede kandidater. 7

8 4.9 Forankring Kollision bidrager til projektet med kompetencer indenfor: Design, erhvervsmæssige anvendelser af kommunikation, kommunikation mellem myndigheder og borgere, anvendelse af nye teknologier til kommunikationsopgaver. CAVI bidrager til projektet med kompetencer indenfor: 3D modellering, Realtids 3D, Projektions- og displaysystemer og interaktionsdesign. CAVI ser også dette samarbejde som et forprojekt til et større strategisk forskningsprojekt inden for avanceret interaktionsdesign. Se i øvrigt afsnittet om projektorganisation, hvor de to parter præsenteres nærmere Medfinansiering CAVI medfinancierer brug af udstyr til en værdi af kr. Det drejer sig primært om brug af computere, projektorer, kameraer, software, bl.a. Unity, 3D studio Max, Virtools, Photoshop, Aftereffects og MaxMSP-Jitter. CAVI medfinancierer projektledelse og seniorforskertid kr. Kollision medfinancierer kr. i form af 500 arbejdstimer a 600 kr. og udstyr til en værdi af kr. Det drejer sig om diverse trackingudstyr, computere og andet hardware. 8

9 5 Projektorganisation Projektledelsen forestås af CAVI. Der afholdes minimum projektmøde en gang om måneden i projektets forløb. Se endvidere projektplanen. KOLLISION APS Arkitekturbureauet kollision blev stiftet i juli 2000 af arkitekterne, Andreas Lykke-Olesen, Tobias Løssing og Rune Nielsen, som alle er uddannede fra afdelingen for Kommunikations Design på Arkitektskolen i Aarhus. I oktober 2005 indtrådte Thomas Fabian Delman i ejerkredsen. Kollision arbejder med inddragelsesprojekter inden for arkitektur og byudvikling samt med forskning i og udvikling af nye metoder og redskaber til inddragelse af borgere og brugere. Projekterne integrerer og udvikler informations- og kommunikationsteknologier i rumlige og arkitektoniske sammenhænge - fra designprocessen til selve formgivningen. Samtidig har Kollision mange års erfaring med udstillingsaktiviteter og eventbaserede aktiviteter, særligt med fokus på borgerdeltagelse. Kollisions kompetencer i forhold til projektet ligger i deres evne til at koble datalogiske og HCI-orienterede metoder og tilgange med en mere traditionel forståelse af arkitektur- og designproduktion. CAVI Center for Avanceret Visualisering og Interaktion CAVI, Center for Avanceret Visualisering og Interaktionsdesign, er et tværfagligt center på Aarhus Universitet der åbnede i 2001 og arbejder med designprocesser, herunder interaktionsdesign, scientific visualization, herunder medicinsk visualisering, 3D, oplevelsesorienterede anvendelser af digitale teknologier, digital kunstproduktion, mv. altid som tværfaglige projekter. CAVI er partner i forskningscentret Digital Urban Living sammen med en række andre samarbejdspartnere: Journalisthøjskolen, Handelshøjskolen Aarhus, Alexandra Instituttet, AFA-JC-Decaux, Jyllands-Posten m.fl. og har som omdrejningspunkt mennesket i den moderne storby, med særligt interesse for de forandringer nye teknologier tilvejebringer, også indenfor de kunstneriske og kulturelle områder. CAVIs produktionsorienterede kompetencer ligger inden for følgende områder: Idéudvikling og innovationsprocesser, realtidsbehandling af lyd- og billedmaterialer, herunder video og billedanalyse, tilpasning af hardwaresystemer, herunder trackingsystemer, netværk, audiovisuel formidling, også i stereo, rådgivning om-, og udvikling af digitale kunstneriske produktioner og anvendelse af nye teknologier i oplevelsesmæssige sammenhænge. De teknologiske resurser falder i følgende hovedområder: 3D soft- og hardware, interaktionsudstyr, display- og højtalersystemer. 9

10 6 Projektplan Aktivitetsplan A. Basissoftwareudvikling B. Design workshops C. Design af demonstrator D. Implementation af demonstratorer E. F: Formidlingsseminar F. G: Dokumentation G. H: Projektledelse Projektet ønskes igangsat Milestones indenfor de enkelte aktiviteter A: Ved projektets afslutning er integrationen af de enkelte softwarekomponenter forøget betydeligt. Også ved projektets afslutning er den kalibrerings software som CAVI selv udvikler til at matche virtuel og fysisk 3D modnet ud over det eksperimentelle niveau. B: Projektet indeholder 2 designworkshopforløb, disse skal resultere i en række konkrete ideer til demonstratorer ved udgangen af anden måned. C: Design af demonstratorer finder sted i to forløb, i henholdsvis måned 2-3 og måned 7-8, med færdige designs som resultat ved udgangen af hver af disse perioder. D: Implementation af demonstratorer finder sted i to forløb, i henholdsvis måned 4-7 og måned 9-12, med færdigproducerede demonstratorer som resultat ved udgangen af hver af disse perioder. E: I måned 11 eller måned 12 forberedes og afvikles formidlingsseminaret. F: Dokumentation af forløbet finder løbende sted på de to parters hjemmeside, med tyngden på afslutningen af forløbet. 10

11 7 Projektbudget Budget Udgifter Løn projektleder og seniorforsker CAVI Løn 3D grafiker CAVI 6 mdr Løn 3D programmør CAVI 6 mdr Løn studentermedhjælp Løn indholdsproduktion Kollision 350 timer a 600 kr. Løn projekt- og idéudvikling Kollision 150 timer a 600 kr. Eksterne omkostninger, 3D scanninger Brug af udstyr CAVI Brug af udstyr Kollision Husleje og bygningsdrift CAVI Samlede udgifter kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Indtægter CAVI medfinansiering projektleder og seniorforsker CAVI medfinansiering udstyr Kollision medfinansiering arbejdstimer Kollision medfinansiering udstyr ikraft Innovationspuljen Samlede indtægter kr kr kr kr kr kr. Der ansøges ikraft Innovationspuljen om kr. 11

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen

økonomisk effekt vurdering Model og eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelses økonomisk effekt Model og vurdering eksempler Line Bjerregaard Jessen Anna Porse Nielsen Jens F. Jensen Oplevelsesøkonomisk effektvurdering Model og eksempler. Line Bjerregaard Jessen, Anna

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Lev Vels formål og indhold

Lev Vels formål og indhold Lev Vel Slutrapport Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Lev Vels formål og indhold... 3 Målgruppe... 3 Faglige innovationsprojekter... 4 Store innovationsprojekter... 4 Borgerettede Add ons til Fælles

Læs mere

26. september 2011. Det Digitale Samfund

26. september 2011. Det Digitale Samfund Det Digitale Samfund Dette notat er et indspil til Forsk2020 skrevet i samarbejde mellem Institut for Datalogi og Institut for Informations- og medievidenskab - Aarhus Universitet, Datalogisk Institut

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 1 ISIS KATRINEBJERG... 7 1.1 Executive summary... 7 1.2 Organisation... 8 1.2.1 Styregruppe... 8 1.2.2 Projektledelse mm...

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Produktion i Danmark Indhold

Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark... 1 1. Visionen for indsatsen... 3 2. Det teknologiske/forretningsmæssige fokus i indsatsen... 4 3. Definition af målgruppe... 5 4. Målsætningerne for

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens

Region Midtjylland. Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens Region Midtjylland Evaluering af erhvervssamarbejde på Hospitalsenheden Horsens - Erhvervsmæssige effekter af hospitalsenhedens innovationsprojekter i perioden 2009-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3

Læs mere

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER

SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER MAJ 2014 SMART CITY I DE DANSKE KOMMUNER STATUS OG INITIATIVER Smart City i de danske kommuner status og initiativer er udarbejdet af CEDI for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Analysen og de

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype.

PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET PROJEKTBESKRIVELSE. Billund Kommune. Projektbeskrivelse. Juni 2014. Til. Dokumenttype. PROJEKTBESKRIVELSE Til Billund Kommune Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Juni 2014 PROJEKTBESKRIVELSE - SAMMEN FINDER VI UD AF DET Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

It s rolle i oplevelsesøkonomien

It s rolle i oplevelsesøkonomien Rambøll Management Udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Dansk Handel & Service, Dansk Industri/ITEK og IT-Brancheforeningen It s rolle i oplevelsesøkonomien Maj 2005 It s rolle

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation

STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Campus Køge Campus Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2012 Multimediedesigneruddannelsen

Læs mere

Evaluering af Copenhagen X

Evaluering af Copenhagen X Dansk Arkitektur Center Evaluering af Copenhagen X December 2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Konklusioner... 4 2.1 Indsats og rammer... 4 2.2 Resultater og effekter... 5 2.3 Perspektivering og anbefalinger...

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd 1. april 2014 Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009 DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere