TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011"

Transkript

1 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

2 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget er stramt symmetrisk opbygget omkring en række indre gårdhaver og låner inspiration fra Østens arkitektur. Bygningerne er udført i enkelt og solidt materialevalg, primært mur og beton, der har modstået slid og forandringer positivt. Bygningsanlæggets rammer er imidlertid nu blevet begrænsende. I forbindelse med nye undervisningsformer og ønsket om en kapacitetsudvidelse er en udbygning og delvis nyindretning nødvendig. For at sikre varetagelsen af de langsigtede helhedstanker er der derfor blevet igangsat udarbejdelsen af en helhedsplan, med konkrete bud på en række selvstændige projekter, der skal bidrage til at sikre en sammenhængende skole og samtidigt løse lokalebehovene. Resultatet af dette arbejde er sammenfattet i nærværende mappe. PLANLÆGNINGSMÆSSIGE FORHOLD I forbindelse med udarbejdelsen af Helhedsplanen har der været afholdt dialogmøde med Tårnby Kommune og der er umiddelbart ikke noget til hinder for de foreslåede elementer i helhedsplanen. En undersøgelse af byggemulighederne på skolens areal viser at der kan opføres yderligere ca m2. Helhedsplanen har en samlet udvidelse på ca m2, hvilket ligger langt inden for rammerne. Den fritliggende placering af Multihallen i den sydlig ende af boldbanen er lokalplanpligtig. Lokalplanpligten kan betyde en forsinkelse af tidsplanen, afhængigt af hvor hurtigt kommunen gennemfører behandlingen. 2

3 oversigtsplan 1:1000 3

4 helhedsplan Helhedsplanen vil efter sin gennemførelse udvide skolens kapacitet og flytte rundt på en række centrale funktioner på skolen. Ændringerne omfatter i hovedtræk: - Nybygning af - Nyindretning af Kemi og Biologi i nuværende lokaler. - Udvidelse af Kantine: To eksisterende lysgårde i kantine overdækkes - Nybygning af Multihal på ca m2, der samtidigt løfter faciliteterne for idrætsundervisningen. - Nyindretning af Lærerværelse i tidligere klassetrinsauditorium. Samtidigt indrettes toilet, garderobe, køkken og forberedelsesrum i tilknytning. - Nyindretning af Drama i tidligere idrætssal. - Nyindretning af 3 yderligere normalklasser. Endeligt omfatter helhedsplanen forbedringer omkring flugtvejsforhold og toiletfaciliteter samt en række forslag til fremtidige ændringer. Helhedsplanen er på næste opslag foreslået opdelt i 3 selvstændige projekter der kan finansieres og udføres uafhængigt. 4

5 KEMI/BIO FLUGTVEJ FLUGTVEJ WC DRAMA OVERDÆKKET LYSGÅRD MUSIKHUS KØKKENUDV. WC LÆRERVÆRELSE M. THEKØKKEN OG GARDEROBE LÆRERFORB. OVERDÆKKET LYSGÅRD PROJEKT LOKALE WC KLASSELOKALER FLUGTVEJ FLUGTVEJ FRITSTÅENDE MULTIHAL 1200 M PERSONER 5 BADMINTONBANER HÅNDBOLDBANER 20 X 34 TAG FJERNES HELHEDSPLAN 1:750 5

6 Flugtveje Kemi/Biologi Flugtveje 1 Musik Overdækning af lysgårde Kemi/biologi Overdækning af lysgårde Forbedring af flugtveje Flugtveje Flugtveje Overslag 13,4 mio. kr. Tidsplan Projektering: Aug 11 - Nov 11 Udførelse musik: Jan 12 - Maj 12 Udførelse øvrigt: Maj 12 - Sep 12 Fritstående Multihal 2 Fritliggende Multihal Klasselokaler Drama WC Overslag 19,9 mio. kr. Tidsplan Projektering: Jan 12 - Maj 12 Udførelse: Jul 12 - Mar 13 Læreværelse Køkken Projekt WC Klasselokaler Administration Fritstående Multihal Med 6 DELPROJEKTER

7 Drama WC Projekt Læreværelse Klasselokaler 3 Drama Projektlokale Lærerværelse Klasselokaler Forbedring af toiletfaciliteter Klasselokaler Køkken Administration WC Fritstående Multihal Med Klasselokaler Køkken Fremtiden? Administration Køkken Klasselokaler Mediefag Administration Mediefag DELPROJEKTER 7

8 musikhus Eksisterende Der opføres en ny musikbygning i det store gårdrum indeholdende musiklokaler, øverum, lærerforberedelse og birum. Bevares + Bygningen udføres som et fritliggende kvadratisk volumen i et nyt landskabeligt bånd der erstatter de eksisterende bøgehække. Bygning og landskab trækker på referencer fra asiatisk arkitektur og er inpireret af tanken om en let pavillion i et haverum. Facade udføres med lameller i skærmtegl der varierer i rytme og dermed refererer til bygningens funktion som musikhus. Eksisterende Eksisterende Programmer Hæk Ophold Ophold Hæk Orientering Bevares Eksisterende Bevares + Bevægelse Den landskabelige bearbejdning: Bevares Eksisterende Eksisterende Eksisterende Programmer Programmer Hæk Ophold Hæk Ophold + Ophold Hæk Ophold Hæk Tribuner Eksisterende Bevares + Bevares Bevares Bevares Programmer Orientering Orientering Hæk Ophold Ophold Hæk Nicher Bevægelse Programmer Orientering Bevægelse Hæk Ophold Ophold Hæk Beplantning 8 Programmer Programmer Programmer Hæk Ophold Hæk Ophold Hæk Ophold Ophold Hæk Ophold Hæk Ophold Hæk Tribuner Tribuner Bevægelse Orientering

9 MUsikhus, gårdrum - VISUALISERING 9

10 Eks. plantekasser Eks. plantekasser Eks. sten Eks. belægning Beton Kant Eks. hæk Eks. træ Siddelomme Skovfyr Japansk kirsebær Trædæk Japansk kirsebær Skovfyr Bænk Tribune Siddekant Eks. hæk Trappe Tribune Trædæk Bænk Græs/Fliser/Beton Siddekant Græs/Fliser/Beton Trædæk Siddelomme Siddekant Trappe Eks. hæk Siddekant Siddelomme Eks. hæk Beton Kant 10 Situationsplan 1:250

11 Før Efter MUsikhus, gårdrum 11

12 12 Plan 1:100

13 13

14 musikhus - alternativt landskab Som alternativ udformning af landskabet er der arbejdet med et større haverum hvor en forsækning skaber ydeligere muligheder for ophold Bygningen vil i denne udgave have karakter af at ligge på en ø i landskabet som en reference til asisatisk arkitektur. Alternativet rummer større mulighed for at skabe oplevelser i det forsænkede areal. 14

15 MUsikhus, alternativt gårdrum - VISUALISERING 15

16 Eks. sten Beton Plantekasse Plantekasse Plantekasse Træstokke Rampe Japansk løn træ Siddelomme Beton Siddelomme Japansk kirsebær Trædæk Bænk Græs Beton Siddelomme Trædæk Tribune Eks. træ Trædæk Rampe Japansk kirsebær Græs Bænk Siddelomme Rampe Græs Sten Bænk Trædæk Beton Siddekant Beton Vandspejl Plantekasse Trætrin Plantekasse Træstokke Sten Rampe Japansk kirsebær Siddelomme Trædæk 16 alternativ situationsplan 1:250

17 MUsikhus, alternativt gårdrum - VISUALISERING 17

18 MULTIHAL, FRITLIGGENDE Der opføres en ny multihal i den sydlige ende af eksisterende boldbane. Nybygningen rummer en sal med indvendige mål 37 x 23 m samt en funktionszone med depoter, toiletter, omklædning, foyer og teknikrum. Hallen kan f.eks. indrettes med: - Håndboldbane 34 x 20 m - 5 badmintonbaner - 3 volley- og 3 basketbaner på tværs Hallen udføres med mulighed for fleksible opdelinger med net i hallens tværretning f.eks. i 1/3 delspunkter. Den nye hal tænkes opført efter samme principper som en ny multihal opført ved Roskilde Katedralskole. Hallen bygger på et koncept udviklet for Universitets- og Bygningsstyrelsen og tager udgangspunkt i en gentagelse af en modulær grundform i et rationelt, enkelt byggesystem bestående af en bærende bagvæg og en markant eksponeret limtræskonstruktion. Begge dele leveres præfabrikerede. Detaljeringsniveauet er enkelt og rationelt for at sikre en hurtig opførelsestid. Hallen ventileres udelukkende ved naturlig ventilation og har et stort tilskud af naturligt dagslys, med resulterende minimalt elforbrug til ventilationsanlæg og belysning. Energiforbruget er yderligere minimeret gennem en velisoleret klimaskærm samt intelligent styring af varme, lys og ventilation. Bærende vægge udføres som tunge konstruktionsvægge for at kunne udjævne temperaturpåvirkninger over døgnet og fjerne behovet for køling. Der er anvendt optimeret bygningsdesign hvor væggene afkøles i løbet af natten af den naturlige ventilation og fungerer i løbet af dagen som passiv køling. For at give dagslys bagerst i hallen udføres et nordvendt pultlys. Dette er forberedt for solceller. Facade udføres i lys grå murværk med store glaspartier. Taget udføres med tagpapdækning. Loft udføres som træbetonlofter. Indvendige vægge som gips- eller panelvægge med lydabsorbtion. Gulv udføres som sportsgulv med gulvarme. Hallen er multianvendelig i relation til idræt og arrangementer. De store mængder dagslys og den naturlige ventilation bidrager til en lys og åben hal der sikre gode betingelser for idrætsundervisningen, men dog begrænser anvendeligheden til ikke at omfatte konkurrenceidræt. Hallen udføres med mulighed for delvis mørklægning for at sikre en mere fleksibel anvendelse. 18

19 MULTIHAL, FRITLIGGENDE - VISUALISERING FRA boldbane 19

20 Nordfacade Østfacade Håndboldbane 34 x 20 m 5 badmintonbaner 3 basketbaner 1000 Personer Stueplan 1.sal plan 20 MULTIHAL, fritliggende 1:250

21 MULTIHAL, FRITLIGGENDE - VISUALISERING FRA P-PLADS 21

22 22 MULTIHAL, fritliggende - indvendig visualisering

23 overdækning lysgårde - VISUALISERING 23

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013

Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013 Gudmehallerne A/S Projekt ombygning 2013 Indhold Formål med projektet Baggrund og Interessenter Skitser og beskrivelser Økonomi og Finansiering Tidsplan Bilag Formål med projektet Løfte bygning og faciliteter

Læs mere

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans

Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 27. marts 2012 Sag nr. 13 Emne: Ansøgning til ekspertpanelet og byggeprogram for Kvalitetsfondsprojektet psykiatrisk center sct. Hans 9 bilag ( Øvrige Bilag

Læs mere

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri

SBi 2011:16. Energioptimering af kontorbyggeri SBi 2011:16 Energioptimering af kontorbyggeri Energioptimering af kontorbyggeri Kim B. Wittchen Ernst Jan de Place Hansen Niels Radisch Jørn Treldal SBi 2011:16 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - Århus C Tlf. 3 - Epost mag@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den. august via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Henrik Traberg

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3

Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN. Rolighedsvej. Ejendomsanalyse LBB3 Ejendomsanalyse Rolighedsvej Rolighedsvej 1, 9990 SKAGEN Freja ejendomme A/S Nørregade 40, 2. Postboks 1163 1010 København K +45 3373 0800 www.freja.biz Forsidefoto: Jan Oscarsson Øvrige fotos i mappen:

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende

INFRASTRUKTUR. Infrastrukturel rygrad AALBORG ØST. Hvert scenarie er vurderet i forhold til følgende INFRASTRUKTUR MOTORVEJ NDR. TRANDERS AALBORG ØST KILDEPARKEN Infrastrukturel rygrad I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Kildeparken i Aalborg Øst har der været udtrykt et ønske om at skabe

Læs mere

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE

IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE IDÉKATALOG TIL NÆRAKTIVITETS-OMRÅDE KOLOFON Dette Idékatalog til næraktivitetsområdet er udarbejdet til Lokale- og Anlægsfonden ved Peter Holst Landskab & Arkitektur og Bosch & Fjord APS i marts 2009 DESIGN,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

Budget 2010 (2011-2013)

Budget 2010 (2011-2013) Budget 2010 (2011-2013) Forslag til nye anlæg til Budget 2010 (2011-2013) Enig Nr. Projektnavn Udvalg Kvalfond Priorit. - Udvalg Type BO10 BO11 BO12 B013 Afledt drift 10 x 1 Ny indskolingsdel på Broskolen,

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere