Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002"

Transkript

1 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia. - periodens resultat 1 er steget 118 pct. til DKK 718 mio. TDC opjusterer forventningerne til resultat før af- og nedskrivninger i 2002 fra DKK 14,0 mia. til DKK 14,2 mia. og forventningerne til årets resultat fra DKK 1,8 mia. til DKK 2,1 mia. TDC's foreløbige forventninger til 2003 er en nettoomsætning på DKK 54,5 mia., et resultat før af- og nedskrivninger på DKK 15,1 mia. og et årsresultat 1 på DKK 1,9 mia. 1 Før engangsposter og dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele

2 Resultatopgørelse for TDC 1 DKK mio Ændr. i pct. Nettoomsætning (0,7) Indtægter i alt (0,9) Driftsudgifter i alt (10.219) (9.510) 6,9 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) ,1 Af- og nedskrivninger (2.221) (2.214) 0,3 Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster (347) (336) 3,2 Resultat før skat Skat af periodens resultat (481) (581) (21) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af periodens resultat 109 (12) (111) Periodens resultat Overskudsgrad (EBITDA-margin) i pct. 25,3 30,1-1) Før engangsposter på DKK minus 815 mio. og dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele på DKK mio. skat i 3. kvartal Begge beløb opgjort før skat. Hovedpunkter for koncernen i 3. kvartal 2002 KØBENHAVN, den 4. november 2002 TDC har i dag offentliggjort, at resultatet før af- og nedskrivninger (EBITDA) for 3. kvartal 2002 udgør DKK mio., hvilket er en stigning på 18,1 pct. Periodens resultat 1 er steget med 118 pct. til DKK 718 mio. TDC's anlægsinvesteringer, eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber, udgjorde DKK mio., hvilket er et fald på 39 pct. sammenlignet med 3. kvartal En del af denne nedgang kan henføres til erhvervelsen af en dansk UMTS-licens i 3. kvartal "De flotte resultater i 3. kvartal viser, at vi i TDC følger vores planer og strategier. TDC Switzerland har fortsat sin markante fremgang med en stigning på 28 pct. i omsætningen fra mobiltelefoni og 1 Korrigeret for engangsposter og dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele. forøgelse af selskabets indtjening. Derfor opjusterer vi forventningerne til TDC's resultat før af- og nedskrivninger i 2002 til DKK 14,2 mia. og forventningerne til årets resultat til DKK 2,1 mia.," udtaler adm. direktør Henning Dyremose. "Med baggrund i de resultater, som TDC har opnået i 2002, offentliggør vi vores foreløbige forventninger til Vores mål er en nettoomsætning på DKK 54,5 mia., et resultat før af- og nedskrivninger på DKK 15,1 mia. og et årsresultat på DKK 1,9 mia." tilføjer Henning Dyremose. Koncernens nettoomsætning udgjorde i 3. kvartal 2002 DKK mio. mod DKK mio. Korrigeret for omstruktureringen i Talkline og dekonsolideringen af Ben steg nettoomsætningen med 4,4 pct. Dette resultat skyldes en stigende omsætning i TDC Switzerland og TDC Internet. Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) er gået op med 18,1 pct. eller DKK 592 mio. til DKK mio. Udviklingen er først og fremmest en følge af Side 2 af 18

3 fremgang i TDC Switzerland, TDC Internet og TDC Mobile International. Denne udvikling mere end opvejer nedgangen i TDC Tele Danmark. Korrigeret for Talkline og Ben steg EBITDA med 15,7 pct. Ben. Heri er indregnet TDC's pro ratakonsoliderede andel af salget af Belgacoms ejerandel i Ben. TDC's nettoprovenu fra salget udgjorde DKK 4,2 mia. Resultat af primær drift (EBIT) 2 er steget med 57 pct. til DKK mio. som følge af fremgangen i EBITDA. Periodens resultat efter engangsposter og værdireguleringer udgjorde i 3. kvartal 2002 DKK mio. Finansielle poster 1 udgjorde minus DKK 336 mio. mod minus DKK 347 mio. i 3. kvartal Resultat før skat 1 er steget til DKK mio. mod DKK 701 mio. i 3. kvartal Selskabsskatten 1 udgjorde i 3. kvartal 2002 DKK 581 mio. mod DKK 481 mio. i 3. kvartal Udviklingen afspejler det forbedrede resultat før skat, som delvist opvejes af aktivering af et skattemæssigt underskud i TDC Switzerland. Minoritetsinteresser udgjorde minus DKK 12 mio., mod DKK 109 mio., hvilket især skyldes de forbedrede resultater i TDC Switzerland. Periodens resultat 1 nåede op på DKK 718 mio., hvor det i 3. kvartal 2001 udgjorde DKK 329 mio. Fremgangen skyldes hovedsagelig de forbedrede driftsresultater, der dog delvist opvejes af lavere bidrag fra minoritetsinteresser. I engangsposterne indgår en nedskrivning på DKK 779 mio. efter skat i TDC Internet, der skyldes nedskrivninger på goodwill og andre aktiver på grund af reducerede forventninger til de fremtidige pengestrømme fra Contactel og TDC Internet Polska. Der har været værdireguleringer på DKK mio. efter skat, som kan henføres til salget af det hollandske mobilselskab Pengestrømme fra driftsaktiviteter på DKK mio. blev fordoblet i forhold til 3. kvartal 2001 som følge af højere EBITDA samt reduceret driftskapital. Hertil kommer en fremgang i pengestrømme i investeringsaktiviteter på DKK mio. til DKK mio. i forhold til 3. kvartal Dette skyldes dels en nedgang i anlægsinvesteringerne og dels salget af TDC's ejerandele i Ben, herunder de indirekte ejerandele via Belgacom. Anlægsinvesteringer, eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber, faldt til DKK mio. fra DKK mio. i 3. kvartal 2001, hvor investeringen på DKK 768 mio. i en dansk UMTS-licens indgik. Korrigeret for UMTS var anlægsinvesteringerne i 3. kvartal ,2 pct. lavere end i 3. kvartal Målt i forhold til nettoomsætningen udgjorde anlægsinvesteringerne (korrigeret for UMTS) 13,9 pct. i 3. kvartal 2002 mod 16,9 pct. i 3. kvartal TDC's nettorentebærende gæld udgjorde ultimo 3. kvartal 2002 DKK 27,8 mia., hvilket er et fald på DKK 6,8 mia. i forhold til primo Dette er til dels et resultat af salget af TDC s ejerandele i Ben. Minoritetsaktionærerne i TDC Switzerland har ret til at sælge deres aktier i selskabet til TDC til en pris, der blev fastlagt, da TDC Switzerland blev etableret. TDC s betaling herfor kan maksimalt udgøre DKK 1 Korrigeret for engangsposter og dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele. Side 3 af 18

4 8,5 mia., og beløbet forfalder i begyndelsen af TDC s kundeantal, opgjort på pro ratabasis, er uændret på 13,4 mio. sammenholdt med 3. kvartal Korrigeret for omstruktureringen i Talkline og dekonsolideringen af Ben er det samlede kundeantal steget med 6,5 pct. Antallet af mobilkunder er gået op med 3,1 pct. til , mens antallet af kabel-tv kunder er steget med 6,9 pct. til Antallet af internetkunder faldt imidlertid med 1,9 pct. til , hvilket overvejende kan henføres til nedlukningen internetaktiviteter i Talkline. Antallet af fastnetkunder udgør ca , hvilket er et fald på 6,0 pct., som delvist kan henføres til omstruktureringen i Talkline. Det samlede antal bredbåndskunder i TDC s danske forretning udgør og er således på et år vokset fra Der er tale om ADSL-kunder og højhastighedskunder på kabelmodem. TDC Tele Danmark TDC Tele Danmarks aktiviteter omfatter først og fremmest den danske fastnetforretning samt salg af kombinationsløsninger. DKK mio Ændr. i pct. Nettoomsætning Fastnettelefoni (9,8) Datakommunikation (23) Terminaler, installationer mv (10,6) Internettjenester Udleje af faste kredsløb (1,2) Andre 1) Nettoomsætning i alt (3,0) Danske forretninger (4,0) Udenlandske forretninger EBITDA (6,7) Danske forretninger (6,7) Udenlandske forretninger (11) (12) (9,1) 1) Omfatter mobiltelefoni, servicetelefon- og andre tjenester. TDC Tele Danmarks nettoomsætning er faldet med 3,0 pct. eller DKK 144 mio. til DKK mio. Dette skyldes primært en faldende indenlandsk fastnettrafik, som delvist opvejes af voksende omsætning fra internettjenester. Nettoomsætningen fra fastnettelefoni er faldet med 9,8 pct. til DKK mio. Udviklingen afspejler et fald på 2,3 pct. i nettoomsætningen fra indenlandske fastnetabonnementer til DKK mio. og en nedgang på 13,1 pct. i nettoomsætningen fra indenlandsk fastnettrafik til DKK mio. ADSL-salget bevirker, at et antal internetbrugere overgår fra minutbaseret taksering til ADSL til fast pris. Den indenlandske fastnettelefonitrafik er således faldet med 13,1 pct. til mio. minutter. Nettoomsætningen fra udlandstrafik udgjorde DKK 522 mio. mod DKK 549 mio. i 3. kvartal Salget af trafikminutter til udlandet faldt med 3,3 pct. til 584 mio. minutter. Nettoomsætningen fra datakommunikation er faldet med 23 pct. til DKK 126 mio. Dette skyldes bl.a. en migrering mod IP/VPN-løsninger, der omsætningsmæssigt rubriceres som internettjenester. Nettoomsætningen fra terminaler, installationer mv. faldt i forhold til 3.kvartal 2001 med 10,6 pct. til DKK 630 mio. som følge af nedgang i salget i Danmark. Nettoomsætningen fra internettjenester steg med 82 pct. til DKK 349 mio. Dette skyldes den markante fremgang i TDC s ADSL-kundebase på 192 pct. samt migrering mod IP/VPN-løsninger. Nettoomsætningen fra udleje af faste kredsløb udgjorde DKK 481 mio., sva- Side 4 af 18

5 rende til en nedgang på 1,2 pct. TDC Tele Danmark har i 3. kvartal 2002 gennemført en rebalancering af priserne på faste kredsløb. EBITDA i TDC Tele Danmark er faldet med 6,7 pct. eller DKK 114 mio. til DKK mio. Dette skyldes primært den faldende fastnettrafik, der delvist opvejes af lavere driftsudgifter og en øget indtjening fra internetaktiviteterne. TDC Tele Danmarks anlægsinvesteringer, eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber, faldt 1,6 pct. til DKK 822 mio. Ved udgangen af 3. kvartal 2002 var antallet af danske kunder i TDC Tele Danmark, inkl. branchesalgskunder, steget med 2,8 pct. til Denne udvikling er resultatet af på den ene side en stigning på 3,4 pct. i antallet af Duétkunder. På den anden side har der været en tilbagegang i antallet af telefoniabonnementer (PSTN) på 1,9 pct. til og i ISDN-abonnementer på 1,3 pct. til Nettoomsætningen i TDC Mobile International udgjorde DKK mio. i 3. kvartal 2002, svarende til en nedgang på 11,2 pct. Korrigeret for omstruktureringen i Talkline og dekonsolideringen af Ben voksede nettoomsætningen med 2,7 pct. Nettoomsætningen fra mobiltelefoni faldt 8,2 pct. til DKK mio. som følge af dekonsolideringen af Ben og omstruktureringen i Talkline. Korrigeret for disse forhold steg nettoomsætningen med 1,2 pct. Korrigeres der yderligere for omsætningstilbagegangen i Talkline, steg nettoomsætningen med 13,7 pct. Nettoomsætningen fra fastnettelefoni udgjorde DKK 503 mio. mod DKK 543 mio. Omsætningen kan henføres til Talkline Infodienste. EBITDA steg 15,9 pct. eller DKK 129 mio. til DKK 938 mio. Denne udvikling kan henføres til fremgang inden for de fleste forretninger. Korrigeret for omstruktureringen i Talkline og salget af Ben steg EBITDA med 7,1 pct. TDC Mobile International TDC Mobile International omfatter hovedsagelig TDC Mobil, Talkline, Polkomtel, Bité, UMC og Connect Austria. DKK mio Ændr. i pct. Nettoomsætning Mobiltelefoni (8,2) Fastnettelefoni (7,4) Andre (65) Nettoomsætning i alt (11,2) Danske forretninger ,8 Udenlandske forretninger (17,4) EBITDA ,9 Danske forretninger ,3 Udenlandske forretninger ,7 1) Omfatter terminaler og i 3. kvartal 2001 også Talkline Internet. TDC Mobile Internationals anlægsinvesteringer, eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber, udgjorde DKK 393 mio., hvilket er en reduktion på 72 pct. Dette fald kan primært henføres til den indenlandske forretning, hvor en UMTSlicens blev erhvervet for DKK 768 mio. i 3. kvartal Nettoomsætningen i Danmark er steget med 4,8 pct. til DKK mio., og EBITDA er forøget med 13,3 pct. til DKK 469 mio. Overskudsgraden (EBITDAmargin) er herved gået frem fra 31,8 pct. til 34,4 pct. Antallet af solgte trafikminutter i Danmark er steget med 8,8 pct. til 727 mio. Antallet af SMS-beskeder er gået frem med 22 pct. til 133 mio., mens antallet af Side 5 af 18

6 mobilkunder er steget med 1,0 pct. til ca Den gennemsnitlige omsætning pr. kunde (ARPU) er i 3. kvartal 2002 vokset med 7,8 pct. til DKK 208 pr. måned. Talkline er 100 pct. ejet af TDC. Selskabet er tjenesteudbyder inden for mobiltelefoni i Tyskland, og nettoomsætningen udgjorde DKK mio. mod DKK mio. i samme periode sidste år. Korrigeret for omstruktureringerne i selskabet udgjorde faldet i nettoomsætningen 8,2 pct. EBITDA er steget med 26 pct. til DKK 164 mio. i 3. kvartal Ved udgangen af 3. kvartal 2002 havde Talkline mobilkunder, hvilket er et fald på 17,2 pct. Bité er 100 pct. ejet af TDC. Selskabet er GSM-mobiloperatør i Litauen og realiserede en nettoomsætning på DKK 263 mio. Det svarer til en stigning på 155 pct. EBITDA udgjorde DKK 40 mio. mod DKK 48 mio. i 3. kvartal 2001, hvilket skyldes øgede kundeakkvisitionsomkostninger som følge af en markant vækst i antallet af kunder på 88 pct. til Polkomtel er mobiloperatør i Polen, og TDC har en ejerandel i selskabet på 19,6 pct. Polkomtel opnåede en nettoomsætning, opgjort på pro rata-basis, på DKK 459 mio. Dette er en stigning på 3,4 pct. EBITDA øgedes med 4,7 pct. til DKK 180 mio. De anførte regnskabsresultater i danske kroner er reduceret som følge af en devaluering af den polske zloty. Ved udgangen af 3. kvartal 2002 var antallet af mobilkunder i Polkomtel steget med 29 pct. til (pro rata). UMC er mobiloperatør i Ukraine, og TDC har en ejerandel i selskabet på 16,3 pct. UMC realiserede en nettoomsætning, opgjort på pro rata-basis, på DKK 104 mio. Det svarer til en stigning på 30 pct. EBITDA steg med 14,3 pct. til DKK 48 mio., og antallet af kunder voksede med 103 pct. til (pro rata). UMC bliver dekonsolideret i TDC's regnskab med virkning fra 5. oktober Connect Austria er mobiloperatør i Østrig, og TDC har en ejerandel i selskabet på 15 pct. Connect Austria opnåede en nettoomsætning, opgjort på pro rata-basis, på DKK 159 mio. Dette er en stigning på 5,3 pct. EBITDA steg med 31 pct. til DKK 38 mio., og antallet af kunder voksede med 7,2 pct. til (pro rata). TDC Switzerland TDC Switzerland udbyder mobil-, fastnet- og internettjenester på det schweiziske marked under navnet sunrise. DKK mio Nettoomsætning Ændr. i pct. Mobiltelefoni Fastnettelefoni ,3 Internettjenester (13,5) Nettoomsætning i alt ,8 EBITDA (14) Nettoomsætningen i TDC Switzerland er steget med 17,8 pct. til DKK mio. Denne udvikling kan primært henføres til en stigning i omsætningen fra mobil- og fastnettjenester. Mobilomsætningen er steget med 28 pct. til DKK mio. Dette skyldes først og fremmest en stigning i antallet af mobilkunder på 30 pct., som dog delvist opvejes af en nedgang på 4,8 pct. i den gennemsnitlige omsætning pr. kunde (ARPU) til DKK 307 pr. måned. Den gennemsnitlige bruttoafgang af kunder (churn rate) er faldet fra 2,6 pct. til 2,3 pct. TDC Switzerland tilbyder en bred vifte af mobilløsninger og har i 2002 målrettet indsatsen for at tiltrække flere erhvervskunder. TDC Switzerland vil med disse tiltag yderligere styrke sin position på det schweiziske marked. Side 6 af 18

7 Omsætningen fra fastnettelefoni er steget med 12,3 pct. til DKK 941 mio., primært som følge af en stigning på 15,5 pct. i fastnettrafikken. Som den eneste betydende, alternative udbyder af fastnettelefoni i Schweiz satser TDC Switzerland målrettet på at tilbyde produkter, der kombinerer fastnet-, internet- og mobilløsninger. Omsætningen fra internetaktiviteter udgjorde DKK 134 mio. mod DKK 155 mio. i 3. kvartal Omsætningsnedgangen skyldes hovedsagelig et fald i forbruget af internetopkald (dial-up) over telefonnettet. Denne udvikling opvejes til dels af den vellykkede lancering af ADSL-forbindelser. TDC Switzerland vil yderligere forbedre sin position på det schweiziske marked via sine attraktive ADSL-tilbud. EBITDA i TDC Switzerland udgjorde DKK 368 mio. mod minus DKK 14 mio. i 3. kvartal Fremgangen i EBITDA kan tilskrives en solid vækst i nettoomsætningen såvel som fortsatte omkostningsreduktioner i forlængelse af fusionen mellem sunrise og diax i januar Anlægsinvesteringerne udgjorde DKK 340 mio., et fald på 10,1 pct. i forhold til sidste år. Sammenlægningen af diax' og sunrises net forudsatte et højt investeringsniveau i 2001, men TDC Switzerland har efterfølgende kunnet reducere anlægsinvesteringerne og samtidig øge dækningen for mobilnettet. Desuden har det været muligt at indføre nye tjenster som MMS og udvide udbudet af IPfastnettjenester. Ved udgangen af 3. kvartal 2002 havde TDC Switzerland en kundebase på mobilkunder, svarende til en stigning på 30 pct. Antallet af internetkunder udgjorde (hvoraf ADSL-kunder), mens antallet af fastnetkunder udgjorde svarende til en vækst på 12,1 pct. TDC Internet TDC Internets aktiviteter omfatter ISP og webtjenester i Danmark samt internet webtjenester i Østeuropa. Hertil kommer Dan Net, der er den førende udbyder af dataclearing. Nettoomsætningen i TDC Internet er vokset med 61 pct. til DKK 434 mio. EBITDA udgjorde DKK 31 mio. mod DKK minus 95 mio. i 3. kvartal Nettoomsætningen i Danmark er steget med 62 pct. til DKK 396 mio., mens EBITDA udgjorde DKK 57 mio. mod minus DKK 58 mio. i 3. kvartal ADSL-udrulningen er den primære årsag til væksten i omsætningen. Anlægsinvesteringerne er faldet med 3,6 pct. til DKK 132 mio. Dan Net har forøget nettoomsætningen med 34 pct. til DKK 87 mio., mens EBITDA er nået op på DKK 35 mio. mod DKK 18 mio. i 3. kvartal Nettoomsætningen i de udenlandske forretninger er steget med 52 pct. til DKK 38 mio. EBITDA udgjorde minus DKK 27 mio. mod minus DKK 37 mio. i 3. kvartal Det samlede antal ADSL-kunder er steget fra ved udgangen af 3. kvartal 2001 til TDC Internets antal af danske kunder, der benytter telefonnettet til internetopkobling, udgør , hvilket er uændret i forhold til 3. kvartal Side 7 af 18

8 TDC Forlag TDC Forlag udgiver telefonbøger og erhvervskataloger og udbyder derudover on-line oplysningstjenester på de nordiske markeder. TDC Forlags nettoomsætning var på DKK 419 mio. i 3. kvartal 2002 sammenlignet med DKK 223 mio. i 3 kvartal EBITDA steg til DKK 155 mio. sammenlignet med DKK 19 mio. året før. Nettoomsætning og EBITDA steg henholdsvis DKK 196 mio. og DKK 136 mio., hvilket skyldes ændringer i udgivelsestidspunktet for en række telefonbøger. TDC Forlags resultater er derudover påvirket af et afventende nordisk erhvervsmarked. TDC Kabel TV TDC Kabel TV udbyder kabel-tv tjenester i Danmark. Nettoomsætningen i TDC Kabel TV er gået frem med 15,4 pct. til DKK 338 mio. EBITDA udgjorde DKK 11 mio. mod et underskud på DKK 12 mio. i 3. kvartal Fremgangen er et resultat af, at Kabel TV er i stand til at realisere en stigende afsætning med udgangspunkt i en stabil omkostningsbase. Den erhvervede kundebase i januar 2002 fra NESA kabel-tv påvirker også resultatet i positiv retning. Anlægsinvesteringerne er faldet med DKK 29 m til DKK 45 mio. Kundebasen er steget med 6,9 pct. til TDC Kabel TV markedsfører med succes internetadgang og nåede ved udgangen af 3. kvartal 2002 op på kabelmodemkunder, hvilket er flere end for et år siden af disse kabelmodemkunder har højhastighedsopkobling. Side 8 af 18

9 Forventninger til 2002 Sammenholdt med de offentliggjorte forventninger i regnskabsmeddelelsen for 2. kvartal 2002 er forventningerne til 2002 blevet ændret. Forventningerne til EBITDA er opjusteret fra DKK 14,0 mia. til DKK 14,2 mia. Det skyldes forventninger om bedre resultater for TDC Switzerland. Forventningerne til årets resultat opjusteres fra DKK 1,8 mia. til DKK 2,1 mia. som følge af de forbedrede driftsresultater samt forbedrede finansielle poster og en lavere effektiv skattesats. DKK mia Ændr. i pct. TDC Tele Danmark Forventninger til 2003 TDC offentliggør også sine første forventninger til Der forventes således en nettoomsætning på DKK 54,5 mia., et resultatet før af- og nedskrivninger (EBITDA) på DKK 15,1 mia. samt et årsresultat på DKK 1,9 mia. i Forventningerne til 2003 tager højde for yderligere fremgang i TDC Switzerland og TDC Internet samt virkningerne af en ny model til beregning af TDC s regulerede branchesalgspriser til konkurrenter i Danmark. (LRAIC 2 ). Der er i forventningerne også taget højde for den udvanding af TDC's indtjening, som følger af erhvervelsen af de resterende 21,3 pct. af aktierne i TDC Switzerland. Nettoomsætning 19,5 19,1 (2) EBITDA 6,9 6,5 (6) TDC Mobile International Nettoomsætning 17,6 16,4 (7) EBITDA 2,3 3,3 42 TDC Switzerland Nettoomsætning 7,8 9,0 16 EBITDA (0,1) 0,9 - TDC Internet Nettoomsætning 1,0 1,7 65 EBITDA 2 (0,4) 0,0 - TDC Kabel TV Nettoomsætning 1,2 1,3 9 EBITDA 2 (0,0) 0,0 - TDC Forlag Nettoomsætning 1,5 1,6 7 EBITDA 0,5 0,5 (1) Andre 3 Nettoomsætning 3,0 2,9 (4) EBITDA 3,6 3,0 (17) TDC Nettoomsætning 51,6 52,0 1 EBITDA 12,9 14,2 10 Årets resultat 1,5 2, Alle tal er før engangsposter og dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele 2 EBITDA forventes at blive positiv i 2002, men mindre end DKK 0,1 mia. 3 Omfatter TDC Services, Belgacom, TDC A/S og elimineringer af intern handel. 1 Før engangsposter og dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele 2 LRAIC er en forkortelse for Long Run Average Incremental Cost. Side 9 af 18

10 Safe harbor erklæring De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne regnskabsmeddelelse, er forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter. Eksempler på sådanne udsagn om fremtiden omfatter, men er ikke begrænset til: forventninger til omsætning, resultat (tab), indtjening (tab) per aktie, udbytte, kapitalstruktur eller andre finansielle poster eller nøgletal; beskrivelser af vores strategier eller målsætninger, herunder vedrørende specifikke produkter eller tjenester; udsagn om den fremtidige økonomiske udvikling; og udsagn om antagelser, som ligger til grund for sådanne udsagn. I udsagn om fremtiden indgår ofte ord som "formoder", "imødeser", "forventer", "har til hensigt", "sigter mod", "planlægger" og lignende udtryk. Listen er ikke udtømmende mht. sådanne ord. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med risikofaktorer og usikkerhedsmomenter af såvel generel som specifik karakter. Der er derfor risiko for, at budgetter, forventninger, fremskrivninger og andre udsagn om fremtiden ikke bliver virkeliggjort. Det skal kraftigt understreges, at en række væsentlige forhold kan forårsage, at de realiserede resultater viser sig at afvige fra de strategier, målsætninger, forventninger, estimater og hensigtserklæringer, som TDC har givet udtryk for i sådanne udsagn om fremtiden. Disse forhold er blandt andet men er ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder samt den økonomiske indvirkning af ikke forudsete begivenheder; den teknologiske udvikling; ændringer i danske regler og lovgivning og EU-regler; ændringer i samtrafikpriser; udviklingen i konkurrencen inden for telekommunikation i Danmark og i udlandet; introduktion af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter; udviklingen i efterspørgslen, produktsammensætningen og priserne på mobilområdet, herunder markedsføringsudgifter og udgifter vedrørende kundeakkvisitioner; udviklingen på markedet for multimedieydelser; mulighederne for at opnå licenser; udviklingen i TDC s udenlandske forretninger, hvortil der tillige er knyttet visse politiske risici, samt investeringer i og frasalg af inden- og udenlandske selskaber. Det skal understreges, at ovenstående liste over væsentlige forhold ikke er udtømmende. Investorer og andre, der eventuelt baserer beslutninger vedrørende TDC på udsagn om fremtiden, bør omhyggeligt overveje ovenstående forhold samt andre usikkerhedsmomenter og mulige hændelser. Udsagn om fremtiden er alene fremsat på baggrund af information, der var kendt på tidspunktet for udarbejdelsen af disse, og TDC frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere og revidere sådanne udsagn ud fra nye oplysninger, fremtidige begivenheder eller andre forhold. Side 10 af 18

11 Telekonference TDC inviterer til deltagelse i en telekonference i dag kl Konferencen vil blive afholdt af administrerende direktør Henning Dyremose og finansdirektør Hans Munk Nielsen. For at deltage skal man, 10 minutter før konferencen begynder, ringe på (frikaldsnummer) fra Danmark eller fra udlandet. På telekonferencen vil der blive henvist til plancher, som kan hentes på og Deltagerne bør sikre sig disse plancher inden telekonferencens begyndelse. Konferencen kan indtil den 11. november 2002 genafspilles digitalt på telefon Adgangskoden er: #. Såfremt der måtte være yderligere spørgsmål, kan henvendelse ske til Investor Relations på telefon Opdatering af finanskalenderen TDC s Regnskabsmeddelelse for 2002 og Regnskabsmeddelelsen for 4. kvartal 2002 offentliggøres den 26. februar Side 11 af 18

12 Resultatopgørelse for TDC DKK mio Ændring i pct. Fastnettelefoni (5,6) Mobiltelefoni (0,9) Terminaler, installationer mv ,6 Internettjenester Udleje af faste kredsløb (8,5) Servicetelefontjenester (9,2) Forlagsvirksomhed Datakommunikation (31) Kabel-tv ,0 Andre aktiviteter, inkl. Belgacom (7,9) Nettoomsætning (0,7) heraf danske aktiviteter ,4 I procent af TDC's omsætning 44,1 45,4 heraf udenlandske aktiviteter (3,1) I procent af TDC's omsætning 55,9 54,6 Indtægter i alt (0,9) Driftsudgifter i alt (10.219) (9.510) 6,9 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) ,1 heraf danske aktiviteter ,5 I procent af TDC's EBITDA 70,8 63,8 heraf udenlandske aktiviteter I procent af TDC's EBITDA 29,2 36,2 Af- og nedskrivninger (2.221) (2.214) 0,3 heraf afskrivning på goodwill (387) (359) 7,2 Resultat af primær drift før engangsposter Engangsposter, netto 0 (815) - Resultat af primær drift (EBIT) (21) Finansielle poster (342) heraf finansielle udgifter, netto (348) (340) 2.3 heraf kapitalandele i andre associerede virksomheder heraf dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele Resultat før skat Skat af periodens resultat (481) (584) (21) heraf vedr. ordinære poster (481) (581) (21) heraf vedr. dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele 0 (3) - heraf vedr. engangsposter Resultat før minoritetsinteresser Minoriteter (78) heraf vedr. ordinære poster 109 (12) - heraf vedr. engangsposter Periodens resultat Periodens resultat før engangsposter og dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele Side 12 af 18

13 Resultatopgørelser for forretningsenhederne DKK mio. TDC Tele Danmark TDC Mobile International TDC Switzerland TDC Kabel TV Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder Andre indtægter Indtægter i alt Driftsudgifter i alt (3.512) (3.475) (3.942) (3.260) (1.921) (1.899) (319) (332) EBITDA (14) 368 (12) 11 Af- og nedskrivninger (656) (709) (385) (372) (544) (586) (56) (50) Resultat af primær drift før engangsposter (558) (218) (68) (39) Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber DKK mio. TDC Forlag TDC Internet Andre 2 TDC Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder (903) (1.002) 0 0 Andre indtægter Indtægter i alt Driftsudgifter i alt (208) (266) (370) (411) (10.219) (9.510) EBITDA (95) Af- og nedskrivninger (23) (29) (51) (75) (506) (393) (2.221) (2.214) Resultat af primær drift før engangsposter (4) 126 (146) (44) Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele i andre selskaber ) Omfatter andre driftsindtægter samt anlægsproduktion. 2) Omfatter TDC A/S, Belgacom, TDC Services og eliminering af intern handel mellem forretningsenhederne. 3) Omfatter en investering på DKK 768 mio. i en dansk UMTS-licens. Side 13 af 18

14 Balance pr. 30. september TDC (DKK mio.) Aktiver Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger i alt Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt heraf rentebærende aktiver Aktiver i alt Passiver Egenkapital Samlede forpligtelser heraf rentebærende gæld Passiver i alt Pengestrømsopgørelse TDC (DKK mio.) Ændring i pct. Pengestrømme fra driftsaktiviteter Pengestrømme fra investeringsaktiviteter (2.800) Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter 155 (2.229) - Ændring i likvider (582) Likvider pr. 30. september Side 14 af 18

15 Egenkapital TDC (DKK mio.) Egenkapital pr. 1. juli Periodens resultat Valutakursreguleringer (276) (19) Egenkapital pr. 30. september Statistikker TDC kunder Kunder (1.000) Ændring i pct. Danske kunder: Fastnetkunder, inkl. branchesalg (1,8) Mobilkunder, inkl. branchesalg og Duét ,1 Internetkunder, inkl. dial-up, ADSL-, kabelmodem- og branchesalgskunder Kabel-tv kunder ,9 Danske kunder i alt ,0 Udenlandske kunder: Fastnetkunder (14,1) Mobilkunder ,9 Internetkunder (24) Udenlandske kunder (pro rata), i alt (3,6) TDC kunder i alt (0,4) Indenlandsk trafik Trafikmængde (mio. minutter): Ændring i pct. Indenlandsk fastnettrafik, inkl. branchesalg (17,1) International trafik (3,3) Mobiltrafik, inkl. branchesalg ,2 Medarbejdere TDC samt fuldt konsoliderede dattervirksomheder 1) Ændring i pct. Antal medarbejdere (0,8) 1) Definitionen er ændret til at inkludere delvist ejede, men fuldt konsoliderede datterselskaber, f.eks. TDC Switzerland. De historiske tal er rettet i overensstemmelse hermed. Side 15 af 18

16 U D V A L G T E H O V E D - O G N Ø G L E T A L M 2002 Resultatopgørelse DKK mio. Nettoomsætning Indtægter i alt Driftsudgifter i alt (21.165) (24.859) (28.104) (33.742) (41.212) (29.353) Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger (5.334) (5.331) (5.640) (6.240) (8.531) (6.549) Resultat af primær drift før engangsposter Engangsposter (2.292) (2.548) (1.160) Resultat af primær drift Finansielle poster (224) (470) (787) Resultat før skat Skat (1.146) (1.896) (2.667) (3.212) (1.425) (1.141) Resultat før minoritetsinteresser (421) Minoritetsinteressers andel af årets resultat 27 (34) (62) (15) Periodens resultat (14) Før engangsposter og dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele Resultat af primær drift Finansielle poster 18 (35) (250) (667) (1.368) (1.067) Resultat før skat Skat vedrørende ordinært resultat (1.979) (2.052) (2.667) (2.547) (1.855) (1.414) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af ordinært resultat 27 (34) (62) (15) Periodens resultat før engangsposter Balance DKK mia. Aktiver i alt 59,1 54,0 62,8 75,8 93,7 92,9 Egenkapital 34,1 26,9 28,5 35,5 33,3 34,7 Udstedte aktier (mio.) 262,0 216,5 216,5 216,5 216,5 216,5 Pengestrømme DKK mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (8.972) (5.925) (11.318) (7.520) (20.841) 149 Finansieringsaktiviteter (1.013) (8.830) (4.539) Ændring i likvider (2.180) (5.756) (3.330) Anlægsinvesteringer DKK mia. TDC ekskl. køb af ejerandele 6,9 7,1 7,5 9,8 11,0 5,4 TDC inkl. køb af ejerandele 9,2 7,7 11,6 16,2 23,0 6,1 Nøgletal Rapporteret resultat pr. aktie DKK 4,5 20,4 17,3 42,7 (0,1) 18,1 Resultat pr. aktie 1 DKK 9,9 15,4 17,2 16,4 7,0 7,6 Proforma resultat pr. aktie 2 DKK 12,3 18,3 20,3 20,3 14,0 12,8 Udbytte pr. aktie DKK 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 - Rentebærende gæld, netto DKK mia. 0,0 8,6 13,6 14,1 34,6 27,8 Overskudsgrad (EBIT-margin) pct. 15,4 16,7 17,5 15,2 8,4 10,5 Afkast på investeret kapital (ROCE) 3 pct. 14,0 17,5 19,6 16,8 9,9 8,1 Kundebase (ultimo periode) Fastnet Indenlandsk Udenlandsk Mobil Indenlandsk Udenlandsk Internet Kabel-tv Samlet kundebase Antal ansatte Valutakurs USD/DKK 8,41 7,60 Valutakurs EUR/DKK 7,44 7,43 1) Før engangsposter og dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele. 2) Proforma resultat pr. aktie er eksklusive goodwill afskrivninger og engangsposter. 3) ROCE defineres som resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger samt engangsposter tillagt rente- og andre finansielle indtægter før dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele divideret med den samlede egenkapital plus rentebærende gæld. Side 16 af 18

17 Hovedtal opgjort efter ny dansk årsregnskabslov 1Q01 2Q01 3Q01 4Q01 1Q02 2Q02 3Q02 9M 01 9M 02 DKKm TDC Tele Danmark 4,855 4,784 4,791 5,023 4,686 4,773 4,647 14,430 14,106 TDC Mobile International 4,204 4,479 4,660 4,237 4,066 4,030 4,136 13,343 12,232 TDC Internet ,247 TDC Switzerland 1,598 1,936 1,907 2,335 2,165 2,179 2,247 5,441 6,591 TDC Forlag ,051 TDC Kabel TV Q01 2Q01 3Q01 4Q01 1Q02 2Q02 3Q02 9M 01 9M 02 DKKm TDC Tele Danmark 4,855 4,784 4,791 5,023 4,686 4,773 4,647 14,430 14,106 TDC Mobile International 4,204 4,479 4,660 4,237 4,066 4,030 4,136 13,343 12,232 TDC Internet ,247 TDC Switzerland 1,598 1,936 1,907 2,335 2,165 2,179 2,247 5,441 6,591 TDC Forlag ,051 TDC Kabel TV Andre 1) ,494 1,985 Nettoomsætning TDC Tele Danmark 12,381 12,901 12,928 13,354 12,630 12,723 12,843 38,210 38,196 1,720 1,525 1,696 1,958 1,510 1,474 1,582 4,941 4, ,720 2,532 TDC Mobile International TDC Internet (123) (107) (95) (25) (45) (13) 31 (325) (27) (139) (91) (14) (244) 723 TDC Switzerland TDC Forlag TDC Kabel TV (39) - (12) (51) 18 Andre 1) ,683 2,457 Resultat før af- og nedskrivninger 2,756 2,960 3,269 3,885 3,207 3,493 3,861 8,985 10,561 (1,939) (2,097) (2,221) (2,274) (2,146) (2,189) (2,214) (6,257) (6,549) Af- og nedskrivninger - heraf nedskrivninger p på goodwill (351) (400) (387) (362) (375) (377) (359) (1,138) (1,111) engangsposter , ,061 1,304 1,647 2,728 4,012 Engangsposter (2.942) (459) 114 (815) 394 (1,160) Resultat af primær drift 1, ,048 (1.331) 602 1, ,122 2,852 (176) (377) (342) 108 (321) (61) 2,460 (895) 2,078 Finansielle poster - heraf finansielle p udgifter, netto (144) (395) (348) (426) (374) (324) (340) (887) (1,038) virksomheder (14) 15 1 (57) (26) (7) 4 2 (29) værdipapirer og kapitalandele (18) ,796 (10) 3,145 Resultat før skat 1, (1.223) 281 1,357 3,292 2,227 4,930 Skat af periodens resultat (850) (445) (481) 351 (22) (537) (584) (1,776) (1,143) - heraf vedr. ordinære poster - heraf vedr. engangsposter - heraf vedr. dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele Resultat før minoritetsinteresser Minoriteter - heraf vedr. ordinære poster - heraf vedr. engangsposter Periodens resultat (522) (445) (481) (407) (350) (483) (581) (1,448) (1,414) (328) (105) - (328) (11) (42) 51 (3) (872) , , (12) (15) (835) , ,923 Resultat af primær drift , ,061 1,304 1,647 2,728 4,012 Finansielle poster (158) (380) (347) (483) (400) (331) (336) (885) (1,067) Resultat før skat , ,311 1,843 2,945 Skat vedr. ordinære poster (522) (445) (481) (407) (350) (483) (581) (1,448) (1,414) Resultat før minoritetsinteresser ,531 Minoriteter vedr. ordinære poster (12) Periodens resultat ,631 1) Omfatter TDC A/S, Belgacom, TDC Services og eliminering af intern handel mellem forretningsenhederne. Side 17 af 18

18 TDC er en dansk-baseret leverandør af telekommunikationsløsninger, der satser på fremgang og værditilvækst og har betydelige aktiviteter på udvalgte markeder i Nord- og Centraleuropa. TDC består af syv forretningsenheder: TDC Tele Danmark, TDC Mobile International, TDC Internet, TDC Kabel TV, TDC Forlag, TDC Services og TDC Switzerland. TDC blev privatiseret i I dag ejer SBC Communications 41,6 pct. af TDC, og de resterende aktier ejes af private og institutionelle aktionærer over hele verden. Side 18 af 18

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

2. KVARTALSRAPPORT 2001

2. KVARTALSRAPPORT 2001 T D C 2. KVARTALSRAPPORT 2001 2. august 2001 Hovedtal for Nettoomsætningen er steget med 18 pct. til DKK 12.901 mio. Nettoomsætningen fra mobiltelefoni udgør DKK 4.291 mio., hvilket er en stigning på 32

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 0 0 Til fondsbørserne i København og New York 27. april 2000 Meddelelse nr. 212 Tele Danmark har opnået solid vækst i 1. kvartal 2000

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef DFF Virksomhedsdag 26. maj, 2005 Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef Dagsorden TDC's vision: Europas bedste! TDC og TDC's strategi - vækstmuligheder TDC's vækstudfordringer og forventninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

T E L E D A N M A R K H A L V Å R S R A P P O R T

T E L E D A N M A R K H A L V Å R S R A P P O R T T E L E D A N M A R K H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 Til fondsbørserne i København og New York 27. juli Meddelelse nr. 220 Tele Danmark har opnået solid vækst i 1. halvår Nettoomsætningen steg 18,9

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter indhold 3 Til vores aktionærer 29 Regnskabsberetning 5 Hovedbegivenheder 7 Udvalgte hoved- og nøgletal 8 Vision og selskabsledelse 10 Vores medarbejdere 11 Samfundsengagement 13 TDC Totalløsninger 18 TDC

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere