Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau"

Transkript

1 Eksempler på eksamensspørgsmål til c- niveau Spørgsmålene nedenfor er alle fra før 2011, hvor eksamensprojektet blev indført på c-niveau, men de kan evt. bruges som inspiration i forbindelse med udformningen af nye eksamensspørgsmål. Eksamensspørgsmål i billedkunst C, sommereksamen 2008, 1jybk Formalanalyse, gengivelsesstrategi, ekspressionistiske udtryk 1. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra kunsthistorien og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter skal du belyse det ekspressive maleris særlige formelle træk (ex. komposition, rum, lys, skygge, farve, maleteknik). Saml resultaterne af dine analytiske overvejelser i en konklusion om den overordnede gengivelsesstrategi i ekspressivt maleri. Til slut ønskes en vurdering af baggrunden for det ekspressive maleris særlige udtryksform (ex. livssyn, samfundsmæssig baggrund). Arkitektur 2. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra kunsthistorien ønskes en karakteristik af klassisk og moderne formsprog i arkitekturen. Giv til slut en vurdering af arkitekturens muligheder for at iscenesætte og udtrykke skiftende epokers livssyn og magtforhold. Egne visuelle eksperimenter skal inddrages i besvarelsen.

2 Gengivelsesstrategier 3. Vælg mindst 3-4 billedeksempler fra din portfolio herunder mindst en visualiseringsopgave, som du kan bruge til at påvise forskellige kunstneres og epokers brug af forskellige gengivelsesstrategier. På grundlag af en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af værkerne ønskes en vurdering af gengivelsesstrategiernes forskellige muligheder for at skabe betydning og udtrykke mening. Til slut perspektiveres til gengivelsesstrategiernes epokale (periodemæssige) tilhørsforhold. Konceptkunst 4. Nogle kunstværker eller arkitekturværker har som hensigt, at ville påvirke beskuerens måde at tænke på. På grundlag af en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra mindst 2 forskellige kunstneriske områder (malerkunst, skulptur/installation og/eller arkitektur) ønskes en vurdering af værkernes effektivitet på dette område. Egne visuelle eksperimenter skal inddrages i opgavebesvarelsen. Barokken som periode 5. Vælg mindst 3 forskellige billede, skulptur og/eller arkitektur/havearkitektur eksempler fra barokken. Lav en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af værkeksemplerne med særligt fokus på barokkens stilmæssige træk og kendetegn. Giv til slut en vurdering af på hvilken måde værkeksemplernes udtryksform/stil hænger sammen med epokens samfundsstruktur, menneskesyn og magtforhold.

3 Egne visuelle eksperimenter skal inddrages i besvarelsen. Samtidskunst 6. I samtidskunsten ønsker kunstnerne i højere grad end tidligere at inddrage beskueren i dialog med værket. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værkeksempler fra samtidskunsten og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter ønskes en vurdering af værkerne set i en kommunikationssammenhæng. I forlængelse heraf ønskes en diskussion af kunstbegrebet. Gengivelsesstrategier 7. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra kunsthistorien og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter skal du belyse 2 forskellige gengivelsesstrategier og vurdere deres mulighed for at skabe betydning og udtrykke mening gennem det kunstneriske udtryk. Giv til slut en vurdering af på hvilken måde værkeksemplernes udtryksform/stil hænger sammen med epokens samfundsstruktur, menneskesyn og magtforhold. Tema menneskeskildring 8. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 værker fra kunsthistorien og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter ønskes en diskussion af den måde mennesket er blevet gengivet på.

4 Saml resultaterne i en konklusion med henblik på at forklare baggrunden for forskelle og ligheder i menneskeskildringerne herunder anvendelsen af forskellige gengivelsesstrategier i forskellige epoker. Skulptur og arkitektur 9. Med udgangspunkt i en præsentation, beskrivelse, analyse og fortolkning af mindst 3 skulpturer/installationer og/eller arkitektureksempler fra kunsthistorien og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter ønskes en diskussion af de rumlige udtryksformers muligheder for at skabe betydning og udtrykke mening. Saml resultaterne i en konklusion med henblik på at forklare baggrunden for forskelle og ligheder i de rumlige udtryksformer herunder anvendelsen af forskellige gengivelsesstrategier i forskellige epoker. Billedets virkemidler fra middelalderen og frem til i dag 10. Med udgangspunkt i 3 værker fra kunsthistorien med en tidsmæssig spredning fra omkring middelalderen og frem til i dag og med inddragelse af egne visuelle eksperimenter ønskes en redegørelse for, hvordan værkerne bruger billedets virkemidler med hensyn til komposition, rum, lys og skygge, farve og malemåde. Saml resultaterne i en konklusion med henblik på at diskutere og forklare baggrunden for forskelle og ligheder i måderne værkerne skaber betydning og udtrykker mening gennem brugen af billedets virkemidler herunder anvendelsen af forskellige gengivelsesstrategier i forskellige epoker. 1 Landskab Vælg eksempler fra din portfolio på landskabsfremstillinger fra forskellige kunsthistoriske perioder. Giv en formal- og betydningsanalyse af ét af billederne og sammenlign med de øvrige.

5 Forklar ud fra egne praktiske arbejder, hvordan du har arbejdet med at skabe rum i dine landskabsbilleder. 2 Farve Fra din portfolio skal du udvælge mindst fire værker fra forskellige kunsthistoriske perioder. Du skal foretage en formal- og betydningsanalyse af ét af værkerne med særligt henblik på en redegørelse for brug af farven. Sammenlign med de øvrige værker og inddrag egne eksempler. 3 Formsprog Udvælg fra din portfolio mindst tre værker, der er udført med forskellige formsprog (naturalistisk, ekspressivt og dekorativt). Giv en formal- og betydningsanalyse af ét af værkerne og sammenlign med de øvrige. Overvej hvorfor kunstneren i dine valgte billeder har valgt bestemte formsprog. Inddrag egne eksperimenter. 4 Funktion Nogle værker har til hensigt at påvirke beskuerens tænkemåde. Udvælg fra din portfolio mindst fire værker (f.eks. foto, maleri, skulptur, installation, arkitektur), der påvirker beskueren på forskellig vis. Giv en formal- og betydningsanalyse af ét af værkerne og sammenlign med de øvrige Inddrag egne eksperimenter. 5 Realisme Et kunstværk kan være mere eller mindre realistisk skildret. Giv en formal- og betydningsanalyse af ét værk fra din portfolio og sammenlign det med værker fra andre kunsthistoriske perioder med særligt henblik på en redegørelse for det realistisk ved værkerne. Du skal inddrage egne eksperimenter 6 Rum Find i portfolioen eksempler på rumdannelse i fire værker fra forskellige kunsthistoriske perioder. Giv en formal- og betydningsanalyse af ét af værkerne og sammenlign med de øvrige. Overvej om det kan være en sammenhæng mellem værkets formsprog og brugen af rumdannende faktorer. Inddrag egne eksperimenter.

6 7 Figur og bevægelse Udvælg fra din portfolio et værk (f.eks. foto, maleri, skulptur) med en figur i bevægelse. Giv en formal- og betydningsanalyse af værket og sammenlign med værker fra andre kunsthistoriske perioder. Inddrag egne eksperimenter. 8 Menneskeskildring Udvælg fra din portfolio et værk (f.eks. foto, maleri, skulptur)med en menneskeskildring, hvori omgivelser har betydning for beskuerens forståelse af det skildrede menneske. Giv en formal- og betydningsanalyse af værket og sammenlign det med værker fra andre kunsthistoriske perioder. Inddrag egne eksperimenter. ****************************************************************************** 1 På grundlag af en analyse af to af dine egne værker, ønskes en forklaring på hvordan man på forskellig vis kan gengive noget. Inddrag eksempler lavet af andre i din besvarelse. 2 På grundlag af en sammenlignende analyse af et af dine egne eksempler og mindst to værker, lavet af andre, ønskes en forklaring på, hvordan farve på forskellige måder kan gengives i malerkunsten. 3 På grundlag af en sammenlignende analyse af to billeder lavet af andre, som viser en forfærdelig situation, ønskes en forklaring på hvordan det forfærdelige bliver synliggjort. Inddrag egne eksempler i bevarelsen. 4

7 Nogle kunstnere opfatter linier som vigtigt element af et billede, andre kunstnere gør alt for at komme af med linier i deres værker. Forklar hvordan og hvorfor kunstnere har disse to forskellige opfattelser om linier i deres kunstværker på grundlag af en sammenlignende analyse af et eksempel på den ene holdning og et eksempel på den anden holdning. Inddrag mindst to af dine egne forsøg på at slippe af med linien eller netop at anvende linien i besvarelsen. ****************************************************************************** Beskuerpositioner Vælg 3 helt forskellige eksempler (fx maleri, foto, skulptur, installation, arkitektur) fra din Portfolio, som kan belyse forholdet mellem beskueren og værket - Introducer, beskriv og analyser de 3 valgte eksempler. (formalanalytisk) - Vurder på grundlag af beskrivelsen og analysen hvilke virkninger på beskueren det har været hensigten at skabe. (betydningsanalytisk) - Kom kort ind på baggrunden for denne hensigt mht. mindst ét af værkerne. Inddrag egne eksperimenter i besvarelsen til belysning af beskuerproblematikken NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske PF (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i forb. m. besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Portrættet Citat af fotografen Henri Cartier-Bresson: "Portrættet er for mig den sværeste opgave. her drejer det sig om noget ganske andet end når man upåagtet fotograferer nogen på gaden" Hvad er det for `noget ganske andet Cartier-Bresson mener det drejer sig om mht. portrættet? - Find i din Portfolio 1-2 eks. på det Cartier-Bresson taler om. Diskuter ud fra en kort formal-og betydningsanalyse af de(t) valgte eks. om andre kunstnere arbejder på samme måde som Cartier-Bresson med porttrættering. Dernæst ønskes emnet portrættering belyst ud fra en kunsthistorisk vinkel: - Vælg fra din Portfolio et ældre ( ,) og et nyere ( ) eks på portrætværker. - Beskriv og analyser de 2 eks. (formalanalytisk) og gør kort rede for portræteksemplernes funktion og betydning ud fra den kunsthistoriske baggrund. Inddrag egne eksperimenter i besvarelsen til belysning af emnet.

8 NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Tegningen/ skitsen Tegningen og skitsen har fra tidlig tid og til i dag haft mange forskellige funktioner. Vælg 4 værker fra din Portfolio, der på forskellig vis viser brugen og betydningen af tegningen og skitsen. Vælg fra følgende perioder: , , indenfor de sidste 5 år. Introducer, beskriv og analyser eksemplerne formalt og betydnigsmæssigt med henblik på en bestemmelse og forklaring af tegningen/skitsens funktion og anvendelse før og nu. Kom herunder nærmere ind på tegningen betydning som kunstart i dag. Inddrag fra din Portfolio andre eksempler samt egne eksperimenter til belysning og visualisering af emnet - hvad kan tegningen, skitsen bruges til. NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Skulptur/arkitektur Indenfor skulptur og arkitektur kan man konstatere, at den klassiske antikke formverden har været udgangspunkt og inspiration helt op til i dag. Vælg fra din Portfolio i alt 3-4 tidsmæssigt forskellige skulptur- og bygningsværker hvor den antikke formverden kan have været udgangspunkt og inspiratio. - Introducer, beskriv og analyser de valgte eksempler. (formalanalytisk) - Peg på grundlag af beskrivelsen og analysen på træk inspireret af antikkens formverden og giv et bud på de udtryks- og meningsbærende muligheder i genbruget Inddrag egne eksempler på arbejdet med problemstillinger inden for skulptur/arkitekturfeltet NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske PF (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i forb. m. besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Fotografi og virkelighed Indledende kort om hvad fotografiet er blevet brugt til og kan bruges til.

9 Dernæst ønskes forholdet mellem fotografi og virkelighed belyst ud fra 3-4 udvalgte eksempler fra din Portfolio - Beskriv og analyser eksemplerne (formalanalytisk) og peg på de formale elementer i værkerne, der signalerer virkelighed eller en form for uvirkelighed. Forklar dernæst det betydningsmæssige indhold i eksemplerne Ud fra dit eget arbejde med emnet fotografi og materialet i din Portfolio ønskes desuden en nærmere præsentation og betydningsanalytisk vinkel på fotografiet som medium og det udtryksog meningsdannede muligheder NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske PF (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i forb. m. besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Skulptur / installation / arkitektur / materialer og teknik I arkitektur og skulptur/ installation kan der arbejdes med forskellige eller de samme materialer og med forskellige teknikker, teknologier eller redskaber. Vælg fra din Portfolio 3 værker ud inden for skulptur/ installation og/eller arkitektur - Giv en formal beskrivelse og analyse af eksemplerne specielt med hensyn til brugen af teknik og materialer. - På dette grundlag ønskes en vurdering af materialebrugens og teknikanvendelsens udtryks- og betydningsbærende muligheder i disse værker - stiludtryk og indhold. Inddrag mindst 2 eks på egne visuelle eksperimenter i besvarelsen NB: Med Portfolio menes såvel den fysiske som den elektroniske PF (i Fronter), ligesom eksempelmateriale til visualiseringer i forb. m. besvarelsen naturligvis både kan tages herfra og fra de anvendte undervisningsbøger. Arkitektur 1. Vælg eksempler fra din portfolio på, hvordan man kan gengive en bygning med forskellige teknikker, og forklar, hvad fordelene ved de forskellige teknikker kan være. Eget praktisk arbejde skal indgå, f.eks. fra dit arkitekturprojekt. 2. Analyser en af de valgte bygninger formelt for at påvise, hvilken arkitektonisk stil, bygningen er opført i. 3. Forklar, hvad der er de væsentlige træk ved den pågældende arkitektoniske stil, og overvej, hvilken (med)betydning, den valgte arkitektoniske stil giver bygningen.

10 Skulptur 1. Lav, med udgangspunkt i materiale valgt fra din portfolio eller blandt vedlagte billeder en betydningsanalyse af Bjørn Nørgårds H.C.Andersenskulptur "Skyggen, rejsekammeraten og improvisatoren" (2005) foran Banegårdscenteret og sammenlign den med én af Jens Galschiøts H.C.Andersenskulpturer. 2. Forklar ud fra dit eget praktiske tredimensionelle arbejde, hvordan man kan fremstille fabeldyr eller eventyrskikkelser visuelt. 3. Gør rede for, hvordan man kan give en skulptur dynamisk bevægelse eller statisk ro og påvis om det er det dynamiske eller det statiske, der er væsentligst i henholdsvis Bjørn Nørgårds og i din egen skulptur. Landskabsfremstillinger 1. Vælg eksempler fra din portfolio på mindst to forskellige landskabsfremstillinger fra forskellige kunsthistoriske perioder, hvori det tredimensionelle illusionsrum er til stede. 2. Analyser landskabsfremstillingerne formelt med henblik på at undersøge, hvilke virkemidler der er anvendt for at fremkalde dybde, og beskriv de karakteristiske træk i billederne i forhold til landskabsfremstillinger i de pågældende kunsthistoriske perioder. 3. Forklar med udgangspunkt i et af dine egne praktiske arbejder, hvordan du har arbejdet med at skabe dybde i din landskabsfremstilling, og overvej, hvad dybden betyder for billedets udtryk. ****************************************************************************** ex 1 Vælg mindst 4 eksempler fra din portfolio på værker, som har eller har haft en repræsentativ funktion (eller indflydelses-/magt demonstration) og begrund dine valg. Mindst 2 af områderne maleri, skulptur, arkitektur skal være repræsenteret i eksempelmaterialet. Redegør for og analyser dit eget skulpturforslag til skolen og diskuter hvilket udtryk og hvilke holdninger skulpturforslaget formidler som offentlig skulptur. ex 2 Vælg fra din portfolio mindst 2 eksempler indenfor arkitektur og 2 eksempler indenfor maleri, som på markant vis afviger fra hinanden mht. formsprog og stil og redegør for det eller de hovedprincipper, som har indgået i arkitektens/kunstnerens overvejelser. Lav en grundig analyse af ét af værkerne. Perspektiver til mindst et af dine egne arbejder. ex 3 På baggrund af eksempler fra din portfolio skal du vise forskellige måder at portrættere personer

11 på. Forklar hvori forskellene består og diskuter kunstnernes holdning til deres motiv. Et af eksemplerne skal være lavet af dig selv. Et af værkerne skal gøres til genstand for grundig analyse. ex 4 Vælg fra din portfolio mindst 4 eksempler på værker (mindst 1 eksempel fra hvert af områderne maleri, arkitektur, skulptur), som illustrerer begrebet kontrast (fx farve-, lys- eller formkontrast). Redegør for hvilke visuelle virkemidler, der er anvendt til at skabe kontrast i værkerne og vurder kontrastforholdets virkning og formål. Et af værkerne skal analyseres særlig grundigt. Perspektiver til mindst et af dine egne arbejder, hvor du har arbejdet med en form for kontrast. ****************************************************************************** 1. Skulptur (installation) Vælg 3-4 værker hvor den antikke formverden kan have været udgangspunkt (inspiration). Giv et bud på den bagvedliggende ide for værkerne, en form og betydningsanalyse. Inddrag også din torso. Der kan eventuelt inddrages et maleri eller et stykke arkitektur. 2. Arkitektur Vælg 3-4 bygningsværker hvor den antikke formverden kan have været udgangspunkt (inspiration). Giv et bud på den bagvedliggende ide for bygningsværkerne, en form og betydningsanalyse. Inddrag også dit udkast til Københavnerfolder. Der kan eventuelt inddrages et maleri eller en skulptur. 3. Maleri (installation) Vælg 3-4 værker med forskellig rumopfattelse. Giv et bud på rum og farveopfattelsen i værkerne Giv et bud på den bagvedliggende ide for værkerne, en form og betydningsanalyse. Inddrag et enkelt af egne værker. ****************************************************************************** 1. Rumopbygning og perspektiv Udvælg mindst 4 kunstværker fra portfoliet (heraf mindst én af dine egne praktiske øvelser) til at illustrere den udvikling, der sker i rumopbygningen i malerkunsten. Du skal herunder bl.a. redegøre for og forklare forskellige metoder til at skabe dybde i billeder. 2. Forskelle i kunstneriske perioders formelle træk

12 Udvælg fra portfoliet mindst 2 kunstværker (skulptur eller maleri) til at illustrere forskelle i de formelle elementer mellem forskellige kunstneriske perioder. Du skal gøre dette på baggrund af formalanalyser af værkerne. I fremlægningen af dine analyser skal du inddrage mindst én af dine egne praktiske øvelser til at illustrere typiske formelle træk fra en (eller flere) af perioderne. 3. Renæssance og barok Udvælg fra portfoliet mindst 4 kunstværker inden for maleri, skulptur og arkitektur (mindst to forskellige kunstformer) til at illustrere typiske træk i kunsten i renæssancen og barokken. Du skal foretage en formalanalyse af værkerne, og kort præsentere hovedpointerne fra denne analyse. 4. Modernistisk malerkunst ( ) Udvælg fra portfoliet mindst 2 malerier fra de modernistiske stilarter, vi har beskæftiget os med, fx impressionisme, ekspressionisme, surrealisme eller abstrakt kunst. Gennem formal- og betydningsanalyse af værkerne skal du illustrere forskellene mellem stilarterne. Inddrag mindst én af dine egne praktiske øvelser til at forklare bestemte kunstneriske teknikker fra en bestemt stilart. Du skal desuden bestemme den vigtigste gengivelsesstrategi for stilarterne. 5. Skulptur Udvælg fra portfoliet 3-4 skulpturer til at illustrere typiske træk i forskellige perioder i skulpturens udvikling. Du skal gøre dette på baggrund af skulpturanalyser af værkerne. Inddrag mindst én af dine egne praktiske øvelser til at illustrere periodetypiske træk. Bestem desuden, hvilken gengivelsesstrategi, der er den vigtigste i de valgte værker.

13 6. Gengivelsesstrategier og perioder Forklar kort, hvad gengivelsesstrategier er. Inddrag mindst ét af dine egne værker til dette formål. Vælg herefter fra portfoliet 3 kunstværker (maleri/skulptur) til at illustrere forskellige gengivelsesstrategier. Du skal kunne argumentere for, hvorfor du mener, det er netop disse gengivelsesstrategier, der er anvendt, på baggrund af udvalgte punkter fra en formal- eller betydningsanalyse af værkerne. Overvej desuden, om den gengivelsesstrategi, der er benyttet i disse 3 kunstværker, er typiske for den periode, de tilhører. 7. Gengivelsesstrategi og kunstnerisk smag Vælg fra portfoliet 3 kunstværker (maleri eller skulptur) til at illustrere forskellige former for gengivelsesstrategier. Du skal kunne argumentere for, hvorfor du mener, det er netop disse gengivelsesstrategier, der er anvendt, på baggrund af udvalgte punkter fra en formal- eller betydningsanalyse af værkerne. Vælg desuden mindst ét af dine egne værker til at uddybe, hvordan man kan arbejde med den gengivelsesstrategi, du her har brugt. Sammenhold de forskellige gengivelsesstrategier med den afsender/modtager-model inden for kunst, som vi har arbejdet med (se herunder). Diskutér herudfra, om der er sammenhæng mellem folks kunstneriske smag og kunstnerens gengivelsesstrategier. 8. Komparativ arkitekturanalyse Foretag en sammenlignende arkitekturanalyse af 2-3 bygningsværker fra forskellige perioder/stilarter med henblik på at påvise forskelle og ligheder mellem dem. Bygningsværkerne udvælges fra portfoliet. I en perspektivering skal du beskrive de værdier/den ideologi, der ligger bag de valgte bygningsværker, og sammenligne dem med værdierne i din egen arkitekturmodel, lavet i Google SketchUp.

14 9. Arkitektur og ideologi Med udgangspunkt i din arkitekturmodel lavet i Google SketchUp, samt 2-3 andre bygningsværker udvalgt fra portfoliet, skal du redegøre for, hvordan arkitektur og ideologi/værdier hænger sammen. Dette skal gøres på baggrund af en kort arkitekturanalyse af værkerne - også dit eget. Gør rede for, hvordan bygningsværkernes ideologi hænger sammen med periodens ideologi. Du kan vælge at gøre dette undervejs i analyserne. Placér også din egen arkitekturmodel i forhold til fx stilarterne modernisme, postmodernisme og nymodernisme. 10. Samtidskunst Med udgangspunkt i dit projekt i samtidskunst skal du foretage en grundig formal- og betydningsanalyse af et samtidskunstværk og af dit eget værk, som du har lavet som en kommentar til samtidskunstværket. Inddrag evt. kunstnerens biografi. Overvej desuden hvilken gengivelsesstrategi, der er benyttet i henholdsvis samtidskunstværket og din egen praktiske øvelse. Perspektivér værkerne til tidligere perioder/stilarter - kan der findes inspiration fra andre perioder? 11. Farven i kunsten Foretag en grundig farveanalyse af mindst 3 værker udvalgt fra portfoliet; ét af værkerne skal være fra udstillingen "Farven i kunsten" på Louisiana, og ét skal være en af dine egne praktiske øvelser. Perspektivér værkerne til den periode/stilart, de tilhører, og vurdér om denne brug af farven var typisk for perioden. Overvej også, hvilken stilart dit eget værk hører ind under.

15

Eksempler på spørgsmål C + B niveau

Eksempler på spørgsmål C + B niveau Eksempler på spørgsmål C + B niveau Forbehold: 1. Det siger sig selv at spørgsmålenes udformning skal være i overensstemmelse med undervisningspraksis, som kan ses i undervisningsbeskrivelsen. 2. Eksaminanderne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole, gymnasiet Stx Billedkunst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016-2017 maj-juni Institution Horsens HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst C Eva

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst c-niveau Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Billedkunst C Jeanette

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold STX Billedkunst, niveau C Jeanette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Billedkunst b-niveau Helle

Læs mere

Introduktio n til fagets indhold, formål og metoder. Information om eksamen og Portfoliomap pen

Introduktio n til fagets indhold, formål og metoder. Information om eksamen og Portfoliomap pen Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2014/15 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Billedkunst C Ulla

Læs mere

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst HF C i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2013 juni 2014. Uddannelse.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. August 2013 juni 2014. Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold August 2013 juni 2014 VUC Skive-Viborg Hf Billedkunst C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj 2012 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Hf/hfe Billedkunst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2016 Institution HF VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau HF Billedkunst b Lærer(e) Tina Bech

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: december 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2015 VUC Vest

Læs mere

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014.

Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål til eksamen hf C2 forår 2014. Spørgsmål 1 a) Udvælg en bygning du kender og gennemgå bygningen (eksteriør som interiør). Du skal anvende 3 analyseniveauer: b) Sammenlign den udvalgte bygning

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst C Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst HF C i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst stx B i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf2 Billedkunst c Inken Meinertz

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin December 2016

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin December 2016 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling

Læs mere

på F/Billedkunst%20-%20stx.aspx kan du læse:

på  F/Billedkunst%20-%20stx.aspx kan du læse: FAQ om eksamen v/ Mart Tiemensma FAQ maj 2009 1. må eksaminanderne bruge andre elevers tegninger? I læreplanen står: Eksemplerne er dels fremstillet af eksaminanden, dels fotografier eller reproduktioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2016 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Billedkunst O-B stx (prøveform a) Lærer Hold Tine Kent Egedal te@vucv.dk 1bkB02 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse HF Fag og niveau Billedkunst O-B stx (prøveform a) Lærer Hold Tine Kent Egedal te@vucv.dk 1bkB02 Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj- juni 2015 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold 2-årigt HF Billedkunst C, jf. bekendtgørelse Tine Kent Egedal te@vucv.dk 1bkC04 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) maj/ juni 2014 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg HF/ hfe

Læs mere

Logbog: 1hbk hold 1 og 2 (NS og LF) Efterår 2006

Logbog: 1hbk hold 1 og 2 (NS og LF) Efterår 2006 Logbog: 1hbk hold 1 og 2 (NS og LF) Efterår 2006 Dato Indhold/opgave Lektie Kompetence 17.08 Intro til faget via forskellige billedudsnit http://fc.nrsbgym.dk/~lf/2006aby/intro Erik Hagens: Vinterbanen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse / Studieplan

Undervisningsbeskrivelse / Studieplan Undervisningsbeskrivelse / Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2017 Institution VUC Roskilde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Billedkunst C Annie Truelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2017 Institution HF VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Billedkunst b TBN Hold

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Skolens eksaminationsgrundlag: Jeg ønsker at gå til eksamen i nedennævnte eksaminationsgrundlag (pensum), som skolen har lavet. Du skal ikke foretage dig yderligere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse billedkunst c ved Connie Berg (COBE), 2.v, efteråret 2013

Undervisningsbeskrivelse billedkunst c ved Connie Berg (COBE), 2.v, efteråret 2013 Undervisningsbeskrivelse billedkunst c ved Connie Berg (COBE), 2.v, efteråret 2013 1. 16.08.13 - Kunstintroduktion: Kendskab til formsprog, analyse og fortolkning 2. 11.09.13 - Gengivelsesstrategier og

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling

Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling Skriftlige opgaver i faget Generelle krav: Ikke gennemgået stof Fordybelse Formidling SSO på Hf Opgaveformuleringen fagspecifikke, henholdsvis flerfaglige krav i de indgående fag krav om fordybelse konkret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) VUC Skive-Viborg HF Billedkunst C Marja Marianne

Læs mere

Eks. på undervisningsmateriale hvor begrebet gengivelsesstrategi` indgår som læringselement.

Eks. på undervisningsmateriale hvor begrebet gengivelsesstrategi` indgår som læringselement. UDVIKLINGSPROJEKT i Bik / KONFERENCE 8-9-marts 07. GENGIVELSESSTRATEGIER. VitaRiis. jogvriis@image.dk. 12-07-2007 1 BILAG 4: Eks. på undervisningsmateriale hvor begrebet gengivelsesstrategi` indgår som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution VUC Skive-Viborg Uddannelse HF 2 Fag og niveau Lærer(e) Hold Billedkunst C Marja

Læs mere

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen

Skulpturi. En lærerguide til samtidsskulpturen Skulpturi RUndtenom En lærerguide til samtidsskulpturen INTRODUKTION TIL LÆREGUIDEN I perioden d. 21. april 3. juni kan du og dine elever opleve udstillingen Rundtenom, der viser eksempler på, skulpturens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj- juni 2016 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold 2-årigt HF Billedkunst C, jf. bekendtgørelse Tine Kent Egedal te@vucv.dk 1bkC04 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Vintereksamen 2017 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold 2-årigt HF Billedkunst C, jf. bekendtgørelse Laurent Auer Nadia Villumsen Jensen 1bkC03

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj/juni 2012. 661 248 VUC Holstebro-Lemvig-Struer

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin maj/juni 2012. 661 248 VUC Holstebro-Lemvig-Struer Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj/juni 2012 Institution Uddannelse 661 248 VUC Holstebro-Lemvig-Struer HFe Fag og niveau Billedkunst, niveau

Læs mere

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål

Billedkunst. Status. Evaluering. Fagets formål Billedkunst Status Eleverne i 5.klasse skal have billedkunst i 60 min. Ugentligt. Det er første år, de skal have mig til faget. Via spørgeskema har jeg forsøgt at evaluere sidste skoleår samt danne mig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj- juni 2014 Institution Vestegnen HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold 2-årigt HF Billedkunst C, jf. bekendtgørelse Tine Kent Egedal te@vucv.dk 1bkC04 Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

Læseplan for valgfaget billedkunst

Læseplan for valgfaget billedkunst Læseplan for valgfaget billedkunst Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Billedkommunikation 4 Billedanalyse 6 Indledning Faget billedkunst som valgfag er etårigt og kan placeres i

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2017 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Billedkunst

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution VIAUC, Læreruddannelsen & hf i Nørre Nissum Uddannelse Hf Fag og niveau Lærer(e) Hold Billedkunst

Læs mere

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering

Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i billeder med vægt på tematisering Fag: Kompetencemål Billedkunst Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 10. klassetrin Eleven kan eksperimentere med og udtrykke sig i plane, rumlige og digitale

Læs mere

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab

Billedkunst. Formål for faget billedkunst. Slutmål for faget billedkunst efter 5. klassetrin. Billedfremstilling. Billedkundskab Formål for faget billedkunst Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Billedkunst B Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Bemærk følgende: 1. Se læreplan for billedkunst HF B i bilaget her. 2. Portfolio:

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Maj-juni 16/17 Skive-Viborg HF og VUC HF Billedkunst C Ulla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 1s bk

Undervisningsbeskrivelse for: 1s bk Undervisningsbeskrivelse for: 1s bk Fag: Billedkunst C, STX Niveau: C Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1s Termin: Juni 2016 Uddannelse: STX Lærer(e): Jeanette Holst Jakobsen (JHJ) Forløbsoversigt

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Kunstskolen Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Kunstskolen November 2014 Kunstskolen Formålet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kompetencer i billedkommunikation og i billedanalyse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

BUSAKTIVITETER efterår 2015

BUSAKTIVITETER efterår 2015 BUSAKTIVITETER efterår 2015 HEART & Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum tilbyder en række aktiviteter i forbindelse med booking af kulturbussen. Tilbuddene er opdelt efter: Aktiviteter på HEART

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. maj-juni 12/13. Uddannelse.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. maj-juni 12/13. Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 12/13 VUC Skive-Viborg Hf Billedkunst B + C Ulla

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj-juni 14/15. Uddannelse.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin. Maj-juni 14/15. Uddannelse. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 14/15 Skive-Viborg HF og VUC Hf Billedkunst B

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2014 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afd. HF Billedkunst

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Dec/jan. 2017/18

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Dec/jan. 2017/18 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Dec/jan. 2017/18 Institution Uddannelse Fag og niveau Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afd. Limfjordsvej 95, Nykøbing-Mors

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Udskoling

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Udskoling UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Udskoling Introduktion til materialet Materialet er udformet som et diskussions- og opgaveark,

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

ARKITEKTUR fra antikken til den moderne ikonarkitektur.

ARKITEKTUR fra antikken til den moderne ikonarkitektur. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj/juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling

Læs mere

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015

UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 UDERVISNINGSPLAN FOR BILLEDKUNST 2015 Undervisningen bygger på målsætningerne som beskrevet i Forenklede Fælles Mål. Formålet med Billedkunst At eleverne bruger deres fantasi, skaber deres egne værker

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Stx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Årsplan for billedkunst 3. kl. 2011-2012. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl.

Årsplan for billedkunst 3. kl. 2011-2012. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl. Årsplan for faget billedkunst i 3.kl. Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 15/16

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

KulTUR for alle efterår 2016

KulTUR for alle efterår 2016 KulTUR for alle efterår 2016 Undervisningstilbud ifm. KulTUR for alle, efteråret 2016 Bussen kører tirsdage, onsdage og torsdage i ugerne 45-48. HEART og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum tilbyder

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2016 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Thy-Mors HF & VUC Nykøbing afd. HF Billedkunst C Lærer(e) Thomas

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

FOTOGRAFENS VERDEN Undervisningsmateriale til udstillingen Joakim Eskildsen: En verden jeg kan tro på

FOTOGRAFENS VERDEN Undervisningsmateriale til udstillingen Joakim Eskildsen: En verden jeg kan tro på FOTOGRAFENS VERDEN Undervisningsmateriale til udstillingen Joakim Eskildsen: En verden jeg kan tro på Det Nationale Fotomuseum, Rotunden 01 Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, København K 22.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

8 bud på billedforløb

8 bud på billedforløb 8 bud på billedforløb Center for Undervisningsmidler Slagelse, ved pædagogisk konsulent Mette Rold 1 Collage-billeder Her kan der leges med forholdet mellem real virkelighed og imaginær virkelighed. Dette

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2016 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution VUC Vejle, Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Billedkunst-C-niveau

Læs mere

Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013

Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013 Undervisning J. F. Willumsens Museum 8. september - 30.december 2013 Om undervisning på J. F. Willumsens Museum Undervisningen på J. F. Willumsens Museum er dialogbaseret og procesorienteret, og lægger

Læs mere

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015

Side 1 af 8. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC, Nykøbing afd. HF Billedkunst

Læs mere

8 bud på billedforløb

8 bud på billedforløb 8 bud på billedforløb Center for Undervisningsmidler Slagelse, ved pædagogisk konsulent Mette Rold 1 Collage-billeder Ud fra et tema skal et billede klippes eller stykkes sammen. Der skal lånes fra andres

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010/2011 Institution VIAUC læreruddannelse & HF, Nørre Nissum Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Billedkunst

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Uge opgave 38, Rumlig form og billedmontage/collage

Uge opgave 38, Rumlig form og billedmontage/collage Uge opgave 38, Rumlig form og billedmontage/collage Opgave Appropriation kageskulptur Den store bagedyst! Du skal nu lave et portræt af en person, men på en lidt utraditionel måde, du skal nemlig lave

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 12/13

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Værkstedet:

LÆRERVEJLEDNING. Værkstedet: Værkstedet: Formål Værkstedet er den mere interaktive del af Klatværket, hvor eleverne selv kan afprøve billedkunstens virkemidler gennem små opgaver og film. Formålet er at eksperimentere med materialer,

Læs mere

Workshop: Fra kunstkritik til kritisk kunst. FIP18, bk

Workshop: Fra kunstkritik til kritisk kunst. FIP18, bk Workshop: Fra kunstkritik til kritisk kunst FIP18, bk Ideer til arbejdet med kunstkritik og kritisk kunst Begrebsramme: Kritisk kunst: Kunst, der kritiserer samfundet/civilisationen Kunstkritik: Kunstkritik

Læs mere

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017

Side 1 af 9. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Thy-Mors HF & VUC, Thisted afd. Munkevej 9, 7700 Thisted HF

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget billedkunst på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder ikke mindst billedkunst anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. Derfor undervises i billedkunst

Læs mere