REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR"

Transkript

1 RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

2 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik Arkitekturnation Danmark i 2007 er arkitekturpolitik blevet et varmt emne. Heldigvis. For kvaliteten af vores omgivelser er af stor betydning for vores liv. Derfor glæder det mig, at vi lokalt, nationalt og internationalt diskuterer kvaliteterne af vores fysiske rammer som aldrig før. Nu spilles bolden videre til jer i kommunerne. Og jeg er sikker på, at I vil være med til at skabe de bedste forudsætninger for kvalitetsfyldt og bæredygtig arkitektur over hele landet Med Arkitekturnation Danmark har regeringen sat et højt ambitionsniveau for den fortsatte udvikling af vores fysiske miljø. Det er min forhåbning, at I tør have høje ambitioner for arkitekturen. For en velovervejet og bevidst tilgang til arkitektur kan skabe store gevinster for dem, der forstår at bruge den. Det spændende ikonbyggeri, der tiltrækker sig international opmærksomhed, kan kun realiseres, hvis vi tør tænke visionært. Samtidig kræver det også en målrettet indsats at skabe kvalitetsfyldte fysiske rammer for vores dagligliv. Jeg håber, at vi med Redskaber til kommunal arkitekturpolitik i fællesskab kan styrke engagementet i arkitekturpolitikken og sammen skabe lokal og national opmærksomhed om de mange muligheder, arkitekturen giver os. Kulturminister Carina Christensen, september /Kulturminister Carina Christensen. Foto: Kulturministeriet 2/Arkitekturnation Danmark. Foto: DAC

3 HVAD ER ARKITEKTUR- POLITIK

4 06 KOM GODT I GANG KOM GODT I GANG 07 FRA MANUAL TIL STRATEGI TENDENS & TRENDS Traditionen er til at få øje på i de kommunale arkitekturpolitikker. Men tendensen er, at designmanualerne lægges til side til fordel for strategiske og visionære politikker Arkitekturpolitik er et forholdsvis nyt begreb i den lokalpolitiske verden. Boligministeriets Arkitekturpolitisk handlingsplan fra 1996 var et af de første skridt mod at sætte arkitekturen på den samfundsmæssige dagsorden. Siden da er Boligministeriet som bekendt forsvundet, men diskussionen af vores fysiske miljø er bestemt ikke aftaget. Tværtimod bliver der i øjeblikket talt og skrevet om arkitektur som aldrig før. Udgivelsen af Arkitekturnation Danmark vidner da også om en ny forståelse af arkitektur som et vigtigt, strategisk redskab til udvikling af vores byer og kommuner. Hvor den tidlige arkitekturpolitik handlede meget om det skønne og det æstetiske, er der nu en tendens til, at temaer som identitet og branding også tages op i forbindelse med byudvikling Nogle af de største trends i øjeblikket er: Oplevelsesøkonomi De steder vi bor og besøger, er med til at definere os selv som mennesker. Stederne skal indeholde en særlig historie eller image, der kan bidrage til vores identitet. Bæredygtighed Bæredygtighedsspørgsmålet er påtrængende. Kommuner, der tager særlige initiativer omkring miljøspørgsmål, kan opleve høj eksponering og omtale af deres projekter. Brugeren i centrum Den moderne borger er engageret i sit nærområde og forventer at bliver inddraget. Det er mere vigtigt end nogensinde, at projekter er forankret i befolkningen for at blive succesfulde. 1/Branding af Energiby. Ill.: Klima- og Energiministeriet 2/Visioner for Musicon i Roskilde. Foto: Musicon 3/Rundvisning på Musicon-området. Foto: Musicon Læs mere om oplevelsesøkonomi og andre arkitekturpolitiske strategier på

5 08 HVAD ER EN ARKITEKTURPOLITIK? HVAD ER EN ARKITEKTURPOLITIK? 09 ÆNDRES helst IKKE KLARE VISIONER FÆLLES FODSLAW VISION hvem er vi? hvad vil vi? hvad gør vi allerede? IDEgRUNDLAg hvilken rolle skal arkitekturpolitikken spille? MåL Resultater på kort og langt sigt. Afklaring af målgruppe STRATEgI hvilke redskaber skal der bruges for at realisere visionerne? handlings -PLAN hvordan skal arbejdet organiseres? BøR justeres En arkitekturpolitik kan ikke ses isoleret. Den må på alle måder tænkes sammen med kommunes øvrige planlægning og udarbejdes i tæt samspil med de eksisterende plantyper En arkitekturpolitik kan gøre det lettere at få de store visioner frem, når man i kommunen efterfølgende skal arbejde strategisk med planlægning på alle niveauer En arkitekturpolitik skal ikke forveksles med en planstrategi eller en kommuneplan. Der er tale om forskellige dokumenter, som kan integreres i eller supplere hinanden. Dokumenterne har det til fælles, at de bygger på visioner for kommunens udvikling og forholder sig til kommunens fysik. For at visionerne kan realiseres kræves det, at der udarbejdes en langsigtet strategi for, hvordan og hvilke af de arkitekturpolitiske værdier, der skal værnes om og synliggøres fx bevaring, nybyggeri, kommunalt byggeri, højhuse mm. Også overvejelser omkring målgruppen er vigtig. Hvem laver vi arkitekturpolitiken for? Er det for borgeren, erhvervslivet, turisten eller måske os selv? Endeligt skal man have en klar idé om, hvordan og hvornår disse visioner og strategier skal føres ud i livet. Der skal udarbejdes handlingsplaner, sættes ressourcer af, borgere skal inddrages osv. Under hele forløbet er det vigtigt at få skabt resultater både på den korte og den lange bane. Visionerne skal hurtigst muligt synliggøres overfor borgere, kolleger, politikere, investorer for alle, der har en aktie i kommunens fremtidige udvikling. Får man visualiseret visionerne, er man godt på vej mod det fælles fodslaw som er altafgørende for at kunne føre en levende, aktiv arkitekturpolitik. 1/Illustration: Fra vision til handling Se hvordan andre har grebet opgaven an og få inspiration til at komme godt i gang i den digitale værktøjskasse på

6 10 HVOR LANGT ER DE ANDRE? HVOR LANGT ER DE ANDRE? 11 HVEM HAR EN ARKI- TEKTUR- POLITIK? EN, TO, TRE 1/Har ikke en arkitekturpolitik 2/Er på vej med en arkitekturpolitik 3/Har en arkitekturpolitik 1/ 2/ 3/ Hvem har en arkitekturpolitik allerede og hvem har én på vej? Følg med på Danmarkskortet på

7 Vi har bedt en række profiler svare på fem skarpe spørgsmål om arkitekturpolitik. Se her hvad udviklingschef i Vejle Kommune, Henrik Stjernholm svarer og læs det fulde interview på : 01 Hvad kan en kommune få ud af en arkitekturpolitik? Det vigtigste er først og fremmest, at vi får nogle smukkere byer og landskaber, når vi er meget bevidste om, at vi overalt skal bygge med stor arkitektonisk kvalitet. Målet er at skabe en flot kommune, som borgere, erhvervslivet, turister mv. er glade for at bo og arbejde i, og som man er stolt over. 02 Hvordan arbejder I med arkitektur? Vi valgte i 1997 at gøre vores arkitekturpolitik til en proces, hvor det gælder om at tænke arkitektur ind i alt, hvad vi foretager os. Det gælder byggeri, planlægning, veje og byrum, grønne områder, det åbne land kort sagt alle vores fysiske omgivelser. Vi arbejder også med de mere bløde aspekter. Det gælder samarbejde med skoler, gymnasier, arkitektskoler, mv. for at få børn og unge til at arbejde med arkitektur. 03 Hvordan kom I i gang med arkitekturpolitikken? Vi blev inspireret af statens arkitekturpolitiske handlingsplan fra 1996, og lavede i 1997 vores egen politik ud fra ideen om, at vi som kommune kunne handle dels i forhold til statens ideer, og dels i forhold til de erfaringer, vi allerede havde i kommunen. Kommunerne har et stort ansvar for, hvordan vores byer kommer til at se ud. Det ansvar var Vejle Byråd klar til at tage i Hvilken rolle spiller bygningskulturen og kulturarven i jeres arkitekturpolitik? En af de konkrete handlinger i arkitekturpolitikken var at få lavet et kommuneatlas. Det kom i 2000 som det første digitale atlas i Danmark, hvor borgerne kan se oplysninger om deres ejendomme på internettet, og få gode råd til, hvordan bygningerne kan forbedres. 04 Hvilke udfordringer har der været? En af de store opgaver er at få arkitekturpolitikken implementeret internt i kommunen både administrativt og politisk. Udfordringen er også at tænke nye visioner og skabe samarbejder på tværs af kommunen, det private erhvervsliv, borgerne, uddannelse mv. Det er også en opgave er at forklare, at arkitekturpolitik ikke handler om at have en bestemt smag, men om at bygge i den arkitektoniske kvalitet, der passer til stedet. 1/Udviklingschef Henrik Stjernholm, Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning. Foto: Vejle Kommune Find flere holdninger til og erfaringer med at arbejde med arkitekturpolitik under temaet De gjorde det! på

8 14 FRA NEJ-BORGERE TIL JA-BORGERE FRA NEJ-BORGERE TIL JA-BORGERE 15 EKS 1 BYLIV FRA DAG ÉT Med projekt "Mental Byomdannelse" vil Aalborg Kommune åbne borgernes øjne for nye steder ved hjælp af midlertidige projekter, som skaber liv fra dag ét Ideen om mental byomdannelse opstod på en åben workshop om Østre Havn i Aalborg i Her havde kommunen og grundejeren inviteret fem rådgivere til at give deres bud på en fremtidig udnyttelse af Østre Havn. Alle var enige om, at en succesfuld omdannelse af havnen krævede, at borgernes syn på området blev ændret. Det skulle blive et levende byrum. Godt bymiljø kræver, at folk tager et sted til sig. Hvis de midlertidige projekter er bæredygtige, kan de ende med at blive permanente Med støtte fra Velfærdsministeriet udviklede Rådgiverfirmaet Metopos en generel arbejdsmetode til at skabe fundamentet for midlertidige projekter før den egentlige fysiske omdannelse. Første fase var en netværksanalyse af Østre Havn og det omgivende byområde. Formålet var at finde potentielle aktører i området, kortlægge stedets potentialer, bygningernes rummelighed og uderummene. Der arbejdes nu på at transformere det gamle pakhus på Østre Havn til strandcafé og levende eksperimentarium for uddannelserne i Art & Technology og Arkitektur og Design på Aalborgs Universitet. 1/Pakhuset, Østre Havn. Foto: Aalborg Kommune 2/Østre Havn. Illustration: Aalborg Kommune Læs om Aalborg Kommunes initiativ på under temaet Fra nej-borgere til ja-borgere

9 16 VISIONER FOR ARKITEKTUREN VISIONER FOR ARKITEKTUREN 17 EKS 2 LAND- SKABETS POTEN- TIALE Kan man lave arkitekturpolitik for det åbne land? Netop dette er Hjørring Kommunes ambition Traditionelt er arkitekturpolitik rettet imod byerne. Men i Hjørring Kommune har man valgt at gå andre veje. Fokus er i stedet på landskabets visuelle og arkitektoniske kvaliteter og de uudnyttede potentialer i form af landskab, natur og kulturarv. Omkring 40% af indbyggerne i Hjørring Kommune bor i landsbyer og landdistrikter. Det er vigtigt, at disse områder stadig er attraktive at flytte til og besøge som turist Hjørring har altså god grund til at tænke aktivt og strategisk i forhold til udviklingen af nye bosætningsformer og turismeoplevelser, og i skabelsen af en ny fælles kommunal identitet hvor oplevelsesøkonomi er omdrejningspunktet. I Hjørring Kommune arbejder man nu på en arkitekturpolitik, der gennem målsætninger og retningslinjer kan indarbejdes i Hjørring Kommunes kommuneplan. Arkitekturpolitik skal i den forbindelse forstås bredt som alle de tiltag, der kan iværksættes med henblik på at højne den fysiske kvalitet i det åbne land og i landsbyerne. Derudover udarbejdes en eksempelsamling, der kan virke som inspiration for administrationen og for ejere af fast ejendom i forbindelse med nybyggeri, ombygninger, tilbygninger, skiltning, anlæg, beplantning mm. 1/Rajen, Hjørring Kommune. Foto: Hjørring Kommune 2/Uggerby, Hjørring Kommune. Foto: Hjørring Kommune Læs om, hvordan de har tænkt sig at gøre dét på under temaet Visioner for arkitekturen

10 18 KOMMUNEN SOM IVÆRKSÆTTER KOMMUNEN SOM IVÆRKSÆTTER 19 EKS 3 FRA NO GO TIL GLASGOW Med investeringer i kunst, kultur og byudvikling formåede man i Glasgow at stoppe en negativ udvikling og tiltrække flere indbyggere Glasgow bruger sin kulturarv til at genopfinde sig selv. Stædige nålestiksindgreb har vendt en dagligdag præget af nedslidt industri, lukkede butikker, skidt, møg og jævnlige ildspåsættelser. I dag er Skotlands største by finanscentrum og kulturby. Der er stadig langt igen, men snebolden ruller den rigtige vej. Siden 1980 erne har Glasgow gennemgået en bemærkelsesværdig proces, som har ændret byens image og selvforståelse fra nedslidt tristesse til kosmopolitisk storby. Glasgows strategier for udvikling: Public art kunst i det offentlige rum Lighting the city belysning af historiske bygninger Dressing the city information om tiltag og events Som så mange andre byer har Glasgow også oplevet de-industrialiseringens negative konsekvenser. Byen har nu investeret i kunst, kultur og byudvikling, og en revitalisering af større bydele er sat i gang med mange små tiltag, som tilsammen har gjort en forskel: Restaurering af historiske bygninger og kunst i byrummet, nye funktioner i industribygninger og en del af Glasgows 300 kirker, årlige lysfestivaler og ikke mindst nødtørftige istandsættelser af butiksfacader og billige huslejer, så kreative iværksættere har mulighed for at leje bygningerne og skabe et livligt forretningsliv. Byen har genopfundet sig selv! 1-4/Glasgow. Fotos: Kasper Joen Larsen, Bygningskultur Danmark Tag evt. på studietur til Glasgow og oplev udviklingen med egne øjne. Læs mere om Glasgow på

11 ARKI- TEKTUR- POLITIK SKABER

12 22 BAG OM PROJEKTET BAG OM PROJEKTET 23 DEN DIGITALE VÆRK- TØJS- KASSE BAG OM PROJEKTET ER EN DEL AF REGERINGENS ARKITEKTURPOLITIK, ARKITEKTURNATION DANMARK I Regeringens samlede arkitekturpolitik "Arkitekturnation Danmark" opfordres landets kommuner til at udarbejde deres egen arkitekturpolitik, som beskriver de særlige krav, visioner og mål, der kendetegner kommunen. For at støtte dette arbejde har Dansk Arkitektur Center i samarbejde med KL, Akademisk Arkitektforening, Bygningskultur Danmark og Plan09 udviklet web-sitet Redskaber til kommunal arkitekturpolitik'. Redskaberne er samlet i en digital værktøjskasse, som indeholder inspiration til det daglige, arkitekturpolitiske arbejde, best practise eksempler samt dialog- og formidlingsværktøjer. Projektet er blevet fulgt af en følgegruppe på 20 kommuner, som har leveret input, kommentarer og gode råd til arbejdsgruppen. 1/Workshop med følgegruppe. Foto: DAC Find værktøjskassen på

13 WW.DAC.DK/ OMMUNAL I denne folder kan du få et smugkig i den digitale værktøjskasse, som er resultatet af projektet Redskaber til kommunal arkitekturpolitik. I værktøjskassen kan du finde inspiration til det arkitekturpolitiske arbejde i din kommune. Se hvordan andre har grebet opgaven an og kom godt i gang på Hjemmesiden er tilgængelig fra den 7. november 2008 DAC Dansk Arkitektur Center er et visionarium, der udvikler og formidler arkitektur, byggeri og byudvikling med fokus på fremtiden. DAC er basisfinansieret af et partnerskab bestående af Realdania, Kulturministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet.

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Turisme & verdensarv

Turisme & verdensarv Turisme & verdensarv Kulturarvens superstjerner, side 2 De danske verdensarvssteder, side 4 At finde et fælles ståsted, Roskildeseminaret, side 8 At udvikle en strategi, Jellingseminaret, side 20 At skabe

Læs mere

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation

SAMMEN OM VANDET. Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation Visualisering fra VANDPLUS-projektet i Solrød / Illustration: Active City Transformation SAMMEN OM VANDET Klimatilpasning med merværdi rummer et stort potentiale for kommuner og forsyningsselskaber. Men

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken.

Jean-Pierre van Tittelboom som var plan- og miljøchef indtil den 1. januar 2007, hvor kommunesammenlægningen trådte i kraft kan godt lide tanken. Sammenstød og harmoni Ved kommunalreformen blev Næstved Kommune lagt sammen med fire omegnskommuner. Det har ført til harmoni, det har ført til sammenstød, og det har ført til en planchefs afgang. Og det

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid?

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? BYPLAN NYT 5 3. årgang november 2005 Leder: Liv uden vækst? side 3 Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? side 4 Kan vi lære af svenskerne og af nordjyderne? Regionale strategier side

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere