Titelblad VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titelblad VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER:"

Transkript

1 Kort- og landmålingstekniker Titelblad RAPPORT TITEL: Visualisering af 3d - model VEJLEDER: Lisbeth Kejser (LIK) FORFATTER: Alexander Frost Andersen Kasper H. S. Nielsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: (Alexander) (Kasper) SIDETAL: 29 GENEREL INFORMATION: All rights reserved - ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. MÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til Kort- og landmålingstekniker alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives 1

2 Resumé Vi havde sat os for, at lave en 3D-model af Kollegievængets Blok 26. Det skulle så inddrage tre cadprogrammer, for at se hvilke programmer der egner sig bedst til forskellige fagområder og hvilket program der giver den bedste visualisering. Ved Konstruktion af 3Dmodellen har tre forskellige metoder været anvendt, nemlig digitalisering af eksisterende bygningstegninger, import af totalstationsmålinger og 3D-skanning. Til sidst bliver program filerne sammenlignet med hinanden, for at finde ud af hvilket der er bedst på forskellige punkter. Tegninger har vi fået som pdf. Fra Horsens Kommune, det gav os de grundlæggende mål til bygningerne. Der var en del af tegninger som manglede. Totalstationsmålingerne bestod i at måle alt udefra, det var blandet andet hushjørne og facader. Facaderne var en masse vinduer, hvor der slet ikke var noget mønster i placering af dem, så der var vi nød til at måle alt ind. Vi havde målt alt indefra gården i blok 26 med 3D-scanner. For at få elevatorskakt og trappeopgange med. Alle de målinger og tegninger har vi brugt til at konstruere en 3D-model af blok 26 i hvert program. Undervejs vi har arbejdet i programmerne, har vi set nærmere på og skrevet omkring nogle forskellige punkter, som vi synes var det vigtigste. Der er flere ting der er udeladt. Vi har set på Konstruktion, indlæsning af data og det er både totalstationsmålinger og 3D-skanner. Vi har set på farvelægning og til slut visualisering af modellen i programmet. Vil vi til slut sammenligne dem på nogle forskellige punkter, som inddrage svarene til vores problemformulering. Abstract We have made it a goal making a 3D model of Kollegivevængets Blok 26, it would be in three different cad programs, to see which programs are best suited for different professions and which programs that provides the best visualization. The construction of the 3D model has involved three different methods, measurement from drawings, total station measurements, 3D scanning, eventually the programs becomes compared to each other to find out, what is best at different points. Drawings, we have as a pdf. From Horsens Municipality, it gave us the basic objectives of the buildings. There were a number of drawings which were missing. Total station measurements was to measure everything from the outside. Which included house corners and facades. The facades were a lot of windows where there was not any pattern in the placement of them, so we had to measure everything. We had measured everything from inside the courtyard of block 26 with the 3D scanner. To get the lift and the stairwell. All these measurements and drawings, we used to construct a 3D model of block 26 in each program. Along the way we worked in the programs, we ve looked at and written about some different points that we thought was most important. There are several things that are omitted. We have looked at construction, loading data. We have looked at coloring and finally visualization of the model in the program. We will finally compare them in some different points that involve the answers to our problem formulation. 2

3 Forord Rapporten er en del af et speciale hvor vi går i dybden med et bestemt emne efter eget valg. I dette tilfælde sammenligning af 3 forskellige Cad-programmers visualisering af en 3Dmodel. Vores arbejdsform har været praktisk, hvor der indgår en del målinger, både med totalstation og 3D-skanner. I specialet indgår også konstruktion i Bently Microstation V8i, AutoCad Map 3D 2012, Google SketchUp Pro 8. En speciel tak til: Lisbeth Kejser engageret vejleder Jørgen Ulvit for ideer til speciale Lars Fredensborg Matthiesen for lån og vejledning af 3D-skanner og tilh. Programmer Sara Lund for hjælp med indlæsning af data Horsens Kommune (byggesags afdeling) For tegninger over Kollegievænget blok 26 VIA University College for licens til Bently Microstation V8i og Google SketchUp Pro 8 3

4 Indhold Titelblad...1 Resumé...2 Abstract...2 Forord Indledning med problemformulering Bently Microstation v8i Intro til programmet Konstruktion Indlæse data Totalstationsmålinger D-skanner målinger Farvelægning Delkonklusion AutoCAD Map 3D Intro til programmet Konstruktion Indlæse data Totalstationsmålinger D-skanner målinger Farvelægning Delkonklusion Google SketchUP Pro Intro til programmet Konstruktion Indlæse data Farvelægning Delkonklusion Google Earth Databehandling Opmåling SDL Topcon Konklusion Litteraturliste

5 9. Bilag Bilag 1 Google Earth Bilag 2 scan nøjagtigheder Bilag 3 scan nøjagtigheder Bilag 4 - CD: Bilag 5 Tidsplan og Handlingsplan Bilag 6 Tidsregistrering Bilag 7 Flowdiagram

6 1. Indledning med problemformulering Specialet består i at sammenligne 3 forskellige cad-programmers visualisering af en bygning. Vi vil konstruere en 3D-model op af Kollegievænget blok 26. Vi har taget kontakt til Horsens Kommune og har fået tegninger af bygningen til at digitalisere fra. De tegninger vi har fået, har en del mangler og det løser vi ved at supplere tegningerne med egne opmålinger. Alle facader skal måles op for at give en bedre nøjagtighed, hvor vi skal anvende totalstation. Vi anvender også en 3D scanner, for at få alt indefra gården med. Vi vil så konstuere bygningen i 3 forskellige cad-programmer for at se hvilket program der er bedst. Bedst kan defineres på mange måder, når det drejer sig om at tegne i cad-programmer. Dette projekt vil omhandle vurderinger om pris, visualisering, pædagogik og nøjagtigheder. De programmer vi vil sammenligne med hinanden er; Bently Microstation v8i, Autocad Map 3D og Google sketchup Pro. Hvordan behandler de forskellige programmer opmålingsdata og hvordan virker konstruktions/tegne delen af 3D-modellen i programmerne. Vi vil se på Hvad programmerne kan have af fordele/ulempe i forhold til hinanden. Hvordan visualiseres 3D-modellen i programmerne. Hvilket program er overordnet set bedst til 3D-model visualisering? VI vil aflevere 2 rapporter til vores vejleder og sensor, som vil ind holde en CD 1 med vores 3D model fra hvert program i henholdsvis deres egen fil format og dwg. Endvidere vil der være en handlingsplan, tidsplan, tidsregistrering og flowdiagram 2. 1 Se bilag 2 Se bilag 6

7 2. Bently Microstation v8i 2.1. Intro til programmet Vi valgt Microstation v8i, som første valg da vi havde godt kendskab til det i forvejen. Microstation er et CAD program der arbejder med vektorer som konstruerer med punkter, linjer, kurver, shape/polygoner både i 2d og 3d. Det bliver brugt meget af landinspektører, landmålere-, og rådgivende ingeniørfirmaer ved f.eks vejanlæg. Der findes et hav af tillægs programmer, som eks. Inroads til volumen beregning. Lifa s 3 moduler kan købes som applikation til ind og udlæsning af data mm. Programmet er meget dyrt at anskaffe sig, men også at have kørende det kan anskaffes flere steder tager man og kigger på Lifa s hjemmesiden 4 koster det kr. for fuld version. Så kommer der så også alle de tillægs moduler hvis det er det man vil have. Dog koster det også for hver påbegyndt time at have det kørende prisen kendes ikke, men da Kasper var hos Lifa i praktik snakkede de om, hvor dyrt det var at have det åben Konstruktion Microstation er et meget nemt at tegne og konstruere i, dog når man skal konstruere i 3d er der en del vanskeligheder. Det kræver man starter med et punkt og derfra tegner linjer, dog skal det ses fra bestemte vinkler eks. Front view. Vi fik fat i bygningstegningerne fra Horsens kommune, med alle mål osv. Ud fra de tegninger konstruerede vi blok 26 med linjer. Det var svært at konstruere i 3d,derfor måtte vi skifte metode i rotate view konstant. Vi oprettede en del forskellige lag for at kunne gøre det nemmere for os selv, så når vi f.eks. havde konstrueret taget så kunne vi slå det fra, så det ikke var i vejen for det næste vi konstruerede. På den måde, fik vi et bedre overblik over det tegnede/konstruerede, problemet var dog at, når man så det fra siden og lavede en firkant var det svært at se hvilket hjørne man konstruerede fra. Man var nødt til at prøve flere gange før man ramte det rigtige punkt, da de var placeret oven på hinanden nå man så det i 2d. 3 Lifa er et stort Landinspektør firma med flere afdelinger i danmark (se Lifa.dk for mere info) 4 Se Litteraturliste 7

8 2.3. Indlæse data Microstation er et nemt og hurtigt program til at konvertere forskellige filer vha. import, eller bruge en fil som reference fil. Vi brugte Microstation til at indlæse vores data fra totalstationen og Topcon scanmaster vha. Lifa modulet landind Totalstationsmålinger Da vi fik målt vinduer og døre på facader med totalstation havde vi ikke taget højde for, at vi skulle have 3 kendte punkter, vi havde kun 2 i hver bygning. For at indlæse vores punkt fil, som vi beregnede vha. SDL, brugte vi Lifa s modul Lifaland landind. Vi valgte punktkatalog via mappen og ønskede at den skulle vise punktnumre. Vi havde valgt forkert kode fra starten så vi rettede koden til Lifa s kode 61 nyt punkt, hvilket gjorde det nemmere at konstruere efter. Da vi fik det importet i Microstation skulle punkterne bearbejdes, så vi kunne konstruere vinduerne. Da vi havde tegnet alle vinduer og døre skulle vi skalere hele facaden lidt over de kendte punkter så de lå rigtig i forhold til det vi havde digitaliseret udfra tegninger. Da vi havde gjort det flyttede vi hele den målte facade tættere på den konstruerede, så vinduer og døre var på facaden D-skanner målinger Vi havde været ude og scanne blok 26 med en Topcon scanner, efter en del behandling af vores data kunne importere filen. Vi læste det ind som en reference fil. Vi havde oprettet nogle lag i forvejen så vi kunne tegne efter punkterne. Vi fandt dog hurtig ud af det blev lidt svært da selve filen var meget 8

9 tung. Derfor måtte vi redigere i filen først og så læse den ind igen. Da vi importerede filen igen var filen blevet nemmere at arbejde med, dog stadig tung. Vi tegnede så elevatorenskakten og bygningslinjer fra bygningens tag, som skulle bruges til at flytte elevatorenskakten på plads. Det var ikke så nemt at gøre da der var fejl i filen. Når vi valgte et punkt fra punktfilen, førte det den tegnede punkt ned til en anden kote, som på en eller anden måde var knyttet til alle punkter i filen. Derfor måtte vi konstruere punkter oven i punktfilen først derefter kunne vi tegne linjer mellem de konstruerede punkter. På samme måde måtte vi gøre med bygnings tagets linje. Efter vi havde slettet reference filen gemte vi filen. Vi åbnede vores anden fil med den digitaliserede blok 26 og importerede så vores elevatorskakt fil og flyttede elevatoren så den passede i forhold til blok 26. Vi valgte værktøjet rotate by element så skakten havde samme vinkel som blok 26 og så flyttede vi den på plads via de bygningslinjer vi havde tegnet. Samme fremgangs måde gjorde vi med trappeopgangen så den også blev tilpasset i forhold til blok Farvelægning Der viste sig at være kompliceret at farvelægge flader i 3d. Vi ville gerne lægge farve på hele flader ikke kun hatch (skraveret). Vi fandt nogle Microstation v8i tutorial på youtube.com fandt vi frem til et firma 5 som lavede vejledninger i at favelægge. En n af vejledningerne viste at, for at farvelægge nemmest i 3d skulle fladerne, figur, kasser osv. ændres til solid. For at ændre vores linjer til solid, måtte vi lave flader og via fladerne udfylde med solid. Vi valgte create complex shape og valgte linjerne ud manuelt. Alle sider skal vælges for at give farve på fladerne. Mht gangene stødte vi på et problem.. VI kunne ikke lave en flade på samme måde, da der skulle være et hul i midten. Det første vi gjorde var at lave en flade fra yderste linjer med værktøjet create complex shape, hvilket resulterede i at alt blev til en flade. Derefter lavede vi en flade der hvor hullet skulle være, ved hjælp af de inderste linjer med create complex shape,, hvilket virkede. 5 Envisioncad 9

10 For at vi kunne lave en flade kun for gangen måtte vi vælge værktøjet create Region, og difference. Når man har sat den til difference gælder det om at vælge det som skal være tilbage først (som vist på billede), ellers ender det med at det omvendt. Det tog lang tid at finde frem til metoden da vi ikke kunne finde nogen, som kunne hjælpe os med problemet. Ej heller nettet kunne hjælpe os med problemet. Efter mange forsøg, lykkedes det at skabe den farve til fladen vi ønskede Delkonklusion Microstation har både fordele og ulemper i forhold til at visualisere en 3d model. En af de bedste ting ved det er nøjagtigheden, som det kan vises i x,y,z aksen. Man kan lægge en del forskellige farver på for at vise ens model frem. Ulempen ved det er så det skal være en shape fladen skal have for at man kan lægge farve på og dermed bliver det ikke særligt flot visuelt, især hvis man zoom tæt ind. Det er da heller ikke det visuelle, e, som microstation lægger mest vægt på når man kigger på de muligheder programmet har at tilbyde. Det ligger mere vægt på nøjagtigheden af produktet. 10

11 3.1. Intro til programmet 3. AutoCAD Map 3D 2012 Med AutoCAD Map 3D kan teknikere, planlæggere, korttegnere, landmålere og GISmedarbejdere få direkte adgang til redigering, visualisering og analysering af mange forskellige CAD-data og spatiale data i et velkendt AutoCADmiljø. Korttegningsprogrammet AutoCAD Map 3D er en af de førende tekniske løsninger til udarbejdelse og administration af data, som bygger bro mellem CAD og GIS. AutoCAD Map 3D lader GIS-medarbejdere og andre teknikere arbejde med de samme data, så det bliver lettere at integrere funktioner i ét samlet miljø, hvilket gør arbejdsprocessen mere effektiv Konstruktion AutoCad er et rigtig nemt program at konstruere/tegne i, men det er ikke målrettet direkte til kort- og landmålingsteknikere eller landinspektører. Hvis man arbejder med 3Dkonstruktion, er det faktisk rigtig godt at bruge, fordi man hurtigt kan skrive målene ind på de objekter man skal have med, så giver man bare objekterne en retning med musen, som selv finindstiller i vinkler, i forhold til det allerede konstrueret. Det kan være andre objekter der skal konstrueres parallelt med versionen af AutoCAD Map 3D er meget tung at kører at arbejde i, så det kræver en computer med noget bedre kapacitet, hvis man skal arbejde med større datamængder. Fordi det har tendens til at arbejde langsomt og hele tiden lukke ned eller give nogle visuelle fejl. Programmet en nok mest anbefalet til byggeri, blandt andet bygningskonstruktører og arkitekter, fordi det er meget nemt at konstruere i, især hvis man selv skal sidde og konstruere huse eller bygninger. På billedet til højre ser man påbegyndt konstruktion af blok 26, hvor taget er ved at blive konstrueret. alle 48 lejligheder er vist på tegningen, det giver nemt overblik over blokken, hvor man kan dele de forskellige etager op i forskellige lag, så man altid kan tænde og slukke for dem og for eksempel kun arbejde med stue etagen eller en af de andre etager. Det kan nemt blive meget uoverskueligt, hvis man har alle lag aktive på samme tid, fordi når det er i 3D og der er så mange konstruerede objekter, som krydser indover og imellem hinanden. Så kan 11

12 det godt bliver svært, at skelne de forskellige konstruktioner fra hinanden. Vi arbejder med omkring 13 lag. Jo flere gør det bare nemmere, fordi så kommer man ikke til at have noget tændt, som man slet ikke skal redigere i Indlæse data Totalstationsmålinger Det er desværre en større proces at læse målt data fra totalstation ind. Vi har målt facaderne ind på Kollegievænget blok 26 og vi har haft en del problemer med at få tilpasset dataene til vores allerede konstruerede 3D-model. Men efter mange forsøg med forskellige metoder, er det lykkes. Det ikke noget problem at få vist målingerne i programmet, men de er ikke til at arbejde med eller tilpasse til vores andre mål. Vi brugte en masse tid på at rotate som er at rotere målingerne ind efter nogen punkter, vi kender fra begge målinger, som er ens. Det er noget svære i 3D i forhold til 2D. Stretch har også været lidt til hjælp med at tilpasse målingerne. Men det virkede ikke helt efter hensigten. stretch er hvor du vælger nogle kendte punkter fra begge målinger, mindst 3, og så skulle det tilpasse sig i det rigtige måleforhold. Det virkede så ikke helt, derfor måtte vi have fat i rotate også. Programmet giver en masse fejludslag og giver nogle problemer med koten. Det nemmeste vil være at tage målingerne ind i Microstation i stedet og så gemme en fil til Autocad D-skanner målinger Efter vi har været ude og arbejde med 3D-scanneren, har vi forsøgt at ligge målingerne ind i Autocad, det har der været lidt problemer med, eftersom Autocad ikke helt kan behandle den data vi har målt, men Autocad havde en pointcloud funktion, som så ikke fungerede helt optimalt, så vi tror man skal have et specielt program eller modul til at behandle dataene til indlæsning i Autocad. Fra 3D-scanningen er det trappeopgangene og Elevatorskakt der er vores mål af få tilpasset vores andre målinger og konstruktioner. Det gjorde vi ved at tegne efter punktskyerne, som bestod af ca. 1 million punkter. Det var næsten ikke til at arbejde med i Autocad pga. programmet bliver meget tungt og langsomt ved større datamængder, men det lykkes at få nogle streger ud af det som kunne angive placering af elevatorskakten og trappeopgang og så kunne man ligeså stille begynde at tynde ud i de andre punkter og til sidst ende med at have en simple kasse, som visualisere både elevator og trappe opgang. 12

13 3.4. Farvelægning At give objekterne farve var i starten lidt af et problem, det var ikke sådan lige til. Fordi det kunne give nogle andre farve, end dem man havde valgt og så var det heller ikke hele objektet der blev farvet. Man kunne enten lave en solid, som ville fylde objektet ud med den farve man nu havde valgt, men det krævede så også at hele objektet var en lukket polygon. Det er der nemlig ikke nogen af vores konstruktioner der er. Vi ville også gerne have lagt farve uden på objekterne i stedet for, så man stadig kunne se objekterne indefra. På billedet til højre ser man Blok 26 indefra gården. For at give farve uden på objektet, altså fladerne, skulle man bruge EXTRUDE og LOFT. Ved dem skulle man farve hver eneste flade på alle objekter, så det var bestemt en smule tidskrævende, men giver bestemt også et fint resultat uden fejl, ved den metode. EXTRUDE kunne give en flade med farve i z retning, altså højden. Det var simpelt nok. Man valgte bare en konstrueret streg skrev EXTRUDE og træk så en flad kasse hen hvor den skulle slutte og så laver den en farvet flade. LOFT kunne give en flade i x og y retningen. Her skulle man i stedet markere to streger, hvor der skulle være en farvet flade imellem. Derefter skulle du skrive i command linjen hvilken retning flade skulle have. I vores tilfælde valgte vi to streger skrev så LOFT og bagefter PATH og trykkede på en streg på modsatte side og det giver så den farvede flade i x og y retningen. EXTRUDE og LOFT var faktisk ikke svært at bruge, man skulle bare huske at se efter at man bandt fladerne til de rigtige punkter. EXTRUDE og LOFT blev brugt hele vejen rundt på 3Dmodellen og gav et flot resultat. Udover at den modsatte side man farve blev altid mørk, som om den ville give skygger af modellen på en eller anden måde. Det problem fik vi løst ved at taste MAT i commandlinjen og så åbnede en materiale browser, så skulle der skrives vsmaterialmode efterfulgt af et 2 tal. Så kunne man vælge mellem en masse forskellige flader materiale. 13

14 Autocad har en svaghed, ved at det arbejder rigtig dårligt sammen med andre programmer. Det arbejder ikke for godt sammen med Microstation, Det vil altså sige det giver nogle problemer i Autocad, hvis filen kommer fra Microstation. Men vi oplever ikke rigtig nogen problemer den anden vej. Altså hvis en fil kommer fra Autocad til Microstation. For der oplever vi ingen større problemer Delkonklusion Autocad giver god visualisering af Blok 26, det er nemt at bevæge sig rundt i programmet og se bygningen fra forskellige vinkler. Du kan nemt og hurtigt se mål på de forskellige konstruktioner og ved et enkelt klik se areal af enten en flade eller en polygon, men som nævnt tidligere, kræver det en computer med god kapacitet. 14

15 4. Google SketchUP Pro Intro til programmet Da vi valgte SketchUP pro 8 som vores tredje 3D program, kendte vi intet til programmet. Det vi havde fået at vide, var at det skulle være et nemt tegne/konstruktions program der var godt til visualisering.. Vi så en del tutorial 6 som hjalp en del ved brugen af programmet. Det var meningen vi ville tegne det hele for bunden af, men det fandt vi hurtigt ud af, at vi ikke kunne, da det tog alt for lang tid og var for svært. Så vi importerede det vi havde konstrueret i Microstation, hvor vi havde redigeret og transformerede det vi havde opmålt med Topcon og totalstation. Vi kunne godt indlæse en dwg fil vha. import. Det gav dog lidt problemer da den havde ændret på data, men det kunne godt bruges ved at redigere i dataen. Det var vigtigt at oplysninger om trappeopgangene, de 4 bygningens ydre mål og alle facade med mål til vinduer og døre var i filen. Programmet kan bruges af alle også på amatør plan da det ikke koster mere end 400 pund 7 online, men det kan også fås gratis dog i en ikke pro udgave. Det samarbejder arbejder også med google earth Konstruktion For at vi kunne komme i gang havde vi oprettet lag som vi brugte til at tegne i så bygningen fik de samme mål som det vi havde målt op. Det tog en del tid pga. man konstant måtte rette i det man tegnede fordi det forbandt objekterne sammen med det importerede. Vi tegnede i flader, hvilket var meget nemt at gøre i 3d, da vi havde det importerede at tegne efter. Vi fik opbygget vores 4 bygninger, og begyndte at tegne vinduer og døre til bygningen. Det skulle gøres i flere trin. Først tegnede vi flader oven på det importerede og der efter flyttede vi fladen gennem bygningen med push/pull værktøjet. Så slettede vi den ydre flade så vi kun havde side flader tilbage. En af de ting som gør det nemt at 6 Se litteraturliste 7 Se litteraturliste 15

16 arbejde i SketchUP er at man nemt kan flytte hjørner ind på en anden flade. For at gøre det nemt, fandt vi ud af at man skulle slette den ydre flade så var kun 3 flader forbundet med et hjørne. Glemte man at slette det lavede sketchup selv en trekant af den ydre flade, hvilket gav nogle problemer senere hen. Hvis man ikke slettede den trekant før man flyttede et hjørne forbandt den flere linjer sammen så der skulle redigeres en del mere. For at flytte et hjørne til fladen brugte vi flytte værktøjet move, derved blev vores døre og vinduer forbundet med bygningen og vi kunne nu lave hullet til dem vha. push/pull. Da vi havde flyttet på det mere end en gang lavede den flere linjer end vi ville vise derfor skulle vi slette en del linjer for hver gang vi push/pull en flade. Aluminiums vindues kasserne tog særligt lang tid at konstruere da vi skulle bearbejde dem flere gange for at de fik den rette form. Først skulle vi konstruere som alle de andre vinduer, så derefter at pull (hive) dem ud igen og så lave en flade på den som skulle pushes (skubbe) ind for at give dem indhak så der var en del falder som skulle rettes Indlæse data Sketchup pro kan nemt integrere andre kendte fil typer så som dwg og dxf via import. Vi brugte det vi havde lavet fra Microstation, ved at gemme som dwg fil, og importerede den. Det var ret nemt, det eneste det krævede var bare at vi flyttede det rundt så det var i 0,0,0 i det ene hjørne. Vi fik importeret alt i en fil incl. totalstationsmålingerne samt scanningerne, så vi brugte de mål til at digitalisere efter, så vi havde snittet fra bygningen, elevatorskakten, trappeopgang, gange samt vinduer og døre. Da vi importerede data, fik vi også de lag med som vi havde fra Microstation. Så vi kunne tegne i hvert lag og slukke for dem vi ikke havde brug for Farvelægning Det viste sig at lægge farve på flader var meget nemt. Vi valgte farvespanden og fik så et bredt udvalg af farver. Vi kunne også vælge mange andre muligheder så som sten, tag, mur osv. Vi valgte mursten, beton og græs. Man kan også redigere ved at vælge edit, så farvevalget ændres, fx kan gennemsigtigheden af farven tones op og ned. Det gav en masse muligheder, men vi ønskede at farver og materialevalg, skulle være så tro imod virkeligheden som muligt af hvordan blok 26 ser ud. Det tog en del tid at farvelægge vinduer og døre, da alle flader ikke havde ens farve. Vi skulle konstant skifte 16

17 vinkel for at kunne give dem korrekt farve, især aluminiums vindue kasserne som stikker ud fra bygningens facade krævede tid Delkonklusion Sketchup Pro er et program som ligger meget vægt på det visuelle, hvilket tydeligt kan ses i de muligheder, som sketchup har at tilbyde i farvevalg. Det er et meget flydende program da filerne ikke fylder noget, hvilket gør det fremragende at bruge til fremvisningen af ens produkt i møder, konferencer osv. Programmet er meget nemt at bevæge sig i så du kan skifte vinkel hurtigt og nemt uden du mister overblikket. Sketchup Pro kræver ikke meget plads på harddisken og de skp. filer man danner, fylder heller ikke meget, så det kræver ikke meget af ens pc. Det gør også programmet at bruges af mange også på amatør plan da det er meget nemt at bruge og det er også nemt af få hjælp via de vejledninger der findes via sketchup selv eller via søgning på nettet. 17

18 5. Google Earth Vi har lavet et forsøg med at ligge kollegievængets blok 24, 26 og 28 ind i Google Earth gennem Sketchup. Så de bliver vist i 3D. Først oprettede vi en google konto for at registrere os online. Alle kan derefter uploade bygninger. Der er nogle forskellige krav, bygninger skal ligne dem i den virkelige verden og placeres korrekt på kortet. Derudover skal modellen en lav opløsning, da Google Earth ellers bliver langsomt at bevæge sig rundt i. Man skal gennem Sketchup hente positionen ind fra Google Earth og derefter placere sin bygning præcist i de rigtige koordinater. Det gjorde man ved at vælge geo-location og så trykker add Location. Så henter man et billede ind af det område modellen skal placeres på og så placere man det så det passer geografisk. Dette er den eneste måde det kan gøres på. Inde man vælger det endeligt kan man trykke på noget der hedder preview in google earth, hvor man så kommer ind i google earth for at se om det passer helt præcist. Til slut går du ind i 3D-warehouse, hvor du uploader din bygning og den placering du er kommet frem til. Bygningerne skal så godkendes af Google Earth Warehouse Teamet først, før man kan se det fra andre computere inde i Google Earth. Se bilag 1 for bygnigner i Google Earth. 18

19 6. Databehandling 6.1. Opmåling Vi fik udleveret tegninger fra Horsens Kommune i pdf. filer 8 vi gennemgik tegningerne af bygningen og fandt hurtigt frem til vi manglede en del mål. Vi bestemte os for at måle de udvendige facader i lokalt koordinatsystemsystem. Vi målte 2 kendte punkter i hvert øverst hjørne af bygningen. Vi målte hver hjørne af hullet til vinduer og døre, det var et vurderings spørgsmål fra gang til gang, hvor hjørnet var. Vi udlæste data fra Leica totalstation 1200+, som obs. filer. Kommentar [VIA1]: vilke filer fik I? Vi var uden i uge 10 og opmåle gården til blok 2 med Topcon laser scanner, hvor Lars hjalp os med en prøve scan dagen før, for at vi kunne lære at betjene scanneren. Vi satte 10 tagets plader op så vi kunne skyde til 5 targets fra hver opstilling. Vi havde 4 opstillinger et i hvert hjørne. Vi opstillede på 1 sal pga. at scanners vinkel kun er på 70 grader i alt så for at vi kunne få toppen af bygningen med måtte vi opstille på 1 sal. Vi havde dog et problem vi havde ikke nok targets plader til at dække behovet til, at vi havde 3 targets som gik igen til hver opstilling. Derfor er opstilling 1-4 og 2-3 knyttet med 3, mens de andre 1-2, 1-3, 2-4 og 3-4 kun er knyttet med SDL Vi opbyggede et fikspunkt fil i textpad, hvor vi knyttede vores 2 kendte punkter til et lokalt system. Vi brugte obs. - og fikspunkt filerne fra den polære detailmåling, hvor vi fik et punkt fil og resultat fil. For at vi kunne tilpasse vores målinger på plads, til det vi konstruerede fra tegningerne måtte vi rette i vores punkt fil. Før vi kunne rette i vores punkt fil var vi nødt at finde vores x,y og z i Microstation til de 2 kendte punkter og lave en ny fikspunkt fil. Derefter åbnede vi vores punkt fil i SDL i SGE mode, hvor vi valgte alle vores punkter under udvælg, Redigér og skifte kote(z). Kommentar [VIA2]: lidt nutid og datid - havde Kommentar [VIA3]:??? Vi måtte tilpasse vores kote så de passer med vores konstruerede tegning, dog skulle man huske det skulle være relativ man skal vælge, da det skal Kommentar [VIA4]: Hvad? 8 13 pdf. bygnings tegninger, oversigtskort, tværsnit, stue- først og anden sal samt tagplans tegninger 19

20 rettes efter et punkt. For at finde ud af hvor meget der skal rettes til skulle man finde koten i punkt - og fikspunkt fil og differencen mellem det samme punkt skulle man bruge bare huske hvis det skal trækkes fra skulle der stå minus foran. Når man har rettet koten til skulle man åbne Plan transformation og beregne en ny punktfil Topcon Da vi opmålte med Topcon laser scanner, hvor vi brugte programmet Topcon scanmaster field til bærbaren til at styre den med via usb stik. Først oprettede vi et nyt projekt og derefter en scan position. Derefter fandt vi de targets, som vi kunne se fra opstillingen og det skulle vi gøre manuelt. Vi grov indstillede via 2 skiver på scanneren, og slog over på kamera og fin indstillede og begyndte at skanne. Det var vigtigt at vi valgte den rette opstilling først det Topcon scanner ner kun havde en horisontalt vinkel på 70 grader. Efter vi havde fundet de targets vi kunne se. Startede vi en ny scan og image. Inden vi startede scan opsatte vi det område vi ville have scannet, da vi ikke havde brug for en 360 graders scan. Det gjorde vi ved at definere en top en bund og hvor langt til venstre og højre vi ville have scannet. Det gjorde vi ved alle fire opstillinger. Til behandling af vores data brugte vi Topcon scanmaster, hvor vi indlæste vores data fra projektet i Topcon scanmaster field.. Vi fik så 4 stationsmålinger lagret, som vi så skulle forarbejde. For at kunne arbejde videre med dataene skulle vi sætte målingerne sammen til en samlet måling. For at vi kunne det skulle vi sætte orientere targets så de passede sammen, hvor vi så udvalgte dem manuelt. Der skulle 3 targets til for at de kunne sammensættes.. Vi satte 1-4 og sammen, men da vi så prøvede at sætte de 2 nye punktfiler sammen gik det helt galt. På en eller anden måde er den ene måling spejlvendte. Vi kunne ikke danne en ny punktfil med begge målinger som vi håbede på. Punktfilerne blev ved med at have data som 2 målinger 1-4 og 2-3. Vi fik en del hjælp fra Lars 10 og en manual, men intet hjalp så vi bibeholdte 2 punkt skyer og udlæste dataene. Vi brugte meget den manual 11 som vi fik tildelt for at kunne løse vores problemer. 9 Se bilag 2 og 3 for nøjagtigheder på scan 10 Lars Fredensborg Matthiesen Lære på VIA Horsens universitet 11 Se litteraturliste 20

21 7. Konklusion Når man har set på, hvordan de forskellige programmer behandler opmålingsdata, så er Microstation klart det program man vil vælge, eftersom det har moduler og lign. Til at indføre både totalstationsmålinger og målinger fra 3D-scanner. Autocad og Sketchup har slet ikke nogen funktioner, der kan måle sig med det. Når man så ser nærmere på konstruktionsdelen, så er Autocad klart et program man vil vælge fordi det er så nemt at tegne i. Det giver dig nemt, meget præcise mål og har et uendeligt valg af værktøjer, til at hjælpe dig på vej. SketchUp vil så altid være det hurtigste at konstruere i og giver et meget flot visuelt billede af modellen, men det vil aldrig blive ligeså præcist, som nogen af de andre programmer. Sketchup kan heller ikke bruges, i nogen fag indenfor byggebranchen. Microstation er ikke særlig godt visuelt i forhold til Autocad, man mærker nemt at de har lagt deres vægt på præcision i stedet for visualitet. Når man ser på fordele og ulemper programmerne har i forhold til hinanden, så man faktisk ude i at programmer har fordele og ulemper hver især. Microstation er formidabelt til behandling af opmålingsdata og arbejder fint sammen med andre programmer. Det er et program en kort- og landmåler og landinspektør vil kunne finde størst nytte i. Visualisering i microstation er knap så god, men det har ingen betydning i forhold til dets præcision og nøjagtighed. Autocad er meget flot visuelt og der er rigtig mange muligheder for at designe dine modeller helt efter dine egen behov, til fremvisning til møde evt. Det er program der ikke kun giver dig mulighed for at designe det flot visuelt, men også konstruktionsmæssigt er det et godt program. Det egner sig uden tvivl til Arkitekter og bygningskonstruktører. Autocad er et program der kræver en computer med god kapacitet ellers bliver det tungt at arbejde i. Autocad er ikke for godt kompatibel med at modtage filer fra andre programmer, men fungere fint den anden vej. Sketchup har ikke nogen mulighed for at indlæse opmålingsdata, men er til gengæld det program der er bedst visuelt, det kræver ikke ret meget af computeren, det ser godt ud, og det er rigtig nemt at arbejde og redigere i. Men præcision og nøjagtighed er ikke en faktor i sketchup. Det egner sig til en bred målgruppe. Det er et program som kan bruges af alle brancher også på amatør plan. Man vil nok på professionelt plan bruge det til fremvisning, men kun pga. dets visuelle færdigheder. Ser vi på det visuelle plan og sammenligner alle 3 programmer er der ingen tvivl om, at man vil vælge SketchUP Pro. Dels fordi det nemt at køre, det har mange flere valg muligheder at farvelægge det tegnede, og det er nemt at bruge. Hvis man vil have der skal være mere nøjagtigt til brug at konstruktion så er det AutoCAD som løser begge problemstillinger bedst. Microstation er udelukket i begge forhold da programmet ikke kan vise det visuelt godt nok, som AutoCAD kan, men nøjagtigheden er det samme som AutoCAD. Så på baggrund af vores arbejde med 3D-modeller finder vi Autocad som det bedste program, både visuelt og konstruktionsmæssigt. Her ser vi bort fra problemer med indlæsning af data. 21

22 8. Litteraturliste på denne hjemmeside kan man se alt hvad microstation kan byde, men pris findes på under Bentley produkter vejledning til sketchup pro 8: prise på AutoCad Map: priser for sketchup pro 8: https://sketchupprostore.appspot.com/product-view.ep?pid=cosu80new Vejledning til at uploade modeller til Google Earth Flowdiagram signaturer (extrakt) Geodata flowdiagram frit efter ICA og ITC Flowdiagram_jrl.doc (lavet af Jarl) Manual til Topcon Scanmaster lånt af Lars Fredensborg Matthiesen, lære på VIA Horsens universitet 22

23 9. Bilag Bilag 1 Google Earth 23

24 Bilag 2 scan nøjagtigheder 24

01-04-2014 SketchUp 2014

01-04-2014 SketchUp 2014 01-04-2014 SketchUp 2014 Hans Lyche Dahl Heiselberg SKIVETS.DK Hans Heiselberg - Skive Tekniske Skole Side : 1/16 SketchUp i undervisningen SketchUp er et let tilgængeligt tegneprogram, hvor brugeren kommer

Læs mere

9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d. 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning

9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d. 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning KURSUSPLAN - RHINOKURSUS v/ole EGHOLM JACKSON MANDAG 5/10 9:00-9:45 forelæsning: digital tegning - 2d 10:30-10:40 gennemgang øvelse 1: opsætning af scannet tegning 10:40-12:00 øvelse 1: opsætning af scannet

Læs mere

MicroStation 3D for begyndere

MicroStation 3D for begyndere MicroStation 3D for begyndere Indledning Indhold Indledning... 1 Terræn model... 2 FÅ VIST TERRÆN MODELLEN MED FLADER PÅ... 3 Drapere raster refererence over terrænet... 4 NU ER DU IGEN KLAR TIL AT FÅ

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

KOMPENDIUM i Google SketchUp

KOMPENDIUM i Google SketchUp KOMPENDIUM i Google SketchUp UDVIKLINGSKURSUS Design og IT d. 21. maj 2008 ved arkitekter maa Cecilia Nilsson og Susanne Andersen fra SCAN arkitekter (www.scan-ark@mail.dk) Formålet med kurset er at give

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter - sidste rettelse: 10/06/2005 side 1 Indholdsfortegnelse Kort oversigt over dgn2osg... 3 Systemkrav... 3 Funktionalitet...4 Geometri...4 Materialer...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Laserscanning og thermofotografering.

Laserscanning og thermofotografering. Laserscanning og thermofotografering. Drapering af thermografi over en 3D Model. Afgangsprojekt Stefan Mørk og Teis Mortensen Juni 2012 Kort- og landmålingstekniker Titelblad RAPPORT TITEL:. VEJLEDER:

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual Indhold 1. Installering af pcon.planner ME... 3 1.1 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)... 5 2.4 Arbejdsområdet...

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af opslagsfil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af opslagsfil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 4 Indlæsning af datafil i scanneren... 6 Brug af scanneren... 7 Sådan scanner du... 7 Tømning

Læs mere

Photofiltre nr. 85 Lave grafikbillede hvor vi bruger plugins side 1

Photofiltre nr. 85 Lave grafikbillede hvor vi bruger plugins side 1 Lave grafikbillede hvor vi bruger plugins side 1 Vi skal nu sammensætte et grafikbillede hvor vi bruger 2 plugins som kan hentes på min hjemmeside www.pensionistedb.dk under Photofiltre. Denne hedder Image

Læs mere

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S

Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Autocad manual for Bent Jensen Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Indholdsfortegnelse Formål... 1 Firma standarder... 1 Revision... 1 EDB- Organisation... 1 CAD- system... 2 Biblioteksstruktur... 2 Serverens

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Frit efter Henning P, Ishøj

Frit efter Henning P, Ishøj Frit efter Henning P, Ishøj INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Start af Inventor.... 3 Opsætning:... 4 Oprette en tegning i Inventor:... 5 Gemme funktionen... 9 Åbne og starte på samme tegning:...

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

SEE Electrical V7R1 Build 20

SEE Electrical V7R1 Build 20 SEE Electrical V7R1 Build 20 Build (Sorteret stigende) Build 14 Beskrivelse - Åbning af projekter fra stifinder ved dobbeltklik Det er nu muligt at åbne ved dobbeltklik i stifinder (Hvis Bruger kontrol

Læs mere

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42

QUICKGUIDE. til Skab overflade i icp41/42 til Skab overflade i icp41/42 1. I denne guide gennemgåes hvordan der skabes en overflade. Vi vil tage udgangspunkt i en afgravning til et rør mellem 2 brønde som vi kender punktnumrene på. Dette er blot

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport.

Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. Brugsanvisning til SyreN ph Rapport. For at installere SyreN ph Rapport, indsæt BioCover USB stik i computer. Nedenstående program forefindes på USB: Ved at klikke på SyreN ph Rapport mappen åbnes mappen

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning

Dataudlæsning/indlæsning. Generelt om udlæsning/indlæsning af data. Andre udlæsnings/indlæsningsfunktioner. Dataudlæsning Generelt om udlæsning/indlæsning af data Forskellige principper I programmet er der en række forskellige funktioner til at udlæse/indlæse data. Dataudlæsning/indlæsning (Beskrevet i dette afsnit af vejledningen)

Læs mere

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER 04-05-2015 Bygningskonstruktøruddannelsen Nikolaj Reuss Dideriksen Bo Kolman VIA University College, Aahus Halmstadsgade [RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER TITELBLAD Rapport titel: Rapport 4.

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

TØMRERFAGET. AutoCAD 3D for. Undervisningsmateriale. Indhold

TØMRERFAGET. AutoCAD 3D for. Undervisningsmateriale. Indhold AutoCAD 3D for TØMRERFAGET Undervisningsmateriale Indhold Indledning...2 AutoCAD brugerinterface...2 Anbefalede O snap s...2 Orientering i 3D rummet...3 Visuel fremstilling...3 Skabelon...4 Lag...4 Grundlæggende

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt

Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere. Generelt Brugervejledning for avancerede KortInfo-brugere Generelt Generelt Websitet er delt op i et venstrepanel, et kortvindue med en værktøjslinie over, og et højrepanel. Højrepanelet er i mange tilfælde foldet

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holddeltagere Indhold Sådan tilmelder du dig et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan ser du oplysninger

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING 3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING Velegnet til: Komplet målfast 3D model til brug for projektering As-built dokumentation Opmåling til facade- og bygningsrenovering Opmåling af broer m.m. i trafikerede

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Triangulering af Danmark.

Triangulering af Danmark. Triangulering af Danmark. De tidlige Danmarkskort De ældste gengivelser af Danmark er fra omkring 200 e.kr. Kortene er tegnet på grundlag af nogle positionsangivelser af de danske landsdele som stammer

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

WHITEPAPER: ARCHICAD PILOT PROJEKT!

WHITEPAPER: ARCHICAD PILOT PROJEKT! WHITEPAPER: ARCHICAD PILOT PROJEKT August 2014 POLYFORM & BIM Equity 1.0 PROJEKT: BELLA KARRÉ 5 Dette whitepaper beskriver metode og workflow for design og projektering hos POLYFORM Arkitekter af Bella

Læs mere

om YouTube og barcodes i undervisningen

om YouTube og barcodes i undervisningen Broadcast yourself om YouTube og barcodes i undervisningen På dette mediacard skal vi arbejde med video og videodokumentation af faglige emner i undervisningen, som skal deles på YouTube og omsættes til

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15

Numeriske metoder. Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn. Side 1 af 15 Numeriske metoder Af: Alexander Bergendorff, Frederik Lundby Trebbien Rasmussen og Jonas Degn Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Matematik forklaring... 3 Lineær regression... 3 Numerisk differentiation...

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her

Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Picasa Brugerflade Den øverste linie kaldes for menulinien eller kommandolinien. Alle menuer kan man finde her Linien er bygget op på samme måde som i andre Windows programmer f.eks. Word, Excel Klik på

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Quick Guide for TopSURV RTK

Quick Guide for TopSURV RTK Quick Guide for TopSURV RTK GRS-1 GNSS og TopSURV v7.x Version 1.00 August 2010 1 Topcon hurtig guide til GNSS GRS-1 GPS+Glonass Modtager. GRS-1 Skrivebord, Windows mobile 6.1 Start for navigering til

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 EASY 3000/ EASY 4000 BRUGER Indholdsfortegnelse 1. Indledning og brug side 2 2. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade side 3 Reservation side 4 Sprog side 5 3. Brugerfladen på Internettet side

Læs mere

Unity Guide 1 CONTENTS

Unity Guide 1 CONTENTS Unity Guide 1 CONTENTS Unity interface... 2 Components... 4 Materials... 7 Scripts opbygning... 8 Terrain... 8 Animations... 9 Particle system... 11 Audio... 11 Sprites... 12 GUI... 14 UNITY INTERFACE

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Revit LT 2013 Parcelhus

Revit LT 2013 Parcelhus Revit LT 2013 Parcelhus Frede Uhrskov Forord Dette kursus gennemgår de helt grundlæggende elementer i Revit LT 2013. For at få det rette udbytte af Revit LT 2013, er det meget vigtigt, at man følger et

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere