OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 2014 LABLAND ARKITEKTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 2014 LABLAND ARKITEKTER"

Transkript

1 OMRÅDEFORNYELSEN I LIHME skitseforslag - september 014 LABLAND ARKITEKTER

2 indholdsfortegnelse projektmappe INDSATSOMRÅDER NATUR OG LANDSKAB en by omgivet af landskab 4 NATUR OG LANDSKAB 60 landskabsperspektiv 5 VEJKRYDSET I LIHME tre tidligere fornyelser 6 GRØNNE BYPORTE begrønnende fartdæmpere 7 Ortofotos (DDO land): COWI har den fulde ophavsret til de ortofotos (DDO land), der vises som baggrundskort. Denne funktion, med ortofoto som baggundskort, må derfor kun anvendes af Miljøministeriet, regioner og kommuner med tilhørende institutioner, der er part i Danmarks Miljøportal, i forbindelse med de pågældende institutioners myndighedsbehand ling indenfor miljøområdet, samt af privatpersoner til eget personligt brug. Linket må ikke indgå i andre hjemmesider. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges. LANDSKABET I BYEN fornyet liv og frodighed 8 MATERIALER den røde teglsten 9 INVENTAR stole og bænke 10 INVENTAR identitetsskabende inventar 11 Eksisterende forhold torvet i dag 1 Eksisterende forhold byparken i dag 1 torvet plan 1:00 14 torvet visualisering 15 BYPARKEN plan 1:00 16 BYPARKEN visualisering 17 referencebilleder inspiration til torvet og parken 18 TIDSPLAN 19 økonomi skitsefasen 0 Øverst: Luftfoto over Lihme Nederst: Lihme Kirke Projektet er en viderebearbejdning af de helhedsorienterede projekter, Skive Kommune sammen med borgerne i Lihme har udarbejdet for at styrke Lihme som et attraktivt bo- og levested. Projektmappen er en opsamling og dokumentation af skitserings- og beslutningsprocessen i skitsefasen udviklet i et tæt samarbejde mellem Sille Christiane Linnet v/ Skive Kommune, borgerne i Lihme og LABLAND ARKITEKTER v/ Annemette Andersen og Søren Kristensen. LABLAND ARKITEKTER 014

3 indsatsområder trafiksikring af vejkryds Vejkrydset i Lihme bærer præg af en tung trafik, hvor trafikanterne generelt kører i for høj en fart. Krydset er over flere omgange forsøgt fornyet med henblik på at nedsætte billisternes fart, dog uden held. Vi samler op på de erfaringer, man har gjort sig op gennem årene og etablerer nye fartdæmpende foranstaltninger. FORNYELSE AF pladsen ved dagli brugsen Denne plads benyttes hovedsageligt af cykelturister, der gør et kort ophold, under deres rejse. Pladsen er meget åben og bærer præg af mange forskellige tiltag og elementer gennem tidens løb. Dette projekt har en vision om at gøre pladsen til et hyggeligt, intimt torv, der opfordrer til ophold og sociale interaktioner i tæt samspil med Dagli Brugsens aktiviteter. FORNYELSE AF pladsen bag forsamlingshuset Pladsen, der ligger bag forsamlingshuset, har et tomt og gråt udtryk over sig. Pladsen består hovedsageligt af asfalt og beton og er generelt menneskeforladt, på nær når den lokale bus afgår og ankommer. Vi bryder betonen ned på pladsen, anlægger en park af træer og skaber en lang passage, der opfordrer til gennemgang. Derudover skabes en lysning blandt træerne, hvor der anlægges en multifunktionel aktivitetsplads, der skaber rammerne for mere permanent ophold og nye aktivitetsformer i byen. Aktivitetsformer, der henvender sig til en bred gruppe af brugerne og kan ændres over tid. Pladsen ved forsamlingshuset Pladsen ved brugsen Trafiksikring af vejkryds

4 natur og landskab en by omgivet af landskab Landskabstyper Lihme er en smuk og karakterfuld landsby omgivet af et 60 graders landskabsperspektiv. Det omkringlæggende landskab kan deles op i fire landskabstyper: Fritidslandskabet (Gyldendal Havn, campingpladsen og sommerhusene) Morænelandskabet (de omkringliggende marker) Kystlandskabet (Limfjorden og de kystnære arealer) Det historiske landskab (Lihme Kirke, Spøttrup Borg og Kaas Hovedgård) Begrønnelse af byen Med den nyanlagte natursti rundt om Lihme, får borgerne muligheden for at komme ud til byens naturskønne omgivelser. Dette projekt ønsker at synliggøre landskabet endnu mere og trækker landskabet ind som en del af selve byen. Dette skal gøre landskabet og Lihme til en grøn og bæredygtig by, hvor landskabet og det grønne er i fokus og bidrager til byens idenditet og karakter. 4 Venstre øverst: Gyldendal Havn Venstre midten: Kysten ved Limfjorden Øverst højre: Udsigt over Lihmes morænelandskab Nederst: Spøttrup Borg

5 natur og landskab 60 landskabsperspektiv det historiske landskab fritidslandskabet 60 graders landskabet landskabsperspektiv Lihme kystlandskabet morænelandskabet 5

6 vejkrydset i lihme tre tidligere forsøg fartdæmpende ændringer Vejkrydset i Lihme har gennemgået markante ændringer op gennem tiden i forsøget på at dæmpe hastigheden på trafikken: Anlæggelse af vejchikaner på Amtsvejen Hævning af vejfladen i krydset Udvidelse af krydset i svinget mellem Kåsvej og Ålbækvej samt anlæggelse af midterhelle ved Kåsvej Vores forslag til den nye renovering af krydset er en opsamling af tidligere tiders erfaring, samholdt med nutidens krav og ønsker med særligt hensyn til de forskellige trafikformer og trafikanterne, der dagligt bruger krydset. Øverst: Krydset set fra Amtsvejen Midterst: Udvidelsen af krydset Nederst: Nuværende vejchikane ved Kåsvej 6

7 grønne byporte begrønnende fartdæmpere fire grønne byporte I forbindelse med renoveringen af vejkrydset anlægges fire grønne byporte langs byens indfaldsveje i umiddelbar nærhed til vejkrydset. Byportene etableres som en dobbelt chikane, hvor form, placering og afstand tilpasses de eksisterende forhold på stedet og i forhold til de gældende vejregler på området. Byportene indsnævrer vejens bredde i begge retninger og medvirker sammen med plantning af træer til nedsættelse af hastigheden, før ankomsten til krydset. For at understøtte denne hastighedsnedsættelse anlægges der rumlefelter mellem vejchikanerne.rumlefelterne markeres med termoplast i samme farve som fortovets belægning og bliver en visuel forbindelse på tværs af vejen. AMTSVEJEN nyt fortov afstand meter grøn byport rumlefelt grøn byport afstand meter I forbindelse med renoveringen af vejkrydset genskabes krydsets oprindelige form på hjørnet af Kåsvej og Ålbækvej. Fladen på det eksisterende vejkryds sænkes til samme niveau som de tilstødende veje og betonbelægningen erstattes med en ny asfaltbelægning. nyt fortov eksist. fortov Øverst: Planudsnit, der illustrerer de grønne byporte og mellemliggende rumlefelter - mål 1:100 Nederst: Rumlefelter af termoplast - Prags Bouldevard 7

8 landskabet i byen fornyet liv og frodighed landskabet i dag Belægningen i byen og på begge pladserne er præget af gråtonede nuancer. Hist og her er der plantet et træ eller et blomsterbed, men byens offentlige rum mangler den frodighed og begrønnelse, der er at finde i borgernes baghaver og i byens omkringliggende natur og landskab. landskabet i fremtiden I byens fremtidige landskab trækkes den naturskønhed, der findes rundt om Lihme ind på byens pladser, i form af karakterfulde prydtræer. kirsebærtræer Kirsebærtræet stod tidligere ved ankomsten til Lihme skole og bidrog i sin smukke blomstring og høstfarverne til stedet og byens karakter. Kirsebærtræet er derfor ikke et fremmed træ for Lihme og relanceres i fremtidens Lihme, idet der plantes kirsebærtræer som prydtræer på torvet og i parken. I denne forbindelse suppleres der med varierede sorter under særlig hensyn til blomstring og høstfarver. landskabet landskabet landskabet 8 landskabet Venstre øverst: Asfaltlandskab bag forsamlingshuset Venstre midten: Prydtræer på åbne pladser Øverst højre: Japansk kirsebærtræ i blomstring Nederst: Diagram, der illustrerer, at landskabet skal trækkes ind på pladserne

9 materialer den røde teglsten Et historisk og særegnt materiale Lihme er kendt for sine røde tegl- og munkesten, et byggemateriale som de tidligere borgere i Lihme har haft lige ved hånden, da jorden i området er særligt mergelholdigt (ler- og kalkholdig). Denne særlige jord dannede grobund for de teglværker, der tidligere dominerede området. De søer og vandhuller, der i dag ligger i og omkring Lihme, er rester efter disse såkaldte mergelgrave, hvor teglværkerne udgravede deres mergel. Den røde teglsten har stadig en fremherskende rolle i Lihme, hvilket særligt ses på facaderne langs Adelgade og i områdets historiske bygninger som Spøttrup Borg, Kaas Hovedgård og Lihme Kirke. En ny fortovsbelægning På grund af materialets historiske betydning for byens visuelle udtryk, vælger vi at arbejde med teglsten, i røde og sorte nuancer, i den nye fortovsbelægning langs bymidtens hovedgader. Denne teglstensbelægning markerer byens historiske centrum og griber samtidig ud mod attraktionerne i området. I samspil med teglstenen introduceres betonklinken, der i form og farver supplerer teglstenes rødgyldne farver og bidrager til en markering af byens centrum og pladser. Venstre øverst: Kaas Hovedgård Venstre midten: Vestled Hvide Sande Øverst højre: Lihme Kirke Nederst: Diagram, der illustrerer belægningsprincippet 9

10 inventar stole og bænke Et Socialt potentiale I Lihme er der et stærkt socialt sammenhold, og der hilses pænt, når de lokale møder hinanden foran Dagli Brugsen eller ude på gaden. Byen er karakteriastisk med sine mange stole og bænke langs vejene, hvilket tyder på stor lyst til social aktivitet og et socialt potentiale blandt borgerne i byen. På torvet foran Brugsen er der placeret to bord- og bænkesæt, der primært benyttes af cykelturisterne. Området har dog en størrelse, der sammen med byens sociale potentiale kan blive et nyt centralt møde- og samlingssted for byens borgere. 0C 0B A C 1B 1A C D 5C B 4A 5B A 4B 5A 5D 5E 5G 5H 5K 8B 6 8A A D 1C 1B 1A 11A 11B 11C 9E 9D 9C 9B 9A A Øverst: Stole langs Kåsvej Nederst: Diagram over stole og bænke i Lihme A 19B A B 4A 4B

11 inventar identitetsskabende inventar LIHME-BÆNKEN På det nye torv ved Dagli Brugsen skaber vi byens sociale omdrejningspunkt i form af Lihme-bænken, en lang multifunktionel bænk i flere niveauer. Bænken skaber på én og samme tid rum og rammerne for opholdsmulighederne på torvet og leder gående på tværs af pladsen. Lihme-bænken adskiller sig fra den traditionelle bænk og vil orientere sig i alle retninger, således den både orienterer sig mod torvets midte og byens hovedveje. LIHME-STOLEN I byens nye park opstilles flytbare stole i form af Lihme-stolen, der frit kan benyttes af alle og kan flyttes rundt alt efter vind- og vejrforholdene, og hvor man lige har lyst til at sidde. I ryglænet på stolene indgraveres stedets navn, der sammen med den stedspecifikke beplantning giver området karakter. Øverst: Bænk på Arena Boulevard Nederst: Amagerstol i Nørre Snede 11

12 1 eksisterende forhold torvet i dag

13 eksisterende forhold byparken i dag 1

14 eksist. parkeringsplads termoplast og nyt slidlag HC eksist. fortov ÅLBÆKVEJ eksist. fortov torvet det nye sociale samlingssted termoplast eksist. parkeringsplads vej-/prydtræer KÅSVEJ eksist. fortov eksist. fortov Dagli Brugsen trin alm. cykel 5 pladser vej-/prydtræer byens juletræ rumlefelt som termoplast sti mod p-pladsen kirsebærtræer udstillingsareal dagli brugsen pavillon kirsebærtræer teglklinke bunddække kirsebærtræer kantsten/ledelinje livlig flugt effektbelysning digital infoskærm tegl-/betonklinke placering ny kunst eksist. flagstænger eksist. helleanlæg fjernes kirsebærtræer effektbelysning lihme-bænken lihme-cyklen 7 pladser eksist. kryds genoprettes kantsten/ledelinje vej-/prydtræer eksist. vejkryds sænkes nyt bærelag og slidlag rumlefelt som termoplast eksist. lampe teglklinke AMTSVEJEN teglklinke Et nyt GRØNT bytorv Foran Dagli Brugsen etableres byens nye torv og mødested. Torvet udvides i forhold til rammerne i dag ved indsnævring af vejkrydset på hjørnet af Kåsvej og Ålbækvej. Torvets form tager afsæt i den nye tilbygning til Dagli Brugsen og åbner sig op mod byen i tæt forbindelse med de tilstødende parkeringsarealer, der bevares. Torvet afgrænses med en grøn beplantning, der skaber rum og læ for blæsten i området. Torvets funktion bliver primært til kortvarige ophold, hvor de lokale tilfældigt mødes på bænken og cykelturisterne nyder deres medbragte madpakke og den sodavand, som de har købt i Dagli Brugsen. BELÆGNING Torvets overflade og belægning udføres som en rød betonklinke med røde- og sorte nuancer med reference til byens historie. Betonklinken kombineres med teglstenen, der udgør belægningen på fortovene omkring krydset og torvet. På parkeringspladsen anlægges der et nyt slidlag, og p-båsene markeres med udskårne blade i termoplast. Lihme-cyklen Torvet bliver også et stoppested blandt flere for Lihme-cyklen, hvor man som turist kan orientere sig om vej-/prydtræer aktiviteterne i området via en opsat INFO-skærm placeret under træerne centralt på torvet. Foruden Lihme-cyklen opsættes cykelstativer, der tilgodeser behovet for at kunne parkere rumlefelt cyklen somi forbindelse med indkøb termoplast i Dagli Brugsen. Pavillion eksist. fortov I forbindelse med stien mellem parkeringspladsen og torvet opstilles en pavillon i træ, der sammen med bænken bliver det sociale omdrejningspunkt på torvet. Pavillonen kan benyttes til både ophold og salg i forbindelse med salg af forfriskninger og kaffe eller æbleskiver og gløgg i forbindelse med julearrangementerne på torvet. Pavillonens funktioner og aktiviteter drøftes i samråd med Dagli Brugsen. 14 eksist. fortov rumlefelt som termoplast ADELGADE TORVETS KUNSTVÆRKER Torvets nuværende skulptur Livlig Flugt, der er udformet til stedet, renoveres, og får på samme tid en ny og central placering mellem pavillonen, bænken og prydtræerne. I midten af pladsen opføres et nyt kunstværk af en lokal kunstner i området. Kunstvæket inviterer i sin form og udtryk til ophold og leg og bliver på samme måde som Livlig flugt en naturlig del af torvet. juletræ og belysning Byens juletræ placeres centralt ved indgangen til Dagli Brugsen og vil på samme tid kunne opleves fra de tilstødende veje, når man passerer gennem byen. Udvalgte træer på torvet belyses med effektbelysning, der oplyser træernes stamme og krone.

15 torvet visualisering 15

16 eksist. fortov byparken en multifunktionel park eksist. belægning ÅLBÆKVEJ det kræver et menneske lihme-stolen byens juletræ stenmel kantsten/ledelinje eksist. bygning effektbelysning sti som betonklinke eksist. lampe kantparkering - 5 pladser eksist. parkeringsplads indkørsel til p-plads kirsebærtræer eksist. lampe lihme-stolen eksist. toilet bus genbrug cykelparkering - 15 pladser En ny grøn park Lihme får en ny grøn bypark i området mellem sportspladsen og forsamlingshuset. Den store parkeringsflade bag forsamlingshuset nedbrydes med etableringen af en ny grøn beplantning i form af karakterfulde prydtræer og et let kuperet terræn i stenmel, hvor regnvandet nedsiver lokalt. Vejen indsnævres og parkeringen ændres fra parkeringslommer til kantparkering langs med vejen. Ønskes der flere parkeringspladser, kan parkeringen ændres til skråparkering, hvor vejen bruges som manøvreareal. Vejen udformes med en overflade af asfalt og kantparkeringen med en overflade som stenmel i sammenhæng med parkens flade. Vejens bredde og forløb tilpasses bussernes krav til kørsel og svingradier, så busser kan passere hinanden på samme tid. Bogbussens nuværende parkering flyttes mod vest og får en mere central EL placering i parken. effektbelysning eksist. fortov eksist. lampe FORSAMLINGSHUSET kirsebærtræer eksist. belægning eksist. lampe kirsebærtræer stoppested bogbussen stoppested bus GYDEN plint termoplast lihme-stolen bakkeø lys bakkeø lihme-stolen asfalt plint lys eksist. lampe stenmel kantsten/ledelinje Forbindelsen effektbelysning mellem Ålbækvej, børnehaven og sportspladsen fremhæves med etableringen af en ny belægning, lampe der på én og samme tid fungerer som sti og op- eksist. stenmel holdsplads i forbindelse med at man venter på bussen. Belægningen udføres som en betonklinke i samme udtryk og karakter som belægningen på torvet. sti mod skolen sti som betonklinke En multifunktionel aktivitetsplads Midt i parken eksist. etableres rist en større lysning, der skaber muligheder og rammerne for mere permanente aktiviteter i byen. Aktivitetsfladen består af en kuperet flade formet i asfalt, der sammen med plinte inviterer til kantsten/ledelinje andre former for bevægelse og aktivitet. Parkens træer videreføres på tværs af aktivitetspladsen og giver sammen med det grafiske mønster aktivitetspladsen rum og karakter. Mønsteret vælges i næste fase. kantparkering - 4 pladser sti mod sportspladsen og naturstien belysning eksist. lampe Udvalgte træer i parken, primært langs stiforløbet, belyses med effektbelysning, der oplyser træernes stamme og krone. De eksisterende parklamper bevares og suppleres med nye i forbindelse med aktivitetspladsen. eksist. belægning plint termoplast kirsebærtræer eksist. lampe eksist. sti eksist. bygning eksist. lampe stenmel eksist. sti eksist. lampe 16

17 byparken visualisering 17

18 referencebilleder inspiration til torvet og parken opholdspladsen (kunstner-pavillon) byparken uden forsamlingshuset principdiagram - mål 1: Venstre øverst: Fladen som kuperede bakker Venstre midten: Betonelementer og -plinte Øverst højre: Bænk uden ryg - Arena Bouldevard Nederst: Fladen som grafik

19 tidsplan TIDSPLAN FOR OMRÅDEFORNYELSE I LIHME DATO: SEPTEMBER 014 JUL AUG SEP OKT NOV DEC ID AKTIVITET ANSVAR ID SKITSERING PROJEKTERING UDFØRELSE JAN FEB MAR APR MAJ JUN AKTIVITET ANSVAR UDFØRELSE 4 19

20 økonomi skitsefasen LANDSBYFORNYELSE I LIHME - BYTORVET LANDSBYFORNYELSE I LIHME - BYPARKEN FORBEHOLD Anlægsøkonomien er baseret på skitsemappen, dateret 1. september 014 Der tages forbehold for forurenet jord og ikke bæredygtig bund FORBEHOLD Anlægsøkonomien er baseret på skitsemappen, dateret 1. september 014 Der tages forbehold for forurenet jord og ikke bæredygtig bund OMRÅDEFORNYELSEN Samlet beløb RYDNING OG TERRÆNARBEJDER Rydning, udgravning og bortkørsel BEFÆSTELSER Kantsten, befæstelser, betonklinke, asfalt og termoplast BEPLANTNING Prydtræer og bunddække INVENTAR Lihmebænken, pavillon, affaldskurv, cykelstativ og flytning af kunst BELYSNING Efektbelysning ØVRIGE UDGIFTER Rådgiverhonorar, kunstprojekt og byggepladsudgifter DELSUM Ikke forudsete udgifter (10 procent) I ALT kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr OMRÅDEFORNYELSEN Samlet beløb RYDNING OG TERRÆNARBEJDER Rydning, udgravning og bortkørsel BEFÆSTELSER Kantsten, befæstelser, betonklinke, asfalt, termoplast og stenmel BEPLANTNING Prydtræer INVENTAR Lihmestolen, affaldskurv, cykelstativ og evt. flytning af statue BELYSNING Parklamper og effektbelysning ØVRIGE UDGIFTER Ingen DELSUM Ikke forudsete udgifter (8 procent) I ALT kr kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 0

21 LANDSBYFORNYELSE I LIHME - GRØNT STRØG OG TRAFIKSIKRING AF VEJKRYDS FORBEHOLD Anlægsøkonomien er baseret på skitsemappen, dateret 1. september 014 Der tages forbehold for forurenet jord og ikke bæredygtig bund OMRÅDEFORNYELSEN Samlet beløb kr RYDNING OG TERRÆNARBEJDER Rydning, udgravning og bortkørsel kr BEFÆSTELSER Befæstelser, kantsten, teglklinke, asfalt og termoplast kr BEPLANTNING Prydtræer og bunddække kr ØVRIGE UDGIFTER Byggepladsomkostninger kr DELSUM kr Ikke forudsete udgifter (8 procent) I ALT kr kr 1

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

FRØKÆRPARKEN 2030. en visionsplan for de grønne områder

FRØKÆRPARKEN 2030. en visionsplan for de grønne områder FRØKÆRPARKEN 2030 en visionsplan for de grønne områder FORORD/ INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er en vision? Et billede af en foretrukken fremtidig tilstand, en beskrivelse af hvordan noget vil se ud om et antal

Læs mere

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012

Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag Byhallen i Kolind // KRADS // 21. november 2012 Rapport på arbejdsdag d. 7. okt. vedr. udvikling af Byhallen i Kolind. - Kortlægning ideer der i fremtiden kan styrke Byhallens identitet

Læs mere

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet

Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Forskønnelse af butikstorvet i Mårslet Kort over butikstorvet på Hørretvej i Mårslet Landsbyen Mårslet har gennem flere år været en by i udvikling. Byen har vokset sig større i nærmest alle retninger,

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010

ESTER. Skitseforslag 02.09.2010 ESTER Skitseforslag 02.09.2010 BY Udarbejdet af og NORD arkitekter TRAFIKSANERING AF SVENDBORGVEJ I VESTER AABY Skitseforslag Udarbejdet af Vejdirektoratet og NORD Arkitekter 02.09.2010 Yderligere oplysninger:

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Områdefornyelse Klejtrup // d. 19. januar 2017

Områdefornyelse Klejtrup // d. 19. januar 2017 KIRKEBAKKEN LEGEPARKEN INFRASTRUKTUR BRUGSTORVET parkeringslommen KØBMANDSPLADSEN Helhedsplan Områdefornyelse Klejtrup // d. 19. januar 2017 hundeskoven DAGENS PROGRAM DREJEBOG 19:00-19:05 Velkomst ved

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Stiholmsvej i Birkerød - Forslag juni 2011

Stiholmsvej i Birkerød - Forslag juni 2011 Stiholmsvej i Birkerød - Forslag juni 2011 Stiholmsvej i Birkerød I forbindelse med opførelsen af en ny Føtex ved Stiholmsvej i Birkerød ønsker Rudersdal Kommune at få Stiholmsvej omlagt til en gågade

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24

DISPOSITIONSFORSLAG. Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 KU LIFE DISPOSITIONSFORSLAG Arealet omkring Skov & Landskab bygn. 3-21 og 3-24 Vision Hele område 3 ses som én stor sammenhængende græsfl ade, hvori der ligger spredte bygninger. Overlap/forgreninger fra

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

ER DU VILD MED GIVSKUD?

ER DU VILD MED GIVSKUD? ER DU VILD MED? Givskud er på det mentale Danmarkskort, lokalt, regional måske enda globalt, på lige fod med Legoland i Billund og gravhøjene i Jelling. Får Givskud nok ud af denne favorable situation?

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG

GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG GLESBORG BY OG TRAFIKPLAN VISIONER FOR FREMTIDENS GLESBORG INDHOLD INTRO 2 Indhold / Intro 3 Vision: Trygge rammer for handel og hverdagsliv 4 Eksisterende forhold 5 Udfordringer i Glesborg 6 Hovedgreb:

Læs mere

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011

POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 POSTHUSGRUNDEN I RY 2. UDKAST - 11. MAJ 2011 OVERSIGTSKORT LUFTFOTO Ry Møllesø Målestok 1:2.000 Skanderborgvej Baneareal Klostervej Kyhnsvej DIAGRAMMER ANVENDELSER FLOW VISUELLE FORBINDELSER Hotel Restaurant

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN

SKANDERBORG - FÆLLESSTIEN Skanderborg Andelsboligforening og Midtjysk boligselskab 301917 IDÉOPLÆG - 02.09.2016-1 OM OPGAVEN 2 - SKANDERBORG - SKOLESTIEN OM OPGAVEN Opgaven er at udforme ideoplæg til en ny fælles sti omkring Skanderborg

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

Projektbeskrivelse for Handelstorvet

Projektbeskrivelse for Handelstorvet 1 Projektbeskrivelse for Handelstorvet Projekttitel:? Arbejdstitel: Handelstorvet Forslag Downtown Projektansvar: Arbejdsgruppen Handelstorvet bestående af: Eigil List Løjt Lands Fællesråd Gitte Christensen

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE Domk irkestr æde LOGGIA 3399 STÆNDERTORV ROSKILDE irkepladsen TORVEDAG I JUNI LOKALT ORKESTER SPILLER C C Fondens Bro 39 39 4411 C de Palæstræ BUS BUS LOGGIA SET FRA PALÆSTRÆDE

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

BÆREDYGTIG BYMIDTE TJÆREBORG NOV 2016 BYMUNCH// ESBJERG KOMMUNE

BÆREDYGTIG BYMIDTE TJÆREBORG NOV 2016 BYMUNCH// ESBJERG KOMMUNE BÆREDYGTIG BYMIDTE TJÆREBORG NOV 2016 BYMUNCH// ESBJERG KOMMUNE INDHOLD 4 INTRODUKTION/HELHEDSPLAN 6 12 18 20 SØERNE Bysøen Natursøen PLADSERNE Bypladsen Byhaven SKOLEVEJ OVERSLAG INTRODUKTION/ HELHEDSPLAN

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2

LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2 LABLAND ARKITEKTER DISPOSITIONSFORSLAG 23. APRIL 2015 EN NATURLIG FORBINDELSE DET GODE BOLIGLIV PROJEKTNR. 3B-18-2 EN NATURLIG FORBINDELSE Dispositionsforslag 23. april 2015 udarbejdet for Andelsboligforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

- En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring. Cirkuspladsen i Varde

- En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring. Cirkuspladsen i Varde - En cykellegebane i byen med fokus på leg og læring Cirkuspladsen i Varde Koncept: Cirkuspladsen fyldes ud med forskellige brikker med hvert sit indhold. Alle brikkerne behøves ikke at lægges på een gang

Læs mere

ØSTERMARIE_forslag til nyt torv

ØSTERMARIE_forslag til nyt torv ØSTERMARIE_forslag til nyt torv SITUATIONSPLAN_samlet forslag baseret på de tre skitser fra workshop i marts PLANUDSNIT_sydlig del Torvet PLANUDSNIT_nordlig del Fritidshuset FUGLEPERSPEKTIV_torvet set

Læs mere

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014

VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 VARDE TORV PROJEKTFORSLAG 24.03.2014 Indledning I 2003 blev første etape af omlægningen af Varde Torv udført. Projektet er tegnet af kommunens landskabsarkitekt Charlotte Horn. GHB Landskabsarkitekter

Læs mere

OMRÅDEFORFORNYELSE I RANUM UDKAST TIL BORGERMØDE 3. MAJ 2016 OVERSIGT OVER PROJEKTFORSLAG

OMRÅDEFORFORNYELSE I RANUM UDKAST TIL BORGERMØDE 3. MAJ 2016 OVERSIGT OVER PROJEKTFORSLAG OMRÅDEFORFORNYELSE I UDKAST TIL BORGERMØDE 3. MAJ 2016 OVERSIGT OVER PROJEKTFORSLAG TRE EMNER STIFORBINDELSER Synliggørelse af stier Rullesti Eventyrsti BYPORTE & HOVEDGADE Byport nord, vest & øst Fartdæmpning

Læs mere

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps

STOP 37 Rønnede. København E47 E55 E47 E55. Næstved. Rønnede. Rødby. A R K I T E K T F I R M A A R N E M E L D G A A R D & Co Aps København E47 E47 E55 E55 Næstved Ny Næstvedvej Rønnede Rødby Drive-in Restauranter Tankstation Hotel Pylonskilt Mod Rønnede Golfbane Borupvej Ny Næstvedvej Mod Næstved Restaurant 3 STOP 37 Rønnede Opholdsareal

Læs mere

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan 68 Ny magerbrogade elhedsplan Visualisering Dobbeltporten Ny magerbrogade elhedsplan 69 KOINGEN EE GERROGDE OG GER CENTRET vor magerbrogade møder mager Centret dannes en samlende plads. En rolig og overskuelig

Læs mere

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

By- og Miljøudvalget. Referat. Mødedato: 15. juni Mødetidspunkt: 19:45. Mødested: Udvalgsværelse 1. Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: 19:45 Mødested: Udvalgsværelse 1 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Sidetal: 3 Indholdsfortegnelse Sidetal: 4 180. Orientering om at skitseprojekt for Værnedamsvej sendes

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

OTTERUP - BYEN VED STRANDEN

OTTERUP - BYEN VED STRANDEN OTTERUP - BYEN VED STRANDEN BYMIDTEN Otterup er en mindre, tidligere stationsby på det nordlige Fyn med knap 5000 indbyggere. Dog er Otterup den største by på Nordfyn og med en beliggenhed 15 km N for

Læs mere

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015

Tidsplan Allindelille Skee, 2015 Dato: 7. april 2015 Id tilstand navn Varighed Startdato Slutdato apr 15 maj 15 jun 15 jul 15 aug 15 sep 15 okt 15 nov 15 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 1

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR

islands brygge axel heides plads S CHØNHERR bryggebroen med byens lys dispositionsforslag 1:500 Idéen for Axel Heides Plads er at skabe et enkelt men dynamisk pladsrum, med gode forhold for såvel den store mængde cykler på stedet, som kvalitative

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015.

Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Viborg Kommune Att.: Plan Prinsens Allé 5 8800 Viborg Klejtrup, den 28. juni 2015 Ansøgning til puljen Byfornyelse mindre byer 2015. Klejtrup Borgerforening fremsender hermed deres ansøgning til puljen

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING

RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AF CYKELPARKERING www.kk.dk/vejpladspark FORORD Denne folder er en sammenfatning af de gældende retningslinjer for opsætning af cykelstativer i Københavns Kommune. Folderen

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Grøn strategi i Næstved Kommune

Grøn strategi i Næstved Kommune Grøn strategi i Næstved Kommune 1 Indhold 1. Formål:... 3 2. Vision:... 4 2.1. Bevarelse:... 4 2.2. Strategisk planlægning.... 5 2.3. Variation, oplevelser og sundhed:... 5 2.4. Samarbejde og information...

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park Marts 2012

Beboerinformation Måløv Park Marts 2012 Beboerinformation Måløv Park Marts 2012 Indhold: Trafikrenovering, Klakkebjerg Ny dagligvarebutik på Cirkusgrunden Vinterparkering Sommerfest, Sankt Hans-aften & brunch-matiné Åbent hus på Genbrugspladsen

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

SÆRLIGE VEJRUM Rundkørsler - byporte - underføringer??? Principper for udformning og udsmykning

SÆRLIGE VEJRUM Rundkørsler - byporte - underføringer??? Principper for udformning og udsmykning SÆRLIGE VEJRUM Rundkørsler - byporte - underføringer??? Principper for udformning og udsmykning Baggrund Kommuneplanen 2013-2025 beskriver, hvordan Vejen Kommune ønsker at arbejde med identitet. Dette

Læs mere

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014

Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej Rødovre 9. november 2014 Rødovre Kommunalbestyrelse Rådhuset Rødovre Parkvej 150 2610 Rødovre 9. november 2014 Rødovre Boligselskab, afdeling 15 v/ Susanne Mørck Voigt Næsbyvej 19, 3.tv. 2610 Rødovre Forslag / bemærkninger til

Læs mere

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers

KULTURTÆPPET. - et nyt kulturelt byrum i Randers KULTURTÆPPET - et nyt kulturelt byrum i Randers et skitseforslag udformet i et samarbejde mellem Randers Kommune, Værket og RUM april 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE side 3 geografisk placering side 4 idébeskrivelse

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring. FORSLAG FÆLLES GÅRDhave Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen

Læs mere

Stiholmsvej i Birkerød - Forslag

Stiholmsvej i Birkerød - Forslag Stiholmsvej i Birkerød - Forslag Stiholmsvej i Birkerød I forbindelse med opførelsen af en ny Føtex ved Stiholmsvej i Birkerød ønsker Rudersdal Kommune at få Stiholmsvej omlagt til en gågade med pladsdannelse,

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Langs Klostergade Forhaverne Langs Vestergade Indhold Tre nedslag; Alle tre forslag bygger videre på eksisterende forhold og potentialer, som beskrevet

Læs mere

RINGEN - RØNBJERG september ARKPLAN - byplan- og landskabsarkitekter

RINGEN - RØNBJERG september ARKPLAN - byplan- og landskabsarkitekter RINGEN - RØNBJERG september - 2014 RINGEN - RØNBJERG VISUALISERING AF DEN NYE SKOLEGÅRD je Rønb RINGEN - RØNBJERG PLANTEGNING - 1:2000 ken rgpar Plantag evej gravhøj Kisumv ej vej um Kis skole børnehave

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus

Idéoplæg. Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus. Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Idéoplæg Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus Projektafdelingen for Byggeri, Kolding Sygehus Februar 2014 IDÉOPLÆG Opførelse af nyt parkeringshus ved Kolding Sygehus 1. STAMOPLYSNINGER Kolding

Læs mere

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området ODENSE Helhedsplan for Klingenberg-området Klingenberg-områdets historie Skt. Albani Kirke Skt. Albani Kirke, hvor Knud den Hellige blev dræbt i 1086, lå øst for den nuværende domkirke. Kong Knud havde

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG

Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG Plan for Bogense Bymidte og Marina IDEFORSLAG 06.08.2015 Områder 2 Ideudvikling Bogense bymidte og marina 8 10 11 9 1 a 3 2 12 4 c 6 5 7 d b e Ideudvikling Bogense bymidte og marina 3 1 Havnepladsen Området

Læs mere

OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE

OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE OPSAMLING PÅ INPUT FRA BORGERNE TIL NYINDRETNING AF JERNBANEGADE OG ANDRE OMRÅDEFORNYELSESPROJEKTER I HASLEV BYMIDTE Det midlertidige kontor Områdefornyelsens Vinterstue i Jernbanegade 15 (tidligere tom

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \961bbe6b-1c6d-43...

file://d:\migrationserver\work\ t \ t \961bbe6b-1c6d-43... Page 1 of 1 From: Jan E. Jørgensen Sent: 08-04-2015 11:33:01 To: Pia Dittmer Subject: Fwd: VS: Vedrørende bymiljø ved Rathsacksvej Attachments: ATT00001.htm; ATT00002.htm; Rathsacksvej.pdf; ATT00003.htm

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer.

M 10 Færge for gående og cyklende. M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 10 Færge for gående og cyklende M11 Færge Angiver færge, der medtage r motorkøretøjer. M 12 Lufthavn Angiver flyveplads, der også må beflyves af taxifly. M 13 Jernbanestation Angiver station for persontog.

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum.

Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Liste over områder med dårlig eller manglende belysning i Brønshøj-Husum. Ønsker til ny belysning: Lb.nr. Lokalitet Kommentarer LU - bemærkninger Grundbelysning 1 Karlslundevej, mellem Smørumvej & Merløsevej

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016. sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 20. Januar 2016 sbs Områdefornyelse i Nykøbing Sj. Aftenens program 19.00 Velkomst v/ Borgmester Thomas Adelskov 19.15 Om områdefornyelse v/bjørk Trøst Bigum, sbs 19.30 soplæg

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere