SØNDERBORG MULTIKULTURHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØNDERBORG MULTIKULTURHUS"

Transkript

1 Phone: Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: SØNDERBORG MULTIKULTURHUS FORLØB

2 KOLOFON SØNDERBORG MULTIKULTURHUS - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF SIGNAL Århusgade 88, 2100 København Ø Kontaktperson: Arkitekt Stine Holscher Chefanalytiker Morten Fisker 2

3 Modelprogrammet og samarbejdet med de lokale workshops Intentionen med Modelprogram for folkebiblioteker er, at det skal fungere som udgangspunkt for byggeprogrammering af folkebiblioteker i de danske kommuner og at det skal bidrage til at kvalificere vigtige diskussioner om, hvordan biblioteker kan arbejde med deres bygninger, indretning og egen praksis i forhold til at matche borgernes og samfundets behov. I forbindelse med udviklingen af modelprogrammet har vi gennemført en kortlægning af nyindretning og nybygning af biblioteker, fordi vi undervejs i arbejdet blev klar over, at der foregår rigtig meget rundt om i danske kommuner. Kortlægningen viste at næsten to ud af tre adspurgte kommuner har aktuelle planer om at gennemføre større forandringstiltag. Og at mere end to ud af tre har inden for de seneste to år gennemført større forandringstiltag på deres folkebiblioteker. I forbindelse med kortlægningen testede vi kommunernes interesse for at deltage i en skræddersyet designworkshop. Dette, fordi vi mener, at der er oplagte gensidige fordele i en dialog om, hvordan lokale biblioteker kan udvikle rum og indretningsløsninger, der matcher nye behov. Det viste sig, at der har været stor interesse for at deltage 40 kommuner med i alt 47 biblioteksprojekter ønskede at være med i konkurrencen om de 3 designworkshopforløb, faciliteret af SIGNAL Arkitekter, som er rådgiver på Modelprogram for folkebiblioteker. Vinderne er: - Sønderborg Kommune som skal bygge helt nyt. Med 94,6 mio. kr. på kommunens anlægsbudget skal der opføres et multikulturhus på havnen. Sønderborg Havneselskab skal opføre huset. - Thisted Kommune som i forbindelse med en klimarenovering skal nyindrette sit hovedbibliotek en klassisk biblioteksbygning fra Biblioteket skal samtidig indrettes som Åbent bibliotek og det skal åbne op for tæt samarbejde med omkringliggende kulturinstitutioner. - Billund Kommune som skal nyindrette lokalafdelingen i Billund. Kommunen har sammen med LEGO Fonden i et offentligt/privat partnerskab med vision om at skabe Børnenes Hovedstad. Biblioteket skal udgøre et element i den vision og samtidig indrettes som Åbent bibliotek og dansk og internationalt borgerservicecenter. De tre vindere er udvalgt efter grundig overvejelse og dialog med en række kommuner. Et væsentligt hensyn har været, at projekterne er på et forholdsvis tidligt stadium i deres idé udvikling. 3

4 ET NYT MULTIKULTURHUS PÅ HAVNEN Sønderborg Multikulturhus indgår som en central spiller i den nye masterplan for Sønderborg havnefront. Masterplanen skal udvikle et gammelt industriområde til et dynamisk kulturknudepunkt - for både byen og regionen. Som planen er nu, skal Multikulturhuset indtage det gamle Ewers Pakhus og tilføjes nybyggeri - et mellemled og en tilbygning. Men denne placering er dog ikke endelig vedtaget. Ambitionen med Multikulturhuset er at flytte en række af byens kulturelle organisationer og institutioner sammen, så de sammen kan skabe ny aktivitet og udvikling indenfor visionsrammen Læring, Kunst og Kultur. DISSE AKTØRER FORVENTES AT RYKKE IND: - Biblioteket Sønderborg Det Tyske Bibliotek Kunstskolen? Vision: Læring, Kunst og Kultur. Folkets hus Biblioteket Sønderborg - Det Tyske Bibliotek - Kunstskolen Center for Kultur - Center for Kultur og endelig er der stadig 200 frie m? 4

5 SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV FOR DET NYE MULTIKULTURHUS Læring, Kunst og Kultur skal være den fælles identitet, som samler Multikulturhusets aktører. De skal på sigt arbejde som én samlet organisationsmodel, men holde fast i egne kompetenceområder. Samarbejde er vigtigt internt i huset - der skal grundlæggende være et fælles ejerskab til husets m I Multikulturhusets vision/program er udtrykket det udvidede inventarbegreb en central kvalitet, og det ses særligt i forhold til hvordan man indtager det gamle Pakhus rå bygning, samt signalerer tanken om et fleksibelt, åbent indre. En helt central designudfordring er altså balanceringen af det fællesejede og det særejede, eller det rumlige samspil mellem større, åbne, flerfunktionelle fællesrum og specialindrettede rumligheder og faciliteter i det særejede. 5

6 Multikulturhusets fremtidige brugere Sønderborg Multikulturhus har børnefamilier og unge som primær målgruppe. Man betragter det som afgørende vigtigt at skabe et naturligt tilhørsforhold for hele familien fra start af; og at Multikulturhuset skal kunne tilbyde relevante aktiviteter til alle familiens medlemmer i attraktive rammer. Derudover er ambitionen naturligvis, at de forskellige kulturinstitutioners nuværende brugere følger med, når de flytter ind i det nye Multikulturhus. Eksempelvis bibliotekets brugere, heriblandt en stor og trofast gruppe af voksne og især ældre brugere. - Den nyetablerede Kunsthal, som vil være Multikulturhusets nærmeste nabo på den nye havnefront, vil primært udgøre en ramme for formidling af digital kunst, hvor de besøgende primært er kulturforbrugere. Mulitikulturhuset kan etablere et spændende, komplementært samspil med Kunsthallen ved at tilbyde attraktive rammer for brugernes egen aktive kulturproduktion. Havnefronten Byens borgere børnefamilier Sønderborg City, gallerier Project Zero - Havnefronten vil være nærmeste nabo og transzone til Multikulturhuset. Der ligger umiddelbart et stort potentiale i at skabe aktiviteter og oplevelser i udearealet, samtidig med, at der rulles en rød løber ud med invitation til at søge inden for i Multikulturhuset. Unge og børnefamilier - Byens erhvervsliv, start ups og ildsjæle kan inviteres inden for i Multikulturhuset med tilbud om eksempelvis gratis pcunderstøttede arbejdsstationer i urban offices, møderum og værkstedsfaciliteter. Skal der skabes værdi for Multikulturhuset og dets andre brugere, kunne en del af aftalen gå på, at besøgende virksomheder og start ups forpligter sig på én eller flere dage at åbne maskinrummet op, og fortælle om deres praksis for et fremmødt publikum. Byens erhvervsliv Start Up virksomheder Ildsjæle Kunsthal Kunstinteresserede borgere - unge som ældre 6

7 17. JUNI 2013 SØNDERBORG JUNI MAJ 2013 Hvad kendetegner brugernes adfærd og behov ifm. de udvalgte aktiviteter? Beskriv hvad jeres tre udvalgte aktiviteter kræver af rum og bygning: Åbne/lukkede rum? Hvor i huset? Vigtige funktioner tæt på? Samspil med udearealer? (navn og titel på alle) SØNDERBORG MULTIKULTURHUS 17. JUNI 2013 Hvad kan vi dele og hvordan? SØNDERBORG JUNI MAJ 2013 Hvilke krav stiller aktiviteten til inventar og indretning? Materialesamling (hvad og hvor meget?) Borde og stole (hvilke typer?) IT-opkobling (hvilket behov og hvordan)? Deponeringsmuligheder (hvilket behov og hvordan)? SØNDERBORG MULTIKULTURHUS Workshop Workshoppen blev afholdt på Sandbjerg Gods d Deltagere var: Brugere Rikke Kjær, Jakob Damsbo, Margit Berthelsen, Lars Dalvig/virksomhedsejer indenfor digitale medier, Henrik Sohl/IT Sønderborg Kommune, Jørn Jensen/bestyrelsesmedlem Ældresagen, Cornelia Marija Nahni Greiner/kunstner, Anders Lyngby/Teknisk forvaltning Biblioteket Sønderborg Hanne M. Sørensen/ledergruppen, Nanne Enemark Feike/ledergruppen, Birgitte Ulstrup/ledergruppen, Carsten Nicolaisen/ledergruppen, Ole Dilling /tillidsrepræsentant HK, Line Frølich/ tillidsrepræsentant BF, Sean McClusky/medarbejderrepræsentant, Tine Bakman/medarbejderrepræsentant, Jens B. Laursen/sikkerhedsleder A, Inger Enemark/ sikkerhedsrepræsentant B Center for Kultur Suszanne Jagd/ kulturkonsulent, Dennis Lykke/ kulturkonsulent, Tanja Zeba/ kulturkonsulent, Stine Dudda/ kulturkonsulent, Henriette Pilgaard / kulturkonsulent, Helle Barsøe/ kulturkonsulent, John Fredriksen/ Kulturchef, Poul Valdemar Nielsen/ projektleder Kunstskole Søren Møller, Leif Elsborg/Bestyrelsesformand, Jesper Kristiansen/ underviser + bestyrelsesmedlem, Hanne Agnete Jacobsen/ Elev-kursist repræsentant + bestyrelsesmedlem SØNDERBORG MULTIKULTURHUS 4 S TÆNKNING I FREMTIDENS MULTIKULTURHUS Hvad kan / skal Sønderborg Multikulturhus tilbyde i denne kategori: MET Hvad kan / skal Sønderborg Multikulturhus tilbyde i denne kategori: Skriv de 3 vigtigste: Skriv de 3 vigtigste: Gruppe: (navn og titel på alle) Multikulturhusets rum og 4 rumstænkning. SØNDERBORG MULTIKULTURHUS ET DØGN I FREMTIDENS MULTIKULTURHUS MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Gruppe: (navn og titel på alle) MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Skriv de 3 vigtigste: Skriv de 3 vigtigste: Sådan udfyldes spillepladen Hvilke rum/aktiviteter kunne I forestille jer at Sønderborg Multikulturhus skal tilbyde indenfor hvert område? Eks: Et sted hvor jeg kan mødes med min bogklub; skrives ind under kategorien Møderummet. Når I har fyldt på med idéer under alle 4 kategorier, skriver I de tre vigtigste ind i cirklen. 4. Sådan udfyldes spillepladen LÆRINGSMET Hvad kan / skal Sønderborg Multikulturhus tilbyde i denne kategori: MØDEMET Hvad kan / skal Sønderborg Multikulturhus tilbyde i denne kategori: Udfyld ét tidsinterval ad gangen. Start med kl : hvilke brugere kan vi tiltrække i den periode, hvilke aktiviteter kunne være attraktive for dem, og hvad kræver det af medarbejdere og rum. Fortsæt gennem alle tidsintervallerne. MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET SØNDERBORG MULTIKULTURHUS I FREMTIDENS MULTIKULTURHUS Brugere og adfærd Rum / bygningsfysik Gruppe: (navn og titel på alle) Skriv de 3 vigtigste aktiviter der finder sted i det performative rum: Multikulturhusets rum - zoom på de 4 rum SØNDERBORG MULTIKULTURHUS KICK-OFF ARRANGEMENT Gruppe: Hvad er det for et tema? Hvad skal Multikulturhuset bidrage med? Hvilke aktiviteter kan foregå i Multikulturhuset eller udgå fra Multikulturhuset? Sådan udfyldes spillepladen Skriv de 3 vigtigste aktiviteter, der skal foregå i det performative rum i fremtidens multikulturhus ind i cirklen. Gennemgå aktiviteterne én efter én ud fra de 4 spørgsmål Indretning / inventar Gode naboskaber Det Tyske Bibliotek Nis-Edwin List-Petersen, Susann Etienne Der blev gennemført 4 øvelser: 4 rumstænkning i fremtidens Multikulturhus Multikulturhusets rum - zoom på hvert rum indenfor Et døgn i fremtidens Multikulturhus 4. Det bedste Kick-Off arrangement Bemærkninger: MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Et døgn i fremtidens Multikulturhus MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Det bedste Kick-Off arrangement 7

8 Opsamling på øvelse 1 4 rums-tænkning SO EIN DING VIDENSKLYNGER STUDIEPLADSER UDSTILLINGER BRUG AF ALLE FLADER TIL INFO OG INSPIRATION STEMNINGS - BRUGE VORES PLACERING VED VANDET Undervisning Adgang til valide databaser Biblioteks orientering Informationssøgning E-læring UDLÅN AF RESSOURCEPERSONER M SÆRLIG VIDEN FRIVILLIG HJÆLP ( DIGITAL LÆRING, LEKTIER...) Partnerskaber Kulturmøder DIGITAL LEG OG LÆRING Videoseminarer / internationalt 24-7 med tolkefacilitet E-lab, bygge, skabe, lære Studierum med ro SKRIVEVÆRKSTED BORGERJOURNALISTIK ANALOG - DIGITALT BIBLIOTEK Udstillinger Oplæsning DIGITALE OPSLAGSTAVLER Boglån - fysisk og på nettet ARTO-TEK / UDLÅN AF KUNST Store flader Cafe koncerter, genrespecifikt AHA OPLEVELSER TEMA BASEREDE UDSTILLINGER Friluftsscene Ro til fordybelse Bogmarked NYHEDSAPP. I SAMSPIL MED RESTEN AF BYEN. Visualisering af udlån / tags Anbefalingsmekanisme Poetry slam Projekteringer på bygningen STEMNINGS Fordybelse SCENE DIGITAL PRODUKTION Foredrag / torsdags cafe UDE-INDE AKTIVITETER Produktion af bøger, fag litteratur Spil udvikling PERFORMATIVT GULV BGK undervisning Små musikbands Udendørs teater Aktivt legeområde for børn og barnlige sjæle Kunstskolens undervisning Traditionel kunst produktion Redigeringsrum FOREDRAG OG PROJEKTER FOR TEEN / UNGE Aktiv bro til Alsion - aktiverer fysikken... Iværksætterrum SHOWROOM FOR DIGITALT UDSTYR Parkour, skating, udendørs aktivitet Robust ude inventar Filial-klasserum Tilgængeligt grej Hands-on Musik, øvelokaler Interaktiv skattejagt Spontanintet DANFOSS UNIVERSE FILIAL Huskunstner - mødes med børn Street art musikværksted Studierum Klubaktivitet (bridge, åbent universitet) Vejledningssituationer INNOVATION, FOKUS PÅ VIRKSOMHEDER Koncert Foredrag Inspirere og innovere virksomheder Cafe-møder INTERAKTION VIA MEDIER - GLOBALT, LOKALT Det uformelle møde Sundhed, madkultur, motion Mødesteder for udvikling (foreninger,demokrati...) Kulturmøder Gæstekokke LINIER FRA PAKHUS TIL /ILDSJÆLE/ FILIALER/ KUNSTAKTIVITETER I KOMMUNEN Læseklubber FORMELLE MØDER SOM VIRKSOMHEDER OG GRUPPER KAN BOOKE Møderum med aktivt inventar Iværksættermøder Speakers corner - borger møder politiker Aktivering af udearealer til gruppearbejde /tænke bredt! Debatklubber/læseklubber LOUNGE Mød en politiker / paneldebat Ex-pats Cafe IVÆRKSÆTTER EMNE DIGITAL PERFORMANCE NON-KOMMERCIELT FOR BØRN CAFE MILJØ NETVÆRK/FORENINGER -POLITIK 8

9 Opsamling på øvelse 2 Det performative rum Vi skal bruge vores digitale kunst-profil, og gøre brugerne interesserede i at lege og eksperimentere med det digitale.! Husk; åbent værksted fungerer bedst, hvis der er optimale muligheder for at gå Vi har en masse projekter og til og fra projekter. ideer - men vi mangler det Dvs. opbevare on-going arbejde og kunne tilgængelige værksted. vende tilbage næste dag/uge.! Husk; workshops kræver ofte tæt facilitering for at nå stærke resultater -folk skal få lyst til at komme igen. INTERAKTIVE S KREATIVE VÆRKSTEDER Aktive brugere som deltager ud fra interesser, behov og evner/kompetencer Skabende værksteder - kultur, film, medier, bevægelse, Fleksibilitet, store-små, transparente, akustiske forhold, mobilitet, lys/mørke, tilslutningsmuligheder og AV på alle husets scener Kobling, internet acces, multifunktions legoklods, inspireret inventar, let inventar, nemt at flytte, mulighed for mørklægning Robusthed og mulighed for opdeling Booking system - nemt 9

10 Opsamling på øvelse 2 Møderummet Vi skal udnytte vores unikke beliggenhed og smukke kig til vandet som et nyt urbant mødested! Tænk på at; mange holder af at sidde i kantzonen til aktive zoner. Frem med byens ildsjæle - vi skal inspirere hinanden!! Husk; få aktive zoner frem til husets yderkant, så kan det indtage uderummet og generelt vise et aktivt hus frem som trækker folk til. DET FORMELLE MØDE DET UFORMELLE MØDE KATALYSATOR-MET Aktive deltagere, fælles interesser, påvirke og lade sig påvirke, alle aldre, forskellige ansvarsområder, overskuelighed og tilgængelighed Flexibilitet mht. str. åben/lukket, teknik. Gerne åben mod udearealer Spontanitet, højt engagement, eller at iagttage andre, uforpligtende,at man nemt kan komme i kontakt Brug af uderum og inderum, gerne ligge centralt, både i åbne og lukkede rum. Tæt ved cafe / tidsskrifter / udstillinger Det faglige personale i kontakt med dem udefra der skal have hjælpe (og omvendt), det kræver at der skabes rum og beskrivelser af personalets evner og frihed. Brug af uderum og inderum, gerne ligge centralt, både i åbne og lukkede rum. Tæt ved cafe / tidsskrifter / udstillinger Flytbar! fleksibel, mange smukke siddepladser Indbydende møbler, lyse steder god udsigt Tæt på kontor faciliteter centralt i huset+ Indgangsparti og cafe 10

11 Opsamling på øvelse 2 Inspirationsrummet! Husk de stille nicher! Levende og legende områder for alle i selskab med børn - grønt, åbent, foranderligt. Man må bare bevæge sig rundt!! Tænk på; studiepladser til unge er ofte meget anderledes end til voksne. Unge vil have overblik, være tilgængelige og have deres kontaktflade intakt imens de studerer. Gode områder kan være yderkanten af aktive arealer. Pas på: for mange muligheder og fleksibilitet overalt kan svække identiteten og gøre det svært for den besøgende at finde et tilhørssted - og at aflæse zonerne.! DET LEGENDE FORDYBELSE OPLEVELSER Børn + familie, børneinstitutioner Unge, studiemiljø 50+ Flexibilitet mht. str. åben/lukket, teknik. Gerne åben mod udearealer Afgrænsning, mindre enheder Fleksibilitet Kravle, bevægelse, balance, cafe, overraskende, planter, hængende haver. Konkret scenografi Læse-lyddæmpende pude, siddepladser i flere dimensioner Muligheder gennem hele bygningen, og mulighed for hurtig afgrænsning af en aktivitet. Mødelokaler, p-plads, cykelstativer, kantine Indgangsparti og cafe 11

12 Opsamling på øvelse 2 Læringsrummet! MULIGHED: tænk over rumlige opdelinger der bruger stof / intelligente tekstiler; det kan give smukke kig gennem halvtransparente mindre rumligheder. Flyvende borde - vild ide - men den skal minde os om behovet for at kunne bruge inventaret frit, der hvor der er brug for det. Vigtigt at kunne sidde alene og fordybe sig! Men stadig sidde i et fællesskab med andre. Inventaret må gerne minde folk om Project Zero - hvordan bidrager den enkelte til at generere energi? SELVFORVALTET VIDEN; AD HOC KOMPETENCEUDVIDENDE KURSER OG GRUPPER KREATIVT LÆRINGS LABORATORIUM Studerende, børn, mange nationaliteter, læse-ro, grupper, mødested, seniorer Interkulturelle grupper, grupper med særlige behov, institutioner og foreninger Iværksættere, virksomheder, I-fabrikken Fleksibilitet, rulle op/ned, væk, lys, lyd,akustik Sidde alene - sammen med andre- lyd-bobler interaktion i passivt fællesskab Organisk. Flyvende borde I-fabrikken, virksomheder, madhus, kunstskole, kunsthal, eventbureau, borgerservice, værter for aktører, musikskolen, fitness center Lokale designere, bæredygtighed Ældresagen, husmorforeningen, virksomhedernes biblioteker, universe Aktivt inventar, sid på stolen og producer energi, nemt. Skoler, plejecentre, kollektiv trafik, AOF, LOF, FOF, biografen 12

13 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens Multikulturhus Udnyt døgnrytmen Alle biblioteker og multikulturhuse har mønstre i benyttelsen, også tidsmæssigt. Hvis man ønsker at udnytte sine rammer og ressourcer optimalt bør der være øget opmærksomhed på om man gennem systematisk understøttelse af døgnrytmen i indretning og aktivitetstilrettelæggelse kan øge benyttelsen og borgernes udnyttelse af rammerne. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Sønderborg haft fokus på Multikulturhusets døgnrytme, og hvordan der kan skabes plads til flere aktiviteter og brugere, og samtidig sikres velfungerende rammer for alle aktiviteterne. Her oplistes på kort form de forskellige brugere, som Multikulturhuset vil skabe relevante tilbud og aktiviteter for i fremtiden, og hvordan de forskellige i særlig grad forventes at bruge Multikulturhuset På næste side vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter. TEENAGERE, og TEENAGERE, og SKOLEKLASSER, KUNSTSKOLENS HOLD BØRNEFAMILIER, DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJERE, MØDREGRUPPER EFTER SKOLE BØRN, VOKSNE, DEN ALM. BORGER, ÆLDRE, ÆLDRE, VIRKSOMHEDER,

14 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens Multikulturhus Udnyt døgnrytmen Her vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter: DET ÅBNE VÆRKSTED PROJEKTVÆRKSTED For klasser/grupper Man booker sig ind på fast basis eller ad hoc, og så har man råderet over projektrummet som base for gruppen. Medarbejdere kan bistå med faglig ekspertise og som inspirationskilder. DET ÅBNE PROJEKTVÆRKSTED For familier, efter skole børn, unge Et kreativt frirum med bibliotekaren som guide / igangsætter, eller på eget initiativ. Man kan opbevare projekter og vende tilbage dagen eller ugen efter, og man kan få hjælp til eks. digital bearbejdning eller print. DET ÅBNE PROJEKTVÆRKSTED For voksne og unge Tematiserede processer styret af forskellige indbudte huskunstnere, eks. i samspil med Kunsthallen; så man efter udstillinger kan få mulighed for at prøve forskellige medier og metoder af selv. Gallerier i Sønderborg kan også indgå i disse forløb. DET LÆRENDE MØDE For skoleklasser og grupper Møderum der kan bookes, hvorfra samtaler kan føres med børn og voksne i andre lande - venskabsklasser og lign. Tolke kan bookes og bistå seancerne. DET IGANGSÆTTENDE MØDE For private virksomheder og igangsættere Møderum der kan bookes - og give inspirerende omgivelser til særlige møder eller daglig sparring mellem partnere. Der kan gives sparring og inspiration på proces fra medarbejdere. ÅBEN SCENE Specielt rettet mod borgere, virksomheder, ildsjæle Her formidles og udføres samfundsrelevante debatter, spørgeaftener og politiske diskussioner. DET ÅBNE MØDE 14

15 Designudfordringer i fremtidens Multikulturhus FLEKSIBILITET, AKTIVITET OG ZONERING Et meget centralt ønske blandt designworkshoppens deltagere, var at det nye Multikulturhus skulle indrettes så fleksibelt, at alle brugere, uanset alder, behov og adfærd, skal kunne finde velegnede rammer og professionel hjælp i en åbningstid, der gerne må ligge meget tæt på 24/7. Udfordringen er naturligvis, at fleksibilitet og tilpasningsdygtighed i sig selv ikke kan løfte ambitionen om, at alle brugere skal have adgang til alt på alle tider. Multikulturhusets rum og ressourcer er ikke uendelige. Høj fleksibilitet kræver planlægning: At sikre den spontane besøgende adgang til en righoldighed af forskelligartede aktiviteter og tilbud i Multikulturhuset kræver overskuelighed og måske guidning. Jo mere opdateret, overskuelig og præcis denne guidning er, jo flere spillefelter for oplevelse og aktivitet åbner sig for opfyldelse af spontane behov. Men det optimale match af aktivitet og brugerprofil opnås bedst ved målrettet kommunikation og arbejdet med tydeligt deklarerede aktiviteter og tilbud. Det samme gør sig gældende for kvaliteten af serviceydelsen. Multikulturhusets ønske om at kunne tilbyde en mangfoldighed at aktiviteter kræver planlægning og bookning, hvis flere funktioner skal kunne fungere i de samme rum og trække på de samme ressourcer. Og det kræver mere planlægning, booking og ressourcer, hvis de samme rum skal tilpasses, så de optimalt kan understøtte de skiftende brugeres aktiviteter. Sådan optimeres oplevelsen for den spontane bruger - Kulturkalender i ankomstområdet kan bidrage til at skabe overblik og guide - Velkomst/reception/info-desk med guidning opsøgende personale - Plantegning/ funktionsdiagram/ over biblioteket hvor finder man hvad? Fra analog til digital - Tydelige markeringer af zoner og tematiseringer af materialesamlinger - Tydelig markering af mulighed for at aftale én til én sparring med personale - i både bibliotekets fysisk rum og i det digitale (som kan foregå på et tidspunkt, der kan passe begge parter) 15

16 Designudfordringer i fremtidens Multikulturhus FLEKSIBILITET, AKTIVITET OG ZONERING, FORTSAT Bibliotekets zoner I forhold til målsætningen om stor rumlig fleksibilitet, skabes de bedste resultater ved at tænke mindre i fleksibilitet og mere i aktivitet, adfærd og antal brugere, og herfra i hvilke funktionsområder eller zoner Multikulturhuset skal kunne tilbyde for, at de mange forskelligartede aktiviteter kan udspille sig i rumlige rammer, som bedst muligt understøtter den givne aktivitet og ikke bare i et tilfældigt, ledigt hjørne. Studiezone En række mere ad hoc baserede aktiviteter kan oplagt udspille sig i fællestorvet Multikulturhusets store, fællesejede inspirationsrum - et område kendetegnet ved god plads og muligheden for at arbejde med forskellige situationsbestemte indretningsløsninger. Værksteder Fællestorv Materialesamling Eksempelvis at etablere en scene med tilskuerpladser eller skabe plads til en tematisk udstilling. Heroverfor skabes der givet bedre rammer for kreative aktiviteter, it-undervisning og lign. hvis multikulturhuset også kan tilbyde specialiserede og auditivt afgrænsede rum, hvor aktiviteten understøttes af redskaber og materialer og ikke forstyrres eller forstyrrer andre brugere. Ankomst Personale Transzonen 16

17 Designudfordringer i fremtidens Multikulturhus FÆLLESEJE OG FÆLLES ANSVAR Tværgående tema Multikulturhuset skal være rammen for at Biblioteket Sønderborg; Det Tyske Bibliotek; Kunstskolen; Center for Kultur samt en endnu ukendt aktør med i samspil skal kunne tilbyde en bred vifte af høj kvalitetstilbud med et fælles fokus på læring, kunst og kultur til Sønderborgs borgere. Men hvad skal husets aktører være fælles om? Hvad skal der foregå i det fællesejede? Hvordan skal Multikulturhuset være fælles om at indrette, forandre, opdatere, servicere i det fællesejede? På det operationelle niveau er det væsentligt at overveje om der skal være roterende vagter eller om der kan være fordele i at fastholde et gennemgående personale i det fællesejede med primært ansvar for servicering af brugere og den operationelle koordinering af nye tiltag i det fællesejede. Aktivitet EFTERÅR VINTER Tema En idé som kunne styrke koblingen mellem det strategiske ønske om at skabe tværfaglig synergi i samspillet mellem Multikulturhusets aktører og den operationelle udførsel af ambitionen kunne være at arbejde med et årshjul, som rummer en række større fælles satsninger, som har tematisk bredde til at hver af husets institutioner kan bidrage med kompetencer ifm. forberedelse og gennemførsel. SOMMER FORÅR Aktivitet Særlige aktiviteter ud af huset 17

18 Designudfordringer i fremtidens Multikulturhus HVAD ER SØNDERBORG MULTIKULTURHUS UNIKKE PLATFORM Multikulturhuset har udsigt til først at stå færdigt i Om det kommer til at ligge i en dramatisk opdateret udgave af det gamle pakhus ved havnen er endnu usikkert, ligesom der stadig mangler at blive indkredset en aktør i det partnerskab af kulturinstitutioner, som skal rykke ind i det nye hus. Men allerede nu ved vi, at Multikulturhuset langt fra vil være den eneste kulturinstitution i Sønderborg og i det Sønderjyske opland. Det kan derfor være en rigtig god idé at få kortlagt, hvor de samflyttende kulturinstitutioner i dag leverer kulturel merværdi eller har etableret en unik kulturplatform med engagerede, trofaste brugere, men det er naturligvis lige så vigtigt at tænke fremad: Dels hvordan kan institutionerne i fællesskab finde sin unikke platform i det sønderjyske kulturlandskab? Dels, og måske endnu mere vigtigt i en overordnet velfærdsøkonomisk betragtning, hvordan Multikulturhuset kan bidrage til at demokratisere adgangen til kulturelle oplevelser i byen og i det sønderjyske så man ikke kun bygger på de ressourcestærke og aktive kulturforbrugere?? 18

19 SØNDERBORG MULTIKULTURHUS KICK OFF Sådan sætter vi igang! DIGITAL BOMBNING MINDCRAFT og GENOPBYGNING VAND 1 DAY CONFERENCE! med kendte der underholder og inspirer ud fra et bredt emnevalg. NOGET FOR ALLE! Arrangementer på vandet Vand i biblioteket Leg med vand Vandkunst VI SKAL VÆRE SYNLIGE I GOD TID!ik KULTUR EVENT: KULTUR EVENT: for hele familien. for hele familien. KULTUR, KULTUR, VAND, VAND, HAVN HAVN VENDE VRANGEN UD på bygningen! FILM FESTIVAL Borgerne producerer selv - skal vise deres bud på mangfoldig kultur. Vises på scener i hele byen. DIGITALE DAGE Kunst, litteratur, musik BERLIN I SØNDERJYLLAND SØNDERJYLLAND I BERLIN 19

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 WORKSHOP RAMMESÆTNING

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 WORKSHOP RAMMESÆTNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 WORKSHOP RAMMESÆTNING HVORFOR ET MODELPROGRAM? Øget digitalisering og indvidualisering Øgede sociale

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

FRA SKOLETID TIL FRITID

FRA SKOLETID TIL FRITID Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FRA SKOLETID TIL FRITID - FOLKESKOLEN KAN BRUGES BEDRE FOLKESKOLER / ET STED MELLEM... RUM +

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

THISTED VIRTUELLE BIBLIOTEK

THISTED VIRTUELLE BIBLIOTEK Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED VIRTUELLE BIBLIOTEK VÆRDIKÆDEDIAGRAM Hvordan kan aktiviteter flytte mellem de forskellige

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014

KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 KULTUR- RUMMET ET KULTURELT LABORATORIUM I THY PRÆSENTATION FOR RUM & DESIGN- STUDERENDE/ARKITEKTSKOLEN AARHUS NOVEMBER 2014 PROGRAM 1. Overordnede målsætninger med KulturRummet 2. Præsentation af KPF/Rødbro

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

BRUGERWORKSHOP DETTE SKAL VI ARBEJDE MED I DAG... PROGRAM FOR DAGEN

BRUGERWORKSHOP DETTE SKAL VI ARBEJDE MED I DAG... PROGRAM FOR DAGEN Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no SAMBRUG AF M2 BRUGER WORKSHOP 02.12.2014

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

BILAG 1: OM KU.BE VISION, FUNKTIONER OG ARKITEKTUR

BILAG 1: OM KU.BE VISION, FUNKTIONER OG ARKITEKTUR KU.BEs vision og profil for hver af delene for KU.BE Visionen (citeret fra KU.BE s konkurrenceprogram) er, at KU.BE bliver Et eksperimenterende kultur- og bevægelseshus, der giver plads til et varieret

Læs mere

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

HERNINGSHOLMSKOLEN NYE UDFORDRINGER // NYE RAMMER WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 HERNINGSHOLMSKOLEN WORKSHOP, 27. NOVEMBER 2014 PROGRAM 16:00 VELKOMST/INTRO 16:20 ØVELSE 1, A&B

Læs mere

evaluering af ny indretning/

evaluering af ny indretning/ Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 evaluering af ny indretning/ ARBEJDSPROCESSER & ADFÆRD faaborg midtfyn kommune, BROBY - 16.09.2013

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS

UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center. Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger. Zoneinddeling af LCS UCL pilotprojekter Runde 2. Blangstedgårdsvej Learning Support Center 29. Marts 2012 Fokuspunkter - uddrag af målsætning samt opsamlinger Skabe et mødestedet på UCL bl.a. ved etablering af café/lounge-

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Rum for bildning Rom for dannelse Larvik, 13. januar 2012

Rum for bildning Rom for dannelse Larvik, 13. januar 2012 Rum for bildning Rom for dannelse Larvik, 13. januar 2012 1 Den kompetente borger? Et 1 årigt projekt Støttet af Styrelsen som overbygningsprojekt Projektpartnere: FO Aarhus, FOF Aarhus, VUC Aarhus, Lærdansk

Læs mere

KULTUR I KØGE KOMMUNE

KULTUR I KØGE KOMMUNE KI K K KULTUR I KØGE KOMMUNE KIKK er Køge Kommunes nye kulturstrategi. KIKK skal skabe puls, impuls og udvikling af et allerede mangfoldigt kulturliv i Køge Kommune. Kulturstrategien tilvejebringes gennem

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016

Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Forslag til ny kultur- og idrætspolitik 2016 Til alle foreninger, organisationer, interessenter og borgere i Fredericia kommune, Fredericia, den 11. april 2016 Arbejdet med at skabe en ny kultur- og idrætspolitik

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

Ny samfundsmæssig kontekst

Ny samfundsmæssig kontekst En ny model for biblioteket i videns og oplevelsessamfundet Dorte Skot Hansen Center for Kulturpolitiske Studier, IVA Halmstadskonferencen d. 19. april 2012 Ny samfundsmæssig kontekst Globalisering Aftraditionalisering

Læs mere

Et kulturhus på vej. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen

Et kulturhus på vej. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Et kulturhus på vej Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Designskolen Egedal Kommune bad i april 2014 Kunstakademiets Designskole om hjælp til at forberede og

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune

Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune Styrker og svagheder inden for kultur- og fritidsområdet i Faxe Kommune I tilknytning til dagsordenspunktet om ny kultur- og fritidspolitik 2015-2019 har administrationen udarbejdet et notat om styrker

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Fælles Fremtid Ringsted Bibliotek og Borgerservice

Fælles Fremtid Ringsted Bibliotek og Borgerservice Fælles Fremtid 2016 Ringsted Bibliotek og Borgerservice Vision: Bibliotek og borgerservice huset for alle. Vi lytter, inspirerer, understøtter og samskaber i og udenfor huset 3 Fyrtårne - vi vil... Kommunikation

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Notater fra kultur workshoppen d

Notater fra kultur workshoppen d Notater fra kultur workshoppen d. 12092016 Nedenstående er de følgende resultater fra kultur workshoppen samt billeder fra plancerne. Fællesskab på tværs Der skal være fælles synlighed på tværs af kommunen,

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

En farverig rejse - børns læring gennem leg på biblioteket i Børnenes Hovedstad

En farverig rejse - børns læring gennem leg på biblioteket i Børnenes Hovedstad En farverig rejse - børns læring gennem leg på biblioteket i Børnenes Hovedstad Christian Hansen, Projektmedarbejder, Billund Bibliotekerne & Borgerservice Vinder af et skræddersyet workshopforløb Projekt:

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Modelprogram for folkeskoler. Adm. Direktør Gitte Andersen / SIGNAL strategy, space & people

Modelprogram for folkeskoler. Adm. Direktør Gitte Andersen / SIGNAL strategy, space & people Modelprogram for folkeskoler Adm. Direktør Gitte Andersen / SIGNAL strategy, space & people www.signal-arki.dk 3 skoletypologier Rumfleksibel skole Funktionsopdelt skole Etageskolen 3 scenarier 3 fokusområder

Læs mere

Dit bibliotek. sammen kan vi mere.

Dit bibliotek. sammen kan vi mere. Dit bibliotek sammen kan vi mere Koldingbibliotekernes Vision 2014-2017 Dit bibliotek sammen kan vi mere Det er Koldingbibliotekernes vision at være en lokal nøglespiller og et nationalt forbillede i forhold

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. udgave per 22.03.17 Rebild Kulturskole. Kontraktmål 2017-18 Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at beslutninger

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017.

MED PÅ EN LYTTER. En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. MED PÅ EN LYTTER En undersøgelse af KulturCosmos, maj 2017. Formål Undersøgelsen har til formål at styrke KulturCosmos både internt og eksternt. Det er ønsket at invitere foreningens medlemmer og kulturhusets

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Idébank til aktiviteter i udstillingen. side 1. www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Idébank til aktiviteter i udstillingen side 1 Indholdsforetegnelse Indledning side 3 Platforme i udstillingen side 4 Samarbejdspartnere og målgrupper side 5 Ideer til brug af kulturarvscruiseren

Læs mere

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN

LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN LÆRINGSCENTER SØNDERMARKSKOLEN PLC KOMMISSORIUM Med pædagogiske læringscentre forstås vejlederfunktioner, ressourcecenter, styrkecenter og bibliotek. Der er tre overordnede opgaver for arbejdsgruppen i

Læs mere

FREMTIDENS BIBLIOTEK I BØRNENES HOVEDSTAD, BILLUND

FREMTIDENS BIBLIOTEK I BØRNENES HOVEDSTAD, BILLUND AFSLUTTENDE EVALUERINGSRAPPORT FREMTIDENS BIBLIOTEK I BØRNENES HOVEDSTAD, BILLUND AUGUST 2015 ERNE BIBLIOTEKET H REOL Å P E G E L Å M E N VOR BØRNE INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Vinder af en designworkshop

Læs mere

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014

Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Arbejdspladsindretning // BÆKKE SKOLE Vejen kommunes folkeskoler - 17. marts 2014 kolofon bække

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Skolen i virkeligheden. Vær med til at udfordre alle børn i deres hverdag

Skolen i virkeligheden. Vær med til at udfordre alle børn i deres hverdag Skolen i virkeligheden Vær med til at udfordre alle børn i deres hverdag Ressourcer og potentialer i lokalsamfundet skal bringes i spil og indgå som en naturlig del af skolens hverdag Mødet med kultur-

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Udendørs opholdsarealer

Udendørs opholdsarealer Udendørs opholdsarealer Denne DCUM-vejledning handler om udendørs opholdsarealer på uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor udendørs opholdsarealer er vigtige, hvordan de bør udformes og hvilken fordel

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse

Faxe Kommune - dit liv, din fremtid, dit job. Kurs Koordinering Engagement. Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommune dit liv, din fremtid, dit job Kurs Koordinering Engagement Ledelsesgrundlag Sammen producerer vi god ledelse Faxe Kommunes Ledelsesgrundlag Faxe Kommunes ledelsesgrundlag er en fælles beskrivelse

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere