SØNDERBORG MULTIKULTURHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØNDERBORG MULTIKULTURHUS"

Transkript

1 Phone: Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: SØNDERBORG MULTIKULTURHUS FORLØB

2 KOLOFON SØNDERBORG MULTIKULTURHUS - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF SIGNAL Århusgade 88, 2100 København Ø Kontaktperson: Arkitekt Stine Holscher Chefanalytiker Morten Fisker 2

3 Modelprogrammet og samarbejdet med de lokale workshops Intentionen med Modelprogram for folkebiblioteker er, at det skal fungere som udgangspunkt for byggeprogrammering af folkebiblioteker i de danske kommuner og at det skal bidrage til at kvalificere vigtige diskussioner om, hvordan biblioteker kan arbejde med deres bygninger, indretning og egen praksis i forhold til at matche borgernes og samfundets behov. I forbindelse med udviklingen af modelprogrammet har vi gennemført en kortlægning af nyindretning og nybygning af biblioteker, fordi vi undervejs i arbejdet blev klar over, at der foregår rigtig meget rundt om i danske kommuner. Kortlægningen viste at næsten to ud af tre adspurgte kommuner har aktuelle planer om at gennemføre større forandringstiltag. Og at mere end to ud af tre har inden for de seneste to år gennemført større forandringstiltag på deres folkebiblioteker. I forbindelse med kortlægningen testede vi kommunernes interesse for at deltage i en skræddersyet designworkshop. Dette, fordi vi mener, at der er oplagte gensidige fordele i en dialog om, hvordan lokale biblioteker kan udvikle rum og indretningsløsninger, der matcher nye behov. Det viste sig, at der har været stor interesse for at deltage 40 kommuner med i alt 47 biblioteksprojekter ønskede at være med i konkurrencen om de 3 designworkshopforløb, faciliteret af SIGNAL Arkitekter, som er rådgiver på Modelprogram for folkebiblioteker. Vinderne er: - Sønderborg Kommune som skal bygge helt nyt. Med 94,6 mio. kr. på kommunens anlægsbudget skal der opføres et multikulturhus på havnen. Sønderborg Havneselskab skal opføre huset. - Thisted Kommune som i forbindelse med en klimarenovering skal nyindrette sit hovedbibliotek en klassisk biblioteksbygning fra Biblioteket skal samtidig indrettes som Åbent bibliotek og det skal åbne op for tæt samarbejde med omkringliggende kulturinstitutioner. - Billund Kommune som skal nyindrette lokalafdelingen i Billund. Kommunen har sammen med LEGO Fonden i et offentligt/privat partnerskab med vision om at skabe Børnenes Hovedstad. Biblioteket skal udgøre et element i den vision og samtidig indrettes som Åbent bibliotek og dansk og internationalt borgerservicecenter. De tre vindere er udvalgt efter grundig overvejelse og dialog med en række kommuner. Et væsentligt hensyn har været, at projekterne er på et forholdsvis tidligt stadium i deres idé udvikling. 3

4 ET NYT MULTIKULTURHUS PÅ HAVNEN Sønderborg Multikulturhus indgår som en central spiller i den nye masterplan for Sønderborg havnefront. Masterplanen skal udvikle et gammelt industriområde til et dynamisk kulturknudepunkt - for både byen og regionen. Som planen er nu, skal Multikulturhuset indtage det gamle Ewers Pakhus og tilføjes nybyggeri - et mellemled og en tilbygning. Men denne placering er dog ikke endelig vedtaget. Ambitionen med Multikulturhuset er at flytte en række af byens kulturelle organisationer og institutioner sammen, så de sammen kan skabe ny aktivitet og udvikling indenfor visionsrammen Læring, Kunst og Kultur. DISSE AKTØRER FORVENTES AT RYKKE IND: - Biblioteket Sønderborg Det Tyske Bibliotek Kunstskolen? Vision: Læring, Kunst og Kultur. Folkets hus Biblioteket Sønderborg - Det Tyske Bibliotek - Kunstskolen Center for Kultur - Center for Kultur og endelig er der stadig 200 frie m? 4

5 SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV FOR DET NYE MULTIKULTURHUS Læring, Kunst og Kultur skal være den fælles identitet, som samler Multikulturhusets aktører. De skal på sigt arbejde som én samlet organisationsmodel, men holde fast i egne kompetenceområder. Samarbejde er vigtigt internt i huset - der skal grundlæggende være et fælles ejerskab til husets m I Multikulturhusets vision/program er udtrykket det udvidede inventarbegreb en central kvalitet, og det ses særligt i forhold til hvordan man indtager det gamle Pakhus rå bygning, samt signalerer tanken om et fleksibelt, åbent indre. En helt central designudfordring er altså balanceringen af det fællesejede og det særejede, eller det rumlige samspil mellem større, åbne, flerfunktionelle fællesrum og specialindrettede rumligheder og faciliteter i det særejede. 5

6 Multikulturhusets fremtidige brugere Sønderborg Multikulturhus har børnefamilier og unge som primær målgruppe. Man betragter det som afgørende vigtigt at skabe et naturligt tilhørsforhold for hele familien fra start af; og at Multikulturhuset skal kunne tilbyde relevante aktiviteter til alle familiens medlemmer i attraktive rammer. Derudover er ambitionen naturligvis, at de forskellige kulturinstitutioners nuværende brugere følger med, når de flytter ind i det nye Multikulturhus. Eksempelvis bibliotekets brugere, heriblandt en stor og trofast gruppe af voksne og især ældre brugere. - Den nyetablerede Kunsthal, som vil være Multikulturhusets nærmeste nabo på den nye havnefront, vil primært udgøre en ramme for formidling af digital kunst, hvor de besøgende primært er kulturforbrugere. Mulitikulturhuset kan etablere et spændende, komplementært samspil med Kunsthallen ved at tilbyde attraktive rammer for brugernes egen aktive kulturproduktion. Havnefronten Byens borgere børnefamilier Sønderborg City, gallerier Project Zero - Havnefronten vil være nærmeste nabo og transzone til Multikulturhuset. Der ligger umiddelbart et stort potentiale i at skabe aktiviteter og oplevelser i udearealet, samtidig med, at der rulles en rød løber ud med invitation til at søge inden for i Multikulturhuset. Unge og børnefamilier - Byens erhvervsliv, start ups og ildsjæle kan inviteres inden for i Multikulturhuset med tilbud om eksempelvis gratis pcunderstøttede arbejdsstationer i urban offices, møderum og værkstedsfaciliteter. Skal der skabes værdi for Multikulturhuset og dets andre brugere, kunne en del af aftalen gå på, at besøgende virksomheder og start ups forpligter sig på én eller flere dage at åbne maskinrummet op, og fortælle om deres praksis for et fremmødt publikum. Byens erhvervsliv Start Up virksomheder Ildsjæle Kunsthal Kunstinteresserede borgere - unge som ældre 6

7 17. JUNI 2013 SØNDERBORG JUNI MAJ 2013 Hvad kendetegner brugernes adfærd og behov ifm. de udvalgte aktiviteter? Beskriv hvad jeres tre udvalgte aktiviteter kræver af rum og bygning: Åbne/lukkede rum? Hvor i huset? Vigtige funktioner tæt på? Samspil med udearealer? (navn og titel på alle) SØNDERBORG MULTIKULTURHUS 17. JUNI 2013 Hvad kan vi dele og hvordan? SØNDERBORG JUNI MAJ 2013 Hvilke krav stiller aktiviteten til inventar og indretning? Materialesamling (hvad og hvor meget?) Borde og stole (hvilke typer?) IT-opkobling (hvilket behov og hvordan)? Deponeringsmuligheder (hvilket behov og hvordan)? SØNDERBORG MULTIKULTURHUS Workshop Workshoppen blev afholdt på Sandbjerg Gods d Deltagere var: Brugere Rikke Kjær, Jakob Damsbo, Margit Berthelsen, Lars Dalvig/virksomhedsejer indenfor digitale medier, Henrik Sohl/IT Sønderborg Kommune, Jørn Jensen/bestyrelsesmedlem Ældresagen, Cornelia Marija Nahni Greiner/kunstner, Anders Lyngby/Teknisk forvaltning Biblioteket Sønderborg Hanne M. Sørensen/ledergruppen, Nanne Enemark Feike/ledergruppen, Birgitte Ulstrup/ledergruppen, Carsten Nicolaisen/ledergruppen, Ole Dilling /tillidsrepræsentant HK, Line Frølich/ tillidsrepræsentant BF, Sean McClusky/medarbejderrepræsentant, Tine Bakman/medarbejderrepræsentant, Jens B. Laursen/sikkerhedsleder A, Inger Enemark/ sikkerhedsrepræsentant B Center for Kultur Suszanne Jagd/ kulturkonsulent, Dennis Lykke/ kulturkonsulent, Tanja Zeba/ kulturkonsulent, Stine Dudda/ kulturkonsulent, Henriette Pilgaard / kulturkonsulent, Helle Barsøe/ kulturkonsulent, John Fredriksen/ Kulturchef, Poul Valdemar Nielsen/ projektleder Kunstskole Søren Møller, Leif Elsborg/Bestyrelsesformand, Jesper Kristiansen/ underviser + bestyrelsesmedlem, Hanne Agnete Jacobsen/ Elev-kursist repræsentant + bestyrelsesmedlem SØNDERBORG MULTIKULTURHUS 4 S TÆNKNING I FREMTIDENS MULTIKULTURHUS Hvad kan / skal Sønderborg Multikulturhus tilbyde i denne kategori: MET Hvad kan / skal Sønderborg Multikulturhus tilbyde i denne kategori: Skriv de 3 vigtigste: Skriv de 3 vigtigste: Gruppe: (navn og titel på alle) Multikulturhusets rum og 4 rumstænkning. SØNDERBORG MULTIKULTURHUS ET DØGN I FREMTIDENS MULTIKULTURHUS MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Gruppe: (navn og titel på alle) MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Skriv de 3 vigtigste: Skriv de 3 vigtigste: Sådan udfyldes spillepladen Hvilke rum/aktiviteter kunne I forestille jer at Sønderborg Multikulturhus skal tilbyde indenfor hvert område? Eks: Et sted hvor jeg kan mødes med min bogklub; skrives ind under kategorien Møderummet. Når I har fyldt på med idéer under alle 4 kategorier, skriver I de tre vigtigste ind i cirklen. 4. Sådan udfyldes spillepladen LÆRINGSMET Hvad kan / skal Sønderborg Multikulturhus tilbyde i denne kategori: MØDEMET Hvad kan / skal Sønderborg Multikulturhus tilbyde i denne kategori: Udfyld ét tidsinterval ad gangen. Start med kl : hvilke brugere kan vi tiltrække i den periode, hvilke aktiviteter kunne være attraktive for dem, og hvad kræver det af medarbejdere og rum. Fortsæt gennem alle tidsintervallerne. MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET SØNDERBORG MULTIKULTURHUS I FREMTIDENS MULTIKULTURHUS Brugere og adfærd Rum / bygningsfysik Gruppe: (navn og titel på alle) Skriv de 3 vigtigste aktiviter der finder sted i det performative rum: Multikulturhusets rum - zoom på de 4 rum SØNDERBORG MULTIKULTURHUS KICK-OFF ARRANGEMENT Gruppe: Hvad er det for et tema? Hvad skal Multikulturhuset bidrage med? Hvilke aktiviteter kan foregå i Multikulturhuset eller udgå fra Multikulturhuset? Sådan udfyldes spillepladen Skriv de 3 vigtigste aktiviteter, der skal foregå i det performative rum i fremtidens multikulturhus ind i cirklen. Gennemgå aktiviteterne én efter én ud fra de 4 spørgsmål Indretning / inventar Gode naboskaber Det Tyske Bibliotek Nis-Edwin List-Petersen, Susann Etienne Der blev gennemført 4 øvelser: 4 rumstænkning i fremtidens Multikulturhus Multikulturhusets rum - zoom på hvert rum indenfor Et døgn i fremtidens Multikulturhus 4. Det bedste Kick-Off arrangement Bemærkninger: MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Et døgn i fremtidens Multikulturhus MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Det bedste Kick-Off arrangement 7

8 Opsamling på øvelse 1 4 rums-tænkning SO EIN DING VIDENSKLYNGER STUDIEPLADSER UDSTILLINGER BRUG AF ALLE FLADER TIL INFO OG INSPIRATION STEMNINGS - BRUGE VORES PLACERING VED VANDET Undervisning Adgang til valide databaser Biblioteks orientering Informationssøgning E-læring UDLÅN AF RESSOURCEPERSONER M SÆRLIG VIDEN FRIVILLIG HJÆLP ( DIGITAL LÆRING, LEKTIER...) Partnerskaber Kulturmøder DIGITAL LEG OG LÆRING Videoseminarer / internationalt 24-7 med tolkefacilitet E-lab, bygge, skabe, lære Studierum med ro SKRIVEVÆRKSTED BORGERJOURNALISTIK ANALOG - DIGITALT BIBLIOTEK Udstillinger Oplæsning DIGITALE OPSLAGSTAVLER Boglån - fysisk og på nettet ARTO-TEK / UDLÅN AF KUNST Store flader Cafe koncerter, genrespecifikt AHA OPLEVELSER TEMA BASEREDE UDSTILLINGER Friluftsscene Ro til fordybelse Bogmarked NYHEDSAPP. I SAMSPIL MED RESTEN AF BYEN. Visualisering af udlån / tags Anbefalingsmekanisme Poetry slam Projekteringer på bygningen STEMNINGS Fordybelse SCENE DIGITAL PRODUKTION Foredrag / torsdags cafe UDE-INDE AKTIVITETER Produktion af bøger, fag litteratur Spil udvikling PERFORMATIVT GULV BGK undervisning Små musikbands Udendørs teater Aktivt legeområde for børn og barnlige sjæle Kunstskolens undervisning Traditionel kunst produktion Redigeringsrum FOREDRAG OG PROJEKTER FOR TEEN / UNGE Aktiv bro til Alsion - aktiverer fysikken... Iværksætterrum SHOWROOM FOR DIGITALT UDSTYR Parkour, skating, udendørs aktivitet Robust ude inventar Filial-klasserum Tilgængeligt grej Hands-on Musik, øvelokaler Interaktiv skattejagt Spontanintet DANFOSS UNIVERSE FILIAL Huskunstner - mødes med børn Street art musikværksted Studierum Klubaktivitet (bridge, åbent universitet) Vejledningssituationer INNOVATION, FOKUS PÅ VIRKSOMHEDER Koncert Foredrag Inspirere og innovere virksomheder Cafe-møder INTERAKTION VIA MEDIER - GLOBALT, LOKALT Det uformelle møde Sundhed, madkultur, motion Mødesteder for udvikling (foreninger,demokrati...) Kulturmøder Gæstekokke LINIER FRA PAKHUS TIL /ILDSJÆLE/ FILIALER/ KUNSTAKTIVITETER I KOMMUNEN Læseklubber FORMELLE MØDER SOM VIRKSOMHEDER OG GRUPPER KAN BOOKE Møderum med aktivt inventar Iværksættermøder Speakers corner - borger møder politiker Aktivering af udearealer til gruppearbejde /tænke bredt! Debatklubber/læseklubber LOUNGE Mød en politiker / paneldebat Ex-pats Cafe IVÆRKSÆTTER EMNE DIGITAL PERFORMANCE NON-KOMMERCIELT FOR BØRN CAFE MILJØ NETVÆRK/FORENINGER -POLITIK 8

9 Opsamling på øvelse 2 Det performative rum Vi skal bruge vores digitale kunst-profil, og gøre brugerne interesserede i at lege og eksperimentere med det digitale.! Husk; åbent værksted fungerer bedst, hvis der er optimale muligheder for at gå Vi har en masse projekter og til og fra projekter. ideer - men vi mangler det Dvs. opbevare on-going arbejde og kunne tilgængelige værksted. vende tilbage næste dag/uge.! Husk; workshops kræver ofte tæt facilitering for at nå stærke resultater -folk skal få lyst til at komme igen. INTERAKTIVE S KREATIVE VÆRKSTEDER Aktive brugere som deltager ud fra interesser, behov og evner/kompetencer Skabende værksteder - kultur, film, medier, bevægelse, Fleksibilitet, store-små, transparente, akustiske forhold, mobilitet, lys/mørke, tilslutningsmuligheder og AV på alle husets scener Kobling, internet acces, multifunktions legoklods, inspireret inventar, let inventar, nemt at flytte, mulighed for mørklægning Robusthed og mulighed for opdeling Booking system - nemt 9

10 Opsamling på øvelse 2 Møderummet Vi skal udnytte vores unikke beliggenhed og smukke kig til vandet som et nyt urbant mødested! Tænk på at; mange holder af at sidde i kantzonen til aktive zoner. Frem med byens ildsjæle - vi skal inspirere hinanden!! Husk; få aktive zoner frem til husets yderkant, så kan det indtage uderummet og generelt vise et aktivt hus frem som trækker folk til. DET FORMELLE MØDE DET UFORMELLE MØDE KATALYSATOR-MET Aktive deltagere, fælles interesser, påvirke og lade sig påvirke, alle aldre, forskellige ansvarsområder, overskuelighed og tilgængelighed Flexibilitet mht. str. åben/lukket, teknik. Gerne åben mod udearealer Spontanitet, højt engagement, eller at iagttage andre, uforpligtende,at man nemt kan komme i kontakt Brug af uderum og inderum, gerne ligge centralt, både i åbne og lukkede rum. Tæt ved cafe / tidsskrifter / udstillinger Det faglige personale i kontakt med dem udefra der skal have hjælpe (og omvendt), det kræver at der skabes rum og beskrivelser af personalets evner og frihed. Brug af uderum og inderum, gerne ligge centralt, både i åbne og lukkede rum. Tæt ved cafe / tidsskrifter / udstillinger Flytbar! fleksibel, mange smukke siddepladser Indbydende møbler, lyse steder god udsigt Tæt på kontor faciliteter centralt i huset+ Indgangsparti og cafe 10

11 Opsamling på øvelse 2 Inspirationsrummet! Husk de stille nicher! Levende og legende områder for alle i selskab med børn - grønt, åbent, foranderligt. Man må bare bevæge sig rundt!! Tænk på; studiepladser til unge er ofte meget anderledes end til voksne. Unge vil have overblik, være tilgængelige og have deres kontaktflade intakt imens de studerer. Gode områder kan være yderkanten af aktive arealer. Pas på: for mange muligheder og fleksibilitet overalt kan svække identiteten og gøre det svært for den besøgende at finde et tilhørssted - og at aflæse zonerne.! DET LEGENDE FORDYBELSE OPLEVELSER Børn + familie, børneinstitutioner Unge, studiemiljø 50+ Flexibilitet mht. str. åben/lukket, teknik. Gerne åben mod udearealer Afgrænsning, mindre enheder Fleksibilitet Kravle, bevægelse, balance, cafe, overraskende, planter, hængende haver. Konkret scenografi Læse-lyddæmpende pude, siddepladser i flere dimensioner Muligheder gennem hele bygningen, og mulighed for hurtig afgrænsning af en aktivitet. Mødelokaler, p-plads, cykelstativer, kantine Indgangsparti og cafe 11

12 Opsamling på øvelse 2 Læringsrummet! MULIGHED: tænk over rumlige opdelinger der bruger stof / intelligente tekstiler; det kan give smukke kig gennem halvtransparente mindre rumligheder. Flyvende borde - vild ide - men den skal minde os om behovet for at kunne bruge inventaret frit, der hvor der er brug for det. Vigtigt at kunne sidde alene og fordybe sig! Men stadig sidde i et fællesskab med andre. Inventaret må gerne minde folk om Project Zero - hvordan bidrager den enkelte til at generere energi? SELVFORVALTET VIDEN; AD HOC KOMPETENCEUDVIDENDE KURSER OG GRUPPER KREATIVT LÆRINGS LABORATORIUM Studerende, børn, mange nationaliteter, læse-ro, grupper, mødested, seniorer Interkulturelle grupper, grupper med særlige behov, institutioner og foreninger Iværksættere, virksomheder, I-fabrikken Fleksibilitet, rulle op/ned, væk, lys, lyd,akustik Sidde alene - sammen med andre- lyd-bobler interaktion i passivt fællesskab Organisk. Flyvende borde I-fabrikken, virksomheder, madhus, kunstskole, kunsthal, eventbureau, borgerservice, værter for aktører, musikskolen, fitness center Lokale designere, bæredygtighed Ældresagen, husmorforeningen, virksomhedernes biblioteker, universe Aktivt inventar, sid på stolen og producer energi, nemt. Skoler, plejecentre, kollektiv trafik, AOF, LOF, FOF, biografen 12

13 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens Multikulturhus Udnyt døgnrytmen Alle biblioteker og multikulturhuse har mønstre i benyttelsen, også tidsmæssigt. Hvis man ønsker at udnytte sine rammer og ressourcer optimalt bør der være øget opmærksomhed på om man gennem systematisk understøttelse af døgnrytmen i indretning og aktivitetstilrettelæggelse kan øge benyttelsen og borgernes udnyttelse af rammerne. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Sønderborg haft fokus på Multikulturhusets døgnrytme, og hvordan der kan skabes plads til flere aktiviteter og brugere, og samtidig sikres velfungerende rammer for alle aktiviteterne. Her oplistes på kort form de forskellige brugere, som Multikulturhuset vil skabe relevante tilbud og aktiviteter for i fremtiden, og hvordan de forskellige i særlig grad forventes at bruge Multikulturhuset På næste side vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter. TEENAGERE, og TEENAGERE, og SKOLEKLASSER, KUNSTSKOLENS HOLD BØRNEFAMILIER, DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJERE, MØDREGRUPPER EFTER SKOLE BØRN, VOKSNE, DEN ALM. BORGER, ÆLDRE, ÆLDRE, VIRKSOMHEDER,

14 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens Multikulturhus Udnyt døgnrytmen Her vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter: DET ÅBNE VÆRKSTED PROJEKTVÆRKSTED For klasser/grupper Man booker sig ind på fast basis eller ad hoc, og så har man råderet over projektrummet som base for gruppen. Medarbejdere kan bistå med faglig ekspertise og som inspirationskilder. DET ÅBNE PROJEKTVÆRKSTED For familier, efter skole børn, unge Et kreativt frirum med bibliotekaren som guide / igangsætter, eller på eget initiativ. Man kan opbevare projekter og vende tilbage dagen eller ugen efter, og man kan få hjælp til eks. digital bearbejdning eller print. DET ÅBNE PROJEKTVÆRKSTED For voksne og unge Tematiserede processer styret af forskellige indbudte huskunstnere, eks. i samspil med Kunsthallen; så man efter udstillinger kan få mulighed for at prøve forskellige medier og metoder af selv. Gallerier i Sønderborg kan også indgå i disse forløb. DET LÆRENDE MØDE For skoleklasser og grupper Møderum der kan bookes, hvorfra samtaler kan føres med børn og voksne i andre lande - venskabsklasser og lign. Tolke kan bookes og bistå seancerne. DET IGANGSÆTTENDE MØDE For private virksomheder og igangsættere Møderum der kan bookes - og give inspirerende omgivelser til særlige møder eller daglig sparring mellem partnere. Der kan gives sparring og inspiration på proces fra medarbejdere. ÅBEN SCENE Specielt rettet mod borgere, virksomheder, ildsjæle Her formidles og udføres samfundsrelevante debatter, spørgeaftener og politiske diskussioner. DET ÅBNE MØDE 14

15 Designudfordringer i fremtidens Multikulturhus FLEKSIBILITET, AKTIVITET OG ZONERING Et meget centralt ønske blandt designworkshoppens deltagere, var at det nye Multikulturhus skulle indrettes så fleksibelt, at alle brugere, uanset alder, behov og adfærd, skal kunne finde velegnede rammer og professionel hjælp i en åbningstid, der gerne må ligge meget tæt på 24/7. Udfordringen er naturligvis, at fleksibilitet og tilpasningsdygtighed i sig selv ikke kan løfte ambitionen om, at alle brugere skal have adgang til alt på alle tider. Multikulturhusets rum og ressourcer er ikke uendelige. Høj fleksibilitet kræver planlægning: At sikre den spontane besøgende adgang til en righoldighed af forskelligartede aktiviteter og tilbud i Multikulturhuset kræver overskuelighed og måske guidning. Jo mere opdateret, overskuelig og præcis denne guidning er, jo flere spillefelter for oplevelse og aktivitet åbner sig for opfyldelse af spontane behov. Men det optimale match af aktivitet og brugerprofil opnås bedst ved målrettet kommunikation og arbejdet med tydeligt deklarerede aktiviteter og tilbud. Det samme gør sig gældende for kvaliteten af serviceydelsen. Multikulturhusets ønske om at kunne tilbyde en mangfoldighed at aktiviteter kræver planlægning og bookning, hvis flere funktioner skal kunne fungere i de samme rum og trække på de samme ressourcer. Og det kræver mere planlægning, booking og ressourcer, hvis de samme rum skal tilpasses, så de optimalt kan understøtte de skiftende brugeres aktiviteter. Sådan optimeres oplevelsen for den spontane bruger - Kulturkalender i ankomstområdet kan bidrage til at skabe overblik og guide - Velkomst/reception/info-desk med guidning opsøgende personale - Plantegning/ funktionsdiagram/ over biblioteket hvor finder man hvad? Fra analog til digital - Tydelige markeringer af zoner og tematiseringer af materialesamlinger - Tydelig markering af mulighed for at aftale én til én sparring med personale - i både bibliotekets fysisk rum og i det digitale (som kan foregå på et tidspunkt, der kan passe begge parter) 15

16 Designudfordringer i fremtidens Multikulturhus FLEKSIBILITET, AKTIVITET OG ZONERING, FORTSAT Bibliotekets zoner I forhold til målsætningen om stor rumlig fleksibilitet, skabes de bedste resultater ved at tænke mindre i fleksibilitet og mere i aktivitet, adfærd og antal brugere, og herfra i hvilke funktionsområder eller zoner Multikulturhuset skal kunne tilbyde for, at de mange forskelligartede aktiviteter kan udspille sig i rumlige rammer, som bedst muligt understøtter den givne aktivitet og ikke bare i et tilfældigt, ledigt hjørne. Studiezone En række mere ad hoc baserede aktiviteter kan oplagt udspille sig i fællestorvet Multikulturhusets store, fællesejede inspirationsrum - et område kendetegnet ved god plads og muligheden for at arbejde med forskellige situationsbestemte indretningsløsninger. Værksteder Fællestorv Materialesamling Eksempelvis at etablere en scene med tilskuerpladser eller skabe plads til en tematisk udstilling. Heroverfor skabes der givet bedre rammer for kreative aktiviteter, it-undervisning og lign. hvis multikulturhuset også kan tilbyde specialiserede og auditivt afgrænsede rum, hvor aktiviteten understøttes af redskaber og materialer og ikke forstyrres eller forstyrrer andre brugere. Ankomst Personale Transzonen 16

17 Designudfordringer i fremtidens Multikulturhus FÆLLESEJE OG FÆLLES ANSVAR Tværgående tema Multikulturhuset skal være rammen for at Biblioteket Sønderborg; Det Tyske Bibliotek; Kunstskolen; Center for Kultur samt en endnu ukendt aktør med i samspil skal kunne tilbyde en bred vifte af høj kvalitetstilbud med et fælles fokus på læring, kunst og kultur til Sønderborgs borgere. Men hvad skal husets aktører være fælles om? Hvad skal der foregå i det fællesejede? Hvordan skal Multikulturhuset være fælles om at indrette, forandre, opdatere, servicere i det fællesejede? På det operationelle niveau er det væsentligt at overveje om der skal være roterende vagter eller om der kan være fordele i at fastholde et gennemgående personale i det fællesejede med primært ansvar for servicering af brugere og den operationelle koordinering af nye tiltag i det fællesejede. Aktivitet EFTERÅR VINTER Tema En idé som kunne styrke koblingen mellem det strategiske ønske om at skabe tværfaglig synergi i samspillet mellem Multikulturhusets aktører og den operationelle udførsel af ambitionen kunne være at arbejde med et årshjul, som rummer en række større fælles satsninger, som har tematisk bredde til at hver af husets institutioner kan bidrage med kompetencer ifm. forberedelse og gennemførsel. SOMMER FORÅR Aktivitet Særlige aktiviteter ud af huset 17

18 Designudfordringer i fremtidens Multikulturhus HVAD ER SØNDERBORG MULTIKULTURHUS UNIKKE PLATFORM Multikulturhuset har udsigt til først at stå færdigt i Om det kommer til at ligge i en dramatisk opdateret udgave af det gamle pakhus ved havnen er endnu usikkert, ligesom der stadig mangler at blive indkredset en aktør i det partnerskab af kulturinstitutioner, som skal rykke ind i det nye hus. Men allerede nu ved vi, at Multikulturhuset langt fra vil være den eneste kulturinstitution i Sønderborg og i det Sønderjyske opland. Det kan derfor være en rigtig god idé at få kortlagt, hvor de samflyttende kulturinstitutioner i dag leverer kulturel merværdi eller har etableret en unik kulturplatform med engagerede, trofaste brugere, men det er naturligvis lige så vigtigt at tænke fremad: Dels hvordan kan institutionerne i fællesskab finde sin unikke platform i det sønderjyske kulturlandskab? Dels, og måske endnu mere vigtigt i en overordnet velfærdsøkonomisk betragtning, hvordan Multikulturhuset kan bidrage til at demokratisere adgangen til kulturelle oplevelser i byen og i det sønderjyske så man ikke kun bygger på de ressourcestærke og aktive kulturforbrugere?? 18

19 SØNDERBORG MULTIKULTURHUS KICK OFF Sådan sætter vi igang! DIGITAL BOMBNING MINDCRAFT og GENOPBYGNING VAND 1 DAY CONFERENCE! med kendte der underholder og inspirer ud fra et bredt emnevalg. NOGET FOR ALLE! Arrangementer på vandet Vand i biblioteket Leg med vand Vandkunst VI SKAL VÆRE SYNLIGE I GOD TID!ik KULTUR EVENT: KULTUR EVENT: for hele familien. for hele familien. KULTUR, KULTUR, VAND, VAND, HAVN HAVN VENDE VRANGEN UD på bygningen! FILM FESTIVAL Borgerne producerer selv - skal vise deres bud på mangfoldig kultur. Vises på scener i hele byen. DIGITALE DAGE Kunst, litteratur, musik BERLIN I SØNDERJYLLAND SØNDERJYLLAND I BERLIN 19

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014 OPDATERING

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011

PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG. Frederiksbjergbyggeriet. August - december 2011 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT -FREDERIKSBJERG 1 Frederiksbjergbyggeriet August - december 2011 2 PÆDAGOGISK PROGRAMKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...4 Byrådsindstilling...6 Pædagogisk

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE. dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet.

DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE. dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet. DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE dokumentation og evaluering af pilotprojekt omkring fleksibel, mobil musikundervisning af høj kvalitet. DEN CYKLENDE MUSIKSKOLE FORORD Projektgruppen: Samarbejdet omkring Den Cyklende

Læs mere

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover Evaluering Det tredje sted bibliotekets services fremover Evalueringen er udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen Konsulentfirmaet

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Denne rapport er udarbejdet af projektgruppen omkring Børneuniversitetet på Slagelse Bibliotekerne: Børnebibliotekar Arne Larsen Børnebibliotekar Berit Ahlmann

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker

Det gode liv i landområderne. udvikling af mobile biblioteker Det gode liv i landområderne udvikling af mobile biblioteker XXXXXX Udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen, Konsulentfirmaet Knudsen Syd, www.knudsensyd.dk For Brønderslev Bibliotek, Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Et Maritek/ Et ABM-projekt i Maribo. maritek. maritektmaritek

Et Maritek/ Et ABM-projekt i Maribo. maritek. maritektmaritek Et Maritek/ Et ABM-projekt i Maribo maritek maritektmaritek Arbejdsrapport udarbejdet af forprojektets styregruppe Forslag December 2014 ORGANISATION /AKTØRER: ABM-HUS BANEGÅRDEN Indhold STEDET: Introduktion

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere