SØNDERBORG MULTIKULTURHUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SØNDERBORG MULTIKULTURHUS"

Transkript

1 Phone: Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: SØNDERBORG MULTIKULTURHUS FORLØB

2 KOLOFON SØNDERBORG MULTIKULTURHUS - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen DENNE RAPPORT ER UDARBEJDET AF SIGNAL Århusgade 88, 2100 København Ø Kontaktperson: Arkitekt Stine Holscher Chefanalytiker Morten Fisker 2

3 Modelprogrammet og samarbejdet med de lokale workshops Intentionen med Modelprogram for folkebiblioteker er, at det skal fungere som udgangspunkt for byggeprogrammering af folkebiblioteker i de danske kommuner og at det skal bidrage til at kvalificere vigtige diskussioner om, hvordan biblioteker kan arbejde med deres bygninger, indretning og egen praksis i forhold til at matche borgernes og samfundets behov. I forbindelse med udviklingen af modelprogrammet har vi gennemført en kortlægning af nyindretning og nybygning af biblioteker, fordi vi undervejs i arbejdet blev klar over, at der foregår rigtig meget rundt om i danske kommuner. Kortlægningen viste at næsten to ud af tre adspurgte kommuner har aktuelle planer om at gennemføre større forandringstiltag. Og at mere end to ud af tre har inden for de seneste to år gennemført større forandringstiltag på deres folkebiblioteker. I forbindelse med kortlægningen testede vi kommunernes interesse for at deltage i en skræddersyet designworkshop. Dette, fordi vi mener, at der er oplagte gensidige fordele i en dialog om, hvordan lokale biblioteker kan udvikle rum og indretningsløsninger, der matcher nye behov. Det viste sig, at der har været stor interesse for at deltage 40 kommuner med i alt 47 biblioteksprojekter ønskede at være med i konkurrencen om de 3 designworkshopforløb, faciliteret af SIGNAL Arkitekter, som er rådgiver på Modelprogram for folkebiblioteker. Vinderne er: - Sønderborg Kommune som skal bygge helt nyt. Med 94,6 mio. kr. på kommunens anlægsbudget skal der opføres et multikulturhus på havnen. Sønderborg Havneselskab skal opføre huset. - Thisted Kommune som i forbindelse med en klimarenovering skal nyindrette sit hovedbibliotek en klassisk biblioteksbygning fra Biblioteket skal samtidig indrettes som Åbent bibliotek og det skal åbne op for tæt samarbejde med omkringliggende kulturinstitutioner. - Billund Kommune som skal nyindrette lokalafdelingen i Billund. Kommunen har sammen med LEGO Fonden i et offentligt/privat partnerskab med vision om at skabe Børnenes Hovedstad. Biblioteket skal udgøre et element i den vision og samtidig indrettes som Åbent bibliotek og dansk og internationalt borgerservicecenter. De tre vindere er udvalgt efter grundig overvejelse og dialog med en række kommuner. Et væsentligt hensyn har været, at projekterne er på et forholdsvis tidligt stadium i deres idé udvikling. 3

4 ET NYT MULTIKULTURHUS PÅ HAVNEN Sønderborg Multikulturhus indgår som en central spiller i den nye masterplan for Sønderborg havnefront. Masterplanen skal udvikle et gammelt industriområde til et dynamisk kulturknudepunkt - for både byen og regionen. Som planen er nu, skal Multikulturhuset indtage det gamle Ewers Pakhus og tilføjes nybyggeri - et mellemled og en tilbygning. Men denne placering er dog ikke endelig vedtaget. Ambitionen med Multikulturhuset er at flytte en række af byens kulturelle organisationer og institutioner sammen, så de sammen kan skabe ny aktivitet og udvikling indenfor visionsrammen Læring, Kunst og Kultur. DISSE AKTØRER FORVENTES AT RYKKE IND: - Biblioteket Sønderborg Det Tyske Bibliotek Kunstskolen? Vision: Læring, Kunst og Kultur. Folkets hus Biblioteket Sønderborg - Det Tyske Bibliotek - Kunstskolen Center for Kultur - Center for Kultur og endelig er der stadig 200 frie m? 4

5 SÆRLIGE ØNSKER OG BEHOV FOR DET NYE MULTIKULTURHUS Læring, Kunst og Kultur skal være den fælles identitet, som samler Multikulturhusets aktører. De skal på sigt arbejde som én samlet organisationsmodel, men holde fast i egne kompetenceområder. Samarbejde er vigtigt internt i huset - der skal grundlæggende være et fælles ejerskab til husets m I Multikulturhusets vision/program er udtrykket det udvidede inventarbegreb en central kvalitet, og det ses særligt i forhold til hvordan man indtager det gamle Pakhus rå bygning, samt signalerer tanken om et fleksibelt, åbent indre. En helt central designudfordring er altså balanceringen af det fællesejede og det særejede, eller det rumlige samspil mellem større, åbne, flerfunktionelle fællesrum og specialindrettede rumligheder og faciliteter i det særejede. 5

6 Multikulturhusets fremtidige brugere Sønderborg Multikulturhus har børnefamilier og unge som primær målgruppe. Man betragter det som afgørende vigtigt at skabe et naturligt tilhørsforhold for hele familien fra start af; og at Multikulturhuset skal kunne tilbyde relevante aktiviteter til alle familiens medlemmer i attraktive rammer. Derudover er ambitionen naturligvis, at de forskellige kulturinstitutioners nuværende brugere følger med, når de flytter ind i det nye Multikulturhus. Eksempelvis bibliotekets brugere, heriblandt en stor og trofast gruppe af voksne og især ældre brugere. - Den nyetablerede Kunsthal, som vil være Multikulturhusets nærmeste nabo på den nye havnefront, vil primært udgøre en ramme for formidling af digital kunst, hvor de besøgende primært er kulturforbrugere. Mulitikulturhuset kan etablere et spændende, komplementært samspil med Kunsthallen ved at tilbyde attraktive rammer for brugernes egen aktive kulturproduktion. Havnefronten Byens borgere børnefamilier Sønderborg City, gallerier Project Zero - Havnefronten vil være nærmeste nabo og transzone til Multikulturhuset. Der ligger umiddelbart et stort potentiale i at skabe aktiviteter og oplevelser i udearealet, samtidig med, at der rulles en rød løber ud med invitation til at søge inden for i Multikulturhuset. Unge og børnefamilier - Byens erhvervsliv, start ups og ildsjæle kan inviteres inden for i Multikulturhuset med tilbud om eksempelvis gratis pcunderstøttede arbejdsstationer i urban offices, møderum og værkstedsfaciliteter. Skal der skabes værdi for Multikulturhuset og dets andre brugere, kunne en del af aftalen gå på, at besøgende virksomheder og start ups forpligter sig på én eller flere dage at åbne maskinrummet op, og fortælle om deres praksis for et fremmødt publikum. Byens erhvervsliv Start Up virksomheder Ildsjæle Kunsthal Kunstinteresserede borgere - unge som ældre 6

7 17. JUNI 2013 SØNDERBORG JUNI MAJ 2013 Hvad kendetegner brugernes adfærd og behov ifm. de udvalgte aktiviteter? Beskriv hvad jeres tre udvalgte aktiviteter kræver af rum og bygning: Åbne/lukkede rum? Hvor i huset? Vigtige funktioner tæt på? Samspil med udearealer? (navn og titel på alle) SØNDERBORG MULTIKULTURHUS 17. JUNI 2013 Hvad kan vi dele og hvordan? SØNDERBORG JUNI MAJ 2013 Hvilke krav stiller aktiviteten til inventar og indretning? Materialesamling (hvad og hvor meget?) Borde og stole (hvilke typer?) IT-opkobling (hvilket behov og hvordan)? Deponeringsmuligheder (hvilket behov og hvordan)? SØNDERBORG MULTIKULTURHUS Workshop Workshoppen blev afholdt på Sandbjerg Gods d Deltagere var: Brugere Rikke Kjær, Jakob Damsbo, Margit Berthelsen, Lars Dalvig/virksomhedsejer indenfor digitale medier, Henrik Sohl/IT Sønderborg Kommune, Jørn Jensen/bestyrelsesmedlem Ældresagen, Cornelia Marija Nahni Greiner/kunstner, Anders Lyngby/Teknisk forvaltning Biblioteket Sønderborg Hanne M. Sørensen/ledergruppen, Nanne Enemark Feike/ledergruppen, Birgitte Ulstrup/ledergruppen, Carsten Nicolaisen/ledergruppen, Ole Dilling /tillidsrepræsentant HK, Line Frølich/ tillidsrepræsentant BF, Sean McClusky/medarbejderrepræsentant, Tine Bakman/medarbejderrepræsentant, Jens B. Laursen/sikkerhedsleder A, Inger Enemark/ sikkerhedsrepræsentant B Center for Kultur Suszanne Jagd/ kulturkonsulent, Dennis Lykke/ kulturkonsulent, Tanja Zeba/ kulturkonsulent, Stine Dudda/ kulturkonsulent, Henriette Pilgaard / kulturkonsulent, Helle Barsøe/ kulturkonsulent, John Fredriksen/ Kulturchef, Poul Valdemar Nielsen/ projektleder Kunstskole Søren Møller, Leif Elsborg/Bestyrelsesformand, Jesper Kristiansen/ underviser + bestyrelsesmedlem, Hanne Agnete Jacobsen/ Elev-kursist repræsentant + bestyrelsesmedlem SØNDERBORG MULTIKULTURHUS 4 S TÆNKNING I FREMTIDENS MULTIKULTURHUS Hvad kan / skal Sønderborg Multikulturhus tilbyde i denne kategori: MET Hvad kan / skal Sønderborg Multikulturhus tilbyde i denne kategori: Skriv de 3 vigtigste: Skriv de 3 vigtigste: Gruppe: (navn og titel på alle) Multikulturhusets rum og 4 rumstænkning. SØNDERBORG MULTIKULTURHUS ET DØGN I FREMTIDENS MULTIKULTURHUS MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Gruppe: (navn og titel på alle) MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Skriv de 3 vigtigste: Skriv de 3 vigtigste: Sådan udfyldes spillepladen Hvilke rum/aktiviteter kunne I forestille jer at Sønderborg Multikulturhus skal tilbyde indenfor hvert område? Eks: Et sted hvor jeg kan mødes med min bogklub; skrives ind under kategorien Møderummet. Når I har fyldt på med idéer under alle 4 kategorier, skriver I de tre vigtigste ind i cirklen. 4. Sådan udfyldes spillepladen LÆRINGSMET Hvad kan / skal Sønderborg Multikulturhus tilbyde i denne kategori: MØDEMET Hvad kan / skal Sønderborg Multikulturhus tilbyde i denne kategori: Udfyld ét tidsinterval ad gangen. Start med kl : hvilke brugere kan vi tiltrække i den periode, hvilke aktiviteter kunne være attraktive for dem, og hvad kræver det af medarbejdere og rum. Fortsæt gennem alle tidsintervallerne. MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET SØNDERBORG MULTIKULTURHUS I FREMTIDENS MULTIKULTURHUS Brugere og adfærd Rum / bygningsfysik Gruppe: (navn og titel på alle) Skriv de 3 vigtigste aktiviter der finder sted i det performative rum: Multikulturhusets rum - zoom på de 4 rum SØNDERBORG MULTIKULTURHUS KICK-OFF ARRANGEMENT Gruppe: Hvad er det for et tema? Hvad skal Multikulturhuset bidrage med? Hvilke aktiviteter kan foregå i Multikulturhuset eller udgå fra Multikulturhuset? Sådan udfyldes spillepladen Skriv de 3 vigtigste aktiviteter, der skal foregå i det performative rum i fremtidens multikulturhus ind i cirklen. Gennemgå aktiviteterne én efter én ud fra de 4 spørgsmål Indretning / inventar Gode naboskaber Det Tyske Bibliotek Nis-Edwin List-Petersen, Susann Etienne Der blev gennemført 4 øvelser: 4 rumstænkning i fremtidens Multikulturhus Multikulturhusets rum - zoom på hvert rum indenfor Et døgn i fremtidens Multikulturhus 4. Det bedste Kick-Off arrangement Bemærkninger: MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Et døgn i fremtidens Multikulturhus MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET MET LÆRINGSMET MØDEMET Det bedste Kick-Off arrangement 7

8 Opsamling på øvelse 1 4 rums-tænkning SO EIN DING VIDENSKLYNGER STUDIEPLADSER UDSTILLINGER BRUG AF ALLE FLADER TIL INFO OG INSPIRATION STEMNINGS - BRUGE VORES PLACERING VED VANDET Undervisning Adgang til valide databaser Biblioteks orientering Informationssøgning E-læring UDLÅN AF RESSOURCEPERSONER M SÆRLIG VIDEN FRIVILLIG HJÆLP ( DIGITAL LÆRING, LEKTIER...) Partnerskaber Kulturmøder DIGITAL LEG OG LÆRING Videoseminarer / internationalt 24-7 med tolkefacilitet E-lab, bygge, skabe, lære Studierum med ro SKRIVEVÆRKSTED BORGERJOURNALISTIK ANALOG - DIGITALT BIBLIOTEK Udstillinger Oplæsning DIGITALE OPSLAGSTAVLER Boglån - fysisk og på nettet ARTO-TEK / UDLÅN AF KUNST Store flader Cafe koncerter, genrespecifikt AHA OPLEVELSER TEMA BASEREDE UDSTILLINGER Friluftsscene Ro til fordybelse Bogmarked NYHEDSAPP. I SAMSPIL MED RESTEN AF BYEN. Visualisering af udlån / tags Anbefalingsmekanisme Poetry slam Projekteringer på bygningen STEMNINGS Fordybelse SCENE DIGITAL PRODUKTION Foredrag / torsdags cafe UDE-INDE AKTIVITETER Produktion af bøger, fag litteratur Spil udvikling PERFORMATIVT GULV BGK undervisning Små musikbands Udendørs teater Aktivt legeområde for børn og barnlige sjæle Kunstskolens undervisning Traditionel kunst produktion Redigeringsrum FOREDRAG OG PROJEKTER FOR TEEN / UNGE Aktiv bro til Alsion - aktiverer fysikken... Iværksætterrum SHOWROOM FOR DIGITALT UDSTYR Parkour, skating, udendørs aktivitet Robust ude inventar Filial-klasserum Tilgængeligt grej Hands-on Musik, øvelokaler Interaktiv skattejagt Spontanintet DANFOSS UNIVERSE FILIAL Huskunstner - mødes med børn Street art musikværksted Studierum Klubaktivitet (bridge, åbent universitet) Vejledningssituationer INNOVATION, FOKUS PÅ VIRKSOMHEDER Koncert Foredrag Inspirere og innovere virksomheder Cafe-møder INTERAKTION VIA MEDIER - GLOBALT, LOKALT Det uformelle møde Sundhed, madkultur, motion Mødesteder for udvikling (foreninger,demokrati...) Kulturmøder Gæstekokke LINIER FRA PAKHUS TIL /ILDSJÆLE/ FILIALER/ KUNSTAKTIVITETER I KOMMUNEN Læseklubber FORMELLE MØDER SOM VIRKSOMHEDER OG GRUPPER KAN BOOKE Møderum med aktivt inventar Iværksættermøder Speakers corner - borger møder politiker Aktivering af udearealer til gruppearbejde /tænke bredt! Debatklubber/læseklubber LOUNGE Mød en politiker / paneldebat Ex-pats Cafe IVÆRKSÆTTER EMNE DIGITAL PERFORMANCE NON-KOMMERCIELT FOR BØRN CAFE MILJØ NETVÆRK/FORENINGER -POLITIK 8

9 Opsamling på øvelse 2 Det performative rum Vi skal bruge vores digitale kunst-profil, og gøre brugerne interesserede i at lege og eksperimentere med det digitale.! Husk; åbent værksted fungerer bedst, hvis der er optimale muligheder for at gå Vi har en masse projekter og til og fra projekter. ideer - men vi mangler det Dvs. opbevare on-going arbejde og kunne tilgængelige værksted. vende tilbage næste dag/uge.! Husk; workshops kræver ofte tæt facilitering for at nå stærke resultater -folk skal få lyst til at komme igen. INTERAKTIVE S KREATIVE VÆRKSTEDER Aktive brugere som deltager ud fra interesser, behov og evner/kompetencer Skabende værksteder - kultur, film, medier, bevægelse, Fleksibilitet, store-små, transparente, akustiske forhold, mobilitet, lys/mørke, tilslutningsmuligheder og AV på alle husets scener Kobling, internet acces, multifunktions legoklods, inspireret inventar, let inventar, nemt at flytte, mulighed for mørklægning Robusthed og mulighed for opdeling Booking system - nemt 9

10 Opsamling på øvelse 2 Møderummet Vi skal udnytte vores unikke beliggenhed og smukke kig til vandet som et nyt urbant mødested! Tænk på at; mange holder af at sidde i kantzonen til aktive zoner. Frem med byens ildsjæle - vi skal inspirere hinanden!! Husk; få aktive zoner frem til husets yderkant, så kan det indtage uderummet og generelt vise et aktivt hus frem som trækker folk til. DET FORMELLE MØDE DET UFORMELLE MØDE KATALYSATOR-MET Aktive deltagere, fælles interesser, påvirke og lade sig påvirke, alle aldre, forskellige ansvarsområder, overskuelighed og tilgængelighed Flexibilitet mht. str. åben/lukket, teknik. Gerne åben mod udearealer Spontanitet, højt engagement, eller at iagttage andre, uforpligtende,at man nemt kan komme i kontakt Brug af uderum og inderum, gerne ligge centralt, både i åbne og lukkede rum. Tæt ved cafe / tidsskrifter / udstillinger Det faglige personale i kontakt med dem udefra der skal have hjælpe (og omvendt), det kræver at der skabes rum og beskrivelser af personalets evner og frihed. Brug af uderum og inderum, gerne ligge centralt, både i åbne og lukkede rum. Tæt ved cafe / tidsskrifter / udstillinger Flytbar! fleksibel, mange smukke siddepladser Indbydende møbler, lyse steder god udsigt Tæt på kontor faciliteter centralt i huset+ Indgangsparti og cafe 10

11 Opsamling på øvelse 2 Inspirationsrummet! Husk de stille nicher! Levende og legende områder for alle i selskab med børn - grønt, åbent, foranderligt. Man må bare bevæge sig rundt!! Tænk på; studiepladser til unge er ofte meget anderledes end til voksne. Unge vil have overblik, være tilgængelige og have deres kontaktflade intakt imens de studerer. Gode områder kan være yderkanten af aktive arealer. Pas på: for mange muligheder og fleksibilitet overalt kan svække identiteten og gøre det svært for den besøgende at finde et tilhørssted - og at aflæse zonerne.! DET LEGENDE FORDYBELSE OPLEVELSER Børn + familie, børneinstitutioner Unge, studiemiljø 50+ Flexibilitet mht. str. åben/lukket, teknik. Gerne åben mod udearealer Afgrænsning, mindre enheder Fleksibilitet Kravle, bevægelse, balance, cafe, overraskende, planter, hængende haver. Konkret scenografi Læse-lyddæmpende pude, siddepladser i flere dimensioner Muligheder gennem hele bygningen, og mulighed for hurtig afgrænsning af en aktivitet. Mødelokaler, p-plads, cykelstativer, kantine Indgangsparti og cafe 11

12 Opsamling på øvelse 2 Læringsrummet! MULIGHED: tænk over rumlige opdelinger der bruger stof / intelligente tekstiler; det kan give smukke kig gennem halvtransparente mindre rumligheder. Flyvende borde - vild ide - men den skal minde os om behovet for at kunne bruge inventaret frit, der hvor der er brug for det. Vigtigt at kunne sidde alene og fordybe sig! Men stadig sidde i et fællesskab med andre. Inventaret må gerne minde folk om Project Zero - hvordan bidrager den enkelte til at generere energi? SELVFORVALTET VIDEN; AD HOC KOMPETENCEUDVIDENDE KURSER OG GRUPPER KREATIVT LÆRINGS LABORATORIUM Studerende, børn, mange nationaliteter, læse-ro, grupper, mødested, seniorer Interkulturelle grupper, grupper med særlige behov, institutioner og foreninger Iværksættere, virksomheder, I-fabrikken Fleksibilitet, rulle op/ned, væk, lys, lyd,akustik Sidde alene - sammen med andre- lyd-bobler interaktion i passivt fællesskab Organisk. Flyvende borde I-fabrikken, virksomheder, madhus, kunstskole, kunsthal, eventbureau, borgerservice, værter for aktører, musikskolen, fitness center Lokale designere, bæredygtighed Ældresagen, husmorforeningen, virksomhedernes biblioteker, universe Aktivt inventar, sid på stolen og producer energi, nemt. Skoler, plejecentre, kollektiv trafik, AOF, LOF, FOF, biografen 12

13 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens Multikulturhus Udnyt døgnrytmen Alle biblioteker og multikulturhuse har mønstre i benyttelsen, også tidsmæssigt. Hvis man ønsker at udnytte sine rammer og ressourcer optimalt bør der være øget opmærksomhed på om man gennem systematisk understøttelse af døgnrytmen i indretning og aktivitetstilrettelæggelse kan øge benyttelsen og borgernes udnyttelse af rammerne. Derfor havde en af øvelserne ifm. designworkshoppen i Sønderborg haft fokus på Multikulturhusets døgnrytme, og hvordan der kan skabes plads til flere aktiviteter og brugere, og samtidig sikres velfungerende rammer for alle aktiviteterne. Her oplistes på kort form de forskellige brugere, som Multikulturhuset vil skabe relevante tilbud og aktiviteter for i fremtiden, og hvordan de forskellige i særlig grad forventes at bruge Multikulturhuset På næste side vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter. TEENAGERE, og TEENAGERE, og SKOLEKLASSER, KUNSTSKOLENS HOLD BØRNEFAMILIER, DAGINSTITUTIONER, DAGPLEJERE, MØDREGRUPPER EFTER SKOLE BØRN, VOKSNE, DEN ALM. BORGER, ÆLDRE, ÆLDRE, VIRKSOMHEDER,

14 Opsamling på øvelse 3 Et døgn i fremtidens Multikulturhus Udnyt døgnrytmen Her vises en døgnrytme puls med nedslag i udvalgte aktiviteter: DET ÅBNE VÆRKSTED PROJEKTVÆRKSTED For klasser/grupper Man booker sig ind på fast basis eller ad hoc, og så har man råderet over projektrummet som base for gruppen. Medarbejdere kan bistå med faglig ekspertise og som inspirationskilder. DET ÅBNE PROJEKTVÆRKSTED For familier, efter skole børn, unge Et kreativt frirum med bibliotekaren som guide / igangsætter, eller på eget initiativ. Man kan opbevare projekter og vende tilbage dagen eller ugen efter, og man kan få hjælp til eks. digital bearbejdning eller print. DET ÅBNE PROJEKTVÆRKSTED For voksne og unge Tematiserede processer styret af forskellige indbudte huskunstnere, eks. i samspil med Kunsthallen; så man efter udstillinger kan få mulighed for at prøve forskellige medier og metoder af selv. Gallerier i Sønderborg kan også indgå i disse forløb. DET LÆRENDE MØDE For skoleklasser og grupper Møderum der kan bookes, hvorfra samtaler kan føres med børn og voksne i andre lande - venskabsklasser og lign. Tolke kan bookes og bistå seancerne. DET IGANGSÆTTENDE MØDE For private virksomheder og igangsættere Møderum der kan bookes - og give inspirerende omgivelser til særlige møder eller daglig sparring mellem partnere. Der kan gives sparring og inspiration på proces fra medarbejdere. ÅBEN SCENE Specielt rettet mod borgere, virksomheder, ildsjæle Her formidles og udføres samfundsrelevante debatter, spørgeaftener og politiske diskussioner. DET ÅBNE MØDE 14

15 Designudfordringer i fremtidens Multikulturhus FLEKSIBILITET, AKTIVITET OG ZONERING Et meget centralt ønske blandt designworkshoppens deltagere, var at det nye Multikulturhus skulle indrettes så fleksibelt, at alle brugere, uanset alder, behov og adfærd, skal kunne finde velegnede rammer og professionel hjælp i en åbningstid, der gerne må ligge meget tæt på 24/7. Udfordringen er naturligvis, at fleksibilitet og tilpasningsdygtighed i sig selv ikke kan løfte ambitionen om, at alle brugere skal have adgang til alt på alle tider. Multikulturhusets rum og ressourcer er ikke uendelige. Høj fleksibilitet kræver planlægning: At sikre den spontane besøgende adgang til en righoldighed af forskelligartede aktiviteter og tilbud i Multikulturhuset kræver overskuelighed og måske guidning. Jo mere opdateret, overskuelig og præcis denne guidning er, jo flere spillefelter for oplevelse og aktivitet åbner sig for opfyldelse af spontane behov. Men det optimale match af aktivitet og brugerprofil opnås bedst ved målrettet kommunikation og arbejdet med tydeligt deklarerede aktiviteter og tilbud. Det samme gør sig gældende for kvaliteten af serviceydelsen. Multikulturhusets ønske om at kunne tilbyde en mangfoldighed at aktiviteter kræver planlægning og bookning, hvis flere funktioner skal kunne fungere i de samme rum og trække på de samme ressourcer. Og det kræver mere planlægning, booking og ressourcer, hvis de samme rum skal tilpasses, så de optimalt kan understøtte de skiftende brugeres aktiviteter. Sådan optimeres oplevelsen for den spontane bruger - Kulturkalender i ankomstområdet kan bidrage til at skabe overblik og guide - Velkomst/reception/info-desk med guidning opsøgende personale - Plantegning/ funktionsdiagram/ over biblioteket hvor finder man hvad? Fra analog til digital - Tydelige markeringer af zoner og tematiseringer af materialesamlinger - Tydelig markering af mulighed for at aftale én til én sparring med personale - i både bibliotekets fysisk rum og i det digitale (som kan foregå på et tidspunkt, der kan passe begge parter) 15

16 Designudfordringer i fremtidens Multikulturhus FLEKSIBILITET, AKTIVITET OG ZONERING, FORTSAT Bibliotekets zoner I forhold til målsætningen om stor rumlig fleksibilitet, skabes de bedste resultater ved at tænke mindre i fleksibilitet og mere i aktivitet, adfærd og antal brugere, og herfra i hvilke funktionsområder eller zoner Multikulturhuset skal kunne tilbyde for, at de mange forskelligartede aktiviteter kan udspille sig i rumlige rammer, som bedst muligt understøtter den givne aktivitet og ikke bare i et tilfældigt, ledigt hjørne. Studiezone En række mere ad hoc baserede aktiviteter kan oplagt udspille sig i fællestorvet Multikulturhusets store, fællesejede inspirationsrum - et område kendetegnet ved god plads og muligheden for at arbejde med forskellige situationsbestemte indretningsløsninger. Værksteder Fællestorv Materialesamling Eksempelvis at etablere en scene med tilskuerpladser eller skabe plads til en tematisk udstilling. Heroverfor skabes der givet bedre rammer for kreative aktiviteter, it-undervisning og lign. hvis multikulturhuset også kan tilbyde specialiserede og auditivt afgrænsede rum, hvor aktiviteten understøttes af redskaber og materialer og ikke forstyrres eller forstyrrer andre brugere. Ankomst Personale Transzonen 16

17 Designudfordringer i fremtidens Multikulturhus FÆLLESEJE OG FÆLLES ANSVAR Tværgående tema Multikulturhuset skal være rammen for at Biblioteket Sønderborg; Det Tyske Bibliotek; Kunstskolen; Center for Kultur samt en endnu ukendt aktør med i samspil skal kunne tilbyde en bred vifte af høj kvalitetstilbud med et fælles fokus på læring, kunst og kultur til Sønderborgs borgere. Men hvad skal husets aktører være fælles om? Hvad skal der foregå i det fællesejede? Hvordan skal Multikulturhuset være fælles om at indrette, forandre, opdatere, servicere i det fællesejede? På det operationelle niveau er det væsentligt at overveje om der skal være roterende vagter eller om der kan være fordele i at fastholde et gennemgående personale i det fællesejede med primært ansvar for servicering af brugere og den operationelle koordinering af nye tiltag i det fællesejede. Aktivitet EFTERÅR VINTER Tema En idé som kunne styrke koblingen mellem det strategiske ønske om at skabe tværfaglig synergi i samspillet mellem Multikulturhusets aktører og den operationelle udførsel af ambitionen kunne være at arbejde med et årshjul, som rummer en række større fælles satsninger, som har tematisk bredde til at hver af husets institutioner kan bidrage med kompetencer ifm. forberedelse og gennemførsel. SOMMER FORÅR Aktivitet Særlige aktiviteter ud af huset 17

18 Designudfordringer i fremtidens Multikulturhus HVAD ER SØNDERBORG MULTIKULTURHUS UNIKKE PLATFORM Multikulturhuset har udsigt til først at stå færdigt i Om det kommer til at ligge i en dramatisk opdateret udgave af det gamle pakhus ved havnen er endnu usikkert, ligesom der stadig mangler at blive indkredset en aktør i det partnerskab af kulturinstitutioner, som skal rykke ind i det nye hus. Men allerede nu ved vi, at Multikulturhuset langt fra vil være den eneste kulturinstitution i Sønderborg og i det Sønderjyske opland. Det kan derfor være en rigtig god idé at få kortlagt, hvor de samflyttende kulturinstitutioner i dag leverer kulturel merværdi eller har etableret en unik kulturplatform med engagerede, trofaste brugere, men det er naturligvis lige så vigtigt at tænke fremad: Dels hvordan kan institutionerne i fællesskab finde sin unikke platform i det sønderjyske kulturlandskab? Dels, og måske endnu mere vigtigt i en overordnet velfærdsøkonomisk betragtning, hvordan Multikulturhuset kan bidrage til at demokratisere adgangen til kulturelle oplevelser i byen og i det sønderjyske så man ikke kun bygger på de ressourcestærke og aktive kulturforbrugere?? 18

19 SØNDERBORG MULTIKULTURHUS KICK OFF Sådan sætter vi igang! DIGITAL BOMBNING MINDCRAFT og GENOPBYGNING VAND 1 DAY CONFERENCE! med kendte der underholder og inspirer ud fra et bredt emnevalg. NOGET FOR ALLE! Arrangementer på vandet Vand i biblioteket Leg med vand Vandkunst VI SKAL VÆRE SYNLIGE I GOD TID!ik KULTUR EVENT: KULTUR EVENT: for hele familien. for hele familien. KULTUR, KULTUR, VAND, VAND, HAVN HAVN VENDE VRANGEN UD på bygningen! FILM FESTIVAL Borgerne producerer selv - skal vise deres bud på mangfoldig kultur. Vises på scener i hele byen. DIGITALE DAGE Kunst, litteratur, musik BERLIN I SØNDERJYLLAND SØNDERJYLLAND I BERLIN 19

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON BILLUND BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB

Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk. Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK WORKSHOP FORLØB Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 THISTED BIBLIOTEK FORLØB KOLOFON THISTED BIBLIOTEK - ET FORLØB Opdragsgiver: Realdania Kulturstyrelsen

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk

BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014. Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 BILLUND BIBLIOTEK EN IDÉSKITSE TIL OPDATERING AF DET FYSISKE BIBLIOTEK D. 17.12.2014 OPDATERING

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER BILLUND BIBLIOTEK / 10.11.2014. Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark

IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER BILLUND BIBLIOTEK / 10.11.2014. Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no IDÉKATALOG TIL BØRNEKULTURELLE AKTIVITETER

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research Hvad gør de i Republikken, LYNfabrikken, the Hub og Spinderihallerne? //INDHOLD /Hvem er de? /Brugerne /Optagelse /Faciliteter /Aktiviteter /Identitet /Hvad kendetegner et vellykket iværksætterhus? /HVEM

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

kreativt procesrum med form og indhold

kreativt procesrum med form og indhold superstudio kreativt procesrum med form og indhold konceptet Superstudio er det kreative procesrum - designet til at gøre møder inspirerende og dynamiske. Med specialdesignede møbler og værktøjer indretter

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

Budget 2013 Faktaboks 2013

Budget 2013 Faktaboks 2013 Randers Bibliotek er åbent og digitalt vidensskabende og fællesskabende. Sådan hedder det i aftalen med Randers Byråd for 2013-2014, og ligeså i den gældende bibliotekspolitik. Overskrifterne skal ses

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership

Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013. Epinion og Pluss Leadership Fremtidens Biblioteker Tænketanken 30.0 2013 Epinion og Pluss Leadership ALLE DE PROCENTER Alt kan ikke måles og vejes! Kvantitet som udgangspunkt for: Kvalificeret debat, Udvikling og Kvalitet State of

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd

Skolereformen hvad er det, og hvad kan den. Henning Neerskov Og Brian Brønd Skolereformen hvad er det, og hvad kan den Henning Neerskov Og Brian Brønd Undervisningsministeriet 3 overordnede mål 3 overordnede mål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige,

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000

Høringssvar modtaget 23-09-13. Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler. Institution Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Høringssvar modtaget 23-09-13 Område 005 Skole- og Børneudvalget Skoler Institution 4000 Kontaktperson Flemming Jørgensen 4000 Afgivet høringssvar som Bruger (bestyrelsesmedlem eller medlem af interesseorganisation)

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn

Facilities Management. Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Facilities Management TI/den 23.02.2010 Modul 2: Drift- og arealforvaltning Space Mangement Space>Pro v/ Inger Ravn Space>Pro / Pakhus 12 / Dampfærgevej 8, 5.sal / 2100 København Ø / 61 26 66 99 Space

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28

flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune 2014-11-28 flerfunktionelle skoler i byområder udvikling af synergier mellem skole og by Bergen Kommune hvem er jeg...? Arkitektfirmaet RUM Fra Horsens, platform i Vejle og kunder i hele DK 25-30 medarbejdere Arkitektur

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer

Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer Visioner for Fysiske rammer og læringsmiljøer doknr. 51771-14 Indledning bemærkninger Arbejdsgruppen omkring Fysiske rammer og læringsmiljøer er sammensat af repræsentanter fra følgende faggrupper: en

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET

ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET ÅRSBERETNING 2014 2 ÅRSBERETNING 2014 ENDNU FLERE SKAL BRUGE BIBLIOTEKET I 2014 har næsten 600.000 mennesker besøgt Randers Bibliotek, men vi bestræber os på at få endnu flere borgere til at bruge biblioteket

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen.

Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Pædagogiske læreplaner for sammenslutningen. Sociale kompetencer: For at barnet udvikler sine sociale kompetencer, skal der være nogle basale forudsætninger tilstede, såsom tryghed, tillid og at barnet

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere

Velkommen til Get Moving 2010. Hånd i hånd med vores brugere Velkommen til Get Moving 2010 Hånd i hånd med vores brugere Regional udviklingsdag for bibliotekerne i Region Nordjylland Hvorfor? - Den brændende platform Samfundet uden for bibliotekerne Vidensamfundets

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab

Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Udviklingsforum: Medborgerskab og bibliotekerne Synopsis Albertslund Bibliotek Proces for udarbejdelse af strategi for Albertslund Biblioteks arbejde med medborgerskab Problemformulering: Hvad skal processen

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere