Tradium Teknisk Gymnasium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015-2016. Tradium Teknisk Gymnasium"

Transkript

1 Tradium Teknisk Gymnasium

2 htx er for dig, der vil videre! Hvad mener vi nu med det? Vil alle ikke gerne videre? Jo, men htx er dén gymnasiale uddannelse, der giver adgang til flest videregående uddannelser, og htx-eleverne starter tidligere på en videregående uddannelse end studenter fra de andre gymnasiale uddannelser. Og bortset fra disse kolde facts kommer du på htx også hurtigt videre i forhold til den skolegang, de fleste har været vant til. Hos os arbejder vi meget med problemstillinger fra virkeligheden. Vi kombinerer teori med praksis. Vi arbejder også i værksteder og laboratorier, og vi arbejder meget med projekter, der fx kan bestå i fremstillingen af et webmagasin, formidling af naturvidenskabelig viden, udvikling af en vindmåler, en solcelledreven modelbil eller en ph-venlig hudcreme. Virkelighedsnære projekter, der gør dig klogere og bringer dig videre med dine egne erfaringer. Kort om os selv Tradium Teknisk Gymnasium ligger på Vester Allé 26 i Randers. Her går ca. 300 elever fordelt på 12 klasser. Vi vægter en god hverdag og et godt samarbejde mellem elever og lærere højt. Der er fokus på naturvidenskab og teknologi, og samtidig får du gennem mere almene fag viden om historie, kultur og det samfund, du er en del af. Det internationale udsyn er også et vigtigt afsæt i uddannelsen, og vi har samarbejde med virksomheder og institutioner i andre lande. Samlet set får du en brugbar og kvalificeret viden til, at du kan komme videre - derhen, hvor du gerne vil. 2 3

3 Studiets opbygning Teknisk Gymnasium består af ½ års grundforløb og 2½ års hovedforløb, hvor du vælger en studieretning ud fra dine interesser. Du behøver først vælge studieretning i slutningen af grundforløbet, og du får selvfølgelig mulighed for at drøfte det med studievejledere. Dit valg af studieretning binder dig IKKE med hensyn til hvilken videregående uddannelse, du gerne vil have efter htx. Et halvt års grundforløb I grundforløbet lærer du om både fag og arbejdsmetoder på htx. Mange af de obligatoriske fag kender du allerede fra grundskolen, mens andre fag fx kommunikation/it og teknologi er nye. Udover den normale undervisning får du på grundforløbet et studieområde, hvor du og dine kammerater bl.a. lærer at arbejde sammen i projekter på tværs af fagene. 2½ års studieretningsforløb Studieretningerne toner din studentereksamen efter dine interesser. På følgende side har du en oversigt over alle studieretninger, hvilke fag, der indgår i dem og på hvilket niveau. I studieretningsforløbet fortsætter vi i flere perioder med et tværfagligt samarbejde mellem fagene. Mange spændende valgmuligheder Udover at du ved valg af studieretning kan indrette dit studie efter dine interesser, har du mulighed for at vælge et eller flere valgfag. Du skal minimum vælge ét valgfag. Afhængig af din studieretning kan du fx vælge engelsk, matematik, biologi, idéhistorie, samfundsfag, erhvervsøkonomi, statik & styrkelære, programmering, psykologi, tysk, mediefag, musik, idræt. Teknikfag, Teknologi og olympiske lege! Teknikfag og Teknologi er helt unikke for htxuddannelsen. Her får du virkelig mulighed for at arbejde med tværfaglige projekter, hvor der er en direkte kobling mellem teori og praksis, mellem undervisning og virkelighed. Vores projektorienterede tilgang til undervisningen har uden tvivl været medvirkende til, at nogle af vore elever i 2014 blev udvalgt som danske repræsentanter til Den Europæiske Science Olympiade i Naturvidenskab, der blev afholdt i Athen. Læs mere side

4 Oversigt over studieretninger Læs mere om de enkelte studieretninger på de næste sider Naturvidenskab Fysik Naturvidenskab Kemi Naturvidenskab Biologi Bioteknologi Kommunikationsteknik Teknologi og design Fysik A Kemi A Matematik A Bioteknologi A Kommunikation/it A Teknologi A Matematik A Matematik A Biologi B Matematik A Design B Design B Idéhistorie B Psykologi C Psykologi C Psykologi C Idéhistorie B Erhvervsøkonomi C Kemi B Kemi B Kemi B Kemi B Matematik B Matematik B Valg af studieretning Når du tilmelder dig, kan du vælge mellem en af de 6 studieretninger på dette opslag. Biologi C Teknologihistorie C Biologi C Teknologihistorie C Teknologihistorie C Biologi C Teknologihistorie C Biologi C Med dit valg af studieretning kan du profilere din uddannelse i forhold til dine interesser og fremtidsdrømme. Det endelige valg af studieretning skal du først træffe efter grundforløbet. 6 7

5 Studieretning: Naturvidenskab (3 retninger) NY naturvidenskabelig studieretning: Bioteknologi Fysik A+Matematik A+Idéhistorie B Kemi A+Matematik A+Psykologi C Matematik A+Biologi B+Psykologi C Bioteknologi A + Matematik A + Psykologi C Den naturvidenskabelige studieretning tilbyder tre forskellige retninger. Alle tre har matematik på A-niveau, men adskiller sig ved at have primært fokus på enten fysik, kemi eller biologi. Den fysiske linje har Idéhistorie B som 3. retningsfag. De to øvrige har psykologi på C-nivau. Du skal kunne lide at eksperimentere og kombinere teori med praktiske forsøg. Du vil blive udfordret med opgaver og projekter, som træner dig i at tænke logisk og abstrakt. Måske vil du læse videre på universitet eller anden videregående uddannelse - fx datalogi, fysik, nanoscience, farmaci, medicin, sygepleje, ingeniør... Fysik som retningsfag Fysik-linjen henvender sig til dig, der har lyst til at få en dybere forklaring på nogle spændende naturvidenskabelige og teknologiske problemstillinger. Når du op- stiller og afprøver naturvidenskabelige modeller, skal du ofte trække på både matematik og fysik. Kemi som retningsfag Hvordan fungerer naturens grundlæggende kemiske byggesten? Hvordan skaber man nye lægemidler? Hvordan sikrer man holdbarheden af fødevarer? Det er nogle af de mange spørgsmål, du vil komme til at arbejde med i denne studieretning. Biologi som retningsfag Fokus er at blive klogere på mennesket som helhed, både som biologisk- og som tænkende væsen. I biologi vil du lære om menneskets fysiske vilkår - fra mikroorganismer til samspillet med naturen, biologisk reproduktion og menneskets forsvar mod sygdomme. Helt nyt fag på htx - med stor fremtid foran sig Studieretningen er for dig, som er interesseret i biologi, kemi og moderne teknologi. Inden for dette brede område sker der i disse år store gennembrud. Bioteknologi spiller en stadig større rolle inden for både forskning og i moderne virksomheder, og der er en stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft inden for det bioteknologiske område. Vi arbejder tæt sammen med erhvervslivet, så du får en aktuel og relevant uddannelse. Desuden vil besøg på bioteknologiske virksomheder og videregående uddannelser være en del af undervisningen. Undervisningen vil være en blanding af teori, projektarbejde og eksperimentelt arbejde (ca. 30 % af undervisningstiden). Vi arbejder med problemstillinger og metoder fra det virkelige liv - med fokus på arbejdet i laboratoriet. DNA, kloning, medicin, miljø, øl, genteknologi... Faget Bioteknologi A er nyt på Tradium-htx. Kernestoffet inden for biologi C og kemi B vil indgå naturligt i de temaer, der bliver arbejdet med. Undervisningen kan fx handle om DNA, kloning, stamceller, fremtidens energi, fremstilling af øl og mejeriprodukter, udvikling af medicin, miljøforbedringer, gensplejsning... Og vi kan komme omkring temaer som fx: Fra halm til bioethanol og biohydrogen Plast fremstillet af mikroorganismer Stamceller fremtidens behandling af diabetes? Fra Darwin til bioteknologi genteknologiens udvikling Bioteknologiens rolle i industrielle processer Jeg valgte HTX, da jeg finder det anderledes og mere spændende end de andre gymnasier. Man får altid stillet nogle ret spændende problemstillinger, der skal løses, og man får lov til at koncentrere sig om de fag, man gerne vil bruge til noget senere. Jeg valgte oprindeligt HTX, fordi jeg altid har været interesseret i, hvordan verden egentlig fungerer. Her har det tekniske gymnasium nemlig en uovertruffen fordel, idet der lægges fokus på virkeligheden, og de værktøjer vi kan bruge til at forstå den. Nu er jeg igang med medicinuddannelsen (3. semester), hvor jeg sigter på at blive uddannet som læge. På medicinstudiet har jeg haft stor gavn af min HTX-baggrund - også at vi har lært at arbejde selvstændigt. TIDLIGERE ELEV: Valla Alhassan Student fra 2012 Nu læser jeg biokemi på Oxford University i England, hvor det for alvor er gået op for mig, hvor meget jeg har fået med fra HTX. Bagefter vil jeg læse en Ph.D., for at få et forskerjob på et universitet eller i medicinalindustrien. TIDLIGERE ELEV: Kelvin Justiva Student fra

6 Studieretning: Kommunikationsteknik Studieretning: Teknologi og design Kommunikation/it A + Design B + Idéhistorie B Teknologi A + Design B + Erhvervsøkonomi C Denne studieretning henvender sig til dig, der interesserer dig for digital kommunikation. Moderne it er det gennemgående medie. Kreativiteten er i centrum og fungerer som afsæt for opgaver og projekter. I studieretningsfaget Design B har vi fokus på billeder, grafik og design, som det kommer til udtryk gennem mange forskellige medier, computerspil, websider, reklamer, informationsstandere eller mindre videoproduktioner. Kommunikationsteknik er et spændende og bredt felt, og uanset om man udvikler computerspil, laver TV eller websider, er det afgørende, at man er istand til at udforme kommunikationen i forhold til den givne målgruppe. Godmorgen Danmark forholder sig til sine brugere på en lidt anden måde end World of Warcraft. Med Kommunikationsteknik bliver man også istand til at vurdere, hvordan noget umiddelbart mere støvet som at formidle resultater fra spørgeskema-/markedsundersøgelser kan gøres på en interessant måde. Kommunikation skal tilpasses de målgrupper, den henvender sig til. Derfor er det vigtigt at kunne identificere disse målgrupper og derved målrette kommunikationen, så der ikke opstår misforståelser f.eks. ved kommunikation med offentlige myndigheder. Hvis du kunne tænke dig fx at læse informatik eller kommunikation eller komme ind på en af de mange medieuddannelser, - ja, så vil du få stor gavn af at have Kommunikationsteknik som studieretning. Studieretningen er specielt for dig, der kan lide at arbejde kreativt, at designe, forbedre og udvikle produkter og lære at omsætte kreative ideer til virkelighed. Det, du lærer, kan du rigtig få gavn af i dit videre studie som fx arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør, designer. Nå vi taler om design, må vi også tale om udviking og innovation. På Teknologi og design lærer du at arbejde med systematisk idéudvikling samt at skabe grundlaget for en virksomhed, måske din egen, gennem markedsanalyser, opstilling af budgetter og en virksomhedsplan. Er du klar til at tænke nyt? Og tror du også på, at en læringsproces kan være meget andet end lektier og tavleundervisning? Så er teknologistudieretningen det rette valg for dig. Når du vælger Teknologi og design, bliver du en del af et kreativt fællesskab. Vi vender undervisningen på hovedet, og hos os er virkeligheden en integreret del af undervisningen - og man kan omvendt sige, at undervisningen integreres i virkeligheden. Et kreativt læringsmiljø kræver høj faglighed, engagerede lærere, selvstændighed, samarbejde og motivation. Det opnår vi sammen på Industrielt design. Du får tid til at arbejde i dybden med dine projekter, og aktiv træning af din kreativitet er en del af dagligdagen. Jeg valgte HTX, fordi det faglige indhold appellerede mest til mine interesser, og så var udsigten til en masse projekt- og gruppearbejde afgørende for mit valg. Og netop arbejdsformen har vist sig at være et rigtig godt udgangspunkt frem mod min videre uddannelse. Jeg studerer lige nu på IT-Universitetet i København, hvor jeg netop er begyndt på mit 3. år af bacheloren i Digitale Medier & Design. På den anden side af mit studie ser jeg mig selv arbejde med kommunikation og webudvikling. TIDLIGERE ELEV: Christian Knudsen Student fra 2011 Jeg valgte HTX, fordi der blev tilbudt en kreativ studieretning med Teknologi og design. På HTX fik jeg mange færdigheder, som har hjulpet mig i min videre uddannelse. Mit mål er at blive møbelarkitekt. Derfor har jeg været på Krabbesholm Højskole, hvor jeg læste Design. Jeg blev bachelor/uddannet arkitekt i sommeren 2014, og for at få håndværksmæssig erfaring er jeg p.t. på møbelsnedkerskolens grundforløb. Derefter starter jeg på Kandidatuddannelsen på Aarhus Arkitektskole. TIDLIGERE ELEV: Simone Lundtoft Student fra

7 Teknologi og teknikfag - kun på htx! Teknologi teori og praksis Teknologi er sammen med teknikfag htxuddannelsens profilfag, altså fag du kun kan få på teknisk gymnasium. Teknologi er et tværfagligt projektfag, hvor der skabes en kobling mellem virkeligheden og den teori, du lærer i fx de naturvidenskabelige fag fysik, kemi og biologi. Omdrejningspunktet er sammenhængen mellem teknologi og samfund, og du lærer at identificere og løse teknologiske problemer i deres relation til samfundet. Du lærer også at arbejde i vore værksteder og laboratorier, bl.a. for at udvikle konkrete produkter. Et projekt kan fx bestå i fremstillingen af vindmålere, en solcelledreven modelbil, eller en ph-venlig hudcreme. Et produkt kan også være en hjemmeside. Med fokus på selvstændighed, innovation og projektstyring giver teknologifaget dig kompetencer til både fremtidens studie- og arbejdsliv. Teknikfag - tid til fordybelse Teknikfag på tredje år er sammen med teknologifaget helt særligt for teknisk gymnasium. Undervisningen er projektbaseret og veksler mellem teori og praktisk arbejde i laboratorier og værksteder. I teknikfag vælger du, hvilket fagområde du vil gå i dybden med. Du har 12 lektioner om ugen til at koncentrere dig om helt specifikke problemstillinger. Du kan vælge mellem: Byggeri og energi - bygningskonstruktion Du skal via bl.a. AutoCAD-lignende programmer projektere en bolig, hvor du tager hensyn til plads, energi & varme, materialer og lovgivning. Du vil komme til at bygge delelementer af hus i vores værksteder. Byggeri og energi - arkitektur og rum Du får et bredt kendskab til design af de rum, der omgiver os - fra byrum til boliger. Du kommer til at arbejde med bl.a. ideudvikling, arkitektur, 2D- og 3D-visualisering samt fremstilling af modeller og præsentationsmateriale. Design og produktion el og maskin Du skal bl.a. via 3D-tegning arbejde med mekaniske konstruktioner, der styres elektronisk. Projekterne kan fx være at lave spil vha. robotteknologi, transportbånd, sorteringsanlæg m.m. Proces, levnedsmiddel & sundhed Du kommer bl.a. til at arbejde eksperimentelt i proceslaboratoriet. Projekter kan fx omhandle ølfremstilling, fremstilling af medicin, produktudvikling af kødprodukter, fremstilling af syntetiske farvestoffer, ekstraktion af koffein og meget andet

8 Studieture, arrangementer, elevråd... Godt undervisningsmiljø Kontakt & info Ud i virkeligheden... Studieture og ekskursioner er en naturlig del af undervisningen, og du kommer fx på besøg hos virksomheder, videregående uddannelsesinstitutioner og museer. Hvis du har valgt design som fag, tager vi fx på byvandring for at se på arkitektur eller byplanlægning. Studierejser Vi har tradition for studieture, der med et fyldigt og varieret fagligt program giver dig indblik i en anden virkelighed end din egen. At opleve verden med dens mange muligheder og forskelligheder er en vigtig forudsætning for at blive verdensborger i et globalt samfund. Arrangementer og traditioner - har vi mange af. Fx har vi: Introtur Lektiecafé 3. g.-elevernes julerevy Idrætsdag Dansk Naturvidenskabs Festival HTX-LAN Filmaftner En række fællessamlinger Fredagscafé og fester Du kommer til at gå på et gymnasium, hvor moderne og funktionelle undervisningslokaler er designet til uddannelsen. Det indbyder til fællesskab og projektarbejde en arbejdsform, hvor du og dine kammerater lærer at arbejde selvstændigt og tilbundsgående med en problemstilling. Udover klasselokaler er der en række små gruppearbejdspladser samt velfungerende og veludstyrede laboratorier. Det store og åbne fællesrum fungerer i det daglige som samlende midtpunkt for en række aktiviteter og gøremål, og det er også her skolen samles om forskellige arrangementer. Du er altid velkommen til at kontakte vore studievejledere eller bare kigge indenfor. Se bagsiden for kontaktinfo. Efter nytår holder vi åbent hus. Læs mere om dette på Konkurrencer - lokalt og internationalt, bl.a. OL Vi deltager i en række forskellige konkurrencer, fx Young Enterprise og DM/EM i Science (EUSO) samt DM i teknologi. Til den Europæiske Science Olympiade må hvert land stille med to hold, der udvælges efter en national konkurrence. Vores hold, der bestod af Jan Thuesen, Naja Thomsen og Andreas Mosbæk (billedet) vandt ved mesterskaberne i Sorø - og skulle dermed til Athen, hvor de Olympiske Lege blev afholdt. Tre andre elever, Christian Winther, Emilie Ramlau-Hansen og Mark Winther, deltog i den regionale konkurrence ved DM i Teknologi. De har i deres eksamensprojekt i teknologi eksperimenteret med udviklingen af en generator, der kan udnytte overskydende turbopotentiale i biler til strømproduktion med henblik på at forbedre brændstoføkonomien. Elevrådet Vi lægger stor vægt på elevdemokratiet, og vores aktive elevråd varetager elevernes interesser over for skolens ledelse og bestyrelse. Elevrådet er vejen til indflydelse på din uddannelse og dit studiemiljø. Elevrådet består af ét elevrådsmedlem pr. klasse, og der afholdes elevrådsmøder hver anden måned. Nogle af elevrådets opgaver er: Varetagelse af elevernes interesser og ønsker Uddannelsespolitik Studiemiljø Fredagscafé, fester Medplanlæging af Introforløbet Huesalg Morgensamlinger 14 15

9 Studievejleder Ole Algren tlf , Studievejleder Janne Langgaard tlf , Studierektor Marianne Glenting tlf , Tradium Teknisk Gymnasium Vester Allé Randers C Tlf

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad

Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad hhx og htx det bedste afsæt for din videre uddannelse ZBC Lyst til at lære nyt - nyt - nyt htx i vordingborg Fra august 2012 Kom til åbent hus den 28. januar kl. 10-12 - og vind en ipad læs blandt andet

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19. Tradition for en sikker fremtid Studieretninger 2012-2015 Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.30 N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B,

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau

Drømmen. Mere end kun bøger på højt niveau samlet18.qxd 11-12-2003 10:39 Side 1 De fedeste tre år Jeg synes, det er utroligt, at man kan gå på gymnasiet og samtidig have det så sjovt, som jeg har haft det. Det har været de fedeste tre år af mit

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

tættere på virkeligheden...

tættere på virkeligheden... tættere på virkeligheden... VÆLG EFTER INTERESSE fra andre gymnasier. Den giver også adgang til job i erhvervslivet direkte efter din studentereksamen. Enten i Danmark eller måske et helt andet sted i

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE

10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 10CV STUDIERETNINGSOG FAGBROCHURE 2015/2016 STUDIERETNINGER - TEMAFAG - VALGFAG 10 CV STUDIERETNINGER De 6 studieretninger giver dig mulighed for at specialisere dig i den retning, du gerne vil alt efter

Læs mere

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision

Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Designhøjskolen i Højer - beskrivelse og vision Indholdsfortegnelse: 1: Vision, mål og værdigrundlag 2: Linjerne - mål, indhold og vision 3: Marketing 5: Netværk 6: Fysiske rammer 1 Vision, mål og værdigrundlag

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Velkommen til Rybners Almene Gymnasium

Velkommen til Rybners Almene Gymnasium 2 STX Velkommen til Rybners Almene Gymnasium Rybners Almene Gymnasium er en traditionsrig skole, hvor der er plads til både faglige udfordringer og personlig udvikling. Gymnasietiden er en helt speciel

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere