god arkitektur har flere vinkler!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "god arkitektur har flere vinkler!"

Transkript

1 god arkitektur har flere vinkler! økonomi miljø kultur Vi arbejder strategisk med at skabe merværdi i krydsrummet mellem Mennesker, Miljø, Kultur og Økonomi. Vi ser arkitekturen i en samfundsmæssig relevant kontekst; som værdiskaber for både ejere, brugere og samfund! Merværdien udløses i hvert enket projekt igennem en prioriteret vægtning af de enkelte parametres betydninger, begrænsninger og potentialer mennesker Uanset type og skala har ethvert projekt et unik potentiale - og det er vores opgave at realisere det på en måde der øger merværdierne mest muligt. mennesker privat kultur mennesker -Adfærd -Behov -Livskvalitet -Brugerinddragelse -Brugerdreven innovation -Samfund -Sundhed - kultur -Kulturarv -Æstetik -Transformation -Bygningskultur -Servitutter -Teknik -Teknologi - økonomi miljø miljø -Klima -Ressourcer -Energi -Materialer -CO2 -Økosystemer -Certificering - økonomi -Budgetstyring -Succesiv kalkulation -Rentabilitet -Værdiforøgelse -Risikonanalyse -Kvalitetssikring -Asset Management, D&V - Vi visualiserer og virkeliggør vores kunders drømme. I samspil med kunden finder vi løsninger, der passer til den enkeltes behov, og i konstruktivt modspil hjælper vi med at se de oversete vinkler og vise, hvad kunden ikke vidste var muligt. Vores portefølje tæller en lang række projekter i privat regi, herunder enfamiliehuse, fritidshuse, taglejligheder, taghaver, ombygninger og tilbygninger. Alle har det tilfælles, at de skaber rammer for ny adfærd, bedre trivsel og større livskvalitet. Herefter følger udvalgte referencer på projekter for private

2 nobisvej Tilbygning til Rådhus Nobisvej, Græsted Bygherre: Privat Rolle: Totalrådgivning År: Dette enfamiliehus forholder sig direkte til dets beliggenhed på den smukke naturgrund i landlige omgivelser. Terrænets fald optages i huset langs værelserne og forstærkes af opholdsdelens opadstigende tag. Husets 2 dele knækker over entreområdet med entre, bryggers, gæstetoilet og trappe til tagterrassen. vinklen er åbnet yderlgiere end de traditionelle 90 grader for at fange aftensolen på terrassen der dermed vil få sol hele dagen. Huset består at rå betonvægge og glaspartier, hvorved stor transparens og åbenhed ifht naturen opnås og samtidg afskærmning mod vej og naboer. De rå materialer balanceres af de forfinede vinduesprofileringer, indre krydsfinervægge der gløder orange i aftensolen og listelofter med akustikregulering i opholdsrummene.

3 nobisvej

4 mynstersvej Udvidelse i tagetage Mynstersvej, Frederiksberg Bygherre: Privat Rolle: Totalrådgivning År: Tørreloftet blev inddraget i denne liebhaver lejlighed på Frederiksberg. Ekstra boligkvadratmeter, og masse af lys og luft blev skabt sammen med udsigt over byens tage gennem store ateliervinduer fra den nye etage. Omdrejningspunktet i stue og opholsrummet er den nye trappe der fører og omkring den gamle skorsten og er en oplevelse i sig selv. De gamle tagspærs rustikke materialitet og den nye understøttende stålkonstruktion spiller i sin rå rubusthed fint sammen med de fine parketgulve og murstenen materialitet i rummet. Brandsikring af arealet og lovliggørelse af spidsloftet over mansardplanet til boligareal var den store udfordring der blev løs igennem udvekslinger og stålkonstruktioner til bærende vægge. Spidsloft før

5 mynstersvej

6 villa kong hans Enfamilieshus, hovedrådgiving Klasse: Energiklasse 1 Kong Hans Alle 97 Søborg Bygherre: Sune Dupont Skala: 219 m2 Sam. partnere: Ing. Anders Leth Hansen Opført: 2009 Snit Huset tegnes til en børnefamilie med tilhørende carport. Huset deler grunden i forhave mod nord og baghave mod syd. Husets stueetage har brugsfunktionerne som køkkenalrum og stue mod haven og de partiske rum mod nord. Stueetagen åbner sig med et gulv-til-loft vinduesparti mod haven. Husets kerne består af en indkapslet forbindelse til husets 1. sal, der anvendes til 4 værelser, et fællesrum og et bad og toilet. Hvert værelse har en dørkvist henholdsvis mod gaden og haven. Husets homogene form belyser bygherres ønske om et enkelt og moderne hus med et klassisk islæt og ønsket om at bo i et bæredygtigt byggeri. Huset udføres som et energiklasse I hus (BR 08).

7 pedershøj Bygherre: Sam. partnere: 9 tagboliger, Arkitektrådgivning Valby Arup og Hvidt Rönby.dk, Eduard Troelsgård, RBE Projektet har været udviklet som et parrallelrådgivningsprojekt, hvor samtlige rådgivere har været samlet adskellige gange gennem processen. Der har været afholdt workshops for at opnå optimal vidensdeling fra de enkelte faggrupper, hvilket har resulteret i et smidigt og godt projektforløb uden misforståelser, og med godt økonomisk overblik hele vejen igennem. Arkitektonisk set har vi arbejdet med en rejst facade mod gården for bedre at kunne udnytte tagrummet. Dette har givet stor åbenhed i plan, store mængder lys og yderligere en hems og tagterasse til samtlige boligenheder. Før: Efter: Lejlighederne er et eksempel på godt og kvalitativt tagboligbyggeri på eksisterende karrebebyggelse i København.

8 villa grønland Enfamilieshus, arkitektrådgivning Iiminaq, Grønland Bygherre: Jan Tengstedt Skala: 250 m2 Sam. partnere: Ing. Per Rethmeier Opført: 2007 Snit Villa i Grønland. Projektet havde store tekniske, arkitektoniske og planlægningsmæssige udfordringer. For det første at bygge direkte på en klippe og til et hårdt klima som det grønlandske. Arkitektonisk var udfordringen at udnytte det særlige lys og den fantastiske udsigt på grunden, samt at udvikle specielle løsninger der fik træhuset til på en og samme gang at virke som både massiv og robust, samt med en delikat sprødhed og finish. Etageplan stue Etageplan 1. sal

9 "bølgen på fadl Møbeldesign København N, Blegdamsvej Bygherre: Foreningen for Danske Lægestud. Sam. partnere: Ing. Anders Leth Hansen Opført: 2009 Parametrisk 3d model Parametrisk formsætning i 3d model Udskårede profiler Færdig reol

10 wesselsgade/ blågårdsgadekareen Bygherre: Dialogmøder og Masterplan for gårdområde. København N Gårdlauget, bestyrelsen Gårdanlægget i Wesselsgade/Blågårdsgadekarreen er er et stort fælles gårdanlæg beliggende midt på Nørrebro. Det blev anlagt i 1981/82 og er et af de første og største i København. Gården har ca beboere og 46 ejendomme fordelt på 18 andelsforeninger, 1 ejerforening og 5 stk. lejeboliger. Krydsrum stod for dialogmøder om fremtidens fællesgårdrum, og efterfølgende forslag til en ny masterplan. Processen så således ud: -Registrering og optegning af eksisterende forhold (okt 08) -Afholdelse af 6 dialogmøder (nov 08) -Opsamling og sortering af informationer (dec 08) -Udvikling af Masterplan (dec-jan 08/09) -Præsentation af Masterplan (jan 09) -Afstemning til generalforsamling (marts 09) Der blev desuden oprettet en blog for hele processen, hvor beboerne kunne følge udviklingen og komme med kommentarer.

11 gormsgade Bygherre: Sam.partnere: Tagboliger København N Ejerforeningen Gorm Rønby Studio Krydsrum Arkitekter har tegnet 5 nye tagboliger for 5 private bygherrer i Ejerforeningen Gorm på hjørnet af Nørrebrogade og Gormsgade. Peerspektiv, nord Taglejlighedsplan Interiør Facadeløsning

12 ryesgade 30 INDSTILLET TIL RENOVER-PRISEN 2013 Byfornyelse og tagboliger Ryesgade 30 a-c, København N Bygherre: Drost Fonden Str. og pris: 3500 m2/ 65 mio eks. moms Rolle: Arkitektrådgivning og fagtilsyn År: Denne ejendom består af 32 lejligheder og fordelt på 3 opgange og er i projektet total byfornyet med nye toiletter, køkkener og ny intelligent elinstallation, samt varme og ventilationsanlæg. Bagtrapper er inddraget til boligareal og der er etableret 4 store tagboliger p åtaget med udsigt over søerne i KBH. Facaden er afrenset og renoveret så dette fine eksempel på 1800 tallets murede byggeri kommer til sin ret og de nye tagboliger forbedrer bygningens porportionering i byrummet. Bygningen fremstår friskere og mere indbydende. Det nye tag fremhæver de gamle facader ligesom ny teknologi har fremtidssikrertbygningen ifht teknik og funktionalitet. Energimæssigt er det lykkedes at sænke forbruget med 73% primært pga indvendig efterisolering af vægge, isolering af kælder og tag, udskiftning af vinduer til nye med koblede rammer og nye genveks. ventilationsanlæg. Dette pionerarbejde er foregået i tæt samarbejde med vidensinstitutioner, leverandører og producenter Facaden før Under ombygningen Under ombygningen

13 ryesgade 30

14 sluseholmen nybygning, boliger Sluseholmen KBH Syd Bygherre: Sjælsøgruppen Projektleder: v. ONV Arkitekter, Klaus Dyhr Opført: 2007 Projektering af 10 facader til Sluseholmen. Det Havneområde syd for KBH s bymidte, Sluseholmen er blevet byudviklet til et nyt område med boliger, ehverv og institutioner. Havnekajen er formet som øer hvor bygningskarreer afgrænser kanalerne. 5 tegnestuer blev inviteret til hver, at designe hver deres facade. Det har bevirket lighed og et mod

15 passagen Spor i stål holder jord tilbage og skaber niche ind i terrain. Granit kan integreres og derved skabe grill/siddemulighed. Grill Ophold/Solplads Bænk Bygherre: Renovering af uderum., hovedrådgivning Nørrebro i København Wesselsgadekarreens gårdlaug. Stålrammer danner rum og indeholder forskellige funktioner efter behov. Fx: plante/bænk/skærm/afsats mm. Ophold Nyt skur ifl. masterplan: 2,3x12 m Indeholder: 2 stk. affaldsmodul samt 2 stk cykelmodul Passagen er en del af et af Københavns største fælles gårdanlæg med over 1000 beboere. Efter en dybdegående brugerindragelsesproces og udvikling af masterplan for hele gårdrummets udvikling over de kommende år, har Gårdlauget sat fokus på renovering af passagens uderum. Lys grå flade illustrerer grov chaussesten der nedsætter hastighed og danner rekreativ zone Grasarealer dannes ved at opløse brostensstruktur, se udsnitstegning: (99) 1.50 Cykelstatives dannes ved at opsætte stålrammer Skel for brandvej: 6 m fri passage Ophold Ophold Mørk grå flade illustrerer slebet\glat chaussesten, der skaber et plant underlag for at lette transport af cykler, affaldscontainere mm. Overgangszone. Grov og glat sten blandes for at skabe en subtil og gliende overgang. Indgangspartier markeres vha. 300x1000 mm granitfliser Passagen er det fællesgårdrums overgang mellem den gårdrummets grønne indre og byrummets astfalt og brostens belagte rum. Det skal være muligt for KBHs brandvæsen at køre hele vejen ind, ligesom også diverse gående og cyklende trafik mønstre har været definerende for projektet. Glidende overgange mellem slebede chaussesten, grovehuggede chaussesten og græs beskriver de forskellige områder. De glatte sten ligger hvor der er mest trafik (sk- raldespande, cykler), og de grove sten markerer et mere langsomt område. De forskellige indgange defineres af større tværliggende granitblokke og de forskellige rum til ophold, grillplads, cykelparkering mv. defineres af forskellige grønne vægge af beplantning, træer og blomster. Disse rum dannes udfra behov for sollys, læ og transparens. Det grønne rum og byens rum smelter sammen i Passagen.

16 H1L3 akustikhyllar Multireol med akustikregulering Falkenberg, Sverige Bygherre: Akustikmiljö Opført: 2009 Reolen er udviklet til specifikke behov om opbevaring af Hi-Fi anlæg, TV, LPer, cd, og dvder etc, og har samtidig akustikregulerende funktion. Reolen har mindre vinklede forskydninger for dynamisk at gå i dialog med rummets skrånede loft. Det skabet samtidig plads til ekstra afsætning som skænk ved vinduet. Reolen er en del af et udviklingsprojekt og digaitaltskårde møbler der tilpases specifikke behov, og har indbyggede akustiske egenskaber. H9 H8 H7 H6 H4S1 H4 H3S1 H5 H3 H8v1 H8v2 H7v1 H3v1 H6v1 H6v2 H4v1 H4v2 H7v2 H7L2 H7L1 H3v2 G6 H2v3 G5 H2v1 H2v2 H7S1 H7v3 H7L3 H6S1 H8v3 H6v3 H5v1 H3v3 H8S1 H8v4 H7v4 H6v4 H5v2 H3v4 G4 H2 H1v1 H2S1 H2v4 H2v5 G1 H1v2 H1S1 H1L1 H1L2 H1v3 G3 H1 H1v4 Sokkel G2 Inddaekning Liste Inddaekning

17 ejendomskontoret Bygherre: Renovering, til/ombygning Kbh., Frb., Hellerup Ejendomskontoret Ejendomsadministrationsselskabet, Ejendomskontoret og Krydsrum Arkitekter har gennem årene renoveret ca. 150 projekter sammen, alt fra gårdrum, erhvervslejemål, lejligheder, tagterrasser, tilbygninger, trappe/elevatortårne m.m. Krydsrum har på eget initiativ og til stor gavn for Ejendomskontoret, udviklet et system som holder styr på alle igangværende sager, jf. sagsnummer. Dette system har den fordel at alle implicerede parter hurtigt kan få overblik om hvor mange projekter som er i gang, samt specifikke oplysninger fra projekt til projekt, hvad angår: - Hvilken fase befinder projektet sig i - Hvilken part har næste initiativ og hvilket - Ansvarlig person - Deadlines - Historikken af vigtig data/information lages i Logbogen Endvidere gør krydsrum meget ud af at digitalisere alle faser i projektet samt efterfølgende lagring når projektet er slut. Dette sikrer at alle oplysninger i et projekt nemt og effektivt kan hentes frem og videresendes til rette personer.

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

BEDRE BOLIGER. Nye lejemål. giver ejendommen et løft NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 / 2014

BEDRE BOLIGER. Nye lejemål. giver ejendommen et løft NYHEDSBLAD FRA GI. Nr. 1 / 2014 BEDRE BOLIGER NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 1 / 2014 Nye lejemål giver ejendommen et løft Livet under taget med lys, udsyn og luft Fotos udlånt af projektets rådgiver rønby.dk De lyse penthouselejligheder har

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014

KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ. Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 KØBENHAVNS KLIMAKARRÉ Idékatalog Behovsafdækning og løsninger del 1 og 2 December 2014 INDHOLD Forord 3 Energi 5 Energiproduktion Energibesparelse Synliggørelse af energiforbrug Begrønning 21 Grønne gårdrum

Læs mere

Hjem til dig og din familie

Hjem til dig og din familie Hjem til dig og din familie Quattro Nova Uno Nova 1 2 Indhold Moderne hjem til danske familier...5 Facts om husene...7 Vi bygger et hjem... 8 Købsprocessen... 12 5 lækre standard materialer... 16 Glade

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM

ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM ENGHOLMENE KÆRHOLM KØBENHAVNS NYE KANALBY MED HAVNEFRONT KÆRHOLM HOVEDSTADENS NYE HYGGELIGE HAVNEKVARTER FULDENDER KØBENHAVNS HAVN Side 3 Københavns Havn er den livsnerve, som er fælles for nogle af byens

Læs mere

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN //

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // NR. 1 FORÅR 2014 g // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // 6 AUTENTISK DESIGN VELFAC Classic vinduer opfylder energikrav og æstetiske behov BIG, BIGGER, BIGGEST Internationalt anerkendte Bjarke Ingels

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

huse i Herning 2015 44 sider Nyhed! Byggeudstilling 8 familievenlige i Herning fra de førende byggefirmaer med inspiration til nybyggere

huse i Herning 2015 44 sider Nyhed! Byggeudstilling 8 familievenlige i Herning fra de førende byggefirmaer med inspiration til nybyggere 44 sider med inspiration til nybyggere + Artikler fra Nordea Værd at vide før du køber grund Vi elsker vores bolig HusCompagniet eurodan-huse Gamborg Byg ide-huse Danhaus MesterByg K2Huset Klima Huse Nyhed!

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere