UDSTILLINGSKATALOG. Kunstakademiets Arkitektskole november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDSTILLINGSKATALOG. Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011"

Transkript

1 UDSTILLINGSKATALOG Kunstakademiets Arkitektskole november 2011 Arkitektskolen Aarhus november 2011

2 FORORD I år er det 25 år siden Icopal Prisen så dagens lys, og når vi spørger os selv om, hvorfor vi i samarbejde med arkitektskolerne har fastholdt Icopal Prisen i så mange år, er svaret entydigt. Vi mener, at det er vigtigt at øge bevidstheden om den 5. facades betydning i byggeriet. Den hæver helhedsindtrykket og skaber nye og hidtil usete dimensioner i de byggerier, der skabes. Vi ser det således som en vigtig mission at fortsætte bevidstgørelsen af den 5. facade i det arkitektoniske udtryk. efter endt studietid. Og det vidner om, at Icopal Prisen har et godt renommé og er en væsentlig døråbner i et i forvejen presset jobmarked. Vi sætter stor pris på det gode samarbejde mellem arkitektskolerne og Icopal, og den måde samarbejdet fortsat udvikler sig på. Søren Drewsen Adm. direktør, Icopal Danmark a/s Konkurrencen er efterhånden blevet en fast tradition og er et kendt begreb blandt arkitekter, også uden for de to arkitektskoler. Vi har set flere eksempler på, at vindere af Icopal Prisen har haft betydeligt lettere ved at finde job

3 ICOPAL PRISEN Icopal Prisen gives til en studerende, der i et studieprojekt på overbevisende måde har illustreret tagformens og tagkonstruktionens betydning for en bygnings arkitektoniske udtryk og rumlige udformning. Icopal Prisen bliver uddelt hvert andet år til særligt talentfulde arkitektstuderende fra arkitektskolerne i København og Aarhus. Konkurrencen, der blev stiftet i 1986 sammen med landets to arkitektskoler, er den ældste og mest prestigefyldte pris blandt arkitektstuderende. Icopal Prisen har til formål at fremme unge arkitekters forståelse af den 5. facades betydning for en bygnings arkitektoniske udtryk og rumlige udformning. DOMMERKOMITÉ 2011 Arkitektskolen Aarhus Lektor, arkitekt MAA Lena Kondrup Sørensen Stud.arch. Jens Peter Nielsen Kunstakademiets Arkitektskole Arkitekturlærer Gitte Juul Stud.arch. Casper Berntsen Udpeget af Akademisk Arkitektforening BBP Arkitekter A/S Partner, arkitekt MAA Ebbe Wæhrens Lundgaard og Tranberg Arkitekter A/S Partner, arkitekt MAA Nicolai Richter-Friis

4 Icopal Prisen 2011 kr Inhabitable Roof / Coexistence in a Restless Borough Espen Lunde Nielsen Arkitekskolen Aarhus Making Real Projektet er beskrevet som en art Beboeligt Tag. Udgangspunktet er et programmatisk arbejde udfoldet gennem tekst og tegning som et fletværk af organisering, infrastruktur, fysiske bygningsdele, tekniske installationer, objekter, hændelser og menneskelig adfærd i et uhierarkisk forhold. Der er tale om relationer og komplekse systemer, der henter inspiration fra metaforer som forholdet mellem kød, ben og årer. Tid spiller derfor en væsentlig rolle i projektet, som opfatter taget som selve rammen om historier, interaktioner og tekniske udfordringer. Forestillingen om beboelsesstrukturen anvendes til at skabe dynamiske og sammensatte forløb på taget af en eksisterende og beboet bygning; som en sammenbinding mellem eksisterende og nye funktioner, der krydser hinanden på et utal af måder. Gennem programmet udvikler projektet en forestilling om en beboelsesstruktur som en art kredsløb, hvor menneskelige handlinger veksler mellem ting, som igen veksler mellem andre ting og andre handlinger. Kredsløbet ses som en slags netværk i konstant forandring, hvor alle positioner er til konstant forhandling. Beboelsesstrukturen er beskrevet som et tredimensionalt tag, der er optaget af materialers patinering, årstidernes variationer og rumlig og social interaktion mellem beboere. Projektet tildeles Icopal Prisen 2011 for sit poetiske forslag til en ny beboelsesstruktur, der på en overbevisende måde formår at danne ramme om sameksistensen mellem beboere, begivenheder, dagligdags gøremål og bygningskomponenter under, i og på taget af en eksisterende bygning. Projektet er inspirerende og tankevækkende i kraft af sin evne til at beskrive og visualisere en forestilling, der baseres nok så meget på social adfærd, infrastrukturelle komponenter og menneskets omgang med tingene som på et fysisk sted med en specifik funktion.

5 Vinder af Icopal Prisen 2011, Espen Lunde Nielsen

6 2. præmie kr Transformering af Vesterbro Centralværksted Birk Daugaard Alexander Ejsing Kunstakademiets Arkitektskole Afdeling 3, Arkitektur, proces og projektudvikling Dette er et projekt, der vil mere end at arbejde med den 5. facade, projektet vil også fortætte vores by København på en ny måde og samtidig udfordre vores eksisterende bygningsmasse ved at skab nyt liv i den. Det at skabe en københavnsk Biennale under jord i form af et 90 meter langt rum virker rigtig fint ind i det kommende miljø på Carlsberg, hvor de eksisterende bygninger godt kan have brug for den type af sammenhænge. Det er også et modigt projekt, da kunsthallen har et meget roligt udgangspunkt i form af et sanseligt rum, som vi finder rigtig til at rumme denne funktion, så indholdet kan få den fulde opmærksomhed. Pladsen, der skabes imellem de eksisterende huse, er rolig, og man bliver nysgerrig efter at se, hvad der sker nede i dybet. Det er også der, man kan se de historiske lag i form af bl.a. eksisterende kulgrave, som får nyt liv. Det meget omfattende materiale, som forslaget leverer, giver en meget grundig gennemgang af forslaget, især de fine rumlige skildringer giver et smukt bud på, hvordan det bliver at gå på opdagelse i kunsthallen. Det er kunsthallens loft, der i løbet af dagen er lysgiver til hele udstillingen, men om aftenen er det udstillingen, der giver lys tilbage til byen. Loftet/taget er lagt ud i byen som en smuk plads bestående primært af glas. Det er samtidig det vandrette tag, der skaber livet i de forskellige udstillingsrum ved at fremstå som en vandret linje, der lader gulvet arbejde mere landskabeligt i forskellige niveauer. Samtidig er den stoflighed, som pladsen består af, også det der trækker forslaget lidt ned, da den kommer til at fremstå lidt glat og tom, hvor vi godt kunne ønske den fantasifulde stoflighed fra den nedre verden blomstre op og angribe dette nye, urbane rum.

7 3. præmie kr Changing Conditions for Suspended Lives and Spaces Sune Rieper Anders Krogdal Kunstakademiets Arkitektskole Afdeling 2, Arkitektur, by og bygning Projektet med det mundrette navn Changing Conditions for Suspended Lives and Spaces pirrede virkelig dommerkomiteens nysgerrighed. Projektet tildeles 3. præmien for dets meget sanselige tilgang til arkitektur og for dets meget vide fortolkning af, hvad den 5. facade kan være. Projektet arbejder med den 5. facade som en multifunktionel flade, der både adskiller og forbinder. Den adskiller og skærmer de bådflygtninge, der bebor undergrunden, mens de venter på at få deres asylansøgning behandlet, fra den bagende sol og den store skare af cruiseturister, der strømmer hen over fladen i dagtimerne under deres udforskning af stedet. Samtidig forbinder den 5. facade også de to verdener via huller i fladen, hvor regnfangere, vindfangere, vandtågerør og prismer taler til kroppens sanser og giver de midlertidige beboere foroven og forneden en oplevelse af stedet og hinandens situation. I dette projekt er den 5. facade alt fra tung kalksten, over lette regnfangere til en sky af vand, der ikke blot har et praktisk formål, men også skal hensætte de midlertidige beboere over og under i forskellige mentale tilstande og tilføre opholdet en ekstra dimension. Projektet er en eksperimenteren med den 5. facade og besidder stor opfindsomhed og formglæde i fladens tilføjede apparater. De meget smukke illustrationer og den nærmest scenografiske tilgang giver beskueren en god arkitekturoplevelse.

8 Hædrende omtale Kunstnerboliger Kreuzberg Kristian Pedersen Arkitekskolen Aarhus Approaching Long Exposure Udvikling af en ny havnetypologi Frederik Seehusen Kunstakademiets Arkitektskole Afdeling 6, Arkitektur, rum og form Et gennemført projekt som igennem en konsekvent formgivning samt programmering ønsker at diskutere, og byde på, en arkitektonisk overgang mellem byen og Refshaleøens industrihavn. Boligerne er blevet til små fine tagformationer, som angriber de eksisterende tagflader og skaber et landskab af hvide bakketoppe. Tag og væg hænger her helt sammen med det indre, mens det ydre danner rammen om en formdans, som kunsterne også kan finde stor inspiration i. Der er her en lyst til at gå i detaljen med konstruktionerne og arbejde med det tektoniske sprog i sammenhæng med formen. Der var i konkurrencen flere forslag i samme kategori at angribe taget, men her hænger det indre og ydre rigtig godt sammen. Projektmaterialet må især fremhæves for sit professionelle niveau. En enig dommerkomite savnede dog, i visualiseringerne af rum, den dynamik som ellers ses i det digitale tegningsmateriale samt model, og som den valgte programmering i øvrigt lægger op til. Projektet tildeles hædrende omtale for på stilsikker vis, med udgangspunkt i bestemte, undersøgende metoder at frembringe en bygningskrop, hvor tagets komplekse, rytmiske geometri bliver det element, der udgør projektets arkitektoniske helhed. Dommerkomiteen kunne dog godt have tænkt sig, at forslaget havde udfordret det statiske ophængningsprincip, så man ikke behøvede at gå helt ned i gaden for at få fat.

9 Hædrende omtale Under og Oven vande i Valletta en forbindelse mellem by og hav Ane Lohse Kristiansen Kunstakademiets Arkitektskole Afdeling 2, Arkitektur, by og bygning Vandspor Anne Sofie Buur Okkels Arkitekskolen Aarhus Institut for arkitektur Projektet er et anlæg for badende og dykkere organiseret i et landskabeligt bevægelsesforløb, der knytter den muromkransede og stringente gritby Valletta på Malta sammen med havet. Projektet forholder sig meget fint til kontekst, hvilket ses tydeligt af, at formen udspringer fra stedet. Det ses, at der bliver trukket linjer helt inde fra Køge midtby. Anlægget er både sti, tag og gulv på én gang. Tag for nogle bassiner og gulv for andre. Projektet opnår hædrende omtale for den overbevisende måde, hvorpå anlæggets plateauer og trapper i sandsten udfylder tomrummet efter en fjernet klippe og gradvist fører mennesker fra by til hav. Bygningen ligger flot på kajen og skaber en god overgang fra kaj til vand. Der er et rigtig fint samspil mellem bygning og kaj, hvor der bliver arbejdet med rum både under og på tagkonstruktionen. Projektet formår at udnytte den 5. facade på en overbevisende måde, og den 5. facade er derved med til at definere en ny urban havnetopologi for området.

10 Hædrende omtale Børnehus i Valby Ida-Marie Brøns Christensen Kunstakademiets Arkitektskole Afdeling 5, Rum, bosætning og bygningskultur Projektet et Børnehus i Valby arbejder med klassiske bygningsvolumener som klumpen, længen og pavillonen, der i en komposition fortolker stedets retninger og havebyens karakter og skjulte ånd. Projektet tildeles hædrende omtale for dets leg med den 5. facade i dens arketypiske udtryk, nemlig som saddeltag. Her er et projekt, der virkelig tager saddeltaget til sig og bruger det som det bærende, arkitektoniske greb for både det eksteriøre og det interiøre. Saddeltaget bliver brugt og sammensat i næsten alle matematisk mulige sammensætninger, der viser hvor forskellige skalaspring en tagform kan tilføre en bygning, alt efter hvor det skrå snit lægges. Modelfotoene af interiøret viser rigtig godt, hvorledes et simpelt saddeltag med en enkel planløsning kan skabe overraskende, komplekse rumligheder, der også toppes af dramatiske lysindfald fra taget. Projektet ramte forskellige nerver hos dommerkomitéens medlemmer og var meget debatteret, hvilket er en stor kvalitet, når et stykke arkitektur kan det. For det kræver nerve at ramme en nerve.

11 virksomhedsprofil Icopal er Europas førende leverandør af produkter til beskyttelse af bygninger og konstruktioner, herunder især tagløsninger, og Nordens førende entreprenørvirksomhed indenfor tag- og lukningsentrepriser. Virksomheden, som blev grundlagt i 1876, er en dansk koncern med en omsætning på mere end DKK 7,5 milliarder og medarbejdere. Vi har 35 produktionssteder og mere end 95 kontorer i Europa, Nordamerika og Asien. 5.

12 Icopal Danmark a/s Lyskær Herlev Tlf.: Fax: icopalprisen.dk

Produktnyt. den 5. november. et gavekort til ballonflyvning Læs mere inde i bladet... Nr. 7 Oktober 2009

Produktnyt. den 5. november. et gavekort til ballonflyvning Læs mere inde i bladet... Nr. 7 Oktober 2009 Nr. 7 Oktober 2009 Produktnyt Grønt tag introduceres Ny, forbedret kvalitet på vores trekantlister TEMA: KLIMA, MILJØ OG GRØNNE LØSNINGER TEMA: Icopal Prisover rækkelsen finder sted den 5. november Siden

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB

DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB Børn og voksnes leg med medier og teknologi Ole Caprani Lektor Datalogisk Institut, Aarhus Universitet. Klaus Thestrup Ph.d. studerende Institut for Informations og Medievidenskab,

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission

SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING. futurefarmers used by permission SUBEXPO2009 EN INTERNATIONAL BYUDSTILLING futurefarmers used by permission ALLE TALER OM VEJRET SubExpo2009 er en udstilling, der sætter fokus på individets adfærd i en globaliseret verden, hvor problemer

Læs mere

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer

En undersøgelse af helhedsskolen. - Med fokus på de fysiske rammer En undersøgelse af helhedsskolen - Med fokus på de fysiske rammer EN UNDERSØGELSE AF HELHEDSKOLEN - MED FOKUS PÅ DE FYSISKE RAMMER OG LÆRENS ROLLE ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER 2013 - Humanistisk Teknologisk

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Rum til børn har ikke optaget mange spalter i den danske arkitekturhistorie, bortset fra

Rum til børn har ikke optaget mange spalter i den danske arkitekturhistorie, bortset fra Barndom og arkitektur. Rum til danske børn gennem 300 år Ning de Coninck Smith Danmarks pædagogiske universitetsskole Aarhus Universitet ning@dpu.dk Rum til børn har ikke optaget mange spalter i den danske

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk www.arkfo.dk Arkitekterne har længe været forkælet med fuld beskæftigelse. Vi har planlagt hele bydele og bygget med et arkitektonisk overskud og en optimisme,

Læs mere

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER!

2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! 2/2005 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND DIMITTENDERNE KOMMER! TAG UDFORDRINGEN OP! Trænger du til luft under vingerne? Vil du arbejde i en virksomhed, der spænder over 40 lande? Kan du se

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland

Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland Innovationsledelse i offentlige virksomheder Annemette Digmann, Afdelingschef for Innovation og Forskning, Region Midtjylland I denne artikel vil jeg beskrive hvad innovation kan være, når man bevæger

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når matematik bliver sproglig

Når matematik bliver sproglig Læreruddannelsen Skive VIA University College Når matematik bliver sproglig Matematik Vejledere: Kristian Horslund & Johannes B. Iversen Antal sider: 28 Antal Typeenheder: 72.181 Lars Løvig Nielsen LK280081

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere