NIKOLAJ EFFERT JONASSEN INSTITUT V JUNI2010 THERKILDSEN ARKITEKTER PRAKTIKRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NIKOLAJ EFFERT JONASSEN 2009655 INSTITUT V JUNI2010 THERKILDSEN ARKITEKTER PRAKTIKRAPPORT"

Transkript

1 NIKOLAJ EFFERT JONASSEN INSTITUT V JUNI2010 THERKILDSEN ARKITEKTER PRAKTIKRAPPORT

2 "JEG VED, JEG ER NOGET." TEGNESTUEN ARBEJDSGANGEN MINE PROJEKTER REFKLESION_KONKLUSION TIRSBÆKVEJ - EN TUNG DANS TO PÅ STRIBE I WHISKYBÆLTET 1908 OG IMORGEN IF YOU CAN T JOIN THEM, BEAT THEM ABSTRAKTION OG DEBET TABEL_PROJEKTOVERSIGT Er nogle ord, som Jesper Therkildsen ikke er bange for at tage i sin mund. Efter 14 år som selvstændig har han for længst lagt janteloven og alt anden unødig støj på hylden, for at koncentrere sig fuldstændigt om det han er god til. I de tidlige år var Jesper fast besluttet på at indretning var hans absolutte spidskompetence og derfor kæmpede han i en årrække for at skabe en situation, hvori dette var eneste fokus. Denne drøm bragte ham blandt andet til Tyskland i en årrække, før han en sommerdag i 1996 dannede Tegnestuen i Vejle. Tegnestuen hedder nu Therkildsen Arkitekter og har roligt men sikkert udviklet sig til at være et regulært brand i lokalområdet, medens at udenbyen minutiøst træder nærmere. Blandt andet blev Jesper flere gange i foråret forslået, at oprette en filial i København. Therkildsen Arkitekter har altid foretrukket at være lille og vågen, og har derfor aldrig huset mere end ansatte. I øjeblikket er virksomheden reduceret til 3 og bevæger sig mod 5 mand, som ifølge Jesper, er virksomhedens ideelle størrelse. Det der gør at Therkildsen Arkitekter rent faktisk ér noget, er først og fremmest det enorme engagement der ligges i hver kunde der ydes altid lidt mere. Jesper har en særlig evne til at skære gennem påtagede biedermeyersociale lag og høre hvad folk egentlig siger og ønsker. Dette er en enorm værdi særligt i boligarkitekturen, hvori virksomheden, i dag, har sit primære fokus. Ydermere er det en mærkesag, at beskæftige sig med en arkitektur, hvori kvalitet og unikafaktor altid er prisbevidstheden overlegen. En modig holdning, særligt i disse tider ikke desto mindre har netop dette princip sikret et klientel i den økonomiske superliga og et omdømme der bærer en lille tegnestue gennem krisen, uden slinger i valsen. TEGNESTUEN

3 En typisk sag starter hos klienten, hvor Jesper som firmaets ansigt udadtil, holder det indledende møde for at grundlægge rammerne for et langt samarbejde. I de fleste tilfælde, er tegnestuen en del af familiens liv i et års tid. Tegnestuen overlever udelukkende på netværk og word of mouth og bruger, som udgangspunkt, ikke tid på konkurrence og opsøgende arbejde. Efter mødet udvikler Jesper de første ideer, som nedfældes i planer og som regel en eller flere opstalter. konceptfasen, som vi kender den fra skolen er ikke noget der diskuteres isoleret, men mere noget der sker sideløbende i processen. Udfra disse skitser afholdes et møde, hvor Jesper redegør for sine intentioner. Dette er et åbent debatforum, hvori der er mulighed for at komme med indspark og give udtryk for eventuelle uenigheder. Som resultat af mødet skifter sagen hånd og der tages hul på den egentlige skitsering, hvori formgivningen løses ved hjælp af både digitale og analoge værktøjer. Jesper fungerer nu som rådgiver og sidste ord på sagen. Parallelt med formgivningen udvikles første kommunikation til klienten, hvori ideen præsenteres grafisk i form af situation, planer, opstalter og et par visualiseringer. Diagrammet er et sjældent brugt værktøj da kommunikationen altid foregår ansigt til ansigt. Hvis og når klienten siger ja tak til forslaget, holdes der atter et møde, hvori sagen gives vider fra arkitekt til konstruktør, som nu udfærdiger myndighedssæt og sidenhen tegninger til udbud. Dette er alt sammen ledsaget af et utal af møder, mellem Jesper, klienten, kommunen, entreprenører og eventuelle producenter, hvori detaljerne præciseres. Jesper gør et stort nummer ud af at deltage i alle disse møder og altid formidle kontakten, således at klienten føler sig tryg gennem hele processen. ARBEJDSGANGEN

4 ANALYSE AF BOLIGTYPER I NÆRKONTEKST MINE PROJEKTER "TIRSBAEKVEJ - EN TUNG DANS" I min tid på tegnestuen har jeg fungeret som dette 2. led i kæden i hele 14 sager, primært indenfor tilbygning, restauration og nybyg af boliger, udvikling af typehuse, samt domiciludvidelse, -nybyg og myndighedssager. Ydermere har jeg været involveret i de fleste andre sager på tegnestuen. Jeg har udvalgt 4 eksempler, som i nogen grad illuminerer bredden. Min første dag på tegnestuen var 11 timer lang og starten på en opgave der skulle vise sig blive en regulær ilddåb. Jeg mødtes med en klient, som havde arvet et stykke jord svarende til 4 grunde. Jesper havde allerede tegnet et hus til den af grundene, hvorpå klienten skulle bo med sin familie. Dette forslag var radikalt anderledes en det omkringliggende semimoderne gulstensmonotoni og dermed også lokalplanens ide om hvordan grunden skulle udvikles. Min opgave blev at tegne huse på de resterende grunde som, gennem deres udtryk retfærdiggjorde for radikaliteten og dannede en sammenhæng. I sagen stod jeg, under Jespers tilsyn, for koncept, formgivning, grafik, kundekontakt og fremlagde selvstændigt vores idé for kommunen.

5 VISUALISERING FRA PRÆSENTATION[HOLTE] OPSTALT FRA PRÆSENTATION "2 PAA STRIBE I WHISKYBAELTET." "1908 OG IMORGEN" Som før nævnt er Therkildsen Arkitekter for tiden et varmt navn i de københavnske forstæder. Derfor har praktikforløbet været præget af to næridentiske sager fra hhv. Holte og Charlottenlund. I Holte var ønsket en modernisering og tilbygning indtil Jesper foreslog bygherren, at rive det eksisterende ned og få præcis hvad de drømte om. Mens man i Charlottenlund havde købt naboens hus til at rive ned og bygge drømmehuset. I begge tilfælde havde man hentet utilfredsstillende tilbud fra andre arkitekter før vi kom ind i sagen. I begge sager tegnede Jesper det grundlæggende, imens jeg tegnede detaljer, 3d model, samt stod for den grafiske kommunikation. I denne sag deltog jeg i møder i forbindelse med præsenation, materialevalg og økonomi[bank og entreprenør] I tidernes morgen snakkede Jesper med ejeren, af et af Vejles absolut bedst beliggende patriciervillaer, og viste interesse i at renovere huset. Dette resulterede i at ejeren, i starten af februar, tog kontakt til os. Nu var tiden moden. I vores proces fandt vi ud af at huset havde en besynderlig historie. Oprindeligt var det en restaurant i kolonistil fra tiden, hvor Bredballe blot var et sommerhusområde man sejlede til. Med tiden er der tilføjet et mansardtag og dermed 2 etager ekstra til den eller kubiske bygning, hvilket efterlader os med en mærkelig hybrid i en elendig forfatning. Projektet udløste en nærmest uendelig diskussion om oprigtighed og selektivitet i forhold til en bygningers historiske kvaliteter. I sagen var jeg involveret fra starten [opmåling - registrering] og har stået for store dele af skitseringen. Ydermere har jeg stået for den grafiske kommunikation, visualiseringer, 3d model og også deltaget præsentation af ideen.

6 KOVEPTER FRA PROCESSEN OPSTART BYGGEFASE HTH/UNOFORM "IF YOU CAN'T JOIN THEM, BEAT THEM" I pauserne blev der på tegnestuen talt med sagte stemmer om FM Søkjærs vanvittige succes. Ærgelsen over alle de grunde der må trækkes med en kedelig skotøjsæske, men også om folkevognsprincippet og fornuften bag ideen. Samtidig pressede en af tegnestuens mest benyttede entreprenører på for at få os til at tegne nogle typer han kunne reklamere med lokalt. Dette resulterede i at Therkildsens Typer blev sparket i gang. Jesper og Jimmy Normann [Entreprenør] fastsatte nogle ydre mål og krav til 3 forskelligge typer, herefter blev opgaven lagt over på mit bord som et slags inbetween projekt. Indenfor det fastsatte mål 8 x 22m har jeg udarbejdet 2 planløsninger og til hver af dem tegnet løsninger med variationer der skal gøre det muligt at få huset til at passe ind i forskellige lokalplaner og på en mangfoldighed af grunde. Jeg har skitseret og lavet 3d modeller, som Jesper tager stilling til og sorterer i før de går videre til entreprenøren. "ABSTRAKTION OG DEBET" I min tid på tegnestuen, har jeg været involveret i 2 domiciler. Hhv. udvidelsen af HTH/unoform i Vejle og derudover en nyopførelse som stadig er på tegnebordet til Stiftsvej 6, ligeledes i Vejle. Det har været en yderst ambivalent oplevelse. I den tidlige designproces føler man sig meget fri, dels fordi bygherren ikke har de store krav og dels på grund af tempo, en yderst sjælden ting i branchen. Men sidenhen bliver ideen amputeret i selvsamme tempo, uden en chance for redesign grundet budgettet. Jeg har oplevet noget så atypisk som formgivningslysten økonomiafdeling, men også en entreprenør med et hjerte, der også banker for æstetik. I projektet for HTH/Unoform udviklede vi facadedesignet gennem et enkelt møde, hvorefter jeg lavede en model og en række visualiseringer. Jesper stod for indretningen, som jeg også lavede nogle visualiseringer ud fra. Ydermere deltog jeg i et møde med Lumiere vedrørende belysningsplanen. I projektet på Stiftsvej har jeg ud fra en planskitse og en reference, tegnet en konceptuel kontor og lagerbygning. Ydermere har jeg deltaget i et profylaktisk møde med entreprenøren.

7 Stikord! BRYGGERIGÅRDEN 4 timer [uge 14] GARAGE M.M. VISUALISERING TIRSBÆKVEJ 130 timer [uge 6-12] NYBYGGERI BOLIG MØDER: KOMMUNE & BYGHERRE ANALYSE & SKITSERING EKSTERIØR MODELLER HTH/UNOFORM 27 timer [uge 9-18] DOMICIL UDVIDELSE MØDER: PRODUCENT KONCEPTDISKUSSION SKOVMINDEVEJ, HOLTE 36 timer [uge 11-19] NYBYGGERI BOLIG TUN BYGGEMESSE PALLASVEJ 17 timer [uge 12] TILBYGNING BOLIG ANALYSE & SKITSERING HOVMARKSVEJ, CHARLOTTENLUND 80 timer [uge 9-22] NYBYGGERI BOLIG MØDER: ENTREPRENØR & BYGHERRE FACADESKITSERING BOGENSE HAVN 30 timer [uge 7] HAVNEPLAN KONCEPTDISKUSSION STEMNINGER PLANCHE DROSHOVED 130 timer [uge 12-25] RESTAURATION BOLIG MØDER: BYGHERRE ANALYSE & SKITSERING + PLANCHE NORMANNHUSE 26 timer [uge 16-20] TYPEHUSE SKITSERING OVERSIGT RØNSHOVED 11 timer [uge 17-18] GARAGE M.M. BOLIG SKITSERING FJORDVEJ, KOLDING 21 timer [uge 18-22] GARAGE M.M. BOLIG PLANCHER SOLITUDEVEJ, SKÆRUP 16 timer [uge 18-21] RENOVERING BOLIG SØBORG ALLÉ, STRIB 34 timer [uge 19-21] RENOVERING BOLIG MØDER: BYGHERRE KONTAKT: KOMMUNE BYGNING I KONTEKST PLANCHER VESTERBROGADE 1,5 timer [uge 21] INDRETNING BOLIG MØDER: KOMMUNE BYGNING I KONTEKST VANGEAGER 13 timer [uge 20] RENOVERING BOLIG MØDER: BYGHERRE SØNDERLIDEVEJ 40 timer [uge 20-25] NYBYGGERI BOLIG FREDELUND, AGTRUPVIG 16 timer [uge 21-22] TILBYGNING KONTOR ANALYSE & SKITSERING BYGNING I KONTEKST PLANCHER STIFTSVEJ 12 timer [uge 22] NYBYG DOMICIL MØDER: ENTREPRENØR KONCEPT & SKITSERING NØRRE ALLÉ, STRIB 70 timer [uge 22-25] RESTAURATION KONTAKT: PRODUCENTER

8 KONKLUSION_REFLEKSION At der allerede er gået 5 måneder er svært at begribe, for det har været måneder pakket med ny viden og ikke mindst oplevelser. Gode som dårlige, har de alle modnet mig på en helt anden måde end skolen kan og skal. Det mest iøjefaldende når man først kommer ud i virkeligheden, er den korte proces. På skolen er man vant til at have uanede mængder af tid til at komme langt ned i projektet. Det er der meget få mennesker der har råd til at betale for og derfor kan man godt komme til at synes det man leverer, er halvfærdigt. Ifølge Jesper er det det evigt tilbagevendende problem, for som arkitekt vil man gerne levere et godt projekt, også et bedre projekt end bygherrerne kan betale derfor må man finde en mellemvej og lære at sige stop til sig selv. Og med erfaringen kommer også effektivitet og fingerspitzgefühl. Særligt behageligt har det været at opleve samarbejdet med konstruktørerne. Jeg har haft fornøjelsen af 2 meget forskellige typer, som begge havde en fremragende forståelse for hvilke tanker der ligger bag de linjer de får stukket i hånden. Det giver en enorm dynamik, at løse problemer sammen på tværs af fagområde. Det eneste led i processen, jeg føler jeg er gået glip af, er byggetilsynet. Da jeg startede på tegnestuen var der ingen igangværende byggerier og de projekter jeg har været med i går først igang henover sommeren. At arbejde på tværs af generationer, har også været en ganske særlig oplevelse. Jesper er af den gamle skole og laver alt med parallellinealen og dertilhørende bestik. At se ham strege en plan op på 2 minutter er en oplevelse, der vil få de fleste til at ønske sig tilbage til de gode tider. Da jeg startede på tegnestuen nægtede jeg prompte at modtage Jespers tilbud om, både et tegnebord og et computerbord. Jeg havde masser af plads. Men inden længe blev tegnebordet uundværligt. Og jeg har da også fået et par tegnefif med på vejen. Jespers proces er meget intuativ og mere bundet op på spændende rumligheder og fede detaljer end koncept, hvilket har givet talløse diskussioner om forskellen om hvad øjet ser kontra hvad matematikkens geometri fortæller os. Og ikke mindst prioritering og afstemning af ambitioner. Profylakse er et ord som står stærkt hos mig nu. Jesper gør meget ud af at arrangere disse better safe than sorry møder. Om end det er med entreprenør, kommune el. lign. er det altid en god ide at få involveret samarbejdspartnere så tidlig som muligt. Desuden er det et stærkt træk i hele det psykologiske spil der ligger sig omkring byggeprocessen at vise man er på forkant. BILLEDE AF MIN LOGBOG Og netop psykologien, har også været spændende[læs:frustrerende], at stifte bekendtskab med. På skolen møder vi jo aldrig vores bygherre. Og i virkeligheden kan han jo godt have en smag og nogle ønsker som man synes er mindre sympatiske, men derfor skal man jo stadig kunne arbejde sammen. Hvornår skal man modarbejde - hvornår skal man føje? Ofte tegner man et hus til en hel familie og så er der lige pludselig 4-5 sæt viljer, drømme og ønsker, ud over ens egne. Det er her man lærer at bruge sine værktøjer professionelt og træde ud over sin egen vilje. Men det er vigtigt stadig at være til stede i det mangekantede spændingsfelt der netop giver arkitekturen sit hjerte. Og når man så til enighed med bygherren, skal man derefter nå det samme med deres pengepung og sidst men bestemt ikke mindst fætter BR [læs:bygningsreglementet] og kommunen. Og for at det ikke er løgn skal man også lige holde snor i en eventuel pengesulten entreprenør. Det er da godt at der kaffe til. Ikke desto mindre, har det været spændende at få indblik i hvor finmasket kommunens net er, hvor dyrt det er at bygge, hvad tid koster og ikke mindst hvad der driver mennesker i deres drøm om et nyt arkitekttegnet hus. Og når man arbejder sammen med godhjertede og ærlige mennesker er denne kompleksitet jo et ganske storslået rum at befinde sig i.

9

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA

udsyn præsenterer Tlf.: 28 18 21 23 Mail: rj@robertjakobsen.dk Velkommen! Det lille EKSTRA præsenterer V I R K S O M H E D S U D V I K L I N G Det lille EKSTRA Kunden har altid ret - til noget Her på den smukke bagside skal kort præsenteres, hvilke roller jeg påtager mig i private og offentlige

Læs mere

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013

Bilag 2. Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 Bilag 2 Transkribtion af interview med Jens Kofoed, trykker på Eks-Skolens Trykkeri. d. 14.05.2013 R (respondent) = Jens Kofoed I (interviewer) = Mikkel Andersen I2 (interviewer 2) = Simon Schonenberg.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang

NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang NYHEDSBREV OM LEDELSE JUNI 2006 3. årgang Kære læser! Ofte tænker vi karriereudvikling meget traditionelt det er noget med at får stillinger på et højere niveau. Men det hænder også at ledere af forskellige

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Tilfredse kunder fortæller

Tilfredse kunder fortæller Tilfredse kunder fortæller Flere af vores kunder har sendt os lidt ord med på vejen, som vi mener kan være med til at give dig et billede af, hvordan vi arbejder med haveplanlægning. Enkelte breve har

Læs mere

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler

Jobsøgning gjort let. - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi. af Michael Heckenthaler Jobsøgning gjort let - en guide til din personlige jobsøgningsstrategi af Michael Heckenthaler Indholdsfortegnelse Jobsøgning gjort let 1 Indledning 3 Hvad vil du 4 Stillingsopslaget 5 Ring til virksomheden

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE

JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE JO STÆRKERE DIT BRAND ER, JO STÆRKERE MARKEDSPOSITION KAN DU BYGGE DE STÆRKESTE VILJER SKABER DE STÆRKESTE BRANDS MANIPULATION BRAND EXCELLENCE Et brand eksisterer som bekendt kun i forbrugerens bevidsthed.

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Hasmark Strand Camping

Hasmark Strand Camping Hasmark Strand Camping Indledning... 4 Problemformulering og afgrænsning... 4 Metode... Idé og overordnet koncept... 5 5 Markedsanalyse Historien bag Hasmark strand Camping... De 7 p er... Positioneringskort...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere