december 2012 c cad tegningsstandarder del 2 arkitekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "december 2012 c 213-2 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt"

Transkript

1 december 2012 c 2132 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt

2 Kolofon Del 2 Arkitekt 2 bips Lyskær Herlev Telefon Fax bips.dk Tegningsstandarder Del 2 Arkitekt Denne publikation er udarbejdet i bips regi, og bips har enhver ret herunder ophavsretten til publikationen såvel i papirudgave som i digital form. Publikationen forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige på de enkelte områder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af publikationen for deres sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker altså helt på brugerens eget ansvar på samme måde som individuelt udarbejdede løsninger. Hverken bips eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af bips publikationen, kan gøres ansvarlige for anvendelse af publikationen i praksis. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne publikation eller dele deraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. Sparringsgruppe Jan Bundgaard, C.F. Møller Marie Louise Ejlev, White arkitekter Faglige redaktører Jens Kristian Lund Birkmose, COWI Jette Bakgaard Stolberg, ALECTIA Michael Porskær, Søren Jensen Lars Christensen, Ingeniørhøjskolen i Århus Thomas Graabæk, Juul Frost Arkitekter Jacob KroghJensen, Arkitektfirmaet Rudolf Lolk Anders With Kaas, Aarstiderne Arkitekter Lene Hansen, Rambøll Jørgen Korsgaard, Ingeniørhøjskolen i Århus Udgivelse og distribution i digital udgave bips Udgivelsesdato december 2012 ISBN

3 Indhold < Forrige side Indhold >> Næste side > Del 2 Arkitekt 3 Indhold Forord... 5 Indledning Det Grafiske Udtryk Linjetyper Linjetykkelser Præsentationsform Tekst Målsætning Signaturer Forkortelser, generelt Forkortelser, koter Symboler Bygningsdele Identifikationafbygningsdele Vægge Vinduer Døre Facadepartier Trapper/Ramper Elevatorer Tag Dæk og gulvkonstruktioner Lofter Søjler Bjælker Inventar Vådrum Køkken Skabe Møbler Brand Tegningslayout Målestoksforhold Tegningsskilt... 41

4 Indhold Del 2 Arkitekt Tegningsformater Tegningsdisponering Tegningsmaterialet Planer Snit Facader / Opstalter Bygningsdelstegninger Detaljetegninger Arbejdstegninger Tegningsudformning Illustrative eksempler Referencer... 51

5 Forord Del 2 Arkitekt 5 Forord Byggebranchen har de seneste år bevæget sig mod 3D bygningsmodellering. Dette har medført, at den traditionelle projekteringsform, hvor tegningerne var omdrejningspunktet, har eller vil ændre sig til, at bygningsmodellerne kommer i centrum. Dette vil medføre, at tegningerne bliver et udtræk af bygningsmodellerne. Det er tilstræbt, at udtræksfiler fra cadsystemerne kan anvendes direkte og entydigt med et minimum at efterbehandling for at opfylde kravene til 2D præsentation i form af tegninger. Et andet klart formål med denne publikation er at skabe bedre kommunikation mellem projekterende og udførende, ved at få 3D ud på byggepladserne. Når der projekteres i 3D, tilføjes der en lang række informationer til bygningsmodellen. Det er publikationens formål, at flere af disse informationer kan overføres til de udførende på byggepladsen. Dette kan blandt andet ske ved at anvende 3D visninger på tegninger eller udarbejde helt selvstændige tegninger herfor. Der er angivet retningslinjer for, hvorledes disse 3D visninger bør fremstå, således at der kan sikres et ensartet udtryk. De valgte signaturer er valgt ud fra, at de gængse cadsystemer kan håndtere dette. Såfremt der ønskes at anvende andre signaturer og skraveringer ind de foreskrevne, kan dette gøres uden at konflikte med denne publikation, såfremt signaturerne fremgår af en signaturforklaring. Fravigelser fra publikationen skal fremgå af IKTteknisk CADspecifikation. Disse tegningsstandarder er udviklet med henblik på at standardisere og ensarte tegningsproduktionen i byggebranchen. Publikationerne er uafhængige af anvendt cadsystem. Der er lagt vægt på, at standarden kan benyttes i de mest gængse cadsystemer på det danske marked Forslag til ændringer og udvidelser samt kommentarer i øvrigt til denne tegningsstandard bedes rettet til bips sekretariat, Det har været vigtigt at kunne favne alle byggebranchens parter, hvorfor denne publikation også åbner mulighed for at benytte sig af den tidligere projekteringsform, hvor tegningerne er det centrale element. Denne tegningsstandard erstatter tegningsstandarden bips publikation C203, Tegningsstandarder, del 2, Arkitekt, marts 2005 fra bips. Disse tegningsstandarder definerer ikke ydelser for, hvad et projekt skal indeholde. Dette træffes der bestemmelser om i IKTydelsesspecifikation.

6 Indledning Del 2 Arkitekt 6 Indledning bips tegningsstandarder består af en generel tegningsstandard samt en række fagspecifikke tegningsstandarder. Tegningsstandarderne indeholder anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, der dækker fagområderne inden for anlæg og byggeri. Ved bygningstegninger forstås tegninger i projekterings og udførelsesfase samt drift og vedligehold. Tegningsstandarderne er i videst muligt omfang baseret på danske og internationale branchestandarder for udarbejdelse af tegninger. Ligeledes er tegningsstandardernes indhold koordineret med indholdet af bips CADmanual og bips lagstruktur. Tegningsstandarderne er ikke udarbejdet som undervisnings materiale, men udelukkende med henblik på at specificere en firmastandard for indhold, udarbejdelse og disposition af bygnings og anlægstegninger. Tegningsstandardernes indhold er struktureret ens, således at alle afsnit har samme benævnelse. Dette bevirker, at brugeren lettere kan navigere rundt i alle tegningsstandarderne uden at have specifik viden om de pågældende standarders fagområde. Afsnittet Det grafiske udtryk omfatter de tegnetekniske anvisninger for det faglige indhold på tegninger. Herunder linjetyper, skravering, tekst, målsætning, signaturer og symboler. Afsnittet Bygningsdele omfatter anvisninger for en bygningsdels repræsentation 2D/3D. Afsnittet Tegningslayout omfatter anvisninger for en tegningsmaterialets sammenhæng, opbygning samt for disponering af indholdet. Endvidere omfatter afsnittet målestoksforhold, tegningsformater, tegningsskilt, tegningsdisponering, tegningsmaterialet og tegningsudformning. Referenceafsnittet angiver de referencer, der er anvendt ved udarbejdelsen af tegningsstandarden. Illustrative eksempler angiver eksempler på tegningsudformningen for den pågældende standards fagområde. Der er ingen illustrative eksempler i den generelle tegningsstandard. Endvidere er der henvisninger til, hvorledes en specifik anvisning kan udføres i udvalgte programpakker. Hovedafsnittene i alle tegningsstandarderne er: Indledning Det grafiske udtryk Bygningsdele Tegningslayout Referencer Illustrative eksempler.

7 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 7 1. Det Grafiske Udtryk 1.1 Linjetyper Jf. bips Tegningsstandarder C213 Del 1 Generelt 1.2 Linjetykkelser Jf. bips Tegningsstandarder C213 Del 1 Generelt 1.3 Præsentationsform Jf. bips Tegningsstandarder C213 Del 1 Generelt Det anbefales at bruge følgende skraveringer: Mål opgivet i 1:1, skravering skal følge målestoksforhold og bygningsdelens orientering.

8 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 8 BETON INSITU Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster bipsconcreteinsitu Vinkel 1: 45 Vinkel 2: 135 Mellemrum: 2 mm Snitskravering, farve Grøn RGB Præsentationsform Eksempel I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Grøn RGB Grøn RGB Grøn RGB Snitflade bipsconcreteinsitu Grøn RGB Sort RGB bipsconcreteinsitu Projektionsflade Grøn RGB

9 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 9 BETON ELEMENT Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster bipsprecastconcrete Toning (RGB ) Snitskravering, farve Cyan RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade Projektionsflade Cyan RGB Cyan RGB bips PrecastConcrete Cyan RGB Cyan RGB Sort RGB bipsprecastconcrete Cyan RGB

10 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 10 LETBETON (ELEMENT/BLOKKE) Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster Snitskravering, farve Præsentationsform Eksempel I 1D II 2D geometri bipsconcretelightweight III 2D/3D byggeobjekt Vinkel 1: 60 Vinkel 2: 120 Mellemrum: 2 mm Grøn 9 RGB IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade Projektionsflade Grøn 9 RGB Grøn 9 RGB bipsconcretelightweight Grøn 9 RGB Grøn 9 RGB Sort RGB bipsconcretelightweight Grøn 9 RGB

11 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 11 MURVÆRK Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster bipsmasonry Vinkel: 45 Afstand: 1 mm Snitskravering, farve Orange 3 RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade Projektionsflade Orange 3 RGB Orange 3 RGB bipsmasonry Orange 3 RGB Orange 3 RGB Sort RGB bipsmasonry Orange 3 RGB

12 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 12 ISOLERING BLØD Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster Snitskravering, farve Præsentationsform Eksempel I 1D II 2D geometri bipsinsulationbatt III 2D/3D byggeobjekt Vinkel: 90 Afstand: 1,5 mm Linje længde: 1 mm Mellemrum: 1 mm Karry RGB IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade Projektionsflade Karry RGB Karry RGB bipsinsulationbatt Karry RGB Karry RGB Sort RGB bipsinsulationbatt Karry RGB

13 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 13 ISOLERING HÅRD Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster bipsinsulationrigid Vinkel: 90 Afstand: 1,5 mm Snitskravering, farve RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve RGB RGB RGB Sort RGB Snitflade bipsinsulationrigid RGB bipsinsulationrigid Projektionsflade RGB

14 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 14 LETKLINKER Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster bipsexpandedclay 6 kanter Sidelængde: 0,75 mm Snitskravering, farve RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve RGB RGB RGB Sort RGB Snitflade bips PrecastConcrete RGB bipsprecastconcrete Projektionsflade RGB

15 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 15 TRÆ (ELEMENTER) Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster Snitskravering, farve Præsentationsform Eksempel I 1D II 2D geometri bipswood III 2D/3D byggeobjekt Vinkel: 0 Afstand: 1 mm Linje længde: 0,5 mm Mellemrum: 0,5 mm Karry 3 RGB IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade Projektionsflade Karry 3 RGB Karry 3 RGB bips Wood Karry 3 RGB Karry 3 RGB Sort RGB bips Wood Karry 3 RGB

16 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 16 KONSTRUKTIONSTRÆ Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster Kryds i endesnitfladen Snitskravering, farve RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve RGB RGB Sort RGB Snitflade Kryds i snitfladen Kryds i snitfladen Projektionsflade RGB

17 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 17 LIMTRÆ Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster Snitskravering, farve bipslaminatedwood Vinkel: 0 Afstand: 1 mm RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade RGB RGB RGB bips LaminatedWood RGB Sort RGB bips LaminatedWood Projektionsflade RGB

18 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 18 STÅL Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) CONT Continuous Snitskravering, mønster Snitskravering, farve Præsentationsform Eksempel I 1D II 2D geometri bipssteel III 2D/3D byggeobjekt Vinkel: 45 eller 135 Afstand 1: 0,75 mm Afstand 2: 2 mm Rød RGB IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade Projektionsflade Rød RGB Rød RGB Rød RGB bipssteel Rød RGB Rød RGB Sort RGB bipssteel Rød RGB

19 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 19 GIPS Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster Ingen skravering. Snitskravering, farve Præsentationsform Eksempel I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt Karry 4 RGB IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade Projektionsflade Karry 4 RGB Karry 4 RGB r Karry 4 RGB Karry 4 RGB Sort RGB Karry 4 RGB

20 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 20 TERRÆN Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster bipsearth Snitskravering, farve RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Sort RGB Sort RGB Snitflade bipsearth bipsearth Projektionsflade RGB

21 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 21 PÅFYLDNING Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster bipssand Randomdot pattern Snitskravering, farve RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Sort RGB Sort RGB Snitflade bipssand bipssand Projektionsflade RGB

22 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt Tekst Jf. bips Tegningsstandarder, Del 1, Generelt. 1.5 Målsætning Jf. bips Tegningsstandarder, Del 1, Generelt Forkortelser, koter FG Kotetilfærdigtgulv FT Kotetilfærdigtterræn SOK Kotetiloversidesokkel OK Kote til overkant, fx hul UK Kote til underkant, fx hul 1.6 Signaturer Forkortelser, generelt 1.7 Symboler Jf. bips Tegningsstandarder, Del 1, Generelt. CL R c/c t UE Centerlinje Radius Centerafstand Tykkelse af bygningsdel Uden for entreprise

23 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt Bygningsdele 2.1 Identifikationafbygningsdele Bygningsdele nummereres ud fra følgende standard: Forkortelse for bygningsdel efterfulgt af tocifret løbenummer. Forkortelser for bygningsdele Dansk Engelsk VI WI Vinduer D DO Døre FP CW Facadeparti TR ST Trapper ELV EL Elevatorer IL ID Inspektionslem KA CA Kabine (eksempelvis bad og toilet) OL SL Ovenlys Skraveringer for vægge skelner ikke mellem udvendige og indvendige vægge. Skraveringer angiver heller ikke, om væggene er bærende eller ikke bærende. Ofte vil man have brug for en vægtypebetegnelse. Det anbefales, at betegnelsen er et nummer indtegnet i en cirkel. Cirklen skal enten tangere eller være meget tæt på den væg, der har det pågældende typenummer. Vægtypebetegnelse Gipsvægge skraveres ikke og derskelnes ikke mellem forskellige typer af stolper/regler eller udvendig beklædning. Dette kan tilføjes som egenskabsdata. Eksempel: Et vindue benævnes: VI01 Redningsåbninger angivet med et R. 2.2 Vægge En væg skal som hovedregel opbygges af de materialer og konstruktive lag, væggen består af, således den totale tykkelse af væggen bliver korrekt. Materialer og lag der ikke vises grafisk på tegninger skal også medtages. Disse kan dog slås sammen til et lag for at undgå for mange streger på tegningerne. Der oprettes det antal vægtyper som findes i projektet.

24 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt Vinduer På etageplanerne skal vinduer betragtes som en signatur. Der skal kun medtages de oplysninger, som er nødvendige for at vise, hvilken type vindue der er tale om. Lysninger, fuger og gerigter vises normalt ikke på etageplaner. Hullet til vinduet skal oprettes i sande mål, således at mængder og mål bliver korrekte. Vinduets hængsling angives på facader eller opstalter. Vinduesnummer angives med VI efterfulgt af typenummer. Vinduesnummer kan vises på enten etageplan eller opstalt.

25 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 25 Vindue, fast Vindue, oplukkelig Vinduesparti Koter på vinduer angives på snit, delsnit, detaljer og facader, men skrives ikke på etageplan.

26 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 26 Udadgående Indadgående Dreje/kip udadgående 2.4 Døre På etageplanerne skal døren betragtes som en signatur. Der skal kun medtages de oplysninger, som er nødvendige for at vise hvilken type dør, der er tale om, og hvor dørslaget er. Dørkarm kan medtages i signaturen, men der skal ikke vises false og gerigter på etageplanen. Dørhul i væggen skal være i sande mål, således at mængder og målsætning bliver korrekte Koter på vinduer angives på snit, delsnit, detaljer og facader, men skrives ikke på etageplan. Mål på døre bør fremgå af skema, hvortil der refereres via dørtyper. Dørmodulbetegnelse skrives fx som 9M.

27 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 27 Enkeltfløjet dør Dobbeltfløjet dør Enkeltfløjet dør med bistød

28 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 28 Skydedør på væg Skydedør i væg Enkeltfløjet svingdør Dobbeltfløjet svingdør

29 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 29 Foldeparti Karusel

30 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 30 Udadgående Indadgående Dreje/kip udadgående 2.5 Facadepartier Facade elementer, der ikke er vægge, døre eller vinduer, kan oprettes som facadepartier. Dette kan typisk være større glaspartier, hvor der kan indgå vinduer og døre. Hul oprettes i sand størrelse, så mængder og mål bliver korrekte. Facader/opstalter forsynes med signaturer for oplukkelige dele efter samme metode som vinduer. Hvis fyldninger ikke alle er af samme materiale/glas, skal det med skravering eller andet angives, hvilke fyldninger der er af hvilket materiale. 2.6 Trapper/Ramper De vigtigste oplysninger ved en trappe er udstrækning og retning, herunder start trappe og slut trappe, samt forholdet mellem grund og stigning. Hvis der ikke udfærdiges en særlig trappe tegning, skal disse oplysninger angives på etageplaner. Antallet af trin skal fremgå. Det er ikke et krav, at håndliste og værn medtegnes. Den del af trappeløbet, der ligger over etagesnittet, kan undlades eller stiples ind. Trappen modelleres i sande mål. Trapper forsynes med pil fra forkant første trin til forkant trin. Pilen skal altid vise hvilken retning man går op ad trappen.

31 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 31 Trappe fra underliggende niveau Trappe til overliggende niveau Rampe 2.7 Elevatorer En elevator indtegnes som et symbol. Elevatorstolens størrelse tegnes i sand størrelse (indre mål) som en firkant med et kryds i. Hul i væg tegnes i sande mål, højdekoter fremgår af snit. Karm og elevatordør kan medtegnes.

32 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 32 Elevator 2.8 Tag Taget opbygges af de materialer og konstruktive lag det består af, således den totale tykkelse af taget bliver korrekt. Materialer og lag der ikke vises grafisk på tegninger skal også medtages. Disse kan dog slås sammen til et lag for at undgå for mange streger på tegningerne. Spær og lægter kan indsættes som 3D bygningsdele eller de kan tegnes som 2D på snit og detaljetegninger. 2.9 Dæk og gulvkonstruktioner Dæk og gulvkonstruktioner opbygges af de materialer og konstruktive lag de består af. Materialer og lag, der ikke vises grafisk på tegninger, skal også medtages. Disse kan dog slås sammen til et lag for at undgå for mange streger på tegningerne Lofter Lofter opbygges af de materialer og konstruktive lag de består af. Materialer og lag, der ikke vises grafisk på tegninger, skal også medtages. Disse kan dog slås sammen til et lag for at undgå for mange streger på tegningerne Søjler En søjle angives det profil, den består af. Søjler kan opbygges uden detaljer, affasninger m.m. Søjlen kan angives som en kasse, som indikerer den plads som er afsat til den enkelte søjle. Niveauspring i gulvet skal være indeholdt i bygningsdelen. Gulvkoter kan skrives på gulvplanen eller fremgå af snit.

33 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt Bjælker På etageplanerne skal bjælker betragtes som en signatur Bjælken kan angives som en kasse, som indikerer den plads som er afsat til den enkelte bjælke Inventar Detaljeringsniveauet for inventar bør afstemmes i forhold, til hvad tegningerne skal bruges til. Hvis der kun skal generes 2D etageplaner med inventar, vil det være tilstrækkeligt at angive et 2D symbol. Hvis der derimod er ønske om at benyttet inventaret til at generere opstalter ud fra, vil det enten være nødvendigt at modellere inventaret i 3D eller tilknytte 2D geometri for denne visning også. Hvis inventaret skal bruges til visualiseringer, vil det være nødvendigt at inventaret er defineret som 3D. Som udgangspunkt bør detaljeringsniveauet holdes på et minimum, således at tegningerne ikke bliver uoverskuelige. Dette kan gøres ved at definere 3D geometrien som en eller flere kasser hvortil der knyttes simple 2D symbol, der angiver hvilket inventar der vises. Hvis der benyttes symboler for inventar skal disse tilstræbe de rigtige ydre mål for inventaret. Symboler der findes i de forskellige programmer kan benyttes selvom de afviger fra de faktiske produkter, så længe de ydre mål overholdes Vådrum Der målsættes generelt til centerlinjer af sanitet.

34 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 34 Håndvask Udslagsvask

35 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 35 Toilet, gulvmonteret Handicap toilet

36 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 36 Væghængt toilet Bidet

37 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 37 Urinal Bruseholder Badeforhæng

38 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 38 Brusekabine Badekar Køkken Køkkenelementer (underskabe, vaskeskab, køkkenvask og overskabe) Opvaskemaskine Fryser Køleskab Komfur/elapparat Vaskemaskine

39 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt Skabe Faste skabe tegnes uden afstand til vægge. Løse skabe tegnes med en afstand til vægge på fx 50 mm Møbler Fast inventar tegnes uden afstande til væg. Løs indretning tegnes med en symbolsk afstand til væg på fx 50 mm. Skabe Stole Garderobeskab med bøjler Sofaer Seng Dobbeltseng Bordopstilling

40 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt Brand Fast installeret udstyr indtegnes på etageplanerne, fx slangevinderskab og røgopluk. Øvrige brandsignaturer findes på selvstændige brandplaner, disse skal følge standard fra Dansk Brandteknisk Institut eller krav fra den lokale myndighed. EI 60 A2s1,d0 Brandvæg med markering af brandklasse Brandsektionsvæg Brandcellevæg Brandadskillelse Udgang i flugtvej Flugtvej

41 3 Tegningslayout Del 2 Arkitekt Tegningslayout 3.1 Målestoksforhold Jf. bips generelle tegningsstandard 3.2 Tegningsskilt Jf. bips generelle tegningsstandard 3.3 Tegningsformater Jf. bips generelle tegningsstandard 3.4 Tegningsdisponering Jf. bips generelle tegningsstandard 3.5 Tegningsmaterialet Planer Indeholder: Vægge Døre og vinduer Trapper, ramper, elevatorer og lifte Åbninger i dæk konstruktioner for eksempelvis elevatorer, trapper eller installationer Fast inventar Altaner Sanitet, fast brandslukningsudstyr Målsætning Rum benævnelser, typisk navn og nummer Markering af snit og eventuelt detaljer Numre på vægge, vinduer, døre, trapper og rum Etageplaner udarbejdes normalt i målestok 1:100. Anbefalet projektionsform: Sædvanlig projektion Loftplaner På loftplanerne vises omfang og information om lofttyper og inddeling. Alle komponenter, der er fysisk er placeret i loftet vises. Input til loftplanen kan komme fra andre faggrupper Etageplan Overordnet plan, som viser bygningens indretning. Etageplaner er målsatte grundliggende planer, der viser bygningens ruminddeling og hvordan disse hænger sammen. Målsætning af primære konstruktioner som vægge og søjler bør alene forefindes på ingeniørtegninger.

42 3 Tegningslayout Del 2 Arkitekt 42 Indeholder: Plade inddeling Spring i loft Belysningsarmaturer Ventilationsarmaturer Brand, bevægelses, og andre sensorer/detektorer Sprinklerhoveder Målsætning Lofthøjder Rum benævnelser, typisk navn og nummer. Markering af snit og eventuelt detaljer. Loftplaner udarbejdes normalt i målestok 1:100. Anbefalet projektionsform: Spejlprojektion Gulvplaner På gulvplaner vises omfang og information om gulvbelægning og komponenter i forbindelse med denne. Input til gulvplanen kan komme fra andre faggrupper. Indeholder: Fliser og gulvbelægning Gulvafløb og faldlinjer Gruber og udsparinger i gulve for eksempel til måtter Målsætning Rum benævnelser, typisk navn og nummer Markering af snit og eventuelt detaljer Gulvskinner dilatationsfuger Tagplaner Bebyggelsens tag med fald, ovenlys, taghuse samt evt. tekniskeog regnvandsinstallationer. Indeholder: Tagets udstrækning med kip, kel og grat Ovenlys, kviste, lanterner og taghuse Fald linjer, skotrender Sikkerhedsudstyr Afløbsinstallationer Evt. tekniske installationer placeret på taget, ventilation, solfanger. m.m. Tagplaner udarbejdes normalt i målestok 1:100. Anbefalet projektionsform: Sædvanlig projektion Indretningsplaner På indretningsplanen, indtegnes møbler og andet løst inventar Indeholder: Vægge, døre og vinduer Fast inventar Løst inventar Rum benævnelser, typisk navn og nummer Indretningsplaner udarbejdes normalt i målestok 1:100. Anbefalet projektionsform: Sædvanlig projektion Gulvplaner udarbejdes normalt i målestok 1:100. Anbefalet projektionsform: Sædvanlig projektion

43 3 Tegningslayout Del 2 Arkitekt 43 Flugtvejsplaner Flugtvejsplaner angiver flugtveje og udstyr i forbindelse med flugtveje. Flugtvejsplaner kan kombineres med pladsfordelingsplaner, således der vise både flugtveje og inventar. Dvs. planerne bliver også brugt til at vise, hvordan forsamlingslokalet må indrettes. Er der to forskellige indretningsmuligheder, skal der være to forskellige planer. Ved større rum angives personantallet. Symboler i.h.t. DBI. Indeholder: Vægge, døre og vinduer Fast inventar Udvalgt løst inventar Flugtretning (pile) Flugtvejsdøre (dvs. med flugtvejsbelysning) Arealer udlagt til flugtvej Diverse slukningsudstyr, stigrør m.v. Projektionsform: Sædvanlig projektion Brandplaner Brandplaner angiver udstyr og passive brandsikring (brandsektionering og celler). Indeholder: Vægge, døre og vinduer Fast inventar Udvalgt løst inventar Alarmtryk/brandtryk/Signallys/Alarmklokke Røgudluftning ABA/brandcentral Sprinklercentral Branddørsbetegnelser inkl. ABDL Brandsektionering, brandvægge, brandsektioner og brandceller Flugtvejs, nød og panikbelysning, udelamper og lignende Redningsåbninger Diverse slukningsudstyr, stigrør m.v. Projektionsform: Sædvanlig projektion Situationsplaner På situationsplanen vises det område, der grænser op til bygningen. Nogle emner kan man dog vise på etageplanen, fx altaner og terrasser. Situationsplaner deles op på byggefelter. Indeholder: Bebyggelsens omfang med afstande til skel Skel, bygge, vej, og sigtelinjer Terræn Mindre bygninger Parkering Beplantning Udstyr/inventar i terræn Anbefalet projektionsform: Sædvanlig projektion

44 3 Tegningslayout Del 2 Arkitekt Byggepladsplaner På byggepladsplanen vises alle midlertidige foranstaltninger i forbindelse med opførelse af byggeriet. Indeholder: Adgangsveje og evt. placering af adgangskontrol Interimistiske køreveje på pladsen Stier Flugtveje Indhegning af byggeplads Indhegning af specielle områder indenfor byggeplads Placering af skurvogne, pavilloner og lign. Oplagring af materialer og materiel Område for Ppladser Stillads Byggepladsskilt Førstehjælpskasse Entreprisegrænse Projektionsform: Sædvanlig projektion Snit Snittegninger Af hovedsnittet fremgår alle væsentlige konstruktions og kote oplysninger. Højderelaterede målkæder kan også findes på snit. Der skal som hovedregel være et snit i mindst to forskellige retninger, og på etageplanen skal angives nøjagtigt hvor snittene er udført. Indeholder: Vægge Døre og vinduer Trapper, ramper, elevatorer og lifte Åbninger i dæk konstruktioner for eksempelvis elevatorer, trapper eller installationer Fast inventar Altaner Sanitet, brandslukningsudstyr Målsætning Rum benævnelser, navn og nummer Markering af eventuelt detaljer Facader / Opstalter Facadetegninger Der skal udføres opstalter af samtlige af husets facader. Tegningen skal give et overblik over bygningens udseende og angiver hvor de enkelte bygningsdele indgår. For at øge tegningsforståelsen, kan tegningerne skyggelægges. Vinduesnumre angives på opstalt.

45 3 Tegningslayout Del 2 Arkitekt 45 Indeholder: Facadeinddeling, murværk, beton, beklædninger Visuelle effekter, recesser, risalitter etc. Synlige tagflader Vinduer Døre Facadepartier Udvendige trapper, altaner, Eventuelt ventilationshætter, skorstene, inddækninger, tagrender, nedløbsrør Koter Målsætning Terrænlinjer Dilatationsfuger Bygningsdelstegninger Rumtegninger I specielle rum, kan det være nødvendigt at tegne rummet op i en større målestok, oftest i 1:20. Fx køkken eller badeværelset, eller andre rum med mange installationer, inventar eller andre forhold, der kræver en større detaljering end etageplanerne. Indeholder: Rumtegninger er en detaljering af etageplanen, med flere mål på detaljer og inventar Opstalt af en eller flere vægge i rummet Eventuelt snit i rummet Trappetegninger Trappetegningerne skal vise plan, snit, opstalter og detaljer af trappen inkl. gelænder/håndliste, samt målsætning af disse. Indeholder: Plan, snit og opstalter eventuelt suppleret med 3D visninger Detaljer Målsætning Tilstødende bygningsdele Detaljetegninger Detaljerne udføres som udsnit, af etageplaner og snit med målsætning og beskrivelse af konstruktioner og udførsel. Hvis der vises bygningsdele fra flere entrepriser, skal dette klart fremgå af tegningen fx angivet med tekst. Indeholder: Detaljeret optegning af konstruktioner Materialer. Målsætning Arbejdstegninger Arbejdstegninger også kaldet værkstedstegninger og produktionstegninger indeholder de informationer og specifikationer, der er nødvendige for fremstilling (produktion) og håndtering af den enkelte konstruktionsdel. Tegningerne vil være mere detaljerede end projekttegninger. Dette eksempelvis i form af, at værdier for detailmål og koter kan være angivet flere steder i det samlede tegningsmateriale, og alle varianter af konstruktionsdele er målsat hver for sig. 3.6 Tegningsudformning Jf. bips generelle tegningsstandard.

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 6. Elinstallationer. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 6. Elinstallationer. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 6 Elinstallationer IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder Publikation 8 - del 6 - indhold Side Elinstallationer Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 3. Betonkonstruktioner og pæle. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 3. Betonkonstruktioner og pæle. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 3 Betonkonstruktioner og pæle IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder Publikation 8 - Del 3 - indhold Side Betonkonstruktioner og pæle Indledning 3 Det grafiske

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Arkitektfirmaet C.F.Møller. HAB, Afd 27 Blok 4, 5, 6 og 7 Sags nr. 25182-02. DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. C Dato 14-11-2013

Arkitektfirmaet C.F.Møller. HAB, Afd 27 Blok 4, 5, 6 og 7 Sags nr. 25182-02. DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. C Dato 14-11-2013 Hovedprojekt HAB Ingeniør Kommunen Arkitekt HAB, Afd 27 DOKUMENTFORTEGNELSE Tegningsnr. A_XX_001 Oprettet Udarb. Af NF/SFP REVISION Udg. C Dato 14-11-2013 Fase Hovedprojekt A000 Fællesdokumenter 1 1 2

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Klithuse Etape I Slettestrand

Klithuse Etape I Slettestrand Klithuse Etape I Slettestrand D. 25.05.2015 6 boliger www.klithuseslettestrand.dk Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57 60 Mail: info@projektselskab.dk

Læs mere

- de originale streger til forskel

- de originale streger til forskel - de originale streger til forskel Drømmene og ønskerne.. Vi er et lille, men professionelt byggefirma med lang erfaring i individuelt boligbyggeri. Hos Zebra Byg A/S kan I som nybyggere få opfyldt de

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune

Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune Den selvejende institution - HULAHOPPEN - 6500 Vojens Haderslev kommune Bygningskonstruktøruddannelsen BKHS 71P - S14 Lars Rosenlund CV Lars Samarbejdskontrakt Skabeloner Dokumentliste 7. Sem bachelor

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer

VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2. - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer VEJLEDNING STRAKSBEHANDLING TYPE 2 - Gælder for anvendelseskategori 1-4 iht. BR10 kap. 5.1.1. Maks. et plan og under 600m 2 samt 50 personer 1. Planforhold Vejledningstekst Rev. 01-04-2014 1.1 Zonestatus

Læs mere

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER

1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER 1 ÅRS EFTERSYN AF NYE BOLIGER Journal nr.: N38-S1 (851-S297-S) Dato: 13-06-2013 Bygningsejer: Himmerland Boligforening Sankelmarksgade 8-10 9000 Aalborg info@abhim.dk Afdeling: 62, Niels Bohrs Vej Niels

Læs mere

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype

H0_N00. Tegningsliste. Current Revision. Current Revision Date Current Revision Description. Tegningsnr. Titel Tegner Dato Afbildningstype Tegningsnr. Titel Tegner ato fbildningstype Tegningsliste urrent Revision urrent Revision ate urrent Revision escription H_N0 eliggenhedsplan 6/0/ H - Planer H_N0 Stueplan 6/0/ H - Planer H_N0 Kloakplan

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af

Undertage. Sikring mod brandspredning. Rettelsesblad til DBI vejledning 36. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Udgivet af Rettelsesblad til DBI vejledning 36 Undertage Sikring mod brandspredning Udgivet af Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Byggestyrelsen Vejledning om brandsikring af fritliggende enfamiliehuse, helt eller delvist sammenbyggede enfamiliehuse, sommerhuse og campinghytter samt dertil hørende småbygninger 22. december

Læs mere

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE

UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE UDDANNELSESPLAN FOR GRUNDUDDANNELSE FOR VOKSNE GVU-UDDANNELSE SPECIALE Træfagenes Byggeuddannelse Tømrer NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER På baggrund af dokumentation,

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Inden du bygger BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Inden du bygger BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem dit byggeprojekt. Der er en del

Læs mere

Tegningsinstruks for opdatering af tegninger til Trirs Vejle Sygehus

Tegningsinstruks for opdatering af tegninger til Trirs Vejle Sygehus Område: Vejle Sygehus Udarbejdet af: Signe Brouer Afdeling: Projektafdelingen E-mail: signe.brouer@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 23267817 Dato: 01.01.2015 Revideret den: - Tegningsinstruks for opdatering

Læs mere

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet

Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Håndtering af bygningsdele arkitekt- og konstruktionsområdet Gunnar Friborg, bips bips konference 16. september 2013, Nyborg Strand Agenda for gennemgangen arkitekt og konstruktion Hvorfor CCS klassifikation

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse

Holmen. Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse Holmen Charlotte Amalies Bastion 4 unikke rækkehuse På Krudtløbsvej, på Holmen, midt i København K., er 4 unikke rækkehuse nu under opførsel. En beliggenhed i særklasse. 2 3 Unikke boliger, unikke omgivelser

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG

1. KATEGORIER AF BYGNINGSDELE OG KORTLÆGNING AF OMFANG Titel Undertitel Udgave - Vejledning i Ramme- og Miniudbud: Bygherrekrav til opnåelse af bedre, hurtigere og billigere 1. udgave Udgivelsesår 2012 Redigering Forfattere Illustrationer og Layout Forside

Læs mere

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger

Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Retningslinjer for byggearbejde i A/B Jæger Oktober 2011 Bestyrelsen i A/B Jæger har udarbejdet nedensta ende retningslinjer for andelshavere, lejere og kælderlejere, der ønsker at udføre byggearbejde

Læs mere

1.001. Gorms hotel 1.001. Bilag 1 - Situationsplan TEGN.NR: TEGN.NR: FASE: EMNE: Brandspeciale SITUATIONSPLAN

1.001. Gorms hotel 1.001. Bilag 1 - Situationsplan TEGN.NR: TEGN.NR: FASE: EMNE: Brandspeciale SITUATIONSPLAN Bilag 1 - Situationsplan STI N 1.001 2740 4580 BETON BÆGNING VED ASSAGE 1 2 3 2800 GITTEOT UDV. KÆLDETAE SKU 2500 TEGLTAGSTEN TAGA GOMSGADE 19,7300 JLING MATIKK N. 5n GUNDAEAL: 429 M2 BEBYGGET AEAL: 266M2

Læs mere

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV)

KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) KOMPETENCEBEVIS OG UDDANNELSESPLAN TIL EUD (EFTER IKV) UDDANNELSESRETNING Tømrer SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA

Læs mere

Revit LT 2013 Parcelhus

Revit LT 2013 Parcelhus Revit LT 2013 Parcelhus Frede Uhrskov Forord Dette kursus gennemgår de helt grundlæggende elementer i Revit LT 2013. For at få det rette udbytte af Revit LT 2013, er det meget vigtigt, at man følger et

Læs mere

Lergaarden plejecenter - august 2013

Lergaarden plejecenter - august 2013 Lergaarden plejecenter - august 2013 udvidelse af plejecentret lergaarden projektforslag april 2013 indhold: - Plan af eksisterende plejecenter - Oversigt - Situationsplan - Klub Lergaarden - Centerdelen

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D.

Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D. Tegneprogrammet Sketch Up er et gratis program hvor man kan tegne f.eks. huse i 3D. Tegneprogrammet er forholdsvis avanceret, men alligevel enkelt at bruge. Der er mange muligheder, men også mange hjælpemuligheder

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Vejledninger Ansøgningsmateriale

Vejledninger Ansøgningsmateriale Vejledninger Ansøgningsmateriale BR10: 1.3.1, 1.3.2, 1.5 stk. 1 nr. 1-3, stk. 5 Begrænset kompleksitet Ansøgning om byggetilladelse Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, samt om- og tilbygninger

Læs mere

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR GLASVÆGGE og døre INDOOR OVERSIGT ID31 HELGLAS GLAS *** LYD * MAX GLASBREDDE MAX GLASHØJDE DØRBREDDE DØRHØJDE 8 mm 34 db 1500 mm 2400 mm M9 M22+ 10 mm 35 db 1500 mm 2800 mm M10 M22+ 12 mm 37 db 1500 mm

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18)

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Sorø den 22. juli 2015 Birgitte Sørensen Strandboulevarden12 4. - 3 2100 København Ø Tilbudsnummer: 11922 Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj. September 2014

Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj. September 2014 Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj September 2014 1 Indholdsfortegnelse s.3 Beliggenhed s.4 Bebyggelsen og lokalområdet s.6 Situationsplan s.8 Materialer og Udstyr s.12 Plantegninger -

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7

VEJLEDENDE BYGNINGSDELSOVERSIGT, Hovedkonstruktioner Tegn. nr. A_401 Rev. A HAB, Afd. 27 - Etape 2, Blok 4, 5, 6 og 7 13 TERRÆNDÆK 13.01 Terrændæk trappeopgang - Støvbinding iht. beskrivelser - XX mm Beton glittet iht. Ingeniørprojekt - 40 mm Trykfast isolering/lydadskillende lag 13 YDERVÆGGE.11 Let Ydervægselement m.

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet...

Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Vejledning 5 Sådan gør du, når du skal færdigmelde byggearbejdet... Byggeri hvor der er søgt byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus/dobbelthus/sommerhus Rækkehus Udestue Tilbygning til ovenstående Ændre

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj

9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Bernd Kjelland ark maa 9. september 2015 VILDTBANEGÅRD AFD. III Referat af informationsmødet om renoveringssagen, afholdt på Gildbroskolen i Multisalen, på Gildbrovej, Ishøj Repræsentanter fra afd. bestyrelsen:

Læs mere

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr.

Referat. Roskilde Nord Boligselskab 2606-2/0001 Tømmergården, Jyllinge Nybyggeri af AlmenBolig+ familieboliger. Følgegruppemøde nr. #JobInfo Criteria=KABside1# Følgegruppemøde nr. 4 Dato: Tirsdag d., kl. 11.00 Sted: Baunehøjparken 32 A, Jyllinge KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 kab@kab-bolig.dk www.kab-bolig.dk

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg

Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg Tgp-Seas ApS udbyder huse til salg www.vindebakke.dk Beskrivelse af område VINDE BAKKE Med udsigt over Skive by og det omkringliggende landskab udstykkes 1. etape af et nyt stort boligprojekt i Skive.

Læs mere