december 2012 c cad tegningsstandarder del 2 arkitekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "december 2012 c 213-2 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt"

Transkript

1 december 2012 c 2132 cad tegningsstandarder del 2 arkitekt

2 Kolofon Del 2 Arkitekt 2 bips Lyskær Herlev Telefon Fax bips.dk Tegningsstandarder Del 2 Arkitekt Denne publikation er udarbejdet i bips regi, og bips har enhver ret herunder ophavsretten til publikationen såvel i papirudgave som i digital form. Publikationen forudsættes anvendt af personer, der er teknisk sagkyndige på de enkelte områder, og anvendelsen fritager ikke brugerne af publikationen for deres sædvanlige ansvar. Anvendelsen sker altså helt på brugerens eget ansvar på samme måde som individuelt udarbejdede løsninger. Hverken bips eller de fagfolk, der har deltaget i udarbejdelse af bips publikationen, kan gøres ansvarlige for anvendelse af publikationen i praksis. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne publikation eller dele deraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug i anmeldelser. Sparringsgruppe Jan Bundgaard, C.F. Møller Marie Louise Ejlev, White arkitekter Faglige redaktører Jens Kristian Lund Birkmose, COWI Jette Bakgaard Stolberg, ALECTIA Michael Porskær, Søren Jensen Lars Christensen, Ingeniørhøjskolen i Århus Thomas Graabæk, Juul Frost Arkitekter Jacob KroghJensen, Arkitektfirmaet Rudolf Lolk Anders With Kaas, Aarstiderne Arkitekter Lene Hansen, Rambøll Jørgen Korsgaard, Ingeniørhøjskolen i Århus Udgivelse og distribution i digital udgave bips Udgivelsesdato december 2012 ISBN

3 Indhold < Forrige side Indhold >> Næste side > Del 2 Arkitekt 3 Indhold Forord... 5 Indledning Det Grafiske Udtryk Linjetyper Linjetykkelser Præsentationsform Tekst Målsætning Signaturer Forkortelser, generelt Forkortelser, koter Symboler Bygningsdele Identifikationafbygningsdele Vægge Vinduer Døre Facadepartier Trapper/Ramper Elevatorer Tag Dæk og gulvkonstruktioner Lofter Søjler Bjælker Inventar Vådrum Køkken Skabe Møbler Brand Tegningslayout Målestoksforhold Tegningsskilt... 41

4 Indhold Del 2 Arkitekt Tegningsformater Tegningsdisponering Tegningsmaterialet Planer Snit Facader / Opstalter Bygningsdelstegninger Detaljetegninger Arbejdstegninger Tegningsudformning Illustrative eksempler Referencer... 51

5 Forord Del 2 Arkitekt 5 Forord Byggebranchen har de seneste år bevæget sig mod 3D bygningsmodellering. Dette har medført, at den traditionelle projekteringsform, hvor tegningerne var omdrejningspunktet, har eller vil ændre sig til, at bygningsmodellerne kommer i centrum. Dette vil medføre, at tegningerne bliver et udtræk af bygningsmodellerne. Det er tilstræbt, at udtræksfiler fra cadsystemerne kan anvendes direkte og entydigt med et minimum at efterbehandling for at opfylde kravene til 2D præsentation i form af tegninger. Et andet klart formål med denne publikation er at skabe bedre kommunikation mellem projekterende og udførende, ved at få 3D ud på byggepladserne. Når der projekteres i 3D, tilføjes der en lang række informationer til bygningsmodellen. Det er publikationens formål, at flere af disse informationer kan overføres til de udførende på byggepladsen. Dette kan blandt andet ske ved at anvende 3D visninger på tegninger eller udarbejde helt selvstændige tegninger herfor. Der er angivet retningslinjer for, hvorledes disse 3D visninger bør fremstå, således at der kan sikres et ensartet udtryk. De valgte signaturer er valgt ud fra, at de gængse cadsystemer kan håndtere dette. Såfremt der ønskes at anvende andre signaturer og skraveringer ind de foreskrevne, kan dette gøres uden at konflikte med denne publikation, såfremt signaturerne fremgår af en signaturforklaring. Fravigelser fra publikationen skal fremgå af IKTteknisk CADspecifikation. Disse tegningsstandarder er udviklet med henblik på at standardisere og ensarte tegningsproduktionen i byggebranchen. Publikationerne er uafhængige af anvendt cadsystem. Der er lagt vægt på, at standarden kan benyttes i de mest gængse cadsystemer på det danske marked Forslag til ændringer og udvidelser samt kommentarer i øvrigt til denne tegningsstandard bedes rettet til bips sekretariat, Det har været vigtigt at kunne favne alle byggebranchens parter, hvorfor denne publikation også åbner mulighed for at benytte sig af den tidligere projekteringsform, hvor tegningerne er det centrale element. Denne tegningsstandard erstatter tegningsstandarden bips publikation C203, Tegningsstandarder, del 2, Arkitekt, marts 2005 fra bips. Disse tegningsstandarder definerer ikke ydelser for, hvad et projekt skal indeholde. Dette træffes der bestemmelser om i IKTydelsesspecifikation.

6 Indledning Del 2 Arkitekt 6 Indledning bips tegningsstandarder består af en generel tegningsstandard samt en række fagspecifikke tegningsstandarder. Tegningsstandarderne indeholder anvisninger for udarbejdelse af bygningstegninger, der dækker fagområderne inden for anlæg og byggeri. Ved bygningstegninger forstås tegninger i projekterings og udførelsesfase samt drift og vedligehold. Tegningsstandarderne er i videst muligt omfang baseret på danske og internationale branchestandarder for udarbejdelse af tegninger. Ligeledes er tegningsstandardernes indhold koordineret med indholdet af bips CADmanual og bips lagstruktur. Tegningsstandarderne er ikke udarbejdet som undervisnings materiale, men udelukkende med henblik på at specificere en firmastandard for indhold, udarbejdelse og disposition af bygnings og anlægstegninger. Tegningsstandardernes indhold er struktureret ens, således at alle afsnit har samme benævnelse. Dette bevirker, at brugeren lettere kan navigere rundt i alle tegningsstandarderne uden at have specifik viden om de pågældende standarders fagområde. Afsnittet Det grafiske udtryk omfatter de tegnetekniske anvisninger for det faglige indhold på tegninger. Herunder linjetyper, skravering, tekst, målsætning, signaturer og symboler. Afsnittet Bygningsdele omfatter anvisninger for en bygningsdels repræsentation 2D/3D. Afsnittet Tegningslayout omfatter anvisninger for en tegningsmaterialets sammenhæng, opbygning samt for disponering af indholdet. Endvidere omfatter afsnittet målestoksforhold, tegningsformater, tegningsskilt, tegningsdisponering, tegningsmaterialet og tegningsudformning. Referenceafsnittet angiver de referencer, der er anvendt ved udarbejdelsen af tegningsstandarden. Illustrative eksempler angiver eksempler på tegningsudformningen for den pågældende standards fagområde. Der er ingen illustrative eksempler i den generelle tegningsstandard. Endvidere er der henvisninger til, hvorledes en specifik anvisning kan udføres i udvalgte programpakker. Hovedafsnittene i alle tegningsstandarderne er: Indledning Det grafiske udtryk Bygningsdele Tegningslayout Referencer Illustrative eksempler.

7 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 7 1. Det Grafiske Udtryk 1.1 Linjetyper Jf. bips Tegningsstandarder C213 Del 1 Generelt 1.2 Linjetykkelser Jf. bips Tegningsstandarder C213 Del 1 Generelt 1.3 Præsentationsform Jf. bips Tegningsstandarder C213 Del 1 Generelt Det anbefales at bruge følgende skraveringer: Mål opgivet i 1:1, skravering skal følge målestoksforhold og bygningsdelens orientering.

8 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 8 BETON INSITU Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster bipsconcreteinsitu Vinkel 1: 45 Vinkel 2: 135 Mellemrum: 2 mm Snitskravering, farve Grøn RGB Præsentationsform Eksempel I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Grøn RGB Grøn RGB Grøn RGB Snitflade bipsconcreteinsitu Grøn RGB Sort RGB bipsconcreteinsitu Projektionsflade Grøn RGB

9 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 9 BETON ELEMENT Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster bipsprecastconcrete Toning (RGB ) Snitskravering, farve Cyan RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade Projektionsflade Cyan RGB Cyan RGB bips PrecastConcrete Cyan RGB Cyan RGB Sort RGB bipsprecastconcrete Cyan RGB

10 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 10 LETBETON (ELEMENT/BLOKKE) Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster Snitskravering, farve Præsentationsform Eksempel I 1D II 2D geometri bipsconcretelightweight III 2D/3D byggeobjekt Vinkel 1: 60 Vinkel 2: 120 Mellemrum: 2 mm Grøn 9 RGB IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade Projektionsflade Grøn 9 RGB Grøn 9 RGB bipsconcretelightweight Grøn 9 RGB Grøn 9 RGB Sort RGB bipsconcretelightweight Grøn 9 RGB

11 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 11 MURVÆRK Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster bipsmasonry Vinkel: 45 Afstand: 1 mm Snitskravering, farve Orange 3 RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade Projektionsflade Orange 3 RGB Orange 3 RGB bipsmasonry Orange 3 RGB Orange 3 RGB Sort RGB bipsmasonry Orange 3 RGB

12 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 12 ISOLERING BLØD Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster Snitskravering, farve Præsentationsform Eksempel I 1D II 2D geometri bipsinsulationbatt III 2D/3D byggeobjekt Vinkel: 90 Afstand: 1,5 mm Linje længde: 1 mm Mellemrum: 1 mm Karry RGB IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade Projektionsflade Karry RGB Karry RGB bipsinsulationbatt Karry RGB Karry RGB Sort RGB bipsinsulationbatt Karry RGB

13 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 13 ISOLERING HÅRD Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster bipsinsulationrigid Vinkel: 90 Afstand: 1,5 mm Snitskravering, farve RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve RGB RGB RGB Sort RGB Snitflade bipsinsulationrigid RGB bipsinsulationrigid Projektionsflade RGB

14 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 14 LETKLINKER Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster bipsexpandedclay 6 kanter Sidelængde: 0,75 mm Snitskravering, farve RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve RGB RGB RGB Sort RGB Snitflade bips PrecastConcrete RGB bipsprecastconcrete Projektionsflade RGB

15 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 15 TRÆ (ELEMENTER) Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster Snitskravering, farve Præsentationsform Eksempel I 1D II 2D geometri bipswood III 2D/3D byggeobjekt Vinkel: 0 Afstand: 1 mm Linje længde: 0,5 mm Mellemrum: 0,5 mm Karry 3 RGB IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade Projektionsflade Karry 3 RGB Karry 3 RGB bips Wood Karry 3 RGB Karry 3 RGB Sort RGB bips Wood Karry 3 RGB

16 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 16 KONSTRUKTIONSTRÆ Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster Kryds i endesnitfladen Snitskravering, farve RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve RGB RGB Sort RGB Snitflade Kryds i snitfladen Kryds i snitfladen Projektionsflade RGB

17 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 17 LIMTRÆ Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster Snitskravering, farve bipslaminatedwood Vinkel: 0 Afstand: 1 mm RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade RGB RGB RGB bips LaminatedWood RGB Sort RGB bips LaminatedWood Projektionsflade RGB

18 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 18 STÅL Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) CONT Continuous Snitskravering, mønster Snitskravering, farve Præsentationsform Eksempel I 1D II 2D geometri bipssteel III 2D/3D byggeobjekt Vinkel: 45 eller 135 Afstand 1: 0,75 mm Afstand 2: 2 mm Rød RGB IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade Projektionsflade Rød RGB Rød RGB Rød RGB bipssteel Rød RGB Rød RGB Sort RGB bipssteel Rød RGB

19 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 19 GIPS Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster Ingen skravering. Snitskravering, farve Præsentationsform Eksempel I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt Karry 4 RGB IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Snitflade Projektionsflade Karry 4 RGB Karry 4 RGB r Karry 4 RGB Karry 4 RGB Sort RGB Karry 4 RGB

20 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 20 TERRÆN Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster bipsearth Snitskravering, farve RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Sort RGB Sort RGB Snitflade bipsearth bipsearth Projektionsflade RGB

21 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt 21 PÅFYLDNING Grafik Navn Definition Stilistisk (1D) Snitskravering, mønster bipssand Randomdot pattern Snitskravering, farve RGB Præsentationsform I 1D II 2D geometri III 2D/3D byggeobjekt IV 2D/3D byggeobjekt farve V Visualisering Eksempel Snitlinje Projektionslinje Linjefarve Sort RGB Sort RGB Snitflade bipssand bipssand Projektionsflade RGB

22 1 Det Grafiske Udtryk Del 2 Arkitekt Tekst Jf. bips Tegningsstandarder, Del 1, Generelt. 1.5 Målsætning Jf. bips Tegningsstandarder, Del 1, Generelt Forkortelser, koter FG Kotetilfærdigtgulv FT Kotetilfærdigtterræn SOK Kotetiloversidesokkel OK Kote til overkant, fx hul UK Kote til underkant, fx hul 1.6 Signaturer Forkortelser, generelt 1.7 Symboler Jf. bips Tegningsstandarder, Del 1, Generelt. CL R c/c t UE Centerlinje Radius Centerafstand Tykkelse af bygningsdel Uden for entreprise

23 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt Bygningsdele 2.1 Identifikationafbygningsdele Bygningsdele nummereres ud fra følgende standard: Forkortelse for bygningsdel efterfulgt af tocifret løbenummer. Forkortelser for bygningsdele Dansk Engelsk VI WI Vinduer D DO Døre FP CW Facadeparti TR ST Trapper ELV EL Elevatorer IL ID Inspektionslem KA CA Kabine (eksempelvis bad og toilet) OL SL Ovenlys Skraveringer for vægge skelner ikke mellem udvendige og indvendige vægge. Skraveringer angiver heller ikke, om væggene er bærende eller ikke bærende. Ofte vil man have brug for en vægtypebetegnelse. Det anbefales, at betegnelsen er et nummer indtegnet i en cirkel. Cirklen skal enten tangere eller være meget tæt på den væg, der har det pågældende typenummer. Vægtypebetegnelse Gipsvægge skraveres ikke og derskelnes ikke mellem forskellige typer af stolper/regler eller udvendig beklædning. Dette kan tilføjes som egenskabsdata. Eksempel: Et vindue benævnes: VI01 Redningsåbninger angivet med et R. 2.2 Vægge En væg skal som hovedregel opbygges af de materialer og konstruktive lag, væggen består af, således den totale tykkelse af væggen bliver korrekt. Materialer og lag der ikke vises grafisk på tegninger skal også medtages. Disse kan dog slås sammen til et lag for at undgå for mange streger på tegningerne. Der oprettes det antal vægtyper som findes i projektet.

24 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt Vinduer På etageplanerne skal vinduer betragtes som en signatur. Der skal kun medtages de oplysninger, som er nødvendige for at vise, hvilken type vindue der er tale om. Lysninger, fuger og gerigter vises normalt ikke på etageplaner. Hullet til vinduet skal oprettes i sande mål, således at mængder og mål bliver korrekte. Vinduets hængsling angives på facader eller opstalter. Vinduesnummer angives med VI efterfulgt af typenummer. Vinduesnummer kan vises på enten etageplan eller opstalt.

25 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 25 Vindue, fast Vindue, oplukkelig Vinduesparti Koter på vinduer angives på snit, delsnit, detaljer og facader, men skrives ikke på etageplan.

26 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 26 Udadgående Indadgående Dreje/kip udadgående 2.4 Døre På etageplanerne skal døren betragtes som en signatur. Der skal kun medtages de oplysninger, som er nødvendige for at vise hvilken type dør, der er tale om, og hvor dørslaget er. Dørkarm kan medtages i signaturen, men der skal ikke vises false og gerigter på etageplanen. Dørhul i væggen skal være i sande mål, således at mængder og målsætning bliver korrekte Koter på vinduer angives på snit, delsnit, detaljer og facader, men skrives ikke på etageplan. Mål på døre bør fremgå af skema, hvortil der refereres via dørtyper. Dørmodulbetegnelse skrives fx som 9M.

27 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 27 Enkeltfløjet dør Dobbeltfløjet dør Enkeltfløjet dør med bistød

28 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 28 Skydedør på væg Skydedør i væg Enkeltfløjet svingdør Dobbeltfløjet svingdør

29 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 29 Foldeparti Karusel

30 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 30 Udadgående Indadgående Dreje/kip udadgående 2.5 Facadepartier Facade elementer, der ikke er vægge, døre eller vinduer, kan oprettes som facadepartier. Dette kan typisk være større glaspartier, hvor der kan indgå vinduer og døre. Hul oprettes i sand størrelse, så mængder og mål bliver korrekte. Facader/opstalter forsynes med signaturer for oplukkelige dele efter samme metode som vinduer. Hvis fyldninger ikke alle er af samme materiale/glas, skal det med skravering eller andet angives, hvilke fyldninger der er af hvilket materiale. 2.6 Trapper/Ramper De vigtigste oplysninger ved en trappe er udstrækning og retning, herunder start trappe og slut trappe, samt forholdet mellem grund og stigning. Hvis der ikke udfærdiges en særlig trappe tegning, skal disse oplysninger angives på etageplaner. Antallet af trin skal fremgå. Det er ikke et krav, at håndliste og værn medtegnes. Den del af trappeløbet, der ligger over etagesnittet, kan undlades eller stiples ind. Trappen modelleres i sande mål. Trapper forsynes med pil fra forkant første trin til forkant trin. Pilen skal altid vise hvilken retning man går op ad trappen.

31 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 31 Trappe fra underliggende niveau Trappe til overliggende niveau Rampe 2.7 Elevatorer En elevator indtegnes som et symbol. Elevatorstolens størrelse tegnes i sand størrelse (indre mål) som en firkant med et kryds i. Hul i væg tegnes i sande mål, højdekoter fremgår af snit. Karm og elevatordør kan medtegnes.

32 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 32 Elevator 2.8 Tag Taget opbygges af de materialer og konstruktive lag det består af, således den totale tykkelse af taget bliver korrekt. Materialer og lag der ikke vises grafisk på tegninger skal også medtages. Disse kan dog slås sammen til et lag for at undgå for mange streger på tegningerne. Spær og lægter kan indsættes som 3D bygningsdele eller de kan tegnes som 2D på snit og detaljetegninger. 2.9 Dæk og gulvkonstruktioner Dæk og gulvkonstruktioner opbygges af de materialer og konstruktive lag de består af. Materialer og lag, der ikke vises grafisk på tegninger, skal også medtages. Disse kan dog slås sammen til et lag for at undgå for mange streger på tegningerne Lofter Lofter opbygges af de materialer og konstruktive lag de består af. Materialer og lag, der ikke vises grafisk på tegninger, skal også medtages. Disse kan dog slås sammen til et lag for at undgå for mange streger på tegningerne Søjler En søjle angives det profil, den består af. Søjler kan opbygges uden detaljer, affasninger m.m. Søjlen kan angives som en kasse, som indikerer den plads som er afsat til den enkelte søjle. Niveauspring i gulvet skal være indeholdt i bygningsdelen. Gulvkoter kan skrives på gulvplanen eller fremgå af snit.

33 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt Bjælker På etageplanerne skal bjælker betragtes som en signatur Bjælken kan angives som en kasse, som indikerer den plads som er afsat til den enkelte bjælke Inventar Detaljeringsniveauet for inventar bør afstemmes i forhold, til hvad tegningerne skal bruges til. Hvis der kun skal generes 2D etageplaner med inventar, vil det være tilstrækkeligt at angive et 2D symbol. Hvis der derimod er ønske om at benyttet inventaret til at generere opstalter ud fra, vil det enten være nødvendigt at modellere inventaret i 3D eller tilknytte 2D geometri for denne visning også. Hvis inventaret skal bruges til visualiseringer, vil det være nødvendigt at inventaret er defineret som 3D. Som udgangspunkt bør detaljeringsniveauet holdes på et minimum, således at tegningerne ikke bliver uoverskuelige. Dette kan gøres ved at definere 3D geometrien som en eller flere kasser hvortil der knyttes simple 2D symbol, der angiver hvilket inventar der vises. Hvis der benyttes symboler for inventar skal disse tilstræbe de rigtige ydre mål for inventaret. Symboler der findes i de forskellige programmer kan benyttes selvom de afviger fra de faktiske produkter, så længe de ydre mål overholdes Vådrum Der målsættes generelt til centerlinjer af sanitet.

34 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 34 Håndvask Udslagsvask

35 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 35 Toilet, gulvmonteret Handicap toilet

36 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 36 Væghængt toilet Bidet

37 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 37 Urinal Bruseholder Badeforhæng

38 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt 38 Brusekabine Badekar Køkken Køkkenelementer (underskabe, vaskeskab, køkkenvask og overskabe) Opvaskemaskine Fryser Køleskab Komfur/elapparat Vaskemaskine

39 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt Skabe Faste skabe tegnes uden afstand til vægge. Løse skabe tegnes med en afstand til vægge på fx 50 mm Møbler Fast inventar tegnes uden afstande til væg. Løs indretning tegnes med en symbolsk afstand til væg på fx 50 mm. Skabe Stole Garderobeskab med bøjler Sofaer Seng Dobbeltseng Bordopstilling

40 2 Bygningsdele Del 2 Arkitekt Brand Fast installeret udstyr indtegnes på etageplanerne, fx slangevinderskab og røgopluk. Øvrige brandsignaturer findes på selvstændige brandplaner, disse skal følge standard fra Dansk Brandteknisk Institut eller krav fra den lokale myndighed. EI 60 A2s1,d0 Brandvæg med markering af brandklasse Brandsektionsvæg Brandcellevæg Brandadskillelse Udgang i flugtvej Flugtvej

41 3 Tegningslayout Del 2 Arkitekt Tegningslayout 3.1 Målestoksforhold Jf. bips generelle tegningsstandard 3.2 Tegningsskilt Jf. bips generelle tegningsstandard 3.3 Tegningsformater Jf. bips generelle tegningsstandard 3.4 Tegningsdisponering Jf. bips generelle tegningsstandard 3.5 Tegningsmaterialet Planer Indeholder: Vægge Døre og vinduer Trapper, ramper, elevatorer og lifte Åbninger i dæk konstruktioner for eksempelvis elevatorer, trapper eller installationer Fast inventar Altaner Sanitet, fast brandslukningsudstyr Målsætning Rum benævnelser, typisk navn og nummer Markering af snit og eventuelt detaljer Numre på vægge, vinduer, døre, trapper og rum Etageplaner udarbejdes normalt i målestok 1:100. Anbefalet projektionsform: Sædvanlig projektion Loftplaner På loftplanerne vises omfang og information om lofttyper og inddeling. Alle komponenter, der er fysisk er placeret i loftet vises. Input til loftplanen kan komme fra andre faggrupper Etageplan Overordnet plan, som viser bygningens indretning. Etageplaner er målsatte grundliggende planer, der viser bygningens ruminddeling og hvordan disse hænger sammen. Målsætning af primære konstruktioner som vægge og søjler bør alene forefindes på ingeniørtegninger.

42 3 Tegningslayout Del 2 Arkitekt 42 Indeholder: Plade inddeling Spring i loft Belysningsarmaturer Ventilationsarmaturer Brand, bevægelses, og andre sensorer/detektorer Sprinklerhoveder Målsætning Lofthøjder Rum benævnelser, typisk navn og nummer. Markering af snit og eventuelt detaljer. Loftplaner udarbejdes normalt i målestok 1:100. Anbefalet projektionsform: Spejlprojektion Gulvplaner På gulvplaner vises omfang og information om gulvbelægning og komponenter i forbindelse med denne. Input til gulvplanen kan komme fra andre faggrupper. Indeholder: Fliser og gulvbelægning Gulvafløb og faldlinjer Gruber og udsparinger i gulve for eksempel til måtter Målsætning Rum benævnelser, typisk navn og nummer Markering af snit og eventuelt detaljer Gulvskinner dilatationsfuger Tagplaner Bebyggelsens tag med fald, ovenlys, taghuse samt evt. tekniskeog regnvandsinstallationer. Indeholder: Tagets udstrækning med kip, kel og grat Ovenlys, kviste, lanterner og taghuse Fald linjer, skotrender Sikkerhedsudstyr Afløbsinstallationer Evt. tekniske installationer placeret på taget, ventilation, solfanger. m.m. Tagplaner udarbejdes normalt i målestok 1:100. Anbefalet projektionsform: Sædvanlig projektion Indretningsplaner På indretningsplanen, indtegnes møbler og andet løst inventar Indeholder: Vægge, døre og vinduer Fast inventar Løst inventar Rum benævnelser, typisk navn og nummer Indretningsplaner udarbejdes normalt i målestok 1:100. Anbefalet projektionsform: Sædvanlig projektion Gulvplaner udarbejdes normalt i målestok 1:100. Anbefalet projektionsform: Sædvanlig projektion

43 3 Tegningslayout Del 2 Arkitekt 43 Flugtvejsplaner Flugtvejsplaner angiver flugtveje og udstyr i forbindelse med flugtveje. Flugtvejsplaner kan kombineres med pladsfordelingsplaner, således der vise både flugtveje og inventar. Dvs. planerne bliver også brugt til at vise, hvordan forsamlingslokalet må indrettes. Er der to forskellige indretningsmuligheder, skal der være to forskellige planer. Ved større rum angives personantallet. Symboler i.h.t. DBI. Indeholder: Vægge, døre og vinduer Fast inventar Udvalgt løst inventar Flugtretning (pile) Flugtvejsdøre (dvs. med flugtvejsbelysning) Arealer udlagt til flugtvej Diverse slukningsudstyr, stigrør m.v. Projektionsform: Sædvanlig projektion Brandplaner Brandplaner angiver udstyr og passive brandsikring (brandsektionering og celler). Indeholder: Vægge, døre og vinduer Fast inventar Udvalgt løst inventar Alarmtryk/brandtryk/Signallys/Alarmklokke Røgudluftning ABA/brandcentral Sprinklercentral Branddørsbetegnelser inkl. ABDL Brandsektionering, brandvægge, brandsektioner og brandceller Flugtvejs, nød og panikbelysning, udelamper og lignende Redningsåbninger Diverse slukningsudstyr, stigrør m.v. Projektionsform: Sædvanlig projektion Situationsplaner På situationsplanen vises det område, der grænser op til bygningen. Nogle emner kan man dog vise på etageplanen, fx altaner og terrasser. Situationsplaner deles op på byggefelter. Indeholder: Bebyggelsens omfang med afstande til skel Skel, bygge, vej, og sigtelinjer Terræn Mindre bygninger Parkering Beplantning Udstyr/inventar i terræn Anbefalet projektionsform: Sædvanlig projektion

44 3 Tegningslayout Del 2 Arkitekt Byggepladsplaner På byggepladsplanen vises alle midlertidige foranstaltninger i forbindelse med opførelse af byggeriet. Indeholder: Adgangsveje og evt. placering af adgangskontrol Interimistiske køreveje på pladsen Stier Flugtveje Indhegning af byggeplads Indhegning af specielle områder indenfor byggeplads Placering af skurvogne, pavilloner og lign. Oplagring af materialer og materiel Område for Ppladser Stillads Byggepladsskilt Førstehjælpskasse Entreprisegrænse Projektionsform: Sædvanlig projektion Snit Snittegninger Af hovedsnittet fremgår alle væsentlige konstruktions og kote oplysninger. Højderelaterede målkæder kan også findes på snit. Der skal som hovedregel være et snit i mindst to forskellige retninger, og på etageplanen skal angives nøjagtigt hvor snittene er udført. Indeholder: Vægge Døre og vinduer Trapper, ramper, elevatorer og lifte Åbninger i dæk konstruktioner for eksempelvis elevatorer, trapper eller installationer Fast inventar Altaner Sanitet, brandslukningsudstyr Målsætning Rum benævnelser, navn og nummer Markering af eventuelt detaljer Facader / Opstalter Facadetegninger Der skal udføres opstalter af samtlige af husets facader. Tegningen skal give et overblik over bygningens udseende og angiver hvor de enkelte bygningsdele indgår. For at øge tegningsforståelsen, kan tegningerne skyggelægges. Vinduesnumre angives på opstalt.

45 3 Tegningslayout Del 2 Arkitekt 45 Indeholder: Facadeinddeling, murværk, beton, beklædninger Visuelle effekter, recesser, risalitter etc. Synlige tagflader Vinduer Døre Facadepartier Udvendige trapper, altaner, Eventuelt ventilationshætter, skorstene, inddækninger, tagrender, nedløbsrør Koter Målsætning Terrænlinjer Dilatationsfuger Bygningsdelstegninger Rumtegninger I specielle rum, kan det være nødvendigt at tegne rummet op i en større målestok, oftest i 1:20. Fx køkken eller badeværelset, eller andre rum med mange installationer, inventar eller andre forhold, der kræver en større detaljering end etageplanerne. Indeholder: Rumtegninger er en detaljering af etageplanen, med flere mål på detaljer og inventar Opstalt af en eller flere vægge i rummet Eventuelt snit i rummet Trappetegninger Trappetegningerne skal vise plan, snit, opstalter og detaljer af trappen inkl. gelænder/håndliste, samt målsætning af disse. Indeholder: Plan, snit og opstalter eventuelt suppleret med 3D visninger Detaljer Målsætning Tilstødende bygningsdele Detaljetegninger Detaljerne udføres som udsnit, af etageplaner og snit med målsætning og beskrivelse af konstruktioner og udførsel. Hvis der vises bygningsdele fra flere entrepriser, skal dette klart fremgå af tegningen fx angivet med tekst. Indeholder: Detaljeret optegning af konstruktioner Materialer. Målsætning Arbejdstegninger Arbejdstegninger også kaldet værkstedstegninger og produktionstegninger indeholder de informationer og specifikationer, der er nødvendige for fremstilling (produktion) og håndtering af den enkelte konstruktionsdel. Tegningerne vil være mere detaljerede end projekttegninger. Dette eksempelvis i form af, at værdier for detailmål og koter kan være angivet flere steder i det samlede tegningsmateriale, og alle varianter af konstruktionsdele er målsat hver for sig. 3.6 Tegningsudformning Jf. bips generelle tegningsstandard.

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 5. VVS og ventilation. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 5. VVS og ventilation. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 5 VVS og ventilation IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder VVS og ventilation Publikation 8 - Del 5 - indhold Side Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Rudersdal Hørsholm Brandvæsen Forebyggende afdeling Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 2. udgave sep. 2009 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

Læs mere

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk CAD-specifikation Bygningsstyrelsen IKTteknisk CADspecifikation Bygningsstyrelsen Bilag til IKT ydelsesspecifikation Dato 20121001, Revisionsdato: 20130415 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT

Læs mere

Nyt helårshus. 80 kvm

Nyt helårshus. 80 kvm Nuværende situation Ny facade mod syd Stue og køkken Nyt helårshus. 80 kvm snit 1 snit 2 nedløb 500 1200 1200 600 1200 Hegn 200 x 180cm Hegn med låge 200 x 180cm 2000 2600 2600 1280 2600 Värelse til kip

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 3 etablering af kommunikationsplatform Januar 2016 a 102-3 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 3 etablering af kommunikationsplatform Kolofon 2016-01-08

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01.

Fordelingsgangene 1.05 og 2.06 udføres med udgang direkte til terræn i det fri. Fordelingsgang 1.05 udføres med udgang via multirum benævnt 0.01. William Tolstrup - Arkitekt Ap isegårdsvej 4, Lov 4700 Næstved William Tolstrup 2010-03-30 Jour.: D30912543-8 ag: E10044-2 Init.: L/WJ E-mail: lvr@dbi-net.dk Dir.tlf.: 20 21 89 01 Hald ø Lejren enovering

Læs mere

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner

Vejledning om. Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner Vejledning om Pladsfordelingsplaner og Flugtvejsplaner 1 Indhold HVORFOR SKAL DER LAVES FLUGTVEJSPLANER M.V.? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner, inventarplaner og belægningsplaner udgør

Læs mere

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008

Vejledning om. - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner. 8. udgave januar 2008 Vejledning om - Flugtvejsplaner - Etageplaner - Pladsfordelingsplaner - Inventaropstillingsplaner - Belægningsplaner 8. udgave januar 2008 2 Beredskabscenter Aalborg Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner?

Læs mere

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter.

Alle krav, der i denne beskrivelse stilles til fagmodeller, er alene møntet på fagmodeller, der udveksles mellem byggesagens parter. 1. Orientering bips C202, CAD-manual 2008, basisbeskrivelse, er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for byggesagen, medmindre der i denne projektspecifikke beskrivelses kapitel 1 7

Læs mere

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift

august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift august 2016 a 102-c IKT-specifikationer, eksempelsamling aftale og kommunikation eksempler på digital aflevering til drift Kolofon 2016-08-19

Læs mere

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune

Vejledning om Pladsfordelingspladser, Flugtvejsplaner, Etageplaner, Inventaropstillingsplaner, Belægningsplaner, i Jammerbugt Kommune Hvor kan man finde flere informationer? På tryk: Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler. Beredskabsstyrelsens vejledning for forsamlingstelte og selskabshuse samt for større arrangementer på

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Modelleverancespecifikation

Modelleverancespecifikation Indledning Kataloget indeholder for de beskrevne objekter en side med nedenstående informationer. En side vil i nogle tilfælde omhandle en konkret bygningsdel (ét objekt), mens det i andre tilfælde vil

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg.

Nærværende notat indeholder redegørelse af en brandteknisk gennemgang for bygningen på Roskildevej 53-55, 2000 Frederiksberg. 6 Notat Version: 1 Init.: MBT/MOJ E-mail: MBT@dbi-net.dk Dir.tlf.: 27 57 75 06 Antal sider: 7 Notat vedr.: Brandteknisk gennemgang af E/F Azaleaparken Efter henvendelse fra Keld Hansens ved E/F Azaleaparken,

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer.

Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Vejledning om Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 Personer. Haderslev Brand og Redning Formål I forsamlingslokaler godkendt til mere end 150 personer

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG F IKT-TEKNISK SPECIFIKATION FOR OPMÅLING OG MODELLERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER PROJEKT ID: KU_xx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION:

Læs mere

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup

Cad - Manual. Center for Ejendomme og Intern Service. Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Cad - Manual Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 275 0155 Journal nr. 82.00.00 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. FORORD... 3 2. PROJEKTORGANISATIONS

Læs mere

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune

Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Byggeretningslinjerne er udarbejdet i henhold til lejeaftalen med Århus Kommune Ved alle byggeansøgninger betales et GEBYR KR. 250,00 ÅRHUSKREDSENS KONTOR ER ÅBEN HVER TIRSDAG MELLEM KL. 17.00 19.30 RETNINGSLINIER

Læs mere

december 2012 c cad tegningsstandarder del 1 generelt

december 2012 c cad tegningsstandarder del 1 generelt december 2012 c 213-1 cad tegningsstandarder del 1 generelt Kolofon 2012-12-19 Del 1 Generelt 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon 7023 2237 Fax 7023 4237 bips@bips.dk bips.dk Del 1 Generelt Denne publikation

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper HS Hansen a/s Bredgade 4, 940 Lem Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hshansen.dk Tekniske informationer UnitAl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt:

Læs mere

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni

Projektforslag. Tilbygning. Svalevej 33. Linda og Bjarne Lagoni Projektforslag til Tilbygning af Svalevej 33 for Linda og Bjarne Lagoni Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra vejen Eksisterende hus Emne > Eksisterende bebyggelse Huset set fra

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj April 2016 a 106 anvisning aftale og kommunikation Tjekliste for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj Kolofon 2016-04- 08

Læs mere

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces

Har du styr på brand...? rambøll arkitektur landskab og proces Har du styr på brand...? Hvem er jeg? Hans Bang Munkholt Bygningskonstruktør 2006 Fire Protection Manager CFPA Ansættelser: KPF Arkitekter, WITRAZ & Rambøll Arbejdsområder: Brandteknisk rådgiver Projektering

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

Høringsudgave. del 5 vvs og ventilation. cad tegningsstandarder. maj 2014

Høringsudgave. del 5 vvs og ventilation. cad tegningsstandarder. maj 2014 maj 2014 c 213-5 cad tegningsstandarder del 5 vvs og ventilation Kolofon 2014-06-02 < Forrige side C213 Tegningsstandarder Del 5 VVS og ventilation 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse

Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg. Indholdsfortegnelse Licitationsmateriale til Assyl vej 22, 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Trappeopgang.... 2 Indgang 3m2 + trappe:... 2 Lejlghed 1-89m2:... 3 Stueetage.... 3 Indgang:... 3 Entre 5m2:... 3 Wc

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet.

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet. byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Tilbudslistens XML-struktur Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode F111b F110 F110a F111 F111a F111b 2008-12-01 byggeri informationsteknologi

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet

Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet BRANDTEKNISK DOKUMENTATION Kaløvigparken Rodskovvej 8543 Hornslet Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Industriparken 7, Valsgaard 9500 Hobro Tlf. 9851 0866 Rådgiver : Akademiingeniør Svend Poulsen A/S Side

Læs mere

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst.

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Bryggers Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde Til køkken: klassisk fyldningsdør Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Hvide gipslofte evt. med stuk Klinker i størrelsen 30 x 30

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen Version 1. Vejledning. Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer

Østjyllands Brandvæsen Version 1. Vejledning. Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Udførelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner for forsamlingslokaler til mere end 150 personer Indhold Lovhjemmel... 2 Generelle regler... 2 Tegningsmaterialet

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 6. Elinstallationer. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 6. Elinstallationer. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 6 Elinstallationer IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder Publikation 8 - del 6 - indhold Side Elinstallationer Indledning 3 Det grafiske udtryk 5 1. Linietyper

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

BILAG C KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK CAD-SPECIFIKATION. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG C IKTTEKNISK CADSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG C) IKTTEKNISK

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT

Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Underbilag 1.7 Rammeaftale for ydelser vedrørende ajourføring af tegningsmateriale for indvendige arealer 2015 Vejledning i udførelse af en Brugsplan i AutoCAD/REVIT Version 1 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3

Brandsikring af byggeri. 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI. Anvendelseskategori 1. Anvendelseskategori 2. Anvendelseskategori 3 3. udgave, 1. oplag April 2012 Udgivet af DBI IND UST RIA/S SKO LE Anvendelseskategori 1 Anvendelseskategori 2 CEN TER Anvendelseskategori 3 Anvendelseskategori 4 HO T EL Anvendelseskategori 5 HOS PITA

Læs mere

del 7 bygningsautomatik

del 7 bygningsautomatik juni 2015 c 2137 cad tegningsstandarder del 7 bygningsautomatik Kolofon 2015 06 23 < Forrige side C213 Tegningsstandarder Del 7 Bygningsautomatik 2 bips Lyskær 1 2730 Herlev Telefon

Læs mere

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1.

Indretning af faste arbejdsplader i transportable konstruktioner henføres til anvendelseskategori 1. Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 6 Indretning af faste arbejdspladser i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse af byggearbejde

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Unitl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision E, 07.11.14 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde:

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen UnitAl facadeprincipper Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision F, 14.01.15 Tekniske informationer Hansen UnitAl element: Dimensioner: Bredde:

Læs mere

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08

En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Bilag 5 En række mulige opbygninger af enfamiliehuse, der vil kunne opfylde de overordnede funktionskrav i kapitel 5 BR 08 Vedrørende 5.1 Generelt I bilaget er angivet en række mulige opbygninger af enfamiliehuse,

Læs mere

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning om Udførelse af inventarplaner for butikker Indhold Formål... 2 Lovhjemmel... 2 Generelle regler... 2 Specifikke regler... 2 Tegningsmateriale... 3 1.

Læs mere

Træningshuset Etape 2

Træningshuset Etape 2 Træningshuset Etape 2 1. Sagens parter Bygherre: Purhus Idrætsforening Søndergade - Asferg ved: Henrik Vangsted Entreprenør: Myhlenberg v. Søren Vangsted Vest A/S Myhlenbergvej 56 9510 Arden Telefon 9856

Læs mere

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge.

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge. Ballerup Kommune Miljø og Teknik, Byggesagsafd. Hold-an Vej 7 Store Kongensgade 40 G DK 1264 København K Tlf: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk D. 12.10.2015 ANDRAGENDE Vedr.:

Læs mere

Hansen UnitAl facadeprincipper

Hansen UnitAl facadeprincipper Hansen Bredgade 4, 940 Lem St. Tlf. 975 1100 Hovedmail: hsh@hsh.dk Hjemmeside: www.hsh.dk Revision, 1.09.15 Tekniske informationer Hansen Unitl element: Dimensioner: Bredde: Højde: Vægt: Glastykkelse:

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 3. Betonkonstruktioner og pæle. IT-brugere i byggesektoren

Publikation 8. Tegningsstandarder. Del 3. Betonkonstruktioner og pæle. IT-brugere i byggesektoren Publikation 8 Tegningsstandarder Del 3 Betonkonstruktioner og pæle IT-brugere i byggesektoren Tegningsstandarder Publikation 8 - Del 3 - indhold Side Betonkonstruktioner og pæle Indledning 3 Det grafiske

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler:

Vejledning. for udførelse af brandmandspaneler: Vejledning for udførelse af brandmandspaneler: Københavns Brandvæsen Forebyggelse og Indsats Bag Rådhuset 3 1550 København V Tlf.: 33 66 33 66 www.brand.kk.dk Juli 2013 Side 2 af 8 Denne vejledning har

Læs mere

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN VEJLEDNING OM PLADSFORDELINGSPLANER, INVENTAROPSTILLINGSPLANER, BELÆGNINGSPLANER, ETAGEPLANER OG OVERSIGTSPLANER LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN INDLEDNING Pladsfordelingsplaner, inventaropstillingsplaner, belægningsplaner,

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Planlægning af teltmontering og -indretning.

Planlægning af teltmontering og -indretning. Planlægning af teltmontering og -indretning. 1 Indholdfortegnelse: Forord... 3 Kursusbeskrivelse:... 3 Detaljetegning... 5 Skrå afbildning... 5 Perspektivtegning... 5 Målestoksforhold... 6 Papirstørrelser:...

Læs mere

(26)3.01. Vesterbrogade 114 Vesterbrogade 114, 1620 København V Matr.nr. 39p UVK, KBH 26.06.2015. Fremtidige forhold Matrikelkort A A

(26)3.01. Vesterbrogade 114 Vesterbrogade 114, 1620 København V Matr.nr. 39p UVK, KBH 26.06.2015. Fremtidige forhold Matrikelkort A A , 1620 København V Matrikelkort ltan.dk a/s Næstvedvej 60 4180 Sorø 70 26 83 03 (26)3.01 26.06.2015 Note: Facade, snit og plangrundlag er optegnet med scannede eksist. tegninger som grundlag. Facadens

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1.

Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Østjyllands Brandvæsen 2017 Version 1. Vejledning Brandveje og Brandredningsarealer Indhold 1. Formål... 2 2. Lovhjemmel... 2 3. Anvendelsesområde... 2 4. Regler for arealer til redning og slukning...

Læs mere

Brandteknisk dokumentation

Brandteknisk dokumentation Dokument A.X.02 - REVISION A 12. december 2011 1. Indledning Brandteknisk dokumentation Byggeriet omfatter opførelsen af en ny friskole i Ugelbølle. Bygningen opføres i 2 etager med et samlet bruttoetageareal

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

8.4 Digital projektering

8.4 Digital projektering Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning, 2012 8.4 Digital projektering 2016 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Tillæg til ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012-8.4

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

center for produktivitet i byggeriet

center for produktivitet i byggeriet center for produktivitet i byggeriet Metode og struktur for informationsniveauer cuneco en del af bips 2 Projektgruppen Kristian Birch Pedersen, Exigo Consult ApS Eigil Nybo Gert Jespersen, NCC Construction

Læs mere

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005

Retningslinier. for. Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit. Marts 2005 ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Retningslinier for Møblering af flugtvejsgange i Ældreinstitutioner s soverumsafsnit Marts 2005 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej Kirstinesmindevej

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL

SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL SNITFLADER FOR VEDLIGEHOLD OPGAVEFORDELING MELLEM KØBENHAVNS EJENDOMME & INDKØB OG LEJERE I KOMMUNALE LEJEMÅL 2 Introduktion Denne pjece henvender sig til alle institutioner, tilbud og enheder, som benytter

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt saga G

Vedr.: Altanprojekt saga G Sorø den 11. september 2015 AB Saga G Gunløgsgade 25. m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Klostervej i Ry Bygherre:

Klostervej i Ry Bygherre: K09_T03_H5_00 TEGN. NR. EMNE MÅL DATO REV. NR. REV DATO K09_T03_H5_01 Lodret snit - Niveaufri adgang 1:5 K09_T03_H5_02 Vandret snit - Sektionsadskillelse ved let ydervæg 1:5 K09_T03_H5_03 Vandret snit

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark.

Dette notat tager udgangspunkt i de byggepladsskure, der traditionelt anvendes i Danmark. Projektnummer: E30884-001 - 04. september 2015 Notat Version: 1 Init.: AVE E-mail: ave@dbi-net.dk Dir.tlf.: 61220663 Antal sider: 5 Overnatning i transportable konstruktioner, opsat i forbindelse med udførelse

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

Bygherre: Alabu Bolig, afd. 10 Peter Freuchens Vej Sagsnr.: 0601 Emne: TEGNINGSLISTE - ARK Dato: Fase: PRÆKVALIFIKATION Rev.

Bygherre: Alabu Bolig, afd. 10 Peter Freuchens Vej Sagsnr.: 0601 Emne: TEGNINGSLISTE - ARK Dato: Fase: PRÆKVALIFIKATION Rev. Navn Dato Rev. Målestok Format I10_K01_C07.1.1_N01 Tegningsliste - ARK 18.11.2016 - A4 I10_K01_H0_N_01 Oversigtsplan 18.11.2016 - A3 I10_K01_H1_N_X01 Byggepladsplan 18.11.2016 1:500 42 x 84 EKSISTERENDE

Læs mere

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Arkitekt Tag Opdeles som minimum i typer e+er konstrukdonsopbygning (materialer og konstrukdonstykkelse). Vinduer Døre, porte og karruseldøre Vægge og vinduesfacadesystemer

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning

Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, varmt tag, fladt_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere