22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten. Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd"

Transkript

1

2 7197 Oversigt over klagepunkter: 1. Terrænfald på nordsiden 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd 3. Revner i sokkelpuds mod syd og ringe vedhæftning 4. Revner i lyskasse mod nord 5. Beskadigede sten og fuger ved hjørne mod nordvest 6. Beskadigede fuger under sålbænk mod vest 7. Vægpuds indvendig har ikke vedhæftning overalt 8. Beskadiget dør mellem garage og fyrrum i kælder 9. Nedbrydning i vinduer mod øst 10. Nedbrydning i vindskeder 11. Der er ikke afløb fra overløbsventil 12. Nedbrydning i vindue ved terrassedør 13a. HFI relæ sidder løst 13b. Ulovlig el-installation 14. Bruseniche med gulvafløb og opkant 15. Plastfolie under træbeklædning i østgavl 16. Afstand mellem sceptre i værn ved indvendig trappe 17. Beskadigede tagplader 18. Revner i fuger ved vinduer og døre 19. Sålbænke har mangelfuld vedhæftning 20. I kælder er der ikke branddør mellem garage og fyrrum 21. Afstand mellem sceptre i værn ved udvendig trappe 22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten Klagers påstand: 1. Terrænfald på nordsiden Terrænet falder mod bygningen, og det anbefales ændres. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd Skaden burde være beskrevet i 3. Revner i sokkelpuds mod syd og ringe vedhæftning Skaden skulle være beskrevet i

3 4. Revner i lyskasse mod nord Skaden skulle være beskrevet i 5. Beskadigede sten og fuger ved hjørne mod nordvest Skaden skulle være beskrevet i 6. Beskadigede fuger under sålbænk mod vest Skaden skulle være beskrevet i 7. Vægpuds indvendig har ikke vedhæftning overalt Skaden skulle være beskrevet i 8. Beskadiget dør mellem garage og fyrrum i kælder Skaden skulle være beskrevet i 9. Nedbrydning i vinduer mod øst Skaden skulle være beskrevet i 10. Nedbrydning i vindskeder Skaden skulle være beskrevet i 11. Der er ikke afløb fra overløbsventil I rum, hvor der er udført vandinstallation, skal der være foranstaltninger til hindring af overløb.

4 12. Nedbrydning i vindue ved terrassedør Skaden skulle være beskrevet i 13a. HFI relæ sidder løst Skaden skulle være beskrevet i 13b. Ulovlig el-installation Skaden skulle være beskrevet i 14. Bruseniche med gulvafløb og opkant Opkanter omkring brusepladser bør så vidt muligt undgås både af hensyn til bevægelseshæmmede og fordi opkanter hindrer vand uden for brusenichen i at løbe til gulvafløbet. Udføres gulvet med opkant bør der også udføres gulvafløb i den del af gulvet som ligger uden for brusenichen. 15. Plastfolie under træbeklædning i østgavl Skaden skulle være beskrevet i 16. Afstand mellem sceptre i værn ved indvendig trappe Ulovligheden skulle være beskrevet i 17. Beskadigede tagplader

5 Skaden skulle være beskrevet i 18. Revner i fuger ved vinduer og døre Skaden skulle være beskrevet i 19. Sålbænke har mangelfuld vedhæftning Skaden skulle være beskrevet i 20. I kælder er der ikke branddør mellem garage og fyrrum Manglen skulle være beskrevet i 21. Afstand mellem sceptre i værn ved udvendig trappe Ulovligheden skulle være beskrevet i 22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten Manglende kondensisolering i tagrum skulle have karakteren K3 og ikke K2. Fuger i skorstenspibe og inddækning skulle have karakteren K3 og ikke K1. Rumaftræk skulle have karakteren K3 og ikke K2.

6 Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Terrænfald på nordsiden Terrænfaldet er ikke til gene for bygningen. 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd Den bygningssagkyndige har ikke set revner. 3. Revner i sokkelpuds mod syd og ringe vedhæftning Den bygningssagkyndige har ikke set revner. 4. Revner i lyskasse mod nord Revner i lyskasse mod øst er beskrevet i tilstandsrapporten, men ikke mod nord. 5. Beskadigede sten og fuger ved hjørne mod nordvest Da tilstandsrapporten blev udarbejdet var der en overdækning mod nord. På hjørnet af bygningen var der en stolpe. Huller og afskalninger er kommet til syne efter fjernelse af stolpen. 6. Beskadigede fuger under sålbænk mod vest Skaden er beskrevet i 7. Vægpuds indvendig har ikke vedhæftning overalt Ikke konstateret og ikke beskrevet i

7 8. Beskadiget dør mellem garage og fyrrum i kælder Døren er ikke beskrevet i 9. Nedbrydning i vinduer mod øst Vinduespartiet var ikke beskadiget, da tilstandsrapporten blev udarbejdet. 10. Nedbrydning i vindskeder Der er i tilstandsrapporten beskrevet, at sternbrædder har begyndende nedbrydning. 11. Der er ikke afløb fra overløbsventil Det er ikke nødvendigt, at der er gulvafløb i det aktuelle rum ved vandvarmeren. 12. Nedbrydning i vindue ved terrassedør Vindue var ikke beskadiget, da tilstandsrapporten blev udarbejdet. 13a. HFI relæ sidder løst HFI relæet sad ikke løst, da tilstandsrapporten blev udarbejdet. 13b. Ulovlig el-installation Ikke konstateret. 14. Bruseniche med gulvafløb og opkant Det er ikke ulovligt at udføre opkant ved bruseniche og undlade gulvafløb uden for brusenichen.

8 15. Plastfolie under træbeklædning i østgavl Folien er ikke tæt og den medfører ikke risiko for skader. 16. Afstand mellem sceptre i værn ved indvendig trappe Der er ikke krav om, at der skal være værn ved en indvendig trappe. 17. Beskadigede tagplader Af tilstandsrapporten fremgår, at der er enkelte løse tagskruer. 18. Revner i fuger ved vinduer og døre 19. Sålbænke har mangelfuld vedhæftning 20. I kælder er der ikke branddør mellem garage og fyrrum Dette burde være beskrevet i 21. Afstand mellem sceptre i værn ved udvendig trappe Der er ikke krav til gelænder ved udvendig trappe. 22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten

9 Manglende kondensisolering i tagrum skulle have karakteren K3 og ikke K2. Fuger i skorstenspibe og inddækning skulle have karakteren K3 og ikke K1. Rumaftræk skulle have karakteren K3 og ikke K2. Vejret på besigtigelsestidspunktet:. Vejret var godt med klar og skyfri himmel. Øvrige forhold: Til orientering for læseren er facaderne orienteret mod sydvest og nordøst. Gavlene er orienteret mod sydøst og nordvest. Se foto nr. 1.

10 Skønsmandens erklæring Betegnelse Bemærkninger Ad 1. Terrænfald på nordsiden Omkring bygningen mod nordøst og nordvest er der flisebelægning. Se foto nr. 2 og 3. Flisebelægningen er sandsynligvis udført vandret, men der er i tidens løb opstået sætninger i flisebelægningen, hvilket eksempelvis ses ved lyskasse på foto nr. 8. Terrænfaldet svarer i det væsentlige til terrænfaldet omkring tilsvarende huse af samme alder, idet der meget ofte opstår sætninger i terrænbefæstelser. Det er sandsynligt, at der i regnvejr står vand på flisebelægningen nogle steder. Af tilstandsrapporten fremgår om kældervægge: Fugtige kældervægge samt dele af skillevægge mod disse. Det kan ikke udelukkes, at nedsivende vand fra vandsamlinger på flisebelægningen er en medvirkende årsag til fugt i kældervægge. Ændring af terrænfaldet vil sandsynligvis ikke løse problemet, men i bedste fald reducere dette. Fugtproblemet i kældervæggene skal løses ved at udføre en udvendig fugtisolering og omfangsdræn. Når dette udføres er det naturligt at oprette flisebelægningen. Ad 1. Konklusion: Sætninger i flisebelægning mod nordøst og mod nordvest kan være en medvirkende årsag til fugt i kældervægge. Flisebelægningen bør oprettes, når problemet med fugt i kældervægge afhjælpes.

11 Ad 1. Fejl og forsømmelser: Af tilstandsrapporten kunne fremgå, at flisebelægning mod nordvest og nordøst ikke har fald bort fra bygningen, men skaden, som dette kan have indflydelse på, er beskrevet i Det skønnes derfor, at tilstandsrapporten er fyldestgørende. Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for ændring af fald på flisebelægningen mod nordøst og nordvest, således at belægningen falder bort fra bygningen udgør kr Udføres der udvendig fugtisolering og omfangsdræn omkring bygningen medfører foranstående ikke ekstraudgifter i forhold til dette arbejde. Ad 1. Forbedringer: Det skønnes, at 50 % af udgiften svarende til kr er forbedring. Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 1. Eventuelt:

12 Betegnelse Bemærkninger Ad 2. Sætningsrevne i sokkel mod syd Der er revner i sokkel mod sydvest. Se fotos nr. 4, 5, 6 og 7. Revnerne er ikke beskrevet i Det er sandsynligt, at revnerne var til stede, da tilstandsrapporten blev udarbejdet i xx Det skønnes, at revnerne burde være beskrevet i tilstandsrapporten, og karakteren burde være K1, idet det skønnes, at fundamenterne ikke mister deres funktion inden for en overskuelig tid. Ad 2. Konklusion: I fundament mod sydvest er der revner, som burde være beskrevet i Ad 2. Fejl og forsømmelser: Revnerne burde være beskrevet i tilstandsrapporten, og karakteren burde være K1. Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Der udføres normalt ikke udbedring som følge af skader af den aktuelle art. Udgiften er derfor kr. 0. Ad 2. Forbedringer: Forbedringsandelen er kr. 0. Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 2. Eventuelt:

13 Betegnelse Bemærkninger Ad 3. Revner i sokkelpuds mod syd og ringe vedhæftning Der er revner i sokkel mod sydvest. Se fotos nr. 4, 5, 6 og 7. Revnerne er ikke beskrevet i Det er sandsynligt, at revnerne var til stede, da tilstandsrapporten blev udarbejdet i xx Det skønnes, at revnerne burde være beskrevet i tilstandsrapporten, og karakteren burde være K1, idet det skønnes, at fundamenterne ikke mister deres funktion inden for en overskuelig tid. Sokkelpuds har stort set normal vedhæftning til underlaget. Ad 3. Konklusion: I fundament mod sydvest er der revner, som burde være beskrevet i Ad 3. Fejl og forsømmelser: Revnerne burde være beskrevet i Ad 3. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Der udføres normalt ikke udbedring som følge af skader af den aktuelle art. Udgiften er derfor kr. 0. Ad 3. Forbedringer: Forbedringsandelen er kr. 0. Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 3. Eventuelt:

14 Betegnelse Bemærkninger Ad 4. Revner i lyskasse mod nord Der er revner i lyskasse mod nordøst. Se fotos nr. 8 og 9. Revnerne var sandsynligvis til stede da tilstandsrapporten blev udarbejdet i xx Det skønnes, at revnerne burde være beskrevet i Det skønnes, at revnerne burde være beskrevet i tilstandsrapporten, og karakteren burde være K1, idet det skønnes, at lyskassen ikke mister sin funktion inden for en overskuelig tid. Ved sådanne lyskasser af denne alder er det normalt, at der er revner mellem lyskasse og ydervæg. Ad 4. Konklusion: I lyskasse mod nordøst er der revner, som burde være beskrevet i Ad 4. Fejl og forsømmelser: Revner i lyskasse mod nordøst burde være beskrevet i Ad 4. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udførelse af en ny lyskasse udgør kr Ad 4. Forbedringer: Det skønnes, af lyskassen er udført i 1968 og har en alder på 39 år. Forbedringsandelen ved udførelse af en ny lyskasse skønnes at udgøre 80 % svarende til kr Ad 4. Eventuelle forligsdrøftelser:

15 Ad 4. Eventuelt:

16 Betegnelse Bemærkninger Ad 5. Beskadigede sten og fuger ved hjørne mod nordvest Der er huller og afskalninger ved hjørne mod nord. Der er tegn på, at der har været påskruet en bygningsdel, som er fjernet. Ifølge det oplyste har der været en overdækning, som er fjernet efter xx Se fotos nr. 10 og 11. Det skønnes, at der i xx 2006 var synlige afskalninger i gavl mod nordvest men ikke i facade mod nordøst. Det skønnes ligeledes, at huller og afskalninger i facade mod nordøst er opstået og blevet synlige som følge af fjernelse af bygningsdel. Af tilstandsrapporten fremgår ar der var afskalninger i gavl. Det burde være præciseret, at det var i gavl mod nordvest. Ad 5. Konklusion: Der er huller og afskalninger i facade og gavl ved hjørne mod nord. Det burde i tilstandsrapporten være præciseret, at der var afskalninger i gavl mod vest og i gavl mod nordvest. Ad 5. Fejl og forsømmelser: Det burde i tilstandsrapporten være præciseret, at der var afskalninger i gavl mod nordvest. Ad 5. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udbedring af huller og afskalninger ved hjørne mod nord udgør kr Ad 5. Forbedringer: Det skønnes, at udbedring af huller og afskalninger ved hjørne mod nord ikke medfører forbedringer. Ad 5. Eventuelle forligsdrøftelser:

17 Ad 5. Eventuelt:

18 Betegnelse Bemærkninger Ad 6. Beskadigede fuger under sålbænk mod vest Der er revner og afskalninger i fuger under sålbænk mod nordvest. Se fotos nr. 12 og 13. Af tilstandsrapporten fremgår ar der var afskalninger i gavl. Det burde være præciseret, at det var i gavl mod nordvest. Ad 6. Konklusion: Der er revner og afskalninger under sålbænk i gavl mod nordvest. Det burde i tilstandsrapporten være præciseret, at der var revner og afskalninger i gavl mod nordvest. Ad 6. Fejl og forsømmelser: Det burde i tilstandsrapporten være præciseret, at der var revner og afskalninger i gavl mod nordvest. Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udbedring af revner og afskalninger under sålbænk mod nordvest udgør kr Ad 6. Forbedringer: Det skønnes, at udbedring af revner og afskalninger under sålbænk mod nordvest ikke medfører forbedringer. Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 6. Eventuelt:

19 Betegnelse Bemærkninger Ad 7. Vægpuds indvendig har ikke vedhæftning overalt Vægpuds har ikke vedhæftning overalt. Konstatering af dette forudsætter ikke kun en stikprøvekontrol, men en væsentlig mere detaljeret kontrol. Ved synsforretningen blev der konstateret vægpuds over døre og ved spejl i entre, som ikke har vedhæftning til underlagt. Se placeringen på fotos nr. 14 og 15. Det skønnes, at vægpudsens vedhæftning svarer til vedhæftningen i tilsvarende huse af samme alder. Dette bliver normalt ikke beskrevet i tilstandsrapporter. Ad 7. Konklusion: Det skønnes, at vægpudsens vedhæftning svarer til vedhæftningen i tilsvarende huse af samme alder. Ad 7. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl og forsømmelse i tilstandsrapporten på dette punkt. Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for partiel fjernelse af vægpuds og udførelse af ny vægpuds i entre incl. malerbehandling og andre følgearbejder udgør kr Ad 7. Forbedringer: Det skønnes at partiel fjernelse af vægpuds og udførelse af ny vægpuds i entre ikke medfører forbedringer. Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 7. Eventuelt:

20 Betegnelse Bemærkninger Ad 8. Beskadiget dør mellem garage og fyrrum i kælder Dør mellem kælder og garage er generelt set i dårlig stand. Det har sandsynligvis været en yderdør, som er blevet en indvendig dør i forbindelse udvidelse af det oprindelige hus mod sydøst. Se døren på foto nr. 16. Dørens tilstand burde være beskrevet i Karakteren for skader burde være K1. Ad 8. Konklusion: Dør mellem kælder og garage er i dårlig stand. Ad 8. Fejl og forsømmelser: Dørens tilstand burde være beskrevet i Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Det skønnes, at udførelse af en ny branddrøj dør mellem garage og kælder udgør kr Ad 8. Forbedringer: Det skønnes, af døren er udført i 1968 og har en alder på 39 år. Forbedringsandelen ved udførelse af en ny dør skønnes at udgøre 80 % svarende til kr Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt:

21 Betegnelse Bemærkninger Ad 9. Nedbrydning i vinduer mod øst Der er nedbrydning for neden i en glasliste i vinduesparti mod sydøst. Se fotos nr. 17 og 18. Skaden er meget lille. Den kan have været til stede i xx 2006, men det skønnes, at den ikke var til stede på dette tidspunkt. Ad 9. Konklusion: En glasliste er nedbrudt i den nederste ende. Det skønnes, at skaden ikke var til stede i xx Ad 9. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl og forsømmelse i tilstandsrapporten på dette punkt. Ad 9. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udskiftning af en glasliste skønnes at udgøre kr Ad 9. Forbedringer: Det skønnes, at udskiftning af en glasliste ikke medfører forlænget levetid for vinduet som helhed og dermed ikke forbedring. Ad 9. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 9. Eventuelt:

22 Betegnelse Bemærkninger Ad 10. Nedbrydning i vindskeder Ved gavl mod sydøst er der nedbrydning i vindskeder oppe ved tagryg. Se fotos nr. 19 og 20. Af tilstandsrapporten fremgår, at der er begyndende nedbrydning i sternbrædder. På huset er der ikke sternbrædder, men derimod vindskeder. Der burde således være beskrevet, at der er nedbrydning i vindskeder mod sydøst. Karakteren burde være K1. Ad 10. Konklusion: Det burde være beskrevet, at der er nedbrydning i vindskeder mod sydøst. Ad 10. Fejl og forsømmelser: Der er fejlagtigt beskrevet nedbrydning i sternbrædder i stedet for vindskeder i Ad 10. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udskiftning af nedbrudt del af vindskeder mod sydøst udgør kr Ad 10. Forbedringer: Det skønnes, at reparation af vindskeder ikke medfører forlænget levetid for udhænget som helhed og dermed ikke forbedring. Ad 10. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 10. Eventuelt:

23 Betegnelse Bemærkninger Ad 11. Der er ikke afløb fra overløbsventil I fyrrum er der installeret en vandvarmere af nyere dato. Ved vandvarmeren er der installeret en sikkerhedsventil, som åbner, når vandtrykket stiger. Se foto nr. 21. Det må antages, at den nuværende vandvarmer har erstattet en tidligere vandvarmer stammende fra husets opførelsestidspunkt og installeret på samme sted, som den nuværende. Der er ikke gulvafløb i rummet, hvor vandvarmeren er installeret. Gulvafløb findes i et tilstødende rum. Der er ikke tegn på skader som følge af udledning fra overløbsventilen. Da det må antages, at installationen har været der fra 1968 skønnes, at der ikke er nærliggende risiko for skade. Der er ikke tale om en åbenlys ulovlig installation. Ad 11. Konklusion: Der kan ikke konstateres tegn på skade eller nærliggende risiko for skade, og der er ikke tale om en åbenlys ulovlig installation. Ad 11. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl og forsømmelse i tilstandsrapporten på dette punkt. Ad 11. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udførelse af gulvafløb under vandvarmeren skønnes at medføre en udgift på kr Ad 11. Forbedringer: Det skønnes, at udførelse af gulvafløb inder vandvarmeren er en 100 % forbedring svarende til kr

24 Ad 11. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 11. Eventuelt:

25 Betegnelse Bemærkninger Ad 12. Nedbrydning i vindue ved terrassedør Der er nedbrydning for neden i en glasliste i vindue ved terrassedør. Se fotos nr. 22 og 23. Skaden er meget lille. Den kan have været til stede i xx 2006, men det skønnes, at den ikke var til stede på dette tidspunkt. Ad 12. Konklusion: En glasliste er nedbrudt i den nederste ende. Det skønnes, at skaden ikke var til stede i xx Ad 12. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl og forsømmelse i tilstandsrapporten på dette punkt. Ad 12. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udskiftning af en glasliste skønnes at udgøre kr Ad 12. Forbedringer: Det skønnes, at udskiftning af en glasliste ikke medfører forlænget levetid for vinduet som helhed og dermed ikke forbedring. Ad 12. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 12. Eventuelt:

26 Betegnelse Bemærkninger Ad 13a. HFI relæ sidder løst HFI relæ sidder løst. HFI relæet sidder mellem gruppesikringer for oven i el-tavlen og hælder fremad. Se foto nr. 24. Ifølge oplysning fra parterne var el-tavlen synlig som det ses på fotoet, da tilstandsrapporten blev udarbejdet. Indklager har lavet en kasse, som normalt afdækker eltavlen på nuværende tidspunkt. Det skønnes, at HFI relæet sad løst, da tilstandsrapporten blev udarbejdet, men det er ikke sikkert og kan ikke fastslås med sikkerhed på nuværende tidspunkt. Det skønnes, at der i tilstandsrapporten burde være beskrevet, at HFI relæet sad løst, og karakteren burde være K1. Ad 13a. Konklusion: Det skønnes, at der i tilstandsrapporten burde være beskrevet, at HFI relæet sad løst. Ad 13a. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der i tilstandsrapporten burde være beskrevet, at HFI relæet sad løst. Ad 13a. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Ad 13a. Forbedringer: Overslagspris for fastgørelse eg HFI relæet er kr Det skønnes, at fastgørelse af HFI relæet ikke medfører forbedringer.

27 Ad 13a. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 13a. Eventuelt:

28 Betegnelse Bemærkninger Ad 13b. Ulovlig el-installation Fra el-tavlen fører to sorte ledninger mod højre til ydervæggen. Umiddelbart ved el-tavlen kan man ikke se, om det er stærkstrømsledninger eller lavspændingsledninger. Se foto nr. 24. Udvendig ved hoveddøren sidder der en lampe, der sandsynligvis er forsynet af det ene af de nævnte ledninger. Ledningen, det forsyner lampen, er ikke godkendt til dette formål. Se foto nr. 25. Den anden ledning forsyner sandsynligvis to lavspændingslamper i terræn. Se foto nr. 26. Jeg ville i en tilstandsrapport beskrive, at kablet til lampen ved hoveddøren ikke er lovlig. Ulovligheden skal beskrives, hvis den er åbenlys, og den er ikke nødvendigvis åbenlys for alle bygningssagkyndige, idet det ikke er krav, at bygningssagkyndige skal kende stærkstrømsreglementet. Ad 13b. Konklusion: Ledningen, som er ført frem til lampen ved hoveddøren, skønnes ikke af være lovlig. Ulovligheden skal beskrives, hvis den er åbenlys. Ad 13b. Fejl og forsømmelser: Hvis den bygningssagkyndige havde en viden, så ulovligheden for ham var åbenlys, er det en fejl, at den ikke er beskrevet i Ad 13b. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udskiftning af el-ledning til lampe ved hoveddør udgør kr Ad 13b. Forbedringer: Det skønnes, at udskiftning af ledning til lampe ved hoveddør ikke medfører forbedring.

29 Ad 13b. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 13b. Eventuelt:

30 Betegnelse Bemærkninger Ad 14. Bruseniche med gulvafløb og opkant Der er opkant ved bruseniche i badeværelse. I brusenichen er der gulvafløb. Der er ikke gulvafløb i badeværelset uden for brusenichen. Se fotos nr. 27 og 28. Der er ikke tegn på skader som følge af opkant og som følge af, at der ikke er gulvafløb uden for brusenichen. Det er lovligt at lave opkant ved en bruseniche, og der er ikke krav om, at der skal være gulvafløb uden for brusenichen. Krav skal i denne forbindelse forstås som krav i bygningsreglementet på udførelsestidspunktet eller i det nugældende bygningsreglement. Krav er ikke SBI anvisninger og BY og Byg anvisning 200, hvis det ikke utrykkeligt fremgår af bygningsreglementet, at der i disse er vejledninger, som skal overholdes. SBI anvisninger og By og Byg anvisning 200 er kun vejledende. Ad 14. Konklusion: Der er ikke skader eller tegn på skader. Der er ikke tale om en åbenlys ulovlighed. Det er tilladt at have opkant ved bruseniche og der er ikke krav om, at der skal være gulvafløb uden for brusenichen. Ad 14. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl eller forsømmelse på dette punkt i Ad 14. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Såfremt der skal udføres fald på gulvet mod gulvafløb i eller uden for brusenichen i badeværelset forudsætter dette at hele gulvet fjernes, der skal udføres et nyt

31 gulv, hvilket medfører at hele badeværelset skal renoveres. Overslagspris for dette arbejde skønnes at udgøre kr Ad 14. Forbedringer: Badeværelset er renoveret for få år siden. Det skønnes på dette grundlag, at forbedringsandelen udgør 20 % svarende til kr Ad 14. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 14. Eventuelt:

32 Betegnelse Bemærkninger Ad 15. Plastfolie under træbeklædning i østgavl På det meste af gavlen mod sydøst i tagrum er der monteret en folie, som ud mod gavlbeklædningen består af et plastlignende materiale og ind mod tagrummet er papir. Se fotos nr. 31 og 32. Det hævdes, at denne folie medfører risiko for kondens ved bestemte temperaturer. Det skønnes, at folien er monteret for mange år siden, muligvis på et tilspunkt, hvor boligen blev udvidet mod sydøst. Normalt er der ens temperaturer på begge sider af folien. Det er der muligvis altid. Kondensering forudsætter, at temperaturen er forskellig på de to sider af folien. På siden ind mod tagrummet er der ikke tegn på fugtskjoldet. Opstår det kondens på siden ind mod tagrummet vil dette medføre fugtskjolder. Papiret kan i begrænset omfang absorbere fugt og derved minimere risiko for kondens. Ad 15. Konklusion: På gavlen mod sydøst i tagrum er der monteret en folie. Der er ikke tegn på kondens som følge af denne folie. Ad 15. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl eller forsømmelse på dette punkt i Ad 15. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for fjernelse af folie på gavl mod øst udgør kr Ad 15. Forbedringer: Det skønnes, at fjernelse af folie på gavl mod sydøst ikke medfører forbedringer.

33 Ad 15. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 15. Eventuelt:

34 Betegnelse Bemærkninger Ad 16. Afstand mellem sceptre i værn ved indvendig trappe Ved indvendig kældertrappe er der ikke gelænder. På den ene side er der monteret håndliste på væg. Se fotos nr. 29 og 30. Der er ikke tegn på, at en skade er årsag til, at der ikke er gelænder på trappen. Det er ikke en åbenlys ulovlighed, at der ikke er gelænder på trappen. På husets opførelsestidspunkt i 1968 var der krav i bygningsreglementet angående trapper og gelændere ved trapper. Disse krav udgik i 1985 med indførelse af det første bygningsreglement for småhuse. En byggesagsbehandler i en stor kommune udtrykte det en gang således. En trappe i et enfamiliehus kan være en hønsestige. Det er muligt, at der oprindelig har været gelænder på den aktuelle trappe. Har der aldrig været gelænder på trappen, således at der kunne rejses tvivl om lovligheden, blev den lovlig i Ad 16. Konklusion: Der er ikke og skal ikke være gelænder på trappe til kælder. Ad 16. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl eller forsømmelse på dette punkt i Ad 16. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udførelse af gelænder på kældertrappe udgør kr Ad 16. Forbedringer: Det skønnes, at udførelse af gelænder på trappe til kælder er en 100 % forbedring svarende til kr

35 Ad 16. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 16. Eventuelt:

36 Betegnelse Bemærkninger Ad 17. Beskadigede tagplader På sydvestvendt tagflade er der en revne i en tagplade. Se foto nr. 34. På tagflade mod nordøst er en tagplade beskadiget og repareret med fugemasse. Se foto nr. 36. Ligeledes på tagflade mod nordøst er der krakeleringer i nogle tagplader, som fremgår af foto nr. 35. Det skønnes, at der er tale om ca. 10 tagplader. Tagpladerne, som fremgår af foto nr. 34 og 36 burde være omtalt i Det er derimod mere uklart om de krakelerede tagplader skulle konstateres ved huseftersyn i xx Konstatering af krakeleringerne er afhængig af vejrlig, og der er tale om en stikprøvekontrol. Desuden er det sandsynligt, at krakeleringerne er forøget efter dette tidspunkt. Ad 17. Konklusion: Det skønnes, at skader på 2 tagplader skulle være beskrevet i Ad 17. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at skader på 2 tagplader skulle være beskrevet i Ad 17. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udskiftning af to beskadigede tagplader udgør kr Overslagspris for udskiftning af to beskadigede tagplader og 10 krakelerede tagplader skønnes at udgøre kr

37 Ad 17. Forbedringer: Det skønnes, at udskiftning af to eller 12 stk. tagplader ikke forlænger tagets levetid generelt og derfor ikke medfører forbedring. Ad 17. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 17. Eventuelt:

38 Betegnelse Bemærkninger Ad 18. Revner i fuger ved vinduer og døre Der er fugeslip for neden i nogle fuger ved vinduer. Se fotos nr. 37, 38, 39 og 40. Fugerne er ifølge oplysning fra indklager 3 4 år gamle. Da huseftersynet blev udført var de således et par år gamle. Det er sandsynligt, men ikke sikkert, at de er udført med mangelfuld vedhæftning. Ad 18. Konklusion: Der er fugeslip for neden i nogle fuger ved vinduer. Det er sandsynligt, men ikke sikkert, at de er udført med mangelfuld vedhæftning. Ad 18. Fejl og forsømmelser: Det er sandsynligt, men ikke sikkert, at fugeslip skulle være beskrevet i Ad 18. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for reparation af fuger ved vinduer udgør kr Ad 18. Forbedringer: Det skønnes, at reparation af fuger ved vinduer ikke medfører forlænget levetid og forbedringer. Ad 18. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 18. Eventuelt:

39 Betegnelse Bemærkninger Ad 19. Sålbænke har mangelfuld vedhæftning Der er defekte fuger i sålbænke og der er enkelte klinker i sålbænke, som ikke har vedhæftning til underlaget. Sålbænkene svarer til sålbænke i tilsvarende huse af samme alder. Defekte fuger i sålbænke burde være beskrevet i Karakteren burde være K2. Ad 19. Konklusion: Der er defekte fuger i sålbænke og der er enkelte klinker i sålbænke, som ikke har vedhæftning til underlaget. Ad 19. Fejl og forsømmelser: Defekte fuger i sålbænke burde være beskrevet i Mangelfuld vedhæftning er derimod så begrænset, at det ikke har nævneværdig betydning. Ad 19. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udbedring af fuger i sålbænke udgør kr Ad 19. Forbedringer: Det skønnes, at udbedring af fuger i sålbænke ikke medfører forlænget levetid og forbedringer. Ad 19. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 19. Eventuelt:

40 Betegnelse Bemærkninger Ad 20. I kælder er der ikke branddør mellem garage og fyrrum Det er den samme dør, som er omtalt i punkt 8. Dør mellem kælder og garage har sandsynligvis været en yderdør, som er blevet en indvendig dør i forbindelse udvidelse af det oprindelige hus mod sydøst. Se døren på foto nr. 16. Døren er ikke lovlig, idet der skal anvendes en brandklassificeret dør. Ligeledes er vinduet ved siden af døren ikke lovlig. Hvorvidt der er tale om en åbenlys ulovlighed afhænger af, om den person, der ser, har kendskab til det på udførelsestidspunktet gældende bygningsreglement. Det forudsættes, at bygningssagkyndige kender det nugældende bygningsreglement men ikke nødvendigvis alle tidligere gældende bygningsreglementer. Det er mit indtryk, at den bygningssagkyndige i denne sag har kendskab til bygningsreglementet, som har været gældende på udførelsestidspunktet, og derfor burde have beskrevet den i Det er derimod uklart hvilken karakter en sådan ulovlighed skal have. Der er eksempelvis ikke tale om, at døren vil miste sin funktion inden for en overskuelig til. Der er tale om, at den aldrig har haft funktionen, som en branddør skal have. Ad 20. Konklusion: Dør og vindue mellem kælder og garage opfylder ikke krav i bygningsreglementet, som var gældende på udførelsestidspunktet. Det er en åbenlys ulovlighed for personer, som kender bygningsreglementet på udførelsestidspunktet. Ad 20. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at det af tilstandsrapporten burde fremgå, at døren og vinduet ikke opfylder brandkrav.

41 Ad 20. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Det skønnes, at udførelse af en ny branddrøj dør mellem garage og kælder og udførelse at væg i stedet for vindue udgør kr Ved anvendelse af denne pris udgår beløb ifølge pkt. 8. Ad 20. Forbedringer: Det skønnes, af døren er udført i 1968 og har en alder på 39 år. Forbedringsandelen ved udførelse af en dør og væg skønnes at udgøre 80 % svarende til kr Ad 20. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 20. Eventuelt:

42 Betegnelse Bemærkninger Ad 21. Afstand mellem sceptre i værn ved udvendig trappe Ved udvendig trappe til hoveddør og ved udvendig kældertrappe er der gelænder med lodrette sceptre og vandrette hånd- og knælister. Se fotos nr. 41 og 42. Der er ikke tegn på skader. Det er ikke en åbenlys ulovlighed. På husets opførelsestidspunkt i 1968 var der krav i bygningsreglementet angående trapper og gelændere ved trapper. Disse krav udgik i 1985 med indførelse af det første bygningsreglement for småhuse. I den udstrækning, der i tidligere gældende bygningsreglementer har været krav til gelændere, har kravene til afstand mellem lodrette balustre og ikke sceptre med større afstand været meget specifikke. Kravet har så vidt jeg husker altid været maksimalt 12 cm. Derimod har der ved anvendelse af vandrette ledere ikke været de samme krav. Ad 21. Konklusion: Der skønnes, ar de tilstedeværende værn ved udvendige trapper ikke er åbenlyst ulovlige. Ad 21. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl eller forsømmelse på dette punkt i Ad 21. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for udførelse af gelændere med lodrette balustre med maksimalt 12 cm afstand ved udvendige trapper udgør kr Ad 21. Forbedringer: Det skønnes, af gelændere ved udvendige trapper er udført i 1968 og har en alder på 39 år.

43 Forbedringsandelen ved udførelse af en nye gelændere skønnes at udgøre 80 % svarende til kr Ad 21. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 21. Eventuelt:

44 Betegnelse Bemærkninger Ad 22. Karakteristik på 4 5 punkter i tilstandsrapporten Ved synsforretningen blev klagen præciseret til følgende: A: Manglende kondensisolering i tagrum skulle have karakteren K3 og ikke K2. B: Fuger i skorstenspibe og inddækning skulle have karakteren K3 og ikke K1. C: Utæthed ved rumaftræk skulle have karakteren K3 og ikke K2. Karakterer er et emne, der kan diskuteres i det uendelige af såvel fagfolk som lægfolk, dels som følge af, at uendelig mange ved uendelig meget om, hvad der kan ske teoretisk set og uendelig lidt om, hvad der sker i praksis, og dels fordi karaktererne passer uendelig dårligt til det de skal anvendes til. Først ser vi på A: Manglende kondensisolering i tagrum skulle have karakteren K3 og ikke K2. To bygningssagkyndige har uafhængigt af hinanden set på huset i 2006 og Begge beskriver, at der ikke er kondensisolering på aftrækskanaler. Dette kan skyldes, at de mener, at der er et problem i det mindste teoretisk set. Det kan også skyldes, at de ved, at de bliver anklaget for at lave en fejl, hvis de ikke beskriver problemet. Begge bygningssagkyndige har været opmærksomme, men ingen af dem har konstateret skader på aftrækskanalerne eller på tilstødende bygningsdele som følge af, at aftrækskanalen ikke er isoleret. Det der kan ske i det mindste i teorien er, naturligvis, at fugten kan medføre skader. Vi har en situation, hvor aftrækskanalerne sandsynligvis har eksisteret usioleret i 39 år. En kanal er muligvis og muligvis ikke ændret i forbindelse med

45 renovering af badeværelset for nogle år siden, men det grænser til det usandsynlige, at den var isoleret før dette tidspunkt. En karakteristik kan på nuværende tidspunkt beskrives således. Aftrækskanaler har sandsynligvis været uisoleret i 39 år, og dette har ikke medført skader på bygningsdelen eller på andre bygningsdele, hvorfor det er usandsynligt, at der opstår skader inden for en overskuelig tid. Det er muligvis en trøst, at det samme problem findes i en meget stor del af de øvrige huse, der blev opført i 1968 og mange andre år. Nu diskuterer vi, om en bygningssagkyndig skulle anvende K2 eller K3. Læs venligst definitionen på karaktererne og vurder, hvilken du mener er den rigtige ud fra en teknisk logisk - og ikke ud fra en psykologisk synsvinkel. Uanset resultatet er det sandsynligt, at andre vil vælge en anden karakter. Med hensyn til skader ved aftrækskanaler er det således, at der er fugtskjolder på lofter omkring utallige aftrækskanaler. I de mange tilfælde, hvor jeg igennem 20 år har haft lejlighed til at udspørge husejere om problemet er det så vidt jeg erindrer i alle tilfælde således, at problemet ikke har været der altid, og det ophørte, da inddækningen ved taghætten blev repareret. Dernæst B: Fuger i skorstenspibe og inddækning skulle have karakteren K3 og ikke K1. Skorstenen ses på foto nr. 33. Fugerne i skorstenspiben nedbrydes løbende af vejrlig. Dette medfører teknisk, logisk set ikke, at skorstenen mister sin funktion inden for en overskuelig tid. Mørtelinddækningen har sandsynligvis haft revner i 30 år. Teoretisk set, kan der trænge vand i revnerne til skade for det ene og det andet. Såvel teoretisk som i praksis kan det ikke udelukkes, at en utæthed viser sig næste gang det regner. Omvendt er det muligt, at mørtelinddækningen holder længere end eternittaget. Det kan der siges meget mere om, men ingen kender

46 holdbarheden og mange udtaler sig gerne om det, men enig bliver man ikke. Til slut C: Utæthed ved rumaftræk skulle have krakteren K3 og ikke K2. Det kan beskrives i korthed, idet det i det væsentlige er en gentagelse de bemærkninger, jeg har skrevet under A: Manglende kondensisolering i tagrum skulle have karakteren K3 og ikke K2 med følgende ændring. Utæthed ved rumaftræk findes i stort set alle huse, som er opført i 1960, Det der kan gøres for af stoppe debatten er, at isolere aftrækskanalerne, udføre en tæt overgang mellem aftrækskanal og ventil i badeværelse og reparere fuger og revner i skorstenspibe. Se prisen i det følgende. Ad 22. Konklusion: Der er ikke et teknisk, logisk og entydigt svar på hvilken karakter, der skal anvendes i de aktuelle tilfælde. Ad 22. Fejl og forsømmelser: Det skønnes, at der ikke er begået fejl eller forsømmelse på disse punkter i tilstandsrapporten, idet andre anvendelige karakterer ville være lige så forkerte, som de anvendte. Ad 22. Overslag over udbedringsudgifter incl. moms: Overslagspris for isolering af kanaler i tagrum og tætning af kanal ved badeværelse udgør kr Overslagspris for reparation af fuger og revner i skorsten udgør kr Overslagspriserne er uafhængige af, om der anvendes den ene eller den anden karakter.

47 Ad 22. Forbedringer: Det skønnes, at udbedringerne ikke medfører forlænget levetid og forbedringer. Ad 22. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 22. Eventuelt:

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring:

El-installationer er i stor udstrækning ulovlige. Den bygningssagkyndiges forklaring: 8075 Oversigt over klagepunkter: 1. El-installationer udvendig 2. El-installationer i forgang 3. El-installationer i bryggers 4. El-tavle 5. El-installationer i værelse ved forgang 6. El-installationer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8095. 1. Rådangreb i vinduer. Der er rådangreb i følgende vinduer:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 8095. 1. Rådangreb i vinduer. Der er rådangreb i følgende vinduer: SKØNSERKLÆRING J.nr. 8095 Oversigt over klagepunkter: 1. Rådangreb i vinduer 2. Punkteret termorude 3. Gulv i badeværelse 4. Eternittagdækning på bolig Klagers påstand: 1. Rådangreb i vinduer 2. Punkteret

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke.

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke. Oversigt over klagepunkter: 8164 1. Kælder 2. Bryggers 3. Udhus 4. Terrasse 5. Tag 6. Køkken 7. Bad 8. Trappeopgang 9. Stue 10. Vindfang 11. HFI relæ Klagers påstand: 1. Kælder: Lysinstallationen fungerer

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10039. Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i kælder 2. Aftræk fra emhætte. Klagers påstand: 1. Fugt i kælder

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10039. Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i kælder 2. Aftræk fra emhætte. Klagers påstand: 1. Fugt i kælder SKØNSERKLÆRING J.nr. 10039 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Der trænger vand op gennem kældergulvet. Aftræk fra emhætte er ikke ført op gennem taget. Den bygningssagkyndiges forklaring: Ved

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Besigtigelsesdato: 16.05.2013 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 13013 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator

SKØNSERKLÆRING. J.nr Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator SKØNSERKLÆRING J.nr. 10092 Besigtigelse dato: 5. november 2010 Oversigt over klagepunkter: 1. Kanalgennemføringer i undertag 2. Skotrender 3. Udsugningsventilator Klagers påstand: Der er risiko for vandindslag

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning

Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning 7259 Oversigt over klagepunkter: 1. Revne i facade mellem oprindeligt hus og tilbygning Klagers påstand: Der er en revne i en lodret fuge mellem det oprindelige hus og tilbygningen. Revnen burde være omtalt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9047 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. I køkken/alrum og i bryggers er der et betydeligt antal klinker med skruk 2. I stort badeværelse er der

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10128. Besigtigelse dato: 28. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10128 Besigtigelse dato: 28. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning Bilag 1 Facadetegning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12158 Besigtigelse d. 25. januar 2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082

SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 SKØNSERKLÆRING Journal nr. 13082 Besigtigelsesdato: Fredag den 23. august 2013 Kl. 9.30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: ( Ansvarsforsikringsselskab: ( Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lindevangsvej 9 2950 Vedbæk Dato: 14-10-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 230-4315 Matr. nr./ejerlav 2af, Trørød By, Vedbæk EBS sagsnr. 60867

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 7188 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Knækkede og defekte tagplader 2. Bagfald på badeværelsesgulv 3. Manglende gummifuger i badeværelse 4. Krakelerede

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Mågevej 16, 4700 Næstved 19. januar 2015 H-15-02034-0007 370-018082 Benny Lillelund Som sælger eller

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr Besigtigelse d. 25. november 2010

SKØNSERKLÆRING. J. nr Besigtigelse d. 25. november 2010 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10.098 Besigtigelse d. 25. november 2010 Oversigt over klagepunkter: 1. Forkert beskrivelse af sætning af tilbygning. 2. Synligt fald i murværk. 3. Forskel i bredden af plastfuge

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13107 Besigtigelse d. 10. oktober 2013. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge SKØNSERKLÆRING J.nr. 10102 Oversigt over klagepunkter: 1. Bygning B tagkonstruktion og ydervægge Klagers påstand: Bygning B tagkonstruktion og ydervægge: I tilstandsrapporten er beskrevet, at tagkonstruktionen

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8105 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Synlige betonkanter i alle gulvafløb. 2. Revnet fliser i badeværelse, hule gulv- og vægfliser. 3. Oplagte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7271 Oversigt over klagepunkter: 1. Forvitrede tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J. nr. 9149 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: På baggrund af klageskema af xx.xx.2009, betragtes følgende som klagepunkt. Bygning A: 1. Revne mellem murværk og let væg i

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Hedevej 26 4400 Kalundborg Dato: 3-7-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-18725 Matr. nr./ejerlav 5ey ÅRBY BY, ÅRBY EBS sagsnr. 42213

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8024 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Har ikke uddybet, hvor sten- og fugerevner er i husets murværk. 2. På læmuren er der også sten- og fugeudfald i høj del. 3. Karmen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7165 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt el, 2. Fugning omkring døre og vinduer, 3. Mangler ved fuger mellem klinker i køkken alrum, 4. Dårlig reparation af tagbelægning, 5. Fejlmonterede tagrender,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8045 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Bygning A 1. Revnedannelse i soklen er overset. 2. Pkt. 1.2, 1.5, 3.1, og 6.1 burde have været UN. 3. 4 alvorlige revnedannelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10076 Oversigt over klagepunkter: Ulovlige elinstallationer. 1. Stikkontakt med afbryder ved terrassedør (sidder løs) er tilsluttet med blød ledning. Herfra udgår forlængerledning

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9055 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Revner/sætning i sokkel samt murværk. 2. Ny inddækninger ved kviste er ikke lavet korrekt. 3. Udgår efter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10088

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10088 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10088 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Gulv i bryggers er sunket samt med et betydeligt antal klinker, der mangler Øvrige forhold: Klager oplyser, at der ikke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14024 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8081 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Forkert/ulovligt udført afløb I badeværelse samt løse fliseri gulvet I bruseniche. Pkt. 2 Massivt opfugtet og afskallet indre skillevæg (bygning

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6239 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Pkt. 1 Flækkede tagsten på taget Pkt. 2 Huller i skotrenden ukorrekt udført Pkt. 3 Vandgennemtrængning i loft i køkken Utæt tag.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7157 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: 1. Hultlydende vægfliser og fugt bag fliser i badeværelse. 2.

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Kim Hoffmeister 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Brydehusvej 9 2750 Ballerup Dato: 28-7-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 151-5845 Matr. nr./ejerlav 8dr, Ballerup By, Ballerup EBS sagsnr. 57610

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7230 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Oplysninger om manglende adgang til skunke, ikke registeret i 2. Nedbrudt træ i døre og defekte vinduer i 3. Manglende understøttelse

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8013 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandindtrængning gennem tagvindue 2. Manglende oplysninger om kendte ulovlige elinstallationer, idet der kommer gnister ud fra stikkontakter og installationer.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11014

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11014 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11014 Besigtigelsesdato: Den 17 maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) I SKØNSERKLÆRING J.nr. 12065 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indkiagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 8100 / 8146 Oversigt over klagepunkter: 1. Begyndende revnedannelser i eternittagplader og nedslidt tagpapbelægning på Built-up tag. 2. Manglende ventilation i tagrum. 3. Manglende ventilation under

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10132 Besigtigelse d. 27. januar 2011 kl. 10.00 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Der er et hul på 15 x 15 cm på det flade tag

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8017 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Sætning i bagerste værelse er ikke bragt i orden. 2. Markant sætning af gulv i samme værelse, sætning i centrum af huset, skorsten, vægge, revner over

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11075 Besigtigelsesdato: 12. september 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand:

Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 7244 Oversigt over klagepunkter: 1. Fundering undersøgelse af grundvandsstand og dræn 2. Der er revner i ydervægge i bolig 3. Der er rådangreb i bjælke over vindue i gavl mod vest 4. Tagplader er beskadiget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7237 Oversigt over klagepunkter: Bygning B: 1. Råd i dør mod nordvest 2. Råd i bundrammen 3. Kæntrede facadebjælker ved vindue mod syd 4. Udposning af facade mod syd 5. Rådskader i tag 6. Rådskader i gulv

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 12128 Besigtigelse d. 20. november 2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10057 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i pudslag utilstrækkelig beskrevet. 2. Fejlkonstruktion ved tagfod. 3. Problemer med afløb fra toilet. 4. Manglende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7231 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Manglende oplysning i tilstandsrapport vedr. sætningsskader/revner i facader. Huset har knæk på midten. Det er målt at det falder ca. 13 cm

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Tillæg til tilstandsrapport

Tillæg til tilstandsrapport Tillæg til tilstandsrapport Adresse Dato Tilstandsrapport løbenr. Kommunenr./ Ejendomsnr. HE-konsulent Kirkevænget 10, 4684 Holmegaard 12. februar 2015 H-15-02034-0034 370-007178 Benny Lillelund Som sælger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12168 Besigtigelse d. 14. marts 2013. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14035 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere