MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen"

Transkript

1 MERE VÆRDI FOR PENGENE space management l driftsoptimering l digitalisering af bygningsmassen

2

3 MERE VÆRDI FOR PENGENE Få mere værdi for færre penge med effektiv space management, digital drift og vedligeholdelse. Vil I have mere værdi for færre penge? Bedre service til en lavere pris? aarhus arkitekterne kan hjælpe jer med at bruge jeres ressourcer bedre og frigøre midler til investeringer og udvikling. Det er ganske enkelt. Via effektiv space management og vedligeholdelse optimerer vi nemt og bekvemt jeres budgetter. Langt størstedelen af jeres bygningers økonomi ligger i deres drift. Der er således god grund til at have komplet styring af arealudnyttelse, drift og vedligeholdelse. aarhus arkitekterne tilbyder en komplet digital løsning, der opfylder jeres behov for overblik og styring. Via laseropmåling, modellering og registrering af information om den enkelte bygning og dens dele etablerer vi et samlet digitalt katalog over en, to eller flere hundrede af jeres kommunes bygninger. Vi organiserer viden, så I kan anvende den intelligent og målrettet. Jeres nye, digitale bygningsdata kan I bruge som et økonomisk styringsværktøj. I får en mere proaktiv rolle med forstærket kontrol over drift, vedligeholdelse og space management - med mulighed for at skabe værdi gennem hele bygningens levetid. 4 5

4 LØSNINGER TIL ETHVERT BEHOV Vi har opdelt vores digitaliseringsløsning i 4 moduler. Jo flere moduler, I vælger, des større er optimeringspotentialet. Start med modul 1 og tilvælg herefter modul 2, 3 og 4 afhængig af jeres behov. PROJEKTUDVIKLING Business case Målsætning Analyse Planlægning Valg af 3D-model Rådgivning om software REGISTRERING Besigtigelse Test Opmåling Overfladeskanning Manuel modellering Detaljeringsniveau Web-platform til kommunikation og planlægning 9 Ensartet 1 Overblik over bygningsporteføljen og dens nuværende tilstand 4 Hurtigere og nemmere tilgang til bygningsinformationer FORDELE MED DIGITALISERING Data samlet ét sted og tilgængelig for alle i jeres 2 organisation 5 Bedre arealanvendelse og effektivisering af arbejdsgange 3 klassifikation og navngivning af bygningsdele i hele organisationen 6 Bedre tværfagligt beslutningsgrundlag og videndeling IMPLEMENTERING Til- og ombygninger Vedligeholdelse Prisberegninger og udbud Helhedsplaner Projektstyring og space management Bæredygtighed og energirenovering DIGITALISERING Data management Modellering Visualisering Integration af data i driftsherres IT-system Organisering af data 7 Bedre udbudsgrundlag 8 Bedre økonomisk styring ved at samle entrepriser til forhandling af større projekter 9 Bedre styring af drifts- og vedligeholdelsesopgaver 6 7

5 DEN TEKNISKE BIM-SNAK Det tekniske omdrejningspunkt i digitaliseringen af bygningsdata er tre-dimensionelle, digitale arbejdsmodeller. I dem gemmer vi alle de bygningsdata, I har brug for. For BIM-projekteringen af Det Nye Rigshospital blev aarhus arkitekterne indstillet til den prestigefyldte BuildingSmart Award. Til styring af digitaliseringsprocessen bruger vi hos aarhus arkitekterne tre-dimensionelle, digitale modeller. En digital bygningsmodel er en geometrisk, objektbaseret repræsentation af en bygning, hvor geometrien er defineret i tre dimensioner. Til modellens objekter er der tilknyttet forskellige data. Det kan eksempelvis være information om volumenstørrelse, materiale, komponenter, styrke, dimensioner, klassifikation, brandkrav og u-værdier. Modellen går under betegnelsen BIM, der står for Bygnings Informations Modellering og betyder, at projektinformationen er databasebaseret. Med BIM har vi med andre ord en metode til at beskrive bygningens strukturer, komponenter og materialer med alle væsentlige oplysninger og egenskaber, herunder relationer mellem de enkelte komponenter. Når alle oplysninger i et byggeri på denne måde er samlet digitalt, skabes et unikt overblik for alle parter. Digitaliseringen er med til at sikre, at de bygningsrelaterede oplysninger til enhver tid er opdaterede og tilgængelige for forskellige interessenter og brugere i kommunen. BIM skal ikke kun opfattes som en model BIM er også en arbejdsmetode, der forbedrer og beskriver processerne omkring byggeri, drift og vedligehold. Med struktureringen af informationer kan vi således rationalisere vores arbejdsmetoder til styring og formidling. Det sikrer optimal tværfaglig kvalitet og vidensdeling. 8 9

6 modul 01 PROJEKTUDVIKLING VI STÅR FOR REGISTRERING OG INTEGRATION MED JERES IT-SYSTEMER INVESTÉR I FREMTIDEN Vi laver en grundig behovsanalyse og fastlægger en målsætning i modul 1 ved hjælp af en konkret business case, der også synliggør jeres økonomiske gevinst. At gå fra tegninger på papir til digitale data rummer store muligheder for at høste økonomiske gevinster og frigøre ressourcer til andre kommunale kerneydelser og investeringer. Med et uindfriet økonomisk potentiale på op til 17 mia. kr. årligt på landsplan er det klart, at digitalisering er vejen frem mod en kosteffektiv kommunal bygningsforvaltning. Vores samarbejde med jer i modul 1 tager udgangspunkt i en grundig business case, der demonstrerer lige netop jeres fordele ved en digitalisering af bygningsdata. Modul 1 omfatter bl.a. også vores anbefalinger vedrørende valg af 3D-model og software. Digitale bygningsmodeller har varierende detaljeringsgrader. Hos aarhus arkitekterne tilpasser vi naturligvis løsningen og modellen til hver enkelt kundes konkrete behov. Vi analyserer og afklarer vores kunders behov på tværs af organisationen og afdækker, hvordan digitaliseringen struktureres bedst i hvert enkelt tilfælde. Vores analyser dækker både finansielle og fysiske behov og resulterer i et digitaliseringsværktøj klar til brug

7 12 13

8 modul 02 REGISTRERING GODT I GANG MED DRIFTSOPTIMERING Sammen tager vi kontrol over jeres bygninger og skaber en komplet driftsløsning, der begynder med digitalisering af data. I modul 2 opmåler og registrerer vi jeres bygninger. Dette arbejde kan foregå både ved hjælp af overfladeskanninger eller manuel modellering. Teknologien er ikke længere en begrænsning, så det handler om at vælge de bedste løsninger ud fra konkrete behovsanalyser. Sammen med jer planlægger vi opmålingsprocessen, så vi får opmålt alle de bygninger, I ønsker på et belejliget tidspunkt. Vi er til stede på jeres forskellige lokationer, hvor vi står for registreringen med vores udstyr. Før den første opmåling opretter vi en webplatform til fildeling, kommunikation og planlægning. Efter hver opmåling ajourføres platformen med nye data

9 DIGITAL REGISTRERING GIVER SVAR PÅ CENTRALE SPØRGSMÅL Hvilke ejendomme ejer vi? Tagdækning Areal Materiale Overflade Producent Vedligehold Klassifikation Hvad bruger vi dem til? Hvor er de geografisk placeret? Hvad er deres størrelse? Hvad er energiforbruget? Er der behov for bedre vedligeholdelse? Er der behov for vedligeholdelse og renovering af særlige bygninger? Stemmer udgifterne til drift og vedligeholdelse overens med de faktiske behov? Ydervæg Areal Orientering U-værdi Materiale Overflade Producent Vedligehold Klassifikation Belagt terræn Areal Materiale Overflade Vedligehold Klassifikation Døre og vinduer Antal Størrelse Areal Materiale Overflade Producent Vedligehold Brandklassifikation Lydklassifikation Klassifikation Grund Matrikel Bygninger Bebygget areal Bygningsklassificering Klassifikation Let væg Areal Materiale Overflade Producent Vedligehold Klassifikation SKAB VÆRDI OG KVALITET Brug digitale bygningsdata til kvalitetssikring og en bedre udnyttelse af jeres kvadratmeter. Undersøgelser viser, at den danske byggebranche oplever fejl og mangler for milliarder kroner om året. Mange af disse omkostninger skyldes fejl i projektmateriale, manglende kommunikation og utilstrækkelig afklaring af knudepunkter og grænseflader i bygge- eller vedligeholdelsesprojekter. Digitaliseringen kan medvirke til at dokumentere og forbedre processer og arbejdsmetoder og dermed nedbringe jeres omkostninger. 17

10 1 3 modul 03 DIGITALISERING 2 Portefølje matrikel en eller flere bygninger ydre geometri Ejendom matrikel en eller flere bygninger ydre geometri antal etager etageareal 4 Etage matrikel en eller flere bygninger ydre geometri antal etager etageareal rum arealer perimeter volumen nærhedsrelationer Rum matrikel en eller flere bygninger ydre geometri antal etager etageareal rum arealer perimeter volumen nærhedsrelationer overflader materiale klasse arealer 5 Bygningsdele matrikel en eller flere bygninger ydre geometri antal etager etageareal rum arealer perimeter volumen nærhedsrelationer overflader materiale klasse arealer bygningsdele geometri arealer antal klassifikation DEN INTELLIGENTE LØSNING Hos aarhus arkitekterne tænker vi i helheder og integrerer digitale bygningsdata med jeres eksisterende it-løsninger. I modul 3 sørger vi for, at I får optimalt udbytte af de registerede data. Vi strukturerer således data efter jeres standarder og behov. Vi omdanner registeringerne til bygningsdata, som i forhold til aftalerne kan spænde fra bygninger helt ned til bygningsdele på rumniveau. Vi kvalitetssikrer og konsistenskontrollerer de indsamlede data ved hjælp af digitale værktøjer og sikrer, at de data, I modtager, lever op til jeres forventninger. Og vi sørger for en gnidningsfri indførelse i jeres IT-system. Vi gør data forståelige for alle i form af visualiseringer, som giver et godt overblik selv for det utrænede øje. Vi benytter gennemprøvede processer anvendt i store projekter til at sikre den bedst mulige datakvalitet. 19

11 modul 04 IMPLEMENTERING EFFEKTIV SPACE MANAGEMENT OG ENERGIRIGTIG VEDLIGEHOLDELSE Energirenovering og space management behøver ikke løbe af sporet, når styringsværktøjerne fungerer optimalt. Med modul 4 opnår I den optimale operationelle løsning til styring af jeres arealudnyttelse og vedligeholdelsesopgaver. Vi hjælper jer med at anvende og prioritere de mange informationer, som I har fået til rådighed ved hjælp af digitaliseringsprocessen. Det handler om at implementere nye arbejdsprocesser og integrere dem i det daglige arbejde, så I kan styre udbud, prisberegninger og vedligeholdelsesplaner effektivt. Ikke mindst data vedrørende energiforbrug bliver et nyt og ekstra effektivt planlægningsog styringsværkstøj. Med BIM-teknologi bliver eksisterende bygninger pludselig til en ressource af brugbare energiinformationer, der fx kan anvendes til at beregne tilbagebetalingstiden på udskiftning af vinduer, efterisolering af taget eller montering af solfangere

12 AARHUS ARKITEKTERNE EN DIGITIAL FRONTLØBER Udstrakt erfaring gør os til den rigtige samarbejdspartner. aarhus arkitekternes IKT-team (informations- og kommunikationsteknologi) arbejder dedikeret med digitalisering og BIM, ikke mindst i forbindelse med nogle af tidens mest avancerede sygehusbyggerier. Teamet består af medarbejdere med ekspertviden om BIM og arkitektur. Digitalisering er en kompetence, som vi har opbygget siden digitaliseringens begyndelse og udviklet til et markedsledende niveau gennem vores store erfaring med projektering af hospitaler i Danmark og i Norden. Gennem vores erfaring med opmåling og BIM-modellering har vi opbygget en enestående erfaringsbase og ekspertviden om de optimeringseffekter, der kan opnås gennem digitalisering. Vi har indgående erfaring med håndtering af store mængder data bl.a. på Det Nye Rigshospital og Nyt Aalborg Universitetshospital. Og vi har erfaring med en række forskellige BIM-projekter, hvoraf hovedparten ligger på en størrelse over m². aarhus arkitekterne har rødder mere end 100 år tilbage. Vi beskæftiger os med arkitektur, design og planlægning i alle faser fra konceptudvikling til byggeledelse og fagtilsyn. Vi tilstræber et moderne, levende, nordisk udtryk med et rent linjespil og ærlige, gedigne materialer. Vores arkitektur har altid mennesket i centrum. Tegnestuen har kontorer i Aarhus og København og beskæftiger ca. 85 medarbejdere. FÅ ET UNIKT DIGITALT OVERBLIK OG BEDRE KONTROL OVER ØKONOMIEN 22 23

13 24 25

14

15 Dogme 2000-prisen Boligfonden Kubens Procesprisen GOOD DESIGN Award Kloge m 2 Prisen German Design Award WAF Award Best Future Hospital DGNB-certificeret Medlem af Danske Arkitektvirksomheder Medlem af Green Building Council Denmark europaplads aarhus c tlf platanvej frederiksberg c tlf

It-fundamentet, du kan bygge forretning på

It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-fundamentet, du kan bygge forretning på It-løsninger specialudviklet til dine behov løfter produktivitet og bundlinje EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Styrk bundlinjen Potentialet for øget produktivitet

Læs mere

INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN DIGITALISERES BYGGERIET NÅR

INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN DIGITALISERES BYGGERIET NÅR INSPIRATION TIL KOMMUNEN I BYG- OG DRIFTSHERREROLLEN NÅR BYGGERIET DIGITALISERES 2 NÅR KOMMUNEN ER BYG- OG DRIFTSHERRE 1/Visualisering, Massar Discovery Centre, Henning Larsen Architects 2/3D modeller,

Læs mere

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer

Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt. - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer Hvordan entreprenøren får gavn af et digitalt projekt - Baseret på B. Nygaard Sørensen A/S erfaringer 1 Hvem står bag denne miniguide? Denne miniguide er udgivet af Implementeringsnetværket for Det Digitale

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

velkommen til bips konference 2014

velkommen til bips konference 2014 velkommen til bips konference 2014 På årets bips konference møder du en række virksomheder, der i stor eller lille skala bruger bips-, CCS- og buildingsmart-værktøjer som IFC og IDM til at skabe struktur

Læs mere

GIS-strategi 2012 2017

GIS-strategi 2012 2017 GIS-strategi 2012 2017 Forord Nærværende strategi for anvendelse af geografiske data og systemer er udarbejdet fra medio 2011 til medio 2012. Strategiarbejdet er igangsat af Direktionen i Hillerød Kommune,

Læs mere

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL

københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL københavns universitet Strategi 2012 for Campus Service på vej til 2016 ANALYSEDEL Indhold 5 6 7 12 22 34 Formål KU Strategi 2016 bygningsområdet på ku og CAS' hovedopgave Analyser: interessent, swot

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

BIM er mere end ny teknologi MOE: Fra CAD til BIM 2015 er godt i gang Lönne: Fra 2D til 3D NTItools. Oktober 2014 / Nr. 50

BIM er mere end ny teknologi MOE: Fra CAD til BIM 2015 er godt i gang Lönne: Fra 2D til 3D NTItools. Oktober 2014 / Nr. 50 Oktober 2014 / Nr. 50 BIM er mere end ny teknologi MOE: Fra CAD til BIM 2015 er godt i gang Lönne: Fra 2D til 3D NTItools NTI CADcenter A/S: Værløse Ringsted Vejle Aarhus Aalborg Lund Eskilstuna Göteborg

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller i Københavns Ejendomme Kandidat speciale CST BI4 Aalborg Universitet Titelblad Titel Uddannelsesinstitution Uddannelse Opgave Forfatter

Læs mere

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking

#11 september 2011. Temaer: Sourcing benchmarking #11 september 2011 FM Update Temaer: Sourcing benchmarking Leder FM er det kun for nørder? Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Forsiden: CFM konferencen på DTU 22.-23. august Kære FM er, Vi har jo talt om

Læs mere

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion

It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion It-løsninger, der sikrer stærk styring af projekter og produktion Få styr på fremdrift, kapacitetsudnyttelse og hele dit projektflow EG Byg & Installation www.eg.dk/byg Hvor trykker skoen egentlig? Trenden

Læs mere

GUIDE Når energioptimering skal lykkes

GUIDE Når energioptimering skal lykkes GUIDE Når energioptimering skal lykkes - procesledelse med fokus på energioptimering af bygninger Scan koden og TILMELD dig vores NYHEDSBREV Hent ScanLife: SMS Scan til 1220 eller hent gratis i App Store

Læs mere

Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og driftsherre

Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og driftsherre Måling af økonomiske gevinster ved digitalisering af byggeri En effektmåling af buildingsmart pilotprojekt i Forsvarsbygg s SJKE-byggeprojekt Norsk Forsvarsbygg: SJKE-byggeprojekt BIM hos stor byg- og

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift

Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Kommunernes forberedelse på at modtage Byg og Miljø i drift Erfaringer fra de seks kommuner der har arbejdet med DOB Vejle Kommune, Rudersdal Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Bedre styring af offentlig it

Bedre styring af offentlig it Bedre styring af offentlig it A r b e j d s g r u p p e n s a n b e f a l i n g e r Bedre styring af offentlig it Arbejdsgruppens anbefalinger Projektleder Mads Hauptman Journalist Sten Løck Teknologirådet

Læs mere

4 : 14. bipsnyt. læs om:

4 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 4 : 14 læs om: 4 nye abonnementsmodel 8 årets buildingsmart-pris går til... 15 konklusioner fra Gødstrup-afprøvningen 24 SLAM en hel bygning på en dag nye abonnementspakker: Man får det samme,

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere