Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet"

Transkript

1 Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

2 Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi for begge projekter Teknisk dialog Hjemmel, baggrund og formål Formalia Erfaringer fra Storstrømsbroen Forventningerne til Fjordforbindelsen Frederikssund Dialog om teknisk dialog som udbudsredskab

3 Den nye Storstrømsbro

4 Den eksisterende Storstrømsbro Storstrømsbroen er fra 1937 Europas længste bro i ca. 30 år Forbinder Sjælland og Falster Vej- og jernbanebro Et-sporet jernbane Reparation kan ikke betale sig Nye krav til jernbanen ifm. Ringsted- Femern opgradering Zealand Falster Fehmarnbelt Tunnel

5 Den nye Storstrømsbro Projektet indeholder Anlæg af en ny Storstrømsbro Nedrivning af den eksisterende bro Mindre landanlæg

6 Den nye Storstrømsbro Ca. 4 km lang og derved Danmarks 3. længste bro Dobbeltsporet jernbane til tog - op til 200 km/t. 2 sporet vej 80 km/t mod nuværende 50 km/t Gang- og cykelsti

7 Den nye Storstrømsbro - Arkitektur PTR s 2 gennemsejlingsfag: 160m gange 26 m Øvrige fag: 80 m

8 Den nye Storstrømsbro - Bropiller

9 Den nye Storstrømsbro - Tværsnit

10 Masnedø mod syd PTR s

11 Falster mod nord PTR s

12 Tidsplan og udbudstidsplan 2014 Teknisk dialog VVM offentliggøres november/december 2015 PQ periode januar-marts Forventet vedtagelse af anlægslov maj 2015 Udbudsmateriale forventes offentliggjort primo maj Kontraktindgåelse Anlæg 2021 Nedrivning af den eksisterende bro

13 Fjordforbindelsen Frederikssund

14 Den eksisterende bro Kronprins Frederiks Bro

15 Den eksisterende bro Kronprins Frederiks Bro

16 Fjordforbindelsen Frederikssund Entrepriseopdeling Kontrakt 2 (TE) Kontrakt 1 (HE) Kontrakt 3 (TE)

17 Kontrakt 2 Højbro Længde 1360 m

18 Kontrakt 2 - Spunsvæg Tørslev Hage

19 Betalingsanlæg Udbydes i Betalingsanlæg

20 Tidsplan og udbudstidsplan Anlægslov fremsat den 8. oktober 2014 Politisk proces Forventet anlægslov medio december Teknisk dialog januar og februar Etablering af SOV (Selvstændig Offentlig Virksomhed) ultimo januar PQ periode april-juni Udbudsmateriale forventes offentliggjort efterår 2015 Kontraktindgåelse Anlæg

21 Udbudsstrategi for begge broprojekter

22 Udbudsstrategi Så vidt mulig brug af Vejregler og paradigmer (Business as usual) Dialog med markedet Informationsmøder Teknisk dialog med udvalgte hhv. 6 og 8 entreprenører PQ maksimum 5 Økonomisk mest fordelagtige (ØMF) Udbudsmateriale med engelske serviceoversættelser To kuvert system

23 Teknisk dialog

24 Baggrund Teknisk dialog er hjemlet i udbudsdirektivets præambel 8 Inden de ordregivende myndigheder indleder end udbudsprocedure, kan de ved hjælp af en teknisk dialog søge eller modtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde udbudsbetingelserne, dog forudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at konkurrencen forhindres. Teknisk dialog er før udbudsfasen Bilaterale møder Er ikke en del af PQ Har ingen inflydelse på PQ Frivilligt at deltage ingen godtgørelse for deltagerne

25 Baggrund VD har lignende erfaringer med workshops ved det samlede driftsudbud i 2012 VD har for begge projekter haft et ønske om; At få testet de svære spørgsmål ift. det kommende udbud At i fasen før udbuddet at få defineret rammerne i udbudsmateriale via inputs fra entreprenørerne At varsle markedet i god tid omkring de store og komplekse projekter At tiltrække interesse til projekterne

26 Formål Forventninger til og formålet med den tekniske dialog; At sikre, at begrænsningerne i projektet er proportionale og de rigtige ift. markedet At gøre VD mere vidende om forskellige tekniske løsninger At sikre, at VD tillader nye teknikker og løsninger At skabe plads til innovation At sikre et bedre udbudsmateriale At gøre VD til en bedre indkøber på store komplekse projekter At forsøge at skabe et billigere værktøj til en bedre udbudsproces contra konkurrencepræget dialog

27 Formalia VD har opstillet en ramme for at sikre ligebehandling og gennemsigtighed for den tekniske dialog Ansøgningsfrister Krav til ansøgninger Fastlagte tidsplaner for afholdelse af møder -Mulighed for 2 runder Lige adgang til dokumenter Samme deltagere fra VD Fortrolighed fra møderne VD har begrænset deltagerne i den tekniske dialog Storstrømsbroen: Fjordforbindelsen Frederiksund: 8 deltagere 6 deltagere

28 Ansøgning Ansøgning på maksimum 20 A4 sider Motiveret ansøgning maksimum 5 A4 sider Mulighed for at søge på dansk og engelsk Ansøgningen skal indeholde: Ansøgerens kvalifikationer herunder relevante referencer for anlæg af broer Ansøgerens tekniske kapacitet En liste over foretrukne datoer for de bilaterale møder for første og anden runde En liste over de deltagende personer i de bilaterale møder

29 Den motiverede ansøgning Den motiverede ansøgning på maksimum 5 A4 sider var fri for entreprenørerne og kunne indeholde En erklæring, hvor ansøgeren berettiger, hvorfor VD netop skulle vælge denne til den tekniske dialog Ingen formelle krav til udformningen Den motiverede ansøgning på maksimum 5 A4 indeholdte typisk Tidligere relevante bro projekter Andre relevante erfaringer med eksempelvis fundering, overbygninger anlægslogistik mv.

30 Udvælgelse Udvælgelsen skete på baggrund af "the best technical dialogue Objektive kriterier i overensstemmelse med Udbudsdirektivet I udvælgelsen indgik Ansøgerens motiverede ansøgning Ansøgerens kvalifikationer Ansøgerens tekniske kapacitet Derudover kunne ansøgerens størrelse også blive inkluderet

31 Offentlige tilgængelige dokumenter for den tekniske dialog Spørgeramme questionnaire til brug for den tekniske dialog Tekniske beskrivelse af broprojektet Tegningsbilag Visualiseringer Slideshow fra informationsmødet Vejledende forhåndsmeddelelse om informationsmødet Øvrige offentlige dokumenter om projekterne fra projekternes hjemmeside Lovforslag for Fjordforbindelsen VVM for Fjordforbindelsen

32 Spørgeramme som grundlag Spørgerammen blev offentliggjort efter informationsmøderne Spørgerammen sikrer; Gennemsigtighed Ligebehandling af deltagerne samme grundlag Effektiv styring af møderne Offentligt kendskab til rammerne for den tekniske dialog Giver mulighed for andre parter, som ikke er involveret in de bilateral møder muligheder for at komme med spørgsmål eller tilkendegivelser

33 Spørgerammen fra Storstrøm deudbud.aspx#.vhmjuyug9hm

34 Erfaringer fra Storstrømsbroen Hvilke erfaringer har VD gjort sig efter afslutningen af 1. runde de af tekniske dialogmøder? Generelt et meget højt fagligt niveau Udbyttet har oversteget VD s forventninger VD er blevet klogere på markedet Hvad der kan tilbydes i markedet ift. blandt andet; tværsnit, spændvidde, fundering, fordeling af risiko for vejrlig, geoteknik mv. Hvor ser entreprenørerne styrkerne og svaghederne i projektet Entreprenørerne har givet udtryk for stor tilfredshed med processen Ikke behov for en 2. runde, da alle spørgsmålene blev besvaret

35 Erfaringer fra Storstrømsbroen Hvilke elementer har gjort, at de af tekniske dialogmøder har været en succes? Stor åbenhed fra VD Solidt materiale som grundlag for den tekniske dialog Møderne har været afholdt i fortrolighed Mange nye entreprenører der gerne vil gøre et godt indtryk Prestigefyldt projekt med øget konkurrence Tid til forberedelse for entreprenørerne Ikke så omkostningstungt som konkurrencepræget dialog Andre forhold?

36 Erfaringer fra Storstrømsbroen Hvilke typer projekter er egnet til teknisk dialog? Større species/komplekse projekter Samlede drift- og vedligeholdelsesudbud Udbuddet skal have over en vis værdi, der står til måls med et fremtidigt udbytte for entreprenøren Udbud med nye kontraktformer Innovationsudbud Hvilke typer projekter er ikke egnet til teknisk dialog? Generiske ydelser Udbud hvor grundlaget er fast defineret Mindre udbud

37 Forventningerne til Fjordforbindelsen Frederikssund Mindre projekt og derfor færre udenlandske aktører, men muligvis flere danske aktører En ligeså givtig proces, men andre parametre Natura 2000 områder Ren vejbro Spunsvægge gennem sommerhus område Andre begrænsninger Frist for ansøgning fredag den 21. november 2014 kl

38 Teknisk dialog som udbudsredskab?

39

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv

EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv EU s nye udbudsdirektiv Væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv 2013 EU s nye udbudsdirektiv -væsentlige ændringer i forhold til gældende direktiv Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

Erfaringer fra de danske OPP-projekter. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2012 ERFARINGER FRA DE DANSKE OPP-PROJEKTER Erfaringer fra de danske OPP-projekter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 Konkurrence-

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere