Støbehallen P1 Præsentation: 36 topmoderne boliger VALBY MASKIN FABRIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støbehallen P1 Præsentation: 36 topmoderne boliger www.valbymaskinfabrik.dk VALBY MASKIN FABRIK"

Transkript

1 Støbehallen P1 Præsentation: 36 topmoderne boliger VALBY MASKIN FABRIK Maj 2015

2 Rådhuspladsen Tivoli Zoologisk Have Søndermarken Carlsberg Enghave st. Valby St. UDLEJNING: home City Projektsalg Højbro Plads København K Tlf: Mail: Støbehallen GRUNDEJER/BYGHERRE: De Forenede Ejendomsselskaber A/S Vestagervej København Ø Tlf: ARKITEKT: C.F. Møller Ny Ellebjerg st meter Side 2

3 Beliggenhed Valby station 5 minutters gang til linierne C H B Bx Busser 132 8A A Langgade St. Valby St. Enghave St. Re Ic Fyn, Jylland, Roskilde Kalundborg og Nykøbing F Ny Ellebjerg station 10 minutters gang til linierne A E F Re Ny Ellebjerg station 10 minutters gang til linierne VALBY MASKIN FABRIK F 10 1A Beliggenhed: Bykvarteret ligger centralt i Valby med kort afstand til Valby Langgade og Spinderiet - et stort udvalg af butikker, offentlig service, S-tog og busforbindelser, Valby Idrætspark og Valbyparken samt motorvejsnettet. Området ligger mellem Toftegårds Plads, Vigerslev Allé og Gammel Køge Landevej i Valby. Stille og roligt udvikler det gamle værkstedsområde sig til et nyt, mangfoldigt og levende bykvarter under navnet Valby Maskinfabrik. Ny Ellebjerg St. Sjælør St. Offentlig transport: Området ligger centralt i Valby ved Toftegårds Plads med gode busforbindelser, tæt på regional- og S-tog på Valby St., Ny Ellebjerg St. og Vigerslev Allé St. - og med hurtig adgang til motorvejsnettet og til Københavns Lufthavn. Side 3

4 Valsehuset 66 boliger STØBEHALLEN P1/ VALBY MASKINFABRIK Bykvarteret Valby Maskinfabrik Det nye bykvarter er opkaldt efter den tidligere Valby Maskinfabrik samme steds og ligger velplaceret ift. børneinstitutioner, skole, shopping, caféer og transport. Valbys nye bydel er nu ved at tage form med boliger, erhverv, haver og grønne byrum. Karakterfulde eksisterende fabriksbygninger, der sættes i stand og anvendes til nye formål, opføres side om side med nybyggeri med et moderne arkitektonisk udtryk. De flotte rødstensbygninger Omklædningen, Gearhallen, Marketenderiet og Fræsehallen er allerede blevet ombygget og indrettet til showroom, selskabs- og konferencelokaler og kontormiljøer. Tilsammen skaber dette Valby station 300 meter Vigerslev Allé Projekteret bygning Projekteret bygning Pakkerivej Gearhalsvej Toftegårds Plads Toftegårds Plads et attraktivt bykvarter, der på én og samme tid peger på fremtiden og har tråde tilbage i historien. Syd for grunden er der allerede blevet opført 209 nye etageboliger - i alt vil der blive bygget ca boliger i Valby Maskinfabrik. Masterplanen for Valby Maskinfabrik, som danner rammen for de nye bæredygtige boliger, er blevet til i et samarbejde mellem Henning Larsen Architects og bygherren De Forenede Ejendomsselskaber. Selve boligbyggeriet er videreudviklet med Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S og Schønherr Landskabsarkitekter og har blandt andet fokus på at skabe veldisponerede boliger af høj kvalitet og med oplevelsesrige byrum mellem husene. 63 boliger Tove Maës Vej D2 Støbehallen 36 boliger 100 boliger Axel Strøbyes Vej Tove Maës Vej Elektrohuset 65 boliger 100 boliger Valby Maskinfabriksvej Montagehallen Montagehalsvej Projekteret bygning Gearhallen Projekteret bygning Administrationen Projekteret bygning Projekteret bygning Gammel Køge Landevej D1 Poul Bundgaards Vej Vigerslev Allé station 700 meter Modelværkstedet Clara Pontoppidans Vej 98 boliger Fræsehallen Fræsehalsvej Kirsten Walthers Vej Marketenderiet Omklædningen A/B Bodil Ipsens Vej Ny Ellebjerg station 700 meter Lily Brobergs Vej Clara Pontoppidans Vej Engang gik tusinder af mennesker på arbejde i området, kendt som en del af FLSmidth-grunden. Der blev arbejdet med stål og metal for at fremstille maskiner til cementfabrikkerne. Med respekt for historien og de oprindelige konstruktioner tager den nye bydel Valby Maskinfabrik form i Valby. Det store tandhjul står placeret centralt på grunden som et symbol på områdets historie. C1 48 boliger Buster Larsens Vej Eksisterende bygninger Under opførelse Projekterede bygninger Støbehallen Side 4

5 Bevaringsværdighed Nord for hovedaksen og i den vestlige del af området ligger Støbehallen, P1-bygningen. Hallen blev opført i 1913 som en uisoleret bygning. Udgangspunktet for genopførelsen af Støbehallen er at respektere de bevaringsværdige træk, såsom struktur, rytme, farve og materialer og bygge videre på disse kvaliteter i en nutidig fortolkning. Da Støbehallen fremstår som gavle, stålstrukturer og tag uden langsgående facader drejer ombygningen sig om at bevare de karakteristiske gavlmotiver, det buede Københavnertag og det rødmalede stål, medens de langsgående facader er nye og bygger videre på hallens og områdets formsprog. For at forstærke bydelens karakter som den røde murstens-by, genopbygges Støbehallen i en blødstrøgen rød tegl, der modsvarer den patina, som de eksisterende industribygninger har. På taget indføres rytterlys, hvori der påsættes solpaneler, indtag og afkast fra ventilation samt ovenlys over trapper. Støbehallen i dens oprindelige konstruktion Visualisering af Støbehallens vestfacade Visualisering af Støbehallens østfacade Side 5

6 Om byggeriet og opholdsrum Byggeriets disponering Bebyggelsen rummer 36 veldisponerede 2-, 3- og 4-rumsboliger, der ligger mellem m 2 (brutto). Bebyggelsen har en samlet størrelse på ca m 2 og er udført som et etlænget hus i tre etager. Adgang til boligerne sker via trappe og elevator i alle opgange. Bebyggelsens indgange mod gadesiden åbner sig venligt med store glaspartier. Alle boliger har enten altan eller terrasse. Kælderen anvendes til teknikrum. Der er også to teknikrum under taget som er forbundet af en langsgående installationsgang. Boligerne har depotrum som en del af lejligheden; enten i lejligheden eller i forbindelse med trapperummet. Lejlighederne i stueplan i gavlen har egen indgang. Opholdsrum Området mellem de nye boliger og de øvrige bygninger udformes som opholdsgade, så bilkørsel kun vil ske i begrænset omfang, og hvor der er plads til ophold med cykelparkering tæt på hoveddøren. Der skabes et stemningsfuldt og attraktivt gaderum særligt for gående og cyklende. I stueplan mod gadeside etableres der kantzone for at skabe privathed til boligen. Lejligheder i stueetagen mod vest har terrasser på ca. 8 m 2 med beplantning og afskærmet fra de offentlige arealer. Mod øst skaber vi ligeledes en respektafstand mellem lejlighederne og de offentlige arealer med beplantning. Omkring hele bygningen er der sokkelaffugter med riste ved alle indgange og på terrasser. Mod syd og nord har gavllejlighederne i stueplan indgangsterrasser. Mod øst anlægges et stort grønt område, Maskintorvet, der har samme størrelse som Nytorv og Gammel Torv til sammen, kommer til at rumme flere reakreative rum med forskellige funktioner for hele bydelen. Maskintorvet er Valby Maskinfabriks store centrale plads og er det naturlige mødested på tværs af kvarterer, aldersgrupper og interesser. Side 6

7 STØBEHALLEN P1/ VALBY MASKINFABRIK 36 fremtidssikrede boliger - Indeklima og miljøet er i top At de nye boliger i Valby Maskinfabrik er bæredygtige ses blandt andet på, at: 1. Byggeriet har et energiforbrug, der ligger lavere end gældende energiramme. Byggeriet overholder således kravene til lavenergiklasse Det lave energiforbrug opnås med bl.a. en højisoleret klimaskærm og lavenergi træ/aluminium-vinduer, samt optimerede tekniske installationer. 2. Indeklimaforholdene er optimeret ved at sikre optimale dagslysforhold og termiske forhold, ligesom der er anvendt materialer, der sikrer en høj akustisk komfort og god luftkvalitet. Det betyder at bygningen skaber en god og sund ramme for de fremtidige beboere. 3. Byggeriet er udført af robuste og næsten vedligeholdelsesfri materialer, hvilket gør at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne, samt materialeforbruget til genopretning, reduceres kraftigt over bygningernes levetid. 4. De tekniske installationer er optimeret, idet der bl.a. anvendes ventilationsanlæg, med lavt strømforbrug. 5. Byggeriet har en bynær placering, der sikrer nem adgang til offentlig transport samt adgang til et godt bymiljø og til gode grønne områder, der etableres i forbindelse med byggeriet. 6. Byggeriet er totaløkonomisk optimeret, hvilket betyder, at der er bygget i lidt højere kvalitet for derved at sikre, at omkostningerne til energi, drift og vedligeholdelse er minimeret over bygningens levetid. 7. At bæredygtighed har været tænkt ind i projektet allerede fra starten, således at de valgte konstruktioner og materiale sammensætninger er optimeret fra starten - set i et bæredygtighedsperspektiv. Side 7 Boligerne opføres med balanceret ventilation og varmegenindvinding. Det skaber et konstant godt og sundt indeklima i boligerne. Samtidig sikrer varmegenindvinding en god udnyttelse af energien og er med til at mindske CO²-udslippet. Bæredygtighed Byggeriet opføres i overensstemmelse med BR 2010 kravene, energiklasse 2020.

8 STØBEHALLEN P1/ VALBY MASKINFABRIK Arkitektur Gavlene I gavlene tilpasses portåbningerne til lejlighedernes snit og plan og stålbindingsværket rekonstrueres. Vinduerne er lagt dybt i en metalramme, der markerer vinduerne og som fungerer som solafskærmning. Vestfacade De nye langsgående facader udføres med delinger markeret med stålprofiler, der refererer til den tidlige industris byggeskik og samtidig skaber rytme, variation, dybde og detalje. Altaner er udført med stålværn. Røde stålprofiler indrammer vinduespartier og markerer etageskel. Mellem hvert altanpar placeres en stålsøjle, som dels understøtter altanerne, adskiller dem visuelt og refererer til den oprindelige konstruktion. Altanerne er delvist tilbagetrukne for at skabe en privat zone i forhold til gaderummet og dens sidevægge, gulv, og loft beklædes med en lys vejrbestandig træsort eller plade, som reflekterer lyset ind i boligen. Vinduer udføres som træ/alu vinduer med anodiseret overflade udadtil. Indadtil er profilerne hvidmalede. Østfacade For at skabe et rytmisk og varieret billede placeres vinduerne forskudt på de enkelte etager og markeres med lodrette stålprofiler. Samtidig skabes der et relief i facaden ved at teglfelterne forskydes i forhold til hinanden i dybden. Over indgangene placeres der en karnap, som dels er en kvalitet i lejligheden og dels markerer indgangen og skaber en variation i facaden. Omkring andre vinduer på østfacaderne placeres tilsætninger i stål eller anodiseret aluminium, således at det industrielle princip om de klare murede volumener med fremspringende ståldetaljer understreges og der skabes variation på facaderne. Side 8

9 Om boligerne - konstruktioner, materialer og udstyr VELDISPONEREDE BOLIGER BYGNINGSBESKRIVELSE Lejligheder er fordelt på 5 opgange i 3 etager. Adgang til boligerne sker via lyse trappeopgange med elevatoranlæg. Hver trappeopgang betjener 6-9 boliger. Opgangene har indgang fra østsiden og gavllejlighederne i stueplan har indgang fra gavlen. Alle lejligheder er indrettet med soveværelse, rummeligt køkken/alrum i sammenhæng med stue samt rummeligt badeværelse med bruseniche. Alle boliger har adgang til en stor altan på ca. 8 m 2 eller flisebelagt terrasse. Rumhøjden er i stue og soveværelser ca. 2,60 m, i gangzoner ca. 2,40-2,50 m samt ca. 2,30 m i badeværelser. Cykelparkering forefindes på terræn tæt ved hoveddøre samt i kælder i nabobygningen. Stue / køkkenalrum. Trægulve af mat lakeret ask-lamelparket. Hvidmalede vægge og betonlofter. Fodpaneler og indfatninger af hvidmalet fyrretræ. Døre i standard mål, glatte/hvide celle-/kanaldøre som Swedoor. Entrédør udføres med massiv dørplade og cylinderlås lagt i system. Greb i rustfrit stål. Hvide køkkenskabselementer, fabrikat HTH, designserie Mono/KP grebsløs hvid. Bordplade i 20 mm sort laminat. Skureliste i farve som bordplade. Værelser, depot og entré. Trægulve af mat lakeret ask-lamelparket. Hvidmalede vægge og betonlofter. Fodpaneler og indfatninger af hvidmalet MDF. Døre i standardmål, glatte/hvide celle-/kanaldøre som Swedoor. I entré placeres dørtelefonanlæg. Baderum. Præfabrikeret badekabine fra Modulbad. Gulv- og vægfliser fabrikat My Coffee, format 30x60 cm med 70 mm høj sokkelklinke. Bagvæg i badekabine er med vægfliser, øvrige vægge malerbehandles. Helstøbt bordplade med integreret vask monteret på skuffeskab. Indbygningsspots i loft og lampeudtag over spejl. Under spejl placeres elstik. Spejl i bredde over vask som skuffeelement. Bruseniche afskærmes med glasvinger og udføres med hjørne Unidrain i rustfrit stål. Trapperum/elevator. Betontrapper og reposer som type Dalton 1.2 med vaskekanter, overflade i lys grå terrazzo. Gelænder som Dalton type X i hvidmalet stål. Affaldsskakt betjent på alle etager. Belysningsarmatur på trapperumsvægge som fabrikat Glamox. Trapperum lydreguleres med hvide Rocfonplader, monteret på underside af reposer. Elevatorer som fabrikat Schindler 3100 standard med front og døre i rustfri stål. Hvidmalede betonvægge. Gulvbelægning i stueplan i lys grå terrazzoflise med nedfældet måtte ved udvendige adgangsdøre. Væghængt postkasseanlæg i lakeret stål med cylinderlås lagt i system. Samtaleanlæg placeres ved indgangsdør. Fællesinstallationer. Der etableres samlet 2,5 cykelparkering pr. bolig som er placeret i en kælder i nabobygningen samt på terræn. PRIMÆRE BYGNINGSDELE Konstruktion. Bebyggelsen opføres som et traditionelt betonelement byggeri, med udsparinger for døre og vinduer, sammenstøbt på stedet til en bærende og stabiliserende konstruktion og uden organiske materialer i de primære bygningsdele. Murværk (sandwichelementer) fra sokkel til murkrone. Byggeriet udføres så det tilfredsstiller fremtidens skærpede energikrav. Terræn- og etagedæk. Beton støbt på stedet ved terræn og betonhuldæk ved etageadskillelse hvorpå der udlægges et cementbaseret afretningslag med varmeslanger. Tagkonstruktion. Tagene udformes som en buet og markant konstruktion med gitterspær. Tagbelægningen består af 2 lags listedækning. Indervægge. Indvendige bærende vægge af letklinkerbeton i 150/180/240 mm tykkelse. kke bærende vægge/lette vægge udføres som gipspladevægge. Udvendige døre vinduer. Fabrikat som Certonia i træ med udvendig overflade i aluminium. Udvendig mørkanodiseret alu som HAI B3. Indvendigt malerbehandlet i RAL-farve på fabrik. Sålbænke i mørkanodiseret alu. Altaner. Bundramme i galvaniseret stålprofil. Altanbunden afsluttes med terrassebrædder i hårdttræ. På underside monteres galvaniseret stålplade for afvanding og afdækning. Værn i galvaniseret stål hulplade med lodrette balustre. Værn i brunanodiseret aluminium HAI B3. Terrasser anlægges med grå flisebelægning og med afskærmning fra beplantning. Tekniske- og el-installationer. El-installationer i henhold til regulativ med HPFI-relæ og 230/240V installation. Målere placeres i teknikrum i kælderen. Gruppetavler placeres i lejlighedernes depotrum. Belysning. Under køkkenoverskabe samt i badeværelsesloft monteres spots. Udvendig belysning består af belysning på terræn samt belysningsarmaturer i forbindelse med indgangsdøre til trappeopgange. Opvarmning. Fjernvarme med egen forbrugsmåler og opvarmning med vandbaseret gulvvarme overalt i boligen. Trappeopgange opvarmes via radiator placeret i bunden af trapperummet. Ventilation. Balanceret ventilationssystem med varmegenindvinding. Aftræk fra køkken og bad. Indblæsning i opholdsrum. Telefon, data og TV. Alle boliger forberedes for etablering af telefon, data og kabel-tv. Der etableres 1 stk. antennestik i hver bolig. Der udføres tomrørsinstallation fra alle øvrige opholdsrum for eventuel yderligere etablering af telefon-/data-/tv-stik. Hårde hvidevarer. Køkkenet udstyres med udtræksemhætte med centralsug under overskab samt keramisk kogesektion, ovn, køle-/fryseskab og opvaskemaskine fuldt integreret bag køkkenlåger. I badeværelset installeres vaskemaskine og kondenstørretumbler. Alle hvidevarer på nær kondenstørretumbler er energiklasse A. Affald. Der etableres skraldesugsanlæg til husholdningsaffald til bebyggelsen. Der er nedfaldsskakt i hver trappeopgang. Affald til sortering placeres på terræn. Side 9

10 Plantegninger 2. sal Støbehallen 2. sal 11 9 Axel Strøbyes Vej sal Støbehallen 1. sal 11 9 Axel Strøbyes Vej Tove Maës Vej Stuen Støbehallen Stuen 11 9 Axel Strøbyes Vej Tove Maës Vej Tove Maës Vej Side 10

11 KØKKEN Side 11

12 KØKKEN Side 12

13 KØKKEN Side 13

14 KØKKEN Side 14

15 KØKKEN Side 15

16 LEJLIGHED MED TERRASSE Side 16

17 LEJLIGHED MED ALTAN Side 17

18 SOVEVÆRELSE Side 18

19 BADEVÆRELSE Side 19

20 VALBY MASKIN FABRIK

Fremtiden flytter ind i den gamle tobaksfabrik. 32 attraktive ejerlejligheder og rækkehuse i Søborg

Fremtiden flytter ind i den gamle tobaksfabrik. 32 attraktive ejerlejligheder og rækkehuse i Søborg Fremtiden flytter ind i den gamle tobaksfabrik 32 attraktive ejerlejligheder og rækkehuse i øborg Tobakshaven er en lille eksklusiv gruppe af boliger, der ligger i det smukke, grønne hjørne af Tobaksbyen.

Læs mere

LUNDEPARKEN. 30 nye ejerlejligheder i SKOVLUNDE. Nybolig Hanne Nørrisgaard Projektsalg Tlf. 7020 0054 tast 8 Projektsalg

LUNDEPARKEN. 30 nye ejerlejligheder i SKOVLUNDE. Nybolig Hanne Nørrisgaard Projektsalg Tlf. 7020 0054 tast 8 Projektsalg www.minuskel.dk 30 nye ejerlejligheder i SKOVLUNDE LUNDEPARKEN Projektudvikler: Salg og information: Lokale salgsafdelinger: Nyhavn 16 1051 København K Nybolig Hanne Nørrisgaard Projektsalg Tlf. 7020 0054

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien...

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI

STATIONSZONEN 2009 KOMMUNE HILLERØD BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI STATIONSZONEN BÆREDYGTIGHEDSSTRATEGI HILLERØD 2009 KOMMUNE INDLEDNING Med bæredygtighedsstrategien for Stationszonen beskrives forudsætningerne for hvordan en bydel kan planlægges og udvikles så den opfylder

Læs mere

Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj. September 2014

Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj. September 2014 Fasanskellet 2-10 31 moderne familieboliger i Ishøj September 2014 1 Indholdsfortegnelse s.3 Beliggenhed s.4 Bebyggelsen og lokalområdet s.6 Situationsplan s.8 Materialer og Udstyr s.12 Plantegninger -

Læs mere

Trylleskov Strand, 16 ejerlejligheder, Fåreager 40-70.

Trylleskov Strand, 16 ejerlejligheder, Fåreager 40-70. Trylleskov Strand, 16 ejerlejligheder, Fåreager 40-70. Bebyggelsesplanen: Bebyggelsen er opdelt i zoner, med hver sin trafikale og sociale funktion: - Byen det offentlige rum, som der er adgang ad en sti

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

Brohuset. 123 boliger i Ørestad City

Brohuset. 123 boliger i Ørestad City Brohuset 123 boliger i Ørestad City 1 C.F. Møllers Allé 2 Bella Center Center Boulevard Horisonten Brohuset Det Flexible Hus VM Husene Hvf. Elme Ørestadshuset Ørestad City Bypark Copenhagen Golf Park Sejlhuset

Læs mere

Etape 2. Da Vinci Parken et liv med perspektiv. 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje

Etape 2. Da Vinci Parken et liv med perspektiv. 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Etape 2 Da Vinci Parken et liv med perspektiv 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Da Vinci Parken og den nye bydel Fuldt udbygget omfatter Da Vinci Parken

Læs mere

ALMENBOLIG+ Januar 2012 83 NYE LEJEBOLIGER. Grøndalsvænge Allé. AlmenBolig+ Grøndalsvænge København

ALMENBOLIG+ Januar 2012 83 NYE LEJEBOLIGER. Grøndalsvænge Allé. AlmenBolig+ Grøndalsvænge København ALMENBOLIG+ Januar 2012 83 NYE LEJEBOLIGER 1 Grøndalsvænge Allé AlmenBolig+ 2 Visualisering fra den fælles grønning AlmenBolig+ god plads, høj kvalitet, rimelig leje AlmenBolig+ er en helt ny type lejebolig

Læs mere

FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ

FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S Indhold 4 \ 6 \ 8 \ 11 \ 12 \ 12 \ 14 \ 16 \ 18 \

Læs mere

142 UNIKKE BOLIGER VED VANDKANTEN. www.islandsbrygge30.dk ISLANDS BRYGGE 30

142 UNIKKE BOLIGER VED VANDKANTEN. www.islandsbrygge30.dk ISLANDS BRYGGE 30 ISLANDS BRYGGE 30 Udlejningstelefon 3910 3820 Mandag-fredag 9.00-15.00 info@islandsbrygge30.dk www.islandsbrygge30.dk 142 UNIKKE BOLIGER VED VANDKANTEN INDHOLD 4 BELIGGENHED 6 MILJØ 8 BYGNINGEN 12 LEJLIGHED

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN

Hedebygadekarréen. Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter i Hedebygadekarréen, Ydre Vesterbro, København Projekt nr. 2 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Hedebygadekarréen Tolv byøkologiske demonstrationsprojekter

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015

KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 KALUNDBORG SYGEHUS PROSPEKT 06. JULI 2015 PROJEKTETS PARTER Freja ejendomme A/S Codanhus Gl. Kongevej 60, 6. sal 1850 Frederiksberg C Tlf. 3373 0800 www.freja.biz HCM Arkitekter ApS/Par Kigkurren 8C,

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 1 Projekttemamøde vedrørende nye køkkener og badeværelser samt vand, varme, afl øb og el i boligen Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003

90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 90 ÅRS ALMENT BOLIGBYGGERI eksempler fra boligselskabets virksomhed 1913-2003 INDHOLD FORORD 5 AKB BOLIGBEBYGGELSER FRA 1913-2003: Frederiksholm karré 1, Kongens Enghave, København SV (1913) 6 Jagtvej

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere