Virtuel Byplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virtuel Byplanlægning"

Transkript

1 10 Virtuel Byplanlægning fremtiden er virtuel, visionær og billig Designprocessen for f.eks. arkitekter kan i fremtiden starte virtuelt, hvor alle ser de samme virtuelle billeder af bygninger og er i stand til at ændre på dem som en del af den kreative proces. Af Thomas B. Moeslund, Moritz Störring, Lars Bodum og Anette Nielsen Forestil dig at du står på en tom byggegrund. Denne byggegrund er din families fremtid. Her vil du bygge jeres nye hjem og her skal I tilbringe mange gode stunder sammen. Du tager dine særlige elektroniske briller på som du fik af ejendomsmægleren før I kørte ud til de udstykkede grunde. Gennem disse briller kan du nu se en 3D-model af jeres fremtidige hjem, placeret på grunden. Du kan gå rundt i huset og kommentere designet og materialerne som er visualiseret. Kommentarerne placeres på 3D-modellen og det hele sendes som tilbage til arkitekten, der kan rette modellen til. Senere kan den endelige model sendes via til de lokale planlægnings- og byggekontorer, der vurderer modellen i forhold til gældende byggeregulativer. Byggetilladelserne sendes via og byggeriet kan nu gå i gang. Når huset står færdigt kan du tjekke om byggeriet er udført som forventet, og endelig lagres modellen for at repræsentere huset i en stor offentlig 3Dkortdatabase. Virtual Reality i byplanlægningen I mange år har Virtual Reality (VR) været en dyr og uvedkommende teknologi for de fleste, og en teknologi man har forbundet med science fiction og cyberspace. Hovedparten af udviklingen inden for VR er da også kommet fra universiteterne, militæret og fra de få industrier, der har haft overskud til at investere i nye medier, særligt computerspilsbranchen, olie- og bilindustrien. De seneste år har VR dog for alvor bidt sig fast inden for arkitektur, byplanlægning og i den geografiske branche. Stigende efterspørgsel fra en mere og mere kompleks og digitaliseret verden har sammen med faldende hardwarepriser og lovende forskningsresultater været med til at drive udviklingen. Dermed er det ikke bare Figur 1: En laserscannet model over Aalborg med luftfoto draperet henover. Det visuelle udtryk bliver let udtværet når man kommer tæt på bygningerne. a) b) Figur 2: a) Ægte 3D-modeller visualiserer jordkloden som en ellipsoide. Flyver man nord om kloden lander man på et tidspunkt på udgangspositionen igen. b) 2½D modeller manipulerer en plan fl ade, så den kommer til at ligne Jordens krumning. Reelt vil man dog bevæge sig lige ud hele tiden og ikke komme tilbage til udgangspositionen.

2 11 muligheden for at håndtere vores fysiske verden, der forbedres, men udviklingen giver os også mulighed for at forstå dens kompleksitet. Følgerne kan blive mærkbare for os alle i fremtiden, for eksempel når den offentlige administration må ændres som følge af ny teknologi som i eksemplet ovenfor. Rene visualiseringer Inden for den geografiske branche anvendes VR i dag først og fremmest som et værktøj til at visualisere byen og dens forandringer, både for interesserede borgere men også for den professionelle arkitekt eller byplanlægger. Visualiseringerne kan blive til en interessant cocktail, der tillader arkitekter at eksperimentere konsekvensløst med virkeligheden i VR og dermed udvide begreberne for byplanlægning. De modeller, der anvendes i dag, baserer sig enten på 3D Computer-Aided Design (CAD) tegninger eller på de såkaldte 2½D modeller. CAD-modellerne resulterer i nøjagtige og visuelt veldesignede repræsentationer, der kan indeholde en vis mængde informationer om bygninger veje m.m. Eneste ulempe er, at visualiseringsprocessen ikke forløber særligt effektivt og kan derfor kun anvendes til at modellere et begrænset geografisk område. 2½D-modellerne består af en højdemodel draperet af et orthofoto (figur 1). 2½D-modellerne visualiserer laserscannede højdemodeller og luftfotos vældigt effektivt og oftest også globalt, men med et mindre godt visuelt resultat og også med begrænset mulighed for at tilknytte information til bygninger og andre landskabselementer. 2½D modellerne regnes ikke for ægte 3D, fordi modellerne kun kan indeholde én værdi for højden, dvs. at man ikke kan bevæge sig under en bro eller gennem en tunnel ligesom i den virkelige verden. Når man snakker rene visualiseringer findes der altså i dag gode muligheder for at lave modeller, der enten er nøjagtige eller globalt dækkende, men knap så gode muligheder, når det drejer Figur 3: Et skærmdump taget over Aalborg, udfra 3DGI s platform, Grifinor. Systemet er bygget til at kunne håndtere og visualisere store mængder oplysninger om byen. Automatisk objekt-generering Grifinor er skabt til dække store geografiske områder. Derfor vil det være omsonst manuelt at skulle tegne alle landskabets objekter op i et 3D CAD tegneprogram og derefter eksportere det ind i 3D landskabet, hvilket er den mest almindelige procedure i de fleste af nutidens 3D-modeller. Derfor er der i Grifinor anvendt automatisk generering af landskabets objekter. Ud fra laserscanninger og luftfotos kan man finde frem til landskabets elementer og automatisk genskabe dem som en virtuel model af virkeligheden. I byområderne er det først og fremmest husenes tagkonstruktioner, der er interessante at genskabe, således at bygninger kan modelleres. Veje, vegetation og lignende kan også konstrueres på denne måde. Hvert genskabt objekt tilknyttes deres rette geografiske positioner og deres attributter (vinduer, døre, ledninger, rør m.m.), som lagres i en database hvorfra de kan hentes frem til visualisering på en skærm. Grifinor Taget på en bygning rekonstrueres automatisk udfra laserscannede data. Kuglerne symboliserer en laserscannet måling foretaget med 1 meters mellemrum. De farvede fl ader er det resulterende estimat af tagkonstruktionens forskellige fl ader. Det færdige tag ekstrapoleres til sidst op i husets højde. kan genskabe 85% af Aalborgs bygninger fuldautomatisk (figur 3). For at få alle bygninger genskabt korrekt må der altså et vist element af manuelt arbejde til, i hvert fald indtil der engang bliver udført tættere laserscanninger over byen, der kan forbedre succesraten. På figur 3 symboliserer alle kuglerne en laserscannet måling foretaget med 1 meters mellemrum på en tagflade i Aalborg. Flader og kanter beregnes ud fra disse målinger og tagkonstruktionen rekonstrueres dermed automatisk. Tagkonstruktionen sammensættes med digitale oplysninger om husets udbredelse på jordoverfladen, husets footprint. Denne udbredelse ekstrapoleres op i husets højde, som er kendt fra laserscanningen.

3 12 Figur 4: En 2½D model fra Hammel Kommune, indeholdende information om nye grundudstykninger samt henvisninger til lokalområdet. Informationerne aktiveres ved hjælp af musen. sig om at håndtere 3D-data for at analysere, udvælge eller sammenstille dem. Multivariate modeller I den nærmeste fremtid forventes udviklingen af 3D-systemer at være nået dertil, hvor 3D-modellerne snarere er skabt til at håndtere, udvælge og analysere store datamængder tilknyttet byens elementer, frem for til ren visualisering. I dag ligger information om for eksempel ejerforhold, kloakker, vand- og el-ledninger, spredt rundt omkring i offentlige og private instanser. Disse data findes enten analogt, men efterhånden mest som digitaliseret 2D-information. Fordelene ved at konvertere dem til 3D er at, rør og ledningers placering vil kunne angives nøjagtigt i højden og under jordoverfladen, f.eks. i etagebyggeri og under en projektering. Eksempler på tilknyttet information til byen kan også være simuleringer af støj eller trafik, hvor konsekvenserne af for eksempel nye vejanlæg kan anslås samt demografiske analyser af befolkningen i et område. I princippet er det egentlig kun fantasien, der sætter grænser for, hvilken information der kan tilknyttes byens geografiske objekter. Helt overordnet kan man sige, at vi inden for den geografiske VR-branche bevæger os fra ren visualisering til en situation, hvor vi kan udvælge og sammensætte mangeartet information om byen, og hvor visualiseringen snarere bliver slutresultatet af Augmented Reality Modsat virtual reality, som er en 100% computer genereret verden, så er augmented reality (AR) en blanding af både den virkelige verden og en computergenereret. Fokus for AR er normalt på den virkelige verden som så er tilføjet noget computergrafi k. AR er en relativ ny disciplin, men har allerede fundet brug mange steder. F.eks. i Hollywoodfi lm, hvor mange af scenerne i specielt actionfi lm er tilføjet noget computergrafi k. Gode eksempler er dinosaurerne i Jurassic Park og Gollum i Ringenes Herre fi lmene. AR bruges også i sportsudsendelser, hvor TV-billederne ofte er tilføjet computergrafi k for at gøre det lettere for seerne at følge med f.eks. i fodbold, hvor der i forbindelse med frispark vises en cirkel med centrum i bolden. Radius af cirklen angiver, hvor langt væk modstanderne mindst skal være. Forskning inden for AR foregår på mange fronter, hvor ARTHUR-systemet blot er en retning. denne proces. Den type modeller kaldes multivariate modeller. Det er disse nyeste aspekter af udviklingen, som Videnscentret for 3D GeoInformation (3DGI) på arbejder med. Formålet med 3DGI er at opbygge en ny platform, Grifinor, der både kan visualisere samt håndtere store mængder af geografisk ægte 3D-information på et globalt niveau. Systemet er p.t. klar med en prototype over Aalborg By (figur 3). Demokratisering af data En multivariat visualisering har naturligvis stor interesse for arkitekter og for byggeindustrien, men også mange andre interessegrupper og private kan være interesserede i udvalgte datatyper. At anvende 2½-3D giver ikke mindst den store fordel, at visualiseringen er intuitivt tilgængelig for flere forskellige brugergrupper, fordi den ligner den virkelige verden så meget, at data lettere kan fortolkes. Dernæst kan i princippet alle få adgang til disse data, idet det er muligt at køre dem over internettet. Som borger kan man dermed sidde hjemme og følge med i en lokalplan, som politikere og planlæggere arbejder på (figur 4). Denne demokratisering ses fra de flestes hold som et velkomment indslag i et moderne samfund, mens det naturligvis også er muligt at begrænse adgangen til private eller økonomisk følsomme data. Arkitekter om det runde bord Inden for VR arbejdes der ikke bare med systemer, databaser og visualiseringer, men også med brugerens interaktion med data. Det er ARTHUR-projektet et godt eksempel på. ARTHUR står for Augmented Round Table for Architecture and Urban Planning, og er et fælleseuropæisk forsknings- og udviklingsprojekt, der i Danmark har deltagelse af Laboratoriet for Computer Vision og Medie Teknologi på (nabo til 3DGI). I dette projekt udvikles og testes interaktionen med bymodeller ved at følge to Figur 5. Placeholder objekt princip. arkitektfirmaer i deres normale arbejdsgang. Når arkitekter mødes for at diskutere et nyt design til en bygning eller et område foregår dette tit rundt om et stort bord. Her studerer de skitser eller tredimensionale skummodeller af den bygning eller bydel, som skal designes, og bruger hvad, der nu er for hånden til at markere placeringen af bygningerne og rummene i forhold til hinanden. Det er helt almindeligt, at den første idé til et område er vist ikke bare med skitser, men også med lightere og papirclips. ARTHUR-projektet gør det muligt, at designprocessen i fremtiden kan starte virtuelt, hvor alle arkitekterne har adgang til at se de samme virtuelle billeder af bygninger, der rent faktisk ligner bygninger, og hvor de alle sammen kan være med til at ændre på dem. Et nøglebegreb i denne forbindelse er de såkaldte placeholders objekter (PHO) (figur 5). Det er de objekter, man bruger til at markere placeringen af f.eks. en bygning eller en parkeringsplads dvs. alt det, man i dag markerer med lightere, blyanter og papirclips. For arkitekterne er princippet som det bruges i dag fint til at give et groft overblik over en simpel idé, men ved

4 13 Figur 6: To mødedeltagere under projekteringen af det nye gigantiske erhvervsbyggeri Swiss Re i London. Personen til venstre er i gang med at forandre formen af den røde bygning ved hjælp af pegepinden. Billedet viser det en tredje mødedeltager ser gennem sine specielle briller dvs. den virtuelle by model og de virkelige personer. Baggrundbillede: Den nu opførte bygning i London ses i midten. mere komplicerede projekter er der stor sandsynlighed for, at den enkelte arkitekt (eller kunde) har deres egen forestilling om, hvad lighteren præcis repræsenterer, hvilket hurtigt kan føre til misforståelser. For at undgå disse misforståelser og give kunden en bedre ide om bygningen laver man i dag ofte 3D-modeller af polystyreneskum, når man er længere fremme i designprocessen. Normalt er én model ikke nok, for når man først ser bygningen kommer der ofte nye idéer på bordet, og det kan tage en del modeller, før alt er på plads. Fremstillingen af plastmodellerne er desværre både tidskrævende og dyrt de skal simpelthen skæres ud af en skumblok. Grundtanken i ARTHUR er at man i stedet skal kunne se det færdige projekt virtuelt og samtidig let kunne ændre på det. Dermed vil behovet for en model, man kan holde i hånden være meget mindre, og mulighe- derne for at ændre og tænke nyt vil blive langt større. Verdener blandes I ARTHUR-systemet kan arkitekter som hidtil holde deres møder omkring et bord, men samtidig ved hjælp af placeholder-objekter kan de konstruere og ændre virtuelle 3D modeller. Mødets deltagere har et par særlige halv-gennemsigtige briller med en lille skærm foran hvert øje, så man ser det, der vises på skærmen, samtidigt med det der foregår i virkelighedens møderum (figur 6). Med almindelig virtual reality er hver mand i sin egen verden uden mulighed for kommunikation, men med ARTHUR kan man rent faktisk se, hvordan kollegerne reagerer på nye forslag eller på, at man f.eks. ødelægger en andens udkast. Det, at man ser både den virkelige verden (møderummet) og samtidig den virtuelle (bymodellen og dens ændringsforslag), kaldes Augmented Reality. ARTHUR-systemet visualiserer den virtuelle model i stereo, således at modellen opleves som en rumlig 3D-model med dybde. Stereoeffekten opnås ved at vise to lidt forskudte billeder på de to skærme foran øjnene således, at man får en dybdefornemmelse. Man kan bevæge sig rundt og se bygningsobjekterne fra forskellige synsvinkler, fordi systemet hele tiden ved, hvor mødedeltageren befinder sig og i hvilken retning, han kikker. Dette muliggøres med en såkaldt headtracker. Ud fra informationen fra head-trackeren, beregnes der hele tiden hvilke nye billeder, der skal vises i mødedeltagernes display for at skabe en 3D-model set fra den synsvinkel, mødedeltagerne har netop nu. Når brugeren ser på et PHO vil kamera monteret på brugeren (se figur 6) genkende dette PHO og på displayet erstatte PHO med det virtuelle object det er associeret til. I figur 5 vil man f.eks. se en guitarspiller hvergang man kigger på koppen. At flytte virtuelle objekter Når arkitekterne mødes og udvikler modellerne omkring et bord og ikke foran computeren, er det meget vigtigt, hvordan man kan kommunikere og interagere med systemet. Det filmer og aflæser, hvad der sker på bordet i den virkelige verden, og omdanner disse informationer til ændringer i den virtuelle model. I ARTHUR-systemet er der nu udviklet hele tre måder at vekselvirke på, som hverken kræver tastatur eller mus. En måde er at bruge en slags 3D-pegepind, hvormed man kan udvælge et virtuelt objekt og f.eks. forandre dets position eller størrelse. En anden måde er at bruge små brikker, der ligger på bordet (placeholder objekter). Disse kan bevæges lige som en mus, men ud

5 14 Computer Vision Computer Vision er computerens version af det menneskelige visuelle system, som omfatter menneskets evne til dels at se og dels at forstå det, der ses. Meget forskning har gennem årene ført til en god forståelse af, hvordan det menneskelige øje fungerer, men derimod ved ingen helt præcist, hvordan vi mennesker er i stand til at fortolke og forstå det, vi ser altså de processer, der foregår i hjernen. Det til trods har forskning inden for computer Vision ført til udvikling af mange teknikker, som kan gøre computeren i stand til selv af forstå det, den ser. Et simpelt men velkendt eksempel er fl askeautomater, som automatisk kan genkende f.eks. om den ølkasse, man præsenterer den for, er af mærket Carlsberg eller Albani. Der er mange måder, hvorpå en computer kan lave genkendelse ud fra billeder. Den kan f.eks. søge efter formen, mønstre, farver m.m. I ARTHURsystemet gennemsøges billedet for sammenhængende runde områder, der består af bestemte farver. Hvert fundet område bliver husket sammen med dets position i billedet. Efter hele billedet er søgt i gennem bliver objekterne genkendt efter deres farvekombination. Hvis der f.eks. er en rød, gul og grå cirkel i denne rækkefølge, så ved systemet, at det er objekt nummer et. Den gule cirkel bliver brugt som positionen af objektet, mens retningen er udregnet ud fra den linie, som skærer de over positionen har disse også en retning eller orientering, og der kan bruges mange objekter samtidigt. Endelig er en tredje måde at bruge håndbevægelser, hvor systemet skal genkende det antal fingre som en mødedeltager viser. Dette kan bruges til forskellige kommandoer i lighed med genveje i et tekstbehandlingssystem. Netop interaktionsmulighederne i ARTHUR er den del af projektet, som et er ansvarlig for. For at gøre det mest uforstyrrende for brugeren sker genkendelse af pegepind, håndbevægelser, og placeholder-objekter ved hjælp Kamerabillede, som bliver brugt for observering af pegepind (5DOF pointer), placeholder-objekter, og håndbevægelser (gesture). Kamerabilledet efter processering, hvor fi ngrene, placeholder objekt og pegepind er blevet genkendt. tre farvecirkler. Dette giver så 3 parametre, som kan bruges til at styre et virtuelt objekt med: af Computer Vision, dvs. ved, at ARTHUR-systemet tilføjes et antal kameraer, som holder øje med mødedeltagerne og automatisk fortolker, hvad de gør. Disse kameraer er dels monteret på brugerens briller og dels i loftet over mødebordet. Byplanlægning og fremtiden Både de nye bymodeller og de nye visualiserings- og interaktionsmuligheder, der er blevet mere fremtrædende de seneste år, byder på helt nye og meget anderledes muligheder end vi hidtil har set. Set i en overordnet sammenhæng er Grifinor den vandrette position, den lodrette position, samt orienteringen af objektet. og ARTHUR blot eksempler på mulighederne. VR-forskningen i sin helhed muliggør en lang række visualiserings-, samarbejds-, demokratiseringsog kommunikationsværktøjer, der kan være med til at udvikle vores byer og planlægningen af disse med respekt for menneskets kognitive muligheder og begrænsninger. VR-forskningens muligheder strækker sig desuden langt ind over andre områder som f.eks. lægevidenskab, sikkerheds- og katastrofeberedskab og meget andet. Og alt dette vel at mærke til en stadigt og drastisk faldende pris, sammenlignet med bare for få år siden. Om forfatterne Thomas B. Moeslund er ph.d., lektor, Tlf.: Moritz Störring er ph.d., lektor Begge er tilknyttet Computer Vision and Media Technology Laboratory, Lars Bodum er landinspektør, ph.d., lektor ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Tlf.: Anette Nielsen er cand. scient., ph.d.-studende ved Centre for 3D GeoInformation, Tlf.: Yderlige information: Augmented Reality: Augmented_reality Arthur: index_en.xml

3D visualisering af trafik omkring ny letbane

3D visualisering af trafik omkring ny letbane 3D visualisering af trafik omkring ny letbane Ole Munk Riberholt COWI A/S Indledning I foråret 2005 tog Københavns Amt initiativ til en udstilling om den mulige kommende letbane på Ring 3. Til udstillingen

Læs mere

Fremtidsscenarier. Eller hvorfor fremtiden handler om objekter. v/ Erik Kjems

Fremtidsscenarier. Eller hvorfor fremtiden handler om objekter. v/ Erik Kjems Fremtidsscenarier Eller hvorfor fremtiden handler om objekter v/ Indhold 3D objekter i byplanen Indhold Hvordan håndteres objekter Interaktion med objekter Objekters potentiale Hvad menes med objekter

Læs mere

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning:

KOMMUNIKATION TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: KOMMUNIKATION IT TEMA: GRAFISK DESIGN ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIE 1.1 ************ DANIEL KADIR KENNETH ************ Indledning: V i har i et teknologi/biologi/kemi projekt skulle lave et produkt, som kunne

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

dimensioner og menneskets bevidsthed

dimensioner og menneskets bevidsthed Prolog - de højere h dimensioner og menneskets bevidsthed Den 0-dimensionale 0 verden Din bevidsthed er begrænset til det punkt du står r i. Hvad der sker omkring dig er ubekendt. Oplevelsesverdenen er

Læs mere

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk

Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Synopsis Digital Identitet. Projektudvikling af www.virtualdating.dk Gruppe 14 Kasper Spaabæk, Allan Jonas, Trine Uldall, Jonna Bolette Degn Titel Digital Identitet. Formål Vi laver et datingsite (www.virtualdating.dk),

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 27. august 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING 3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING Velegnet til: Komplet målfast 3D model til brug for projektering As-built dokumentation Opmåling til facade- og bygningsrenovering Opmåling af broer m.m. i trafikerede

Læs mere

Design C Ergonomi. Morten Fabricius. - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i. 2. E k s e m p l e r. 3. F o r s l a g. 4.

Design C Ergonomi. Morten Fabricius. - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i. 2. E k s e m p l e r. 3. F o r s l a g. 4. Design C Ergonomi Morten Fabricius - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i 2. E k s e m p l e r 3. F o r s l a g 4. P r o d u k t 03-12- 2 0 1 2 Arbejd dig via informationssøgning frem til en

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

MicroStation 3D for begyndere

MicroStation 3D for begyndere MicroStation 3D for begyndere Indledning Indhold Indledning... 1 Terræn model... 2 FÅ VIST TERRÆN MODELLEN MED FLADER PÅ... 3 Drapere raster refererence over terrænet... 4 NU ER DU IGEN KLAR TIL AT FÅ

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop.

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop. Braintrust LABS er et konferencekoncept, som udruster deltagerne med nye værktøjer, som styrker deres evner til tværfagligt samarbejde og kommunikation. Ved at benytte Braintrust s Visual Lingua Franca-metode,

Læs mere

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer

Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer [ 11120 ] Fremtidens Danmark - at åbne punkter og bryde linjer MANIFEST Fremtidens Danmark opstår ikke på bar mark eller i et tomt byggefelt Fremtiden opstår indimellem alt det eksisterende, de bevaringsværdige

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere

DIGITALE DRIFTSMODELLER

DIGITALE DRIFTSMODELLER ØNSKET OM SUNDHED Sundhed kommer stadig til at fylde mere. Vi går længere og længere for det sunde liv og med smart teknologi bliver det både nemmere og mere målbart. CHARLOTTE DIGITALE DRIFTSMODELLER

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Valg af datamodel. Prototypen på DIS

Valg af datamodel. Prototypen på DIS Integreret bygningsprojektering med edb Af Karl Grau, Statens Byggeforskningsinstitut Statens Byggeforskningsinstitut har udviklet prototypen på et integreret edb-system til energi- og indeklimaberegninger.

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Frit efter Henning P, Ishøj

Frit efter Henning P, Ishøj Frit efter Henning P, Ishøj INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Start af Inventor.... 3 Opsætning:... 4 Oprette en tegning i Inventor:... 5 Gemme funktionen... 9 Åbne og starte på samme tegning:...

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold

Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Billeder og tegninger i Word 2007 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Indsætte billeder...2 Formater billedet...3 Layout...4 Beskære billedet...4 Størrelse...5 Streger/ramme...6 Billedeffekter...6 Skygge...7

Læs mere

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN

AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN AUGMENTED REALITY GØR TRYKSAGEN LEVENDE DEN GRAFISKE BRANCHE KOBLER TRYKTE OG DIGITALE MEDIER SAMMEN Augmented Reality giver tryksagen en ny dimension, og det kunne 2.800 marketing- og kommunikationschefer

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

KOMPENDIUM i Google SketchUp

KOMPENDIUM i Google SketchUp KOMPENDIUM i Google SketchUp UDVIKLINGSKURSUS Design og IT d. 21. maj 2008 ved arkitekter maa Cecilia Nilsson og Susanne Andersen fra SCAN arkitekter (www.scan-ark@mail.dk) Formålet med kurset er at give

Læs mere

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe

L Y S. TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe L Y S TurbinehalOlafur Eliason: The Weather Project 2003, Turbine Hall, Tate Modern, London (The Unilever Series) photo: Jens Ziehe Arkitektskolen Aarhus 25. februar 2010 program Onsdag den 25. februar

Læs mere

Arkitekter og ingeniører bygger bro med Revit

Arkitekter og ingeniører bygger bro med Revit 10 l cadmagasinet 39 Arkitekter og ingeniører bygger bro med Revit AF JACOB LANGE Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma var blandt de første herhjemme til at satse målrettet på Autodesk Revit til ingeniører.

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen

Øvelser 10. KlasseCenter Vesthimmerland Kaj Mikkelsen Indhold Bølgeegenskaber vha. simuleringsprogram... 2 Forsøg med lys gennem glas... 3 Lysets brydning i et tresidet prisme... 4 Forsøg med lysets farvespredning... 5 Forsøg med lys gennem linser... 6 Langsynet

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

SHARING DENMARK 00077

SHARING DENMARK 00077 00077 1. MANIFEST: THE POWER OF SHARING DANMARK KAN DELE! Danmark har en unik tradition for at fordele og dele goder og skabe fælles velfærd. Men Danmark er udfordret: Vores forbrug overstiger langt vores

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter - sidste rettelse: 10/06/2005 side 1 Indholdsfortegnelse Kort oversigt over dgn2osg... 3 Systemkrav... 3 Funktionalitet...4 Geometri...4 Materialer...

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Tegnedelen i Open- og LibreOffice

Tegnedelen i Open- og LibreOffice Tegnedelen i Open- og LibreOffice Lav en plakat med værktøjet og lær det grundlæggende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske?...4 Programmer og hjemmesider...4 Plakaten!...4 Indstillinger

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 konstruktion

NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools 2011 konstruktion NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM værktøjer

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

3D gør det lettere at få plads til installationerne

3D gør det lettere at få plads til installationerne Digitalt byggeri i den virkelige verden Der er blevet talt om digitalt byggeri i flere år, men for nogle virksomheder er det ikke blot blevet ved snakken. De er allerede i gang med at udforske, hvordan

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Lær talmængder med øjne, ører, hænder, krop

Lær talmængder med øjne, ører, hænder, krop Lær talmængder med øjne, ører, hænder, krop Denne materialekasse er blevet omhyggeligt designet til at hjælpe mindre børn med at takle udfordringerne ved at tælle og begynde at arbejde med tal. Det at

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne.

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Kort beskrivelse af forløbet 3D print Uddrag af evalueringen Torsted Skole 8. klasse Produktudvikling

Læs mere

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet

Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen. Syddansk Universitet * Trafikmodellering* Claus Michelsen & Jan Alexis Nielsen Syddansk Universitet * Inspireret af Swetz, F. & Hartzler, J. S. (eds) 1991, Yellow Traffic Lights, in Mathematical Modeling in the Secondary School

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY

FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY FORBRUGERTRENDS INDENFOR HOLDNING TIL BIL, MOBILITET OG MODERNE STORBY STATUSMARKØRER: FØR: Bil, hus, taske og tv IDAG: Tid, sundhed, motion, børn, fritid. 1. BILENS ROLLE 4 BILEN ER = MOBILITET OG BILPRODUCENTERNE

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

WHITEPAPER: ARCHICAD PILOT PROJEKT!

WHITEPAPER: ARCHICAD PILOT PROJEKT! WHITEPAPER: ARCHICAD PILOT PROJEKT August 2014 POLYFORM & BIM Equity 1.0 PROJEKT: BELLA KARRÉ 5 Dette whitepaper beskriver metode og workflow for design og projektering hos POLYFORM Arkitekter af Bella

Læs mere

Mathcad Survival Guide

Mathcad Survival Guide Mathcad Survival Guide Mathcad er en blanding mellem et tekstbehandlingsprogram (Word), et regneark (Ecel) og en grafisk CAS-lommeregner. Programmet er velegnet til matematikopgaver, fysikrapporter og

Læs mere

Lær at fritlægge billeder i Photoshop

Lær at fritlægge billeder i Photoshop Lær at fritlægge billeder i Photoshop Photoshop byder på uanede muligheder for billedmanipulation. Ved at fritlægge dele af et billede altså fjerne det, man ikke vil have med kan man bruge det fritlagte

Læs mere

Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s

Udvikling af konfigurerbar stålbrandport Ingvar. Michelsen a/s Produktkonfigurering i byggeriet Visuel konfiguration af bygningskomponenter Udvikling af porten Jørn Skauge og David Kjøller Arkitektskolen Aarhus Institut for A rkitektonisk Design www.aarch.dk Opbygning

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner i online-sikkerhed, dannelse og webetik Hjælper fagfolk og organisationer med at indtænke

Læs mere

NTI BIM Tools 2011 - installationer

NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools 2011 - installationer NTI BIM Tools er en meget omfattende samling hjælpeværktøjer henvendt til byggebranchen. NTI CADcenter har valgt at udgive en lang række af vores populære CAD- og BIM

Læs mere

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design 1 Indholdsfortegnelse Idéen bag logo 3 Idéen bag website 4 Farveversioner af logo 5 Webdesign 6 Videoen: 7 Visuelle tanker 7 Stil 7 Speciel effects 8 3D 8 Motion Design 9-10 2 Introduktion Hoved idéen

Læs mere

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger

Digital renovering. Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Digital renovering Forstå dit projekt bedre med 3D tegninger Med digitale byggeprocesser kan du genbruge viden, styre dine bygninger og formidle dine ideer nemmere til fx lejere. Den digitale vision Drømmen

Læs mere

Eksempler fra Dekorations kurset

Eksempler fra Dekorations kurset Che Bello Design Eksempler fra Dekorations kurset Hermed kan du se uddrag fra forskellige moduler på Dekorationskurset. Side1 Uddrag af: Modul 2 Dekorationskursus Velkommen til modul 2 i Bello Academy

Læs mere

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør,

Installation af verdens første automatiserede sterilcentral. v/poul Fuglsang, adm.direktør, Installation af verdens første automatiserede sterilcentral v/poul Fuglsang, adm.direktør, Hvem er Gibotech? Vi er en 26 år gammel virksomhed på ca. 25 mand beliggende i Højby syd for Odense kun ca. 1

Læs mere

Kunde: Østre Gasværk Teater. Opgavens art: Indvendig scanning af bygning. Formål: Kortlægning af scene- og publikumsområde. Aflevering: 3D CAD model.

Kunde: Østre Gasværk Teater. Opgavens art: Indvendig scanning af bygning. Formål: Kortlægning af scene- og publikumsområde. Aflevering: 3D CAD model. PROJEKT REFERENCE LISTE : Et lille udpluk af de mange forskellige Laser Scannings projekter Lodahl har været involveret i, siden introduktionen af laser-scanning i 2001 Østre Gasværk Teater. Indvendig

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere