Virtuel Byplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virtuel Byplanlægning"

Transkript

1 10 Virtuel Byplanlægning fremtiden er virtuel, visionær og billig Designprocessen for f.eks. arkitekter kan i fremtiden starte virtuelt, hvor alle ser de samme virtuelle billeder af bygninger og er i stand til at ændre på dem som en del af den kreative proces. Af Thomas B. Moeslund, Moritz Störring, Lars Bodum og Anette Nielsen Forestil dig at du står på en tom byggegrund. Denne byggegrund er din families fremtid. Her vil du bygge jeres nye hjem og her skal I tilbringe mange gode stunder sammen. Du tager dine særlige elektroniske briller på som du fik af ejendomsmægleren før I kørte ud til de udstykkede grunde. Gennem disse briller kan du nu se en 3D-model af jeres fremtidige hjem, placeret på grunden. Du kan gå rundt i huset og kommentere designet og materialerne som er visualiseret. Kommentarerne placeres på 3D-modellen og det hele sendes som tilbage til arkitekten, der kan rette modellen til. Senere kan den endelige model sendes via til de lokale planlægnings- og byggekontorer, der vurderer modellen i forhold til gældende byggeregulativer. Byggetilladelserne sendes via og byggeriet kan nu gå i gang. Når huset står færdigt kan du tjekke om byggeriet er udført som forventet, og endelig lagres modellen for at repræsentere huset i en stor offentlig 3Dkortdatabase. Virtual Reality i byplanlægningen I mange år har Virtual Reality (VR) været en dyr og uvedkommende teknologi for de fleste, og en teknologi man har forbundet med science fiction og cyberspace. Hovedparten af udviklingen inden for VR er da også kommet fra universiteterne, militæret og fra de få industrier, der har haft overskud til at investere i nye medier, særligt computerspilsbranchen, olie- og bilindustrien. De seneste år har VR dog for alvor bidt sig fast inden for arkitektur, byplanlægning og i den geografiske branche. Stigende efterspørgsel fra en mere og mere kompleks og digitaliseret verden har sammen med faldende hardwarepriser og lovende forskningsresultater været med til at drive udviklingen. Dermed er det ikke bare Figur 1: En laserscannet model over Aalborg med luftfoto draperet henover. Det visuelle udtryk bliver let udtværet når man kommer tæt på bygningerne. a) b) Figur 2: a) Ægte 3D-modeller visualiserer jordkloden som en ellipsoide. Flyver man nord om kloden lander man på et tidspunkt på udgangspositionen igen. b) 2½D modeller manipulerer en plan fl ade, så den kommer til at ligne Jordens krumning. Reelt vil man dog bevæge sig lige ud hele tiden og ikke komme tilbage til udgangspositionen.

2 11 muligheden for at håndtere vores fysiske verden, der forbedres, men udviklingen giver os også mulighed for at forstå dens kompleksitet. Følgerne kan blive mærkbare for os alle i fremtiden, for eksempel når den offentlige administration må ændres som følge af ny teknologi som i eksemplet ovenfor. Rene visualiseringer Inden for den geografiske branche anvendes VR i dag først og fremmest som et værktøj til at visualisere byen og dens forandringer, både for interesserede borgere men også for den professionelle arkitekt eller byplanlægger. Visualiseringerne kan blive til en interessant cocktail, der tillader arkitekter at eksperimentere konsekvensløst med virkeligheden i VR og dermed udvide begreberne for byplanlægning. De modeller, der anvendes i dag, baserer sig enten på 3D Computer-Aided Design (CAD) tegninger eller på de såkaldte 2½D modeller. CAD-modellerne resulterer i nøjagtige og visuelt veldesignede repræsentationer, der kan indeholde en vis mængde informationer om bygninger veje m.m. Eneste ulempe er, at visualiseringsprocessen ikke forløber særligt effektivt og kan derfor kun anvendes til at modellere et begrænset geografisk område. 2½D-modellerne består af en højdemodel draperet af et orthofoto (figur 1). 2½D-modellerne visualiserer laserscannede højdemodeller og luftfotos vældigt effektivt og oftest også globalt, men med et mindre godt visuelt resultat og også med begrænset mulighed for at tilknytte information til bygninger og andre landskabselementer. 2½D modellerne regnes ikke for ægte 3D, fordi modellerne kun kan indeholde én værdi for højden, dvs. at man ikke kan bevæge sig under en bro eller gennem en tunnel ligesom i den virkelige verden. Når man snakker rene visualiseringer findes der altså i dag gode muligheder for at lave modeller, der enten er nøjagtige eller globalt dækkende, men knap så gode muligheder, når det drejer Figur 3: Et skærmdump taget over Aalborg, udfra 3DGI s platform, Grifinor. Systemet er bygget til at kunne håndtere og visualisere store mængder oplysninger om byen. Automatisk objekt-generering Grifinor er skabt til dække store geografiske områder. Derfor vil det være omsonst manuelt at skulle tegne alle landskabets objekter op i et 3D CAD tegneprogram og derefter eksportere det ind i 3D landskabet, hvilket er den mest almindelige procedure i de fleste af nutidens 3D-modeller. Derfor er der i Grifinor anvendt automatisk generering af landskabets objekter. Ud fra laserscanninger og luftfotos kan man finde frem til landskabets elementer og automatisk genskabe dem som en virtuel model af virkeligheden. I byområderne er det først og fremmest husenes tagkonstruktioner, der er interessante at genskabe, således at bygninger kan modelleres. Veje, vegetation og lignende kan også konstrueres på denne måde. Hvert genskabt objekt tilknyttes deres rette geografiske positioner og deres attributter (vinduer, døre, ledninger, rør m.m.), som lagres i en database hvorfra de kan hentes frem til visualisering på en skærm. Grifinor Taget på en bygning rekonstrueres automatisk udfra laserscannede data. Kuglerne symboliserer en laserscannet måling foretaget med 1 meters mellemrum. De farvede fl ader er det resulterende estimat af tagkonstruktionens forskellige fl ader. Det færdige tag ekstrapoleres til sidst op i husets højde. kan genskabe 85% af Aalborgs bygninger fuldautomatisk (figur 3). For at få alle bygninger genskabt korrekt må der altså et vist element af manuelt arbejde til, i hvert fald indtil der engang bliver udført tættere laserscanninger over byen, der kan forbedre succesraten. På figur 3 symboliserer alle kuglerne en laserscannet måling foretaget med 1 meters mellemrum på en tagflade i Aalborg. Flader og kanter beregnes ud fra disse målinger og tagkonstruktionen rekonstrueres dermed automatisk. Tagkonstruktionen sammensættes med digitale oplysninger om husets udbredelse på jordoverfladen, husets footprint. Denne udbredelse ekstrapoleres op i husets højde, som er kendt fra laserscanningen.

3 12 Figur 4: En 2½D model fra Hammel Kommune, indeholdende information om nye grundudstykninger samt henvisninger til lokalområdet. Informationerne aktiveres ved hjælp af musen. sig om at håndtere 3D-data for at analysere, udvælge eller sammenstille dem. Multivariate modeller I den nærmeste fremtid forventes udviklingen af 3D-systemer at være nået dertil, hvor 3D-modellerne snarere er skabt til at håndtere, udvælge og analysere store datamængder tilknyttet byens elementer, frem for til ren visualisering. I dag ligger information om for eksempel ejerforhold, kloakker, vand- og el-ledninger, spredt rundt omkring i offentlige og private instanser. Disse data findes enten analogt, men efterhånden mest som digitaliseret 2D-information. Fordelene ved at konvertere dem til 3D er at, rør og ledningers placering vil kunne angives nøjagtigt i højden og under jordoverfladen, f.eks. i etagebyggeri og under en projektering. Eksempler på tilknyttet information til byen kan også være simuleringer af støj eller trafik, hvor konsekvenserne af for eksempel nye vejanlæg kan anslås samt demografiske analyser af befolkningen i et område. I princippet er det egentlig kun fantasien, der sætter grænser for, hvilken information der kan tilknyttes byens geografiske objekter. Helt overordnet kan man sige, at vi inden for den geografiske VR-branche bevæger os fra ren visualisering til en situation, hvor vi kan udvælge og sammensætte mangeartet information om byen, og hvor visualiseringen snarere bliver slutresultatet af Augmented Reality Modsat virtual reality, som er en 100% computer genereret verden, så er augmented reality (AR) en blanding af både den virkelige verden og en computergenereret. Fokus for AR er normalt på den virkelige verden som så er tilføjet noget computergrafi k. AR er en relativ ny disciplin, men har allerede fundet brug mange steder. F.eks. i Hollywoodfi lm, hvor mange af scenerne i specielt actionfi lm er tilføjet noget computergrafi k. Gode eksempler er dinosaurerne i Jurassic Park og Gollum i Ringenes Herre fi lmene. AR bruges også i sportsudsendelser, hvor TV-billederne ofte er tilføjet computergrafi k for at gøre det lettere for seerne at følge med f.eks. i fodbold, hvor der i forbindelse med frispark vises en cirkel med centrum i bolden. Radius af cirklen angiver, hvor langt væk modstanderne mindst skal være. Forskning inden for AR foregår på mange fronter, hvor ARTHUR-systemet blot er en retning. denne proces. Den type modeller kaldes multivariate modeller. Det er disse nyeste aspekter af udviklingen, som Videnscentret for 3D GeoInformation (3DGI) på arbejder med. Formålet med 3DGI er at opbygge en ny platform, Grifinor, der både kan visualisere samt håndtere store mængder af geografisk ægte 3D-information på et globalt niveau. Systemet er p.t. klar med en prototype over Aalborg By (figur 3). Demokratisering af data En multivariat visualisering har naturligvis stor interesse for arkitekter og for byggeindustrien, men også mange andre interessegrupper og private kan være interesserede i udvalgte datatyper. At anvende 2½-3D giver ikke mindst den store fordel, at visualiseringen er intuitivt tilgængelig for flere forskellige brugergrupper, fordi den ligner den virkelige verden så meget, at data lettere kan fortolkes. Dernæst kan i princippet alle få adgang til disse data, idet det er muligt at køre dem over internettet. Som borger kan man dermed sidde hjemme og følge med i en lokalplan, som politikere og planlæggere arbejder på (figur 4). Denne demokratisering ses fra de flestes hold som et velkomment indslag i et moderne samfund, mens det naturligvis også er muligt at begrænse adgangen til private eller økonomisk følsomme data. Arkitekter om det runde bord Inden for VR arbejdes der ikke bare med systemer, databaser og visualiseringer, men også med brugerens interaktion med data. Det er ARTHUR-projektet et godt eksempel på. ARTHUR står for Augmented Round Table for Architecture and Urban Planning, og er et fælleseuropæisk forsknings- og udviklingsprojekt, der i Danmark har deltagelse af Laboratoriet for Computer Vision og Medie Teknologi på (nabo til 3DGI). I dette projekt udvikles og testes interaktionen med bymodeller ved at følge to Figur 5. Placeholder objekt princip. arkitektfirmaer i deres normale arbejdsgang. Når arkitekter mødes for at diskutere et nyt design til en bygning eller et område foregår dette tit rundt om et stort bord. Her studerer de skitser eller tredimensionale skummodeller af den bygning eller bydel, som skal designes, og bruger hvad, der nu er for hånden til at markere placeringen af bygningerne og rummene i forhold til hinanden. Det er helt almindeligt, at den første idé til et område er vist ikke bare med skitser, men også med lightere og papirclips. ARTHUR-projektet gør det muligt, at designprocessen i fremtiden kan starte virtuelt, hvor alle arkitekterne har adgang til at se de samme virtuelle billeder af bygninger, der rent faktisk ligner bygninger, og hvor de alle sammen kan være med til at ændre på dem. Et nøglebegreb i denne forbindelse er de såkaldte placeholders objekter (PHO) (figur 5). Det er de objekter, man bruger til at markere placeringen af f.eks. en bygning eller en parkeringsplads dvs. alt det, man i dag markerer med lightere, blyanter og papirclips. For arkitekterne er princippet som det bruges i dag fint til at give et groft overblik over en simpel idé, men ved

4 13 Figur 6: To mødedeltagere under projekteringen af det nye gigantiske erhvervsbyggeri Swiss Re i London. Personen til venstre er i gang med at forandre formen af den røde bygning ved hjælp af pegepinden. Billedet viser det en tredje mødedeltager ser gennem sine specielle briller dvs. den virtuelle by model og de virkelige personer. Baggrundbillede: Den nu opførte bygning i London ses i midten. mere komplicerede projekter er der stor sandsynlighed for, at den enkelte arkitekt (eller kunde) har deres egen forestilling om, hvad lighteren præcis repræsenterer, hvilket hurtigt kan føre til misforståelser. For at undgå disse misforståelser og give kunden en bedre ide om bygningen laver man i dag ofte 3D-modeller af polystyreneskum, når man er længere fremme i designprocessen. Normalt er én model ikke nok, for når man først ser bygningen kommer der ofte nye idéer på bordet, og det kan tage en del modeller, før alt er på plads. Fremstillingen af plastmodellerne er desværre både tidskrævende og dyrt de skal simpelthen skæres ud af en skumblok. Grundtanken i ARTHUR er at man i stedet skal kunne se det færdige projekt virtuelt og samtidig let kunne ændre på det. Dermed vil behovet for en model, man kan holde i hånden være meget mindre, og mulighe- derne for at ændre og tænke nyt vil blive langt større. Verdener blandes I ARTHUR-systemet kan arkitekter som hidtil holde deres møder omkring et bord, men samtidig ved hjælp af placeholder-objekter kan de konstruere og ændre virtuelle 3D modeller. Mødets deltagere har et par særlige halv-gennemsigtige briller med en lille skærm foran hvert øje, så man ser det, der vises på skærmen, samtidigt med det der foregår i virkelighedens møderum (figur 6). Med almindelig virtual reality er hver mand i sin egen verden uden mulighed for kommunikation, men med ARTHUR kan man rent faktisk se, hvordan kollegerne reagerer på nye forslag eller på, at man f.eks. ødelægger en andens udkast. Det, at man ser både den virkelige verden (møderummet) og samtidig den virtuelle (bymodellen og dens ændringsforslag), kaldes Augmented Reality. ARTHUR-systemet visualiserer den virtuelle model i stereo, således at modellen opleves som en rumlig 3D-model med dybde. Stereoeffekten opnås ved at vise to lidt forskudte billeder på de to skærme foran øjnene således, at man får en dybdefornemmelse. Man kan bevæge sig rundt og se bygningsobjekterne fra forskellige synsvinkler, fordi systemet hele tiden ved, hvor mødedeltageren befinder sig og i hvilken retning, han kikker. Dette muliggøres med en såkaldt headtracker. Ud fra informationen fra head-trackeren, beregnes der hele tiden hvilke nye billeder, der skal vises i mødedeltagernes display for at skabe en 3D-model set fra den synsvinkel, mødedeltagerne har netop nu. Når brugeren ser på et PHO vil kamera monteret på brugeren (se figur 6) genkende dette PHO og på displayet erstatte PHO med det virtuelle object det er associeret til. I figur 5 vil man f.eks. se en guitarspiller hvergang man kigger på koppen. At flytte virtuelle objekter Når arkitekterne mødes og udvikler modellerne omkring et bord og ikke foran computeren, er det meget vigtigt, hvordan man kan kommunikere og interagere med systemet. Det filmer og aflæser, hvad der sker på bordet i den virkelige verden, og omdanner disse informationer til ændringer i den virtuelle model. I ARTHUR-systemet er der nu udviklet hele tre måder at vekselvirke på, som hverken kræver tastatur eller mus. En måde er at bruge en slags 3D-pegepind, hvormed man kan udvælge et virtuelt objekt og f.eks. forandre dets position eller størrelse. En anden måde er at bruge små brikker, der ligger på bordet (placeholder objekter). Disse kan bevæges lige som en mus, men ud

5 14 Computer Vision Computer Vision er computerens version af det menneskelige visuelle system, som omfatter menneskets evne til dels at se og dels at forstå det, der ses. Meget forskning har gennem årene ført til en god forståelse af, hvordan det menneskelige øje fungerer, men derimod ved ingen helt præcist, hvordan vi mennesker er i stand til at fortolke og forstå det, vi ser altså de processer, der foregår i hjernen. Det til trods har forskning inden for computer Vision ført til udvikling af mange teknikker, som kan gøre computeren i stand til selv af forstå det, den ser. Et simpelt men velkendt eksempel er fl askeautomater, som automatisk kan genkende f.eks. om den ølkasse, man præsenterer den for, er af mærket Carlsberg eller Albani. Der er mange måder, hvorpå en computer kan lave genkendelse ud fra billeder. Den kan f.eks. søge efter formen, mønstre, farver m.m. I ARTHURsystemet gennemsøges billedet for sammenhængende runde områder, der består af bestemte farver. Hvert fundet område bliver husket sammen med dets position i billedet. Efter hele billedet er søgt i gennem bliver objekterne genkendt efter deres farvekombination. Hvis der f.eks. er en rød, gul og grå cirkel i denne rækkefølge, så ved systemet, at det er objekt nummer et. Den gule cirkel bliver brugt som positionen af objektet, mens retningen er udregnet ud fra den linie, som skærer de over positionen har disse også en retning eller orientering, og der kan bruges mange objekter samtidigt. Endelig er en tredje måde at bruge håndbevægelser, hvor systemet skal genkende det antal fingre som en mødedeltager viser. Dette kan bruges til forskellige kommandoer i lighed med genveje i et tekstbehandlingssystem. Netop interaktionsmulighederne i ARTHUR er den del af projektet, som et er ansvarlig for. For at gøre det mest uforstyrrende for brugeren sker genkendelse af pegepind, håndbevægelser, og placeholder-objekter ved hjælp Kamerabillede, som bliver brugt for observering af pegepind (5DOF pointer), placeholder-objekter, og håndbevægelser (gesture). Kamerabilledet efter processering, hvor fi ngrene, placeholder objekt og pegepind er blevet genkendt. tre farvecirkler. Dette giver så 3 parametre, som kan bruges til at styre et virtuelt objekt med: af Computer Vision, dvs. ved, at ARTHUR-systemet tilføjes et antal kameraer, som holder øje med mødedeltagerne og automatisk fortolker, hvad de gør. Disse kameraer er dels monteret på brugerens briller og dels i loftet over mødebordet. Byplanlægning og fremtiden Både de nye bymodeller og de nye visualiserings- og interaktionsmuligheder, der er blevet mere fremtrædende de seneste år, byder på helt nye og meget anderledes muligheder end vi hidtil har set. Set i en overordnet sammenhæng er Grifinor den vandrette position, den lodrette position, samt orienteringen af objektet. og ARTHUR blot eksempler på mulighederne. VR-forskningen i sin helhed muliggør en lang række visualiserings-, samarbejds-, demokratiseringsog kommunikationsværktøjer, der kan være med til at udvikle vores byer og planlægningen af disse med respekt for menneskets kognitive muligheder og begrænsninger. VR-forskningens muligheder strækker sig desuden langt ind over andre områder som f.eks. lægevidenskab, sikkerheds- og katastrofeberedskab og meget andet. Og alt dette vel at mærke til en stadigt og drastisk faldende pris, sammenlignet med bare for få år siden. Om forfatterne Thomas B. Moeslund er ph.d., lektor, Tlf.: Moritz Störring er ph.d., lektor Begge er tilknyttet Computer Vision and Media Technology Laboratory, Lars Bodum er landinspektør, ph.d., lektor ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Tlf.: Anette Nielsen er cand. scient., ph.d.-studende ved Centre for 3D GeoInformation, Tlf.: Yderlige information: Augmented Reality: Augmented_reality Arthur: index_en.xml

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

Fremtidsscenarier. Eller hvorfor fremtiden handler om objekter. v/ Erik Kjems

Fremtidsscenarier. Eller hvorfor fremtiden handler om objekter. v/ Erik Kjems Fremtidsscenarier Eller hvorfor fremtiden handler om objekter v/ Indhold 3D objekter i byplanen Indhold Hvordan håndteres objekter Interaktion med objekter Objekters potentiale Hvad menes med objekter

Læs mere

3D visualisering af trafik omkring ny letbane

3D visualisering af trafik omkring ny letbane 3D visualisering af trafik omkring ny letbane Ole Munk Riberholt COWI A/S Indledning I foråret 2005 tog Københavns Amt initiativ til en udstilling om den mulige kommende letbane på Ring 3. Til udstillingen

Læs mere

ANALOG vs DIGITAL. figur 1: fotografi af en blyantsstreg. figur 2: en linje beskrevet som formel er omsat til pixels

ANALOG vs DIGITAL. figur 1: fotografi af en blyantsstreg. figur 2: en linje beskrevet som formel er omsat til pixels ANALOG vs DIGITAL Ordet digitalt bliver brugt ofte indenfor skitsering. Definitionen af digitalt er en elektronisk teknologi der genererer, gemmer, og processerer data ved at benytte to tilstande: positiv

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater

Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Trimmer vindue for Vegas Pro 8.0c giver velkendte resultater Gary Rebholz Tilbage i artiklen, opdagelse i Vegas Pro Trimmer Rude, fra marts 2008 Tech Tip kolonne, jeg dækkede Vegas Pro Trimmer vindue i

Læs mere

Beskæring af et billede med Vegas Pro

Beskæring af et billede med Vegas Pro Beskæring af et billede med Vegas Pro Gary Rebholz Event Pan / Crop værktøj, som du finder på alle video begivenhed i dit projekt giver dig masser af power til at justere udseendet af din video. Du har

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det?

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Et arbejdsrum har vel til alle tider været en form for installation, som kunne omkranse en undervisning? Et rum indeholder muligheder - f.eks. døre, som kan

Læs mere

Wordart Side 1 af 16

Wordart Side 1 af 16 Side 1 af 16 Side 2 af 16 WordArt er et system, hvor man kan lave mange spændende tekster. Billederne på side 1 er lavet med dette system. I det følgende vil du få mulighed for at lære dette system nærmere

Læs mere

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Gary Rebholz Du har sikkert allerede ved, at Sound Forge Pro software kan bruges til en imponerende række af audio opgaver. Alt fra

Læs mere

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata?

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Data på BIM-objekter Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor og i flere tilfælde større betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet. Hvilke overvejelser bør materialeproducenten

Læs mere

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

BIM I ANLÆG. BIM Aarhus. Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver BIM I ANLÆG BIM Aarhus Kipevu Oil Terminal, Mombasa, Kenya NETVÆRKSMØDE 20170601, THOMAS LUNDSGAARD Tilgangen til BIM Fag og grænseflader Brug og implementering Standarder og aktører Eksempler og perspektiver

Læs mere

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012

Prezi. Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Prezi Aldrig mere gammeldaws slideshows!? Version: December 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Prezi?...4 Hvordan finder jeg Prezi?...5 Skoletube og Prezi...5 Lav din første Prezi-præsentation...5 Indtast

Læs mere

Detaljering af BIM-objekter

Detaljering af BIM-objekter Detaljering af BIM-objekter BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset). Hvilke krav stiller

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden

3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Dette er den tredje af fem artikler under den fælles overskrift Studier på grundlag af programmet SKALAGENERATOREN (forfatter: Jørgen Erichsen) 3. Om skalamønstrene og den indfoldede orden Lad os begynde

Læs mere

i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER

i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER i3board MULTIBRUGER ANVENDELSE MED OP TIL 10 SIMULTANE BERØRINGSPUNKTER Sammenlignet med traditionelle whiteboards indeholder i3board

Læs mere

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009

Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune. Skitse juli 2009 Visualisering af potentielle vindmølleparker i Københavns Kommune Skitse juli 2009 Indhold Forord 2 Visualisering og landskabelig vurdering 2 Visualisering fra Kalveboderne syd 4 Visualisering fra Amager

Læs mere

Kapitel 10. Konklusion

Kapitel 10. Konklusion Kapitel 10 Konklusion Værktøjskassen skiftes ud Planlæggerne oplever i disse år et vigtigt skifte i typen af værktøjer, der er til rådighed for udarbejdelsen af bl.a. lokalplanerne. Udfordringen er i

Læs mere

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder!

Kom hurtigt i gang. med. FloorPlan 3D. FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Kom hurtigt i gang med FloorPlan 3D FloorPlan 3D er et program med mange anvendelsesmuligheder! Formålet med denne guide, er at give et overblik over de grundlæggende funktioner i FloorPlan 3D og at få

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

mobile løsninger og apps med omtanke

mobile løsninger og apps med omtanke mobile løsninger og apps med omtanke Alexandra Instituttet er eksperter i mobile løsninger. Vores kernekompetence er de avancerede, skæve, kreative, skræddersyede og forskningsbaserede løsninger. Vi hjælper

Læs mere

Om GolfWalk.com GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem www.webwalk.dk.

Om GolfWalk.com GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem www.webwalk.dk. www. - Den virtuelle golfbane på nettet Boldsen Industriel Design www. 3D interface af golfbanen Om GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem

Læs mere

METODEBESKRIVELSE, VISUALISERINGSFORSLAG 1, 2 & 3,

METODEBESKRIVELSE, VISUALISERINGSFORSLAG 1, 2 & 3, Bilag til miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 05.01.L05 og Forslag til Kommuneplantillæg 11 METODEBESKRIVELSE, VISUALISERINGSFORSLAG 1, 2 & 3, 0 ALTERNATIV SAMT SIMULERINGER FOR HAVVANDSSTIGNINGER

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter?

Hvad er BIM? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Hvad er BIM - Building Information Modelling egentligt, og hvordan kan man udnytte det i forbindelse med infrastrukturprojekter? Michael Jepsen Projektdirektør Sweco Danmark T&M Roads Project Management

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Second screen Målgruppe 8-10 klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Læringsmål Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab Eleven har viden

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Kan det tegnes, kan det laves

Kan det tegnes, kan det laves Kan det tegnes, kan det laves Der er ingen begrænsninger, hvis man vælger teknologien rapid prototyping til sine modeller og prototyper (se nederst fakta om teknologien). Men det betyder ikke, at modellen

Læs mere

1 of :09

1 of :09 Ifølge forskere er der ikke grund til at frygte en generation af ipad-børn, der kun sidder passivt og lader sig underholde. Både i daginstitutioner og i fritiden bruger børn i høj grad ipad'en som et lærerigt

Læs mere

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING 3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING Velegnet til: Komplet målfast 3D model til brug for projektering As-built dokumentation Opmåling til facade- og bygningsrenovering Opmåling af broer m.m. i trafikerede

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Design C Ergonomi. Morten Fabricius. - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i. 2. E k s e m p l e r. 3. F o r s l a g. 4.

Design C Ergonomi. Morten Fabricius. - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i. 2. E k s e m p l e r. 3. F o r s l a g. 4. Design C Ergonomi Morten Fabricius - Fleksibel computer mus. 1. O m e r g o n o m i 2. E k s e m p l e r 3. F o r s l a g 4. P r o d u k t 03-12- 2 0 1 2 Arbejd dig via informationssøgning frem til en

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

MOBILE LØSNINGER OG APPS MED OMTANKE

MOBILE LØSNINGER OG APPS MED OMTANKE MOBILE LØSNINGER OG APPS MED OMTANKE Vi er eksperter i mobile løsninger. Vores kernekompetence er de avancerede, skæve, kreative, skræddersyede og forskningsbaserede løsninger. Vi hjælper dig med at vælge

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata

Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata Hjælp Fælles Indberetningsportal for Geodata 1. Indledning Denne hjælpefil beskriver applikationens formål, dens opbygning samt, hvordan man indberetter en fejl/mangel/ajorføringsdata. Den Fælles IndberetningsPortal

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM

DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM DET PÆDAGOGISKE LABORATORIUM Børn, kultur, teknologi, pædagogik v. Klaus Thestrup, ph.d.-stipendiat v. Institut for Informations- og Medievidenskab og Ole Caprani, lektor v. Datalogisk Institut, Århus

Læs mere

Intro til Windows Live Movie Maker

Intro til Windows Live Movie Maker Intro til Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker er efterfølgeren til Windows Movie Maker. I denne version er der blevet tilføjet slideshow-funktion, altså en funktion hvor du kan lave et lysbilledshow

Læs mere

SPEJLBILLEDER. Identiteter og relationer på Skive Station. Indhold

SPEJLBILLEDER. Identiteter og relationer på Skive Station. Indhold SPEJLBILLEDER Identiteter og relationer på Skive Station Indhold 1. vision 2. visualiseringer 3. interaktion 4. spejlsalen 5. related work 6. økonomisk bæredygtighed 7. involvering 8. nytænkning 9. specifikationer

Læs mere

DIALOG MED BRUGERE!

DIALOG MED BRUGERE! ------------------------------------------------------------------------------------------ den 21. juni 2007 på Det Kongelige Bibliotek ved: Rune Nielsen Arkitekt MAA, Partner Kollision http://www.kollision.dk

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter.

Coloris. Programmet fungere på den måde at man vælger det billede man ønsker at arbejde med ved at klikke på det under menupunktet Projekter. Under dette afsnit kan du lære at kende og benytte de mest nødvendige værktøjer til farvesætnings programmet Coloris. Skærmbilledet for Coloris ser således ud når du åbner for programmet (billedet kan

Læs mere

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Sphero. http://via.mitcfu.dk/99872760

Pædagogisk vejledning til. Materialesæt. Sphero. http://via.mitcfu.dk/99872760 Pædagogisk vejledning til Materialesæt Sphero http://via.mitcfu.dk/99872760 Pædagogisk vejledning til materialesættet Sphero Materialesættet kan lånes hos VIA Center for Undervisningsmidler og evt. hos

Læs mere

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss

Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003. Jonas Christiansen Voss Introduktion til CD ere og Arkivdeling Gammel Dok - September-oktober 2003 Jonas Christiansen Voss 2. marts 2004 Indhold 1 CD ere 2 1.1 Brænde dokumenter til CD....................... 2 1.2 Disk Copy.................................

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv.

Websitet handler om websitet i sin helhed, dvs. hvor mange besøgende du har i alt osv. Statistikmodulet. Statistikmodulet er et grundlæggende værktøj til at forstå og analysere trafikken på dit website, og det kan du benytte til mange ting, lige fra at se hvor mange besøgende du har, til

Læs mere

DRs koncertsal En rødglødende meteorit i ødemarken

DRs koncertsal En rødglødende meteorit i ødemarken DRs koncertsal En rødglødende meteorit i ødemarken Byens Netværk arrangement 04.03.08. Tekst og foto: Christina Bennetzen På vores 3. besøg til DRs koncertsal får vi for første gang mulighed for at betræde

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Opgave 1 - Komposition og mellemrum Opgave 1 tager udgangspunkt i de tre ting, som du har medbragt. Du skal betragte, arrangere og tegne tingene.

Opgave 1 - Komposition og mellemrum Opgave 1 tager udgangspunkt i de tre ting, som du har medbragt. Du skal betragte, arrangere og tegne tingene. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Arkitektskolen Opgave 1 Optagelsesprøve til arkitektuddannelsen 2017 Lørdag den 20. maj kl. 9 12 Velkommen til optagelsesprøven

Læs mere

dimensioner og menneskets bevidsthed

dimensioner og menneskets bevidsthed Prolog - de højere h dimensioner og menneskets bevidsthed Den 0-dimensionale 0 verden Din bevidsthed er begrænset til det punkt du står r i. Hvad der sker omkring dig er ubekendt. Oplevelsesverdenen er

Læs mere

UDVIDELSE AF RØNNE HAVN VISUALISERINGSRAPPORT

UDVIDELSE AF RØNNE HAVN VISUALISERINGSRAPPORT UDVIDELSE AF RØNNE HAVN VISUALISERINGSRAPPORT 6. oktober 2016 Denne visualiseringsrapport er udført som bilag til VVM for udvidelse af Rønne Havn 2016. I rapporten redegøres for processen med at finde

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

Hukommelsesspil. Introduktion. Scratch

Hukommelsesspil. Introduktion. Scratch Scratch 2 Hukommelsesspil All Code Clubs must be registered. By registering your club we can measure our impact, and we can continue to provide free resources that help children learn to code. You can

Læs mere

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed

PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS102: Den menneskelige faktor og patientsikkerhed (1 time) Dette modul er en introduktion til emnet "menneskelige faktorer": Hvordan indarbejdes viden om menneskelig

Læs mere

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen

Programmering 19/03-2012 ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM. Projektbeskrivelse. Programmering. Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Projektbeskrivelse Programmering Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen 19-03-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Problemobservation.... 4 2.1 Egen erfaring... 4 3. Problemformulering...

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM)

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet, Sep 2006. Lars Petersen og Erik Lægsgaard Indledning Denne note skal tjene som en kort introduktion

Læs mere

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 10. juni Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 10. juni Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 10. juni 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

Sådan laver du en animationsfilm

Sådan laver du en animationsfilm Sådan laver du en animationsfilm i Animtoon Først skal du åbne Animtoon. I start menuen trykker du på Film Værkstedetikonet, som er billedet af et ben der går, se figur 1. Figur 1: Film Værkstedetikonet.

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Alle vandrette linjer, der er vinkelrette med synslinjen, er parallelle med horisonten.

Alle vandrette linjer, der er vinkelrette med synslinjen, er parallelle med horisonten. Perspektiv tegning Hjælp til perspektivtegning. Illustrationerne er købt fra Perspektivtegning - Matematik i Billedkunst, billedkunst i matematik. - en kopimappe som er lavet af Jørgen Skourup og Ole Stærkjær.

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Jamen vi har det da meget godt! Ja men er det godt nok? ANSVAR GLÆDE STOLTHED

Jamen vi har det da meget godt! Ja men er det godt nok? ANSVAR GLÆDE STOLTHED LANDsBYsLAND I velfærdssamfundets beruselse har ligegyldigheden fået et fast greb om den danske befolkning, alt imens klima-, infrastruktur- og forandringsudfordringerne står for døren. Det er i dag normen

Læs mere

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ?

Image size: 7,94 cm x 25,4 cm BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Utzon Center - Aalborg BYGHERRERÅDGIVNING IT i byggeriet Kristian Birch Pedersen BYGHERRERÅDGIVNING IT I BYGGERIET - HVAD GÅR DET UD PÅ? Rambølls definition: Formålet med

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

Kvalitetssikring af visualiseringer af Møllebro boligkvarter

Kvalitetssikring af visualiseringer af Møllebro boligkvarter Kvalitetssikring af visualiseringer af Møllebro boligkvarter Kvalitetssikring er udført af Niras A/S ved gol@niras.dk 28.01.2016 på baggrund af materiale fra Mangor og Nagel af 16.01.2016 Kvalitetssikring

Læs mere

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017

Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Vejledning til Geokoderen.dk 16. JANUAR 2017 Indhold Fremsøgning af ejendom... 2 Hvad betyder farven på bygningspolygonen og på BBR-punktet... 2 Forklaring af lister og BBR-ikoner... 5 Sådan gemmer du

Læs mere

Tryksagen er blevet levende!

Tryksagen er blevet levende! TRYKSAGEN 2.0 Tryksagen er blevet levende! I denne tryksag vil vi gerne vise, hvad Augmented Reality (AR) er. AR er en teknologi, der gør det muligt at lægge et computerskabt lag oven på den fysiske virkelighed,

Læs mere

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14

Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Årsplan for billedkunst i 3. klasse 2013/14 Formålet med faget billedkunst bliver her beskrevet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere,

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter

Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter Brugervejledning for Microstation til OpenSceneGraph konverter - sidste rettelse: 10/06/2005 side 1 Indholdsfortegnelse Kort oversigt over dgn2osg... 3 Systemkrav... 3 Funktionalitet...4 Geometri...4 Materialer...

Læs mere

RTG Frederick Ertel

RTG Frederick Ertel Park robotten Robot Kom/it afsluttende opgave. Valg af opgave og retning Jeg valgte at arbejde med udemiljø. Derefter valgte jeg at arbejde med automatisering og kampagne ved at designe en robot, der både

Læs mere

Lysets farve måles i Kelvin efter en skala nogenlunde som vist på nedenstående planche, hvor forskellige lysforhold er indikeret.

Lysets farve måles i Kelvin efter en skala nogenlunde som vist på nedenstående planche, hvor forskellige lysforhold er indikeret. Hvidbalance Noter til Kibæk Fotoklub den 1/2 2017 Af Jørgen D. Vestergaard Et (ikke-selvlysende) objekt har den farve, som det lys det reflekterer. Det betyder dermed at objektets farve er afhængig af

Læs mere

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet.

BILLEDANALYSE FAKTA Kunstneren Billedet FORM 1. Billedbeskrivelse Hvilken slags billede er det. Figurativt/Abstrakt Hvad er der på billedet. BILLEDANALYSE FAKTA Det allerførste du skal gøre, er finde ud af fakta om billedet. Kunstneren - Hvad hedder kunstneren? - Hvornår levede hun? - Fra hvilket land stammer hun? Billedet - Hvad er billedets

Læs mere

HCI (Human Computer Interaction)

HCI (Human Computer Interaction) HCI (Human Computer Interaction) HCI står for Human Computer Interaction, hvilket vil sige samspillet mellem computer og bruger. Det er en tankegang om at computeren skal være brugervenlig overfor den

Læs mere

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne

Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Windows 8 en ny undervisnings udfordring ved. John R. H. Rask LollandBibliotekerne Er vores undervisningsaktiviteter en sekundær sag? diskussionsoplæg Windows 8 & Læring De næste 40 minutter 3 indspark

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

Den skjulte nøgle. Før man spiller første gang, sættes de 12 stickers tilfældigt på de to terninger.

Den skjulte nøgle. Før man spiller første gang, sættes de 12 stickers tilfældigt på de to terninger. Den skjulte nøgle 3-6 spillere i alderen 5-99 Spilletid: 15-20 minutter Igennem tiden har det søde lille spøgelse Leopold hjemsøgt The Thousand Treasures Castle og kender alle dens kringelkroge og gemmesteder.

Læs mere

Interaktiv filmanalyse

Interaktiv filmanalyse Interaktiv filmanalyse Analyse af levende billeder med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser

Læs mere

SÅDAN TEGNER DU DIT BUDSKAB - Skil dig ud og få flere kunder WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS

SÅDAN TEGNER DU DIT BUDSKAB - Skil dig ud og få flere kunder WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS WORKBOOK TIL MIT TEGNETRÆNING VIDEO KURSUS VELKOMMEN ER DU KLAR TIL AT LÆRE AT TEGNE DIT BUDSKAB? HUSK mine 5 gode råd START I DET SMÅ SNYD NU LIDT TRO PÅ DINE EVNER SÆT EKSTRA TID AF FIND 3 FAVORITTER

Læs mere

Infographic Klasse arbejdsmiljø

Infographic Klasse arbejdsmiljø Infographic Klasse arbejdsmiljø Skitse af vores tidlige design Rapport af : 1/7 Målgruppen Målgruppen for vores infographic er generelt eleverne som der går på ZBC i Vordingborg, dog skal det ikke undlades

Læs mere

Guide til din computer

Guide til din computer Guide til din computer Computerens anatomi forklaret på et nemt niveau Produkt fremstillet af Nicolas Corydon Petersen, & fra Roskilde Tekniske Gymnasium, kommunikation & IT, år 2014 klasse 1.2 12-03-2014.

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere