Grammatikøvelser af Finn Dalum-Larsen. Tillægsord 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grammatikøvelser af Finn Dalum-Larsen. Tillægsord 1"

Transkript

1 Hvordan definerer du et tillægsord? Tillægsord 1 Find tillægsord fra spalte 1. i diktatlisten og bøj dem i skemaet: 1 Absolut 2 absorberer 3 abstrakt 4 adjektiv tillægsord 5 adresse 6 adskiller 7 adskillige 8 adspredt 9 adverbium biord 10 aerobic 11afbrudte 12 affald 13afgjort 14 afgørende 15 afvigende 16 aggressiv 17agitation 18 akkurat 19 alderstrin 20 alliancer 21 alligevel 22 almindelig 23 alternativ 24 alvor Find fejlene (10): Menneskene var alvorligerer end de plejede på en ambitøs måde. Soldaterne famlede med deres ammunition alt var anderledes. Hele dagen gik i et andet tembo, luften var fyldt med angst uden andledning. Mange havde anlæg for sengevædning. Der var rygter om en anmælder, der kunne anmode om luftstøtte, Deres ansigtsudtryk var udtrygsløse. Situationen var svær at anskueliggører for de ansvarsløse og antikke chæfer. De anvender ikke de gamle metode, der blev anvendt før. Undersøg udsagnsord for tid og korrekt bøjning især ord med r til slut. 2) Undersøg navneord for ental og flertal, er der den rette endelse? 3) Undersøg forholdsord fx bruges ad/af korrekt? Find tillægsord i stykket og bøj dem herunder (16): 1

2 Hvordan definerer du et tillægsord? Et ord der fortæller noget om et navneord. Retteark til Tillægsord 1 Find tillægsord fra spalte 1. i diktatlisten og bøj dem: 1 Absolut adj - ubøjelig 2 absorberer 3 abstrakt adj mere abstrakt, mest abstrakt 4 adjektiv tillægsord 5 adresse 6 adskiller 7 adskillige adj. ubøjelig 8 adspredt adj. mere adspredt, mest adspredt 9 adverbium biord 10 aerobic 11afbrudte 12 affald 13afgjort 14 afgørende 15 afvigende 16 aggressiv adj - mere agressiv, mest agressiv 17agitation 18 akkurat adj. ubøjelig 19 alderstrin 20 alliancer 21 alligevel 22 almindelig adj. mere almindelig, mest almindelig 23 alternativ 24 alvor Find fejl: Menneskene var alvorligerer, end de plejede på en ambitiøs måde. Soldaterne famlede med deres ammunition, alt var anderledes. Hele dagen gik i et andet tempo, luften var fyldt med angst uden anledning. Mange havde anlæg for sengevædning. Der var rygter om en anmelder, der kunne anmode om luftstøtte. Deres ansigtsudtryk var udtryksløse. Situationen var svær at anskueliggøre for de ansvarsløse og antikke chefer. De anvender ikke de gamle metoder, der blev anvendt før. 10 fejl Find tillægsord i stykket og bøj dem herunder: Alvorlig mere alvorlig/alvorligere mest alvorlig/alvorligst ambitiøs mere mest andet ubøjelig svær sværere sværest udtryksløs mere mest ansvarløs mere mest antik mere mest gamle ældre ældst anderledes mere mest Absolut ubøjelig abstrakt mere mest adskillige ubøjelig adspredt mere mest agressiv mere mest almindelig mere mest afgørende mere mest 2

3 16 tillægsord Tillægsord 2 Find tillægsord i teksten og bøj i skemaet. Find fejl i teksten Reklamer er pr defenition subjegtiv forbrugeroplysning. Det ligger heri, at der pr. definition er tale om en subjektiv fremstilling. Puplikum skal helst få det indtryk af reklamen, at man gør det mest fornuftige valg ved at vælge netop den varer eller serviceydelse, som der reklameres for, og at det for en sikkerheds skyld er bedst at købe eller bestille den snarest muligt. Af samme grund nævnes følgende hypotestiske muligheder ikke i reklamer: At forbrugeren eventuelt ikke har brug for produktet eller serviseydelsen At forbrugeren eventuelt ikke har råd At der eventuelt findes andre produkter på markedet, hvis pris-kvalitets-forhold er (mindst) lige så atraktive At der (eventuelt) snart kommer et nyt produkt eller en ny serviceydelse på markedet, der vil gøre det, der tilbydes, relativt forældet At der (eventuelt) er udsikt til, at priserne på det pågældende vil falde i nærmeste fremtid Negative og/eller betænkelige forhold forbundet med varens produktion eller forbrug nævnes konsekvænt ikke (potentielt vandannende, helbredsskadelighed, fremstilling under uetiske vilkår etc.) 1 1 P:\reklamer\Reklame - Wikipedia, den frie encyklopædi.mht 3

4 Retteark til Tillægsord 2 Find mindst 13 tillægsord i teksten og bøj i skemaet. Find 9 fejl i teksten Reklamer er pr definition subjektiv forbrugeroplysning. Det ligger heri, at der pr. definition er tale om en subjektiv fremstilling. Publikum skal helst få det indtryk af reklamen, at man gør det mest fornuftige valg ved at vælge netop den vare eller serviceydelse, som der reklameres for, og at det for en sikkerheds skyld er bedst at købe eller bestille den snarest muligt. Af samme grund nævnes følgende hypotetiske muligheder ikke i reklamer: At forbrugeren eventuelt ikke har brug for produktet eller serviceydelsen At forbrugeren eventuelt ikke har råd At der eventuelt findes andre produkter på markedet, hvis pris-kvalitets-forhold er (mindst) lige så attraktive At der (eventuelt) snart kommer et nyt produkt eller en ny serviceydelse på markedet, der vil gøre det, der tilbydes, relativt forældet At der (eventuelt) er udsigt til, at priserne på det pågældende vil falde i nærmeste fremtid Negative og/eller betænkelige forhold forbundet med varens produktion eller forbrug nævnes konsekvent ikke (potentielt vandannende, helbredsskadelighed, fremstilling under uetiske vilkår etc.) 2 subjektiv mere mest fornuftige mere mest snarest - ubøjelig attraktive mere mest forældet mere mest negative mere mest betænkelige mere mest nær nærmere nærmest god bedre bedst ny(t) nyere nyest lille mindre mindst pågældende - ubøjelig uetisk(e) mere mest 2 P:\reklamer\Reklame - Wikipedia, den frie encyklopædi.mht 4

5 Hvad er et biord? Biord 1 Læs den nedenstående tekst og find biordene indsæt dem i skemaet nedenunder. Hvert biord skrives kun en gang, selvom det optræder flere gange i teksten. Biord findes ved udelukkelsesmetoden. Find navneord, udsagnsord, stedord, tillægsord, bindeord, forholdsord, resten er nok biord. Se om de fortæller noget om:, og, så er det biord. (16 biord) Læs teksten og find og ret fejlene (16): En nomineret artikel skal altid opfylde kriterierne for fremragende artikler. En fremragende artikel repræsentere de bedste artikler og er skrevet udførligt af professionel standard i sprog, indhold og præsentation. Foruden at overholde stilmanualen opfylder artiklen snart følgene krav: 1.Den er velskrevet, fyldestgørene, saglig, neutral og stabil. (a) "Velskrevet" betyder at teksten er meget engageret, ofte glimrende og af nok så profesionel standart. (b) "Fyldestgørende" betyder, at artiklen næsten ikke udelader centrale kendsgerninger eller detaljer. (c) "Saglig" betyder, at synspunkter er verificerbarer med sandsynligvis pålidelige kilder og nøjagtigt repræsentere det samlede materiale af offentliggjort viden. Påstande er støttet af udtrykelige beviser og eksterne henvisninger, hvilket her indbefatter et afsnit med kildehenvisninger, supleret med noter i teksten, når det måske er relevant (med mindre emnet snarest er strængt faktuelt), enten fodnoter[1] eller Harvardreferæncer (Jensen 2007, s. 456), hvor det er altid passende. (d) "Neutral" betyder, at artiklen præsentere påstande fra et klart neutralt synspunkt, og at den er ukontroverciel. (e) "Stabil" betyder straks, at artiklen ikke er genstand for i gang værende redigeringskrige, og at indholdet aldrig ændre sig betydeligt fra dag til dag, bortset fra ændringer gerne i forbindelse med processen til fremragene artikkel

6 Retteark til biord 1 Hvad er et biord? Et biord er et ord, der fortæller noget om et udsagnsord, et tillægsord og et andet biord. Læs den nedenstående tekst og find biordene indsæt dem i skemaet nedenunder. Hvert biord skrives kun en gang, selvom det optræder flere gange i teksten. Biord findes ved udelukkelsesmetoden. Find navneord, udsagnsord, stedord, tillægsord, bindeord, forholdsord, resten er nok biord. Se om de fortæller noget om: udsagnsord, tillægsord og biord, så er det biord. altid næsten straks udførligt sandsynligvis aldrig ofte snarest snart meget måske gerne nok her så klart Læs teksten og find og ret fejlene: En nomineret artikel skal altid opfylde kriterierne for fremragende artikler. En fremragende artikel repræsenterer de bedste artikler og er skrevet udførligt af professionel standard i sprog, indhold og præsentation. Foruden at overholde stilmanualen opfylder artiklen snart følgende krav: 1.Den er velskrevet, fyldestgørende, saglig, neutral og stabil. (a) "Velskrevet" betyder at teksten er meget engageret, ofte glimrende og af nok så professionel standard. (b) "Fyldestgørende" betyder, at artiklen næsten ikke udelader centrale kendsgerninger eller detaljer. (c) "Saglig" betyder, at synspunkter er verificerbare med sandsynligvis pålidelige kilder og nøjagtigt repræsenterer det samlede materiale af offentliggjort viden. Påstande er støttet af udtrykkelige beviser og eksterne henvisninger, hvilket her indbefatter et afsnit med kildehenvisninger, suppleret med noter i teksten, når det måske er relevant (med mindre emnet snarest er strengt faktuelt), enten fodnoter[1] eller Harvardreferencer (Jensen 2007, s. 456), hvor det er altid passende. (d) "Neutral" betyder, at artiklen præsenterer påstande fra et klart neutralt synspunkt, og at den er ukontroversiel. (e) "Stabil" betyder straks, at artiklen ikke er genstand for igangværende redigeringskrige, og at indholdet aldrig ændrer sig betydeligt fra dag til dag, bortset fra ændringer gerne i forbindelse med processen til fremragende artikel. 4 De fleste biord var ikke med i den oprindelige tekst. 4 6

7 Biord 2 Sværhedsgrad: A - find alle - ret alle fejl (34). Sværhedsgrad B: - find 10 biord - find 10 fejl (24). Sværhedsgrad C: Find 5 biord - find 5 fejl (14). Hvad er et biord? Hvis ordet fortæller noget om:, og, så er det biord. (3 point) Biord findes ved udelukkelsesmetoden. Hvad er det? (1 point) Læs den nedenstående tekst og find biordene indsæt dem i skemaet nedenunder (15 biord). Samme biord skrives kun en gang. Læs teksten og find og ret fejlene (15 fejl): En enærgisk engelsk løjdnant var engang i pengeforlajenhed. Han besluttede derfor hurtigt at prøve at få en af sine adskellige sucesfulde venner til at låne ham nogle penge. Han tænkte snart, at en gammel skolekammerrat, som var fabrikant og en meget rig mand, måske ville hjælpe ham. Da han kom ind i fabrikantens private kontor, blev han straks genkændt af sin gamle skolekammerat, som venligt bad ham sætte sig ned. Efter at de hade talt lidt sammen om deres skoledage, og hvad der var sket siden da, sagde løjtnanten:»jeg er kommet for at bede dig intrængende om at låne mig halvtres pund. Jeg vil give dig et skriftligt bevis for lånet og håber innerligt at kunne betale pengene tilbage inden længe.«imidlertid gik fabrikanten aggræsivt hen til sit pengeskab, tog pengene og lage dem i løjdnantens hånd.»mange tak!«sagde denne, idet han satte sig ved bordet og tog en pen;»nu vil jeg skrive beviset. Gør ikke det,«sagde den anden med hidsigt temprament,»nok er pengene dine, men spil ikke mit papir!«7

8 Retteark til Biord 2 Sværhedsgrad: A - find alle - ret alle fejl (34). Sværhedsgrad B: - find 10 biord - find 10 fejl (24). Sværhedsgrad C: Find 5 biord - find 5 fejl (14). Hvad er et biord? Hvis ordet fortæller noget om: Tillægsord, Udsagnsord og Biord, så er det biord. (3 point) Biord findes ved udelukkelsesmetoden. Hvad er det? Man finder alle andre ordklasser først: Navneord, udsagnsord, tillægsord, kendeord, talord, stedord, forholdsord og bindeord. De sidste ord i sætningen kan nu slås op i ordbog. Biord hedder også adverbier og forkortes med adv. (1 point) Læs den nedenstående tekst og find biordene indsæt dem i skemaet nedenunder (15 biord). Samme biord skrives kun en gang. hurtigt venligt ned engang siden inderligt derfor Inden længe imidlertid måske hen staks meget ikke ind Læs teksten og find og ret fejlene (17 fejl): En energisk engelsk løjtnant var engang i pengeforlegenhed. Han besluttede derfor hurtigt at prøve at få en af sine adskillige succesfulde venner til at låne ham nogle penge. Han tænkte, at en gammel skolekammerat, som var fabrikant og en meget rig mand, måske ville hjælpe ham. Da han kom ind i fabrikantens private kontor, blev han straks genkendt af sin gamle skolekammerat, som venligt bad ham sætte sig ned. Efter at de havde talt lidt sammen om deres skoledage, og hvad der var sket siden da, sagde løjtnanten:»jeg er kommet for at bede dig indtrængende om at låne mig halvtreds pund. Jeg vil give dig et skriftligt bevis for lånet og håber inderligt at kunne betale pengene tilbage inden længe.«imidlertid gik fabrikanten aggressivt hen til sit pengeskab, tog pengene og lagde dem i løjtnantens hånd.»mange tak!«sagde denne, idet han satte sig ved bordet og tog en pen;»nu vil jeg skrive beviset. Gør ikke det,«sagde den anden med hidsigt temperament,»nok er pengene dine, men spild ikke mit papir!«8

9 Stedord 1 Sværhedsgrad: A - find alle - ret alle fejl (31). Sværhedsgrad B: - find 10 stedord - find 10 fejl (21). Sværhedsgrad C: Find 5 stedord - find 5 fejl (11). Hvordan vil du beskrive et stedord? (1 point) Læs den nedenstående tekst og find stedordene indsæt dem i skemaet nedenunder (15 stedord), stedord/type. Læs teksten og find og ret fejlene ( 15 fejl): Vikingerne og kirkeklokken Sidste år, da jeg er på vej hjem gennem Kanalen og kom til et sted, der hed Bosham Creek, sagde kaptajnen, at hvis jeg lyttede omhygeligt, kunne jeg måske hører en eksisterene kirkeklokke ringe fra havets bund. Jeg hørte imidlertid ikke klokken, men senere fortalte han mig dette gamle sagn, som man havde fortalt på egnen: Nogle eksceptionelle danske vikinger kom engang til landsbyen Bosham. De gik ind i kirken og der stjal de en af dens tolv klokker. Da de interesante vikingerne var draget bort, kom mungene ud af skoven, hvor de havde skjult sig, og skynte sig til kirken og begyndte at ringe med de elleve klokker, der var tilbage. Pludselig hørte folk den stjålne klokke ringe fra vikingeskibets lastrum. Den ringer, hver gang mungene trak i ræbene. Men ringningen holdt op, hvilket bevirkede, at den tunge klokke faldt gennem skibets bund, og både klokke og skib sang straks, og alle disse hvinene vikingerne drukner. Siden den tid er kokken på havbunden blevet hørt af mange mennesker, hvad mange har fortalt. 9

10 Sværhedsgrad: A - find alle - ret alle fejl (31). Sværhedsgrad B: - find 10 stedord - find 10 fejl (21). Sværhedsgrad C: Find 5 stedord - find 5 fejl (11). Hvordan vil du beskrive et stedord? Stedord / pronomier 1 Læs den nedenstående tekst og find stedordene indsæt dem i skemaet nedenunder ( 15 stedord), stedord/type. Et stedord er en særlig ordklasse, hvor nogle af ordene står i stedet for navneord jeg/personligt hvis/henførende den/personligt der/henførende de/personligt disse/påpegende han/personligt som/henførende hvad/henførende nogen/ubestemt man/ubestemt mange/ubestemt mig/personligt hvilket/henførende dens/ejestedord Læs teksten og find og ret fejlene (15 fejl): Vikingerne og kirkeklokken Sidste år, da jeg var på vej hjem gennem Kanalen og kom til et sted, der hed Bosham Creek, sagde kaptajnen, at hvis jeg lyttede omhyggeligt, kunne jeg måske høre en eksisterende kirkeklokke ringe fra havets bund. Jeg hørte imidlertid ikke klokken, men senere fortalte han mig dette gamle sagn, som man havde fortalt på egnen: Nogle exceptionelle danske vikinger kom engang til landsbyen Bosham. De gik ind i kirken og der stjal de en af dens tolv klokker. Da de interessante vikingerne var draget bort, kom munkene ud af skoven, hvor de havde skjult sig, og skyndte sig til kirken og begyndte at ringe med de elleve klokker, der var tilbage. Pludselig hørte folk den stjålne klokke ringe fra vikingeskibets lastrum. Den ringede, hver gang munkene trak i rebene. Men ringningen holdt op, hvilket bevirkede, at den tunge klokke faldt gennem skibets bund, og både klokke og skib sank straks, og alle disse hvinende vikingerne druknede. Siden den tid er klokken på havbunden blevet hørt af mange mennesker, hvad mange har fortalt. 10

11 Sværhedsgrad: A - find alle forholdsord - ret alle fejl (31). Sværhedsgrad B: - find 10 forholdsord - find 10 fejl (21). Sværhedsgrad C: Find 5 forholdsord - find 5 fejl (11). Forholdsord 1 (præpositioner, forkortet i ordbog præp.) Hvordan vil du beskrive et forholdsord? (1 point) Læs den nedenstående tekst og find forholdsordet + styrelsen og indsæt dem i skemaet nedenunder ( 15 forholdsord). Læs teksten og find og ret fejlene ( 15 fejl): En aften blev en iriteret herre, som boede alene i et hus på landet, vækket af en kaotisk banken på sin sovekammerdør. Han råbte optemistisk: "Hvem er der?"men der var intet svar. Dette hente to eller tre gange. Til sidst sprang herren ud af sin sympadiske seng, løb til døren og åbnede den, men ingen suc-cess der var ingen uden for døren. Mange resurcestærke folk ville måske have troet, at det var et spøgelse og ville være blevet forskrækket, men manden var ikke bange. Han tog hurtigt sine kolosale klæder på og lagde sig ned på gulvet under bordet tæt ved døren under bordet for at lytte. Nogen tid efter var der igen nogen, der bankede, og han kunne da hører nivouet, at det var på den nederste del af døren. Da han nu åbner døren, så han en mus, som prøvet at panerere et langt ben parellelt ned i sit hul, og hver gang den rykkede i det, rørte det ved døren. Så forstod han trossigt, hvorfor han havde hørt den usansynligt mærkelige banken. 11

12 Sværhedsgrad: A - find alle forholdsord - ret alle fejl (31). Sværhedsgrad B: - find 10 forholdsord - find 10 fejl (21). Sværhedsgrad C: Find 5 forholdsord - find 5 fejl (11). Forholdsord 1 (præpositioner, forkortet i ordbog præp.) Hvordan vil du beskrive et forholdsord? Forholdsord har et særligt tæt forhold til et navneord, som man kalder styrelsen. (1 point) Læs den nedenstående tekst og find forholdsordet + styrelsen og indsæt dem i skemaet nedenunder ( 15 forholdsord). i et hus til døren af døren på landet uden for døren. i sit hul af en banken på gulvet i det på sin sovekammerdør ved døren ved døren ud af sin seng på den nederste del under bordet Læs teksten og find og ret fejlene ( 15 fejl): En aften blev en irriteret herre, som boede alene i et hus på landet, vækket af en kaotisk banken på sin sovekammerdør. Han råbte optimistisk: "Hvem er der?"men der var intet svar. Dette hændte to eller tre gange. Til sidst sprang herren ud af sin sympatiske seng, løb til døren og åbnede den, men ingen succes der var ingen uden for døren. Mange ressourcestærke folk ville måske have troet, at det var et spøgelse og ville være blevet forskrækket, men manden var ikke bange. Han tog hurtigt sine kolossale klæder på og lagde sig ned på gulvet under bordet tæt ved døren for at lytte. Nogen tid efter var der igen nogen, der bankede, og han kunne da høre niveauet, at det var på den nederste del af døren. Da han nu åbnede døren, så han en mus, som prøvede at panorere et langt ben parallelt ned i sit hul, og hver gang den rykkede i det, rørte det ved døren. Så forstod han trodsigt, hvorfor han havde hørt den usandsynligt mærkelige banken. 12

13 Sværhedsgrad: A - find alle navneord - ret alle fejl (31). Sværhedsgrad B: - find 10 navneord - find 10 fejl (21). Sværhedsgrad C: Find 5 navneord - find 5 fejl (11). Navneord (substantiver, forkortet i ordbog sub.) Hvordan vil du beskrive et forholdsord? (1 point) Læs den nedenstående tekst, find navneord og bøj dem i skemaet nedenunder ( 15 navneord). Samme ord kun en gang. Ental Bestemt ental Flertal Bestemt flertal Læs teksten og find og ret fejlene ( 15 fejl): Den berømde Amerikaner, Benjamin Franklin, som levede for to hundrede år siden, fortæller følgene morsome lille nonkomersielle historie. Han besøgte engang en disillusioneret Fransk dame, der boede på landet. Denne dame havde en meget gennemtrængene smuk stemme, og hun sad ofte ved sit piano og spillede og sang. Hver gang hun begyndte at synge, kom et æsel hen til vinduet, hvor det stod og lyttede til hendes sang. Den dag Franklin besøgte hende, bad han hende indtrængene osså at synge. Det gjorde hun, og snart kom æslet hen til vinduet. Den melodi, som damen sang, må have behaet dyret meget, for da det havde lyttet nogle få sekunder, forlod det sin charmerene plads uden for vinduet og gik til den åbne dør og ind i stuen. Damen så det ikke, men fortsætter med at spille og synge. Æselet gik hen til pianoet bag ved hende, og her begyndte det at skryde. Naturligvis blev damen meget forskrækket; men Franklin lo og førde det musikalske æsel ud og hen af vejen. 13

14 Sværhedsgrad: A - find alle navneord - ret alle fejl (31). Sværhedsgrad B: - find 10 navneord - find 10 fejl (21). Sværhedsgrad C: Find 5 navneord - find 5 fejl (11). Navneord (substantiver, forkortet i ordbog sub.) Hvordan vil du beskrive et forholdsord? Et navneord er et ord der giver ting og personer et navn (1 point) Læs den nedenstående tekst, find navneord og bøj dem i skemaet nedenunder ( 15 navneord). Samme ord kun en gang. Ental Bestemt ental Flertal Bestemt flertal Amerikaner amerikaneren amerikanere amerikanerne Benjamin Franklin ub År året år årerne Dame damen damer damerne Stemme stemmen stemmer stemmerne Piano pianoet pianoer pianoerne Land landet lande landene Æsel æselet æseler æselerne Vindue vinduet vinduer vinduerne Sang sangen sange sangene Dag dagen dage dagene Melodi melodien melodier melodierne Sekund sekundet sekunder sekunderne Dyr dyret dyr dyrene Plads pladsen pladser pladserne Læs teksten og find og ret fejlene ( 15 fejl): Den berømte amerikaner, Benjamin Franklin, som levede for to hundrede år siden, fortæller følgende morsomme lille nonkommercielle historie. Han besøgte engang en desillusioneret fransk dame, der boede på landet. Denne dame havde en meget gennemtrængende smuk stemme, og hun sad ofte ved sit piano og spillede og sang. Hver gang hun begyndte at synge, kom et æsel hen til vinduet, hvor det stod og lyttede til hendes sang. Den dag Franklin besøgte hende, bad han hende indtrængende også at synge. Det gjorde hun, og snart kom æselet/æslet hen til vinduet. Den melodi, som damen sang, må have behaget dyret meget, for da det havde lyttet nogle få sekunder, forlod det sin charmerende plads uden for vinduet og gik til den åbne dør og ind i stuen. Damen så det ikke, men fortsatte med at spille og synge. Æselet gik hen til pianoet bag ved hende, og her begyndte det at skryde. Naturligvis blev damen meget forskrækket; men Franklin lo og førte det musikalske æsel ud og hen ad vejen. 14

15 Tegnsætning 2 Generelt: Hvad er et grundled? Hvad er et udsagnsled? Hvordan markeres det? Hvordan markeres det? Hvornår sættes afsnit? Hvornår sættes punktum? Hvornår sættes komma? 1) 2) Sæt kryds og bolle i nedenstående tekst. Sæt dernæst punktum, komma, semikolon, kolon, anførselstegn. Ret til stort, hvor det kræves. For nogle år siden var der mange røvere i Irland folk blev meget ofte plyndret og dræbt på vejene ude på landet og undertiden kom røverne også til byerne en aften, da det allerede var mørkt var en ung jurist på vejen til sit hjem i Dublin i nogen tid var han alene på gaden men pludselig mødte han en mand som standsede ham og spurgte hvor meget han ville give ham da juristen var sikker på at manden var en røver svarede han det gør mig ondt at jeg ikke kan give dem noget for jeg har ingen penge men lad os dele hvad jeg har idet han sagde dette trak han en revolver op af sin lomme der er seks patroner i denne revolver jeg vil give Dem tre af dem og - det var ikke nødvendigt at sige mere for manden løb bort så snart juristen begyndte at tale om patronerne. I alt: Kryds: 22, bolle (et udvidet udsagnsord tælles kun som en bolle) 22. Punktummer: 8, kommaer 15, kolon 1, anførselstegn 4. Rigtige i alt: 80 15

16 Svarark til tegnsætning 2 Generelt: Hvad er et grundled? Det led det hele drejer sig om. Hvad er et udsagnsled? Det grundleddet gør. Hvordan markeres det? X Hvordan markeres det? O Hvornår sættes afsnit? Når der sker noget helt nyt. Hvornår sættes punktum? Når en sætning er færdig og kan stå alene. Hvornår sættes komma? 1) Adskiller hovedsætning fra bisætninger 2) Ved opremsning 8 point Sæt kryds og bolle i nedenstående tekst. Sæt dernæst punktum, komma, kolon, anførselstegn. Ret til stort, hvor det kræves. For nogle år siden var der mange røvere i Irland. Folk blev meget ofte plyndret og dræbt på vejene O X X O ude på landet, og undertiden kom røverne også til byerne. En aften, da det allerede var mørkt, var O X X O O en ung jurist på vejen til sit hjem i Dublin. I nogen tid var han alene på gaden, men pludselig mødte X O X O han en mand, som standsede ham og spurgte, hvor meget han ville give ham. Da juristen var sikker X X O X O X O på, at manden var en røver, svarede han: "Det gør mig ondt, at jeg ikke kan give dem noget, for X O O X X O X O jeg har ingen penge, men lad os dele, hvad jeg har." Idet han sagde dette, trak han en revolver op af X O O X X O X O O X sin lomme. "Der er seks patroner i denne revolver, jeg vil give Dem tre af dem, og -." Det var X O X O X O ikke nødvendigt at sige mere, for manden løb bort, så snart juristen begyndte at tale om patronerne. X O X O I alt: Kryds: 24, bolle (et udvidet udsagnsord markeret med en streg tælles kun som en bolle) 24. Punktummer: 7, kommaer 16, kolon 1, anførselstegn 4. Rigtige i alt: 84 16

17 Tegnsætning 3 Sæt kryds og bolle i nedenstående tekst. Sæt dernæst afsnit, punktum, komma, kolon, anførselstegn, spørgsmålstegn og udråbstegn. Ret til stort, hvor det kræves. En rig amerikansk dame som boede på et stort hotel overfor Central Park i New York så en formiddag en fattig mand sidde på en bænk udenfor og se op på hotellet næste formiddag var han der igen og da hun så ham den tredje dag gik hun ned til ham og spurgte venligt hvorfor sidder De og ser op på hotellet hver dag kender De nogen der jeg tilbringer mine nætter på denne bænk når politibetjentene ikke jager mig væk og jeg tænker tit på hvor vidunderligt det ville være at sove på det fine hotel i nat går Deres drøm i opfyldelse sagde damen De skal sove i det bedste værelse på hotellet naturligvis holdt damen sit løfte og næste dag da hendes gæst kom ned til morgenmaden spurgte hun ham hvordan han havde sovet jeg sov slet ikke svarede han mens jeg lå i den bløde varme seng tænkte jeg hele tiden på hvor ubehageligt det ville være at komme tilbage til den hårde kolde bænk Hvad betyder tegnsætning for en tekst? 1 point I alt: Kryds: 23, bolle (et udvidet udsagnsord markeret med en streg tælles kun som en bolle) 23. Afsnit 1,,Punktummer 4, kommaer 18, kolon 1, anførselstegn 12, spørgsmålstegn 2, udråbstegn 1. Rigtige i alt: 86 17

18 Sæt kryds og bolle i nedenstående tekst. Svarark til tegnsætning 3 Sæt dernæst afsnit, punktum, komma, kolon, anførselstegn, spørgsmålstegn og udråbstegn. Ret til stort, hvor det kræves. En rig amerikansk dame, som boede på et stort hotel overfor Central Park i New York, så en formiddag en X X O O fattig mand sidde på en bænk udenfor og se op på hotellet. Næste formiddag var han der igen, og da hun så O X X O ham den tredje dag, gik hun ned til ham og spurgte venligt: "Hvorfor sidder De og ser op på hotellet hver O X O X dag? Kender De nogen der?" "Jeg tilbringer mine nætter på denne bænk, når politibetjentene ikke jager O X X O X O mig væk, og jeg tænker tit på, hvor vidunderligt det ville være at sove på det fine hotel." "I nat går Deres X O X O O X drøm i opfyldelse," sagde damen. "De skal sove i det bedste værelse på hotellet." O X X O Naturligvis holdt damen sit løfte, og næste dag, da hendes gæst kom ned til morgenmaden, spurgte O X X O O hun ham, hvordan han havde sovet. "Jeg sov slet ikke," svarede han, "mens jeg lå i den bløde, varme seng, X X O X O O X X O tænkte jeg hele tiden på, hvor ubehageligt det ville være at komme tilbage til den hårde, kolde bænk!" O X X O Hvad betyder tegnsætning for en tekst? 1 point I alt: Kryds: 23, bolle (et udvidet udsagnsord markeret med en streg tælles kun som en bolle) 23. Afsnit 1, Punktummer 4, kommaer 18, kolon 1, anførselstegn 12, spørgsmålstegn 2, udråbstegn 1. Rigtige i alt: 86 18

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Retskrivningsprøve 8. klasse

Retskrivningsprøve 8. klasse Retskrivningsprøve8.klasse Hollywood Elevensnavn: Førstedel a) Selvom b) Derer gaderidenneverden,hvisnavneisigselvklingeraf natteliv, kosmopolitiskjetsetlirog storbyscenografier.sådanengadeersunsetstripilos

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord Sætninger Navn Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord 1 Sætning En sætning er en samling af ord. For alle sætninger gælder: 1) De starter med STORT bogstav. 2) De slutter med punktum,

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 3 regler og opgaver 3 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem.

5. Hun gav både Kim og Kamma cola med hjem. 7. Hun sagde, at hun både havde givet Kim og Kamma cola med hjem. Både og begge Både og Både er en konjunktion, der altid følges af og. Den binder to ord, udtryk eller sætninger sammen til 105 procent udtrykket betyder ikke bare men også. På den måde overvinder både

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau E oktober 2012 FACIT Oktober 2012 Niveau E PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau E oktober 2012 FACIT Oktober 2012 Niveau E PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk FACIT Oktober 2012 Niveau E 1 Verber (udsagnsord) Infinitiv (navneform): Verbets grundform kaldes infinitiv (navneform, at form) Man kan kende infinitiv ved, at det er de verber, man kan sætte at foran.

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

December 2014 Niveau B

December 2014 Niveau B December 2014 Niveau B Navn: Klasse: 1 Sætninger Skriv en sætning der passer til hvert billede. Husk at starte med stort bogstav og slutte med punktum. 2 Synonymer Ord med næsten samme betydning hedder

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været

Første kapitel. skulle lave rod og skidt og møg, så de nye superstøvsugere. Elektroflaks kunne blive testet. Men de havde været amilien Rantanen var en rigtig storby - familie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Indføring i dansk grammatik for folkeskolen

Indføring i dansk grammatik for folkeskolen Indføring i dansk grammatik for folkeskolen NAVN: Klasse: 7. - 9. klassetrin 1. udg. 07-04-2012, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER GRAMMATIK? 5 Vigtige

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011

Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Danske Bank Tekstrevision: website (www.danskebank.dk), 23.2.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.danskebank.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen

Søren rykkede tættere på for bedre at kunne høre. Jeg tror ikke, de tager den, sagde Jimmy, da der lød et klik og en susen. Det lød som om nogen Telefonfis Ring igen, sagde Søren og lo. Jimmy lo med og fandt klasselisten frem igen. Han lod fingeren glide ned over navne og telefonnumre på eleverne i 6.B og standsede ud for Pernilles nummer. Søren

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund

Dansk Grammatik. 5. til 10. klasse. Per H. Christiansen. Dalskrænten 50. Græse Bakkeby. 3600 Frederikssund Dansk Grammatik 5. til 10. klasse Per H. Christiansen Dalskrænten 50 Græse Bakkeby 3600 Frederikssund Alfabetet Alfabetets bogstaver hedder: a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z-æ-ø-å. Æ,

Læs mere

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 2

DANSK GRAMMATIK. regler og opgaver 2 regler og opgaver 2 HVAD ER ET NAVNEORD? Nogle ord kaldes navneord, fordi de er betegnelsen (navnet) for et levende væsen, en ting eller et begreb. En eller et kan sættes foran (en bil, et hus, en vane)

Læs mere

Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen

Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen Indholdsfortegnelse HVAD KAN JEG BRUGE DETTE HÆFTE TIL?... 3 SÅDAN BRUGER DU QR KODERNE... 4 CD-ORD, HVAD ER DET?... 5 CD-ORD

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Udkast til faget Dansk, modul 1

Udkast til faget Dansk, modul 1 Udkast til faget Dansk, modul 1 Fag Dansk modul 1 Faget formål Formålet med undervisningen i Dansk er at udvikle de studerendes dansksproglige kompetencer ud fra deres forudsætninger, og sætte de studerende

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion

Montreal cognitive assessment. Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) Administrations og scoringsinstruktion Montreal cognitive assessment (MoCA) er blevet designet som et hurtigt screeningsinstrument til lettere kognitive forstyrrelser.

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Tak, hr Nielsen. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvem er hr Nielsen?

Tak, hr Nielsen. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvem er hr Nielsen? Opgaver til Tak, hr Nielsen Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er hr Nielsen? 2. Hvorfor tror du, at der lugter grimt? OPGAVE 2 Instruktion: Skriv

Læs mere

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer

Spirens store ønske. - en tegnet fortælling om spirer. Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store ønske - en tegnet fortælling om spirer Martin Frøsig & Miriam Sasha Sommer Forlaget Friske Spirer Spirens store Ønske Forlaget Friske Spirer info @ friskespirer.dk www.forlagetfriskespirer.dk

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

Erfaringer med differentieret undervisning i introduktionsforløbet på HF

Erfaringer med differentieret undervisning i introduktionsforløbet på HF Projektet om imødegåelse af negativ social arv/slutkonferencen om gymnasiefremmede Tirsdag d. 29. marts 2011 Erfaringer med differentieret undervisning i introduktionsforløbet på HF Oplæg v. Cecilie Laskie

Læs mere

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2 Den hemmelige remse Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-15-4 Kapitel 1 Nu

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere