Grammatikøvelser af Finn Dalum-Larsen. Tillægsord 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grammatikøvelser af Finn Dalum-Larsen. Tillægsord 1"

Transkript

1 Hvordan definerer du et tillægsord? Tillægsord 1 Find tillægsord fra spalte 1. i diktatlisten og bøj dem i skemaet: 1 Absolut 2 absorberer 3 abstrakt 4 adjektiv tillægsord 5 adresse 6 adskiller 7 adskillige 8 adspredt 9 adverbium biord 10 aerobic 11afbrudte 12 affald 13afgjort 14 afgørende 15 afvigende 16 aggressiv 17agitation 18 akkurat 19 alderstrin 20 alliancer 21 alligevel 22 almindelig 23 alternativ 24 alvor Find fejlene (10): Menneskene var alvorligerer end de plejede på en ambitøs måde. Soldaterne famlede med deres ammunition alt var anderledes. Hele dagen gik i et andet tembo, luften var fyldt med angst uden andledning. Mange havde anlæg for sengevædning. Der var rygter om en anmælder, der kunne anmode om luftstøtte, Deres ansigtsudtryk var udtrygsløse. Situationen var svær at anskueliggører for de ansvarsløse og antikke chæfer. De anvender ikke de gamle metode, der blev anvendt før. Undersøg udsagnsord for tid og korrekt bøjning især ord med r til slut. 2) Undersøg navneord for ental og flertal, er der den rette endelse? 3) Undersøg forholdsord fx bruges ad/af korrekt? Find tillægsord i stykket og bøj dem herunder (16): 1

2 Hvordan definerer du et tillægsord? Et ord der fortæller noget om et navneord. Retteark til Tillægsord 1 Find tillægsord fra spalte 1. i diktatlisten og bøj dem: 1 Absolut adj - ubøjelig 2 absorberer 3 abstrakt adj mere abstrakt, mest abstrakt 4 adjektiv tillægsord 5 adresse 6 adskiller 7 adskillige adj. ubøjelig 8 adspredt adj. mere adspredt, mest adspredt 9 adverbium biord 10 aerobic 11afbrudte 12 affald 13afgjort 14 afgørende 15 afvigende 16 aggressiv adj - mere agressiv, mest agressiv 17agitation 18 akkurat adj. ubøjelig 19 alderstrin 20 alliancer 21 alligevel 22 almindelig adj. mere almindelig, mest almindelig 23 alternativ 24 alvor Find fejl: Menneskene var alvorligerer, end de plejede på en ambitiøs måde. Soldaterne famlede med deres ammunition, alt var anderledes. Hele dagen gik i et andet tempo, luften var fyldt med angst uden anledning. Mange havde anlæg for sengevædning. Der var rygter om en anmelder, der kunne anmode om luftstøtte. Deres ansigtsudtryk var udtryksløse. Situationen var svær at anskueliggøre for de ansvarsløse og antikke chefer. De anvender ikke de gamle metoder, der blev anvendt før. 10 fejl Find tillægsord i stykket og bøj dem herunder: Alvorlig mere alvorlig/alvorligere mest alvorlig/alvorligst ambitiøs mere mest andet ubøjelig svær sværere sværest udtryksløs mere mest ansvarløs mere mest antik mere mest gamle ældre ældst anderledes mere mest Absolut ubøjelig abstrakt mere mest adskillige ubøjelig adspredt mere mest agressiv mere mest almindelig mere mest afgørende mere mest 2

3 16 tillægsord Tillægsord 2 Find tillægsord i teksten og bøj i skemaet. Find fejl i teksten Reklamer er pr defenition subjegtiv forbrugeroplysning. Det ligger heri, at der pr. definition er tale om en subjektiv fremstilling. Puplikum skal helst få det indtryk af reklamen, at man gør det mest fornuftige valg ved at vælge netop den varer eller serviceydelse, som der reklameres for, og at det for en sikkerheds skyld er bedst at købe eller bestille den snarest muligt. Af samme grund nævnes følgende hypotestiske muligheder ikke i reklamer: At forbrugeren eventuelt ikke har brug for produktet eller serviseydelsen At forbrugeren eventuelt ikke har råd At der eventuelt findes andre produkter på markedet, hvis pris-kvalitets-forhold er (mindst) lige så atraktive At der (eventuelt) snart kommer et nyt produkt eller en ny serviceydelse på markedet, der vil gøre det, der tilbydes, relativt forældet At der (eventuelt) er udsikt til, at priserne på det pågældende vil falde i nærmeste fremtid Negative og/eller betænkelige forhold forbundet med varens produktion eller forbrug nævnes konsekvænt ikke (potentielt vandannende, helbredsskadelighed, fremstilling under uetiske vilkår etc.) 1 1 P:\reklamer\Reklame - Wikipedia, den frie encyklopædi.mht 3

4 Retteark til Tillægsord 2 Find mindst 13 tillægsord i teksten og bøj i skemaet. Find 9 fejl i teksten Reklamer er pr definition subjektiv forbrugeroplysning. Det ligger heri, at der pr. definition er tale om en subjektiv fremstilling. Publikum skal helst få det indtryk af reklamen, at man gør det mest fornuftige valg ved at vælge netop den vare eller serviceydelse, som der reklameres for, og at det for en sikkerheds skyld er bedst at købe eller bestille den snarest muligt. Af samme grund nævnes følgende hypotetiske muligheder ikke i reklamer: At forbrugeren eventuelt ikke har brug for produktet eller serviceydelsen At forbrugeren eventuelt ikke har råd At der eventuelt findes andre produkter på markedet, hvis pris-kvalitets-forhold er (mindst) lige så attraktive At der (eventuelt) snart kommer et nyt produkt eller en ny serviceydelse på markedet, der vil gøre det, der tilbydes, relativt forældet At der (eventuelt) er udsigt til, at priserne på det pågældende vil falde i nærmeste fremtid Negative og/eller betænkelige forhold forbundet med varens produktion eller forbrug nævnes konsekvent ikke (potentielt vandannende, helbredsskadelighed, fremstilling under uetiske vilkår etc.) 2 subjektiv mere mest fornuftige mere mest snarest - ubøjelig attraktive mere mest forældet mere mest negative mere mest betænkelige mere mest nær nærmere nærmest god bedre bedst ny(t) nyere nyest lille mindre mindst pågældende - ubøjelig uetisk(e) mere mest 2 P:\reklamer\Reklame - Wikipedia, den frie encyklopædi.mht 4

5 Hvad er et biord? Biord 1 Læs den nedenstående tekst og find biordene indsæt dem i skemaet nedenunder. Hvert biord skrives kun en gang, selvom det optræder flere gange i teksten. Biord findes ved udelukkelsesmetoden. Find navneord, udsagnsord, stedord, tillægsord, bindeord, forholdsord, resten er nok biord. Se om de fortæller noget om:, og, så er det biord. (16 biord) Læs teksten og find og ret fejlene (16): En nomineret artikel skal altid opfylde kriterierne for fremragende artikler. En fremragende artikel repræsentere de bedste artikler og er skrevet udførligt af professionel standard i sprog, indhold og præsentation. Foruden at overholde stilmanualen opfylder artiklen snart følgene krav: 1.Den er velskrevet, fyldestgørene, saglig, neutral og stabil. (a) "Velskrevet" betyder at teksten er meget engageret, ofte glimrende og af nok så profesionel standart. (b) "Fyldestgørende" betyder, at artiklen næsten ikke udelader centrale kendsgerninger eller detaljer. (c) "Saglig" betyder, at synspunkter er verificerbarer med sandsynligvis pålidelige kilder og nøjagtigt repræsentere det samlede materiale af offentliggjort viden. Påstande er støttet af udtrykelige beviser og eksterne henvisninger, hvilket her indbefatter et afsnit med kildehenvisninger, supleret med noter i teksten, når det måske er relevant (med mindre emnet snarest er strængt faktuelt), enten fodnoter[1] eller Harvardreferæncer (Jensen 2007, s. 456), hvor det er altid passende. (d) "Neutral" betyder, at artiklen præsentere påstande fra et klart neutralt synspunkt, og at den er ukontroverciel. (e) "Stabil" betyder straks, at artiklen ikke er genstand for i gang værende redigeringskrige, og at indholdet aldrig ændre sig betydeligt fra dag til dag, bortset fra ændringer gerne i forbindelse med processen til fremragene artikkel

6 Retteark til biord 1 Hvad er et biord? Et biord er et ord, der fortæller noget om et udsagnsord, et tillægsord og et andet biord. Læs den nedenstående tekst og find biordene indsæt dem i skemaet nedenunder. Hvert biord skrives kun en gang, selvom det optræder flere gange i teksten. Biord findes ved udelukkelsesmetoden. Find navneord, udsagnsord, stedord, tillægsord, bindeord, forholdsord, resten er nok biord. Se om de fortæller noget om: udsagnsord, tillægsord og biord, så er det biord. altid næsten straks udførligt sandsynligvis aldrig ofte snarest snart meget måske gerne nok her så klart Læs teksten og find og ret fejlene: En nomineret artikel skal altid opfylde kriterierne for fremragende artikler. En fremragende artikel repræsenterer de bedste artikler og er skrevet udførligt af professionel standard i sprog, indhold og præsentation. Foruden at overholde stilmanualen opfylder artiklen snart følgende krav: 1.Den er velskrevet, fyldestgørende, saglig, neutral og stabil. (a) "Velskrevet" betyder at teksten er meget engageret, ofte glimrende og af nok så professionel standard. (b) "Fyldestgørende" betyder, at artiklen næsten ikke udelader centrale kendsgerninger eller detaljer. (c) "Saglig" betyder, at synspunkter er verificerbare med sandsynligvis pålidelige kilder og nøjagtigt repræsenterer det samlede materiale af offentliggjort viden. Påstande er støttet af udtrykkelige beviser og eksterne henvisninger, hvilket her indbefatter et afsnit med kildehenvisninger, suppleret med noter i teksten, når det måske er relevant (med mindre emnet snarest er strengt faktuelt), enten fodnoter[1] eller Harvardreferencer (Jensen 2007, s. 456), hvor det er altid passende. (d) "Neutral" betyder, at artiklen præsenterer påstande fra et klart neutralt synspunkt, og at den er ukontroversiel. (e) "Stabil" betyder straks, at artiklen ikke er genstand for igangværende redigeringskrige, og at indholdet aldrig ændrer sig betydeligt fra dag til dag, bortset fra ændringer gerne i forbindelse med processen til fremragende artikel. 4 De fleste biord var ikke med i den oprindelige tekst. 4 6

7 Biord 2 Sværhedsgrad: A - find alle - ret alle fejl (34). Sværhedsgrad B: - find 10 biord - find 10 fejl (24). Sværhedsgrad C: Find 5 biord - find 5 fejl (14). Hvad er et biord? Hvis ordet fortæller noget om:, og, så er det biord. (3 point) Biord findes ved udelukkelsesmetoden. Hvad er det? (1 point) Læs den nedenstående tekst og find biordene indsæt dem i skemaet nedenunder (15 biord). Samme biord skrives kun en gang. Læs teksten og find og ret fejlene (15 fejl): En enærgisk engelsk løjdnant var engang i pengeforlajenhed. Han besluttede derfor hurtigt at prøve at få en af sine adskellige sucesfulde venner til at låne ham nogle penge. Han tænkte snart, at en gammel skolekammerrat, som var fabrikant og en meget rig mand, måske ville hjælpe ham. Da han kom ind i fabrikantens private kontor, blev han straks genkændt af sin gamle skolekammerat, som venligt bad ham sætte sig ned. Efter at de hade talt lidt sammen om deres skoledage, og hvad der var sket siden da, sagde løjtnanten:»jeg er kommet for at bede dig intrængende om at låne mig halvtres pund. Jeg vil give dig et skriftligt bevis for lånet og håber innerligt at kunne betale pengene tilbage inden længe.«imidlertid gik fabrikanten aggræsivt hen til sit pengeskab, tog pengene og lage dem i løjdnantens hånd.»mange tak!«sagde denne, idet han satte sig ved bordet og tog en pen;»nu vil jeg skrive beviset. Gør ikke det,«sagde den anden med hidsigt temprament,»nok er pengene dine, men spil ikke mit papir!«7

8 Retteark til Biord 2 Sværhedsgrad: A - find alle - ret alle fejl (34). Sværhedsgrad B: - find 10 biord - find 10 fejl (24). Sværhedsgrad C: Find 5 biord - find 5 fejl (14). Hvad er et biord? Hvis ordet fortæller noget om: Tillægsord, Udsagnsord og Biord, så er det biord. (3 point) Biord findes ved udelukkelsesmetoden. Hvad er det? Man finder alle andre ordklasser først: Navneord, udsagnsord, tillægsord, kendeord, talord, stedord, forholdsord og bindeord. De sidste ord i sætningen kan nu slås op i ordbog. Biord hedder også adverbier og forkortes med adv. (1 point) Læs den nedenstående tekst og find biordene indsæt dem i skemaet nedenunder (15 biord). Samme biord skrives kun en gang. hurtigt venligt ned engang siden inderligt derfor Inden længe imidlertid måske hen staks meget ikke ind Læs teksten og find og ret fejlene (17 fejl): En energisk engelsk løjtnant var engang i pengeforlegenhed. Han besluttede derfor hurtigt at prøve at få en af sine adskillige succesfulde venner til at låne ham nogle penge. Han tænkte, at en gammel skolekammerat, som var fabrikant og en meget rig mand, måske ville hjælpe ham. Da han kom ind i fabrikantens private kontor, blev han straks genkendt af sin gamle skolekammerat, som venligt bad ham sætte sig ned. Efter at de havde talt lidt sammen om deres skoledage, og hvad der var sket siden da, sagde løjtnanten:»jeg er kommet for at bede dig indtrængende om at låne mig halvtreds pund. Jeg vil give dig et skriftligt bevis for lånet og håber inderligt at kunne betale pengene tilbage inden længe.«imidlertid gik fabrikanten aggressivt hen til sit pengeskab, tog pengene og lagde dem i løjtnantens hånd.»mange tak!«sagde denne, idet han satte sig ved bordet og tog en pen;»nu vil jeg skrive beviset. Gør ikke det,«sagde den anden med hidsigt temperament,»nok er pengene dine, men spild ikke mit papir!«8

9 Stedord 1 Sværhedsgrad: A - find alle - ret alle fejl (31). Sværhedsgrad B: - find 10 stedord - find 10 fejl (21). Sværhedsgrad C: Find 5 stedord - find 5 fejl (11). Hvordan vil du beskrive et stedord? (1 point) Læs den nedenstående tekst og find stedordene indsæt dem i skemaet nedenunder (15 stedord), stedord/type. Læs teksten og find og ret fejlene ( 15 fejl): Vikingerne og kirkeklokken Sidste år, da jeg er på vej hjem gennem Kanalen og kom til et sted, der hed Bosham Creek, sagde kaptajnen, at hvis jeg lyttede omhygeligt, kunne jeg måske hører en eksisterene kirkeklokke ringe fra havets bund. Jeg hørte imidlertid ikke klokken, men senere fortalte han mig dette gamle sagn, som man havde fortalt på egnen: Nogle eksceptionelle danske vikinger kom engang til landsbyen Bosham. De gik ind i kirken og der stjal de en af dens tolv klokker. Da de interesante vikingerne var draget bort, kom mungene ud af skoven, hvor de havde skjult sig, og skynte sig til kirken og begyndte at ringe med de elleve klokker, der var tilbage. Pludselig hørte folk den stjålne klokke ringe fra vikingeskibets lastrum. Den ringer, hver gang mungene trak i ræbene. Men ringningen holdt op, hvilket bevirkede, at den tunge klokke faldt gennem skibets bund, og både klokke og skib sang straks, og alle disse hvinene vikingerne drukner. Siden den tid er kokken på havbunden blevet hørt af mange mennesker, hvad mange har fortalt. 9

10 Sværhedsgrad: A - find alle - ret alle fejl (31). Sværhedsgrad B: - find 10 stedord - find 10 fejl (21). Sværhedsgrad C: Find 5 stedord - find 5 fejl (11). Hvordan vil du beskrive et stedord? Stedord / pronomier 1 Læs den nedenstående tekst og find stedordene indsæt dem i skemaet nedenunder ( 15 stedord), stedord/type. Et stedord er en særlig ordklasse, hvor nogle af ordene står i stedet for navneord jeg/personligt hvis/henførende den/personligt der/henførende de/personligt disse/påpegende han/personligt som/henførende hvad/henførende nogen/ubestemt man/ubestemt mange/ubestemt mig/personligt hvilket/henførende dens/ejestedord Læs teksten og find og ret fejlene (15 fejl): Vikingerne og kirkeklokken Sidste år, da jeg var på vej hjem gennem Kanalen og kom til et sted, der hed Bosham Creek, sagde kaptajnen, at hvis jeg lyttede omhyggeligt, kunne jeg måske høre en eksisterende kirkeklokke ringe fra havets bund. Jeg hørte imidlertid ikke klokken, men senere fortalte han mig dette gamle sagn, som man havde fortalt på egnen: Nogle exceptionelle danske vikinger kom engang til landsbyen Bosham. De gik ind i kirken og der stjal de en af dens tolv klokker. Da de interessante vikingerne var draget bort, kom munkene ud af skoven, hvor de havde skjult sig, og skyndte sig til kirken og begyndte at ringe med de elleve klokker, der var tilbage. Pludselig hørte folk den stjålne klokke ringe fra vikingeskibets lastrum. Den ringede, hver gang munkene trak i rebene. Men ringningen holdt op, hvilket bevirkede, at den tunge klokke faldt gennem skibets bund, og både klokke og skib sank straks, og alle disse hvinende vikingerne druknede. Siden den tid er klokken på havbunden blevet hørt af mange mennesker, hvad mange har fortalt. 10

11 Sværhedsgrad: A - find alle forholdsord - ret alle fejl (31). Sværhedsgrad B: - find 10 forholdsord - find 10 fejl (21). Sværhedsgrad C: Find 5 forholdsord - find 5 fejl (11). Forholdsord 1 (præpositioner, forkortet i ordbog præp.) Hvordan vil du beskrive et forholdsord? (1 point) Læs den nedenstående tekst og find forholdsordet + styrelsen og indsæt dem i skemaet nedenunder ( 15 forholdsord). Læs teksten og find og ret fejlene ( 15 fejl): En aften blev en iriteret herre, som boede alene i et hus på landet, vækket af en kaotisk banken på sin sovekammerdør. Han råbte optemistisk: "Hvem er der?"men der var intet svar. Dette hente to eller tre gange. Til sidst sprang herren ud af sin sympadiske seng, løb til døren og åbnede den, men ingen suc-cess der var ingen uden for døren. Mange resurcestærke folk ville måske have troet, at det var et spøgelse og ville være blevet forskrækket, men manden var ikke bange. Han tog hurtigt sine kolosale klæder på og lagde sig ned på gulvet under bordet tæt ved døren under bordet for at lytte. Nogen tid efter var der igen nogen, der bankede, og han kunne da hører nivouet, at det var på den nederste del af døren. Da han nu åbner døren, så han en mus, som prøvet at panerere et langt ben parellelt ned i sit hul, og hver gang den rykkede i det, rørte det ved døren. Så forstod han trossigt, hvorfor han havde hørt den usansynligt mærkelige banken. 11

12 Sværhedsgrad: A - find alle forholdsord - ret alle fejl (31). Sværhedsgrad B: - find 10 forholdsord - find 10 fejl (21). Sværhedsgrad C: Find 5 forholdsord - find 5 fejl (11). Forholdsord 1 (præpositioner, forkortet i ordbog præp.) Hvordan vil du beskrive et forholdsord? Forholdsord har et særligt tæt forhold til et navneord, som man kalder styrelsen. (1 point) Læs den nedenstående tekst og find forholdsordet + styrelsen og indsæt dem i skemaet nedenunder ( 15 forholdsord). i et hus til døren af døren på landet uden for døren. i sit hul af en banken på gulvet i det på sin sovekammerdør ved døren ved døren ud af sin seng på den nederste del under bordet Læs teksten og find og ret fejlene ( 15 fejl): En aften blev en irriteret herre, som boede alene i et hus på landet, vækket af en kaotisk banken på sin sovekammerdør. Han råbte optimistisk: "Hvem er der?"men der var intet svar. Dette hændte to eller tre gange. Til sidst sprang herren ud af sin sympatiske seng, løb til døren og åbnede den, men ingen succes der var ingen uden for døren. Mange ressourcestærke folk ville måske have troet, at det var et spøgelse og ville være blevet forskrækket, men manden var ikke bange. Han tog hurtigt sine kolossale klæder på og lagde sig ned på gulvet under bordet tæt ved døren for at lytte. Nogen tid efter var der igen nogen, der bankede, og han kunne da høre niveauet, at det var på den nederste del af døren. Da han nu åbnede døren, så han en mus, som prøvede at panorere et langt ben parallelt ned i sit hul, og hver gang den rykkede i det, rørte det ved døren. Så forstod han trodsigt, hvorfor han havde hørt den usandsynligt mærkelige banken. 12

13 Sværhedsgrad: A - find alle navneord - ret alle fejl (31). Sværhedsgrad B: - find 10 navneord - find 10 fejl (21). Sværhedsgrad C: Find 5 navneord - find 5 fejl (11). Navneord (substantiver, forkortet i ordbog sub.) Hvordan vil du beskrive et forholdsord? (1 point) Læs den nedenstående tekst, find navneord og bøj dem i skemaet nedenunder ( 15 navneord). Samme ord kun en gang. Ental Bestemt ental Flertal Bestemt flertal Læs teksten og find og ret fejlene ( 15 fejl): Den berømde Amerikaner, Benjamin Franklin, som levede for to hundrede år siden, fortæller følgene morsome lille nonkomersielle historie. Han besøgte engang en disillusioneret Fransk dame, der boede på landet. Denne dame havde en meget gennemtrængene smuk stemme, og hun sad ofte ved sit piano og spillede og sang. Hver gang hun begyndte at synge, kom et æsel hen til vinduet, hvor det stod og lyttede til hendes sang. Den dag Franklin besøgte hende, bad han hende indtrængene osså at synge. Det gjorde hun, og snart kom æslet hen til vinduet. Den melodi, som damen sang, må have behaet dyret meget, for da det havde lyttet nogle få sekunder, forlod det sin charmerene plads uden for vinduet og gik til den åbne dør og ind i stuen. Damen så det ikke, men fortsætter med at spille og synge. Æselet gik hen til pianoet bag ved hende, og her begyndte det at skryde. Naturligvis blev damen meget forskrækket; men Franklin lo og førde det musikalske æsel ud og hen af vejen. 13

14 Sværhedsgrad: A - find alle navneord - ret alle fejl (31). Sværhedsgrad B: - find 10 navneord - find 10 fejl (21). Sværhedsgrad C: Find 5 navneord - find 5 fejl (11). Navneord (substantiver, forkortet i ordbog sub.) Hvordan vil du beskrive et forholdsord? Et navneord er et ord der giver ting og personer et navn (1 point) Læs den nedenstående tekst, find navneord og bøj dem i skemaet nedenunder ( 15 navneord). Samme ord kun en gang. Ental Bestemt ental Flertal Bestemt flertal Amerikaner amerikaneren amerikanere amerikanerne Benjamin Franklin ub År året år årerne Dame damen damer damerne Stemme stemmen stemmer stemmerne Piano pianoet pianoer pianoerne Land landet lande landene Æsel æselet æseler æselerne Vindue vinduet vinduer vinduerne Sang sangen sange sangene Dag dagen dage dagene Melodi melodien melodier melodierne Sekund sekundet sekunder sekunderne Dyr dyret dyr dyrene Plads pladsen pladser pladserne Læs teksten og find og ret fejlene ( 15 fejl): Den berømte amerikaner, Benjamin Franklin, som levede for to hundrede år siden, fortæller følgende morsomme lille nonkommercielle historie. Han besøgte engang en desillusioneret fransk dame, der boede på landet. Denne dame havde en meget gennemtrængende smuk stemme, og hun sad ofte ved sit piano og spillede og sang. Hver gang hun begyndte at synge, kom et æsel hen til vinduet, hvor det stod og lyttede til hendes sang. Den dag Franklin besøgte hende, bad han hende indtrængende også at synge. Det gjorde hun, og snart kom æselet/æslet hen til vinduet. Den melodi, som damen sang, må have behaget dyret meget, for da det havde lyttet nogle få sekunder, forlod det sin charmerende plads uden for vinduet og gik til den åbne dør og ind i stuen. Damen så det ikke, men fortsatte med at spille og synge. Æselet gik hen til pianoet bag ved hende, og her begyndte det at skryde. Naturligvis blev damen meget forskrækket; men Franklin lo og førte det musikalske æsel ud og hen ad vejen. 14

15 Tegnsætning 2 Generelt: Hvad er et grundled? Hvad er et udsagnsled? Hvordan markeres det? Hvordan markeres det? Hvornår sættes afsnit? Hvornår sættes punktum? Hvornår sættes komma? 1) 2) Sæt kryds og bolle i nedenstående tekst. Sæt dernæst punktum, komma, semikolon, kolon, anførselstegn. Ret til stort, hvor det kræves. For nogle år siden var der mange røvere i Irland folk blev meget ofte plyndret og dræbt på vejene ude på landet og undertiden kom røverne også til byerne en aften, da det allerede var mørkt var en ung jurist på vejen til sit hjem i Dublin i nogen tid var han alene på gaden men pludselig mødte han en mand som standsede ham og spurgte hvor meget han ville give ham da juristen var sikker på at manden var en røver svarede han det gør mig ondt at jeg ikke kan give dem noget for jeg har ingen penge men lad os dele hvad jeg har idet han sagde dette trak han en revolver op af sin lomme der er seks patroner i denne revolver jeg vil give Dem tre af dem og - det var ikke nødvendigt at sige mere for manden løb bort så snart juristen begyndte at tale om patronerne. I alt: Kryds: 22, bolle (et udvidet udsagnsord tælles kun som en bolle) 22. Punktummer: 8, kommaer 15, kolon 1, anførselstegn 4. Rigtige i alt: 80 15

16 Svarark til tegnsætning 2 Generelt: Hvad er et grundled? Det led det hele drejer sig om. Hvad er et udsagnsled? Det grundleddet gør. Hvordan markeres det? X Hvordan markeres det? O Hvornår sættes afsnit? Når der sker noget helt nyt. Hvornår sættes punktum? Når en sætning er færdig og kan stå alene. Hvornår sættes komma? 1) Adskiller hovedsætning fra bisætninger 2) Ved opremsning 8 point Sæt kryds og bolle i nedenstående tekst. Sæt dernæst punktum, komma, kolon, anførselstegn. Ret til stort, hvor det kræves. For nogle år siden var der mange røvere i Irland. Folk blev meget ofte plyndret og dræbt på vejene O X X O ude på landet, og undertiden kom røverne også til byerne. En aften, da det allerede var mørkt, var O X X O O en ung jurist på vejen til sit hjem i Dublin. I nogen tid var han alene på gaden, men pludselig mødte X O X O han en mand, som standsede ham og spurgte, hvor meget han ville give ham. Da juristen var sikker X X O X O X O på, at manden var en røver, svarede han: "Det gør mig ondt, at jeg ikke kan give dem noget, for X O O X X O X O jeg har ingen penge, men lad os dele, hvad jeg har." Idet han sagde dette, trak han en revolver op af X O O X X O X O O X sin lomme. "Der er seks patroner i denne revolver, jeg vil give Dem tre af dem, og -." Det var X O X O X O ikke nødvendigt at sige mere, for manden løb bort, så snart juristen begyndte at tale om patronerne. X O X O I alt: Kryds: 24, bolle (et udvidet udsagnsord markeret med en streg tælles kun som en bolle) 24. Punktummer: 7, kommaer 16, kolon 1, anførselstegn 4. Rigtige i alt: 84 16

17 Tegnsætning 3 Sæt kryds og bolle i nedenstående tekst. Sæt dernæst afsnit, punktum, komma, kolon, anførselstegn, spørgsmålstegn og udråbstegn. Ret til stort, hvor det kræves. En rig amerikansk dame som boede på et stort hotel overfor Central Park i New York så en formiddag en fattig mand sidde på en bænk udenfor og se op på hotellet næste formiddag var han der igen og da hun så ham den tredje dag gik hun ned til ham og spurgte venligt hvorfor sidder De og ser op på hotellet hver dag kender De nogen der jeg tilbringer mine nætter på denne bænk når politibetjentene ikke jager mig væk og jeg tænker tit på hvor vidunderligt det ville være at sove på det fine hotel i nat går Deres drøm i opfyldelse sagde damen De skal sove i det bedste værelse på hotellet naturligvis holdt damen sit løfte og næste dag da hendes gæst kom ned til morgenmaden spurgte hun ham hvordan han havde sovet jeg sov slet ikke svarede han mens jeg lå i den bløde varme seng tænkte jeg hele tiden på hvor ubehageligt det ville være at komme tilbage til den hårde kolde bænk Hvad betyder tegnsætning for en tekst? 1 point I alt: Kryds: 23, bolle (et udvidet udsagnsord markeret med en streg tælles kun som en bolle) 23. Afsnit 1,,Punktummer 4, kommaer 18, kolon 1, anførselstegn 12, spørgsmålstegn 2, udråbstegn 1. Rigtige i alt: 86 17

18 Sæt kryds og bolle i nedenstående tekst. Svarark til tegnsætning 3 Sæt dernæst afsnit, punktum, komma, kolon, anførselstegn, spørgsmålstegn og udråbstegn. Ret til stort, hvor det kræves. En rig amerikansk dame, som boede på et stort hotel overfor Central Park i New York, så en formiddag en X X O O fattig mand sidde på en bænk udenfor og se op på hotellet. Næste formiddag var han der igen, og da hun så O X X O ham den tredje dag, gik hun ned til ham og spurgte venligt: "Hvorfor sidder De og ser op på hotellet hver O X O X dag? Kender De nogen der?" "Jeg tilbringer mine nætter på denne bænk, når politibetjentene ikke jager O X X O X O mig væk, og jeg tænker tit på, hvor vidunderligt det ville være at sove på det fine hotel." "I nat går Deres X O X O O X drøm i opfyldelse," sagde damen. "De skal sove i det bedste værelse på hotellet." O X X O Naturligvis holdt damen sit løfte, og næste dag, da hendes gæst kom ned til morgenmaden, spurgte O X X O O hun ham, hvordan han havde sovet. "Jeg sov slet ikke," svarede han, "mens jeg lå i den bløde, varme seng, X X O X O O X X O tænkte jeg hele tiden på, hvor ubehageligt det ville være at komme tilbage til den hårde, kolde bænk!" O X X O Hvad betyder tegnsætning for en tekst? 1 point I alt: Kryds: 23, bolle (et udvidet udsagnsord markeret med en streg tælles kun som en bolle) 23. Afsnit 1, Punktummer 4, kommaer 18, kolon 1, anførselstegn 12, spørgsmålstegn 2, udråbstegn 1. Rigtige i alt: 86 18

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Dansk AVU FED Grammatik

Dansk AVU FED Grammatik Dansk AVU FED Grammatik 2011 Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist Ver. 1.14 Dansk Grammatik AVU af Tine Friis-Jensen & Søren Egekvist er udgivet under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel DelPåSammeVilkår

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune

Bamse Polle. i 3. klasse. Bamse Polle Projekt v. Anne-Marie Meller, Ringkøbing-Skjern Kommune Bamse Polle i 3. klasse Personer Polle Noller Sigurd Søren Lasse Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på ideer til den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og er støttet af

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen

Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen Gode karakterer, Tips og tricks osv. Af. Marianne Bentsen & Lars Kristensen Indholdsfortegnelse HVAD KAN JEG BRUGE DETTE HÆFTE TIL?... 3 SÅDAN BRUGER DU QR KODERNE... 4 CD-ORD, HVAD ER DET?... 5 CD-ORD

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

Skyg Jørn. Noter alt, hvad du får at vide om ham i uddraget.

Skyg Jørn. Noter alt, hvad du får at vide om ham i uddraget. Måske kender du Guldregn fra fjernsyn eller video, for forfatteren Anders Bodelsen har både skrevet sin historie som filmmanuskript og som roman. Historien handler om Nana, der har en hule ude i skoven,

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

BLODTÅGE BLODTÅGE SKELETTER I SK ABET 2

BLODTÅGE BLODTÅGE SKELETTER I SK ABET 2 BLODTÅGE 1 Af samme forfatter Dødsbørn Skeletter i skabet 1, Facet 2010 Bitchen imellem os, Facet 2010 2 NICOLE BOYLE RØDTNES NICOLE BOYLE RØDTNES BLODTÅGE Skeletter i skabet 2 3 FORLAGET FACET Tak til

Læs mere

Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE

Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE NUDANSK UDGAVE H.C. ANDERSEN Eventyr 2005 DET KONGELIGE BIBLIOTEK H.C. Andersen Eventyrbog til Indvandrerfamilier er udgivet af Det Kongelige Bibliotek og udarbejdet

Læs mere

Fru Jensen og den nydelige mand

Fru Jensen og den nydelige mand Fru Jensen og den nydelige mand Af Der sad en mand i hendes køkken, da hun kom hjem. "Goddag, fru Jensen," sagde han. "Ved De, hvor jeg kan finde Deres søn?" Han var en nydelig mand. I begyndelsen af 50'erne

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen

Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen Indføring i engelsk grammatik for folkeskolen 7. - 9. klassetrin 1. udg. 27-07-2011, København Af Finn Dalum Larsen København Navn: klasse: 1 Indføring i engelsk grammatik for 7. 9. klasse, 2011, af Finn

Læs mere

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse

Sproglig korrekthed. Dansk 7.-9. klasse Sproglig korrekthed Dansk 7.-9. klasse Udgivet af Dansk Skoleidræt Marts 2014 1. udgave, 1. oplag Trykt i 500 stk. Forfattere: Lene Faaborg Stenger, Tønder Ungdomsskole og Tine Vind Bromerholm. Grafisk

Læs mere

7. klasse - Læseprøve 3

7. klasse - Læseprøve 3 Tekst 1 I opskriften Fiskelagkage skal du så hurtigt som muligt finde svar på nogle spørgsmål. Du skal altså kun læse, hvad der er nødvendigt for at svare på disse spørgsmål. Markér de rigtige svar. Sæt

Læs mere

Pegasusdøren. Kapitel 1

Pegasusdøren. Kapitel 1 Pegasusdøren Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-21-5 Kapitel 1 Udenfor regnede

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

KAPITEL 3 (16. ØVELSE)

KAPITEL 3 (16. ØVELSE) KAPITEL 3 (16. ØVELSE) TEKST De manglende verber indsættes i datid (se listen næste side): Sidste år 1) jeg på sprogkursus i Frankrig i 4 uger. Jeg 2) til fransk fem gange om ugen, og vi 3) 16 elever i

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere

Det sproglige Lysthus Den lange Nat

Det sproglige Lysthus Den lange Nat Det sproglige Lysthus Den lange Nat 1 2 Forfatterkollegiet Det sproglige Lysthus Den lange nat F O R L A G 3 Den lange Nat Copyright 2011 af M. C. Holms Skoles Forlag Forfatterkollegiet "Det sproglige

Læs mere