Indholdsfortegnelse. side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. side 1"

Transkript

1 GUIDEN

2 Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien for stedet 4 Hvad kan I tilbyde ejeren? 4 Hvis I kan bruge stedet, skal I have svar på følgende 4 Efterfølgende kontakt med ejeren 4 Gennemsigtighed! 5 Telefonen er din ven! 5 Hvordan skaber man en kulturplatform 6 Organisationsstruktur 6 Flad struktur 6 Hierarkisk struktur 6 Foreningsdannelse 7 Hvordan laver man en forening? 7 Generalforsamling 7 Bestyrelse 7 Vedtægter 7 Tegningsret 7 Økonomi 7 Projektbeskrivelse 8 Udlæg 8 Kontingent 8 Søg støtte 8 Ekstern kommunikation 8 Egen hjemmeside 8 Facebook 8 Lokale og nationale aviser 8 Kæde-sms 8 Intern kommunikation 9 Telefonisk kontakt 9 SMS 9 Opslag på en væg 9 Internetbaserede tjenester 9 Mails 9 Mailingliste 9 Internetfora 9 Arrangementer 10 Sikkerhed 10 Generelle retningslinier 10 Tilladelser og politiet 10 Alkoholbevilling 10 Tilladelse til udendørs musikarrangementer 10 side 1

3 Du mangler et sted Vær opsøgende Hør hos venner, kommunen, vej og park, rådhuset, lokale og nationale ejendomsselskaber og virksomheder. De fleste vil være hjælpsomme, når I fortælle at i ønsker at skabe noget der gavner samfundet og har et kulturelt indhold. Jo flere der ved, at I har brug for en bygning, des flere øjne og ører har I... Tag en cykel eller biltur og kig efter interessante bygninger/lokaler, gå tæt på og se efter tegn på at stedet ikke er i brug; plader for vinduer er tydelige tegn, men fyldte brevkasser, skrald og ingen tegn på liv i dagstimer i hverdage kan også afsløre en lukket virksomhed. Skilte eller lign. fra de tidligere brugere kan hurtigt lede jer på sporet efter ejeren og evt. give en begrundelse for, hvorfor bygningen står tom. Kontaktinfo på ejeren kan findes på tinglysningskontoret, eller via et opkald til SKAT med en forespørgsel om, hvem der betaler ejendomsskat på den pågældende adresse. side 2

4 Du har fundet et sted Projektets omfang Under hele projektet skal du overveje om projektet har den rigtige størrelse. Hvordan kan det gøres større eller mindre? Overvej hvordan projektet vil passe til forskellige fysiske rammer. Lav forskellige udkast, så får du et overblik over projektets omfang! Overvej følgende: Tidshorisont en kort tidshorisont er nemmere at sluge for ejeren, men større visioner skaber nysgerrighed - fleksibilitet er kodeordet. Hvad er projektets fysiske omfang? Værksted, udstilling, kontor, værested? Hvad er det gode i projektet? - resultatet, effekten, forskellen? Antal deltagere hvor mange brugere dagligt og max? Økonomien kommer, lav evt. et mini budget, vær realistisk... Kontakt med ejeren Personlig kontakt er nummer ét! Det er vigtigt at ejeren af bygningen kan mærke at der er en person bag henvendelsen. Brug telefonen til at skabe den første kontakt og sæt et personligt møde op, hvor I sætter dagsordenen! Første møde Her er det vigtigt at have et overblik over projektets omfang og tidshorisont. Tjekliste for første møde: Jeres beskrivelse af projektet Hvad kan I tilbyde ejeren? Økonomien for stedet Hvor lang tid kan I bruge stedet? I hvilket omfang kan I bruge stedet Hvilke myndigheder må I kontakte? Hvad skal I betale for at bruge stedet? Hvordan er de praktiske forhold? - her skal I på banen! - her skal I på banen! - her skal I på banen! - her skal ejeren på banen! - her skal ejeren på banen! - her skal ejeren på banen! - her skal ejeren på banen! - her skal ejeren på banen! Rammerne omkring selve mødet I skal udstråle professionalisme, sørge for at komme til tiden og skabe gode rammer med drikkevarer og lidt at spise - det er lettere at sige ja med fyldt mave... I kan godt være flere til mødet, men lad være med at tale i munden på hinanden, vælg på forhånd, hvem der skal styre mødet og dermed sige mest og hvem der tager referat der sendes via mail til ejeren efter mødet. Lad ejeren komme til orde og få stillet sine spørgsmål; I skal ikke kunne svare på alt, men vær ærlig og fortæl, hvis det er første gang, I laver et sådant projekt - ærlighed vil vinde tillid, i forhold til skråsikkerhed og sjuskede redegørelser for områder, I mener at kende noget til, men ikke gør. Projektbeskrivelse I skal lave en kort og præcis projektbeskrivelse, hvor I kommer ind på: Hvad bygningen skal bruges til gejst og ansvarlighed er kodeord. Hvor lang tid projektet varer fleksibilitet er kodeordet. side 3

5 Økonomien for stedet I skal have overvejet, at der vil være nogle udgifter i forbindelse med etableringen (evt. isolering, vvs og el-arbejde), som I skal være villige til at tage på jer, men samtidig få tilladelse af ejeren til at afholde et eller flere arrangementer for at få dækket disse udgifter. Lav gerne et minibudget (indhent evt. tilbud), hvis I har en idé om, hvad der kan være af istandsættelse, før man kan tage stedet i brug. Hvad kan I tilbyde ejeren? I passer på ejendommen, (i det omfang ejeren ønsker det) en ejendom i brug vil i mindre grad være offer for hærværk og være med til at skabe utryghed i nærmiljøet. I sparer ejeren for besvær med aflæsning af målere og vedligeholdelse fx snerydning etc. I holder fast på eller tilfører liv til området og er med til at sætte fokus på ejendommens brugsværdi. Eventuelle punkter: Økonomi fx om I vil søge støtte til jeres aktiviteter fx via kommunale midler, fonde eller sponsorater? Organisering - laver I en forening? Hvem der er kontaktperson? Hvis I kan bruge stedet, skal I have svar på følgende Hvor lang tid kan I bruge stedet? - vær klar på at ejeren i første omgang måske vil have en prøveperiode, før I får en længere frist. I hvilket omfang kan I bruge stedet? - få præciseret de nøjagtige begrænsninger for jeres aktiviteter - dette kan rede jer for mange bekymringer/diskussioner senere. Hvilke myndigheder må I kontakte? - det er en god idé at få ejerens godkendelse til at kontakte evt. byggeri og bolig, brandvæsen, politi mm. Hvad skal I betale for at bruge stedet? - betaling af istandsættelse og eget forbrug vil være acceptabelt. Her skal I lave en aftale om evt. en gratis periode under etableringen og fx månedlig indbetaling. Hvis I bliver bedt om betaling af egentlig leje, skal der udformes en lejekontrakt, og I får rettigheder i forhold til lejeloven hvor ejer skal sørge for at forholdene er i orden. Det er naturligvis i sidste ende op til jer, hvorvidt I vil betale leje og istandsættelse. Hvordan er de praktiske forhold ang. varmeforsyning, el, vand, skraldeordning og kopiering af nøgler? - dette punkt kan gennemgås, men der vil sandsynligvis være brug for endnu et nyt møde på stedet, hvor bygningen/lokalerne gennemgås. Husk at notere alle aftaler og teknisk info; I får med garanti brug for det senere (særligt omkring strømforhold)! Jo flere detaljer des bedre! Efterfølgende kontakt med ejeren Det er naturligvis en vurdering i det enkelte tilfælde og hvem ejeren er, hvor meget kontakt man skal have. Men det er i alle tilfælde vigtigt at have gjort sig overvejelserne, så man kan argumentere for sine valg. side 4

6 Gennemsigtighed! - det er vigtigt med én kontaktperson/gruppe til ejeren. Telefonen er din ven! - du kan allerhøjest få et nej... Det er vigtigt med tålmodighed i opstartsfasen, det tager tid at vinde tillid... side 5

7 Hvordan skaber man en kulturplatform Samlet set vil alle de beslutninger, der bliver truffet undervejs i projektets udførsel tegne stedets profil. Hvor åbent skal stedet være? Hvem tager beslutningerne? Strukturen? Økonomien? Hvordan skal stedet se ud? Hvilke aktiviteter skal der foregå? Der skal være en sammenhæng mellem, hvordan I vælger at præsentere kulturplatformens profil, og de beslutninger, I har taget undervejs. Dette får meget at sige i forhold til fx hvor godt stedet bliver forankret i det lokale nærmiljø, der kan ende være en stor støtte undervejs eller ende med at modarbejde jeres aktiviteter Det er indlysende at jo mere åben en platform I skaber, jo flere kanaler I inviterer på, des flere interesserede vil I tiltrække, og des bredere opbakning vil I have. Det er vigtigt at det kulturelt skabende element kommer i centrum og ikke det administrative. De følgende punkter er taget ud af kontekst og baseret på personlige erfaringer og kan derfor kun bruges som vejledning. I løbet af etableringen er det vigtigt at føle efter, hvad der føles rigtigt og hvor meget fokus de enkelte delelementer skal have. Organisationsstruktur Der skal vælges hvilken organisation eller struktur, der passer til projektet. Dette kan synes overflødigt, især hvis det drejer sig om et mindre projekt, men det er altid godt at have rammerne helt på plads, inden arbejdet går i gang. Det handler om at få tingene til at virke, og hvis der er forskellige grundopfattelser af strukturen, kan det resultere i frustrationer, hvis tingene går skævt. Flad struktur Her bestemmer alle lige meget og beslutninger vedtages i fællesskab fx ved fællesmøder. Flad struktur kan også indeholde beslutningskompetencer inden for forskellige ansvarsområder fx én der står for træværkstedet inklusiv indkøb - det er muligt at lave en forening, der tilgodeser dette. En flad struktur udstråler, at det er et fælles projekt, der arbejdes på og at alle der deltager i projektet har lige meget at skulle have sagt. Dette fungerer især godt til mindre projekter, hvor alle der deltager, kan overskue projektets helhed. I et større projekt vil det være naturligt at inddele projektet i forskellige ansvarsområder, hvor de personer, der har ansvaret for et område (og derfor større indsigt) også har beslutningskompetence indenfor området. Her vil der opstå elementer af hierarki, men sigtet er, at alle bestemmer lige meget. Hierarkisk struktur En form her er at lave en forening med bestyrelse og generalforsamling. Denne struktur er velkendt i den brede del af befolkningen og hos mulige økonomiske støtter. Hvis der laves en forening, kan det dog blive et problem, hvis det ikke er den tegningsberettigede, der står for indkøb. Selvom sigtet er, at alle har lige meget at skulle have sagt, vil der undervejs kunne opstå forskelle i, hvor meget tid de forskellige reelt lægger i projektet, og dermed hvem der tager et større ansvar. Dette større ansvar kan medføre, at de der tager mere ansvar også har brug for mere at skulle have sagt, fx i forbindelse med aftaler med ejer og myndigheder, hvor den ansvarlige må kunne forvente opbakning vedrørende beslutninger, der påvirker resten af projektet. side 6

8 Foreningsdannelse I større projekter med en længere tidshorisont, kan det være fornuftigt at lave en forening. Fordelene ved en forening er mange: Projektet får et navn og en titel, der passer til aktiviteterne, så alle interesserede kan være med. Det er lettere at søge penge til en forening end til privatpersoner Økonomien i foreningen bliver adskilt fra jeres egen privatøkonomi. I kan blive en registreret forening og få et CVR nummer, der kan bruges, når der skal betales regninger og ved ansøgning om støtte til stedet. (Alle virksomheder har et identifikations nr. kaldet et CVR i stil med personnummeret CPR nummeret - Det Centrale Personregister). Der er en velkendt forretningsorden dvs. en bestemt måde tingene foregår på. Hvordan laver man en forening? Der er nogle lovmæssige krav, der som minimum skal opfyldes for at kunne kalde sig en forening: Der skal afholdes generalforsamling mindst en gang årligt! Der skal være en bestyrelse som minimum bestående af en formand og en kasserer. Der skal være et sæt vedtægter, der beskriver foreningens aktiviteter og organisering. Generalforsamling En generalforsamling er en god mulighed for at få åbnet stedet og invitere flere deltagere til den kulturelle platform. I har lavet forarbejdet og har et fundament ved at have fundet stedet og skrevet et sæt vedtægter, som, når de er vedtaget, vil blive stedets grundlæggende værdier. Bestyrelse Der skal vælges en bestyrelse, der repræsenterer foreningen og kan skrive under på foreningens vegne (tegningsret kaldes det formelt set i vedtægterne). En stærk bestyrelsesprofil vil tage sig af de daglige problemstillinger og uddelegere det praktiske arbejde til brugerne, samt tage sig af det administrative. En bestyrelse kan også være af mere formel karakter og ikke have ekstra at skulle have sagt i den daglige drift. Dette giver en mere flad struktur og breder ansvaret ud på flere af deltagerne, men fordrer også at flere tager del i det administrative arbejde. Det er op til jer at vedtage, hvor stort ansvar bestyrelsen skal have. Vedtægter Udgangspunktet for en forening er, at de deltagende parter bliver enige om et sæt retningslinier for, hvordan projektet skal tage sig ud, også kaldet vedtægter. Disse retningslinier vil gøre projektet gennemsigtigt og hjælpe til at holde den røde tråd i projektet, samt sikre at der ikke ved et tilfældigt flertal bliver sat en ny dagsorden for projektet. Tegningsret I vedtægterne er det oftest bestyrelsen, der står til ansvar for indkøb til foreningen. Dog kan bestyrelsen uddelegere et økonomisk delansvar i forbindelse med projekter, fx i værksteder mm. Det er kun de tegningsberettigede, der kan skrive under på foreningens vegne, fx hos banken. Økonomi Der vil stort set altid være udgifter til istandsættelse og indretning af en kulturel platform i en tom bygning, da den tidligere har haft et andet formål. Derfor skal deltagerne blive enige om, hvordan der skal skabes midler til de nødvendige tiltag. side 7

9 Projektbeskrivelse Det er muligt at beskrive den kulturelle platform som et projekt og dermed modtage nogle midler inden igangsættelsen. Udlæg Det kan blive nødvendigt at lægge ud indtil der kan skabes en økonomi på stedet via fx salg af produkter eller indtægter ved støttearrangementer for stedet. Kontingent Til betaling af den daglige drift. Der er flere fordele ved kontingentbetaling; i forbindelse med driften af stedet vil I få dækket de fleste af de faste udgifter til vand, varme og el. De der støtter op om den kulturelle platform vil også få et økonomisk incitament for at deltage i aktiviteterne på stedet ud fra devisen når man har betalt, vil man også bruge stedet... Det er muligt at få offentlig støtte til frivillige foreninger, der svarer til halvdelen af det beløb, der kommer ind via kontingenter. Søg støtte Vil I søge støtte til jeres aktiviteter fx via kommunale midler, fonde eller sponsorater? Der er kulturelle støttemidler hos kommunen, der er værd at søge. Det er også muligt at søge støtte hos fonde. Ekstern kommunikation Egen hjemmeside Med mindre man er en ørn til hjemmesider, er det en virkeligt bekostelig affære at investere i en helt egen hjemmeside, der fungerer. Derfor kan det være smart at starte med en hjemmeside, der bruger nogle allerede eksisterende tjenester som fx web-hoteller tilbyder. Facebook Facebook er et glimrende værktøj til at skabe opmærksomhed omkring jeres aktiviteter, da mange bruger dette netværk i forvejen og er vant til henvendelser ang. arrangementer mm. Dog kan invitationer drukne i strømmen af informationer... Lokale og nationale aviser Når I åbner jeres kulturplatform, kan I sende pressemeddelelser til de lokale medier. På den måde har I mulighed for at invitere en masse nysgerrige, der ikke lige orienterer sig om mindre lokale begivenheder på det kæmpe globale Internet. Det er oplagt at ringe til de lokale medier og invitere dem til at lave en artikel eller et indslag. Hvis der bliver lagt en positiv vinkel vil dette være en bred invitation der rammer hele nærmiljøet! Problemet med journalister er, at de kan få lyst til at belyse historien fra flere mere eller mindre tilfældige vinkler og lave skræmme-journalistik og en venlig invitation kan pludselig blive til et opgør i medierne. Et råd: Pas på med medierne der er journalister, der ikke vil den positive historie! Nationale medier vil i det store hele ikke dække små historier med mindre der kan spores en historie, der kan interessere den bredere del af befolkningen. Kæde-sms nem, billig og ukontrolleret Her skrives der en invitation pr. SMS, hvor man opfordrer til at en SMS en sendes videre af den enkelte modtager. Dette kan være en god måde at få lavet en bred invitation, men der er ingen garanti for, at modtagerne er interesseret i at videresende - og slet ikke at de, der i sidste ende modtager invitationen, er interesserede og/eller synes, at det er et brud på privatsfæren at få disse henvendelser. side 8

10 Ekstern kommunikation kan være en besværlig og tidskrævende måde at gøre opmærksom på sine aktiviteter, til gengæld kan en stor indsats være med til at give en bredere opmærksomhed om aktiviteterne. Intern Kommunikation Hvordan bliver alle De der er involveret i projektet opdateret i forhold til problemstillinger vedr. kulturplatformen? Dette er et vigtigt punkt at få skabt klarhed over, da alle kommunikationsformer både har positive og negative sider. Det er et spørgsmål om temperament, hvad man ønsker sig af kommunikationen. Det vil oftest være nødvendigt at kombinere flere kommunikationsformer. Telefonisk kontakt Der vil altid være telefonkontakt, men i større grupper, hvor flere skal involveres vil det være nødvendigt at udvide det forum, hvor beslutninger træffes/offentliggøres. SMS Er gode til envejskommunikation, hvor informationer skal deles lynhurtigt. Men kommunikationsformen er meget personlig og ofte er det ikke nødvendigt at alle ved alt altid derfor kan sms er være irriterende i længden. Opslag på en væg Det er godt at få helt faste regler og retningslinier hængt op på en infovæg så nye tilkommere får det vigtigste som det første. Nye tiltag kan også offentliggøres på væg, men hvis netværket er stort, og der er mange, der kun bruger kulturplatformen fra tid til anden fx til arrangementer, vil det være nødvendigt at udvide forummet yderligere. Internetbaserede tjenester Det er utroligt mange internetværktøjer, der gør det muligt at lave et netværk. Hvad der passer bedst afhænger naturligvis af de enkelte brugeres anvendelse af Internettet. Mails De fleste bruger mails i dag, og derfor er det oplagt at kommunikere via mails, men det kan være svært at diskutere et emne over mail, da mailen/kæden af mails bliver uoverskuelig. Mailingliste Ved at lave en mailingliste kan alle de, der er interesserede i at deltage i det administrative arbejde, modtage alle relevante informationer. På den måde er alle opdateret, hvis alle tjekker og læser mails. En mailingliste er bedst til informationskommunikation og fungerer ikke godt hvis et emne skal drøftes, da strømmen af mails risikerer at blive for intens. Måske er det nødvendigt at problemstillinger kan diskuteres uden alle er tilstede på kulturplatformen. Internetfora Der er flere, der tilbyder forskellige værktøjer til at administrere grupper; her er det muligt at starte forskellige tråde, hvor emner kan debatteres uden at oversvømme indbakken med mail. Det er desuden muligt at dele filer med hinanden, og her kan alle selv orientere sig om, hvad der foregår i kulturplatformen. Der er den svaghed at brugerne selv aktivt skal bruge forummet for at det kommer til at fungere. Hvis der ikke er opbakning til forummet, vil ingen modtage informationerne. Hvis et netværk skal fungere, er det bedst at starte det op så tidligt som muligt, så det bliver en fast del af stedet. Det vil stadig være nødvendigt at supplere med fx en opslagstavle. side 9

11 Arrangementer Når kulturplatformen får besøg af offentligheden, er der mange ting der skal overvejes udover, hvordan man får inviteret gæsterne... Der er især to ting der skal overvejes: Sikkerhed Tilladelser Sikkerhed For ikke at komme galt af sted er det vigtigt at være opmærksomme på sikkerheden. Det er en god idé at få et brandtjek i god tid evt. som det allerførste, når i begynder at etablere jeres kulturplatform. Det er gratis at få brandvæsenet på besøg, de kan hjælpe med at udpege, hvilke farer der er ved at invitere gæster indenfor. Dette giver også et billede af hvor store udgifter, der er ved at etablere kulturplatformen. Brandvæsenet er som udgangspunkt ikke interesseret i at standse jeres aktiviteter, hvis de er forsvarlige, men er der alvorlige sikkerhedsmangler, vil de pointere dette, hvilket I nok vil sætte pris på, skulle uheldet være ude... Generelle retningslinier Jo mindre brandbart materiale des bedre træ, plast, papir og de fleste tekstiler = brandbart; gips, metal, rockwoll isolering, molton-tekstiler (sort lystæt stof specielt brugt af teater/filmbranchen) mm. = ikke brandbart. Jo flere flugtveje og redningsåbninger des bedre dog minimum to nødudgange, en i hver ende af lokalet Er der aktivitet på flere etager, skal der være separate flugtveje, dvs. de der flygter fra en brand på øverste etage må ikke dele flugtvej med de der flygter fra brand på nederste etage... Flugtveje skal have nødudgangsskilte (kan bestilles her: Skal der gives en brandgodkendelse ligger det maksimale antal gæster på 150 pers. i bygninger uden særlige sikkerhedsforanstaltninger. Ved flere end 150 pers. skal der etableres et alarmmeldeanlæg, der er i forbindelse med nærmeste brandstation; dvs. at hvis der opstår en brand i kulturplatformen, går alarmen på brandstationen. Med andre ord: det kan ikke betale sig at gå efter en tilladelse til flere end 150 pers. Med mindre der regnes med en meget stor indtægt ved arrangementer. Tilladelser og politiet Inden et arrangement skal det tages i betragtning, hvad det er for en type arrangement; som udgangspunkt skal der indhentes tilladelser, hvis det er offentlige arrangementer med udskænkning. Det er rigtigt godt at tage kontakt til politiet inden arrangementet, af følgende årsager: Alkoholbevilling Hvis der skal sælges alkohol, skal der indhentes bevilling hos politiet. Hvis I har få arrangementer, vil det være fint med en lejlighedsbevilling. Her er det godt at være ude i god tid, da det kan tage lidt tid at få tilladelsen. Hvis I har et næringsbrev, kan I sælge spiritus (det koster et kursus på 3-4 dage og ca. 1000kr inkl. prøve), ellers kan I kun få tilladelse til at servere øl og vin. Hvis I giver politiet nummeret til en kontaktperson, kan de ringe til jer og bede jer dæmpe lyden. Tilladelse til udendørs musikarrangementer Hvis I overvejer at spille elektronisk forstærket musik udendørs, skal I søge om tilladelse hos kommunen i endnu bedre tid, da kommunen generelt har længere behandlingstider. side 10

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 LÆS OM. om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang. Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 3 om lokale arbejdstidsaftaler kom godt i gang LÆS OM Arbejdstidsprojekter handler om kulturændringer 14 gode råd til processen Klare spilleregler og information FÅ DEL I

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere