Indholdsfortegnelse. side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. side 1"

Transkript

1 GUIDEN

2 Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien for stedet 4 Hvad kan I tilbyde ejeren? 4 Hvis I kan bruge stedet, skal I have svar på følgende 4 Efterfølgende kontakt med ejeren 4 Gennemsigtighed! 5 Telefonen er din ven! 5 Hvordan skaber man en kulturplatform 6 Organisationsstruktur 6 Flad struktur 6 Hierarkisk struktur 6 Foreningsdannelse 7 Hvordan laver man en forening? 7 Generalforsamling 7 Bestyrelse 7 Vedtægter 7 Tegningsret 7 Økonomi 7 Projektbeskrivelse 8 Udlæg 8 Kontingent 8 Søg støtte 8 Ekstern kommunikation 8 Egen hjemmeside 8 Facebook 8 Lokale og nationale aviser 8 Kæde-sms 8 Intern kommunikation 9 Telefonisk kontakt 9 SMS 9 Opslag på en væg 9 Internetbaserede tjenester 9 Mails 9 Mailingliste 9 Internetfora 9 Arrangementer 10 Sikkerhed 10 Generelle retningslinier 10 Tilladelser og politiet 10 Alkoholbevilling 10 Tilladelse til udendørs musikarrangementer 10 side 1

3 Du mangler et sted Vær opsøgende Hør hos venner, kommunen, vej og park, rådhuset, lokale og nationale ejendomsselskaber og virksomheder. De fleste vil være hjælpsomme, når I fortælle at i ønsker at skabe noget der gavner samfundet og har et kulturelt indhold. Jo flere der ved, at I har brug for en bygning, des flere øjne og ører har I... Tag en cykel eller biltur og kig efter interessante bygninger/lokaler, gå tæt på og se efter tegn på at stedet ikke er i brug; plader for vinduer er tydelige tegn, men fyldte brevkasser, skrald og ingen tegn på liv i dagstimer i hverdage kan også afsløre en lukket virksomhed. Skilte eller lign. fra de tidligere brugere kan hurtigt lede jer på sporet efter ejeren og evt. give en begrundelse for, hvorfor bygningen står tom. Kontaktinfo på ejeren kan findes på tinglysningskontoret, eller via et opkald til SKAT med en forespørgsel om, hvem der betaler ejendomsskat på den pågældende adresse. side 2

4 Du har fundet et sted Projektets omfang Under hele projektet skal du overveje om projektet har den rigtige størrelse. Hvordan kan det gøres større eller mindre? Overvej hvordan projektet vil passe til forskellige fysiske rammer. Lav forskellige udkast, så får du et overblik over projektets omfang! Overvej følgende: Tidshorisont en kort tidshorisont er nemmere at sluge for ejeren, men større visioner skaber nysgerrighed - fleksibilitet er kodeordet. Hvad er projektets fysiske omfang? Værksted, udstilling, kontor, værested? Hvad er det gode i projektet? - resultatet, effekten, forskellen? Antal deltagere hvor mange brugere dagligt og max? Økonomien kommer, lav evt. et mini budget, vær realistisk... Kontakt med ejeren Personlig kontakt er nummer ét! Det er vigtigt at ejeren af bygningen kan mærke at der er en person bag henvendelsen. Brug telefonen til at skabe den første kontakt og sæt et personligt møde op, hvor I sætter dagsordenen! Første møde Her er det vigtigt at have et overblik over projektets omfang og tidshorisont. Tjekliste for første møde: Jeres beskrivelse af projektet Hvad kan I tilbyde ejeren? Økonomien for stedet Hvor lang tid kan I bruge stedet? I hvilket omfang kan I bruge stedet Hvilke myndigheder må I kontakte? Hvad skal I betale for at bruge stedet? Hvordan er de praktiske forhold? - her skal I på banen! - her skal I på banen! - her skal I på banen! - her skal ejeren på banen! - her skal ejeren på banen! - her skal ejeren på banen! - her skal ejeren på banen! - her skal ejeren på banen! Rammerne omkring selve mødet I skal udstråle professionalisme, sørge for at komme til tiden og skabe gode rammer med drikkevarer og lidt at spise - det er lettere at sige ja med fyldt mave... I kan godt være flere til mødet, men lad være med at tale i munden på hinanden, vælg på forhånd, hvem der skal styre mødet og dermed sige mest og hvem der tager referat der sendes via mail til ejeren efter mødet. Lad ejeren komme til orde og få stillet sine spørgsmål; I skal ikke kunne svare på alt, men vær ærlig og fortæl, hvis det er første gang, I laver et sådant projekt - ærlighed vil vinde tillid, i forhold til skråsikkerhed og sjuskede redegørelser for områder, I mener at kende noget til, men ikke gør. Projektbeskrivelse I skal lave en kort og præcis projektbeskrivelse, hvor I kommer ind på: Hvad bygningen skal bruges til gejst og ansvarlighed er kodeord. Hvor lang tid projektet varer fleksibilitet er kodeordet. side 3

5 Økonomien for stedet I skal have overvejet, at der vil være nogle udgifter i forbindelse med etableringen (evt. isolering, vvs og el-arbejde), som I skal være villige til at tage på jer, men samtidig få tilladelse af ejeren til at afholde et eller flere arrangementer for at få dækket disse udgifter. Lav gerne et minibudget (indhent evt. tilbud), hvis I har en idé om, hvad der kan være af istandsættelse, før man kan tage stedet i brug. Hvad kan I tilbyde ejeren? I passer på ejendommen, (i det omfang ejeren ønsker det) en ejendom i brug vil i mindre grad være offer for hærværk og være med til at skabe utryghed i nærmiljøet. I sparer ejeren for besvær med aflæsning af målere og vedligeholdelse fx snerydning etc. I holder fast på eller tilfører liv til området og er med til at sætte fokus på ejendommens brugsværdi. Eventuelle punkter: Økonomi fx om I vil søge støtte til jeres aktiviteter fx via kommunale midler, fonde eller sponsorater? Organisering - laver I en forening? Hvem der er kontaktperson? Hvis I kan bruge stedet, skal I have svar på følgende Hvor lang tid kan I bruge stedet? - vær klar på at ejeren i første omgang måske vil have en prøveperiode, før I får en længere frist. I hvilket omfang kan I bruge stedet? - få præciseret de nøjagtige begrænsninger for jeres aktiviteter - dette kan rede jer for mange bekymringer/diskussioner senere. Hvilke myndigheder må I kontakte? - det er en god idé at få ejerens godkendelse til at kontakte evt. byggeri og bolig, brandvæsen, politi mm. Hvad skal I betale for at bruge stedet? - betaling af istandsættelse og eget forbrug vil være acceptabelt. Her skal I lave en aftale om evt. en gratis periode under etableringen og fx månedlig indbetaling. Hvis I bliver bedt om betaling af egentlig leje, skal der udformes en lejekontrakt, og I får rettigheder i forhold til lejeloven hvor ejer skal sørge for at forholdene er i orden. Det er naturligvis i sidste ende op til jer, hvorvidt I vil betale leje og istandsættelse. Hvordan er de praktiske forhold ang. varmeforsyning, el, vand, skraldeordning og kopiering af nøgler? - dette punkt kan gennemgås, men der vil sandsynligvis være brug for endnu et nyt møde på stedet, hvor bygningen/lokalerne gennemgås. Husk at notere alle aftaler og teknisk info; I får med garanti brug for det senere (særligt omkring strømforhold)! Jo flere detaljer des bedre! Efterfølgende kontakt med ejeren Det er naturligvis en vurdering i det enkelte tilfælde og hvem ejeren er, hvor meget kontakt man skal have. Men det er i alle tilfælde vigtigt at have gjort sig overvejelserne, så man kan argumentere for sine valg. side 4

6 Gennemsigtighed! - det er vigtigt med én kontaktperson/gruppe til ejeren. Telefonen er din ven! - du kan allerhøjest få et nej... Det er vigtigt med tålmodighed i opstartsfasen, det tager tid at vinde tillid... side 5

7 Hvordan skaber man en kulturplatform Samlet set vil alle de beslutninger, der bliver truffet undervejs i projektets udførsel tegne stedets profil. Hvor åbent skal stedet være? Hvem tager beslutningerne? Strukturen? Økonomien? Hvordan skal stedet se ud? Hvilke aktiviteter skal der foregå? Der skal være en sammenhæng mellem, hvordan I vælger at præsentere kulturplatformens profil, og de beslutninger, I har taget undervejs. Dette får meget at sige i forhold til fx hvor godt stedet bliver forankret i det lokale nærmiljø, der kan ende være en stor støtte undervejs eller ende med at modarbejde jeres aktiviteter Det er indlysende at jo mere åben en platform I skaber, jo flere kanaler I inviterer på, des flere interesserede vil I tiltrække, og des bredere opbakning vil I have. Det er vigtigt at det kulturelt skabende element kommer i centrum og ikke det administrative. De følgende punkter er taget ud af kontekst og baseret på personlige erfaringer og kan derfor kun bruges som vejledning. I løbet af etableringen er det vigtigt at føle efter, hvad der føles rigtigt og hvor meget fokus de enkelte delelementer skal have. Organisationsstruktur Der skal vælges hvilken organisation eller struktur, der passer til projektet. Dette kan synes overflødigt, især hvis det drejer sig om et mindre projekt, men det er altid godt at have rammerne helt på plads, inden arbejdet går i gang. Det handler om at få tingene til at virke, og hvis der er forskellige grundopfattelser af strukturen, kan det resultere i frustrationer, hvis tingene går skævt. Flad struktur Her bestemmer alle lige meget og beslutninger vedtages i fællesskab fx ved fællesmøder. Flad struktur kan også indeholde beslutningskompetencer inden for forskellige ansvarsområder fx én der står for træværkstedet inklusiv indkøb - det er muligt at lave en forening, der tilgodeser dette. En flad struktur udstråler, at det er et fælles projekt, der arbejdes på og at alle der deltager i projektet har lige meget at skulle have sagt. Dette fungerer især godt til mindre projekter, hvor alle der deltager, kan overskue projektets helhed. I et større projekt vil det være naturligt at inddele projektet i forskellige ansvarsområder, hvor de personer, der har ansvaret for et område (og derfor større indsigt) også har beslutningskompetence indenfor området. Her vil der opstå elementer af hierarki, men sigtet er, at alle bestemmer lige meget. Hierarkisk struktur En form her er at lave en forening med bestyrelse og generalforsamling. Denne struktur er velkendt i den brede del af befolkningen og hos mulige økonomiske støtter. Hvis der laves en forening, kan det dog blive et problem, hvis det ikke er den tegningsberettigede, der står for indkøb. Selvom sigtet er, at alle har lige meget at skulle have sagt, vil der undervejs kunne opstå forskelle i, hvor meget tid de forskellige reelt lægger i projektet, og dermed hvem der tager et større ansvar. Dette større ansvar kan medføre, at de der tager mere ansvar også har brug for mere at skulle have sagt, fx i forbindelse med aftaler med ejer og myndigheder, hvor den ansvarlige må kunne forvente opbakning vedrørende beslutninger, der påvirker resten af projektet. side 6

8 Foreningsdannelse I større projekter med en længere tidshorisont, kan det være fornuftigt at lave en forening. Fordelene ved en forening er mange: Projektet får et navn og en titel, der passer til aktiviteterne, så alle interesserede kan være med. Det er lettere at søge penge til en forening end til privatpersoner Økonomien i foreningen bliver adskilt fra jeres egen privatøkonomi. I kan blive en registreret forening og få et CVR nummer, der kan bruges, når der skal betales regninger og ved ansøgning om støtte til stedet. (Alle virksomheder har et identifikations nr. kaldet et CVR i stil med personnummeret CPR nummeret - Det Centrale Personregister). Der er en velkendt forretningsorden dvs. en bestemt måde tingene foregår på. Hvordan laver man en forening? Der er nogle lovmæssige krav, der som minimum skal opfyldes for at kunne kalde sig en forening: Der skal afholdes generalforsamling mindst en gang årligt! Der skal være en bestyrelse som minimum bestående af en formand og en kasserer. Der skal være et sæt vedtægter, der beskriver foreningens aktiviteter og organisering. Generalforsamling En generalforsamling er en god mulighed for at få åbnet stedet og invitere flere deltagere til den kulturelle platform. I har lavet forarbejdet og har et fundament ved at have fundet stedet og skrevet et sæt vedtægter, som, når de er vedtaget, vil blive stedets grundlæggende værdier. Bestyrelse Der skal vælges en bestyrelse, der repræsenterer foreningen og kan skrive under på foreningens vegne (tegningsret kaldes det formelt set i vedtægterne). En stærk bestyrelsesprofil vil tage sig af de daglige problemstillinger og uddelegere det praktiske arbejde til brugerne, samt tage sig af det administrative. En bestyrelse kan også være af mere formel karakter og ikke have ekstra at skulle have sagt i den daglige drift. Dette giver en mere flad struktur og breder ansvaret ud på flere af deltagerne, men fordrer også at flere tager del i det administrative arbejde. Det er op til jer at vedtage, hvor stort ansvar bestyrelsen skal have. Vedtægter Udgangspunktet for en forening er, at de deltagende parter bliver enige om et sæt retningslinier for, hvordan projektet skal tage sig ud, også kaldet vedtægter. Disse retningslinier vil gøre projektet gennemsigtigt og hjælpe til at holde den røde tråd i projektet, samt sikre at der ikke ved et tilfældigt flertal bliver sat en ny dagsorden for projektet. Tegningsret I vedtægterne er det oftest bestyrelsen, der står til ansvar for indkøb til foreningen. Dog kan bestyrelsen uddelegere et økonomisk delansvar i forbindelse med projekter, fx i værksteder mm. Det er kun de tegningsberettigede, der kan skrive under på foreningens vegne, fx hos banken. Økonomi Der vil stort set altid være udgifter til istandsættelse og indretning af en kulturel platform i en tom bygning, da den tidligere har haft et andet formål. Derfor skal deltagerne blive enige om, hvordan der skal skabes midler til de nødvendige tiltag. side 7

9 Projektbeskrivelse Det er muligt at beskrive den kulturelle platform som et projekt og dermed modtage nogle midler inden igangsættelsen. Udlæg Det kan blive nødvendigt at lægge ud indtil der kan skabes en økonomi på stedet via fx salg af produkter eller indtægter ved støttearrangementer for stedet. Kontingent Til betaling af den daglige drift. Der er flere fordele ved kontingentbetaling; i forbindelse med driften af stedet vil I få dækket de fleste af de faste udgifter til vand, varme og el. De der støtter op om den kulturelle platform vil også få et økonomisk incitament for at deltage i aktiviteterne på stedet ud fra devisen når man har betalt, vil man også bruge stedet... Det er muligt at få offentlig støtte til frivillige foreninger, der svarer til halvdelen af det beløb, der kommer ind via kontingenter. Søg støtte Vil I søge støtte til jeres aktiviteter fx via kommunale midler, fonde eller sponsorater? Der er kulturelle støttemidler hos kommunen, der er værd at søge. Det er også muligt at søge støtte hos fonde. Ekstern kommunikation Egen hjemmeside Med mindre man er en ørn til hjemmesider, er det en virkeligt bekostelig affære at investere i en helt egen hjemmeside, der fungerer. Derfor kan det være smart at starte med en hjemmeside, der bruger nogle allerede eksisterende tjenester som fx web-hoteller tilbyder. Facebook Facebook er et glimrende værktøj til at skabe opmærksomhed omkring jeres aktiviteter, da mange bruger dette netværk i forvejen og er vant til henvendelser ang. arrangementer mm. Dog kan invitationer drukne i strømmen af informationer... Lokale og nationale aviser Når I åbner jeres kulturplatform, kan I sende pressemeddelelser til de lokale medier. På den måde har I mulighed for at invitere en masse nysgerrige, der ikke lige orienterer sig om mindre lokale begivenheder på det kæmpe globale Internet. Det er oplagt at ringe til de lokale medier og invitere dem til at lave en artikel eller et indslag. Hvis der bliver lagt en positiv vinkel vil dette være en bred invitation der rammer hele nærmiljøet! Problemet med journalister er, at de kan få lyst til at belyse historien fra flere mere eller mindre tilfældige vinkler og lave skræmme-journalistik og en venlig invitation kan pludselig blive til et opgør i medierne. Et råd: Pas på med medierne der er journalister, der ikke vil den positive historie! Nationale medier vil i det store hele ikke dække små historier med mindre der kan spores en historie, der kan interessere den bredere del af befolkningen. Kæde-sms nem, billig og ukontrolleret Her skrives der en invitation pr. SMS, hvor man opfordrer til at en SMS en sendes videre af den enkelte modtager. Dette kan være en god måde at få lavet en bred invitation, men der er ingen garanti for, at modtagerne er interesseret i at videresende - og slet ikke at de, der i sidste ende modtager invitationen, er interesserede og/eller synes, at det er et brud på privatsfæren at få disse henvendelser. side 8

10 Ekstern kommunikation kan være en besværlig og tidskrævende måde at gøre opmærksom på sine aktiviteter, til gengæld kan en stor indsats være med til at give en bredere opmærksomhed om aktiviteterne. Intern Kommunikation Hvordan bliver alle De der er involveret i projektet opdateret i forhold til problemstillinger vedr. kulturplatformen? Dette er et vigtigt punkt at få skabt klarhed over, da alle kommunikationsformer både har positive og negative sider. Det er et spørgsmål om temperament, hvad man ønsker sig af kommunikationen. Det vil oftest være nødvendigt at kombinere flere kommunikationsformer. Telefonisk kontakt Der vil altid være telefonkontakt, men i større grupper, hvor flere skal involveres vil det være nødvendigt at udvide det forum, hvor beslutninger træffes/offentliggøres. SMS Er gode til envejskommunikation, hvor informationer skal deles lynhurtigt. Men kommunikationsformen er meget personlig og ofte er det ikke nødvendigt at alle ved alt altid derfor kan sms er være irriterende i længden. Opslag på en væg Det er godt at få helt faste regler og retningslinier hængt op på en infovæg så nye tilkommere får det vigtigste som det første. Nye tiltag kan også offentliggøres på væg, men hvis netværket er stort, og der er mange, der kun bruger kulturplatformen fra tid til anden fx til arrangementer, vil det være nødvendigt at udvide forummet yderligere. Internetbaserede tjenester Det er utroligt mange internetværktøjer, der gør det muligt at lave et netværk. Hvad der passer bedst afhænger naturligvis af de enkelte brugeres anvendelse af Internettet. Mails De fleste bruger mails i dag, og derfor er det oplagt at kommunikere via mails, men det kan være svært at diskutere et emne over mail, da mailen/kæden af mails bliver uoverskuelig. Mailingliste Ved at lave en mailingliste kan alle de, der er interesserede i at deltage i det administrative arbejde, modtage alle relevante informationer. På den måde er alle opdateret, hvis alle tjekker og læser mails. En mailingliste er bedst til informationskommunikation og fungerer ikke godt hvis et emne skal drøftes, da strømmen af mails risikerer at blive for intens. Måske er det nødvendigt at problemstillinger kan diskuteres uden alle er tilstede på kulturplatformen. Internetfora Der er flere, der tilbyder forskellige værktøjer til at administrere grupper; her er det muligt at starte forskellige tråde, hvor emner kan debatteres uden at oversvømme indbakken med mail. Det er desuden muligt at dele filer med hinanden, og her kan alle selv orientere sig om, hvad der foregår i kulturplatformen. Der er den svaghed at brugerne selv aktivt skal bruge forummet for at det kommer til at fungere. Hvis der ikke er opbakning til forummet, vil ingen modtage informationerne. Hvis et netværk skal fungere, er det bedst at starte det op så tidligt som muligt, så det bliver en fast del af stedet. Det vil stadig være nødvendigt at supplere med fx en opslagstavle. side 9

11 Arrangementer Når kulturplatformen får besøg af offentligheden, er der mange ting der skal overvejes udover, hvordan man får inviteret gæsterne... Der er især to ting der skal overvejes: Sikkerhed Tilladelser Sikkerhed For ikke at komme galt af sted er det vigtigt at være opmærksomme på sikkerheden. Det er en god idé at få et brandtjek i god tid evt. som det allerførste, når i begynder at etablere jeres kulturplatform. Det er gratis at få brandvæsenet på besøg, de kan hjælpe med at udpege, hvilke farer der er ved at invitere gæster indenfor. Dette giver også et billede af hvor store udgifter, der er ved at etablere kulturplatformen. Brandvæsenet er som udgangspunkt ikke interesseret i at standse jeres aktiviteter, hvis de er forsvarlige, men er der alvorlige sikkerhedsmangler, vil de pointere dette, hvilket I nok vil sætte pris på, skulle uheldet være ude... Generelle retningslinier Jo mindre brandbart materiale des bedre træ, plast, papir og de fleste tekstiler = brandbart; gips, metal, rockwoll isolering, molton-tekstiler (sort lystæt stof specielt brugt af teater/filmbranchen) mm. = ikke brandbart. Jo flere flugtveje og redningsåbninger des bedre dog minimum to nødudgange, en i hver ende af lokalet Er der aktivitet på flere etager, skal der være separate flugtveje, dvs. de der flygter fra en brand på øverste etage må ikke dele flugtvej med de der flygter fra brand på nederste etage... Flugtveje skal have nødudgangsskilte (kan bestilles her: Skal der gives en brandgodkendelse ligger det maksimale antal gæster på 150 pers. i bygninger uden særlige sikkerhedsforanstaltninger. Ved flere end 150 pers. skal der etableres et alarmmeldeanlæg, der er i forbindelse med nærmeste brandstation; dvs. at hvis der opstår en brand i kulturplatformen, går alarmen på brandstationen. Med andre ord: det kan ikke betale sig at gå efter en tilladelse til flere end 150 pers. Med mindre der regnes med en meget stor indtægt ved arrangementer. Tilladelser og politiet Inden et arrangement skal det tages i betragtning, hvad det er for en type arrangement; som udgangspunkt skal der indhentes tilladelser, hvis det er offentlige arrangementer med udskænkning. Det er rigtigt godt at tage kontakt til politiet inden arrangementet, af følgende årsager: Alkoholbevilling Hvis der skal sælges alkohol, skal der indhentes bevilling hos politiet. Hvis I har få arrangementer, vil det være fint med en lejlighedsbevilling. Her er det godt at være ude i god tid, da det kan tage lidt tid at få tilladelsen. Hvis I har et næringsbrev, kan I sælge spiritus (det koster et kursus på 3-4 dage og ca. 1000kr inkl. prøve), ellers kan I kun få tilladelse til at servere øl og vin. Hvis I giver politiet nummeret til en kontaktperson, kan de ringe til jer og bede jer dæmpe lyden. Tilladelse til udendørs musikarrangementer Hvis I overvejer at spille elektronisk forstærket musik udendørs, skal I søge om tilladelse hos kommunen i endnu bedre tid, da kommunen generelt har længere behandlingstider. side 10

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik?

Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Hvad skal vi med en kommunikationspolitik? Danmarks Domstoles medarbejdere kommunikerer allerede med hinanden, med borgerne, pressen og vores øvrige samarbejdspartnere. Så hvad skal vi bruge en kommunikationspolitik

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen,

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd

Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd Vedtægter for Foreningen Læsø Bredbånd 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1 Foreningens navn er Foreningen Læsø Bredbånd 1.2 Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Læsø kommune. 2. FORMÅL: 2.1 Foreningen

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk

Danske Naturister i Frederiksberg Svømmehal www.naturister.dk Bestyrelsesmøde den 5. januar 2014 i Deltagere: Helle Kristensen, Laila Qvant, Helge Bøgegaard og Søren Kristensen. Invitation til fællesmøde med DN København Bestyrelsen har modtaget en invitation til

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010

Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Kajakklubben Strømmen Middelfart Forslag til ændring af foreningens vedtægter Generalforsamlingen 13-02-2010 Bestyrelsen blev i 2009 opfordret til at gennemarbejde foreningens vedtægter i lyset af de ændringer,

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg

Vedtægter for Foreningen White Water Viborg Foreningen White Water Viborg Vedtægter for Foreningen White Water Viborg 1 Navn Foreningens navn er Foreningen White Water Viborg 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Viborg Kommune 3 Foreningens formål

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.

Yderligere forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 10. oktober 2010 Til foreningens medlemmer Indkaldelse til ordinær årlig generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær årlig generalforsamling iht. foreningens vedtægter: Tidspunkt: Mandag den 25.

Læs mere

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD

HVORDAN SKAL JEG BRUGE SOCIALE MEDIER? GODE RÅD 1 Denne vejledning viser, hvordan du kan udnytte de mange muligheder, de sociale medier giver, og være opmærksom på de faldgruber, der kan skade dig selv, dine pårørende og kolleger eller din myndighed.

Læs mere

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN

GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN GODE RÅD TIL POLITISK STØTTEKONCERT/CAFÉAFTEN Mange (store) afdelinger har haft gode erfaringer med at afholde politiske støttekoncerter især i forbindelse med julekampagner mod fattigdom. Mindre afdelinger

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden:

Referat. Dansk Retriever Klub Region Midtjylland Regionsledelsen. 1. Valg af mødeleder: 2. Godkendelse af dagsorden: Referat. Dato: 02.06.14. kl 18.00 22.00 Sted: Ane Gleerup Engblommevej 9 7850 Stoholm Tlf: 4089 0646 Tilstede: Afbud: Kirsten Vestergaard 1. Valg af mødeleder: Helle Engelsen 2. Godkendelse af dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler

Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler Vigtigt at vide Etablering af nye dagligvarebutikker Planlovens regler De Samvirkende Købmænd December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tjekliste hvad kan du gøre, hvis der måske skal bygges en ny dagligvarebutik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde d. 27.05.2015 Deltagere ved mødet: Jakob Modigh, Tomas Klement Jørn Christensen, Ejnar Estrup, Helle Nielsen, Frank Nissen

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013

Bestyrelsens beretning 2013 HAVEFORENINGEN RYHAVEN Korsvejen 39A 8660 Skanderborg cvr. Nr. 35180702 www.ryhaven.dk Bestyrelsens beretning 2013 Den beretning, du sidder med i hænderne lige nu, redegør for bestyrelsesarbejdet i Ryhaven

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her.

Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. VELKOMMEN TIL BOSTEDET ELLENGÅRDEN Vi byder dig og din familie velkommen til Bostedet Ellengården. Vi håber at du og din familie får udbytte at opholdet her. På Bostedet Ellengården er ansat; 1 Forstander,

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler

Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler Regelgrundlag Folkehøjskoler reguleres af Lov om folkehøjskoler nr. 1605 af 26. december 2013, herefter loven. Tilskudsbekendtgørelsen,

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller

generalforsamling. Og da det jo er imod bestyrelsens anbefalinger, så stiller Bestyrelsens gennemgang af sagen vedrørende dagens forslag. Jeg vil ikke gennemgå sagen kronologisk og detaljeret, men mere koncentrere mig om indholdet. Som I ved, så handler det om, at Bestyrelsen mistede

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Maria Fuglsang Sørensen og Allan

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012

Hornbæk Golfklub Medlemsmøde om Lærkeager d. 26. februar 2012 Referat fra medlemsmøde Søndag d. 26. februar var der mødt ca. 45 aktive klubmedlemmer op i klubhuset til medlemsmøde nr. 2 om Lærkeager. Jens Peter bød velkommen og gennemgik kort dagsorden og formål

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5)

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere