SUNDBYØSTERHAL 2 AMAGERBROGADE/PARMAGADE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDBYØSTERHAL 2 AMAGERBROGADE/PARMAGADE 15 10 2012"

Transkript

1 SUNDBYØSTERHAL 2 AMAGERBROGADE/PARMAGADE TOTALENTREPRENØR: O. ADSBØLL & SØNNER A/S ARKITEKTER: DORTE MANDRUP ARKITEKTER ApS INGENIØR: KLAUS NIELSEN. RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. A/S RÅDGIVER: PLANLÆGNINGSFIRMAET. HANS-JØRGEN BØGESØ ApS

2

3 Beskrivelse Grundens placering er prominent, gadelinien skyder sig frem netop her, således at hjørnet vil kunne ses som et point de vue langt ned af Amagerbrogade, samtidigt er der fra hjørnet udsyn ned af Ulrich Birchs Alle til Englandsvej. En bygningsmæssig markering af hjørnet har afgørende betydning for afgrænsningen af den sidste store urbane pladsdannelse før overgangen til villakvarteret ved Rhodosvej. Den ny Bygning markerer sig karakteristisk på hjørnet af Parmagade/Amagerbrogade. Stueetagen er udformet venligt og inviterende med en overvejende glasfacade. Etagen indeholder café, dagligvarebutik, og indgangsfoyer for idrætshal og boliger. Vi foreslår at placere en mindre café med mulighed for udeservering mod sydvest samt indgang til butiksarealet mod den travle Amagerbrogade. Glasfacaden suppleres af let drejede teglskiver, så bygningen kommer ned og stå på terrænnet, afvekslende med lodrette glaspartier imellem. Facaden skaber en rolig rytme og nicher med siddemulighed langs Parmagade. Indgangspartiet til idrætshallen er placeret I Lille Parmagade, og markerer sig med et stort dobbelthøjt glasparti, således at man har direkte visuel forbindelse til hallens aktiviteter fra gaden. Aktivitetssalen markerer hjørnet Lille Parmagade /Parmagade med en glasfacade fra gulv til loft. Idrætshallens facadebeklædning er udformet som en plisseret træfacade: skråtstillede overlappende vægskiver beklædt med rødgyldne Prodema træpaneler på den udvendige side. Imellem vægskiverne er placeret smalle lodrette glasbånd, der giver et behageligt reflekteret dagslys I hallen. Facaden skaber dybde, varme og en hurtigere rytme, der er kontrapunktisk til stueetagens roligere teglskiver. Idrætshallens lavtsiddende vinduesbånd sikrer visuel kontakt mellem aktiviteter på 1 sal og det omkringliggende gadeplan. Efter mørkets frembrud vil den plisserede træfacade oplyses af udsivende lys fra de lodrette vinduesbånd, der igen reflekteres af den varmttonede træbeklædning, så facaden vil opfattes svagt glødende. Idet udbuddet af boliger I områdets etageejendomme er relativt ensidigt med overvejende mindre 2 og 3 rums boliger, suppleres området med større boliger. Boligerne på bygningens øverste etage, afslutter bygningskroppen med en række store, let udkragede krystallinske karnapper fra gulv til loft. De 12 boliger er tænkt som 4-rums boliger med forhave og indeliggende gårdhave. En ny typologi : gårdhavehuse på byens tag. Boligerne er tænkt som et alternativ til villaområdet, der kan være med til at skabe et mere mangfoldigt udbud og hermed nuancere befolkningssammensætningen I området. Landskabsplan For at styrke lokalplanens intentioner om at udvikle området til en idræts-campus karre, forbindes den ny og den eksisterende hal med en aktivitets og opholdsflade, der naturligt leder fra det ene indgangsparti til det andet. Fladen belægges med betonbordursten samt asfalt således at gang, ophold og aktiviteter er tydeligt defineret og der skabes trygge opholdszoner. Der etableres en række cirkulære elementer, græsplinte, bænke, planteplinte, osv. Evt kan der etableres en nedgravet trampolin med faldunderlag, eller andre bevægelses redskaber. Hermed understreges og fortsættes den allerede eksisterende forbindelse mellem Parmagade og Smyrnagade,- skole, idrætsområde og lokalområde. Bilkørsel er muligt i særlige zoner, med de bløde traffikanter som absolut prioritet MODELFOTO FUNKTIONEL DISPOSITION. Ankomst Cykelparkering er placeret på den ny aktivitetslads samt decentralt langs Parmavej og Amagerbrogade. Der er placeret 10 P. pladser til biler i konstruktion med adgang fra Parmavej. Her er samtidigt placeret cykelparkering til boligerne.

4 Adgang for renovation samt indlastning til butiksarealet er placeret I sammenhæng med indgang til p. pladser. HAL Indgangsområde og foyer Indgang til Hal og boliger sker gennem fælles vindfang med personelevator dimensioneret for store emner. Fra vindfangsområdet er der adgang til hallens foyer, udformet som et åbent inviterende dobbelthøjt areal hvor en bred flad trappe leder op i bygningen som et skulpturelt element, der afsluttes i en siddetrappe med udsyn til Lille Parmagade, Sundbyøsterhal 1 og det resterende idrætsareal. Her kan man vente på sine venner og holdkammerater før man går i omklædningen, eller afslutte med en snak før man går hjem. Foyeren er udformet som et sammenhængende dynamisk rum hvor der er visuel kontakt til både gadeplanet og det indskudte dæk, opholdsbalkonen og aktivitetsrummet. Her er alle omklædningsfaciliteter placeret. Vagt og personalerum er placeret centralt med udsyn over både foyer, indgang og hal. Foyerområde er disponeret således at det indbyder til ophold. Der udformes nicher og kroge og bevægelsesarealer har dobbeltfunktion. Den store siddetrappe mod Lille Parmagade samt adgangstrappen til det indskudte dæk er udformet således at de også kan anvendes til uformelt ophold. Trappen til det indskudte dæk vender mod hallen således at den kan anvendes som publikumsopbygning, og fra balkonen har man frit udsyn over hallen, foyer og indgangsareal. Indgangs og foyerområdet udføres med belægning af voksbehandlet fiberforstærket flydemørtel som eksempelvis Weber designgulv. Gulvet er yderst robust og patinerer smukt. Indvendige vægge mod foyeren er beklædt med opslidsede brandgodkendte træpaneler, lakeret for rengøringsvenlighed og med bagvedliggende lyddug. Siddetrappen mod Lille Parmagade belægges med træ på siddeflader. Siddetrappen til balkonen udføres i træ. Hallen Gulvet I hallen udføres som et sammenhængende niveaufrit fladeelastisk sportsparketgulv på fjedrende træbaseret underlag med stødabsorption på >55%. Overfladen udføres i optimal tykkelse for håndboldspil Vægge udføres med robuste overflader velegnet til at modstå håndboldskud. Foran glaspartier placeres ribber. Der leveres fast inventar i henhold til kravsspecifikationen. Der udføres bøsninger i gulv, vægge og loft til montering/demontering af det i kravsspecifikationen beskrevne inventar. Facaderne mod Amagerbrogade samt Parmagade udformes som overlappende rumhøje vinkelstillede facadepartier, med en udvendig beklædning som Prodema plader. Glaspartier fra gulv til loft er placeret I overlappene, således at dagslyset diffuseres fra de dybe vinduesnicher og hele væggen fungerer som en ensartet lysdiffuserende flade der giver et behageligt dagslys uden blændende kontraster. Enkelte steder placeres vinduesfelter med direkte udsyn. Idet der kun er lille kontrast mellem lysniveauet fra de lysdiffuserende vægge og vinduesåbningerne fremkommer der ikke kontrastblænding. Vinduesåbningerne kan afskærmes fra indblik med gardiner. Hallens ene langside er udformet som depotvæg, med direkte adgang fra hallen gennem en række dobbeltdøre. Der er adgang til aktivitetsrum via en bred siddetrappe eller via elevator til den åbne

5 balkon. Herfra er der adgang til aktivitetsrum samt birum, toiletter og rengøringsrum. Fra balkonen kan man følge med i hvad der foregår i hallen eller se ned til foyer og indgangsparti på etagerne under. Aktivitetsrum Aktivitetsrummet er placeret på indskudt dæk over foyerarealet. Aktivitetsrummet er udformet med en langsgående depotvæg mod foyeren. I væggen parkeres foldevæg til opdeling af rummet samt gardiner til fuld afskærmning af rummets 3 sider. Væggen mod hallen udføres som spejlvæg. Et vinduesparti med lydruder mod hallen sikrer muligheden for visuel kontakt mellem aktiviteterne, en spejlskydevæg parkeret I depotvæggen kan afskærme vinduesåbningen, samt sikre fuld spejldækning af vægfladen. Gulvet udføres som et sammenhængende niveaufrit fladeelastisk sportsgulv. Lofter udføres med beklædning af hvid træbeton, depotvæggen udføres med opslidsede træpaneler med bagvedliggende akustisk dæmpning. Facaderne mod Parmagade og Lille Parmagade er udformet som glaspartier med gående partier for individuel udluftning. Depoter Bygningen udføres med netto 88 m2 depoter, placeret således at der er direkte og niveaufri adgang fra aktivitets rum og hal. Depoterne er udformet som brede depoter med en passende lille dybde, således at der er nem og uhindret adgang til hele depotarealet. Døre og porte leveres med ABDL anlæg og kan aflåses. Der etableres knager, hylder og skabe I henhold til kravsspecifikationen. Vagt og personalerum Vagt og personalerum er placeret således at der er uhindret udsyn til hal og adgangsarealer. Væggene er udført som glasvægge med brystning. Omklædning Dame Herre og dommeromklædning er placeret I hallens niveau med adgang fra foyer.der er adgang til toilet over forrum fra alle omklædningsrum. Omklædningsrummene er udført med tunge vægge beklædt med fliser. Gulvene er ligeledes belagt med fliser. Sanitet, installationer og udstyr udføres I henhold til kravsspecifikationen. Toiletrum Toiletrum er udført med afløb og belægning med fliser, vægge ved vask er beklædt med fliser. Toiletrum udføres I henhold til kravsspecifikationen. MODELFOTO Installationer Installationer integreres i bygningens arkitektur. Mest muligt tænkes ført skjult, med mulighed for servicering ved demonterbare paneler. Valg af den mest hensigtsmæssige varmekilde afklares med bygherre i en evt. senere projektering. Energi Bygningen udføres således at den opfylder kravsspecifikationens krav samt minimum opfylder klassificering som laveenergi klasse Ventilation Ventilation udføres med varmegenvinding og således at den opfylder alle krav I

6 kravsspecifikationen Indeklima Bygningen udføres således at den opfylder kravsspecifikationens krav om godt sensorisk og termisk indeklima. Der udføres BSIM beregninger I henhold til kravsspecifikationen. El-installationer El-Installationer udføres så de opfylder kravsspecifikationens krav. Akustik I den videre projektering tilknyttes akustiker til projektgruppen. I den videre projektering dokumenteres at alle de I kravsspecifikationen definerede grænseværdier overholdes. Vi har I den indledende fase vurderet at gulve i sportshal og boliger opbygges som svømmende gulve, med 100 mm betonplade på trykfast isolering, samt 3 mm lyddug. Betonpladen friholdes fra øvrige konstruktioner. Der er ydermere afsat plads til særlige tiltag I gulvkonstruktionen. Alle lofter beklædes med akustisk dæmpende plader, som hvid træbeton. Vægge i foyer, højtsiddende paneler i hal samt depotvæg i aktivitetsrum er beklædt med opslidsede træpaneler med bagvedliggende akustikdug. Sportsgulv. I henhold til udbudsmaterialet pkt. 2 n ønskes en tegning i 1:50 af sportsgulvets opbygning. Denne målestok virker ikke hensigtsmæssig til dokumentation sportsgulvets opbygning hvorfor den her skal dokumenteres med principtegning samt beskrivelse. - 0,2 mm plastfolie - 20 mm stødabsorberende elementer - 19x95 mm svingstrøer med centerafstand 500 mm - 16x75 mm blændstrøer med centerafstand på 125 mm - 23 mm lamelparket 180mm huldæk 200mm betonvæg / Bjælkearmeret insitu støbt 180mm huldæk Montagebjælke 500x300 Betonsøjle 400x300 / 5000mm 270mm huldæk Konstruktioner Bygningen udføres med søjle/bjælke system med præfabrikerede standard betonelementer. Bygningen udføres i Høj Konsekvensklasse da der er store spændvidder og benyttes som sportshal. Der dimensioneres ud fra gældende Eurocode Bærende konstruktioner Tagdæk og dæk over sportshal etableres af 180mm huldæk der spænder fra hovedskillevæg til hovedskillevæg. Hovedskillevæggen mellem boligerne er af 200mm in-situ støbt armeret betonvæg. Væggen virker som armeret bjælke der spænder fra facade til facade. Der oplægges montagebjælke under hovedskillevæg. Dæk i sportshal etableres af 270mm huldæk der hviler af på præfabrikerede bjælker Betonsøjle 400x300 pr 8x5m KBE 27/57 Betonbjælke KB 27/57 Betonbjælke Amagerbrogade Ny sportshal

7 og søjler. Søjleafstand i stueplan er 5.4 x 8,2 meter. Bæredygtig jord er 1.0 til 1.8 meter under terræn. Bygningen funderes direkte i ih.t. geoteknisk rapport. Terrændækket funderes på sandpude. Stabilitet De vandrette laster føres ned til fundamenterne via tværgående vægge i stueplan. På 1. og 2. sal optages lasterne i ydervæggene med evt. vindkrydsbånd. På 3. sal optages lasterne af hovedskillevæggene og indvendige skillevægge i boligerne. Nedbøjning og egen svingninger Bygningen projekteres således at anbefalinger og krav ifølge gældende normer følges.

8 SUNDBYØSTERHAL 2 STUEPLAN 1:300

9 1 SAL 1:300

10 2 SAL1:300

11 3 SAL 1:300

12 SUNDBYØSTERHAL 2

13 SUNDBYØSTERHAL 2 TVÆRSNIT 1:300 LÆNGDESNIT 1:300

14 SUNDBYØSTERHAL 2 AXONOMETRY

15 SUNDBYØSTERHAL 2

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle

Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Livsrum Kræftpatienternes hus i Vejle Totalentreprisekonkurrence om et rådgivningscenter og palliativt rehabiliteringscenter i Vejle Dommerbetænkning af 2. fase DOMMERBETÆNKNING AF 2. FASE Efter bedømmelsen

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ

FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ FÆLLESHUS VED SØNDERGÅRD SØ SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S SB Enterprise A/S, BBP Arkitekter AS, Lemming & Eriksson A/S Indhold 4 \ 6 \ 8 \ 11 \ 12 \ 12 \ 14 \ 16 \ 18 \

Læs mere

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.

KPU. - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11. KPU - 72 ungdomsboliger på Kousgaards Plads i Herning Projektteam: KPC // Årstiderne Arkitekter // Bascon Totalentreprisekonkurrence // 05.11.2013 1 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Læs mere

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke

P r o j e k t k o n k u r r e n c e. Nyt sognehus til Jelling Kirke P r o j e k t k o n k u r r e n c e Nyt sognehus til Jelling Kirke Maj 2013 Nyt sognehus i Jelling Projektkonkurrence Juryens betænkning April 2013 [1] Juryens betænkning er tilrettelagt af Flemming Deichmann

Læs mere

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden.

PULSEN. DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. 65783 PULSEN DEN BÆREDYGTIGE PULS Fremtidens bæredygtige multihus. Lokale - og anlægsfonden. Pulsen : INDHOLD bæredygtig : INDLEDNING bæredygtig : HOVEDGREB bæredygtig : PLANLÆGNING bæredygtighed : SOCIALT

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6

Indholdsfortegnelse. Bæredygtighed / DGNB vejledning. PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 Indholdsfortegnelse PROjEKTBESKRIVELSE - 16 BÆREDYGTIGE IDÉER 4 FRA LANDSKAB TIL BÆREDYGTIGT BYGGERI 6 SITUATIONSPLAN 1:500 7 SNIT OG OPSTALTER 8 ANALYSER FOR PLACERINGEN AF BEBYGGELSE 10 ETAGEAREALER

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g

A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g KARKITEKTURPRIS SVENDBORG.. 2009 OMMUNE Nomineringen er foretaget af Svendborg Kommune og er et udtryk for anerkendelse af indsatsen for at gøre

Læs mere

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG

DET FORANDERLIGE HUS. Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om UDGIVET AF REALDANIA BYG AF BIRGITTE KLEIS, ARKITEKT MAA DET FORANDERLIGE HUS Bygget til at bygge om MINICO2 HUSENE INDHOLD MiniCO2 Husene Seks huse seks erfaringer

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH

Helvægge og dæk af letbeton. HÆFTE NR. 10 Aug. 2008. Energieffektive boliger. Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Helvægge og dæk af letbeton Energieffektive boliger HÆFTE NR. 0 Aug. 008 Parcelhus Etagehus LETBETONELEMENTGRUPPEN - BIH Indholdsfortegnelse / Indledning Indholdsfortegnelse. Indledning.... Lovgivning....

Læs mere

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006.

Energirigtig renovering af ældre enderækkehus fra 1971 Eksamensprojekt BYG*DTU 2006. Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, december 2006. 1 Forord Denne rapport er udarbejdet som et eksamensprojekt på DTU under instituttet BYG*DTU på retningen By og Byg.ing (Architectural Engineering) under kurset 11979 Eksamensprojekt gældende 20 ECTS-point.

Læs mere

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning

Copenhagen Plant Science Centre. Juryens betænkning Copenhagen Plant Science Centre Juryens betænkning 30. marts 2011 Indledning Copenhagen Plant Science Centre tager udgangspunkt i kæden fra jord til bord med fokus på sunde fødevarer, energi, klima og

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

dommerkomiteens betænkning

dommerkomiteens betænkning BOLIG+ Etageboliger i Aalborg FREMTIDENS ENERGINEUTRALE BOLIGER dommerkomiteens betænkning indledning Konkurrencen er udskrevet af Akademisk Arkitektforening og Ingeniørforeningen i Danmark i samarbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Etape 2. Da Vinci Parken et liv med perspektiv. 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje

Etape 2. Da Vinci Parken et liv med perspektiv. 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Etape 2 Da Vinci Parken et liv med perspektiv 78 lejeboliger i Aalborgs nye grønne bydel med smuk beliggenhed og attraktiv husleje Da Vinci Parken og den nye bydel Fuldt udbygget omfatter Da Vinci Parken

Læs mere

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling

Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen. - eksempelsamling Arkitektonisk nyfortolkning i byfornyelsen - eksempelsamling indhold indledning... to ombyggede ejendomme... på taget... facaden... påbygninger... trapper og adgangsrum... badeværelser og køkkener... byøkologien...

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT

BYGGETEKNISK RAPPORT Afd. 4 - Mølleparken Frederikshavn Juni 2010 d.a.i. arkitekter ingeniører a/s Århus Afd. 4, Mølleparken Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1.1 INDLEDNING 6 1.2 GRUNDLAG: 8 1.3 FORMÅL: 9 1.4 EJENDOMMENS HOVEDDATA:

Læs mere

Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune

Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune Halanalyse 2015 Forslag til nødvendige anlægsudgifter for hallerne i Faaborg-Midtfyn Kommune 20.3.2015 Teknik Kommunale bygninger Mellemgade 15 5600 Faaborg Indholdsfortegnelse: Forudsætninger for anlægsanalysen...

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/

Nyt Hospital Hvidovre/ Byggeprogram/ September 2014/ Nyt Hospital Hvidovre NHH1 Byggeprogram version 2.0 September 2014 Nyt Hospital Hvidovre/ 2/ 3/ Nyt Hospital Hvidovre/ indholdsfortegnelse: 1.0 Basis 1.1 Grundlag 1.1.1 Projektets vision og formål 1.1.2

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG. LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport

EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG. LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport EVALUERING AF PROJEKTER MED SÆRLIGE MILJØTILTAG LOKALE - OG ANLÆGSFONDEN Hovedrapport Evaluering af projekter med særlige miljøtiltag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1. Organisatoriske forhold...

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere