Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar Tema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar 2010. Tema"

Transkript

1 Beton 1 Februar 2010 Tema Forskalling & overflade Forskalling i udvikling Paschal-Danmark A/S deltager i betonbranchens F&U-projekter Smukke overflader med bølgepap Pap i formen giver elementer en riflet overflade Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri Betonbygninger har større varmekapacitet end antaget

2

3 Beton Nr. 1 Februar årgang ISSN Beton har til formål at orientere om den betonteknologiske udvikling i Danmark, at udbrede kendskabet til betons anvendelses muligheder samt at medvirke til, at beton anvendes optimalt teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november. Distribueret oplag Udgivere Redaktion Abonnement, produktion og administration Annoncer Abonnementspris DANSK BETONFORENING Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Beton, Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Prinfoparitas Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby, Poul B. Eriksen, Tlf Media-People ApS landskronagade 56B, 2100 København Ø ole Bolvig Hansen Tlf , fax Indland, kr. 210,- excl. moms (4 numre) Udland, kr. 260,- (4 numre) løssalg, kr. 65,00 excl. moms NORDISK MILJØMÆRKNING Smukke overflader med bølgepap i formen Tryk på ved støbning af indervægge i p-anlæg Ny og endnu bedre udgave af Stilladshåndbogen Ingen grund til at afskrive bræddeforskallingen Efterspændte betondæk savner fleksibel forskalling.. 12 Forskalling i udvikling Enkel vej til smukt blokmurværk Ny bjælke til slanke konstruktioner Stor arkitektur i største hotel Medvind for beton til vindmøller Permanent forskalling gør komplekse dækgeometrier enkle Sådan reddes SCC med forkert flydeevne på byggepladsen Tungt byggeri har endnu lavere energibehov Lærerige dage med beton i trillebøren Ny betonmagere Betonelement-Foreningen Nyt fra Betoncentret Nyt fra Aalborg Portlands arbejdsmark Mange hørte om sprøjtebeton i Aalborg Mødekalender Forår Udvikling og innovation er et lyspunkt Større effektivitet og nye, kreative produkter er to gode veje fremad for de fleste virksomheder og således også virksomhederne i betonbranchen. Derfor er det store EU-projekt TailorCrete, som blev omtalt i det foregående nummer af Beton, så spændende. Her går danske og europæiske videncentre og virksomheder med Betoncentret på Teknologisk Institut som samlingspunkt sammen om at udvikle nye industrielle metoder til at fremstille betonkonstruktioner med helt nye former fx ved hjælp af robotteknologi. Ikke mindst er det interessant, at projektet også skal forske i nye forskallingsprincipper og ny metoder til armering til betonelementer og -konstruktioner. Det vil bringe de nye løsninger tættere på praktisk anvendelse. Som det fremgår af en temaartikel her i bladet, er Paschal-Danmark med i projektet for at få et videngrundlag til også på længere sigt at kunne tilfredsstille arkitekternes ønsker om fri formgivning og spændende overflader. Ønsker, som virksomheden mærker mere og mere tydeligt i takt med, at arkitekterne må tænke stedse mere utraditionelt for at distancere sig fra alle de spændende bygninger, der allerede er opført. I en meget hård tid for såvel betonbranchen som byggeriet som helhed er det et lyspunkt, at der stadig er mod på udvikling og innovation. Forside Danmarks største hotel, Cabinn Metro i Ørestad. Forskalling & overflade jbn

4 Forskalling & overflade Smukke overflader med bølgepap i formen Betonelementer med en overflade, der er formet af bølgepap i støbeformen, giver et ganske særligt indtryk i den 150 kvadratmeter store reception hos den grafiske virksomhed Cool Gray A/S, som netop har taget et nyopført domicil på kvadratmeter i brug i Skovlunde, lidt nord for København. For at fremme æstetikken i det store, lyse rum valgte vi en betonoverflade med horisontale linjer, formet ved hjælp af bølgepap. Væggen er meget synlig fra receptionen og er samtidig kraftigt belyst, så man kan virkelig se de vandrette rifler. Oven på fugerne er der desuden monteret metalskinner. De rustikke overflader fungerer godt, og alle er meget tilfredse med resultatet, siger byggeriets arkitekt, Arnt Ottendahl, som kalder de æstetiske betonoverflader, der i dag er mulige, for en gave for os arkitekter. Betonelementerne med den riflede overflade er fremstillet af Spæncon, der også har leveret huldæk, TTD ere, TTS ere, søjler, bjælker, vægge og facader til byggeriet. De udvendige facader er udført i såvel glat som frilagt sort. jbn 4

5

6 Forskalling & overflade Tryk på ved støbning Det var nødvendigt at bruge trykmålere til overvågning af formtrykket ved støbning af 12 meter høje indervægge med selvkompakterende beton Formtrykket er en udfordring, når man støber 12 meter høje og 45 centimeter tykke vægge med selvkompakterende beton. Derfor var formen forsynet med trykmåleudstyr, da Pihl i december 2009 støbte indervæggene til det sidste af tre fuldautomatiske parkeringsanlæg, som virksomheden opfører som totalentreprenør for Københavns Kommune. På den måde kunne vi løbende overvåge, at formtrykket ikke blev for højt. Vi taler trods alt om 90 kubikmeter beton i 12 meter høje sektioner med ensidig forskalling, idet indervæggene blev støbt op mod byggegrubens sekantpæle, siger projektchef Jesper Boilesen fra Pihl. Hver sektion af indervæggene blev støbt i én lang proces på op til 12 timer med Lavabeton fra Unicon. Støbningerne forløb efter planen, oplyser Jesper Boilesen, som tilføjer, at 12 meter er tæt på grænsen for det mulige med denne støbemetode. 268 pladser under jorden Parkeringsanlægget i Under Elmene på det nordlige Amager får 268 underjordiske p-pladser. Over anlægget bliver der etableret et grønt, rekreativt byrum. Pladsforholdene er en af projektets store udfordringer. Byggegruben er på 14 gange 80 meter, og der er kun 4-5 meter på hver side til beboelsesejendomme. Projektet er dog gået forbavsende godt i forhold til naboerne på grund af en høj grad af information, siger Jesper Boilesen. Parkeringsanlægget er et af tre, som Pihl opfører for Københavns Kommune. Beton har tidligere omtalt anlægget i Leifsgade, også på Amager. Alle tre anlæg opføres efter samme princip under et eksisterende byrum. Først bores og støbes sekantpæle cirka 17 meter ned langs hele anlæggets omkreds. Dernæst etableres lodrette jordankre, som senere skal holde bundpladen fast til undergrundens kalklag. I næste fase sammenstøbes sekantpælene foroven med en kantbjælke, ligesom der støbes tværgående bjælker med cirka 9 meters mellemrum. Så følger udgravning af byggegruben, hvorefter der støbes en 0,6 meter tyk bundplade, som forankres til jordankrene. Automatisk p-maskine Manometret gjorde det muligt at overvåge, at formtrykket ikke blev for stort i den 12 meter høje form med et rumindhold på 90 kubikmeter. Dernæst støbes indervægge og dæk over anlægget, hvor der monteres en automatisk p-maskine. Princippet er, at bilisterne afleverer deres bil i én af anlæggets terminaler, hvorefter p-maskinen anbringer bilen på en ledig plads i det store reolsystem, der i realiteten er tale om. Når bilisten så senere præsenterer sin p-billet for automaten, henter anlægget bilen igen. Status for det første af de tre p-anlæg, anlægget på Nørrebro, er i december 2009, at p-maskinen er i forsøgsdrift. I Leifsgade er p-maskinen ved at blive monteret, og i Under Elmene er dækket over anlægget færdigt. Efter planen indvies det sidste anlæg i sommeren jbn 6

7 af indervægge i p-anlæg En af de store udfordringer var plads. Der er kun 4-5 meter fra hegnet til boligejendommenes facade. Indervæggene i p-anlægget blev støbt i 12 meter høje forme. Det fuldautomatiske p-anlæg får plads til 268 biler. Beton 1 Februar

8 Ny og endnu bedre udgave Vejdirektoratets indsats for at styrke sikkerheden i forbindelse med brostilladser ligner en markant succes. Forskalling & overflade En revideret udgave af Vejdirektoratets Tilsynshåndbog for stilladser, i daglig tale stilladshåndbogen, er nu tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside i det mindste hvis alt er gået efter planen siden Betons deadline. Dermed er der taget endnu et skridt på vejen mod stor sikkerhed ved opførelse af nye betonbroer, hvor brostilladset skal bære forskalling og forme ved in-situ støbning. Baggrunden for håndbogen er sørgelig. Et brostillads kollapsede ved Aalborg i april En bygningsarbejder blev dræbt, og Nordjylland blev mere eller mindre afskåret fra omverdenen i fire døgn. Kort derefter udgav Vejdirektoratet den første tilsynshåndbog. Det skete, fordi undersøgelsen af ulykken viste, at det ikke var de gældende krav til brostilladset, den var gal med det var stilladset, der ikke levede op til kravene. Samtidig søsatte Vejdirektoratet krav om undervisning af alle involverede de projekterende, der designer stilladset, formændene og folkene på pladsen, der stiller det op. Obligatorisk brug af håndbogen og uddannede medarbejdere blev indført via et krav i Vejdirektoratets og Banedanmarks udbudsbetingelser. To års erfaringer Vi har to års erfaringer med Tilsynshåndbogen. Desuden har en stor workshop med over 100 deltagere givet os en masse viden. Derfor har vi nu gennemført en omfattende revision, så bogen er blevet et endnu bedre værktøj, der er enklere at anvende i praksis, siger afdelings ingeniør Jørn Lauridsen fra Vejdirektoratet, som tilføjer, at indsatsen hidtil har vist sig ganske effektiv. Vi ser ikke længere stilladser, der bare minder om det i Aalborg. Beklageligvis må man nok konstatere, at alt for mange tidligere har set stort på kravene og dermed sikkerheden, siger han. Håndbogen fungerer som vejledning. Den er skrevet til teknikerne, men kan læses af alle. Netop fordi kravene til stilladserne er gode nok, baserer håndbogen sig på kvalitetsstyring. Således indeholder den et antal skemaer, hvoraf en del skal udfyldes i samarbejde af entreprenøren og bygherrens tilsyn. Dermed er alle klar over ansvarsfordelingen. Ophøjes til vejregel Som noget nyt skal håndbogen fremover efter en omfattende høringsrunde indgå som en vejledning i de danske vejregler. Det betyder, at det i praksis vil være meget vanskeligt ikke at anvende Håndbogen, fordi entreprenøren så selv er ansvarlig for at dokumentere, at sikkerheden er mindst lige så god. Eller som Jørn Lauridsen siger: Ingen siger, at man skal følge vejledningen, men det kan være ret så ansvars pådragende ikke at gøre det. Som en del af vejreglerne vil håndbogen også blive anvendt ved kommunale broprojekter, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet i dag. Mange gennem kurser Kravet om uddannelse af alle, der arbejder med brostilladser, har også været en succes. VEJ-EU, som står for Vejsektorens Efteruddannelse, udbyder to af kurserne med fællestitlen: Forebyggelse af stilladssvigt ved broarbejder. De to kurser er henholdsvis et todages kursus med eksamen for primært 8

9 af Stilladshåndbogen Den ny stilladshåndbog er et godt værktøj til at forebygge ulykker ved opførelse af nye betonbroer. ingeniører (kursus C) og et endags kursus for formænd (kursus B). Kursuskoordinator Dorte Meulengracht fra VEJ-EU oplyser medio december, at B-kurserne i alt har haft 108 deltagere og C-kurserne 237. Hertil kommer et tredje kursus (kursus A) for folkene på pladsen. Dette totimers kursus afholdes af bygherren i skuret lige inden opstart af opstillingen af stilladset. jbn Beton 1 Februar

10 Ingen grund til at afskrive bræddeforskallingen Forskalling & overflade Bræddeforskalling er fleksibel, teknisk set god og giver et smukt resultat. Men desværre er bræddeforskalling også tit for dyr. God, gammel teknologi kan stadig gøre fyldest i en tid, hvor alting skal være nano, hyper eller mega. Det gælder for eksempel bræddeforskalling, som dog trods sine gode egenskaber ofte bliver fravalgt som gammeldags og dyr. Civilingeniør Christian Munch-Petersen fra ingeniørvirksomheden Emcon er bygherrerådgiver og betonspecialist. Han arbejder som regel med store og avancerede projekter blandt andet den kommende Femern-forbindelses betonspecifikation. Men samtidig vil han gerne slå et slag for den klassiske bræddeforskalling, der teknisk set er forskalling i topklasse. Brædder er meget fleksible med hensyn til udformning. Det er let at lave plane flader med alle mulige geometrier. Desuden kan enkeltkrumme flader som fx cylindre let laves. Samtidig afspejles bræddernes struktur i betonens overflade, hvor ru brædder giver ru overflader osv. Mange synes, at rå træstruktur i betonoverfladen er pænt, siger Christian Munch-Petersen. Teknisk set har bræddeforskallingen også fordele. Rigtig bræddeforskalling laves med brædder, der ikke er høvlet og pløjet. Det betyder, at der mellem brædderne er en lille spalte, hvor overskydende formolie, vand og slam kan komme ud. Det gør overfladen tættere og stærkere, fastslår Christian Munch-Petersen. Ulempen ved bræddeforskalling er primært, at den på vores breddegrader er for dyr at udføre. Til gengæld kan bræddeforskalling udføres af alle, som kan lave tømrerarbejde inklusive gør-det-selv folk. Ud fra et kvalitetssynspunkt er det ideelt at anvende brædder, som tidligere er brugt én eller to gange, hvis de vel at mærke er ordentligt sorteret og afrenset. Forklaringen er, at helt nye brædder kan indeholde sukkerstoffer i overfladen. Det retarderer hærdningen og ødelægger dermed den pæne overflade, hvis der afforskalles for hurtigt. Så følger der nemlig lidt beton med, som hænger fast i træet. Dog skal man være opmærksom på, at genbrugte brædder har små skader fx fra sømhuller. Desuden kan der sidde små flager af beton i overfladen. jbn Scanticon i Skåde bakker, syd for Århus, er verdenskendt arkitektur tegnet af arkitektfirmaet Friis & Moltke. Hvert enkelt forskallingsbræt har efterladt sin signatur i den rå og funktionelle beton. Det tager tid at bygge en bræddeforskalling, indtil det hele er på plads. Bemærk de gamle brædder på kælderens inderside og den ikke-synlige del af ydersiden. Bemærk også gevindstængerne til clampsjern en god løsning for gør-det-selv eren in casu artiklens interviewoffer. 10

11

12 Efterspændte betondæk savner fleksibel forskalling Forskalling & overflade Efterspænding af betondæk giver arkitekt og bygherre fantastiske muligheder, som dog ville være nemmere at udnytte med et forskallingssystem skræddersyet til opgaven. Efterspændte betondæk ville finde betydeligt større anvendelse med en videreudviklet systemforskalling, som kunne gøre det nemmere at opnå de store fordele, der ligger i efterspænding. Det mener direktør Bjarne Landgrebe fra Skandinavisk Spændbeton, som forhandler en række specialprodukter så som armering og forankringer, der bruges til efterspænding. Virksomheden har arbejdet med efterspænding af betonkonstruktioner i mere end 60 år. Efterspændte betondæk har to store udfordringer at overvinde. Det er dels udvikling af forskalling, som gør det enklere at udføre efterspændte dæk med komplekse geometrier, dels at overvinde traditionen. Mange fravælger efterspænding så at sige på rygraden uden overhovedet at overveje muligheden, siger han. Selv om efterspænding er en velkendt metode til at opnå høj styrke i betonkonstruktioner fx i broer er efterspændte dæk i bygninger ret nyt i Danmark. Bjarne Landgrebe har dog en forventning om, at efterspændte dæk vil vinde frem på baggrund af betydelige tekniske og økonomiske fordele. Efterspændte dæk kan spænde op til 16 meter. Desuden er de fri for fuger og kan udføres med snart sagt enhver geometri. Samtidig er efterspændte dæk gode til at optage og videreføre vandret last til afstivende skakt- og vægsystemer, ligesom de kan overholde meget strenge krav til revnevidder i betonen. Det giver arkitekt og bygherre stor frihed til at designe både spændende og funktionelle bygninger, siger Bjarne Landgrebe. Han tilføjer, at de massive betondæk også sikrer en høj lyddæmpning mellem etager, hvilket gør løsningen fordelagtig ved boligbyggeri. Efterspænding kan også bruges til betongulve, hvor det er muligt at opnå feltstørrelser på helt op til 100 gange 100 meter og hvor den fugefri udførelse er fordelagtig til industrigulve, der skal køres på, og gulve i parkeringshuse. I Danmark er efterspændte betondæk blandt andet anvendt i Grundfos Academy, Skejby sygehus og etagedæk til en villa i Rungsted. jbn Dæk med slap armering og spændarmering klar til udstøbning. 12

13 Efterspændte dæk Efterspændte dæk er in-situstøbte dæk, hvor hovedarmeringen består af spændarmering, der enten monteres i korrugerede rør eller som plastbelagte liner. Armeringen opspændes efter hærdning af betonen. Princippet er det samme, som benyttes ved vandret efterspænding i broer. Efterspændte dæk anvendes typisk, hvor der er store belastninger, store spænd (op til 16 meter) eller strenge krav til revnevidder. Samtidig opnås en fugefri konstruktion med stor tæthed og høj lyddæmpning. Efterspændte dæk kan anvendes i alle typer byggerier. Data for spændarmering: Brudspænding: N/mm² Areal (pr. line): 150 mm² Brudkraft: 279 kn (ca. 28 ton). Beton 1 Februar

14 Noter Undskyld Ulla! Vi bragte i novembernummeret to julesange, som af Jim Stevenson, tidligere chef for British Cement Association, er samlet i et hæfte, som er udgivet af Cemsuisse. Sangen White Concrete tilskriver Jim Stevenson The Danes med en lille bemærkning om, at han selv har forbedret den. Disse oplysninger har imidlertid ikke den korrekthed og detaljeringsgrad, som Beton tilstræber. Således er sangen skrevet af Ulla Kjær, og den står faktisk i Dansk Betonforenings sangbog. Den såkaldte forbedring er marginal og har form af et tilføjet s. Jeg skrev Ode til hvid beton (White concrete) tilbage i 1970 erne til en julefrokost, mens jeg var ansat i Aalborg Portland CtO. Den var selvfølgelig ironisk ment allerede dengang fordi hvid beton var svær at producere, så den vedblev med at være hvid, oplyser Ulla Kjær i dag. Beton iler derfor med at bringe en undskyldning til Ulla Kjær, som forhåbentlig kan tilgive redaktionen for at tage diverse oplysninger for gode varer. Sangen er så god, at vi bare måtte have den med men vi burde så absolut have undersøgt sagen nærmere og anført den rette sangskriver. Forskalling & overflade Forskalling Arkitekternes ønsker til beton over flader og friere former får forskal lingsleverandør til at deltage i forsknings- og udviklings projekter Spørger man forskallingsbranchen om tidens største udfordringer, er svaret klart: Arkitekternes stadigt mere sprælske ønsker gør det på én gang mere krævende og mere spændende at levere den nødvendige forskalling til danske byggeprojekter. I det mindste er det sådan, at Paschal-Danmark A/S oplever hverdagen som leverandør af totalløsninger indenfor forskalling og understøtning herunder dimensionering af både væg- og dækforskalling for entreprenører. Arkitekterne har taget muligheden for at skabe spændende betonoverflader til sig, lyder det fra Michael Støvelbæk, som er adm. direktør for Paschal-Danmark. De sidste fem til otte år har Paschal-Danmark således oplevet en betydelig udvikling inden for overflader og arkitekternes ønsker om at skabe nye udtryk. Virksomhedens største udfordring var at være med til at skabe den såkaldte elefanthud i DR s Koncerthus Arkitekterne vil ikke lade sig begrænse. Det gælder både overflader og bygningsdesign, hvor jeg spår in-situ beton en stor fremtid. Og hvor det i begge tilfælde i høj grad er op til forskallingsleverandøren at være med til at gøre visionerne mulige, siger Michael Støvelbæk. Med i forskningsprojekter Michael Støvelbæk er overbevist om, at virksomheden vil blive stillet over for langt flere krævende opgaver fremover. 14

15 i udvikling Grundlæggende er forskalling det samme i dag som for 25 år siden. Og så alligevel ikke. Vi deltager fx nu i forsknings- og udviklingsprojekter, for at vi også fremover kan være med til at opfylde arkitekternes krav, siger adm. direktør Michael Støvelbæk fra Paschal- Danmark. Således deltog virksomheden i det treårige projekt Unikabeton, der netop er afsluttet. Og indsatsen går videre i Tailorcrete, som er et stort europæisk projekt, der bygger videre på Unikabeton. Paschal-Danmark har især fokus på overflader, slipmidler og samspillet mellem form og beton i disse projekter, som Michael Støvelbæk finder det både spændende og givende at deltage i. Udfordringen SCC Hertil kommer, at den stigende brug af SCC på danske byggepladser også er en udfordring for virksomheden. Det handler især om kraftigere dimensionering samt brug af flere spændestave og bolte, fordi trykket i bunden af formene kan blive meget stort med selvkompakterende beton. Det har branchen lige skullet lære, siger Michael Støvelbæk. Men bygherrer og arkitekter har også fået øjnene op for fleksibiliteten ved pladsstøbt beton og mulighederne for at opføre bygninger med avancerede former. Også her spiller SCC ind, fordi entreprenøren nemmere kan realisere løsningerne, når betonen har gode flydeegenskaber Hvis han vel at mærke har et godt samarbejde med sin forskallingspartner, tilføjer Michael Støvelbæk, som desuden peger på styrke, brandsikkerhed og lyddæmpning som fordele ved in-situstøbt beton. jbn Det afsluttende fuldskalaforsøg i projektet Unikabeton er en mur, der opføres hos Paschal-Danmark A/S. Samtidig laver Højteknologifonden en video, der fortæller om projektet og følger murens design, produktion af forskalling på robotanlægget hos Teknologisk Institut samt montage, udstøbning og afforskalling. Beton 1 Februar

16 Forskalling & overflade Enkel vej til smukt blokmurværk En nem huskeliste suppleret af en grundig anvisning i overflade behandling af letklinkerblokke. Så kan det næsten ikke gå galt. Med enkle midler og fornøden omtanke er det ingen sag at give blokmurværk af letklinkerblokke en fejlfri og holdbar overflade med netop det æstetiske udtryk, som arkitekten og bygherren ønsker. Det fastslår ingeniør Erik Busch fra Saint-Gobain Weber A/S, som er medlem af Blokgruppen i Dansk Beton. Faktisk kan man ved at følge en huskeliste med bare fire punkter opnå en problemfri og flot overflade på blokmurværk, siger Erik Busch. Listen lyder i al sin enkelthed: Brug den nødvendige tid overfladebehandling for tidligt efter opmuring øger risikoen for svindrevner. Overvej brug af glasfibernet i pudsen til vægge, hvor det visuelle indtryk er væsentligt. Udform konstruktive detaljer så som tagudhæng og afdækning af mure, så de beskytter bedst muligt mod vejrlig. Vælg eventuelt grovgrunding, som sikrer et ensartet sugende underlag for grovpudsen, så fugtaftegninger undgås. Letklinkerblokke anvendes i stigende grad som en både teknisk og økonomisk god løsning. Det gælder ikke mindst, hvor væggen skal fremstå med en pudset overflade. Derfor er overfladens udseende i de senere år kommet mere i fokus. Mulighederne i dag er meget store. Fra klassisk facadepuds til fx sprøjtebeton, gipspuds og fiberarmerede pudsemørtler. Derfor er det vigtigt at vælge den rette overfladebehandling til den konkrete opgave og at sikre en korrekt udførelse, siger Erik Busch. Til det formål har Blokgruppen udgivet en revideret udgave af anvisningen Letklinkerblokke overfladebehandling med den nyeste viden på området. Erik Busch har været med til at udarbejde anvisningen, og han har siden præsenteret den for både arkitekter, rådgivende ingeniører og udførende. Anvisningen bliver positivt modtaget og betegnes som et godt og seriøst værktøj, fortæller han. Anvisningen indeholder et afsnit om blokmurværkets æstetik samt mere tekniske afsnit, som bl.a. beskriver, hvordan vægge af letklinkerblokke overfladebehandles teknisk og udførelsesmæssigt korrekt. Anvisningen beskriver også, hvordan den æstetiske målsætning vedrørende overfladestruktur og farver kan nås på tilfredsstillende måde, og den giver et eksempel på en projektbeskrivelse til inspiration. Anvisningen kan downloades fra under Blokgruppen, hvor der også findes anden information om letklinkerblokke og udstøbningsblokke. jbn 16 Letklinkerblokke anvendes i stigende grad som en både teknisk, økonomisk og æstetisk god løsning. Foto: Reklamebureauet SUM.

17 Ny bjælke til slanke konstruktioner Spæncom har i samarbejde med søstervirksomheder i Consolis-gruppen udviklet en ny bjælke med en flangehøjde på blot 80 mm. LB bjælken som produktet er døbt reducerer dermed den samlede konstruktionshøjde med mindst 120 mm i forhold til en traditionel KB bjælke. Samtidig vil den lave højde give ekstra gode føringsveje for el og andre installationer på dækundersiden. Med LB bjælken vil et elementhus fremstå æstetisk elegant med en flot slank konstruktion, siger Spæncoms tekniske chef Lars A. Reimer. I modsætning til fx stålbjælker skal LB bjælken ikke brandbeskyttes, hvilket sparer både tid, penge og plads. Desuden kan den ny bjælke udføres som en kontinuert understøttet bjælke, hvilket muliggør større spænd end ved simpelt understøttede bjælker. Det betyder mindre kompleksitet af samlingen over søjlen og dermed mindre risiko for skader. jbn Beton 1 Februar

18 Stor arkitektur CABINN-fakta Bygherre Hotelkæden Cabinn Arkitekt Daniel Libeskind Betonelementer Spæncom Hotel 709 værelser

19 Fremragende Arkitektur i største hotel kvadratmeter vægelementer, kvadratmeter ekstruderede huldæk og kvadratmeter ribbeplader er det solide skelet i Danmarks største hotel, Cabinn Metro i Ørestad. Men hotellet er ikke alene stort. Det har også en unik og iøjnefaldende arkitektur med forskudte planer, skæve vinkler, buede blå og grå facader samt markante røde gavle. Indvendigt er reception og lobby præget af rå betonsøjler og vægge. Bygningen er opført som et vinkelbyggeri bestående af en lige bygning på 10 etager og en indadbuet bygning på 15 etager. Den buede bygning er opført af rette vægstykker, så facadelinjen knækker i samlingerne ved tværvæggene. Samtidig er dækelementerne smigskåret ved begge vederlag. Hotellet er tegnet af arkitekten Daniel Libeskind, som bl.a. er kendt for det jødiske museum i Berlin, udstillingsrum til Dansk Jødisk Museum, masterplanen for Ørestad City og masterplanen for Ground Zero i New York. jbn Beton 1 Februar

20

21

22 Noter Citytunneln billigere end forventet Citytunneln i Malmö indvies officielt den 4. december 2010, og den 12. december 2010 begynder den regulære togdrift. Samtidig kan Banverket, Malmø kommune og Region Skåne glæde sig over, at projektet bliver cirka 885 millioner svenske kroner billigere end budgetteret. Besparelsen kan ifølge projektchef Örjan Larsson henføres til et grundigt udarbejdet og præcist udbudsmateriale, godt samarbejde mellem entreprenør og bygherre samt omfattende risikostyring, der har minimeret alle tænkelige risici hvilket samtidig har ført til høj udførelsesmæssig kvalitet. Det samlede projekt omfatter 17 kilometer jernbane fra Øresundsbron til det centrale Malmø i form af seks kilometer tunnel under selve Malmø og 11 kilometer jernbane. Hertil kommer tre nye stationer. E. Pihl & Søn A/S og Per Aarsleff har sammen med tyske Bilfinger Berger AG stået for alt tunnelarbejde og det såkaldte bergrum til den underjordiske station Triangeln. I takt med vindmøllernes vækst får beton fordele i forhold til stål. Foto: Siemens. 22

23 Medvind for beton til vindmøller Forskalling & overflade Danmarks første vindmølletårne af beton siden Tvindmøllen er støbt med glideforskalling nær Lemvig. Også elementløsninger er på vej. Beton får nye muligheder på markedet i takt med, at vindmøller bliver større og større, fordi de traditionelle ståltårne ikke er velegnede til helt store møller. Derfor kommer der nu nye betonløsninger på markedet til de meget høje møller på over 80 meter. Den primære grund til at fravælge stål er vanskeligheder med transporten. Diameteren af de nederste stålsektioner bliver af hensyn til styrken så stor over 4,2 meter at blokvognene ikke kan køre under en almindelig dansk motorvejsbro. Samtidig skal godstykkelsen være så stor, at stålet bliver svært at valse og dermed dyrt. De vanskeligheder har beton ikke, og derfor er såvel in-situ som elementløsninger ved at vinde indpas til meget høje møller, hvor betons stivhed, styrke og lave behov for vedligeholdelse også er en fordel. Betonmøller ved Lemvig Således er Siemens Wind Power og COWI gået sammen om et langsigtet projekt om landbaserede vindmøller med betontårne. Som et led i projektet har parterne med Aarsleff som entreprenør opført tre vindmøller med betontårne nær Lemvig. De første betonvindmøller i Danmark siden den 53 meter høje Tvindmølle, som begyndte sin produktion i 1978, og som stadig er i drift. Tårnene ved Lemvig er 90 meter høje og otte meter i diameter ved bunden. De er støbt med glideforskalling af cirka 420 kubikmeter beton pr. tårn og med lodret spændarmering fra Skandinavisk Spændbeton til at stabilisere konstruktionen. Princippet er det samme, som blev anvendt ved det nye kontroltårn i Københavns Lufthavn, Kastrup. 100 meter med elementer Men også elementløsninger vinder frem. Consolis-gruppen, som Spæncom er medlem af, har udviklet et byggesystem, der kan bruges til vindmølle tårne op til 100 meter og op til 150 meter høje tårne med en hybrid konstruktion af beton, som bærer en øvre del af stål. Consolis-systemet opbygger vindmølletårne af meter høje ringe, der hver er samlet af 4 6 krumme elementer, som støbes sammen på byggepladsen. Elementerne har en maksimal bredde på 3,5 meter, så transporten er forholdsvis enkel. Når tårnet er samlet, efterspændes konstruktionen lodret for at eliminere trækspændinger. Første anvendelse af systemet er fire vindmøller, som den finske Consolis-virksomhed Parma Oy skal levere til den finske vindmølleproducent Winwind Oy. Vindmøllerne opføres i Hamina cirka 120 kilometer øst for Helsinki. De fire tårne bliver 100 meter høje og er af hybridtypen, hvor den nederste halvdel af tårnet er beton og den øverste halvdel stål. Møllerne er efter planen klar til at begynde elproduktion i foråret jbn < 3,5 m 11 m < L < 13 m De krumme elementer samles til ringe, der igen samles til et vindmølletårn. Illustration: Consolis-Hormifuste. Beton 1 Februar

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Nr. 1 Maj 2011 Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Den midtjyske motorvej - mere end 25 nye motorvejsbroer mellem Vejle og Herning Musikkens Hus i Aalborg - 8 etagers

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Sundolitt Funderingssystem

Sundolitt Funderingssystem Sundolitt Funderingssystem Sundolitt reducerer CO 2 -udledning oktober 2008 Effektivt Miljørigtigt Økonomisk System til såvel let som tungt byggeri En del af Sunde-gruppen - i Danmark, Norge, Sverige,

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Vægelementer. www.elementer.dk

Vægelementer. www.elementer.dk Vægelementer www.elementer.dk Om Give Elementfabrik Profil Give Elementfabrik A/S er en sund og moderne virksomhed med over 40 års erfaring i byggebranchen. Vi producerer, leverer og monterer præfabrikerede

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Hvid beton - sikkerhed og æstetik

Hvid beton - sikkerhed og æstetik Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Hvid beton - sikkerhed og æstetik Project Manager Tommy Bæk Hansen Marketing Manager Brian Schou Nielsen Project Manager Hans Bruun Nissen Aalborg

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf. 46 32 22 55 Bredgade 11 7400 Herning Tlf. 97

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Nr. 2 december 2014. Broprojekter. Interimslukning. Et skævt hus. Metroberegninger. Personalia

Nr. 2 december 2014. Broprojekter. Interimslukning. Et skævt hus. Metroberegninger. Personalia Nr. 2 december 2014 Broprojekter PASCHAL har deltaget i mange broprojekter over hele landet - et af de større er to nye broer ved Køge Bugt Motorvejen Interimslukning På et nyt kollegiebyggeri i Odense

Læs mere

Beton. Efterspændt beton giver fleksibilitet. Gennembrud for lavenergifacader. Arkitekt vil udfordre betonbranchen TEMA.

Beton. Efterspændt beton giver fleksibilitet. Gennembrud for lavenergifacader. Arkitekt vil udfordre betonbranchen TEMA. Beton 2 Maj 2010 TEMA Efterspænding Efterspændt beton giver fleksibilitet Fremtidssikring: Bygninger uden behov for stabiliserende vægge Gennembrud for lavenergifacader Danmarks mindste elementfabrik går

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os.

På de følgende sider har vi beskrevet nogle forslag til projektopgaver. Har du andre ideer er du altid velkommen til at kontakte os. Rambøll Danmark er toneangivende på det danske marked for teknisk rådgivning. Vi leverer videnbaserede helhedsløsninger inden for hovedområderne: byggeri, transport og trafik, vand og miljø, energi, Olie/Gas,

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form

Sommer 2015. Carlsbergbyen. CeresByen. Riget. Experimentarium. Personalia. Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form Sommer 2015 Carlsbergbyen Bohrs Tårn skyder i vejret med kernestøbning af PASCHAL s LOGO-form CeresByen Ny bydel i Århus med 700 lejligheder, butikker, uddannelsesbyggeri, kontor- og erhvervslokaler Riget

Læs mere

Jagten på et element-bro koncept for jernbanebroer

Jagten på et element-bro koncept for jernbanebroer Jagten på et element-bro koncept for jernbanebroer Den nye bane København-Ringsted TP41 Esben Misfeldt Projektleder Aarsleff 24. Marts 2015 Hvem er jeg? Esben Misfeldt Nuværende Stilling: Projektleder

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED DRØM TIL VIRKELIGHED Kontech Altaner - vi er med jer hele vejen En altan er på flere måder en god investering. I får en udendørs oase og et ekstra uderum til jeres bolig, og på sigt kan en altan skabe

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

- dit unikke byggekoncept PRODAN

- dit unikke byggekoncept PRODAN - dit unikke byggekoncept PRODAN Fakta om PRODAN i Randers Projekt: Maskinfabrik og administrationsbyggeri, Tåsingevej 1, 8940 Randers SV Bebygget areal: Total: 15.866 m², heraf 13.734 m² produktion og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Spar på energien med beton hver dag

Spar på energien med beton hver dag # 7:2013 Spar på energien med beton hver dag Beton er fremtidens byggemateriale og kan bidrage til at spare 15 % af det daglige energiforbrug i nybyggerier. Beton er som skræddersyet til kravene i bygningsreglementet

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for:

Kvalitetssikring. Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: Kvalitetssikring Sags. Nr.: Sags navn: Dato: Sagsbestemt håndbog for: SkanDek Tagelementer A/S Langelandsvej 3 9500 Hobro TLF: 96 52 52 96 FAX: 96 52 52 97 CVR: 26 50 18 73 Indholdsfortegnelse Side 1 -

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima

Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima. Byg og bo med godt indeklima Beton bag sunde boliger Byg den rette ramme Skyd genvej til godt indeklima Man mærker det gode indeklima Byg og bo med godt indeklima » indeklima var ikke det første, vi tænkte på, da vi byggede vores

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Den bedste måde at opnå lavenergi på

Den bedste måde at opnå lavenergi på Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres efter traditionelle metoder.

Læs mere

East Harbour Project---

East Harbour Project--- East Harbour Project--- Concert and Conference Centre, Reykjavik Baggrund East Harbour Project har været diskuteret i Island i 15-20 år. Primært mål: At sætte Island/Reykjavik på det kulturelle verdenskort.

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad

Vandinstallationer dimensionering. Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad Vandinstallationer dimensionering Erik Brandt Leon Buhl Carsten Monrad SBi-anvisning 235 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel Vandinstallationer dimensionering Serietitel SBi-anvisning

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013

Pressemeddelelse. Kunst i Urban Mediaspace Aarhus. Dato 31.01 2013 Pressemeddelelse Dato 31.01 2013 Kunst i Urban Mediaspace Aarhus I dag har fem kunstnere afleveret deres forslag til et unikt kunstværk, der skal skabe en helt særlig oplevelse i Dokk1. Aarhus Kommune

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 Projekteringsgrundlag for konstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 0 - Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner DANSK STANDARD 2010 Projektnummer M243326 Grafisk

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR GLASVÆGGE og døre INDOOR OVERSIGT ID31 HELGLAS GLAS *** LYD * MAX GLASBREDDE MAX GLASHØJDE DØRBREDDE DØRHØJDE 8 mm 34 db 1500 mm 2400 mm M9 M22+ 10 mm 35 db 1500 mm 2800 mm M10 M22+ 12 mm 37 db 1500 mm

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

Dilatationsfuger En nødvendighed

Dilatationsfuger En nødvendighed Dilatationsfuger En nødvendighed En bekymrende stor del af Teknologisk instituts besigtigelser handler om revner i formuren, der opstår, fordi muren ikke har tilstrækkelig mulighed for at arbejde (dilatationsrevner).

Læs mere