Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar Tema

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar 2010. Tema"

Transkript

1 Beton 1 Februar 2010 Tema Forskalling & overflade Forskalling i udvikling Paschal-Danmark A/S deltager i betonbranchens F&U-projekter Smukke overflader med bølgepap Pap i formen giver elementer en riflet overflade Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri Betonbygninger har større varmekapacitet end antaget

2

3 Beton Nr. 1 Februar årgang ISSN Beton har til formål at orientere om den betonteknologiske udvikling i Danmark, at udbrede kendskabet til betons anvendelses muligheder samt at medvirke til, at beton anvendes optimalt teknisk, æstetisk, økonomisk og miljømæssigt. Udkommer 4 gange årligt i februar, maj, august og november. Distribueret oplag Udgivere Redaktion Abonnement, produktion og administration Annoncer Abonnementspris DANSK BETONFORENING Jan Broch Nielsen (ansvarshavende) Beton, Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby Tlf Prinfoparitas Brøndbytoften 11, 2605 Brøndby, Poul B. Eriksen, Tlf Media-People ApS landskronagade 56B, 2100 København Ø ole Bolvig Hansen Tlf , fax Indland, kr. 210,- excl. moms (4 numre) Udland, kr. 260,- (4 numre) løssalg, kr. 65,00 excl. moms NORDISK MILJØMÆRKNING Smukke overflader med bølgepap i formen Tryk på ved støbning af indervægge i p-anlæg Ny og endnu bedre udgave af Stilladshåndbogen Ingen grund til at afskrive bræddeforskallingen Efterspændte betondæk savner fleksibel forskalling.. 12 Forskalling i udvikling Enkel vej til smukt blokmurværk Ny bjælke til slanke konstruktioner Stor arkitektur i største hotel Medvind for beton til vindmøller Permanent forskalling gør komplekse dækgeometrier enkle Sådan reddes SCC med forkert flydeevne på byggepladsen Tungt byggeri har endnu lavere energibehov Lærerige dage med beton i trillebøren Ny betonmagere Betonelement-Foreningen Nyt fra Betoncentret Nyt fra Aalborg Portlands arbejdsmark Mange hørte om sprøjtebeton i Aalborg Mødekalender Forår Udvikling og innovation er et lyspunkt Større effektivitet og nye, kreative produkter er to gode veje fremad for de fleste virksomheder og således også virksomhederne i betonbranchen. Derfor er det store EU-projekt TailorCrete, som blev omtalt i det foregående nummer af Beton, så spændende. Her går danske og europæiske videncentre og virksomheder med Betoncentret på Teknologisk Institut som samlingspunkt sammen om at udvikle nye industrielle metoder til at fremstille betonkonstruktioner med helt nye former fx ved hjælp af robotteknologi. Ikke mindst er det interessant, at projektet også skal forske i nye forskallingsprincipper og ny metoder til armering til betonelementer og -konstruktioner. Det vil bringe de nye løsninger tættere på praktisk anvendelse. Som det fremgår af en temaartikel her i bladet, er Paschal-Danmark med i projektet for at få et videngrundlag til også på længere sigt at kunne tilfredsstille arkitekternes ønsker om fri formgivning og spændende overflader. Ønsker, som virksomheden mærker mere og mere tydeligt i takt med, at arkitekterne må tænke stedse mere utraditionelt for at distancere sig fra alle de spændende bygninger, der allerede er opført. I en meget hård tid for såvel betonbranchen som byggeriet som helhed er det et lyspunkt, at der stadig er mod på udvikling og innovation. Forside Danmarks største hotel, Cabinn Metro i Ørestad. Forskalling & overflade jbn

4 Forskalling & overflade Smukke overflader med bølgepap i formen Betonelementer med en overflade, der er formet af bølgepap i støbeformen, giver et ganske særligt indtryk i den 150 kvadratmeter store reception hos den grafiske virksomhed Cool Gray A/S, som netop har taget et nyopført domicil på kvadratmeter i brug i Skovlunde, lidt nord for København. For at fremme æstetikken i det store, lyse rum valgte vi en betonoverflade med horisontale linjer, formet ved hjælp af bølgepap. Væggen er meget synlig fra receptionen og er samtidig kraftigt belyst, så man kan virkelig se de vandrette rifler. Oven på fugerne er der desuden monteret metalskinner. De rustikke overflader fungerer godt, og alle er meget tilfredse med resultatet, siger byggeriets arkitekt, Arnt Ottendahl, som kalder de æstetiske betonoverflader, der i dag er mulige, for en gave for os arkitekter. Betonelementerne med den riflede overflade er fremstillet af Spæncon, der også har leveret huldæk, TTD ere, TTS ere, søjler, bjælker, vægge og facader til byggeriet. De udvendige facader er udført i såvel glat som frilagt sort. jbn 4

5

6 Forskalling & overflade Tryk på ved støbning Det var nødvendigt at bruge trykmålere til overvågning af formtrykket ved støbning af 12 meter høje indervægge med selvkompakterende beton Formtrykket er en udfordring, når man støber 12 meter høje og 45 centimeter tykke vægge med selvkompakterende beton. Derfor var formen forsynet med trykmåleudstyr, da Pihl i december 2009 støbte indervæggene til det sidste af tre fuldautomatiske parkeringsanlæg, som virksomheden opfører som totalentreprenør for Københavns Kommune. På den måde kunne vi løbende overvåge, at formtrykket ikke blev for højt. Vi taler trods alt om 90 kubikmeter beton i 12 meter høje sektioner med ensidig forskalling, idet indervæggene blev støbt op mod byggegrubens sekantpæle, siger projektchef Jesper Boilesen fra Pihl. Hver sektion af indervæggene blev støbt i én lang proces på op til 12 timer med Lavabeton fra Unicon. Støbningerne forløb efter planen, oplyser Jesper Boilesen, som tilføjer, at 12 meter er tæt på grænsen for det mulige med denne støbemetode. 268 pladser under jorden Parkeringsanlægget i Under Elmene på det nordlige Amager får 268 underjordiske p-pladser. Over anlægget bliver der etableret et grønt, rekreativt byrum. Pladsforholdene er en af projektets store udfordringer. Byggegruben er på 14 gange 80 meter, og der er kun 4-5 meter på hver side til beboelsesejendomme. Projektet er dog gået forbavsende godt i forhold til naboerne på grund af en høj grad af information, siger Jesper Boilesen. Parkeringsanlægget er et af tre, som Pihl opfører for Københavns Kommune. Beton har tidligere omtalt anlægget i Leifsgade, også på Amager. Alle tre anlæg opføres efter samme princip under et eksisterende byrum. Først bores og støbes sekantpæle cirka 17 meter ned langs hele anlæggets omkreds. Dernæst etableres lodrette jordankre, som senere skal holde bundpladen fast til undergrundens kalklag. I næste fase sammenstøbes sekantpælene foroven med en kantbjælke, ligesom der støbes tværgående bjælker med cirka 9 meters mellemrum. Så følger udgravning af byggegruben, hvorefter der støbes en 0,6 meter tyk bundplade, som forankres til jordankrene. Automatisk p-maskine Manometret gjorde det muligt at overvåge, at formtrykket ikke blev for stort i den 12 meter høje form med et rumindhold på 90 kubikmeter. Dernæst støbes indervægge og dæk over anlægget, hvor der monteres en automatisk p-maskine. Princippet er, at bilisterne afleverer deres bil i én af anlæggets terminaler, hvorefter p-maskinen anbringer bilen på en ledig plads i det store reolsystem, der i realiteten er tale om. Når bilisten så senere præsenterer sin p-billet for automaten, henter anlægget bilen igen. Status for det første af de tre p-anlæg, anlægget på Nørrebro, er i december 2009, at p-maskinen er i forsøgsdrift. I Leifsgade er p-maskinen ved at blive monteret, og i Under Elmene er dækket over anlægget færdigt. Efter planen indvies det sidste anlæg i sommeren jbn 6

7 af indervægge i p-anlæg En af de store udfordringer var plads. Der er kun 4-5 meter fra hegnet til boligejendommenes facade. Indervæggene i p-anlægget blev støbt i 12 meter høje forme. Det fuldautomatiske p-anlæg får plads til 268 biler. Beton 1 Februar

8 Ny og endnu bedre udgave Vejdirektoratets indsats for at styrke sikkerheden i forbindelse med brostilladser ligner en markant succes. Forskalling & overflade En revideret udgave af Vejdirektoratets Tilsynshåndbog for stilladser, i daglig tale stilladshåndbogen, er nu tilgængelig på Vejdirektoratets hjemmeside i det mindste hvis alt er gået efter planen siden Betons deadline. Dermed er der taget endnu et skridt på vejen mod stor sikkerhed ved opførelse af nye betonbroer, hvor brostilladset skal bære forskalling og forme ved in-situ støbning. Baggrunden for håndbogen er sørgelig. Et brostillads kollapsede ved Aalborg i april En bygningsarbejder blev dræbt, og Nordjylland blev mere eller mindre afskåret fra omverdenen i fire døgn. Kort derefter udgav Vejdirektoratet den første tilsynshåndbog. Det skete, fordi undersøgelsen af ulykken viste, at det ikke var de gældende krav til brostilladset, den var gal med det var stilladset, der ikke levede op til kravene. Samtidig søsatte Vejdirektoratet krav om undervisning af alle involverede de projekterende, der designer stilladset, formændene og folkene på pladsen, der stiller det op. Obligatorisk brug af håndbogen og uddannede medarbejdere blev indført via et krav i Vejdirektoratets og Banedanmarks udbudsbetingelser. To års erfaringer Vi har to års erfaringer med Tilsynshåndbogen. Desuden har en stor workshop med over 100 deltagere givet os en masse viden. Derfor har vi nu gennemført en omfattende revision, så bogen er blevet et endnu bedre værktøj, der er enklere at anvende i praksis, siger afdelings ingeniør Jørn Lauridsen fra Vejdirektoratet, som tilføjer, at indsatsen hidtil har vist sig ganske effektiv. Vi ser ikke længere stilladser, der bare minder om det i Aalborg. Beklageligvis må man nok konstatere, at alt for mange tidligere har set stort på kravene og dermed sikkerheden, siger han. Håndbogen fungerer som vejledning. Den er skrevet til teknikerne, men kan læses af alle. Netop fordi kravene til stilladserne er gode nok, baserer håndbogen sig på kvalitetsstyring. Således indeholder den et antal skemaer, hvoraf en del skal udfyldes i samarbejde af entreprenøren og bygherrens tilsyn. Dermed er alle klar over ansvarsfordelingen. Ophøjes til vejregel Som noget nyt skal håndbogen fremover efter en omfattende høringsrunde indgå som en vejledning i de danske vejregler. Det betyder, at det i praksis vil være meget vanskeligt ikke at anvende Håndbogen, fordi entreprenøren så selv er ansvarlig for at dokumentere, at sikkerheden er mindst lige så god. Eller som Jørn Lauridsen siger: Ingen siger, at man skal følge vejledningen, men det kan være ret så ansvars pådragende ikke at gøre det. Som en del af vejreglerne vil håndbogen også blive anvendt ved kommunale broprojekter, hvilket ikke nødvendigvis er tilfældet i dag. Mange gennem kurser Kravet om uddannelse af alle, der arbejder med brostilladser, har også været en succes. VEJ-EU, som står for Vejsektorens Efteruddannelse, udbyder to af kurserne med fællestitlen: Forebyggelse af stilladssvigt ved broarbejder. De to kurser er henholdsvis et todages kursus med eksamen for primært 8

9 af Stilladshåndbogen Den ny stilladshåndbog er et godt værktøj til at forebygge ulykker ved opførelse af nye betonbroer. ingeniører (kursus C) og et endags kursus for formænd (kursus B). Kursuskoordinator Dorte Meulengracht fra VEJ-EU oplyser medio december, at B-kurserne i alt har haft 108 deltagere og C-kurserne 237. Hertil kommer et tredje kursus (kursus A) for folkene på pladsen. Dette totimers kursus afholdes af bygherren i skuret lige inden opstart af opstillingen af stilladset. jbn Beton 1 Februar

10 Ingen grund til at afskrive bræddeforskallingen Forskalling & overflade Bræddeforskalling er fleksibel, teknisk set god og giver et smukt resultat. Men desværre er bræddeforskalling også tit for dyr. God, gammel teknologi kan stadig gøre fyldest i en tid, hvor alting skal være nano, hyper eller mega. Det gælder for eksempel bræddeforskalling, som dog trods sine gode egenskaber ofte bliver fravalgt som gammeldags og dyr. Civilingeniør Christian Munch-Petersen fra ingeniørvirksomheden Emcon er bygherrerådgiver og betonspecialist. Han arbejder som regel med store og avancerede projekter blandt andet den kommende Femern-forbindelses betonspecifikation. Men samtidig vil han gerne slå et slag for den klassiske bræddeforskalling, der teknisk set er forskalling i topklasse. Brædder er meget fleksible med hensyn til udformning. Det er let at lave plane flader med alle mulige geometrier. Desuden kan enkeltkrumme flader som fx cylindre let laves. Samtidig afspejles bræddernes struktur i betonens overflade, hvor ru brædder giver ru overflader osv. Mange synes, at rå træstruktur i betonoverfladen er pænt, siger Christian Munch-Petersen. Teknisk set har bræddeforskallingen også fordele. Rigtig bræddeforskalling laves med brædder, der ikke er høvlet og pløjet. Det betyder, at der mellem brædderne er en lille spalte, hvor overskydende formolie, vand og slam kan komme ud. Det gør overfladen tættere og stærkere, fastslår Christian Munch-Petersen. Ulempen ved bræddeforskalling er primært, at den på vores breddegrader er for dyr at udføre. Til gengæld kan bræddeforskalling udføres af alle, som kan lave tømrerarbejde inklusive gør-det-selv folk. Ud fra et kvalitetssynspunkt er det ideelt at anvende brædder, som tidligere er brugt én eller to gange, hvis de vel at mærke er ordentligt sorteret og afrenset. Forklaringen er, at helt nye brædder kan indeholde sukkerstoffer i overfladen. Det retarderer hærdningen og ødelægger dermed den pæne overflade, hvis der afforskalles for hurtigt. Så følger der nemlig lidt beton med, som hænger fast i træet. Dog skal man være opmærksom på, at genbrugte brædder har små skader fx fra sømhuller. Desuden kan der sidde små flager af beton i overfladen. jbn Scanticon i Skåde bakker, syd for Århus, er verdenskendt arkitektur tegnet af arkitektfirmaet Friis & Moltke. Hvert enkelt forskallingsbræt har efterladt sin signatur i den rå og funktionelle beton. Det tager tid at bygge en bræddeforskalling, indtil det hele er på plads. Bemærk de gamle brædder på kælderens inderside og den ikke-synlige del af ydersiden. Bemærk også gevindstængerne til clampsjern en god løsning for gør-det-selv eren in casu artiklens interviewoffer. 10

11

12 Efterspændte betondæk savner fleksibel forskalling Forskalling & overflade Efterspænding af betondæk giver arkitekt og bygherre fantastiske muligheder, som dog ville være nemmere at udnytte med et forskallingssystem skræddersyet til opgaven. Efterspændte betondæk ville finde betydeligt større anvendelse med en videreudviklet systemforskalling, som kunne gøre det nemmere at opnå de store fordele, der ligger i efterspænding. Det mener direktør Bjarne Landgrebe fra Skandinavisk Spændbeton, som forhandler en række specialprodukter så som armering og forankringer, der bruges til efterspænding. Virksomheden har arbejdet med efterspænding af betonkonstruktioner i mere end 60 år. Efterspændte betondæk har to store udfordringer at overvinde. Det er dels udvikling af forskalling, som gør det enklere at udføre efterspændte dæk med komplekse geometrier, dels at overvinde traditionen. Mange fravælger efterspænding så at sige på rygraden uden overhovedet at overveje muligheden, siger han. Selv om efterspænding er en velkendt metode til at opnå høj styrke i betonkonstruktioner fx i broer er efterspændte dæk i bygninger ret nyt i Danmark. Bjarne Landgrebe har dog en forventning om, at efterspændte dæk vil vinde frem på baggrund af betydelige tekniske og økonomiske fordele. Efterspændte dæk kan spænde op til 16 meter. Desuden er de fri for fuger og kan udføres med snart sagt enhver geometri. Samtidig er efterspændte dæk gode til at optage og videreføre vandret last til afstivende skakt- og vægsystemer, ligesom de kan overholde meget strenge krav til revnevidder i betonen. Det giver arkitekt og bygherre stor frihed til at designe både spændende og funktionelle bygninger, siger Bjarne Landgrebe. Han tilføjer, at de massive betondæk også sikrer en høj lyddæmpning mellem etager, hvilket gør løsningen fordelagtig ved boligbyggeri. Efterspænding kan også bruges til betongulve, hvor det er muligt at opnå feltstørrelser på helt op til 100 gange 100 meter og hvor den fugefri udførelse er fordelagtig til industrigulve, der skal køres på, og gulve i parkeringshuse. I Danmark er efterspændte betondæk blandt andet anvendt i Grundfos Academy, Skejby sygehus og etagedæk til en villa i Rungsted. jbn Dæk med slap armering og spændarmering klar til udstøbning. 12

13 Efterspændte dæk Efterspændte dæk er in-situstøbte dæk, hvor hovedarmeringen består af spændarmering, der enten monteres i korrugerede rør eller som plastbelagte liner. Armeringen opspændes efter hærdning af betonen. Princippet er det samme, som benyttes ved vandret efterspænding i broer. Efterspændte dæk anvendes typisk, hvor der er store belastninger, store spænd (op til 16 meter) eller strenge krav til revnevidder. Samtidig opnås en fugefri konstruktion med stor tæthed og høj lyddæmpning. Efterspændte dæk kan anvendes i alle typer byggerier. Data for spændarmering: Brudspænding: N/mm² Areal (pr. line): 150 mm² Brudkraft: 279 kn (ca. 28 ton). Beton 1 Februar

14 Noter Undskyld Ulla! Vi bragte i novembernummeret to julesange, som af Jim Stevenson, tidligere chef for British Cement Association, er samlet i et hæfte, som er udgivet af Cemsuisse. Sangen White Concrete tilskriver Jim Stevenson The Danes med en lille bemærkning om, at han selv har forbedret den. Disse oplysninger har imidlertid ikke den korrekthed og detaljeringsgrad, som Beton tilstræber. Således er sangen skrevet af Ulla Kjær, og den står faktisk i Dansk Betonforenings sangbog. Den såkaldte forbedring er marginal og har form af et tilføjet s. Jeg skrev Ode til hvid beton (White concrete) tilbage i 1970 erne til en julefrokost, mens jeg var ansat i Aalborg Portland CtO. Den var selvfølgelig ironisk ment allerede dengang fordi hvid beton var svær at producere, så den vedblev med at være hvid, oplyser Ulla Kjær i dag. Beton iler derfor med at bringe en undskyldning til Ulla Kjær, som forhåbentlig kan tilgive redaktionen for at tage diverse oplysninger for gode varer. Sangen er så god, at vi bare måtte have den med men vi burde så absolut have undersøgt sagen nærmere og anført den rette sangskriver. Forskalling & overflade Forskalling Arkitekternes ønsker til beton over flader og friere former får forskal lingsleverandør til at deltage i forsknings- og udviklings projekter Spørger man forskallingsbranchen om tidens største udfordringer, er svaret klart: Arkitekternes stadigt mere sprælske ønsker gør det på én gang mere krævende og mere spændende at levere den nødvendige forskalling til danske byggeprojekter. I det mindste er det sådan, at Paschal-Danmark A/S oplever hverdagen som leverandør af totalløsninger indenfor forskalling og understøtning herunder dimensionering af både væg- og dækforskalling for entreprenører. Arkitekterne har taget muligheden for at skabe spændende betonoverflader til sig, lyder det fra Michael Støvelbæk, som er adm. direktør for Paschal-Danmark. De sidste fem til otte år har Paschal-Danmark således oplevet en betydelig udvikling inden for overflader og arkitekternes ønsker om at skabe nye udtryk. Virksomhedens største udfordring var at være med til at skabe den såkaldte elefanthud i DR s Koncerthus Arkitekterne vil ikke lade sig begrænse. Det gælder både overflader og bygningsdesign, hvor jeg spår in-situ beton en stor fremtid. Og hvor det i begge tilfælde i høj grad er op til forskallingsleverandøren at være med til at gøre visionerne mulige, siger Michael Støvelbæk. Med i forskningsprojekter Michael Støvelbæk er overbevist om, at virksomheden vil blive stillet over for langt flere krævende opgaver fremover. 14

15 i udvikling Grundlæggende er forskalling det samme i dag som for 25 år siden. Og så alligevel ikke. Vi deltager fx nu i forsknings- og udviklingsprojekter, for at vi også fremover kan være med til at opfylde arkitekternes krav, siger adm. direktør Michael Støvelbæk fra Paschal- Danmark. Således deltog virksomheden i det treårige projekt Unikabeton, der netop er afsluttet. Og indsatsen går videre i Tailorcrete, som er et stort europæisk projekt, der bygger videre på Unikabeton. Paschal-Danmark har især fokus på overflader, slipmidler og samspillet mellem form og beton i disse projekter, som Michael Støvelbæk finder det både spændende og givende at deltage i. Udfordringen SCC Hertil kommer, at den stigende brug af SCC på danske byggepladser også er en udfordring for virksomheden. Det handler især om kraftigere dimensionering samt brug af flere spændestave og bolte, fordi trykket i bunden af formene kan blive meget stort med selvkompakterende beton. Det har branchen lige skullet lære, siger Michael Støvelbæk. Men bygherrer og arkitekter har også fået øjnene op for fleksibiliteten ved pladsstøbt beton og mulighederne for at opføre bygninger med avancerede former. Også her spiller SCC ind, fordi entreprenøren nemmere kan realisere løsningerne, når betonen har gode flydeegenskaber Hvis han vel at mærke har et godt samarbejde med sin forskallingspartner, tilføjer Michael Støvelbæk, som desuden peger på styrke, brandsikkerhed og lyddæmpning som fordele ved in-situstøbt beton. jbn Det afsluttende fuldskalaforsøg i projektet Unikabeton er en mur, der opføres hos Paschal-Danmark A/S. Samtidig laver Højteknologifonden en video, der fortæller om projektet og følger murens design, produktion af forskalling på robotanlægget hos Teknologisk Institut samt montage, udstøbning og afforskalling. Beton 1 Februar

16 Forskalling & overflade Enkel vej til smukt blokmurværk En nem huskeliste suppleret af en grundig anvisning i overflade behandling af letklinkerblokke. Så kan det næsten ikke gå galt. Med enkle midler og fornøden omtanke er det ingen sag at give blokmurværk af letklinkerblokke en fejlfri og holdbar overflade med netop det æstetiske udtryk, som arkitekten og bygherren ønsker. Det fastslår ingeniør Erik Busch fra Saint-Gobain Weber A/S, som er medlem af Blokgruppen i Dansk Beton. Faktisk kan man ved at følge en huskeliste med bare fire punkter opnå en problemfri og flot overflade på blokmurværk, siger Erik Busch. Listen lyder i al sin enkelthed: Brug den nødvendige tid overfladebehandling for tidligt efter opmuring øger risikoen for svindrevner. Overvej brug af glasfibernet i pudsen til vægge, hvor det visuelle indtryk er væsentligt. Udform konstruktive detaljer så som tagudhæng og afdækning af mure, så de beskytter bedst muligt mod vejrlig. Vælg eventuelt grovgrunding, som sikrer et ensartet sugende underlag for grovpudsen, så fugtaftegninger undgås. Letklinkerblokke anvendes i stigende grad som en både teknisk og økonomisk god løsning. Det gælder ikke mindst, hvor væggen skal fremstå med en pudset overflade. Derfor er overfladens udseende i de senere år kommet mere i fokus. Mulighederne i dag er meget store. Fra klassisk facadepuds til fx sprøjtebeton, gipspuds og fiberarmerede pudsemørtler. Derfor er det vigtigt at vælge den rette overfladebehandling til den konkrete opgave og at sikre en korrekt udførelse, siger Erik Busch. Til det formål har Blokgruppen udgivet en revideret udgave af anvisningen Letklinkerblokke overfladebehandling med den nyeste viden på området. Erik Busch har været med til at udarbejde anvisningen, og han har siden præsenteret den for både arkitekter, rådgivende ingeniører og udførende. Anvisningen bliver positivt modtaget og betegnes som et godt og seriøst værktøj, fortæller han. Anvisningen indeholder et afsnit om blokmurværkets æstetik samt mere tekniske afsnit, som bl.a. beskriver, hvordan vægge af letklinkerblokke overfladebehandles teknisk og udførelsesmæssigt korrekt. Anvisningen beskriver også, hvordan den æstetiske målsætning vedrørende overfladestruktur og farver kan nås på tilfredsstillende måde, og den giver et eksempel på en projektbeskrivelse til inspiration. Anvisningen kan downloades fra under Blokgruppen, hvor der også findes anden information om letklinkerblokke og udstøbningsblokke. jbn 16 Letklinkerblokke anvendes i stigende grad som en både teknisk, økonomisk og æstetisk god løsning. Foto: Reklamebureauet SUM.

17 Ny bjælke til slanke konstruktioner Spæncom har i samarbejde med søstervirksomheder i Consolis-gruppen udviklet en ny bjælke med en flangehøjde på blot 80 mm. LB bjælken som produktet er døbt reducerer dermed den samlede konstruktionshøjde med mindst 120 mm i forhold til en traditionel KB bjælke. Samtidig vil den lave højde give ekstra gode føringsveje for el og andre installationer på dækundersiden. Med LB bjælken vil et elementhus fremstå æstetisk elegant med en flot slank konstruktion, siger Spæncoms tekniske chef Lars A. Reimer. I modsætning til fx stålbjælker skal LB bjælken ikke brandbeskyttes, hvilket sparer både tid, penge og plads. Desuden kan den ny bjælke udføres som en kontinuert understøttet bjælke, hvilket muliggør større spænd end ved simpelt understøttede bjælker. Det betyder mindre kompleksitet af samlingen over søjlen og dermed mindre risiko for skader. jbn Beton 1 Februar

18 Stor arkitektur CABINN-fakta Bygherre Hotelkæden Cabinn Arkitekt Daniel Libeskind Betonelementer Spæncom Hotel 709 værelser

19 Fremragende Arkitektur i største hotel kvadratmeter vægelementer, kvadratmeter ekstruderede huldæk og kvadratmeter ribbeplader er det solide skelet i Danmarks største hotel, Cabinn Metro i Ørestad. Men hotellet er ikke alene stort. Det har også en unik og iøjnefaldende arkitektur med forskudte planer, skæve vinkler, buede blå og grå facader samt markante røde gavle. Indvendigt er reception og lobby præget af rå betonsøjler og vægge. Bygningen er opført som et vinkelbyggeri bestående af en lige bygning på 10 etager og en indadbuet bygning på 15 etager. Den buede bygning er opført af rette vægstykker, så facadelinjen knækker i samlingerne ved tværvæggene. Samtidig er dækelementerne smigskåret ved begge vederlag. Hotellet er tegnet af arkitekten Daniel Libeskind, som bl.a. er kendt for det jødiske museum i Berlin, udstillingsrum til Dansk Jødisk Museum, masterplanen for Ørestad City og masterplanen for Ground Zero i New York. jbn Beton 1 Februar

20

21

22 Noter Citytunneln billigere end forventet Citytunneln i Malmö indvies officielt den 4. december 2010, og den 12. december 2010 begynder den regulære togdrift. Samtidig kan Banverket, Malmø kommune og Region Skåne glæde sig over, at projektet bliver cirka 885 millioner svenske kroner billigere end budgetteret. Besparelsen kan ifølge projektchef Örjan Larsson henføres til et grundigt udarbejdet og præcist udbudsmateriale, godt samarbejde mellem entreprenør og bygherre samt omfattende risikostyring, der har minimeret alle tænkelige risici hvilket samtidig har ført til høj udførelsesmæssig kvalitet. Det samlede projekt omfatter 17 kilometer jernbane fra Øresundsbron til det centrale Malmø i form af seks kilometer tunnel under selve Malmø og 11 kilometer jernbane. Hertil kommer tre nye stationer. E. Pihl & Søn A/S og Per Aarsleff har sammen med tyske Bilfinger Berger AG stået for alt tunnelarbejde og det såkaldte bergrum til den underjordiske station Triangeln. I takt med vindmøllernes vækst får beton fordele i forhold til stål. Foto: Siemens. 22

23 Medvind for beton til vindmøller Forskalling & overflade Danmarks første vindmølletårne af beton siden Tvindmøllen er støbt med glideforskalling nær Lemvig. Også elementløsninger er på vej. Beton får nye muligheder på markedet i takt med, at vindmøller bliver større og større, fordi de traditionelle ståltårne ikke er velegnede til helt store møller. Derfor kommer der nu nye betonløsninger på markedet til de meget høje møller på over 80 meter. Den primære grund til at fravælge stål er vanskeligheder med transporten. Diameteren af de nederste stålsektioner bliver af hensyn til styrken så stor over 4,2 meter at blokvognene ikke kan køre under en almindelig dansk motorvejsbro. Samtidig skal godstykkelsen være så stor, at stålet bliver svært at valse og dermed dyrt. De vanskeligheder har beton ikke, og derfor er såvel in-situ som elementløsninger ved at vinde indpas til meget høje møller, hvor betons stivhed, styrke og lave behov for vedligeholdelse også er en fordel. Betonmøller ved Lemvig Således er Siemens Wind Power og COWI gået sammen om et langsigtet projekt om landbaserede vindmøller med betontårne. Som et led i projektet har parterne med Aarsleff som entreprenør opført tre vindmøller med betontårne nær Lemvig. De første betonvindmøller i Danmark siden den 53 meter høje Tvindmølle, som begyndte sin produktion i 1978, og som stadig er i drift. Tårnene ved Lemvig er 90 meter høje og otte meter i diameter ved bunden. De er støbt med glideforskalling af cirka 420 kubikmeter beton pr. tårn og med lodret spændarmering fra Skandinavisk Spændbeton til at stabilisere konstruktionen. Princippet er det samme, som blev anvendt ved det nye kontroltårn i Københavns Lufthavn, Kastrup. 100 meter med elementer Men også elementløsninger vinder frem. Consolis-gruppen, som Spæncom er medlem af, har udviklet et byggesystem, der kan bruges til vindmølle tårne op til 100 meter og op til 150 meter høje tårne med en hybrid konstruktion af beton, som bærer en øvre del af stål. Consolis-systemet opbygger vindmølletårne af meter høje ringe, der hver er samlet af 4 6 krumme elementer, som støbes sammen på byggepladsen. Elementerne har en maksimal bredde på 3,5 meter, så transporten er forholdsvis enkel. Når tårnet er samlet, efterspændes konstruktionen lodret for at eliminere trækspændinger. Første anvendelse af systemet er fire vindmøller, som den finske Consolis-virksomhed Parma Oy skal levere til den finske vindmølleproducent Winwind Oy. Vindmøllerne opføres i Hamina cirka 120 kilometer øst for Helsinki. De fire tårne bliver 100 meter høje og er af hybridtypen, hvor den nederste halvdel af tårnet er beton og den øverste halvdel stål. Møllerne er efter planen klar til at begynde elproduktion i foråret jbn < 3,5 m 11 m < L < 13 m De krumme elementer samles til ringe, der igen samles til et vindmølletårn. Illustration: Consolis-Hormifuste. Beton 1 Februar

Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar Tema

Beton. Forskalling i udvikling. Smukke overflader med bølgepap. Uventet stor klimafordel ved tungt byggeri. 1 Februar Tema Beton 1 Februar 2010 Tema Forskalling & overflade Forskalling i udvikling Paschal-Danmark A/S deltager i betonbranchens F&U-projekter Smukke overflader med bølgepap Pap i formen giver elementer en riflet

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI MEMO TITEL ARoS Extension DATO 26. juni 2015 TIL SHL KOPI Jens Martin Møller, COWI FRA Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00

Læs mere

Frihed til individuelt byggeri

Frihed til individuelt byggeri In-situ Pladsstøbt beton Frihed til individuelt byggeri FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Indhold Forord........................ 3 Villa Strata... 4 Allerhuset.... 8 2 Forord Beton er et fantastisk byggemateriale,

Læs mere

Resultater og erfaringer med stålfiberarmeret beton fra udførelsen af en ny underføring i forbindelse med Slagelse omfartsvej

Resultater og erfaringer med stålfiberarmeret beton fra udførelsen af en ny underføring i forbindelse med Slagelse omfartsvej Resultater og erfaringer med stålfiberarmeret beton fra udførelsen af en ny underføring i forbindelse med Slagelse omfartsvej Lars Nyholm Thrane Dansk brodag 2013, Tirsdag den 9. April 2013, Nyborg Strand

Læs mere

Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet

Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet DS-information DS/INF 418-2 1. udgave 2014-02-11 Beregning af bygningers varmetab Del 2: Beregning af effektiv varmekapacitet for bygninger Calculation of heat loss from buildings Part 2: Calculation of

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Lydisolering mellem boliger nybyggeri

Lydisolering mellem boliger nybyggeri SBi-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger nybyggeri 1. udgave 2011 Lydisolering mellem boliger nybyggeri Birgit Rasmussen Claus Møller Petersen Dan Hoffmeyer SBi-anvisning 237 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet

Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet PROGRAM Hvad er Skandinavisk Spændbeton KORT! Hvad er Lodret Efterspænding? Tekniske løsninger Hvor benyttes Lodret Efterspænding? Tietgen Kollegiet Efterspændte dæk Video Tietgen Kollegiet Lidt om A/S

Læs mere

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede funderingselementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede funderingselementer Da der blev indført nye og strammere Regler for varmetab i BR10, blev det unægteligt vanskeligere

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk Hus opført i betonelementer 24-01-2007 Ingeniørhuset i København Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V 1 Flemming knudsen Faglig uddannelse som tømrer Bygningsingeniør fra Odense Teknikum 1969 Ansat på

Læs mere

September 2003. Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05

September 2003. Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05 September 2003 Faglig sekretær: Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton Telefon: 72 20 22 05 E-mail: dansk.betonraad@teknologisk.dk www.danskbetonraad.dk Forord Inspireret af den amerikanske betonbranche

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.1 Letklinkerblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Letklinkerblokke er lette byggeblokke, der på samme måde som Lego klodser - dog i større format - ud fra standardstørrelser opbygges til

Læs mere

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf Verdens mest anvendte bygningsmateriale Sand, sten, vand og cement. Det er grundingredienserne i en god klassisk beton.

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på

Højisolerede betonelementer. Den bedste måde at opnå lavenergi på Højisolerede betonelementer Den bedste måde at opnå lavenergi på Kort om HIBE - elementer HIBE - elementer er højisolerede betonelementer, udført som slanke, bærende og ikke bærende elementer, der monteres

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner

Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner 20 SEPTEMEBER 2012 Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner 1 DANSK BETONDAG 2012 Anders Nybroe, MT Højgaard A/S Thomas Kasper, COWI A/S Indhold Stålfiberbeton-konsortiet Demoprojekt

Læs mere

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning.

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning. Bærende rammer i levende byggeri Generelt Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk kan også anvendes som vægelementer. Betonelement a s producerer forspændte

Læs mere

Bæredygtig Beton Konference - Et initiativ støbt af Dansk Beton. Anette Berrig Dansk Byggeri

Bæredygtig Beton Konference - Et initiativ støbt af Dansk Beton. Anette Berrig Dansk Byggeri Bæredygtig Beton Konference - Et initiativ støbt af Dansk Beton Anette Berrig Dansk Byggeri Dansk Beton Brancheforening for den samlede betonindustri Sektion i Dansk Byggeri (arbejdsgiverorganisation)

Læs mere

W W W. E X PA N. D K

W W W. E X PA N. D K WWW.EXPAN.DK I D E E N : EXPAN BYGGESYSTEM ENKELT OG RATIONELT BYGGERI EXPAN er det komplette byggesystem til hele råhuset. EXPAN er rationelt, tidsbesparende byggeri til tiden..! EXPAN er sikker planlægning

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01.

Vejledning. Anvendelse af korrugerede rør i vægge. Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato: 20.01. Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland Vejledning T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk i vægge Dato: 21.08.2013 Udarbejdet af: TMA Kontrolleret af: Revision: LRE 2 Revisionsdato:

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade

Nr. 1 Maj 2011. Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Nr. 1 Maj 2011 Hotellet i Østergade - et helt nyt hotel skyder op bag den gamle facade Den midtjyske motorvej - mere end 25 nye motorvejsbroer mellem Vejle og Herning Musikkens Hus i Aalborg - 8 etagers

Læs mere

TIL BYGHERREN BEDRE MILJØ. Trafikken i Danmark er steget eksplosivt REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG

TIL BYGHERREN BEDRE MILJØ. Trafikken i Danmark er steget eksplosivt REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG ROER 2 REDUCERET ANLÆGSTID, STØRRE SIKKERHED OG BEDRE MILJØ 3 TIL BYGHERREN Trafikken i Danmark er steget eksplosivt de senere år, og trafikpropper udgør allerede et meget stort og stigende - samfundsøkonomisk

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

Notat om in-situ broprojekter

Notat om in-situ broprojekter Notat om in-situ broprojekter Fabriksbetonforeningen og Forskallingsgruppen i Dansk Byggeri Maj 2016 Indhold 0. Indledning...3 1. Fremkommelighed...3 1.1 Traditionelle løsninger 3 åbne spor og 80 km/t...3

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU

BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU BLIV ANERKENDT STATIKER EN GOD IDÉ SÅDAN GØR DU DERFOR ER DET EN GOD IDÉ Statikeranerkendelsesordningen har siden 1958 medvirket til at sikre kvaliteten af bygværkers bærende konstruktioner. Når bygværker,

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Udførelse af betonkonstruktioner

Udførelse af betonkonstruktioner Emne: Udførelse af betonkonstruktioner 31 01 107 DS 482/Ret. 1-1. udgave. Godkendt: 2002-02-19. Udgivet: 2002-03-08 Juni 2005 Tilbage til menu Gengivet med tilladelse fra Dansk Standard. Eftertryk forbudt

Læs mere

Beton til alle tider

Beton til alle tider Beton til alle tider Vi bygger på mennesker og deres faglige kunnen Præfa Betonelement har fire årtiers erfaring i produktion og montering af betonelementer bygget på gode mennesker og deres faglige kunnen

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

Støbning af reliefvæg i beton

Støbning af reliefvæg i beton Støbning af reliefvæg i beton 117 fig. VI 1 Væg i bindingsværk, der danner grundlag for udformning af reliefvæg i beton og bronze fig. VI 2 Rammer til udstøbning af beton 118 fig. VI 3 Skitseringsarbejde

Læs mere

MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER. Systemer til forbedring af byrum og landskab

MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER. Systemer til forbedring af byrum og landskab MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER Systemer til forbedring af byrum og landskab Wiresystemer til kontrolleret vegetation på lodrette flader 2 Tlf.: (+45) 44 97 10 99 Email: landskab@milford.dk www.milford.dk

Læs mere

FAKTA NIBSBJERG VANDCENTER. Baggrunden for den specielle arkitektur og udfordringerne i udførelsesfasen VINDER AF IN-SITU-PRISEN 2011

FAKTA NIBSBJERG VANDCENTER. Baggrunden for den specielle arkitektur og udfordringerne i udførelsesfasen VINDER AF IN-SITU-PRISEN 2011 A2 ARKITEKTERNE A/S NIBSBJERG VANDCENTER VINDER AF IN-SITU-PRISEN 2011 Baggrunden for den specielle arkitektur og udfordringerne i udførelsesfasen FAKTA DATA// Navn: Nibsbjerg Vandcenter Funktion: Vandværk

Læs mere

Plads til personer i nye tagboliger i København?

Plads til personer i nye tagboliger i København? Plads til 22.000 personer i nye tagboliger i København? Søren Peter Bjarløv Sektionen for Bygningsdesign Baggrund Arkitekt og lektor i Sektionen for Bygningsdesign på Instituttet for Byggeri og Anlæg,

Læs mere

Højisolerede betonelementer

Højisolerede betonelementer Højisolerede betonelementer En ny måde at opnå lavenergi på Generelt Da 40 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmning, ventilation og elektricitet i vore boliger, bliver kravene stadig større fra de

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning

til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning til understøtning af ensidig forskalling Brochure og monteringsanvisning Oktober 2008 Ensidig forskalling På nogle opgaver er man nødt til at støbe mod eksisterende bygværker eller spunsvægge, hvilket

Læs mere

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre, der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser

Læs mere

KOMFORTHUSET. bygget af Murer- og Entreprenørfirma W. Buch Andersen ApS

KOMFORTHUSET. bygget af Murer- og Entreprenørfirma W. Buch Andersen ApS us ivh Pass bet i k S i jle e V ed v Et hus b ygget af Murer- o g Entrep renørfirm a W. Buc h Anders en ApS KO O F M U R TH T E S Komforthuset 150x297_8 sidet.indd 1 W. Buch Andersen ApS 12-09-2008 15:20:46

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf. 46 32 22 55 Bredgade 11 7400 Herning Tlf. 97

Læs mere

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995

Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet. SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1995 Småhuses stabilitet Småhuses stabilitet MOGENS BUHELT HENRY HØFFDING KNUTSSON SBI-ANVISNING 186 STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion En verden af træ Udvikling Samarbejde Produktion HISTORIE Gennem 3 generationer har arbejdspladsen på Falster, summet af snakken om træ og genlydt af savene, der suser gennem træet. Flexwood har fulgt

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Broer med og uden støbestilladser Leverandørdokumentation ved anvendelse af støbestilladser og forskalling

Broer med og uden støbestilladser Leverandørdokumentation ved anvendelse af støbestilladser og forskalling Broer med og uden støbestilladser Leverandørdokumentation ved anvendelse af støbestilladser og forskalling Teknologisk Institut Morten Sterregaard-Raahauge 2. november 2016 A Leverandørdokumentation for

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse.

Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. Henrik Tommerup Vurdering af forslag til nye energibestemmelser i bygningsreglementerne i relation til småhuse. DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-04-06 2004 ISSN 1601-8605 Forord Denne

Læs mere

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI

LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN LYDISOLERING MELLEM BOLIGER EKSISTERENDE BYGGERI SBI-ANVISNING 243 1. UDGAVE 2014 Lydisolering mellem boliger eksisterende byggeri Birgit

Læs mere

Fundering af mindre bygninger

Fundering af mindre bygninger SBi-anvisning 231 Fundering af mindre bygninger 1. udgave 2011 F* d F F neg F neg ~ 0 R s R s OSBL R b 10 20 30 W ( R c;k = R dyn;k = R dyn;m / Fundering af mindre bygninger Erik Steen Pedersen (red.)

Læs mere

Beton er miljøvenligt på mange måder

Beton er miljøvenligt på mange måder Beton er miljøvenligt på mange måder Beton i DK Færdigblandet Betonelementer Huldæk Letbetonelement er Betonvarer Murermester ca. 2 tons beton per indbygger per år 2,5-5% af al CO 2 -emission kommer fra

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist

klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist klik klik Klik loftet på plads! Gyproc GK-systemet gør loftmontage til en leg Nemt, hurtigt...og præcist Monter loftet i en fart med Gyproc GK systemet Gyproc GK er et bæresystem af stål til nedhængte

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk OM INOVENIT Invenit er latin for han/hun har formet, arrangeret det, designet/planlagt

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012

Aalborg Universitet. Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner. Publication date: 2012 Aalborg Universitet Betonworkshoppen 2012 Pedersen, Lars; Sørensen, Eigil Verner Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen

Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen 12.4.2 Udstøbningsblokke Af Erik Busch, Dansk Beton - Blokgruppen Udstøbningsblokke kaldes også ofte fundablokke. Blokkene er betonblokke, som er hule med en forvange og en bagvange holdt sammen af tværvanger.

Læs mere

BORING - SKÆRING - BETON - MURER - TØMRER - MALER

BORING - SKÆRING - BETON - MURER - TØMRER - MALER Overblik og fine detaljer Det er ikke altid de små opgaver, der er de letteste. Hos Weis & Nybo A/S ved vi alt om byggeri og renovering i storskala, fra reparationer af broer til støbning af fundamenter

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

BYGGERI. - kreative betonløsninger

BYGGERI. - kreative betonløsninger BYGGERI SØJLER OG BJÆLKER ALTANER VÆRN OG GEL ÆNDER TRAPPER OG REPOSER FACADEBEKL ÆDNING INDENDØRS FLISER VÆGELEMENTER PROJEKTERING SÅLBÆNKE - kreative betonløsninger VI STØBER IDÉERNE OG SÆTTER NYE STANDARDER

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser

Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Bilag 2 til notat af 6. oktober 2005 Miljø i byggeri og anlæg vurdering af økonomiske konsekvenser Merinvesteringer, besparelser og tilbagebetalingstider for energibesparende tiltag på bygninger. Forudsætninger

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

5. Planlagre/anlægstyper

5. Planlagre/anlægstyper 5. Planlagre/anlægstyper Planlagre til korn er populære, da de som regel kan placeres i bestående bygninger. De kan fremstilles af mange forskellige produkter, men det er under alle omstændigheder vigtigt,

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering

Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System Let og robust undergulv til bl.a. renovering Omega System (svalehalesytem) 01/2016 ETAGEDÆK / OMEGA SYSTEM STØBT UNDERGULV Et velkendt og gennemprøvet system Knauf Omegapladen er den helt

Læs mere

HVOR BEVÆGER BETONKRAVENE SIG HEN? 11-10-2012. Hvor bevæger betonkravene sig hen? - Revision af AAB for Betonbroer og EN 206

HVOR BEVÆGER BETONKRAVENE SIG HEN? 11-10-2012. Hvor bevæger betonkravene sig hen? - Revision af AAB for Betonbroer og EN 206 Hvor bevæger betonkravene sig hen? - Revision af AAB for Betonbroer og EN 206 Chefkonsulent Anette Berrig Dansk Byggeri HVOR BEVÆGER BETONKRAVENE SIG HEN? REVISION AF AAB FOR BETONBROER 1 ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Vægelementet. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Vægelementet Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Vægelementet Vægelementet solide fordele Vægelementet fra H+H Danmark A/S er den professionelle løsning til bagmure og skillevægge. Et effektivt system,

Læs mere

Stålfiberarmeret SCC

Stålfiberarmeret SCC Stålfiberarmeret SCC Resultater og erfaringer fra en bundpladestøbning på Eternitgrunden i Aalborg Lars Nyholm Thrane lnth@teknologisk.dk Stålfiberbeton-konsortiet (2010-2013) www.steelfibreconcrete.com

Læs mere

Compact Reinforced Composite

Compact Reinforced Composite Compact Reinforced Composite CRC er betegnelsen for en fiberarmeret højstyrkebeton typisk med styrker i intervallet 150-400 MPa udviklet af Aalborg Portland, der nu markedsføres og sælges af CRC Technology.

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere