UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER"

Transkript

1 DECEMBER 2011 NR. 4 ARTIKLER Formandens kommentar Et tankevækkende læserbrev Referat af generalforsamling Referat af bestyrelsesmøde Regnskab Guddommelige samtaler Nyt fra Jehovas Vidners hovedkontor i New York Død over de Frafaldne! Stævner brev fra læserne Indbydelse til juleaften hos Tanja Udfald fra et Jehovas Vidne på nettet Julefrokost i Støttegruppen Religiøs udstødelse og bortvisning UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER Side 1

2 FORMANDENS KOMMENTAR Formandens kommentar og beretning om året der gik. I maj måned 1991 blev Støttegruppen officielt oprettet som en forening. Dog havde man haft nogle fælles møder året før, men i 1991 var foreningen en realitet, og omkring 150 personer blev medlemmer. I årene, som kom, faldt medlemsantallet dog en del helt ned til 60. Der er nok ingen tvivl om, at mange, som var med i begyndelsen, fik egne ben at stå på, efterhånden som tiden gik efter bruddet med Jehovas vidner, og nu følte nogle, at de var kommet videre og ikke havde behov for en støttegruppe. Alligevel har en kerne holdt fast siden oprettelsen, og vi er nu på vej op igen. Der er ca. 75 medlemmer i øjeblikket, og det ser ud til, at det vil stiger yderligere i den kommende tid. Det er lidt interessant at studere en statistik, som den tidligere formand Søren Bo Henriksen udarbejdede for nogle år siden med hensyn til Jehovas vidners fremgang i Danmark fra 1959 til Der var en jævn vækst hos vidnerne fra 1959 indtil Derefter var der tilbagegang i fire år - uden tvivl som følge af skuffelsen med forventningerne til»1975 kampagnen«. Så begyndte det langsomt at gå fremad, indtil Støttegruppen begyndte at røre på sig! Fra 1991 var der igen tilbagegang i næsten hvert eneste år indtil år Fra forkyndere til i Det sidste tal, vi har, er fra 2010 med forkyndere i Danmark. Om Støttegruppen er årsag til omtalte tilbagegang, ved vi ikke, men der var jo mange afslørende TV udsendelser og avisartikler om Vagttårnsselskabet i disse år, hvor også medlemmer fra Støttegruppen medvirkede. Til trods for, at vi er en forholdsvis lille forening, har vi dog en stor kontaktflade, som også aktiviteten i det forløbne år har vist. Som omtalt i sidste nummer af X-JV Forum har der været en del aktivitet med hensyn til presseomtale af vore bestræbelser for at oplyse myndighederne om, at Jehovas vidner her i landet ikke overholder Side 2

3 de kriterier, som er gældende for godkendte trossamfund. Der var artikler i bl.a. Politiken, Jyllands- Posten og Kristeligt Dagblad og også et lille indslag om det på Aftenshowet. Vi fik kontakt med flere folketingsmedlemmer, som gav os nogle råd. Et af folketingsmedlemmerne bragte oven i købet spørgsmålet op i Folketinget som et såkaldt 20 spørgsmål, men dog med et negativt resultat. Vi havde sendt mails til kirkeudvalget og retsudvalget og modtog besked om, at vore henvendelser ville blive besvaret, hvilket dog ikke er sket endnu. Et af folketingsmedlemmerne foreslog, at vi skulle ansøge om foretræde for retsudvalget for at forklare problematikken med Jehovas vidner angående trosfrihed i forbindelse med udmeldelse. Vi overvejer i øjeblikket en sådan henvendelse. Så skal det også lige nævnes, at med hensyn til omtalte store kontaktflade, så har mange fortsat henvendt sig til os i årets løb. Henvendelser af meget forskellig karakter. Som sædvanlig studerende, skoleelever og journalister, som har behov for at høre vor stillingtagen til vidnerne. Men der har også været en del henvendelser af mere alvorlig karakter. Mennesker, der har børn i klemme hos Jehovas vidner. Det vil sige, at f. eks. efter skilsmisse er den anden ægtefælle enten medlem af JV eller også på vej til at blive det, og så kommer den store konflikt med børnene! Vi forsøger efter bedste evne at give råd, som ikke oppisker stemningen, men opfordrer til, at man prøver at accepterer hinandens forskellige livsopfattelser eller trosopfattelser. Det kan jo godt være svært, da vi ved, at JV ikke så ofte har den indstilling! Når disse linjer læses, har vi i Støttegruppen fejret vort 20 års jubilæum med en god middag på den lokale kro efter generalforsamlingen. Omtalen af generalforsamlingen kan læses inde i bladet. Alle ønskes en glædelig jul og godt Nytår. Poul Dal Side 3

4 Et tankevækkende læserbrev Vi har fundet et ældre læserbrev frem fra Støttegruppens blad, fra dengang det hed»in Forum«(juni 2001) Efter min mening er den værd at genoptrykke, da den indeholder nogle betragtninger, som giver stof til nogle tanker. Her kommer brevet i hele sin ordlyd: Det er rigtigt, at de splitter familier ad, hjernevasker og holder folk i trældom, forhindrer dødssyge at få en livgivende behandling osv. Det er også godt, man kan finde kritisk information om sekten f.eks. på nettet. Godt for tvivlerne i JV. Godt for os, som ikke kunne finde os tilrette. Men det er ikke godt for de rettroende. Der er nogle JV er, der ikke har andet indhold i deres liv end JV. Jeg har set lykkelige mennesker indenfor. Min familie er det. Hvorfor i alverden skulle jeg gå ind og ødelægge det? Hvis de ønsker at tjene Gud og ikke kan finde bedre alternativ end JV hvis jeg ikke har noget kvalificeret bud på et alternativ hvorfor skulle jeg så bekæmpe deres tro? Hvad er det, der gør et almindeligt liv så meget bedre end en et inden for en sekt? Er det en garanti for lykke at bryde ud af en sekt med falske budskaber? Er folk særlig venlige og omsorgsfulde herude? Tager man sig af hinanden? Nej, det gør man ikke. Den ånd, der præger vores samfund, er i bund og grund selvisk. Vi lever i egoismens højborg, hvor folk klager over skattetrykket og hospitalerne. Men solidariteten og fællesskabsfølelsen er for længe siden røget sig en tur - Enhver har travlt med at pleje sine interesser at beskytte sin egen familie men samtidig at være ligeglad med med naboen. Alle har travlt med at pleje sine statussymboler resten har travlt med at se tv. Side 4

5 Er det den verden jeg skal tilbyde min familie, hvis jeg fik dem ud? Hvis nu det er fællesskabet og håbet, der holder dem i gang - hvor stor betydning får så sandt eller falskt? Hvad er bedst? At være et lykkeligt menneske, der lever på en livsløgn? Eller at være et desillusioneret menneske, der kan skelne mellem sande og falske udsagn? Det er ikke alle, der ønsker sandheden - jeg ved godt, at du gør - men sandheden er ikke det primære for alle. Nogle sætter andre ting højere end den. Og skal jeg være ærlig, så vil jeg hellere have, at min familie er lykkelig frem for at feje hele deres eksistensgrundlag/identitet væk under fødderne på dem. Jeg kan forestille mig konsekvenserne for deres vedkommende. - Puha, jeg får det helt dårligt på deres vegne. Hvis jeg en dag kunne tvinge dem, fordi jeg mente, at nu skulle de gøre op med deres livsløgn ja, så ville jeg på sin vis også være ansvarlig for at hjælpe dem bagefter. Spørgsmålet er bare om jeg kan. Der er jeg ikke så sikker på. Samfundet kan i hvert fald ikke. De er mere eller mindre ligeglade med x-jv er. De få gange, jeg har fortalt udenforstående min historie, har de nærmest ikke gidet høre om den. Og de ganske få psykologer, der ved en smule om emnet, gør ikke noget imponerende arbejde. De fremstiller selvfølgelig sig selv som redningsmænd, der kan løse alle mulige problemer - men også her bliver man desillusioneret. Det er tvivlerne, der er ulykkelige i JV. Det er dem, der har størst chance for at tilpasse sig en tilværelse»udenfor«. Det er dem, der har de bedste odds for at få et godt liv uden JV. De fungerer ikke med JV s lære og struktur, derfor skal de selvfølgelig have chancen for at gøre op med løgnen. Er det en vattet holdning at have? MVH Dorit Nu kunne det være meget interessant om nogle af vore læsere ville give deres mening til kende om de tanker, som den anonyme Dorit har fremsat i det ovenstående læserbrev. Læsere af X-JV Forum: fat pennen Side 5

6 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 30. OKTOBER 2011 Fraværende: Tanja Friis. Valg af dirigent: Knud Jespersen blev valgt. Valg af referent: Susanne Lassen blev valgt. Formandens beretning: Blev oplæst og bliver trykt i sin helhed i medlemsbladet. Fremlæggelse af årsregnskab: Blev gennemgået og bliver trykt i sin helhed i medlemsbladet. Der var mange udgifter i dette år pga. overførte udgifter fra forrige år. Det drejede sig om trykkeudgifter for et blad på 1.245,00 kr. og porto samt papir og printer til 2.353,05 kr. Der er blevet betalt for en hjemmeside, som ikke eksisterer og er opsagt. Kassereren ordner dette snarest. Regnskabet blev godkendt. Vedtægtsændring: Der er ingen stemning for ændringer ud over dem, der er lavet. Valg til bestyrelsen: Jette Svane og Tanja Friis blev genvalgt. Således består bestyrelsen nu af: Poul Dal, Tanja Friis, Jette Svane, Gunnar Jakobsen og Susanne Lassen. Valg af 2 suppleanter: Charles Nielsen blev 1. suppleant og Thorkild Rosendahl blev 2. suppleant. Valg af revisor: Inge Krogh Meyer blev valgt. Valg af revisorsuppleant: Finn Petersen blev valgt. Indkomne forslag: Ingen forslag var indgivet, så punktet blev ikke behandlet. Evt. Der blev drøftet om vi skulle fortsætte med at arbejde for»ændring/sletning af mindreåriges dåb«i Folketinget. Der var enighed om, at det ikke er vores formål. I gamle dage blev man døbt til Kristus nu bliver man døbt til organisationen. Side 6

7 Tanja indbyder til juleaften arrangement og kan huse 12 personer. Dette bliver offentlig gjort på hjemmesiden og det er»først til mølle«princippet. Julefrokosten afholdes den 21. januar eller den 7. januar alt efter, hvad der passer bedst med Pejsegården, hvor den skal holdes. Dette offentliggøres senere. Knud Jespersen takker for Generalforsamlingens afholdelse, og derefter var der fælles snak og hygge ind til selskabet tog på Birgittelyst Kro og fejrede 20 års jubilæum for Støttegruppens officielle eksistens som forening. Referat af bestyrelsesmøde, den 30. oktober 2011 Fraværende: Tanja Friis. Eneste punkt på dette møde er konstituering af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig sådan: Formand: Poul Dal Næstformand: Tanja Friis Kasserer: Susanne Lassen Webmaster: Jette Svane Sekretær: Jette Svane Medlem: Gunnar Jacobsen Fra Birgittelyst Kro Side 7

8 Fra Birgittelyst Kro REGNSKAB FOR STØTTEGRUPPEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER PERIODEN INDTÆGTER UDGIFTER SALDO PR ,28 GARANTKAP. KONTO 5.000,00 KONTINGENT 5.775,00 BIDRAG 1.475,00 RENTER 53, ,60 PORTO 2.207,00 HJEMMESIDER 666,75 MEDLEMSBLAD 6.585,00 KONTORUDGIFTER 2.368, ,18 SALDO PR ,70 Side 8

9 Indlæg fra læserne: af Tanja Friis Jeg skriver denne artikel for at dele nogle tanker med jer omkring en trilogi af bøger, der har gjort stort indtryk på mig. De hedder»guddommelige samtaler«, skrevet af Neale Donald Walsch. Uanset om man tror disse bøger er inspireret eller ej, så giver de bøger et meget anderledes billede af Gud end Jehovas vidner har. Og det er meget interessant at se hvordan den gamle sandhed bliver vendt lidt på hovedet. Jeg må sige at Gud for mig er blevet meget større nu. Har indset jeg før har gjort ham meget lille, nærmest menneskelig på en dårlig måde, ved at tillægge ham menneskelige egenskaber og motiver, i mine tanker om ham, som en magtbegærlig og vred Gud. I min familie har vi altid haft billedet af Gud, som en mægtig og ærefrygtindgydende Gud, som ikke så igennem fingre med nogen form for forkerte GUDDOMMELIGE SAMTALER af Neale Donald Walsch Han er en mand, som er meget kristen og sandhedssøgende. Han bad og bad til Gud om hjælp til at finde sandheden om ham. Han ønskede brændende at gøre det rette. I en meget fortvivlet periode af sit liv bad han igen indtrængende om at måtte se vejen til sandheden. Da blev han pludselig inspireret til at tage sin kuglepen og skrive. Han blev, efter hvad han selv fortæller, ledet af Gud (eller det guddommelige) til at skrive tre bøger omkring Gud. Side 9

10 handlinger og tanker. Jeg lå tit som barn og græd mig i søvn over alle de forfærdelige ting, jeg havde tænkt eller måske ville komme til at tænke. Jeg spurgte tit omkring den kærlighed og tilgivelse Jesus snakkede om. Men fik klart at vide det ikke skulle blive en sovepude. For det var stadig det vigtigste at holde alle reglerne. Hvis man ikke virkeligt forsøgte, ville man ikke blive tilgivet. Og derfor ikke være værdig til livet i paradiset. Disse skræmmebilleder og tanker gjorde, at jeg i mange år ikke kunne lide Gud. Min frygt blev så stor, at jeg blev syg af det. Allerede før jeg gik ud af Jehovas vidner. Min angst for døden og for Gud blev dog min største gave, da jeg via den blev umættelig efter at finde ro i min sjæl gennem viden om religion osv. Jeg har læst mange bøger om nærdødsoplevelser, om bibelen og historien bagved. Om reinkarnation, Jesu liv her på jorden, de glemte evangelier af Thomas, Maria Magdalene og flere andre. Og nu nåede jeg så til disse fantastiske bøger, som fik alle brikkerne til at falde på plads for mig. Gud beskrives i bibelen og også i denne bog som Alfa og Omega, begyndelsen og enden, og der er intet han ikke er. Hvordan kunne jeg så se ham som en gammel vred mand med skæg, og Jesus som en lille mand der kunne sidde på en sky og dømme, når han kom igen? I bogen forklares det meget godt synes jeg:»det er religionen, som har skabt agnostikere. Enhver klar tænker, som undersøger, hvad religionen har gjort, må antage, at religionen ingen Gud har! For det er religionen, som har fyldt menneskers hjerter med frygt for Gud, hvor mennesket tidligere elskede det som er i al dets pragt. Det er religionen, som har befalet mennesker at knæle for Gud, hvor mennesket tidligere rejste sig i glad higen. Det er religionen, som har bebyrdet mennesket med ængstelse for Guds vrede, hvor mennesket tidligere søgte Gud Side 10

11 for at få lettet sin byrde. Religionen påbød mennesket at skamme sig over sin krop og dens mest naturlige funktioner, hvor mennesket tidligere fejrede de funktioner som livets største gaver! Religionen lærte jer, at I er nødt til at have en mellemmand for at nå Gud, hvor I tidligere troede at nå Gud ved ganske enkelt at leve livet i godhed og sandhed. Og religionen befalede mennesker at tilbede Gud, hvor mennesket tidligere tilbad Gud, fordi det var umuligt ikke at gøre det! Overalt, hvor religionen har været, har den skabt splittelse - hvilket er det modsatte af Gud. Religionen har adskilt menneske fra Gud, menneske fra menneske og mand fra kvinde. Men sådan ønskede alle, der havde magt (nemlig mænd), at det var, da de udformede deres mandsdyrkende religioner, idet de systematisk fjernede halvdelen af materialet fra deres egentlige version af»den hellige skrift«og fordrejede resten, så den passede til deres mandlige model af verden. Men så mange af jeres mænd er akkurat ligesom jeres nationer. Magtbegærlige. De bryder sig ikke om at dele magt, kun om at udøve den. Og de har konstrueret den samme slags Gud. En magtbegærlig Gud. En Gud, som ikke bryder sig om at dele magt, men kun om at udøve den. Men jeg siger jer: Guds største gave er at dele magt. Jeg ville gerne have jer til at være som jeg.«på næste side i bogen fortsætter han med at fortælle, hvordan mennesker har fået ham til at fremstå som en ond og hård Gud, nærmest som den vi betegner som Satan. Han skriver:»der er dem, som gerne ville gøre mig til en jaloux Gud; men hvem kan være jaloux, når man har og er alt? Der er dem, som gerne ville gøre mig til en vred Gud; men hvad skulle kunne gøre mig vred, når jeg ikke kan såres eller skades på nogen måde? Der er dem, som gerne ville gøre mig til en hævngerrig Gud; men hvem skulle jeg Side 11

12 hævne mig på, eftersom alt, hvad der findes, er mig? Og hvorfor skulle jeg straffe mig selv for ganske enkelt at skabe? Eller, hvis du absolut vil tænke på os som adskilte, hvorfor skulle jeg skade dig, give dig evnen til at skabe, give dig frit valg til at skabe, hvad du ønsker at opleve, og så straffe dig for evigt for at træffe»det forkerte«valg? Jeg siger dig: Jeg ville ikke gøre noget sådant - og i den sandhed ligger din frihed for Guds tyranni. Sandelig, der findes intet tyranni- undtagen i din fantasi. Du kan vende hjem, når som helst du ønsker det. Vi kan være sammen igen, når som helst du gerne vil det.«i den tredje bog i rækken forklares den sammenhæng der er mellem vore menneskelige følelser af at blive såret, føle sorg og smerte og dermed ønsket om retfærdighed gennem hævn. Og det at se andre som onde og nogen der skal lide, for at have gjort os ondt. Det er derud af at ønsket om at dømme andre kommer. Men igen bliver det vendt til at vi skal tilgive, gennem forståelsen af, at vi også selv har både ondt og godt i os. Som han skriver:»fordi I forestiller jer skade, kræver I hævn. Fordi I føler smerte, har I brug for at en anden føler smerte til gengæld for jeres. Men med hvilken ret kan man påføre en anden smerte af den grund? Fordi I forestiller jer at en anden har skadet jer, føler I det så rigtigt og rimeligt at volde skade til gengæld? Er det I siger mennesker ikke bør gøre mod hinanden, i orden for jer at gøre så længe i føler jer retfærdiggjort? Det er vanvid. Og det i ikke ser i dette vanvid er at alle mennesker som volder andre skade, føler sig retfærdiggjort. Enhver handling et menneske griber til, bliver af vedkommende forstået som den rette handling ud fra det vedkommende søger og begærer. Ud fra jeres definition er det de søger og begærer forkert. Men ud fra deres definition er det ikke. Måske kan i ikke skrive under på deres opfattelse af verden, deres udlægning af moralske og etiske spørgsmål, deres teologiske domme, eller deres beslutninger, valg og handlinger. Men Side 12

13 det kan de på grund af deres værdier. I kalder deres værdier «forkerte«. Men hvem siger at jeres værdier er»rigtige«? Kun I. Jeres værdier er»rigtige«, fordi I siger de er. Og det kunne endda give mening hvis i holdt fast ved den vurdering, men i ændrer selv hele tiden holdning til hvad I mener er»rigtigt«og»forkert«. I gør det som enkeltpersoner, og i gør det som samfund. Hvad jeres samfund anså for»rigtigt«for bare få årtier siden, opfatter i som»forkert«i dag. Hvad i opfattede som»forkert«for ikke så forfærdelig længe siden, kalder i nu»rigtigt«. Hvem kan skelne det ene fra det andet? Som Neale også svarer dertil:»og alligevel vover vi at sidde til doms over hinanden. Vi vover at fordømme, fordi en anden ikke har kunnet holde trit med vore skiftende ideer om hvad der er tilladt og hvad der ikke er det«. Der bliver svaret tilbage, at det ikke er problemet, at vi forandrer mening. Men problemet er, at vi stadig tror vi alene har sandheden og ved bedst. Og at vi dømmer andre der mener og tænker noget andet. Jeg kunne her ikke lade være med at tænke på alle de profetier og læresætninger inden for Jehovas vidner, som gang på gang bliver lavet om og ændret på forskellige måder. Samtidig med, at de stadig mener de alene har sandheden. Og ingen må sige dem imod, for så er det mod den hellige ånd, som de har fået det fra. Det er jo grotesk at man faktisk kan blive udstødt, for at tænke og sige noget imod en læresætning, som så kan blive lavet om senere. Endda uden en undskyldning til dem, der åbenbart var velsignet med den hellige ånd noget før. Det er farligt at dømme andre. For ud fra hvad dømmer man dem egentlig? Og hvis man forstod andres intentioner og deres værdier, havde man måske ikke dømt dem? Og hvis man tænker i forhold til religion, hvordan kan man så dømme andres samvittighed med ens egen? Og hvordan kan man vide hvad gud ville mene om det menneske og dets handling? Side 13

14 Som der står videre i den tredje bog:»vær ÅBEN. Lad være med at lukke muligheden for en ny sandhed fordi du har haft det godt med en gammel. Livet begynder der hvor din bekvemmelighedszone slutter. Men vær ikke hurtig til at dømme en anden. Forsøg hellere at undgå at dømme, for et andet menneskes»forkert«var dit»rigtigt«i går morges; et andet menneskes fejltagelser er dine egne tidligere handlinger som nu bliver korrigeret; et andet menneskes valg og beslutninger er lige så»sårende«og»skadelige«, lige så»selviske«og»utilgivelige«som mange af dine egne har været.«uanset hvordan man ser denne bog jeg refererer fra, så er det da en ny og mere positiv måde at se Guds budskaber på. Som det guddommelige eller Gud i bogen også siger, ja så har vi Det er farligt at dømme andre Og hvordan kan man vide, hvad gud ville mene om det menneske og dets handling? mennesker meget svært ved at tro på Guds absolutte godhed. Og det er da tydeligt inden for Jehovas vidner for eksempel. At de mener Gud kun kan elske mennesker for hvad de gør og ikke for hvem de er. Der er altid sat betingelser for kærligheden inden for organisationen. Så hvordan skal man, når man er Jehovas vidne, kunne føle sig elsket betingelsesløst af nogen hverken Gud eller mennesker. Side 14

15 Jeg skriver ikke denne artikel for at starte en ny»sandhed«. Jeg følte bare en stor lyst til at dele mine nye tanker. Og for at vise andre X-JV at der er andre måder at se Gud på, end den vi har lært af organisationen. Så selvom mine forældre altid sagde, at det var typisk for de udenforstående at snakke så meget om kærlighed og tilgivelse, fordi de ikke ønskede at tage noget ansvar i deres liv. Tænker jeg nu nærmere at det vigtigste i organisationen og i menigheden og i ældsterådene burde have været netop kærligheden og tilgivelsen. I stedet for den kontrollerende og magtsyge ånd. Det ville have skabt en mere glad og positiv stemning. Og en større kærlighed til Gud. I stedet for angst for ham. Som afslutning vil jeg lige citere et lille stykke mere fra bogen, hvor Gud eller det guddommelige svarer: Vær en lysbringer»jeg er altid med dig, selv til tidens ende. Din forening med mig er fuldkommen - den var det altid, er det altid, og vil altid være det. Du og jeg er en både nu og for evigt. Gå nu, og gør dit liv til et udsagn om denne sandhed. Sørg for, at dine dage og nætter bliver afspejlinger af din højeste indre forestilling. Lad dine nu øjeblikke fyldes af ekstasen ved, at Gud virkeliggøres gennem dig. Gør det ved at give udtryk for din evige og ubetingede kærlighed til alle dem, hvis liv du kommer i berøring med. Vær et lys i mørket. Og forband det ikke. Vær en lysbringer. Du er det. Så vær det.«side 15

16 Lidt nyt fra Jehovas vidners hovedkontor i New York Den 1. oktober 2011 var der det årlige møde for Watchtower Bible-and Tract Soceity of Pensylvania i New Jersey stævnehallen. Følgende blev meddelt af Guy Poerce, medlem af Det Styrende Råd:»Det er nu officielt. Jehovas vidner flytter deres hovedkvarter ud fra Brooklyn. Rygterne kan ophøre«. Guy Pierce oplyste videre, at JV hovedkvarteret flytter fra 25 Culumbia heights, New York, til et sted i nærhedens af byen Warwick, 50 km mod nord, længere oppe i staten New York. Der er planlagt, at 12 nye bygninger skal ligge der. Desuden oplyste Pierce, at bygningerne i Wallkill (i nærheden) også var blevet udvidet, og at Patterson komplekset vil fortsætte med dets mange funktioner: skoler, audiovisuel afdeling osv. Og ikke langt fra Warwick ca. 6 miles har Vagttårnet købt et stykke land, som kaldes Tuxedo. Her skal det nye hovedkvarter være. Til mødet rejse Pierce også spørgsmålet:»hvad så, hvis Harmagedon kommer midt i det hele?«efter en kort pause fortsatte han:»vidunderligt«og alle klappede. Side 16

17 UDDRAG FRA VAGTTÅRNET 15. november 2011 Død over de Frafaldne! bringe Ba al»et stort slagtoffer«. (2 Kong. 10:18, 19) Tanken om fysisk magtanvendelse er selvfølgelig ubehagelig, men vi må huske at Jehova dengang brugte sine tjenere til at eksekvere sine domme. I dag anvender Jehovas tjenere ikke fysisk magtanvendelse. Tanken om fysisk magtanvendelse er selvfølgelig ubehagelig, men vi må huske, at Jehova dengang brugte sine tjenere til at eksekvere sine domme. For at fjerne enhver potentielt fordærvende indflydelse fra menigheden kan kristne ældste imidlertid være nødt til at handle lige så modigt som Jehu(1 Kor. 5:9-13). Og alle i menigheden må være besluttede på at undgå samvær med udelukkede. 2. Joh. 9-11»Her brugte Jehu på snedig vis et ordspil«, siger en bibelforsker. Udtrykket betyder almindeligvis»slagtoffer«, men det bruges også om»nedslagtning af frafaldne«. Det er rigtigt, at Jehu udgød meget blod. Det var en barsk opgave, og»den blev udført med nådeløs grundighed«, siges der i et bibelopslagsværk. Kristne i dag kommer ud for problemer og omstændigheder der kræver at de viser nogle af de samme egenskaber som Jehu. Hvordan skal vi for eksempel reagere hvis vi bliver fristet til at gøre noget som Jehova fordømmer? Vi må være beslutsomme, modige og hurtige til at afvise det og på den måde vise at vi er nidkære for Jehova. JEHU VAR NIDKÆR FOR JEHOVA Jehu bekendtgjorde at han ville Side 17

18 Stævner: Her er hvad vi gør, hvis I ikke kender det i forvejen. Vi sætter os ind i vores biler med børn og børnebørn og kører i adskillige timer for at deltage i et områdestævne, hvor foredragene, der holdes, i realiteten kun er Vagttårns artikler i offentlig udgave. Er vi heldige, bliver de måske endda holdt af en broder fra «Det Styrende Råd«, så vi sidder på vores pladser og lytter nøje til hvert et ord, der bliver sagt, måske er der kommet nyt lys over noget»den Tro og Kloge Tjener«tidligere troede var den rette forståelse, men nu bliver det ændret igen. Alle klapper og nikker til hinanden, ja det var sandelig»mad i rette tid«. Indlæg fra en læser STÆVNER Tilbedelse? Det er det næppe! Det er mekaniseret religion ikke har set i et stykke tid, mens søstrene står i kø ved toiletterne. Derefter vender vi tilbage til vores pladser for at høre flere glorificerede Vagttårns artikler. Foredragene ligner dem der blev holdt for 60 år siden, bl.a. om advarslerne om at»tiden er Nær«. Broderen, der dengang holdt foredraget, er højst sandsynligt faldet fra, død, eller også sidder han i sin rullestol nede hos de handicappede, døv, senil og savlende med en svigtende blærefunktion. Så får vi ny gratis litteratur, som der betales for med frivillige bidrag. Alle klapper, og alle er glade. Så kører vi hjem til vores moteller eller går ned i teltlejren. Derefter spiser vi vores medbragte madpakker. Så går mændene lidt omkring for at hilse på nogen, de Broderen fra»det Styrende Råd«og hans hustru bliver af brødrene kørt til byens bedste hotel for at spise og overnatte. De trænger til ro og hvile. Næste dag sker det hele igen. Side 18 Når stævnet er slut, siger vi glade til hinanden, at det er det aller-

19 GRUPPEBILLEDE FRA GENERALFORSAMLINGEN 30. OKTOBER 2011 Navneliste Forreste række: Marie, Charles, Poul Midterste række: Ina, Maria, Jette, Gunnar, Susanne Bagerste række: Gudrun, Knud, Thorkild, Finn Juleaften hos Tanja i Ugelbølle Tanja tilbyder julehygge for enlige og andre x-vidner den 24. december kl på sin adresse i Ugelbølle ved Rønde. Der er plads til personer. Pris kr. 200,- pr. person. Medbring to gaver til pakkeleg á 25,- stk. Og Tilmelding det kalder senest Vagttårns 18. december Selskabet Poul tilbedelse? Dal: på eller 24 Det er det næppe! Det er mekaniseret religion pakket i en lille æske med en lyserød sløjfe. Her er et udfald på nettet fra et Jehovas vidne, som kalder sig Donald: Side 19

20 »Det er ikke alene ulækkert når en hund æder det den tidligere har kastet op og når en so vælter sig i mudderet lige efter at være blevet vasket ren. Som en gammel ven af mig, som nu er død, Calle, engang udtrykte det med eftertryk:»det ER SNYDEDUMT!«Ja det er tosset at svine sig til, når man lige er blevet ren, og det er både dumt og inkonsekvent, ja Derfor afholder Jehovas Vidner sig naturligvis fra at indtage»åndelig føde«, som er fordærvet, og fra at beskæftige os med noget (eller nogen), der kunne tilsvine den rene tilbedelse, vi har fået værdsættelse af gennem et grundigt studium af Guds ord.«. Det var rene (læs beskidte) ord for pengene. Nu ved vi x-vidner, Julefrokost i Jylland Støttegruppen inviterer til Julefrokost på Pejsegården i Brædstrup Søndergade 12, 8740 Brædstrup, søndag den 22. januar Starter kl , og prisen er kr. 120,00 pr. person Du kan spise alt, hvad du kan, fra deres store frokostbuffet. Drikkevarer købes særskilt. Tilmelding senest den 10. januar 2012 på tlf eller direkte skadeligt at æde noget, som man har kastet op, noget som ens organisme har forkastet, fordi det er fordærvet. hvilke svin vi er. Side 20

21 Religiøs udstødelse og bortvisning Af Gunnar Jacobsen fortsættelse fra sidste nummer Kor Kærligheden:»Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå.. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.«i Romerbrevet kap. 14 forbyder Paulus på det kraftigste at dømme de, der er svage i troen:»den, der er svag i troen, skal I tage imod uden at sætte jer til doms over hans meninger. Den enes tro tillader ham at spise hvad som helst, den svage spiser kun grønsager. Den, der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser, og den, der ikke spiser, må ikke dømme den, der spiser; Gud har jo taget imod ham. Hvem er du, som dømmer en andens tjener? Det er en sag for hans egen herre, om han står eller falder; og han bliver stående, for Herren har magt til at holde ham oppe. Én regner den ene dag for vigtigere Side 21

22 end andre dage, en anden regner alle dage for lige vigtige. Enhver skal stå fast ved sin overbevisning Men du, hvorfor dømmer du din broder, eller hvorfor foragter du din broder? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol.«jesus fortæller mere om, hvor hans bagatelgrænse ligger vedr. tilgivelse. Han nævner et konkret eksempel, som vedrører utugt. Johannes Evang. 8:1-11. om kvinden, grebet i ægteskabsbrud:»men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud; de stiller hende foran ham og siger til ham: Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder; hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, én efter én, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende: Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede: Nej, Herre, ingen. Så sagde Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.«omtalte kvinde skulle stenes ifølge jødernes lov, men Jesus modsatte sig denne afgørelse. Der er ingen tvivl om, at Bibelens omtale af udstødelse (også i NT) stammer fra Jødedommen, men det store spørgsmålet er, om det var Jesus hensigt, at samme praksis skulle videreføres i kristendommen? Det første problem er at straffe ud fra grundholdningen i Jesu budskab. Kristendommen bygger på næstekærlighed, hvoraf man igen kan udlede forskellige principper, som hvert enkelt menneske skal efterleve. Så hvis man i dag gendanner en lovreligion med magthavere og Side 22

23 smagsdommere, som straffer ud fra subjektive opfattelser, har man totalt misforstået det kristne budskab; den samme fejl som mange af de første kristne begik. De forsøgte en kombination af Moseloven (trældom) og kristen frihed. Beskyttelse af hvem? De jødiske ledere forsøgte at beskytte deres territorier, som vi læste i Johs. Evang. 16:3, mod eksempelvis Jesus og hans efterkommere. Kristendom indeholdt nye sandheder i forhold til jødedommen, og derfor måtte beskyttelsen af de menige jøder anses for at være en ulempe. Moderne religiøse magthavere forsøger også at beskytte deres menigheder mod nye strømninger; kollektiv ansvarlighed og beskyttelse er dog en komplet misforståelse, da den enkelte skal stå til ansvar ind for Gud. Med menigheden som skjold skjuler disse religiøse magtmisbrugere sig. De søger beskyttelse som i en fæstning; de går ind for centralisering, som skaber stagnation og frygt for al fornyelse. Retssikkerhed og beskyttelse af den anklagede Folk i dansk retsvæsen gennemgår en lang uddannelse og bliver trænet i at være uvildige og objektive, og har man som dommer den mindste interesse eller tilknytning til personer i en retssag, er man inhabil. Religiøse retssager foregår under primitive forhold. Dommerpanelet består af amatører uden uddannelse, og anklagede får ingen forsvarer og har nul rettigheder. Konklusion: 1) Religiøs udstødelse er et udslag af sekterisk vold og er oftest kun en beskyttelse af de religiøse magthavere. 2) En beskyttelse kan samtidig være en blokering mod tiltrængt nytænkning og reformering. 3) Enhver bibelsk/kristen begrundelse herfor i et moderne samfund er yderst tvivlsom. 4) Den medfører uhyggelige familiemæssige skæbner og en livstruende psykisk belastning for ofre og pårørende. Side 23

24 STØTTEGRUPPEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER Formand Poul Dal Enebærstien Viborg Telefon: Næstformand Tanja Friis Redaktør Poul Dal Kasserer Susanne Jakobsen Telefon: Webmaster»www.x-jv.dk«Jette Svane Telefon: STØTTEGRUPPEN er en religiøs neutral forening. Formål: Støttegruppen er en forening, der støtter og hjælper tidligere Jehovas Vidner og deres pårørende, og som giver kritisk information om Vagttårnsorganisationen. Derudover vil Støttegruppen hjælpe med at afholde møder, holde foredrag, informere medierne og meget andet. Vi rådgiver og støtter personer, der tænker på at forlade vidnerne - så de kan ruste sig til at tackle konsekvenserne af deres beslutning på en god måde. At finde sin egen identitet efter et brud med Jehovas Vidner kan for mange være svært. Men det kan lade sig gøre at komme videre med sit liv og få vendt det negative til noget positivt. Hjemmeside: ISSN X Side 24

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED

MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED 1 MENIGHEDENS LOV ER KÆRLIGHED Kim Torp, søndag d. 29. juni 2014 Menigheden er ikke underlagt nogen lov, undtagen kærlighedens lov. Romerbrevet 2:16 på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014

ÅNDELIGHED. Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 1 ÅNDELIGHED Kim Torp, søndag d. 22. juni 2014 DE 5 DOKTRINER 1. Født på ny (Position) Syndernes forladelse Det gamle er forbi noget nyt er blevet til 2. Ny natur/identitet Vi er en del af familien Vi

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor...

Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor... Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor... 1 Gud, tak for, at du kalder os for dine børn og fordi du kender os helt og alligevel holder af os og vil have med

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN

Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN 6. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Hvidbjerg v. Å Mattæus 19, 16-26 Herre, lær mig at gå den vej, du vil have, at jeg går, og følg mig på vejen. AMEN De vidste det allerede i 1241, da jyske lov

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl

RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl 1 RG Grindsted Kirke 20. november 2016 kl. 16.00 Emne: Kærlighed Præludium: Aldrig går du fra mig Indgangsbøn - FS3 105: Jeg undres over hans kærlighed hilse på hinanden (med musik fra klaver (+ band))

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22,

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i fasten side 1. Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, side 1 Prædiken til 1. søndag i fasten 201. Tekst. Luk. 22, 24-32. I en tid hvor religion nærmest anses for at være roden til alt ondt, er det 3 vigtige tekster vi har fået at lytte til. Fastetiden i kirkeåret

Læs mere

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn?

Fastelavnssøndag. Hvad betyder fastelavn? Fastelavnssøndag Hvad betyder fastelavn? Fastelavn kommer af det plattyske ord vastelavent, der betyder fasteaften, og henviser til den 40 dages lange faste, som starter straks efter fastelavnstiden og

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Pinsedag 24. maj 2015

Pinsedag 24. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Åndsudgydelse og fred Salmer: 290, 287, 282; 291, 308 Evangelium: Joh. 14,22-31 Helligånden kan et menneske ikke lære at kende rent teoretisk, men kun på det personlige plan.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud

Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14. 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Tekster: Job 5,8-16, 1 Kor 15,1-10a, Luk 18,9-14 Salmer: Lem Kirke kl 9.00 739 Rind nu op 54 Hvad mener I om Kristus 365 Guds kærlighed ej grænse ved 7 Herre Gud Rødding Sognehus kl 10.30 739 Rind nu op

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22

3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22 3. søndag efter påske 2015, Hurup og Gettrup Johs. 16, 16-22 Herre, Jesus Kristus fyld min tid med glæde, når sorgen truer. Fyld min tid med håb, når tvivlen truer. Fyld min tid med kærlighed nu og i evighed

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis

Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis Prædiken til 6. søndag efter Trinitatis Salmer: Indgangssalme: DDS 754: Se, nu stiger solen Salme mellem læsninger: DDS 617: Nu bør ej synden mere Salme før prædikenen: DDS 695: Nåden hun er af kongeblod

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 104 Åbent spørgsmål Lav en rangordning af de elementer, du tror, er nødvendige i et godt ægteskab, hvor 1 er det vigtigste og 5 det mindst vigtige. Kommunikation Personlig

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015.docx 12-07-2015. side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2015. Tekst. Matt. 5,20-26. Ord udgør en meget stor og vigtig del af vores liv. Man kan næsten sige det, at ord er liv. Nogen af os er snakker meget, andre snakker

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

22. søndag efter Trinitatis

22. søndag efter Trinitatis 22. søndag efter Trinitatis Salmevalg 753: Gud, du, som lyset og dagen oplod 448: Fyldt af glæde 518: På Guds nåde i al våde 276: Dommer over levende og døde 321: O, Kristelighed Dette hellige evangelium

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725

Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, , 292 (alterg.) 725 Prædiken til 2. pinsedag Johs. 3,16-21; Sl. 104,24-30; Apg. 10,42-48a Salmer: 290, 42, 298--283, 292 (alterg.) 725 Lad os bede! Kærligheds og sandheds ånd! Vi beder dig: Kom over os, nu mens vi hører ordet,

Læs mere

Forvandling. 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!

Forvandling. 2. Kor.5.17: Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til! Forvandling Bibeltime af Finn Wellejus 2. Kor.5.17: "Derfor, hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning; det gamle er forbi, SE, noget nyt er blevet til!" Hvordan blev du frelst? - kære broder og søster.

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Kristen eller hvad? Linea

Kristen eller hvad? Linea Forord Du er ret heldig Du sidder lige nu med en andagtsbog, der er den første af sin slags i Danmark. En andagtsbog som denne er ikke set før. Den udfordrer måden, vi tænker andagter på, og rykker grænserne

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30

4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 4 s i Advent. 22.dec.2013. Vinderslev kl.9. Hinge kl.10.30 Salmer: Vinderslev kl.9: 76-339/ 82-117 Hinge kl.10.30: 76-339- 77/ 82-87- 117 Tekst: Joh 3,25-36 Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække

Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. august 2014 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 7. søndag efter trinitatis, Matt 10,24-31. 2. tekstrække Salmer DDS 2: Lover den Herre DDS 661: Gud ene tiden deler

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække

Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag trinitatis, Luk 14,25-35. 2. tekstrække Salmer DDS 36: Befal du dine veje DDS 62: Jesus, det eneste DDS 508:

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26

FORLIGELSENS VEJ. Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 Mat 5,20-26 s.1 Prædiken af Morten Munch 6. s. e. trin, / 7. juli 2013 Tekst: Mat 5,20-26 FORLIGELSENS VEJ To slags vrede Vrede og forsoning er to store temaer i ethvert menneskes liv og i samfundet til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 2. juni 2013 kl. 9.30 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 1. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 722 Nu blomstertiden komme2 DDS 447 Herren strækker

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere