UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER"

Transkript

1 DECEMBER 2011 NR. 4 ARTIKLER Formandens kommentar Et tankevækkende læserbrev Referat af generalforsamling Referat af bestyrelsesmøde Regnskab Guddommelige samtaler Nyt fra Jehovas Vidners hovedkontor i New York Død over de Frafaldne! Stævner brev fra læserne Indbydelse til juleaften hos Tanja Udfald fra et Jehovas Vidne på nettet Julefrokost i Støttegruppen Religiøs udstødelse og bortvisning UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER Side 1

2 FORMANDENS KOMMENTAR Formandens kommentar og beretning om året der gik. I maj måned 1991 blev Støttegruppen officielt oprettet som en forening. Dog havde man haft nogle fælles møder året før, men i 1991 var foreningen en realitet, og omkring 150 personer blev medlemmer. I årene, som kom, faldt medlemsantallet dog en del helt ned til 60. Der er nok ingen tvivl om, at mange, som var med i begyndelsen, fik egne ben at stå på, efterhånden som tiden gik efter bruddet med Jehovas vidner, og nu følte nogle, at de var kommet videre og ikke havde behov for en støttegruppe. Alligevel har en kerne holdt fast siden oprettelsen, og vi er nu på vej op igen. Der er ca. 75 medlemmer i øjeblikket, og det ser ud til, at det vil stiger yderligere i den kommende tid. Det er lidt interessant at studere en statistik, som den tidligere formand Søren Bo Henriksen udarbejdede for nogle år siden med hensyn til Jehovas vidners fremgang i Danmark fra 1959 til Der var en jævn vækst hos vidnerne fra 1959 indtil Derefter var der tilbagegang i fire år - uden tvivl som følge af skuffelsen med forventningerne til»1975 kampagnen«. Så begyndte det langsomt at gå fremad, indtil Støttegruppen begyndte at røre på sig! Fra 1991 var der igen tilbagegang i næsten hvert eneste år indtil år Fra forkyndere til i Det sidste tal, vi har, er fra 2010 med forkyndere i Danmark. Om Støttegruppen er årsag til omtalte tilbagegang, ved vi ikke, men der var jo mange afslørende TV udsendelser og avisartikler om Vagttårnsselskabet i disse år, hvor også medlemmer fra Støttegruppen medvirkede. Til trods for, at vi er en forholdsvis lille forening, har vi dog en stor kontaktflade, som også aktiviteten i det forløbne år har vist. Som omtalt i sidste nummer af X-JV Forum har der været en del aktivitet med hensyn til presseomtale af vore bestræbelser for at oplyse myndighederne om, at Jehovas vidner her i landet ikke overholder Side 2

3 de kriterier, som er gældende for godkendte trossamfund. Der var artikler i bl.a. Politiken, Jyllands- Posten og Kristeligt Dagblad og også et lille indslag om det på Aftenshowet. Vi fik kontakt med flere folketingsmedlemmer, som gav os nogle råd. Et af folketingsmedlemmerne bragte oven i købet spørgsmålet op i Folketinget som et såkaldt 20 spørgsmål, men dog med et negativt resultat. Vi havde sendt mails til kirkeudvalget og retsudvalget og modtog besked om, at vore henvendelser ville blive besvaret, hvilket dog ikke er sket endnu. Et af folketingsmedlemmerne foreslog, at vi skulle ansøge om foretræde for retsudvalget for at forklare problematikken med Jehovas vidner angående trosfrihed i forbindelse med udmeldelse. Vi overvejer i øjeblikket en sådan henvendelse. Så skal det også lige nævnes, at med hensyn til omtalte store kontaktflade, så har mange fortsat henvendt sig til os i årets løb. Henvendelser af meget forskellig karakter. Som sædvanlig studerende, skoleelever og journalister, som har behov for at høre vor stillingtagen til vidnerne. Men der har også været en del henvendelser af mere alvorlig karakter. Mennesker, der har børn i klemme hos Jehovas vidner. Det vil sige, at f. eks. efter skilsmisse er den anden ægtefælle enten medlem af JV eller også på vej til at blive det, og så kommer den store konflikt med børnene! Vi forsøger efter bedste evne at give råd, som ikke oppisker stemningen, men opfordrer til, at man prøver at accepterer hinandens forskellige livsopfattelser eller trosopfattelser. Det kan jo godt være svært, da vi ved, at JV ikke så ofte har den indstilling! Når disse linjer læses, har vi i Støttegruppen fejret vort 20 års jubilæum med en god middag på den lokale kro efter generalforsamlingen. Omtalen af generalforsamlingen kan læses inde i bladet. Alle ønskes en glædelig jul og godt Nytår. Poul Dal Side 3

4 Et tankevækkende læserbrev Vi har fundet et ældre læserbrev frem fra Støttegruppens blad, fra dengang det hed»in Forum«(juni 2001) Efter min mening er den værd at genoptrykke, da den indeholder nogle betragtninger, som giver stof til nogle tanker. Her kommer brevet i hele sin ordlyd: Det er rigtigt, at de splitter familier ad, hjernevasker og holder folk i trældom, forhindrer dødssyge at få en livgivende behandling osv. Det er også godt, man kan finde kritisk information om sekten f.eks. på nettet. Godt for tvivlerne i JV. Godt for os, som ikke kunne finde os tilrette. Men det er ikke godt for de rettroende. Der er nogle JV er, der ikke har andet indhold i deres liv end JV. Jeg har set lykkelige mennesker indenfor. Min familie er det. Hvorfor i alverden skulle jeg gå ind og ødelægge det? Hvis de ønsker at tjene Gud og ikke kan finde bedre alternativ end JV hvis jeg ikke har noget kvalificeret bud på et alternativ hvorfor skulle jeg så bekæmpe deres tro? Hvad er det, der gør et almindeligt liv så meget bedre end en et inden for en sekt? Er det en garanti for lykke at bryde ud af en sekt med falske budskaber? Er folk særlig venlige og omsorgsfulde herude? Tager man sig af hinanden? Nej, det gør man ikke. Den ånd, der præger vores samfund, er i bund og grund selvisk. Vi lever i egoismens højborg, hvor folk klager over skattetrykket og hospitalerne. Men solidariteten og fællesskabsfølelsen er for længe siden røget sig en tur - Enhver har travlt med at pleje sine interesser at beskytte sin egen familie men samtidig at være ligeglad med med naboen. Alle har travlt med at pleje sine statussymboler resten har travlt med at se tv. Side 4

5 Er det den verden jeg skal tilbyde min familie, hvis jeg fik dem ud? Hvis nu det er fællesskabet og håbet, der holder dem i gang - hvor stor betydning får så sandt eller falskt? Hvad er bedst? At være et lykkeligt menneske, der lever på en livsløgn? Eller at være et desillusioneret menneske, der kan skelne mellem sande og falske udsagn? Det er ikke alle, der ønsker sandheden - jeg ved godt, at du gør - men sandheden er ikke det primære for alle. Nogle sætter andre ting højere end den. Og skal jeg være ærlig, så vil jeg hellere have, at min familie er lykkelig frem for at feje hele deres eksistensgrundlag/identitet væk under fødderne på dem. Jeg kan forestille mig konsekvenserne for deres vedkommende. - Puha, jeg får det helt dårligt på deres vegne. Hvis jeg en dag kunne tvinge dem, fordi jeg mente, at nu skulle de gøre op med deres livsløgn ja, så ville jeg på sin vis også være ansvarlig for at hjælpe dem bagefter. Spørgsmålet er bare om jeg kan. Der er jeg ikke så sikker på. Samfundet kan i hvert fald ikke. De er mere eller mindre ligeglade med x-jv er. De få gange, jeg har fortalt udenforstående min historie, har de nærmest ikke gidet høre om den. Og de ganske få psykologer, der ved en smule om emnet, gør ikke noget imponerende arbejde. De fremstiller selvfølgelig sig selv som redningsmænd, der kan løse alle mulige problemer - men også her bliver man desillusioneret. Det er tvivlerne, der er ulykkelige i JV. Det er dem, der har størst chance for at tilpasse sig en tilværelse»udenfor«. Det er dem, der har de bedste odds for at få et godt liv uden JV. De fungerer ikke med JV s lære og struktur, derfor skal de selvfølgelig have chancen for at gøre op med løgnen. Er det en vattet holdning at have? MVH Dorit Nu kunne det være meget interessant om nogle af vore læsere ville give deres mening til kende om de tanker, som den anonyme Dorit har fremsat i det ovenstående læserbrev. Læsere af X-JV Forum: fat pennen Side 5

6 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 30. OKTOBER 2011 Fraværende: Tanja Friis. Valg af dirigent: Knud Jespersen blev valgt. Valg af referent: Susanne Lassen blev valgt. Formandens beretning: Blev oplæst og bliver trykt i sin helhed i medlemsbladet. Fremlæggelse af årsregnskab: Blev gennemgået og bliver trykt i sin helhed i medlemsbladet. Der var mange udgifter i dette år pga. overførte udgifter fra forrige år. Det drejede sig om trykkeudgifter for et blad på 1.245,00 kr. og porto samt papir og printer til 2.353,05 kr. Der er blevet betalt for en hjemmeside, som ikke eksisterer og er opsagt. Kassereren ordner dette snarest. Regnskabet blev godkendt. Vedtægtsændring: Der er ingen stemning for ændringer ud over dem, der er lavet. Valg til bestyrelsen: Jette Svane og Tanja Friis blev genvalgt. Således består bestyrelsen nu af: Poul Dal, Tanja Friis, Jette Svane, Gunnar Jakobsen og Susanne Lassen. Valg af 2 suppleanter: Charles Nielsen blev 1. suppleant og Thorkild Rosendahl blev 2. suppleant. Valg af revisor: Inge Krogh Meyer blev valgt. Valg af revisorsuppleant: Finn Petersen blev valgt. Indkomne forslag: Ingen forslag var indgivet, så punktet blev ikke behandlet. Evt. Der blev drøftet om vi skulle fortsætte med at arbejde for»ændring/sletning af mindreåriges dåb«i Folketinget. Der var enighed om, at det ikke er vores formål. I gamle dage blev man døbt til Kristus nu bliver man døbt til organisationen. Side 6

7 Tanja indbyder til juleaften arrangement og kan huse 12 personer. Dette bliver offentlig gjort på hjemmesiden og det er»først til mølle«princippet. Julefrokosten afholdes den 21. januar eller den 7. januar alt efter, hvad der passer bedst med Pejsegården, hvor den skal holdes. Dette offentliggøres senere. Knud Jespersen takker for Generalforsamlingens afholdelse, og derefter var der fælles snak og hygge ind til selskabet tog på Birgittelyst Kro og fejrede 20 års jubilæum for Støttegruppens officielle eksistens som forening. Referat af bestyrelsesmøde, den 30. oktober 2011 Fraværende: Tanja Friis. Eneste punkt på dette møde er konstituering af bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig sådan: Formand: Poul Dal Næstformand: Tanja Friis Kasserer: Susanne Lassen Webmaster: Jette Svane Sekretær: Jette Svane Medlem: Gunnar Jacobsen Fra Birgittelyst Kro Side 7

8 Fra Birgittelyst Kro REGNSKAB FOR STØTTEGRUPPEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER PERIODEN INDTÆGTER UDGIFTER SALDO PR ,28 GARANTKAP. KONTO 5.000,00 KONTINGENT 5.775,00 BIDRAG 1.475,00 RENTER 53, ,60 PORTO 2.207,00 HJEMMESIDER 666,75 MEDLEMSBLAD 6.585,00 KONTORUDGIFTER 2.368, ,18 SALDO PR ,70 Side 8

9 Indlæg fra læserne: af Tanja Friis Jeg skriver denne artikel for at dele nogle tanker med jer omkring en trilogi af bøger, der har gjort stort indtryk på mig. De hedder»guddommelige samtaler«, skrevet af Neale Donald Walsch. Uanset om man tror disse bøger er inspireret eller ej, så giver de bøger et meget anderledes billede af Gud end Jehovas vidner har. Og det er meget interessant at se hvordan den gamle sandhed bliver vendt lidt på hovedet. Jeg må sige at Gud for mig er blevet meget større nu. Har indset jeg før har gjort ham meget lille, nærmest menneskelig på en dårlig måde, ved at tillægge ham menneskelige egenskaber og motiver, i mine tanker om ham, som en magtbegærlig og vred Gud. I min familie har vi altid haft billedet af Gud, som en mægtig og ærefrygtindgydende Gud, som ikke så igennem fingre med nogen form for forkerte GUDDOMMELIGE SAMTALER af Neale Donald Walsch Han er en mand, som er meget kristen og sandhedssøgende. Han bad og bad til Gud om hjælp til at finde sandheden om ham. Han ønskede brændende at gøre det rette. I en meget fortvivlet periode af sit liv bad han igen indtrængende om at måtte se vejen til sandheden. Da blev han pludselig inspireret til at tage sin kuglepen og skrive. Han blev, efter hvad han selv fortæller, ledet af Gud (eller det guddommelige) til at skrive tre bøger omkring Gud. Side 9

10 handlinger og tanker. Jeg lå tit som barn og græd mig i søvn over alle de forfærdelige ting, jeg havde tænkt eller måske ville komme til at tænke. Jeg spurgte tit omkring den kærlighed og tilgivelse Jesus snakkede om. Men fik klart at vide det ikke skulle blive en sovepude. For det var stadig det vigtigste at holde alle reglerne. Hvis man ikke virkeligt forsøgte, ville man ikke blive tilgivet. Og derfor ikke være værdig til livet i paradiset. Disse skræmmebilleder og tanker gjorde, at jeg i mange år ikke kunne lide Gud. Min frygt blev så stor, at jeg blev syg af det. Allerede før jeg gik ud af Jehovas vidner. Min angst for døden og for Gud blev dog min største gave, da jeg via den blev umættelig efter at finde ro i min sjæl gennem viden om religion osv. Jeg har læst mange bøger om nærdødsoplevelser, om bibelen og historien bagved. Om reinkarnation, Jesu liv her på jorden, de glemte evangelier af Thomas, Maria Magdalene og flere andre. Og nu nåede jeg så til disse fantastiske bøger, som fik alle brikkerne til at falde på plads for mig. Gud beskrives i bibelen og også i denne bog som Alfa og Omega, begyndelsen og enden, og der er intet han ikke er. Hvordan kunne jeg så se ham som en gammel vred mand med skæg, og Jesus som en lille mand der kunne sidde på en sky og dømme, når han kom igen? I bogen forklares det meget godt synes jeg:»det er religionen, som har skabt agnostikere. Enhver klar tænker, som undersøger, hvad religionen har gjort, må antage, at religionen ingen Gud har! For det er religionen, som har fyldt menneskers hjerter med frygt for Gud, hvor mennesket tidligere elskede det som er i al dets pragt. Det er religionen, som har befalet mennesker at knæle for Gud, hvor mennesket tidligere rejste sig i glad higen. Det er religionen, som har bebyrdet mennesket med ængstelse for Guds vrede, hvor mennesket tidligere søgte Gud Side 10

11 for at få lettet sin byrde. Religionen påbød mennesket at skamme sig over sin krop og dens mest naturlige funktioner, hvor mennesket tidligere fejrede de funktioner som livets største gaver! Religionen lærte jer, at I er nødt til at have en mellemmand for at nå Gud, hvor I tidligere troede at nå Gud ved ganske enkelt at leve livet i godhed og sandhed. Og religionen befalede mennesker at tilbede Gud, hvor mennesket tidligere tilbad Gud, fordi det var umuligt ikke at gøre det! Overalt, hvor religionen har været, har den skabt splittelse - hvilket er det modsatte af Gud. Religionen har adskilt menneske fra Gud, menneske fra menneske og mand fra kvinde. Men sådan ønskede alle, der havde magt (nemlig mænd), at det var, da de udformede deres mandsdyrkende religioner, idet de systematisk fjernede halvdelen af materialet fra deres egentlige version af»den hellige skrift«og fordrejede resten, så den passede til deres mandlige model af verden. Men så mange af jeres mænd er akkurat ligesom jeres nationer. Magtbegærlige. De bryder sig ikke om at dele magt, kun om at udøve den. Og de har konstrueret den samme slags Gud. En magtbegærlig Gud. En Gud, som ikke bryder sig om at dele magt, men kun om at udøve den. Men jeg siger jer: Guds største gave er at dele magt. Jeg ville gerne have jer til at være som jeg.«på næste side i bogen fortsætter han med at fortælle, hvordan mennesker har fået ham til at fremstå som en ond og hård Gud, nærmest som den vi betegner som Satan. Han skriver:»der er dem, som gerne ville gøre mig til en jaloux Gud; men hvem kan være jaloux, når man har og er alt? Der er dem, som gerne ville gøre mig til en vred Gud; men hvad skulle kunne gøre mig vred, når jeg ikke kan såres eller skades på nogen måde? Der er dem, som gerne ville gøre mig til en hævngerrig Gud; men hvem skulle jeg Side 11

12 hævne mig på, eftersom alt, hvad der findes, er mig? Og hvorfor skulle jeg straffe mig selv for ganske enkelt at skabe? Eller, hvis du absolut vil tænke på os som adskilte, hvorfor skulle jeg skade dig, give dig evnen til at skabe, give dig frit valg til at skabe, hvad du ønsker at opleve, og så straffe dig for evigt for at træffe»det forkerte«valg? Jeg siger dig: Jeg ville ikke gøre noget sådant - og i den sandhed ligger din frihed for Guds tyranni. Sandelig, der findes intet tyranni- undtagen i din fantasi. Du kan vende hjem, når som helst du ønsker det. Vi kan være sammen igen, når som helst du gerne vil det.«i den tredje bog i rækken forklares den sammenhæng der er mellem vore menneskelige følelser af at blive såret, føle sorg og smerte og dermed ønsket om retfærdighed gennem hævn. Og det at se andre som onde og nogen der skal lide, for at have gjort os ondt. Det er derud af at ønsket om at dømme andre kommer. Men igen bliver det vendt til at vi skal tilgive, gennem forståelsen af, at vi også selv har både ondt og godt i os. Som han skriver:»fordi I forestiller jer skade, kræver I hævn. Fordi I føler smerte, har I brug for at en anden føler smerte til gengæld for jeres. Men med hvilken ret kan man påføre en anden smerte af den grund? Fordi I forestiller jer at en anden har skadet jer, føler I det så rigtigt og rimeligt at volde skade til gengæld? Er det I siger mennesker ikke bør gøre mod hinanden, i orden for jer at gøre så længe i føler jer retfærdiggjort? Det er vanvid. Og det i ikke ser i dette vanvid er at alle mennesker som volder andre skade, føler sig retfærdiggjort. Enhver handling et menneske griber til, bliver af vedkommende forstået som den rette handling ud fra det vedkommende søger og begærer. Ud fra jeres definition er det de søger og begærer forkert. Men ud fra deres definition er det ikke. Måske kan i ikke skrive under på deres opfattelse af verden, deres udlægning af moralske og etiske spørgsmål, deres teologiske domme, eller deres beslutninger, valg og handlinger. Men Side 12

13 det kan de på grund af deres værdier. I kalder deres værdier «forkerte«. Men hvem siger at jeres værdier er»rigtige«? Kun I. Jeres værdier er»rigtige«, fordi I siger de er. Og det kunne endda give mening hvis i holdt fast ved den vurdering, men i ændrer selv hele tiden holdning til hvad I mener er»rigtigt«og»forkert«. I gør det som enkeltpersoner, og i gør det som samfund. Hvad jeres samfund anså for»rigtigt«for bare få årtier siden, opfatter i som»forkert«i dag. Hvad i opfattede som»forkert«for ikke så forfærdelig længe siden, kalder i nu»rigtigt«. Hvem kan skelne det ene fra det andet? Som Neale også svarer dertil:»og alligevel vover vi at sidde til doms over hinanden. Vi vover at fordømme, fordi en anden ikke har kunnet holde trit med vore skiftende ideer om hvad der er tilladt og hvad der ikke er det«. Der bliver svaret tilbage, at det ikke er problemet, at vi forandrer mening. Men problemet er, at vi stadig tror vi alene har sandheden og ved bedst. Og at vi dømmer andre der mener og tænker noget andet. Jeg kunne her ikke lade være med at tænke på alle de profetier og læresætninger inden for Jehovas vidner, som gang på gang bliver lavet om og ændret på forskellige måder. Samtidig med, at de stadig mener de alene har sandheden. Og ingen må sige dem imod, for så er det mod den hellige ånd, som de har fået det fra. Det er jo grotesk at man faktisk kan blive udstødt, for at tænke og sige noget imod en læresætning, som så kan blive lavet om senere. Endda uden en undskyldning til dem, der åbenbart var velsignet med den hellige ånd noget før. Det er farligt at dømme andre. For ud fra hvad dømmer man dem egentlig? Og hvis man forstod andres intentioner og deres værdier, havde man måske ikke dømt dem? Og hvis man tænker i forhold til religion, hvordan kan man så dømme andres samvittighed med ens egen? Og hvordan kan man vide hvad gud ville mene om det menneske og dets handling? Side 13

14 Som der står videre i den tredje bog:»vær ÅBEN. Lad være med at lukke muligheden for en ny sandhed fordi du har haft det godt med en gammel. Livet begynder der hvor din bekvemmelighedszone slutter. Men vær ikke hurtig til at dømme en anden. Forsøg hellere at undgå at dømme, for et andet menneskes»forkert«var dit»rigtigt«i går morges; et andet menneskes fejltagelser er dine egne tidligere handlinger som nu bliver korrigeret; et andet menneskes valg og beslutninger er lige så»sårende«og»skadelige«, lige så»selviske«og»utilgivelige«som mange af dine egne har været.«uanset hvordan man ser denne bog jeg refererer fra, så er det da en ny og mere positiv måde at se Guds budskaber på. Som det guddommelige eller Gud i bogen også siger, ja så har vi Det er farligt at dømme andre Og hvordan kan man vide, hvad gud ville mene om det menneske og dets handling? mennesker meget svært ved at tro på Guds absolutte godhed. Og det er da tydeligt inden for Jehovas vidner for eksempel. At de mener Gud kun kan elske mennesker for hvad de gør og ikke for hvem de er. Der er altid sat betingelser for kærligheden inden for organisationen. Så hvordan skal man, når man er Jehovas vidne, kunne føle sig elsket betingelsesløst af nogen hverken Gud eller mennesker. Side 14

15 Jeg skriver ikke denne artikel for at starte en ny»sandhed«. Jeg følte bare en stor lyst til at dele mine nye tanker. Og for at vise andre X-JV at der er andre måder at se Gud på, end den vi har lært af organisationen. Så selvom mine forældre altid sagde, at det var typisk for de udenforstående at snakke så meget om kærlighed og tilgivelse, fordi de ikke ønskede at tage noget ansvar i deres liv. Tænker jeg nu nærmere at det vigtigste i organisationen og i menigheden og i ældsterådene burde have været netop kærligheden og tilgivelsen. I stedet for den kontrollerende og magtsyge ånd. Det ville have skabt en mere glad og positiv stemning. Og en større kærlighed til Gud. I stedet for angst for ham. Som afslutning vil jeg lige citere et lille stykke mere fra bogen, hvor Gud eller det guddommelige svarer: Vær en lysbringer»jeg er altid med dig, selv til tidens ende. Din forening med mig er fuldkommen - den var det altid, er det altid, og vil altid være det. Du og jeg er en både nu og for evigt. Gå nu, og gør dit liv til et udsagn om denne sandhed. Sørg for, at dine dage og nætter bliver afspejlinger af din højeste indre forestilling. Lad dine nu øjeblikke fyldes af ekstasen ved, at Gud virkeliggøres gennem dig. Gør det ved at give udtryk for din evige og ubetingede kærlighed til alle dem, hvis liv du kommer i berøring med. Vær et lys i mørket. Og forband det ikke. Vær en lysbringer. Du er det. Så vær det.«side 15

16 Lidt nyt fra Jehovas vidners hovedkontor i New York Den 1. oktober 2011 var der det årlige møde for Watchtower Bible-and Tract Soceity of Pensylvania i New Jersey stævnehallen. Følgende blev meddelt af Guy Poerce, medlem af Det Styrende Råd:»Det er nu officielt. Jehovas vidner flytter deres hovedkvarter ud fra Brooklyn. Rygterne kan ophøre«. Guy Pierce oplyste videre, at JV hovedkvarteret flytter fra 25 Culumbia heights, New York, til et sted i nærhedens af byen Warwick, 50 km mod nord, længere oppe i staten New York. Der er planlagt, at 12 nye bygninger skal ligge der. Desuden oplyste Pierce, at bygningerne i Wallkill (i nærheden) også var blevet udvidet, og at Patterson komplekset vil fortsætte med dets mange funktioner: skoler, audiovisuel afdeling osv. Og ikke langt fra Warwick ca. 6 miles har Vagttårnet købt et stykke land, som kaldes Tuxedo. Her skal det nye hovedkvarter være. Til mødet rejse Pierce også spørgsmålet:»hvad så, hvis Harmagedon kommer midt i det hele?«efter en kort pause fortsatte han:»vidunderligt«og alle klappede. Side 16

17 UDDRAG FRA VAGTTÅRNET 15. november 2011 Død over de Frafaldne! bringe Ba al»et stort slagtoffer«. (2 Kong. 10:18, 19) Tanken om fysisk magtanvendelse er selvfølgelig ubehagelig, men vi må huske at Jehova dengang brugte sine tjenere til at eksekvere sine domme. I dag anvender Jehovas tjenere ikke fysisk magtanvendelse. Tanken om fysisk magtanvendelse er selvfølgelig ubehagelig, men vi må huske, at Jehova dengang brugte sine tjenere til at eksekvere sine domme. For at fjerne enhver potentielt fordærvende indflydelse fra menigheden kan kristne ældste imidlertid være nødt til at handle lige så modigt som Jehu(1 Kor. 5:9-13). Og alle i menigheden må være besluttede på at undgå samvær med udelukkede. 2. Joh. 9-11»Her brugte Jehu på snedig vis et ordspil«, siger en bibelforsker. Udtrykket betyder almindeligvis»slagtoffer«, men det bruges også om»nedslagtning af frafaldne«. Det er rigtigt, at Jehu udgød meget blod. Det var en barsk opgave, og»den blev udført med nådeløs grundighed«, siges der i et bibelopslagsværk. Kristne i dag kommer ud for problemer og omstændigheder der kræver at de viser nogle af de samme egenskaber som Jehu. Hvordan skal vi for eksempel reagere hvis vi bliver fristet til at gøre noget som Jehova fordømmer? Vi må være beslutsomme, modige og hurtige til at afvise det og på den måde vise at vi er nidkære for Jehova. JEHU VAR NIDKÆR FOR JEHOVA Jehu bekendtgjorde at han ville Side 17

18 Stævner: Her er hvad vi gør, hvis I ikke kender det i forvejen. Vi sætter os ind i vores biler med børn og børnebørn og kører i adskillige timer for at deltage i et områdestævne, hvor foredragene, der holdes, i realiteten kun er Vagttårns artikler i offentlig udgave. Er vi heldige, bliver de måske endda holdt af en broder fra «Det Styrende Råd«, så vi sidder på vores pladser og lytter nøje til hvert et ord, der bliver sagt, måske er der kommet nyt lys over noget»den Tro og Kloge Tjener«tidligere troede var den rette forståelse, men nu bliver det ændret igen. Alle klapper og nikker til hinanden, ja det var sandelig»mad i rette tid«. Indlæg fra en læser STÆVNER Tilbedelse? Det er det næppe! Det er mekaniseret religion ikke har set i et stykke tid, mens søstrene står i kø ved toiletterne. Derefter vender vi tilbage til vores pladser for at høre flere glorificerede Vagttårns artikler. Foredragene ligner dem der blev holdt for 60 år siden, bl.a. om advarslerne om at»tiden er Nær«. Broderen, der dengang holdt foredraget, er højst sandsynligt faldet fra, død, eller også sidder han i sin rullestol nede hos de handicappede, døv, senil og savlende med en svigtende blærefunktion. Så får vi ny gratis litteratur, som der betales for med frivillige bidrag. Alle klapper, og alle er glade. Så kører vi hjem til vores moteller eller går ned i teltlejren. Derefter spiser vi vores medbragte madpakker. Så går mændene lidt omkring for at hilse på nogen, de Broderen fra»det Styrende Råd«og hans hustru bliver af brødrene kørt til byens bedste hotel for at spise og overnatte. De trænger til ro og hvile. Næste dag sker det hele igen. Side 18 Når stævnet er slut, siger vi glade til hinanden, at det er det aller-

19 GRUPPEBILLEDE FRA GENERALFORSAMLINGEN 30. OKTOBER 2011 Navneliste Forreste række: Marie, Charles, Poul Midterste række: Ina, Maria, Jette, Gunnar, Susanne Bagerste række: Gudrun, Knud, Thorkild, Finn Juleaften hos Tanja i Ugelbølle Tanja tilbyder julehygge for enlige og andre x-vidner den 24. december kl på sin adresse i Ugelbølle ved Rønde. Der er plads til personer. Pris kr. 200,- pr. person. Medbring to gaver til pakkeleg á 25,- stk. Og Tilmelding det kalder senest Vagttårns 18. december Selskabet Poul tilbedelse? Dal: på eller 24 Det er det næppe! Det er mekaniseret religion pakket i en lille æske med en lyserød sløjfe. Her er et udfald på nettet fra et Jehovas vidne, som kalder sig Donald: Side 19

20 »Det er ikke alene ulækkert når en hund æder det den tidligere har kastet op og når en so vælter sig i mudderet lige efter at være blevet vasket ren. Som en gammel ven af mig, som nu er død, Calle, engang udtrykte det med eftertryk:»det ER SNYDEDUMT!«Ja det er tosset at svine sig til, når man lige er blevet ren, og det er både dumt og inkonsekvent, ja Derfor afholder Jehovas Vidner sig naturligvis fra at indtage»åndelig føde«, som er fordærvet, og fra at beskæftige os med noget (eller nogen), der kunne tilsvine den rene tilbedelse, vi har fået værdsættelse af gennem et grundigt studium af Guds ord.«. Det var rene (læs beskidte) ord for pengene. Nu ved vi x-vidner, Julefrokost i Jylland Støttegruppen inviterer til Julefrokost på Pejsegården i Brædstrup Søndergade 12, 8740 Brædstrup, søndag den 22. januar Starter kl , og prisen er kr. 120,00 pr. person Du kan spise alt, hvad du kan, fra deres store frokostbuffet. Drikkevarer købes særskilt. Tilmelding senest den 10. januar 2012 på tlf eller direkte skadeligt at æde noget, som man har kastet op, noget som ens organisme har forkastet, fordi det er fordærvet. hvilke svin vi er. Side 20

21 Religiøs udstødelse og bortvisning Af Gunnar Jacobsen fortsættelse fra sidste nummer Kor Kærligheden:»Om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, er jeg et rungende malm og en klingende bjælde. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, er jeg intet. Og om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden hører aldrig op. Profetiske gaver, de skal forgå; tungetale, den skal forstumme; og kundskab, den skal forgå. For vi erkender stykkevis, og vi profeterer stykkevis, men når det fuldkomne kommer, skal det stykkevise forgå.. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden.«i Romerbrevet kap. 14 forbyder Paulus på det kraftigste at dømme de, der er svage i troen:»den, der er svag i troen, skal I tage imod uden at sætte jer til doms over hans meninger. Den enes tro tillader ham at spise hvad som helst, den svage spiser kun grønsager. Den, der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser, og den, der ikke spiser, må ikke dømme den, der spiser; Gud har jo taget imod ham. Hvem er du, som dømmer en andens tjener? Det er en sag for hans egen herre, om han står eller falder; og han bliver stående, for Herren har magt til at holde ham oppe. Én regner den ene dag for vigtigere Side 21

22 end andre dage, en anden regner alle dage for lige vigtige. Enhver skal stå fast ved sin overbevisning Men du, hvorfor dømmer du din broder, eller hvorfor foragter du din broder? Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol.«jesus fortæller mere om, hvor hans bagatelgrænse ligger vedr. tilgivelse. Han nævner et konkret eksempel, som vedrører utugt. Johannes Evang. 8:1-11. om kvinden, grebet i ægteskabsbrud:»men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud; de stiller hende foran ham og siger til ham: Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder; hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: Den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, én efter én, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende: Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede: Nej, Herre, ingen. Så sagde Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere.«omtalte kvinde skulle stenes ifølge jødernes lov, men Jesus modsatte sig denne afgørelse. Der er ingen tvivl om, at Bibelens omtale af udstødelse (også i NT) stammer fra Jødedommen, men det store spørgsmålet er, om det var Jesus hensigt, at samme praksis skulle videreføres i kristendommen? Det første problem er at straffe ud fra grundholdningen i Jesu budskab. Kristendommen bygger på næstekærlighed, hvoraf man igen kan udlede forskellige principper, som hvert enkelt menneske skal efterleve. Så hvis man i dag gendanner en lovreligion med magthavere og Side 22

23 smagsdommere, som straffer ud fra subjektive opfattelser, har man totalt misforstået det kristne budskab; den samme fejl som mange af de første kristne begik. De forsøgte en kombination af Moseloven (trældom) og kristen frihed. Beskyttelse af hvem? De jødiske ledere forsøgte at beskytte deres territorier, som vi læste i Johs. Evang. 16:3, mod eksempelvis Jesus og hans efterkommere. Kristendom indeholdt nye sandheder i forhold til jødedommen, og derfor måtte beskyttelsen af de menige jøder anses for at være en ulempe. Moderne religiøse magthavere forsøger også at beskytte deres menigheder mod nye strømninger; kollektiv ansvarlighed og beskyttelse er dog en komplet misforståelse, da den enkelte skal stå til ansvar ind for Gud. Med menigheden som skjold skjuler disse religiøse magtmisbrugere sig. De søger beskyttelse som i en fæstning; de går ind for centralisering, som skaber stagnation og frygt for al fornyelse. Retssikkerhed og beskyttelse af den anklagede Folk i dansk retsvæsen gennemgår en lang uddannelse og bliver trænet i at være uvildige og objektive, og har man som dommer den mindste interesse eller tilknytning til personer i en retssag, er man inhabil. Religiøse retssager foregår under primitive forhold. Dommerpanelet består af amatører uden uddannelse, og anklagede får ingen forsvarer og har nul rettigheder. Konklusion: 1) Religiøs udstødelse er et udslag af sekterisk vold og er oftest kun en beskyttelse af de religiøse magthavere. 2) En beskyttelse kan samtidig være en blokering mod tiltrængt nytænkning og reformering. 3) Enhver bibelsk/kristen begrundelse herfor i et moderne samfund er yderst tvivlsom. 4) Den medfører uhyggelige familiemæssige skæbner og en livstruende psykisk belastning for ofre og pårørende. Side 23

24 STØTTEGRUPPEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER Formand Poul Dal Enebærstien Viborg Telefon: Næstformand Tanja Friis Redaktør Poul Dal Kasserer Susanne Jakobsen Telefon: Webmaster»www.x-jv.dk«Jette Svane Telefon: STØTTEGRUPPEN er en religiøs neutral forening. Formål: Støttegruppen er en forening, der støtter og hjælper tidligere Jehovas Vidner og deres pårørende, og som giver kritisk information om Vagttårnsorganisationen. Derudover vil Støttegruppen hjælpe med at afholde møder, holde foredrag, informere medierne og meget andet. Vi rådgiver og støtter personer, der tænker på at forlade vidnerne - så de kan ruste sig til at tackle konsekvenserne af deres beslutning på en god måde. At finde sin egen identitet efter et brud med Jehovas Vidner kan for mange være svært. Men det kan lade sig gøre at komme videre med sit liv og få vendt det negative til noget positivt. Hjemmeside: ISSN X Side 24

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed

Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed Ledervejledning er et ledermateriale, som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder, eller dig som har andet arbejde med teenagere, kan bruge og finde inspiration i. Vi har som mål for vores TeenTools,

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet

Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Begreber Bibelen Det Gamle Testa- mente Det Nye Testamente Kanon rettesnor Den Hellige Skrift autoritet Tema 9 Bibelen. Historie og forkyndelse. Du skal kende den grundlæggende opbygning af Bibelen og have en viden om det vigtigste af Bibelen indehold. Du skal derfor vide noget om jøderne og deres historie

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

BRUG DET DU HAR DEL 2

BRUG DET DU HAR DEL 2 1 BRUG DET DU HAR DEL 2 Kim Trp, søndag d. 17. maj 2015 Brug det du har, fr du kan ikke bruge det du ikke har ALLE ER SKABT TIL AT DELTAGE Lad s prøve at adskille Karismagaver Tjenestegaver g Åndens gaver

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet

Fold Kristendomsprofilen ud... på gulvet og i udvalgsarbejdet Kristendomsprofilen skal være en levende og dynamisk profil. En profil der også i fremtiden vil blive justeret, reformuleret og udviklet. Ligesom KFUM og KFUK er en levende og dynamisk bevægelse, skal

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Hvordan kommer man i Himlen?

Hvordan kommer man i Himlen? Hvordan kommer man i Himlen? Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over følgende spørgsmål: Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét spørgsmål, som han straks ville svare

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Tema 2 Hjerte og smerte

Tema 2 Hjerte og smerte Tema 2 Hjerte og smerte Marc Chagall, Le Cantique des Cantiques II (Højsangen), 1957 Hvis man talte efter, ville det helt sikkert vise sig, at der er ét tema, der er skrevet mange flere digte, sange og

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

uden for døren, for det er faktisk ikke spor rart at være sat udenfor lock outet fra fællesskabet sendt ud i kulden, hvor der hverken er løn eller

uden for døren, for det er faktisk ikke spor rart at være sat udenfor lock outet fra fællesskabet sendt ud i kulden, hvor der hverken er løn eller Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 28. april 2013 kl. 9.30 4. søndag efter påske - Konfirmation Johannes 8,1-11 Salmer: 749-29 478-192 v1+2+3+5+7+9-752 v.4+5 Men Jesus gik ud til Oliebjerget.

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom

Teenbibeltimer 2015. Jesus one on one. Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Teenbibeltimer 2015 Jesus one on one Materialet er udviklet af Indre Missions Ungdom Jesus one on one Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltime for teenagere i en eller anden sammenhæng.

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere