PLEVEREN TEMA OPLEVELSES- ØKONOMIENS POTENTIALE NUMMER 2, 1. ÅRGANG - EFTERÅR 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEVEREN TEMA OPLEVELSES- ØKONOMIENS POTENTIALE NUMMER 2, 1. ÅRGANG - EFTERÅR 2006"

Transkript

1 PLEVEREN NUMMER 2, 1. ÅRGANG - EFTERÅR 2006 I to temaartikler giver chefkonsulent Anna Porse Nielsen fra Visit- Denmark og VTOs videnmedarbejder Jan Halberg Madsen deres syn på nogle af oplevelsesøkonomiens udviklingspotentialer TEMA S- ØKONOMIENS POTENTIALE Oplevelsesøkonomien - slut eller kun begyndt? Læs side 2-3 Oplevelsesøkonomien - set fra et marketingperspektiv Læs side 4-5 Vi har udvalgt seks cases, der præsenterer forskellige former for oplevelsesøkonomi - brug det som inspiration til, hvordan oplevelser kan spille en større rolle også i din virksomhed og organisation Læs side 6-7 Videncentret har i samarbejde med Midt-Nord Turisme i sommerens løb afviklet Nordjyske FerieTour 2006 Målet med projektet var at optimere de oplevelser, som turisterne har ved deres besøg i regionen, så de får lyst til at komme tilbage en anden gang Se mere på side 5 HotCalc - hands-on kursus for hotel- og restaurationsbranchen Læs om spillet, der simulerer markedets reaktioner på seks hotel- og restaurationsvirksomheders beslutninger, når de konkurrerer indbyrdes om kunderne på et begrænset marked Se mere på side 8 VIDENCENTER FOR TURISME OG SINDUSTRI -

2 slut eller ku TEMA Oplevelses I to temaartikler giver chefkonsulent Anna Porse Nielsen fra VisitDenmark og VTOs videnmedarbejder Jan Halberg Madsen deres syn på nogle af oplevelsesøkonomiens udviklingspotentialer Af Anna Porse Nielsen, chefkonsulent i VisitDenmark og medforfatter til FølelsesFabrikken Oplevelsesøkonomi på dansk Oplevelsesøkonomien er et af tidens helt store buzz words. Alle taler om oplevelser, og alle vil have en del af kagen. Vinklerne er mange lige fra turisme og rejseoplevelser over kreative brancher og events til kultur som drivkraft i regional- og byudvikling. Når noget bliver et fænomen på den måde, er det uundgåeligt, at nogen hurtigt stiller spørgsmålet: Jamen er det ikke bare varm luft? Det mener jeg bestemt ikke. Tværtimod. Oplevelsesøkonomi er meget mere end de nævnte vinkler, og jeg tror kun, at vi har set toppen af isbjerget. I fremtiden vil vi i langt højere grad se oplevelser integreret i alle former for forretningsudvikling på tværs af brancher. I en tid, hvor pris og kvalitet ofte er ens, bliver oplevelser det, der skaber værdi, og det, der for alvor differentierer et produkt eller en serviceydelse fra en anden. Anne Porse Nielsen Oplevelsesøkonomi er altså meget mere end turisme, attraktioner og kreative brancher. Disse brancher spiller en stor og vigtig rolle i oplevelsesøkonomien, men oplevelser er på vej til at udvikle sig til en reel megatrend. Udviklingen stiller store krav til virksomhederne, for forbrugerne 2

3 TEMA økonomien n begyndt? bliver hele tiden mere erfarne og kritiske. I den nye oplevelsesbaserede forretningsudvikling gælder samme vilkår som blandt kulturinstitutioner og oplevelsescentre. Forbrugerne vil have unikke, autentiske og gerne identitetsskabende oplevelser, som i stigende grad skal være mere end underholdning. Det udmøntes i en efterspørgsel på oplevelser, der involverer forbrugeren og måske endda ændrer vedkommende som menneske. Det sidste er naturligvis sat på spidsen, men der er en klar tendens til, at forbrugere søger oplevelser, der sætter spor af kortere eller længere varighed. Forleden var jeg omkring kommunikationsbureauet Agenda Groups hjemmeside, og her bruger de følgende citat fra Confucius til at illustrere styrken i at bruge oplevelser som redskab: Tell me and I will forget Show me and I will remember Involve me and I will understand Citatet illustrerer på fin vis, hvorfor vi vil se oplevelser i forretningsudvikling. Ikke fordi forbrugere nødvendigvis skal forstå, men fordi involvering skaber en dybde, som den mere passive kommunikation ikke gør. Tendenserne ses allerede i en række virksomheder. De kommer til udtryk i alt fra markedsføring til helt nye forretningskoncepter. Når Nykredit tilbyder, at man kan designe sit eget Dankort, involveres kunden i selve produktionen af sit kort. På samme måde skaber bamsekonceptet Build-a-Bear en dyb følelsesmæssig involvering i købet af en bamse, ved at lade kunden barnet og familien gennemgå hele processen fra valg af hylster til navngivning og isættelse af hjerte. Oplevelsesøkonomien er altså langt fra slut. Den er kun lige begyndt. Oplevelser vil fremover blive integreret på tværs af brancher, og noget af det, vi i den sammenhæng skal forholde os til, bliver måske af mere etisk karakter. Nemlig hvor går grænsen for, hvilke følelser der kan bringes i spil? Men det er en helt anden historie. BOGANMELDELSE - R: KOBLINGER OG TRANSFORMATIONER Boganmeldelse af Jan Halberg Madsen, VTO Oplevelser bygger på helt nye samfundsmæssige forandringer og konstellationer. Grunden til den megen fokus på oplevelsesøkonomi i disse år er netop, at oplevelseserhvervene synliggør de transformationer, som lige nu finder sted i erhvervsstrukturen Oplevelser drejer sig om kreative indgange til produktudvikling og om fremstilling af unika, der kobler forbrug til et særligt rum og en bestemt tid og derved frembringer mindeværdige oplevelser. På den måde drejer også selve udviklingen af en oplevelsesøkonomi sig om koblinger og transformationer. Sådan omtaler redaktørerne selv bogen. Den er blevet til på baggrund af indlæg og foredrag, som blev præsenteret på Den Skandinaviske Oplevelseskonference i Aalborg i oktober Desuden er der et par bidrag, som er blevet til i forlængelse af konferencen. For læserne er der en mangfoldighed af spændende empiriske og teoretiske input til belysning af den oplevelsesøkonomi, som udvikler sig i forskellige retninger. Bogen er redigeret af Christian Jantzen og Jens F. Jensen, ExCITe-serien nr. 1, Aalborg Universitetsforlag

4 TEMA Oplevelses udfordringer set i et Kunden henter selv møblerne på lageret, transporterer dem hjem og samler selv. Jan Halberg Madsen Af cand. merc. Jan Halberg Madsen, videnmedarbejder i VTO og medforfatter til en række bøger inden for reklame og marketing Når nye teorier og buzzwords dukker op, er det almindeligt måske uundgåeligt at man begriber dem ud fra sin faglige referenceramme. På den ene side vil de, der forstår sig på marketing, nikke genkendende til en række forhold, som oplevelsesøkonomiens begrebsapparat aktualiserer. På den anden side ligger der også i oplevelsesøkonomien en række interessante udfordringer i relation til markedsføring. Inddrag kunden Det har længe været kendt, at virksomheder med fordel kan inddrage kunderne som meddesignere eller medproducenter. Det kan gøres både for at reducere omkostningerne og for at differentiere sig fra konkurrenterne. IKEA er et eksempel på det første. Nikes koncept, hvor kunden selv kan designe sin løbesko ud fra en platform af kombinationsmuligheder, er et eksempel på det sidste. I designet af erindringsværdige oplevelser er involveringen af kunden netop essentiel. Nike leverer rammerne for, at forbrugerne kan skabe egne relevante og interessante oplevelser. Der opstår en række udfordringer i kølvandet af oplevelsesøkonomien. Hvis man ser på produkt- og konceptudvikling, har det i hvert fald i mainstreamopfattelsen været god latin at tage udgangspunkt i marketingkonceptet. Kunden ved ikke altid selv, hvad han vil have Basalt set spørger man kunderne typisk segmentvis hvad de ønsker, og på den baggrund udvikler man produkter, der matcher disse ønsker. Groft sagt er problemet med den fremgangsmåde, at kunder er dårlige informanter, når det gælder skelsættende nye produkter og serviceydelser. De har ganske enkelt svært ved at udtrykke ønsker, der rækker ud over deres eget erfaringsgrundlag. Det kan måske komme bag på nogen, at de mest innovative virksomheder i de tidlige faser af produktudviklingen arbejder ud fra produktkoncepter. Det vil i princippet sige, at ingeniørerne slippes løs i udviklingsafdelingen, og man finder frem til produkter, det ville være muligt at producere. Først senere afprøves produkterne af kunderne. Hvis oplevelsesøkonomien skal udmøntes i andet end opretholdende innovationer som forlystelsesparkers kamp om at have den største eller mest larmende rutschebane, kan det være nødvendigt at tænke helt anderledes. Gå i dialog med kunden One-2-one marketing (dialogmarkedsføring) har gode vilkår i oplevelsesøkonomien. Oplevelser kan via personaliserede hjemmesider kommunikeres individuelt og skræddersys til den enkelte. I det hele taget er det vigtigt at tænke på, hvordan informationsteknologien kan understøtte købet før, under og efter oplevelsen. Når virksomhederne måler succes, er et kriterium ofte markedsandele. Begrebet markedsandel stammer fra tiden efter industrialiseringen, hvor volumen i indkøb, produktion og distribution var afgørende for virksomhedens succes. I dag ser flere og flere virksomheder begreber som kundeandele eller share of wallet som langt mere interessante. For at udnytte oplevelsesøkonomiens mange muligheder er det nødvendigt at forstå, at flere 4

5 TEMA økonomien marketingperspektiv marketingparadigmer fint kan eksistere side om side. En forlystelsespark kan for eksempel sagtens have et program for loyale gæster, man kommunikerer individuelt med via sms eller , og på samme tid have en plan for en segmentbaseret markedsføring rettet mod andre gæster. Det bliver spændende på den ene side se, hvordan aktørerne i oplevelsesøkonomien i fremtiden medtænker de konstruktive elementer, som marketingteorien tilbyder, og på den anden side, hvordan de overvinder de begrænsninger, den klassiske marketingteori har. Litteratur: Christian Jantzen & Per Østergaard: Oplevelser: koblinger og tranformationer, Mere end blot pirringer. Det oplevelsesøkonomiske forretningsgrundlag. Aalborg Universitetsforlag, 2006 Fuan, Li og J.A.F Nicholls: Transactional or Relational Marketing: Determinants of Strategic Choices, Journal of Marketing Management, 2000 Normann, Richard og Ramirez, Rafael, From Value Chain to Value Constallation, Harvard Business Review (1993, July-August), pp Pine II, Joseph B, Don Peppers og Martha Rogers, Do You Want to Keep Your Customers Forever?, Harvard Business Review, March-April 1995, pp NORDJYSKE FERIETOUR se mere på Af Bo Immersen, Midt-Nord Turisme, og Jan Halberg Madsen, VTO Nordjyske FerieTour er en perlerække af kvalitetsoplevelser, der foregik i perioden 17. juli til 4. august 2006 som et oplevelsesmekka i det nordjyske sommerland. Turistfremmeorganisationen Midt- Nord Turisme, nu VisitNordjylland, har i et samarbejde med en række turismevirksomheder og kulturinstitutioner skabt en platform, hvor regionen præsenterede sig selv på bedste måde. Målet var at levere og formidle kvalitetsoplevelser, der kan inspirere turister og lokale til at udforske regionens oplevelsestilbud inden for kunst, kultur, natur, kvalitetsråvarer og turisme, så de får lyst til at besøge regionen igen og igen. VTO har bidraget til dette arbejde på flere måder. Dels har Jan Halberg Madsen fungeret som sparringspartner i forbindelse med konceptudviklingen, dels holdt oplæg om eventmageri i oplevelsesindustrien ved et kickstartmøde. Studerende fra Nordjyllands Erhvervsakademi har også bidraget i form af input til konceptudvikling, udarbejdelse af logo og hjemmeside. VTO optræder sidst, men ikke mindst som rådgiver i forbindelse med evalueringen af FerieTouren. Charlotte Thomsen, serviceøkonomstuderende fra Nordjyllands Erhvervsakademi, har gennem sit praktikophold deltaget i Ferie- Touren og blandt andet arbejdet med evalueringsdelen. : & 5

6 CASES - en præsentation af oplevelsesø ARKITEKTUR- EVENT- GASTRONOMI- I Malmø bygger de ind i himlen Turning Torso i Malmø er et imponerende stykke arkitektur skabt af arkitekten Santiago Calatrava. Malmø ønskede et internationalt image, og det - må man sige - er lykkedes. Med sine 190 meter er bygningen Turning Torso den største af sin art i Skandinavien. Torsoen er opbygget af ni kuber, der drejer om sin egen akse. De to nederste kuber indeholder kontorlokaler, mens de seks øverste kuber indeholder lejligheder. Den sidste kube er udstyret med fitnesscenter, sauna, vinkælder og anden luksus. I 2005 vandt Turning Torso MIPIMprisen for bedste internationale beboelsesejendom, og synligheden er desuden blevet statueret med en udstilling på Museum of Modern Art i New York. Turning Torso er helt klart beviset på, at arkitektur kan være en turistattraktion i sig selv, og at man sagtens kan tænke store tanker i en provinsby. Bordtennisbolde, piberensere og levende kyllinger I to uger om året står den new zealandske by Wellington på den anden ende. Årsagen er den lokale festival World of Wearable Art (WOW), der bedst kan beskrives som en blanding af Mardi Grass, The Rocky Horror Show og modeuge i Milano. Festivalen startede som promovering for et lille lokalt galleri i landsbyen Nelson, men har nu udviklet sig til en forunderlig begivenhed, der vækker international interesse. Selv om der døgnet rundt er sang og dans i byens gader, rettes størstedelen af opmærksomheden mod det modeshow, der hver aften vises for tilskuere. Showet er bygget op om otte temaer i en slags teaterforestilling, hvor de optrædende bærer fantasifulde designerkostumer sammensat af alt lige fra guldkæder, spejle og ler til bordtennisbolde, piberensere og levende kyllinger. Pulveret får smag Posesupper, posesovse og krydderimiks er blevet en fast bestanddel af den tyske husholdning, siden schweizeren Julius Maggi opfandt poseretterne for mere end 100 år siden. Poserne findes i dag ikke kun i supermarkeder, men også i specielle Maggi Kochstudio Treffs i flere tyske storbyer. Butikkerne med koncernens ca. 300 forskellige produkter er indrettet i forbindelse med en café, hvor kunderne kan spise supper og snacks tilberedt med Maggiprodukter. Derudover findes der et skolekøkken, hvor deltagerne betaler 250 kr. for en fire-retters menu. På madlavningskurserne er oplevelsen i centrum. Deltagerne lærer - ved hjælp af opskrifter og egen fantasi - at få det bedst mulige ud af pulveret. Madlavningskurset har besøgende om året fordelt på 300 kurser. Efterspørgslen på madlavningskurser er så stor, at der er brug for et ekstra skolekøkken, fortæller fru Rosenbaum fra Maggi Kochstudio Treff i Frankfurt. 6

7 konomiens mange ansigter CASES NATUR- SHOPPING- KULTUR- På sporet af den danske natur Spor i Landskabet er et projektsamarbejde mellem flere danske natur- og friluftsorganisationer samt amter og kommuner. Sporene er vandrestier, og hvert spor beskrives i en folder om ruten og de oplevelser, man får undervejs. Det specielle ved sporene er, at hele eller dele af ruterne går over private jorde, som lodsejerne har åbnet for publikum. Målet med projektet er at fremme dialogen mellem lodsejerne og vandregæsterne. P.t. er der 137 ruter fordelt i hele landet. De besøgende er glade for muligheden for at besøge nye og ukendte områder, og der har ikke været problemer med affald eller løse hunde. Antallet af besøgende ligger på ca. 600 om året, og der afholdes desuden arrangementer, som for eksempel guidede ture og udflugter. Spor i Landskabet holder åbent hus hvert år med Sporenes Dag, som i år er den 22. oktober. Shop til du segner Shopping bliver ingen steder så ekstremt som i verdens største indkøbscenter West Edmonton Mall, Alberta, Canada. Med over 800 butikker findes der noget for enhver smag i centret, der hvert år tiltrækker 22 millioner besøgende. West Edmonton Mall er imidlertid langt fra et sted, hvor man udelukkende kommer for at shoppe, da der tilbydes et overflødighedshorn af oplevelser og underholdningsattraktioner. Centret kan således bl.a. byde på verdens største indendørs forlystelsespark, et enormt vandland med en tropisk tyfon, en kæmpemæssig indendørs sø med daglige delfinshows, en undervandsbåd og en tro kopi af Columbus skib Santa Maria. Hertil kommer en ishockeybane (NHL-størrelse naturligvis!), bungy jumping, en 18-hullers minigolfbane og en kirke. Logistikken er også på plads, da man uden for centrets 58 indgange råder over verdens største parkeringsplads med plads til mere end biler. Industrikultur i Tyskland Det gamle minedistrikt Zeche Zollverein i Ruhrgebiet, der i 2002 blev optaget på UNESCO s Verdensarvsliste (World Heritage List), er et af de mest kendte eksempler på, hvordan det er lykkedes at bevare den tyske kulturarv - industrikulturen. Området er i dag hjemsted for design, kunst og kultur. De nedlagte industribygninger bliver hovedsagelig benyttet til udstilling og fremvisning, men en del er lavet om til andre formål såsom restauranter, caféer, uddannelsesinstitutioner og kontorer. Den industrielle baggrund bliver ikke kun brugt som en fantastisk kulisse, men bliver også formidlet til den besøgende ved lærerige oplevelser. Det er fx muligt at opleve Weg der Kohle (kullenes vej), der giver de besøgende et realistisk indtryk af arbejdsvilkårer for en minearbejder. Zollverein har gennemgået en vellykket forvandling fra industriområde til oplevelsesrigt kulturlandskab, hvilket årligt tiltrækker ca besøgende. 7

8 HotCalc - interaktiv læring i hotel- og restaurationsbranchen Af Søren Bo Jørgensen, VTO Det er ikke altid lige nemt at overføre virkelighedens verden til skolebænken. Dette gælder også i hotel- og restaurationsbranchen, hvor ledere og medarbejdere konstant skal træffe en lang række operative beslutninger om den daglige drift. Det computerbaserede virksomhedsspil HotCalc bestræber sig på at gøre de studerende fortrolige med denne svære beslutningsproces ved at tage højde for den adfærdsmæssige indlæring, som man ikke umiddelbart kan læse sig til. Kort fortalt er HotCalc et spil, der simulerer markedets reaktioner på seks hotel- og restaurationsvirksomheders beslutninger, når de konkurrerer indbyrdes om kunderne på et begrænset marked. I op til seks hold, der hver især består af 2-3 deltagere, skal deltagerne træffe vigtige beslutninger om alt lige fra menukomposition, værelsespriser og indretning til markedsføring, finansiering og Lis Randa tlf Henriette R. Eduardsen tlf leverandøraftaler i tæt konkurrence med de fem øvrige hold. Spillet ledes af en administrator, der bl.a. fastsætter spillets sværhedsgrad alt efter deltagernes viden og erfaring. HotCalc er udviklet af svenskeren Erik Bergman og er en alternativ pædagogisk metode til uddannelse af studerende inden for området. Medarbejdere inden for hotel- og restaurationsbranchen kan imidlertid også drage fordel af spillets finesser i forbindelse med efteruddannelse. Hvad enten man er underviser eller virksomhedsleder, kræver HotCalc licens og grundig introduktion. Læs mere om spillet, der for nylig er blevet præsenteret på Nordjyllands Erhvervsakademi og Det Danske Erhvervsakademi i Randers, på Kontakt VTO for yderligere information. Kontakt Videncenter for turisme og oplevelsesindustri Vi vil meget gerne i dialog med enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der arbejder med eller har interesse i turisme og oplevelsesindustrien. Kontakt os på følgende mailadresser og telefonnumre: Kim F. Hattesen tlf Jan H. Madsen tlf KOLOFON OPLEVEREN udgives af Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri og distribueres til turismeog oplevelsesindustrien. Ansvarshavende redaktør: Lis Randa Redaktion: Søren Bo Jørgensen, Jan Halberg Madsen, Anne Katrine Skovenborg og Lea Lyster, serviceøkonompraktikant Bidragsydere: Anne Porse Nielsen, chefkonsulent i VisitDenmark Jan Halberg Madsen, Søren Bo Jørgensen, Sabrina Spangsdorf, Anne Katrine Skovenborg og Jette Bozinov - alle fra Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Billeder: Forside: Venligst udlånt af Midt- Nord Turisme, Maggi Kochstudio Treff, Spor i landskabet og Zeche Zollverein, Tyskland og Turning Torso af Ole Jais Side 2: VisitDenmark Side 5: Venligst udlånt af Midt-Nord Turisme Side 6: Turning Torso af Ole Jais, Scorpio af Lisa Lach-Nielson of Denmark - venligst udlånt af World of Wearable Art, og Maggi - venligst udlånt af Maggi Kochstudio Treff Side 7: Venligst udlånt af Spor i landskabet, West Edmonton Mall, Canada og Zeche Zollverein, Tyskland Layout: WORD & ORD Oplag: eksemplarer ISSN: Næste nummer udkommer vinter 2006 Søren Bo Jørgensen tlf Anne Katrine Skovenborg tlf Tilmeld dig den elektroniske version af nyhedsbrevet på 8

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010

Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010 Oplevelser skaber vækst D. 17.08.2010 Roadmap dagens program Lidt om giraffen Oversættelse til danske forhold - lidt om historien og status på oplevelsesøkonomien i Danmark Kan alt tænkes som oplevelser

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

TEMA. nummer 1, 1. årgang - sommer 2006

TEMA. nummer 1, 1. årgang - sommer 2006 PLEVEREN nummer 1, 1. årgang - sommer 2006 Hvad er Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri?.. 2 VTO-arrangementer... 3 Anmeldelse: Rapport om kulturarv... 3 Kreativ turismeudvikling - McDonaldiseringen

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovationsnetværket Arena USUS (Norge)

Læs mere

Oplev Vækst. Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013

Oplev Vækst. Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013 Program for Kick-Off af Oplev Vækst 22. Oktober 2013 ULLA TOFTE PROGRAM Cand. mag. i historie, debattør, skribent. Derudover er Ulla medlem af Det Kongelige Teaters bestyrelse, medlem af bestyrelsen for

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Biblioteker i oplevelsesøkonomien

Biblioteker i oplevelsesøkonomien Biblioteker i oplevelsesøkonomien Dorte Skot-Hansen Statsbiblioteket i Århus, maj 2007 Indhold Kulturpolitiske tendenser Oplevelse som omdrejningspunkt Hvad er oplevelsesøkonomi? Oplevelse som strategisk

Læs mere

Introduktion til projektet Oplev Vækst.

Introduktion til projektet Oplev Vækst. Punkt 6. Introduktion til projektet Oplev Vækst. 2014-4764. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender nedenstående redegørelse om projekt Oplev Vækst til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering. Sagsbeskrivelse

Læs mere

Nye tendenser i biblioteksrummet

Nye tendenser i biblioteksrummet Nye tendenser i biblioteksrummet Idékatalog udarbejdet af Signe Foght Hansen og Anne Pørksen Danmarks Biblioteksskole 2009 Introduktion Det senmoderne samfund er præget af en hastig udvikling forårsaget

Læs mere

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og

Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Samarbejdet Boulevarden 13 9000 Aalborg www.aalborgsamarbejdet.dk I Aalborg Samarbejdet deltager Jammerbugt, Rebild, Vesthimmerland og Aalborg Kommune Oplevelsesøkonomisk handlingsplan Aalborg

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? Cand. scient. og meritlærer Cand.merc. i Organisation og virksomhedsledelse, samt HD i Informatik Erhvervssproglig korrespondent Cand. mag tysk

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Hotel Bursztynowy Palac

Hotel Bursztynowy Palac Hotel Bursztynowy Palac Dette elegante og luksuriøse hotel er perfekt til en romantisk miniferie og I vil blive imponerede over hotellets mange smukke detaljer. Her er alt hvad I har brug for på et hyggeligt

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog

Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011. Hurt igt overblik 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Innovation Entreprenørship i EUD regi 1. udgave, 2011 ISBN 13 9788761637956 Forfatter(e) Hans-Christian Keller Rix 3 videoer 10 tabeller 14 opgaver 49 illustrationer 14 ordforklaringer 70 sider ebog Entreprenørship

Læs mere

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk.

OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK. Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. OPLEV VÆRDIEN AF ET PROFESSIONELT NETVÆRK Vi hjælper ledere, specialister og deres virksomheder med at udvikle sig gennem et fortroligt netværk. BLIV EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK EGN er din kilde til innovation,

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN

VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN VELKOMMEN TIL BEST WESTERN HOTEL JENS BAGGESEN Moderne og hyggelige rammer med sjæl og intimitet Best Western Hotel Jens Baggesen er et romantisk og hyggeligt byhotel beliggende i den gamle bydel i Korsør.

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Nordjyske Skaldyr synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Denne opsamling sammendrager de undersøgelser der er foretaget på baggrund af delprojekterne i projektet Nordjyske Skaldyrs første fase.

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland - og bliv du s med naboen Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Branding Pricing Globalisering og digitalisering Web & sociale medier Google

Læs mere

Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi

Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi Innovationsnetværk for videnbaseret oplevelsesøkonomi Hvorfor skal du arbejde med oplevelser? Skil dig ud fra mængden 2 Tre vinkler på oplevelsesøkonomi Væksterhverv Værdiskaber i øvrige erhvervsliv Regionaludvikling

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

INSPIRATIONSGUIDE Iscenesæt din virksomhed og produkter, når du deltager ved messer og events.

INSPIRATIONSGUIDE Iscenesæt din virksomhed og produkter, når du deltager ved messer og events. INSPIRATIONSGUIDE Iscenesæt din virksomhed og produkter, når du deltager ved messer og events. BEST PRACTICE GUIDE Af Østjyllands Spisekammer, i samarbejde med Food Festival. KÆRE LÆSER HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om

LEDELSESRUM. Ledelsesrum. Velkommen til konference/workshop. IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse. Byder velkommen til konference / workshop om LEDELSESRUM - form eller fantasi Konference og workshops 8. November 2013 Velkommen til konference/workshop IFLI Videnkonsortiet Innovationsledelse Byder velkommen til konference / workshop om Ledelsesrum

Læs mere

KULTURGAS. kul tur gas. i Brabrand

KULTURGAS. kul tur gas. i Brabrand KULTURGAS kul tur gas i Brabrand Generel information om KulturGas KulturGas har til formål at få kulturelle aktiviteter til Gasværket i Brabrand. De foredrag, der foregår på Gasværket, varer ca. 2 timer

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse

Klaus Lund & Partnere Boganmeldelse Boganmeldelse Philip Kotler: Marketing 3.0 - Markedsføring med mennesket i centrum - En bog også direktører og HR chefer i allerhøjeste grad bør læse! Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle

Læs mere

playscapes denmark Hos playscapes skaber vi produkter og ydelser med fokus på kreativitet og nytænkning, hvor det i høj grad handler om at sætte os

playscapes denmark Hos playscapes skaber vi produkter og ydelser med fokus på kreativitet og nytænkning, hvor det i høj grad handler om at sætte os playscapes playscapes denmark playscapes er en innovativ iværksættervirksomhed, der forsøger at skabe nye veje til interaktion og udvikling gennem en unik kunstnerisk proces. The Art of Interaction er

Læs mere

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren?

Inspiration - I hvilken grad er du blevet inspireret af kurset på Videns- og Innovationselevatoren? Hvad er din alder? Hvad er din uddannelsesmæssige baggrund? cand.oecon cand. mag. cand merc Cand. mag. i samfundsfag og historie International markedsføringsøkonom, HD afsætning, merit lærer, innovation

Læs mere

playscapes denmark www.playscapes.dk Buggesgårdvej 69, 8260 Viby J Telefon +45 8628 1832 info@playscapes.dk

playscapes denmark www.playscapes.dk Buggesgårdvej 69, 8260 Viby J Telefon +45 8628 1832 info@playscapes.dk playscapes playscapes denmark playscapes er en innovativ iværksættervirksomhed, der forsøger at skabe nye veje til interaktion og udvikling gennem en unik kunstnerisk proces. The Art of Interaction er

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse

Lederuddannelse. Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Lederuddannelse Realisér dit lederpotentiale med en international uddannelse Leadership Acceleration Programme Bliv klædt på til at videreudvikle din lederrolle På vores lederuddannelse Leadership Acceleration

Læs mere

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark

Dansk Svømmeunion. - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Dansk Svømmeunion - Vi skaber de bedste, sjoveste og mest motiverende rammer for vandaktiviteter i Danmark Vores fokus er på udviklingen, værdierne, glæden, motivationen og drivkraften i DIN svømmeklub.

Læs mere

Fakta om Spejdernes Lejr 2012

Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Fakta om Spejdernes Lejr 2012 Vidste du at: Lejrens afvikling blev en stor succes målt på samtlige parametre. 7.300 spejdere deltog på Spejdernes Lejr, hvor af de 26.400 spejdere

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof Nyd 4-stjernede omgivelser ved den populære hansestad Lübeck

Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof Nyd 4-stjernede omgivelser ved den populære hansestad Lübeck Best Western Nordic Hotel Lübecker Hof BW Nordic Hotel Lübecker Hof er perfekt i forhold til at opleve Lübeck Introduktion Det 4-stjernede Nordic Hotel Lübecker Hof ligger lige udenfor den charmerende

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Pris for ikke-partnere er kr. 5.000,- inkl. moms plus flytransport og rejseforsikring. Ikke-partnere modtager forud for turen opkrævning.

Pris for ikke-partnere er kr. 5.000,- inkl. moms plus flytransport og rejseforsikring. Ikke-partnere modtager forud for turen opkrævning. Praktisk information Studieturen vil være en særlig mulighed for dig og din virksomhed til at styrke netværket og samtidig få adgang til inspiration og viden om de nyeste tendenser inden for design samt

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

Københavns. kreative rum

Københavns. kreative rum Københavns kreative rum lokomotivværkstedet - kontrasternes holdeplads! Et nyt alternativ Er I på udkig efter en ny lokation til den kommende produktlancering, den næste konference, udstilling, messe,

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

EKSPONERINGS- & AKTIVERINGSMULIGHEDER

EKSPONERINGS- & AKTIVERINGSMULIGHEDER EKSPONERINGS- & AKTIVERINGSMULIGHEDER HVAD ER COPENHAGEN ART RUN Unik og oplevelsesrig motionsbegivenhed. CPH ART RUN er et nyt løbsformat, der frem for at fokusere på at komme først handler om nogle af

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner SamtaleAkademiets Inspirationskatalog Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner Innova tion og Entreprentrsk ab et koncept Hvad står der her? Der står: Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008

VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Erhvervsudvalget 2007-08 (2. samling) ERU alm. del Bilag 304 Offentligt VORES REJSE UDKAST TIL EN FÆLLES RETNING FOR DANSK TURISME VERSION AUGUST 2008 Dette udkast er et dialogoplæg faciliteret af VisitDenmarks

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI

Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation. møde den 7. december kl Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Uddannelsesudvalget for Ledelse og Kommunikation møde den 7. december kl. 15.30-16.50 Mødelokale CS-1.18 Mødeleder: JLS Mødesekretær: SHNI Deltagere: Jens Vestgaard (cph), Jørgen Stilling (cph), Marianne

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Aalborg Airport Hotel

Aalborg Airport Hotel Aalborg Airport Hotel Velkommen til Aalborg Airport Hotel! Introduktion Aalborg Airport Hotel slog dørene op den 1. oktober 2014 til et helt nyt og top moderne hotel. Hotellet ligger tæt på Aalborg Lufthavn

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

TURISMEINDSATS

TURISMEINDSATS TURISMEINDSATS 2015-2018 UDGANGSPUNKT FORVENTNINGER TIL MARKEDET / 2015-2018 CENTRALE MULIGHEDER Der er opbygget et TÆT SAMARBEJDE mellem erhvervet og etableret en stærk markedsføringsplatform for både

Læs mere

Midtvejsevaluering af projektet

Midtvejsevaluering af projektet Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 25. oktober 2013 15:00 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs Nyhedsbrev oktober EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

46496 Rådgivning til turister i Danmark

46496 Rådgivning til turister i Danmark Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 46496 Rådgivning til turister i Danmark Udarbejdet af Annette Valløe Eriksen Undervisningsministeriet. 31.12.2010. Materialet

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

PARTNERSKABS- PROGRAM

PARTNERSKABS- PROGRAM / PARTNERSKABS- PROGRAM VORES KULTUR HOVEDSTADSÅR BLIVER EN GAME CHANGER I SAM SPILLET MELLEM FORRETNINGSLIVET OG KULTUREN. ADMINISTRERENDE DIREKTØR REBECCA MATTHEWS FONDEN AARHUS 2017. EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Lederuddannelsen har tre moduler Med den nyeste viden om ledelse,

Læs mere

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding

Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse. Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Kom tættere på dine mål med en lederuddannelse i verdensklasse Potsdam Berlin Madrid Kolding En lederuddannelse med format Med den nyeste viden om ledelse, innovation og forretningsudvikling

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

"Innovation, kreativitet og lederskab Pædagog med innovationsprofil!

Innovation, kreativitet og lederskab Pædagog med innovationsprofil! "Innovation, kreativitet og lederskab Pædagog med innovationsprofil! 3½ årig uddannelse til pædagog Idé, design, handling, evaluering Eksperimenter sammen med og i praksis Ikke laboratoriestudie Aktiviteter,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Lavet af Lene, Nanna og Emma

Lavet af Lene, Nanna og Emma Møller Lavet af Lene, Nanna og Emma 1 Indhold Indledning... 3 Projektorginisation... 3 Målgruppe:... 4 Bruger interview/ bruger innovation:... 5 Parameter mix... 5 Brain storm på cafe møller... 8 Konklusion...

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Folkeskolen. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.hojermobler.dk, og få inspiration til indretning af læringsmiljøerne.

Folkeskolen. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.hojermobler.dk, og få inspiration til indretning af læringsmiljøerne. Zap concept Højer Møbler er en dansk virksomhed med mere end 25 års erfaring i at udvikle, producere og levere læringsmiljøer til undervisningssektoren. Vi tror på, at en omhyggelig og gennemtænkt indretning

Læs mere

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh

Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april Søren Krogh Culture Plus Dansk Turismefremme 7. april 2016 Søren Krogh Succeskriterier Succeskriterier for samtale mellem turismeerhverv og kultursektoren: At kulturturisme fokus bliver bedre ved at vi anvender og

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg

Videncenter for diakoni og pædagogikp. Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg Videncenter for diakoni og pædagogikp Diakonhøjskolen i Århus, Lyseng Alle 15, DK-8270 Højbjerg g Oversigt Hvorfor et videncenter? Formål Centrale aktiviteter Struktur Aktører Hvorfor et videncenter? Uddannelse

Læs mere