PLEVEREN TEMA OPLEVELSES- ØKONOMIENS POTENTIALE NUMMER 2, 1. ÅRGANG - EFTERÅR 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLEVEREN TEMA OPLEVELSES- ØKONOMIENS POTENTIALE NUMMER 2, 1. ÅRGANG - EFTERÅR 2006"

Transkript

1 PLEVEREN NUMMER 2, 1. ÅRGANG - EFTERÅR 2006 I to temaartikler giver chefkonsulent Anna Porse Nielsen fra Visit- Denmark og VTOs videnmedarbejder Jan Halberg Madsen deres syn på nogle af oplevelsesøkonomiens udviklingspotentialer TEMA S- ØKONOMIENS POTENTIALE Oplevelsesøkonomien - slut eller kun begyndt? Læs side 2-3 Oplevelsesøkonomien - set fra et marketingperspektiv Læs side 4-5 Vi har udvalgt seks cases, der præsenterer forskellige former for oplevelsesøkonomi - brug det som inspiration til, hvordan oplevelser kan spille en større rolle også i din virksomhed og organisation Læs side 6-7 Videncentret har i samarbejde med Midt-Nord Turisme i sommerens løb afviklet Nordjyske FerieTour 2006 Målet med projektet var at optimere de oplevelser, som turisterne har ved deres besøg i regionen, så de får lyst til at komme tilbage en anden gang Se mere på side 5 HotCalc - hands-on kursus for hotel- og restaurationsbranchen Læs om spillet, der simulerer markedets reaktioner på seks hotel- og restaurationsvirksomheders beslutninger, når de konkurrerer indbyrdes om kunderne på et begrænset marked Se mere på side 8 VIDENCENTER FOR TURISME OG SINDUSTRI -

2 slut eller ku TEMA Oplevelses I to temaartikler giver chefkonsulent Anna Porse Nielsen fra VisitDenmark og VTOs videnmedarbejder Jan Halberg Madsen deres syn på nogle af oplevelsesøkonomiens udviklingspotentialer Af Anna Porse Nielsen, chefkonsulent i VisitDenmark og medforfatter til FølelsesFabrikken Oplevelsesøkonomi på dansk Oplevelsesøkonomien er et af tidens helt store buzz words. Alle taler om oplevelser, og alle vil have en del af kagen. Vinklerne er mange lige fra turisme og rejseoplevelser over kreative brancher og events til kultur som drivkraft i regional- og byudvikling. Når noget bliver et fænomen på den måde, er det uundgåeligt, at nogen hurtigt stiller spørgsmålet: Jamen er det ikke bare varm luft? Det mener jeg bestemt ikke. Tværtimod. Oplevelsesøkonomi er meget mere end de nævnte vinkler, og jeg tror kun, at vi har set toppen af isbjerget. I fremtiden vil vi i langt højere grad se oplevelser integreret i alle former for forretningsudvikling på tværs af brancher. I en tid, hvor pris og kvalitet ofte er ens, bliver oplevelser det, der skaber værdi, og det, der for alvor differentierer et produkt eller en serviceydelse fra en anden. Anne Porse Nielsen Oplevelsesøkonomi er altså meget mere end turisme, attraktioner og kreative brancher. Disse brancher spiller en stor og vigtig rolle i oplevelsesøkonomien, men oplevelser er på vej til at udvikle sig til en reel megatrend. Udviklingen stiller store krav til virksomhederne, for forbrugerne 2

3 TEMA økonomien n begyndt? bliver hele tiden mere erfarne og kritiske. I den nye oplevelsesbaserede forretningsudvikling gælder samme vilkår som blandt kulturinstitutioner og oplevelsescentre. Forbrugerne vil have unikke, autentiske og gerne identitetsskabende oplevelser, som i stigende grad skal være mere end underholdning. Det udmøntes i en efterspørgsel på oplevelser, der involverer forbrugeren og måske endda ændrer vedkommende som menneske. Det sidste er naturligvis sat på spidsen, men der er en klar tendens til, at forbrugere søger oplevelser, der sætter spor af kortere eller længere varighed. Forleden var jeg omkring kommunikationsbureauet Agenda Groups hjemmeside, og her bruger de følgende citat fra Confucius til at illustrere styrken i at bruge oplevelser som redskab: Tell me and I will forget Show me and I will remember Involve me and I will understand Citatet illustrerer på fin vis, hvorfor vi vil se oplevelser i forretningsudvikling. Ikke fordi forbrugere nødvendigvis skal forstå, men fordi involvering skaber en dybde, som den mere passive kommunikation ikke gør. Tendenserne ses allerede i en række virksomheder. De kommer til udtryk i alt fra markedsføring til helt nye forretningskoncepter. Når Nykredit tilbyder, at man kan designe sit eget Dankort, involveres kunden i selve produktionen af sit kort. På samme måde skaber bamsekonceptet Build-a-Bear en dyb følelsesmæssig involvering i købet af en bamse, ved at lade kunden barnet og familien gennemgå hele processen fra valg af hylster til navngivning og isættelse af hjerte. Oplevelsesøkonomien er altså langt fra slut. Den er kun lige begyndt. Oplevelser vil fremover blive integreret på tværs af brancher, og noget af det, vi i den sammenhæng skal forholde os til, bliver måske af mere etisk karakter. Nemlig hvor går grænsen for, hvilke følelser der kan bringes i spil? Men det er en helt anden historie. BOGANMELDELSE - R: KOBLINGER OG TRANSFORMATIONER Boganmeldelse af Jan Halberg Madsen, VTO Oplevelser bygger på helt nye samfundsmæssige forandringer og konstellationer. Grunden til den megen fokus på oplevelsesøkonomi i disse år er netop, at oplevelseserhvervene synliggør de transformationer, som lige nu finder sted i erhvervsstrukturen Oplevelser drejer sig om kreative indgange til produktudvikling og om fremstilling af unika, der kobler forbrug til et særligt rum og en bestemt tid og derved frembringer mindeværdige oplevelser. På den måde drejer også selve udviklingen af en oplevelsesøkonomi sig om koblinger og transformationer. Sådan omtaler redaktørerne selv bogen. Den er blevet til på baggrund af indlæg og foredrag, som blev præsenteret på Den Skandinaviske Oplevelseskonference i Aalborg i oktober Desuden er der et par bidrag, som er blevet til i forlængelse af konferencen. For læserne er der en mangfoldighed af spændende empiriske og teoretiske input til belysning af den oplevelsesøkonomi, som udvikler sig i forskellige retninger. Bogen er redigeret af Christian Jantzen og Jens F. Jensen, ExCITe-serien nr. 1, Aalborg Universitetsforlag

4 TEMA Oplevelses udfordringer set i et Kunden henter selv møblerne på lageret, transporterer dem hjem og samler selv. Jan Halberg Madsen Af cand. merc. Jan Halberg Madsen, videnmedarbejder i VTO og medforfatter til en række bøger inden for reklame og marketing Når nye teorier og buzzwords dukker op, er det almindeligt måske uundgåeligt at man begriber dem ud fra sin faglige referenceramme. På den ene side vil de, der forstår sig på marketing, nikke genkendende til en række forhold, som oplevelsesøkonomiens begrebsapparat aktualiserer. På den anden side ligger der også i oplevelsesøkonomien en række interessante udfordringer i relation til markedsføring. Inddrag kunden Det har længe været kendt, at virksomheder med fordel kan inddrage kunderne som meddesignere eller medproducenter. Det kan gøres både for at reducere omkostningerne og for at differentiere sig fra konkurrenterne. IKEA er et eksempel på det første. Nikes koncept, hvor kunden selv kan designe sin løbesko ud fra en platform af kombinationsmuligheder, er et eksempel på det sidste. I designet af erindringsværdige oplevelser er involveringen af kunden netop essentiel. Nike leverer rammerne for, at forbrugerne kan skabe egne relevante og interessante oplevelser. Der opstår en række udfordringer i kølvandet af oplevelsesøkonomien. Hvis man ser på produkt- og konceptudvikling, har det i hvert fald i mainstreamopfattelsen været god latin at tage udgangspunkt i marketingkonceptet. Kunden ved ikke altid selv, hvad han vil have Basalt set spørger man kunderne typisk segmentvis hvad de ønsker, og på den baggrund udvikler man produkter, der matcher disse ønsker. Groft sagt er problemet med den fremgangsmåde, at kunder er dårlige informanter, når det gælder skelsættende nye produkter og serviceydelser. De har ganske enkelt svært ved at udtrykke ønsker, der rækker ud over deres eget erfaringsgrundlag. Det kan måske komme bag på nogen, at de mest innovative virksomheder i de tidlige faser af produktudviklingen arbejder ud fra produktkoncepter. Det vil i princippet sige, at ingeniørerne slippes løs i udviklingsafdelingen, og man finder frem til produkter, det ville være muligt at producere. Først senere afprøves produkterne af kunderne. Hvis oplevelsesøkonomien skal udmøntes i andet end opretholdende innovationer som forlystelsesparkers kamp om at have den største eller mest larmende rutschebane, kan det være nødvendigt at tænke helt anderledes. Gå i dialog med kunden One-2-one marketing (dialogmarkedsføring) har gode vilkår i oplevelsesøkonomien. Oplevelser kan via personaliserede hjemmesider kommunikeres individuelt og skræddersys til den enkelte. I det hele taget er det vigtigt at tænke på, hvordan informationsteknologien kan understøtte købet før, under og efter oplevelsen. Når virksomhederne måler succes, er et kriterium ofte markedsandele. Begrebet markedsandel stammer fra tiden efter industrialiseringen, hvor volumen i indkøb, produktion og distribution var afgørende for virksomhedens succes. I dag ser flere og flere virksomheder begreber som kundeandele eller share of wallet som langt mere interessante. For at udnytte oplevelsesøkonomiens mange muligheder er det nødvendigt at forstå, at flere 4

5 TEMA økonomien marketingperspektiv marketingparadigmer fint kan eksistere side om side. En forlystelsespark kan for eksempel sagtens have et program for loyale gæster, man kommunikerer individuelt med via sms eller , og på samme tid have en plan for en segmentbaseret markedsføring rettet mod andre gæster. Det bliver spændende på den ene side se, hvordan aktørerne i oplevelsesøkonomien i fremtiden medtænker de konstruktive elementer, som marketingteorien tilbyder, og på den anden side, hvordan de overvinder de begrænsninger, den klassiske marketingteori har. Litteratur: Christian Jantzen & Per Østergaard: Oplevelser: koblinger og tranformationer, Mere end blot pirringer. Det oplevelsesøkonomiske forretningsgrundlag. Aalborg Universitetsforlag, 2006 Fuan, Li og J.A.F Nicholls: Transactional or Relational Marketing: Determinants of Strategic Choices, Journal of Marketing Management, 2000 Normann, Richard og Ramirez, Rafael, From Value Chain to Value Constallation, Harvard Business Review (1993, July-August), pp Pine II, Joseph B, Don Peppers og Martha Rogers, Do You Want to Keep Your Customers Forever?, Harvard Business Review, March-April 1995, pp NORDJYSKE FERIETOUR se mere på Af Bo Immersen, Midt-Nord Turisme, og Jan Halberg Madsen, VTO Nordjyske FerieTour er en perlerække af kvalitetsoplevelser, der foregik i perioden 17. juli til 4. august 2006 som et oplevelsesmekka i det nordjyske sommerland. Turistfremmeorganisationen Midt- Nord Turisme, nu VisitNordjylland, har i et samarbejde med en række turismevirksomheder og kulturinstitutioner skabt en platform, hvor regionen præsenterede sig selv på bedste måde. Målet var at levere og formidle kvalitetsoplevelser, der kan inspirere turister og lokale til at udforske regionens oplevelsestilbud inden for kunst, kultur, natur, kvalitetsråvarer og turisme, så de får lyst til at besøge regionen igen og igen. VTO har bidraget til dette arbejde på flere måder. Dels har Jan Halberg Madsen fungeret som sparringspartner i forbindelse med konceptudviklingen, dels holdt oplæg om eventmageri i oplevelsesindustrien ved et kickstartmøde. Studerende fra Nordjyllands Erhvervsakademi har også bidraget i form af input til konceptudvikling, udarbejdelse af logo og hjemmeside. VTO optræder sidst, men ikke mindst som rådgiver i forbindelse med evalueringen af FerieTouren. Charlotte Thomsen, serviceøkonomstuderende fra Nordjyllands Erhvervsakademi, har gennem sit praktikophold deltaget i Ferie- Touren og blandt andet arbejdet med evalueringsdelen. : & 5

6 CASES - en præsentation af oplevelsesø ARKITEKTUR- EVENT- GASTRONOMI- I Malmø bygger de ind i himlen Turning Torso i Malmø er et imponerende stykke arkitektur skabt af arkitekten Santiago Calatrava. Malmø ønskede et internationalt image, og det - må man sige - er lykkedes. Med sine 190 meter er bygningen Turning Torso den største af sin art i Skandinavien. Torsoen er opbygget af ni kuber, der drejer om sin egen akse. De to nederste kuber indeholder kontorlokaler, mens de seks øverste kuber indeholder lejligheder. Den sidste kube er udstyret med fitnesscenter, sauna, vinkælder og anden luksus. I 2005 vandt Turning Torso MIPIMprisen for bedste internationale beboelsesejendom, og synligheden er desuden blevet statueret med en udstilling på Museum of Modern Art i New York. Turning Torso er helt klart beviset på, at arkitektur kan være en turistattraktion i sig selv, og at man sagtens kan tænke store tanker i en provinsby. Bordtennisbolde, piberensere og levende kyllinger I to uger om året står den new zealandske by Wellington på den anden ende. Årsagen er den lokale festival World of Wearable Art (WOW), der bedst kan beskrives som en blanding af Mardi Grass, The Rocky Horror Show og modeuge i Milano. Festivalen startede som promovering for et lille lokalt galleri i landsbyen Nelson, men har nu udviklet sig til en forunderlig begivenhed, der vækker international interesse. Selv om der døgnet rundt er sang og dans i byens gader, rettes størstedelen af opmærksomheden mod det modeshow, der hver aften vises for tilskuere. Showet er bygget op om otte temaer i en slags teaterforestilling, hvor de optrædende bærer fantasifulde designerkostumer sammensat af alt lige fra guldkæder, spejle og ler til bordtennisbolde, piberensere og levende kyllinger. Pulveret får smag Posesupper, posesovse og krydderimiks er blevet en fast bestanddel af den tyske husholdning, siden schweizeren Julius Maggi opfandt poseretterne for mere end 100 år siden. Poserne findes i dag ikke kun i supermarkeder, men også i specielle Maggi Kochstudio Treffs i flere tyske storbyer. Butikkerne med koncernens ca. 300 forskellige produkter er indrettet i forbindelse med en café, hvor kunderne kan spise supper og snacks tilberedt med Maggiprodukter. Derudover findes der et skolekøkken, hvor deltagerne betaler 250 kr. for en fire-retters menu. På madlavningskurserne er oplevelsen i centrum. Deltagerne lærer - ved hjælp af opskrifter og egen fantasi - at få det bedst mulige ud af pulveret. Madlavningskurset har besøgende om året fordelt på 300 kurser. Efterspørgslen på madlavningskurser er så stor, at der er brug for et ekstra skolekøkken, fortæller fru Rosenbaum fra Maggi Kochstudio Treff i Frankfurt. 6

7 konomiens mange ansigter CASES NATUR- SHOPPING- KULTUR- På sporet af den danske natur Spor i Landskabet er et projektsamarbejde mellem flere danske natur- og friluftsorganisationer samt amter og kommuner. Sporene er vandrestier, og hvert spor beskrives i en folder om ruten og de oplevelser, man får undervejs. Det specielle ved sporene er, at hele eller dele af ruterne går over private jorde, som lodsejerne har åbnet for publikum. Målet med projektet er at fremme dialogen mellem lodsejerne og vandregæsterne. P.t. er der 137 ruter fordelt i hele landet. De besøgende er glade for muligheden for at besøge nye og ukendte områder, og der har ikke været problemer med affald eller løse hunde. Antallet af besøgende ligger på ca. 600 om året, og der afholdes desuden arrangementer, som for eksempel guidede ture og udflugter. Spor i Landskabet holder åbent hus hvert år med Sporenes Dag, som i år er den 22. oktober. Shop til du segner Shopping bliver ingen steder så ekstremt som i verdens største indkøbscenter West Edmonton Mall, Alberta, Canada. Med over 800 butikker findes der noget for enhver smag i centret, der hvert år tiltrækker 22 millioner besøgende. West Edmonton Mall er imidlertid langt fra et sted, hvor man udelukkende kommer for at shoppe, da der tilbydes et overflødighedshorn af oplevelser og underholdningsattraktioner. Centret kan således bl.a. byde på verdens største indendørs forlystelsespark, et enormt vandland med en tropisk tyfon, en kæmpemæssig indendørs sø med daglige delfinshows, en undervandsbåd og en tro kopi af Columbus skib Santa Maria. Hertil kommer en ishockeybane (NHL-størrelse naturligvis!), bungy jumping, en 18-hullers minigolfbane og en kirke. Logistikken er også på plads, da man uden for centrets 58 indgange råder over verdens største parkeringsplads med plads til mere end biler. Industrikultur i Tyskland Det gamle minedistrikt Zeche Zollverein i Ruhrgebiet, der i 2002 blev optaget på UNESCO s Verdensarvsliste (World Heritage List), er et af de mest kendte eksempler på, hvordan det er lykkedes at bevare den tyske kulturarv - industrikulturen. Området er i dag hjemsted for design, kunst og kultur. De nedlagte industribygninger bliver hovedsagelig benyttet til udstilling og fremvisning, men en del er lavet om til andre formål såsom restauranter, caféer, uddannelsesinstitutioner og kontorer. Den industrielle baggrund bliver ikke kun brugt som en fantastisk kulisse, men bliver også formidlet til den besøgende ved lærerige oplevelser. Det er fx muligt at opleve Weg der Kohle (kullenes vej), der giver de besøgende et realistisk indtryk af arbejdsvilkårer for en minearbejder. Zollverein har gennemgået en vellykket forvandling fra industriområde til oplevelsesrigt kulturlandskab, hvilket årligt tiltrækker ca besøgende. 7

8 HotCalc - interaktiv læring i hotel- og restaurationsbranchen Af Søren Bo Jørgensen, VTO Det er ikke altid lige nemt at overføre virkelighedens verden til skolebænken. Dette gælder også i hotel- og restaurationsbranchen, hvor ledere og medarbejdere konstant skal træffe en lang række operative beslutninger om den daglige drift. Det computerbaserede virksomhedsspil HotCalc bestræber sig på at gøre de studerende fortrolige med denne svære beslutningsproces ved at tage højde for den adfærdsmæssige indlæring, som man ikke umiddelbart kan læse sig til. Kort fortalt er HotCalc et spil, der simulerer markedets reaktioner på seks hotel- og restaurationsvirksomheders beslutninger, når de konkurrerer indbyrdes om kunderne på et begrænset marked. I op til seks hold, der hver især består af 2-3 deltagere, skal deltagerne træffe vigtige beslutninger om alt lige fra menukomposition, værelsespriser og indretning til markedsføring, finansiering og Lis Randa tlf Henriette R. Eduardsen tlf leverandøraftaler i tæt konkurrence med de fem øvrige hold. Spillet ledes af en administrator, der bl.a. fastsætter spillets sværhedsgrad alt efter deltagernes viden og erfaring. HotCalc er udviklet af svenskeren Erik Bergman og er en alternativ pædagogisk metode til uddannelse af studerende inden for området. Medarbejdere inden for hotel- og restaurationsbranchen kan imidlertid også drage fordel af spillets finesser i forbindelse med efteruddannelse. Hvad enten man er underviser eller virksomhedsleder, kræver HotCalc licens og grundig introduktion. Læs mere om spillet, der for nylig er blevet præsenteret på Nordjyllands Erhvervsakademi og Det Danske Erhvervsakademi i Randers, på Kontakt VTO for yderligere information. Kontakt Videncenter for turisme og oplevelsesindustri Vi vil meget gerne i dialog med enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, der arbejder med eller har interesse i turisme og oplevelsesindustrien. Kontakt os på følgende mailadresser og telefonnumre: Kim F. Hattesen tlf Jan H. Madsen tlf KOLOFON OPLEVEREN udgives af Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri og distribueres til turismeog oplevelsesindustrien. Ansvarshavende redaktør: Lis Randa Redaktion: Søren Bo Jørgensen, Jan Halberg Madsen, Anne Katrine Skovenborg og Lea Lyster, serviceøkonompraktikant Bidragsydere: Anne Porse Nielsen, chefkonsulent i VisitDenmark Jan Halberg Madsen, Søren Bo Jørgensen, Sabrina Spangsdorf, Anne Katrine Skovenborg og Jette Bozinov - alle fra Videncenter for Turisme og Oplevelsesindustri Billeder: Forside: Venligst udlånt af Midt- Nord Turisme, Maggi Kochstudio Treff, Spor i landskabet og Zeche Zollverein, Tyskland og Turning Torso af Ole Jais Side 2: VisitDenmark Side 5: Venligst udlånt af Midt-Nord Turisme Side 6: Turning Torso af Ole Jais, Scorpio af Lisa Lach-Nielson of Denmark - venligst udlånt af World of Wearable Art, og Maggi - venligst udlånt af Maggi Kochstudio Treff Side 7: Venligst udlånt af Spor i landskabet, West Edmonton Mall, Canada og Zeche Zollverein, Tyskland Layout: WORD & ORD Oplag: eksemplarer ISSN: Næste nummer udkommer vinter 2006 Søren Bo Jørgensen tlf Anne Katrine Skovenborg tlf Tilmeld dig den elektroniske version af nyhedsbrevet på 8

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet

Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet + Kick-off den gode smag! Den Gode Smag Bredere udvalg højere kvalitet gæster og personale. Nye muligheder for netop din restaurant, cafe + Mandag d. 19 maj. 2014 17.00 20.30 Mønstring på Bramsejlsskonnerten

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder

uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder uddannelsen Bliv en bedre sparingspartner for dine kunder - der bidrager aktivt til at optimere udbyttet af dine kunders møder Få nye værktøjer, viden, inspiration og ideer - der styrker produktudvikling

Læs mere

www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006

www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006 PLEVEREN www.videncentervto.dk nummer 3, 1. årgang - vinter 2006 Det har ofte været fremme, at Danmark skal differentiere sig på service og kompetance i forhold til andre landes destinationer. Det gode

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Oplevelsesøkonomi Af Jan Halberg Madsen

Oplevelsesøkonomi Af Jan Halberg Madsen Oplevelsesøkonomi Af Jan Halberg Madsen - Artiklen er en kort indføring i centrale modeller baseret på Oplevelsesøkonomi, (2010), af Jan Halberg Madsen, udgivet på forlaget Systime, ISBN: 8761626147 -

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007

www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007 PLEVEREN www.videncentervto.dk nummer 1, 2. årgang - marts 2007 City Det har branding ofte været er fremme, i de senere at Danmark år gået hen skal differentiere og blevet et must sig på service for mange

Læs mere

Prospekt for Nepal 2010!

Prospekt for Nepal 2010! Prospekt for Nepal 2010! Indledning: Hvad er ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? På mange måde ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen,

Læs mere

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland

Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland Kend din kunde Succesrig markedsføring i Tyskland - og bliv du s med naboen Interkulturelt Erhvervs- og virksomhedskultur Sprog Branding Pricing Globalisering og digitalisering Web & sociale medier Google

Læs mere

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi

EXPERIENCE DESIGN. Strategisk oplevelsesøkonomi Strategisk oplevelsesøkonomi Eventets DNA (Have 2004 via Lyck 2008) Oplevelseskompas (Lund 2005) Flow i oplevelsen (Csikszentmihalyi 1975) The Four Realms of an Experience (Pine & Gilmore 1999) Flow Four

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014

KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 KURSER PÅ MADAKADEMIET 2014 Mad Events Byliv Rejse Lige midt i København ligger Danmarks nye højskole: Suhrs Madakademiet. Her får du masser af hands-on i køkkenerne, møder nogle af byens bedste kokke

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob BRUG FOR EN x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob Forord Uddannelsesrådet ved Aalborg Kommune har i samarbejde med University

Læs mere

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference.

CERTIFICERINGER. En verden af nye muligheder på LEGOLAND Hotel & Conference. MÅLET. 2+2=7 EN HIGH PERFORMANCE VIRKSOMHED ER EN VIRKSOMHED, DER KAN OVERSKUE OG MESTRE EN KOMPLEKS VIRKSOMHEDSKONTEKST OG SKABE UNIKKE RESULTATER GENNEM ANDRE, FOR ANDRE OG SAMMEN MED ANDRE. LEGO SERIOUS

Læs mere

Den udvidede koncertoplevelse

Den udvidede koncertoplevelse Den udvidede koncertoplevelse Denne artikel er skrevet på baggrund af produktspecialet i oplevelsesøkonomi v/ Aarhus Universitet: Den udvidede koncertoplevelse. Specialet er udarbejdet af Cand. Mag. i

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014

Succes online Træning #1. Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Succes online Træning #1 Odsherred / Google/ i-strategi.dk 5. Marts 2014 Dagens agenda Online tilstedeværelse Kravspecifikation til website og -shop Google-konto- Google+ Hjemmeopgaver Og så - handson

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgave i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af afslutningskonference

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling

Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling Innovation Express International matchmaking og forretningsudvikling International forretningsudvikling Invio - Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi (Danmark) og Innovative Opplevelser (Norge) inviterer

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Københavns. kreative rum

Københavns. kreative rum Københavns kreative rum lokomotivværkstedet - kontrasternes holdeplads! Et nyt alternativ Er I på udkig efter en ny lokation til den kommende produktlancering, den næste konference, udstilling, messe,

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen, COWI Plan og trafik, afd. 1104 1 Lidt om mig selv Projektleder i COWI Fysisk-strategisk byudvikling Detailhandelsanalyser, bymidteudvikling, turisme

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro

Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Hjertelig velkommen til eftermiddagsworkshop Forretningsplan og salg Tirsdag den 16. april Munkebo Kro Tak for sidst til den kreative workshop 1374 idéer godt gået! Udvikling af stedbundne turismekoncepter

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

n io t a ik n u m m o k

n io t a ik n u m m o k kommunikation Medarbejdere HVEM ER DU? Leverandører Konkurrenter Medier Bestyrelse Kunder I dag er målrettet kommunikation en nødvendighed, når det gælder udvikling og fastholdelse af en stærk markedsposition.

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

Bymidter, byliv og detailhandel

Bymidter, byliv og detailhandel Dansk Byplanlaboratorium, 25. oktober 2012 Bymidter, byliv og detailhandel Torsten Bo Jørgensen byrejsen.dk Strategisk Byudvikling byrejsen.dk Strategisk Byudvikling Konsulentfirma med speciale i strategisk

Læs mere

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN

HUMAN HOTEL: COPENHAGEN COPENHAGEN HUMAN HOTEL: COPENHAGEN VERDENS MEST GÆSTFRI BY Human Hotel er et nyt gæstfrihedsprojekt af kunstgruppen Wooloo udført i samarbejde med Kultur Østerbro og Københavns Kommunes Områdefornyelse

Læs mere

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal

Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil +45 3017 3950 twitter.com/makesyoulocal Lancering i udlandet eller succes i udlandet? - Internationalisering er meget mere end oversættelser og betalingsmetoder,

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer

Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Styring og pædagogisk interaktion -Skoleledelse mellem innovations- og evalueringskulturer Justine Grønbæk Pors Jgp.lpf@cbs.dk Institut for ledelse, politik og filosofi Center for Skoleledelse Copenhagen

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES!

VELKOMMEN TIL HOTELS DESIGNED TO SAY YES! VELKOMMEN TIL K Ø B E N H AV N RADISSON BLU ROYAL HOTEL Hammerichsgade 1, DK-1611 København V, Danmark T: +45 33 42 60 00 F: +45 33 42 61 00 copenhagen@radissonblu.com radissonblu.dk/royalhotel-koebenhavn

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Smagsoplevelser som turismeprodukter

Smagsoplevelser som turismeprodukter Hvem er jeg: Uddannet cand. mag i historie og sproglig kommunikation og formidling i 2005 Siden da har mit arbejde været centreret omkring gastronomi og fødevarer i forskellige konstellationer. På Samvittigheden:

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Nye symboler for omtanke Økonomiske betragtninger for Innovation Denmarks koncepter, der med fordel kan give arbejde til yderområderne.

Nye symboler for omtanke Økonomiske betragtninger for Innovation Denmarks koncepter, der med fordel kan give arbejde til yderområderne. Nye symboler for omtanke Økonomiske betragtninger for Innovation Denmarks koncepter, der med fordel kan give arbejde til yderområderne. WHOGREEN: Det nye bæredygtige alternativ til Facebook. WHOGREEN viser

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. april 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV april 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte mere, når målene er synlige. Derfor ser man overalt i canadiske klasseværelser masser af plancher med mål, og eleverne skal kende

Læs mere

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen

Anderledes. vejen til den gode mødeoplevelse. en videreudvikling. meetovater uddannelsen Anderledes mødeoplevelser vejen til den gode mødeoplevelse en videreudvikling af meetovater uddannelsen ErhvervsturismeAkademiet for Midtjylland i samarbejde med Annhansen concept+competence anderledes

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent

Innovativ faglighed. en introduktion til Otto Scharmers Teori U. Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Innovativ faglighed en introduktion til Otto Scharmers Teori U Af Michael Breum Jakobsen, chefkonsulent Hvad er den særlige pædagogiske faglighed man som lærer skal besidde, hvis man vil være en innovativ

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere