Rodskov Gymnastikforening 12. maj Erhverv }rlig pris kr Indeks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks"

Transkript

1 Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009 Stenhusevej 12 Eskerod 8543 Hornslet Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: Erhverv }rlig pris kr Indeks Tilbuddet g{lder 1 m}ned fra idag. En Tryg start Som kunde i Tryg f}r du en r{kke fordele, som f.eks.: Ò Din forsikring gennemg}s efter behov. Ò Du er sikret hurtig hj{lp, hvis uheldet er ude. Uanset klokkesl{t tager vi h}nd om skaden og giver dig forsikringsm{ssig assistance, n}r du ringer til Tryg. Ò P} kan du altid f} online r}dgivning. Bes»g f.eks. tryghedsr}dgiveren, der tager udgangspunkt i din aktuelle situation og vejleder dig i, om du har de privatforsikringer, du har behov for. Eller bes»g Erhvervsguiden, der giver viden om Trygs erhvervsforsikringer og v{rkt»jer til at sikre virksomhedens h}rde og bl»de v{rdier. Har du sp»rgsm}l Du er velkommen til at ringe, hvis du har sp»rgsm}l om forsikringstilbuddet, eller»nsker andre oplysninger. Du kan ogs} l{se mere p} Venlig hilsen Peter H»gh Telefon Fax N.B. N}r du accepterer tilbuddet, modtager du, ved forsikringens ikrafttr{den, forsikringspolice og de generelle forsikringsbetingelser fra Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

2 Tilbud Forsikringstager Rodskov Gymnastikforening Forsikringssted Kal»vej Hornslet Virksomhedskategori Foruds{tninger for tilbudet Amat»rsportsforening/-klub For tilbudet g{lder Trygs almindelige og s{rlige forsikringsbetingelser. Desuden er tilbudet baseret p}, at Trygs almindelige acceptregler kan overholdes, herunder at eventuelle n»dvendige tyverisikringer etableres. Alle bel»bsangivelser er g{ldende i }r 2009, og er ekskl. gebyrer og afgifter til staten. Pr{mien opkr{ves hel}rligt. Bem{rk, at der kan forekomme en anden selvrisiko, end den der er angivet ud for d{kningerne. Selvrisikoen vil i givet fald fremg} af de s{rlige forsikringsbetingelser. Bygningerne p} forsikringsstedet har h}rdt tag. Aftale S{rlige betingelser Tilbudet er beregnet i henhold til aftalen for DIF/DGI/DDS og er betinget af fortsat tilknytning. Udover evt. s{rlige betingelser, der er fremh{vet under de enkelte d{kninger, g{lder der for dette tilbud s{rlige betingelser: FF85

3 Tilbud D{kningsoversigt Hvis den valgte d{kning er efterfulgt af en Ò (prik), g{lder d{kningen ikke alle forsikringssteder. Betingelsesnr. D{kning Valgt L»s»re 1100 Brand Ja 1200 Tyveri Ja 1300 Vand Ja Driftstab og meromkostninger L»nomkostninger Anden pludselig skade - All Risks Udend»rs l»s»re Biler tilh»rende tredjemand L»s»re udenfor Danmark Tyveri fra arbejdspladser Udend»rs produktionsudstyr Jordd{kning Glas Sanitet Skilte K»le og dybfrost Maskinkasko Software Transport Ansvar Udvidelse af standardd{kning

4 Tilbud Forsikringssum Selvrisiko D{kningsomfang Kal»vej 81, 8543 Hornslet Brand D{kker skader ved brand, lynnedslag, kr kr. eksplosion m.v. Tyveri D{kker skader ved indbrudstyveri, ran kr kr. og r»veri m.v. For d{kningen g{lder s{rlige betingelser: TA12 og TA15 Vand D{kker skader ved udstr»mning kr kr. af vand m.v. samt storm

5 Tilbud Pr{mier Specifikation L»s»re kr. $rlig pr{mie (incl. 15 % rabat for 5-}rig tegning) kr.

6 S{rlige betingelser S{rlige betingelser FF85 DIF/DGI/DDS Erhverv Denne forsikring er udstedt i henhold til samarbejsaftalen mellem Danmarks Idr{ts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- & Idr{tsforeninger (DGI), De Danske Skytteforeninger (DDS) og Tryg. Ud over forsikringens generelle og s{rlige forsikringsbetingelser, er forsikringen udvidet med f»lgende fordelsd{kning: REDE PENGE Omfatter policen d{kning 1100 Brand, 1200 Tyveri og 1300 Vand er forsikringen udvidet med f»lgende: Uanset d{kningsbegr{nsningen i pkt ved opbevaring af v{rdier i almindelig gemme, d{kker forsikringen rede penge for indtil kr , n}r disse midlertidigt beror hos et bestyrelsesmedlem i forbindelse med bankospil, sommerfester o.lign. D{kningen oph»rer f»rstkommende hverdag kl Forsikringsbetingelsernes definition af indbrudstyveri er ogs} g{ldende for denne udvidelse. MEDLEMMERS PERSONLIGE EJENDELE Omfatter policen d{kning 1100 (Brand), 1200 (Tyveri) og 1300 (Vandskade) er forsikringen udvidet med f»lgende: Forsikringen d{kker brand-, tyveri- og vandskade p} medlemmernes personlige ejendele, sportst»j m.v. Retten til erstatning for tyveri er betinget af, at der kan konstateres synlige tegn p} voldeligt opbrud. Forsikringen d{kker ikke glemte, tabte eller forlagte genstande. Forsikringen omfatter ikke rede penge, pengerepr{sentativer, ure og smykker. D{kningen er subsidi{r i forhold til en af medlemmet tegnet forsikring. Forsikringssummen udg»r kr (indeks 2006), dog maksimalt kr pr. medlem. Der g»res ikke underforsikring g{ldende. Ved enhver tyveriskade g{lder der en selvrisiko p} kr (indeks 2006) ROB$DE, KANOER OG KAJAKKER

7 S{rlige betingelser Uanset forsikringsbetingelsernes pkt omfatter denne forsikring rob}de, kanoer og kajakker, samt tilh»rende dele, s}fremt disse ikke er omfattet af anden forsikring. TRANSPORT Omfatter policen d{kning 1100 Brand, 1200 Tyveri og 1300 Vand er forsikringen udvidet med f»lgende: Transportforsikring af b}de og tilbeh»r. Forsikringen d{kker: Pludselig fysisk skade p} og tab af de forsikrede genstande - under transport i Danmark og Europa. -under p}- og afl{sning, op-, hen- og nedb{ring i forbindelse med transporten. med pludselig fysisk skade forst}es en skade, som skyldes en udefra kommende og»jeblikkelig virkende }rsag. $rsag og virkning skal s}ledes ske samtidig. For tyveri g{lder f»lgende s{rlige betingelser: - Det er en betingelse, at bilen parkeres under s} betryggende forhold som mulig - Det er en betingelse, at de forsikrede genstande enten a) anbringes i afl}st bagagerum b)anbringes inde i bilen og tild{kket p} en s}dan m}de, at de ikke er synlige udefra Forsikringen d{kker ikke: - tyveri fra }bne eller uafl}ste biler - glemte og forlagte genstande - skade som f»lge af b}dens egen beskaffenhed - skade opst}et under sejllads - k»rselsuheld, hvor forsikringstageren, eller anden f»rer med forsikringstagerens vidende, var beruset. - tab som f»lge af bedrageri eller undersl{b Forsikringen omfatter:b}de og tilbeh»r Forsikringssum: Den samlede maksimale forsikringssum for foreningen udg»r kr Erstatningsberegning: Skaden skal opg»res efter bestemmelserne i afsnit 203 og Selvrisiko: for transportd{kningen g{lder samme selvrisiko som forsikringen

8 S{rlige betingelser i»vrigt D{kningen er subsidi{r i forhold til en af foreningen tegnet forsikring TA12 TA15 Sikringsniveau 10 og 20/Varegruppe Afh{ngig af v{rdien og typen af varer til videresalg, udlejning, reparation, demonstration og opbevaring p} lager kr{ves der enten sikringsniveau 10 eller 20 efter reglerne i forsikringsbetingelsernes afsnit 1202 og Hvis blot en af varegrupperne henviser til sikringsniveau 20, vil det v{re det, der er g{ldende. Elektronisk udstyr Det er en betingelse, at v{rdien af s{rligt l»s»re i form af elektronisk udstyr som beskrevet i forsikringsbetingelsernes afsnit , ikke overstiger kr indeksreguleret (2009)

9 Opsigelse Opsigelse af forsikring Undertegnede forsikringstager bekr{fter herved, at Tryg har fuldmagt til at hente oplysninger hos andre forsikringsselskaber og til at opsige f»lgende forsikringer: Selskab Policenummer Opsiges pr. Dato CPR-nr./CVR-nr. Forsikringstagerens underskrift

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks

DanBolig 27. august 2010. Ejerskifte pris 7.025 kr. 2010 Indeks DanBolig Lemvig Vestergade 31 7620 Lemvig Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 7.025 kr. 2010 Indeks Tilbud for forsikring

Læs mere

Peter Kj{rsgaard Hartung 26. juni 2014. Bilforsikring }rlig pris * 6.943 kr. 2014 Indeks. Indbo }rlig pris * 2.195 kr. 2014 Indeks

Peter Kj{rsgaard Hartung 26. juni 2014. Bilforsikring }rlig pris * 6.943 kr. 2014 Indeks. Indbo }rlig pris * 2.195 kr. 2014 Indeks H»rdumsgade 24, st 5000 Odense C Tilbud om forsikring gennem Tjenestem{ndenes Forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} de forsikringer, du har efterspurgt: Bilforsikring }rlig pris

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg. Forsikringsaftale Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger. Det er vigtigt, at I l{ser aftalen grundigt

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private Forsikringsaftale Seniorbo H»rning Leif Jessen Vester Alle 29 8362 H»rning Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet

Læs mere

All Risks forsikring Nytegnet 01.02.2014

All Risks forsikring Nytegnet 01.02.2014 Hotel Kongens Ege Aps Borupvang 4 2750 Ballerup All Risks forsikring for udlejningsejendom, erhverv I denne police og i vilk}rene, er der oplysninger om de forsikringer, som vi har aftalt med jer. Det

Læs mere

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem.

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem. Tilbud Bilag: Accept Side: 1 Forsikringstilbud Vores oplysninger om jer L{s tilbuddet igennem Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet

Læs mere

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup

Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup Næstved Kommune BorgerService Hovedcentret 4700 Næstved Tlf 55886000 Fax 55886099 Email teknik@naestved.dk Web www.naestved.dk Modtager Danbolig Vibeke Hauggard Ladegårdsvej 8, 1.sal 2770 Kastrup (11/03)

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved. Forsikringsaftale Side: 1 E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S,,. Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger.

Læs mere

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005

Forsikringsbetingelser 655-02. Erhvervsforsikring, juli 2005 Forsikringsbetingelser 655-02 Erhvervsforsikring, juli 2005 Indhold 100 Generelle betingelser 101 Betaling af præmie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 Ændring af betingelser

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige L»jt Feriecenter I/S Side: 1 Forsikringsoversigt S}dan l{ser I oversigten Denne oversigt er t{nkt som et nemt overblik. Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner. Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret

Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret Forsikringsbetingelser for Købsforsikring/Prisgaranti/Udvidet reklamationsret i tilknytning til Sydbank MasterCard Private Banking Private (Gældende fra februar 2015) Sydbank har indgået en samarbejdsaftale

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser

Påhængsvognsforsikring. Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Påhængsvognsforsikring Campingvogne, trailere og teltvogne Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser PÅH-3 Gældende fra 01.08.2014 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Familieforsikring. forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Familieforsikring forsikringsvilkår nr. 15-10 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406

Betingelser. Motorcykelforsikring. Mortorcykelforsikring Nr. MC 1406 Betingelser Motorcykelforsikring Mortorcykelforsikring Nr MC 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Hvornår dækker forsikringen?

Læs mere

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring

Tilbuddet indeholder: Side Din pris: Fritidshusforsikring Forsikringstilbud Ejer Af Sommerhus I E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 3 Dit forsikringstilbud Her er vores tilbud på en forsikringsløsning til dig. Tilbuddet er sammensat ud

Læs mere

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan

Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Oplev fordelene som KerneKunde i Codan Rådgivningsmødet Velkommen Forventninger til mødet Udarbejdelse af forsikringsforslag Gennemgang af forsikringer Når du skifter forsikringsselskab Du er ekstra godt

Læs mere