2 Oplysninger vedrørende samtlige personer, der yder rådgivning (indehavere og ansatte)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 Oplysninger vedrørende samtlige personer, der yder rådgivning (indehavere og ansatte)"

Transkript

1 Nassau forsikring Spørgeskema Professionel ansvarsforsikring for ingeniører og arkitekter 1 Firmaets navn Adresse Telefon Telefax adresse Hjemmeside Hvornår er firmaet grundlagt Hvilken virksomhed drives 2 Oplysninger vedrørende samtlige personer, der yder rådgivning (indehavere og ansatte) 1. Navn Profession Navn på uddannelse og sted Eksamensår Antal år som rådgiver 2. Navn Profession Navn på uddannelse og sted Eksamensår Antal år som rådgiver 3. Navn Profession Navn på uddannelse og sted Eksamensår Antal år som rådgiver 4. Navn Profession Navn på uddannelse og sted Eksamensår Antal år som rådgiver 3 Antal og opdeling af personale -incl. indehavere. Antal heraf indehavere/partnere Ingeniører Arkitekter Bygningskonstruktør Tegnere Yderligere teknisk personale -herunder tekn. rådgivere SPG-TEK-01-01

2 Kontorpersonale, maskinskrivere, assistenter m.m. Andre, angiv hvilke 4 Angiv med hvilke arbejdsopgaver De beskæftiger Dem, samt den procentuelle andel heraf, fordelt på Deres årlige omsætning: Opgave Sæt kryds Ca. %-andel af årlige honorarer 1. Traditionelt arkitektarbejde - projektering mv. Byfornyelse Brandkonsulentarbejde Øvrigt, ikke specialtarifarbejde 2. Udarbejdelse af tilstandsrapporter 3. Landskabsarkitektarbejde 4. Energikonsulentarbejde 5. Indretning uden byggefysik Produktudvikling 6. EDB-rådgivning 7. Byplanlægning 8. Idéoplæg; Syns- og skønsmandsvirksomhed; Konkurrencer uden projektering; Udarbejdelse af præsentationsmateriale; Andet akkvisitivt arbejde uden projektering. 9. Aeroteknisk eller maritimt ingeniørarbejde 10. Kemisk Ingeniørarbejde 11. Bygningsteknisk ingeniørarbejde 12. Elektroteknisk ingeniørarbejde 13. Varme- og ventilationsingeniørarbejde 14. Mekanisk ingeniørarbejde 15. Geoteknisk ingeniørarbejde 16. Andet, angiv venligst hvilke opgaver 5 Angiv venligst Forrige år Dette år (forventet) Næste år (budget) a. byggesummer tilsammen kr. kr. kr. b. bruttohonorarer modtaget for teknisk rådgivning og bistand mv. kr. kr. kr.

3 6 Er virksomheden tillige leverandør eller entreprenør i nogen sammenhæng, f.eks. som leverandør til byggeprojekter eller som deltager i byggeprojekt ja nej Hvis ja, angiv venligst i hvilket omfang: Opmærksomheden henledes på, at forsikringsdækning ikke kan tilbydes, hvad angår de projekter, hvor rådgiveren også deltager som entreprenør eller leverandør. 7 Er virksomheden eller nogle af dets indehavere finansielt tilknyttet firmaer eller virksomheder, som udøver byggevirksomhed, maskinmontage, eller er firmaet leverandør af materialer til sådanne arbejder? ja nej (I bekræftende fald, giv detaljeret oplysning) Opmærksomheden henledes på, at forsikringsdækning ikke kan tilbydes, hvad angår ansvar for skader der påføres virksomheder, i hvilke rådgiveren har en økonomisk eller anden interesse. 8 Deltager virksomheden i: 1. maritime arbejder eller inspektione1 ja nej 2. jordbundsundersøgelser ja nej 3. arbejder i forbindelse med broer, dæmninger, tunneller ja nej 4. planlægning og/eller tilsyn med arbejder uden for Danmarks grænser ja nej Såfremt et eller flere af ovennævnte spørgsmål besvares bekræftende, beder vi Dem venligst vedlægge så detaljerede oplysninger herom som muligt ja nej 9 Angiv beliggenhed, byggesummer for de 5 største arbejder, hvormed firmaet har været beskæftiget i de sidste 5 år: Beliggenhed: Byggesum: Har der tidligere været rettet krav om erstatning mod virksomheden, virksomhedens indehavere, eller indehavernes eventuelle tidligere virksomheder, som følge af mangelfuld eller påstået mangelfuld rådgivning? ja nej (i bekræftende fald, giv detaljeret oplysning)

4 11 Kan virksomheden og samtlige indehavere erklære, at de ikke er bekendt med forhold, som kan føre til, at erstatningskrav vil blive rejst mod virksomheden, dets forgængere eller nuværende og tidligere indehavere: ja nej (i benægtende fald, giv detaljeret oplysning) 12 Er begæring om forsikring fremsat af firmaets nuværende eller tidligere indehavere blevet: a. afslået ja nej b. krævet mod forhøjet præmie ja nej c. krævet med særlige begrænsninger ja nej d. bragt til ophør af forsikringsselskab ja nej - i bekræftende fald, beskriv venligst hvorfor? e. ingen tidligere forsikring, sæt kryds 13 Giv detaljerede oplysninger om eventuelt tidligere lignende forsikringer, der har været i kraft i de sidste 5 år: Selskab Dækningssum Selvrisiko Præmie Periode Hvornår udløb sådanne forsikringer, helt eller delvis? 14 Med hvilken årlig maksimal dækningssum ønskes tilbud på forsikring?sæt kryds Kr pr. ting- og formueskade og kr pr. personskade Kr pr. ting- og formueskade og kr pr. personskade Kr kombineret dækningssum Anden dækningssum, angiv venligst hvilken Med hvilken selvrisiko ønskes tilbud på forsikring? Sæt kryds Kr pr. skade (minimumsselvrisiko) Kr pr. skade Kr pr. skade Anden selvrisiko, angiv venligst hvilken

5 15 Anvender De aftalevilkår i forbindelse rådgivning? ja nej Angiv i givet fald hvilke, og om disse altid anvendes: Såfremt De anvendte vilkår ikke er standardvilkår (ABR 89), beder vi Dem vedlægge en kopi. 16 Ønsker De tillige tilbud på dækning for ansvarspådragende forhold udvist før forsikringens ikrafttræden? ja nej Såfremt ovenstående besvares bekræftende, angiv da venligst den ønskede periode: Dækning for ansvarspådragende forhold udvist - i op til 12 måneder før forsikringens ikrafttræden: - i op til 24 måneder før forsikringens ikrafttræden: - i anden periode før forsikringens ikrafttræden: Såfremt dækning ønskes for ansvarspådragende forhold udvist før forsikringens ikrafttræden, angiv da venligst om virksomheden i denne periode har beskæftiget sig med andre opgaver end ovenfor angivet, eller om forholdet mellem opgaverne har været væsentligt anderledes: Opmærksomheden henledes på, at policen alene dækker krav, der rejses i forsikringstiden, såfremt den ansvarspådragne handling eller undladelse også er begået i forsikringstiden, medmindre andet jf. ovenfor aftales. 17 Virksomhedens regnskabsår: fra til Hvornår ønsker De i givet fald, at forsikringen sættes i kraft? Ønsker De herefter policen fornyet i overensstemmelse med virksomhedens regnskabsår? ja nej 18 Ønsker De tillige tilbud på almindelig erhvervsansvarsforsikring indeholdt i tilbud på professionel ansvarsforsikring? ja nej En almindelig erhvervsansvarsforsikring, er den forsikring, der dækker virksomhedens og dens ansattes ansvar for person- og tingskader, der ikke direkte udspringer af virksomheden rådgivning og bistand.

6 Erklæring Dette spørgeskema kan danne grundlag for tilbud på forsikring, såfremt Nassau Forsikring finder, at kunne antage den pågældende risiko. Tilbudet kan frit afslås eller indenfor den i tilbudet angivne frist accepteres. Sted : Dato : Forsikringssøgendes navn : Forsikringssøgendes underskrift : Nassau forsikring Bredgade 73, 1260 København K T F E I Dansk filial af Nassau Verzekering Maatchappij N.V. Westblaak 220, Postbus 65, 3000 AB Rotterdam, Holland

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA

PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING for advokater SPØRGESKEMA 1 Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: Telefax: Hvornår blev virksomheden grundlagt: Drives der virksomhed som ejendomsformidler:

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL REVISIONSVIRKSOMHED SPØRGESKEMA 1. Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Telefon nummer: CVR-nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Hvornår blev virksomheden grundlagt?

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL BOLIGSELSKABER SPØRGESKEMA Grundlaget for tilbud er oplysningsskema i forbindelse med årsregnskab, samt alle forklarende noter hertil og seneste årsregnskab. 1. Boligselskabets navn:

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL EJENDOMSMÆGLERE 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL IT-VIRKSOMHEDER 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING. Virksomhed med kun 1 person

VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING. Virksomhed med kun 1 person VEJLEDNING OM ARKITEKTFORBUNDETS RÅDGIVERANSVARSFORSIKRING Virksomhed med kun 1 person Medlemmer, som er selvstændige eller som har selvstændigt bierhverv, har mulighed for at tegne en særlig fordelagtig

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring

AdvoGuard. Modul A. Professionel advokatansvarsforsikring Side 1 1. Hvem er sikrede AdvoGuard Modul A Professionel advokatansvarsforsikring Sikrede under forsikringen er den i certifikatet som forsikringstager nævnte advokatvirksomhed og samtlige forhenværende,

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand.

1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. AIG Websafe + ID-Tyveri Forsikringsbetingelser 06.2015 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 1.1 Sikrede er den person, som anført på certifikatet, tillige med dennes husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer,

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr.

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr. TILBUD Tilbud nr. : 10406-3 Forsikring : Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringstager : Mand & Bil V/ Mikael Truelsen Adresse : Damhusvej 66, 5000 Odense C Virksomhedens CVR. nr. : 21-19-75-72

Læs mere

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger

Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger Side 1 af 13 Kombineret forsikring for andels- og ejerforeninger - Forenings- og produktansvarsforsikring - Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring - Underslæbsforsikring - Retshjælpsforsikring - Rådgivningsansvarsforsikring

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring

Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Teknologi & Kommunikation Kombineret Ansvarforsikring Erhvervs- & Produktansvarsforsikring Teknologi og Kommunikation 1. Sikrede Sikrede er forsikringstageren og ethvert datterselskab anført i forsikringsaftalen,

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02)

Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsbetingelser (D&O-02) 1. Sikrede 1.1 Sikrede under forsikringen er enhver fysisk person, som er tidligere, nuværende eller kommende medlem af bestyrelse

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 09.04.2014 77 32 56 68 89000677 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Hyrupvej 18, 6541 Bevtoft EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere