Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S"

Transkript

1 Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7

2 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand A/S Haderslevvej Helsingør Repræsenteret ved Forsyning Helsingør Spildevand A/S/ Charly Dahlsen I det følgende kaldes Klienten. Og Tilbudsgiver I det følgende kaldes Tilbudsgiver. er indgået følgende rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Arbejdet udføres for Forsyning Helsingør Spildevand A/S. Forsyning Helsingør Spildevand A/S forbeholder sig ret til at udbyde enkelte opgaver ud fra eget skøn i rammeaftalens løbetid. 1.1 Opgaven Klienten forpligter sig ikke til at aftage en bestemt mængde ydelser. 1.2 Klientens ansvarlige: Klientens aftaleansvarlig er: Claus Bo Frederiksen. Klientens Projektleder er: Hans Aage Frausing. Klienten er berettiget til at skifte projektlederen. 1.3 Tilbudsgivers ansvarlige: Tilbudsgivers aftaleansvarlig er:. Tilbudsgivers kontaktperson er:. Side 2 af 7

3 Ønsker Tilbudsgiveren på et senere tidspunkt at stille anden kontaktperson til rådighed for opgavens løsning, skal disse som minimum have samme eller tilsvarende kvalifikationer. Udskiftningen skal godkendes skriftligt af Klienten. 1.4 Fuldmagt Tilbudsgiveren kan ikke indgå økonomiske bindende aftaler på vegne af Klienten, som ikke på forhånd er skriftligt aftalt. 2. Aftalegrundlag Følgende dokumenter udgør grundlaget for aftalen i prioriteret rækkefølge: 1. Nærværende aftale. 2. Udbudsmateriale dd.mm.åååå 3. Tilbudsgiverens tilbud af dd.mm.åååå 4. Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand ABR F.R.I. og Dansk Ark s ydelsesbeskrivelser for anlæg og planlægning. 3. Opgaven Liste over bilag til aftalen. a. Kopi af tilbudsgiverens seneste forsikringsvilkår samt seneste kvittering for betaling af igangværende ansvarsforsikring. b. Sociale klausul. c. Indkøbsaftale Nærværende aftale (inklusive eventuelle bilag)udgør et samlet aftalegrundlag. Opgaven omfatter indkøb og levering af anlægsmaterialer samt bortkørsel af jord og anlægsafflad til et godkendt modtageanlæg. 3.1 Indkøbsaftale De konkrete opgaver under rammeaftale bestilles af Klinten. Bestillingen skal præciseres i indkøbsaftale- skemaer, der indeholder mængden, udsendelses-og modtagelsesdato og godkendes af Klienten inden arbejdets igangsætning. Side 3 af 7

4 I tilfælde af spidsbelastning i mængden af opgaver under rammeaftalen, som Tilbudsgiveren ikke har kapacitet til at udføre, indenfor den ønskede i tidsramme, vil Klienten kunne bestille disse opgaver udført, udenfor rammeaftalen. 4.2 Varens kvalitet Bygherren kan kræve dokumentation for evt. stillede krav til materialer. Alle leverede materialer skal opfylde de stillede krav. 4.3 Dokumentation Tilbudsgiveren skal levere den dokumentation, som fremgår af Klientens bestilling af den konkrete opgave. Såfremt Tilbudsgiver ikke har opfyldt de forpligtigelser vedrørende dokumentationen, som Klinten har bestilt, anser Klienten det som misligholdelse fra tilbudsgivers side. 5. Leveringsbetingelser 6. Tidsfriste 7. Honorar Tilbudsgiveren skal levere varen til den aftalte adresse eller placering som Bygherren har anvist ved bestilling. Den enkelte leverance anses for leveret, når leverancen er leveret til aftalte tid på rette sted og i øvrigt i overensstemmelse med indkøbsaftalen. Bygherren kvitterer for leveringen. lever varen ikke op til Bygherrens indkøbsaftale, skal Tilbudsgiveren for egen regning levere ny vare i henhold til indkøbsaftale på leveringsadresse inden for 24 timer, samt afhente den vare, der ikke kan bruges. Rammeaftale er gældende i en 2 årig periode fra rammeaftalens start med option på forlængelse i 2 x 1 år. Rammeaftalen løber fra kontraktindgåelse fra dd.mm.åååå til den dd.mm.åååå. De enkelte opgaver afregnes med honorarformen honorar efterregning iht. AB89. Honorar efter regning afregnes efter tidsforbrug, som angivet i tilbudsgivers tilbud af dd.mm.åååå med det forbrug, der aftal i indkøbsaftaler. Side 4 af 7

5 Ikke godkendte overskridelser vil ikke blive honoreret. De aftalte forbrug i indkøbsaftale er udtryk for et maksimum, som kun må overskrides, hvis det på forhånd er aftalt med Forsyning Helsingørs ansvarlige. Såfremt tilbudsgiver under opgavens udførelse mener, at Klienten har ændret i opgaven eller grundlaget for denne, og Tilbudsgiveren derfor vil kræve regulering af det i indkøbsordre aftalte, skal Tilbudsgiver fremsætte sit krav uden ugrundet ophold. Eventuel overtid og weekend arbejde honoreres kun efter aftale. 8. Indeksregulering Timesatserne reguleres en gang årligt i henhold til Danmark statistiks lønindeks for den private sektor- delindeks for bygge og anlæg. Indeksregulering sker først gange i dd.mm.åååå. 9. Udbetaling af honorar Honorar udbetales a conto månedsvis bagud. Betaling betingelse er 30 dage efter modtagelse af faktura. Faktura mærkes med ordreno. for Indkøbsaftalen udfærdiget for den enkelte opgave, samt reference til Hans- Age Frausing, EAN nr Regninger skal omfatte hele måneder inden samme finansår og skal sendes som e-faktura til: Forsyning Helsingør Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Att.: Hans Aage Frausing 10. Ansvar Klientens godkendelser begrænser ikke tilbudsgiverens ansvar. Tilbudsgiveren er eneansvarlig over for Klinten. Tilbudsgiverens ansvar er beløbsmæssigt begrænset til forsikringssummen på tilbudsgiverens tegnede professionelle ansvarsforsikring. Tilbudsgiver har pligt til at sikre, at de til enhver tid i ansvarsperioden er disponible dækning på tilbudsgiverens ansvarsforsikring svarende til det i aftalen fastsatte. Om nødvendigt skal Tilbudsgiveren for egen regning etablere forsikringen i henhold til gældende forsikrings vilkår. Side 5 af 7

6 Tilbudsgiveren skal efter påkrav fra Klinten aflevere dokumentation for forsikring og dens opretholdelse. Tilbudsgiverens samlede ansvar i henhold til nærværende aftale kan ikke, uanset antallet af skader, overstige i alt DKK. 11. Forsikring Tilbudsgiveren har tegnet ansvar forsikring hos: Forsikring selskab: Dækning ved personskade DKK. og ved tingskade og /eller tab. DKK. 12. Tvister Eventuelle tvister afgøres i voldgiftsretten i overensstemmelse med ABR89, pkt.9. Den omstændighed, at der opstår uenighed af nogen art mellem tilbudsgiveren og Klinten, berettiger ikke tilbudsgiveren til at standse eller forsinke opgaven. 14. Misligholdelse Der foreligger misligholdelse, såfremt de i aftalen fastsatte vilkår ikke overholdes Klienten forbeholder sig ret til at kræve erstatning eller nedslag i prisen fra Tilbudsgiver for eventuelle merudgifter, som opstår i tilfælde af misligholdelse. 15. Ophævelse I tilfælde af væsentlig misligholdelse eller akkumuleret misligholdelse( gentagne overtrædelser af kontraktens bestemmelser) kan kontrakten hæves med øjeblikkelig virkning efter skriftligt påkrav. Side 6 af 7

7 16. Underskrift Nærværende aftale underskrives i to eksemplarer, hvor hver part modtager et eksemplar. For Forsyning Helsingør For Tilbudsgiver Dato: Dato: Side 7 af 7

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Udbud af skolekørsel Holsted området

Udbud af skolekørsel Holsted området Vejen Kommune Udbud af skolekørsel Holsted området Udbudsmateriale Udarbejdet af Teknik & Miljø Team projekt Januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser 1.1. Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere