Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.."

Transkript

1 Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker opfyldt for at indstille borgere til behandling på.. Samarbejdsaftalens indhold: 1. Fysiske rammer 2. Behandlingsstedets organisatoriske opbygning. 3. Stedets indhold herunder ydelser, metoder før- og under opholdet samt i udslusningsfasen. 4. Personalets uddannelsesmæssige baggrund, efteruddannelse m.m. 5. Økonomiske forhold herunder priser, afregning m.m. 6. Information / kommunikation. 7. Evaluering af samarbejdsaftalen.. 1

2 1. Fysiske rammer. De fysiske rammer skal være af en sådan standard, at de sender positive signaler både til brugeren og konsulenten. Stedet skal være godkendt til formålet af beliggenhedskommunen jvf. gældende lovgivning. Rammerne skal fremstå velholdte og stedet skal være rent og indbydende. Ved væsentlige ændringer i de fysiske rammer forventer Rusmiddelcenter Viborg at blive orienteret. 2. Organisatoriske opbygning. Der skal være udarbejdet materiale, der viser ejerforhold og hvordan stedet er organiseret. Herunder hvem der tegner tilbudet samt oplysninger om evt. bestyrelsesforhold, sammensætning og valg / udpegning m.m. Stedets mål og politikker skal være skriftligt formuleret og fremstå synlige og gennemskuelige. Vi forventer, at institutionen / opholdsstedet udarbejder statistisk materiale, evt. DANRIS, samarbejde med Center for Rusmiddelforskning eller lignende, og generelt reflekterer over egen praksis omkring metoder, målgruppe, værdigrundlag mv. - i samarbejde med ekstern evaluator og / eller tilsynsførende konsulent fra den kommunale eller regionale tilsynsmyndighed. Ved ændringer i forhold til organisatorisk opbygning skal Rusmiddelcenter Viborg orienteres. 3. Indhold. Vi forventer, at institutionen / opholdsstedet kan indgå i et åbent samarbejde omkring matchning af bruger / behandlingssted i forbindelse med Rusmiddelcentrets ambulante forbehandling. Denne åbenhed kræver en velformuleret klarhed i behandlingsstedets indhold, metoder, muligheder og begrænsninger. Der forventes, at en kvalificeret behandling af misbrugeren, skal kunne gennemføres i den bevilgede tidshorisont. I de tilfælde hvor behovet tilsiger en afgiftning, fra enten illegale stoffer eller lægeordinerede præparater, forventes dette at kunne ske i løbet af maximalt 1-3 uger inden decideret primærbehandling opstartes. Behandlingstilbudet skal som hovedregel være døgndækket og der skal være læge tilknyttet, evt. benyttes lægepraksis som er indstillet på at samarbejde med Rusmiddelcenter Viborgs socialoverlæge. Overordnet finder vi det vigtigt, at der hersker en god og ordentlig tone blandt brugere og personale på institutionen / opholdsstedet. 2

3 Rusmiddelcenter Viborg forventer følgende kerneydelser i forhold til brugeren / rusmiddelcentret under opholdet: Der afholdes forsamtale på behandlingsinstitutionen med deltagelse af brugeren, medarbejder fra rusmiddelcenteret og behandlingsansvarlig på institutionen. Herudover kan andre relevante personer omkring brugeren inviteres. Der udarbejdes i samarbejde med brugeren en tidsberammet, synlig, realistisk og målbar handleplan for den enkelte bruger i det aftalte behandlingsforløb. Der udarbejdes for hver bruger skriftlige statusbeskrivelser til Rusmiddelcenter Viborg. Der arbejdes under behandlingsforløbet målrettet med opbygning af et netværk for brugeren, samt ydes individuel vejledning i udviklings-, uddannelses- og arbejdsmuligheder. Den enkelte bruger forventes gennem opholdet i videst muligt omfang, at blive i stand til at tage ansvar for eget liv. Den enkelte bruger skal efter endt behandling i videst muligt omfang kunne integreres i eget nærmiljø, hvorfor der som fast hovedregel skal arbejdes hen imod anvendelse af ambulant efterbehandling ved Rusmiddelcenter Viborg. Der skal sikres en glidende overgang til Rusmiddelcenter Viborgs efterbehandlingstilbud, således at "den røde tråd" i behandlingsforløbet videreføres med vægten lagt på selvansvar og selvudvikling. Undtagelsesvist kan benyttes udslusningstilbud i form af Halvvejs Hus, som er en integreret del af behandlingstedets eget tilbud. Dette kan komme på tale i de situationer, hvor en klient vil tage permanent ophold i det lokalområde hvor behandlingsstedet er beliggende. Efterværn efter evt. udslusning i institutionens eget Halvvejs Hus er at betragte som en opholdskommuneforanstaltning. Ændringer i den enkelte klients behandlingsplan kan kun iværksættes efter aftale med medarbejderen ved Rusmiddelcenter Viborg og i samarbejde med klienten. Dette gælder såvel den socialterapeutiske- som den eventuelle medicinske behandling. I de tilfælde hvor klienten afbryder behandlingen, skal der straks ske underretning til Rusmiddelcenter Viborg. Rusmiddelcenter Viborg forventer følgende kerneydelser i forhold til klienten og Rusmiddelcentret under opholdet i forbindelse med udslusningsfasen: I forbindelse med klientens udskrivning efter gennemført behandling udarbejder behandlingsstedet en afsluttende statusrapport over behandlingsforløbet, med angivelse af fremtidige arbejds- og fokuspunkter. 3

4 4. Personalets sammensætning og uddannelsesmæssige baggrund m.m. Det forventes, at personalegruppen er bredt sammensat med en faglig uddannelse og baggrund, der matcher behandlingstilbudets målgruppe, indhold og metoder. Vi finder det hensigtsmæssigt, at der i behandlingstilbudet også er ansat tidligere misbrugere, såfremt disse tillige har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse / efteruddannelse. Behandlingsstedets personale forventes at deltage i et fastlagt tilbud om supervision, gerne med en ekstern superviser. Institutionen / opholdsstedet forventes at have en synlig og dokumenteret plan for efteruddannelse af alle personalegrupper. 5. Økonomiske forhold. Institutionen / opholdsstedet skal have en sund likviditet, samt en egenkapital der giver en vis sikkerhed for at kunne færdiggøre igangværende behandlingsforløb. I henhold til lovgivningen skal institutionen / opholdsstedet årligt udfærdige regnskab med påtegning af godkendt revisor. Kopi af dette regnskab skal, efter anmodning herom, fremsendes til Rusmiddelcenter Viborg. I forbindelse med udregningen af den månedlige opholdsbetaling skal der være klarhed for, hvad der dækkes af betalingen og hvilke aktiviteter og supplerende behandlingstiltag, der ikke er indregnet i opholdsbetalingen. Afregningen for opholdsbetalingen skal være tydelig og gennemskuelig. Behandlingsinstitutionen fremsender faktura til Rusmiddelcenter Viborg. Institutionen forventes at have beregnet kost-og logidelen på institutionen til brug for den enkelte brugers evt. egenbetaling. Alternativt anvendes standardberegning vedr. kost- og logidel udarbejdet i Rusmiddelcenter Viborg. Rusmiddelcenter Viborg, og dermed Viborg Kommune, er ikke involveret i behandlingsinstitutionens eller den enkelte klients private forsikringsforhold, omkring forekomst af eventuelt opståede skader som er forårsaget af klienten under behandlingsforløbet på institutionen. 6. Information og kommunikation. Der skal til stadighed være en løbende og gensidig kommunikation mellem behandlingsstedet og Rusmiddelcenter Viborg om alle forhold af betydning for det indgåede samarbejde. 4

5 Ved planer om betydelige ændringer i medarbejderstaben såsom afskedigelser, normeringer i forhold til beboerantal, målgruppen, det pædagogiske og terapeutiske tilbuds indhold, forventer Rusmiddelcenter Viborg at blive orienteret. Dette er væsentligt for, at rusmiddelcentret altid er ajourført med behandlingsstedets aktuelle tilbud, personale, økonomi og planer for fremtidige tiltag. Rusmiddelcenter Viborg forventer, at behandlingsstedet tilbyder Rusmiddelcentrets medarbejderne en form for opkvalificering / vidensdeling, i de metoder, som anvendes på behandlingsstedet. 7. Evaluering af samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen følges i de konkrete sager kontinuerligt af behandlingsstedet og medarbejderne ved Rusmiddelcenter Viborg. Afdelingsleder fra Rusmiddelcenter Viborg vil aflægge 1-2 årlige besøg på den konkrete institution. Samarbejdsaftalen bliver løbende evalueret og ajourføres på initiativ af Rusmiddelcentret og er gældende i 1 år fra underskriftsdato. Dato: Dato: Behandlingsansvarlig leder. Jan Kristensen, Afdelingsleder. Rusmiddelcenter Viborg. Senest revideret november Jan Kristensen. 5

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik

Rusmiddelcenter Viborg. Personalepolitik Rusmiddelcenter Viborg Personalepolitik Personalepolitik Indhold 1. Beskrivelse af formålet med personalepolitikken:... 2 2. Rekruttering af personale internt og eksternt:... 2 3. Fastholdelse af personale...

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1

Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Furesø Kommune Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrug Tiltrådt af Furesø Kommunes Byråd 2007. Under revision efterår vinter 2011-12 1 Indledning. I henhold til Socialministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Center for misbrug og forsorg Rådgivningscentret Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle

Vision 2018. For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle Vision 2018 For Vejle Krisecenter, Nørrebrogade 11, 7100 Vejle 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Værdigrundlag... 5 Vision... 5 Mål... 6 Målgruppen... 6 Undtagelser i forhold til målgruppen... 7 Visitation...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 21.11.2012 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug Kvalitetsstandarden Nedenstående indeholder en samlet information til borgerne om de ydelser, der tilbydes, hvis de ønsker behandling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060

Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø. Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 Center for Misbrug Servicedeklaration for: Dagcenter for Misbrug Jagtvej 35 6705 Esbjerg Ø Kontaktinformation: Telefonnummer: 7616 5060 E-mailadresse: dfm@esbjergkommune.dk Definition af servicedeklaration:

Læs mere

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014

Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Samarbejdsaftale om drift af Lænke-ambulatorierne på Vestegnen fra 2014 Side1/10 Parterne Parterne i aftalen omfatter følgende: Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Glostrup, Rødovre, Høje Tåstrup, Albertslund,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn

Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2014 Behandlingscenter Tjele Orelund Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Socialtilsyn Øst 09-04-2014 Tilsyn med behandlingstilbud for alkoholmisbrug; hvad er det? Et årligt anmeldt tilsyn, der med udgangspunkt

Læs mere