Basisuddannelse på Fyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Basisuddannelse på Fyn"

Transkript

1 STOF nr. 2, 2003 TEMA model; Fyns Amt Basisuddannelse på Fyn Det har været en udfordring at udvikle den nye faglige efteruddannelse i Fyns Amts Behandlingscenter. Her præsenteres de overvejelser der ligger bag og det uddannelsesforløb medarbejderne skal i gang med. Af Tor Sundberg Indtil i år har der i FAB-regi været få, men målrettede uddannelsestilbud. Den faglige udvikling af behandlingspersonalet har over tid haft karakter af overleveret erfaringsdannelse, som på mange måder er godt, men mangler både referenceramme, teori- og metodebeskrivelse. I Fyns Amts Behandlingscenter for voksne tror vi på, at god behandling er tilstedeværelsen af en professionel tænkning, som tager afsæt i velbeskrevne teorier og metoder. For at efterleve denne antagelse er det nødvendigt at opstille en fælles ramme og samtidigt have et fælles afsæt i forhold til behandlingen. Derfor er der taget initiativ til, at der i løbet af efteråret 2003 og foråret 2004 vil blive udbudt et basisuddannelsesforløb for alt behandlingspersonale i FAB-voksen. Baggrund. Fyns Amts Behandlingscenter har i de forløbne år gennemgået væsentlige forandringer både på det strukturelle og indholdsmæssige område. På øen som helhed er der etableret flere behandlingspladser og nye tilbud afpasset de enkelte klienter. Ved indgangen til 2003 trådte behandlingsgarantien i kraft, hvilket i princippet betyder, at der inden for en 14-dages periode skal visiteres til behandling. Det har betydet en yderligere øgning i antallet af klienter, og krav til personalet om en hurtigere og mere målrettet indsats. For at løse denne opgave har ledelsen besluttet, at der næste år indføres en

2 modulopdelt behandling. Formålet med denne indsats er at skabe overblik i behandlingen for den enkelte klient og samtidigt gøre indsatsen mere målrettet. Behandlingspersonalet skal rustes til at løse denne opgave, som på flere måder adskiller sig fra tidligere behandlingspraksis. Dertil kommer, at ledelsen som en overordnet vision har, at det samlede personale får en grundlæggende teoriramme, hvorfra al behandling tager sit udgangspunkt, således at der kan skabes en fælles behandlingskultur og en fælles forståelse for de beslutninger der tages i samarbejde med klienterne. Det fælles udgangspunkt er relateret til den måde hvorpå vi forstår klientens problemer, og de hovedspor vi vælger at anvende i behandlingen. Det betyder ikke, at alle i behandling skal behandles ens. Tværtimod skal der tages udstrakte hensyn til den enkelte klients ønsker og behov. Det fordrer at organisationen skal bestå af et bredt fagligt sammensat og højt uddannet personale. Medarbejderstaben skal kunne yde målrettet indsats med fokus på resultater, hvor kvalitetssikring og udvikling er en integreret del af den samlede indsats. Det stiller krav til udvikling af metoder og faglighed, som behandlerne skal kunne mestre for at kunne løse opgaverne i forhold til målgruppen. På den baggrund er det vigtigt, at den ansatte tilføres ny viden om teorier og metoder i behandlingsarbejdet. Udfordringen Af flere grunde er det er en svær opgave at udvikle en ny faglig efteruddannelse på misbrugsområdet. Hverken regionalt eller nationalt findes der i øjeblikket certificerede uddannelser eller egentlig litteratur, som målrettet egner sig til undervisningsbrug på dette felt. Det er svært at få øje på egentlig teori- og metodedannelse på området. På mange måder har dette felt været præget af religionskrige, og diskussionerne har ofte været mere følelsesladede end stringent faglige. Behandlingsinstitutionerne må selv opfinde uddannelsesprogrammer. Det stiller store krav til de enkelte organisationer og gør det samtidigt svært at udarbejde sammenligninger på indlærings- og behandlingseffekten. På den anden side høstes der mange forskellige erfaringer i disse år, som det på et senere tidspunkt ville være godt at samle til en mere ensartet uddannelse. Struktur og modulopbygning Vi har i FAB fra starten af valgt at organisere basisuddannelsen i fem moduler, som indeholder forskellige fagområder inden for misbrugsbehandlingen. Den samlede gruppe af ansatte vil blive delt op i tre hold, som i løbet af efteråret 2003 og foråret 2004 vil deltage i uddannelsen. Undervisningen vil i de fleste tilfælde blive afviklet som ugemoduler med en enkelt opfølgningsdag

3 mellem modulerne. Opfølgningsdagene afholdes i de respektive afdelinger, og for at grupperne ikke skal blive for store, vil holdene til disse dage være underopdelte. Den samlede uddannelsesplan kan ses i moduloversigten side 35. Uddannelsens indhold Indholdet i uddannelsesforløbet kan overordnet deles i tre spor, hvoraf de to første må betragtes som hovedspor: 1. Kommunikations- og reflektionsprocesser belyst ud fra systemisk tænkning. 2. Det relationelle forholdet mellem klient og behandler belyst ud fra objekt-relations-teorien 3. Diverse støttefag øvrige emner. Der vil op til de enkelte moduler/ undervisningsdage blive udarbejdet og udsendt mere detaljerede programmer cirka en måned før. 4. ad.1: Systemisk tænkning m.v. Formålet med den systemiske del af uddannelsen er at kvalificere deltagernes kompetencer til at arbejde med aktive kommunikations- og refleksionsprocesser i deres egen praksis. Forløbet er tilrettelagt, så det giver den enkelte deltager de bedst mulige betingelser for at udvikle og træne sine kommunikative færdigheder. Forløbet gennemføres med en fordeling på cirka 1/3 systemisk teori og 2/3 øvelser/træning i metoder/ værktøjer/tænkning. De teoretiske elementer vil være oplæg om systemiske grundteorier, læsning af litteratur og drøftelser af litteratur på holdet og i netværksgrupper. Deltagerne vil opøve konkrete praktiske færdigheder via øvelse i en række praktiske systemiske og anerkendende arbejdsmetoder, superviseret af underviseren og af holdets andre deltagere. ad.2: Objekt-relations-teori Dette elements overordnede formål er, at deltagerne udvikler evnen til at skabe og opretholde en kontakt, der fremmer brugerens udvikling og derved øger indflydelsen på eget liv. Modulet vil indeholde teoretisk undervisning, supervision, fordybelse og praktisk træning. De teoretiske elementer vil bestå i viden om psykologiske og dynamiske aspekter af personligheden: hvordan personlighedsstruktur og forsvarsmekanismer udvikles, og hvad denne udvikling betyder for kontakten, relationer i et udviklingspsykologisk og dynamisk perspektiv, indre konflikter og forsvarsmekanismer. Den praktiske del af arbejdet vil tage udgangspunkt i deltagernes erfaringer fra dagligdagen og dreje sig om forståelse for og håndtering af de følelsesmæssige påvirkninger, der forekommer i

4 kontakten, så negativt samspil kan vendes til konstruktivt samarbejde. I forlængelse af objektrelationsteorien arbejdes med jegets funktioner, hvad jegsvaghed er og hvordan jeget styrkes. ad.3: Støttefag og øvrige emner Forudsætninger for behandling /motivationsarbejde Jura i misbrugsbehandling, magt/tillid, rettigheder og pligter Kropsrelaterede metoder i misbrugsbehandling Kroppen i focus Benzodiazepiner og misbrugsbehandling Medicin & stoffer, virkninger og bivirkninger Somatiske lidelser hos stofmisbrugere Formidling og undervisning Evaluering. I samarbejde med uddannenseskonsulenten i REA, er der på nuværende tidspunkt ved at blive udarbejdet evalueringsværktøj. Der vil blive foretaget to evalueringsrunder: A: Umiddelbart efter uddannelsen (retter sig mest mod uddannelsesplanlæggere og forelæsere) B: Efter seks måneder eller et år kompetenceevaluering FORFATTER Tor Sundberg, socialrådgiver, arbejder som Projektmedarbejder i sekretariatet på Fyns Amts Behandlingscenter for voksne. Modul I Introduktion tiluddannelsen Forudsætninger for behandling/ motivationsarbejde Modul ll Rettigheder og pligter /jura

5 Formidling og undervisning Medicin & stoffer virkninger-og bivirkninger Alkohol Modul lll Objekt relations-teori og metode Modul lv *Somatiske lidelser hos stofmisbrugere. Kropsrelaterede metoder i misbrugsbehandling. Kroppen i focus Benzodiazepiner og misbrugsbehandling Modul V Objekt relations-teori og metode Afslutning

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD

Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Evalueringsnotat Mestring og ADHD kursus for voksne med ADHD Med det her kursus har jeg kunnet forstå og rumme mig selv jeg har i tusindfold meget større selvværd, det er helt vildt. Jeg har aldrig kunnet

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Beskrivelse af Den Korte Snor

Beskrivelse af Den Korte Snor 1 Beskrivelse af Den Korte Snor 2 Beskrivelse af Den Korte Snor November 2008 Denne beskrivelse er udarbejdet i forbindelse med omorganisering og udvidelse af projekt Den Korte Snor. I forlængelse af budgetaftalen

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling

meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling meta hodos efteruddannelse meta hodos i relationsorienteret afhængighedsbehandling 2006 meta hodos efteruddannelse INDLEDNING: meta hodos efteruddannelse er udviklet på basis af mange års gode erfaringer

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose

Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose Netværksudvikling og borgerinddragelse i Vollsmose En erfaringsopsamling fra Odense Kommunes bydelsudvikleruddannelse Vollsmosesekretariatet for helhedsplan og kvarterløft Indhold Forord 3 Indledning 4

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere